Stichting Manneka Nederland. Jaarverslag 2014 Stichting Manneka Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Manneka Nederland. Jaarverslag 2014 Stichting Manneka Nederland"

Transcriptie

1 Stichting Manneka Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Manneka Nederland

2 Voorwoord Beste lezer, Graag geven we u via dit jaarverslag een overzicht van het werk dat Manneka dankzij uw steun in 2014 in Liberia heeft kunnen verrichten. Het ebolavirus zorgde ervoor dat het jaar heel anders verliep dan we van tevoren hadden verwacht. Scholen werden gesloten, het openbare leven lag plat, vele mensen stierven door dit afschuwelijke virus. We zijn dankbaar dat we de strijd tegen ebola samen met u konden aangaan. Doordat Anneke en Mambu met hun team emmers met chloorwater uitdeelden, begonnen de mensen hun handen te wassen waardoor de kans op besmetting veel kleiner werd. Dit bleek een prachtige manier om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Daarnaast gaven ze voorlichting over hoe besmetting voorkomen kan worden en hoe je iemand met ebolasymptomen kunt helpen. Vaak in plaatsen waarvan Manneka nooit verwacht hadden er te zullen komen! Op het moment van schrijven worden er in Liberia nauwelijks meer gevallen van ebola geconstateerd. We hopen van harte dat er geen nieuwe patiënten bij komen. En dat het gewone werk van Manneka weer verder opgepakt kan worden. Naast het uitdelen van de emmers, gebeurde er in 2014 nog meer: Manneka hield kinderprogramma s met Pasen en Moederdag, deelde paperbags uit met kerst, voorzag families van voedselpakketten en het WATSAN-team heeft waterputten gegraven en opgeknapt. Ook konden we vanuit Nederland een deel van een container (7,8 kuub) vullen met allerlei gedoneerde spullen, die met grote dankbaarheid zijn ontvangen in Liberia. Over al deze zaken kunt u lezen in dit jaarverslag. In dit moeilijke jaar hebben Anneke en Mambu de zegen van onze hemelse Vader duidelijk ervaren. Hij heeft hen gedragen door pijn, moeite, verdriet en vreugde. Hij heeft deuren geopend, hen op wegen geleid die ze zelf nooit hadden kunnen vinden. We zien uit naar het komende jaar, waarin Anneke en Mambu bij leven en welzijn naar Nederland zullen komen. Om ons, maar ook u als donateur, te ontmoeten. Ook zij zien hier erg naar uit! Wij danken u nogmaals voor uw betrokkenheid bij en uw steun aan Manneka! Bestuur Stichting Manneka Nederland Inhoudsopgave Geschiedenis Manneka 3 Projecten 4 Jeugd en Zorg 6 Scholing 7 Levensonderhoud 7 Organisatie 8 Jaarrekening 9 Vooruitblik 11 Colofon Eindredactie en vormgeving: Rachel Vink (MSG), Nadia van Noppen (MSG) Beeld: Manneka NGO Wilt u reageren op het jaarverslag? > Meer informatie over Manneka? > > > > Het werk van Manneka in Liberia financieel ondersteunen? > Stichting Manneka Nederland (ANBI) IBAN: NL10 ABNA Wilt u met regelmaat op de hoogte gehouden worden? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar Wilt u de nieuwsbrief per post ontvangen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Rachel Vink (MSG): Nawoord Mambu & Anneke 11 Sponsors 12 2

3 Bloemen uit de tuin van Anneke & Mambu, oktober 2014 Geschiedenis Manneka Manneka NGO In december 2003 reisde Anneke de Kok, vlak na beëindiging van de langdurige burgeroorlog in het land, naar Liberia om daar voor een NGO (niet-gouvernementele organisatie) te gaan werken die actief was op het gebied van noodhulp, scholing en wederopbouw. Na enkele jaren trouwde Anneke met Mambu en Liberia werd Annekes nieuwe thuis. Het echtpaar kreeg vele kleine donaties voor hun werk, wat soms onoverzichtelijk was. Daarom werd besloten om een hulporganisatie op te richten. Ook omdat op die manier veel directer hulp geboden kan worden aan het Liberiaanse volk en gebieden bereikt kunnen worden waar geen andere NGO s komen. Liberia heeft een burgeroorlog achter de rug en de gevolgen daarvan zijn tot op vandaag merkbaar. De kindsoldaten van toen zijn de werkloze jongeren van vandaag. Een sociaal stelsel is er niet en ouderen, weduwen en wezen zijn op zichzelf aangewezen. Vanwege de hoge werkeloosheid kan een gemiddeld gezin amper rondkomen, laat staan het schoolgeld betalen om hun kinderen naar school te laten gaan. Manneka NGO, opgericht door Mambu en Anneke Quoi-de Kok in 2008, is inmiddels een officiële Liberiaanse NGO die sindsdien actief is op het gebied van kinder- en jeugdwerk, ouderenzorg en het aanleen en onderhouden van waterputten en latrines. Daarnaast worden er hulppakketten verdeeld onder de bevolking. Ondersteuning vanuit Nederland Omdat de economische omstandigheden in Liberia slecht zijn, krijgt Manneka NGO financiële, materiële en morele steun grotendeels vanuit Nederland. Om Manneka NGO te ondersteunen (in zaken als fondsenwerving, communicatie en advies) is in 2008 de Manneka Support Groep opgericht. Leden Manneka Support Groep Gerrit Jan Otterman voorzitter Willem Romijn penningmeester Rachel Vink secretaresse Engelien Bosman Bastiaan Gijsbertsen Nadia van Noppen Stichting Manneka Nederland (SMN) Om de hulp meer te structureren is in mei 2011 Stichting Manneka Nederland in het leven geroepen. De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van Manneka, zijnde een niet-gouvernementele organisatie (NGO), gevestigd te Monrovia, Liberia ten behoeve van ontwikkelingshulp en zendingswerk in Liberia. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting is ANBI-erkend. Bestuur Stichting Manneka Nederland Gerrit Jan Otterman voorzitter Engelien Bosman secretaris Willem Romijn penningmeester Anneke Quoi-de Kok algemeen bestuurslid De leden van het bestuur van SMN en van de MSG genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Eens in de zes weken is er een gecombineerde vergadering van Stichting Manneka Nederland en de Manneka Support Groep. Door Stichting Manneka Nederland worden giften overgemaakt naar de bank in Monrovia, waar ze opgenomen kunnen worden door Mambu en Anneke. Vanuit Liberia ontvangt onze penningmeester een terugkoppeling en verantwoording, zodat de giften en uitgaven secuur worden bijgehouden. In dit jaarverslag leest u wat er met de giften, die de stichting ontvangen heeft, is gedaan door Manneka NGO in Liberia. Veel leesplezier toegewenst! 3

4 Projecten Landbouw In 2014 heeft Manneka goederen ontvangen van de Christian Aid Ministries (CAM). Rijstzaden, gereedschappen, gieters en kunstmest werden uitgedeeld onder verschillende boeren. Door een ingediend project (ebolapreventie) bij Genova Global konden we 652 vrouwen uit 40 dorpen in het Dewoin district, Bomi County een zakje mais geven om te zaaien. Zo konden moeders eten verbouwen voor hun familie. Ook een weeshuis, een school en een kliniek in Vortor ontvingen mais om te zaaien. WATSAN (water en sanitaire voorzieningen) Dankzij grote en kleine giften van bedrijven, organisaties, particulieren, familie, opgezette acties, mensen die naar aanleiding van of tijdens een bezoek aan Liberia geld gegeven hebben, konden we dit jaar heel veel gezinnen blij maken met schoon drinkwater. Vaak op moeilijk bereikbare plekken, ver in de bush. Daarbij kunnen we de bevolking helpen op diaconaal gebied, door hen te vertellen over het Levende Water. In het begin van de droge tijd gaat Mambu met zijn team dorpen langs waar nog waterputten gegraven of gerehabiliteerd moeten worden. Veel werk wordt verzet en tijdens de regentijd wordt een lijst met nieuwe plekken opgesteld waar een put gegraven moet worden of waar deze kapot is en/of vervangen moet worden door een touwpomp. De Manneka Support Groep is ook dit jaar op zoek gegaan naar sponsoren en/of kreeg spontaan een bedrag om een put te graven of te rehabiliteren. Vanuit algemene giften van Manneka hebben we de rest van de putten kunnen bekostigen die op de lijst stonden. Overzicht gerealiseerde waterputten in 2014 Gebied Bomi Monrovia Paynessville 2nder3oud en6o7 repara9e :7ridevpomp 9 1 Nieuw gegraven put + installeren touwpomp 6 Handpomp vervangen voor Manneka touwpomp 1 Ee3abilita9e put + installeren Manneka touwpomp Ee3abilita9e put + repara9e Manneka touwpomp 1 Speciale projecten Christian Aid Ministry heeft in het begin van het jaar verschillende spullen gedoneerd: drie rolstoelen, een wandelstok, een matras, beddengoed, luiers en kleding om uit te delen. Ebola En toen kwamen de verontrustende berichten uit West-Afrika. Het dodelijke ebolavirus. Waar komt het vandaan? Hoe krijg je het? Het verspreidde zich in een rap tempo, maatregelen moesten getroffen worden, het was een chaotische toestand. De eerste berichten over het overlijden van mensen aan het ebolavirus in Liberia kwamen in februari binnen. Vanaf eind juli steeg het aantal slachtoffers enorm. De beste preventie is je handen te wassen met chloorwater. Dankzij een gift konden Mambu en Anneke een vat chloor kopen en vervolgens kwam het idee om emmers uit te delen. Emmers met een kraantje, gevuld met chloorwater, die bij elk huis, winkel of ander gebouw neergezet kon worden om de persoonlijke hygiëne te vergroten en daarmee de verspreiding van het virus tegen te gaan. Via allerlei kanalen probeerden we in Nederland en Liberia geld bij elkaar te krijgen om emmers te kopen. Opeens was daar een Bijbelverhaal in Annekes gedachten: als God met een paar vissen en broden duizenden mensen kan voeden, kan Hij dan ook niet met een paar emmers grote wonderen verrichten? Met een bericht op Facebook ging de emmeractie van start. Voor 7,- konden mensen een emmer doneren. In juli werd besloten de reis die Gerrit Jan Otterman (voorzitter Stichting Manneka Nederland) en zijn vrouw Marianne hadden gepland naar Liberia niet door te laten gaan, vanwege de gevaarlijke situatie. Even daarna werd de noodtoestand uitgeroepen en werden de regio s Lofa, Bomi County en Cape Mount in quarantaine geplaatst. 4

5 De reactie op de emmeractie was, mede dankzij de media-aandacht, enorm. Vanuit heel Nederland kwamen giften binnen van zowel bedrijven, scholen als individuen. Scholen begonnen spontaan acties op te zetten. Waar Mambu en Anneke dachten rond de vijfhonderd emmers uit te delen, bereikten ze in november al de zevenduizend. Mensen namen het serieus en volgden de voorzorgsmaatregelen. Mambu en Anneke rapporteerden wekelijks over hun verrichte werk aan het ministerie van gezondheidszorg in Liberia. Samen met ZOA mocht Manneka een voorstel indienen bij de Nederlandse ambassade in Ghana. Ook werden er twee voorstellen ingediend bij Genova Global, om ebola verder de kop in te drukken. Op aanvraag van Mambu en Anneke ontwierp Leandra Stolk, een achternicht van hen, het spel Snakes and ladders met een ebolapreventieboodschap als voorlichtingsmateriaal, om zo duidelijk te maken wat te doen als iemand in je omgeving ebola krijgt en hoe te voorkomen dat je het zelf ook krijgt. Ruim huishoudens kregen dit spel. Eind december werd duidelijk dat Manneka er nog eens mocht maken en verspreiden. Dankzij Geneva Global kreeg Manneka de mogelijkheid om negentien 'Community health volunteers' te trainen, die in totaal in honderd dorpen ebolapreventietrainingen gaven met behulp van het boekje 'What everyone should know about Ebola'. In totaal zijn huishoudens voorgelicht. Ondertussen namen de Nederlandse media interviews af voor radio en tv en artikelen werden in kranten en tijdschriften geplaatst. In Monrovia werden er ebolacentra gebouwd, waarvan één vlakbij het huis van Mambu en Anneke. Gelukkig is de noodtoestand in januari 2015 opgeheven. Voorzorgsmaatregelen blijven gehandhaafd, maar er wordt weer gesproken over scholen openen. Wat een opluchting. In totaal (tot en met week 8 in 2015) zijn er uiteindelijk ruim 8200 emmers uitgedeeld. Voor het complete overzicht verwijzen we u graag naar onze website, Overzicht distributie emmers 2014 L"#$%e'(eek Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Week 51 Week 52 TOTAAL Congo Town Sinkor Andere gemeenschappen Monrovia Paynessville Montserado County Bomi County Margibi County 1 1 Grand Bassa County Rivercess County Gbarpolu County TOTAAL Via sponsors Manneka Via ZOA / Nederlandse ambassade in Ghana Via Geneva Global

6 Jeugd en zorg Kinderprogramma s Zeshonderd kinderen zullen op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag op twee verschillende locaties in Bomi horen van de opgestane Heer! Bovendien hebben de oudsten van Wolarkor toestemming gegeven dat alle kinderen uit dit moslimdorp ook naar ons Paasprogramma mogen komen! Thank God! Met Pasen, in april, organiseerde Manneka twee door ZOA gefinancierde kinderprogramma s met als thema: Shine your light in the darkness. Alle kinderen kregen een armband mee met kralen in vijf kleuren. Aan de hand hiervan kan het evangelie kort uitgelegd worden: zwart (zondig mens), rood (het verlossende bloed van Jezus), wit (rein gewassen), goud (de hemel) en groen (groeien in geloof). Naast het horen van het Bijbelverhaal, leerden de kinderen een bijpassend lied. Ook werd er gepuzzeld, gekleurd en werden er spelletjes gedaan. Anneke: Het leek op een ouderwetse Koninginnedag! De paasprogramma s gebeurden in overleg met de medische staf van Beah Town Clinic in verband met ebola die toen al in Liberia was opgedoken. Manneka kocht 2400 zakjes mineraalwater (1200 liter) om alle kinderen van genoeg drinkwater te voorzien, zonder dat ze elkaars drinkbeker gebruikten. Voor de lunch moesten kinderen hun eigen bord/schaal en lepel meenemen. Contact tussen kinderen onderling moest zoveel mogelijk voorkomen worden. De programma s waren daarom logistiek gezien een grote klus. De temperaturen liepen op tot 34 graden. Het waren twee unieke feestdagen. Uitpuilende klaslokalen. Hongerige magen werden op die dagen goed gevuld. Blijde gezichten van zowel kinderen als hun ouders. Moederdag In mei, de dag voor moederdag, werd het derde kinderprogramma gehouden, in Joe Village. Naast de eigengemaakte moederdagkaart kregen de kinderen bij het moederdagprogramma een ingepakt stukje zeep mee naar huis voor de moeders. En het armbandje met de vijf kralen, net als bij Pasen. Kerst Omdat het kinderprogramma met kerst door ebola niet door kon gaan, moest er iets anders worden bedacht. Deze oplossing kwam er: paperbags uitdelen! Wat zat er in zo n papieren zak? Het Kerstverhaal, simpel verteld in twaalf bladzijden (waarbij de kinderen zelf op elke bladzijde de tekening konden afmaken en inkleuren), een pakje kleurtjes, een gum en een zakje chips als een verrassing erin. Door deze uitdeelactie zijn ruim kinderen (uit Bomi, Greater Monrovia en Rivercess) bereikt met het Evangelie! Bijzondere aanvulling waren de 2000 Waka Waka lampen die Manneka via ZOA en CARD Liberia kreeg om uit te delen. Deze solarlampen laden zelfs met bewolkt weer nog op. Iedereen die het kerstverhaal had ingekleurd, kreeg zo n Waka Waka lamp (in januari 2015). Het paste ook goed bij het thema van de kinderprogramma s: Shine your light in the darkness! Ook werden met kerst 75 voedselemmers uitgedeeld aan bejaarden. Een project dat is gesponsord door stichting Hands & Feet. Veel van de paperbags en voedselemmers kwamen in gebieden waar verhoudingsgewijs veel mensen familieleden hebben verloren door ebola. Voedselpakketten Maandelijks kregen enkele families en bejaarden rijst. Tijdens het begin van de ebolacrisis werd er extra voedsel gekocht voor veel families waarvan de kostwinner opeens zijn of haar baan kwijt was geraakt en hun gezinnen dus honger leden. Ook in de daaropvolgende maanden werd er door Manneka regelmatig eten gedistribueerd aan families waarbij de nood zeer hoog is. FC Manneka In 2014 werd er, tot de noodtoestand werd uitgeroepen, wekelijks gevoetbald in Sinkor, Old Road en Congo Town Back Road. Dankbaar zijn we voor de sportkleding en -schoenen die we ontvingen via DOS Kampen, RVVH Ridderkerk en via de familie Bakker. Ook voor de nieuwe en tweedehands voetballen, die werden gesponsord door Chocolade Atelier Van Noppen en P&S. Zeer bedroefd waren we door het overlijden van de coach van Old Road, Samuel Johnson, die in juni stierf aan de gevolgen van zijn suikerziekte. 6

7 Scholing Educatie Afgelopen jaar heeft Stichting Biblionef via DHL boeken gestuurd, waar de Joe Village school in Bomi erg blij mee is. In februari mocht Manneka 250 schoenendozen van actie Schoenendoos van Samaritan s Purse (Verenigd Koninkrijk) ontvangen om uit te delen. Op 30 maart werd de Joe Village school uitgeroepen tot een voorbeeldschool voor de regio Bomi County. De Superintendent, afgevaardigde van de president in de provincie Bomi, samen met de commissaris van Dewoin district en alle dorpshoofden van het district bezochten o.a Joe Village en waren erg onder de indruk van het runnen van de gemeenschapsschool. Ze spraken hun bewondering uit over de meubeltjes (van de Oranje Nassau school uit Papendrecht), de mooie, gelamineerde tekeningen uit Nederland die de lokalen versierden en de nieuwe input van lesmaterialen. Schoolbeurzen In het schooljaar kregen 52 kinderen en jongeren een schoolbeurs, voor het basisonderwijs of de vakschool. Deze waren gesponsord door een bijbelgroep en particulieren. Helaas moesten de scholen eind juni gesloten worden in verband met ebola en gingen deze de rest van het jaar ook niet meer open. Fannie Gardea, de trouwe hulp van Anneke en Mambu bij de kinderclubprogramma s, begon, nadat ze in juni haar middelbare school afrondde, aan een vakopleiding. In de eerste helft van 2014 runde ze wekelijks haar bakclub in Rockhole, waar ze meer dan twintig meisjes en vrouwen traint in het maken van koekjes en verschillende soorten brood, gemaakt van mais, cassave, rijst en meel. De jongens van de vakschool computers hebben door het sluiten van de scholen nog geen examen gehad. Manneka is zeer dankbaar voor een trouwe donor in Nederland, die al een paar jaar dertig Manneka-voetbalspelers naar school stuurt, door niet alleen het schoolgeld te betalen, maar ook in spullen als schoenen, sokken, uniformen, schooltassen en schrijfwaren te voorzien. Ook was het Manneka-team in Liberia heel blij met de nieuwe en gebruikte kleurpotloden, krijtjes, viltstiften en puzzels die het vanuit Nederland ontving in het najaar: De scholen zijn nog steeds gesloten, maar dit geeft ons zelf weer HOOP. De scholen zullen weer open gaan en veel kinderen zullen in Bomi voor het eerst leren puzzels te maken en te kleuren! Levensonderhoud Huisvesting Monrovia, de woonplaats van Mambu en Anneke, ligt vlak bij de zee. Door het zeer zoute zeeklimaat vraagt dit jaarlijks veel en goed onderhoud aan de auto, de container (opslagschuur) en het huis. Persoonlijke verzorging Dankzij gerichte sponsoring voor persoonlijke verzorging kan er aandacht worden besteed aan voedselkwaliteit en variatie voor Anneke en Mambu. Jammer genoeg is een bezoek aan een kliniek noodzakelijk geweest, omdat rond de jaarwisseling ( ) Mambu en Anneke beiden erg ziek zijn geweest. Een bezoek aan Ghana (om onderdelen voor touwpompen te kopen) kwam erg goed uit om gelijk even bij te tanken. Als MSG overwegen we Mambu en Anneke te adviseren vaker een break in te plannen. De periode tussen het driejaarlijks verlof is feitelijk te lang om tussentijds voldoende tot rust te komen en batterijen opgeladen te houden. Halverwege het jaar is Anneke nog een keer geveld door malaria. Aan het eind van 2014 werd Mambu geveld met dezelfde symptomen als een jaar daarvoor. Gelukkig is hij volledig hersteld. 7

8 Organisatie Kantoor en personeel In het centrum van Monrovia wordt een kantoortje gehuurd als formeel postadres en vestigingsplaats van Manneka NGO. Dit is een verplichting van de overheid. Telefoonkaarten, internetkosten, diesel voor de generator en reparaties van de laptop vallen onder organisatiekosten. De Liberiaanse overheid verplicht eveneens dat een NGO minimaal vijf betaalde werknemers moet hebben. Daarover dient dan belasting betaald te worden. Zo krijgen Mambu en Anneke een salaris, net als de bewakers en de chauffeur. De salarissen zijn bescheiden en worden aangevuld in natura, met maaltijden en schoolbeurzen voor de kinderen van medewerkers. Algemeen Net als in 2013 reisden Anneke en Mambu dit jaar (februari) naar Ghana, nu om onderdelen aan te schaffen voor de touwpompen en om er even tussenuit te zijn. De kosten van deze reis vallen onder de kostenpost algemeen. Transport in Monrovia De auto van Manneka NGO had, naast benzine en verzekeringen, in 2014 veel onderhoud nodig. Om dit in het vervolg te voorkomen wordt uitgekeken naar een tweedehands auto die de huidige kan vervangen. In de afgelopen jaren is hier al wat geld voor opzij gezet. Media-aandacht door emmers Manneka is door de emmeractie in Liberia veel in het nieuws gekomen in Nederland. Van het Algemeen Dagblad tot de NOS, van Radio Rijnmond tot Hart van Nederland. Anneke was bij al deze gelegenheden de woordvoerder. Door de enorme media-aandacht hebben we veel giften binnengekregen uit alle delen van het land. We hebben, om het donateurs gemakkelijker te maken, de mogelijkheden om via ideal en Paypal te betalen op onze website toegevoegd. Facebook (www.facebook.com/manneka.org) was en is het belangrijkste online-kanaal om de achterban op de hoogte te houden. We merkten dat het aantal volgers door de emmeractie flink steeg en men erg betrokken was bij de emmeractie en de ontwikkelingen in Monrovia en omstreken. Alle aandacht heeft de naamsbekendheid van Manneka zeker vergroot. Vernieuwing In het afgelopen jaar is de website vernieuwd. Ook hebben de folder en de nieuwsbrief een nieuwe uitstraling gekregen. De nieuwsbrief, die digitaal of per post naar onze achterban wordt gestuurd, is in 2014 drie keer verschenen. Vermogensfondsen De Manneka Support Groep houdt zich bezig met het indienen van projectvoorstellen bij onder andere vermogensfondsen, bedrijven en instellingen. Dit gaat met name om de financiering van waterputten. Kerstactie Jaarlijks houdt de Manneka Support Groep een kerstactie in Papendrecht. Mensen konden dit jaar kerstkransen, amandelstaven en/of chocolade kopen, waarvan de opbrengst voor een vervangende auto voor Manneka bestemd was. Met deze actie is euro opgehaald. Ontmoeting met achterban Op donderdag 8 mei vond de jaarlijkse Manneka-avond plaats in Papendrecht. Onze achterban kreeg de laatste stand van zaken te horen en verhalen van mensen die in de afgelopen tijd op bezoek waren geweest bij Anneke en Mambu. Volgend jaar hopen zij er zelf bij te zijn! Transporten In mei kocht Manneka ruimte in een container die richting Liberia werd verscheept. Deze werd gevuld met gedoneerde voetbaltenues en voetbalschoenen, voetballen, bakblikken, pennen en speelgoed. Spullen die allemaal goed kunnen worden gebruikt voor de programma s van Manneka. Het was dan ook een feestelijke dag toen de container arriveerde! In augustus kon het bezoek van de voorzitter van SMN, Gerrit Jan Otterman en zijn vrouw, door het ebolavirus helaas niet doorgaan. Hierdoor konden de verzamelde kleurpotloden, legpuzzels, waskrijtjes, voetbalschoenen en post in eerste instantie niet mee. Gelukkig kwam er een Amerikaans echtpaar werkzaam in Liberia- met hun twee kinderen een paar weken met verlof naar Nederland. Zij namen vier grote koffers mee terug, met onder andere schoolspullen. Anneke: Het leek wel 5 december in plaats van 27 september! Koffers vol met spelletjes, potloden, speelgoed, tekeningen en cadeautjes. Wat een verrassing! 8

9 Jaarrekening 2014 Overzicht van de Activa en Passiva ACTIVA Spaarrekening Bankrekening Reservering nieuwe auto TOTAAL ACTIVA PASSIVA Tegoed bij zendingscommissie Tegoed bij PayPal Tegoed bij ideal (Sisow) Resultaat voorgaande jaren Resultaat over TOTAAL PASSIVA Korte toelichting: 2014 stond vrijwel geheel in het teken van de bestrijding van de ebolacrisis. Hierdoor is er enerzijds veel geld gegeven voor het bestrijden van deze crisis, maar anderzijds waren de mogelijkheden beperkt om uitvoering te geven aan de andere doelstellingen van Manneka Inc. in Liberia. Daarom zijn de reserves over 2014 verder opgelopen. Om de giftenstroom ter bestrijding van de ebola maximaal te maken is besloten om naast de reguliere bankrekening en de spaarpot bij de Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente in Papendrecht ook andere geldkanalen te openen zoals ideal en PayPal. Daarom komen deze ook met ingang van dit jaar terug in de jaarrekening. Korte toelichting op de baten: Ten opzichte van 2013 zijn de tegoeden bij de Zendingscommissie verder afgenomen tot 2230 Euro. Ondanks de prominente aandacht voor de bestrijding van de ebolacrisis die een (hopelijk) eenmalige batig saldo opleverde van euro bleven ook de algemene giften vrijwel op het peil van Door gerichte fondsenwerving laten de giften voor WATSAN en CARE (ouderenzorg) een toename zien ten opzichte van De inkomsten voor de kinderkerst pakketten waren ook het gevolg van een specifieke actie die daarvoor was opgezet. Vanwege het gesloten houden van de scholen in Liberia vanwege de ebolacrisis zijn de bijdragen voor schoolgeld fors teruelopen. Korte toelichting op de lasten: Stichting Manneka Nederland heeft vrijwel geen interne kosten en daarom wordt het meeste geld doorgesluisd naar Liberia. Slecht 641 Euro, dat is 0,5% van de totale inkomsten, wordt gebruikt voor de stichting zelf. Ondanks dat de overgemaakte bedragen omhoog zijn gegaan konden de onkosten voor het overmaken vrijwel gelijk blijven, mede door het streven minder per Western Union over te maken en meer per bank. Dit vanwege de slechtere wisselkoers en omdat het overschrijven per bank transparanter en beter traceerbaar is. Omdat er steeds meer goederen bestemd voor Liberia werden aangeboden, maar niet zodanig veel dat er een grote container mee gevuld kan worden, is besloten deze goederen als deelvracht aan te bieden bij een andere stichting die regelmatig goederen naar Liberia transporteert. Dit is per saldo wel duurder dan het sturen van een eigen container, maar het is een all-in prijs inclusief het inklaren in Liberia wat op zich al een tijdrovende en frustrerende bezigheid is. 9

10 Overzicht van de Baten en Lasten LASTEN Hardware / software Overgemaakt naar Manneka Inc Overgemaakt via Western Union Afdracht ideal Afdracht PayPal Kosten geldtransfer Drukwerk en reclame Administratiekosten WATSAN uitgaven Onkosten bezoek aan A&M Persoonlijk & Verzekeringen Transportkosten container TOTAAL LASTEN BATEN Giften via ZCie Bankrente/Kortingen Giften voor WATSAN Giften tegen Ebola Giften voor leerprojecten Giften Pers. & Verz Algemene giften Giften voor jeugdprogramma's Giften voor jeugd kerstpakketten Giften voor schoolgeld Giften project Judith Giften voor specifieke projecten Giften project John Giften vervanging auto Giften voor 'care' Bijdrage bezoekers A&M TOTAAL BATEN TOTAAL LASTEN Resultaat [ \ ] Herkomst van giften Privédonaties (53%) Bedrijfsmatige donaties (32%) Kerkelijke donaties (15%) Totaal Bestemming van de giften Ebola Emmerproject (37,2%) Algemene giften (37,0%) WATSAN (13,5%) Jongerenprojecten ( 3,3%) Ouderenzorg ( 2,9%) Persoonlijk & Verzekeringen ( 2,7%) Vervanging auto ( 2,5%) Specifieke projecten ( 0,9%) Totaal

11 Vooruitblik 2015 Plannen Manneka NGO WATSAN-activiteiten in Monrovia en Dewoin district, Bomi County. Na het uitdelen van de emmers zijn er heel veel nieuwe dorpen op de lijst bijgekomen. Dorpen waar soms wel putten zijn, maar geen werkende pomp op zit of dorpen waar de putten droog staan. Schoolbeurzen: een nieuwe opzet van sponsoring van schoolbeurzen. Na de ebola opnieuw opstarten van FC Manneka voetbalteams in Monrovia. School en gemeenschapvoetbalclubs opzetten in Dewoin district, Bomi County. Kinder- en jeugdprogramma s starten in Dewoin district, Bomi County. In samenwerking met de district-onderwijsambtenaar van Bomi County lesmaterialen maken en distribueren onder 26 scholen. Doel: verbetering van het onderwijs in Bomi County, Liberia. g Noodhulp en zorgverlening. g g Voor verlof en overleg naar Nederland. Plannen Stichting Manneka Nederland en Manneka Support Groep Achterban op de hoogte houden van alle activiteiten van Manneka, via nieuwsbrieven en social media. g wat ze doen. g g Mambu en Anneke adviseren en ondersteunen bij alles g Financieringsvoorstellen indienen bij potentiële donoren op het gebied van WATSAN, scholing en onderwijs, jeugd en ouderenzorg. Op zoek naar versterking voor de Manneka Support Groep. Het bezoek van Mambu en Anneke aan Nederland zo goed mogelijk laten verlopen. Meet & greet organiseren voor de supporters en achterban van Manneka Nawoord Mambu & Anneke Het jaar 2014 is voorbij. Wat is er allemaal gebeurd en in welke versnelling is alles gegaan! Begin van het jaar moesten we beiden aansterken nadat we ziek geweest waren. In de loop van het jaar kwam het dodelijke ebolavirus dat zich genadeloos snel verspreidde. Wel (terug) naar Nederland of toch niet? We bleven, en deelden emmers uit met chloor. Daarnaast trainden we vrijwilligers die in honderd dorpen preventietrainingen gaven. Duizenden mensen begonnen hun handen te wassen. Het was een intensieve tijd, maar wat ontvingen we veel: het respons van lieve trouwe helpers, de gezondheid die we dagelijks mochten ontvangen om midden in de ebolacrisis te blijven werken, hulp wereldwijd, samenwerking met andere organisaties, grote giften, emmers, emmers en nog eens emmers, het bereiken van plekken ver, ver in de bush. Meer dan emmers zijn verspreid en met goed resultaat. We zijn dankbaar! Vaak wordt er gevraagd waarom we in afgelegen dorpen emmers uitdelen en waterputten graven. We mogen dan vertellen over het grootste cadeau wat we van de Heere God gekregen hebben. De Here Jezus die naar deze aarde gekomen is om voor onze zonden aan het kruis te hangen en ook weer opgestaan is uit de doden. Door de crisis heen hebben we telkens de beschermende, verzorgende, zegenende hand van God ervaren. God voorziet, dat was duidelijk te merken toen we dachten vijfhonderd emmers uit te gaan delen. Tijdens de crisis was het zeker niet makkelijk. Mensen om ons heen, vrienden ontvielen ons, van wie Samuël in juni en in september onze vriend Moses Mamy, die werd vermoord toen hij met een team op pad was om voorlichting te geven over ebola. Zeer geschokt waren we toen we dit hoorden. In oktober kregen we het bericht dat de zoon van onze boekhouder overleden was aan ebola, wij kenden hem goed. Alles wat er in 2014 is gebeurd is eigenlijk te veel om op te noemen, maar wat we nog wel kwijt willen is dat wij dit niet zonder u hebben kunnen doen. Zonder uw steun in de vorm van gebed, berichten, kaarten, spontane zelf opgezette acties, medeleven en giften konden we dit niet. We danken God voor u! Ons motto tijdens de emmeractie was: we can t help everyone, but everyone can help someone! Alleen samen met u krijgen we het rond. Bedankt voor alles, lieve mensen! Mambu & Anneke Quoi 11

12 Alle sponsors, van particulieren tot bedrijven, van scholen tot voetbalclubs, van stichtingen tot vermogensfondsen, van bijbelclubs tot zendingscommissie, heel hartelijk dank voor uw steun aan Manneka! Barneveld Stichting Hebron

Stichting Manneka Nederland. Jaarverslag 2015

Stichting Manneka Nederland. Jaarverslag 2015 Stichting Manneka Nederland Jaarverslag 2015 Water, sanitation Projecten > WASH ( and health ) Voorwoord Geachte lezer, Dank u wel voor uw betrokkenheid bij Manneka, de nonprofitorganisatie van Mambu en

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie. Colofon. Inhoudsopgave. Beste lezer, Manneka NGO

Voorwoord. Organisatie. Colofon. Inhoudsopgave. Beste lezer, Manneka NGO Stichting Manneka Nederland Jaarverslag 216 Voorwoord Beste lezer, En zo is er weer een kalenderjaar voorbij gevlogen. Omgevlogen; niet vervlogen, want wat is er weer veel gebeurd! We zouden er een boek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stiching Community Muona Malawi. oktober 2014

Nieuwsbrief Stiching Community Muona Malawi. oktober 2014 Nieuwsbrief Stiching Community Muona Malawi oktober 2014 De laatste nieuwsbrief was van een jaar geleden en we willen jullie graag op de hoogte houden van wat er in de tussentijd is gebeurd, want in januari

Nadere informatie

Manneka Support Groep Jaarverslag 2011

Manneka Support Groep Jaarverslag 2011 Introductie Dit is het jaarverslag van Manneka waarin de activiteiten van 2011 beknopt worden weergegeven. De lokale hulporganisatie Manneka, in juli 2008 opgericht door Mambu en Anneke Quoi, is een in

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2015-2018 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011 Bij deze de nieuwsbrief vanuit Hongarije Elke maand willen wij u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in Hongarije en Nederland m.b.t. de stichting De brief sluiten we af

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Als bestuur kunnen wij met tevredenheid terugkijken op het jaar 2014.

Als bestuur kunnen wij met tevredenheid terugkijken op het jaar 2014. Jaarverslag 2014 Jaarverslag Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2014 van Stichting Help Sierra Leone. Graag willen wij u informeren over de voortgang van onze projecten. Sierra Leone heeft jarenlang

Nadere informatie

Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015

Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015 Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015 We zijn 1 week in Gambia geweest, wat natuurlijk vrij kort is. Maar helaas het is niet anders, we waren al lang blij dat we er weer waren en iedereen weer zagen. Natuurlijk

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

w w w. k i n d e r e n i n n o o d. n l

w w w. k i n d e r e n i n n o o d. n l S t i c h t i n g K i n d e r e n i n N o o d w w w. k i n d e r e n i n n o o d. n l Transport naar Hongarije Wij hadden een transport gepland naar de Roemeense plaats Buzău en hoorden een week van tevoren,

Nadere informatie

Augustus en September 2011. Beste achterban van Manneka, Nieuws uit Liberia. Een greep uit een dag van het leven in Liberia, ergens in augustus:

Augustus en September 2011. Beste achterban van Manneka, Nieuws uit Liberia. Een greep uit een dag van het leven in Liberia, ergens in augustus: Augustus en September 2011 Beste achterban van Manneka, Nieuws uit Liberia Een greep uit een dag van het leven in Liberia, ergens in augustus: Boeken, boeken, boeken en nog eens boeken, afgelopen woensdag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Lieve familie, vrienden en bekenden, Lieve familie, vrienden en bekenden, Hoogste tijd voor wat nieuws uit Oneşti. De tijd gaat zo vlug voorbij, de feestdagen en de jaarwisseling lijken nog maar net achter ons te liggen, maar toch is het

Nadere informatie

ANBI Stichting Colibri

ANBI Stichting Colibri ANBI Stichting Colibri Inhoud: 1. Naam p.3 2. RSIN p.3 3. Contactgegevens p.3 4. Bestuurssamenstelling p.3 5. Doelstelling p.3 6. Beleidsplan p.3 7. Beloningsbeleid p.4 8.1 Een verslag van de uitgeoefende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Afscheid nemen Het blijft toch altijd weer moeilijk als het moment daar is dat we afscheid moeten nemen van de kinderen die het voortgezet onderwijs (SMP) met succes hebben doorlopen.

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het is inmiddels vier maanden geleden dat Arent en Helma op bezoek waren in Oeganda en op de hoogte werden gebracht van de behoeften, de noden en de wensen van de mensen in Ndegeya. Al gauw bleek dat er

Nadere informatie

Manneka Support Groep Jaarverslag 2012

Manneka Support Groep Jaarverslag 2012 Inleiding De lokale hulporganisatie Manneka ngo, opgericht door Mambu en Anneke Quoi de Kok, is een in Liberia geregistreerde onafhankelijke, christelijke ngo (non governmental organisation). Het doel

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016 Nieuwsbrief september 2016 Examen voortgezet onderwijs gehaald, en dan. Ja dan verlaten ze Futur, of beter gezegd dan krijgen ze geen ondersteuning meer vanuit onze stichting. Sommigen proberen nog door

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch www.africanfoundationofwonder.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Wells of Joy, Malawi Blantyre BESTE MENSEN,

Wells of Joy, Malawi Blantyre BESTE MENSEN, Wells of Joy, 2015 nieuwsbrief Nr. 2 Malawi Blantyre BESTE MENSEN, Een half jaar geleden schreef ik mijn eerste nieuwsbrief. De tijd is gevlogen en het is dus tijd om weer iets van ons te laten horen.

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios Jaarverslag 2013 Stichting Los niños de Dios Index: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Projecten a. Comedor b. Buitenactiviteiten c. Begeleiding verslaafden d. Auto/vervoer 4. Slot 1 1. Inleiding Beste lezer,

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2011

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2011 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2011... 4 Staat van baten en lasten over 2011... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

stichting Van Mens tot Mens

stichting Van Mens tot Mens stichting Van Mens tot Mens Datum maandag 3 november 2014 Jaargang 8, nummer 2 www.vanmenstotmens.com Giro 2879507 Nistelrode (IBAN: NL30 INGB 0002 879507) Nieuws vanuit de stichting Om u op de hoogte

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

GIP heeft uw hulp nodig...

GIP heeft uw hulp nodig... GIP heeft uw hulp nodig... Kinderen in Wa (Ghana) stichting Even voorstellen Wie is Stichting GIP? GIP is een kleine stichting met zeer enthousiaste vrijwilligers. Die 0% overhead kosten heeft, al het

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

OPERATION CLEAR MIND

OPERATION CLEAR MIND Nieuwsbrief Beste lezer, OPERATION CLEAR MIND Hierbij alweer de tweede editie van onze nieuwsbrief. Wij hebben zeker niet stil gestaan de afgelopen maanden en brengen jullie graag op de hoogte van de lopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 3 juni 2011

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 3 juni 2011 Nieuwsbrief 3, juni 2011. Vanuit Hongarije De reis terug naar Hongarije verliep voorspoedig, tot 1 uur voor we thuis waren. Toen brak de as onder de aanhangwagen vandaan. Gelukkig alleen schade aan de

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Dag 2 - Eentje die je niet snel vergeet

Dag 2 - Eentje die je niet snel vergeet Dag 2 - Eentje die je niet snel vergeet Hallo mede reisgenoten, Allereerst heel hartelijk bedankt voor jullie mails, dat doet ons goed en we kijken er ook naar uit. Voordat we over vandaag vertellen nog

Nadere informatie

Financieel verslag 2011 en begroting 2012

Financieel verslag 2011 en begroting 2012 Oostenburgerpark 82 1018 HT Amsterdam tel.: 020 4282850 email: info@kinderhuisnepal. nl website: http://www.kinderhuisnepal.nl KvK: 34108366 Giro: 127313 (IBAN: PSTB0000127313) De stichting heeft een ANBI-status

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2012-2015 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2014

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2014 Jaarverslag 2014 stichting ROKI Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stichting ROKI... 3 Visie van de stichting... 3 Bestuur... 3 Het jaar 2014... 4 Voorlichting... 4 www.roki.nl... 4 Public Relations... 4 Activiteiten:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD te Tilburg 2 Stichting Kleinood Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg Bankrekening NL 44 RABO 0130165891 www.stichtingkleinood.nl INLEIDING DOEL De Stichting Kleinood heeft

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

Charilove NL Over de Nieuwsbrief

Charilove NL Over de Nieuwsbrief N I E U W S B R I E F L E N T E 2 0 1 0 Charilove NL Over de Nieuwsbrief Het bestuur houdt u minstens twee maal per jaar op de hoogte van de activiteiten van Charilove in Nederland en in Nigeria. U ontvangt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 en begroting 2017

Financieel verslag 2016 en begroting 2017 Financieel verslag 2016 en begroting 2017 Stichting Shide Children Home Dharan werd opgericht te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34 10 83 66. De Stichting heeft ANBI-status.

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2014... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

stichting Van Mens tot Mens

stichting Van Mens tot Mens stichting Van Mens tot Mens Datum donderdag 30 mei 2013 Jaargang 7, nummer 1 www.vanmenstotmens.com Giro 2879507 Nistelrode Nieuws vanuit de stichting Om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

SPERANTA. Gods Weg is volmaakt! BID...

SPERANTA. Gods Weg is volmaakt! BID... SPERANTA JULI 2013 2 Gods Weg is volmaakt! 22009 DANK GOD... Eén van de aangeleerde Bijbelteksten met het thema Mozes was uit 2 Samuël 22:31 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Gods weg is volmaakt. God

Nadere informatie

Wij willen graag opnieuw lesmateriaal schenken, omdat er nog veel scholen zijn met een beperkt aantal lesmaterialen.

Wij willen graag opnieuw lesmateriaal schenken, omdat er nog veel scholen zijn met een beperkt aantal lesmaterialen. Nummer 6 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Onze Stichting Hart voor Cambodja is een organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

25 jaar Sharety! 25 jaar liefde voor de mensen van Sri Lanka. Jubileumnummer. In deze brief:

25 jaar Sharety! 25 jaar liefde voor de mensen van Sri Lanka. Jubileumnummer. In deze brief: Jubileumnummer Jaargang 25 / nr. 1 / Voorjaar 2015 25 jaar Sharety! 25 jaar liefde voor de mensen van Sri Lanka Ruim 25 jaar geleden werden drie echtparen tijdens hun adoptiereis geraakt door de enorme

Nadere informatie

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud Manneka NGO Jaarversla 2013 Inhoud Voorwoord... 2 Inleidin Manneka NGO... 3 1. Manneka oranisatie... 4 Administratie & Public relations... 4 Transporten... 4 Kantoor & personeel... 5 Alemeen... 5 2. Projecten...

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

TOV! Nieuwsbrief april/mei. Geplande evenementen. Belangrijke mededeling

TOV! Nieuwsbrief april/mei. Geplande evenementen. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief april/mei TOV! Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl wendy@toveten.nl Spreuken 22:2 Rijke en arme mensen zijn gelijk, want de Heer heeft ze allemaal gemaakt.

Nadere informatie

Nieuwe uniformen. Nieuwsbrief Juli/Augustus 2014

Nieuwe uniformen. Nieuwsbrief Juli/Augustus 2014 Nieuwsbrief Juli/Augustus 2014 Beste mensen, Hij is er weer; de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van de Omara Foundation! Met 170 kinderen op de Omara Foundation scholen, 5 sponsorkinderen in andere

Nadere informatie

stichting ChoiceforChildren

stichting ChoiceforChildren stichting ChoiceforChildren jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Samenvatting 2013 5 Organisatie ChoiceforChildren 7 Uitgavenverdeling Afrika & Nederland 9 Kosten & begroting Afrika 10 De toekomst

Nadere informatie

Reis Oeganda November 2016

Reis Oeganda November 2016 Reis Oeganda November 2016 Deze reis heb ik Ruud samen met Pieter Jan gemaakt en begon in Kampala Kirindi district, waar we naar de nieuwe kerk van Pastor Richard zijn gegaan. Hier hebben we huis aan huis

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e Jaarverslag 2014 S t i c h t i n g A l l 4 O n e INHOUD I. Jaaroverzicht 2014 pag. 3 1. Begrotingszaken pag. 3 2. Organisatie pag. 3 3. Strategie pag. 3 II. Aandachtspunten 2015 pag. 4 III. Financiële

Nadere informatie

Stichting de Melkkan. Jaarverslag 2015

Stichting de Melkkan. Jaarverslag 2015 Stichting de Melkkan Jaarverslag 2015 Inhoud 1 Voorwoord pagina 1 2 Doelstellingen pagina 2 tot 4 3 Ondersteuning leden pagina 5 4 Vrijwilligers pagina 6 5 Sponsors en donateurs pagina 7 tot 8 6 Financiën

Nadere informatie