Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek"

Transcriptie

1 Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

2 Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013 Contactgegevens: Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Postbus AT Utrecht T: ++(0) E: 2

3 Missie Het Universiteitsfonds wil bijdragen aan de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Humanistiek. Profiel Universiteiten functioneren in een snel veranderende omgeving. Mede door de actuele economische omstandigheden is de verwachting dat zij voor hun voortbestaan in de toekomst in toenemende zullen moeten voorzien in financiële bijdragen van derden. Het Universiteitsfonds wil daaraan bijdragen door donaties te werven t.b.v. de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Humanistiek waarvoor binnen de reguliere financiering van overheidswege geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Het Universiteitsfonds wil daartoe bekendheid en betrokkenheid genereren onder studenten en medewerkers van de universiteit, haar alumni, leden van de humanistische beweging, humanistische organisaties, bedrijven en anderen die zich betrokken voelen bij de universiteit. Doelstellingen Het Universiteitsfonds werft en beheert fondsen met als doel de behartiging van de belangen van de Universiteit van Humanistiek en de leden van de universitaire gemeenschap. Het Universiteitsfonds doet dit door fondsen te beheren en nieuwe fondsen te werven. Dit gebeurt onder meer omwille van a. het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen binnen de Universiteit voor Humanistiek; b. het bijdragen aan de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops door stafleden van de Universiteit voor Humanistiek; c. het geven van financiële steun aan gevorderde studenten en promovendi om op buitenlandse congressen een paper te presenteren of voordracht te houden; d. het vergemakkelijken van de uitgave van wetenschappelijke publicaties die van belang zijn voor de geschiedenis en ontwikkeling van de Universiteit voor Humanistiek, daaronder mede begrepen wetenschappelijke publicaties bij bijzondere universitaire gebeurtenissen; e. het vestigen van bijzondere leerstoelen aan en buiten de Universiteit voor Humanistiek. Activiteiten Het Universiteitsfonds ondersteunt activiteiten en projecten binnen de Universiteit van Humanistiek door het verstrekken van beurzen en stipendia, subsidies, renteloze voorschotten, leningen en garanties, als ook door het instellen en onderhouden van bijzondere leerstoelen. Het Universiteitsfonds biedt aldus financiële steun aan de ontwikkeling van de universiteit, in het bijzonder aan activiteiten op het terrein van onderwijs, onderzoek, internationalisering. 3

4 Het Fonds communiceert met studenten, alumni, leden van de humanistische beweging en humanistische organisaties over mogelijkheden bij te dragen aan wetenschappelijke projecten binnen de universiteit. Daartoe wordt o.m. een website gebouwd en onderhouden. Vanwege de Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek kunnen bijzondere leerstoelen aan de Universiteit voor Humanistiek worden ingesteld. Dit gebeurt voor een termijn van ten minste vijf jaar, overeenkomstig de bepalingen in de Richtlijn voor de aanvraag tot vestiging en bezetting van bijzondere leerstoelen aan de Universiteit voor Humanistiek. Fondsenwerving Het vermogen van het Universiteitsfonds bestaat uit a. bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren; b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; c. erfrechtelijke verkrijgingen; d. opbrengsten van activiteiten van de stichting, waaronder mede begrepen rentebaten; e. subsidies en soortgelijke baten; f. schenkingen en andere baten. In overleg met de communicatieadviseur van de universiteit wordt en wervingsstrategie ontwikkeld. Onderdelen daarvan zijn a. het inrichten van een website; b. het in samenwerking met het Alumniverband UvNa 1 opzetten van een fonds van Vrienden van het Universiteitsfonds, dat tot doel heeft een duurzame band tussen de Universiteit voor Humanistiek en haar studenten en alumni tot stand te brengen; c. het organiseren van een wervingscampagne, bestaande uit een jaarlijkse ing en aandacht voor het Fonds tijdens jaarlijkse toogdagen als de alumnidag, de Alliantiedag en de wereldhumanismedag; d. het onderzoeken van de mogelijkheden projecten middels crowdfunding te financieren en van andere vormen van projectfinanciering middels geoormerkte donaties. Bestuur en organisatie Het Universiteitsfonds is een onafhankelijke rechtspersoon met een bestuur. Kernactiviteiten van het bestuur zijn het beheren van de toevertrouwde vermogens, het beoordelen van subsidieaanvragen en het verstrekken van subsidies en beurzen voor onderwijs, onderzoek, studentenactiviteiten en bijzondere projecten van de Universiteit. Het bestuur ziet toe op een zorgvuldig financieel beheer van de door het Fonds gefinancierde projecten. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. 1 Zie: 4

5 Het management en de kwaliteitszorg van door het Universiteitsfonds geïnitieerde activiteiten en projecten wordt ondergebracht binnen de lijnorganisatie van de Universiteit voor Humanistiek. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau van de Universiteit voor Humanistiek. Fiscale status, beleggingsbeleid en financiële verantwoording Het Universiteitsfonds streeft niet naar winst en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaal nummer (RSIN) is: Het Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek heeft zijn bancaire diensten ondergebracht bij de Triodos Bank. Aldus wordt voorzien in het maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen van het door het Fonds op te bouwen vermogen. In zijn beleggingsbeleid richt het bestuur zich naar de het treasury statuut van de Universiteit voor Humanistiek. Jaarlijks wordt een verslag van activiteiten en een financiële verantwoording op de website van het Universiteitsfonds gepubliceerd. 5

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN

RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN Deze richtlijn heeft betrekking op reserves en fondsen en het verantwoord beheer daarvan. Hierbij gaat het om alle vormen van beheer, dat wil zeggen alle spaar-

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Bijlage 1 bij Reglement Raad van Commissarissen PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. De Raad van Commissarissen heeft op 23 februari 2005 een profielschets (de Profielschets ) voor de

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Stichting IplusANBI Jaarplan 2015

Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 KvK 62379232 / RSIN 854794852 Bezoekadres: Polanerbaan 11, 3447 GN Woerden, Tel.: +31 (0)348-489630 - email: anbi@iplussolutions.org INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling volgens

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Glocal Prosperity Community

Glocal Prosperity Community Glocal Prosperity Community Jaaroverzicht 2014 en Jaarstukken 2015 Een winnaar is een dromer die niet opgeeft Voorwoord De eerste stappen zijn gezet. De transformatie is bijna rond. Wat brengt dit nieuwe

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Gedragscode. Rabobank Groep

Gedragscode. Rabobank Groep Gedragscode Rabobank Groep Gedragscode Gedragscode Deze gedragscode bevat de uitgangspunten voor het gedrag van ieder die een functie vervult binnen de Rabobank Groep. De gedragscode is een uitwerking

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Hoe haalt u het geld op om een buurthuis over te nemen of een wijkonderneming op te richten? Hoe zorgt u voor het geld om door te gaan met

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie