SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering"

Transcriptie

1 SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering december 2014, jaargang 13, nummer 4 Gebruik Zorgmail File Transfer Ervaring met patiëntportalen Veilig inloggen in de HISsen Vooruitblik op ledencongres 2015 Curator LDD schikt met debiteuren

2 KOPWERK KOPWERK KOPWERK KOPWERK KOPWE Foto s: Wouter Scheen Casper Tombrock Leo van Rooijen DEC DEC DEC DEC DEC. 20 Kees Kanters Het verhuisdossier Eén onderwerp is genoeg voor deze versie van kopwerk, uw tijd en aandacht zullen zich vooral richten op veranderingen in de organisatie van de zorg die in 2015 geleverd moet gaan worden: het wijkgericht werken, de wijzigingen in de financieringsstructuur, de veranderingen in de jeugdzorg, de kwetsbare ouderen, de ggz en mogelijk uitbreiding van ketenzorg. Het verhuisdossier. Uit de eigen ervaring en uit de presentaties gehouden tijdens de HIS DemoDag is een aantal conclusies met betrekking tot het moderne verhuizen (van het patiëntendossier) te trekken: ZorgMail File Transfer (ZFT) voorziet overduidelijk in een behoefte; als gegevens van een verhuizende patiënt beveiligd kunnen worden geüpload, kan voor een snelle, voordelige en complete overdracht van de gegevens naar de nieuwe huisarts worden gezorgd. Voor de geheel geautomatiseerde huisartsenpraktijken is deze werkprocedure een zegen, binnen 5 minuten zijn alle documenten naar de nieuwe huisarts verzonden. Maar dan De ontvangende huisartsenpraktijk moet ook blij worden van de ontvangen stukken. Dit is, eufemistisch uitgedrukt, niet altijd het geval en dus zijn er knelpunten op te lossen. Ten eerste dient de overgedragen documentatie de ontvanger een compleet beeld van de patiënt te geven. Logisch is dat hiertoe de overdracht van het kerndocument plaatsvindt in een in technische zin algemeen format. Dit algemene format heet Portable Document Format, PDF. Dat is een universele bestandsindeling waarmee lettertypen, afbeeldingen en lay-out van elk willekeurig brondocument behouden blijven, ongeacht het programma of het platform waarmee het document is gemaakt. Het HIS kan een compleet document in PDF aanmaken van alles wat in het HIS is geregistreerd: de elektronische groene kaart. Mooi geregeld, denk je dan, behalve als vervolgens blijkt dat een van de HISsen, met een flink marktaandeel, dit geheel niet kan. Ten tweede dient het HIS van de nieuwe huisarts de bestaande gegevens te kunnen importeren. Hiervoor is de bekende standaard MEDOVD, c.q. het verhuisbericht c.q. het MWNH-bericht c.q. het Edifact-overdrachtsbericht gedefinieerd het mag wat namen hebben. Tijdens deze editie van de HIS DemoDag koos stichting ION ervoor geen kruistests te verrichten. De aanleiding hiervoor was niet fraai: de meeste leveranciers hadden niets met de naar aanleiding van de vorige tests uitgebrachte aanbevelingen gedaan. Desondanks waren er toch resultaten van tests: van een zeer uitvoerig (dik) patiëntendossier werd een verhuizing geregeld, via vijf praktijken, waaronder MicroHIS, CGM HUISARTS, MicroHIS, kwam een MEDOVDbericht terug in een OmniHis-Scipiopraktijk. Het resultaat van vijf maal verhuizen was dat de gegevens van via het Edifact verhuisde bericht niet compleet meer was. De hieruit te trekken conclusie is dat het kunnen importeren van een MEDOVDbericht behulpzaam is bij het inrichten van het patiëntendossier door de nieuwe praktijk in het eigen HIS, maar dat altijd op belangrijke punten moet worden gecheckt en de oude gedigitaliseerde groene kaart altijd beschikbaar moet blijven. Andere conclusies: het MEDOVD-bericht dient bij elke update van een HIS opnieuw door de praktijktesters te worden getest. Het is een must dat de leveranciers deze testprocedures opnemen in hun ontwikkelprocessen. Er moet ook bij andere betrokkenen nog meer water door de Rijn. Zo dienen praktijken adequaat te registreren en papier uit te bannen (dat levert veel logistiek voordeel op voor de praktijk zelf, waardoor investeringen zich later terugverdienen). Ten behoeve van de verzending van verhuizende patiënten moet het aanmaken van het complete patiëntendossier worden vereenvoudigd: bij de verhuizing komt het voor dat per patiënt wel vijf of meer documenten moeten worden meegezonden. Het algemene beeld over de mogelijkheden van het elektronisch verhuizen van dossiers door middel van het ZFT van een enquête was als volgt: het is een buitengewoon nuttige functionaliteit, maar wat een chaos aan gegevens. Dat moet beter! 3 1

3 Colofon Inhoud SynthesHis is het gezamenlijke tijdschrift van de HIS-gebruikersverenigingen Atlas, OmniHis en Orego. Redactie Jeroen van der Lugt (hoofdredacteur) Casper Tombrock René van Leeuwen Redactiesecretaris Wouter Scheen Website Redactieadres Redactie SynthesHis Wouter Scheen Waterpoortweg 391, 1051 PX Amsterdam Uitgeverij Uitgever R. Kroeks Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Postbus GA Houten , fax Marketingcoördinator Simone Lagerweij (direct marketeer) Nieuwe abonnementen Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden aangegaan en worden stilzwijgend met telkens één jaar verlengd tot wederopzegging, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Een abonnement wordt eenmaal per jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar berekend. De prijs wordt jaarlijks aangepast. Adreswijziging Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar Bohn Stafleu van Loghum. Beëindiging abonnement Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen. Abonnementsprijzen Jaarabonnement (incl. verzend- en administratiekosten) Abonnementsprijs (print): 65,50. Prijswijzigingen voorbehouden. Voor buitenlandse abonnees geldt een toeslag op deze prijzen. Niet hiervoor genoemde prijzen op aanvraag of via Leden van Atlas, OmniHis en Orego ontvangen vier nummers per jaar. Advertenties Bohn Stafleu van Loghum, Jan Peterson Postbus GA Houten Advertenties behoeven de goedkeuring van de redactie. Auteursrecht De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteur(s). De inhoud van de artikelen hoeft niet in overeenstemming te zijn met het door de gebruikersverenigingen gevoerde beleid. Artikelen mogen alleen worden overgenomen en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, na schriftelijke toestemming van de redactie en uitgever en met bronvermelding. Omslag en ontwerp Studio Reginald Lindemans BNO, Leiderdorp Levering en diensten geschieden volgens de voorwaarden van Springer Media, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer op 17 juni De voorwaarden zijn in te zien op of worden de koper op diens verzoek toegezonden. ISSN 1570/2693 KOPWERK Het verhuisdossier 1 HIS DemoDag HET PATIËNTVERHUISDOSSIER OP DE HIS DEMODAG 4 Gerda Mensink Je moet de oefening heel precies uitvoeren, anders zak je door het ijs. Leo van Rooijen, dagvoorzitter van de HIS DemoDag, vergeleek het onderdeel verhuisdossier met de verplichte figuren bij het kunstschaatsen. Want als een huisarts niet zorgvuldig registreert volgens de ADEPD-regels of een EPD-overdrachtbericht is niet exact volgens de specificaties in een HIS ingebouwd, kan er van alles misgaan. DE VOORKANT VAN HET PATIËNTPORTAAL 10 Christie Manintveld Tijdens het ochtendprogramma van de HIS DemoDag stond het patiëntportaal centraal. Hoewel de aanwezigen in de dagelijkse praktijk zelf vooral met de achterkant van het patiëntportaal werken, vonden zij het interessant om ook eens naar verschillende voorkanten te kijken. EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN PATIËNTPORTALEN 15 Christie Manintveld In de tweede ronde over het patiëntportaal tijdens de HIS DemoDag ging het over de achterkant ervan. Huisartsen en assistentes lieten de aanwezigen zien hoe zij een onlineherhaalreceptaanvraag, een e-consult en een via het patiëntportaal geplande afspraak afhandelen. FEESTELIJKE INGEBRUIKNAME HONDERDSTE PATIËNTPORTAAL IN BREDA 20 COLUMN ZORGMAIL FILE TRANSFER 21 Op de agenda van NedHIS 22 VERANDERING, ONDERZOEK, ONTWIKKELING DE HIS-WERELD IS ALTIJD IN BEWEGING Gerda Mensink Adriaan Mol, huisarts in Loosdrecht, is voorzitter van NedHIS. Hij zet zich al jaren op diverse fronten in voor een optimale automatisering in de huisartsgeneeskundige zorg. Zo is hij ook voorzitter van de VZVZ-ledenraad en daardoor nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het LSP. Hij praat u bij over actuele zaken die op de agenda staan van NedHIS en VZVZ. 2

4 VEILIGE TOEGANG TOT DE PATIËNTGEGEVENS 26 Eugène van Diepen Het parlement en de minister oefenen steeds meer druk uit op het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de Gezondheidszorg om toe te zien op de naleving van de regelgeving in het kader van patiëntveiligheid en gegevensbescherming. Een viertal artikelen besteedt aandacht aan de inlogprocedures, het loggen van handelingen en de ontwikkelplannen voor 2015 van vier HISsen: CGM HUISARTS (voorheen MIRA), MicroHIS, Promedico ASP en Promedico VDF, en OmniHis Scipio. SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering december 2014, jaargang 14, nummer 3 Curator schikt met 288 huisartsendebiteuren 32 Eugène van Diepen De afwikkeling van het faillissement van de Stichting Beheer Derdengelden van LHV Declaratie Direct is inmiddels het zesde jaar in gegaan. Het schikkingsaanbod van curator A.J. Verdaas, waarbij huisartsendebiteuren minimaal 50 procent korting op hun vastgestelde schuld krijgen als zij voor 1 juli 2014 schikken, is door 288 huisartsen-debiteuren aanvaard (76% van het aantal debiteuren). De curator heeft hiermee ruim 2,4 miljoen binnengehaald. Dat geld zal gebruikt worden voor een derde uitkering van 10,73 procent van de erkende vorderingen van huisartsen-crediteuren. NedHIS & EZD Congres 26 maart INS EN OUTS VAN HET INDIVIDUEEL ZORGPLAN Gerda Mensink Huisartsen zijn nog niet gewend om planmatig in de HISsen te registreren. Maar als het aan VWS en de zorgverzekeraars ligt, komt daar verandering in. Het IZP Individueel ZorgPlan zou daarvoor een geschikt middel zijn. Maar hoe kunnen we dat op een goede manier inzetten? Wat betekent dat voor het werk in de dagelijkse huisartsenpraktijk? En wat moeten we daarvoor aanpassen in onze HISsen? Casper Tombrock, voorzitter van het NedHIS-gedeelte, vertelt over het jaarlijkse NedHIS & EZD Congres 2015, waarop het IZP centraal staat. COMPUGROUP MEDICAL NEDERLAND NEEMT LABELSOFT OVER 36 Eugène van Diepen CompuGroup Medical Nederland (CGM) heeft per 1 oktober zorgautomatiseerder Labelsoft Clinical IT uit Zoetermeer overgenomen. Door deze overname is CGM marktleider bij de huisartsenposten met een marktaandeel van 75 procent, tweede met een marktaandeel van 45 procent achter PharmaPartners bij apotheekinformatiesystemen en de nummer drie achter Promedico en Medicom bij de huisartsen met 25 procent marktaandeel. TIPS EN TRUCS 37 MicroHIS 37 OmniHis Scipio 38 Foto: Wouter Scheen Jeroen van der Lugt Redactioneel Wat is er veel gebeurd in 2014 Dit kerstnummer gaat over de belangrijkste ontwikkelingen in de huisartsenautomatisering in het afgelopen jaar. Allereerst is daar Zorgmail File Transfer (ZFT), de moderne en veilige omgeving waarbinnen huisartspraktijken dossiers van verhuizende patiënten kunnen uitwisselen. De stichting ION heeft het initiatief genomen en partners gezocht om deze route te ontwikkelen. In de acht maanden dat ZFT gebruikt wordt zijn er vrijwel geen huisartsen meer die er niet van gehoord hebben. Daarom besteden we ruim aandacht aan ZFT: in Kopwerk, de vaste rubriek van de gezamenlijke voorzitters van de HIS-gebruikersverenigingen Atlas, Orego en OmniHis. In het openingsartikel waarin u leest over de HIS DemoDag. In de eerste column van doktersassistente Monique Hollema-Spijker. En ten slotte achterin het nummer in de rubriek Tips en Trucs. De HIS DemoDag ging niet alleen over het elektronisch verhuizen van patiëntverhuisdossiers, ook de patiëntenportalen kwamen ruimschoots aan bod. Hoe zien ze eruit? Aan de patiëntkant, aan de praktijkkant? Wat kun je ermee en wat nog niet? Er kwamen in de discussies op die dag heel interessante praktijkervaringen naar voren. U kunt uitvoerig lezen over het veilig inloggen in uw HIS. Nadat Herman Levelink in SynthesHis nummer 3 het onderwerp prominent op de agenda had geplaatst, heeft de redactie bij de HIS-bedrijven navraag gedaan naar de huidige staat van de bestaande inlogprocedures. En hoe en wanneer die gemoderniseerd worden. Ons is gebleken dat de urgentie hiervan nog niet bij alle bedrijven leeft. Nagedacht en gestudeerd wordt er wel. Maar het is de vraag of er nog veel tijd resteert voordat IGZ en CBP zullen afdwingen dat de huidige wijze van werken wordt verlaten. De voorzitter van NedHIS praat u bij over onderzoeken en ontwikkelingen. En we blikken vooruit naar het NedHIS ledencongres 2015 dat zal gaan over registratiemogelijkheden van het individueel zorgplan in uw HIS. De curator van LDD heeft deze zomer geschikt met bijna driehonderd huisartsen-debiteuren. Het is een taai dossier maar wel belangrijk. Wij wensen u veel leesplezier met deze SynthesHis, onder de kerstboom. 3 3

5 HIS DemoDag 2014 Het patiëntverhuisdossier op de HIS DemoDag Gerda Mensink Foto s Wouter Scheen Je moet de oefening heel precies uitvoeren, anders zak je door het ijs. Leo van Rooijen, dagvoorzitter van de HIS DemoDag, vergeleek het onderdeel verhuisdossier met de verplichte figuren bij het kunstschaatsen. Want als een huisarts niet zorgvuldig registreert volgens de ADEPD-regels of een EPDoverdrachtbericht niet exact volgens de specificaties in een HIS ingebouwd is, kan er van alles misgaan. Ook dit jaar kreeg het verhuisdossier een hoofdrol. Iedere huisarts heeft ermee te maken. De een minder, de ander veel meer. Zeker in de grote (studenten)steden kan het percentage patiënten dat van huisarts wisselt oplopen tot 30 procent van de praktijkpopulatie per jaar. Als de dossiers van deze patiënten op een veilige en handige manier elektronisch overgedragen kunnen worden, scheelt dat veel administratieve rompslomp en kosten. Een en al aandacht 4

6 Wim Jongejan Carinke Buiting Harm-Jan Lamers Demo ZorgMail File Transfer Wendy Breuker begon met een korte demonstratie van ZorgMail File Transfer, de overdrachtroute die sinds 10 april landelijk beschikbaar is voor het verhuizen van patiëntdossiers naar de nieuwe huisarts. Zij liet zien dat je als je een dossier afwijst altijd een reden moet opgeven en toonde ook hoe snel je ontvangen dossiers kunt downloaden vanuit het ZFT-dashboard. Ze wees erop dat je een vinkje moet zetten als het downloaden succesvol is verlopen. Daarvan krijgt de vorige huisarts bericht, bovendien komt het bericht daardoor in het archief en kun je later via de archieffunctie nog een vraag stellen aan de vorige huisarts. Bijvoorbeeld als er iets misgaat bij het inlezen van het dossier in je HIS of als dan blijkt dat er onderdelen ontbreken. In het archief kun je zoeken op burgerservicenummer en geboortedatum. De rol van ION In 2010 heeft de stichting ION Inschrijving Op Naam het verhuisdossier geadopteerd. Een van de ION-doelstellingen is om administratieve lasten van huisartsen te verminderen en elektronisch verhuizen van patiëntdossiers kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Bij een dergelijk complex proces is het van belang dat iemand de regie voert. De insteek was om stap voor stap verbeteringen door te voeren. Eerst is gewerkt aan het EPD-overdrachtbericht zelf. In 2014 is een volgende stap gezet met de komst van ZFT, een veilige elektronische overdrachtroute voor alle huisartsen. Menno Riemeijer, voorzitter van ION, schetst de stand van zaken: Met de komst van ZFT is het aantal dossiers dat elektronisch wordt uitgewisseld enorm gestegen. Daardoor wordt de druk op de interoperabiliteit van de HISsen opgevoerd, en worden de knelpunten en oneffenheden steeds duidelijker zichtbaar. ZFT in cijfers Sinds de start zijn circa transferverzoeken via ZFT verzonden, op basis van mutaties in ION. Vlak voor de HIS DemoDag staan er nog ruim dossieraanvragen in ZFT open om beantwoord te worden door de voorgaande huisarts. Ongeveer aanvragen werden via ZFT afgewezen. De oorzaken kunnen variëren van het niet eens zijn met de ION-mutatie tot het intern verhuizen via eigen HIS-route of -cluster. Ruim aanvragen zijn gehonoreerd met het klaarzetten van de patiëntverhuisdossiers in ZFT. Van deze is van bijna dossiers met het vinkje bevestigd dat ze succesvol zijn gedownload, staan gereed om te worden gedownload of zijn al gedownload zonder het vinkje ter bevestiging daarvan aan te klikken en zijn dossiers na drie weken vernietigd omdat deze niet tijdig zijn gedownload en/of bevestigd met een vinkje voor succesvolle download. Knelpunten In de aanloop naar de HIS DemoDag heeft ION huisartsen en assistentes opgeroepen problemen met het elektronisch verhuizen te melden. Daarop zijn een paar honderd reacties ontvangen, voor 90 procent van assistentes. Bijna de helft gaat over de correspondentieperikelen. Er zijn ook wensen, vooral op het gebied van communicatie. Huisartsen en assistentes willen meer weten, niet alleen of een dossier goed is 5

7 Menno Riemeijer Frits Schueler Experiment Voor het eerst kreeg elke demonstrerende huisarts een paar minuten de tijd om te laten zien waarop hij trots is in zijn eigen HIS. René van Leeuwen laat het fiatteerscherm van CGM HUISARTS (voorheen MIRA) zien. Daarop staat een fraai overzicht van alle medicatie die is aangevraagd. Met een klik op een naam kun je snel meer informatie inzien. En je kunt in één keer alle aanvragen fiatteren. Jeroen van der Lugt is enthousiast over de directe koppeling tussen Promedico ASP en VECOZO die je zelf via instellingen kunt aanzetten. Dit is heel handig om alle declaraties, dus zowel verrichtingen, nagekomen verrichtingen als inschrijfgelden, rechtstreeks bij alle zorgverzekeraars aan te bieden. Jan Arie van Wijngaarden, ook een Promedico ASP-gebruiker, voegt daar de koppeling met Twinfield aan toe. De facturen die je naar VECOZO verstuurt worden in dit boekhoudprogramma tegelijkertijd verwerkt. Bankafschriften worden er automatisch in opgehaald en met één klik weggeschreven in de administratie. Bovendien kan de boekhouder Twinfield online raadplegen. Robert Wladasch demonstreert hoe je in Promedico VDF met de projectmodule heel snel gegevens kunt verzamelen. Bijvoorbeeld een overzicht van hoeveel amoxicilline 500 mg je het afgelopen jaar hebt voorgeschreven, het aantal vasectomie-ingrepen in 2013 of de passanten aan wie je iets hebt voorgeschreven. Casper Tombrock is blij met de komst van 4G. Dankzij dat netwerk kan hij zijn laptop echt goed gebruiken tijdens het visiterijden. Het voordeel daarvan is dat je als je bij een patiënt weggaat ook daadwerkelijk klaar bent: de recepten zijn verstuurd naar de apotheek en de gemaakte afspraken staan in de praktijkagenda. Wim Jongejan wijst op de mogelijkheid om gemiste contacten op te sporen in MicroHIS. Je kunt een overzicht maken van alle contacten die in het werkblad staan, maar niet zijn gekoppeld aan een verrichting. Dat levert in veel gevallen geld op. Frits Schueler, ook een MicroHISser, roemt de scanmodule. 6

8 Marcel heldoorn Willem van der Linden Jan Arie van Wijngaarden gedownload, ook of het goed is ingelezen in het HIS. Ze willen ook gemakkelijker vragen kunnen stellen aan de vorige huisarts. Aan deze wens wordt binnenkort voldaan, want er komt een chatfunctie in ZFT. Daarnaast zijn er zorgen over de compleetheid van de dossiers. Vaak blijkt het klaargezette patiëntverhuisdossier niet uit de drie afgesproken onderdelen te bestaan: het EPD-overdrachtbericht, een pdf van het complete patiëntdossier en een pdf van de losse berichten (correspondentie). Als de pdf van het patiëntdossier ontbreekt, kan de nieuwe huisarts niet controleren of het EPD-overdrachtbericht goed is ingelezen. En dat is noodzakelijk, zolang het verhuizen nog niet vlekkeloos verloopt. En als het EPD-overdrachtbericht ontbreekt, valt er niets in te lezen in een HIS. Er bestaat ook nog te veel onwetendheid over de basale mogelijkheden van elektronisch uitwisselen, bijvoorbeeld over het maken van een EPD-bericht en het bestaan van ZFT. Aan de demonstrerende huisartsen was gevraagd te laten zien wat er structureel misgaat bij het elektronisch verhuizen. Dat leverde een palet aan verschillende fouten op, maar de vraag of het om structurele fouten ging kon niet worden beantwoord, mede omdat niet altijd bekend is uit welk HIS de geïmporteerde EPD-overdrachtberichten afkomstig waren. We zagen dat medicatie van jaren stuk voor stuk is voorgeschreven op de datum van inschrijving van de nieuwe patiënt, journaalregels die allemaal drie keer zijn overgenomen, lege episodes, verandering in lay-out van specialistenbrieven die daardoor onleesbaar waren geworden, ontbrekende meetwaarden, een assistente die het dossier inleest, als behandelaar van alle verrichtingen in het verleden, honderden labuitslagen als regel in het journaal, enzovoort. Toestemming patiënt Toestemming patiënt leidt tot veel vragen en onduidelijkheid. Dit is niet geregeld via ZFT, zoals het ook niet is geregeld bij verzending per post. De verantwoordelijkheid ligt bij de huisartsen zelf. Het advies van de KNMG luidt dat er toestemming gegeven moet zijn aan een van beiden, de oude óf de nieuwe huisarts. Tijdens de HIS DemoDag spitste de discussie zich toe op de vraag of je iedereen gaat belasten met de toestemmingsvraag en met het opsturen van formulieren of dat je in het ZFT-traject als reminder vraagt of de toestemming is geregeld. Met andere woorden: standaard of on demand. De aanwezigen pleitten voor een zo eenvoudig mogelijke, eenduidige oplossing. Dat wil zeggen alleen als het nodig is, in de praktijk bestaat namelijk slechts in enkele gevallen twijfel over die toestemming. Binnenkort beschikt ZFT al over een chatfunctie, dus dan kan gemakkelijk worden gevraagd om het toestemmingsformulier toe te sturen. Discussiepunten HIS DemoDag Gepleit wordt voor een langere bewaartermijn van de transferverzoeken. De aanwezige huisartsen vinden drie weken te kort om te kunnen reageren op een transferbericht, vooral in vakantieperiodes. Zij geven de voorkeur aan een termijn van ten minste vier weken. Tot nu toe heeft ION elk half jaar kruistests uitgevoerd om de uitwisseling van het EPD-overdracht- 1 bericht tussen alle HISsen te monitoren. De vraag 7

9 Henk Westerhof Aldert van der Vinne Jeroen van der Lugt is of dat nog steeds een geschikt middel is. Enerzijds omdat de HIS-leveranciers bijna niets hebben gedaan met de adviezen ter verbetering uit de laatste tests van maart Anderzijds omdat de praktijk weerbarstiger is, en kruistests niet alles in kaart kunnen brengen. Zo blijkt uit de inventarisatie dat bij uitwisseling tussen HIS A en B, of zelfs tussen A en A, het de ene keer goed kan gaan en een andere keer niet, ook als dossiers afkomstig zijn van dezelfde huisartsenpraktijk. De conclusie is dat er wel druk op de leveranciers moet worden uitgeoefend wellicht is het beste middel om Jong versus oud Isar Wulffaert is de jongste aanwezige huisarts: Ik ben erg kritisch over de automatisering in de huisartsenpraktijk. Waarom is het niet beter geregeld? Dat moet mogelijk zijn, kijk maar naar andere bedrijfstakken, bijvoorbeeld de luchtvaart. Om prettig te werken, moet je zo weinig mogelijk administratieve rompslomp hebben. Wat geautomatiseerd kan, moet geautomatiseerd zijn, zo veilig en goed mogelijk. Het moet uit zijn met al die versnippering en koppelingen aan allerlei kleine bedrijfjes. Maar we moeten als huisartsen wel het heft in eigen hand houden, en het niet overlaten aan Microsoft of andere ICT-spelers. We moeten zorgen dat we weten wat we willen en bepalen hoe de huisartsenautomatisering in Nederland eruit moet zien. Daarvoor moeten we goed rondkijken wat er te koop is, met open blik en internationaal. In Spanje is er bijvoorbeeld een gezamenlijk EPD voor huisartsen en ziekenhuizen. Pieter Houwink de oudste aanwezige huisarts heeft zich altijd ingespannen voor de huisartsautomatisering en oriënteert zich wat dat betreft nog steeds internationaal. Hij schetst als antwoord op de opmerkingen van Isar drie problemen: Nederlandse huisartsen zijn onvoorstelbaar eigenwijs en menen dat hun eigen HIS het beste is en onvergelijkbaar met andere. Huisartsen geven ongeveer 2 tot 3 procent van hun omzet uit aan automatisering, terwijl het gemiddelde in andere info-intensieve sectoren 8 tot 10 procent bedraagt. De oplossing zou zijn om te standaardiseren onder de motorkap en te werken met één gemeenschappelijke motor (= datamodel), met per HIS verschillende buitenkanten. Tot nu toe is dat ondanks verwoede pogingen onder drie verschillende ministers niet gelukt. De wedervraag van Isar luidt: Wie is de baas? En het antwoord van Pieter: De oplossing zou zijn dat de overheid zich terugtrekt, en het veld, de huisartsen het allemaal zelf gaan betalen 8

10 [kader 2] Analyse van de ochtendsessies gebruikers te stimuleren fouten te melden bij hun HIS-leverancier. De aanwezigen dringen erop aan dat ION daarnaast blijft testen en zich er samen met NedHIS en de gebruikersverenigingen voor inzet dat er iets gebeurt met de uitkomsten daarvan. Het is bekend dat de losse correspondentie nog een knelpunt vormt, dat stap voor stap aangepakt gaat worden. Primair is het van belang dat alle HISsen zich conformeren aan de eerder gemaakte afspraak om pdf-bestanden te gebruiken. Nu zijn dat vaak nog bestanden met andere extensies (zoals.edi,.text,.spod, enzovoort), die niet geopend kunnen worden. Nog niet elk HIS kan pdfbestanden maken. En het ene HIS stopt alle correspondentie in één pdf-bestand, het andere maakt van elke brief of uitslag een apart document. De bedoeling is dat als eerste stap in dit verbeterproces op korte termijn elk HIS een pdf-bestand kan maken van het complete patiëntdossier en zipbestanden kan lezen. Moeten we nog energie stoppen in het EPDoverdrachtbericht of inzetten op HL7vs3 (de nieuwe berichtenstandaard in de zorg)? In 2010 is ervoor gekozen om als uitgangspunt voor het verhuisproject te kiezen voor wat er al voor handen was het EPD-overdrachtbericht (vroeger: MEDOVD) en aan te sluiten zodra Nictiz een nieuw verhuisbericht op basis van HL7vs3 heeft ontwikkeld. Anno 2014 is dat bericht er nog niet. Echte winst levert het elektronisch verhuizen op zodra de drie onderdelen van het patiëntverhuisdossier met één druk op de knop klaargezet kunnen worden en met een druk op een andere knop geüpload worden naar ZFT. Of omgekeerd met een druk op de knop kan worden opgehaald en met een andere worden ingelezen. Zo ver is het nog niet. Er moeten nog veel hobbels worden weggenomen. De opvallend positieve reacties over de nieuwe mogelijkheden met ZFT van heel veel assistentes, die tegelijkertijd allerlei fouten meldden, laten zien dat daaraan hard moet worden gewerkt. 3 Noot 1. Zie Nieuwste Kruistests, SynthesHis 2014;2:

11 HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal Christie Manintveld Tijdens het ochtendprogramma van de HIS DemoDag stond het patiëntportaal centraal. Hoewel de aanwezigen in de dagelijkse praktijk zelf vooral met de achterkant van het patiëntportaal werken, vonden zij het interessant om ook eens naar verschillende voorkanten te kijken. Huisarts Casper Tombrock trapte af en presenteerde vanuit het perspectief van de patiënt zijn patiëntportaal (OmniHis). Daarna vertelde Wendy Breuker, assistente in wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen, over het patiëntportaal binnen Promedico. Als derde en laatste demonstreerde Pascale Hendriks, huisarts in De Sluis, medisch centrum Spaarndam, de voorkant van haar Medicom-patiëntportaal. Een overeenkomst tussen de verschillende portalen is dat ze alle drie toegankelijk zijn via de website van de huisartsenpraktijk. Er waren ook verschillen, zoals de manier van inloggen en het aantal zaken dat een patiënt online kan regelen. Bij de één beperkt dit laatste zich tot het online maken van een afspraak, bij de ander kan een patiënt ook herhaalrecepten, reisdocumenten of een e-consult aanvragen of een eigen dossier bijhouden. Leo van Rooijen, dagvoorzitter ACTUEEL ONDERWERP Na de presentaties benadrukt dagvoorzitter Leo van Rooijen nog eens hoe actueel het patiëntportaal is. Veel huisartsenpraktijken hebben inmiddels een patiëntportaal en steeds meer zorgverzekeraars beschouwen het als een vereiste. Ook de patiënt verwacht onlinedienstverlening, bevestigde Marcel Heldoorn van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF): Mensen zijn inmiddels gewend om zaken via internet te regelen. In de zorg is dit ook onvermijdelijk. Het zou nog veel verder kunnen gaan dan het maken van afspraken en het aanvragen van recepten. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft een advies uitgeschreven waarin staat dat een patiënt in de toekomst via internet moet kunnen beschikken over al zijn gezondheidsgegevens. De minister van 10

12 Willem van Stempvoort Tejo Janssen Joppe van der Reijden Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ambitie om binnen vijf jaar 80 procent van de chronisch zieken toegang te geven tot hun dossier. En in de Eerste Kamer wordt gesproken over het recht op een digitale kopie van je medisch dossier. INLOGGEN IS DREMPELVERHOGEND Uit de presentaties blijkt dat er veel verschil is in de manieren van inloggen. Het ene portaal werkt alleen met digid, bij het volgende kun je inloggen met gebruikersnaam, wachtwoord en een sessiecode, en bij een derde volstaan alleen gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige praktijken moeten mensen die een account willen aanmaken voor het patiëntportaal, zich aan de balie komen identificeren, zodat zeker is dat de patiënt zelf een account voor het patiëntportaal aanmaakt. Een van de aanwezigen: Ik merk dat het inloggen met digid voor veel mensen een enorme drempel is. Het patiëntportaal geeft mensen wel veel voordelen. Als ze eenmaal ingelogd Presentatie 1: Casper Tombrock, huisarts OmniHis Casper Tombrock Huisarts Casper Tombrock presenteerde vanuit het perspectief van de patiënt zijn patiëntportaal (OmniHis). De patiënten van Casper hebben de mogelijkheid om online een afspraak te plannen. Op de website van de praktijk staat een link naar de webagenda. Wie hierop klikt krijgt een invulscherm te zien. De patiënt identificeert zich door zijn geboortedatum, postcode en huisnummer in te voeren en krijgt vervolgens dagen en tijdstippen te zien (in de komende twee weken) waaruit hij kan kiezen. Ook kan hij aangeven met welke huisarts een afspraak gewenst is. Vervolgens moet de reden voor het maken van de afspraak worden ingevuld. Hierbij kan de patiënt veel tekst kwijt. Als laatste moet het adres worden ingevuld. Op dit adres ontvangt de patiënt een bevestiging van de afspraak, die automatisch kan worden overgenomen door een digitale agenda (als de patiënt hierover beschikt). Een afspraak afzeggen kan nog niet via het portaal. 11

13 Presentatie 2: Wendy Breuker, assistente Promedico Wendy Breuker is assistente in wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen. Ze laat zien hoe patiënten via het patiëntportaal (Promedico) een afspraak kunnen maken, herhaalrecepten kunnen bestellen of voor een e-consult kunnen kiezen. De patiënten komen in het portaal via de website van het gezondheidscentrum. Om gebruik te maken van de onlinediensten moet eenmalig een account worden aangemaakt, zodat patiënten daarna met een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen. Na het inloggen krijgt de patiënt per een sessiecode toegestuurd. Als hij deze heeft ingevoerd, krijgt hij toegang tot het patiëntportaal. Bij het online maken van een afspraak worden de mogelijkheden in de agenda getoond. Het is mogelijk om een dubbele afspraak te maken en ook om een afspraak online weer af te zeggen (tot minimaal 24 uur van tevoren). Na het kiezen van een dag, tijd en zorgverlener klikt de patiënt op Bevestigen, waarna hij de melding krijgt dat de afspraak gemaakt is. Per ontvangt hij een bevestiging met een overzicht van de afspraak. De patiënt kan een herhaalrecept aanvragen voor de medicijnen die hij op dat moment gebruikt. Alleen de middelen die voor een herhaalrecept in aanmerking komen, worden getoond op de persoonlijke pagina van de patiënt. Door op een middel te klikken komt dit in een winkelwagentje terecht. Als alle benodigde middelen zijn geselecteerd, gaat de patiënt naar Uw aanvraaglijst. Hier kan hij eventueel de hoeveelheid aanpassen, waarna hij op bevestigen klikt. De patiënt ontvangt een met hierin het overzicht van de bestelde medicijnen. Voor een e-consult selecteert de patiënt de Wendy Breuker zorgverlener en voert hij het onderwerp en zijn vraag in. Vervolgens drukt hij op Bevestigen. Op zijn persoonlijke pagina kan de patiënt zien welke afspraken hij heeft gemaakt, welke recepten online zijn aangevraagd en welke e-consulten nog openstaan en welke al beantwoord zijn. zijn, hoeven ze alleen maar hun medicatie aan te klikken en op bevestigen te drukken. Het alternatief is de namen van alle benodigde medicatie zelf op een formulier invullen en dit versturen. Dat is veel meer werk en toch logt de helft van de chronische patiënten niet in.' Inloggen op het patiëntportaal zou eenvoudig en tegelijkertijd veilig moeten zijn. Ook is standaardisatie wenselijk. Eén account en één manier om in te loggen zouden de drempel om gebruik te maken van onlinediensten in de gezondheidszorg een stuk lager maken. ZIJN GEGEVENS GOED BEVEILIGD? Over veiligheid is het laatste woord nog niet gezegd. Het is vele aanwezigen een doorn in het oog dat de huisarts de beveiliging 'tot zes cijfers achter de komma' regelt en dat de patiënt zijn gegevens vervolgens op Facebook zet of zijn complete medisch dossier aan een advocaat overhandigt. Hoe ver gaat onze verantwoordelijkheid, vragen aanwezigen zich hardop af. Kunnen patiënten de gevolgen inschatten van het vrijgeven van hun medische gegevens? Daarover zijn de meningen verdeeld. Belangrijk is in ieder geval dat goed gelogd wordt wie op welk 12

14 Herman Levelink Frits Schueler Presentatie 3: Pascale Hendriks, huisarts Medicom Pascale Hendriks Pascale Hendriks, huisarts in De Sluis, medisch centrum Spaarndam, demonstreerde de voorkant van haar Medicom-patiëntportaal. Via de knop Inloggen voor patiënten op de website of via mijn gezondheid.net kunnen patiënten naar het portaal. Inloggen doen zij met hun adres en een wachtwoord. Daarnaast is een DigiD met sms-functie vereist om toegang te krijgen. Vervolgens kunnen de patiënten een afspraak plannen met de huisarts, een praktijkondersteuner of een assistente. Zij kunnen zelf aangeven of ze een herinnering per willen ontvangen en wanneer zij deze willen ontvangen. In de mail staat een overzicht van de afspraak en een foto van degene met wie de afspraak is gemaakt. Als mensen voor een e-consult kiezen krijgen ze automatisch een melding op het scherm. Hierin staat in welke gevallen het e-consult niet geschikt is, zoals bij spoedgevallen. Dit gelezen hebbende kunnen patiënten kiezen aan welke zorgverlener ze hun vraag willen stellen: een huisarts, praktijk-ondersteuner of assistente. Ze voeren het onderwerp en de vraag in en na het verzenden verschijnt het bericht dat de zorgverlener ernaar streeft binnen twee dagen te antwoorden. Patiënten kunnen ook een overzicht van hun eerdere e-consulten bekijken. Een laatste functie die Pascale uitlicht, is de mogelijkheid om een deel van je eigen medisch dossier te bekijken. Patiënten kunnen problemen en episodes bekijken, en ook zelf een dossier bijhouden. Ze kunnen doorklikken naar patiëntenbrieven en onderzoeksuitslagen inzien. Deze worden altijd eerst door de huisarts gezien en vervolgens beschikbaar gemaakt voor de patiënt. 13

15 Marcel Leijten Achter de knoppen moment gegevens heeft geraadpleegd. Een idee is om de patiënt zelf de controle en dus meer verantwoordelijkheid over zijn gegevens te geven. De patiënt zou bijvoorbeeld zelf toegang kunnen geven aan personen die hij (een deel van) zijn dossier wil laten bekijken. De patiënt kan hiervoor dan zelf een sessiecode afgeven. PRAKTISCH VERBETERPUNT Een ander, direct te verbeteren veiligheidsaspect kwam ook tijdens de discussie na de demonstratie naar voren. Bij het bekijken van de verschillende portalen en diensten viel op dat patiënten in een aantal gevallen per een bevestiging krijgen van de bestelde herhaalrecepten. In deze worden ook de bestelde medicijnen genoemd. Dit is privacygevoelige informatie die onnodig via onbeveiligde kanalen verstuurd wordt. Beter is het om een bevestiging te sturen waarin slechts staat dat de patiënt herhaalrecepten heeft aangevraagd. Wil een patiënt vervolgens bekijken welke medicijnen dit betreft, dan kan hij of zij hiervoor inloggen in het patiëntportaal. De HISsen zijn nog niet bezig met de ontwikkeling van een individueel onlinezorgplan. Het NHG werkt aan een format en vervolgens zal het stapsgewijs worden ingevoerd. Er wordt gepleit voor het breed opzetten van één systeem om dat gaandeweg te specificeren: samen werken aan uniformiteit in plaats van het afzonderlijk opzetten van verschillende systemen. 3 PERSOONLIJK ZORGPLAN IS HIS- OVERSTIJGEND Tot slot komt het zorgplan ter sprake. Is dit iets wat in het patiëntportaal thuishoort? Zijn er binnen de verschillende HISsen plannen voor de ontwikkeling van een onlinezorgplan? Bij het zorgplan is het van belang dat de patiënt, maar ook mantelzorgers, zorgverleners en bijvoorbeeld de gemeente toegang hebben. Dit maakt het zorgplan HIS-overstijgend. Ook hier is veiligheid weer van groot belang. Wie mag welke gegevens inzien? Vier assistentes, vier verschillende HISsen, van links naar rechts: Ada Bukman, Wendy Breuker, Wendy Warmenhoven, Sanne van Gessel 14

16 HIS DemoDag 2014 Christie Manintveld Een kijkje achter de schermen van patiëntportalen In de tweede ronde over het patiëntportaal tijdens de HIS DemoDag stond de achterkant ervan centraal. Huisartsen en assistentes lieten de aanwezigen zien hoe zij een onlineherhaalreceptaanvraag, een e-consult en een via het patiëntportaal geplande afspraak afhandelen. Daarna was er ruimte voor discussie. Bij het aanvragen van herhaalrecepten is een aantal verschillen te ontdekken, zo blijkt uit de presentaties. Sommige verschillen berusten op technische mogelijkheden, andere op keuzen van de huisarts. Zo kunnen patiënten bij de ene praktijk alleen online recepten aanvragen voor middelen die de huisarts als chronisch heeft gemarkeerd. Bij een volgende praktijk kunnen mensen alle medicijnen die zij gebruiken aanklikken. Logischerwijs verschilt hierdoor ook de afhandeling van de aangevraagde recepten. De huisarts die online alleen vooraf geselecteerde middelen laat bestellen, kan deze aanvragen direct laten doorstromen naar de apotheek. Wie mensen meer keuze geeft, zal elke aanvraag moeten controleren en autoriseren. HOE KOMT EEN AANVRAAG BINNEN? Ook de manier waarop aanvragen voor herhaalrecepten binnenkomen verschilt. Bij een aantal systemen krijgt de huisarts een melding of postbericht over de nieuwe aanvraag. In het fiatteer- of autorisatiescherm beoordeelt hij de aanvraag en kan hij deze bevestigen of afwijzen. René van Leeuwen, die de presentatie voor CGM HUISARTS (voorheen MIRA) verzorgt, vertelt dat hij in zijn fiatteerscherm kan selecteren op webrecepten. Zo weet ik welke recepten door Wim Jongejan 15

17 René van Leeuwen Isar Wulffaert patiënten zelf zijn aangevraagd. Deze aanvragen kan hij vervolgens eenvoudig controleren aan de hand van de informatie over de patiënt, zijn medicijngebruik en contra-indicaties, die op het scherm getoond wordt. Bij Casper Tombrock komen herhaalaanvragen niet automatisch in het HIS (OmniHis) terecht. De assistentes nemen het verzoek zelf over op de herhaallijst. Deze moet de huisarts vervolgens autoriseren. E-CONSULT Als een patiënt een e-consult aanvraagt, krijgt de huisarts hiervan een melding. Vervolgens kan de vraag van de patiënt worden bekeken en kan in hetzelfde scherm het antwoord worden ingevoerd. Sommige portalen bieden de mogelijkheid bijlagen (zoals uitslagen) toe te voegen. Door vervolgens op Verder of Bevestigen te klikken krijgt de patiënt een waarin staat dat zijn vraag is beantwoord. Om het antwoord te zien, moet de patiënt inloggen in het patiëntportaal. In het patiëntportaal zijn ook eventuele eerdere e-consulten in te zien. In de meeste gevallen kunnen de e-consulten automatisch worden overgenomen in het HIS. In een enkel geval moeten vraag en antwoord handmatig in het HIS worden overgenomen. Verder kunnen in alle systemen de mogelijkheden rond het e-consult worden ingesteld. Wendy Breuker (Promedico ASP): Je kunt in het systeem regels voor e-consulten instellen. Zo hebben wij een herhaaltermijn van acht uur ingesteld om chatsessies te voorkomen. ONLINE AFSPRAKEN MAKEN Voor het online plannen van afspraken kunnen blokken in de agenda worden geselecteerd en vrijgegeven. René van Leeuwen (CGM HUISARTS): In de agenda zie ik direct welke afspraken online gemaakt zijn. Achter die afspraken staat de letter W en in de bijbehorende memo staat automatisch welke reden de patiënt heeft ingevuld. Ik vind die letter W zeker nuttig, omdat ik dan weet dat er bij die afspraken geen triage heeft plaatsgevonden door de assistente. Bij Medicom zijn de webafspraken ook herkenbaar. Pascale Hendriks: De assistente screent deze afspraken een dag van tevoren en maakt indien nodig van sommige afspraken dubbele afspraken op basis van de aanleiding die patiënten voor de afspraak hebben ingevuld. Enkele huisartsen geven aan dat zij geen onlineafspraken binnen 24 uur laten maken en dat ook het ver vooruit plannen van afspraken begrensd wordt. Meestal kunnen patiënten kiezen of zij een enkele of een dubbele afspraak willen maken. DISCUSSIE In de presentaties lieten de gebruikers van verschillende HISsen zien via welke schermen en welke knoppen je zaken kunt regelen en instellen. Tijdens de discussie die op de presentaties volgt, gaat het minder over de technische afhandeling en meer over de gevolgen en veranderingen die het gebruik van een patiëntportaal met zich meebrengt. Ook zijn de aanwezigen benieuwd naar de mate waarin huisartsen en patiënten daadwerkelijk gebruikmaken van de onlinemogelijkheden. WEGVALLEN VAN TRIAGE Eerst wordt gesproken over het wegvallen van triage door de assistente bij het maken van onlineafspraken. Kunnen patiënten zelf inschatten voor welke klachten ze online een 16

18 Discussie in de kring afspraak kunnen maken en voor welke ze beter direct kunnen bellen? In de praktijk blijkt dat dit weinig problemen oplevert. Bij twijfel wordt vaak telefonisch contact opgenomen en een van de aanwezigen wijst op de triagefunctie van apps, zoals 'moetiknaardedokter.nl'. In een van de HISsen waren triagevragen in het patiëntportaal ingebouwd. Deze zijn later weer verwijderd omdat deze eerder als een obstakel, dan als effectief werden ervaren. AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN ANDER Een issue is het maken van afspraken voor anderen: een moeder die een afspraak maakt voor haar puberzoon bijvoorbeeld. Zij logt in op haar persoonlijke pagina in het patiëntportaal. Bij de reden voor de afspraak vermeldt zij ook dat het om een afspraak voor haar zoon gaat. De gegevens over de afspraak worden nu toch automatisch in haar dossier in het HIS opgeslagen. Het zou handig zijn als ouders bijvoorbeeld kunnen aanvinken voor welk kind zij een afspraak maken, zodat de gegevens direct in het juiste dossier terechtkomen. E-CONSULT GOED BEGRENZEN Over de voor- en nadelen van het e-consult zijn de meningen verdeeld. De meeste aanwezigen vinden dat patiënten over het algemeen goed kunnen inschatten of een vraag geschikt is voor een e-consult. Wel lopen artsen er tegenaan dat mensen in de hulpvraagregel erg veel tekst plaatsen. Soms is dat tekst die ze van internet kopiëren en willen voorleggen aan de huisarts, die vervolgens meer dan de consulttijd bezig is om de vraag af te handelen. Hebben mensen er problemen mee dat je maar één e-consult per dag kunt aanvragen? Dit komt bijna nooit voor, blijkt uit de reactie van de aanwezigen. Bovendien', merkt iemand op, 'kun je als huisarts ook maar één e-consult per dag declareren.' BLIK OP DE TOEKOMST Het aanvragen van herhaalrecepten is verreweg de meest gebruikte functie van het patiëntportaal. Hoeveel mensen gebruikmaken van het patiëntportaal is deels afhankelijk van de manier waarop je het portaal bij je patiënten promoot. Maar zelfs in de praktijken waar patiënten zeer actief worden uitgenodigd, blijft het aantal gebruikers achter. De meest genoemde drempel is het inloggen en het toenemende aantal portalen. In de tijd dat mensen hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben gevonden, kunnen ze al drie keer gebeld hebben. Ziekenhuizen werken aan portalen waarin de huisarts ook gegevens kan inzien met toestemming van de patiënt. De aanwezigen pleiten voor één entree naar alle verschillende portalen in de gezondheidszorg, zodat je na één keer inloggen toegang krijgt tot al je gegevens. De meest logische plek voor zo'n entree? Bij de huisarts! 3 17

19 HIS DemoDag 2014 Hoe werkt dat in jouw HIS? Gerda Mensink Leo van Rooijen Het idee voor een HIS DemoDag is ontstaan tijdens de redactievergaderingen van SynthesHis. Die redactie bestaat uit huisartsen die allemaal verschillende HISsen gebruiken. Bij veel onderwerpen die ter sprake kwamen, was de vraag: hoe gaat dat in jouw HIS? Er waren nog geen laptops of tablets waarop je dat even kon laten zien. De redacteuren werden steeds nieuwsgieriger naar de andere HISsen. Soms ging een redacteur naar de praktijk van een mederedacteur voor een live-demonstratie. Maar de droom was om al die HISsen in één ruimte in werking te zien. Niet uit onvrede met het eigen HIS, maar vooral uit interesse voor ICTmogelijkheden en de oplossingen voor algemene problemen. In 2006 werd dat voor de eerste keer werkelijkheid. De redacteuren nodigden een collega-huisarts uit die hetzelfde HIS gebruikt en verzorgden samen een demo van de afgesproken onderwerpen. Zij nodigden daarnaast enkele deskundigen uit van de afdeling automatisering van het NHG en de vakgroep Medische Informatie van Erasmus MC. Het was meteen een groot succes en sindsdien is de HIS DemoDag niet meer weg te denken. Op 8 oktober vond de negende HIS DemoDag plaats. De formule is niet fundamenteel gewijzigd, het aantal deelnemers is in de loop der jaren uitgebreid, onder meer met de pakketcommissies en besturen van de HISgebruikersverenigingen. En de laatste twee keer ook met assistentes en jongere in ICT geïnteresseerde huisartsen. In de loop der jaren heeft de HIS DemoDag veel opgeleverd, vooral ideeën en huiswerk voor de pakketcommissies, agendapunten voor NedHIS en aandachtspunten voor het HIS-Referentiemodel. Alle deelnemende HISsen hebben verbeteringen of nieuwe functionaliteiten te danken aan de HIS DemoDagen. Daarnaast was en is er aandacht voor HIS-overstijgende zaken, zoals het medicatieoverzicht en elektronisch verhuizen van patiëntdossiers. 3 18

20 HIS DemoDag 2014 Wie deden ermee? Medicom: MicroHIS: CGM HUISARTS: OmniHis: Promedico ASP: Promedico VDF: Pascale Hendriks Wim Jongejan en Frits Schueler René van Leeuwen (redactie) en Tejo Janssen Piet Molenaar en Casper Tombrock (redactie) Wendy Breuker (assistente), Jeroen van der Lugt (redactie) en Jan Arie van Wijngaarden Willem van der Linden en Robert Wladasch Wie waren erbij? Huisartsen: Assistentes: Externe deskundigen: En verder: Eduard Graat, Pieter Houwink, Kees Kanters, Sophie Klapwijk, Harm Jan Lamers, Herman Levelink, Adriaan Mol, Menno Riemeijer, Leo van Rooijen (dagvoorzitter), Jan Sloekers, Martien Soestbergen, Willem van Stempvoort, Kees in 't Veld, Aldert van der Vinne, Wouter van Weers en Isar Wulffaert Ada Bukman, Sanne van Gessel en Wendy Warmenhoven Erica Bastiaanssen (NHG automatisering), Sjoukje van der Bij (NIVEL EPD Scan), Carinke Buiting (NHG automatisering), Marcel Heldoorn (NPCF), Marcel Leijten (ION Veilig Verhuizen), Mees Mosselveld (Medische Informatica Erasmus MC), Joppe van der Reijden (ION Veilig Verhuizen), Henk Westerhof (NHG automatisering) en Marcel de Wilde (Medische informatica Erasmus MC) Christie Manintveld (journalist), Bep Otterloo (secretariaat NedHIS), Wouter Scheen (fotograaf en redactiesecretaris SynthesHis) en Gerda Mensink (organisatie/journalist) 3 19

HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal

HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal Christie Manintveld (christie@m-t-o.nl) Tijdens het ochtendprogramma van de HIS DemoDag stond het patiëntportaal centraal. Hoewel de aanwezigen in de

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Nieuwe stap voorwaarts in veilig elektronisch verhuizen

Nieuwe stap voorwaarts in veilig elektronisch verhuizen Nieuwe stap voorwaarts in veilig elektronisch verhuizen Gerda Mensink (tweespraak@kpnmail.nl) De stichting ION (Inschrijving Op Naam) heeft enkele jaren geleden het project Veilig Elektronisch Verhuizen

Nadere informatie

Promedico-ASP. Handleiding EPD Overdrachtbericht Versie: 2.0. Inhoud

Promedico-ASP. Handleiding EPD Overdrachtbericht Versie: 2.0. Inhoud Promedico-ASP Handleiding EPD Overdrachtbericht Versie: 2.0 Inhoud EPD Overdrachtbericht... 2 EPD Overdrachtbericht aanmaken... 3 EPD Overdrachtbericht importeren... 5 15 juni 2016 Pagina 1 van 7 EPD Overdrachtbericht

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Veilig elektronisch verhuizen een tussenstand

Veilig elektronisch verhuizen een tussenstand Veilig elektronisch verhuizen een tussenstand Gerda Mensink (tweespraak@tiscali.nl) Tijdens de HIS DemoDag op 10 oktober 2012 heeft Marcel Leijten, technisch projectleider van Veilig Verhuizen, aan de

Nadere informatie

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal GHC De Bilt. Diensten die wij met GHC De Bilt aanbieden zijn: 1. rechtstreeks

Nadere informatie

INHOUD: 1. Registreren... 1 2. Inloggen... 2 3. Recepten aanvragen... 3 4. Afspraak maken... 5 5. econsult starten... 8

INHOUD: 1. Registreren... 1 2. Inloggen... 2 3. Recepten aanvragen... 3 4. Afspraak maken... 5 5. econsult starten... 8 INHOUD: 1. Registreren... 1 2. Inloggen... 2 3. Recepten aanvragen... 3 4. Afspraak maken... 5 5. econsult starten... 8 1. Registreren patiëntenomgeving Om gebruik te maken van de online diensten van de

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer

Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Versie 1.2.0 2015 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

Handleiding LUMC Patiëntportaal

Handleiding LUMC Patiëntportaal Handleiding LUMC Patiëntportaal JANUARI 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat hebt u nodig? 3 3 DigiD aanvragen 3 4 Inloggen en uitloggen 4 5 Hoe werken de verschillende onderdelen? 7 5.1 Nieuwe afspraak

Nadere informatie

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Als patiënt van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft u toegang tot het zorgportaal Mijn.vanweelbethesda. Dit is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren 2 1.1 Voordat u begint 2 1.2 Een account aanmaken 2 1.3 Geen account? Registreer nu! 2 1.4 Bevestig uw account 3 1.5 Gefeliciteerd, u heeft uw

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl Wat staat er in deze folder Voor ouders 2 Wat

Nadere informatie

Zorgmail in PodoFile

Zorgmail in PodoFile Zorgmail in PodoFile Handleiding bij de extra module Zorgmail-aansluiting -kortweg aangeduid als extra module Zorgmail - (vanaf PodoFile versie 4.5.4) 1 INHOUD 2 Wat is Zorgmail?... 3 3 Wat heeft een pedicure

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Patiëntverhuisdossier. Stand van zaken & ontwikkelingen Menno Riemeijer, Harm Jan Lamers en Marcel Leijten

Patiëntverhuisdossier. Stand van zaken & ontwikkelingen Menno Riemeijer, Harm Jan Lamers en Marcel Leijten Patiëntverhuisdossier Stand van zaken & ontwikkelingen Menno Riemeijer, Harm Jan Lamers en Marcel Leijten Up-/downloads m.b.v. Zorgmail File Transfer 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2014-09

Nadere informatie

Wat is Mijn UMC Utrecht? 2. Wat hebt u nodig? 3. Wat is DigiD? 3 DigiD aanvragen 3. Inloggen op Mijn UMC Utrecht 4

Wat is Mijn UMC Utrecht? 2. Wat hebt u nodig? 3. Wat is DigiD? 3 DigiD aanvragen 3. Inloggen op Mijn UMC Utrecht 4 Inhoudsopgave Wat is Mijn UMC Utrecht? 2 Wat hebt u nodig? 3 Wat is DigiD? 3 DigiD aanvragen 3 Inloggen op Mijn UMC Utrecht 4 Inloggen als gemachtigde 6 Uitloggen 7 Onderdelen van Mijn UMC Utrecht 8 Dossier

Nadere informatie

Nieuwsbrief OASE 4 plus

Nieuwsbrief OASE 4 plus juni 2007 Jaargang 2, nummer 2 Ondersteuning Promedico ASP Regionale Automatiseringscie. Inloggen met wachtwoord. Als de praktijk aangesloten is op Zorgring, kun je de digipas wel thuislaten. Na ingeven

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Informatiekaarten Promedico ASP

Informatiekaarten Promedico ASP Informatiekaarten Promedico ASP Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 3 Verwerken waarneemberichten... 6 4 Opvragen verstrekkingen...

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding 1. Inleiding HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING Pagina 1 van 9 BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS De website van de Maatschap Spoorwegbeveiligers (www.maatschap-spoorwegbeveiligers)

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZWIP

Gebruikershandleiding ZWIP Gebruikershandleiding ZWIP het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Uitleg ZWIP... 3 1.1 Opstarten ZWIP... 3 1.2 Aanmeldscherm... 4 1.3 Wijzigen van uw wachtwoord... 5 1.4 Startscherm...

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Variabiliseringsgelden 2013: EPD-mini-scan vereist

Variabiliseringsgelden 2013: EPD-mini-scan vereist HetHis Variabiliseringsgelden 2013: EPD-mini-scan vereist Iedere huisarts die in aanmerking wenst te komen voor de variabiliseringsgelden 2013 dient minimaal 70 procent van de gedeclareerde (korte en lange)

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Als patiënt van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft u na inloggen met uw DigiD toegang tot de beveiligde website

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn GCM

Gebruikershandleiding Mijn GCM Gebruikershandleiding Mijn GCM Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Mijn GCM. Diensten die wij met Mijn GCM aanbieden zijn: rechtstreeks een afspraak maken

Nadere informatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Handleiding Handleiding ouderportaal Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Beste ouder(s)/verzorger(s), Met ingang van juni 2013 krijgen de ouders van leerlingen op

Nadere informatie

Handleiding Patiënten portaal Abakus

Handleiding Patiënten portaal Abakus Handleiding Patiënten portaal Abakus Versie 2.0 Abakus B.V. Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede The Netherlands T 088-9462225 F (0318) 657758 E informatie@abakus.nl W www.abakus.nl Inhoud Inhoud... 2 Wat is Abakus?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo

Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo 1 Stap-voor-stap handleiding Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo 1. Ga naar de nieuwe website: huisartsenpraktijkbaarlo.uwartsonline.nl 2. Klik op de knop Inloggen. 3. Klik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Inhoud 1. Registreren en inloggen... 1

Inhoud 1. Registreren en inloggen... 1 Inhoud 1. Registreren en inloggen... 1 2. Een afspraak maken... 7 3. Een econsult versturen.... 9 4. Receptservice... 12 5. Belangrijke weetjes... 15 6. Ervaringen van patiënten... 16 Handleiding Patiëntportaal

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Handleiding patiëntenomgeving Gezondheidscentrum Mariahoek

Handleiding patiëntenomgeving Gezondheidscentrum Mariahoek Handleiding patiëntenomgeving Gezondheidscentrum Mariahoek Deze handleiding helpt u op weg bij het gebruik van de patiëntenomgeving van Gezondheidscentrum Mariahoek. In deze omgeving kunt u gebruik maken

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Toegang tot uw medisch dossier. Overal en altijd A B C D. Dat is Mijn Westfriesgasthuis. Met smartphone, tablet of computer. Mijn.

Toegang tot uw medisch dossier. Overal en altijd A B C D. Dat is Mijn Westfriesgasthuis. Met smartphone, tablet of computer. Mijn. Toegang tot uw medisch dossier Overal en altijd Dat is Mijn Westfriesgasthuis 23 A B C D? Met smartphone, tablet of computer Mijn Handleiding INHOUDSOPGAVE Wat is Mijn Westfriesgasthuis? pag. 4 Wat heeft

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Handleiding mijnreade

Handleiding mijnreade Handleiding mijnreade Inhoud 1. Inleiding... 2 Wat is mijnreade Cliëntenportaal?... 2 2. Wat heeft u nodig?... 2 3. DigiD aanvragen... 2 4. Inloggen en uitloggen... 2 5. Hoe werken de verschillende onderdelen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

ZWIP. Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. Gebruikershandleiding

ZWIP. Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. Gebruikershandleiding ZWIP Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Uitleg ZWIP... 3 2.1 Opstarten ZWIP... 3 2.2 Aanmeldscherm... 3 2.3 Wijzigen van uw wachtwoord... 4 2.4 Startscherm...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Hoe werkt Mijn Slingeland? Het persoonlijke online zorgportaal voor onze patiënten. Slingeland Ziekenhuis

Hoe werkt Mijn Slingeland? Het persoonlijke online zorgportaal voor onze patiënten. Slingeland Ziekenhuis Hoe werkt Mijn Slingeland? Het persoonlijke online zorgportaal voor onze patiënten Slingeland Ziekenhuis Mijn Slingeland Mogelijkheden van Mijn Slingeland Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis heeft

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Inleiding Vanuit persoonsgerichte zorg maken de huisarts, POH en de patiënt samen afspraken over de zorg, die aansluiten bij

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Extractie uit HIS en KIS uploaden in VIPLive

Extractie uit HIS en KIS uploaden in VIPLive Extractie uit HIS en KIS uploaden in VIPLive 1. 2. 3. 4. Inleiding Inleiding 1. Handmatige upload van HIS en KIS in VIPLive Stap 2: Extracties selecteren en uploaden Klik op de oranje knop 'Extracties

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

dit is Margreet Uw gezondheid eenvoudig in beeld met e-vita. Vita diabetes versie oktober 2012

dit is Margreet Uw gezondheid eenvoudig in beeld met e-vita. Vita diabetes versie oktober 2012 dit is Margreet Uw gezondheid eenvoudig in beeld met e-vita. - Vita diabetes versie oktober 2012 Meer grip op uw gezondheid met een persoonlijke website dit is Avalange Hoe gaat het met u? Die vraag wordt

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

Nieuwsattendering van de gemeente Venray

Nieuwsattendering van de gemeente Venray Nieuwsattendering van de gemeente Venray Inhoudsopgave 1 Even vooraf... 2 2 Aanmaken persoonlijke pagina... 3 3 Aanmelden nieuwsbrief... 6 4 Abonnement wijzigen... 8 5 Uw gegevens wijzigen... 8 1 1 Even

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak Handleiding Ouderportaal CBS De Lichtbaak 1 Handleiding Ouderportaal - Versie 24-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Wachtwoord wijzigen... 6 Uitleg menu ouderportaal...

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie