EUPEN. AXA Belgium Herbesthaler Strasse Eupen Tel : 087/ GENT. AXA Belgium Kortrijksesteenweg Gent Tel : 09/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUPEN. AXA Belgium Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel : 087/ 69 43 11 GENT. AXA Belgium Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11"

Transcriptie

1 De AXA Groep in België in 2003 Leef vol vertrouwen

2 Adressen ANTWERPEN AXA Bank Belgium - Hoofdzetel Grotesteenweg Berchem Tel : 03/ AXA Bank Brusselstraat Antwerpen Tel : 03/ BRUSSEL AXA Belgium - Hoofdzetel Vorstlaan Brussel Tel : 02/ AXA Private Management Vorstlaan Brussel Tel : 02/ De verzekeringen van De Post Vorstlaan Brussel Tél : 02/ Viaxis Louisalaan 209 A 1050 Brussel Tel : 02/ AXA Investment Managers Benelux Vorstlaan Brussel Tel : 02/ CHARLEROI AXA Belgium Boulevard Audent 14/ Charleroi Tel : 071/ AXA Banque Boulevard Audent Charleroi Tel : 071/ EUPEN AXA Belgium Herbesthaler Strasse Eupen Tel : 087/ GENT AXA Belgium Kortrijksesteenweg Gent Tel : 09/ AXA Bank Kortrijksesteenweg Gent Tel : 09/ KORTRIJK AXA Belgium Lekkerbeetstraat 5/ Kortrijk Tel : 056/ LUIK AXA Belgium Boulevard d Avroy Liège Tel : 04/ STAVELOT L Ardenne Prévoyante Avenue des Démineurs Stavelot Tel : 080/

3 1 ste deel Activiteitenrapport van AXA in België De belangrijkste feiten voor AXA in België in 2003 en haar voornaamste resultaten. De kerncijfers van de AXA Groep wereldwijd en de visie van de Groep, gevolgd door de activiteitenverslagen van AXA Bank Belgium en van AXA Belgium. 2 de deel Rapport over het Duurzaam Ondernemerschap van AXA in België Op welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzame ontwikkeling? Ons beroep op een verantwoorde manier uitoefenen: de engagementen van AXA. /1

4 1 ste deel De activiteiten van AXA in België Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Boodschap van de Gedelegeerd Bestuurder 4 De AXA-visie 8 AXA in enkele cijfers 9 AXA Bank Belgium Bestuursorganen 11 Verslag van de Raad van Bestuur 12 Balans- en resultaatgegevens van AXA Bank 20 Geconsolideerde balans 24 Geconsolideerde resultatenrekening 26 Niet-geconsolideerde balans 28 Niet-geconsolideerde resultatenrekening 30 AXA Belgium Bestuursorganen 33 Beheersverslag Boekjaar Balans 44 Resultatenrekening 46 Resultaatverwerking 48 /2

5 Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Jean-Pierre de Launoit Voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA België Deelnemen aan duurzame ontwikkeling betekent voor AXA alles in het werk stellen om in alle omstandigheden rekening te houden met de belangen van de toekomstige generaties en uit te blinken in onze eigen opdracht: het brengen van financiële bescherming op elk ogenblik van het leven. 2001, 2002 en 2003 waren 3 financiële crisisjaren, waarin de verzekeraars het hard te verduren kregen. Ze beheren verbintenissen op zeer lange termijn met financiële reserves die, onder invloed van de crisis, veel van hun waarde hebben verloren. Het zal nog een tijdje duren voor ze er allemaal weer helemaal bovenop zijn. In deze tijden van crisis en onzekerheid voor de bedrijven en voor de burger was het belangrijk dat AXA haar verbintenissen verduidelijkte ten aanzien van haar partners: aandeelhouders, werknemers en klanten. Aan deze drie fundamentele partners heeft AXA haar leveranciers, de maatschappij en het leefmilieu toegevoegd. Dit om de draagwijdte van haar verbintenissen te verruimen. Zo gaf ze haar vak een ecologische en maatschappelijke maar ook emotionele en deontologische dimensie. Op die manier verbindt ze zich tot een verantwoord beheer. En dat is van fundamenteel belang om het vertrouwen van elkeen te bewaren. AXA, leef vol vertrouwen. AXA heeft het bovendien niet bij het definiëren van haar verbintenissen gelaten. Het tweede gedeelte van dit verslag is gewijd aan de verwezenlijkingen terzake. U zult zien dat het om een ruime en veelzijdige waaier gaat en dat de geboekte vooruitgang meetbaar is. Eén vaststelling echter: de verbintenissen en verwezenlijkingen houden steeds verband met onze ambitie om uit te groeien tot dé kampioen in financiële bescherming. En dat is nu precies een waarborg om niet van onze hoofdopdracht af te dwalen en om onze bijzondere deskundigheid maximaal aan te wenden om onze beloftes waar te maken. Onze beloftes aan de burgermaatschappij brengen ons ertoe om als een maatschappijbewuste onderneming op te treden, of het nu is in de vorm van mecenaat of van preventieacties. Sociaal mecenaat is al geruime tijd een dimensie die gedaante krijgt met AXA HARTEN TROEF en honderden vrijwillige werknemers, die zich inzetten voor mensen die moeite hebben om zich in onze wel zeer materialistische maatschappij te integreren. Preventie is ook al sinds lang een natuurlijke dimensie van de verzekeraarsbranche die steunt op het spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen. AXA Belgium onderscheidt zich op het gebied van bedrijfsrisico s allang door de omvang van haar team Raadgevende Preventie-ingenieurs en door de kwaliteit van hun adviezen inzake brand-, ramp-, arbeidsongevallenpreventie Maar in 2003 en begin 2004 hebben we méér gedaan door bij al onze commerciële acties stelselmatig te letten op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: een senior nooit zuiver op grond van leeftijd uitsluiten, maar hem helpen om zijn rijcapaciteiten te beoordelen en te verbeteren; niet weigeren om jongeren te verzekeren, maar ze sensibiliseren voor de gevaren op de weg als ze tijdens het weekend en s nachts rijden... Ons vak draagt zijn steentje bij tot de economische en sociale ontwikkeling van de maatschappij en daar zijn wij trots op. We willen ons vak beoefenen op een verantwoorde manier door in de 50 landen waar AXA vertegenwoordigd is, dezelfde waarden te hanteren en ten aanzien van al onze partners dezelfde verbintenissen aan te gaan. /3

6 Boodschap van de Gedelegeerd Bestuurder Alfred Bouckaert Gedelegeerd Bestuurder Sterk operationeel resultaat dat zich niet vertaalt in hoge winst Het operationele resultaat van AXA Belgium is sterk verbeterd in 2003: het groeit van 90,8 mio EUR in 2002 tot 138,7 mio EUR, dit is een stijging met 53%. Deze gevoelige verhoging is hoofdzakelijk te danken aan een verbeterde schadelast en aan de prijsaanpassingen in schadeverzekeringen die overigens de hele markt kenmerkten. In BOAR Ondernemingen komt het einde van de tarifaire herziening van de dossiers in zicht. In Auto valt de vermindering van het aantal schadegevallen op en in Schadegevallen Brand voor Particulieren was het eveneens een rustig jaar. In BOAR is de combined ratio de belangrijkste indicator voor rentabiliteit. Deze ratio geeft de verhouding aan tussen alle kosten van de verzekeraar (schadelast, commissies, algemene onkosten) en de premies die hij int. In 2003 is de combined ratio van AXA afgenomen tot 104%, en zelfs tot 101% als geen rekening wordt gehouden met de tak Arbeidsongevallen. Dit komt neer op een verbetering met meer dan 10 punten op 3 jaar tijd, voornamelijk afkomstig van Industriële risico s en Auto. De rentabiliteit in Leven is nog steeds sterk beïnvloed door de lage interestvoeten. In het verleden werden immers interestvoeten van 4,75% gewaarborgd en die engagementen moeten worden nagekomen. Omdat ze zich in het verleden tegen dit risico afdoend heeft ingedekt, slaagt AXA Belgium erin in deze tak tóch nog een operationeel resultaat vóór provisies voor ontwaarding neer te schrijven van 28,5 miljoen EUR. Voor de bankactiviteit is het resultaat enerzijds beïnvloed door meerwaarden op obligaties en anderzijds door de groei van de portefeuille woonkredieten die nu aanvaardbare marges oplevert. De cost/income ratio voor AXA Bank Belgium is verbeterd tot 78,3%, maar ligt nog boven het Belgisch gemiddelde van 72,6% (2002: retail + corporate). Het operationele resultaat van AXA België gaat er met 53% op vooruit. Dit kan voornamelijk worden verklaard door de uitgesproken verbetering van de druk van de schadelast en door de daling van de algemene kosten. Eind 2003 plukt AXA tenslotte de vruchten van haar sterk doorgedreven integratie van bank- en verzekeringsactiviteiten en van de vernieuwing van de informatica-processen na de fusie: de algemene onkosten dalen op twee jaar tijd met 10%. /4

7 Zakencijfer van AXA groeit in lijn met de markt, met uitschieter in woonkredieten In verzekeringen behoudt AXA Belgium haar marktpositie met een groei van 26% in Leven en van 1% in BOAR waar rentabiliteit vooropstond. AXA BELGIUM: Lichte groei in Schadeverzekering Het zakencijfer BOAR wordt in 2003 gekenmerkt door tegenstrijdige bewegingen: een groei van 4% in Auto Particulieren, maar een daling met 4% in Arbeidsongevallen. Die daling is het gevolg van een sanering van de portefeuille die in 2001 werd ingezet In Levensverzekeringen voor Particulieren is de groei van 27,9% voornamelijk toe te schrijven aan het speerproduct CREST (10 en 30) met een incasso van 888 miljoen EUR. CREST30 werd einde 2002 gelanceerd en belegt tot 30% in aandelen. Met zijn gewaarborgde rentevoet van 0% komt CREST30 perfect overeen met het huidig risk reward appetite van de consument BOAR Particulieren BOAR Ondernemingen Diversen (ziekte + uit te schrijven premies + acceptatie + AGR) Leven Ondernemingen kent een groei van 5 à 6%, indien geen rekening wordt gehouden met een buitengewone eenmalige premie die de groei optrekt tot 20%. Hoofdzakelijk dankzij de spaaracties, steeg het Net New Money van de bank dit is de netto aangroei op de zicht- en spaarrekeningen, op kasbons, BEVEKS, euro-obligaties, staatsbons en beurstransacties van 614 tot 641 mio EUR. Dit is beter dan de evolutie van de markt. In kredieten voor de particulier en de kleine onderneming haalt AXA Bank alvast een opmerkelijk resultaat thuis. Haar productie verhoogt in woonkrediet, consumenten-kredieten en professionele kredieten voor zelfstandigen van mio EUR in 2002 tot mio EUR, dit is een groei met 72%. In woonkredieten nam AXA Bank afgelopen jaar jonge gezinnen als nieuwe klant voor zijn rekening. Het marktaandeel steeg van 5% eind 2001 tot 12% op eind Herleving van de groei in Leven Leven Particulieren Leven Groep 1 De net new money stemt overeen met de nettogroei op de rekeningencourant, spaarrekeningen, kasbons, sicavs, euro-obligaties, staatsbons en beurstransacties. /5

8 Sterke stijging Net New Money AXA Bank Belgium Het financiële resultaat van het boekjaar 2003 voor de AXA Groep in België bedraagt 107,3 miljoen EUR vergeleken met 73,6 miljoen EUR in In het licht van de bijzonder moeilijke context van het bankverzekeren kan dit resultaat als uitzonderlijk worden bestempeld Producten derden Balansproducten Buitenbalansproducten Verdubbeling van ons marktaandeel in Woonkrediet Verder doorgedreven provisionering voor duurzame ontwaarding van activa weegt op de winst AXA is in België dus duidelijk operationeel gezond en houdt daarenboven op het vlak van het zakencijfer minstens gelijke tred met de markt. Toch kan de winst, vooral in verzekeringen, bescheiden worden geacht: ze stijgt van 16,1 mio EUR tot 33 mio EUR (+105%). Voor de bankactiviteit stijgt ze van 57,5 miljoen EUR tot 74,3 (+29%). Het resultaat van AXA Bank is verbeterd door de uitzonderlijke meerwaarde van 16 miljoen EUR uit de verkoop van Auxifina Commerciële leningen Woonkrediet Persoonlijke leningen De bescheidenheid van de winst in verzekeringen moet worden toegeschreven aan een provisionering voor duurzame ontwaarding van activa ter hoogte van 298 mio EUR. In 2002 werd ook al zo n provisie aangelegd ter hoogte van 201 mio EUR. De regels die de AXA Groep zich hierbij oplegt zijn de Franse regels, die strenger zijn dan de regels die de Belgische verzekeringsondernemingen gewoonlijk toepassen. Na afschrijving van dit bedrag van 298 mio EUR, bedroeg het positieve saldo van plus- en minwaarden op activa op 31/12/2003 nog meer dan 700 miljoen EUR. /6

9 Een verrassend goed resultaat Gezien de bijzonder moeilijke context van het bankverzekeren vandaag, kan dit resultaat uitzonderlijk worden genoemd. Er mag immers niet vergeten worden dat het eigen vermogen van de Belgische verzekeraars in 2000 nog meer dan 15 miljard EUR bedroeg en op eind 2002 nog slechts 8. Dezelfde ontwaarding heeft ook de reserves van de verzekeraars aangetast en de aandelenmarkten hebben vandaag nog lang niet het peil van midden 2000 bereikt. Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder van AXA in België: Ik zie ook een minpunt voor heropleving in het feit dat de rente laag blijft. Verzekeraars en banken halen immers het grootste deel van hun financiële inkomsten uit obligaties en renteverschillen. Solvabiliteit en de capaciteit om een alert activabeleid te voeren, blijven dus op concurrentieel vlak essentieel. Duidelijke verbetering van de combined ratio * 116,5% 112,2% 109,8% 107,4% 103,8% 100,7% Combined ratio French Gaap Excl. CRAT (*) Arbeidsongevallen, exclusief Ziekte & Acceptatie De solvabiliteit van AXA Belgium ligt met 211% in Leven en 254% in BOAR duidelijk boven de Belgische normen en de dekkingsgraad van de technische reserves ligt met 105% ook boven het gemiddelde van de sector. Vooruitzichten voor 2004 Ik zou zeggen: Voorzichtige maar positieve vooruitzichten, behoudens stabiliteit van de financiële markten. Maar ongeacht de evolutie gaan wij gewoon door met onze klanten, werknemers, aandeelhouders en de buitenwereld zo goed mogelijk te informeren over wat er zich bij de AXA Groep in België afspeelt en over wat er bepalend is voor zijn omgeving. Dat is dé voorwaarde om begrepen te worden en om te kunnen rekenen op de motivatie en het engagement van onze partners. /7

10 De AXA-Visie Ons beroep : Financiële Bescherming Dit is de opvatting die wij hebben van ons beroep en de manier waarop we het uitoefenen. Financiële Bescherming bestaat uit het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, in alle fasen van hun leven. Daarvoor moeten we beantwoorden aan hun behoeften aan producten en diensten op het vlak van verzekeringen voorzorg, sparen en vermogensoverdracht. Onze waarden Professionele aanpak, innovatie, realiteitszin, teamgeest, respect voor het gegeven woord. Onze ambitie Samen streven wij een gemeenschappelijke ambitie na : de referentie worden in Financiële Bescherming. We zijn ons bewust van de bijdrage die ons beroep levert aan de economische en sociale ontwikkeling van de maatschappij en we zijn er ook trots op. Daarom willen wij ons beroep op een verantwoordelijke manier uitoefenen, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde verbintenissen na te leven ten opzichte van onze verschillende partners. Onze verbintenissen Klanten Burgerlijke maatschappij Wij verbinden ons ertoe te handelen als een burgerlijke maatschappij, hetzij in de vorm van sponsoring, hetzij in de vorm van preventieacties. We willen met hen een duurzame vertrouwensrelatie opbouwen, door hen een efficiënte persoonlijke service en pasklare oplossingen aan te reiken, in het kader van een strikte professionele deontologie. Leveranciers We willen met hen een kwaliteitsrelatie onderhouden op basis van een strikte aankoopdeontologie en een opgevolgde dialoog. Aandeelhouders Het is ons doel bij de beste operationele prestaties van de sector te horen en onze aandeelhouders volledige en transparante informatie te geven. Milieu We willen meewerken aan de bescherming van het milieu dankzij onze ervaring in milieurisico s en door de verbetering van onze praktijken in onze bedrijfszetels. Medewerkers We willen zorgen voor de ontplooiing van elk van onze medewerkers in hun beroepsleven dankzij een werkomgeving die respect toont voor de mens en een managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van de medewerkers. /8

11 AXA in enkele cijfers 50 miljoen klanten (particulieren en ondernemingen) hebben vertrouwen in AXA om : hun bezit te verzekeren (voertuig, woning, uitrusting, ); hun gezin of hun medewerkers te beschermen op het vlak van gezondheid en voorzorg; hun vermogen of de activa van hun onderneming te beheren medewerkers en distributeurs worden wereldwijd ingezet om pasklare oplossingen aan te reiken en onze klanten de beste service te bieden medewerkers zetten zich vrijwillig in in verenigingen. Omzet 71,6 miljard EUR (+ 5,3% bij vergelijkbare gegevens) Operationeel resultaat 2 miljard EUR (+ 30 % bij gelijkblijvende wisselkoers) Nettoresultaat aandeel van de Groep 1 miljard EUR (+ 18 % bij gelijkblijvende wisselkoers) Beheerd vermogen 775 miljard EUR (+ 17 % bij gelijkblijvende wisselkoers) /9

12 /10 Activiteitenverslag van AXA Bank Belgium

13 AXA AUTOBI BANK PASSEBANT BELGIUM JUNIU > BESTUURSORGANEN ELONGATO Bestuursorganen BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE Raad van Bestuur Alfred Bouckaert, Voorzitter Christophe Dupont-Madinier Gérard Fiévet Eric Kleijnen Thierry Langreney François Lemonnier Jean-Claude Mertens Marc Raisière Patrick Vaneeckhout Paul Van Winghem Philippe Wautelet Serge Wibaut Hervé Hatt (sinds 27 juni 2003) Heinz-Peter Ross (sinds 27 juni 2003) Auditcomité Thierry Langreney, Voorzitter Alfred Bouckaert Directiecomité Serge Wibaut, Voorzitter sinds 1 januari 2004 Gérard Fiévet (Voorzitter tot 31 december 2003) Jean-Claude Mertens Patrick Vaneeckhout Paul Van Winghem Philippe Wautelet Geassocieerde leden Georges Anthoon Eric Kleijnen Marc Raisière Commissaris PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door Luc Discry /11

14 Verslag van de Raad van Bestuur van AXA Bank Belgium Boekjaar 2003 De algemene economische context voor 2003 (volgens AXA Investment Managers) In 2003 kende de neerwaartse tendens van de aandelenmarkten van de voorbije drie jaar een ommekeer. Zo steeg de MSCI World Index, die representatief is voor de grootste internationale waarden (ongeveer 1550 lijnen op het einde van het jaar), met 30,3%. Maar het moet gezegd dat de markt in de jaren 2000, 2001 en 2002 de grootste daling kende sinds de grote depressie van 1929 (ongeveer -49% voor de MSCI World Index sinds het hoogtepunt begin 2000 tot maart 2003). DE OMMEKEER VAN DE CYCLUS IN 2003 De voortekenen van een gesynchroniseerde wereldwijde economische heropleving, in afwachting van een herstel van de bedrijfswinsten, zorgden voor een ommekeer van de beursmarkten. Denken we maar aan de prestaties in 2003 (in lokale valuta) van de Franse CAC 40 (+16,12%), de Europese DJ STOXX 50 (+10,50%) en de Japanse Nikkei 225 Index (+24,45%). Deze ommekeer begon in maart 2003, na het uitbreken van de vijandelijkheden in Irak. Sinds het einde van het conflict stelden we een verbetering van het ondernemersvertrouwen vast. De Verenigde Staten en Azië waren de belangrijkste drijfkracht achter het herstel. Deze conjunctuur was ook gunstig voor de eurozone zelf, ondanks de stijging van de euro. Nochtans steeg het Belgische bruto binnenlandse product slechts met 1 procent en daalde de werkgelegenheid met banen. De heropleving wordt voor België pas in 2004 verwacht. /12

15 AXA BANK BELGIUMAUTOBI PASSEBANT JUNIU > VERSLAG VAN DE > RAAD ELONGATO VAN BESTUUR DE FINANCIËLE MARKTEN IN 2003 De ommekeer in 2003 was vooral gunstig voor de aandelen. De cyclische waarden, de technologische waarden (+50% voor de Nasdaq en +49,8% voor de IT-sector), de industriesector (+41,8%) en de basismaterialen (+46,7%) behoorden tot de best presterende waarden. In deze context van een economische heropleving presteerden de obligatiemarkten matiger, wat normaal is. De kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties en de obligaties van de groeilanden presteerden het best binnen deze activaklasse. Tot slot werd de wisselmarkt gekenmerkt door de gevoelige daling van de dollar. Zo steeg de euro met 20% ten opzichte van de dollar, wat nefast was voor de export uit de landen van de eurozone, met 8,5% ten opzichte van de yen en met 8,2% ten opzichte van het pond sterling. Ondanks de heropleving van de aandelen, koos de Belgische belegger voor veiligheid. De succesproducten van 2003 waren de beleggingsfondsen met kapitaalbescherming en het klassieke spaarboekje. De kredietmarkt profiteerde volop van de lage rente. De evolutie van de rentevoeten De dalende trend van de kortetermijnrente gedurende het tweede semester van 2002 heeft zich verdergezet tot juli Deze daling van de marktrente zorgt ervoor dat de marges op de spaar- en zichtrekeningen sterk afnamen met een tariefdaling tot gevolg. De basisrente van de spaarrekeningen daalde gedurende 2003 tweemaal met 0,25% (april en juli) om sedert 1 juli 1,5% te bedragen. De laatste keer dat het basistarief van de spaarrekeningen nog was aangepast dateert reeds van oktober Ook het tarief van de zichtrekeningen daalde van 0,50% naar 0,25%. Sedert juli blijft de kortetermijnrente stabiel op 2%. Ook de reeds in 2002 ingezette dalende trend voor de langetermijnrente ging verder in Het dieptepunt werd bereikt in juni, waarbij de historisch lage niveau s van 1999 werden geëvenaard. Sedert juli zit de evolutie van de langetermijnrente terug in een stijgende lijn. DE EVOLUTIE VAN DE RENTEVOETEN Rente op 5 jaar Rente op 3 maand Verschil /13

16 Totaal Net New Money Balansproducten: Groei Zichtrekening Spaarrekening Termijnrekening + deviezen Kasbons + coupons Buiten balans AXA Brutoproductie Vervaldagen + verkoop AXA : Netto Buiten balans derden (bruto) Totaal Buiten balans AXA: omvat de eigen AXA beleggingsfondsen en eigen emissies van euro-obligaties 2 Buiten balans derden: omvat beurstransacties, euro-obligaties en staatsbons. Sparen en beleggen NET NEW MONEY Het totaal balans en buiten balans voor AXA Bank toont een gevoelige verhoging van het Net New Money tot 641 mio EUR, ondanks de sterke daling van de rente op middellange termijn. De evolutie van het Net New Money voor de laatste jaren toont hoe de marktomstandigheden sterk gewijzigd zijn. Sinds 2001, verhogen de balansproducten gestaag, ten nadele van de producten met variabel rendement. Deze evolutie, die in 2002 werd verdergezet, wordt in 2003 nóg bevestigd met een groei van 416 miljoen EUR, ondanks de tendens tot daling van de interestvoet op middellange termijn. De algemene terugkeer naar het spaarboekje en het succes van de spaaracties zijn de voornaamste factoren van deze evolutie. Termijndeposito s: zoals voorzien boekten we hierop een achteruitgang door de lage intrestvoet op korte termijn. Portefeuille kasbons: net zoals bij de grootste banken in België werd deze portefeuille verder afgebouwd. Grote bedragen kwamen in 2003 op vervaldag en het product werd niet vernieuwd vanwege de lage intrestvoet op middellange termijn. Een belangrijk deel van de vervallen kasbons werd echter opnieuw geïnvesteerd in verzekeringsproducten van de tak 21. Balansproducten Het uitstaand bedrag op spaarrekeningen sloot dit jaar af met een groei van 724 mio EUR of + 14,4%. Reden voor dit succes zijn natuurlijk de gunstige marktomstandigheden voor deze spaarvorm, maar ook de spaaracties 1,5% + 2% op het klassieke spaarboekje. Al waren we lang niet meer de enige bank die op dit punt actief was miljoen EUR in miljoen EUR in miljoen EUR in 2003 Dat is hoofdzakelijk te danken aan de groei van de uitstaande spaartegoeden, gestimuleerd door onze acties 1, Marc Raisière, Directeur Product Management /14

17 AXA BANK BELGIUMAUTOBI PASSEBANT JUNIU > VERSLAG VAN DE > RAAD ELONGATO VAN BESTUUR Buiten-balansproducten De keerzijde van deze evolutie is dan weer de teruggang in de verkoop van buiten-balansproducten. ASSETS UNDER MANAGEMENT Het totaal van de portefeuilles onder beheer groeide met 4,8% en komt op mio EUR. De groei in balansproducten met 416 mio EUR of + 4,8% is vooral te wijten aan de stijging van de deposito s met 724 mio EUR en de daling van kasbons met 247 mio EUR. De portefeuille van buiten-balans producten is samengesteld uit activa van beleggingsfondsen. Dit volume is gegroeid met 99 mio EUR of + 4,9% ten opzichte van vorig jaar. Kredieten Verdubbeling van ons marktaandeel De verdubbeling van het marktaandeel van AXA Bank in Woonkredieten wordt verklaard door : - Het succes van de kredieten met variabele rentevoeten - de optie variabele looptijd die we in die gevallen automatisch toekennen. Deze optie maakt het mogelijk de looptijd van het krediet in te korten of te verlengen als de rentevoet daalt of stijgt. Een gratis flexibiliteit die onze klanten ten zeerste wisten te waarderen! Wij hopen dat we op het vlak van kredieten nog zullen groeien dankzij de goede rentevoeten op het vlak van consumentenkredieten. KREDIETEN AAN PARTICULIEREN De productie van kredieten aan particulieren kende andermaal een forse stijging. Na een groei van 82% tijdens het boekjaar 2002, werd nogmaals een toename van 86% gerealiseerd in Vooral in de markt van de woonkredieten was deze tendens manifest. Deze evolutie is te danken aan de positieve impact van zowel interne als externe factoren. Vanaf het tweede semester 2002 manifesteerde AXA reeds meer en meer haar ambitie om in het kader van het concept financiële bescherming een vooraanstaande rol te spelen op de markt van de hypothecaire kredieten. In 2003 werd die doelstelling duidelijk Patrick Vaneeckhout, Directeur Kredieten bevestigd met zeer aantrekkelijke voorwaarden en formules n.a.v. Batibouw. Ook de synergie met het eigen distributienetwerk via de makelaars, vormde een extra hefboom voor de groeidoelstellingen van het marktaandeel in woonkredieten. 45% van de gerealiseerde dossiers werden geïntroduceerd via makelaars. Tenslotte verhoogde het decentraal ter beschikking stellen van een nieuwe informaticatool (Credo) bij de agenten duidelijk hun competitieve slagkracht, in een markt waarin tarief en professionele service naar de klant essentieel zijn. Mio EUR Woonkrediet Consumentenkrediet Totaal Particulieren Investeringskredieten Bedrijfsfinancieringen Belastingskredieten Kaskredieten Totaal professionele kredieten Totaal brutoproductie /15

18 Ook een aantal externe factoren ondersteunden in bijkomende mate de kredietverstrekking voor onroerende doeleinden. De blijvende beursmalaise oriënteerde de interesse van de belegger meer en meer naar alternatieven in de vastgoedmarkt. Ondanks een lichte stijging van de rentevoeten medio 2003, bleef het algemeen rentepeil desondanks zeer aantrekkelijk. De gunstige rentesituatie bood in de loop van 2003 voor de particulier nog ruime opportuniteiten inzake het herfinancieren van bestaande woonkredieten, al dan niet bij de initiële financier. Voor 2003 vertegenwoordigen de overnames van externe woonkredieten ongeveer 20% van de AXA-jaarproductie of +/-380 miljoen EUR. De daling van de eigen portefeuille omwille van vervroegde terugbetaling door externe financieringen kon beperkt blijven tot 67 miljoen EUR. Het herfinancieringsfenomeen had voor AXA duidelijk een positief globaal eindresultaat, zonder substantieel verlies van eigen cliënteel. Er werd trouwens maximaal aandacht besteed aan de bescherming van de eigen portefeuille. In deze omstandigheden kon AXA haar marktaandeel inzake gerealiseerde woonkredieten substantieel verhogen tot bijna 12%. Einde 2001 bedroeg dit marktaandeel slechts 5%. In deze context is het belangrijk te melden dat de kredietpolitiek en het acceptatiebeleid van AXA Bank ongewijzigd bleven. De gemiddelde kwaliteit van de kredietportefeuille bleef zeer goed en geeft geen aanleiding tot een restrictievere politiek of extra provisies. In de markt van het consumentenkrediet was er aanvankelijk de negatieve impact van het lage consumentenvertrouwen en de afwezigheid van een Autosalon. In de loop van het tweede semester 2003 kwamen evenwel de eerste tekenen van herstel van het vertrouwen van de particulieren en een grotere bereidheid om hun consumptie te financieren met krediet. Hierdoor werd finaal het productiecijfer van 2002 licht overschreden met een jaargroei van 1%. Het marktaandeel inzake gerealiseerde consumentenkredieten steeg licht van 4% tot 4,5%. /16

19 AXA BANK BELGIUMAUTOBI PASSEBANT JUNIU > VERSLAG VAN DE > RAAD ELONGATO VAN BESTUUR Dankzij de operationele start van de positieve centrale op beschikken de kredietverstrekkers over een bijkomend instrument om de kwaliteit van de kredietportefeuille en indirect de marges te verbeteren. Hierdoor beschikt de kredietverstrekker immers over een vollediger beeld van de aanvraag met inbegrip van alle lopende engagementen en de exacte maandlasten. KREDIETEN AAN PROFESSIONELEN De kredietverstrekking aan Professionelen kende in de loop van 2003 een toename met 10% tegenover een groei van 14% in Het relatief lage ondernemersvertrouwen beperkte duidelijk de vraag naar professionele kredieten. Globaal wordt deze markt blijkbaar ook reeds enige jaren beïnvloed door de toekomstige impact van het Bazel II akkoord inzake risicopolitiek. In dit klimaat bleef de bestaande kredietpolitiek bij AXA ongewijzigd. KWALITEIT KREDIETPORTEFEUILLE De globale kwaliteit van de portefeuille bleef zeer gunstig. Bovendien evolueerde de net-loss-ratio zeer positief met een daling van 0,10% (2002) naar 0,07% (2003). Betalingsverkeer - Betaalmiddelen Het jaar 2003 werd gekenmerkt door de concrete invoering van een aantal wettelijke verplichtingen en richtlijnen; de voornaamste zijn de vermeldingen van IBAN- en BIC nummer voor internationaal betalingsverkeer, de gelijkschakeling van grensoverschrijdende betalingen binnen de EU, de Basisbankdienst en vanuit veiligheidsoogpunt het uitrusten van kredietkaarten met chip. Bonus-banking : een belangrijk concurrentievoordeel Het systeem van bonus banking heeft bij AXA Bank altijd al bestaan. Het komt overigens van IPPA Bank en maakt het mogelijk om de gebruikskosten van de bankrekening terug te betalen. Sinds de klanten heel gevoelig zijn geworden voor die kosten is onze bonus banking een belangrijk concurrentievoordeel geworden. Paul Van Winghem, Directeur Operations Bank Het eindencours per 31 december 2003 op zichtrekeningen bedroeg 556 mio EUR, wat 47 mio EUR hoger is dan een jaar geleden. Deze groei stemt overeen met wat verwacht werd. Tevens speelt de zichtrekening een belangrijke rol in de doorstroming van gelden naar spaarproducten. Alleen al naar de vlotte spaarrekening, waar AXA Bank herhaaldelijk promotionele acties rond voerde, werd vanuit de zichtrekening 425 mio EUR geplaatst. Het verhogen van deze doorstroming van gelden naar spaar- en beleggingsproducten is één van de uitdagingen voor de toekomst van het betalingsverkeer. /17

20 Daarnaast groeide ook het aantal klanten, die AXA Bank als hoofdbankier kiezen, met 5,2% tot boven de Een verdere fidelisering van de bestaande klantenrelaties om AXA Bank te kiezen als hoofdbankier voor dagdagelijks bankieren zal geconcretiseerd worden door middel van acties in Factoren die naar de toekomst een impact zullen hebben op de rentabiliteit van het betalingsverkeer zijn o.a. de nieuwe initiatieven in de Europese en /of nationale regelgevingen, de kostenstructuren van de interbancaire betaalsystemen en de veiligheidsnormen/ -systemen. Homebanking : afronding van de migratie naar een nieuwe technische omgeving, teneinde een nog hogere veiligheid en gebruiksvriendelijkheid aan onze klanten te kunnen aanbieden. Bovendien hebben de verdere ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, zoals de rekeninguitreksels en een vernieuwde commerciële ondersteuning, duidelijk de interesse van meer klanten voor onze Homebanking opgeleverd. SelfService : De uitbouw van ons park met Self- Service toestellen werd eveneens onverminderd verdergezet. Zo vierden we eind 2003 de installatie van het 200 ste toestel. In 2004 moet het 250 ste SelfService toestel in werking zijn. Andere uitdagingen blijven het verminderen van cashtransacties en het verhogen van elektronische of automatische verrichtingen om de kosten verbonden aan betalingsverkeer te drukken en om efficiënter te werken. Ook in 2003 werden in dit verband belangrijke inspanningen geleverd die in 2004 onverminderd zullen worden verdergezet of verfijnd: Bonusbanking: consequenter communiceren & promoten van het bonusbanking systeem onder onze agenten en klanten. Fraudepreventie maatregelen: de afschaffing van het eurocheque-garantiestelsel en de openstelling van de grenzen leidden ertoe dat nieuwe vormen van fraude zoals skimming van betaalen kredietkaarten opkwamen in Door een goed beheer en een adequate producttechnische onderbouw werd het financiële risico tengevolge van fraude op kaarten in 2003 beperkt tot een minimum. AXA Bank presteerde hierin gevoelig beter dan het gemiddelde van de markt. /18

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Raad van bestuur Prof. Dirk Meulemans De h. Patrick Boelaert De h. Luc Boret De h. Rudi Deruytter De h. Hans Schrauwen

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Groep AXA in België in 2002. Leef vol vertrouwen

Groep AXA in België in 2002. Leef vol vertrouwen Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen Dit jaarverslag is gedrukt op Zanders Mega Matt-papier, een houtvrij drukpapier tweezijdig, dat voor 50%

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE Bijlage Circulaire CBFA_2010_10-2 SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE 1 19 Nr. 01 - ACTIVA Codes [05] I.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat Waregem

JAARVERSLAG 2013 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat Waregem JAARVERSLAG 2013 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Raad van bestuur Prof. Dirk Meulemans De h. Patrick Boelaert De h. Luc Boret De h. Rudi Deruytter De h. Hans Schrauwen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat Waregem

JAARVERSLAG 2014 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat Waregem JAARVERSLAG 2014 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Raad van bestuur Prof. Dirk Meulemans De h. Patrick Boelaert De h. Luc Boret De h. Rudi Deruytter De h. Hans Schrauwen

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

" # $ % &'$ ) '& # * +, ' - &!././ $."

 # $ % &'$ ) '& # * +, ' - &!././ $. Bankboekhouden ! " # $ % &'$ (% ) '& # * +, ' - &!././ 0-1..! $." 2 # 1 11 $ ' 1 2 + 4 ' ' 4 '2 ' '55 '& 4.66 1 # 1$ 2 2 47' 1 879 $ 1 & + 2 22: ; ' '.66" < 2 ' 4 ' # 2 1 # 2.66! 1' 4 & =: 4 ' & 2 12 2

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Bijlage Circulaire NBB_2014_14 SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN OVER HUN FINANCIËLE POSITIE

Bijlage Circulaire NBB_2014_14 SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN OVER HUN FINANCIËLE POSITIE Bijlage Circulaire NBB_2014_14 SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN OVER HUN FINANCIËLE POSITIE 1 21 Nr. 01 - ACTIVA Boekjaar Codes [05] I. Kas, tegoeden bij centrale banken,

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Halfjaarlijkse cijfers van Argenta Mooie resultaten voor bank en verzekeraar Met een nettowinst van 65 mio euro evenaart Argenta eind juni 2010

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België 1 AXA in België inhoud 1 wat doen we voor u? 3 2 een antwoord op maat 6 3 AXA anders bekeken 16 4 een verantwoorde onderneming 24 Alle cijfers in deze presentatie dateren van 31.12.2008 fotokrediet: Jacques

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen Jaarverslag 2011 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 25 april 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

BTW of nationaal nummer 0413.564.943

BTW of nationaal nummer 0413.564.943 NR. 0413.564.943 jaarrekening per 31/12/2009 9 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO'S VOL inst 1.1 FIRMA OF NAAM/ Rechtsvorm: DIERICKX, LEYS & CIE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

BE 0404.456.841 VOL-inst 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

BE 0404.456.841 VOL-inst 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL-inst 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Martinus WIJNANTS - Bestuurder ANJERSTRAAT 14, 2340 Beerse, BELGIE KLYNVELD, PEAT, MARWICK, GOERDELER

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V. CONTACTS Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com Valérie Léonard B2WIN Tél.: +32 2 538 11 14 valerie.leonard@b2win.be Lasne, 8 september 2005 Halfjaarlijkse Resultaten per

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

JAARREKENING: volledig model voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging CBFA JAARREKENING: volledig model voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging in duizenden euro's (EUR) (m.u.v. de sociale balans

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat BRUSSEL, 19 MAART 2010 (EMBARGO 17h30) Emakina Group (Alternext Brussel : ALEMK) maakt vandaag haar geconsolideerde jaarresultaten 2009

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

2016, een jaar met twee gezichten

2016, een jaar met twee gezichten Activiteitenverslag 2016 2016, een jaar met twee gezichten Na de lancering van de nieuwe naam in oktober 2015 werd snel duidelijk dat Nagelmackers een sterk merk blijft voor de Belgische markt. Een sterk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie