Voor wie is dit jaarverslag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor wie is dit jaarverslag?"

Transcriptie

1 Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden naar alle mensen die Cucu het afgelopen jaar financieel hebben ondersteund, zich ingezet hebben voor het inzamelen van geld of de uitvoering van de projecten. Wij hopen in 2010 ook weer op deze mensen te mogen rekenen. In dit jaarverslag komen leden van het bestuur, donateurs en samenwerkingspartners aan het woord om te vertellen over Stichting Cucu. 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord Financiële kerngetallen 1. Algemene informatie 2. Beleid en strategie 3. Fondsenwervende activiteiten 4. Lopende projecten 5. Financiën 6. Vooruitblik Slotwoord Papprogramma, Kiandutu, Kenia 2

3 Wat is stichting Cucu? Cucu betekent kleinkind in het Indonesisch. Kleinkinderen zijn de nieuwe generatie, nieuwe hoop, een symbool voor de toekomst. Cucu is een kleinschalige stichting die zich richt op het sponsoren van kleinschalige projecten in derdewereldlanden die het leven van kinderen verbeteren, zodat zij meer kansen krijgen in de toekomst. De projecten richten zich op drie speerpunten: Onderwijs; Medische zorg, voedsel en welzijn; Sport, spel, cultuur en ontwikkeling. De projecten worden zoveel mogelijk samen met of door lokale initiatiefnemers uitgevoerd. Stichting Cucu wordt bestuurd en ondersteund door vrijwilligers. Daarom gaat bijna 100% van het ingezamelde geld naar de projecten! Voor actuele informatie zie: Voorwoord Beste lezers, Voor u ligt het Cucu jaarverslag van We hebben dit jaar voor een iets andere aanpak gekozen. Om u een nog beter beeld te kunnen geven van onze kleine maar hardwerkende stichting, hebben we iemand van buiten het bestuur gevraagd om samen met het bestuur dit jaarverslag te schrijven. Door dit outsiderperspectief hopen we nog kritischer te kunnen zijn over het werk dat wij afgelopen jaar hebben verricht. Hoewel we een kleine stichting willen blijven, zijn wij trots op het netwerk dat we in de laatste vier jaar hebben opgebouwd. In verschillende ontwikkelingslanden werken we samen met hardwerkende partners die dagelijks ontzettend veel kinderen helpen. Daarnaast hebben we in Nederland een groot netwerk weten op te bouwen. Iedere maand voegen we een aantal namen toe aan ons nieuwsbrievenbestand. Via via horen mensen over Cucu en sommigen raken door ons werk zelfs geïnspireerd om zelf te gaan reizen en projecten te bezoeken. Andere mensen raken geïnspireerd om een hardloopwedstrijd te lopen en geld in te zamelen voor één van de Cucu projecten. Hier zijn wij met het hele Cucu bestuur dankbaar voor en natuurlijk trots op! Wij weten dat Stichting Cucu maar een heel klein beetje bijdraagt aan de problematiek in derdewereldlanden. Maar iets is beter dan niets. Zolang wij in staat zijn met z n allen een aantal kinderen te helpen aan een betere toekomst, zullen wij ons daarvoor graag inzetten. Leest u mee? Misschien raakt u ook geïnspireerd... Tessa van Charldorp Voorzitter Stichting Cucu Boeken uit de leeskisten, Ivory Park, Zuid-Afrika 3

4 Financiële kerngetallen Stichting Cucu 2009: Hieronder vindt u in één overzicht de financiële kerngetallen van Stichting Cucu van Meer financiële informatie vindt u in hoofdstuk 5. Financiële Kerngetallen Stichting Cucu 2009 Inkomsten Inkomsten eigen fondsenwervende acties ,- Inkomsten fondsenwervende acties van derden ,- Particuliere sponsoring 3.424,- Bedrijfssponsoring 3.308,- Verdubbelaar ,- Rente 5,- Totale Inkomsten ,- Financiële Kerngetallen Stichting Cucu 2009 Uitgaven Project uitgaven ,- Onkosten (bank & kamer van koophandel) 156,- Totale Uitgaven ,- Op deze wereldkaart vindt u alle projecten die Stichting Cucu in 2009 heeft ondersteund. In het jaarverslag leest u meer over deze projecten. 4

5 1. Algemene informatie Geschiedenis Stichting Cucu is officieel opgericht in januari 2006 door Fenna, Tessa en Danita van Charldorp, drie zussen uit Sassenheim. Zij waren al diverse malen in Kenia geweest en zagen daar dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen op schoenen lopen, een dak boven hun hoofd hebben, iedere dag naar school gaan en voldoende eten en drinken hebben. Zij wilden graag doen wat in hun bereik ligt om kinderen in derdewereldlanden te ondersteunen. Ze wilden dit op een zorgvuldige, constructieve en blijvende manier doen, waardoor het idee ontstond een stichting op te richten. In de afgelopen jaren is de stichting snel gegroeid. Het bestuur is uitgebreid naar zeven personen die zich allen vrijwillig inzetten. Het is gaaf om te zien dat ons netwerk zich enorm heeft uitgebreid en dat dit tot allerlei nieuwe samenwerkingen leidt, aldus voorzitter Tessa van Charldorp. In 2009 waren er aan inkomsten en zijn 19 projecten ondersteund door Cucu voor totaal Statutaire naam: Stichting Cucu Oprichtingsplaats: Sassenheim Huidige huisvestingsplaats: Sassenheim Rechtsvorm: stichting Bestuurssamenstelling en vrijwilligers Samenstelling Op 31 december 2009 bestaat het bestuur van Stichting Cucu uit zeven personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en vier bestuursleden. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Tessa van Charldorp (voorzitter), Fenna van Charldorp (penningmeester) en Loes Altenburg (secretaris). Loes Altenburg heeft Marjolein Miedema opgevolgd, die na 3 jaar bestuurslid te zijn geweest haar taken heeft overgedragen. Danita van Charldorp en Wanda Pilouw-Beltberg zijn algemeen bestuursleden. Danita verblijft in Zuid-Afrika en voert lokaal projectbezoeken uit. Bestuursleden Peter van Raalte en Joost van Ravesteyn hebben een adviserende rol binnen het bestuur. De adviserende/toezichthoudende bestuursleden hebben een rol als klankbord van het bestuur en zij geven gevraagd en ongevraagd advies. Zij komen in de verantwoordingsverklaring verderop in dit hoofdstuk aan het woord. Het is wenselijk dat er in 2010 een dagelijks bestuurslid bij komt, zodat het werk meer kan worden verdeeld. Werkwijze bestuur Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen. Eenmaal per jaar worden de strategie en het beleidsplan geëvalueerd. Alle besluiten worden vastgelegd in notulen. Verder verloopt veel communicatie via . De bestuursleden werken op vrijwillige basis. In 2009 zijn, net als in eerdere jaren, geen onkostenvergoedingen uitgekeerd aan bestuursleden en vrijwilligers. Voor andere kosten worden zoveel mogelijk sponsors gezocht. Bezoeken aan projecten (door bestuursleden of vrijwilligers) worden op eigen kosten gedaan. Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers voor onder andere het bijhouden van de website, het organiseren van het Walking Dinner (zie hoofdstuk 3) en het bezoeken van projecten. Er is een vrijwilligersbestand van 60 mensen die zich minimaal eenmaal per jaar inzetten voor Cucu. Door bovenstaande werkwijze zijn de kosten die de stichting maakt laag, namelijk 0,3% van de inkomsten. Dit is vrij uniek voor een stichting en de bestuursleden zijn er dan ook trots op dat bijna al het geld dat Stichting Cucu binnenhaalt naar de projecten gaat. In 2010 wordt bekeken of er een onkostenvergoeding ingesteld kan worden voor bestuursleden en vrijwilligers (tot een percentage van maximaal 2% van de inkomsten). Hierbij wordt vooral gedacht aan kantoorkosten. Hiermee zullen eventuele kosten geen belemmering zijn voor huidige en toekomstige bestuursleden en vrijwilligers om zich in te zetten voor stichting Cucu. 5

6 Statutenwijziging In 2009 hebben er geen statutenwijzigingen plaatsgevonden. Verantwoordingsverklaring Hoewel dit hele jaarverslag gezien kan worden als een verantwoordingsverklaring van de activiteiten van de Stichting Cucu, willen we hier ook expliciet de adviserende bestuursleden aan het woord laten. De adviserende bestuursleden -- Peter van Raalte en Joost van Ravesteyn -- is gevraagd hun visie te geven op stichting Cucu. Stichting Cucu is een compact samengestelde organisatie, aldus Peter van Raalte. De directe betrokkenheid van de bestuursleden is hoog: veel projecten (in ieder geval in Afrika) hebben de bestuursleden zelf bezocht of ze hebben hier zelf aan meegewerkt. Een nadeel van die grote persoonlijke betrokkenheid is dat het mogelijk is dat bestuursleden teveel bij details van een programma betrokken zijn. Het is de taak van de adviserende bestuursleden om met wat meer afstand naar de zaken te kijken. De adviserende bestuursleden benadrukken de integere manier van werken van de organisatie. Peter en Joost vertellen: De bestuursleden zijn goed geïnformeerd en goed opgeleid. Ze weten goed waar ze mee bezig zijn. Er wordt op een zuivere manier gewerkt. Ook wordt er serieus met grote en kleine bedragen omgegaan en er is veel aandacht voor de donateurs. Zij krijgen bijvoorbeeld een bedankje. Er wordt serieus en consequent gekeken naar voorstellen voor nieuwe projecten. Eén of tweemaal per jaar last het bestuur een bijzondere vergadering in, waar los van de lopende zaken gebrainstormd wordt over de toekomstplannen: Waar staan we nu? en Waar willen we naar toe?. Tijdens deze vergaderingen wisselen we uitgebreid van gedachten. De adviserende bestuursleden vinden het feit dat bestuursleden familie van elkaar zijn geen nadelige effecten hebben. Bij projecten wordt soms twee of drie keer informatie opgevraagd om een beter inzicht te verkrijgen voordat er overgegaan wordt tot het overmaken van geld. Belangrijke afwegingen die gemaakt worden zijn: Hoe groot is het project? Zijn er ook andere inkomstenbronnen? Soms wordt een project al ondersteund door een andere (grotere) organisatie en is de rol van Stichting Cucu minder passend. De betrokkenheid en specialiteit van Stichting Cucu -- het ondersteunen van met name kleinschalige projecten -- zouden dan verloren gaan. CUCU contact: Donateurs krijgen een bevestiging van hun donatie van de penningmeester en tevens een bedankje van de secretaris. Relaties van Cucu ontvangen een kerstkaart. De website wordt up-to-date gehouden. In het jaarverslag legt de stichting jaarlijks verantwoording af. Vier keer per jaar verstuurt Cucu een digitale nieuwsbrief. Communicatie met belanghebbenden Cucu houdt de lijnen met donateurs, met anderen die zich inzetten voor de stichting en met belangstellenden zo kort mogelijk en blijft op diverse manieren met hen in contact (zie kader). Via de digitale nieuwsbrief wordt iedereen heel netjes op de hoogte gehouden van alle activiteiten, aldus Femke van Veen, donateur van de stichting. In de nieuwsbrief staat waar de stichting zich de afgelopen periode mee bezig heeft gehouden. Het gaat niet alleen om nieuwe projecten of resultaten van bestaande projecten, maar er is ook aandacht voor de diverse (sponsor)activiteiten die Stichting Cucu organiseert. Jean-Pierre van Loo, die Cucu via zijn bedrijf NeW2You sponsort: Op de vele foto's van de diverse projecten op de website en in de nieuwsbrief zie je haast letterlijk waar je geld blijft. Ik voel me absoluut geen anonieme donor, maar ik heb echt het gevoel dat Cucu namens NeW2You de hulp organiseert. Het liefst zou ik het namelijk zelf doen, maar dat is voorlopig nog geen optie. Daarnaast zijn er de activiteiten zoals het Walking Dinner waarbij de organisatie een update geeft van de lopende zaken. Tevens is er een jaarverslag. Stichting Cucu vindt het van belang om op een transparante manier te communiceren, zodat donateurs goed op de hoogte zijn. 6

7 We bekijken nieuwe projecten nog kritischer dan tevoren. Bovendien hebben we besloten alle nieuwe 2. Beleid en strategie projecten eerst met een klein bedrag te steunen. Pas als we tevreden zijn Uitgangspunten over de samenwerking, we een Stichting Cucu wil zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. Aan verslag van het project krijgen en ontwikkelingssamenwerking kleven risico s die de stichting zoveel zien dat het goed loopt, overwegen mogelijk probeert te vermijden. Voorzitter Tessa van Charldorp vertelt dat we continuering van het project er sinds begin 2009 met een duidelijke criterialijst gewerkt wordt waaraan Tessa van Charldorp nieuwe projecten moeten voldoen. Belangrijke elementen zijn dat de projecten zich richten op één van de drie Cucu speerpunten en dat er kinderen van 0-18 jaar mee worden bereikt. De lijst is tijdens de vergaderingen in 2009 bijgewerkt en aangescherpt. In 2009 is de lijst veelvuldig gebruikt om nieuwe projecten te evalueren. Bij de evaluatie is het van belang dat de communicatie met de lokale partners goed verloopt en dat de lokale gemeenschap betrokken is bij het project. De projecten moeten fysiek bereikbaar zijn zodat bestuursleden of iemand uit hun netwerk de projecten kunnen bezoeken. De projecten worden bezocht om te bekijken of de financiën goed besteed worden en om de projecten te proeven, ruiken en voelen. We bekijken nieuwe projecten nog kritischer dan tevoren. Bovendien hebben we besloten alle nieuwe projecten eerst met een klein bedrag te steunen. Pas als we tevreden zijn over de samenwerking, we een verslag van het project krijgen en zien dat het goed loopt, overwegen we continuering van het project, vertelt Tessa van Charldorp. Donateur Femke van Veen zegt: De manier waarop Stichting Cucu is opgezet spreekt mij zeer aan. De stichting is er vooral om bestaande stichtingen in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Juist met de kennis van de lokale bevolking, de kennis van de bestuursleden en financiële middelen kan Cucu veel bereiken. Stichting Cucu leert op deze manier de lokale bevolking zich te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Trees Stege woont in Zuid-Afrika en voert projecten uit in samenwerking met stichting Tshwaranang en lokale partners. Trees vertelt over haar samenwerking met Cucu: Ik ontmoette Tessa in Pretoria toen zij daar woonde voor haar onderzoek. Onze voorzitter van Tshwaranang Nederland heeft het contact tot stand gebracht. Kort daarna is er goede samenwerking ontstaan met de Stichting Cucu. Bestuursleden bezochten onze projecten. We kregen de mogelijkheid een verzoek in te dienen om gesponsord te worden. Cucu maakte vervolgens een degelijke analyse van het project en blijft kijken naar hoe transparant er wordt gecommuniceerd over resultaten en besteding van de gelden. Het bestuur komt op bezoek en bestedingen en boekhouding worden nagelopen. Er is een open en constructieve communicatie vanuit Cucu en er is een grote bereidheid te helpen als dat mogelijk is. Kleinschaligheid Stichting Cucu is een kleinschalige organisatie, wat voordelen biedt bij het besturen en bij de ondersteuning van projecten. De lijnen tussen de bestuursleden zijn kort. Ze kunnen snel reageren en beslissingen nemen. Het ondersteunen van projecten gebeurt ook op een kleinschalige manier. Hierdoor kunnen ze alles goed monitoren en weet je als donateur zeker dat alles ten goede komt aan de kinderen, aldus donateur Femke van Veen. Voorzitter Tessa van Charldorp: Stichting Cucu kan kleine projecten ondersteunen die vaak niet in aanmerking komen voor fondsen van de grotere hulporganisaties. De stichting is persoonlijk en bereikbaar. Veel mensen in ons netwerk in Nederland vinden dit prettig samenwerken. Donateurs weten waar hun geld naar toegaat. We fungeren dan ook vaak als tussenpersoon tussen mensen in Nederland die graag iets willen doen aan ontwikkelingssamenwerking, maar niet precies weten hoe dat moet. De kleinschaligheid brengt ook nadelen met zich mee. We leveren maar een heel kleine bijdrage aan de problematiek in derdewereldlanden. Zolang het niet ons doel is de hele wereld een betere plek te maken, blijven we realistisch en kunnen we met onze stichting dat hele kleine beetje helpen, vertelt Tessa. Het feit dat stichting Cucu op vrijwilligers draait heeft ook een nadeel. Onze vrijwilligers, onder wie onze bestuursleden, werken ontzettend hard. Toch hebben we ook andere prioriteiten. We kunnen niet altijd evenveel input van iedereen - ook niet van onszelf - verwachten. Daar moet je als bestuur, en ook als voorzitter, mee leren omgaan, geeft Tessa aan. 7

8 Hoe komt Cucu aan nieuwe projecten? Alle nieuwe projecten komen uit het eigen netwerk van de bestuurders van Stichting Cucu. Dit netwerk hebben zij opgebouwd tijdens hun verschillende (wereld)reizen. Penningmeester Fenna van Charldorp heeft bijvoorbeeld in China lesgegeven en daar projecten ondersteund, en in India vrijwilligerswerk gedaan bij projecten die we nu nog ondersteunen. Fenna, Tessa en Danita zijn meerdere malen op reis geweest in Kenia waar zij nieuwe projecten hebben gevonden en mensen hebben ontmoet die later projecten hebben opgezet. Tessa heeft in Zuid-Afrika onderzoek gedaan en hier een nieuw project gevonden. Ook via hun lokale netwerk vindt het bestuur nieuwe projecten. Zo steunt Cucu nu bijvoorbeeld de school die tegenover de dagopvang staat die Cucu al langer steunt. Via de Cucu beurs komen ook nieuwe projecten binnen. Iedereen die langer dan vier weken in een ontwikkelingsland verblijft en een project wil ondersteunen dat ten goede komt aan kinderen, kan via de website een Cucu beurs aanvragen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden, en bursalen wordt gevraagd een degelijke begroting en een plan op te stellen. Via de projecten die deze bursalen uitvoeren, komt Cucu in aanraking met andere stichtingen. De bursalen fungeren als contactpersoon of ambassadeur. Wanneer de bursaal weer terug is in Nederland kan het contact met de stichting eventueel gecontinueerd worden. Ten slotte vindt het bestuur nieuwe projecten via hun netwerk in Nederland. Stichting Cucu is geleidelijk een groep ambassadeurs aan het opbouwen die tijdens hun reizen projecten bezoeken en daarmee nieuwe projecten aandragen. Wanneer ambassadeurs een nieuw project aandragen, bekijken we heel goed of het project aan onze doelstellingen voldoet. Eigenlijk volgen we dezelfde stappen als bij de Cucu beurs, verklaart Tessa. Invloeden van buitenaf De wereld kreeg in 2009 te maken met een financiële crisis. Dit had gelukkig geen invloed op de donaties aan Cucu. Ook is het bedrag dat is opgehaald met activiteiten in 2009 niet gedaald. Wel was het aantal deelnemers dat Cucu heeft gesponsord bij de Dam tot damloop lager dan in Dit kan mogelijk ook toegeschreven worden aan de speciale 25 ste editie van de Damloop, waarbij extra plekken gecreëerd werden door een speciale avondloop de avond vóór de Dam tot damloop. De crisis was in 2009 wel op andere manieren van invloed. De opbrengsten uit rente zijn gedaald. Verder zijn de voedselprijzen wereldwijd gestegen, waardoor de kosten voor de projecten omhoog zijn gegaan in met name Kenia en Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika maakten meer kinderen gebruik van de dagopvang. In Kenia was ook de droogte van invloed op het stijgen van de voedselprijzen. Stichting Cucu is zich erg bewust van de financiële veranderingen wereldwijd en houdt goed contact met de lokale partners over de invloeden van de crisis op hun werk. In de rij voor een lunch - voedselprogramma, Kiandutu, Kenia 8

9 3. Fondsenwervende activiteiten Stichting Cucu haalt haar inkomsten uit eigen acties, acties van derden, bedrijfssponsoring en particuliere donaties. Tessa van Charldorp: Tijdens vergaderingen komen we soms op nieuwe ideeën om geld binnen te krijgen. Ook hebben mensen uit ons netwerk soms zelf ideeën. Zo kwam een vriendin, Eefje van Vliet, bijvoorbeeld met het idee om een kunstveiling te organiseren na afloop van het Walking Dinner. a. Bijzondere initiatieven & spontane gevers ( ,-) Sponsoring door scholen. In 2009 heeft Stichting Cucu een lesprogramma voor scholen opgezet. Deze scholen sponsoren vervolgens stichting Cucu. Twee vliegen in één klap! In 2009 hebben twee scholen meegedaan. Bestuurslid Fenna van Charldorp heeft 300 kinderen op basisschool De Borne in Tilburg verhalen verteld over het leven van kinderen in Kenia. Een aantal dagen later deden dezelfde kinderen mee aan een grote sponsorloop om geld in te zamelen voor 800 kinderen in Kenia. De enthousiaste leerlingen renden meer dan bij elkaar! Daltonbasisschool Het Drieluik in Huissen stond een hele week in het teken van Cucu. Bestuursleden Fenna en Loes vertelden aan alle leerlingen van deze basisschool over de kinderen in Kenia en Zuid-Afrika; ze lieten foto s zien en een lied horen over kinderen in verre landen, waarvan de leerlingen al snel het refrein mee konden zingen. De kinderen reageerden enthousiast en hadden veel vragen. Op donderdag gingen alle kinderen in uniform naar school en aten ze Ugali zoals de kinderen in Kenia. Ook hier is de week afgesloten met een sponsorloop. De sponsoring door scholen breidt Stichting Cucu in de toekomst uit. Het is intensief voor ons als bestuursleden, maar het geeft veel voldoening om kinderen te kunnen vertellen over het leven van kinderen elders in de wereld. Bovendien is het ontzettend leuk om een school in Nederland te koppelen aan een school in Kenia of Zuid-Afrika, aldus Fenna. In 2009 is er ook een samenwerking ontstaan met de buitenschoolse opvang de Theepot in Lisse. Deze opvang steunt het speeltuinproject in Nicaragua door verschillende sponsorwervende en educatieve activiteiten te organiseren met de kinderen van hun eigen opvang. Spontane gevers Cucu kan niet zonder de initiatieven van mensen uit het eigen netwerk die geld inzamelen. Op bruiloften en verjaardagen wordt de stichting soms genoemd als goed doel waaraan mensen hun cadeaugeld kunnen schenken. Voor zulke spontane initiatieven zijn wij de mensen natuurlijk ontzettend dankbaar. Het laat ons zien dat mensen vertrouwen in ons hebben en dat zij, net zoals wij, geloven in het verbeteren van de toekomst van kinderen!, aldus penningmeester Fenna van Charldorp. b. Particuliere donaties ( 3.424,-) Stichting Cucu kent 8 vaste donateurs die de stichting een warm hart toedragen. Donateur Femke van Veen vertelt: Ik ben donateur omdat ik weet dat mijn bijdrage ook direct effect heeft op het leven van iemand die het hard nodig heeft. Stichting Cucu bewijst dat je ook met kleine beetjes een groot verschil kan maken. c. Bedrijfssponsoring ( 3.308,-) Eén van de bedrijven die stichting Cucu sponsort is New2You. Eigenaar Jean-Pierre van Loo vertelt: NeW2You sponsort sinds 2008 Stichting Cucu door het doneren van 1,- per gefactureerd uur. De keuze is gevallen op Stichting Cucu vanwege de korte lijnen met het bestuur (penningmeester Fenna is een oud-collega van mij), de gedrevenheid van de stichting en de garantie dat de steun goed terecht komt. Dit vanwege de korte lijnen tussen de projecten en het bestuur van Cucu. Positief vind ik dat mijn donaties rechtstreeks gekoppeld worden aan een bepaald project. Mijn steun komt hiermee NIET anoniem op een grote hoop, maar wordt transparant (in het jaarverslag) verantwoord. Op deze manier blijf je gemotiveerd om nog meer steun te Een voordeel van het sponsoren van Stichting Cucu is dat de stichting is aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling, zegt Jean-Pierre van Loo. Voor meer informatie over ANBI: 9

10 geven en zelf uit te kijken naar nog meer projecten. Na een vakantie in Nicaragua afgelopen zomer, hebben we een project kunnen aandragen bij de stichting. Cucu stond open voor het initiatief en heeft vrij snel een eerste project kunnen financieren. Overigens pas nadat een gedetailleerd projectplan was ingediend, zodat je zeker weet dat er goed naar gekeken wordt. Een van de eerste projecten die NeW2You via Cucu sponsorde (in Ecuador) bleek achteraf toch niet helemaal aan alle criteria van Cucu te voldoen. Ze hebben dit open aan ons gecommuniceerd en ons verzekerd dat het reeds gedoneerde bedrag wel goed besteed was. Dit schept vertrouwen in de organisatie. Een voordeel van het sponsoren van Stichting Cucu is dat de stichting is aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft niet alleen vertrouwen, maar zorgt er tevens voor dat er fiscaal vriendelijk gesponsord kan worden, zegt Jean-Pierre. d. Eigen acties ( ,-) Walking Dinner en kunstveiling Het Walking Dinner begint inmiddels een traditie te worden en is een belangrijke inkomstenbron voor de stichting. Het vijfde diner was op zaterdag 7 maart 2009, ditmaal werd het gecombineerd met een kunstveiling. De opkomst was enorm. Honderdtien deelnemers wandelden van huis naar huis voor een driegangendiner, met een persoonlijke route en een plattegrond van Sassenheim in de hand. Elk koppel bezocht drie huizen waar een voor-, hoofd-, en nagerecht genuttigd werden. Bij elk huis wachtte de deelnemers een prachtig gedekte tafel, een nieuw gezelschap en nieuwe koks die het heerlijke eten hadden bereid en het keurig opdienden. In totaal hebben 37 vrijwilligers meegewerkt om de avond tot een succes te maken. Het Walking Dinner had een spetterend slot met een kunstveiling en een feest met een dj in Partycentrum De Oude Tol. Lokale kunstenaars stelden 10 unieke schilderijen en een vaas beschikbaar. Werken van kunstenaars zoals Fina de Regt, Gerda Booij en Berit Kroese werden voor totaal geveild. Dam tot damloop Op zondag 20 september liep er voor de tweede keer een groep Cucu-ers mee met de 25ste editie van de Dam tot damloop. Er waren dit jaar heel wat geblesseerden. Een extra loop was georganiseerd op de avond ervoor, waardoor het Cucu helaas niet lukte haar teams te vullen. Dertig Cucu-ers hebben de afstand tussen Amsterdam naar Zaandam uitgelopen (16,2 km). Alle Cucu-renners halen minimaal 100 sponsorgeld op, maar betalen geen inschrijfkosten. In totaal werd er aan sponsorgeld opgehaald door de snelle en enthousiaste lopers. Dam tot Damloop, Amsterdam, Nederland 10

11 4. Lopende projecten In de tabel op de volgende 6 paginas staat een overzicht van de Cucu projecten van Per project is aangegeven: de naam van het programma of het project; het land waarin het project zich bevindt; de Cucu speerpunten waaronder het project valt; het primaire resultaat van het project; de bredere impact die het project heeft (soms op langere termijn); het aantal kinderen dat direct bereikt wordt met het project; het bedrag dat Cucu in het project heeft geïnvesteerd; de looptijd van het project. Kinderen van het Hotel con Corazon programma in Nicaragua, ondersteund door BSO de Theepot in Lisse. 11

12 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project India New Delhi IVF outreach Outreach programma in de sloppenwijken van New Delhi Onderwijs, medische zorg & welzijn Hulp voor de kinderen bij het onderwijs. Frequente medische controle. De kinderen blijven op school en verbeteren hun schoolresultaten en hebben minder kans om ziek te worden omdat ze regelmatig door een dokter medisch gecontroleerd worden. Ook de ouders of zorgverleners worden betrokken bij het programma. Zij leren over het belang van school en hoe ze hun kinderen het beste kunnen helpen , tot heden. India - Calcutta Kindsponsoring Nilofer & Sanju Sponsoring van regenboogmeisjes (straatmeisjes) Onderwijs, medische zorg & welzijn Een dak boven het hoofd voor twee meisjes & onderwijs. Twee meisjes hebben s nachts een dak boven hun hoofd via het regenboogprogramma. Overdag krijgen zij een speciaal lesprogramma aangeboden van de reguliere schoolkinderen. De meisjes kunnen op school hun talenten ontdekken en ontwikkelen, zodat ze in de toekomst wellicht kunnen instromen op een reguliere school. Hiermee krijgen deze meisjes gelijke kansen. Ze hebben toegang tot een veilige slaapplaats, wat in India niet vanzelfsprekend is , tot heden. India Pondicherry (Cucu beurs) Buitenschoolse huiswerkbegeleiding Onderwijs Maximaal 75 kinderen kunnen na school (van 17:30 tot 21:00) onder begeleiding huiswerk maken. In een bestaand gebouwtje dat overdag gebruikt wordt door een vrouwengroep kunnen deze kinderen in een veilige, droge omgeving hun huiswerk maken. Ze worden begeleid door een lokale onderwijzeres en vrijwilligers vanuit de Indiase stichting Prime Trust. Kinderen hebben meer tijd voor hun huiswerk en kunnen zich hier beter concentreren dan thuis. Hun schoolresultaten gaan daardoor omhoog en hiermee krijgen ze meer kansen voor de toekomst ,

13 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Kenia - Kiandutu Voedselprogramma Kianjau Primary School Voedsel Iedere schooldag een warme maaltijd voor de kinderen. De kinderen kunnen zich beter concentreren op school, de docenten vinden het leuker om les te geven, de kinderen halen hogere eindexamencijfers. De school heeft hierdoor de afgelopen paar jaar betere leerkrachten aangetrokken die gemotiveerd zijn om les te geven. Bovendien gaan er nu een aantal kinderen naar school die voorheen niet op school zaten omdat ze geld moesten verdienen om s avonds te kunnen eten , tot heden. Kenia - Thika Medische kosten Macheo children Medische zorg Alle dokters & ziekenhuiskosten worden betaald voor de kinderen van Macheo Children s Home, alsmede nodige medicijnen of bijvoorbeeld brillen. De kinderen en het Macheo Children s Home hoeven zich geen zorgen te maken over de kosten die gezondheidszorg met zich meebrengt. Er kan goede medische zorg geboden worden in een land met weinig voorzieningen met behulp van deze sponsorpost , Kenia - Thika Sponsoring Susan (via Macheo) Onderwijs, medische zorg & welzijn Susan kan naar school, ze krijgt iedere dag eten en drinken en heeft een veilig dak boven haar hoofd in Macheo Children s Centre. Susan hoeft zich tijdens haar schoolperiode geen zorgen te maken over haar welzijn. Susan heeft een stabiele toekomst in het vooruitzicht , tot heden 13

14 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Kenia - Kiandutu Kianjau porridge program (4 basisscholen) Voedsel Een beker pap voor alle kleinste kinderen van 4 scholen in het Thika district voordat de lessen beginnen. De kleinste kinderen krijgen gegarandeerd twee maaltijden per dag ( s ochtends pap en tussen de middag een warme maaltijd via het voedselprogramma). Hierdoor hebben de kinderen meer energie en kunnen ze beter leren en spelen. De meeste kinderen komen uit de sloppenwijken waar de ouders soms geen geld hebben voor ontbijt. Het papprogramma neemt zorgen van de ouders weg en zorgt er tegelijkertijd voor dat ouders zich betrokken voelen bij de school , Kenia - Ruiru Sponsoring Margareth (Spirit of Faith) Onderwijs, medische zorg & welzijn Margareth s opleiding wordt volledig betaald. Margareth haalt goede schoolresultaten, is gemotiveerd om verder te leren en hoeft zich geen zorgen te maken over de financiën die nodig zijn voor het afronden van haar opleiding. 1 0,-* 2008 tot heden Kenia - West Nyakach district Leeskisten voor 5 scholen Cultuur & ontwikkeling, onderwijs Honderden boeken (in zowel Kiswahili als Engels) en meubilair voor de bibliotheken van vijf scholen in de buurt van het Victoriameer. De scholen hebben zelf geïnvesteerd in het gereedmaken van de bibliotheken. De voorwaarde was namelijk dat iedere school een nette ruimte had waar de bibliotheek zich kon installeren. De scholen tonen hiermee dat ze zelf ook willen investeren in het verbeteren van hun faciliteiten. In de toekomst mogen ook andere scholen uit de buurt boeken lenen. De kinderen leren het leensysteem van een bibliotheek en kunnen hiermee ook hun vriendjes, vriendinnetjes en broertjes en zusjes inspireren om te gaan lezen ,

15 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Zuid- Afrika Ivory Park Voedselprogramma & salaris mama voor dagopvang Sedimosang Voedsel en welzijn Een dagelijkse portie groenten en fruit voor alle kinderen op de dagopvang. Het salaris van een van de mama s wordt betaald. In de sloppenwijk is het belangrijk om een hoge weerstand te hebben omdat bacteriën zich snel verspreiden via open riolen, waterplassen en zwervend afval. Dankzij de gezonde en vitaminerijke voeding blijven de kinderen gezond. Ook een aantal HIV-besmette kinderen krijgen een dagelijkse portie vitamines, wat van groot belang is voor deze fragiele kinderen. Mama Josephine, de leidster van Sedimosang is zich erg bewust van de gesponsorde gelden. Het is haar doel om binnenkort zelfstandig de dagopvang te kunnen runnen , tot heden Zuid- Afrika Ivory Park Leeskisten Ivory Park Cultuur & ontwikkeling, onderwijs 150 nieuwe kinderboeken in een stevige leeskist voor de Sedimosang dagopvang in Ivory Park De kinderen van Sedimosang kunnen uit deze leeskist een boek lenen om te lezen. Hiermee kunnen ze de wereld van de kinderboeken ontdekken en hun reading skills verbeteren. Ook leren de kinderen wat een leensysteem is en ze kunnen met het lenen van de boeken andere kinderen uit de buurt inspireren , Zuid- Afrika - Laudium Nieuw schaduwnet voor de dagopvang Thuto ke Lesedi Onderwijs, welzijn Er is een schaduwnet geïnstalleerd naast de container waarin de dagopvang Thuto ke Lesedi zich in bevindt De 45 kinderen die dagelijks in een container (een soort opslagcontainer) worden opgevangen omdat hun moeders werk moeten zoeken, hebben nu een plek in de schaduw om te spelen in de hete zomers. De containers zijn in de zomer te heet om in te verblijven, maar ook buiten is het zonlicht te sterk. Het schaduwnet biedt een goedkope, maar efficiënte manier om toch buiten te kunnen zijn, afgeschermd van de zon. Dit is niet alleen gezonder voor de kinderen, maar ook de leidsters zijn erg blij met deze oplossing ,

16 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Zuid- Afrika Ivory Park Nieuwe keuken Ebomini High School Voedsel en welzijn Een nieuwe keuken voor Ebomini High School waar iedere dag een lunch voor leerlingen kan worden voorbereid. De kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika proberen het beste van de omstandigheden en hun leven te maken. Gelukkig kunnen de meeste kinderen hier naar school. Maar de concentratie en het leereffect wordt enorm verhoogd als de kinderen ook iedere dag een gezonde maaltijd kunnen nuttigen. Cucu werkt samen met lokale initiatiefnemers in Ivory Park die ervoor zorgen dat er een nieuwe keuken wordt gebouwd van waaruit iedere dag een lunch voor leerlingen kan worden bereid. De overheid draagt ook een steentje bij. Zij betalen de lunch en het gas zodat er dagelijks voor alle kinderen gekookt kan worden , Nicaragua Granada Hotel con Corazon twee speeltuinen voor lokale scholen op het platteland Sport & spel Er zijn twee speeltuinen gebouwd die te gebruiken zijn voor de kinderen op de scholen alsmede de kinderen uit de buurt. De speeltuinen bieden spel voor de schoolgaande kinderen en daarnaast hebben de speeltuinen een aanzuigende werking voor de school ,

17 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Ecuador Banos Tiuti Wally speelhoek in gezondheidscentrum Sport & spel Alle kinderen die in het gezondheids centrum moeten wachten op de zuster of dokter hebben nu een speelhoekje waar ze kunnen spelen. De mensen in de jungle hebben geen telefoons en transport is onbetrouwbaar. Daarom moeten de kinderen die van ver uit de jungle naar het ziekenhuis komen, vaak uren wachten op een zuster of arts. In dit kleine gezondheidscentrum kunnen de kinderen nu spelen met speelgoed terwijl ze wachten. De aanschaf van dit speelgoed was een Kerstgeschenk voor Tiuti Wally stichting , Oekraïne - Zaluchcha ya Zomerkamp Sport, spel, cultuur & ontwikkeling Zomerkamp voor twintig invalide kinderen uit een weeshuis in Zaluchchya. De kinderen hebben een zeer positieve week beleefd voor sommige was het de eerste keer dat ze in de bergen waren. Door de activiteiten, zoals zingen, dansen, verhalen voorlezen en schilderen, hebben de kinderen geleerd om samen te werken. Ook de buitenlucht deed de kinderen goed. Deze twintig kinderen hebben sinds het zomerkamp een sterkere band gekregen met elkaar en hebben een positieve herinnering om naar terug te kijken en iets moois om naar uit te kijken volgend jaar , *eind 2008 is het schoolgeld voor Margareth overgemaakt en begin 2010 zal het weer worden overgemaakt. Hierdoor zijn er in 2009 geen werkelijke kosten gemaakt. 17

18 De Cucu beurs Naast bovenstaande lopende projecten is er de Cucu beurs. Door middel van deze beurs wil Stichting Cucu wereldwijd meer kinderen bereiken. Ook wil Cucu meer mensen in Nederland betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en hen een steuntje in de rug geven om zelf mee te helpen aan kleinschalige projecten voor kinderen. Iedereen die langer dan vier weken naar een ontwikkelingsland gaat kan een Cucu beurs aanvragen voor een project dat kinderen ondersteunt (zie de voorwaarden op de website). In 2009 zijn er drie beursaanvragen gehonoreerd. Een hoogtepunt voor de stichting, vindt voorzitter Tessa van Charldorp. Eén beursproject is aangevraagd door Matt Coler die een kinderboek laat maken door kinderen in Peru. Een tweede project is aangevraagd door Niels die samen met lokale partners ervoor gaat zorgen dat kinderen in India huiswerkbegeleiding krijgen, en een derde project is door vier pabostudenten aangevraagd. Zij zullen in 2010 in Nepal sportdagen organiseren voor kinderen op verschillende scholen. Wanneer ik de kinderen vol aandacht zie kijken naar de remedial teacher weet ik dat we een mooi project op poten hebben gezet. Niels, Cucu bursaal (Pondicherry, India) Huiswerkbegeleiding (via Cucu beurs), Pondicherry, India 18

19 5. Financiën De activa van Stichting Cucu zijn ruim Er zijn voldoende reserves op de bank om de lopende toezeggingen te dekken. In de volgende subhoofdstukken treft u de jaarrekening aan. a. Balans: activa & passiva In de volgende tabellen zijn de activa en passiva van Stichting Cucu samengevat: Bedragen zijn in 31 december december december 2007 ACTIVA Immateriële vaste activa n.v.t. n.v.t. n.v.t. Materiele vaste activa n.v.t. n.v.t. n.v.t. Financiële vaste activa n.v.t. n.v.t. n.v.t. Voorraden n.v.t n.v.t. n.v.t. Vorderingen en overlopende activa n.v.t n.v.t. n.v.t. Nog te ontvangen rente 1,410 Liquide middelen Rentemeer rekening 62,000 26,581 47,000 Plus rekening 255 1,000 10,000 ING bankrekening 8,951 2,445 3,164 Rabobank deposito n.v.t. 40,000 n.v.t. Rabobank rekening n.v.t. Totaal Activa 72,741 70,888 60,164 Bedragen zijn in 31 december december december 2007 PASSIVA Reserves Continuïteitsreserve 3,000 3,000 3,000 Bestemmingsreserve * 43,240 49,810 35,200 Overige reserve** 26,501 18,078 21,964 Bestemmingsfondsen n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kortlopende schulden n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal Passiva 72,741 70,888 60,164 * gereserveerd voor projecten vastgelegd ** bestemd voor projecten nog niet bepaald Het bestuur van Stichting Cucu bepaalt waar de inkomsten van de verschillende activiteiten aan gekoppeld worden. Toezeggingen (gelden) naar projectorganisaties worden per jaar gedaan en vastgelegd per . Elk jaar wordt geëvalueerd -- n.a.v. (financiële) rapportage, communicatie, foto s en eventueel (onverwacht) projectbezoek -- of de steun voor het opvolgend jaar wordt gecontinueerd. 19

20 b. Staat van baten en lasten Bedragen zijn in Werkelijk 2009 Begroting 2009 Werkelijk 2008 Werkelijk 2007 Baten: - Baten uit eigen fondsenwerving 6,732 5,500 6,435 18,572 - Baten uit gezamenlijke acties 11,291 10,000 16,714 62,000 - Baten uit acties van derden 20,629 15,000 11,135 - Subsidies 10,000 8, Baten uit beleggingen 5 1,500 1, Som der baten - beschikbaar voor doelstelling 48,657 40,000 36,242 81,408 Lasten: Besteed aan doelstellingen - Kenia - Spirit of Faith (kindsponsoring) , Kenia - Thika - Macheo's Children Center 11,802 12,000 15,717 22,823 - Zuid-Afrika Kliptown Zuid-Afrika - Ivory Park - Sedimosang (dagopvang) 23,313 5,000 2,737 2,085 - India - Calcutta (Loreto School Sealdah) Cucu-beurs 1,050 3, India - Bangalore (SBHR skills training) India - Delhi - India Vision Foundation 3,000 3,000 3, Ecuador - Tiuti Wally (onderwijsmateriaal) Oekraine Zomerkamp 1, Zuid-Afrika - New Beginningz Zuid-Afrika / Kenia Biblionef 5, Nicaragua speeltuin 1, Nieuwe projecten 15,000 48,790 39,700 25,397 25,573 Bedragen zijn in Werkelijk 2009 Begroting 2009 Werkelijk 2008 Werkelijk 2007 Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving Beheer & Administratie Som der lasten - besteed aan doelstelling 48,946 40,000 25,602 26,008 RESULTAAT ,640 55,401 Resultaatbestemming 2009 Toevoeging / onttrekking aan: - continuïteitsreserve bestemmingsreserves 0 4,824 - herwaarderingsreserve n.v.t. n.v.t. - overige reserves 1,277 5,816 - bestemmingsfonds n.v.t. n.v.t. 1,277 10,640 20

21 Specificatie van baten & lasten Specificatie Baten 2009 Euro Specificatie Lasten = Projecten 2009 Euro Bedrijfssponsoring 3,308 Ecuador - Stichting Tiuti Wally 75 Oekraine - Henri Nouwen Stichting Zomerkamp 1,200 Periodieke donateurs 2,580 India - Calcutta - Net4kids - kindsponsoring Nilofer & Sanju 900 India - Delhi - India Vision Foundation 3,000 Particuliere giften 844 India - Cucu beurs 1,050 Kenia - Stichting Macheo leesboeken 200 Eigen acties 2009 Kenia - Stichting Macheo Outreach 6,485 Walking Dinner ,523 Kenia - Stichting Macheo - ziektekosten 54 kinderen 1,875 Dam tot damloop ,768 Kenia - Stichting Macheo - kindsponsoring Susan Akoth 900 Kenia - Stichting Macheo papprogramma 2,342 Acties door derden georganiseerd 20,629 Kenia - Biblionef - leeskisten leesboeken 5,100 Nicaragua speeltuin 1,000 Verdubbelaar 10,000 Zuid-Afrika - Ivory park - Sedimosang onkosten 1 mama 570 Zuid-Afrika - Ivory Park Sedimosang 1,943 Rente 5 Zuid-Afrika - Ivory Park - Sedimosang groente programma 2,800 Zuid-Afrika - Ivory Park - keuken Ebomini basisschool 18,000 Zuid-Afrika - New Beginningz schaduwnet 750 Zuid-Afrika - Biblionef - leeskisten leesboeken 600 Totale Baten ,657 Totale bestedingen projecten wereldwijd ,790 Leeskisten gearriveerd in Zuid-Afrika 21

22 c. Reserveringen Reserveringen Stichting Cucu Land Bereik kinderen Sopkombuis Omaruru Namibie 90 2,830 3e fase keuken Ebomini basisschool - Ivory Park Zuid-Afrika 2,200 2,000 Sedimosang voedselprogramma - Ivory Park Zuid-Afrika 80 3,300 Sedimosang - onkosten mama Shirley 1 jaar - Ivory Park Zuid-Afrika 670 Medische kosten kinderen Macheo - Thika Kenia 54 2,000 Out-reach Kianjau basisschool - Thika Kenia 930 5,000 Papprogramma - 4 scholen - omgeving Thika Kenia 2,000 2,700 Zomerkamp Kinderen - Zaluchchya Oekraine 20 1,200 Out-reach India Vision - Delhi India 20 6,000 Sponsoring Margareth - middelbare school - Ruiru Kenia Sponsoring Nilofer - Calcutta India Sponsoring Susan Akoth - Thika Kenia x Cucu beurs (gemiddeld 750 euro per beurs) 3,000 Totaal aan reserveringen ,397 30, Reserveringen Stichting Cucu Land Bereik aantal kinderen Out-reach Kianjau Thika Kenia 930 5,000 Papprogramma- 4 scholen - omgeving Thika Kenia 2,000 2,400 Sponsoring Margareth - middelbare scholier - Ruiru Kenia Sponsoring Nilofer - Calcutta India Sponsoring Susan Akoth - Thika Kenia x Cucu beurs (gemiddeld 750 euro per beurs) 3,000 Totaal aan reserveringen ,933 12,470 Totaal reserveringen ,240 d. Toelichting Financiën Stichting Cucu heeft in 2009 vooral gebruik gemaakt van de mogelijkheden bij de ING bank. Donateurs storten het geld op de ING rekening courant van Stichting Cucu. Stichting Cucu heeft daarnaast een Rentemeer spaarrekening bij deze bank, waar rente ontvangen wordt over het tegoed. De rente over 2009 zal begin 2010 ( 1.410) overgemaakt worden en is in de balans opgenomen als nog te ontvangen rente. Stichting Cucu acht het niet verstandig het geld te beleggen, omdat kennis van beleggen niet bij de leden van de stichting aanwezig is en beleggen veel risico s met zich meebrengt, die de stichting niet wil nemen. Inkomsten Bijna de helft van de inkomsten van Stichting Cucu komt in 2009 uit acties die georganiseerd zijn door derden. In 2008 waren deze acties de tweede bron van inkomsten. Zoals in 2008 aangegeven is Stichting Cucu gestopt met het staan op rommelmarkten en zijn de eigen fondsenwervende acties beperkt tot twee activiteiten (Walking Dinner en Dam tot damloop). Het Walking Dinner had dit jaar een uitermate hoge opbrengst, dit had o.a. te maken met de opbrengst van een veiling van kunstwerken aan het einde van de avond. In 2009 heeft Stichting Cucu voor de opbrengst van het Walking Dinner een verdubbelaar aangevraagd en deze is gehonoreerd met een bedrag van De bedrijfssponsoring is in 2009 ( 3.308) verdubbeld ten opzichte van 2008 ( 1.545). 22

23 Inkomsten Stichting Cucu , % 7% 21% 42% Acties van derden Eigen fondsenwervende acties Verdubbelaar / Overige Particuliere donaties Bedrijfssponsoring 23% Uitgaven In totaal is er in 2009 bijna besteed aan verschillende projecten in 6 landen. Uiteindelijk is er in overleg met het bestuur meer uitgegeven dan begroot, gezien de reserves op de bank. In India, Kenia en Zuid-Afrika zijn verschillende projecten in verschillende plaatsen ondersteund. In 2009 is Stichting Cucu via haar eigen netwerk op zoek gegaan naar nieuwe projecten en heeft deze in de Oekraine, Nicaragua en Zuid-Afrika gevonden. Het geld werd per kwartaal naar de verschillende organisaties overgemaakt en de internationale banktransacties werden zoveel mogelijk met de lokale organisatie gedeeld. Op dit moment heeft Cucu voor de komende 2 jaar reserveringen geplaatst. In 2010 zal zij weer 3 jaar i.p.v. 2 jaar vooruit kijken en eventuele reserveringen plaatsen. Uitgaven Stichting Cucu ,946 35% 10% 3% 2% <1% <1% 50% Zuid-Afrika Kenia India Oekraine Nicaragua Onkosten Equador 23

Kansarme kinderen verdienen een kansrijke toekomst Stichting Cucu

Kansarme kinderen verdienen een kansrijke toekomst Stichting Cucu Jaarverslag 2008 2 Kansarme kinderen verdienen een kansrijke toekomst Stichting Cucu 3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Algemene informatie a. Doelstelling b. Bestuurssamenstelling & vrijwilligers

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Marjolein (stewardess en Cucu-secretaris) vliegt voor haar werk naar Nairobi.

Marjolein (stewardess en Cucu-secretaris) vliegt voor haar werk naar Nairobi. JULI 2008 Marjolein (stewardess en Cucu-secretaris) vliegt voor haar werk naar Nairobi. en vraagt of Fenna (Cucu-penningmeester) mee wil. Samen vertrekken ze een paar dagen later met koffers vol kinderboeken,

Nadere informatie

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers,

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers, A P R I L 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, Het is alweer volop voorjaar en het Cucu bestuur zit vol goede energie! We hebben begin dit jaar uitgebreide rapportages ontvangen, met positieve informatie over

Nadere informatie

A u g u s t u s 2 0 1 2

A u g u s t u s 2 0 1 2 A u g u s t u s 2 0 1 2 Beste nieuwsbrieflezers, In deze nieuwsbrief Via deze Cucu nieuwsbrief willen we u meenemen naar Kenia. Het land van prachtige natuur, heerlijk weer, mooie safaries, maar ook een

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

n o v e m b e r 2 0 1 0

n o v e m b e r 2 0 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 Beste nieuwsbrieflezers, We hebben veel Cucu-nieuws om met u te delen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende fondsenwervende acties geweest de afgelopen maanden. Ook zijn een aantal

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Namaste Projects JAARVERSLAG Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat DX Amsterdam

Namaste Projects JAARVERSLAG Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat DX Amsterdam Namaste Projects JAARVERSLAG 2013 Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat 247 1 1054 DX Amsterdam namasteprojects@gmail.nl www.namasteprojects.nl ING bankrekening NL81INGB0009265942 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

A P R I L 2 0 1 5. Beste nieuwsbrieflezers,

A P R I L 2 0 1 5. Beste nieuwsbrieflezers, A P R I L 2 0 1 5 Beste nieuwsbrieflezers, Middels deze lentenieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van de laatste Cucu nieuwtjes, onze voorliggende plannen en de manieren waarop u mogelijk een

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Bestuursverslag Stichting Kisiwa te Deventer. Datum : Juni 2016 Auteur : R. Koning, Voorzitter en A.H. Jongkind, penningmeester Versie : 1.

Bestuursverslag Stichting Kisiwa te Deventer. Datum : Juni 2016 Auteur : R. Koning, Voorzitter en A.H. Jongkind, penningmeester Versie : 1. Bestuursverslag 2015 Stichting Kisiwa te Deventer Datum : Juni 2016 Auteur : R. Koning, Voorzitter en A.H. Jongkind, penningmeester Versie : 1.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 1.1 Juridische

Nadere informatie

KWARTETSPEL JAARVERSLAG

KWARTETSPEL JAARVERSLAG KWARTETSPEL JAARVERSLAG 2012 VOORWOORD SPELREGELS 2012 2011 2010 2009 Beste lezer van het Cucu-jaarverslag 2012, Het jaarverslag 2012, wederom in de vorm van een kwartetspel, laat u zien welke projecten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education Jaarverslag 2014 Stichting Didi Care & Education 1 Inhoud Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Sponsor een straatkind... 4 Reiskostenproject... 5 Colour the world 2015... 5 Samenwerkingsverbanden...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2016

BELEIDSPLAN 2014-2016 BELEIDSPLAN 2014-2016 Verkorte versie juni 2014 Motto Stichting Cucu: Kansarme kinderen verdienen een kansrijke toekomst. Hoe wil Stichting Cucu dit bereiken? Stichting Cucu zoekt en sponsort projecten

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

STICHTING DARE TE LOSSER. Rapport inzake jaarstukken 2010

STICHTING DARE TE LOSSER. Rapport inzake jaarstukken 2010 STICHTING DARE TE LOSSER Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Jaarverslag van het bestuur 4 5 Balans per 31 december 2010 6.

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

STICHTING ONEBIGSMILE.NL

STICHTING ONEBIGSMILE.NL STICHTING ONEBIGSMILE.NL JAARVERSLAG 2016 1 Stichting Onebigsmile.nl Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Onebigsmile.nl is opgericht op 29 augustus 2013 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2014 Inhoud Jaarverslag bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2016

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2016 Stichting Jambo Hakuna Matata Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave - grondslagen financiële verslaggeving - algemeen - balans debet - balans credit - resultatenrekening - toelichting op de balans - toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7 INHOUD Algemeen... 2 Doel van de stichting... 2 Bestuur... 2 Bezoldiging bestuur... 2 ANBI Status... 2 Belastingplicht... 2 Balans per 31 december... 3 Winst- en verliesrekening... 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fursa 2016

Jaarverslag Stichting Fursa 2016 Jaarverslag 2016 1824 TE Alkmaar 072-5616979 info@fursa.nl Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Missie en doelen 5 Acties en donaties 6 Fursa Centre Kenya 7 Toekomst 8 Jaarrekening

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014

Rapport inzake de jaarrekening 2014 Rapport inzake de jaarrekening 2014 STICHTING TOT ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJS EN BEVORDERING VAN DE WEERBAARHEID OPGERICHT 24 DECEMBER 2013 Vestigingsadres: Rotterdam, 25 mei 2015 Graaf Florisstraat

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2012 2 4 Jaarrekening 2012 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Kamerik, maart 2015 www.shelter-ministries.org bestuur@shelter-ministies.org Beukenhof 1 3471 CZ Kamerik 1. Doel en aanpak Voor u ligt het beleidsplan van stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2016 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2015, 2016 en 2017

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016 Stichting Smile on a Face Kampakker 2 4813PL Breda info@smileonaface.nl 076-5227114 JAARVERSLAG 2016 www.smileonaface.nl Inhoud Woord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 3 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

Stichting Hello You te Nijkerk

Stichting Hello You te Nijkerk te Nijkerk JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 55009301. Het doel van de Stichting is ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren Jaarverslag 2015-2016 ns Gunt elk kind de ka om te schitteren 1 Algemene gegevens Statutaire naam: Statutaire vestingsplaats: Stichting ruud van nistelrooy foundation Amsterdam Bezoekadres: Marathonloop1,

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2016 www.sarasvatimataji.com Stichting Sarasvati Mataji Plaggeberg 35 3956BK Leersum E-mail: welcome@sarasvatimataji.com Telefoon: +31 343-452789 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie