Dossier: Veel doen met weinig middelen Bricolage en bootstrap voor starters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier: Veel doen met weinig middelen Bricolage en bootstrap voor starters"

Transcriptie

1 Dossier: Veel doen met weinig middelen

2 Dossier : Veel doen met weinig middelen Als jonge starter is het vaak niet eenvoudig om de nodige middelen bijeen te sprokkelen. Zeker nu de crisis de banken en investeerders een pak voorzichtiger heeft gemaakt. Toch kan je met een beetje creativiteit en slimme planning heel wat bereiken. In dit dossier krijg je een aantal nuttige bootstrapstrategieën aangereikt. Prof. dr. Sophie Manigart zorgt voor de theoretische kadering. Zij deed onderzoek naar bricolage en bootstrapstrategieën en de impact ervan op de groei van een onderneming. In de case Poppunt lees je hoe Poppunt erin slaagde om met weinig middelen een stevige organisatie op te zetten. Ook Inge Ooghe en Jurgen Wauman van La Coquerie (Koken aan de kaai) vertellen over hun bootstrap- & bricolage-ervaringen. Case Poppunt p 5 Prof. Manigart p 3 Case La Coquerie p 7 2

3 Bootstrap & bricolage: de theorie Bootstrap is geschikt voor jonge onder nemingen en voor organisaties met weinig geld. Prof. dr Sophie Manigart Flanders DC: Professor, je hoort de laatste tijd steeds vaker spreken over bootstrap en bricolage. Maar wat betekenen die begrippen nu precies? Prof. dr. Sophie Manigart: Bootstrapping neemt over het algemeen twee vormen aan. Iemand die gebruik maakt van deze strategie minimaliseert zijn nood aan financiering door tegen een zo laag mogelijke kost middelen te verzamelen. Hij kan bijvoorbeeld machines huren in plaats van ze te kopen en een beroep doen op tijdelijke werkkrachten en stagiairs. Daarnaast wordt met bootstrap ook bedoeld: het op een creatieve manier verwerven van middelen zonder beroep te doen op bankfinanciering of outside equity. Flanders DC: Je noemt machines huren en tijdelijke werkkrachten inschakelen. Zijn er nog andere bootstrapstrategieën? Prof. Manigart: Jazeker, er zijn er een heleboel. Daarom stelden we een checklist voor startende ondernemingen op (zie kaderstuk). Flanders DC: Wat wordt bedoeld met bricolage? Prof. Manigart: Bricolage betekent eigenlijk zich behelpen met de middelen die voorhanden zijn. Ook hier zijn er verschillende strategieën: weigeren om de algemeen geldende regels te volgen, bestaande middelen hercombineren voor nieuwe doeleinden en verschillende relaties opzoeken om markt te creëren. Flanders DC: Voor wie zijn bootstrap en bricolagestrategieën geschikt? Prof. Manigart: Bootstrap is geschikt voor jonge ondernemingen en voor organisaties met weinig geld, zoals vzw s. Bricolagestrategieën kunnen gebruikt worden door alle ondernemingen die nieuwe dingen willen realiseren. Flanders DC: Welke invloed heeft het gebruik van bootstrap en bricolagetechnieken op het latere succes van de organisatie? Prof. Manigart: Wij voerden specifiek onderzoek naar de invloed van bootstrapstrategieën. Tegenstanders beweren vaak dat het gebruik van deze strategieën de groei van een organisatie zou belemmeren, maar dat is niet het geval. De meeste strategieën hadden helemaal geen effect op de groei. Zij die wel een impact hebben, stimuleren bijna altijd de groei van een startende onderneming. Het inzetten van interim werkkrachten, korte betalingstermijnen voor de klanten en gezamenlijke infrastructuur hebben een positief effect op de groei. Enkel het gebruik van eigen geld bij het starten van een zaak, blijkt nadelig voor de groei. Dit vreemde effect dient nog verder onderzocht te worden. p 3

4 Checklist bootstrapstrategieën Hoe kan je als starter met weinig middelen veel bereiken? Een checklist: 1 Financiering door (de naaste omgeving van) de ondernemer: - Gebruik een lening op persoonlijke naam voor de onderneming - Gebruik je persoonlijke kredietkaart - Leen bij familie of vrienden (vb. Win-winlening) - Keer jezelf geen salaris uit - Werk deeltijds in andere organisaties voor een loon - Laat familie en vrienden werken voor de onderneming onder de normale markttarieven 2 Vermijd het voorfinancieren van klanten: - Vraag zoveel mogelijk betaling voor levering, vb. door co-ontwikkeling - Zet procedures op om het factureren te versnellen - Zet procedures op om het betalen door klanten te versnellen - Analyseer of factoring (techniek waarbij een onderneming haar schuldvorderingen (facturen) overdraagt aan een factororganisatie) interessant is voor jouw onderneming - Reken verwijlinteresten aan voor late betalers - Stop het leveren aan late betalers 3 Gezamenlijk gebruik van middelen: - Vermijd de aankoop van bedrijfsgebouwen in de opstartfase - Leen materiaal dat je niet vaak nodig hebt van andere organisaties - Overweeg gezamenlijke aankoop van belangrijke investeringen - Coördineer gezamenlijke aankopen om kortingen te negotiëren - Ruilhandel in plaats van kopen/verkopen (vb. mediasponsors) - Gezamenlijke verkoopsinspanningen met complementaire organisaties - Ontwikkel win-winrelaties met andere partners - Koop tweedehands materiaal aan 4 Uitstel van betaling: - Lease en huur goederen in plaats van ze aan te kopen - Negotieer lang betalingsuitstel met leveranciers - Co-ontwikkel nieuwe producten in samenwerking met leveranciers 5 Minimaliseer voorraden: - Ontwikkel procedures om het voorraadbeheer te optimaliseren - Negotieer Just-In-Time procedures met leveranciers 6 Subsidies: - Informeer je over alle subsidies die beschikbaar zijn voor uw onderneming (vb. via Agentschap Ondernemen) - Vraag alle toepasselijke subsidies aan 7 Creatief gebruik van personeel: - Vang tijdelijk personeelstekort op met interim-personeel - Studenten kunnen goedkoop ingezet worden - Stagiairs werken vaak gratis in het kader van hun opleiding 4

5 Case Poppunt Luc Nowé Creatief zijn met de beperkte middelen die ze heeft, is vaak de enige manier om als organisatie te overleven. De POPPUNT-case toont aan tot hoeveel een organisatie met weinig middelen tot veel in staat kan zijn. In 1998 had muzikant Luc Nowé een droom. Hij vond dat het muzieklandschap in Vlaanderen dringend aan verandering toe was. Dat er eindelijk werk gemaakt moest worden van een steunpunt voor popmuziek. Muzikanten en DJ s hebben immers niet alleen recht op informatie, maar ook op begeleiding, advies, vorming, repeteerplekken en speelkansen. POPPUNT was geboren. Geld had Nowé niet, maar lef en creatieviteit des te meer. In de eerste fase voor de erkenning als steunpunt door de Vlaamse gemeenschap- werden belanghebbende organisaties uit de privésector aangesproken. Zo zorgde Stella Artois ervoor dat een podium voor beginnende groepen werd opgesteld op Rock Werchter. Poppunt kreeg dit zonder middelen voor elkaar door een win-winrelatie op te bouwen met een sterke partner. Waar er geen partners waren, boorde Luc Nowé zijn eigen middelen aan. Zo verkocht hij zijn muziekinstrumenten om het eerste 4-kleuren-magazine op een oplage van exemplaren te kunnen uitbrengen. Kantoren werden gekraakt en vrijwilligers bereidden een eerste subsidiedossier voor en probeerden de pers te overtuigen. Poppunt kreeg dit zonder middelen voor elkaar door een win-winrelatie op te bouwen met een sterke partner. In 2001 werd POPPUNT erkend door de Vlaamse Gemeenschap als steunpunt voor muzikanten en DJ s in Vlaanderen. u 5

6 De vrijwilligers worden op een professionele manier begeleid en bijgestuurd, zodat ze het gevoel hebben iets bij te leren. Bricolage of creatief zijn zonder middelen De opstart van POPPUNT leert ons dat je zonder middelen heel wat kan verwezenlijken. Wat zijn de belangrijkste bevindingen van Luc Nowé? 1. Creatief zijn kan niet zonder gemotiveerde mensen! De rol van vrijwilligers POPPUNT is organisch gegroeid vanuit een vrijwilligerswerking en daarop is de organisatie ook gebouwd: zonder vrijwilligers geen Poppunt. De vrijwilligers worden op een professionele manier begeleid en bijgestuurd, zodat ze het gevoel hebben iets bij te leren. Heel wat vrijwilligers groeiden zo al door naar het bedrijfsleven. Dit versterkt weer de band met de verschillende partners uit het veld. POPPUNT werkt ook met stagiairs. Zij worden vaak gebeten door de POPPUNT-microbe en blijven actief als vrijwilliger. 2. Creatief zijn kan niet zonder gemotiveerde mensen! De rol van het personeel Door de jaren heen is het team van POPPUNT gegroeid van een halftijdse functie tot een team van 8 mensen. Als gevolg van de beperkte budgetten, is elke aanwerving van cruciaal belang. Meestal kiest men voor generalisten: mensen moeten immers op verschillende terreinen ingezet kunnen worden. Dit laat de organisatie toe om heel flexibel te werken. Opmerkelijk is dat veel medewerkers willen inbinden op hun loon om meestal harder te werken. Vaak zien zij dit als een kans om te investeren in een carrière in de muziekindustrie. 3. Creatief zonder middelen: de rol van partners Vandaag gaan de structurele subsidies van POPPUNT naar het vast personeel en de infrastructuur. De werkingsmiddelen moeten dus gezocht worden bij privépartners (sponsors, investeerders, ). Er wordt goed gewaakt over het evenwicht en de return van de partners. De structurele partners (zoals KBC, FNAC, Win-For-Life en Studio Brussel) worden vermeld in alle communicatie. Zij kunnen ook meedenken aan initiatieven waarbij hun noden (bv. bereiken van hun doelgroep) ingevuld kunnen worden. Een voorbeeld van een win-winsituatie die zich vertaalde in een project is 100 % puur. KBC sponsorde al jaren verschillende provinciale Rock-wedstrijden, maar na de finale stopte de communicatie telkens. De wens van KBC om meer mensen te laten weten dat ze het concours ondersteunde, maar ook de wens van POPPUNT om al dat jong talent meer aandacht te geven, mondde uit in 100 % puur. De finalisten worden 2 jaar lang door POPPUNT gepromoot bij programmatoren en krijgen een eigen website. De beste laureaten verschijnen zelfs op een compilatie-cd die aan de sector wordt uitgedeeld. KBC wordt overal vermeld als sponsor. 4. Creatief zonder middelen: samenwerken met leveranciers Luc Nowé droomde van een Vlaamse website naar het model van Myspace. Maar door geldgebrek werd dit plan telkens weer op de lange baan geschoven. Tot POPPUNT in contact kwam met de Cera Foundation die investeert in maatschappelijke projecten. Een dossier werd ingediend en tot grote verbazing van Luc Nowé- goedgekeurd. POPPUNT maakte een blauwdruk en vroeg offertes aan bij enkele IT-bedrijven. De ontgoocheling was groot toen bleek dat het nochtans vrij omvangrijke budget van de Cera Foundation niet voldeed. Maar POPPUNT wist een van de IT-bedrijven te enthousiasmeren, zodat de droom van een community website toch met de beschikbare middelen gerealiseerd kon worden. 5. Creatief zonder middelen: de rol van de overheid en subsidies De overheid is één van de belangrijkste financiers van POPPUNT. Vallen de subsidies weg, dan betekent dat het einde van de organisatie. Tijdens de beginfase werd POPPUNT met projectsubsidies in leven gehouden. Elk jaar moest er opnieuw een verslag en plan ingediend worden. Nadeel was de onzekerheid of de organisatie het jaar nadien nog zou bestaan. Maar de jaarlijkse bewijsverplichting leidde er ook toe dat POPPUNT een gezonde dynamiek ontwikkelde. Door elk jaar aan geloofwaardigheid te winnen, innoverende projecten te ontwikkelen en te groeien als organisatie, creëerde POPPUNT vertrouwen bij de Vlaamse overheid. Nu wordt er telkens een beleidsplan van 5 jaar ingediend. p 6

7 Case La Coquerie La Coquerie on tour in Gent Dat bootstrapstrategieën niet enkel weggelegd zijn voor de non-profit-sector bewijzen Inge Ooghe en Jurgen Wauman van La Coquerie. Zij kochten in 2004 een oud binnenvaartschip en bouwden dat in 5 jaar tijd uit tot een succesvol kookatelier. Flanders DC: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een kookatelier op een schip te beginnen? Inge: Het idee is gegroeid op een lange wereldreis die we gemaakt hebben. We droomden ervan om iets culinairs te doen, gecombineerd met veel contact met mensen. Een kookstudio leek ons ideaal. Eens terug thuis gingen we op zoek naar een geschikt pand, maar dat bleek een bijzonder moeilijke opdracht. We zochten immers iets unieks, dat toch betaalbaar was. Na een jaar hadden we nog niets gevonden. Tot we het idee kregen om een binnenvaartschip te kopen. Je kan dus zeggen dat we dit idee uit noodzaak of wanhoop kregen (lacht). Flanders DC: Wanneer zijn jullie echt van start gegaan en hoe verliep die opstart? Jurgen: Inge heeft loopbaanonderbreking genomen en is met onze babydochter in een draagdoek alle scheepswerven, kades en sluizen gaan aflopen in de zoektocht naar het perfecte schip. In maart 2004 hebben we dan de Vitalis gekocht. We droomden ervan om iets cullinairs te doen, gecombineerd met veel contact met mensen. Inge: De Vitalis werd gebruikt voor het transport van granen, dus er was nog heel wat werk om er een kookboot van te maken. Na wat zoekwerk vonden we in Antwerpen de perfecte scheepswerf om de verbouwing uit te voeren. Een jaar lang is er heel hard aan het schip gewerkt, en in maart 2005 is het van Antwerpen naar de aanlegplaats aan de Leuvense Vaart gevaren. Daar hebben we de Vitalis verder u 7

8 Binnenkant schip Vitalis Planken uitbreken Inge en Jurgen, geflankeerd door de directeurs van de scheepswerf Folder La Coquerie afgewerkt en ingericht. En in mei 2005 is de kookstudio echt van start gegaan. Flanders DC: Hoe kregen jullie het nodige startkapitaal bij elkaar? Jurgen: We hebben onze eigen spaarpot aangesproken en hebben een beetje bij familie geleend. Daarnaast kregen we ook een klein investeringskrediet van een bank. Al moet ik zeggen dat dat een hele onderneming was. Inge: De banken stonden niet te springen om een lening te geven voor een schip. Een schip zinkt en zij zagen hun geld ook al zinken. Jurgen: Je kon toen ook geen hypotheek vestigen op een schip. We konden de Vitalis dus niet in onderpand geven om een lening te krijgen. En we wilden privé en zakelijk vermogen absoluut gescheiden houden, dus een hypotheek op ons huis was ook niet aan de orde. Uiteindelijk hebben we toch een bank bereid gevonden om met ons in zee te gaan. De banken stonden niet te springen om ons een lening te geven. Een schip zinkt en zij zagen hun geld ook al zinken. Inge: We hebben ook geprobeerd om de opstartkosten zo laag mogelijk te houden. Zo hebben we een win-win deal met de scheepswerf kunnen sluiten. Zij waren gespecialiseerd in schroeven, niet in het ombouwen van boten. Ons project was voor hen een uithangbord om gelijkaardige opdrachten te krijgen. En dus werkten ze voor ons aan een voordeliger tarief. Jurgen: We hebben ook de plannen zelf uitgetekend, zodat we op een architect konden besparen. Verder zijn heel wat vrienden ons komen helpen bij de verbouwing. Zij vonden het leuk om eens op een scheepswerf mee te draaien. Inge: Toen we met de Vitalis in Leuven arriveerden, heeft Het Laatste Nieuws een artikel over ons geschreven. Met dat artikel in de hand ben ik bij verschillende keukenproducenten gaan aankloppen met de vraag of ze geen ruilovereenkomst wilden afsluiten. Miele wilde graag meestappen in ons verhaal. Eens zij aan boord waren, was het niet moeilijk om anderen, zoals Brabantia te overtuigen. Zo hebben we flink wat geld kunnen besparen. Flanders DC: Jullie hebben al een aantal bootstrapstrategieën opgenoemd: ruilhandel, vrienden die hielpen bij de verbouwing, inzetten van eigen middelen en geld lenen van familie. Hebben jullie nog andere bootstrapmethodes aangewend? Jurgen: Ja, op vlak van creatief gebruik van personeel bijvoorbeeld. Voor kookworkshops of evenementen kunnen we putten uit een pool van 30 mensen die werken als zelfstandige in bijberoep. Op die manier is personeelskost een variabele in plaats van een vaste kost. Inge: We hebben ook nooit problemen gehad om goede, losse medewerkers te vinden. Vaak zijn dat klanten van onze kooklessen die uitstekende gastvrouwen en heren blijken te zijn, met bovendien coachingkwaliteiten en een uitstekende taalkennis. Jurgen: We hebben van meet af aan een strikte facturatiepolitiek. We betrekken ook steeds de organisator van het event persoonlijk bij het opvolgen van de facturatie. Dat loont. Meer dan de helft van de klanten betaalt binnen de 14 dagen. 8

9 Durf is heel erg belangrijk geweest in onze overgang naar een echt professionele organisatie. Inge: Jurgen is ook tot eind 2005 voor een andere u organisatie blijven werken en we keren onszelf pas vanaf 2008 een loon uit. Daarnaast hebben we het voordeel dat we perfect op voorhand weten hoeveel mensen er naar de events, lessen of workshops komen. Daardoor hebben we een minimale vooraad en kunnen we alles just-in-time bestellen. Ten slotte hebben we ook afspraken met een aantal eventlocaties: we verwijzen klanten naar elkaar door. Flanders DC: Wanneer zijn jullie overgeschakeld van bricolage naar het echte werk? Jurgen: Een echte mijlpaal waren de rugproblemen van Inge in Inge: Tot dat moment deden we alles zelf. Maar nu moesten we gaan elimineren en uitbesteden. We zijn vanaf 2007 gaan werken met onderaannemers zoals een poetsfirma die grote stukken van onze taken overnamen. Daarnaast kregen onze medewerkers vanaf toen een andere training, meer gefocust op zelfstandigheid, zodat onze aanwezigheid niet meer vereist was. We zijn ook meer op onze strepen gaan staan naar de leveranciers toe. Zij komen nu alles leveren, ook al heb ik de ene week maar twee bakjes aardbeien nodig. Durf is heel erg belangrijk geweest in onze overgang naar een echt professionele organisatie. Je krijgt meteen veel meer respect van leveranciers, partners en klanten. Flanders DC: Als jullie terugkijken op jullie bricolageperiode, welke bootstrapstrategieën bleken dan het meest nuttig? Jurgen: Op de eerste plaats het creatief gebruik van personeel. Het werken met losse medewerkers blijft zijn nut bewijzen. Daarnaast profiteren we nu van een lage financieringslast doordat we in de opstartfase wat eigen kapitaal gebruikt hebben en enorm veel zelf hebben gedaan. Ten derde loont ook onze strikte facturatiepolitiek. Ruilhandel en win-win-relaties met partners zijn nu minder belangrijk, maar hebben in het begin zeker hun nut bewezen. Als we geen deals hadden kunnen sluiten voor de inrichting van de keuken, dan hadden we een groter startkapitaal bijeen moeten sprokkelen. Flanders DC: Hebben jullie tips voor starters? Inge: De wereld is aan de durvers! Durf is ongelooflijk belangrijk. Je moet je durven informeren en durven communiceren. Wat informeren betreft: het is een illusie dat er niemand is die al doet wat jij doet. Zorg dat je zeer goed op de hoogte bent van wat je wilt gaan doen vóór je ermee begint. Durf ook informatie vragen bij concurrenten. Jurgen: En eens je gestart bent, besteed dan voldoende aandacht aan communicatie. Zorg ervoor dat je in je startkapitaal een stuk voorziet om die communicatie goed aan te pakken. Dat wil niet zeggen dat je naar een duur communicatiebureau moet stappen. Je kunt ook beroep doen op een bevriend vormgever of een kennis die mooie foto s maakt. Zorg er gewoon voor dat je logo, brochure en website er professioneel uitzien. Communiceer zo gauw je van start gaat ook met de pers en redacties van andere media. Het artikel in Het Laatste Nieuws over ons project kwam goed van pas om deals te sluiten voor de keukeninrichting. Media-aandacht helpt natuurlijk ook om klanten aan te trekken. Inge: Pak het ook altijd en op elk vlak professioneel aan. Werk zeker niet met zwart geld en zoek professionele partners. Zo gauw we Miele aan boord hadden, was het heel gemakkelijk om andere partners te overtuigen. Laat ook nooit zien dat je bricoleert, maar zorg voor een correcte, efficiënte en professionele uitstraling. Vandaar ook het belang van een goed ogende folder. Een professioneel imago zorgt voor respect van klanten, leveranciers en partners. En nog één laatste tip: bedank iedereen die je helpt bij de opstartfase. Dat kost amper tijd, maar is van onschatbare waarde. Flanders DC: Bedankt! p 9

10 Dit moet je onthouden: Creatief zijn met weinig middelen: - dwingt je tot creatief ondernemerschap om je dromen te realiseren - houdt je constant scherp en wakker - laat talent ontluiken - stimuleert samenwerking - leidt tot improvisatie en zo tot innovaties 2 Als starter kan je gebruik maken van een heel arsenaal aan bootstrapstrategieën om de financieringslast van je onderneming zo laag mogelijk te houden. Enkele strategieën hebben zelfs een positief effect op de groei van je organisatie: het inzetten van interim werkkrachten, korte betalingstermijnen voor de klanten en gezamenlijke infrastructuur. 3 Bootstrap is niet enkel geschikt voor non-profitorganisaties Ook profit-starters hebben er alle baat bij. Bricolage kan toegepast worden door alle organisaties (niet enkel starters) die iets nieuws willen realiseren. 4 Stel je te allen tijde professioneel op Laat niet (teveel) merken dat je bricoleert. Met een professionele houding dwing je respect en vertrouwen af bij leveranciers, partners en (potentiële) klanten. Besteed ook voldoende aandacht aan professionele communicatie. 5 Durf! Leestip: The Bootstrapper s Bible: How to Start and Build a Business With a Great Idea and (Almost) No Money van Seth Godin. De pdf van dit boek is gratis downloadbaar op Godin s blog: Met dank aan: Sophie Manigart, Miguel Meuleman, La Coquerie en Poppunt. 10

11 Contact Adres: Flanders DC vzw Vlamingenstraat Leuven Belgie Telefoon: Fax: Website:

JOUW BEGELEIDINGEN OP MAAT

JOUW BEGELEIDINGEN OP MAAT JOUW BEGELEIDINGEN OP MAAT WWW.UNIZO.BE/BEGELEIDINGEN #sterkondernemen Meer starters, meer blijvers en meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en haar partners willen je daarbij

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

EEN GOED IDEE - DOE ER IETS MEE

EEN GOED IDEE - DOE ER IETS MEE Naast het winnen van startkapitaal was het vooral de media-aandacht die ons aan tafel bracht met de juiste investeerders. Wij wilden ondernemen en hadden meer dan 20 ideeën. Bizidee hielp ons focussen

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Ga hosselen. Drie handige stappenplannen

Ga hosselen. Drie handige stappenplannen Ga hosselen Drie handige stappenplannen DRIE HANDIGE STAPPENPLANNEN Beste lezer, In deze download heb ik drie belangrijke stappenplannen uit mijn boek Ga hosselen voor je samengevat. Handig om apart te

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

EEN GOED IDEE - DOE ER IETS MEE

EEN GOED IDEE - DOE ER IETS MEE Naast het winnen van startkapitaal was het vooral de media-aandacht die ons aan tafel bracht met de juiste investeerders. Wij wilden ondernemen en hadden meer dan 20 ideeën. Bizidee hielp ons focussen

Nadere informatie

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers Go4Business Denk je aan een eigen onderneming? Of wil je van je bijberoep je hoofdberoep maken? Dan vraag je je waarschijnlijk af of dit een haalbare droom kan zijn... Ontdek hier een individueel begeleidingstraject

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf?

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding 19 november 1 Ruim 100 partners > 40 kantoren Triple O: Ondernemers Objectief Onafhankelijk Eén methodiek, één gezicht Louis van Besouw

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Ben ik een ondernemer?

Ben ik een ondernemer? Ben ik een ondernemer? Dit artikel gaat over ondernemerschap. Met behulp van de vragenlijst kun je de mate van ondernemerschap in jezelf, jouw ondernemersgehalte, typeren. Als je hierop hoog scoort (en

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

VERKOOP & BOUWFORMULE

VERKOOP & BOUWFORMULE VERKOOP & BOUWFORMULE BOUWEn MET ZEKERHEID Het leven zit vol dromen en verlangens. De Verkoop & Bouwformule van Hyboma helpt u die waarmaken: een woning op maat, zonder zorgen, om te leven zoals u dat

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

De Grote Overheid Inkooptest

De Grote Overheid Inkooptest Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten aan derden? De kordaat optredende regelaar met een instelling dat snelle en acceptabele resultaten

Nadere informatie

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project?

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? [ SUBSIDIES SUBSIDIES Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? Sporcrea moet een begroting opmaken. Hoe doet ze dit? Inhoudstafel Algemeen Wat? Wanneer? Bij

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

De Grote Overheid InkoopTest

De Grote Overheid InkoopTest De Grote Overheid InkoopTest Door : M.m.v : Drs. Marc J. Brugman A.N. Eissens J.M. De Vries Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

HOE WERKEN ONZE HERSENEN IN HET KOOPPROCES?

HOE WERKEN ONZE HERSENEN IN HET KOOPPROCES? HOE WERKEN ONZE HERSENEN IN HET KOOPPROCES? EN WAT KUNNEN WE DAARVAN LEREN? Algemene inleiding (deel 1 uit een serie van 6) NIEUWE ONTDEKKINGEN IN DE NEUROLOGIE NIEUWE KANSEN IN HET VERKOOPGESPREK We are

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden Inhoudsopgave Pagina Bron 1 Design Marcel Wanders. 2 Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bron 3 Recensie over Boijmans van Beunigen 3 Bron 4 Flip in de klas. 4 Bron

Nadere informatie

Onze vriendschap is van onschatbare waarde

Onze vriendschap is van onschatbare waarde Onze vriendschap is van onschatbare waarde 1 2 Deze organisaties zijn al Vriend van Nudge. 3 Nudge Nudge draagt door co-creatie bij aan positieve en blijvende veranderingen in onze maatschappij. Dat doen

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Video marketing voor makelaars 7 tips

Video marketing voor makelaars 7 tips Video marketing voor makelaars 7 tips Dus je wilt beginnen met video marketing? Erg slim, want nog lang niet alle makelaars gebruiken video, terwijl 85% van de huizen verkopers aangeeft dat ze liever een

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis school. 4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis bibliotheek

4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis school. 4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis bibliotheek Eenmalige uitgaven Kunst van het Woord project Aantal per eenheid excl. Website 1 1.500,00 1.815,00 Vzw oprichting Kunst vh Woord 1 400,00 484,00 Pc (tweedehands mac) 1 650,00 786,50 Printer 1 80,00 96,80

Nadere informatie

Een gids over onderhandelen

Een gids over onderhandelen Een gids over onderhandelen Een gids over ONDERHANDELEN Onderhandelen doen we voortdurend en niet alleen in zakelijke situaties. Vaak worden onderhandelingen beschouwd als een compromis om een probleem

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid Pagina 1 In 2014 is het totaal aantal bedrijven in Nederland toegenomen met 5%. Vorig jaar zijn 187.177 startende bedrijven bijgeschreven in het Handelsregister. Om deze starters zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

SPHINXprojects C A S E K A RE L MA ES. Dé beheersoftware voor plaatsings- en constructiebedrijven

SPHINXprojects C A S E K A RE L MA ES. Dé beheersoftware voor plaatsings- en constructiebedrijven C A S E SPHINXprojects Dé beheersoftware voor plaatsings- en constructiebedrijven SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne 2 1480 Saintes t. 02 391 45 48

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Hoe maak je van je Business Card een uitgelezen marketinginstrument?

Hoe maak je van je Business Card een uitgelezen marketinginstrument? Hoe maak je van je Business Card een uitgelezen marketinginstrument? Business Cards zijn één van de meest krachtige en goedkoopste marketing middelen. De Networking Coach biedt je meer dan 30 tips om ze

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be GELD Tijs Vastesaeger,js@doenker.be Hoeveel geld heb je nodig? Voor je zaak Om van te leven Om te investeren Om te starten Waar ga je geld halen? Uit je ac,viteiten Loon, winst, kosten vergoeding Leningen

Nadere informatie

Creatief denken K3. Erik van der Velden - 2070694 27-03-2015 Creatief denken K3E Janneke Brouwers

Creatief denken K3. Erik van der Velden - 2070694 27-03-2015 Creatief denken K3E Janneke Brouwers Creatief denken K3 Erik van der Velden - 2070694 27-03-2015 Creatief denken K3E Janneke Brouwers Tien bucket list verbanden 1. Bucketlist: 100 euro op zwart Verband: Durf risico s te nemen, in de keuzes

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Vrijdag 18 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jubileum 25 jaar Fevlado-Diversus - Gent

Vrijdag 18 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jubileum 25 jaar Fevlado-Diversus - Gent Vrijdag 18 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jubileum 25 jaar Fevlado-Diversus - Gent Geachte aanwezigen, Dames en heren, Feest vieren is onlosmakelijk

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Checklist passie en poen

Checklist passie en poen Checklist passie en poen Aandachtspunten voor succesvol sociaal ondernemen gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inleiding In het rapport Sociaal ondernemen:

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

Vrijwilligers Overeenkomst. CoderDojo Delft

Vrijwilligers Overeenkomst. CoderDojo Delft Vrijwilligers Overeenkomst CoderDojo Delft CoderDojo wordt volledig door vrijwilligers opgezet. Daarom is een goede voortgang van CoderDojo afhankelijk van alle mentoren, vrijwilligers, sponsors of supporters

Nadere informatie

ondernemers die een boek willen schrijven

ondernemers die een boek willen schrijven TIPS voor ondernemers die een boek willen schrijven Maak het verschil met de BSTSLLR-methode voor het verhogen van je expertstatus Daisy Goddijn Inhoudsopgave Voorwoord...11 Inleiding...13 De BSTSLLR-methode...17

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

ICT-Dienst. Vertel ons een verhaaltje

ICT-Dienst. Vertel ons een verhaaltje Vertel ons een verhaaltje Ik zal het NIET hebben over: - Wat een Midoffice is en uit welke componenten het bestaat - Hoe je binnen jouw organisatie de implementatie van een Midoffice aanpakt - Of hoe wij

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet 28/03/2013 P11905 FEB177194 Published Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet Aan de hand van onderstaande checklist kan de ondernemer aftoetsen of hij op een correcte manier gebruik

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

Sessie 6 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen?

Sessie 6 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen? Sessie 6 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen? ISB-congres 2012 Donderdag 22 maart 2012 Genk Inhoudstafel 1. Geschiedenis & ontstaan 2. Jespo vandaag 3. Jespo in

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 In fase 1 heb je geoefend met het schrijven van teksten. Je hebt ook geleerd

Nadere informatie

Wat een mediakit is. Waarom je een mediakit nodig hebt. Hoe je een mediakit gebruikt. Hoe je een mediakit ontwerpt

Wat een mediakit is. Waarom je een mediakit nodig hebt. Hoe je een mediakit gebruikt. Hoe je een mediakit ontwerpt Wat een mediakit is Waarom je een mediakit nodig hebt Hoe je een mediakit gebruikt Hoe je een mediakit ontwerpt Een mediakit of een sprekerskit is een document dat een samenvatting is van jouw business.

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Running Lean. Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt. Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum.

Running Lean. Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt. Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum. Running Lean Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum.be Intro Running Lean Wanneer zijn starters succesvol? Klanten zijn geïnteresseerd

Nadere informatie