De heer F. Oomkes Bureau Zuidema Olmenlaan 8 Postbus AC Leusden. 22 november Betreft: onderzoek presentatieadviesboeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer F. Oomkes Bureau Zuidema Olmenlaan 8 Postbus 127 3830 AC Leusden. 22 november 2000. Betreft: onderzoek presentatieadviesboeken"

Transcriptie

1 De heer F. Oomkes Bureau Zuidema Olmenlaan 8 Postbus AC Leusden 22 november 2000 Betreft: onderzoek presentatieadviesboeken Geachte heer Oomkes, Zoals u al te goed weet is mondeling presenteren voor veel mensen een moeilijke taak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel boeken op de markt zijn die beginners en half-gevorderden helpen die opdracht tot goed eind te brengen. U bent in Nederland -naar onze mening- één van de belangrijke adviseurs op dit gebied. Uw boek Communicatieleer dit jaar weer herzien is bij tallozen bekend. Binnen de universiteiten van Leiden en Delft zijn wij al weer enige tijd bezig met een promotieonderzoek naar een onderdeel van de toespraak: de inleiding. In het kader daarvan hebben we het plan opgevat om de Nederlandse adviesboeken van de afgelopen eeuw aan een nader onderzoek te onderwerpen. Een eerste inventarisatie van de uitgebrachte literatuur is afgerond. Hieruit blijkt dat er in de afgelopen eeuw ruim 130 boeken waarin het onderwerp aan de orde komt zijn uitgebracht. De uitgaven zijn niet gelijkmatig gespreid over de eeuw. De laatste twee decennia verschenen er zo n honderd. Waarom melden we u dit alles? We willen een ruime selectie van de verschenen boeken analyseren (zo n boeken). Het zou jammer zijn om in die selectie belangrijke of anderszins interessante boeken te missen. Naar ons idee heeft u hierover waardevolle opvattingen. We zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u die met ons zou willen delen. De bijgaande lijst bevat onze inventarisatie tot dusver. We hebben twee vragen: 1 Zou u de lijst willen langslopen en met behulp van een plusteken ( selecteren ) of twee plustekens ( zeker selecteren ) willen aangeven welke boeken in onze uiteindelijke selectie niet mogen ontbreken. 2 Zou u onze lijst kunnen aanvullen met ten onrechte ontbrekende titels? Het gaat ons om Nederlandstalige boeken of delen van boeken waarin adviezen over spreken in het openbaar gegeven worden in de ruimste zin (van gelegenheidstoespraken en preken tot hoorcolleges en zakelijke presentaties). De grijze literatuur (syllabi binnen presentatietrainingen) blijft buiten beschouwing. Voor de schoolboeken richten we ons op HBO/WO-boeken. Adviesboeken uit Vlaanderen ontbreken momenteel nog in onze verzameling. We begrijpen dat we met deze vraag een beroep doen op uw tijd en aandacht, maar we hopen ook dat u het onderwerp en het belang ervan groot genoeg vindt om ons hierbij te helpen. Wilt u de lijst in de bijgevoegde enveloppe (zonder postzegel) ons weer terugsturen? Een elektronische versie van de lijst is eventueel beschikbaar. Als ons boek over dit onderwerp gereed is, willen we u als dank voor de inspanning er graag een exemplaar van toezenden. Met vriendelijke groet, Bas Andeweg Technische Universiteit Delft web: Bijlage: Adviesboekenlijst Jaap de Jong Opleiding Nederlands Universiteit Leiden

2 Adviezen Mondelinge Presentatie in de twintigste eeuw De selectie is tot stand gekomen op basis van een zoektocht via de catalogi van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek op de trefwoorden: TOESPRAAK; MONDELINGE COMMUNICATIE; WELSPREKENDHEID; ELOQUENTIE; VOORDRACHT; SPREKEN IN HET OPENBAAR; PRESENTATIE. Ook zijn de verwijzingen in de verschillende adviesboeken benut ( sneeuwbalmethode ). We richten ons op schriftelijke, gepubliceerde bronnen. Vooral boeken, hoewel artikelen of delen van boeken ook kunnen voorkomen. De grijze literatuur, zoals dictaten en syllabi die binnen spreekonderwijs en presentatietrainingen gebruikt worden, blijven dus buiten beschouwing. De lijst beperkt zich niet tot een enkel genre. Ook adviesboeken over gelegenheidstoespraken, preken e.d. horen tot lijst. In het begin van de eeuw lijken weinig publicaties verschenen te zijn Cooth, Albertus Maria Cornelis van. Lans, Michaël Joannes Antonius (1909). Handleiding bij het onderwijs in de gewijde welsprekendheid, 3de dr. herz. door J. W. van Heeswijk Leiden: van Leeuwen, [eerste dr. uit 1886; 2 e dr 1896; Kerssemakers; 4 e dr met G. Kuijs] Bruin, Servaas de, Beknopte handleiding voor beoefenaars van stijlleer en welsprekendheid, Rotterdam : Bolle, [1914] 175p Bavinck, Herman, De welsprekendheid. Kampen: Kok [lezing uitgesproken in 1889], 4 e dr Het eenvoudige woord : maandblad voor den Nederlandschen Bond van Christelijke Clubs tot Bevordering der Welsprekendheid, [1922]-1923 Nederlandsche Bond van Christelijke Clubs tot Bevordering der Welsprekendheid, Harlingen : J. van Wier Dz. Voortz. van: Christelijk reciteerblad : maandblad voor den Nederlandschen Bond van Christelijke Clubs tot Bevordering der Welsprekendheid De gewijde rede : practisch maandschrift voor gewijde welsprekendheid / uitg. door Paters Minderbroeders van de Nederlandsche Provincie Instructies, ; Organisatie: Paters Minderbroeders van de Nederlandsche Provincie Weert. 1 (1924/25) - 39 (1966/67), Uitgever: Maastricht : Schenk [Verschijnt 1x per maand, met reg. op jrg. 1-10, 11-21] Voortgez. als: Tijdschrift voor de verkondiging Vogel, Albert (1931). Rhetorica : basis der welsprekendheid. Brussel, Vogel, Albert (1931). Voordrachtskunst : theoretische en praktische beschouwingen. 2de herz. en verm. dr. Arnhem : Van Loghum Slaterus, Donders, A., "Planmatige productie", Den Haag : Donders school voor welsprekendheid, [ca. 1934].24p ? Pfeiffer, Chr. (19..). Huwelijkstoespraken ? Ritter jr., P.H., (1926). De lusten en lasten der Redeneerkunst. Amsterdam: Querido p Goede, J. H. de.(1940).ambtelijke welsprekendheid, voornamelijk bij de uitoefening van het gemeentebestuur, 2de dr. Alphen aan den Rijn : Samsom, Kruitbosch, D.J. (1941). De macht van het woord; beschouwingen over welsprekendheid. s- Gravenhage: Boucher. p Fonteyne, Ast, Voorbereiding tot de voordrachtkunst en de welsprekendheid. Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel, 1941 [1942, 2e druk] 236p Victorianus, P.; O.F.M.Cap, Inleiding op de gewijde welsprekendheid [ca. 1946; Stencil], 136p Kerssemakers, J.W. s.j. (1947). Eloquentia, handboek van de niet-gewijde welsprekendheid. Voorhout. [2 e dr. 1951] p Ritter, P.H. jr. (1949). Van stamelaar tot redenaar. Utrecht. 2e dr Perquin. N. (1951). Voordrachtskunst. Den Bosch Hesp, A.P. (1952), Goed spreken in het openbaar. Assen: Born.

3 Booy, L. (1954). Durf te spreken. s-gravenhage, Knoop, M. (1954). Voer het woord. s Gravenhage Faber, P. (1956), Geachte jubilaris; Een beschouwing en praktische wenken over gelegenheidstoespraken, met voorbeelden toegelicht. Haarlem/Antwerpen: J.H. Gottmer Scheurer, J.H. (1956). Spreken zonder angst. Baarn Sprey, Karel, De leerschool der welsprekendheid. Bilthoven : Nelissen, [1957], Reeks: Tali auxilio., 47p Weller, Maximillian & G. Stuiveling (1961). Moderne Welsprekendheid; handboek voor mondelinge taalbeheersing. Amsterdam/Brussel: Elsevier [Bewerking van M. Weller, Das Buch der Redekunst] [een 3e herziene uitgave verscheen bij Agon Elsevier1968; geen duidelijke verschillen met de eerdere uitgaven] Hesp, A (1962), Beknopt handboek voor sprekers. Amsterdam: G.J.A. Ruys Uitgeversmaatschappij NV Faber, Pé (1966). De praktijk van de welsprekendheid. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum. Prismapocket [4 e druk, 1974] p Tonckens, Liesbeth (1969). Spelregels voor sprekers. Rotterdam Louwerse, C. (1970). De lezing de les gelezen. Groningen: Wolters Noordhoff Nisius, D.B. van (1971). Spreken voor de klas. s-hertogenbosch: Malmberg, 5edr Dis, L.M. van (1973?). Didactische handleiding voor de leraar in de moedertaal. Groningen: Wolters-Noordhoff. Hierin: Het spreekonderwijs, p Reumer, W.; Annet van Battum (1973). Taalexpressie; een vorm van communicatie. Amsterdam/Brussel Hekster, E. (1975). Spreken moet geleerd worden / spreken moet je doen. Groningen. 2dln Tonckens, Liesbeth (1975). Opkomen en afgaan bij gelegenheidsredevoeringen. Den Haag Veldkamp, K. (1975). De techniek van het spreken Dijk, H.L.M. van (1976). Zeggen en schrijven. Utrecht/Antwerpen: Het spectrum. Prismapocket Hierin: H.3 Spreken, p Korswagen, C.J.J. (1976). Mondelinge communicatie II. Groningen: Tjeenk Willink. Hierin: IIIA De techniek van het spreken in het openbaar, p Edens, B. (1979). Van stamelaar tot redenaar. Culemborg: Educaboek Steehouder, M.F.; C.J.M. Jansen; K.A. Maat; J.L.C. van der Staak; E.T. Woudstra (1979). Leren communiceren; procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters- Noordhoff. 1e dr. Hierin: H.10 Een voordracht houden, p Lint, P. van (1980). Vormen van Taalverkeer. Groningen: Xeno Quick, John (1980). Spreken in het openbaar. Amsterdam/Brussel: Intermediair. Reeks: Intermediair Bibliotheek [Vertaling: J. Berghaan van John Quick, A short book on the Subject of Speaking. New York: McGraw-Hill, 1978] Hout, J.F.M.J. van; M.J.A. Mirande; E.B. Smuling (1981). Geven van hoorcolleges. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum. Aulapocket: 807. Reeks: Onderwijskundige informatie voor het Hoger Onderwijs. Hierin o.m.: Het inleiden van de uiteenzetting, p Blum, Karl (1982). Praktijkboek overtuigend spreken; technieken, concepten, modellen. Amsterdam/Brussel: Intermediair. Reeks: Intermediair Bibliotheek [Vertaling L.M.A. Sijmons- Vuerhard van K. Blum (1981), Rhetorik für Führungskräfte. Landsberg am Lech: Verlag Moderne Industrie] Dinger, Tilly; Margreet Smit; Coen Winkelman (1982). Expressiever en gemakkelijker spreken Hoe experimenteer ik met mijn spreekgedrag?. Muiderberg: Coutinho, 5e dr Tilanus, C.B. (1982). Een spreekbeurt, voordracht, presentatie houden - 1e dr. - Utrecht [etc.] : Spectrum, p. : ill. ; 19 cm. - (Aula-boeken ; 702) Met lit. opg. ISBN X

4 Zadelhof-Bouman, E.van (1982). Spreken voor publiek; Een handleiding voor studenten van hogere beroepsopleidingen. Culemborg: Educaboek Morse, Stephen P. (1983) Effectief presenteren /. - 1e dr. - Utrecht [etc.] : Het Spectrum, p. : ill. ; 21 cm. - (Marka) Oorspr. titel: Effectief presenteren : handleiding voor het houden van succesvolle presentaties. - Amsterdam [etc.] : Intermediair, (Intermediair Bibliotheek). - Met lit. opg. ISBN Baldur/Kirchner (1983). Spreken voor een groep. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt Harthoorn-Lokhorst, J.D., (red.) (1984), Schrijf beter, spreek beter. Amsterdam: The Reader's Digest Stassar, Paul (1984). Beheers je taal; een cursus Taalbeheersing voor HBO en WO. Leiden/Antwerpen: Martimus Nijhoff. Hierin: Formele voordracht, p Steehouder, M.F.; C.J.M. Jansen; K.A. Maat; J.L.C. van der Staak; E.T. Woudstra (1984). Leren communiceren; procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters- Noordhoff. 2e geh.herz. dr. Hierin: H.10 Een voordracht houden, p Detz, Joan (1985). Een speech schrijven en het woord voeren; een praktisch gids voor sprekers in het openbaar. Rijswijk: uitgeverij Elmar. [Vertaling Bob van Laerhoven: J. Detz, How to write and give a speech. St. Martin's Press 1984] Edens, B. (1985). Geachte toehoorders. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum Tonckens, Liesbeth (1985). Succesvol spreken. Deventer: Van Loghum Vrolijk, A. (1985). Interventiemodellen. Alphen a/d Rijn: Boer, Ir. H. de (1986). Doelmatige werkmethoden voor teksten schrijven, voordrachten houden, notulen maken. Utrecht: Het spectrum. Markapocket. Hierin: H.5 Voordrachten houden, p Brown, Kenneth P. (1986). Doeltreffend spreken : op vergaderingen en in het openbaar : een praktische wegwijzer/; [vert. uit het Engels door Ben van Duijn]. - Amsterdam : Omega Boek, cop p. ; 22 cm. - (Info/Mens en maatschappij) Vert. van: Stand and deliver : a handbook for speakers, chairmen and committee members. - Wellingborough : Thorsons, ISBN Jay, Antony.(1986) Succesvol presenteren. Velp : TFC, p. ; 22 cm Krusche, Helmut (1986) Neem het woord : zelfverzekerd spreken in het openbaar ;[vert. uit het Duits door C.W.A.J.A. Walraven]. - 2edr. - Baarn : Bigot & Van Rossum, cop p. ; 22 cm Vert. van: Reden und gewinnen. - Geneve : Ariston, Met lit. opg. ISBN X Sas, P. en C. De Clerq (1986). Als je veel moet praten Zelko, H.P. en F.E.X. Dance (1968). Mondelinge communicatie in bedrijf en beroep. Utrecht: Het Spectrum Eijk, Inez van (1987) De spreekhulp - Amsterdam : Contact p. ; 20 cm Met lit. opg. ISBN Leeman, A.D. en A.C. Braet (1987) Klassieke retorica, Haar inhoud functie en betekenis. Groningen: Wolters-Noordhoff, Forsten Luijk, F. (1987). Vaardig Communiceren. Leiden: Martinus Nijhoff. Hierin: H2. Mondeling informatie overdragen, p Maks, R. ; A.M. de Koning (1987) Leergang taalbeheersing voor het HBO : de techniek van het mondeling presenteren /. - Groningen : Wolters-Noordhoff, cop p. ; 24 cm Met lit. opg. ISBN Morse, S.P. (1987) Effectief presenteren, Handleiding voor het houden van succesvolle presentaties. Utrecht: Het Spectrum Boertien-Storm, M.C. (1988). Presenteren, informatief en overtuigend. Bussum: uitgave Boertien en Partners Korswagen, C.J.J. (red.) (1988). Drieluik mondelinge communicatie, Deel I Gids voor de techniek van het doeltreffend spreken, presenteren en instrueren. Deventer: Van Loghum Slaterus.

5 Tilanus, C.B..(1988) Rapporteren, presenteren / - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, p. : ill. ; 19 cm. - (Prisma pocket ; 2667) Bevat: Een scriptie, rapport, artikel schrijven. - Oorspr. uitg.: (Aula-boeken ; 650) ; Een spreekbeurt, voordracht, presentatie houden. - Oorspr. uitg.: (Aula-boeken ; 702). - Met lit.opg. ISBN Hendriks-van den Hengel, A. (1989) Communicatie en presentatie : een praktijkgerichte methode mondelinge taalbeheersing /. - 1e dr. - Zutphen : Thieme, cop p. : ill. ; 25 cm Met lit. opg. ISBN Palm-Hoebé, Marjan; Hans Palm (1989). Effectieve zakelijke presentaties. Groningen: Wolters- Noordhoff [ e herz dr.; enigszins uitgebreid] Sarnoff, Dorothy (1989). Geachte dames en heren.. Overtuigend spreken in elke situatie.. ; [met medew. van Gaylen Moore ; vert. uit het Engels door Tim Lodewijk]. - Helmond : Helmond, [1989] p. ; 21 cm Vert. van: Never be nervous again. - New York : Crown, ISBN ? Max Peper (199?) Presentatievaardigheid - 's-gravenhage : Maxkom Kommunikatietraining, 199X p. ; 24 cm Best, K. de & H. Boertien (1990). Communicatietechnieken. Groningen: Wolters-Noordhoff Peype, D.C.J. van (hoofdred.) e.a. (1990-ÿ). Handboek speech en presentatie. - Alphen aan den Rijn [etc.] : Samsom BedrijfsInformatie, 26 cm Uitg. in samenw. met NIVE, Nederlandse Vereniging voor Management, 's-gravenhage. - Naslagwerk. - Rubriek: "Vraagbaak speech en presentatie" vanaf 1995 in aparte band. - Losbladig. ISBN in ringband Vries, R. de (1990). Spreken voor publiek. Groningen: Heymans Bulletins, Psychologische Instituten RU, HB SW Regter, F.L. ( 1991) Een lezing geven? Waar u aan moet denken! : enige richtlijnen bij de voorbereiding en bij het gebruik van hulpmiddelen /; [red.: J.A. Mosk]. - Amsterdam : Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, p. : ill. ; 24 cm. - (CLinformatie ; nr. 9) ISBN Bloch, David en Leonore Tholen (1991). Persoonlijk presenteren. Alphen a/d Rijn: Samson Bedrijfsinformatie. (Werkwijzer - 50 tips) Horst, Frans van der (1991) Effectief presenteren: een middel tegen plankenkoorts en zenuwen. Baarn: Nelissen p. : ill. ; 21 cm ISBN Leeds, Dorothy (1991) PowerSpeak : overtuigend spreken en doeltreffend overkomen /; [vert. uit het Engels: Gerard Grasman]. - Amsterdam : Omega Boek, cop p. ; 24 cm Vert. van: PowerSpeak : the complete guide to persuasive public speaking and presenting. - New York [etc.] : Prentice Hall Press, ISBN geb Meiden, Anne van der (1991). Over spreken gesproken; aspecten van moderne retorica. Groningen: Wolters-Noordhoff Robinson, James W. (1991). Beter spreken in het openbaar ; [vert. uit het Engels door Parma van Loon]. - Baarn : Bigot & Van Rossum, cop p. ; 22 cm Vert. van: Better speeches in 10 simple steps. - New York : St. Martin's Press, ISBN Wubbels, Theo (1991).Presenteren - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, p. ;19 cm. - (Aula) Met lit. opg. ISBN Blauw,Wim; Teunis Bloothoofd en Piet Kolkena (1992) Presenteren. Red.: B.O.O.O.M. Ontwikkeling]. - Culemborg : B.O.O.O.M. Ontwikkeling, p. : ill. ; 24 cm. - (De basis voor vaardigheden. Leerlingenboeken) Claasen-van Wirdum, Afke; Frank Stienissen (red.); Cora van Soerland, Bert Thobokholt en ans de Vos-Herremans (1992). Tekst en Toespraak; een praktische cursus taalbeheersing voor het hbo. Groningen: Wolters-Noordhoff. Hierin: H. 10 De voordracht, p Hahn, Johan G. (1992) Audiovisuele communicatie : beter presenteren met audiovisuele media. - Leiden [etc.] : Stenfert Kroese, XIII, 193 p. : ill. ; 23 cm. - (Communicatie) Met lit. opg., index. ISBN X Janssen, Daniël (red.) (1989) Zakelijke communicatie; een leergang "communicatieve vaardigheden" voor het HBO. Module 6: Mondeling presenteren, p Groningen: Wolters-Noordhoff. [3 e druk 1996]

6 Mertens, Vincent (1992) Spreken voor publiek /. - 1e dr. - Leuven ; Apeldoorn : Garant, p. ; 24 cm. - (Als je veel moet praten ; nr. 3) Met lit. opg., reg. ISBN Roomer, Joop en Cyriel van Tilborgh (1992). Intern, extern: het integreren van communicatie in bedrijven, organisaties en instellingen. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen / Kluwer Editorial. Losbladig Steehouder, M.; C. Jansen; K. Maat; J. van der Staak; E. Woudstra (1992). Leren communiceren; handboek voor mondeling en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters-Noordhoff. 3e geh.herz. dr. Hierin: H.7 Een voordracht houden, p Brink, H.J. van den;... et al (cursusteam). (1993). Publiekgericht schrijven en spreken : een cursus zakelijk presenteren voor economiestudenten / [:]. - Heerlen : Open universiteit, dl. ; 30 cm ISBN Broekhuizen, Herman (1993). Presentatie bij wijze van spreken : adviezen voor camera- en microfoonpresentatie bij landelijke, lokale en huisomroepen en A.V.-produkties / - Abcoude : Uniepers, cop p. : ill. ; 24 cm + geluidscassette ISBN Korswagen, C.J.J. (red.) (1993) Drieluik mondelinge communicatie - 2e dr. - Houten [etc.] : Bohn Stafleu Van Loghum, p. : ill. ; 25 cm I: Doeltreffend spreken, presenteren en instrueren. - Oorspr. titel: Drieluik mondelinge communicatie. - I: Gids voor de techniek van het doeltreffend spreken, presenteren en instrueren : unilaterale communicatie. - Deventer : Van Loghum Slaterus, Oorspr. uitg.: Met lit. opg., reg. ISBN X Kruijssen, Agave (1993) Spreken voor groot en klein publiek : voordrachten, toespraken en presentaties : de voorbereiding en de praktijk / ; [red.: Gerda Leegsma]. - Groningen : BoekWerk, cop p. ; 21 cm. - (Knelpunten in onze taal) ISBN Rood, G.A.M. (1993) Professioneel presenteren. Amsterdam: De Management Bibliotheek Braet, A. (1994) De retoriek van betogen, Inleiding in de retorische tekstanalyse. Leiden, [Interne uitgave sectie Taalbeheersing, vakgroep Nederlands, RU Leiden Carnegie, Dorothy (1994). Doeltreffend spreken: de succesformule / Dale Carnegie ; [bew. door Dorothy Carnegie ; vert. uit het Engels]. - Amsterdam : Omega Boek, cop p. ; 22 cm Vert. van: The quick and easy way to effective speaking. - New York : Association Press, Eerder verschenen o.d.t.: Zo spreekt u doeltreffend. - Den Haag [etc.] : Succes, (Efficiency bibliotheek). - Oorspr. titel: Vlot spreken en menschen beinvloeden. - Den Haag : Succes. ISBN Eckhardt, Lex; Theo IJzermans (1994). Het woord is nu aan u : over spreken voor groepen /; [ill.: Karin Koevoet]. - Zaltbommel : Thema, p. : ill. ; 22 cm. - (Mens en bedrijf ; 5) Met lit. opg. ISBN Edens, Bert (1994) Spreken in het openbaar. - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, p. ; 18 cm. - (Prisma-boeken) Prisma taal. - Met lit. opg. ISBN X Hilgers, Floor en Jan Vriens. (1994) Professioneel presenteren : handleiding bij het voorbereiden en verzorgen van informatieve en overtuigende presentaties - Schoonhoven : Academic Service, Economie en Bedrijfskunde, cop p. : ill. ; 24 cm. - (Praktijkgidsen voor manager en ondernemer) Met lit. opg., reg. ISBN Horward, J. ; C. Janus, J. van Vugt (1994) Spraakmakend : spreekvaardigheid/communicatie voor het MBO /; [tek. Henk van Dijk]. - 2e [herz.] dr. - Zutphen : Thieme, cop p. : ill. ; 27 cm 1e dr.: Met reg. ISBN Kunst, Th.J.W.; A.J. Krol. (1994) ( S)Preken, hoe doe je dat? / - Hoornaar : Gideon, cop p. ; 20 cm Met lit. opg. ISBN Luijk, Bart van (1994). 'Een zittende spreker verdient een slapend gehoor' : presenteren / ; [cartoons Henk Kemperman]. - Zeist : DOOR, cop p. : ill. ; 21 cm ISBN Pereboom, R. (1994). Succesvol spreken & presenteren in de praktijk: alle tekstbouwstenen, checklists, oefeningen en tips voor professioneel speechen, presenteren, vergaderen en onderhandelen. Amsterdam: WEKA Vuure, Rob van (1994) Het geheim van leuk speechen. 289 tips en ideeën. Zeist: Het Spectrum Kunst, Th.J.W. & A.J. Krol. (S)Preken, hoe doe je dat? Hoornaar : Gideon, p

7 Bloch, David (1995) Presenteren /; onder red. van: A.A. van Ruler... [et al. ; ill.: Huub Coenen]. - 1e dr. - Alphen aan de Rijn [etc.] : Samsom BedrijfsInformatie, p. : ill., tek. ; 24 cm. - (PRaktijk dossier) Met lit. opg. ISBN Brouwer, Cobi, (1995) Opleiden, trainen en presenteren : gebaseerd op NLP-principes /. -1e dr. - Baarn : Nelissen, p. : ill. ; 21 cm. - (PM-reeks) Omslagtitel: Opleiden, trainen & presenteren. - Met lit. opg. ISBN Diekstra, Jack (1995) Bij wijze van spreken : kleine gids voor de redenaar (v/m) [ill.: Ben van Mierlo]. - 2e gew. dr. - Nijmegen : Logikos Trainingen, p. : ill. ; 25 cm. - (Logikos gidsen ; 4) Oorspr. titel: Praten als Brinkman : niet elke politicus is een redenaar : kleine gids voor de spreker m/v Met lit. opg. ISBN Dries, Judith van den; Susanne van IJsel Smits-Hupperts (1995) Uitgesproken goed! : stap voor stap naar publieksgericht spreken /. - Utrecht [etc.] : Kosmos-Z&K, cop p. ; 20 cm Met lit. opg., reg. ISBN X Klijnsma, Karin J. Klijnsma (1995) Beter presenteren. tekstbew.: Nicole W. Baars ; [red.: Jos Jansen van den Doormalen ; ill.: Marre Streutker ; foto's: Wim van IJzendoorn]. - Utrecht : Stichting Educatieve Omroep Teleac, cop p. : ill. ; 31 cm Met lit. opg. ISBN in ringband Spek, Erik van der (1995) De eerste klap. Twintig beproefde openingen. Alphen aan den Rijn: Samson/nive. [Dossier bij Vraagbaak Speech en Presentatie. Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie. Losbladige uitgave sinds Daarvoor Peijpe, D.C.J. van (red.)( ) Handboek Speech en Presentatie. Samson Bedrijfsinformatie] Timmer, Gea (red.)... [et al.].(1995) Presenteren, hoe doe je dat? / - Driebergen :De Bundeling, cop p. : ill. ; 25 cm Met lit. opg. ISBN Wiertzema, Klaas; Patricia Jansen (1995). Spreken in het openbaar - Bussum : Coutinho, p. : ill. ; 22 cm. - (Doelmatig communiceren ; 2) Met lit. opg. ISBN Geel, R., Volmaakte schrijvers schrijven niet, Amsterdam : Amsterdam University Press, Hierin: Geel, R. Mag ik mijzelf aan u voorstellen? : het schrijven van toespraken Amsterdam : Amsterdam University Press, 1995, p Braas, Cees; [et al.] (1996) Presenteren /. - Groningen : Wolters-Noordhoff, cop p. : fig. ; 24 cm. - (Taaltopics) Met lit. opg. ISBN Eijk, Inez van (1996) Groot taal- en manierenboek voor op het werk /. Amsterdam [etc.] : Contact, p. ; 21 cm Met lit. opg., reg. ISBN X Rodrigo, A.W. (1996) ;Effectief presenteren / Thematools. - Amsterdam [etc.] : Addison-Wesley, cop diskette (3.5"). ; 31 cm, in doos + [Handboek] / A.W. Rodrigo (53 p.). - (Management bouwdoos) Titel op diskette: Professioneel presenteren. - Systeemvereisten: DOS-versie Steward, Chris; Mike Wilkinson (1996) Alles wat je altijd al wilde weten over spreken in het openbaar ; [vert. uit het Engels: Enno van der Eerden ; eindred.: Anne Taute... et al.]. - Leiden : Krikke, cop p. ; 18 cm. - (Alles over...) Vert. van: Bluff your way in public speaking. - London : Oval Projects, Rugtitel: Alles over spreken in het openbaar. ISBN Wagenaar, Willem Albert (1996) Het houden van een presentatie. - Rotterdam : NRC Handelsblad, cop p. ; 21 cm. - (Studeren) ISBN Bulck, Jan van den, Erik van der Spek (1997) Hierbij open ik. Opening van een gebouw, bedrijf of evenement. Alphen aan den Rijn: Samson/nive. [Dossier bij Vraagbaak Speech en Presentatie. Alphen aan den Rijn: Samson bedrijfsinformatie. Losbladige uitgave sinds 1995.] Mulder, Milou; Grada Schadee (1997) Kort en goed presenteren. - [Deventer] : Kluwer BedrijfsInformatie, cop p. ; 21 cm. - (Communicatie memo ; 3) ISBN Rohner, Erich (1997) De huwelijkstoespraak : handleiding voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand ; vert. uit het Duits en bew. door Stef Nicolasen ; [ill.: Jack Prince]. - Alphen aan den Rijn : Samsom, cop p. : ill. ; 19 cm Vert. van: Die Trauansprache : Handreichung fuer Standesbeamte. - Frankfurt am Main [etc.] : Verlag fuer Standesamtwesen, ISBN Spolders, Marjon (1997) Het winnende woord, Succesvol argumenteren. Amsterdam: Bert Bakker Braet, A; L. Schouw (1998). Effectief debatteren; argumenteren en presenteren over beleid.

8 Groningen: Wolters-Noordhoff. Hierin m.n. H5 De presentatie, p Hees, Patty van en Erik van der Spek (1998) Over de drempel. Inspirerende nieuwjaarstoespraken. Alphen aan den Rijn: Samson/nive. [Dossier bij Vraagbaak Speech en Presentatie. Alphen aan den Rijn: Samson bedrijfsinformatie. Losbladige uitgave sinds 1995.] Katsma, Wim H. (1998) Het woord is aan... : praktische tips en suggesties voor hen die binnenkort een mondelinge presentatie gaan houden / ; [cartoons: Arend van Dam]. - 's-gravenhage : Elsevier bedrijfsinformatie, p. : ill. ; 24 cm ISBN Kushner, Malcolm (1998); Presenteren voor dummies [vert. uit het Engels: Fontline]. - Amsterdam : Addison Wesley Longman, cop XXVI, 422 p. : ill. ; 25 cm Vert. van: Successful presentations for dummies. - Foster City, CA : IDG Books Worldwide, ISBN Pons, Jany(1998). Bundel: Persoonlijke effectiviteit & presenteren / - 1e dr. Den Haag : Schoevers Uitgeverij, bl. ; 30 cm ISBN in spiraalband Practisch spreken; oefenstof bij Dalmeijer's cursus in vrij spreken, logisch denken en practische levenskunst. [z.j., z.pl Spek, Erik van der (1998). Speech op zakformaat : tips en checklisten voor toespraken en presentaties - Alphen aan den Rijn [etc.] : Samsom, p. ; 19 cm Met lit. opg. ISBN geb Vilsteren, Paul van; Margo Angenent.(1998) Presenteren de basis / - Groningen : Wolters- Noordhoff, cop p. : ill. ; 24 cm + 2 diskettes 3.5". - (Praktische vaardigheden) ISBN Wigman, M.C.S. et al. (cursusteam) (1998). Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici [cursusteam:]. - Heerlen : Open universiteit, dl. ; formaat varieert Bew. van: Publiekgericht schrijven en spreken : een cursus zakelijk presenteren voor economiestudenten. - Heerlen : Open universiteit, ISBN Maat, Arie (1999). De katapult : in een handomdraai spreken voor een publiek / ; [ill.: AM]. - Deventer : Pharps, cop p. : ill. ; 21 cm Met lit. opg. ISBN Methorst, Ingemar ;Juriaan Mieog, Renate Wesselink (1999). Leren presenteren en rapporteren voor leerlingen vwo en havo ; met een voorw. van M.F. Steehouder.- Enschede : Twente University Press, cop p. : ill. ; 23 cm. - (Doorlopende leerwegen ; 1) ISBN Oskamp, Paul en Rudolf Geel (1999) Concreet en beeldend preken. - Bussum : Coutinho, p. : ill. ; 24 cm. - (Schrijfgidsen voor communicatieve beroepen ; 7) Met lit. opg., reg. ISBN Peel, Malcolm (1999) Succesvol in presentaties geven; [vert. uit het Engels: Emmy Middelbeek]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop p. : ill. ; 21 cm. - (Succesvol...) Vert. van: Successful presentation in a week. - London : Hodder & Stoughton, cop (Successful Business in a week series). - Bovenaan omslag en titelp.: Institute of Management. ISBN Pietersma, Sybrand (1999) Presenteren kun je leren - Arnhem : Angerenstein, cop p. : ill. ; 30 cm ISBN Spek, Erik van der (1999) Gewoon blijven ademen, Handreikingen voor schrijvers van toespraken. Alphen aan den Rijn/Diegem: Samson.

Bijlage 1 Lijst Nederlandstalig corpus 1980 tot 2013

Bijlage 1 Lijst Nederlandstalig corpus 1980 tot 2013 Bijlagen Bijlage 1 Lijst Nederlandstalig corpus 1980 tot 2013 1980 J. Quick Spreken in het openbaar 1982 K. Blum Praktijkboek overtuigend spreken 1983 S.P. Morse Effectief presenteren 1983 B. Kirchner

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Aanwinsten van KdG HB Periode 2010/04

Aanwinsten van KdG HB Periode 2010/04 Aanwinsten van KdG HB Periode 2010/04 Psychologie 55 p. (De PM-reeks ; 2007: 8). Met 1. Financiën BTW-gids 2010 / Ine Lejeune. Brussel : BIBF, 2010. 745 Personal finance / Jeff Madura. 4 ed. Boston, Mass.

Nadere informatie

Helder rapporteren. BRING ME NO MORE REPORTS (Macbeth, Act V)

Helder rapporteren. BRING ME NO MORE REPORTS (Macbeth, Act V) Helder rapporteren BRING ME NO MORE REPORTS (Macbeth, Act V) Helder rapporteren Een handleiding voor het opzetten en schrijven van rapporten, scripties, nota s en artikelen Peter Nederhoed Tiende, herziene

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Verantwoording. Literatuur. Dolph Kohnstamm

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Verantwoording. Literatuur. Dolph Kohnstamm Tolstoj als pedagoog CAHIER 7 Verantwoording & Literatuur Dolph Kohnstamm Verantwoording & Literatuur Dolph Kohnstamm Lev Tolstoj door Ilja Repin Verantwoording Aanleiding tot dit project was de herdenking

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Pastoraal Werker In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2015-2016 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar

Nadere informatie

Aanwinsten van HA G Periode 2007/06

Aanwinsten van HA G Periode 2007/06 Aanwinsten van HA G Periode /06 Zonder udc Mertens. Bussum : Coutinho,. 124 p. HA G: HA G 312 G MERT Psychologie Bohn Stafleu van Loghum,. 76 p. HA G: HA G 614.253.5 G BAAR [edit.] Mia Willemsen. Antwerpen

Nadere informatie

Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat hebben methodes ons te bieden?

Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat hebben methodes ons te bieden? VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Ronde 5 Maria van der Aalsvoort ILS, Radboud Universiteit Nijmegen Contact: m.vanderaalsvoort@ils.ru.nl Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat

Nadere informatie

Een patiënt met stress en burnout

Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout in de huisartspraktijk Bart Verkuil Arnold van Emmerik Roelf Holtrop Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Coachende gespreksvoering

Coachende gespreksvoering Over de auteurs Drs. Wouter Backx (1947) studeerde Theoretische en Klinische Psychologie in Leiden. Hij liep een jaar stage bij Albert Ellis,de grondlegger van de RET in New York. Hij is gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

1 1-2. Technische ondersteuning van menselijk handelen

1 1-2. Technische ondersteuning van menselijk handelen Cursusdeel Blokken 1 1-2 Context van De context van Technische ondersteuning van menselijk handelen 1 Open Universiteit Nederland Faculteit Informatica Cursusteam revisie dr. Dipl.-Math. C.K.M. Crutzen

Nadere informatie

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Verwijsmodel. Wilma van der Westen. Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Verwijsmodel. Wilma van der Westen. Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009 Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep Verwijsmodel Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009 Wilma van der Westen bussum 2009 Naslagwerken en verwijsmodel Wanneer je aan je eigen

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 3. Deel 1

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 3. Deel 1 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 2 Deel 1 Deel 3 Deel 1 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1

Nadere informatie

Literatuur verantwoorden

Literatuur verantwoorden Literatuur verantwoorden Hieronder staan regels voor de literatuurlijst. Ze zijn voor een groot deel gebaseerd op de apa-normen: de American Psychological Association. Speciale kenmerken van de apa-methode,

Nadere informatie

Presenteren is niet alleen een verhaal houden voor en groep mensen of jezelf presenteren tijdens een sollicitatie. maar we doen het elke dag, elk

Presenteren is niet alleen een verhaal houden voor en groep mensen of jezelf presenteren tijdens een sollicitatie. maar we doen het elke dag, elk 1 Presenteren is niet alleen een verhaal houden voor en groep mensen of jezelf presenteren tijdens een sollicitatie. maar we doen het elke dag, elk moment. Presenteren is een kado geven aan je publiek.

Nadere informatie

Nederlands. Burgerschap voor AG. M.C. Arnold-Klaarhamer

Nederlands. Burgerschap voor AG. M.C. Arnold-Klaarhamer Nederlands Nederlands Burgerschap voor AG M.C. Arnold-Klaarhamer Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 3. Deel 1. Deel 2

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 3. Deel 1. Deel 2 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 2 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 1. Deel 3. Deel 2

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 1. Deel 3. Deel 2 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 2 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 3. Deel 1

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 3. Deel 1 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 2 Deel 1 Deel 3 Deel 1 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alsem, K.J., & Kostelijk, E.J. (2013). Strategische marketingplanning : Theorie, technieken,

Literatuurlijst. Alsem, K.J., & Kostelijk, E.J. (2013). Strategische marketingplanning : Theorie, technieken, Literatuurlijst Alsem, K.J., & Kostelijk, E.J. (2013). Strategische marketingplanning : Theorie, technieken, toepassingen (6e ed.). Groningen: Noordhoff. Opleiding SBRM/ Jaar 2/ ca. 56,95/ 9789001820626

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Frans 1 Major French 1 Major Frans

Nadere informatie

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven 1/5 Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444 Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven Dit portfolioplan is gemaakt in het kader van het vak 7PF03 (Masterportfolio) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nadere informatie

Willem & Anne van der Meiden. Gids voor zinvol spreken. aandacht. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer

Willem & Anne van der Meiden. Gids voor zinvol spreken. aandacht. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer Mag ik uw Willem & Anne van der Meiden Gids voor zinvol spreken aandacht Uitgeverij Meinema, Zoetermeer www.uitgeverijmeinema.nl Ontwerp omslag: Mulder van Meurs Foto s binnenwerk: Christiaan Krouwels

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

Hand-out Presentatietechnieken

Hand-out Presentatietechnieken Hand-out Presentatietechnieken Zowel tijdens je studie alsook in het toekomstige werkveld zul je regelmatig benaderd worden voor het geven van een presentatie. Onderzoek leert dat ingenieurs gemiddeld

Nadere informatie

Van je nachtmerries af

Van je nachtmerries af Van je nachtmerries af 2 van je nachtmerries af Dit boek, Van je nachtmerries af, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Websites www.sportdevelopment.org www.sportdevelopment.org/supporter www.toolkitsportdevelopment.org www.vnjaarsport.nl www.un.org/sport2005/

Nadere informatie

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda.

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda. 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda 11 mei 2010 Tussentijdse

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk IMPRESSIE WORKSHOP 4 praktijkgericht juridisch onderzoek G.A.F.M. van Schaaijk AANKONDIGING VAN EEN NIEUW BOEK: PRAKTIJKGERICHT JURIDISCH ONDERZOEK DOOR GEERTJE VAN SCHAAIJK Verwachte verschijningsdatum:

Nadere informatie

Mannen Senioren Baan Officieel

Mannen Senioren Baan Officieel Bijgewerkt tot en met 31-12-2015 Mannen Senioren Baan Officieel 100 meter 11.2 sec Wim van Rijn Arnhem 31-05-82 200 meter 22.6 sec John van Sprundel Vught 14-08-88 400 meter 50.00 sec et John van Sprundel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Communicatievaardigheden Code O.C1 Lestijden 120 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 160 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

Het woord is nu aan u! Over spreken in het openbaar

Het woord is nu aan u! Over spreken in het openbaar Het woord is nu aan u! Over spreken in het openbaar Theo IJzermans Lex Eckhardt Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Sprekers bij verschillende gelegenheden Wie van ons houdt de inleiding bij de

Nadere informatie

Bachelorexamen Nederlands

Bachelorexamen Nederlands Bachelorexamen Nederlands 1. Richtlijnen Bachelorexamen Nederlands 1.1. Inleiding 1.2. Scriptie 1.3. Lectuurlijst 1.4. Literair essay 1.5. Map taalkunde 1.6. Map land en volk 1.7. Vertaling 1.8. Conclusie

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Welkom. Presentation SWPBS conferentie 13 november 2015

Welkom. Presentation SWPBS conferentie 13 november 2015 Welkom Presentation SWPBS conferentie 13 november 2015 Wij werken aan een veilige school! SWPBS als proces van schoolontwikkeling en persoonlijke verantwoordelijkheid Angeline van der Kamp MA a.vanderkamp@fontys.nl

Nadere informatie

Omgaan met rijexamenangst

Omgaan met rijexamenangst Omgaan met rijexamenangst Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag hoe

Nadere informatie

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken Antoinette J. Muntjewerff Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid muntjewerff@lri.jur.uva.nl http://www.lri.jur.uva.nl/~munt

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO Postzegel niet nodig Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO TOELATINGSEISEN Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg) Overgangsbewijs

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Professional Communication Advanced

Professional Communication Advanced Exameneisen PCA Professional Communication Advanced Publicatiedatum 1 juni 2008 Startdatum 1 januari 2005 Doelgroep Voorkennis Vrijstelling - mensen die basiskennis hebben van communicatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Literatuurlijst CO- IEMES update

Literatuurlijst CO- IEMES update Literatuurlijst CO- IEMES update Literatuurlijst CO1 Algemeen De APA- richtlijnen over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen / ISBN: 9789046903452/ 12,50 Adviesvaardigheden

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Democratie verdient een feest

Democratie verdient een feest Democratie verdient een feest Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. Met een boordevol programma omlijst dit meerdaagse festival Prinsjesdag. De activiteiten van dit feest werpen licht op

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Communicatieve vaardigheden Code Ac1 Lestijden 40 Studiepunten nvt Ingeschatte totale 55 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal (Hoofdstuk, pagina x)

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal (Hoofdstuk, pagina x) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Literatuur: Noordegraaf, M. (2004, druk 1). Management in het publieke

Nadere informatie

Sociale psychologie en praktijkproblemen

Sociale psychologie en praktijkproblemen Sociale psychologie en praktijkproblemen Sociale psychologie en praktijkproblemen van probleem naar oplossing prof. dr. A.P. Buunk dr. P. Veen tweede, herziene druk Bohn Stafleu Van Loghum Houten/Diegem

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen Boeken die spreken! Op 12 april 2012 zal Remco Claassen de aftrap geven van de collegereeks 2012! Remco Claassen is een rebelse spreker, trainer

Nadere informatie

Nawoord. Fouten door angst voor fouten

Nawoord. Fouten door angst voor fouten Nawoord Fouten door angst voor fouten We zijn aan het einde van de reis door dit boek gekomen. Het was eigenlijk ook een tocht door de geheimen van de menselijke geest. We realiseren ons: angst voor fouten

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I Een Goed Feedbackgesprek Tussen kritiek en compliment Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017

Nadere informatie

Literatuurlijst CCM20 Collegejaar 2: 2015-2016 Module 4: IB&CM International Business & Credit Management

Literatuurlijst CCM20 Collegejaar 2: 2015-2016 Module 4: IB&CM International Business & Credit Management Literatuurlijst CCM20 Collegejaar 2: 2015-2016 Module 4: IB&CM International Business & Credit Management CCM20 Literatuurlijst 2015-2016 Jr2 Mod4 IB&CM Pagina 1 van 6 Module 4 : International Business

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2 Voorbeeld van een zakelijke brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Zoektocht T.a.v. de heer Victor Brent Adres Postcode en plaats Geachte heer Brent, Plaats,

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1. Wat is Lean Six Sigma?

Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1. Wat is Lean Six Sigma? Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1 Wat is Lean Six Sigma? Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 2 Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 3 Wat is Lean Six

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen: 1 Transculturele pedagogiek Inhoudsopgave: 1 TRANSCULTUREEL DENKEN EN HANDELEN...1 1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:...1 1.2 Modellen en een metafoor:...2 1.3 Videotrainingsband:

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Assistent en maatschappij

Assistent en maatschappij Assistent en maatschappij Assistent en maatschappij Burgerschap voor AG B. van Abshoven W. van Grootheest T. Verhoeven Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

IB&C_P, cluster: PCA-A00

IB&C_P, cluster: PCA-A00 IB&C_P, cluster: ABO1-BDE1 Business & Onderzoek 1 - Bedrijfseconomie 1 9789001841775 Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording 3 Heezen A.W.W. Noordhoff 54,95 verschijnt in mei 2015 ABO1-BDE2 Business

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

Zorg voor de oudere cliënt

Zorg voor de oudere cliënt Zorg voor de oudere cliënt Het voeren van een probleemverkennend gesprek Eenzaamheid/Sociaal Isolement* Het bepalen van het risico op een valincident bij een oudere cliënt* Het voeren van een instructiegesprek

Nadere informatie

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:'

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' 43 1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' --------------------------------------------------------------- 1. Inventaris. Een heleboel bloemlezingen presenteren werk van dic

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Orthopedagogie Module Samenwerkingsvaardigheden 1

ECTS-fiche. Graduaat Orthopedagogie Module Samenwerkingsvaardigheden 1 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Orthopedagogie Module Samenwerkingsvaardigheden 1 Code E1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 45 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

WORKSHOP ARGUMENTEREN IN DE DAGELIJKSE LESPRAKTIJK EN EXAMINERING 3F

WORKSHOP ARGUMENTEREN IN DE DAGELIJKSE LESPRAKTIJK EN EXAMINERING 3F WORKSHOP ARGUMENTEREN IN DE DAGELIJKSE LESPRAKTIJK EN EXAMINERING 3F Taalcoachacademie 25-5-2012 Christianne Alberts Inhoudsopgave Taalniveau B2/3F voor studenten Werken volgens vaste structuren Communicatieschema

Nadere informatie

De tandarts aan de leiding

De tandarts aan de leiding De tandarts aan de leiding Erik Ranzijn Bohn Stafleu van Loghum Houten 2007 BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Pre Press Zeist 23/08/2007 Pg. 003 Ó 2007 Bohn Stafleu van Loghum, Houten Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Werken aan scheikunde

Werken aan scheikunde Werken aan scheikunde 24 memoires van hen die de Nederlandse Chemie deze eeuw groot hebben gemaakt Uitgegeven door Delftse Universitaire Pers in 1993. (Copyright 1993 by Delft University Pers). Met toestemming

Nadere informatie

Slagen als onderhandelaar

Slagen als onderhandelaar Slagen als onderhandelaar Lessen voor succesvolle deals Michael Watkins UITGEVERIJ NIEUWEZIJDS Oorspronkelijke titel:. Shaping the Game. The New Leader s Guide to Effective Negotiating. Boston: Published

Nadere informatie

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma ORGANIGRAM RODA '23 Dagelijks Bestuur (DB) VOORZITTER Wim Meuleman VOETBAL VOORZITTER Yvonne Hogerwerf FINANICIELE ZAKEN José Cubo TECHNISCHE ZAKEN Henri v Schaick KANTINE EVENEMENTEN FACILITAIRE ZAKEN

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Niet meer depressief

Niet meer depressief Niet meer depressief Dit boek, Niet meer depressief; Werkboek voor de cliënt, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor de

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie