Buurtmoestuin Lemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurtmoestuin Lemmer"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag periode: januari 2014 tot maart 2015 Buurtmoestuin Lemmer EETBAAR LEMMER Stichting Buurtmoestuin Lemmer p/a Tureluur AL Lemmer contact: facebook: facebook.com/eetbaar lemmer Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 1 van 11

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Voorbereidingsperiode augustus 2013 september Vrijwilligers (en de werving daarvan...) 4. Officiële start 1. Oprichting stichting 2. Subsidieaanvragen, werving donateurs 3. Website, facebook, twitter 5. Steun en sponsoring 6. Vrienden van Buurtmoestuin Lemmer 7. Start aanleg september Concept van de tuin 2. Werkzaamheden 8. En verder? 1. Netwerk duurzame dorpen 2. Fruitbomen FYF 3. BSO Doomijn 4. Bijen 5. Kijktuin 6. Evenementen 7. Vooruitzicht op vertrek van de kavels 9. Colofon Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 2 van 11

3 1. Inleiding In het voorjaar van 2013 zag Boudewijn de Vries op TED.com het fimpje van een 'talk' van Pam Warhurst, een gewone vrouw uit een gewoon dorp in Noord Engeland. Zij vertelde met veel passie over het 'eetbaar' maken van openbaar groen in haar dorp: How can we eat our landscape. Boudewijn besprak dit verhaal met Eric Holthof en gezamenlijk vroegen zij zich daarbij af waarom onze voedselvoorziening verplaatst is naar industriële complexen, onze Betuwe-appels naar Amerika gaan en wij boontjes uit Senegal eten. Het idee werd geboren om zelf lokaal groente te gaan verbouwen. Enig zoekwerk op internet leverde op dat op veel locaties door heel Nederland inmiddels dorps- en buurttuinen ontstonden, vanuit vergelijkbare ideeën. Dat wilden wij ook! 2. Voorbereidingsperiode We gingen op zoek naar een geschikte locatie in onze buurt in Lemmer. Sommige stukken grond bleken particulier bezit te zijn en was de eigenaar niet bereid de grond beschikbaar te stellen. Uiteindelijk viel het oog op een stuk braakliggend bouwterrein in het plan Tramdijk-Oost, tegenover de Kastanjeleane, waar Boudewijn op dat moment woonde. Wij zochten contact met Cor Schotanus van de Gemeente De Friese Meren, eigenaar van de grond, om ons plan te bespreken en vervolgens legde het verzoek zijn weg af binnen de Gemeente. Begin 2014 liet de Gemeente weten bereid te zijn twee stukken grond van elk ruim 2000 m2 naast de basisschool De Arke beschikbaar te stellen, op basis van een tijdelijke bruikleenovereenkomst. Geweldig! Voorwaarden aan het tijdelijk gebruik waren het oprichten van een stichting als rechtspersoon en contractpartner en het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dat laatste had meer voeten in aarde dan wij aanvankelijk hadden verwacht. Ondanks dat het bestemmingplan (wonen) niet gewijzigd wordt en er in feite sprake is van het tijdelijk gedogen van afwijkend gebruik, en het feit dat we met één partij met veel gezichten (eigenaar, contractpartij, opsteller bestemmingsplan, vergunningverlener, -beoordelaar én handhaver) te maken hebben moesten wij een 'zware' omgevingsvergunning aanvragen met een doorlooptijd van 6 maanden. Het seizoen 2014 was daarmee verloren. Uiteindelijk kwam 1 oktober 2014, na de volle 6 maanden doorlooptijd, de vergunning. Nog dezelfde week tekenden wij de bruikleenovereenkomst, voor ons tevens het startsein om meteen het eerste weekend daarna met de voorbereidingen te beginnen. Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 3 van 11

4 Kavel begin Officiële start 3.1 Formaliteiten Om officiëel van start te kunnen gaan regelden wij de volgende 'formaliteiten': oprichten van de 'Stichting Buurtmoestuin Lemmer' en het benoemen van een bestuur inschrijving in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel het openen van een betaalrekening bij de Triodos Bank het vastleggen van het internetdomein 'eetbaarlemmer.nl' het oprichten van De vrienden van Buurtmoestuin Lemmer als kapstok om donateurs te werven 3.2 Bekendheid Om verder bekendheid en zichtbaarheid te verwerven, maakten we een eerste eenvoudige website en openden we een account op facebook en twitter. Verder kregen we artikeltjes in de Zuid Friesland, de Jouster Courant, in Lemsternijs en een radio-interview voor Radio Spannenburg Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 4 van 11

5 3.3 Funding Ter financiële ondersteuning werd subsidie aangevraagd bij en verleend door: Oranjefonds ( 2.500,00) Gemeente de Friese Meren (leefbaarheidsbudget, 1.000,00) Provinsje Fryslân (Streekwurk, 1.000,00) Overige inkomsten: De vrienden van Buurtmoestuin Lemmer; zie paragraaf 6 (tot nu toe opgehaald: 850,00) 4. Vrijwilligers (en de werving daarvan...) Via de persoonlijke netwerken, maar ook via flyeren, via een oproep op het informatiebord bij de tuin en de bij punt 3.2 genoemde (sociale) media, lukte het ons om 19 vrijwiligers te werven, waarvan intussen 4 de groep weer hebben verlaten door tijdgebrek of door vertrek uit Lemmer. Mettertijd willen we uitgroeien naar een groep van mensen, zodat we de volledige 4000 m2 tuin goed aan kunnen. Over het algemeen kenden de vrijwilligers elkaar niet, maar via periodieke vergaderingen, af en toe samen koken en eten en samen op de tuin werken is inmiddels een goed 'groepsgevoel' ontstaan. In de loop van de tijd werden we het met elkaar eens dat de term 'vrijwilliger' niet passend is, omdat het een verkeerde associatie geeft; we kozen er voor om in het vervolg de term 'moestuinier' te gebruiken. Binnen de groep moestuiniers is op organische wijze een soort taakverdeling ontstaan. Ieder brengt zijn/haar eigen talenten en kwaliteiten mee en dat vertaalt zich in een passende taakverdeling. Ook in de uitvoering van werkzaamheden op de tuin zie je die specifieke talenten, maar ook de mate van ervaring met moestuinieren terug in de wijze waarop de dingen worden aangepakt en uitgevoerd. Gemiddeld eens in de 6-8 weken komen we bij elkaar om voortgang en plannen te bespreken en om tuinplan, zaai-/plantschema en draaiboek door te nemen en aan te passen aan de stand van zaken en gemaakte vorderingen. Een aantal aangeschafte boeken (o.a. over permacultuur) rouleert, waardoor de achtergrond-kennis van lieverlee toeneemt. In november hebben we met de hele groep een workshop permacultuur (van een hele dag) gevolgd bij Maranke Spoor, een autoriteit op dit gebied. Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 5 van 11

6 5. Steun en sponsoring In de periode dat de aanvraag in behandeling was bij de Gemeente, zochten wij naar hulp en ondersteuning voor de realisatie van ons mooie project. We maakten een lijst van wat we nodig hadden en gingen in onze eigen netwerken na wie ons daarmee zou kunnen helpen. In het kader van durf te vragen vroegen we onze relaties om dit gratis te doen of voor een vriendenprijs. Dit leverde de volgende steunbetuigingen op: het oprichten en inschijven van de stichting: Notariskantoor Pieter Alberda; gratis het maken van de jaarrekening van de stichting: De Vries en Partners Accountants; gratis het leveren van compost: Omrin; gratis het leveren van snoeihaksel: Recreatie Centrum de Brekken; gratis het beschikbaar stellen van een grote hoeveelheid karton: Karwei, Welkoop en Hoogma; gratis hulp met een trekker bij het uitrijden van compost: veehouder Jan Breimer; vriendenprijs het huren van rijplaten voor de aanvoer van compost: Platenbaas Joure; vriendenprijs het leveren van een picknicktafel: Houthandel Jan Sok, Joure; vriendenprijs het frezen van één van de kavels: Gemeente De Friese Meren; gratis het gebruik van een grote aanhanger: Forrer FKB montagebedrijf; gratis Om geld te besparen werden veel benodigdheden aangeschaft via Marktplaats zoals een bosmaaier, balen stro, houtsnippers voor de looppaden, gerecyclede watervaten en pallets voor een 'insectenhotel'. Ook hielden we allemaal onze ogen en oren open voor materiaal dat op het punt stond om weggegooid te worden, zoals stoeptegels, schuttingplanken, pallets en wilgentakken (snoei). Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 6 van 11

7 6. Vrienden van Buurtmoestuin Lemmer Naast de aanvraag van subsidies zijn we geld gaan zoeken in de vorm van donateurs. Deze werden aan het project gebonden door ze te verbinden aan de 'Vrienden van Buurtmoestuin Lemmer' (een club zonder juridische status). Deels door aan de moestuiniers zelf of hun bedrijven, deels aan vrienden en familieleden van de moestuiniers en deels aan Lemster bedrijven (Farsk Food, A la Mer, Machies, Stefanie Klein Design, Nije Balans, Meadow Vastgoed) werden certificaten verkocht voor 50 of 25 euro. Een certificaat geeft volgens de tekst recht op 'onbeperkt pochen met het lidmaatschap' en een pakket verse (seizoens)groenten. 7. Start aanleg van de tuin 7.1 Concept Tijdens onze voorbereidingen maakten we kennis met het fenomeen 'Permacultuur', een methode van tuinieren (en landbouw) die uitgaat van meebewegen met de natuur, in plaats van continue interventie via ploegen, schoffelen, bemesten en bestrijden. De natuur heeft voor alles een oplossing en de kunst is om daar zo mee om te gaan dat je maximaal gebruik van maakt van die oplossingen. Twee van de meest in het oog springende aspecten van permacultuur is dat een volgens deze methode aangelegde tuin een beetje 'slordig' overkomt en dat de grond niet wordt geploegd of geschoffeld en deze altijd bedekt is met een laag organisch materiaal: 'Mulch'. Mulch kan bestaan uit versnipperd snoeiafval, karton en stro. Het met rust laten en afdekken van de bodem heeft tot gevolg dat een rijk bodemleven ontstaat, waardoor de bodem gezond blijft en plagen nauwelijks voorkomen. We kwamen tot de conclusie dat het mooi zou zijn om een traditionele moestuin te kunnen vergelijken met een permacultuur-tuin. Omdat we twee kavels beschikbaar hebben, besloten we om beide methodes toe te passen. Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 7 van 11

8 Voor wat betreft de 'traditionele' moestuin moesten we besluiten om van kavel 1 eerst slechts een deel te bestemmen als zaaibedden, omdat we nu nog mankracht te kort komen om naast de permacultuurtuin ook 2000 m2 gewone moestuin te onderhouden. We beginnen met een strook van zo'n 5 bij 30 meter met aan het einde een kweekkas-tent voor de gewassen die beslist warmte nodig hebben (tomaten, pepers) De rest van kavel 1 zaaien we eerst in met bloemen, bijenlokkers, pompoenen, zonnebloemen en suikermais. 7.2 Werkzaamheden Zoals gezegd kozen we voor het aanleggen van één tuin op basis van permacultuur-principes en dat vergt voorbereiding. De kale grond wordt afgedekt met een pakket van karton + compost + mulch (snoei-haksel en stro). Via talloze bezoeken aan de papiercontainers van Karwei, Welkoop en de fietsenwinkel van Hoogma verzamelden we een paar duizend vierkante meter karton, waarvan we eerst het plakband verwijderden. Met schep en kruiwagen en een beetje hulp van veehouder Jan Breimer en zijn trekker, verspreidden we in zo'n 10 etappes totaal 80 kubieke meter compost, 10 balen stro en nog eens 50 kubieke meter snoei-haksel, dat we met aanhangwagens vol ophaalden bij de hoveniers van Recreatiecentrum de Brekken. Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 8 van 11

9 8. En verder? 8.1 Netwerk Duurzame Dorpen Als Eetbaar Lemmer zijn we sinds kort aangesloten bij het Netwerk Duurzame Dorpen, waarvan inmiddels ongeveer 80 andere Friese dorpen deel uit maken. Regelmatig bezoeken we (thema)bijeenkomsten van dit netwerk op een themalocatie of op het kantoor van Doarpswurk in Raerd. Meerdere dorps- of buurtuinen vinden hier aansluiting bij 'gelijk-gestemden', zoals de tuinprojecten van Heeg, Balk en Makkum 8.2 Fruitbomen Halverwege 2014 stond er een artikeltje in de Zuid Friesland over de aanleg van een hoogstam-boomgaard in Sint Nicolaasga, uitgaande van de Stichting Fruit yn Fryslân, die zich inspant om oude appel- en peerrassen te behouden. Contact was snel gelegd en toen bleek dat de stichting FYF er een 'demonstratie-boomgaard' op nahield in Sint Jacobiparochie met daarop een groot aantal 'bijna vergeten' appelrassen. FYF zocht een goed tehuis voor deze bomen, aangezien de eigenaar van de boomgaard de grond weer zelf in gebruik wil nemen voor commerciële teelt. Uiteindelijk konden we 30 appel- en perenbomen (allemaal verschillende rassen!) en 5 pruimenbomen adopteren. 8.3 BSO Doomijn Via een flyer om de direct omwonenden te informeren over onze plannen met de buurtmoestuin, reageerde de BSO van Doomijn al vrij snel. De leidsters zelf in de privé sfeer ook moestuiniers wilden graag iets met de kinderen gaan doen. Na onderling overleg besloten we om een stuk tuin van ongeveer 120 m2 uit te lenen aan de BSO, zodat de kinderen hun eigen tuintje kunnen aanleggen en onderhouden. Wij hoouden er rekening mee dat basischool De Arke zich spoedig hierbij aansluit. Vanuit onze groep zorgen we voor begeleiding. 8.4 Bijen Onze grote wens is om de tuin behalve eetbaar - zó bloemrijk te maken dat het aantrekkelijk is voor bijen. Zodra we overvloedig bijenlokkers hebben geplant en gezaaid, zullen we contact zoeken met een imker die ons wil helpen deze wens in vervulling te laten gaan. 8.5 Kijktuin Wij hopen dat de mensen uit de buurt zich vrij zullen voelen om een wandelingetje langs en over de tuin te maken, zodra deze begint te groeien en te bloeien. Alhoewel de tuin niet echt toegankelijk is voor minder mobiele mensen, hopen we ook dat we bewoners van de Suderigge eens kunnen uitnodigen voor een bezoekje. Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 9 van 11

10 8.6 Evenementen Voor verderop in de toekomst maar dan moet de tuin eerst tot bloei komen denken wij aan het organiseren van kleine evenementen die op één of andere wijze met leefbaarheid, de natuur en met ons voedsel verbonden zijn. Mogelijkheden zijn: een open lucht workshop 'koken met het seizoen mee', een oogstfeest, een voordracht of een miniconcert. 8.7 Vooruitzicht op vertrek van de kavels Er komt een dag dat we weer moeten vertrekken van onze tuin, bijvoorbeeld omdat de economie weer aantrekt en de bouw van woningen hetvat wordt. Bij de aanleg van onze tuin houden we hier zoveel mogelijk rekening mee, onder meer door de keuze van materialen. Materialenberging en compost-afdak zullen moeten worden afgebroken en de betontegels van het pleintje afgevoerd, maar voor het overige hanteren we het principe dat de 'hele tuin door de hakselaar moet kunnen' voor het terugbrengen in oude staat. Voordat het zover is, hopen wij dat veel buurtbewoners zullen genieten van de tuin, de bloemen, kleuren en geuren, van de activiteiten en niet te vergeten: van de oogst. Ook al is het voor het eerste seizoen misschien wat ambitieus, wij hopen een deel van de oogst te kunnen schenken aan de plaatselijke voedselbank. Onbespoten en lokaal geteeld voedsel voor hen die het het meest nodig hebben. Behalve een mooie tuin met een smakelijke opbrengst creëren, willen wij inspireren en tonen dat het mogelijk is om de leefbaarheid van je omgeving direct te beïnvloeden. De tijd van het aankijken van de overheid om alles voor je te regelen is wat ons betreft voorbij. Lemmer, 12 april 2015 Loes van den Berg Donald Warlich Anka Wilmes Karin Pfeifer Marjoleine Benjamens Machteld Holtrop Natascha Durr Nelleke Dijkstra Heleen Fokkema Karin Deinum Tilly Meijer Tammie Kroes Heleen ter Veen Gea van der Meer Boudewijn de Vries Eric Holthof Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 10 van 11

11 9. Colofon Stichting Buurtmoestuin Lemmer KvK: Bestuur stichting: Boudewijn de Vries voorzitter Eric Holthof penningmeester Loes van den Berg secretaris Adres: Stichting Buurtmoestuin Lemmer, p/a Eric Holthof Tureluur AL Lemmer m: Overig: Triodos Bank: NL07 TRIO web: twitter: facebook: https://twitter.com/eetbaarlemmer https://nl-nl.facebook.com/people/eetbaar-lemmer/ Sociaal jaarverslag Buurtmoestuin Lemmer / Eetbaar Lemmer, januari 2014 tot maart 2015 pag. 11 van 11

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

Groenkracht Beleidsplan

Groenkracht Beleidsplan Groenkracht Beleidsplan De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaam voedsel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Groene Vinger

Jaarverslag Stichting De Groene Vinger Jaarverslag 2015 Stichting De Groene Vinger 19 januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Voortgang aanleg wijktuin... 6 Vrijwilligers... 10 Opbrengst wijktuin...

Nadere informatie

In 2013 zijn de bestaande tuinen Wippoldertuin en Gillis Paradijs gecontinueerd. Daarnaast zijn er twee nieuwe tuinen aangelegd.

In 2013 zijn de bestaande tuinen Wippoldertuin en Gillis Paradijs gecontinueerd. Daarnaast zijn er twee nieuwe tuinen aangelegd. JAARVERSLAG 2013 Stichting Groenkracht verbindt mensen, organisaties en plaatsen in Delft en omgeving in veerkrachtige en eetbare initiatieven, stevig verankerd in de sociale structuur. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014 Plan Vlampijpzone Bureau Niche Februari 2014 Omschrijving Het Idee Sociale cohesie versterken door middel van een groene, inspirerende ontmoetingsplek. Het Plan Een ontmoetingsplek in het groen; een boomgaard

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012 Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...2 2. 2012: jaaroverzicht in vogelvlucht...3 3. Verantwoording bestuur...6 1 1. Voorwoord In april 2011 zijn we van start gegaan met

Nadere informatie

Hoe start ik een buurtmoestuin in Groningen?

Hoe start ik een buurtmoestuin in Groningen? Hoe start ik een buurtmoestuin in Groningen? Stappenplan, valkuilen en succesfactoren Eetbare Stad-lezing door Janneke Tops, Gezonde Moestuin Gratis lezing dankzij Eetbare Stad, een project van Gemeente

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten.

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. 112 12 JULI 2014 ELSEVIER Trots op hun oogst MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. Liza Karsemeijer Foto s René van der Hulst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF JOHN VAN

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Tuinplan Buurtmoestuin de BuurtKlaver 18 september 2012

Tuinplan Buurtmoestuin de BuurtKlaver 18 september 2012 Tuinplan Buurtmoestuin de BuurtKlaver 18 september 2012 Vooraf Uitlaatklep medewerkers hoeveelheid Organisa=e gekregen stekjes, verbeteren die snel de grond in moesten. Het plan Verloop en verzuim tegengaan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting

Beleidsplan Stichting Beleidsplan 2016 Stichting Linnenstraat 4 7621 SZ Borne Telefoon 074 8200343 E-mail: info@skiktwente.nl Website: www.skiktwente.nl Beleidsplan 2016 Pagina 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Visie, missie en

Nadere informatie

Genieten van zelfgekweekte groenten, fruit en kruiden is het einde! Alleen komen die verse tomaten, knapperige sla, pittige rucola, zoete appels,

Genieten van zelfgekweekte groenten, fruit en kruiden is het einde! Alleen komen die verse tomaten, knapperige sla, pittige rucola, zoete appels, Genieten van zelfgekweekte groenten, fruit en kruiden is het einde! Alleen komen die verse tomaten, knapperige sla, pittige rucola, zoete appels, volle kersen of smaakvolle basilicum er natuurlijk niet

Nadere informatie

Stichting Voedseltuin

Stichting Voedseltuin Jaarplan 2014 Stichting Voedseltuin Postadres: Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Bezoekadres: (achter) Keilestraat 9 (gedempte Keilehaven) 3029 BP Rotterdam KvK: 50524348 Triodosbank: 198342713 Contactpersoon:

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE GROENE VINGER

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE GROENE VINGER JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE GROENE VINGER INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Oprichting stichting De Groene Vinger... 4 Randvoorwaarden voor de start van de wijktuin... 5 Aanleg wijktuin...

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Kleine Groene Vingertjes workshop 5 april 2014. Gezinsbond Stekene

Kleine Groene Vingertjes workshop 5 april 2014. Gezinsbond Stekene Kleine Groene Vingertjes workshop 5 april 2014 Gezinsbond Stekene Inleiding Kinderen houden van tuinieren Tuinieren bevat 2 elementen waar kinderen zot op zijn: aardegrond en buitenlucht. De zomerzon zal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 1 Organiseren feest Apeldoorn 2015 In 2015 is voor het eerst een Schoorsteengelukfeest georganiseerd in de stad Apeldoorn. Het plan was om 75 kinderen van 0-10 jaar te laten deelnemen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Delfzijl. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Velt presenteert: de ecotuin

Velt presenteert: de ecotuin Velt presenteert: de ecotuin Behoefte aan duidelijkheid over ecotuin Begrip ecotuin niet altijd voor iedereen duidelijk verwarring over begrip ecotuin onduidelijkheid onder collega s begrip wordt niet

Nadere informatie

Samen maken we het groen!

Samen maken we het groen! Samen maken we het groen! 10 tips voor meer natuur in je omgeving Een groene omgeving is leuk om naar te kijken, maar ook gezonder om in te leven en wonen en beter voor het klimaat. Planten en bomen houden

Nadere informatie

Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam Jaarverslag 2015

Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam Jaarverslag 2015 Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam Jaarverslag 2015 De stichting De (SSVS) - in het dagelijks spraakgebruik voedselbanktuinen Schiedam- bestaat drie jaar. Het jaar 2015 was een goed jaar, er

Nadere informatie

DORPSTÚN MAKKUM. OCHTENDRUMOER wolkom

DORPSTÚN MAKKUM. OCHTENDRUMOER wolkom DORPSTÚN MAKKUM OCHTENDRUMOER wolkom Wat presenteer ik jullie over Ontstaan van MAD Ontstaan van de voedsel-dorpstuin Woord over Permacultuur Tips Makkum? Makkum Aantrekkelijk & Ontstaan van MAD Wat willen

Nadere informatie

Kort verslag van de excursie van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere 1 juni 2013 naar Amsterdam

Kort verslag van de excursie van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere 1 juni 2013 naar Amsterdam Kort verslag van de excursie van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere 1 juni 2013 naar Amsterdam Op 1 juni zijn we met zeven deelnemers van de kenniskring buurtmoestuinen op excursie geweest naar de Amsterdamse

Nadere informatie

Organisatievormen. Welke vorm past bij u? Organiseren

Organisatievormen. Welke vorm past bij u? Organiseren Organiseren Organisatievormen Stel, u organiseert met een aantal enthousiaste buren activiteiten in uw buurt. Dat begon misschien klein en eenmalig, bijvoorbeeld tijdens Burendag. Maar de wens bestaat

Nadere informatie

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild. Voorwoord In dit verslag kijken wij terug op activiteiten en veranderingen die in onze voedselbank hebben plaats gevonden. Het jaar 2016 was voor ons een bijzonder jaar vanwege het vijfjarige bestaan van

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland

Jaarverslag 2015 van de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland Jaarverslag 2015 van de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland Vastgesteld 17 mei 2016 Inhoudsopgave: 1- Inleiding 2- Bestuurszaken en communicatie 3- Activiteiten 2015 4- Financiën 5- Vooruitblik

Nadere informatie

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Secretariaat: Urban van Gils Tel. 06-23741315 Postbus 193 5670AD Nuenen Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Doelstelling van onze stichting is: a. het verstrekken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde JAARREKENING 2014 Stichting Esperanza Verde 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Algemeen...3 3. Jaarrekening...5 Staat van baten en lasten over 2014... 5 Toelichting op staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Wasteland wordt Delihof

Wasteland wordt Delihof 1 2 3 Wasteland wordt Delihof Delihof is de naam voor een mooi initiatief van, voor en door bewoners van de Indische Buurt in Haarlem-Noord. Delihof staat voor een geleidelijke opwaardering van het braakliggende

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Jaarrekening Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Inhoudsopgave Verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten

Nadere informatie

STICHTING RONDE VAN DE KROON

STICHTING RONDE VAN DE KROON STICHTING RONDE VAN DE KROON DOELSTELLING EN PROFIEL VAN DE STICHTING 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2 RESULTATENREKENING 4 BALANS 5 RESULTAATBESTEMMING 5 SLOTWOORD & CONTACTGEGEVENS 5 Doelstelling van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Urban Farming 035. Een groen(t)e buurt is goud waard! Handreiking voor het opzetten van een Urban farm

Urban Farming 035. Een groen(t)e buurt is goud waard! Handreiking voor het opzetten van een Urban farm Urban Farming 035 Een groen(t)e buurt is goud waard! Handreiking voor het opzetten van een Urban farm 1 Leeswijzer: Inhoud Pag. Wat is Urban Farming... 4 Over Urban farming 035... 4 Een handreiking...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl Beleidsplan Versie 1.1 Stichting NoSalt.nl Hoofdstuk 1: Stichting NoSalt 1.1 Profiel van de stichting NoSalt 1.2 Missie 1.3 Visie Hoofdstuk 2: Doelstellingen 2.1. Toegankelijk maken van informatie over

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

De waarde van perceel Hogeweg 112 voor de Leefbaarheid

De waarde van perceel Hogeweg 112 voor de Leefbaarheid Zienswijze De waarde van perceel Hogeweg 112 voor de Leefbaarheid in de wijken Liendert-Rustenburg-Hogekwartier Doelstelling: Dit document is opgesteld om B&W van de gemeente Amersfoort inzicht te geven

Nadere informatie

Volkstuinvitaminen. participatieproject voor minima minima

Volkstuinvitaminen. participatieproject voor minima minima Volkstuinvitaminen participatieproject voor minima minima Ik heb het hele jaar door gezond en goedkoop eten. De volkstuin is mijn eigen voedselbank. Een nieuwe formule In 2010 zijn de eerste ervaringen

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2021 www.dierenweidemarnixplantsoen.nl Heemtuinpad 2 (bezoekadres) Marnixlaan 441 3132 PM Vlaardingen bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Missie/visie... 4

Nadere informatie

Beleidsplan Vereniging Plaatselijk Belang Kollum Periode: Kamer van Koophandel inschrijfnummer: Fiscaal nummer:

Beleidsplan Vereniging Plaatselijk Belang Kollum Periode: Kamer van Koophandel inschrijfnummer: Fiscaal nummer: Beleidsplan Vereniging Plaatselijk Belang Kollum Periode: 2015-2019 Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 40000352 Fiscaal nummer: 8063.17.802 Inleiding De Vereniging Plaatselijk Belang Kollum vertegenwoordigt

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Buurtmoestuin Castellum

Jaarverslag 2015 Buurtmoestuin Castellum Jaarverslag 2015 Buurtmoestuin Castellum 1. Voorwoord 2. Overzicht van het jaar 3. Ontwikkeling ledenbestand 4. Verantwoording bestuur 1 1. Voorwoord 2015 was een mooi en druk jaar voor de Buurtmoestuin

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding...

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... Beleidsplan 2014 Mei 2014 Inhoudsopgave... 2 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Versiebeheer... 3 1.3 Verzendlijst... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Buurttuin Zwarteweg Rheden. Meer natuur in de stad, hoe doe je dat?

Buurttuin Zwarteweg Rheden. Meer natuur in de stad, hoe doe je dat? Buurttuin Zwarteweg Rheden Van grasvlakte naar een plek om van te genieten! Giel Bongers Meer natuur in de stad, hoe doe je dat? Van Hall Larenstein Kennisdag 24 11 2016 In Rheden heeft de gemeente 1200

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Marjoleinveldkruiden, Tollebeek. Beleidsplan Stichting Marjoleinveldkruiden update najaar 2013

Stichting Marjoleinveldkruiden, Tollebeek. Beleidsplan Stichting Marjoleinveldkruiden update najaar 2013 Beleidsplan_MVK_nov2013.docx 1 Beleidsplan Stichting Marjoleinveldkruiden update najaar 2013 Gevestigd aan de Zuidermiddenweg 19-II, 8309 RG in Tollebeek. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group Versie februari 2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Dutch Integration Group (DIG). Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS J a n B i n n e s l a a n 9 Jan Binneslaan 9 9 2 3 1 C A S u r h u i s t e r v e e n 9231 CA Surhuisterveen www.stichtingspavofonds.nl w w w. s t i c h t i n g s p a v

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

De stap naar duurzaam tuinieren. Vzw Tuinhier Seminariestraat 2 9000 Gent

De stap naar duurzaam tuinieren. Vzw Tuinhier Seminariestraat 2 9000 Gent De stap naar duurzaam tuinieren VORMINGSAANBOD VZW TUINHIER Vzw Tuinhier Seminariestraat 2 9000 Gent Vzw Tuinhier wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, en

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Leef je droom, Jaarverslag 2015 Stichting Vivir Juntos. Stichting Vivir Juntos Lekstraat 76, 2314VH Leiden +31 (0)

Leef je droom, Jaarverslag 2015 Stichting Vivir Juntos. Stichting Vivir Juntos Lekstraat 76, 2314VH Leiden +31 (0) Jaarverslag 2015 Stichting Vivir Juntos Leef je droom, samen Stichting Vivir Juntos Lekstraat 76, 2314VH Leiden +31 (0)71-589 6988 www.vivirjuntos.org email: info@vivirjuntos.org Inleiding In het jaarverslag

Nadere informatie

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. 1 Subsidie aanvragen Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van

Nadere informatie

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn:

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn: 1 Aan: de Raad van de Gemeente Dordrecht dtv de raadsgriffier Postbus 8 3300AA Dordrecht c.c.: College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 1 november 2011 Betreft: Stadslandbouw in Dordrecht Geachte

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 4: Thuis tuinieren

Materiaal Groen. Deel 4: Thuis tuinieren Materiaal Groen Deel 4: Thuis tuinieren Colofon Deel 4: Thuis tuinieren Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren

Nadere informatie

in Deurne Welkomstnota tuinders

in Deurne Welkomstnota tuinders in Deurne Welkomstnota tuinders 1. Inleiding De boer op in de stad, van een echte volkse tuin tot stadslandbouw in Deurne is het resultaat van de opwaardering en uitbreiding van de bestaande volkstuin

Nadere informatie

Inhoud. Zaai- en plantkalender 72. EHBG: Eerste Hulp Bij Groenteproblemen 70

Inhoud. Zaai- en plantkalender 72. EHBG: Eerste Hulp Bij Groenteproblemen 70 Inhoud Aan de slag 7 Moestuinquiz 9 Stappenplan: Stap 1: Een stukje grond 13 Stap 2: Kies een plek 13 Stap 3: Doe de schudproef 14 Stap 4: Basisgereedschap 16 Stap 5: Zaden 18 Stap 6: Alles over zaaien,

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 18 maart 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pag. 2 Samenstelling Bestuur pag. 3 Comité van Aanbeveling pag. 3 Verslag van het bestuur pag. 4 Balans en resultatenrekening pag.

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2013 Jaarverlag AWF.doc Page 1 of 1

Jaarverslag 2013. 2013 Jaarverlag AWF.doc Page 1 of 1 Jaarverslag 2013 2013 Jaarverlag AWF.doc Page 1 of 1 Voorwoord Wij bedanken iedereen die de kinderen van Dima hebben geholpen met donaties. 2013 was ons eerste volle jaar. Onze motto is: Samen doen is

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland ANBI GEGEVENS Naam : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland RSIN- nummer : 857383772 KvK-nummer : 68305028 Secretariaat : Molenlaan 6 2103 AE Heemstede telefoon : 06 46352564 e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Nadere informatie

JEAN VANHOOF DE TUIN IN MET JE BUREN

JEAN VANHOOF DE TUIN IN MET JE BUREN DE TUIN IN MET JE BUREN Kinderen weten vaak niet of je een ui met het puntje naar boven of naar beneden moet planten. En kennen ze het verschil tussen selderij en prei? Hebben ze ooit versgeplukte munt

Nadere informatie

1. Voorwoord van de voorzitter...2. 2. Balans...3. 3. Staat van baten en lasten...3. 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten...

1. Voorwoord van de voorzitter...2. 2. Balans...3. 3. Staat van baten en lasten...3. 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten... Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter....2 2. Balans...3 3. Staat van baten en lasten...3 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten...5 4. Ondertekening door alle bestuursleden

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of Jaarverslag JAARVERSLAG 2016 Jule Stynestraat 20 3543 DR Utrecht info@stichtingbroca.nl 06-45700750 of 06-48079720 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 4 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Workshop duurzame stadslandbouw

Workshop duurzame stadslandbouw Workshop duurzame stadslandbouw Changemaker Festival te Heino 14 september 2013 Datum: 14 september 2013 Locatie: Van: Voor: Summmercamp Heino Cees Moerman Workshop Changemaker Kenmerk: 1309 Programma

Nadere informatie

Stichting Truckers voor Gehandicpten Galjoen 10 3863 EK NIJKERK. Publicatierapport 2014

Stichting Truckers voor Gehandicpten Galjoen 10 3863 EK NIJKERK. Publicatierapport 2014 Stichting Truckers voor Gehandicpten Galjoen 10 3863 EK NIJKERK Publicatierapport 2014 ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting Truckers voor Gehandicapten Adres Galjoen 10 Postcode 3863

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME

PROJECTPLAN BLESSED HOME PROJECTPLAN BLESSED HOME Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg

Jaarrekening Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg Inhoud 1. Algemene gegevens... 3 1.1. Algemene gegevens... 3 1.2. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2016... 3 1.3. Vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Basiscursus moestuinieren

Basiscursus moestuinieren Basiscursus moestuinieren Planning Les 1: ecologisch tuinieren, bodem, bemesting Les 2: netwerken in de tuin, biodiversiteit Les 3: bodembewerking Les 4: vruchtwisseling, zaden Voorzaaien Wat? Wanneer?

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei. Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01

Jaarrekening 2014. De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei. Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01 Jaarrekening 2014 De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01 De Poort Jaarrekening 2014 pagina 1/7 INHOUDELIJK VERSLAG 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Basiscursus moestuinieren

Basiscursus moestuinieren Basiscursus moestuinieren Even kennismaken! Barbara Creemers freelance lesgever voor o.m. ChildFocus, Gezinsbon, Velt 13e moestuin-seizoen! motto: Zonder is gezonder! Even kennismaken! Wie ben jij? Wat

Nadere informatie

PARKSTAD CULINAIR. Sponsorplan. 12-13-14 september Pancratiusplein Heerlen

PARKSTAD CULINAIR. Sponsorplan. 12-13-14 september Pancratiusplein Heerlen PARKSTAD CULINAIR Sponsorplan 12-13-14 september Pancratiusplein Heerlen FOOD DRINKS EXPERIENCE + Parkstad Culinair 2014 Parkstad Culinair, het vernieuwde culinaire evenement van Zuid Limburg, beleeft

Nadere informatie