Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software"

Transcriptie

1 Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, blz. 1 van 7

2 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING VAN SOFTWARE... 4 STAND VAN ZAKEN BIJ <ROC X>... 4 IMPLEMENTATIESTRATEGIE... 6 BESLUIT AANGAANDE HET PROGRAMMA NOIV... 6 Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, blz. 2 van 7

3 Inleiding Het programma Nederland Open in Verbinding van onze Regering verlangt van alle overheidsinstellingen dat zij nadenken over het toepassing van open standaarden en open source software. Zij dienen daarvoor een implementatiestrategie te formuleren. Deze nota bevat de implementatiestrategie van <ROC X> voor open standaarden en open source software. Het programma NOiV Onder leiding van de Staatssecretaris Frank Heemskerk is een programma Nederland Open in Verbinding ( ) gestart in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De opdracht is: Overheidsorganisaties helpen hun weg te vinden waar het gaat om open standaarden, en hen meer bewust te maken van de mogelijkheden van open source software. Aanleiding voor het programma was de gedachte in de 2e Kamer dat het gebruik en toepassen van open standaarden en open source software bijdraagt aan een beter presterende en maximaal dienstverlenende overheid. Het programma volgt daarbij het Actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV), dat de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in september 2007 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, en dat in december van dat jaar is aangenomen. In het actieplan wordt gesteld dat onderwijsinstellingen, net als andere semi-overheden, per 2010 een strategie dienen te hebben voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van open source software. Met betrekking tot open standaarden is bepaald dat deze gebruikt moeten worden. Er is een lijst van open standaarden die wordt bijgehouden door het Bureau Forum Standaardisatie. Standaarden op deze lijst zijn verplicht volgens het pas toe of leg uit principe. Met andere woorden bij aanbestedingen moet je open standaarden toepassen en anders heb je wat uit te leggen (in het jaarverslag en naar de accountant). Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, blz. 3 van 7

4 Toepassing van software Software wordt op verschillende manieren binnen het onderwijs ingezet. In de bedrijfsvoering worden systemen gebruikt voor het registreren en volgen van studenten en voor personeelszaken en financiën. Daarnaast wordt software gebruikt voor kantoorautomatisering op de werkstations van medewerkers. In dit opzicht is <ROC X> niet anders dan andere bedrijven of instellingen. In het onderwijsproces wordt ook software gebruikt. Meer dan <X> verschillende softwareproducten worden bij <ROC X> in het onderwijsproces gebruikt. Een groot deel daarvan wordt nu vanuit de instelling geïnstalleerd op het park aan vaste werkstations (ruim <X> stuks). De keuze voor educatieve software wordt bepaald door de mate waarin deze software in de praktijk wordt gebruikt. De laatste jaren zien we een groeiend aantal persoonlijke computers (laptops) die thuis en in de school worden gebruikt. Studenten en docenten gebruiken deze ook voor het onderwijs. Software voor deze categorie computers kan worden aangekocht via op het onderwijs gerichte inkoop-organisaties. <ROC X> heeft contracten met SLIM voor het afnemen van educatieve software. Stand van zaken bij <ROC X> <ROC X> heeft de laatste jaren een op consolidatie gericht ICT-beleid gevoerd. Dat geldt voor vrijwel alle aspecten van hardware- en softwaregebruik. Daar zijn verschillende redenen voor. Belangrijke zijn: De noodzaak om te uniformeren In het verleden was de softwaremarkt meer versnipperd en waren er meerdere oplossingen voor dezelfde toepassingen. De laatste jaren heeft op alle gebieden consolidatie plaatsgevonden waardoor steeds meer sprake is van marktleiders. Ook bij bedrijven is deze consolidatie zichtbaar. Inkoopdiensten van SLB (SLIM) Onderwijsinstellingen maken gebruik van SLB-diensten. Hiermee kunnen docenten, leerlingen en onderwijsinstellingen bepaalde softwareproducten goedkoop aankopen. De gerealiseerde kostenbesparingen zijn groot. Onderwijs als marketingtool Softwarebedrijven hebben het onderwijs al jaren als strategische doelgroep in beeld. De gedachte is Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bedrijven die hun marktpositie willen vergroten of verdedigen bieden hun software vrijwel gratis aan via de hiervoor genoemde inkoopdiensten.. Het businessmodel van SLB-diensten Deze is gebaseerd op een marge op de geleverde softwareproducten. Hierin past geen open source software, want daar kan niet aan worden verdiend. De toegang tot open source software wordt hierdoor belemmerd. Onbekendheid met de gevolgen van consolideren Het wordt nu duidelijk dat een doorgeschoten consolidatie ook negatieve effecten kan Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, blz. 4 van 7

5 hebben. De ontstane monopolies van grote veelal Amerikaanse bedrijven leidt tot een zekere mate van maatschappelijke en economische ontwrichting. De vraag van de markt Bedrijven hechten aan bekende kwalificaties. Zij willen studenten die bijvoorbeeld Microsoft-gecertificeerd zijn als het om ICT-studenten gaat. Een ander voorbeeld is het Elektronisch Digitaal Rijbewijs (ECDL). In principe leveranciersonafhankelijk, maar in de praktijk leren studenten exclusief werken met Microsoft producten. <ROC X> is meegegaan in deze ICT-ontwikkelingen en constateert dat ICT-marktleiders relatief veel macht gekregen hebben. Deze macht strekt zich uit tot de certificering voor ICTkennis en daarmee krijgen deze leveranciers ook meer invloed op het onderwijs. <ROC X> streeft naar onafhankelijk onderwijs en wil als instelling zo veel mogelijk onafhankelijk van ICT-leveranciers zijn. <ROC X> steunt daarom de wens van de regering zoals verwoord in het actieplan NOiV. Zij hanteert daarvoor een implementatiestrategie. Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, blz. 5 van 7

6 Implementatiestrategie <ROC X> wil kennis nemen van de ontwikkelingen van open standaarden en open source software met als doelstelling om een bijdrage te leveren aan goede marktwerking, het vergroten van de koppelbaarheid van systemen en het voorkomen van monopolievorming. Daartoe worden/zijn de volgende initiatieven ontplooid. <ROC X> is partij in de ontwikkeling van de open architectuur van Triple A. De volgende stap is een community van ROC s en AOC s, die kennis rond onderwijsbedrijfsvoering deelt en sturing geeft aan de ontwikkeling van een diversiteit aan (ook open source) software voor onderwijsbedrijfsvoering. Uitgangspunt is dat deze software past in de Triple A architectuur en aansluit bij daarin te definiëren open standaarden, zodat software van verschillende aanbieders met elkaar kan samenwerken. <ROC X> laat onder bepaalde omstandigheden maatwerksoftware ontwikkelen. Ingegeven door het regeringsbeleid streven we ernaar om de broncode van maatwerksoftware in eigendom te krijgen, met de bedoeling om de investering te kunnen delen met collega onderwijsinstellingen. Mogelijk binnen de Triple A community. <ROC X> heeft inmiddels haar docenten (met meer dan <X> Fte aanstelling) voorzien van laptops. Ook studenten gaan meer gebruik maken van persoonlijke laptops en PDA s. Ons streven is om docenten en studenten keuzevrijheid te geven voor de software die zij willen gebruiken. Wij gaan dit ondersteunen door voor documentuitwisseling ook het open document formaat (ODF) te ondersteunen. Daarnaast worden docenten en studenten geïnformeerd over de mogelijkheden van open source software. <ROC X> zal aankopen voor ICT-infrastructuur en software waar nodig Europees aanbesteden. Daarbij worden bestekken zodanig geformuleerd dat deze voldoen aan de uitgangspunten van vrije marktwerking. Ook wanneer Europees aanbesteden niet nodig is zal <ROC X> de gedragsregels voor goed aanbesteden hanteren. <ROC X> zal bij vervanging van systemen gebruik maken van open standaarden als deze beschikbaar en bruikbaar zijn en zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan open source software. <ROC X> streeft naar een goede verankering van beleid op open standaarden en open source software. In volgende versies van het ICT-beleid wordt expliciet aandacht gegeven aan deze thema's. Besluit aangaande het programma NOiV Het College van Bestuur van <ROC X> neemt zich voor om bovenstaande initiatieven ten uitvoer te brengen. Zij stimuleert het verwerven en borgen van kennis over open standaarden en open source software binnen de onderwijsinstelling. Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, blz. 6 van 7

7 Samenvattend: <ROC X> streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van open standaarden en open source software zoals bedoeld in het initiatief van Triple A <ROC X> streeft ernaar om (indien mogelijk) bij door haar te ontwikkelen maatwerk software de intellectuele rechten te claimen en als daar belangstelling voor is deze delen met collega ROC s en andere instellingen. <ROC X> zal medewerkers en studenten keuzevrijheid laten voor het gebruik van software op persoonlijke computers, laptops en PDA s. Om dit mogelijk te maken wordt voorlichting gegeven en wordt voor documentuitwisseling (ook) het Open Document Formaat (ODF) ondersteund. <ROC X> streeft voor software en ICT naar een goed inkoopbeleid en houdt zich aan de regels van Europees aanbesteden. Daarin krijgen alle vormen van open en gesloten software gelijke kansen en komen we tegemoet aan het regeringsbeleid om bij gelijke geschiktheid de voorkeur te geven aan open source software. <ROC X> zal bij herformulering van het ICT/Informatiebeleid expliciet aandacht geven aan open standaarden en open source software. Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, blz. 7 van 7

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

Datum 28 oktober 2011 Betreft Kamervragen over gebrek aan open standaarden in het voortgezet onderwijs

Datum 28 oktober 2011 Betreft Kamervragen over gebrek aan open standaarden in het voortgezet onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1.

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1. Programma DWR Contactpersoon Jan Arnoud ten Cate infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld Datum 31 maart 2010 1. Inleiding 1.0 Doel DWR Het programma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 679 Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding: verzoek Tweede

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Het concept Bestuurstafel 3 Betekenis van de oogst 4 De doorbraken 4.1 Leveranciers Manifest Open Standaarden

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid HANDREIKING CLOUD computing inhoudsopgave Voorwoord 3 achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 5 + samenvatting 9 Cloud computing, wat is het eigenlijk? 15 De voor- en nadelen van Cloud computing

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie