De heer F. Oomkes Bureau Zuidema Olmenlaan 8 Postbus AC Leusden. 22 november Betreft: onderzoek presentatieadviesboeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer F. Oomkes Bureau Zuidema Olmenlaan 8 Postbus 127 3830 AC Leusden. 22 november 2000. Betreft: onderzoek presentatieadviesboeken"

Transcriptie

1 De heer F. Oomkes Bureau Zuidema Olmenlaan 8 Postbus AC Leusden 22 november 2000 Betreft: onderzoek presentatieadviesboeken Geachte heer Oomkes, Zoals u al te goed weet is mondeling presenteren voor veel mensen een moeilijke taak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel boeken op de markt zijn die beginners en half-gevorderden helpen die opdracht tot goed eind te brengen. U bent in Nederland -naar onze mening- één van de belangrijke adviseurs op dit gebied. Uw boek Communicatieleer dit jaar weer herzien is bij tallozen bekend. Binnen de universiteiten van Leiden en Delft zijn wij al weer enige tijd bezig met een promotieonderzoek naar een onderdeel van de toespraak: de inleiding. In het kader daarvan hebben we het plan opgevat om de Nederlandse adviesboeken van de afgelopen eeuw aan een nader onderzoek te onderwerpen. Een eerste inventarisatie van de uitgebrachte literatuur is afgerond. Hieruit blijkt dat er in de afgelopen eeuw ruim 130 boeken waarin het onderwerp aan de orde komt zijn uitgebracht. De uitgaven zijn niet gelijkmatig gespreid over de eeuw. De laatste twee decennia verschenen er zo n honderd. Waarom melden we u dit alles? We willen een ruime selectie van de verschenen boeken analyseren (zo n boeken). Het zou jammer zijn om in die selectie belangrijke of anderszins interessante boeken te missen. Naar ons idee heeft u hierover waardevolle opvattingen. We zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u die met ons zou willen delen. De bijgaande lijst bevat onze inventarisatie tot dusver. We hebben twee vragen: 1 Zou u de lijst willen langslopen en met behulp van een plusteken ( selecteren ) of twee plustekens ( zeker selecteren ) willen aangeven welke boeken in onze uiteindelijke selectie niet mogen ontbreken. 2 Zou u onze lijst kunnen aanvullen met ten onrechte ontbrekende titels? Het gaat ons om Nederlandstalige boeken of delen van boeken waarin adviezen over spreken in het openbaar gegeven worden in de ruimste zin (van gelegenheidstoespraken en preken tot hoorcolleges en zakelijke presentaties). De grijze literatuur (syllabi binnen presentatietrainingen) blijft buiten beschouwing. Voor de schoolboeken richten we ons op HBO/WO-boeken. Adviesboeken uit Vlaanderen ontbreken momenteel nog in onze verzameling. We begrijpen dat we met deze vraag een beroep doen op uw tijd en aandacht, maar we hopen ook dat u het onderwerp en het belang ervan groot genoeg vindt om ons hierbij te helpen. Wilt u de lijst in de bijgevoegde enveloppe (zonder postzegel) ons weer terugsturen? Een elektronische versie van de lijst is eventueel beschikbaar. Als ons boek over dit onderwerp gereed is, willen we u als dank voor de inspanning er graag een exemplaar van toezenden. Met vriendelijke groet, Bas Andeweg Technische Universiteit Delft web: Bijlage: Adviesboekenlijst Jaap de Jong Opleiding Nederlands Universiteit Leiden

2 Adviezen Mondelinge Presentatie in de twintigste eeuw De selectie is tot stand gekomen op basis van een zoektocht via de catalogi van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek op de trefwoorden: TOESPRAAK; MONDELINGE COMMUNICATIE; WELSPREKENDHEID; ELOQUENTIE; VOORDRACHT; SPREKEN IN HET OPENBAAR; PRESENTATIE. Ook zijn de verwijzingen in de verschillende adviesboeken benut ( sneeuwbalmethode ). We richten ons op schriftelijke, gepubliceerde bronnen. Vooral boeken, hoewel artikelen of delen van boeken ook kunnen voorkomen. De grijze literatuur, zoals dictaten en syllabi die binnen spreekonderwijs en presentatietrainingen gebruikt worden, blijven dus buiten beschouwing. De lijst beperkt zich niet tot een enkel genre. Ook adviesboeken over gelegenheidstoespraken, preken e.d. horen tot lijst. In het begin van de eeuw lijken weinig publicaties verschenen te zijn Cooth, Albertus Maria Cornelis van. Lans, Michaël Joannes Antonius (1909). Handleiding bij het onderwijs in de gewijde welsprekendheid, 3de dr. herz. door J. W. van Heeswijk Leiden: van Leeuwen, [eerste dr. uit 1886; 2 e dr 1896; Kerssemakers; 4 e dr met G. Kuijs] Bruin, Servaas de, Beknopte handleiding voor beoefenaars van stijlleer en welsprekendheid, Rotterdam : Bolle, [1914] 175p Bavinck, Herman, De welsprekendheid. Kampen: Kok [lezing uitgesproken in 1889], 4 e dr Het eenvoudige woord : maandblad voor den Nederlandschen Bond van Christelijke Clubs tot Bevordering der Welsprekendheid, [1922]-1923 Nederlandsche Bond van Christelijke Clubs tot Bevordering der Welsprekendheid, Harlingen : J. van Wier Dz. Voortz. van: Christelijk reciteerblad : maandblad voor den Nederlandschen Bond van Christelijke Clubs tot Bevordering der Welsprekendheid De gewijde rede : practisch maandschrift voor gewijde welsprekendheid / uitg. door Paters Minderbroeders van de Nederlandsche Provincie Instructies, ; Organisatie: Paters Minderbroeders van de Nederlandsche Provincie Weert. 1 (1924/25) - 39 (1966/67), Uitgever: Maastricht : Schenk [Verschijnt 1x per maand, met reg. op jrg. 1-10, 11-21] Voortgez. als: Tijdschrift voor de verkondiging Vogel, Albert (1931). Rhetorica : basis der welsprekendheid. Brussel, Vogel, Albert (1931). Voordrachtskunst : theoretische en praktische beschouwingen. 2de herz. en verm. dr. Arnhem : Van Loghum Slaterus, Donders, A., "Planmatige productie", Den Haag : Donders school voor welsprekendheid, [ca. 1934].24p ? Pfeiffer, Chr. (19..). Huwelijkstoespraken ? Ritter jr., P.H., (1926). De lusten en lasten der Redeneerkunst. Amsterdam: Querido p Goede, J. H. de.(1940).ambtelijke welsprekendheid, voornamelijk bij de uitoefening van het gemeentebestuur, 2de dr. Alphen aan den Rijn : Samsom, Kruitbosch, D.J. (1941). De macht van het woord; beschouwingen over welsprekendheid. s- Gravenhage: Boucher. p Fonteyne, Ast, Voorbereiding tot de voordrachtkunst en de welsprekendheid. Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel, 1941 [1942, 2e druk] 236p Victorianus, P.; O.F.M.Cap, Inleiding op de gewijde welsprekendheid [ca. 1946; Stencil], 136p Kerssemakers, J.W. s.j. (1947). Eloquentia, handboek van de niet-gewijde welsprekendheid. Voorhout. [2 e dr. 1951] p Ritter, P.H. jr. (1949). Van stamelaar tot redenaar. Utrecht. 2e dr Perquin. N. (1951). Voordrachtskunst. Den Bosch Hesp, A.P. (1952), Goed spreken in het openbaar. Assen: Born.

3 Booy, L. (1954). Durf te spreken. s-gravenhage, Knoop, M. (1954). Voer het woord. s Gravenhage Faber, P. (1956), Geachte jubilaris; Een beschouwing en praktische wenken over gelegenheidstoespraken, met voorbeelden toegelicht. Haarlem/Antwerpen: J.H. Gottmer Scheurer, J.H. (1956). Spreken zonder angst. Baarn Sprey, Karel, De leerschool der welsprekendheid. Bilthoven : Nelissen, [1957], Reeks: Tali auxilio., 47p Weller, Maximillian & G. Stuiveling (1961). Moderne Welsprekendheid; handboek voor mondelinge taalbeheersing. Amsterdam/Brussel: Elsevier [Bewerking van M. Weller, Das Buch der Redekunst] [een 3e herziene uitgave verscheen bij Agon Elsevier1968; geen duidelijke verschillen met de eerdere uitgaven] Hesp, A (1962), Beknopt handboek voor sprekers. Amsterdam: G.J.A. Ruys Uitgeversmaatschappij NV Faber, Pé (1966). De praktijk van de welsprekendheid. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum. Prismapocket [4 e druk, 1974] p Tonckens, Liesbeth (1969). Spelregels voor sprekers. Rotterdam Louwerse, C. (1970). De lezing de les gelezen. Groningen: Wolters Noordhoff Nisius, D.B. van (1971). Spreken voor de klas. s-hertogenbosch: Malmberg, 5edr Dis, L.M. van (1973?). Didactische handleiding voor de leraar in de moedertaal. Groningen: Wolters-Noordhoff. Hierin: Het spreekonderwijs, p Reumer, W.; Annet van Battum (1973). Taalexpressie; een vorm van communicatie. Amsterdam/Brussel Hekster, E. (1975). Spreken moet geleerd worden / spreken moet je doen. Groningen. 2dln Tonckens, Liesbeth (1975). Opkomen en afgaan bij gelegenheidsredevoeringen. Den Haag Veldkamp, K. (1975). De techniek van het spreken Dijk, H.L.M. van (1976). Zeggen en schrijven. Utrecht/Antwerpen: Het spectrum. Prismapocket Hierin: H.3 Spreken, p Korswagen, C.J.J. (1976). Mondelinge communicatie II. Groningen: Tjeenk Willink. Hierin: IIIA De techniek van het spreken in het openbaar, p Edens, B. (1979). Van stamelaar tot redenaar. Culemborg: Educaboek Steehouder, M.F.; C.J.M. Jansen; K.A. Maat; J.L.C. van der Staak; E.T. Woudstra (1979). Leren communiceren; procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters- Noordhoff. 1e dr. Hierin: H.10 Een voordracht houden, p Lint, P. van (1980). Vormen van Taalverkeer. Groningen: Xeno Quick, John (1980). Spreken in het openbaar. Amsterdam/Brussel: Intermediair. Reeks: Intermediair Bibliotheek [Vertaling: J. Berghaan van John Quick, A short book on the Subject of Speaking. New York: McGraw-Hill, 1978] Hout, J.F.M.J. van; M.J.A. Mirande; E.B. Smuling (1981). Geven van hoorcolleges. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum. Aulapocket: 807. Reeks: Onderwijskundige informatie voor het Hoger Onderwijs. Hierin o.m.: Het inleiden van de uiteenzetting, p Blum, Karl (1982). Praktijkboek overtuigend spreken; technieken, concepten, modellen. Amsterdam/Brussel: Intermediair. Reeks: Intermediair Bibliotheek [Vertaling L.M.A. Sijmons- Vuerhard van K. Blum (1981), Rhetorik für Führungskräfte. Landsberg am Lech: Verlag Moderne Industrie] Dinger, Tilly; Margreet Smit; Coen Winkelman (1982). Expressiever en gemakkelijker spreken Hoe experimenteer ik met mijn spreekgedrag?. Muiderberg: Coutinho, 5e dr Tilanus, C.B. (1982). Een spreekbeurt, voordracht, presentatie houden - 1e dr. - Utrecht [etc.] : Spectrum, p. : ill. ; 19 cm. - (Aula-boeken ; 702) Met lit. opg. ISBN X

4 Zadelhof-Bouman, E.van (1982). Spreken voor publiek; Een handleiding voor studenten van hogere beroepsopleidingen. Culemborg: Educaboek Morse, Stephen P. (1983) Effectief presenteren /. - 1e dr. - Utrecht [etc.] : Het Spectrum, p. : ill. ; 21 cm. - (Marka) Oorspr. titel: Effectief presenteren : handleiding voor het houden van succesvolle presentaties. - Amsterdam [etc.] : Intermediair, (Intermediair Bibliotheek). - Met lit. opg. ISBN Baldur/Kirchner (1983). Spreken voor een groep. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt Harthoorn-Lokhorst, J.D., (red.) (1984), Schrijf beter, spreek beter. Amsterdam: The Reader's Digest Stassar, Paul (1984). Beheers je taal; een cursus Taalbeheersing voor HBO en WO. Leiden/Antwerpen: Martimus Nijhoff. Hierin: Formele voordracht, p Steehouder, M.F.; C.J.M. Jansen; K.A. Maat; J.L.C. van der Staak; E.T. Woudstra (1984). Leren communiceren; procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters- Noordhoff. 2e geh.herz. dr. Hierin: H.10 Een voordracht houden, p Detz, Joan (1985). Een speech schrijven en het woord voeren; een praktisch gids voor sprekers in het openbaar. Rijswijk: uitgeverij Elmar. [Vertaling Bob van Laerhoven: J. Detz, How to write and give a speech. St. Martin's Press 1984] Edens, B. (1985). Geachte toehoorders. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum Tonckens, Liesbeth (1985). Succesvol spreken. Deventer: Van Loghum Vrolijk, A. (1985). Interventiemodellen. Alphen a/d Rijn: Boer, Ir. H. de (1986). Doelmatige werkmethoden voor teksten schrijven, voordrachten houden, notulen maken. Utrecht: Het spectrum. Markapocket. Hierin: H.5 Voordrachten houden, p Brown, Kenneth P. (1986). Doeltreffend spreken : op vergaderingen en in het openbaar : een praktische wegwijzer/; [vert. uit het Engels door Ben van Duijn]. - Amsterdam : Omega Boek, cop p. ; 22 cm. - (Info/Mens en maatschappij) Vert. van: Stand and deliver : a handbook for speakers, chairmen and committee members. - Wellingborough : Thorsons, ISBN Jay, Antony.(1986) Succesvol presenteren. Velp : TFC, p. ; 22 cm Krusche, Helmut (1986) Neem het woord : zelfverzekerd spreken in het openbaar ;[vert. uit het Duits door C.W.A.J.A. Walraven]. - 2edr. - Baarn : Bigot & Van Rossum, cop p. ; 22 cm Vert. van: Reden und gewinnen. - Geneve : Ariston, Met lit. opg. ISBN X Sas, P. en C. De Clerq (1986). Als je veel moet praten Zelko, H.P. en F.E.X. Dance (1968). Mondelinge communicatie in bedrijf en beroep. Utrecht: Het Spectrum Eijk, Inez van (1987) De spreekhulp - Amsterdam : Contact p. ; 20 cm Met lit. opg. ISBN Leeman, A.D. en A.C. Braet (1987) Klassieke retorica, Haar inhoud functie en betekenis. Groningen: Wolters-Noordhoff, Forsten Luijk, F. (1987). Vaardig Communiceren. Leiden: Martinus Nijhoff. Hierin: H2. Mondeling informatie overdragen, p Maks, R. ; A.M. de Koning (1987) Leergang taalbeheersing voor het HBO : de techniek van het mondeling presenteren /. - Groningen : Wolters-Noordhoff, cop p. ; 24 cm Met lit. opg. ISBN Morse, S.P. (1987) Effectief presenteren, Handleiding voor het houden van succesvolle presentaties. Utrecht: Het Spectrum Boertien-Storm, M.C. (1988). Presenteren, informatief en overtuigend. Bussum: uitgave Boertien en Partners Korswagen, C.J.J. (red.) (1988). Drieluik mondelinge communicatie, Deel I Gids voor de techniek van het doeltreffend spreken, presenteren en instrueren. Deventer: Van Loghum Slaterus.

5 Tilanus, C.B..(1988) Rapporteren, presenteren / - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, p. : ill. ; 19 cm. - (Prisma pocket ; 2667) Bevat: Een scriptie, rapport, artikel schrijven. - Oorspr. uitg.: (Aula-boeken ; 650) ; Een spreekbeurt, voordracht, presentatie houden. - Oorspr. uitg.: (Aula-boeken ; 702). - Met lit.opg. ISBN Hendriks-van den Hengel, A. (1989) Communicatie en presentatie : een praktijkgerichte methode mondelinge taalbeheersing /. - 1e dr. - Zutphen : Thieme, cop p. : ill. ; 25 cm Met lit. opg. ISBN Palm-Hoebé, Marjan; Hans Palm (1989). Effectieve zakelijke presentaties. Groningen: Wolters- Noordhoff [ e herz dr.; enigszins uitgebreid] Sarnoff, Dorothy (1989). Geachte dames en heren.. Overtuigend spreken in elke situatie.. ; [met medew. van Gaylen Moore ; vert. uit het Engels door Tim Lodewijk]. - Helmond : Helmond, [1989] p. ; 21 cm Vert. van: Never be nervous again. - New York : Crown, ISBN ? Max Peper (199?) Presentatievaardigheid - 's-gravenhage : Maxkom Kommunikatietraining, 199X p. ; 24 cm Best, K. de & H. Boertien (1990). Communicatietechnieken. Groningen: Wolters-Noordhoff Peype, D.C.J. van (hoofdred.) e.a. (1990-ÿ). Handboek speech en presentatie. - Alphen aan den Rijn [etc.] : Samsom BedrijfsInformatie, 26 cm Uitg. in samenw. met NIVE, Nederlandse Vereniging voor Management, 's-gravenhage. - Naslagwerk. - Rubriek: "Vraagbaak speech en presentatie" vanaf 1995 in aparte band. - Losbladig. ISBN in ringband Vries, R. de (1990). Spreken voor publiek. Groningen: Heymans Bulletins, Psychologische Instituten RU, HB SW Regter, F.L. ( 1991) Een lezing geven? Waar u aan moet denken! : enige richtlijnen bij de voorbereiding en bij het gebruik van hulpmiddelen /; [red.: J.A. Mosk]. - Amsterdam : Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, p. : ill. ; 24 cm. - (CLinformatie ; nr. 9) ISBN Bloch, David en Leonore Tholen (1991). Persoonlijk presenteren. Alphen a/d Rijn: Samson Bedrijfsinformatie. (Werkwijzer - 50 tips) Horst, Frans van der (1991) Effectief presenteren: een middel tegen plankenkoorts en zenuwen. Baarn: Nelissen p. : ill. ; 21 cm ISBN Leeds, Dorothy (1991) PowerSpeak : overtuigend spreken en doeltreffend overkomen /; [vert. uit het Engels: Gerard Grasman]. - Amsterdam : Omega Boek, cop p. ; 24 cm Vert. van: PowerSpeak : the complete guide to persuasive public speaking and presenting. - New York [etc.] : Prentice Hall Press, ISBN geb Meiden, Anne van der (1991). Over spreken gesproken; aspecten van moderne retorica. Groningen: Wolters-Noordhoff Robinson, James W. (1991). Beter spreken in het openbaar ; [vert. uit het Engels door Parma van Loon]. - Baarn : Bigot & Van Rossum, cop p. ; 22 cm Vert. van: Better speeches in 10 simple steps. - New York : St. Martin's Press, ISBN Wubbels, Theo (1991).Presenteren - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, p. ;19 cm. - (Aula) Met lit. opg. ISBN Blauw,Wim; Teunis Bloothoofd en Piet Kolkena (1992) Presenteren. Red.: B.O.O.O.M. Ontwikkeling]. - Culemborg : B.O.O.O.M. Ontwikkeling, p. : ill. ; 24 cm. - (De basis voor vaardigheden. Leerlingenboeken) Claasen-van Wirdum, Afke; Frank Stienissen (red.); Cora van Soerland, Bert Thobokholt en ans de Vos-Herremans (1992). Tekst en Toespraak; een praktische cursus taalbeheersing voor het hbo. Groningen: Wolters-Noordhoff. Hierin: H. 10 De voordracht, p Hahn, Johan G. (1992) Audiovisuele communicatie : beter presenteren met audiovisuele media. - Leiden [etc.] : Stenfert Kroese, XIII, 193 p. : ill. ; 23 cm. - (Communicatie) Met lit. opg., index. ISBN X Janssen, Daniël (red.) (1989) Zakelijke communicatie; een leergang "communicatieve vaardigheden" voor het HBO. Module 6: Mondeling presenteren, p Groningen: Wolters-Noordhoff. [3 e druk 1996]

6 Mertens, Vincent (1992) Spreken voor publiek /. - 1e dr. - Leuven ; Apeldoorn : Garant, p. ; 24 cm. - (Als je veel moet praten ; nr. 3) Met lit. opg., reg. ISBN Roomer, Joop en Cyriel van Tilborgh (1992). Intern, extern: het integreren van communicatie in bedrijven, organisaties en instellingen. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen / Kluwer Editorial. Losbladig Steehouder, M.; C. Jansen; K. Maat; J. van der Staak; E. Woudstra (1992). Leren communiceren; handboek voor mondeling en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters-Noordhoff. 3e geh.herz. dr. Hierin: H.7 Een voordracht houden, p Brink, H.J. van den;... et al (cursusteam). (1993). Publiekgericht schrijven en spreken : een cursus zakelijk presenteren voor economiestudenten / [:]. - Heerlen : Open universiteit, dl. ; 30 cm ISBN Broekhuizen, Herman (1993). Presentatie bij wijze van spreken : adviezen voor camera- en microfoonpresentatie bij landelijke, lokale en huisomroepen en A.V.-produkties / - Abcoude : Uniepers, cop p. : ill. ; 24 cm + geluidscassette ISBN Korswagen, C.J.J. (red.) (1993) Drieluik mondelinge communicatie - 2e dr. - Houten [etc.] : Bohn Stafleu Van Loghum, p. : ill. ; 25 cm I: Doeltreffend spreken, presenteren en instrueren. - Oorspr. titel: Drieluik mondelinge communicatie. - I: Gids voor de techniek van het doeltreffend spreken, presenteren en instrueren : unilaterale communicatie. - Deventer : Van Loghum Slaterus, Oorspr. uitg.: Met lit. opg., reg. ISBN X Kruijssen, Agave (1993) Spreken voor groot en klein publiek : voordrachten, toespraken en presentaties : de voorbereiding en de praktijk / ; [red.: Gerda Leegsma]. - Groningen : BoekWerk, cop p. ; 21 cm. - (Knelpunten in onze taal) ISBN Rood, G.A.M. (1993) Professioneel presenteren. Amsterdam: De Management Bibliotheek Braet, A. (1994) De retoriek van betogen, Inleiding in de retorische tekstanalyse. Leiden, [Interne uitgave sectie Taalbeheersing, vakgroep Nederlands, RU Leiden Carnegie, Dorothy (1994). Doeltreffend spreken: de succesformule / Dale Carnegie ; [bew. door Dorothy Carnegie ; vert. uit het Engels]. - Amsterdam : Omega Boek, cop p. ; 22 cm Vert. van: The quick and easy way to effective speaking. - New York : Association Press, Eerder verschenen o.d.t.: Zo spreekt u doeltreffend. - Den Haag [etc.] : Succes, (Efficiency bibliotheek). - Oorspr. titel: Vlot spreken en menschen beinvloeden. - Den Haag : Succes. ISBN Eckhardt, Lex; Theo IJzermans (1994). Het woord is nu aan u : over spreken voor groepen /; [ill.: Karin Koevoet]. - Zaltbommel : Thema, p. : ill. ; 22 cm. - (Mens en bedrijf ; 5) Met lit. opg. ISBN Edens, Bert (1994) Spreken in het openbaar. - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, p. ; 18 cm. - (Prisma-boeken) Prisma taal. - Met lit. opg. ISBN X Hilgers, Floor en Jan Vriens. (1994) Professioneel presenteren : handleiding bij het voorbereiden en verzorgen van informatieve en overtuigende presentaties - Schoonhoven : Academic Service, Economie en Bedrijfskunde, cop p. : ill. ; 24 cm. - (Praktijkgidsen voor manager en ondernemer) Met lit. opg., reg. ISBN Horward, J. ; C. Janus, J. van Vugt (1994) Spraakmakend : spreekvaardigheid/communicatie voor het MBO /; [tek. Henk van Dijk]. - 2e [herz.] dr. - Zutphen : Thieme, cop p. : ill. ; 27 cm 1e dr.: Met reg. ISBN Kunst, Th.J.W.; A.J. Krol. (1994) ( S)Preken, hoe doe je dat? / - Hoornaar : Gideon, cop p. ; 20 cm Met lit. opg. ISBN Luijk, Bart van (1994). 'Een zittende spreker verdient een slapend gehoor' : presenteren / ; [cartoons Henk Kemperman]. - Zeist : DOOR, cop p. : ill. ; 21 cm ISBN Pereboom, R. (1994). Succesvol spreken & presenteren in de praktijk: alle tekstbouwstenen, checklists, oefeningen en tips voor professioneel speechen, presenteren, vergaderen en onderhandelen. Amsterdam: WEKA Vuure, Rob van (1994) Het geheim van leuk speechen. 289 tips en ideeën. Zeist: Het Spectrum Kunst, Th.J.W. & A.J. Krol. (S)Preken, hoe doe je dat? Hoornaar : Gideon, p

7 Bloch, David (1995) Presenteren /; onder red. van: A.A. van Ruler... [et al. ; ill.: Huub Coenen]. - 1e dr. - Alphen aan de Rijn [etc.] : Samsom BedrijfsInformatie, p. : ill., tek. ; 24 cm. - (PRaktijk dossier) Met lit. opg. ISBN Brouwer, Cobi, (1995) Opleiden, trainen en presenteren : gebaseerd op NLP-principes /. -1e dr. - Baarn : Nelissen, p. : ill. ; 21 cm. - (PM-reeks) Omslagtitel: Opleiden, trainen & presenteren. - Met lit. opg. ISBN Diekstra, Jack (1995) Bij wijze van spreken : kleine gids voor de redenaar (v/m) [ill.: Ben van Mierlo]. - 2e gew. dr. - Nijmegen : Logikos Trainingen, p. : ill. ; 25 cm. - (Logikos gidsen ; 4) Oorspr. titel: Praten als Brinkman : niet elke politicus is een redenaar : kleine gids voor de spreker m/v Met lit. opg. ISBN Dries, Judith van den; Susanne van IJsel Smits-Hupperts (1995) Uitgesproken goed! : stap voor stap naar publieksgericht spreken /. - Utrecht [etc.] : Kosmos-Z&K, cop p. ; 20 cm Met lit. opg., reg. ISBN X Klijnsma, Karin J. Klijnsma (1995) Beter presenteren. tekstbew.: Nicole W. Baars ; [red.: Jos Jansen van den Doormalen ; ill.: Marre Streutker ; foto's: Wim van IJzendoorn]. - Utrecht : Stichting Educatieve Omroep Teleac, cop p. : ill. ; 31 cm Met lit. opg. ISBN in ringband Spek, Erik van der (1995) De eerste klap. Twintig beproefde openingen. Alphen aan den Rijn: Samson/nive. [Dossier bij Vraagbaak Speech en Presentatie. Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie. Losbladige uitgave sinds Daarvoor Peijpe, D.C.J. van (red.)( ) Handboek Speech en Presentatie. Samson Bedrijfsinformatie] Timmer, Gea (red.)... [et al.].(1995) Presenteren, hoe doe je dat? / - Driebergen :De Bundeling, cop p. : ill. ; 25 cm Met lit. opg. ISBN Wiertzema, Klaas; Patricia Jansen (1995). Spreken in het openbaar - Bussum : Coutinho, p. : ill. ; 22 cm. - (Doelmatig communiceren ; 2) Met lit. opg. ISBN Geel, R., Volmaakte schrijvers schrijven niet, Amsterdam : Amsterdam University Press, Hierin: Geel, R. Mag ik mijzelf aan u voorstellen? : het schrijven van toespraken Amsterdam : Amsterdam University Press, 1995, p Braas, Cees; [et al.] (1996) Presenteren /. - Groningen : Wolters-Noordhoff, cop p. : fig. ; 24 cm. - (Taaltopics) Met lit. opg. ISBN Eijk, Inez van (1996) Groot taal- en manierenboek voor op het werk /. Amsterdam [etc.] : Contact, p. ; 21 cm Met lit. opg., reg. ISBN X Rodrigo, A.W. (1996) ;Effectief presenteren / Thematools. - Amsterdam [etc.] : Addison-Wesley, cop diskette (3.5"). ; 31 cm, in doos + [Handboek] / A.W. Rodrigo (53 p.). - (Management bouwdoos) Titel op diskette: Professioneel presenteren. - Systeemvereisten: DOS-versie Steward, Chris; Mike Wilkinson (1996) Alles wat je altijd al wilde weten over spreken in het openbaar ; [vert. uit het Engels: Enno van der Eerden ; eindred.: Anne Taute... et al.]. - Leiden : Krikke, cop p. ; 18 cm. - (Alles over...) Vert. van: Bluff your way in public speaking. - London : Oval Projects, Rugtitel: Alles over spreken in het openbaar. ISBN Wagenaar, Willem Albert (1996) Het houden van een presentatie. - Rotterdam : NRC Handelsblad, cop p. ; 21 cm. - (Studeren) ISBN Bulck, Jan van den, Erik van der Spek (1997) Hierbij open ik. Opening van een gebouw, bedrijf of evenement. Alphen aan den Rijn: Samson/nive. [Dossier bij Vraagbaak Speech en Presentatie. Alphen aan den Rijn: Samson bedrijfsinformatie. Losbladige uitgave sinds 1995.] Mulder, Milou; Grada Schadee (1997) Kort en goed presenteren. - [Deventer] : Kluwer BedrijfsInformatie, cop p. ; 21 cm. - (Communicatie memo ; 3) ISBN Rohner, Erich (1997) De huwelijkstoespraak : handleiding voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand ; vert. uit het Duits en bew. door Stef Nicolasen ; [ill.: Jack Prince]. - Alphen aan den Rijn : Samsom, cop p. : ill. ; 19 cm Vert. van: Die Trauansprache : Handreichung fuer Standesbeamte. - Frankfurt am Main [etc.] : Verlag fuer Standesamtwesen, ISBN Spolders, Marjon (1997) Het winnende woord, Succesvol argumenteren. Amsterdam: Bert Bakker Braet, A; L. Schouw (1998). Effectief debatteren; argumenteren en presenteren over beleid.

8 Groningen: Wolters-Noordhoff. Hierin m.n. H5 De presentatie, p Hees, Patty van en Erik van der Spek (1998) Over de drempel. Inspirerende nieuwjaarstoespraken. Alphen aan den Rijn: Samson/nive. [Dossier bij Vraagbaak Speech en Presentatie. Alphen aan den Rijn: Samson bedrijfsinformatie. Losbladige uitgave sinds 1995.] Katsma, Wim H. (1998) Het woord is aan... : praktische tips en suggesties voor hen die binnenkort een mondelinge presentatie gaan houden / ; [cartoons: Arend van Dam]. - 's-gravenhage : Elsevier bedrijfsinformatie, p. : ill. ; 24 cm ISBN Kushner, Malcolm (1998); Presenteren voor dummies [vert. uit het Engels: Fontline]. - Amsterdam : Addison Wesley Longman, cop XXVI, 422 p. : ill. ; 25 cm Vert. van: Successful presentations for dummies. - Foster City, CA : IDG Books Worldwide, ISBN Pons, Jany(1998). Bundel: Persoonlijke effectiviteit & presenteren / - 1e dr. Den Haag : Schoevers Uitgeverij, bl. ; 30 cm ISBN in spiraalband Practisch spreken; oefenstof bij Dalmeijer's cursus in vrij spreken, logisch denken en practische levenskunst. [z.j., z.pl Spek, Erik van der (1998). Speech op zakformaat : tips en checklisten voor toespraken en presentaties - Alphen aan den Rijn [etc.] : Samsom, p. ; 19 cm Met lit. opg. ISBN geb Vilsteren, Paul van; Margo Angenent.(1998) Presenteren de basis / - Groningen : Wolters- Noordhoff, cop p. : ill. ; 24 cm + 2 diskettes 3.5". - (Praktische vaardigheden) ISBN Wigman, M.C.S. et al. (cursusteam) (1998). Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici [cursusteam:]. - Heerlen : Open universiteit, dl. ; formaat varieert Bew. van: Publiekgericht schrijven en spreken : een cursus zakelijk presenteren voor economiestudenten. - Heerlen : Open universiteit, ISBN Maat, Arie (1999). De katapult : in een handomdraai spreken voor een publiek / ; [ill.: AM]. - Deventer : Pharps, cop p. : ill. ; 21 cm Met lit. opg. ISBN Methorst, Ingemar ;Juriaan Mieog, Renate Wesselink (1999). Leren presenteren en rapporteren voor leerlingen vwo en havo ; met een voorw. van M.F. Steehouder.- Enschede : Twente University Press, cop p. : ill. ; 23 cm. - (Doorlopende leerwegen ; 1) ISBN Oskamp, Paul en Rudolf Geel (1999) Concreet en beeldend preken. - Bussum : Coutinho, p. : ill. ; 24 cm. - (Schrijfgidsen voor communicatieve beroepen ; 7) Met lit. opg., reg. ISBN Peel, Malcolm (1999) Succesvol in presentaties geven; [vert. uit het Engels: Emmy Middelbeek]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop p. : ill. ; 21 cm. - (Succesvol...) Vert. van: Successful presentation in a week. - London : Hodder & Stoughton, cop (Successful Business in a week series). - Bovenaan omslag en titelp.: Institute of Management. ISBN Pietersma, Sybrand (1999) Presenteren kun je leren - Arnhem : Angerenstein, cop p. : ill. ; 30 cm ISBN Spek, Erik van der (1999) Gewoon blijven ademen, Handreikingen voor schrijvers van toespraken. Alphen aan den Rijn/Diegem: Samson.

Bijlage 1 Lijst Nederlandstalig corpus 1980 tot 2013

Bijlage 1 Lijst Nederlandstalig corpus 1980 tot 2013 Bijlagen Bijlage 1 Lijst Nederlandstalig corpus 1980 tot 2013 1980 J. Quick Spreken in het openbaar 1982 K. Blum Praktijkboek overtuigend spreken 1983 S.P. Morse Effectief presenteren 1983 B. Kirchner

Nadere informatie

Aanwinsten van KdG DLO NP Periode 2008/04

Aanwinsten van KdG DLO NP Periode 2008/04 Aanwinsten van KdG DLO NP Periode 2008/04 0 Dood en begrafenisrituelen in het oude Egypte / Salima Ikram. Amsterdam : Pearson Longman, 2006. 192 p. ISBN-10 90 430 1199 1 KdG DLO NP: 922.1 Zonder udc Sportbeleidsplan

Nadere informatie

Literatuurlijst. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M., Pierik, L., & Bouman, G. (2014). Sociale psychologie (8e ed.).

Literatuurlijst. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M., Pierik, L., & Bouman, G. (2014). Sociale psychologie (8e ed.). Literatuurlijst Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M., Pierik, L., & Bouman, G. (2014). Sociale psychologie (8e ed.). Amsterdam: Pearson. Opleiding Pedagogiek/ Jaar 2/ ca. 59,80/ 9789043029148 / 9043029149

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Verantwoording. Literatuur. Dolph Kohnstamm

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Verantwoording. Literatuur. Dolph Kohnstamm Tolstoj als pedagoog CAHIER 7 Verantwoording & Literatuur Dolph Kohnstamm Verantwoording & Literatuur Dolph Kohnstamm Lev Tolstoj door Ilja Repin Verantwoording Aanleiding tot dit project was de herdenking

Nadere informatie

Helder rapporteren. BRING ME NO MORE REPORTS (Macbeth, Act V)

Helder rapporteren. BRING ME NO MORE REPORTS (Macbeth, Act V) Helder rapporteren BRING ME NO MORE REPORTS (Macbeth, Act V) Helder rapporteren Een handleiding voor het opzetten en schrijven van rapporten, scripties, nota s en artikelen Peter Nederhoed Tiende, herziene

Nadere informatie

Tandheelkundige zorg voor kinderen met een handicap

Tandheelkundige zorg voor kinderen met een handicap Tandheelkundige zorg voor kinderen met een handicap I De illustraties (omslag en binnenwerk) zijn gemaakt door leden van het Kunstproject Stichting Hendrik van Boeijen te Assen onder leiding van Jaap van

Nadere informatie

Aanwinsten van KdG HB Periode 2010/04

Aanwinsten van KdG HB Periode 2010/04 Aanwinsten van KdG HB Periode 2010/04 Psychologie 55 p. (De PM-reeks ; 2007: 8). Met 1. Financiën BTW-gids 2010 / Ine Lejeune. Brussel : BIBF, 2010. 745 Personal finance / Jeff Madura. 4 ed. Boston, Mass.

Nadere informatie

Aanwinsten van HA G Periode 2007/06

Aanwinsten van HA G Periode 2007/06 Aanwinsten van HA G Periode /06 Zonder udc Mertens. Bussum : Coutinho,. 124 p. HA G: HA G 312 G MERT Psychologie Bohn Stafleu van Loghum,. 76 p. HA G: HA G 614.253.5 G BAAR [edit.] Mia Willemsen. Antwerpen

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

IC1 - Intake: van Coachvraag tot Contract Ook bij overige IC en TClesdagen

IC1 - Intake: van Coachvraag tot Contract Ook bij overige IC en TClesdagen BC1 - Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren BC1 Lingsma, M. & Boers, A. (2009). De Help!Coaching Bibliotheek: C1 Help! ik ga coachen. Utrecht: Multi Media Coach Whitmore, J. (2010). Succesvol

Nadere informatie

Een patiënt met stress en burnout

Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout in de huisartspraktijk Bart Verkuil Arnold van Emmerik Roelf Holtrop Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Laan, van der E.J.C. (2012), Nominaal en reëel? Dat is al snel teveel., Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Laan, van der E.J.C. (2012), Nominaal en reëel? Dat is al snel teveel., Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur E.J.C. van der Laan Vakgebied Algemene Economie Titel Nominaal en reëel? Dat is al snel teveel. Meer grip op abstracte economische begrippen met behulp van taalgericht vakonderwijs. Ontwerpen

Nadere informatie

Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat hebben methodes ons te bieden?

Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat hebben methodes ons te bieden? VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Ronde 5 Maria van der Aalsvoort ILS, Radboud Universiteit Nijmegen Contact: m.vanderaalsvoort@ils.ru.nl Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat

Nadere informatie

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Verwijsmodel. Wilma van der Westen. Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Verwijsmodel. Wilma van der Westen. Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009 Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep Verwijsmodel Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009 Wilma van der Westen bussum 2009 Naslagwerken en verwijsmodel Wanneer je aan je eigen

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Pastoraal Werker In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2015-2016 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar

Nadere informatie

1 1-2. Technische ondersteuning van menselijk handelen

1 1-2. Technische ondersteuning van menselijk handelen Cursusdeel Blokken 1 1-2 Context van De context van Technische ondersteuning van menselijk handelen 1 Open Universiteit Nederland Faculteit Informatica Cursusteam revisie dr. Dipl.-Math. C.K.M. Crutzen

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 3. Deel 1. Deel 2

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 3. Deel 1. Deel 2 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 2 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 1. Deel 3. Deel 2

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 1. Deel 3. Deel 2 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 2 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Coachende gespreksvoering

Coachende gespreksvoering Over de auteurs Drs. Wouter Backx (1947) studeerde Theoretische en Klinische Psychologie in Leiden. Hij liep een jaar stage bij Albert Ellis,de grondlegger van de RET in New York. Hij is gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Supervisie in onderwijs en ontwikkeling

Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Delen en helen Onder redactie van: Sijtze de Roos Auteurs: Heleen Bakker Hans Borst Corine Havelaar-Bakker Sijtze de Roos

Nadere informatie

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1

Nadere informatie

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven 1/5 Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444 Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven Dit portfolioplan is gemaakt in het kader van het vak 7PF03 (Masterportfolio) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 3. Deel 1

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 3. Deel 1 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 2 Deel 1 Deel 3 Deel 1 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Literatuur verantwoorden

Literatuur verantwoorden Literatuur verantwoorden Hieronder staan regels voor de literatuurlijst. Ze zijn voor een groot deel gebaseerd op de apa-normen: de American Psychological Association. Speciale kenmerken van de apa-methode,

Nadere informatie

2. oplossingsgerichte therapie en enkele algemene werken

2. oplossingsgerichte therapie en enkele algemene werken literatuur Bibliografie 1. auteurs stafleden van het Korzybski Instituut 2. oplossingsgerichte therapie en enkele algemene werken 3. opvoeding en onderwijs 4. oplossingsgericht coachen 5. oplossingsgericht

Nadere informatie

Presenteren is niet alleen een verhaal houden voor en groep mensen of jezelf presenteren tijdens een sollicitatie. maar we doen het elke dag, elk

Presenteren is niet alleen een verhaal houden voor en groep mensen of jezelf presenteren tijdens een sollicitatie. maar we doen het elke dag, elk 1 Presenteren is niet alleen een verhaal houden voor en groep mensen of jezelf presenteren tijdens een sollicitatie. maar we doen het elke dag, elk moment. Presenteren is een kado geven aan je publiek.

Nadere informatie

Nederlands. Burgerschap voor AG. M.C. Arnold-Klaarhamer

Nederlands. Burgerschap voor AG. M.C. Arnold-Klaarhamer Nederlands Nederlands Burgerschap voor AG M.C. Arnold-Klaarhamer Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Literatuurlijst Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Opleiding SPH DT/ SPH Deeltijd Jaar 4/ ca 57,90/ISBN 9789001816261 / 9001816266 Beek,

Nadere informatie

Communicatievaardigheden

Communicatievaardigheden 1 Wetenschap bestaat bij gratie van communicatie 2 Moeilijk? Vaardigheden, maar: emotioneel engagement discipline geduld 3 humane wetenschappen exacte wetenschappen 4 Basisvaardigheden o.a. mondeling een

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 3. Deel 1

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 3. Deel 1 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 2 Deel 1 Deel 3 Deel 1 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Frans 1 Major French 1 Major Frans

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

Welkom. Presentation SWPBS conferentie 13 november 2015

Welkom. Presentation SWPBS conferentie 13 november 2015 Welkom Presentation SWPBS conferentie 13 november 2015 Wij werken aan een veilige school! SWPBS als proces van schoolontwikkeling en persoonlijke verantwoordelijkheid Angeline van der Kamp MA a.vanderkamp@fontys.nl

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Communicatievaardigheden Code O.C1 Lestijden 120 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 160 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

Van je nachtmerries af

Van je nachtmerries af Van je nachtmerries af 2 van je nachtmerries af Dit boek, Van je nachtmerries af, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor

Nadere informatie

Willem & Anne van der Meiden. Gids voor zinvol spreken. aandacht. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer

Willem & Anne van der Meiden. Gids voor zinvol spreken. aandacht. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer Mag ik uw Willem & Anne van der Meiden Gids voor zinvol spreken aandacht Uitgeverij Meinema, Zoetermeer www.uitgeverijmeinema.nl Ontwerp omslag: Mulder van Meurs Foto s binnenwerk: Christiaan Krouwels

Nadere informatie

Hand-out Presentatietechnieken

Hand-out Presentatietechnieken Hand-out Presentatietechnieken Zowel tijdens je studie alsook in het toekomstige werkveld zul je regelmatig benaderd worden voor het geven van een presentatie. Onderzoek leert dat ingenieurs gemiddeld

Nadere informatie

Mentale training in de sport

Mentale training in de sport Mentale training in de sport Voor Linda, Roman en Orson Mentale training in de sport Toepassing en effecten Rico Schuijers Eerste druk, eerste en tweede oplage, Elsevier, Maarssen, 2004-2006 Eerste druk,

Nadere informatie

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda.

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda. 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda 11 mei 2010 Tussentijdse

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alsem, K.J., & Kostelijk, E.J. (2013). Strategische marketingplanning : Theorie, technieken,

Literatuurlijst. Alsem, K.J., & Kostelijk, E.J. (2013). Strategische marketingplanning : Theorie, technieken, Literatuurlijst Alsem, K.J., & Kostelijk, E.J. (2013). Strategische marketingplanning : Theorie, technieken, toepassingen (6e ed.). Groningen: Noordhoff. Opleiding SBRM/ Jaar 2/ ca. 56,95/ 9789001820626

Nadere informatie

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1 Veldhovens Driebanden Toernooi 2017-2018 Uitslagen Ronde 1 Eindstand Poule - 1 Datum: 30-08-17 1 Mark Faassen ** 36 38 90 3 0.422 31.66 4.00 35.66 105.500% 2 Joop van Baren ** 42 42 90 4 0.467 30.00 6.00

Nadere informatie

Onderzoek: professionele speechschrijvers

Onderzoek: professionele speechschrijvers Onderzoek: professionele speechschrijvers Doel van dit onderzoek van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft is een beeld te krijgen van de praktijk en opvattingen van de professionele

Nadere informatie

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Websites www.sportdevelopment.org www.sportdevelopment.org/supporter www.toolkitsportdevelopment.org www.vnjaarsport.nl www.un.org/sport2005/

Nadere informatie

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk IMPRESSIE WORKSHOP 4 praktijkgericht juridisch onderzoek G.A.F.M. van Schaaijk AANKONDIGING VAN EEN NIEUW BOEK: PRAKTIJKGERICHT JURIDISCH ONDERZOEK DOOR GEERTJE VAN SCHAAIJK Verwachte verschijningsdatum:

Nadere informatie

Mannen Senioren Baan Officieel

Mannen Senioren Baan Officieel Bijgewerkt tot en met 31-12-2015 Mannen Senioren Baan Officieel 100 meter 11.2 sec Wim van Rijn Arnhem 31-05-82 200 meter 22.6 sec John van Sprundel Vught 14-08-88 400 meter 50.00 sec et John van Sprundel

Nadere informatie

Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1. Wat is Lean Six Sigma?

Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1. Wat is Lean Six Sigma? Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1 Wat is Lean Six Sigma? Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 2 Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 3 Wat is Lean Six

Nadere informatie

Literatuurlijst. Achterberg, T. van, Bours, G. & Eliens, A. (2012). Effectief verplegen : Handboek ter onderbouwing

Literatuurlijst. Achterberg, T. van, Bours, G. & Eliens, A. (2012). Effectief verplegen : Handboek ter onderbouwing Literatuurlijst Achterberg, T. van, Bours, G. & Eliens, A. (2012). Effectief verplegen : Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen 1 (4e ed.). Dwingeloo: Kavanah. Opleiding HBO-V/ Jaar

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken Antoinette J. Muntjewerff Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid muntjewerff@lri.jur.uva.nl http://www.lri.jur.uva.nl/~munt

Nadere informatie

Professional Communication Advanced

Professional Communication Advanced Exameneisen PCA Professional Communication Advanced Publicatiedatum 1 juni 2008 Startdatum 1 januari 2005 Doelgroep Voorkennis Vrijstelling - mensen die basiskennis hebben van communicatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Democratie verdient een feest

Democratie verdient een feest Democratie verdient een feest Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. Met een boordevol programma omlijst dit meerdaagse festival Prinsjesdag. De activiteiten van dit feest werpen licht op

Nadere informatie

Omgaan met rijexamenangst

Omgaan met rijexamenangst Omgaan met rijexamenangst Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag hoe

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

DEFINITIEF K-koop H-huur V-verplicht S-school betaalt B-reeds in bezit I-inleveren

DEFINITIEF K-koop H-huur V-verplicht S-school betaalt B-reeds in bezit I-inleveren Let op: boeken welke reeds in bezit zijn hoeven niet opnieuw te worden aangeschaft. Artikelen die al automatisch staan aangevinkt als 'te bestellen' moet je verplicht in je bezit hebben. De overige artikelen

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

In gesprek met de palliatieve patiënt

In gesprek met de palliatieve patiënt In gesprek met de palliatieve patiënt In gesprek met de palliatieve patiënt Anne-Mei The Cilia Linssen Bohn Stafleu van Loghum Houten ª 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje

Nadere informatie

Gedragsproblemen bij kinderen

Gedragsproblemen bij kinderen Gedragsproblemen bij kinderen Reeks Praktische Kindergeneeskunde Redactie: V.R. Drexhage, kinderarts L.W.E. van Heurn, kinderchirurg C.M.F. Kneepkens, kinderarts R. Pieterse, kinderarts E. van Rijswijk,

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Doorbreken van de cirkel van verdriet Psychosocial assistance for relatives of

Nadere informatie

Voeding, uitscheiding en diagnostiek

Voeding, uitscheiding en diagnostiek Voeding, uitscheiding en diagnostiek Werkcahier Kwalificatieniveau Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden Houten 2008

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Leercoach

Leercoaching in het hbo. Leercoach Leercoaching in het hbo Leercoach Leercoaching in het hbo Een kapstok om studenten uit te dagen zelf de regie te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu

Nadere informatie

Omgaan met lichamelijke klachten

Omgaan met lichamelijke klachten Omgaan met lichamelijke klachten Dit Werkboek omgaan met lichamelijke klachten is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor de

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Een praktische leidraad Onder redactie van: Prof. dr. W.F. Lems Prof. dr. B.J. van Royen Met medewerking van: Dr. J.P.W.

Nadere informatie

Literatuurlijst. Berding, J., & Pols, W. (2014). Schoolpedagogiek: Opvoeding en onderwijs in de basisschool (3e ed.).

Literatuurlijst. Berding, J., & Pols, W. (2014). Schoolpedagogiek: Opvoeding en onderwijs in de basisschool (3e ed.). Literatuurlijst Berding, J., & Pols, W. (2014). Schoolpedagogiek: Opvoeding en onderwijs in de basisschool (3e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Opleiding PABO/ Avondopleiding (jaar 2), Avondopleiding

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Rapportage werkgroep schoolboeken algemene natuurwetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Rapportage werkgroep schoolboeken algemene natuurwetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Rapportage werkgroep schoolboeken algemene natuurwetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Januari 2000 4 Inleiding In juni 1999

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Tekstanalyse. Studiehandleiding Blok 2, DEELTIJD. Docent: Rick Nouwen. Afdeling Taalbeheersing Vakgroep Nederlands Universiteit Utrecht

Tekstanalyse. Studiehandleiding Blok 2, DEELTIJD. Docent: Rick Nouwen. Afdeling Taalbeheersing Vakgroep Nederlands Universiteit Utrecht Tekstanalyse Studiehandleiding Blok 2, 2009-2010 DEELTIJD Docent: Rick Nouwen Afdeling Taalbeheersing Vakgroep Nederlands Universiteit Utrecht Cursuscode: 200400857 1 Doel van de cursus Deze cursus gaat

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO Postzegel niet nodig Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO TOELATINGSEISEN Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg) Overgangsbewijs

Nadere informatie

Aanwinsten van KdG DLO NP Periode 2008/05

Aanwinsten van KdG DLO NP Periode 2008/05 Aanwinsten van KdG DLO NP Periode 2008/05 Zonder udc Psychologie Sociologie Intercultureel onderwijs in de praktijk / Klaas Bruin ; Hans van der Heijde. 5 ed. Bussum : Coutinho, 2007. 215 p. ISBN-13 978

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Nawoord. Fouten door angst voor fouten

Nawoord. Fouten door angst voor fouten Nawoord Fouten door angst voor fouten We zijn aan het einde van de reis door dit boek gekomen. Het was eigenlijk ook een tocht door de geheimen van de menselijke geest. We realiseren ons: angst voor fouten

Nadere informatie

Job Aid: Hoe kun je een responsiecollege vormgeven?

Job Aid: Hoe kun je een responsiecollege vormgeven? Job Aid: Hoe kun je een responsiecollege vormgeven? Doel van een responsie college Het is een plenaire bijeenkomst (PB) waar studenten vragen over de leerstof kunnen stellen. Zij moeten zich hiervoor altijd

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen: 1 Transculturele pedagogiek Inhoudsopgave: 1 TRANSCULTUREEL DENKEN EN HANDELEN...1 1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:...1 1.2 Modellen en een metafoor:...2 1.3 Videotrainingsband:

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen 1 Mike Vliek/Vriezenveen H1 09:31 2 Armando van Bruggen/Purmerend H1 09:32 3 Luc Essink/Almere H1 09:33 4 Jeroen van Dijk/Zwolle H1 09:34 5 Ardjan van der Linden/Eindhoven H1 09:35 6 Christiaan Riemens/Maastricht

Nadere informatie