EUPEN. AXA Belgium Herbesthaler Strasse Eupen Tel : 087/ GENT. AXA Belgium Kortrijksesteenweg Gent Tel : 09/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUPEN. AXA Belgium Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel : 087/ 69 43 11 GENT. AXA Belgium Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11"

Transcriptie

1 De AXA Groep in België in 2003 Leef vol vertrouwen

2 Adressen ANTWERPEN AXA Bank Belgium - Hoofdzetel Grotesteenweg Berchem Tel : 03/ AXA Bank Brusselstraat Antwerpen Tel : 03/ BRUSSEL AXA Belgium - Hoofdzetel Vorstlaan Brussel Tel : 02/ AXA Private Management Vorstlaan Brussel Tel : 02/ De verzekeringen van De Post Vorstlaan Brussel Tél : 02/ Viaxis Louisalaan 209 A 1050 Brussel Tel : 02/ AXA Investment Managers Benelux Vorstlaan Brussel Tel : 02/ CHARLEROI AXA Belgium Boulevard Audent 14/ Charleroi Tel : 071/ AXA Banque Boulevard Audent Charleroi Tel : 071/ EUPEN AXA Belgium Herbesthaler Strasse Eupen Tel : 087/ GENT AXA Belgium Kortrijksesteenweg Gent Tel : 09/ AXA Bank Kortrijksesteenweg Gent Tel : 09/ KORTRIJK AXA Belgium Lekkerbeetstraat 5/ Kortrijk Tel : 056/ LUIK AXA Belgium Boulevard d Avroy Liège Tel : 04/ STAVELOT L Ardenne Prévoyante Avenue des Démineurs Stavelot Tel : 080/

3 1 ste deel Activiteitenrapport van AXA in België De belangrijkste feiten voor AXA in België in 2003 en haar voornaamste resultaten. De kerncijfers van de AXA Groep wereldwijd en de visie van de Groep, gevolgd door de activiteitenverslagen van AXA Bank Belgium en van AXA Belgium. 2 de deel Rapport over het Duurzaam Ondernemerschap van AXA in België Op welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzame ontwikkeling? Ons beroep op een verantwoorde manier uitoefenen: de engagementen van AXA. /1

4 1 ste deel De activiteiten van AXA in België Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Boodschap van de Gedelegeerd Bestuurder 4 De AXA-visie 8 AXA in enkele cijfers 9 AXA Bank Belgium Bestuursorganen 11 Verslag van de Raad van Bestuur 12 Balans- en resultaatgegevens van AXA Bank 20 Geconsolideerde balans 24 Geconsolideerde resultatenrekening 26 Niet-geconsolideerde balans 28 Niet-geconsolideerde resultatenrekening 30 AXA Belgium Bestuursorganen 33 Beheersverslag Boekjaar Balans 44 Resultatenrekening 46 Resultaatverwerking 48 /2

5 Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Jean-Pierre de Launoit Voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA België Deelnemen aan duurzame ontwikkeling betekent voor AXA alles in het werk stellen om in alle omstandigheden rekening te houden met de belangen van de toekomstige generaties en uit te blinken in onze eigen opdracht: het brengen van financiële bescherming op elk ogenblik van het leven. 2001, 2002 en 2003 waren 3 financiële crisisjaren, waarin de verzekeraars het hard te verduren kregen. Ze beheren verbintenissen op zeer lange termijn met financiële reserves die, onder invloed van de crisis, veel van hun waarde hebben verloren. Het zal nog een tijdje duren voor ze er allemaal weer helemaal bovenop zijn. In deze tijden van crisis en onzekerheid voor de bedrijven en voor de burger was het belangrijk dat AXA haar verbintenissen verduidelijkte ten aanzien van haar partners: aandeelhouders, werknemers en klanten. Aan deze drie fundamentele partners heeft AXA haar leveranciers, de maatschappij en het leefmilieu toegevoegd. Dit om de draagwijdte van haar verbintenissen te verruimen. Zo gaf ze haar vak een ecologische en maatschappelijke maar ook emotionele en deontologische dimensie. Op die manier verbindt ze zich tot een verantwoord beheer. En dat is van fundamenteel belang om het vertrouwen van elkeen te bewaren. AXA, leef vol vertrouwen. AXA heeft het bovendien niet bij het definiëren van haar verbintenissen gelaten. Het tweede gedeelte van dit verslag is gewijd aan de verwezenlijkingen terzake. U zult zien dat het om een ruime en veelzijdige waaier gaat en dat de geboekte vooruitgang meetbaar is. Eén vaststelling echter: de verbintenissen en verwezenlijkingen houden steeds verband met onze ambitie om uit te groeien tot dé kampioen in financiële bescherming. En dat is nu precies een waarborg om niet van onze hoofdopdracht af te dwalen en om onze bijzondere deskundigheid maximaal aan te wenden om onze beloftes waar te maken. Onze beloftes aan de burgermaatschappij brengen ons ertoe om als een maatschappijbewuste onderneming op te treden, of het nu is in de vorm van mecenaat of van preventieacties. Sociaal mecenaat is al geruime tijd een dimensie die gedaante krijgt met AXA HARTEN TROEF en honderden vrijwillige werknemers, die zich inzetten voor mensen die moeite hebben om zich in onze wel zeer materialistische maatschappij te integreren. Preventie is ook al sinds lang een natuurlijke dimensie van de verzekeraarsbranche die steunt op het spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen. AXA Belgium onderscheidt zich op het gebied van bedrijfsrisico s allang door de omvang van haar team Raadgevende Preventie-ingenieurs en door de kwaliteit van hun adviezen inzake brand-, ramp-, arbeidsongevallenpreventie Maar in 2003 en begin 2004 hebben we méér gedaan door bij al onze commerciële acties stelselmatig te letten op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: een senior nooit zuiver op grond van leeftijd uitsluiten, maar hem helpen om zijn rijcapaciteiten te beoordelen en te verbeteren; niet weigeren om jongeren te verzekeren, maar ze sensibiliseren voor de gevaren op de weg als ze tijdens het weekend en s nachts rijden... Ons vak draagt zijn steentje bij tot de economische en sociale ontwikkeling van de maatschappij en daar zijn wij trots op. We willen ons vak beoefenen op een verantwoorde manier door in de 50 landen waar AXA vertegenwoordigd is, dezelfde waarden te hanteren en ten aanzien van al onze partners dezelfde verbintenissen aan te gaan. /3

6 Boodschap van de Gedelegeerd Bestuurder Alfred Bouckaert Gedelegeerd Bestuurder Sterk operationeel resultaat dat zich niet vertaalt in hoge winst Het operationele resultaat van AXA Belgium is sterk verbeterd in 2003: het groeit van 90,8 mio EUR in 2002 tot 138,7 mio EUR, dit is een stijging met 53%. Deze gevoelige verhoging is hoofdzakelijk te danken aan een verbeterde schadelast en aan de prijsaanpassingen in schadeverzekeringen die overigens de hele markt kenmerkten. In BOAR Ondernemingen komt het einde van de tarifaire herziening van de dossiers in zicht. In Auto valt de vermindering van het aantal schadegevallen op en in Schadegevallen Brand voor Particulieren was het eveneens een rustig jaar. In BOAR is de combined ratio de belangrijkste indicator voor rentabiliteit. Deze ratio geeft de verhouding aan tussen alle kosten van de verzekeraar (schadelast, commissies, algemene onkosten) en de premies die hij int. In 2003 is de combined ratio van AXA afgenomen tot 104%, en zelfs tot 101% als geen rekening wordt gehouden met de tak Arbeidsongevallen. Dit komt neer op een verbetering met meer dan 10 punten op 3 jaar tijd, voornamelijk afkomstig van Industriële risico s en Auto. De rentabiliteit in Leven is nog steeds sterk beïnvloed door de lage interestvoeten. In het verleden werden immers interestvoeten van 4,75% gewaarborgd en die engagementen moeten worden nagekomen. Omdat ze zich in het verleden tegen dit risico afdoend heeft ingedekt, slaagt AXA Belgium erin in deze tak tóch nog een operationeel resultaat vóór provisies voor ontwaarding neer te schrijven van 28,5 miljoen EUR. Voor de bankactiviteit is het resultaat enerzijds beïnvloed door meerwaarden op obligaties en anderzijds door de groei van de portefeuille woonkredieten die nu aanvaardbare marges oplevert. De cost/income ratio voor AXA Bank Belgium is verbeterd tot 78,3%, maar ligt nog boven het Belgisch gemiddelde van 72,6% (2002: retail + corporate). Het operationele resultaat van AXA België gaat er met 53% op vooruit. Dit kan voornamelijk worden verklaard door de uitgesproken verbetering van de druk van de schadelast en door de daling van de algemene kosten. Eind 2003 plukt AXA tenslotte de vruchten van haar sterk doorgedreven integratie van bank- en verzekeringsactiviteiten en van de vernieuwing van de informatica-processen na de fusie: de algemene onkosten dalen op twee jaar tijd met 10%. /4

7 Zakencijfer van AXA groeit in lijn met de markt, met uitschieter in woonkredieten In verzekeringen behoudt AXA Belgium haar marktpositie met een groei van 26% in Leven en van 1% in BOAR waar rentabiliteit vooropstond. AXA BELGIUM: Lichte groei in Schadeverzekering Het zakencijfer BOAR wordt in 2003 gekenmerkt door tegenstrijdige bewegingen: een groei van 4% in Auto Particulieren, maar een daling met 4% in Arbeidsongevallen. Die daling is het gevolg van een sanering van de portefeuille die in 2001 werd ingezet In Levensverzekeringen voor Particulieren is de groei van 27,9% voornamelijk toe te schrijven aan het speerproduct CREST (10 en 30) met een incasso van 888 miljoen EUR. CREST30 werd einde 2002 gelanceerd en belegt tot 30% in aandelen. Met zijn gewaarborgde rentevoet van 0% komt CREST30 perfect overeen met het huidig risk reward appetite van de consument BOAR Particulieren BOAR Ondernemingen Diversen (ziekte + uit te schrijven premies + acceptatie + AGR) Leven Ondernemingen kent een groei van 5 à 6%, indien geen rekening wordt gehouden met een buitengewone eenmalige premie die de groei optrekt tot 20%. Hoofdzakelijk dankzij de spaaracties, steeg het Net New Money van de bank dit is de netto aangroei op de zicht- en spaarrekeningen, op kasbons, BEVEKS, euro-obligaties, staatsbons en beurstransacties van 614 tot 641 mio EUR. Dit is beter dan de evolutie van de markt. In kredieten voor de particulier en de kleine onderneming haalt AXA Bank alvast een opmerkelijk resultaat thuis. Haar productie verhoogt in woonkrediet, consumenten-kredieten en professionele kredieten voor zelfstandigen van mio EUR in 2002 tot mio EUR, dit is een groei met 72%. In woonkredieten nam AXA Bank afgelopen jaar jonge gezinnen als nieuwe klant voor zijn rekening. Het marktaandeel steeg van 5% eind 2001 tot 12% op eind Herleving van de groei in Leven Leven Particulieren Leven Groep 1 De net new money stemt overeen met de nettogroei op de rekeningencourant, spaarrekeningen, kasbons, sicavs, euro-obligaties, staatsbons en beurstransacties. /5

8 Sterke stijging Net New Money AXA Bank Belgium Het financiële resultaat van het boekjaar 2003 voor de AXA Groep in België bedraagt 107,3 miljoen EUR vergeleken met 73,6 miljoen EUR in In het licht van de bijzonder moeilijke context van het bankverzekeren kan dit resultaat als uitzonderlijk worden bestempeld Producten derden Balansproducten Buitenbalansproducten Verdubbeling van ons marktaandeel in Woonkrediet Verder doorgedreven provisionering voor duurzame ontwaarding van activa weegt op de winst AXA is in België dus duidelijk operationeel gezond en houdt daarenboven op het vlak van het zakencijfer minstens gelijke tred met de markt. Toch kan de winst, vooral in verzekeringen, bescheiden worden geacht: ze stijgt van 16,1 mio EUR tot 33 mio EUR (+105%). Voor de bankactiviteit stijgt ze van 57,5 miljoen EUR tot 74,3 (+29%). Het resultaat van AXA Bank is verbeterd door de uitzonderlijke meerwaarde van 16 miljoen EUR uit de verkoop van Auxifina Commerciële leningen Woonkrediet Persoonlijke leningen De bescheidenheid van de winst in verzekeringen moet worden toegeschreven aan een provisionering voor duurzame ontwaarding van activa ter hoogte van 298 mio EUR. In 2002 werd ook al zo n provisie aangelegd ter hoogte van 201 mio EUR. De regels die de AXA Groep zich hierbij oplegt zijn de Franse regels, die strenger zijn dan de regels die de Belgische verzekeringsondernemingen gewoonlijk toepassen. Na afschrijving van dit bedrag van 298 mio EUR, bedroeg het positieve saldo van plus- en minwaarden op activa op 31/12/2003 nog meer dan 700 miljoen EUR. /6

9 Een verrassend goed resultaat Gezien de bijzonder moeilijke context van het bankverzekeren vandaag, kan dit resultaat uitzonderlijk worden genoemd. Er mag immers niet vergeten worden dat het eigen vermogen van de Belgische verzekeraars in 2000 nog meer dan 15 miljard EUR bedroeg en op eind 2002 nog slechts 8. Dezelfde ontwaarding heeft ook de reserves van de verzekeraars aangetast en de aandelenmarkten hebben vandaag nog lang niet het peil van midden 2000 bereikt. Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder van AXA in België: Ik zie ook een minpunt voor heropleving in het feit dat de rente laag blijft. Verzekeraars en banken halen immers het grootste deel van hun financiële inkomsten uit obligaties en renteverschillen. Solvabiliteit en de capaciteit om een alert activabeleid te voeren, blijven dus op concurrentieel vlak essentieel. Duidelijke verbetering van de combined ratio * 116,5% 112,2% 109,8% 107,4% 103,8% 100,7% Combined ratio French Gaap Excl. CRAT (*) Arbeidsongevallen, exclusief Ziekte & Acceptatie De solvabiliteit van AXA Belgium ligt met 211% in Leven en 254% in BOAR duidelijk boven de Belgische normen en de dekkingsgraad van de technische reserves ligt met 105% ook boven het gemiddelde van de sector. Vooruitzichten voor 2004 Ik zou zeggen: Voorzichtige maar positieve vooruitzichten, behoudens stabiliteit van de financiële markten. Maar ongeacht de evolutie gaan wij gewoon door met onze klanten, werknemers, aandeelhouders en de buitenwereld zo goed mogelijk te informeren over wat er zich bij de AXA Groep in België afspeelt en over wat er bepalend is voor zijn omgeving. Dat is dé voorwaarde om begrepen te worden en om te kunnen rekenen op de motivatie en het engagement van onze partners. /7

10 De AXA-Visie Ons beroep : Financiële Bescherming Dit is de opvatting die wij hebben van ons beroep en de manier waarop we het uitoefenen. Financiële Bescherming bestaat uit het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, in alle fasen van hun leven. Daarvoor moeten we beantwoorden aan hun behoeften aan producten en diensten op het vlak van verzekeringen voorzorg, sparen en vermogensoverdracht. Onze waarden Professionele aanpak, innovatie, realiteitszin, teamgeest, respect voor het gegeven woord. Onze ambitie Samen streven wij een gemeenschappelijke ambitie na : de referentie worden in Financiële Bescherming. We zijn ons bewust van de bijdrage die ons beroep levert aan de economische en sociale ontwikkeling van de maatschappij en we zijn er ook trots op. Daarom willen wij ons beroep op een verantwoordelijke manier uitoefenen, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde verbintenissen na te leven ten opzichte van onze verschillende partners. Onze verbintenissen Klanten Burgerlijke maatschappij Wij verbinden ons ertoe te handelen als een burgerlijke maatschappij, hetzij in de vorm van sponsoring, hetzij in de vorm van preventieacties. We willen met hen een duurzame vertrouwensrelatie opbouwen, door hen een efficiënte persoonlijke service en pasklare oplossingen aan te reiken, in het kader van een strikte professionele deontologie. Leveranciers We willen met hen een kwaliteitsrelatie onderhouden op basis van een strikte aankoopdeontologie en een opgevolgde dialoog. Aandeelhouders Het is ons doel bij de beste operationele prestaties van de sector te horen en onze aandeelhouders volledige en transparante informatie te geven. Milieu We willen meewerken aan de bescherming van het milieu dankzij onze ervaring in milieurisico s en door de verbetering van onze praktijken in onze bedrijfszetels. Medewerkers We willen zorgen voor de ontplooiing van elk van onze medewerkers in hun beroepsleven dankzij een werkomgeving die respect toont voor de mens en een managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van de medewerkers. /8

11 AXA in enkele cijfers 50 miljoen klanten (particulieren en ondernemingen) hebben vertrouwen in AXA om : hun bezit te verzekeren (voertuig, woning, uitrusting, ); hun gezin of hun medewerkers te beschermen op het vlak van gezondheid en voorzorg; hun vermogen of de activa van hun onderneming te beheren medewerkers en distributeurs worden wereldwijd ingezet om pasklare oplossingen aan te reiken en onze klanten de beste service te bieden medewerkers zetten zich vrijwillig in in verenigingen. Omzet 71,6 miljard EUR (+ 5,3% bij vergelijkbare gegevens) Operationeel resultaat 2 miljard EUR (+ 30 % bij gelijkblijvende wisselkoers) Nettoresultaat aandeel van de Groep 1 miljard EUR (+ 18 % bij gelijkblijvende wisselkoers) Beheerd vermogen 775 miljard EUR (+ 17 % bij gelijkblijvende wisselkoers) /9

12 /10 Activiteitenverslag van AXA Bank Belgium

13 AXA AUTOBI BANK PASSEBANT BELGIUM JUNIU > BESTUURSORGANEN ELONGATO Bestuursorganen BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE Raad van Bestuur Alfred Bouckaert, Voorzitter Christophe Dupont-Madinier Gérard Fiévet Eric Kleijnen Thierry Langreney François Lemonnier Jean-Claude Mertens Marc Raisière Patrick Vaneeckhout Paul Van Winghem Philippe Wautelet Serge Wibaut Hervé Hatt (sinds 27 juni 2003) Heinz-Peter Ross (sinds 27 juni 2003) Auditcomité Thierry Langreney, Voorzitter Alfred Bouckaert Directiecomité Serge Wibaut, Voorzitter sinds 1 januari 2004 Gérard Fiévet (Voorzitter tot 31 december 2003) Jean-Claude Mertens Patrick Vaneeckhout Paul Van Winghem Philippe Wautelet Geassocieerde leden Georges Anthoon Eric Kleijnen Marc Raisière Commissaris PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door Luc Discry /11

14 Verslag van de Raad van Bestuur van AXA Bank Belgium Boekjaar 2003 De algemene economische context voor 2003 (volgens AXA Investment Managers) In 2003 kende de neerwaartse tendens van de aandelenmarkten van de voorbije drie jaar een ommekeer. Zo steeg de MSCI World Index, die representatief is voor de grootste internationale waarden (ongeveer 1550 lijnen op het einde van het jaar), met 30,3%. Maar het moet gezegd dat de markt in de jaren 2000, 2001 en 2002 de grootste daling kende sinds de grote depressie van 1929 (ongeveer -49% voor de MSCI World Index sinds het hoogtepunt begin 2000 tot maart 2003). DE OMMEKEER VAN DE CYCLUS IN 2003 De voortekenen van een gesynchroniseerde wereldwijde economische heropleving, in afwachting van een herstel van de bedrijfswinsten, zorgden voor een ommekeer van de beursmarkten. Denken we maar aan de prestaties in 2003 (in lokale valuta) van de Franse CAC 40 (+16,12%), de Europese DJ STOXX 50 (+10,50%) en de Japanse Nikkei 225 Index (+24,45%). Deze ommekeer begon in maart 2003, na het uitbreken van de vijandelijkheden in Irak. Sinds het einde van het conflict stelden we een verbetering van het ondernemersvertrouwen vast. De Verenigde Staten en Azië waren de belangrijkste drijfkracht achter het herstel. Deze conjunctuur was ook gunstig voor de eurozone zelf, ondanks de stijging van de euro. Nochtans steeg het Belgische bruto binnenlandse product slechts met 1 procent en daalde de werkgelegenheid met banen. De heropleving wordt voor België pas in 2004 verwacht. /12

15 AXA BANK BELGIUMAUTOBI PASSEBANT JUNIU > VERSLAG VAN DE > RAAD ELONGATO VAN BESTUUR DE FINANCIËLE MARKTEN IN 2003 De ommekeer in 2003 was vooral gunstig voor de aandelen. De cyclische waarden, de technologische waarden (+50% voor de Nasdaq en +49,8% voor de IT-sector), de industriesector (+41,8%) en de basismaterialen (+46,7%) behoorden tot de best presterende waarden. In deze context van een economische heropleving presteerden de obligatiemarkten matiger, wat normaal is. De kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties en de obligaties van de groeilanden presteerden het best binnen deze activaklasse. Tot slot werd de wisselmarkt gekenmerkt door de gevoelige daling van de dollar. Zo steeg de euro met 20% ten opzichte van de dollar, wat nefast was voor de export uit de landen van de eurozone, met 8,5% ten opzichte van de yen en met 8,2% ten opzichte van het pond sterling. Ondanks de heropleving van de aandelen, koos de Belgische belegger voor veiligheid. De succesproducten van 2003 waren de beleggingsfondsen met kapitaalbescherming en het klassieke spaarboekje. De kredietmarkt profiteerde volop van de lage rente. De evolutie van de rentevoeten De dalende trend van de kortetermijnrente gedurende het tweede semester van 2002 heeft zich verdergezet tot juli Deze daling van de marktrente zorgt ervoor dat de marges op de spaar- en zichtrekeningen sterk afnamen met een tariefdaling tot gevolg. De basisrente van de spaarrekeningen daalde gedurende 2003 tweemaal met 0,25% (april en juli) om sedert 1 juli 1,5% te bedragen. De laatste keer dat het basistarief van de spaarrekeningen nog was aangepast dateert reeds van oktober Ook het tarief van de zichtrekeningen daalde van 0,50% naar 0,25%. Sedert juli blijft de kortetermijnrente stabiel op 2%. Ook de reeds in 2002 ingezette dalende trend voor de langetermijnrente ging verder in Het dieptepunt werd bereikt in juni, waarbij de historisch lage niveau s van 1999 werden geëvenaard. Sedert juli zit de evolutie van de langetermijnrente terug in een stijgende lijn. DE EVOLUTIE VAN DE RENTEVOETEN Rente op 5 jaar Rente op 3 maand Verschil /13

16 Totaal Net New Money Balansproducten: Groei Zichtrekening Spaarrekening Termijnrekening + deviezen Kasbons + coupons Buiten balans AXA Brutoproductie Vervaldagen + verkoop AXA : Netto Buiten balans derden (bruto) Totaal Buiten balans AXA: omvat de eigen AXA beleggingsfondsen en eigen emissies van euro-obligaties 2 Buiten balans derden: omvat beurstransacties, euro-obligaties en staatsbons. Sparen en beleggen NET NEW MONEY Het totaal balans en buiten balans voor AXA Bank toont een gevoelige verhoging van het Net New Money tot 641 mio EUR, ondanks de sterke daling van de rente op middellange termijn. De evolutie van het Net New Money voor de laatste jaren toont hoe de marktomstandigheden sterk gewijzigd zijn. Sinds 2001, verhogen de balansproducten gestaag, ten nadele van de producten met variabel rendement. Deze evolutie, die in 2002 werd verdergezet, wordt in 2003 nóg bevestigd met een groei van 416 miljoen EUR, ondanks de tendens tot daling van de interestvoet op middellange termijn. De algemene terugkeer naar het spaarboekje en het succes van de spaaracties zijn de voornaamste factoren van deze evolutie. Termijndeposito s: zoals voorzien boekten we hierop een achteruitgang door de lage intrestvoet op korte termijn. Portefeuille kasbons: net zoals bij de grootste banken in België werd deze portefeuille verder afgebouwd. Grote bedragen kwamen in 2003 op vervaldag en het product werd niet vernieuwd vanwege de lage intrestvoet op middellange termijn. Een belangrijk deel van de vervallen kasbons werd echter opnieuw geïnvesteerd in verzekeringsproducten van de tak 21. Balansproducten Het uitstaand bedrag op spaarrekeningen sloot dit jaar af met een groei van 724 mio EUR of + 14,4%. Reden voor dit succes zijn natuurlijk de gunstige marktomstandigheden voor deze spaarvorm, maar ook de spaaracties 1,5% + 2% op het klassieke spaarboekje. Al waren we lang niet meer de enige bank die op dit punt actief was miljoen EUR in miljoen EUR in miljoen EUR in 2003 Dat is hoofdzakelijk te danken aan de groei van de uitstaande spaartegoeden, gestimuleerd door onze acties 1, Marc Raisière, Directeur Product Management /14

17 AXA BANK BELGIUMAUTOBI PASSEBANT JUNIU > VERSLAG VAN DE > RAAD ELONGATO VAN BESTUUR Buiten-balansproducten De keerzijde van deze evolutie is dan weer de teruggang in de verkoop van buiten-balansproducten. ASSETS UNDER MANAGEMENT Het totaal van de portefeuilles onder beheer groeide met 4,8% en komt op mio EUR. De groei in balansproducten met 416 mio EUR of + 4,8% is vooral te wijten aan de stijging van de deposito s met 724 mio EUR en de daling van kasbons met 247 mio EUR. De portefeuille van buiten-balans producten is samengesteld uit activa van beleggingsfondsen. Dit volume is gegroeid met 99 mio EUR of + 4,9% ten opzichte van vorig jaar. Kredieten Verdubbeling van ons marktaandeel De verdubbeling van het marktaandeel van AXA Bank in Woonkredieten wordt verklaard door : - Het succes van de kredieten met variabele rentevoeten - de optie variabele looptijd die we in die gevallen automatisch toekennen. Deze optie maakt het mogelijk de looptijd van het krediet in te korten of te verlengen als de rentevoet daalt of stijgt. Een gratis flexibiliteit die onze klanten ten zeerste wisten te waarderen! Wij hopen dat we op het vlak van kredieten nog zullen groeien dankzij de goede rentevoeten op het vlak van consumentenkredieten. KREDIETEN AAN PARTICULIEREN De productie van kredieten aan particulieren kende andermaal een forse stijging. Na een groei van 82% tijdens het boekjaar 2002, werd nogmaals een toename van 86% gerealiseerd in Vooral in de markt van de woonkredieten was deze tendens manifest. Deze evolutie is te danken aan de positieve impact van zowel interne als externe factoren. Vanaf het tweede semester 2002 manifesteerde AXA reeds meer en meer haar ambitie om in het kader van het concept financiële bescherming een vooraanstaande rol te spelen op de markt van de hypothecaire kredieten. In 2003 werd die doelstelling duidelijk Patrick Vaneeckhout, Directeur Kredieten bevestigd met zeer aantrekkelijke voorwaarden en formules n.a.v. Batibouw. Ook de synergie met het eigen distributienetwerk via de makelaars, vormde een extra hefboom voor de groeidoelstellingen van het marktaandeel in woonkredieten. 45% van de gerealiseerde dossiers werden geïntroduceerd via makelaars. Tenslotte verhoogde het decentraal ter beschikking stellen van een nieuwe informaticatool (Credo) bij de agenten duidelijk hun competitieve slagkracht, in een markt waarin tarief en professionele service naar de klant essentieel zijn. Mio EUR Woonkrediet Consumentenkrediet Totaal Particulieren Investeringskredieten Bedrijfsfinancieringen Belastingskredieten Kaskredieten Totaal professionele kredieten Totaal brutoproductie /15

18 Ook een aantal externe factoren ondersteunden in bijkomende mate de kredietverstrekking voor onroerende doeleinden. De blijvende beursmalaise oriënteerde de interesse van de belegger meer en meer naar alternatieven in de vastgoedmarkt. Ondanks een lichte stijging van de rentevoeten medio 2003, bleef het algemeen rentepeil desondanks zeer aantrekkelijk. De gunstige rentesituatie bood in de loop van 2003 voor de particulier nog ruime opportuniteiten inzake het herfinancieren van bestaande woonkredieten, al dan niet bij de initiële financier. Voor 2003 vertegenwoordigen de overnames van externe woonkredieten ongeveer 20% van de AXA-jaarproductie of +/-380 miljoen EUR. De daling van de eigen portefeuille omwille van vervroegde terugbetaling door externe financieringen kon beperkt blijven tot 67 miljoen EUR. Het herfinancieringsfenomeen had voor AXA duidelijk een positief globaal eindresultaat, zonder substantieel verlies van eigen cliënteel. Er werd trouwens maximaal aandacht besteed aan de bescherming van de eigen portefeuille. In deze omstandigheden kon AXA haar marktaandeel inzake gerealiseerde woonkredieten substantieel verhogen tot bijna 12%. Einde 2001 bedroeg dit marktaandeel slechts 5%. In deze context is het belangrijk te melden dat de kredietpolitiek en het acceptatiebeleid van AXA Bank ongewijzigd bleven. De gemiddelde kwaliteit van de kredietportefeuille bleef zeer goed en geeft geen aanleiding tot een restrictievere politiek of extra provisies. In de markt van het consumentenkrediet was er aanvankelijk de negatieve impact van het lage consumentenvertrouwen en de afwezigheid van een Autosalon. In de loop van het tweede semester 2003 kwamen evenwel de eerste tekenen van herstel van het vertrouwen van de particulieren en een grotere bereidheid om hun consumptie te financieren met krediet. Hierdoor werd finaal het productiecijfer van 2002 licht overschreden met een jaargroei van 1%. Het marktaandeel inzake gerealiseerde consumentenkredieten steeg licht van 4% tot 4,5%. /16

19 AXA BANK BELGIUMAUTOBI PASSEBANT JUNIU > VERSLAG VAN DE > RAAD ELONGATO VAN BESTUUR Dankzij de operationele start van de positieve centrale op beschikken de kredietverstrekkers over een bijkomend instrument om de kwaliteit van de kredietportefeuille en indirect de marges te verbeteren. Hierdoor beschikt de kredietverstrekker immers over een vollediger beeld van de aanvraag met inbegrip van alle lopende engagementen en de exacte maandlasten. KREDIETEN AAN PROFESSIONELEN De kredietverstrekking aan Professionelen kende in de loop van 2003 een toename met 10% tegenover een groei van 14% in Het relatief lage ondernemersvertrouwen beperkte duidelijk de vraag naar professionele kredieten. Globaal wordt deze markt blijkbaar ook reeds enige jaren beïnvloed door de toekomstige impact van het Bazel II akkoord inzake risicopolitiek. In dit klimaat bleef de bestaande kredietpolitiek bij AXA ongewijzigd. KWALITEIT KREDIETPORTEFEUILLE De globale kwaliteit van de portefeuille bleef zeer gunstig. Bovendien evolueerde de net-loss-ratio zeer positief met een daling van 0,10% (2002) naar 0,07% (2003). Betalingsverkeer - Betaalmiddelen Het jaar 2003 werd gekenmerkt door de concrete invoering van een aantal wettelijke verplichtingen en richtlijnen; de voornaamste zijn de vermeldingen van IBAN- en BIC nummer voor internationaal betalingsverkeer, de gelijkschakeling van grensoverschrijdende betalingen binnen de EU, de Basisbankdienst en vanuit veiligheidsoogpunt het uitrusten van kredietkaarten met chip. Bonus-banking : een belangrijk concurrentievoordeel Het systeem van bonus banking heeft bij AXA Bank altijd al bestaan. Het komt overigens van IPPA Bank en maakt het mogelijk om de gebruikskosten van de bankrekening terug te betalen. Sinds de klanten heel gevoelig zijn geworden voor die kosten is onze bonus banking een belangrijk concurrentievoordeel geworden. Paul Van Winghem, Directeur Operations Bank Het eindencours per 31 december 2003 op zichtrekeningen bedroeg 556 mio EUR, wat 47 mio EUR hoger is dan een jaar geleden. Deze groei stemt overeen met wat verwacht werd. Tevens speelt de zichtrekening een belangrijke rol in de doorstroming van gelden naar spaarproducten. Alleen al naar de vlotte spaarrekening, waar AXA Bank herhaaldelijk promotionele acties rond voerde, werd vanuit de zichtrekening 425 mio EUR geplaatst. Het verhogen van deze doorstroming van gelden naar spaar- en beleggingsproducten is één van de uitdagingen voor de toekomst van het betalingsverkeer. /17

20 Daarnaast groeide ook het aantal klanten, die AXA Bank als hoofdbankier kiezen, met 5,2% tot boven de Een verdere fidelisering van de bestaande klantenrelaties om AXA Bank te kiezen als hoofdbankier voor dagdagelijks bankieren zal geconcretiseerd worden door middel van acties in Factoren die naar de toekomst een impact zullen hebben op de rentabiliteit van het betalingsverkeer zijn o.a. de nieuwe initiatieven in de Europese en /of nationale regelgevingen, de kostenstructuren van de interbancaire betaalsystemen en de veiligheidsnormen/ -systemen. Homebanking : afronding van de migratie naar een nieuwe technische omgeving, teneinde een nog hogere veiligheid en gebruiksvriendelijkheid aan onze klanten te kunnen aanbieden. Bovendien hebben de verdere ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, zoals de rekeninguitreksels en een vernieuwde commerciële ondersteuning, duidelijk de interesse van meer klanten voor onze Homebanking opgeleverd. SelfService : De uitbouw van ons park met Self- Service toestellen werd eveneens onverminderd verdergezet. Zo vierden we eind 2003 de installatie van het 200 ste toestel. In 2004 moet het 250 ste SelfService toestel in werking zijn. Andere uitdagingen blijven het verminderen van cashtransacties en het verhogen van elektronische of automatische verrichtingen om de kosten verbonden aan betalingsverkeer te drukken en om efficiënter te werken. Ook in 2003 werden in dit verband belangrijke inspanningen geleverd die in 2004 onverminderd zullen worden verdergezet of verfijnd: Bonusbanking: consequenter communiceren & promoten van het bonusbanking systeem onder onze agenten en klanten. Fraudepreventie maatregelen: de afschaffing van het eurocheque-garantiestelsel en de openstelling van de grenzen leidden ertoe dat nieuwe vormen van fraude zoals skimming van betaalen kredietkaarten opkwamen in Door een goed beheer en een adequate producttechnische onderbouw werd het financiële risico tengevolge van fraude op kaarten in 2003 beperkt tot een minimum. AXA Bank presteerde hierin gevoelig beter dan het gemiddelde van de markt. /18

Groep AXA in België in 2002. Leef vol vertrouwen

Groep AXA in België in 2002. Leef vol vertrouwen Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen Dit jaarverslag is gedrukt op Zanders Mega Matt-papier, een houtvrij drukpapier tweezijdig, dat voor 50%

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE?

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE? INLEIDING Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 MISSIE Focus op autonome mensen 9 2 HOE? KeyPack,

Nadere informatie

AXA in België // Activiteitenverslag 2008

AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 bank en verzekering anders bekeken 2008 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar in de financiële sector. Bij

Nadere informatie

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 AXA BELGIUM Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel Toegelaten onderneming onder het nummer 0039 Beheersverslag voorgelegd

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Experience. the difference

Jaarverslag 2006. Experience. the difference Jaarverslag 2006 Experience the difference Experience the difference 1 Kerncijfers 2 2 Bestuur en toezicht 4 3 Mission Statement 5 4 Organigram 6 5 Historiek 8 6 Het jaar 2006 10 7 Wereldeconomie 16 8

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 Nr. 32 Weekblad van 21 oktober 2010 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 1. Inleiding: V voor veerkracht 2 2. Incasso s 5 3. Financiële opbrengsten en beleggingen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv 2009 G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter.

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter. Fidea verzekeringen Voorwoord Onze generatie heeft aanvaard dat leven met een of andere crisis tot de normale gang van zaken behoort. Maar van wat er in 2008 op ons af kwam, besefte niemand vooraf de volle

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 5 Geconsolideerde jaarrekening 67 Vennootschappelijke jaarrekening 193 Aanvullende inlichtingen 246 Belfius Bank Jaarverslag

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003

PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003 JAARVERSLAG 2003 PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003 > EEN VOORAANSTAAND MARKTSPELER IN DE EUROPESE FINANCIËLE SECTOR Dexia ontstond in 1996 uit de toenadering tussen de twee voornaamste marktspelers op het

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G K B C B A N K 2 0 0 5 2 0 0 5 I 1 I

J A A R V E R S L A G K B C B A N K 2 0 0 5 2 0 0 5 I 1 I 2 0 0 5 I 1 I Inhoud 1 Korte voorstelling van KBC Bank p. 3 2 Bespreking van de geconsolideerde resultaten p. 6 3 Belangrijkste ontwikkelingen p. 9 4 Geconsolideerde jaarrekening KBC Bank p. 18 5 Vennootschappelijke

Nadere informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 66e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 2014 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag 2005 GROEP LANDBOUWKREDIET DE CIJFERS ANDERS BEKEKEN

jaarverslag 2005 GROEP LANDBOUWKREDIET DE CIJFERS ANDERS BEKEKEN jaarverslag 2005 GROEP LANDBOUWKREDIET DE CIJFERS ANDERS BEKEKEN JAARVERSLAG 2005 Groep Landbouwkrediet Boodschap van de Voorzitter 10 Directiecomité 12 2005 in cijfers 16 01 Bestuursverslag 32 02 Identiteit

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE JAARVERSLAG 2013 VERSTERKING & OPTIMISATIE INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 Economisch en financieel klimaat 2013...11

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat.

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat. Jaarverslag 2012 Inhoud. Jaarverslag. Woord vooraf. 03 Raad van bestuur. 05 Bestuurs- en controleorganen. 06 Corporate Governance. 07 Economisch en financieel klimaat. 11 De Groep Crédit Mutuel Nord Europe.

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254 2014 Jaarverslag Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 6 74 196 Aanvullende inlichtingen 254 Jaarverslag 2014 Belfius Bank 1 Profiel van Belfius Bank Belfius is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie