DRIE DIRECTEUREN VAN GOEDE DOELEN OVER HUN KEUZES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIE DIRECTEUREN VAN GOEDE DOELEN OVER HUN KEUZES"

Transcriptie

1 DRIE DIRECTEUREN VAN GOEDE DOELEN OVER HUN KEUZES WAAR GAAT UW GELD Adriana Esmeijer (Prins Bernhard Cultuurfonds) Foto Ton Toemen Foto Sanne Bos MEER BESTEMMINGEN DAN GELD. NIET ALLEEN GEWONE STERVELINGEN HEBBEN MET DAT PROBLEEM TE MAKEN, GOEDE DOELEN OOK. ZE MOETEN DUS KEUZES MAKEN, MAAR HOE BEPALEN DEZE ORGANI- SATIES WAARAAN ZE HET GELD VAN DONATEURS EN ERFLATERS UITGEVEN? EN HOE VERANTWOORDEN ZE ZICH VOOR DIE KEUZES? Goede doelen komen steeds vaker in beeld bij nalatenschappen en schenkingen. Tegelijkertijd staan consumenten kritisch tegenover charitatieve instellingen: vorig jaar bleek uit onderzoek dat één op de zes Nederlanders er geen vertrouwen in heeft dat goede doelen hun giften goed besteden. En een derde zegt géén idee te hebben waar het geschonken geld naar toe gaat. Goede doelen doen er dus verstandig aan hun donateurs goed te informeren over de bestedingen en hen ook te betrekken bij de projecten die zij ondersteunen. Floris Italianer (Hartstichting) En dat doen ze ook, blijkt na een rondgang langs drie goede doelen, die allemaal volledig afhankelijk zijn van giften. Openheid schept vertrouwen, valt bij alle directeuren te beluisteren. Een goed doel heeft de morele plicht elke besteding transparant te verantwoorden, zelf al zijn dat er in ons geval ruim per jaar, zegt Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming: Wij laten onze donateurs precies zien wat we met hun geld doen. Ze kunnen zelfs ter plekke komen kijken als ze dat willen. Frank Dales (Dierenbescherming) Het CBF-keurmerk voor goede doelen en de normen voor verantwoorde fondsenwerving en besteding zijn belangrijke stappen, maar niet voldoende, vult Floris Italianer aan, directeur van de Hartstichting. We moeten ook laten zien dat het geld effectief besteed wordt. Een voorbeeld: eerder dit jaar presenteerden onderzoekers een lichaamseigen hartklep. In dit samenwerkingsverband van universiteiten en het bedrijfsleven hebben wij ook geld gestoken. Zo n tastbaar resultaat boezemt donateurs vertrouwen in. >> 38

2 Tekst Dorine van Kesteren / Beeld istockphoto NAAR TOE? 39

3 Selectiecriteria De Dierenbescherming, de Hartstichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen lang niet alle aanvragen honoreren. De vraag is natuurlijk op basis van welke criteria zij een selectie maken. Bij de Dierenbescherming gaat het om aanvragen van haar eigen twintig afdelingen. Er moet bijvoorbeeld een dierenasiel worden uitgebreid of er moeten lichtmasten komen op een trainingsveld voor honden. De kosten variëren van enkele duizenden euro s tot een paar ton per project. Dales: Een lange lijst projecten wacht op financiering. Alle aanvragen liggen op de plank, en als er geld binnenkomt, bepaal ik samen met de medewerkers van de teams Fondsenwerving en Dierenhulp en Toezicht welk project het meest urgent is. Onderzoekers die ondersteuning van de Hartstichting willen, moeten onder andere hun voorstel presenteren aan een commissie van vooraanstaande wetenschappers. De commissieleden beoordelen onder andere of het onderzoek kan meedoen in de internationale top. Na advies van de commissie beslist de directie vervolgens wie de beurs krijgt, zegt Italianer. De Hartstichting besteedt ongeveer de helft van haar middelen aan cardiovasculair onderzoek. Daarbij gaat het om beurzen van tot euro voor beginnende wetenschappers tot beurzen van 3 tot 5 miljoen euro voor consortia van samenwerkende universiteiten. De andere helft van het budget gaat naar preventie en patiëntenzorg. Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds komt het merendeel van de aanvragen uit de amateurcultuur, zoals plaatselijke orkesten of popfestivals. Na een toets aan de formele richtlijnen is de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk, is er een onafhankelijke raad van toezicht? volgt een inhoudelijke beoordeling. Esmeijer: Het moet gaan om een bijzonder project, dat uitzonderlijke kosten met zich meebrengt niet om een reguliere activiteit. Dit wordt beoordeeld door onze afdelingsbesturen en adviescommissies, die bestaan uit roulerende deskundige vrijwilligers uit de cultuursector. Zij vergaderen vier keer per jaar en discussiëren net zo lang tot ze eruit zijn. Door dit soort schuring houden we onszelf scherp. Een ander criterium is dat de aanvragers ook zélf een deel van het benodigde geld genereren. In principe ondersteunen wij geen projecten die al subsidie krijgen van de overheid. Wij moedigen aanvragers aan om ook te kijken naar andere fondsen en zoveel mogelijk eigen inkomsten te genereren. Cultureel ondernemerschap heet dat. Adriana Esmeijer (Prins Bernhard Cultuurfonds): Een goed doel heeft de morele plicht elke besteding transparant te verantwoorden Wensen van de gever Ook de wensen van de gever spelen een rol bij de selectie van de aanvragen. Wensen voor doelbestemmingen willigen wij áltijd in. Dat zijn wij ook verplicht, vind ik, aangezien het een geoormerkte gift is, zegt Dales. Als iemand bijvoorbeeld specifiek geld geeft voor de dierenambulance, dan kijken wij welke dierenambulance van onze afdelingen het dringendst aan vervanging toe is. Bij aanmelding bij het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen donateurs hun favoriete werkterrein aangeven. Esmeijer: Of iemand zegt bijvoorbeeld: ik wil alleen aan glaskunstenaars of vioolbouwers geven. Wij willen graag aan alle wensen voldoen, hoewel het bij een groter bedrag gemakkelijker is dan bij een eenmalige kleine gift. Want dan moet er maar net een project zijn dat aan de eisen van de donateur voldoet. >> 41

4 Donateurs van de Hartstichting konden eerder dit jaar meestemmen over de thema s van de onderzoeksagenda, samen met patiënten en zorgverleners. Zo krijgen zij inspraak in de keuze voor onderzoek, zegt Italianer. Daarnaast kent de Hartstichting, net als het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Dierenbescherming, het principe van het fonds op naam, waarvan grote schenkers zelf de doelstelling mogen bepalen. Wij hebben bijvoorbeeld een fonds van een mevrouw die haar man heeft verloren aan een hartziekte, die het geld specifiek wil besteden aan onderzoek dat de relatie tussen patiënt en behandelaar moet verbeteren. Floris Italianer (Hartstichting): We moeten laten zien dat het geld effectief wordt besteed Op de hoogte houden In ieder geval houden de goede doelen de gevers op de hoogte van de bestedingen. Via algemene kanalen als de website, het jaarverslag, nieuwsbrieven of donateursbijeenkomsten, maar soms ook individueel. Mensen met een fonds op naam informeren wij persoonlijk, zegt Italianer (Hartstichting). Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds stuurt zulke schenkers een brief als er geld is toegekend of vraagt hun wat ze van geplande projectbijdragen vinden. Esmeijer: Ook bij giften zonder doelbestemming informeren wij de donateurs regelmatig over de activiteiten die wij met hun geld mede financieren. Binnen het redelijke, uiteraard. Het gaat te ver om voor iedereen die een keer 50 euro geeft een uitgebreide rapportage te maken. Het is ingewikkelder als het om een nalatenschap gaat. De Hartstichting hoort vaak pas dat zij tot erfgenaam is benoemd als de gulle gever al is overleden. Het is ontzettend jammer dat we dit niet van tevoren weten, omdat we het liefst met de erflater zouden overleggen over de bestemming van het geld. Zeker omdat het regelmatig om serieuze bedragen gaat, zegt Italianer. Het is ook niet altijd mogelijk om dan maar met de nabestaanden in overleg te treden. Die zijn er lang niet altijd of ze weten niet dat wij in het testament staan. Dales van de Dierenbescherming, waar nalatenschappen bijna 60 procent van de inkomsten vormen, heeft andere ervaringen. Wij zitten regelmatig met onze toekomstige erflaters om de tafel om hun wensen door te nemen. Nacalculatie De drie goede doelen schrijven geen blanco cheques uit. Integendeel, de aanvragers moeten zowel van tevoren als na afloop verantwoording afleggen. De consortia van universiteiten rapporteren aan ons over de voortgang van het onderzoek. Daarnaast houden wij de wetenschappelijke publicaties van de onderzoekers bij, zegt Italianer. Maar de kwaliteit van het onderzoek is niet de enige graadmeter, het gaat ook om de toepasbaarheid. Daarom kijkt de vereniging van hart- en vaatpatiënten, de Hart & Vaatgroep, ook mee bij de toewijzing van beurzen: is er een gerede kans dat dit onderzoek gaat leiden tot betere zorg voor patiënten? Het Prins Bernhard Cultuurfonds verstuurt bij iedere gehonoreerde aanvraag een toewijzingsbrief, waarin de voorwaarden gedetailleerd omschreven zijn. Financiering vindt plaats op basis van nacalculatie: na afloop van het project worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Zo blijven de risico s beperkt en dwingen wij de aanvragers het geld te besteden aan het afgesproken doel. Dus geen dak voor het museum als het >> 42

5 om een tentoonstelling gaat, zegt Esmeijer. Tot die tijd moeten de aanvragers het geld zelf voorschieten. Dit is alleen anders bij monumentenrestauraties en studiebeurzen, waarbij het fonds wel voorschotten geeft. Het geld wordt definitief uitgekeerd als blijkt dat het project volgens plan is gerealiseerd. Hebben de organisatoren slechts de helft uitgevoerd of zijn er onverwacht veel andere inkomsten uit de kaartverkoop bijvoorbeeld dan overleggen we welk deel van onze bijdrage echt noodzakelijk is. De rest kunnen we dan aan andere projecten besteden. De afdelingen van de Dierenbescherming hoeven het geld niet zelf voor te schieten. Maar dan is er van tevoren wel gecontroleerd of het gevraagde bedrag reëel is, aldus Dales. Hoe is de begroting opgesteld, zijn er meerdere offertes? En na afloop van het project moet de afdeling ons een inhoudelijke rapportage van het verloop van het project en een financiële verantwoording geven. Horrorverhalen Maar gelukkig gaat het in de praktijk niet zo vaak fout. De horrorverhalen van goede doelengeld dat overal terechtkomt behalve op de juiste bestemming, herkennen de drie directeuren niet. Esmeijer maakt een enkele keer mee dat aanvragers hun plannen niet helemaal kunnen waarmaken. Het komt weleens voor dat een evenement uiteindelijk niet doorgaat. Bijvoorbeeld omdat het tweede noodzakelijke fonds op het laatste moment nee zegt. Maar dan is er nog geen man overboord, aangezien wij het geld ook nog niet gegeven hebben. Ook Dales en Italianer kunnen zich geen grote problemen voor de geest halen. Dales: Soms duurt de realisatie van een project langer dan van tevoren ingeschat, omdat wij niet het volledige bedrag beschikbaar hebben. Dan leggen wij de schenkers natuurlijk wel uit waarom het uitloopt. Italianer: Wij hebben weleens projecten gefinancierd waarbij het de aanvrager niet lukte om het benodigde aantal onderzoekers op de been te krijgen. Of een aanvrager kreeg een andere baan, zodat het onderzoek voortijdig stopte. Of onderzoekers leverden hun eindverslag te laat in. Maar dan betalen we gewoon niet of later uit. Wij financieren een onderzoek namelijk nooit in één keer, maar in meerdere kleine porties. << Frank Dales (Dierenbescherming): Wij praten regelmatig met toekomstige erflaters om hun wensen door te nemen IN HET KORT Prins Bernhard Cultuurfonds: in miljoen euro aan inkomsten uit fondsenwerving; projectaanvragen, waarvan er zijn gehonoreerd. Criteria: wensen van de gever, bijzonderheid van het project en zelfwerkzaamheid van de aanvragers. Dierenbescherming: in miljoen euro aan inkomsten uit fondsenwerving; 233 projectaanvragen, waarvan er 47 zijn gefinancierd. Criteria: wensen van de gever en urgentie van het project. Hartstichting: in ,9 miljoen euro aan inkomsten uit donaties en giften; circa 100 onderzoeksaanvragen, waarvan er 25 zijn gehonoreerd. Criteria: onder andere internationaal onderscheidend cardiovasculair onderzoek. 45

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving maart 2006 Voorwoord Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds komen regelmatig vragen van donateurs

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Hier vindt u per thema haar uitleg en het antwoord op praktische vragen van (collega)fondsen.

Hier vindt u per thema haar uitleg en het antwoord op praktische vragen van (collega)fondsen. Geslaagde informatiebijeenkomst in Sociëteit De Witte Overeenstemming over uitleg ANBI-regels Vermogensfondsen, adviseurs en de Belastingdienst zijn het in grote lijnen eens over de manier waarop de ANBI-wet

Nadere informatie

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen 2 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

BRIEF AAN EEN STARTENDE PROMOVENDUS

BRIEF AAN EEN STARTENDE PROMOVENDUS BRIEF AAN EEN STARTENDE PROMOVENDUS Deze brief werd geschreven op basis van bijdragen van: L. Aper, S. Buzink, J. de Feijter, M. Leliveld, M. van Lohuizen, S. Ramaekers, M. Westerman, en vele promovendi

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Inhoud. Literatuur 47

Inhoud. Literatuur 47 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Verschillende vormen van bestuur 3 3. Supporters trusts 5 3.1 Inleiding 5 3.2 Omvang en werkwijze 6 3.3 Effecten op betrokkenheid supporters 8 3.4 Enkele andere effecten 8 3.5

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

stappenplan leefbaarheidsinitiatieven

stappenplan leefbaarheidsinitiatieven stappenplan voor leefbaarheidsinitiatieven Je hebt een idee, en wat voor één! Een idee waarmee je de leefbaarheid van je dorp kunt versterken. Een idee waarmee je een langgekoesterde wens in vervulling

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Verslag adviesronde 8 WISE

Verslag adviesronde 8 WISE Verslag adviesronde 8 WISE Datum: Locatie: 27 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 1. Informatieronde De moderator vertelt wat tijdens deze adviesronde concreet besproken gaat worden: welke (positieve) criteria

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam

Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie