Stichting Manneka Nederland. Jaarverslag 2014 Stichting Manneka Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Manneka Nederland. Jaarverslag 2014 Stichting Manneka Nederland"

Transcriptie

1 Stichting Manneka Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Manneka Nederland

2 Voorwoord Beste lezer, Graag geven we u via dit jaarverslag een overzicht van het werk dat Manneka dankzij uw steun in 2014 in Liberia heeft kunnen verrichten. Het ebolavirus zorgde ervoor dat het jaar heel anders verliep dan we van tevoren hadden verwacht. Scholen werden gesloten, het openbare leven lag plat, vele mensen stierven door dit afschuwelijke virus. We zijn dankbaar dat we de strijd tegen ebola samen met u konden aangaan. Doordat Anneke en Mambu met hun team emmers met chloorwater uitdeelden, begonnen de mensen hun handen te wassen waardoor de kans op besmetting veel kleiner werd. Dit bleek een prachtige manier om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Daarnaast gaven ze voorlichting over hoe besmetting voorkomen kan worden en hoe je iemand met ebolasymptomen kunt helpen. Vaak in plaatsen waarvan Manneka nooit verwacht hadden er te zullen komen! Op het moment van schrijven worden er in Liberia nauwelijks meer gevallen van ebola geconstateerd. We hopen van harte dat er geen nieuwe patiënten bij komen. En dat het gewone werk van Manneka weer verder opgepakt kan worden. Naast het uitdelen van de emmers, gebeurde er in 2014 nog meer: Manneka hield kinderprogramma s met Pasen en Moederdag, deelde paperbags uit met kerst, voorzag families van voedselpakketten en het WATSAN-team heeft waterputten gegraven en opgeknapt. Ook konden we vanuit Nederland een deel van een container (7,8 kuub) vullen met allerlei gedoneerde spullen, die met grote dankbaarheid zijn ontvangen in Liberia. Over al deze zaken kunt u lezen in dit jaarverslag. In dit moeilijke jaar hebben Anneke en Mambu de zegen van onze hemelse Vader duidelijk ervaren. Hij heeft hen gedragen door pijn, moeite, verdriet en vreugde. Hij heeft deuren geopend, hen op wegen geleid die ze zelf nooit hadden kunnen vinden. We zien uit naar het komende jaar, waarin Anneke en Mambu bij leven en welzijn naar Nederland zullen komen. Om ons, maar ook u als donateur, te ontmoeten. Ook zij zien hier erg naar uit! Wij danken u nogmaals voor uw betrokkenheid bij en uw steun aan Manneka! Bestuur Stichting Manneka Nederland Inhoudsopgave Geschiedenis Manneka 3 Projecten 4 Jeugd en Zorg 6 Scholing 7 Levensonderhoud 7 Organisatie 8 Jaarrekening 9 Vooruitblik 11 Colofon Eindredactie en vormgeving: Rachel Vink (MSG), Nadia van Noppen (MSG) Beeld: Manneka NGO Wilt u reageren op het jaarverslag? > Meer informatie over Manneka? > > > > Het werk van Manneka in Liberia financieel ondersteunen? > Stichting Manneka Nederland (ANBI) IBAN: NL10 ABNA Wilt u met regelmaat op de hoogte gehouden worden? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar Wilt u de nieuwsbrief per post ontvangen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Rachel Vink (MSG): Nawoord Mambu & Anneke 11 Sponsors 12 2

3 Bloemen uit de tuin van Anneke & Mambu, oktober 2014 Geschiedenis Manneka Manneka NGO In december 2003 reisde Anneke de Kok, vlak na beëindiging van de langdurige burgeroorlog in het land, naar Liberia om daar voor een NGO (niet-gouvernementele organisatie) te gaan werken die actief was op het gebied van noodhulp, scholing en wederopbouw. Na enkele jaren trouwde Anneke met Mambu en Liberia werd Annekes nieuwe thuis. Het echtpaar kreeg vele kleine donaties voor hun werk, wat soms onoverzichtelijk was. Daarom werd besloten om een hulporganisatie op te richten. Ook omdat op die manier veel directer hulp geboden kan worden aan het Liberiaanse volk en gebieden bereikt kunnen worden waar geen andere NGO s komen. Liberia heeft een burgeroorlog achter de rug en de gevolgen daarvan zijn tot op vandaag merkbaar. De kindsoldaten van toen zijn de werkloze jongeren van vandaag. Een sociaal stelsel is er niet en ouderen, weduwen en wezen zijn op zichzelf aangewezen. Vanwege de hoge werkeloosheid kan een gemiddeld gezin amper rondkomen, laat staan het schoolgeld betalen om hun kinderen naar school te laten gaan. Manneka NGO, opgericht door Mambu en Anneke Quoi-de Kok in 2008, is inmiddels een officiële Liberiaanse NGO die sindsdien actief is op het gebied van kinder- en jeugdwerk, ouderenzorg en het aanleen en onderhouden van waterputten en latrines. Daarnaast worden er hulppakketten verdeeld onder de bevolking. Ondersteuning vanuit Nederland Omdat de economische omstandigheden in Liberia slecht zijn, krijgt Manneka NGO financiële, materiële en morele steun grotendeels vanuit Nederland. Om Manneka NGO te ondersteunen (in zaken als fondsenwerving, communicatie en advies) is in 2008 de Manneka Support Groep opgericht. Leden Manneka Support Groep Gerrit Jan Otterman voorzitter Willem Romijn penningmeester Rachel Vink secretaresse Engelien Bosman Bastiaan Gijsbertsen Nadia van Noppen Stichting Manneka Nederland (SMN) Om de hulp meer te structureren is in mei 2011 Stichting Manneka Nederland in het leven geroepen. De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van Manneka, zijnde een niet-gouvernementele organisatie (NGO), gevestigd te Monrovia, Liberia ten behoeve van ontwikkelingshulp en zendingswerk in Liberia. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting is ANBI-erkend. Bestuur Stichting Manneka Nederland Gerrit Jan Otterman voorzitter Engelien Bosman secretaris Willem Romijn penningmeester Anneke Quoi-de Kok algemeen bestuurslid De leden van het bestuur van SMN en van de MSG genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Eens in de zes weken is er een gecombineerde vergadering van Stichting Manneka Nederland en de Manneka Support Groep. Door Stichting Manneka Nederland worden giften overgemaakt naar de bank in Monrovia, waar ze opgenomen kunnen worden door Mambu en Anneke. Vanuit Liberia ontvangt onze penningmeester een terugkoppeling en verantwoording, zodat de giften en uitgaven secuur worden bijgehouden. In dit jaarverslag leest u wat er met de giften, die de stichting ontvangen heeft, is gedaan door Manneka NGO in Liberia. Veel leesplezier toegewenst! 3

4 Projecten Landbouw In 2014 heeft Manneka goederen ontvangen van de Christian Aid Ministries (CAM). Rijstzaden, gereedschappen, gieters en kunstmest werden uitgedeeld onder verschillende boeren. Door een ingediend project (ebolapreventie) bij Genova Global konden we 652 vrouwen uit 40 dorpen in het Dewoin district, Bomi County een zakje mais geven om te zaaien. Zo konden moeders eten verbouwen voor hun familie. Ook een weeshuis, een school en een kliniek in Vortor ontvingen mais om te zaaien. WATSAN (water en sanitaire voorzieningen) Dankzij grote en kleine giften van bedrijven, organisaties, particulieren, familie, opgezette acties, mensen die naar aanleiding van of tijdens een bezoek aan Liberia geld gegeven hebben, konden we dit jaar heel veel gezinnen blij maken met schoon drinkwater. Vaak op moeilijk bereikbare plekken, ver in de bush. Daarbij kunnen we de bevolking helpen op diaconaal gebied, door hen te vertellen over het Levende Water. In het begin van de droge tijd gaat Mambu met zijn team dorpen langs waar nog waterputten gegraven of gerehabiliteerd moeten worden. Veel werk wordt verzet en tijdens de regentijd wordt een lijst met nieuwe plekken opgesteld waar een put gegraven moet worden of waar deze kapot is en/of vervangen moet worden door een touwpomp. De Manneka Support Groep is ook dit jaar op zoek gegaan naar sponsoren en/of kreeg spontaan een bedrag om een put te graven of te rehabiliteren. Vanuit algemene giften van Manneka hebben we de rest van de putten kunnen bekostigen die op de lijst stonden. Overzicht gerealiseerde waterputten in 2014 Gebied Bomi Monrovia Paynessville 2nder3oud en6o7 repara9e :7ridevpomp 9 1 Nieuw gegraven put + installeren touwpomp 6 Handpomp vervangen voor Manneka touwpomp 1 Ee3abilita9e put + installeren Manneka touwpomp Ee3abilita9e put + repara9e Manneka touwpomp 1 Speciale projecten Christian Aid Ministry heeft in het begin van het jaar verschillende spullen gedoneerd: drie rolstoelen, een wandelstok, een matras, beddengoed, luiers en kleding om uit te delen. Ebola En toen kwamen de verontrustende berichten uit West-Afrika. Het dodelijke ebolavirus. Waar komt het vandaan? Hoe krijg je het? Het verspreidde zich in een rap tempo, maatregelen moesten getroffen worden, het was een chaotische toestand. De eerste berichten over het overlijden van mensen aan het ebolavirus in Liberia kwamen in februari binnen. Vanaf eind juli steeg het aantal slachtoffers enorm. De beste preventie is je handen te wassen met chloorwater. Dankzij een gift konden Mambu en Anneke een vat chloor kopen en vervolgens kwam het idee om emmers uit te delen. Emmers met een kraantje, gevuld met chloorwater, die bij elk huis, winkel of ander gebouw neergezet kon worden om de persoonlijke hygiëne te vergroten en daarmee de verspreiding van het virus tegen te gaan. Via allerlei kanalen probeerden we in Nederland en Liberia geld bij elkaar te krijgen om emmers te kopen. Opeens was daar een Bijbelverhaal in Annekes gedachten: als God met een paar vissen en broden duizenden mensen kan voeden, kan Hij dan ook niet met een paar emmers grote wonderen verrichten? Met een bericht op Facebook ging de emmeractie van start. Voor 7,- konden mensen een emmer doneren. In juli werd besloten de reis die Gerrit Jan Otterman (voorzitter Stichting Manneka Nederland) en zijn vrouw Marianne hadden gepland naar Liberia niet door te laten gaan, vanwege de gevaarlijke situatie. Even daarna werd de noodtoestand uitgeroepen en werden de regio s Lofa, Bomi County en Cape Mount in quarantaine geplaatst. 4

5 De reactie op de emmeractie was, mede dankzij de media-aandacht, enorm. Vanuit heel Nederland kwamen giften binnen van zowel bedrijven, scholen als individuen. Scholen begonnen spontaan acties op te zetten. Waar Mambu en Anneke dachten rond de vijfhonderd emmers uit te delen, bereikten ze in november al de zevenduizend. Mensen namen het serieus en volgden de voorzorgsmaatregelen. Mambu en Anneke rapporteerden wekelijks over hun verrichte werk aan het ministerie van gezondheidszorg in Liberia. Samen met ZOA mocht Manneka een voorstel indienen bij de Nederlandse ambassade in Ghana. Ook werden er twee voorstellen ingediend bij Genova Global, om ebola verder de kop in te drukken. Op aanvraag van Mambu en Anneke ontwierp Leandra Stolk, een achternicht van hen, het spel Snakes and ladders met een ebolapreventieboodschap als voorlichtingsmateriaal, om zo duidelijk te maken wat te doen als iemand in je omgeving ebola krijgt en hoe te voorkomen dat je het zelf ook krijgt. Ruim huishoudens kregen dit spel. Eind december werd duidelijk dat Manneka er nog eens mocht maken en verspreiden. Dankzij Geneva Global kreeg Manneka de mogelijkheid om negentien 'Community health volunteers' te trainen, die in totaal in honderd dorpen ebolapreventietrainingen gaven met behulp van het boekje 'What everyone should know about Ebola'. In totaal zijn huishoudens voorgelicht. Ondertussen namen de Nederlandse media interviews af voor radio en tv en artikelen werden in kranten en tijdschriften geplaatst. In Monrovia werden er ebolacentra gebouwd, waarvan één vlakbij het huis van Mambu en Anneke. Gelukkig is de noodtoestand in januari 2015 opgeheven. Voorzorgsmaatregelen blijven gehandhaafd, maar er wordt weer gesproken over scholen openen. Wat een opluchting. In totaal (tot en met week 8 in 2015) zijn er uiteindelijk ruim 8200 emmers uitgedeeld. Voor het complete overzicht verwijzen we u graag naar onze website, Overzicht distributie emmers 2014 L"#$%e'(eek Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Week 51 Week 52 TOTAAL Congo Town Sinkor Andere gemeenschappen Monrovia Paynessville Montserado County Bomi County Margibi County 1 1 Grand Bassa County Rivercess County Gbarpolu County TOTAAL Via sponsors Manneka Via ZOA / Nederlandse ambassade in Ghana Via Geneva Global

6 Jeugd en zorg Kinderprogramma s Zeshonderd kinderen zullen op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag op twee verschillende locaties in Bomi horen van de opgestane Heer! Bovendien hebben de oudsten van Wolarkor toestemming gegeven dat alle kinderen uit dit moslimdorp ook naar ons Paasprogramma mogen komen! Thank God! Met Pasen, in april, organiseerde Manneka twee door ZOA gefinancierde kinderprogramma s met als thema: Shine your light in the darkness. Alle kinderen kregen een armband mee met kralen in vijf kleuren. Aan de hand hiervan kan het evangelie kort uitgelegd worden: zwart (zondig mens), rood (het verlossende bloed van Jezus), wit (rein gewassen), goud (de hemel) en groen (groeien in geloof). Naast het horen van het Bijbelverhaal, leerden de kinderen een bijpassend lied. Ook werd er gepuzzeld, gekleurd en werden er spelletjes gedaan. Anneke: Het leek op een ouderwetse Koninginnedag! De paasprogramma s gebeurden in overleg met de medische staf van Beah Town Clinic in verband met ebola die toen al in Liberia was opgedoken. Manneka kocht 2400 zakjes mineraalwater (1200 liter) om alle kinderen van genoeg drinkwater te voorzien, zonder dat ze elkaars drinkbeker gebruikten. Voor de lunch moesten kinderen hun eigen bord/schaal en lepel meenemen. Contact tussen kinderen onderling moest zoveel mogelijk voorkomen worden. De programma s waren daarom logistiek gezien een grote klus. De temperaturen liepen op tot 34 graden. Het waren twee unieke feestdagen. Uitpuilende klaslokalen. Hongerige magen werden op die dagen goed gevuld. Blijde gezichten van zowel kinderen als hun ouders. Moederdag In mei, de dag voor moederdag, werd het derde kinderprogramma gehouden, in Joe Village. Naast de eigengemaakte moederdagkaart kregen de kinderen bij het moederdagprogramma een ingepakt stukje zeep mee naar huis voor de moeders. En het armbandje met de vijf kralen, net als bij Pasen. Kerst Omdat het kinderprogramma met kerst door ebola niet door kon gaan, moest er iets anders worden bedacht. Deze oplossing kwam er: paperbags uitdelen! Wat zat er in zo n papieren zak? Het Kerstverhaal, simpel verteld in twaalf bladzijden (waarbij de kinderen zelf op elke bladzijde de tekening konden afmaken en inkleuren), een pakje kleurtjes, een gum en een zakje chips als een verrassing erin. Door deze uitdeelactie zijn ruim kinderen (uit Bomi, Greater Monrovia en Rivercess) bereikt met het Evangelie! Bijzondere aanvulling waren de 2000 Waka Waka lampen die Manneka via ZOA en CARD Liberia kreeg om uit te delen. Deze solarlampen laden zelfs met bewolkt weer nog op. Iedereen die het kerstverhaal had ingekleurd, kreeg zo n Waka Waka lamp (in januari 2015). Het paste ook goed bij het thema van de kinderprogramma s: Shine your light in the darkness! Ook werden met kerst 75 voedselemmers uitgedeeld aan bejaarden. Een project dat is gesponsord door stichting Hands & Feet. Veel van de paperbags en voedselemmers kwamen in gebieden waar verhoudingsgewijs veel mensen familieleden hebben verloren door ebola. Voedselpakketten Maandelijks kregen enkele families en bejaarden rijst. Tijdens het begin van de ebolacrisis werd er extra voedsel gekocht voor veel families waarvan de kostwinner opeens zijn of haar baan kwijt was geraakt en hun gezinnen dus honger leden. Ook in de daaropvolgende maanden werd er door Manneka regelmatig eten gedistribueerd aan families waarbij de nood zeer hoog is. FC Manneka In 2014 werd er, tot de noodtoestand werd uitgeroepen, wekelijks gevoetbald in Sinkor, Old Road en Congo Town Back Road. Dankbaar zijn we voor de sportkleding en -schoenen die we ontvingen via DOS Kampen, RVVH Ridderkerk en via de familie Bakker. Ook voor de nieuwe en tweedehands voetballen, die werden gesponsord door Chocolade Atelier Van Noppen en P&S. Zeer bedroefd waren we door het overlijden van de coach van Old Road, Samuel Johnson, die in juni stierf aan de gevolgen van zijn suikerziekte. 6

7 Scholing Educatie Afgelopen jaar heeft Stichting Biblionef via DHL boeken gestuurd, waar de Joe Village school in Bomi erg blij mee is. In februari mocht Manneka 250 schoenendozen van actie Schoenendoos van Samaritan s Purse (Verenigd Koninkrijk) ontvangen om uit te delen. Op 30 maart werd de Joe Village school uitgeroepen tot een voorbeeldschool voor de regio Bomi County. De Superintendent, afgevaardigde van de president in de provincie Bomi, samen met de commissaris van Dewoin district en alle dorpshoofden van het district bezochten o.a Joe Village en waren erg onder de indruk van het runnen van de gemeenschapsschool. Ze spraken hun bewondering uit over de meubeltjes (van de Oranje Nassau school uit Papendrecht), de mooie, gelamineerde tekeningen uit Nederland die de lokalen versierden en de nieuwe input van lesmaterialen. Schoolbeurzen In het schooljaar kregen 52 kinderen en jongeren een schoolbeurs, voor het basisonderwijs of de vakschool. Deze waren gesponsord door een bijbelgroep en particulieren. Helaas moesten de scholen eind juni gesloten worden in verband met ebola en gingen deze de rest van het jaar ook niet meer open. Fannie Gardea, de trouwe hulp van Anneke en Mambu bij de kinderclubprogramma s, begon, nadat ze in juni haar middelbare school afrondde, aan een vakopleiding. In de eerste helft van 2014 runde ze wekelijks haar bakclub in Rockhole, waar ze meer dan twintig meisjes en vrouwen traint in het maken van koekjes en verschillende soorten brood, gemaakt van mais, cassave, rijst en meel. De jongens van de vakschool computers hebben door het sluiten van de scholen nog geen examen gehad. Manneka is zeer dankbaar voor een trouwe donor in Nederland, die al een paar jaar dertig Manneka-voetbalspelers naar school stuurt, door niet alleen het schoolgeld te betalen, maar ook in spullen als schoenen, sokken, uniformen, schooltassen en schrijfwaren te voorzien. Ook was het Manneka-team in Liberia heel blij met de nieuwe en gebruikte kleurpotloden, krijtjes, viltstiften en puzzels die het vanuit Nederland ontving in het najaar: De scholen zijn nog steeds gesloten, maar dit geeft ons zelf weer HOOP. De scholen zullen weer open gaan en veel kinderen zullen in Bomi voor het eerst leren puzzels te maken en te kleuren! Levensonderhoud Huisvesting Monrovia, de woonplaats van Mambu en Anneke, ligt vlak bij de zee. Door het zeer zoute zeeklimaat vraagt dit jaarlijks veel en goed onderhoud aan de auto, de container (opslagschuur) en het huis. Persoonlijke verzorging Dankzij gerichte sponsoring voor persoonlijke verzorging kan er aandacht worden besteed aan voedselkwaliteit en variatie voor Anneke en Mambu. Jammer genoeg is een bezoek aan een kliniek noodzakelijk geweest, omdat rond de jaarwisseling ( ) Mambu en Anneke beiden erg ziek zijn geweest. Een bezoek aan Ghana (om onderdelen voor touwpompen te kopen) kwam erg goed uit om gelijk even bij te tanken. Als MSG overwegen we Mambu en Anneke te adviseren vaker een break in te plannen. De periode tussen het driejaarlijks verlof is feitelijk te lang om tussentijds voldoende tot rust te komen en batterijen opgeladen te houden. Halverwege het jaar is Anneke nog een keer geveld door malaria. Aan het eind van 2014 werd Mambu geveld met dezelfde symptomen als een jaar daarvoor. Gelukkig is hij volledig hersteld. 7

8 Organisatie Kantoor en personeel In het centrum van Monrovia wordt een kantoortje gehuurd als formeel postadres en vestigingsplaats van Manneka NGO. Dit is een verplichting van de overheid. Telefoonkaarten, internetkosten, diesel voor de generator en reparaties van de laptop vallen onder organisatiekosten. De Liberiaanse overheid verplicht eveneens dat een NGO minimaal vijf betaalde werknemers moet hebben. Daarover dient dan belasting betaald te worden. Zo krijgen Mambu en Anneke een salaris, net als de bewakers en de chauffeur. De salarissen zijn bescheiden en worden aangevuld in natura, met maaltijden en schoolbeurzen voor de kinderen van medewerkers. Algemeen Net als in 2013 reisden Anneke en Mambu dit jaar (februari) naar Ghana, nu om onderdelen aan te schaffen voor de touwpompen en om er even tussenuit te zijn. De kosten van deze reis vallen onder de kostenpost algemeen. Transport in Monrovia De auto van Manneka NGO had, naast benzine en verzekeringen, in 2014 veel onderhoud nodig. Om dit in het vervolg te voorkomen wordt uitgekeken naar een tweedehands auto die de huidige kan vervangen. In de afgelopen jaren is hier al wat geld voor opzij gezet. Media-aandacht door emmers Manneka is door de emmeractie in Liberia veel in het nieuws gekomen in Nederland. Van het Algemeen Dagblad tot de NOS, van Radio Rijnmond tot Hart van Nederland. Anneke was bij al deze gelegenheden de woordvoerder. Door de enorme media-aandacht hebben we veel giften binnengekregen uit alle delen van het land. We hebben, om het donateurs gemakkelijker te maken, de mogelijkheden om via ideal en Paypal te betalen op onze website toegevoegd. Facebook (www.facebook.com/manneka.org) was en is het belangrijkste online-kanaal om de achterban op de hoogte te houden. We merkten dat het aantal volgers door de emmeractie flink steeg en men erg betrokken was bij de emmeractie en de ontwikkelingen in Monrovia en omstreken. Alle aandacht heeft de naamsbekendheid van Manneka zeker vergroot. Vernieuwing In het afgelopen jaar is de website vernieuwd. Ook hebben de folder en de nieuwsbrief een nieuwe uitstraling gekregen. De nieuwsbrief, die digitaal of per post naar onze achterban wordt gestuurd, is in 2014 drie keer verschenen. Vermogensfondsen De Manneka Support Groep houdt zich bezig met het indienen van projectvoorstellen bij onder andere vermogensfondsen, bedrijven en instellingen. Dit gaat met name om de financiering van waterputten. Kerstactie Jaarlijks houdt de Manneka Support Groep een kerstactie in Papendrecht. Mensen konden dit jaar kerstkransen, amandelstaven en/of chocolade kopen, waarvan de opbrengst voor een vervangende auto voor Manneka bestemd was. Met deze actie is euro opgehaald. Ontmoeting met achterban Op donderdag 8 mei vond de jaarlijkse Manneka-avond plaats in Papendrecht. Onze achterban kreeg de laatste stand van zaken te horen en verhalen van mensen die in de afgelopen tijd op bezoek waren geweest bij Anneke en Mambu. Volgend jaar hopen zij er zelf bij te zijn! Transporten In mei kocht Manneka ruimte in een container die richting Liberia werd verscheept. Deze werd gevuld met gedoneerde voetbaltenues en voetbalschoenen, voetballen, bakblikken, pennen en speelgoed. Spullen die allemaal goed kunnen worden gebruikt voor de programma s van Manneka. Het was dan ook een feestelijke dag toen de container arriveerde! In augustus kon het bezoek van de voorzitter van SMN, Gerrit Jan Otterman en zijn vrouw, door het ebolavirus helaas niet doorgaan. Hierdoor konden de verzamelde kleurpotloden, legpuzzels, waskrijtjes, voetbalschoenen en post in eerste instantie niet mee. Gelukkig kwam er een Amerikaans echtpaar werkzaam in Liberia- met hun twee kinderen een paar weken met verlof naar Nederland. Zij namen vier grote koffers mee terug, met onder andere schoolspullen. Anneke: Het leek wel 5 december in plaats van 27 september! Koffers vol met spelletjes, potloden, speelgoed, tekeningen en cadeautjes. Wat een verrassing! 8

9 Jaarrekening 2014 Overzicht van de Activa en Passiva ACTIVA Spaarrekening Bankrekening Reservering nieuwe auto TOTAAL ACTIVA PASSIVA Tegoed bij zendingscommissie Tegoed bij PayPal Tegoed bij ideal (Sisow) Resultaat voorgaande jaren Resultaat over TOTAAL PASSIVA Korte toelichting: 2014 stond vrijwel geheel in het teken van de bestrijding van de ebolacrisis. Hierdoor is er enerzijds veel geld gegeven voor het bestrijden van deze crisis, maar anderzijds waren de mogelijkheden beperkt om uitvoering te geven aan de andere doelstellingen van Manneka Inc. in Liberia. Daarom zijn de reserves over 2014 verder opgelopen. Om de giftenstroom ter bestrijding van de ebola maximaal te maken is besloten om naast de reguliere bankrekening en de spaarpot bij de Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente in Papendrecht ook andere geldkanalen te openen zoals ideal en PayPal. Daarom komen deze ook met ingang van dit jaar terug in de jaarrekening. Korte toelichting op de baten: Ten opzichte van 2013 zijn de tegoeden bij de Zendingscommissie verder afgenomen tot 2230 Euro. Ondanks de prominente aandacht voor de bestrijding van de ebolacrisis die een (hopelijk) eenmalige batig saldo opleverde van euro bleven ook de algemene giften vrijwel op het peil van Door gerichte fondsenwerving laten de giften voor WATSAN en CARE (ouderenzorg) een toename zien ten opzichte van De inkomsten voor de kinderkerst pakketten waren ook het gevolg van een specifieke actie die daarvoor was opgezet. Vanwege het gesloten houden van de scholen in Liberia vanwege de ebolacrisis zijn de bijdragen voor schoolgeld fors teruelopen. Korte toelichting op de lasten: Stichting Manneka Nederland heeft vrijwel geen interne kosten en daarom wordt het meeste geld doorgesluisd naar Liberia. Slecht 641 Euro, dat is 0,5% van de totale inkomsten, wordt gebruikt voor de stichting zelf. Ondanks dat de overgemaakte bedragen omhoog zijn gegaan konden de onkosten voor het overmaken vrijwel gelijk blijven, mede door het streven minder per Western Union over te maken en meer per bank. Dit vanwege de slechtere wisselkoers en omdat het overschrijven per bank transparanter en beter traceerbaar is. Omdat er steeds meer goederen bestemd voor Liberia werden aangeboden, maar niet zodanig veel dat er een grote container mee gevuld kan worden, is besloten deze goederen als deelvracht aan te bieden bij een andere stichting die regelmatig goederen naar Liberia transporteert. Dit is per saldo wel duurder dan het sturen van een eigen container, maar het is een all-in prijs inclusief het inklaren in Liberia wat op zich al een tijdrovende en frustrerende bezigheid is. 9

10 Overzicht van de Baten en Lasten LASTEN Hardware / software Overgemaakt naar Manneka Inc Overgemaakt via Western Union Afdracht ideal Afdracht PayPal Kosten geldtransfer Drukwerk en reclame Administratiekosten WATSAN uitgaven Onkosten bezoek aan A&M Persoonlijk & Verzekeringen Transportkosten container TOTAAL LASTEN BATEN Giften via ZCie Bankrente/Kortingen Giften voor WATSAN Giften tegen Ebola Giften voor leerprojecten Giften Pers. & Verz Algemene giften Giften voor jeugdprogramma's Giften voor jeugd kerstpakketten Giften voor schoolgeld Giften project Judith Giften voor specifieke projecten Giften project John Giften vervanging auto Giften voor 'care' Bijdrage bezoekers A&M TOTAAL BATEN TOTAAL LASTEN Resultaat [ \ ] Herkomst van giften Privédonaties (53%) Bedrijfsmatige donaties (32%) Kerkelijke donaties (15%) Totaal Bestemming van de giften Ebola Emmerproject (37,2%) Algemene giften (37,0%) WATSAN (13,5%) Jongerenprojecten ( 3,3%) Ouderenzorg ( 2,9%) Persoonlijk & Verzekeringen ( 2,7%) Vervanging auto ( 2,5%) Specifieke projecten ( 0,9%) Totaal

11 Vooruitblik 2015 Plannen Manneka NGO WATSAN-activiteiten in Monrovia en Dewoin district, Bomi County. Na het uitdelen van de emmers zijn er heel veel nieuwe dorpen op de lijst bijgekomen. Dorpen waar soms wel putten zijn, maar geen werkende pomp op zit of dorpen waar de putten droog staan. Schoolbeurzen: een nieuwe opzet van sponsoring van schoolbeurzen. Na de ebola opnieuw opstarten van FC Manneka voetbalteams in Monrovia. School en gemeenschapvoetbalclubs opzetten in Dewoin district, Bomi County. Kinder- en jeugdprogramma s starten in Dewoin district, Bomi County. In samenwerking met de district-onderwijsambtenaar van Bomi County lesmaterialen maken en distribueren onder 26 scholen. Doel: verbetering van het onderwijs in Bomi County, Liberia. g Noodhulp en zorgverlening. g g Voor verlof en overleg naar Nederland. Plannen Stichting Manneka Nederland en Manneka Support Groep Achterban op de hoogte houden van alle activiteiten van Manneka, via nieuwsbrieven en social media. g wat ze doen. g g Mambu en Anneke adviseren en ondersteunen bij alles g Financieringsvoorstellen indienen bij potentiële donoren op het gebied van WATSAN, scholing en onderwijs, jeugd en ouderenzorg. Op zoek naar versterking voor de Manneka Support Groep. Het bezoek van Mambu en Anneke aan Nederland zo goed mogelijk laten verlopen. Meet & greet organiseren voor de supporters en achterban van Manneka Nawoord Mambu & Anneke Het jaar 2014 is voorbij. Wat is er allemaal gebeurd en in welke versnelling is alles gegaan! Begin van het jaar moesten we beiden aansterken nadat we ziek geweest waren. In de loop van het jaar kwam het dodelijke ebolavirus dat zich genadeloos snel verspreidde. Wel (terug) naar Nederland of toch niet? We bleven, en deelden emmers uit met chloor. Daarnaast trainden we vrijwilligers die in honderd dorpen preventietrainingen gaven. Duizenden mensen begonnen hun handen te wassen. Het was een intensieve tijd, maar wat ontvingen we veel: het respons van lieve trouwe helpers, de gezondheid die we dagelijks mochten ontvangen om midden in de ebolacrisis te blijven werken, hulp wereldwijd, samenwerking met andere organisaties, grote giften, emmers, emmers en nog eens emmers, het bereiken van plekken ver, ver in de bush. Meer dan emmers zijn verspreid en met goed resultaat. We zijn dankbaar! Vaak wordt er gevraagd waarom we in afgelegen dorpen emmers uitdelen en waterputten graven. We mogen dan vertellen over het grootste cadeau wat we van de Heere God gekregen hebben. De Here Jezus die naar deze aarde gekomen is om voor onze zonden aan het kruis te hangen en ook weer opgestaan is uit de doden. Door de crisis heen hebben we telkens de beschermende, verzorgende, zegenende hand van God ervaren. God voorziet, dat was duidelijk te merken toen we dachten vijfhonderd emmers uit te gaan delen. Tijdens de crisis was het zeker niet makkelijk. Mensen om ons heen, vrienden ontvielen ons, van wie Samuël in juni en in september onze vriend Moses Mamy, die werd vermoord toen hij met een team op pad was om voorlichting te geven over ebola. Zeer geschokt waren we toen we dit hoorden. In oktober kregen we het bericht dat de zoon van onze boekhouder overleden was aan ebola, wij kenden hem goed. Alles wat er in 2014 is gebeurd is eigenlijk te veel om op te noemen, maar wat we nog wel kwijt willen is dat wij dit niet zonder u hebben kunnen doen. Zonder uw steun in de vorm van gebed, berichten, kaarten, spontane zelf opgezette acties, medeleven en giften konden we dit niet. We danken God voor u! Ons motto tijdens de emmeractie was: we can t help everyone, but everyone can help someone! Alleen samen met u krijgen we het rond. Bedankt voor alles, lieve mensen! Mambu & Anneke Quoi 11

12 Alle sponsors, van particulieren tot bedrijven, van scholen tot voetbalclubs, van stichtingen tot vermogensfondsen, van bijbelclubs tot zendingscommissie, heel hartelijk dank voor uw steun aan Manneka! Barneveld Stichting Hebron

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009 Vrijwilligers aan het woord Aan het begin van dit jaar, ben ik een half jaar naar Brazilië geweest om als vrijwilliger op

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Aktie Benin

Jaarverslag Stichting Aktie Benin Jaarverslag Stichting Aktie Benin 2 0 0 6-2 0 0 7 Postbus 1096 9701 BB Groningen Postbanknummer: 249053 Site: www.aktiebenin.nl E-mail: info@aktiebenin.nl Het doel van de Stichting Aktie Benin (SAB) is

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Help mij Leven. Nieuwsbrief Jaargang 24, nr. 94: april 2010 (AJUDE ME A VIVER)

Help mij Leven. Nieuwsbrief Jaargang 24, nr. 94: april 2010 (AJUDE ME A VIVER) Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 24, nr. 94: april 2010 De reproductie van deze nieuwsbrief werd voor het laatst mogelijk gemaakt door Sitio Shalom Nieuwsbrief Colofon en inhoudsopgave

Nadere informatie

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend.

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. 1 2 Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. Grafische vormgeving Stefan Vogelzang - Fotografie & Ontwerp www.stefanvogelzang.nl Geprint door

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

2014. The Hunger Project VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT

2014. The Hunger Project VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT The Hunger Project Nationale Goede Doelen Test en Goede Doelen Monitor 2014 VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT INVESTEREN IN EINDE VAN DE HONGER HET HEEFT MIJ ZOWEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 Inleiding En zo is er alweer een einde aan een heel druk en bewogen jaar. Zowel wat het project betreft als in het privéleven Eriq en Kimberly hebben hun uiterste best gedaan in

Nadere informatie

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen,

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Jaarverslag 2010 1 VAN DE VOORZITTER Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011 Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Zoals u weet is het de missie van Stichting Amazone Kinderen om arme

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Stichting. Derde Wereldgroep Soest

Stichting. Derde Wereldgroep Soest Stichting Derde Wereldgroep Soest JAARVERSLAG 2012 Stichting Derde Wereldgroep Soest Postbus 389 3760 AJ Soest Tel: 035-609 00 74 ING: 5634327 Rabobank: 3799.29.813 dwgsoest@hotmail.com www.derdewereldgroepsoest.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie