Jaarcongres NOiV Open Einder. NOiV is een programma van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarcongres NOiV 2011. Open Einder. NOiV is een programma van"

Transcriptie

1 Jaarcongres NOiV 2011 Open Einder 1 NOiV is een programma van

2 Voorwoord Inhoudsopgave overzicht Beste congresbezoeker, Namens programmabureau NOiV en medeorganisator ECP-EPN heet ik u van harte welkom bij het NOiV Jaarcongres 2011, dat ook nu weer wordt gehouden in Media Plaza. In de afgelopen maanden is een groot aantal mensen, onder wie zij die zitting hebben gehad in de programma adviescommissie en vanuit het programmabureau zelf, beziggeweest met het samenstellen van het de raad van het bestuurlijke gebied Windsor and Maidenhead (Zuidoost Engeland). In verschillende publicaties in de afgelopen jaren is hij een warm pleitbezorger gebleken van een open beleid. Fokko Spoelstra (PvdA) is wethouder in Apeldoorn. Hij zal ingaan op het onderwerp standaardisatie in de e-dienstverlening, waarbij ingezoomd wordt op het gebruik van standaarden in de afvalbranche. Uitermate verheugd zijn we ook over de parallelle sessies waarin mooie, informatieve cases zijn geformeerd rondom de thema s Trends, Standaardisatie, Open Werken en Hergebruik. Het zijn thema s die in de afge- programma van deze dag. Als ik kijk naar het resultaat, is een woord van lopen jaren voor NOiV erg belangrijk zijn geweest. In dat licht gezien ben Proven Practices 14 dank richting al deze mensen zeker op zijn plaats. ik ook blij met de aanwezigheid van de Onderwijssessie en de Ontwikkelruimte. Vanzelfsprekend mogen we ook de door sponsors ingevulde Ronde tafel Wat kunt u verwachten tijdens deze editie van het NOiV Jaarcongres dat, sessies over Proven Practices en de Ronde Tafel niet vergeten. Al met Onderwijs 18 in verband met het officieel aflopen van het programma (eind dit jaar), al een programma dat, naar wij hopen, goed aansluit bij uw wensen en Lunch pauze uur draait om het thema Open Einder? verwachtingen. Plattegrond 20 Voorwoord overzicht Plenair programma Trends Standaardiseren Open Werken Hergebruik Trends Standaardiseren Plenaire opening uur Pauze uur Open werken Hergebruik Proven Practices * Ronde tafel * Onderwijs Net als voorgaande jaren kent de congresdag ook nu weer een plenair gedeelte, en een gedeelte waarin een groot aantal parallelle sessies staat geprogrammeerd. Een van de keynote speakers tijdens het plenaire gedeelte is Maarten Hillenaar, directeur Informatiseringsbeleid Rijk. Hij zal uitgebreid ingaan op de I-strategie van het Rijk en het belang van open standaarden daarbij. Verheugd zijn we verder met de komst van John Walicki, Liam Maxwell en Fokko Spoelstra. In zijn presentatie zal John Walicki uitgebreid ingaan op de weg van IBM naar open computing, waarbij open standaarden en open source software een cruciale rol spelen. Liam Maxwell heeft, namens de Conservatieve Partij, zitting in Namens NOiV en ECP-EPN wens ik u een inspirerende en fijne congresdag toe! Ineke Schop, programmamanager NOiV Maart 2011 Congresorganisatie Sponsoren Colofon Plenaire afsluiting uur Netwerkgedeelte uur * Inhoud van deze track is verzorgd door sponsors van het Jaarcongres NOiV

3 Plenair programma PC s, laptops, netbooks, tablet-pc s, smartphones: de keus wordt steeds groter en diverser, en daarmee de noodzaak om platformonafhankelijk te kunnen werken. Een van de mensen die dat (jaren geleden al) goed heeft begrepen, is de Amerikaan John Walicki. Binnen IBM is hij verantwoordelijk voor de wereldwijde platformonafhankelijke strategie, waarbij open standaarden en open source software een cruciale rol spelen. Walicki zal in zijn presentatie ingaan op de weg van IBM naar open computing en zal, naast het geven van aanbevelingen, onder meer stilstaan bij lessons learned en diverse voorbeelden vanuit de praktijk. Zaal: Polar uur Welkom Door dagvoorzitter Erik Gerritsen (ambassadeur open standaarden en open source software) uur Tweeënhalf jaar NOiV de resultaten Ineke Schop (programmamanager NOiV) uur Overhandiging van de oogst van de Bestuurstafel tie zal Walicki ingaan op de weg van IBM naar open computing, waarbij open standaarden en open source software een cruciale rol spelen. Ook staat hij stil bij lessons learned en voorbeelden vanuit de praktijk. Ook aandacht voor de migratie van IBM naar mobiel computergebruik als het primaire apparaat voor de werkplek. John Walicki (strategie open standaarden IBM) uur Uitreiking Aanbesteding van het Jaar Door Siep Eilander (CPO Rijksoverheid) uur PAUZE Fokko Spoelstra is als Apeldoornse wethouder Financiën aandeelhouder van Circulus uur Low tax and flexible IT Liam Maxwell zal spreken over de ontwikkeling van nieuwe ideeën rond het effectief aanbieden van openbare diensten met behulp van ICT. Hij is raadslid van het Graafschap van Windsor & Maidenhead en als zodanig verantwoordelijk voor de ICT portefeuille. Hij is aangewezen door de Prime Minister van Engeland om het voortouw te nemen bij de uitrol van zijn Big Society Programme: We are, in many ways, a government lab - a beta site for new initiatives from environmental door Erik Gerritsen aan Tof Thissen (KING) management to adult social care to education and the deli uur Parallelsessies very of libraries. We are Conservative, we believe in low tax uur Open standaarden en hergebruik in de i-strategie van Residents - especially the elderly - need a low counhet Rijk uur vervolg plenair programma cil tax and we have cut our tax by more than any authority In zijn presentatie gaat Maarten Hillenaar in op de uit- outside London has ever done. We have achieved this not gangspunten van de I-Strategie Rijk. In hoeverre blijven de open uur Modernisering: informatie over afval open gebruiken through cuts but by doing things differently. At the core of our Fokko Ineke Schop John Walicki Liam Maxwell uitgangspunten van het actieplan NOiV geborgd in de I-Stra- Als bewoners moeten betalen voor het afval dat zij aan de approach is flexible IT. We believe in open standards and we Spoelstra tegie? Speciale aandacht voor standaardisatie, hergebruik, weg zetten, moet je vormen vinden voor het registreren daar- are creating a level playing field for open source in our open data, cloud en sourcing. Maarten Hillenaar (Rijks CIO, van. De betaling aan het einde van het jaar moet natuurlijk operations. This approach resonates through our delivery ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) goed verlopen. Maar als je tóch informatie hebt over afval- of all levels of public services., aldus Liam Maxwell. Liam aanbiedingen, kun je er ook statistisch goede dingen mee Maxwell (Councillor and the Lead Member for Policy and uur IBM s Workplace of the Future - Open Computing Strategy doen waardoor je het afvalbeleid nog sterker kunt richten. Performance at the Royal Borough of Windsor and Maiden- Binnen IBM staat John Walicki aan het hoofd van het team Bovendien wil je als lokale overheid bij het verwerken van head) Tof Thissen dat verantwoordelijk is voor de interne strategie van het gegevens tot informatie niet graag afhankelijk zijn van één Maarten Siep Eilander Hillenaar bedrijf waar het gaat om open standaarden. Daarnaast geeft leverancier en de data in eigen beheer hebben. De gemeente uur Afsluiting hij leiding bij de migratie naar Firefox, en binnen IBM Lotus Apeldoorn is daarom een groot pleitbezorger van de open- Symphony naar het OpenDocument Format. In zijn presenta- standaarden aanpak uur Netwerkgedeelte

4 Trends Multimedia maken meer en meer deel uit van de manier waarop we ons dagelijks uitdrukken. Daarbij maken we gebruik van allerhande formaten, soms zonder daar bij stil te staan. In zijn presentatie zal Hans Westerhof van Beeld en Geluid het accent leggen op de toekomst van deze multimediaformaten, en hoe daarin een afgewogen keuze te maken. Verder vertelt Jaap Korpel over het gebruik van open source en open standaarden bij de overheid. Floor Jas van SURFnet zal een presentatie houden over de cloud. Onder meer wordt ingegaan op de vraag hoe met een goede cloudstrategie een nieuwe lock-in te voorkomen is. Zaal: Flash uur Welkom door trackvoorzitter Larissa Zegveld. Larissa Zegveld is directie-adviseur van Tof Thissen, directeur van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). KING wil gemeenten ondersteunen om hun informatievoorziening aanzienlijk te vereenvoudigen, verbeteren en dienstbaar te maken voor de uitvoering van de unieke gemeentelijke taken door standaardisatie, samenwerking, consolidatie en gezamenlijke regie uur Open Source Software en Open Standaarden in 2020 Acht jaar na de motie Vendrik, drie jaar na de start van NOiV en met het kersverse rapport van de Rekenkamer over Open Standaarden en Open Source Software maakt Frans Nauta de balans op. Waar liggen de kansen voor OSSOS in de publieke sector de komende tien jaar en welke initiatieven vergt dat van de OSSOS community? Frans Nauta (ambassadeur open source software en open standaarden) uur LUNCH PAUZE uur De toekomst in met multimedia Overheidsorganisaties maken steeds meer gebruik van rijke met het hoger onderwijs en onderzoek, een open infrastructuur. Deze maakt flexibel gebruik van clouddiensten van verschillende aanbieders (marktpartijen, instellingen en SURFnet) mogelijk Tijdens deze sessie zal Floor Jas het open concept nader toelichten en gaat zij in op de cruciale rol die open standaarden en open source componenten hierin spelen. Floor Jas (Hoofd Afdeling Advanced Services, SURFnet) 6 content(filmpjes, audio, et cetera) om haar burgers te informeren. 7 Jaap Korpel Hans westerhof Floor Jas Frans Nauta uur Trends in het gebruik van OS en OSS bij overheden Jaap Korpel schetst de belangrijkste uitkomsten van de verse NOiV Monitor. Hoever zijn ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en uitvoerings-organisaties gevorderd met het in de praktijk brengen van het actieplan NOiV? Welke trends worden zichtbaar in het toepassen van open standaarden en het gebruik van open source software? Welke hindernissen zien de respondenten (nog)? Hoe hebben zij het NOiV-beleid binnen hun organisatie geborgd? Tegelijk met de resultaten van de Monitor zal ook aan-dacht worden besteed aan de NOiV- Ranking. Jaap Korpel (On-derzoeker en plaatsvervangend programma- manager NOiV) Wie wil voorkomen dat straks deze content niet meer bruikbaar is, doet er goed aan nu de juiste keuzes te maken. Hans Westerhof van Beeld en Geluid geeft, als grootgebruiker en koploperorganisatie, praktische tips. De tips zijn gebaseerd op de learnings van het instituut. Hans Westerhof (adjunct-directeur van Instituut Beeld en Geluid) uur Strategisch omgaan met de cloud Online samenwerken is vandaag de dag gemeengoed en daar voor is inmiddels een groot aantal clouddiensten voorhanden. In het onderwijsveld willen onderzoekers, docenten en studenten dit brede aanbod naar eigen inzicht en keuze kunnen benutten. Ook over de grenzen van hun eigen instelling heen. Met SURFconext ontwikkelt SURFnet, in samenwerking

5 Standaardiseren Verbeterde prestaties tegen lagere kosten. In een groot aantal sectoren wordt er over nagedacht of gesproken, maar in de afvalbranche wordt het ook daadwerkelijk gedaan. In juni 2010 hebben tien (overheids-)bedrijven en diensten in de afvalbranche, met brancheorganisatie NVRD en NOiV, een convenant ondertekend om open standaarden toe te passen in de container- en pasmanagement. De ondertekenaars, die gezamenlijk 3,7 miljoen inwoners van Nederland bedienen, streven naar standaardprotocollen voor de uitwisseling van gegevens ten behoeve van het beheer van onder meer minicontainers en ondergrondse verzamelsystemen. Bijna een jaar later kijkt Michiel Westerhoff van Circulus naar de eerste resultaten/standaarden. Zaal: Glow uur Welkom door trackvoorzitter Nico Westpalm van Hoorn Nico Westpalm van Hoorn is voorzitter van het Forum Standaardisatie. De organisatie houdt zich bezig met de vraag hoe de overheid beter informatie kan uitwisselen met burgers en bedrijven. Digitaal, zonder onnodige uitvraag, en zoveel mogelijk via één loket. Dat vraagt toepassing van eenduidige open uur Standaardiseren initiëren vanuit een branche In een pressure cooker -proces heeft een aantal gemeentelijke afvalverwerkers, inclusief branchevereniging NVRD, binnen een week het initiatief genomen om open standaarden te ontwikkelen voor het beheer van minicontainers en ondergrondse verzamel systemen. In deze presentatie wordt onder meer stilgestaan bij de vraag wat de voorwaarden voor en gevolgen van een dergelijk proces zijn. Ook wordt gekeken naar de lessons learned en naar wat dat betekent voor de toekomst van open standaardisatieontwikkelingen. Michiel Westerhoff (Manager Strategie en ontwikkeling Circulus B.V.) uur Sturen op standaarden Open standaarden zijn de norm voor de Nederlandse overheid. Maar welke standaarden zijn voor uw organisatie relevant? En hoe zorgt u dat deze relevante standaarden ook daadwerkelijk binnen uw organisatie geïmplementeerd en gebruikt worden? En hoe borgt u dat beleid in uw interne processen? Aan de hand van zijn praktijkervaring in de geo-wereld zal Marcel Reuvers ingaan op deze, en andere vragen. Over dit onderwerp publiceerde Forum Standaardisatie in 2010 de handreiking Sturen op standaarden. Marcel Reuvers (Geonovum en lid Forum Standaardisatie) standaarden. In dat kader speelt de pas toe of leg uit -lijst van uur LUNCH PAUZE 8 het Forum Standaardisatie een belangrijke rol. De lijst bevat 9 open standaarden waaraan de overheid zich gecommitteerd uur Open Standaarden Quiz: win een OYO e-reader! heeft. Nico Westpalm van Hoorn is onder meer voormalig CIO Een quiz met vijftien vragen over beleid, toepassing en adoptie van het Havenbedrijf Rotterdam NV. van open standaarden. Degene met de meeste juiste antwoorden wint. De prijs? Roem, glorie, de titel Slimste congresganger, en Marcel Reuvers Erwin Folmer uur Standaarden: Het Wat, Waarom en Hoe! een OYO e-reader, een digitale toepassing die alle open boek- Michiel P. H. Minnecré Westerhoff In deze presentatie legt Erwin Folmer een fundament van wat formaten ondersteunt. Bart Knubben (namens Bureau Forum iedereen eigenlijk zou moeten weten over standaarden. Dat wordt Standaardisatie) en Erwin Folmer (programmabureau NOiV) gedaan aan de hand van een drietal vragen en geïllu- vormen de jury van de quiz, die onder leiding staat van Piet Hein streerd met een aantal voorbeelden: Wat zijn nou eigenlijk Minnecré (NoiV). Medewerkers van het ministerie van Econostandaarden, welke type heb je, en wat betekent openheid? mische Zaken, Landbouw & Innovatie, Bureau Forum Standaar- Waarom zouden we ons bezig moeten houden met stan- disatie en programmabureau NOiV zijn uitgesloten van deelname daarden? (Wat is de nut en noodzaak?) Hoe kunnen we met aan de quiz. Quizmaster P.H. Minnecré (projectleider Open standaarden aan slag? Erwin Folmer (Specialist Open Standaar- Standaarden bij programmabureau NOiV) den, programmabureau NOiV)

6 Open werken Door internet vallen belemmeringen voor samenwerking op afstand en over organisatiegrenzen heen weg. Die ontwikkeling, en de vraag van burgers om geïntegreerde dienstverlening, biedt allerlei kansen voor de overheid om anders (én goedkoper) te gaan werken. Een van die kansen is Pleio, een online platform dat ontmoetingen, gesprekken en samenwerkingen wil opzetten voor de overheid op basis van bestaande voorzieningen en kennis. Pleio-initiatiefnemer Davied van Berlo zal in de track Open Werken een presentatie over open samenwerken met behulp van Pleio verzorgen, en legt daarmee uit hoe handen en voeten gegeven kan worden aan Het Nieuwe Werken. Zaal: Spark uur Welkom door trackvoorzitter Fridse Mobach Fridse Mobach vormt, met de gemeentesecretaris, de directie van de gemeente Enschede. Het accent in zijn werk ligt op bedrijfsvoering. Zo is hij binnen de gemeente CIO. Speerpunt daarbinnen is dat Enschede, met andere gemeenten, in Dimpact nauw samenwerkt aan de ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening. Landelijk neemt Mobach deel aan de overheden bij opzetten van concrete migratieplannen. Stephan Wildeboer (projectleider Open Werken bij programmabureau NOiV) uur De weg naar onafhankelijk documentgebruik Onlangs is de Rijkshuisstijl Documentengenerator ontwikkeld, een generator waarmee verschillende typen documenten (brief, memo, et cetera) kunnen worden gemaakt. Zo worden de huis stijl, het logo, het lettertype en de adressering generator ingevuld. Daarmee zijn de huisstijlrichtlijnen gewaarborgd en kunnen gebruikers op een eenvoudige manier documenten maken. In haar presentatie vertelt Fiona Atighi over de manier waarop zij uitleggen waarom de stap gemaakt is van zelfbeheer naar cloud computing, en gaat hij in op het beslissingstraject en de gebruikservaringen. Ferry de Jong (Hoofd ICT, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) uur Pleio, open samenwerkplatform voor de overheid De belangrijkste vernieuwingen op softwaregebied vinden momenteel plaats op internet. Door de mogelijkheden van Web 2.0, cloud computing en open source software te combineren, is een veelzijdig, goedkoop, vernieuwend en open samenwerkingsplatform voor de overheid opgezet: Pleio (Plein Overheid). Pleio is een platform waar ambtenaren groepen kunnen aanma- groep van het Stelsel van Basisregistraties en het project over de invoering van 1-logo voor de Rijksoverheid ken om over organisatiegrenzen heen te kunnen samenwerken. 10 aan het College Standaardisatie. In zijn ogen biedt open heeft aangepakt. Daarbij speelde openheid bij de te ontwikkelen Het is een platform waar overheidsorganisaties onder meer 11 werken de overheid flexibiliteit en is het voorwaardelijk voor tool een voorname rol. Zij legt uit hoe dit het project geholpen interactieve sites kunnen inrichten waarin plaats is voor intranetten, een betere overheidsdienstverlening. heeft en hoe andere organisaties hier hun voordeel mee kunnen participatiesites, evenementensites, et cetera. Davied van Berlo doen. Fiona Atighi (RGD) (programmamanager Ambtenaar 2.0; initiatiefnemer Pleio) uur Roadmap Open Werken Waar moet ik beginnen als ik meer flexibiliteit wil in mij ICT? Hoe uur LUNCH PAUZE Davied van Stephan Fiona Atighi Ferry de Jong Berlo Wildeboer kan mijn werkplek kosten drukken? Hoe voorkom ik dat ik over een paar jaar weer gedwongen wordt mijn , office en werk uur Zimbra als oplossing voor communicatie en samenwerking plek te upgraden? De introductie van nieuwe vormen van werken, In haar zoektocht naar een goed en gemakkelijk te beheren nieuwe vormen van aanbieden en vele nieuwe apparaten, dwin- - en agendasysteem kwam de Amsterdamse Hogeschool gen (ICT-)organisaties tot verandering in hun huidige kantoorauto- voor de Kunsten (AHK) vorig jaar uit bij Zimbra, nadat ook online matisering. De Roadmap Open Werken is een generiek toepas- (SaaS-)diensten van Zarafa, Exchange Webclient en Google bare methode om een (ICT-)organisatie op een planmatige en voorbij waren gekomen. In zijn presentatie gaat Ferry de Jong, gestructureerde wijze te helpen zich te ontworstelen aan die hoofd ICT van de AHK, in op de vraag waarom de onderwijsinsteldwang. NOiV heeft de knelpunten geïdentificeerd en helpt ling gekozen heeft voor de weboplossing van Zimbra. Ook zal hij

7 Hergebruik In het actieplan NOiV staat dat het kabinet zal gaan onderzoeken in hoeverre alle in eigen beheer/opdracht ontwikkelde software in beginsel onder een open source softwarelicentie is vrij te geven, opdat meer software voor hergebruik door de Nederlandse economie beschikbaar komt. Een van de partijen die actief is op het gebied van hergebruik, is de gemeente Rotterdam. Zij hebben een binnengemeentelijke terugmeldfacilteit (RTMF) ontwikkeld, een toepassing waarmee fouten en onjuistheden in basisregistraties zodanig gemeld kunnen worden dat één keer de boodschap sturen voldoende is om die overal waar nodig aan te laten komen. Jaap Dekker praat de bezoeker bij. Zaal: Beam uur Welkom door trackvoorzitter Math Muijres Math Muijres is CIO van Drechtsteden. In deze en vorige functies merkt hij dat integratie van informatie een heikel punt blijft en dat er dus gedeelde en betere kenisvolle architecturen en open standaarden nodig zijn. Sinds eind 2009 hebben de Drechtsteden een actieve rol genomen in het operationaliseren van standaarden onder de vlag van NOiV en in nauwe samenwerking met KING. Vanaf februari 2011 is presentatie legt Wilma Willems uit hoe programmabureau NOiV die ervaringen graag -wil delen. Wilma Willems (projectleider Pro grammabureau NOiV) uur Hergebruik is noodzaak De gemeente Rotterdam heeft een binnengemeentelijke terugmeldvoorziening (RTMF) ontwikkeld, als aanvulling op de landelijke terugmeldvoorziening. De landelijke voorziening is daarbij niet aangepast, zodat er geen interoperabiliteitsproblemen ontstaan. Bij andere overheden en leveranciers is er veel belangstelling voor de RTMF, dat onder architectuur is ontwikkeld en daarmee in principe geschikt is voor hergebruik. Rotterdam is een groot voorstander van hergebruik en wil daaraan bijdragen door de het bedrijfsleven aan de verrijking van de gemeentelijke e-dienstverlening. De samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van innovatieve apps, op basis van een virtueel platform waarop wordt samengewerkt. De samenwerking laat zien welke economische- en maatschappelijke voordelen een open overheid met zich meebrengt. Arjen Hof legt uit hoe je dit als overheid organiseert. Arjen Hof (directeur GovUnited/ ICTU) uur Open data en data.overheid.nl Paul Suijkerbuijk zal in zijn presentatie ingaan op twee aandachtsgebieden van open data. In de eerste plaats is dat het ontsluiten van datasets, en de rol die data.overheid.nl daarin speelt. In de tweede plaats wordt er ingegaan op de toepassingen op het 12 Math Muijres bovendien kwartiermaker voor de CIO functie voor de gemeente Utrecht. Als NOiV mij nodig heeft dan ben ik er, want wij hebben in ons vak initiatieven als NOiV nodig. En die werken alleen als we dat samen doen, niet in de laatste plaats met onze leveranciers. toepassing onder een open source licentie beschikbaar te stellen. In zijn presentatie staat Jaap Dekker van Rotterdam stil bij de functionaliteit en de zoektocht naar een beheermodel voor open source software. Jaap Dekker (manager, bureau CIO, Directie Middelen en Control Bestuursdienst gebied van open data. Paul Suijkerbuijk (Projectleider Open Data, ICTU) 13 Wilma Willems Jaap Dekker Arjen Hof Paul Suijkerbuijk Rotterdam) uur Besparen door hergebruik Er valt (voor overheidsorganisaties) veel te besparen door samen uur LUNCH PAUZE te werken of door (ICT)oplossingen van andere organisaties te gebruiken. Samenwerking tussen overheden onderling en met leveranciers heeft bovendien een standaardiserend effect. Hergebruik klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt het nog vaak een lastige puzzel. In eerste instantie is het een zoektocht óf er draagvlak is voor hergebruik, en in tweede instantie hóe dat vervolgens het beste vorm gegeven kan worden. Gelukkig is met hergebruik van software inmiddels de nodige ervaring opgedaan. In haar uur Open Overheid: van visie naar realisatie Het beschikbaar stellen van overheidsdata is cruciaal voor innovatie en marktwerking. Daarbij is het gebruik van open standaarden een randvoorwaarde. Op dit moment is overheidsdata vaak niet publiek toegankelijk, vanwege praktische- of politieke redenen. GovUnited, een samenwerkingsverband van gemeenten, werkt binnen een ecosysteem samen met (semi-)overheden en

8 Proven Practices Wat zijn de mogelijkheden van documentcreatie via OpenOffice.org, Microsoft Office en de webbrowser? Werkt NORA/GEMMA, en waaruit zou dat moeten blijken? Hoe staat het in Nederland met het streven om de burger beter te bedienen indien een beroep wordt gedaan op hulp in relatie tot werk en inkomen? Deze en andere vragen zullen ongetwijfeld terugkomen in de presentaties van iwriter, Vicrea Solutions BV, Red Dolphin ICT Services BV en ESRI Nederland. De inhoud van deze track is door sponsors, in overleg met de organisatie van het NOiV Jaarcongres, tot stand gekomen. Zaal: Solar uur Welkom door trackvoorzitter Bart Lindeboom Bart Lindeboom is sinds 2007 afdelingshoofd Informatievoorziening en Automatisering bij de gemeente Ede. Eerder werkte hij voor verschillende onderwijsinstellingen en gemeenten, in (IT-)functies waar beleid en (sturing op de) uitvoering samen kwamen. Volgens Lindeboom overweegt de gemeente Ede, op een rationele manier, open source toepassingen en vaak blijkt documenten. Erik de Leeuw den Bouter van iwriter vertelt onder meer de mogelijkheden van documentcreatie via Open Office.org, Microsoft Office en de webbrowser. Erik de Leeuw den Bouter (senior relatiemanager iwriter) uur GEMMA werkt! Elke organisatie wil haar werk goed doen. Daarvoor is een geoliede informatiehuishouding een voorwaarde. Dat vereist een architectuur in de informatiehuishouding. Voor overheidsorganisaties zijn daarvoor richtlijnen ontwikkeld (NORA/GEMMA). Deze architectuurmodellen hebben als doel dat er een verregaande vorm van eenduidigheid ontstaat. Deze eenduidigheid heeft betrekking matiegebruikers en -leveranciers. Binnen die berichtenuitwisseling vormen open standaarden de basis. In haar presentatie laat Red Dolphin ICT Services bv zien dat binnen haar strategie, naast open standaarden, ook open source software een steeds belangrijker plaats inneemt. Zo wordt Open Source Business Intelligence software (OSBI) binnen de rapportagevoorziening ingezet voor de data laadprocessen (ETL) en het Data Warehouse. Rob van Winden (directeur van Red Dolphin ICT Services bv) uur Voor Geo is Open het begin, niet het einde Dankzij open standaarden sluiten systemen op elkaar aan, waardoor de echte waarde van geo-informatie zichtbaar wordt. In deze het de beste keus. Ede behoort tot de voorlopers wat betreft de op de wijze waarop gegevens worden vastgelegd, worden presentatie van Esri Nederland zal worden ingegaan op het 14 uitvoering van het actieplan NOiV, en is een van de onderteke- gecommuniceerd tussen systemen en worden aangeboden aan belang van open standaarden voor concrete toepassingen, en zal 15 naars van het Manifest Open Overheid. Lindeboom is ook voor- klant/gebruikers. NORA/GEMMA reiken verschillende bouwste- een aantal voorbeelden uit de wereld van asset management en zitter van de overheidscommunity Typo3Gem, rond het open nen aan om dit te realiseren. Zoals bijvoorbeeld basisregistraties, SAP voorbijkomen. De ambitie van een geografisch informatiesource CMS TYPO3, dat sinds twee jaar in gebruik is bij Ede. uitwisselingsstandaarden en referentiemodellen. Met deze (en an- systeem (GIS) is niet enkel operationele ondersteuning op één dere) bouwstenen maakt Vicrea werkende informatiesystemen. enkele afdeling, maar inzicht voor de gehele organisatie. Open Marcel de Rink uur Open en gesloten, hand in hand Deze beproefde systemen tonen aan dat NORA/GEMMA werkt, standaarden bieden GIS de mogelijkheid om in andere domeinen Erik de Leeuw Jeroen Prins Rob van Winden den Bouter Als onderdeel van het actieplan NOiV zijn overheden gehouden en daarmee een reële werkelijkheid is. Jeroen Prins (Vicrea) de kracht van visualisatie te bieden. De presentatie zal ook ingaan om vanaf 1 januari 2009 overweg te kunnen met het Open op open api s, open data en open source software. Marcel de Rink Document Formaat (ODF) voor het lezen en schrijven van uur LUNCH PAUZE (ESRI Nederland) bewerkbare bureaudocumenten. Toch zijn er situaties denkbaar waarin een document volgens het gesloten formaat de uur Open Source Business Intelligence bij BKWI voorkeur heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om document- In de afgelopen jaren zijn er meer informatieleveranciers aangecreatie via Microsoft Word. Aan de hand van actuele praktijk- sloten op de keten van de Sociale Zekerheid, zoals het Kadaster, cases en de Roadmap Open Werken, gaat iwriter in haar RDW, NIBUD en Bureau Krediet Registratie. Inmiddels worden presentatie in op ODF als standaard voor sjablonen en maandelijks ruim 12 miljoen berichten uitgewisseld tussen infor-

9 Ronde tafel In de Ronde Tafel Track krijgt een viertal sponsors (Israpunt BV, Filter- Works, Capgemini en LiBBiT) ieder een half uur om haar gasten bij te praten op het gebied van open standaarden en open source software. Onder meer wordt gekeken hoe de gemeente Ede Het Nieuwe Werken gaat vormgeven, wordt een blik geworpen op de noodzaak van open oplossingen voor archivering, en wordt de bezoeker bijgepraat over de actuele stand van zaken rondom de implementatie van de open Documentengenerator voor kantoorautomatisering. De inhoud van deze track is door sponsors, in overleg met de organisatie van het NOiV Jaarcongres, tot stand gekomen. Zaal: Neon uur Welkom door trackvoorzitter Peter Moen Peter Moen is werkzaam bij de gemeente Bussum als informatiemanager en adviseert op het gebied van organisatie, informatie en nieuwe media. Daarnaast is hij bedenker en implementator van Zaaksysteem.nl, een volledig open source systeem om zaakgerichtte werken. Naast het doorontwikkelen van Zaaksysteem.nl is Peter Moen vooral gespecialiseerd in processen Erik-Jan Maasbach (salesmanager IsraPunt) en Arnold van der Ploeg (adviseur I&A Gemeente Ede) uur De noodzaak van open oplossingen voor archivering Steeds vaker speelt een cruciale rol. Zo zijn veel organisaties inmiddels wettelijk verplicht om een aantal jaar te bewaren. Deze bewaarplicht, en de algemene behoefte aan beheer, leidt ook tot administratieve vragen. Hoe moet opgeslagen worden? Hoe wordt de ontsluiting en toegankelijkheid van gearchiveerde over meerdere jaren (en meerdere systemen) gewaarborgd? FilterWorks is de uitdagingen die worden ervaren bij het vinden en beleggen van deze ondersteuning. Jeroen van Disseldorp (Principal Consultant Capgemini) en Bouke Koelstra (Managing Consultant Capgemini) uur Open documentengenerator in de praktijk Samen met het project 1Logo onderzocht de Shared Service Organisatie (SSO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de mogelijkheid om een open Documentengenerator voor kantoorautomatisering te implementeren. De Documentengenerator maakt het mogelijk om in een tekstverwerker (zoals OpenOffice.org Writer of Microsoft zaakgericht werken, organisatievraagstukken rondom open overtuigd dat open source en open standaarden van groot be- Office Word) standaard sjablonen te openen, te bewerken en 16 source en de informatiehuishouding van de centrale overheid. lang zijn, juist bij de opslag van iets fundamenteels als . tot documenten op te slaan. Inmiddels is de Documenten- 17 Tijdens deze ronde tafelsessie gaat FilterWorks met de bezoe- generator bij circa 2300 medewerkers van het ministerie van uur Open Source telefonie en Het Nieuwe Werken kers in discussie over de problematiek rondom archive- I&M geïnstalleerd. In dit ronde-tafelgesprek zal de bezoeker, De gemeente Ede is gestart met een Proof of Concept voor ring en de noodzaak van open oplossingen. Bob Huisman en onder leiding van LiBBiT, worden bijgepraat over de actuele Voice over IP om de technische haalbaarheid en gebruikers- Maarten Dirkse (Filterworks) stand van zaken rondom deze implementatie. Jan Pothof Jan Pothof acceptatie te onderzoeken en de verdere uitrol voor te bereiden. (projectleider implementatie DWR , LIBBIT) Erik-Jan Bob Huisman Jeroen van Maasbach Disseldorp Nu de gemeente aan de vooravond staat van een volgende uur LUNCH PAUZE fase, speelt een aantal belangrijke beleidsvraagstukken. Hoe gaat Ede bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken vormgeven? uur Het Open Source Support Center - Professionele onder- Wat is de roadmap om van de huidige conventionele inrichting steuning op open source software van de telefonische bereikbaarheid naar de nieuwe inrichting Overheden krijgen geregeld hun ondersteuningsbehoefte op te komen? Hoe kan het Antwoord -concept worden geïmple- open source software niet of onvoldoende ingevuld. Capgemini menteerd? Samen met de gemeente Ede discussieert nodigt de bezoeker uit om samen in gesprek te gaan over IsraPunt met de bezoeker over de invulling van deze vragen Bouke Koelstra Maarten Dirkse binnen de (gemeentelijke) overheid.

10 Onderwijs Hoe staat het met de aanwezigheid van open standaarden in het onderwijs? Wat is de rol van open standaarden als het gaat om open leermateriaal en de uitwisseling daarvan? Dit zijn vragen die een centrale rol spelen in de Onderwijstrack. Ook wordt ingegaan op het gebruik van open source software. Aan de hand van een praktijkcase wordt gekeken naar de implementatie van open source software, waarbij speciale aandacht is voor de rol van de onderwijsinstelling in de continuïteit van de software. De track eindigt met een Lagerhuisdebat over het wel of niet opleiden van leerlingen in open source software en open standaarden. Zaal: Break-out room uur Welkom door trackvoorzitter H-P Köhler (Beleidsadviseur, Stichting Kennisnet) H-P Köhler is beleidsadviseur open standaarden bij Kennisnet. Hij biedt het onderwijs advies en informatie over het gebruik van open standaarden binnen ICT in het primaire proces van de onderwijsinstelling, zoals digitaal leermateriaal en digiborden. Als - aanspreekpunt vanuit Kennisnet op het gebied van open stan- het landschap van aanbieders van leermateriaal en de wijze waarop dit wordt aangeboden. Hoe zit het met de verdienmodellen en het eigenaarschap? Wat betekent Wikiwijs voor het onderwijs? Waarom had Wikiwijs nooit bestaan zonder open standaarden? Hier gaat Robert Schuwer van de Open universiteit op in. De TU Delft is een organisatie die zelf open leermateriaal ontwikkelt in het wereldwijde consortium Open- CourseWare. Willem van Valkenburg vertelt welke open standaarden hier een rol in spelen en hoe hij zorgt dat ook dit uitwisselbaar is via Wikiwijs. Robert Schuwer (Universitair hoofddocent bij Open Universiteit, afdeling Ruud de Moor Centrum) en Willem van Valkenburg (Projectleider TU uur Lagerhuisdebat: Opleiden in open source, vragen toekomstige werkgevers daar wel om? Zaal: Polar Binnen ICT-opleidingen worden de ICT-professionals van morgen opgeleid. Dit zijn de mensen die in de nabije toekomst bepalend zijn voor de ontwikkeling en selectie van software. Moeten deze leerlingen bekend zijn met open source software en open standaarden, of vragen de organisaties waar zij straks gaan werken er niet om? Zijn open standaarden of de facto standaarden het belangrijkste om te kennen? daarden vervult hij diverse rollen, zoals expertinbreng leveren Delft OpenCourseWare) Heeft u hier een mening over? Discussieer dan mee in het 18 op de E-Portfolio NL standaard NTA 2035, lidmaatschap van Lagerhuisdebat. Hear hear! Onder leiding van Frans van 19 de NEN leertechnologie commissie en redacteurschap voor uur LUNCH PAUZE Drimmelen, directeur Dröge & Van Drimmelen de portal standaarden.kennisnet.nl uur Kijkje in de keuken bij de Universiteit van Amsterdam uur Open standaarden: ook voor het onderwijs! Frank Benneker gunt de bezoeker een kijkje in de ( open ) Welke standaarden zijn er in het onderwijsveld? Waarvoor keuken van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De UvA Frans van Stefaan Ternier Robert Willem van Drimmelen Schuwer Valkenburg worden ze toegepast? Hoe goed zijn ze en wie gebruikt ze al? heeft al enige jaren ervaring met het ontwikkelen en gebruiken Wat betekent het als er open standaarden in onderwijssyste- van open source en open standaarden. De uitdaging voor de men zijn opgenomen? Op deze vragen geeft Stefaan Ternier, UvA is om flexibele omgevingen binnen vastgestelde techonderzoeker bij de Open Universiteit, antwoord. Na deze nische, organisatorische en financiële kaders aan te bieden. sessie bent u bijgepraat over de nieuw(st)e ontwikkelingen op De UvA realiseert dit in kleine stappen, onder meer met standaardisatiegebied in het onderwijs. Stefaan Ternier (onder- behulp van het UvA-studentenportaal MijnUvA, de samenzoeker bij CELSTEC, Open Universiteit) werkings-/leeromgeving UvAcommunities en een integratieplatform voor multimedia materiaal. Frank Benneker (Adviseur Frank uur Open leermaterialen en open standaarden: niet te scheiden? ICT in het Onderwijs bij Universiteit van Amsterdam, Benneker Open leermateriaal of open educational resources veranderen Onderwijs- en Onderzoek Dienstengroep IC)

11 Plattegrond Congresorganisatie Activiteiten Binnen ECP-EPN werken partijen aan projecten op het gebied van consumentenvertrouwen, wet- en regelgeving (maar ook zelfregulering), veiligheid van ICT-toepassingen, standaarden en (internationale) trends en ontwikkelingen. Voorbeelden zijn het programma Digivaardig & Digibewust, het project efactureren, het project eherkenning voor bedrijven, Expertgroep Interoperabiliteit en het project Open Standaarden. Deelname Samenwerking en kennisdeling staan centraal binnen ECP-EPN. De inzet van haar deelnemers is dan ook van cruciaal belang. Als u openstaat voor samenwerking, nodigen wij u van harte uit om een bijdrage te leveren. Een jaarlijkse contributie geeft uw organisatie toegang tot alle projecten en werkgroepen die voor uw organisatie van belang zijn. Daarmee kunt u in een vroeg stadium invloed uitoefenen op ontwikkelingen als standaarden, wet- en regelgeving en veiligheid van internettoepassingen, kunt u binnen uw organisatie efficiënter inspelen op innovatieve ontwikkelingen en draagt u bij aan de ontwikkeling van Nederland tot informatiesamenleving. ECP-EPN is een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken om Geïnteresseerd? de kansen die de informatiesamenleving biedt te benutten en bedreigingen weg te nemen. Diverse projecten, onderzoeken en debatten versamenleving? Kijk dan op onze website mail naar Bent u geïnteresseerd in deelname aan het platform voor de informatiebinden partijen en zetten de maatschappelijke betekenis van ICT op de ecp-epn.nl of bel agenda van politiek, overheid en bedrijfsleven. Zo realiseert het platform doorbraken en creëert het de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van onze informatiesamenleving Over NOiV bureau NOiV ondersteunt overheden bij de uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding. De overheid heeft zich als doel gesteld om burgers en bedrijven betere dienstverlening te bieden en de administratieve lasten te verminderen. Voorbeelden van projecten die ertoe moeten leiden dat maatschappelijke doelstellingen worden behaald zijn: het Digitaal Klantdossier, WMO/Regelhulp, en Dienstenrichtlijn. Veel van deze maatschappelijke vraagstukken zijn dermate complex dat samenwerking tussen meerdere overheidsorganisaties noodzakelijk is. Vaak vindt deze samenwerking in wisselende samenstelling plaats.

12 Sponsoren Organisaties kunnen alleen effectief (in wisselende samenstelling) met elkaar samenwerken als zij afspraken maken over de inrichting van Goud : Zilver: die samenwerking en de wijze waarop gegevens worden uitgewisseld. Interoperabiliteit, het vermogen van (informatie)systemen om op elektronische 22 wijze gegevens en informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen organisaties, tussen bedrijven en overheden en burgers en overheden en overheden onderling is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van deze maatschappelijke doelen. In dat kader heeft de Tweede Kamer aangegeven het gebruik van open standaarden en open source software door de overheid en de (semi-) publieke sectoren belangrijk te vinden, en het (toenmalige) kabinet (Balkenende 4) is gevraagd hiervoor een actieplan op te stellen. Het actieplan Nederland Open in Verbinding is in september 2007 door de toenmalige staatssecretarissen Frank Heemskerk (Economische Zaken) en Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aangeboden aan de Tweede Kamer en eind 2007 door diezelfde Kamer aangenomen. In het plan worden 17 actielijnen beschreven die gelden iwriter Documentcreatie vanuit de browser, OpenOffice.org Writer en Microsoft Office Word. iwriter is een totaaloplossing voor de ontwikkeling, het beheer en het beschikbaar stellen van standaard documentsjablonen. Door de innovatieve vertaling van klantwensen naar oplossingen, is iwriter uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie op het gebied van documentcreatie in Nederland. iwriter stelt u in staat om efficiënter, uniform en foutloos te communiceren. Hiermee vereenvoudigt iwriter het werken met documenten en verbetert het de kwaliteit van de bedrijfsprocessen. Zie voor meer informatie onze website: LiBBiT DocGen LiBBiT is een innovatief bedrijf dat slimme, licentievrije open source software ontwikkeld. Zoals de Documentengenerator. Wij geloven in het beschikbaar stellen en delen van vrije software voor iedereen. Onze producten zijn gebruiksvriendelijk en hebben een onderscheidende uitstraling, geheel leveranciersonafhankelijk. Met expertise voor de ontwikkeling van open source oplossingen, streven we samen met de klant, op enthousiaste wijze naar doelgerichte oplossingen. De Documentengenerator, die in opdracht van het ministerie van Algemene Zaken is ontwikkeld, is inmiddels geïmplementeerd bij verschillende ministeries. Het is een open source-applicatie, die ervoor zorgt dat de kwaliteit en uniformiteit van documenten gewaarborgd blijven. Vicrea Solutions BV Vicrea is gespecialiseerd in het integreren van informatiesystemen tot één samenhangend geheel. Wij gebruiken daarvoor geografische informatie. Gegevens kunnen bijzonder verschillend, maar ze hebben vaak allemaal te maken met een plek aarde. De locatie brengt daarmee een integrale samenhang in en tussen systemen. Daarom is elke locatie een bron van informatie. Wij noemen dit Spatial IT: IT-oplossingen die maximaal gebruikmaken van de kracht van geo-informatie. Neuron is een productsuite om de informatievoorziening binnen gemeenten te integreren. De kern van Neuron is een rijk gevuld gegevensmagazijn (RSGB plus plus) en een enterprise servicebus op basis van StUF. Met deze twee componenten wordt de gemeentelijke informatievoorziening een samenhangend geheel conform NORA/GEMMA. 23 voor overheidsorganisaties en een aantal sectoren (onderwijs, zorg, sociale zekerheid). De actielijnen hebben als doel om genoemde partijen IsraPunt te helpen hun weg te vinden waar het gaat om open standaarden, IsraPunt is een zelfstandige dochteronderneming van KPN en specialist en hen meer bewust te maken van de mogelijkheden van open source software. Om uitvoering te geven aan het actieplan NOiV is begin 2008 het gelijknamige programmabureau opgezet, ondergebracht bij Stichting ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie). bureau NOiV functioneert tot eind Meer informatie: in Telefonie & ICT totaaloplossingen. Als toonaangevende aanbieder van ICT-diensten richten zij zich op het leveren van open source communicatieoplossingen voor de (semi-)overheid-, zorg- en onderwijsmarkt. IsraPunt is daarbij zowel system integrator als software ontwikkelaar. Zij zijn met name gespecialiseerd in het implementeren van innovatieve open source telecomen dataoplossingen, waaronder telecommunicatiesystemen, contactcenters en netwerkinfrastructuren. / Red Dolphin ICT Services BV Red Dolphin positioneert zich als dé open source service provider voor (semi-) overheid en non-profit organisaties. Zij helpt haar klanten om beleid en visie te ontwikkelen rondom open standaarden en open source software. Red Dolphin heeft twee specialiteiten: OpenOffice.org migratie en Open Source Business Intelligence. Red Dolphin bestaat sinds Esri Nederland Esri inspireert graag organisaties in de overheid en het bedrijfsleven met een geografische benadering van informatie. Vanuit onze nauwe betrokkenheid bieden wij betrouwbare oplossingen voor ruimtelijke visualisatie en analyse. De oplossingen dragen bij aan betere besluitvorming en verbinding van organisatieprocessen. Esri, marktleider in geografische informatiesystemen (GIS), vormt een wereldwijd netwerk met ruim 1 miljoen gebruikers. Onze oplossingen bestaan uit een combinatie van soft-

13 wareontwikkeling, uitgebreide dienstverlening en kennisoverdracht. Samen met partners bieden wij een totaaloplossing, gebaseerd op onze innovatieve, stabiele en op open standaarden gebaseerde ArcGIS-technologie. In Nederland werken 150 Esri-medewerkers vanuit de vestigingen en opleidingscentra in Rotterdam, Zwolle en Breda. Filter Works FilterWorks is een Nederlands technologiebedrijf, opgericht in FilterWorks ontwikkelt software op het gebied van digitale duurzaamheid en compliance. Steeds meer bedrijfskritische informatie wordt alleen digitaal vrijheid krijgen om optimale resultaten te realiseren. Hierbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier samen met zijn klanten: the Collaborative Business Experience. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore, dat op een evenwichtige manier getalenteerde professionals uit verschillende locaties samenbrengt in één team dat de best mogelijke oplossingen voor klanten creëert en levert. Capgemini heeft vestigingen in 40 landen en heeft wereldwijd ruim medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2010 een omzet van 8,7 miljard euro. Bronze: WIND Internet WIND Internet is een technisch internetbureau, wat zich vertaalt in sterke producten en diensten. Ze mag zich inmiddels deskundig noemen op het gebied van CMS, met TYPO3 als hoofdproduct. Met een gedreven groep gekwalificeerde personeelsleden werken ze aan oplossingen zonder nieuwe problemen. Naast het leveren van oplossingen voor bedrijven en gemeente, ontwikkelt WIND Internet ook nieuwe producten. Een voorbeeld daarvan is Elektronisch Ondertekenen voor het digitaal ondertekenen van documenten. (www.elektronischondertekenen.nl) www. windinternet.nl Centric IT Solutions Centric biedt maatwerk- en standaardsoftware, infrastructuur, branchespecifieke oplossingen en een uitgebreid portfolio van gerelateerde diensten. Dit wordt gedaan voor diverse branches, waaronder de overheid, financiële dienstverlening, woningcorporaties, groothandel, industrie, retail en zorginstellingen. Centric gelooft in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame groei. Tegelijkertijd weten we dat innoveren alleen niet genoeg is. Onze oplossingen moeten klanten ook daadwerkelijk verder helpen. Of het nu gaat om een logistiek systeem dat efficiencyvoordeel oplevert, of om een oplossing waarmee patiëntgegevens 24 verwerkt, waarbij de klassieke vormen van de administratieve organisatie niet langer werkbaar zijn. De producten van FilterWorks zijn inzetbaar in vanuit een ambulance real time naar de eerste hulp worden verstuurd: onze oplossingen zijn innovatief, en bovenal effectief. 25 heterogene omgevingen en voorkomen afhankelijkheid van leveranciers. De onweerlegbare archivering zorgt voor duurzame vastlegging van informatie in standaardformaat. FilterWorks ontwikkelt vanuit bedrijfsperspectief praktische producten met gebruiksgemak voor informatiebeheer in iedere branche. Capgemini Capgemini, wereldwijd een toonaangevende aanbieder van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, stelt zijn klanten in staat te transformeren en betere prestaties te realiseren door middel van technologie. Capgemini verschaft nieuwe inzichten en mogelijkheden, waardoor klanten meer StoneIT Stone-IT is een gerenommeerde en betrouwbare dienstverlener voor organisaties die open source software professioneel inzetten. Wij adviseren onder andere e-commercebedrijven, lokale overheden en zorginstellingen over de juiste keuze, implementatie en beheersbaarheid van open oplossingen in bedrijfskritische ICT-omgevingen. In de afgelopen 3 jaar heeft Stone-IT meerdere gemeenten begeleid bij het inpassen van open source software in IT-beleid, migraties naar open source groupware Zarafa verzorgd en ondersteuning geboden bij verschillende open source Content Management Systemen. Tijdens het NOiV jaarcongres tonen wij verschillende referenties en kunt u uitgebreid spreken met een van onze adviseurs. Opensapiens Opensapiens is een adviesbureau voor non-profit en profit organisaties die SAP gebruiken. We helpen onze klanten gebruik te maken van het open source paradigma, om zo hun SAP-omgeving en bijbehorende infrastructuur naar een hoger niveau te brengen. Door Opensapiens gemaakte broncode en documentatie, wordt ter beschikking gesteld onder een open source licentie (GNU General Public License). Daarnaast adviseert Opensapiens over de mogelijkheden om uw SAP landschap aan te vullen met open source systemen en toepassingen. org ICATT ICATT biedt een multidisciplinair team, dat totaaloplossingen levert in de nieuwe media. Door advies, design, technologie en projectmanagement goed te integreren, streven wij naar de beste kwaliteit. Door samen te werken met andere partijen streven wij naar maximale flexibiliteit. En met een servicegerichte organisatie kunnen wij de kwaliteit en flexibiliteit over langere tijd garanderen.

14 Mediapartner: COLOFON Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van het Jaarcongres NOiV. Dit congres vindt Open Sesame ICT plaats in Media Plaza te Utrecht op 24 maart De uitgave is met de grootst mogelijke OpenSesame ICT is een Nederlands softwarehuis dat zich richt op bedrijfsmatige zorgvuldigheid samengesteld. De organisatie is niet verantwoordelijk voor onjuiste of ontbrekende gegevens. oplossingen op het open source platform. De oplossingen Proces&Document zijn onder de naam OpenFSS en OpenIMS als standaard software Proces&Document is het platform voor de organisatie van dienstverlening. Congres-organisatie: beschikbaar. OpenFSS is een full-text zoekmachine voor het indexeren Het doorbreekt de traditionele grenzen tussen front-, mid-, en backoffice. Wilhelmina van Pruisenweg 104 en doorzoeken van uw bestaande netwerk/file servers. OpenIMS is een De volgende vijf thema s staan daarbij centraal: klantcontact, procesoptimalisatie, 2508 AA Den Haag ECM platform voor het gestructureerd beheren van ongestructureerde samenwerking, informatie & gegevens en organisatieont- T: informatie en bestaat onder andere uit webcontent-, Document-, Workflow- wikkeling. Proces&Document geeft antwoord op praktische vragen over en Management. OpenFSS en OpenIMS draaien op vele (e-)dienstverlening, digitalisering en procesverbetering. Het is daarnaast platformen (zoals Linux of Microsoft Windows), zijn op open standaarden een onafhankelijk platform voor uitwisseling van ervaringen en gedachten. 26 gebaseerd (SOAP/XML) en zijn volledig webbased. Met de online en nieuwsbrief houden wij Dit congres is onder meer tot stand gekomen dankzij bijdrages van programmabureau 27 en/of professionals dagelijks op de hoogte van het nieuws. Daarnaast ondersteunen NOiV en de programma adviescommissie. De programma adviescommissie bestond uit: Arie van Bellen en Rachel Peeters (beiden ECP-EPN) de artikelen, columns, dossiers, whitepapers en rapporten professio- Arre Zuurmond (Zenc) nals bij hun werk. Het (gratis) vakblad verschijnt vier maal per jaar. Bert Uffen (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen BKWI) Davied van Berlo (Ambtenaar 2.0) Johan van der Waal (Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten KING) Freek Blankena (freelance journalist) Paula Westhoven (ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) Combird Marielle Roozemond en Frits de Jong (beiden NOiV) Combird combineert de ervaring van vandaag met de software en techniek van morgen. In een steeds sneller veranderende wereld zit Combird bovenop Samenstelling en redactie: de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van open source software, Frits de Jong, programmabureau NOiV open standaarden, e-werken, telecommunicatie en multimedia. Door haar Mariëlle Roozemond, programmabureau NOiV Sophie Veraart, ECP-EPN jarenlange ervaring en durf om nieuwe technieken en standaarden te omarmen, heeft Combird bewezen om met vernieuwende oplossingen te komen Ontwerp omslag en binnenwerk: Delta III die kostenbesparing, efficiëntie en flexibele schaalbaarheid bieden. www. Druk: Delta III combird.nl

15 Goud Zilver 28 Brons Mediapartner

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, 25-2-2010 blz. 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 podium

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink KING leveranciersmiddag 22 maart 2013, Bart Geerdink Agenda 13.15-14.00 Plenaire opening Welkom en opening Generieke voorzieningen: cloudstrategie gemeenten 14.15-15.15 Deelsessies, ronde 1 Gemeenten en

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur voor de rijksambtenaar, zoals beschreven

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

TechReady - NextGen Productivity

TechReady - NextGen Productivity TechReady - NextGen Productivity 08:30 09:00 Ontbijt 09:00 10:00 Keynote 10:00 10:15 Pauze Hans van der Meer (Microsoft) & Danny Burlage (Wortell) TRACKS 1. Ervaringen uit de praktijk 2. Productiviteit

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Besluit. Pagina 1 van 6

Besluit. Pagina 1 van 6 Besluit van het Nationaal Beraad Digitale Overheid d.d. 10 februari 2015, bekrachtigd door de Ministerraad op 6 maart 2015 inzake de doelen, taken, werkwijze en samenstelling van het Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Jaap Korpel, 24 maart 2010 Eind december 2009 is de tweede Monitor NOiV verschenen, gebaseerd op een enquête onder de ICTverantwoordelijken

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Even voorstellen Vicus ebusiness Solutions Geluiden uit de markt Belangrijke verschillen

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst

Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst Persbericht Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst Perscontact : Sogeti Nederland B.V. Jolanda Peek Telefoon : (31)6 52327513 Mail : jolanda.peek@sogeti.nl Parijs,

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Uw school in de toekomst: Google Apps for Education

Uw school in de toekomst: Google Apps for Education Uw school in de toekomst: Google Apps for Education Vooruit kijken Vooruit kijken Door een andere bril Markten veranderen Mensen veranderen Werken veranderd Bart Ensink Kenniscentrum voor cloud computing

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Hans Deijkers Directeur Overheid IBM Global Business Services 20-01-2016 Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Smart Partners Bouwen aan de ioverheid in publiekprivate setting Strategische

Nadere informatie

Welkom op de Challenge day: Onderwijs op maat!

Welkom op de Challenge day: Onderwijs op maat! Welkom op de Challenge day: Onderwijs op maat! NICO JUIST, DAGVOORZITTER Twitter mee: #SURFCD16 Ontwerpen zonder grenzen voor leren zonder grenzen Bron: http://vimeo.com/20412632 Erwin Bleumink, SURF Challenge

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Pleio als online platform voor de publieke zaak Door: Davied van Berlo

Pleio als online platform voor de publieke zaak Door: Davied van Berlo Pleio als online platform voor de publieke zaak Door: Davied van Berlo Bij sociale media denken we al snel aan interactieve sites op internet, zoals Facebook of Twitter. De fundamentele verandering voor

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken.

Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken. Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken. De transformatie naar digitaal werken is in volle gang. Het is van wezenlijk belang om toenemende hoeveelheden data en snel veranderende

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering van leveranciersafhankelijkheid

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN Het is tijd om de belofte van Unified Communications waar te maken HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Master Of Code voor haar opdrachtgevers

Master Of Code voor haar opdrachtgevers Master Of Code voor haar opdrachtgevers nov12 Een trend: mobiel in zakelijk verkeer Een trend: mobiel in zakelijk verkeer(2) 1,6 miljoen x online boekjes bekeken waarvan 600.000 keer via mobiele apparaten

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Open GIS: kans of bedreiging?

Open GIS: kans of bedreiging? Open GIS: kans of bedreiging? Gereedschap om tot een zorgvuldige afweging te komen Marc Vloemans Partner Age of Peers TMC Nederland Forum 2011 Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond

Nadere informatie

5 oktober Voor de digitale economie

5 oktober Voor de digitale economie 5 oktober 2017 Voor de digitale economie Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie