SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering"

Transcriptie

1 SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering december 2014, jaargang 13, nummer 4 Gebruik Zorgmail File Transfer Ervaring met patiëntportalen Veilig inloggen in de HISsen Vooruitblik op ledencongres 2015 Curator LDD schikt met debiteuren

2 KOPWERK KOPWERK KOPWERK KOPWERK KOPWE Foto s: Wouter Scheen Casper Tombrock Leo van Rooijen DEC DEC DEC DEC DEC. 20 Kees Kanters Het verhuisdossier Eén onderwerp is genoeg voor deze versie van kopwerk, uw tijd en aandacht zullen zich vooral richten op veranderingen in de organisatie van de zorg die in 2015 geleverd moet gaan worden: het wijkgericht werken, de wijzigingen in de financieringsstructuur, de veranderingen in de jeugdzorg, de kwetsbare ouderen, de ggz en mogelijk uitbreiding van ketenzorg. Het verhuisdossier. Uit de eigen ervaring en uit de presentaties gehouden tijdens de HIS DemoDag is een aantal conclusies met betrekking tot het moderne verhuizen (van het patiëntendossier) te trekken: ZorgMail File Transfer (ZFT) voorziet overduidelijk in een behoefte; als gegevens van een verhuizende patiënt beveiligd kunnen worden geüpload, kan voor een snelle, voordelige en complete overdracht van de gegevens naar de nieuwe huisarts worden gezorgd. Voor de geheel geautomatiseerde huisartsenpraktijken is deze werkprocedure een zegen, binnen 5 minuten zijn alle documenten naar de nieuwe huisarts verzonden. Maar dan De ontvangende huisartsenpraktijk moet ook blij worden van de ontvangen stukken. Dit is, eufemistisch uitgedrukt, niet altijd het geval en dus zijn er knelpunten op te lossen. Ten eerste dient de overgedragen documentatie de ontvanger een compleet beeld van de patiënt te geven. Logisch is dat hiertoe de overdracht van het kerndocument plaatsvindt in een in technische zin algemeen format. Dit algemene format heet Portable Document Format, PDF. Dat is een universele bestandsindeling waarmee lettertypen, afbeeldingen en lay-out van elk willekeurig brondocument behouden blijven, ongeacht het programma of het platform waarmee het document is gemaakt. Het HIS kan een compleet document in PDF aanmaken van alles wat in het HIS is geregistreerd: de elektronische groene kaart. Mooi geregeld, denk je dan, behalve als vervolgens blijkt dat een van de HISsen, met een flink marktaandeel, dit geheel niet kan. Ten tweede dient het HIS van de nieuwe huisarts de bestaande gegevens te kunnen importeren. Hiervoor is de bekende standaard MEDOVD, c.q. het verhuisbericht c.q. het MWNH-bericht c.q. het Edifact-overdrachtsbericht gedefinieerd het mag wat namen hebben. Tijdens deze editie van de HIS DemoDag koos stichting ION ervoor geen kruistests te verrichten. De aanleiding hiervoor was niet fraai: de meeste leveranciers hadden niets met de naar aanleiding van de vorige tests uitgebrachte aanbevelingen gedaan. Desondanks waren er toch resultaten van tests: van een zeer uitvoerig (dik) patiëntendossier werd een verhuizing geregeld, via vijf praktijken, waaronder MicroHIS, CGM HUISARTS, MicroHIS, kwam een MEDOVDbericht terug in een OmniHis-Scipiopraktijk. Het resultaat van vijf maal verhuizen was dat de gegevens van via het Edifact verhuisde bericht niet compleet meer was. De hieruit te trekken conclusie is dat het kunnen importeren van een MEDOVDbericht behulpzaam is bij het inrichten van het patiëntendossier door de nieuwe praktijk in het eigen HIS, maar dat altijd op belangrijke punten moet worden gecheckt en de oude gedigitaliseerde groene kaart altijd beschikbaar moet blijven. Andere conclusies: het MEDOVD-bericht dient bij elke update van een HIS opnieuw door de praktijktesters te worden getest. Het is een must dat de leveranciers deze testprocedures opnemen in hun ontwikkelprocessen. Er moet ook bij andere betrokkenen nog meer water door de Rijn. Zo dienen praktijken adequaat te registreren en papier uit te bannen (dat levert veel logistiek voordeel op voor de praktijk zelf, waardoor investeringen zich later terugverdienen). Ten behoeve van de verzending van verhuizende patiënten moet het aanmaken van het complete patiëntendossier worden vereenvoudigd: bij de verhuizing komt het voor dat per patiënt wel vijf of meer documenten moeten worden meegezonden. Het algemene beeld over de mogelijkheden van het elektronisch verhuizen van dossiers door middel van het ZFT van een enquête was als volgt: het is een buitengewoon nuttige functionaliteit, maar wat een chaos aan gegevens. Dat moet beter! 3 1

3 Colofon Inhoud SynthesHis is het gezamenlijke tijdschrift van de HIS-gebruikersverenigingen Atlas, OmniHis en Orego. Redactie Jeroen van der Lugt (hoofdredacteur) Casper Tombrock René van Leeuwen Redactiesecretaris Wouter Scheen Website Redactieadres Redactie SynthesHis Wouter Scheen Waterpoortweg 391, 1051 PX Amsterdam Uitgeverij Uitgever R. Kroeks Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Postbus GA Houten , fax Marketingcoördinator Simone Lagerweij (direct marketeer) Nieuwe abonnementen Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden aangegaan en worden stilzwijgend met telkens één jaar verlengd tot wederopzegging, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Een abonnement wordt eenmaal per jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar berekend. De prijs wordt jaarlijks aangepast. Adreswijziging Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar Bohn Stafleu van Loghum. Beëindiging abonnement Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen. Abonnementsprijzen Jaarabonnement (incl. verzend- en administratiekosten) Abonnementsprijs (print): 65,50. Prijswijzigingen voorbehouden. Voor buitenlandse abonnees geldt een toeslag op deze prijzen. Niet hiervoor genoemde prijzen op aanvraag of via Leden van Atlas, OmniHis en Orego ontvangen vier nummers per jaar. Advertenties Bohn Stafleu van Loghum, Jan Peterson Postbus GA Houten Advertenties behoeven de goedkeuring van de redactie. Auteursrecht De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteur(s). De inhoud van de artikelen hoeft niet in overeenstemming te zijn met het door de gebruikersverenigingen gevoerde beleid. Artikelen mogen alleen worden overgenomen en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, na schriftelijke toestemming van de redactie en uitgever en met bronvermelding. Omslag en ontwerp Studio Reginald Lindemans BNO, Leiderdorp Levering en diensten geschieden volgens de voorwaarden van Springer Media, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer op 17 juni De voorwaarden zijn in te zien op of worden de koper op diens verzoek toegezonden. ISSN 1570/2693 KOPWERK Het verhuisdossier 1 HIS DemoDag HET PATIËNTVERHUISDOSSIER OP DE HIS DEMODAG 4 Gerda Mensink Je moet de oefening heel precies uitvoeren, anders zak je door het ijs. Leo van Rooijen, dagvoorzitter van de HIS DemoDag, vergeleek het onderdeel verhuisdossier met de verplichte figuren bij het kunstschaatsen. Want als een huisarts niet zorgvuldig registreert volgens de ADEPD-regels of een EPD-overdrachtbericht is niet exact volgens de specificaties in een HIS ingebouwd, kan er van alles misgaan. DE VOORKANT VAN HET PATIËNTPORTAAL 10 Christie Manintveld Tijdens het ochtendprogramma van de HIS DemoDag stond het patiëntportaal centraal. Hoewel de aanwezigen in de dagelijkse praktijk zelf vooral met de achterkant van het patiëntportaal werken, vonden zij het interessant om ook eens naar verschillende voorkanten te kijken. EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN PATIËNTPORTALEN 15 Christie Manintveld In de tweede ronde over het patiëntportaal tijdens de HIS DemoDag ging het over de achterkant ervan. Huisartsen en assistentes lieten de aanwezigen zien hoe zij een onlineherhaalreceptaanvraag, een e-consult en een via het patiëntportaal geplande afspraak afhandelen. FEESTELIJKE INGEBRUIKNAME HONDERDSTE PATIËNTPORTAAL IN BREDA 20 COLUMN ZORGMAIL FILE TRANSFER 21 Op de agenda van NedHIS 22 VERANDERING, ONDERZOEK, ONTWIKKELING DE HIS-WERELD IS ALTIJD IN BEWEGING Gerda Mensink Adriaan Mol, huisarts in Loosdrecht, is voorzitter van NedHIS. Hij zet zich al jaren op diverse fronten in voor een optimale automatisering in de huisartsgeneeskundige zorg. Zo is hij ook voorzitter van de VZVZ-ledenraad en daardoor nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het LSP. Hij praat u bij over actuele zaken die op de agenda staan van NedHIS en VZVZ. 2

4 VEILIGE TOEGANG TOT DE PATIËNTGEGEVENS 26 Eugène van Diepen Het parlement en de minister oefenen steeds meer druk uit op het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de Gezondheidszorg om toe te zien op de naleving van de regelgeving in het kader van patiëntveiligheid en gegevensbescherming. Een viertal artikelen besteedt aandacht aan de inlogprocedures, het loggen van handelingen en de ontwikkelplannen voor 2015 van vier HISsen: CGM HUISARTS (voorheen MIRA), MicroHIS, Promedico ASP en Promedico VDF, en OmniHis Scipio. SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering december 2014, jaargang 14, nummer 3 Curator schikt met 288 huisartsendebiteuren 32 Eugène van Diepen De afwikkeling van het faillissement van de Stichting Beheer Derdengelden van LHV Declaratie Direct is inmiddels het zesde jaar in gegaan. Het schikkingsaanbod van curator A.J. Verdaas, waarbij huisartsendebiteuren minimaal 50 procent korting op hun vastgestelde schuld krijgen als zij voor 1 juli 2014 schikken, is door 288 huisartsen-debiteuren aanvaard (76% van het aantal debiteuren). De curator heeft hiermee ruim 2,4 miljoen binnengehaald. Dat geld zal gebruikt worden voor een derde uitkering van 10,73 procent van de erkende vorderingen van huisartsen-crediteuren. NedHIS & EZD Congres 26 maart INS EN OUTS VAN HET INDIVIDUEEL ZORGPLAN Gerda Mensink Huisartsen zijn nog niet gewend om planmatig in de HISsen te registreren. Maar als het aan VWS en de zorgverzekeraars ligt, komt daar verandering in. Het IZP Individueel ZorgPlan zou daarvoor een geschikt middel zijn. Maar hoe kunnen we dat op een goede manier inzetten? Wat betekent dat voor het werk in de dagelijkse huisartsenpraktijk? En wat moeten we daarvoor aanpassen in onze HISsen? Casper Tombrock, voorzitter van het NedHIS-gedeelte, vertelt over het jaarlijkse NedHIS & EZD Congres 2015, waarop het IZP centraal staat. COMPUGROUP MEDICAL NEDERLAND NEEMT LABELSOFT OVER 36 Eugène van Diepen CompuGroup Medical Nederland (CGM) heeft per 1 oktober zorgautomatiseerder Labelsoft Clinical IT uit Zoetermeer overgenomen. Door deze overname is CGM marktleider bij de huisartsenposten met een marktaandeel van 75 procent, tweede met een marktaandeel van 45 procent achter PharmaPartners bij apotheekinformatiesystemen en de nummer drie achter Promedico en Medicom bij de huisartsen met 25 procent marktaandeel. TIPS EN TRUCS 37 MicroHIS 37 OmniHis Scipio 38 Foto: Wouter Scheen Jeroen van der Lugt Redactioneel Wat is er veel gebeurd in 2014 Dit kerstnummer gaat over de belangrijkste ontwikkelingen in de huisartsenautomatisering in het afgelopen jaar. Allereerst is daar Zorgmail File Transfer (ZFT), de moderne en veilige omgeving waarbinnen huisartspraktijken dossiers van verhuizende patiënten kunnen uitwisselen. De stichting ION heeft het initiatief genomen en partners gezocht om deze route te ontwikkelen. In de acht maanden dat ZFT gebruikt wordt zijn er vrijwel geen huisartsen meer die er niet van gehoord hebben. Daarom besteden we ruim aandacht aan ZFT: in Kopwerk, de vaste rubriek van de gezamenlijke voorzitters van de HIS-gebruikersverenigingen Atlas, Orego en OmniHis. In het openingsartikel waarin u leest over de HIS DemoDag. In de eerste column van doktersassistente Monique Hollema-Spijker. En ten slotte achterin het nummer in de rubriek Tips en Trucs. De HIS DemoDag ging niet alleen over het elektronisch verhuizen van patiëntverhuisdossiers, ook de patiëntenportalen kwamen ruimschoots aan bod. Hoe zien ze eruit? Aan de patiëntkant, aan de praktijkkant? Wat kun je ermee en wat nog niet? Er kwamen in de discussies op die dag heel interessante praktijkervaringen naar voren. U kunt uitvoerig lezen over het veilig inloggen in uw HIS. Nadat Herman Levelink in SynthesHis nummer 3 het onderwerp prominent op de agenda had geplaatst, heeft de redactie bij de HIS-bedrijven navraag gedaan naar de huidige staat van de bestaande inlogprocedures. En hoe en wanneer die gemoderniseerd worden. Ons is gebleken dat de urgentie hiervan nog niet bij alle bedrijven leeft. Nagedacht en gestudeerd wordt er wel. Maar het is de vraag of er nog veel tijd resteert voordat IGZ en CBP zullen afdwingen dat de huidige wijze van werken wordt verlaten. De voorzitter van NedHIS praat u bij over onderzoeken en ontwikkelingen. En we blikken vooruit naar het NedHIS ledencongres 2015 dat zal gaan over registratiemogelijkheden van het individueel zorgplan in uw HIS. De curator van LDD heeft deze zomer geschikt met bijna driehonderd huisartsen-debiteuren. Het is een taai dossier maar wel belangrijk. Wij wensen u veel leesplezier met deze SynthesHis, onder de kerstboom. 3 3

5 HIS DemoDag 2014 Het patiëntverhuisdossier op de HIS DemoDag Gerda Mensink Foto s Wouter Scheen Je moet de oefening heel precies uitvoeren, anders zak je door het ijs. Leo van Rooijen, dagvoorzitter van de HIS DemoDag, vergeleek het onderdeel verhuisdossier met de verplichte figuren bij het kunstschaatsen. Want als een huisarts niet zorgvuldig registreert volgens de ADEPD-regels of een EPDoverdrachtbericht niet exact volgens de specificaties in een HIS ingebouwd is, kan er van alles misgaan. Ook dit jaar kreeg het verhuisdossier een hoofdrol. Iedere huisarts heeft ermee te maken. De een minder, de ander veel meer. Zeker in de grote (studenten)steden kan het percentage patiënten dat van huisarts wisselt oplopen tot 30 procent van de praktijkpopulatie per jaar. Als de dossiers van deze patiënten op een veilige en handige manier elektronisch overgedragen kunnen worden, scheelt dat veel administratieve rompslomp en kosten. Een en al aandacht 4

6 Wim Jongejan Carinke Buiting Harm-Jan Lamers Demo ZorgMail File Transfer Wendy Breuker begon met een korte demonstratie van ZorgMail File Transfer, de overdrachtroute die sinds 10 april landelijk beschikbaar is voor het verhuizen van patiëntdossiers naar de nieuwe huisarts. Zij liet zien dat je als je een dossier afwijst altijd een reden moet opgeven en toonde ook hoe snel je ontvangen dossiers kunt downloaden vanuit het ZFT-dashboard. Ze wees erop dat je een vinkje moet zetten als het downloaden succesvol is verlopen. Daarvan krijgt de vorige huisarts bericht, bovendien komt het bericht daardoor in het archief en kun je later via de archieffunctie nog een vraag stellen aan de vorige huisarts. Bijvoorbeeld als er iets misgaat bij het inlezen van het dossier in je HIS of als dan blijkt dat er onderdelen ontbreken. In het archief kun je zoeken op burgerservicenummer en geboortedatum. De rol van ION In 2010 heeft de stichting ION Inschrijving Op Naam het verhuisdossier geadopteerd. Een van de ION-doelstellingen is om administratieve lasten van huisartsen te verminderen en elektronisch verhuizen van patiëntdossiers kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Bij een dergelijk complex proces is het van belang dat iemand de regie voert. De insteek was om stap voor stap verbeteringen door te voeren. Eerst is gewerkt aan het EPD-overdrachtbericht zelf. In 2014 is een volgende stap gezet met de komst van ZFT, een veilige elektronische overdrachtroute voor alle huisartsen. Menno Riemeijer, voorzitter van ION, schetst de stand van zaken: Met de komst van ZFT is het aantal dossiers dat elektronisch wordt uitgewisseld enorm gestegen. Daardoor wordt de druk op de interoperabiliteit van de HISsen opgevoerd, en worden de knelpunten en oneffenheden steeds duidelijker zichtbaar. ZFT in cijfers Sinds de start zijn circa transferverzoeken via ZFT verzonden, op basis van mutaties in ION. Vlak voor de HIS DemoDag staan er nog ruim dossieraanvragen in ZFT open om beantwoord te worden door de voorgaande huisarts. Ongeveer aanvragen werden via ZFT afgewezen. De oorzaken kunnen variëren van het niet eens zijn met de ION-mutatie tot het intern verhuizen via eigen HIS-route of -cluster. Ruim aanvragen zijn gehonoreerd met het klaarzetten van de patiëntverhuisdossiers in ZFT. Van deze is van bijna dossiers met het vinkje bevestigd dat ze succesvol zijn gedownload, staan gereed om te worden gedownload of zijn al gedownload zonder het vinkje ter bevestiging daarvan aan te klikken en zijn dossiers na drie weken vernietigd omdat deze niet tijdig zijn gedownload en/of bevestigd met een vinkje voor succesvolle download. Knelpunten In de aanloop naar de HIS DemoDag heeft ION huisartsen en assistentes opgeroepen problemen met het elektronisch verhuizen te melden. Daarop zijn een paar honderd reacties ontvangen, voor 90 procent van assistentes. Bijna de helft gaat over de correspondentieperikelen. Er zijn ook wensen, vooral op het gebied van communicatie. Huisartsen en assistentes willen meer weten, niet alleen of een dossier goed is 5

7 Menno Riemeijer Frits Schueler Experiment Voor het eerst kreeg elke demonstrerende huisarts een paar minuten de tijd om te laten zien waarop hij trots is in zijn eigen HIS. René van Leeuwen laat het fiatteerscherm van CGM HUISARTS (voorheen MIRA) zien. Daarop staat een fraai overzicht van alle medicatie die is aangevraagd. Met een klik op een naam kun je snel meer informatie inzien. En je kunt in één keer alle aanvragen fiatteren. Jeroen van der Lugt is enthousiast over de directe koppeling tussen Promedico ASP en VECOZO die je zelf via instellingen kunt aanzetten. Dit is heel handig om alle declaraties, dus zowel verrichtingen, nagekomen verrichtingen als inschrijfgelden, rechtstreeks bij alle zorgverzekeraars aan te bieden. Jan Arie van Wijngaarden, ook een Promedico ASP-gebruiker, voegt daar de koppeling met Twinfield aan toe. De facturen die je naar VECOZO verstuurt worden in dit boekhoudprogramma tegelijkertijd verwerkt. Bankafschriften worden er automatisch in opgehaald en met één klik weggeschreven in de administratie. Bovendien kan de boekhouder Twinfield online raadplegen. Robert Wladasch demonstreert hoe je in Promedico VDF met de projectmodule heel snel gegevens kunt verzamelen. Bijvoorbeeld een overzicht van hoeveel amoxicilline 500 mg je het afgelopen jaar hebt voorgeschreven, het aantal vasectomie-ingrepen in 2013 of de passanten aan wie je iets hebt voorgeschreven. Casper Tombrock is blij met de komst van 4G. Dankzij dat netwerk kan hij zijn laptop echt goed gebruiken tijdens het visiterijden. Het voordeel daarvan is dat je als je bij een patiënt weggaat ook daadwerkelijk klaar bent: de recepten zijn verstuurd naar de apotheek en de gemaakte afspraken staan in de praktijkagenda. Wim Jongejan wijst op de mogelijkheid om gemiste contacten op te sporen in MicroHIS. Je kunt een overzicht maken van alle contacten die in het werkblad staan, maar niet zijn gekoppeld aan een verrichting. Dat levert in veel gevallen geld op. Frits Schueler, ook een MicroHISser, roemt de scanmodule. 6

8 Marcel heldoorn Willem van der Linden Jan Arie van Wijngaarden gedownload, ook of het goed is ingelezen in het HIS. Ze willen ook gemakkelijker vragen kunnen stellen aan de vorige huisarts. Aan deze wens wordt binnenkort voldaan, want er komt een chatfunctie in ZFT. Daarnaast zijn er zorgen over de compleetheid van de dossiers. Vaak blijkt het klaargezette patiëntverhuisdossier niet uit de drie afgesproken onderdelen te bestaan: het EPD-overdrachtbericht, een pdf van het complete patiëntdossier en een pdf van de losse berichten (correspondentie). Als de pdf van het patiëntdossier ontbreekt, kan de nieuwe huisarts niet controleren of het EPD-overdrachtbericht goed is ingelezen. En dat is noodzakelijk, zolang het verhuizen nog niet vlekkeloos verloopt. En als het EPD-overdrachtbericht ontbreekt, valt er niets in te lezen in een HIS. Er bestaat ook nog te veel onwetendheid over de basale mogelijkheden van elektronisch uitwisselen, bijvoorbeeld over het maken van een EPD-bericht en het bestaan van ZFT. Aan de demonstrerende huisartsen was gevraagd te laten zien wat er structureel misgaat bij het elektronisch verhuizen. Dat leverde een palet aan verschillende fouten op, maar de vraag of het om structurele fouten ging kon niet worden beantwoord, mede omdat niet altijd bekend is uit welk HIS de geïmporteerde EPD-overdrachtberichten afkomstig waren. We zagen dat medicatie van jaren stuk voor stuk is voorgeschreven op de datum van inschrijving van de nieuwe patiënt, journaalregels die allemaal drie keer zijn overgenomen, lege episodes, verandering in lay-out van specialistenbrieven die daardoor onleesbaar waren geworden, ontbrekende meetwaarden, een assistente die het dossier inleest, als behandelaar van alle verrichtingen in het verleden, honderden labuitslagen als regel in het journaal, enzovoort. Toestemming patiënt Toestemming patiënt leidt tot veel vragen en onduidelijkheid. Dit is niet geregeld via ZFT, zoals het ook niet is geregeld bij verzending per post. De verantwoordelijkheid ligt bij de huisartsen zelf. Het advies van de KNMG luidt dat er toestemming gegeven moet zijn aan een van beiden, de oude óf de nieuwe huisarts. Tijdens de HIS DemoDag spitste de discussie zich toe op de vraag of je iedereen gaat belasten met de toestemmingsvraag en met het opsturen van formulieren of dat je in het ZFT-traject als reminder vraagt of de toestemming is geregeld. Met andere woorden: standaard of on demand. De aanwezigen pleitten voor een zo eenvoudig mogelijke, eenduidige oplossing. Dat wil zeggen alleen als het nodig is, in de praktijk bestaat namelijk slechts in enkele gevallen twijfel over die toestemming. Binnenkort beschikt ZFT al over een chatfunctie, dus dan kan gemakkelijk worden gevraagd om het toestemmingsformulier toe te sturen. Discussiepunten HIS DemoDag Gepleit wordt voor een langere bewaartermijn van de transferverzoeken. De aanwezige huisartsen vinden drie weken te kort om te kunnen reageren op een transferbericht, vooral in vakantieperiodes. Zij geven de voorkeur aan een termijn van ten minste vier weken. Tot nu toe heeft ION elk half jaar kruistests uitgevoerd om de uitwisseling van het EPD-overdracht- 1 bericht tussen alle HISsen te monitoren. De vraag 7

9 Henk Westerhof Aldert van der Vinne Jeroen van der Lugt is of dat nog steeds een geschikt middel is. Enerzijds omdat de HIS-leveranciers bijna niets hebben gedaan met de adviezen ter verbetering uit de laatste tests van maart Anderzijds omdat de praktijk weerbarstiger is, en kruistests niet alles in kaart kunnen brengen. Zo blijkt uit de inventarisatie dat bij uitwisseling tussen HIS A en B, of zelfs tussen A en A, het de ene keer goed kan gaan en een andere keer niet, ook als dossiers afkomstig zijn van dezelfde huisartsenpraktijk. De conclusie is dat er wel druk op de leveranciers moet worden uitgeoefend wellicht is het beste middel om Jong versus oud Isar Wulffaert is de jongste aanwezige huisarts: Ik ben erg kritisch over de automatisering in de huisartsenpraktijk. Waarom is het niet beter geregeld? Dat moet mogelijk zijn, kijk maar naar andere bedrijfstakken, bijvoorbeeld de luchtvaart. Om prettig te werken, moet je zo weinig mogelijk administratieve rompslomp hebben. Wat geautomatiseerd kan, moet geautomatiseerd zijn, zo veilig en goed mogelijk. Het moet uit zijn met al die versnippering en koppelingen aan allerlei kleine bedrijfjes. Maar we moeten als huisartsen wel het heft in eigen hand houden, en het niet overlaten aan Microsoft of andere ICT-spelers. We moeten zorgen dat we weten wat we willen en bepalen hoe de huisartsenautomatisering in Nederland eruit moet zien. Daarvoor moeten we goed rondkijken wat er te koop is, met open blik en internationaal. In Spanje is er bijvoorbeeld een gezamenlijk EPD voor huisartsen en ziekenhuizen. Pieter Houwink de oudste aanwezige huisarts heeft zich altijd ingespannen voor de huisartsautomatisering en oriënteert zich wat dat betreft nog steeds internationaal. Hij schetst als antwoord op de opmerkingen van Isar drie problemen: Nederlandse huisartsen zijn onvoorstelbaar eigenwijs en menen dat hun eigen HIS het beste is en onvergelijkbaar met andere. Huisartsen geven ongeveer 2 tot 3 procent van hun omzet uit aan automatisering, terwijl het gemiddelde in andere info-intensieve sectoren 8 tot 10 procent bedraagt. De oplossing zou zijn om te standaardiseren onder de motorkap en te werken met één gemeenschappelijke motor (= datamodel), met per HIS verschillende buitenkanten. Tot nu toe is dat ondanks verwoede pogingen onder drie verschillende ministers niet gelukt. De wedervraag van Isar luidt: Wie is de baas? En het antwoord van Pieter: De oplossing zou zijn dat de overheid zich terugtrekt, en het veld, de huisartsen het allemaal zelf gaan betalen 8

10 [kader 2] Analyse van de ochtendsessies gebruikers te stimuleren fouten te melden bij hun HIS-leverancier. De aanwezigen dringen erop aan dat ION daarnaast blijft testen en zich er samen met NedHIS en de gebruikersverenigingen voor inzet dat er iets gebeurt met de uitkomsten daarvan. Het is bekend dat de losse correspondentie nog een knelpunt vormt, dat stap voor stap aangepakt gaat worden. Primair is het van belang dat alle HISsen zich conformeren aan de eerder gemaakte afspraak om pdf-bestanden te gebruiken. Nu zijn dat vaak nog bestanden met andere extensies (zoals.edi,.text,.spod, enzovoort), die niet geopend kunnen worden. Nog niet elk HIS kan pdfbestanden maken. En het ene HIS stopt alle correspondentie in één pdf-bestand, het andere maakt van elke brief of uitslag een apart document. De bedoeling is dat als eerste stap in dit verbeterproces op korte termijn elk HIS een pdf-bestand kan maken van het complete patiëntdossier en zipbestanden kan lezen. Moeten we nog energie stoppen in het EPDoverdrachtbericht of inzetten op HL7vs3 (de nieuwe berichtenstandaard in de zorg)? In 2010 is ervoor gekozen om als uitgangspunt voor het verhuisproject te kiezen voor wat er al voor handen was het EPD-overdrachtbericht (vroeger: MEDOVD) en aan te sluiten zodra Nictiz een nieuw verhuisbericht op basis van HL7vs3 heeft ontwikkeld. Anno 2014 is dat bericht er nog niet. Echte winst levert het elektronisch verhuizen op zodra de drie onderdelen van het patiëntverhuisdossier met één druk op de knop klaargezet kunnen worden en met een druk op een andere knop geüpload worden naar ZFT. Of omgekeerd met een druk op de knop kan worden opgehaald en met een andere worden ingelezen. Zo ver is het nog niet. Er moeten nog veel hobbels worden weggenomen. De opvallend positieve reacties over de nieuwe mogelijkheden met ZFT van heel veel assistentes, die tegelijkertijd allerlei fouten meldden, laten zien dat daaraan hard moet worden gewerkt. 3 Noot 1. Zie Nieuwste Kruistests, SynthesHis 2014;2:

11 HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal Christie Manintveld Tijdens het ochtendprogramma van de HIS DemoDag stond het patiëntportaal centraal. Hoewel de aanwezigen in de dagelijkse praktijk zelf vooral met de achterkant van het patiëntportaal werken, vonden zij het interessant om ook eens naar verschillende voorkanten te kijken. Huisarts Casper Tombrock trapte af en presenteerde vanuit het perspectief van de patiënt zijn patiëntportaal (OmniHis). Daarna vertelde Wendy Breuker, assistente in wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen, over het patiëntportaal binnen Promedico. Als derde en laatste demonstreerde Pascale Hendriks, huisarts in De Sluis, medisch centrum Spaarndam, de voorkant van haar Medicom-patiëntportaal. Een overeenkomst tussen de verschillende portalen is dat ze alle drie toegankelijk zijn via de website van de huisartsenpraktijk. Er waren ook verschillen, zoals de manier van inloggen en het aantal zaken dat een patiënt online kan regelen. Bij de één beperkt dit laatste zich tot het online maken van een afspraak, bij de ander kan een patiënt ook herhaalrecepten, reisdocumenten of een e-consult aanvragen of een eigen dossier bijhouden. Leo van Rooijen, dagvoorzitter ACTUEEL ONDERWERP Na de presentaties benadrukt dagvoorzitter Leo van Rooijen nog eens hoe actueel het patiëntportaal is. Veel huisartsenpraktijken hebben inmiddels een patiëntportaal en steeds meer zorgverzekeraars beschouwen het als een vereiste. Ook de patiënt verwacht onlinedienstverlening, bevestigde Marcel Heldoorn van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF): Mensen zijn inmiddels gewend om zaken via internet te regelen. In de zorg is dit ook onvermijdelijk. Het zou nog veel verder kunnen gaan dan het maken van afspraken en het aanvragen van recepten. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft een advies uitgeschreven waarin staat dat een patiënt in de toekomst via internet moet kunnen beschikken over al zijn gezondheidsgegevens. De minister van 10

12 Willem van Stempvoort Tejo Janssen Joppe van der Reijden Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ambitie om binnen vijf jaar 80 procent van de chronisch zieken toegang te geven tot hun dossier. En in de Eerste Kamer wordt gesproken over het recht op een digitale kopie van je medisch dossier. INLOGGEN IS DREMPELVERHOGEND Uit de presentaties blijkt dat er veel verschil is in de manieren van inloggen. Het ene portaal werkt alleen met digid, bij het volgende kun je inloggen met gebruikersnaam, wachtwoord en een sessiecode, en bij een derde volstaan alleen gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige praktijken moeten mensen die een account willen aanmaken voor het patiëntportaal, zich aan de balie komen identificeren, zodat zeker is dat de patiënt zelf een account voor het patiëntportaal aanmaakt. Een van de aanwezigen: Ik merk dat het inloggen met digid voor veel mensen een enorme drempel is. Het patiëntportaal geeft mensen wel veel voordelen. Als ze eenmaal ingelogd Presentatie 1: Casper Tombrock, huisarts OmniHis Casper Tombrock Huisarts Casper Tombrock presenteerde vanuit het perspectief van de patiënt zijn patiëntportaal (OmniHis). De patiënten van Casper hebben de mogelijkheid om online een afspraak te plannen. Op de website van de praktijk staat een link naar de webagenda. Wie hierop klikt krijgt een invulscherm te zien. De patiënt identificeert zich door zijn geboortedatum, postcode en huisnummer in te voeren en krijgt vervolgens dagen en tijdstippen te zien (in de komende twee weken) waaruit hij kan kiezen. Ook kan hij aangeven met welke huisarts een afspraak gewenst is. Vervolgens moet de reden voor het maken van de afspraak worden ingevuld. Hierbij kan de patiënt veel tekst kwijt. Als laatste moet het adres worden ingevuld. Op dit adres ontvangt de patiënt een bevestiging van de afspraak, die automatisch kan worden overgenomen door een digitale agenda (als de patiënt hierover beschikt). Een afspraak afzeggen kan nog niet via het portaal. 11

13 Presentatie 2: Wendy Breuker, assistente Promedico Wendy Breuker is assistente in wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen. Ze laat zien hoe patiënten via het patiëntportaal (Promedico) een afspraak kunnen maken, herhaalrecepten kunnen bestellen of voor een e-consult kunnen kiezen. De patiënten komen in het portaal via de website van het gezondheidscentrum. Om gebruik te maken van de onlinediensten moet eenmalig een account worden aangemaakt, zodat patiënten daarna met een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen. Na het inloggen krijgt de patiënt per een sessiecode toegestuurd. Als hij deze heeft ingevoerd, krijgt hij toegang tot het patiëntportaal. Bij het online maken van een afspraak worden de mogelijkheden in de agenda getoond. Het is mogelijk om een dubbele afspraak te maken en ook om een afspraak online weer af te zeggen (tot minimaal 24 uur van tevoren). Na het kiezen van een dag, tijd en zorgverlener klikt de patiënt op Bevestigen, waarna hij de melding krijgt dat de afspraak gemaakt is. Per ontvangt hij een bevestiging met een overzicht van de afspraak. De patiënt kan een herhaalrecept aanvragen voor de medicijnen die hij op dat moment gebruikt. Alleen de middelen die voor een herhaalrecept in aanmerking komen, worden getoond op de persoonlijke pagina van de patiënt. Door op een middel te klikken komt dit in een winkelwagentje terecht. Als alle benodigde middelen zijn geselecteerd, gaat de patiënt naar Uw aanvraaglijst. Hier kan hij eventueel de hoeveelheid aanpassen, waarna hij op bevestigen klikt. De patiënt ontvangt een met hierin het overzicht van de bestelde medicijnen. Voor een e-consult selecteert de patiënt de Wendy Breuker zorgverlener en voert hij het onderwerp en zijn vraag in. Vervolgens drukt hij op Bevestigen. Op zijn persoonlijke pagina kan de patiënt zien welke afspraken hij heeft gemaakt, welke recepten online zijn aangevraagd en welke e-consulten nog openstaan en welke al beantwoord zijn. zijn, hoeven ze alleen maar hun medicatie aan te klikken en op bevestigen te drukken. Het alternatief is de namen van alle benodigde medicatie zelf op een formulier invullen en dit versturen. Dat is veel meer werk en toch logt de helft van de chronische patiënten niet in.' Inloggen op het patiëntportaal zou eenvoudig en tegelijkertijd veilig moeten zijn. Ook is standaardisatie wenselijk. Eén account en één manier om in te loggen zouden de drempel om gebruik te maken van onlinediensten in de gezondheidszorg een stuk lager maken. ZIJN GEGEVENS GOED BEVEILIGD? Over veiligheid is het laatste woord nog niet gezegd. Het is vele aanwezigen een doorn in het oog dat de huisarts de beveiliging 'tot zes cijfers achter de komma' regelt en dat de patiënt zijn gegevens vervolgens op Facebook zet of zijn complete medisch dossier aan een advocaat overhandigt. Hoe ver gaat onze verantwoordelijkheid, vragen aanwezigen zich hardop af. Kunnen patiënten de gevolgen inschatten van het vrijgeven van hun medische gegevens? Daarover zijn de meningen verdeeld. Belangrijk is in ieder geval dat goed gelogd wordt wie op welk 12

14 Herman Levelink Frits Schueler Presentatie 3: Pascale Hendriks, huisarts Medicom Pascale Hendriks Pascale Hendriks, huisarts in De Sluis, medisch centrum Spaarndam, demonstreerde de voorkant van haar Medicom-patiëntportaal. Via de knop Inloggen voor patiënten op de website of via mijn gezondheid.net kunnen patiënten naar het portaal. Inloggen doen zij met hun adres en een wachtwoord. Daarnaast is een DigiD met sms-functie vereist om toegang te krijgen. Vervolgens kunnen de patiënten een afspraak plannen met de huisarts, een praktijkondersteuner of een assistente. Zij kunnen zelf aangeven of ze een herinnering per willen ontvangen en wanneer zij deze willen ontvangen. In de mail staat een overzicht van de afspraak en een foto van degene met wie de afspraak is gemaakt. Als mensen voor een e-consult kiezen krijgen ze automatisch een melding op het scherm. Hierin staat in welke gevallen het e-consult niet geschikt is, zoals bij spoedgevallen. Dit gelezen hebbende kunnen patiënten kiezen aan welke zorgverlener ze hun vraag willen stellen: een huisarts, praktijk-ondersteuner of assistente. Ze voeren het onderwerp en de vraag in en na het verzenden verschijnt het bericht dat de zorgverlener ernaar streeft binnen twee dagen te antwoorden. Patiënten kunnen ook een overzicht van hun eerdere e-consulten bekijken. Een laatste functie die Pascale uitlicht, is de mogelijkheid om een deel van je eigen medisch dossier te bekijken. Patiënten kunnen problemen en episodes bekijken, en ook zelf een dossier bijhouden. Ze kunnen doorklikken naar patiëntenbrieven en onderzoeksuitslagen inzien. Deze worden altijd eerst door de huisarts gezien en vervolgens beschikbaar gemaakt voor de patiënt. 13

15 Marcel Leijten Achter de knoppen moment gegevens heeft geraadpleegd. Een idee is om de patiënt zelf de controle en dus meer verantwoordelijkheid over zijn gegevens te geven. De patiënt zou bijvoorbeeld zelf toegang kunnen geven aan personen die hij (een deel van) zijn dossier wil laten bekijken. De patiënt kan hiervoor dan zelf een sessiecode afgeven. PRAKTISCH VERBETERPUNT Een ander, direct te verbeteren veiligheidsaspect kwam ook tijdens de discussie na de demonstratie naar voren. Bij het bekijken van de verschillende portalen en diensten viel op dat patiënten in een aantal gevallen per een bevestiging krijgen van de bestelde herhaalrecepten. In deze worden ook de bestelde medicijnen genoemd. Dit is privacygevoelige informatie die onnodig via onbeveiligde kanalen verstuurd wordt. Beter is het om een bevestiging te sturen waarin slechts staat dat de patiënt herhaalrecepten heeft aangevraagd. Wil een patiënt vervolgens bekijken welke medicijnen dit betreft, dan kan hij of zij hiervoor inloggen in het patiëntportaal. De HISsen zijn nog niet bezig met de ontwikkeling van een individueel onlinezorgplan. Het NHG werkt aan een format en vervolgens zal het stapsgewijs worden ingevoerd. Er wordt gepleit voor het breed opzetten van één systeem om dat gaandeweg te specificeren: samen werken aan uniformiteit in plaats van het afzonderlijk opzetten van verschillende systemen. 3 PERSOONLIJK ZORGPLAN IS HIS- OVERSTIJGEND Tot slot komt het zorgplan ter sprake. Is dit iets wat in het patiëntportaal thuishoort? Zijn er binnen de verschillende HISsen plannen voor de ontwikkeling van een onlinezorgplan? Bij het zorgplan is het van belang dat de patiënt, maar ook mantelzorgers, zorgverleners en bijvoorbeeld de gemeente toegang hebben. Dit maakt het zorgplan HIS-overstijgend. Ook hier is veiligheid weer van groot belang. Wie mag welke gegevens inzien? Vier assistentes, vier verschillende HISsen, van links naar rechts: Ada Bukman, Wendy Breuker, Wendy Warmenhoven, Sanne van Gessel 14

16 HIS DemoDag 2014 Christie Manintveld Een kijkje achter de schermen van patiëntportalen In de tweede ronde over het patiëntportaal tijdens de HIS DemoDag stond de achterkant ervan centraal. Huisartsen en assistentes lieten de aanwezigen zien hoe zij een onlineherhaalreceptaanvraag, een e-consult en een via het patiëntportaal geplande afspraak afhandelen. Daarna was er ruimte voor discussie. Bij het aanvragen van herhaalrecepten is een aantal verschillen te ontdekken, zo blijkt uit de presentaties. Sommige verschillen berusten op technische mogelijkheden, andere op keuzen van de huisarts. Zo kunnen patiënten bij de ene praktijk alleen online recepten aanvragen voor middelen die de huisarts als chronisch heeft gemarkeerd. Bij een volgende praktijk kunnen mensen alle medicijnen die zij gebruiken aanklikken. Logischerwijs verschilt hierdoor ook de afhandeling van de aangevraagde recepten. De huisarts die online alleen vooraf geselecteerde middelen laat bestellen, kan deze aanvragen direct laten doorstromen naar de apotheek. Wie mensen meer keuze geeft, zal elke aanvraag moeten controleren en autoriseren. HOE KOMT EEN AANVRAAG BINNEN? Ook de manier waarop aanvragen voor herhaalrecepten binnenkomen verschilt. Bij een aantal systemen krijgt de huisarts een melding of postbericht over de nieuwe aanvraag. In het fiatteer- of autorisatiescherm beoordeelt hij de aanvraag en kan hij deze bevestigen of afwijzen. René van Leeuwen, die de presentatie voor CGM HUISARTS (voorheen MIRA) verzorgt, vertelt dat hij in zijn fiatteerscherm kan selecteren op webrecepten. Zo weet ik welke recepten door Wim Jongejan 15

17 René van Leeuwen Isar Wulffaert patiënten zelf zijn aangevraagd. Deze aanvragen kan hij vervolgens eenvoudig controleren aan de hand van de informatie over de patiënt, zijn medicijngebruik en contra-indicaties, die op het scherm getoond wordt. Bij Casper Tombrock komen herhaalaanvragen niet automatisch in het HIS (OmniHis) terecht. De assistentes nemen het verzoek zelf over op de herhaallijst. Deze moet de huisarts vervolgens autoriseren. E-CONSULT Als een patiënt een e-consult aanvraagt, krijgt de huisarts hiervan een melding. Vervolgens kan de vraag van de patiënt worden bekeken en kan in hetzelfde scherm het antwoord worden ingevoerd. Sommige portalen bieden de mogelijkheid bijlagen (zoals uitslagen) toe te voegen. Door vervolgens op Verder of Bevestigen te klikken krijgt de patiënt een waarin staat dat zijn vraag is beantwoord. Om het antwoord te zien, moet de patiënt inloggen in het patiëntportaal. In het patiëntportaal zijn ook eventuele eerdere e-consulten in te zien. In de meeste gevallen kunnen de e-consulten automatisch worden overgenomen in het HIS. In een enkel geval moeten vraag en antwoord handmatig in het HIS worden overgenomen. Verder kunnen in alle systemen de mogelijkheden rond het e-consult worden ingesteld. Wendy Breuker (Promedico ASP): Je kunt in het systeem regels voor e-consulten instellen. Zo hebben wij een herhaaltermijn van acht uur ingesteld om chatsessies te voorkomen. ONLINE AFSPRAKEN MAKEN Voor het online plannen van afspraken kunnen blokken in de agenda worden geselecteerd en vrijgegeven. René van Leeuwen (CGM HUISARTS): In de agenda zie ik direct welke afspraken online gemaakt zijn. Achter die afspraken staat de letter W en in de bijbehorende memo staat automatisch welke reden de patiënt heeft ingevuld. Ik vind die letter W zeker nuttig, omdat ik dan weet dat er bij die afspraken geen triage heeft plaatsgevonden door de assistente. Bij Medicom zijn de webafspraken ook herkenbaar. Pascale Hendriks: De assistente screent deze afspraken een dag van tevoren en maakt indien nodig van sommige afspraken dubbele afspraken op basis van de aanleiding die patiënten voor de afspraak hebben ingevuld. Enkele huisartsen geven aan dat zij geen onlineafspraken binnen 24 uur laten maken en dat ook het ver vooruit plannen van afspraken begrensd wordt. Meestal kunnen patiënten kiezen of zij een enkele of een dubbele afspraak willen maken. DISCUSSIE In de presentaties lieten de gebruikers van verschillende HISsen zien via welke schermen en welke knoppen je zaken kunt regelen en instellen. Tijdens de discussie die op de presentaties volgt, gaat het minder over de technische afhandeling en meer over de gevolgen en veranderingen die het gebruik van een patiëntportaal met zich meebrengt. Ook zijn de aanwezigen benieuwd naar de mate waarin huisartsen en patiënten daadwerkelijk gebruikmaken van de onlinemogelijkheden. WEGVALLEN VAN TRIAGE Eerst wordt gesproken over het wegvallen van triage door de assistente bij het maken van onlineafspraken. Kunnen patiënten zelf inschatten voor welke klachten ze online een 16

18 Discussie in de kring afspraak kunnen maken en voor welke ze beter direct kunnen bellen? In de praktijk blijkt dat dit weinig problemen oplevert. Bij twijfel wordt vaak telefonisch contact opgenomen en een van de aanwezigen wijst op de triagefunctie van apps, zoals 'moetiknaardedokter.nl'. In een van de HISsen waren triagevragen in het patiëntportaal ingebouwd. Deze zijn later weer verwijderd omdat deze eerder als een obstakel, dan als effectief werden ervaren. AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN ANDER Een issue is het maken van afspraken voor anderen: een moeder die een afspraak maakt voor haar puberzoon bijvoorbeeld. Zij logt in op haar persoonlijke pagina in het patiëntportaal. Bij de reden voor de afspraak vermeldt zij ook dat het om een afspraak voor haar zoon gaat. De gegevens over de afspraak worden nu toch automatisch in haar dossier in het HIS opgeslagen. Het zou handig zijn als ouders bijvoorbeeld kunnen aanvinken voor welk kind zij een afspraak maken, zodat de gegevens direct in het juiste dossier terechtkomen. E-CONSULT GOED BEGRENZEN Over de voor- en nadelen van het e-consult zijn de meningen verdeeld. De meeste aanwezigen vinden dat patiënten over het algemeen goed kunnen inschatten of een vraag geschikt is voor een e-consult. Wel lopen artsen er tegenaan dat mensen in de hulpvraagregel erg veel tekst plaatsen. Soms is dat tekst die ze van internet kopiëren en willen voorleggen aan de huisarts, die vervolgens meer dan de consulttijd bezig is om de vraag af te handelen. Hebben mensen er problemen mee dat je maar één e-consult per dag kunt aanvragen? Dit komt bijna nooit voor, blijkt uit de reactie van de aanwezigen. Bovendien', merkt iemand op, 'kun je als huisarts ook maar één e-consult per dag declareren.' BLIK OP DE TOEKOMST Het aanvragen van herhaalrecepten is verreweg de meest gebruikte functie van het patiëntportaal. Hoeveel mensen gebruikmaken van het patiëntportaal is deels afhankelijk van de manier waarop je het portaal bij je patiënten promoot. Maar zelfs in de praktijken waar patiënten zeer actief worden uitgenodigd, blijft het aantal gebruikers achter. De meest genoemde drempel is het inloggen en het toenemende aantal portalen. In de tijd dat mensen hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben gevonden, kunnen ze al drie keer gebeld hebben. Ziekenhuizen werken aan portalen waarin de huisarts ook gegevens kan inzien met toestemming van de patiënt. De aanwezigen pleiten voor één entree naar alle verschillende portalen in de gezondheidszorg, zodat je na één keer inloggen toegang krijgt tot al je gegevens. De meest logische plek voor zo'n entree? Bij de huisarts! 3 17

19 HIS DemoDag 2014 Hoe werkt dat in jouw HIS? Gerda Mensink Leo van Rooijen Het idee voor een HIS DemoDag is ontstaan tijdens de redactievergaderingen van SynthesHis. Die redactie bestaat uit huisartsen die allemaal verschillende HISsen gebruiken. Bij veel onderwerpen die ter sprake kwamen, was de vraag: hoe gaat dat in jouw HIS? Er waren nog geen laptops of tablets waarop je dat even kon laten zien. De redacteuren werden steeds nieuwsgieriger naar de andere HISsen. Soms ging een redacteur naar de praktijk van een mederedacteur voor een live-demonstratie. Maar de droom was om al die HISsen in één ruimte in werking te zien. Niet uit onvrede met het eigen HIS, maar vooral uit interesse voor ICTmogelijkheden en de oplossingen voor algemene problemen. In 2006 werd dat voor de eerste keer werkelijkheid. De redacteuren nodigden een collega-huisarts uit die hetzelfde HIS gebruikt en verzorgden samen een demo van de afgesproken onderwerpen. Zij nodigden daarnaast enkele deskundigen uit van de afdeling automatisering van het NHG en de vakgroep Medische Informatie van Erasmus MC. Het was meteen een groot succes en sindsdien is de HIS DemoDag niet meer weg te denken. Op 8 oktober vond de negende HIS DemoDag plaats. De formule is niet fundamenteel gewijzigd, het aantal deelnemers is in de loop der jaren uitgebreid, onder meer met de pakketcommissies en besturen van de HISgebruikersverenigingen. En de laatste twee keer ook met assistentes en jongere in ICT geïnteresseerde huisartsen. In de loop der jaren heeft de HIS DemoDag veel opgeleverd, vooral ideeën en huiswerk voor de pakketcommissies, agendapunten voor NedHIS en aandachtspunten voor het HIS-Referentiemodel. Alle deelnemende HISsen hebben verbeteringen of nieuwe functionaliteiten te danken aan de HIS DemoDagen. Daarnaast was en is er aandacht voor HIS-overstijgende zaken, zoals het medicatieoverzicht en elektronisch verhuizen van patiëntdossiers. 3 18

20 HIS DemoDag 2014 Wie deden ermee? Medicom: MicroHIS: CGM HUISARTS: OmniHis: Promedico ASP: Promedico VDF: Pascale Hendriks Wim Jongejan en Frits Schueler René van Leeuwen (redactie) en Tejo Janssen Piet Molenaar en Casper Tombrock (redactie) Wendy Breuker (assistente), Jeroen van der Lugt (redactie) en Jan Arie van Wijngaarden Willem van der Linden en Robert Wladasch Wie waren erbij? Huisartsen: Assistentes: Externe deskundigen: En verder: Eduard Graat, Pieter Houwink, Kees Kanters, Sophie Klapwijk, Harm Jan Lamers, Herman Levelink, Adriaan Mol, Menno Riemeijer, Leo van Rooijen (dagvoorzitter), Jan Sloekers, Martien Soestbergen, Willem van Stempvoort, Kees in 't Veld, Aldert van der Vinne, Wouter van Weers en Isar Wulffaert Ada Bukman, Sanne van Gessel en Wendy Warmenhoven Erica Bastiaanssen (NHG automatisering), Sjoukje van der Bij (NIVEL EPD Scan), Carinke Buiting (NHG automatisering), Marcel Heldoorn (NPCF), Marcel Leijten (ION Veilig Verhuizen), Mees Mosselveld (Medische Informatica Erasmus MC), Joppe van der Reijden (ION Veilig Verhuizen), Henk Westerhof (NHG automatisering) en Marcel de Wilde (Medische informatica Erasmus MC) Christie Manintveld (journalist), Bep Otterloo (secretariaat NedHIS), Wouter Scheen (fotograaf en redactiesecretaris SynthesHis) en Gerda Mensink (organisatie/journalist) 3 19

SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering

SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering maart 2014, jaargang 13, nummer 1 Wilna Wind en Wim Daniëls op NedHIS & EZD 2014 Congres Apotheek naar ander AIS UZI-pas in de praktijk Overdracht

Nadere informatie

automatiseringsgraad was al hoog, nu is nagenoeg elke huisartsenpraktijk in Nederland geautomatiseerd.

automatiseringsgraad was al hoog, nu is nagenoeg elke huisartsenpraktijk in Nederland geautomatiseerd. Tiende jaargang SynthesHis Gerda Mensink (tweespraak@tiscali.nl) In de afgelopen tien jaar heeft de huisartsenzorg zich enorm ontwikkeld. Ook qua automatisering. De automatiseringsgraad was al hoog, nu

Nadere informatie

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Patiëntparticipatie ehealth onmisbaar In deze Mediair Patiëntparticipatie krijgt zetje in de rug PGD: alles draait om vertrouwen Grenzeloze mogelijkheden met apps

Nadere informatie

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE:

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE: 04 DECEMBER 2009 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ Antonius Ziekenhuis Sneek: profileren op veiligheid De business case van het EPD e GGZ: online therapie thuis GERLACH CERFONTAINE: MENSELIJK CONTACT DANKZIJ

Nadere informatie

Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis

Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 147 Informatie jaargang 39 OKT 2012 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis De rol

Nadere informatie

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Inhoud Voorwoord 3 1 Conclusie: corporatiesector kan online nog flinke slagen maken 4 2 Inleiding 7 3. Prestaties corporatiewebsites 8 3.1

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Nadere informatie

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl 9e jaargang special no. 1 - BCT Special Voor je ligt een papieren Flits. Nog één keer. We zijn sinds eind vorig jaar overgegaan naar een digitale

Nadere informatie

HOE BEREIKBAAR BENT Ú?

HOE BEREIKBAAR BENT Ú? Praktische toolkit Checklist Tips Stappenplan Communicatieadvies Conceptbrieven HOE BEREIKBAAR BENT Ú? Deze vraag gaat natuurlijk niet over u persoonlijk, maar over de huisartspraktijk waarvoor u - alleen

Nadere informatie

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt.

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Vragen over hoe iets werkt kunnen worden opgevraagd via uitlegpagina's of anders via het forum. Mail naar webmaster over hoe iets werkt worden niet beantwoord. De

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 2 2011 Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus Ab Klink laveert tussen hoop en somberen Social media binnen de zorg: zegen of vloek? Moeten

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorgsector 1 34 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Basisinitiatieven

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit VAKBLAD OVER ICT IN DE ZORG ict JAARGANG 14 NUMMER 4 AUGUSTUS 2013 WWW.ZORGVISIE.NL/ICT 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit 12 Helder declareren DOT brengt relatie kosten en kwaliteit

Nadere informatie

het totale bedrijfsproces

het totale bedrijfsproces Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 150 Informatie jaargang 39 aug 2013 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Het online kanaal geïntegreerd onderdeel van het totale

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Janneke Pieterson Juni 2009 Utrecht Voorwoord Voor u ligt het advies- en implementatierapport ter verbetering

Nadere informatie

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis:

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis: 01 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ, MAART 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen Sleutelnet: regionale uitwisseling in de praktijk Over vijf jaar geen papieren dossiers meer Paul Burger,

Nadere informatie

relevant 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen

relevant 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen 4 8 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen 14 18 relevant Tijdschrift van de nvve nummer 3 juli 2014 8 14 4 Colofon

Nadere informatie

Qm. Garage Van der Meij met twee vestigingen stapt over op King Online. Nieuw in King: Webwinkels beheren met RightClick

Qm. Garage Van der Meij met twee vestigingen stapt over op King Online. Nieuw in King: Webwinkels beheren met RightClick Qm. quadrant 1 Qm. januari 2005 magazine 13 e jaargang no.1 februari 2005 Qm is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Nieuw in King: Digitale

Nadere informatie

ictzorg Interview Gert-Jan van Boven Het landelijk EPD is niet het zoveelste mislukte ICT-project

ictzorg Interview Gert-Jan van Boven Het landelijk EPD is niet het zoveelste mislukte ICT-project ictzorg HET ICT-VAKBLAD VOOR PROFESSIONALS IN DE ZORG JAARGANG 13 - NR 3 - MEI 2012 Interview Gert-Jan van Boven Het landelijk EPD is niet het zoveelste mislukte ICT-project DE MACHT VAN DE ICT-LEVERANCIERS

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie