Ontwikkeling van een webapplicatie voor een nucleair persarchief met ez publish

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling van een webapplicatie voor een nucleair persarchief met ez publish"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Gegradueerde in Toegepaste Informatica Ontwikkeling van een webapplicatie voor een nucleair persarchief met ez publish CAMPUS Geel Christof Theys Academiejaar De houder van dit diploma is gerechtigd tot het voeren van de titel van Bachelor

2 2 WOORD VOORAF Dit eindwerk is het resultaat van een boeiende stageperiode en dus ook een verdienste van verschillende personen. Zonder de hulp van al deze personen zou mijn stage en eindwerk niet mogelijk zijn geweest. Ik wil dan ook al deze personen van harte bedanken. In de eerste plaats wil ik mijn externe begeleidster Marie-Laure Ruyssen bedanken. Dankzij haar heb ik deze interessante stageopdracht kunnen uitvoeren. Ik wil ook Tom Couwberghs en Hans Melis bedanken omdat ik altijd met mijn vragen bij hen terecht kon. Verder wil ik ook Arnout Ulenaers, Kris Pennemans, Mario Bens, Natasha de Bakker en mijn collega-stagiair Joris de Rieck bedanken. Zij zijn de medewerkers van het Knowledge Centre en bij hen kon ik altijd terecht als ik iets nodig had. Verder wil ik ook Kristine Mangelschots bedanken. Zij was mijn stagebegeleidster en stond mij gedurende mijn stage met raad en daad bij. Tenslotte wil ik ook nog mijn ouders en mijn vriendin bedanken voor hun steun, want zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik deze opleiding kon volgen. Christof Theys

3 3 SAMENVATTING Door de jaren heen is er in het SCK CEN een groot persarchief ontstaan van allerlei documenten zoals krantenknipsels, nieuwsartikels, Mijn eindwerk bestond erin om voor dit persarchief een webapplicatie te ontwikkelen zodat de werknemers van het SCK CEN deze documenten kunnen raadplegen, want het zou een zonde zijn om zoveel informatie verloren te laten gaan. Om deze webapplicatie te ontwikkelen heb ik het content management system ez publish gebruikt. ez publish maakte het mogelijk van een gebruiksvriendelijke webapplicatie op te bouwen. Omdat ez publish een groot deel beheerst van mijn eindwerk, heb ik deze in dit eindwerk ook toegelicht. Na de uitwerking van de webapplicatie moest deze nog toegevoegd worden aan de portal van het Knowledge Centre. Waarschijnlijk zal deze webapplicatie in de toekomst nog verder uitgebreid worden om de bezoeker nog meer functionaliteiten aan te bieden. Door de korte duur van mijn stage kon ik deze webapplicatie niet zo uitgebreid maken.

4 4 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... 2 SAMENVATTING... 3 INHOUDSOPGAVE... 4 LIJST VAN ALLE GEBRUIKTE AFBEELDINGEN... 6 LIJST VAN ALLE GEBRUIKTE AFKORTINGEN... 7 INLEIDING SCK CEN Geschiedenis Doelstellingen Knowledge Management Knowledge Centre Knowledge Management Knowledge Centre STAGEOPDRACHT SOFTWARE Apache PHP MySQL MySQL Administrator MySQL Query Browser ez publish Content Management System Ontwikkelingsplatform Interne structuur van ez publish Content en design Content management Content class Content object Content node en de content node tree Relationele database model van ez publish Site management Access control Version Control Systems Subversion Problemen met file-sharing Lock-modify-unlock Copy-modify-merge TortoiseSVN... 32

5 5 4 STANDAARDEN HTML XML XHTML Cascading style sheets Validator UITWERKING STAGEOPDRACHT Het upgraden van ez publish Het gebruik van extensies Het gebruik van modules Het aanpassen van de ez publish klassen De news_article_2 klasse Kopiëren van de news_article klasse Aanpassen van de bronnen Aanpassen van de auteurs Aanpassen van de datum Aanpassen van de internal number De news_folder klasse De resource klasse De folder klasse De rss_item klasse De rss_feed klasse Opbouw webapplicatie Top-menu Linker menu Rechter menu Toolbar Lijst van de laatst gepubliceerde artikels Centraal gedeelte De webpagina s Home pagina News database Links BESLUIT LITERATUURLIJST... 74

6 6 LIJST VAN ALLE GEBRUIKTE AFBEELDINGEN Figuur 1-1 Logo van SCK CEN Figuur 3-1 Logo van Apache Figuur 3-2 Marktaandeel van webservers Figuur 3-3 Logo van PHP Figuur 3-4 Voorbeeld van een PHP script Figuur 3-5 Lijst PHP ondersteunende databases Figuur 3-6 Logo van MySQL Figuur 3-7 Schema MySQL Figuur 3-8 Logo van ez publish Figuur 3-9 Interne structuur van ez publish Figuur 3-10 Content en design Figuur 3-11 Content class Figuur 3-12 Content object Figuur 3-13 Relatie tussen content object en content node Figuur 3-14 Content node tree Figuur 3-15 Relationeel database model Figuur 3-16 Voorbeeld webapplicatie ven verschillende siteaccessen Figuur 3-17 Access control Figuur 3-18 Logo van Subversion Figuur 3-19 Client/repository structuur Figuur 3-20 Het probleem van file-sharing Figuur 3-21 De lock-modify-unlock oplossing Figuur 3-22 De copy-modify-merge oplossing Figuur 3-23 De copy-modify-merge oplossing (vervolg) Figuur 3-24 Logo van TortoiseSVN Figuur 3-25 Schermafdruk TortoiseSVN Figuur 4-1 Voorbeeld HTML code Figuur 4-2 Voorbeeld XML code Figuur 4-3 Voorbeeld XHTML code Figuur 4-4 Voorbeeld CSS code Figuur 5-1 Versie upgrade ez publish Figuur 5-2 Activatie van een extensie Figuur 5-3 Extensie folder Figuur 5-4 Module settings Figuur 5-5 Extensie filestructuur Figuur 5-6 Tekstbestand nieuwe versie van de sources Figuur 5-7 SCK-Author Figuur 5-8 Enhanced Selection 2 in de admin interface Figuur 5-9 De opbouw van een webpagina Figuur 5-10 De guillotine bug Figuur 5-11 ini-file linker menu Figuur 5-12 Boomstructuur news database Figuur 5-13 Toolbar Figuur 5-14 RSS Feeds Figuur 5-15 Lijst met de laatst gepubliceerde artikels Figuur 5-16 Home pagina Figuur 5-17 News database Figuur 5-18 News article Figuur 5-19 Locaties van een news article Figuur 5-20 Edit news article (1) Figuur 5-21 Edit news article (2) Figuur 5-22 Create news article Figuur 5-23 Zoekfunctie Figuur 5-24 Links... 72

7 7 LIJST VAN ALLE GEBRUIKTE AFKORTINGEN ACTINET API CLI CMS CSS CSV CVS DBX DOM GIMP GPL GNOME GNU GUI HTML HTTP IIS IMAP KMKC LDAP NEMO NPO NTLM ODBC OS PDF PHP PHP-GTK Network of Excellence on Actinides Application Programming Interface Command Line Interface Content Management System Cascading Style Sheets Comma Separated Value Concurrent Versions System Database Abstraction Extension Document Object Model GNU Image Manipulation Program General Public Licence GNU Network Object Model Environment GNU s Not Unix Graphical User Interface HyperText Markup Language HyperText Transfer Protocol Microsoft Internet Information Service Internet Message Access Protocol Knowledge Management Knowledge Centre Lightweight Directory Access Protocol Network of Excellence on Micro-Optics Nuclear Press Office windows NT Lan Manager Open Database Connection Operating System Adobe Portable Document Format PHP: Hypertext Preprocessor PHP: Hypertext Preprocessor Gimp Toolkit

8 8 POP3 Post Office Protocol 3 RDBMS RSS SAX SCK CEN SNMP SQL STK URL USA VITO W3C XHTML XML Relational Database Management System Really Simple Syndication Simple API for XML Studiecentrum voor Kernenergie - Centre d'étude de l'energie Nucléaire Simple Network Management Protocol Structured Query Language Studiecentrum voor de Toepassingen van de Kernenergie Uniform Resource Locator United States of America Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek World Wide Web Consortium Extensible HyperText Markup Language Extensible Markup Language

9 9 INLEIDING Als laatstejaars student toegepaste informatica krijgt men de kans om gedurende drie maanden de opgedane kennis in de praktijk om te zetten en hier een eindwerk rond te maken. Ik heb deze opdracht vervuld bij het bedrijf SCK CEN te Mol. Het project bestond erin om een webapplicatie op te bouwen waarin de werknemers van het SCK CEN allerlei documenten uit de nucleaire wereld kunnen raadplegen. Deze documenten zijn bijvoorbeeld artikels uit kranten of dagbladen. Aangezien ik me erg interesseer in de wereld van webtoepassingen en het internet in het algemeen, sprak deze opdracht mij wel aan. Omdat ik al veel in contact ben gekomen met de programmeertalen die in deze opdracht gebruikt zijn, maar nog nooit zelf heb moeten toepassen, leek het mij een hele uitdaging om deze talen te doorgronden en er een heuse webapplicatie mee op te bouwen. Hier kon ik zeker nog iets van opsteken. In dit eindwerk wil ik u wegwijs maken in het tot stand komen van dit project en de werking ervan verduidelijken. Vooraleer ik met de eigenlijke opdracht begin, zal ik u een voorstelling geven van het stagebedrijf. Hierna komt de gebruikte software aan bod. Om een grotere gebruiksvriendelijkheid te garanderen moet men bij de ontwikkeling van een webapplicatie enkele standaarden volgen. Deze worden kort aangehaald in het volgende hoofdstuk. Als laatste deel doe ik de werking en de creatie van de eigenlijke opdracht uit de doeken.

10 10 1 SCK CEN Figuur 1-1 Logo van SCK CEN Het bedrijf waar ik mijn stage heb voltooid is het SCK CEN. Het SCK CEN is het Studiecentrum voor Kernenergie (Centre d'étude de l'energie Nucléaire). Het is een federale instelling die onderzoek verricht naar veilige en vreedzame toepassingen van kernenergie. In dit hoofdstuk is er wat meer uitleg over de geschiedenis van het SCK CEN, de doelstellingen en de afdeling waar ik mijn stageperiode heb doorgebracht. 1.1 Geschiedenis Aan het einde van de 19 de eeuw slaagde Wilhelm Conrad Röntgen erin om een elektromagnetische straling op te wekken die krachtiger was dan het licht. Hier is het allemaal mee begonnen. Kort daarop merkte Marie Curie op dat ook sommige grondstoffen een hoge energie vrijgaven, namelijk radioactieve energie. Dit leidde tot een atoommodel dat we hedendaags nog kennen. Zodra men in 1932 het neutron ontdekt had, kwamen de kernfysica en het kernonderzoek pas echt op gang. Enkele jaren nadien brachten de Duitsers Otto Hahn en Fritz Strassmann voor het eerst een kernsplitsing tot stand. Het uranium dat hieruit voort kwam werd vooral gebruikt voor de aanmaak van radium voor medische toepassingen. In 1942 startten de USA het Manhattan project voor de ontwikkeling van de eerste atoombom. Hiervoor waren de uraniumreserves van België zeer geschikt. Op 26 september 1944 ondertekenden de USA, het Verenigd Koninkrijk en België een Memorandum of Understanding. Hierdoor kreeg België toegang tot de nucleaire ontwikkelingen in commerciële en niet-militaire toepassingen in ruil voor het alleenrecht op de uraniumvoorraden. Toen de Amerikanen enkele jaren later hun verbintenis niet nakwamen, was het de wetenschapper Pierre Ryckmans die ijverde voor een Belgische instelling die de mogelijkheden van kernenergie ging onderzoeken. In 1951 gaf Pierre Ryckmans aan een groep wetenschappers de opdracht een nieuw organisme voor de studie van de toepassingen van de kernenergie op te richten. De oprichters behoorden tot diverse kringen van de wetenschappelijke wereld, de universiteiten, de overheid en de industrie. Na overleg beslisten zij tot de oprichting van een vzw die Studiecentrum voor de Toepassingen van de Kernenergie of kortweg STK genoemd zou worden. Omdat er rekening moest gehouden worden met mogelijke uitbreidingen en de veiligheid voor de omwoners, moest men een terrein vinden dat voldoende groot was, een stabiel klimaat kennen en het moest op voldoende afstand van de bewoonde gebieden liggen. De uiteindelijke keuze van de locatie viel op Mol. Nadat alle terreinen aangekocht werden begon men met de bouw van de verschillende hallen, laboratoria en andere gebouwen die tot het plan behoorden. Er werd zelfs een residentiele wijk aangelegd voor de werknemers die van ver moesten komen. Nog geen

11 11 drie jaar nadat men gestart was met de bouw, was de eerste Belgische reactor BR1 in werking. In 1957 verscheen in het Staatsblad het Koninklijk Besluit dat het Studiecentrum voor Kernenergie oprichtte als instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid. Deze overgang had als gevolg dat het STK een naamswijziging onderging. Het STK ging vanaf nu door het leven onder de naam SCK CEN. De nieuwe statuten maakten een gemengde financiering door de overheid en de industrie mogelijk. Hierbij werd in oktober van datzelfde jaar beslist dat het Ministerie van Economische Zaken als voogdij-instantie zou fungeren. Deze subsidie heeft een niet te onderschatten weerslag gehad op de ontwikkeling, de keuzes en de werking van het SCK CEN doorheen de jaren. Het SCK CEN bekwam eigen inkomsten via experimenten en prestaties voor de privé-industrie, de overheid en het pas opgerichte Euratom. In 1957 werd er begonnen aan de bouw van een nieuwe reactor, de BR2. Deze werd pas volledig operationeel in Deze reactor heeft een hoge neutronenflex om het gedrag van allerlei materialen onder hoge bestraling na te gaan. De BR2 is nog steeds de meest performante onderzoeksreactor van West-Europa. Vanaf 1970 paste het SCK CEN zijn statuten aan om de opdrachten te verruimen buiten de nucleaire sector. Men wilde zijn ervaring en zijn potentieel beschikbaar te stellen voor niet-nucleaire activiteiten. In opdracht van de overheid, wetenschap uit binnen- en buitenland ging het centrum onderzoek verrichten op het gebied van leefmilieu, energietoepassingen, materialen, informatica, brandstofcellen en waterstofproductie via elektrolyse. Toch bleef de nadruk liggen op de nucleaire activiteiten. In 1991 werd het SCK CEN gesplitst. De niet-nucleaire activiteiten werden overgeheveld naar het Vlaamse Gewest, dat hiervoor VITO oprichtte. VITO staat voor Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Het VITO zou zich meer gaan concentreren op het onderzoek rond het leefmilieu, energie, grondstoffen en materialen terwijl het SCK CEN zich ging concentreren op het onderzoek rond radioactief afval en ontmanteling en stralingsbescherming. Hedendaags telt het SCK CEN ongeveer 600 medewerkers waarvan één derde houder is van een universitair diploma. De Totale omzet bedraagt 80 miljoen euro per jaar. Ongeveer de helft van de omzet is afkomstig van subsidies van de overheid. Het V haalt 40% van de omzet uit contractwerk en dienstverlening. De overige 10% wordt indirect gehaald door activiteiten voor de ontmanteling van vrijgegeven installaties. 1.2 Doelstellingen Het doel van het SCK CEN is onderzoeken uit te voeren op het gebied van de kernwetenschappen. Deze onderzoeken zijn vooral gericht tot de volgende criteria. Veiligheid van kerninstallaties Stralingsbescherming Veilige behandeling en berging van radioactief afval Strijd tegen ongecontroleerde uitbreiding van splijtbaar materiaal Strijd tegen terrorisme 1.3 Knowledge Management Knowledge Centre De SCK CEN bibliotheek werd opgericht in 1953 om de nucleaire literatuur over heel de wereld beschikbaar te stellen voor eigen personeel. In artikel vier van de SCK CEN

12 12 statuten staat immers sinds het begin de taak tot het verzamelen en bijhouden van de wetenschappelijke en technische documentatie ingeschreven. De bibliotheek speelt daarnaast de rol van nationale nucleaire bibliotheek die een ruime collectie kon aanbieden voor de opkomende nucleaire bedrijven, de universiteiten en de overheid. Tot 2001 bleef de bibliotheek gemeenschappelijk met VITO. In februari verhuisde het SCK CEN deel naar een ander gebouw. Vanaf toe heeft men het begrip bibliotheek in een heel andere context gezet. Men had enerzijds het Knowledge Centre en anderzijds het Knowledge Management Knowledge Management Het doel van het Knowledge management team is om alle kennis binnen het SCK CEN op een gecentraliseerde plaats aan te bieden aan alle werknemers. Hiervoor werd er een bibliotheek portal ontwikkeld door het team. Op deze manier moeten de werknemers niet tot het Knowledge Centre komen om informatie te raadplegen. Het Knowledge Management team werkt ook aan andere projecten. Enkele van deze projecten zijn: Network of Excellence on Micro-Optics (NEMO) Network of Excellence on Actinides (ACTINET) Knowledge Centre Het Knowledge Centre heeft de taken van wat vroeger de bibliotheek was overgenomen. Het team dat in het Knowledge Centre actief is zorgt er nog altijd voor dat de nucleaire informatie, die het Knowledge Centre bezit, beschikbaar wordt gesteld voor alle werknemers binnen het SCK CEN. Het team behandelt alle vragen naar informatie die men aankrijgt van de werknemers. Hierbuiten verzorgen ze ook nog de normale activiteiten die binnen een bibliotheek van toepassing zijn, zoals boeken in de rekken zetten, het fotokopiëren van artikels en het afprinten van microfiches. Natuurlijk kan het Knowledge Centre niet alle informatie bevatten die beschikbaar is voor een bepaald onderwerp. In dit geval kan het team deze informatie aanvragen bij externe bibliotheken. Het Knowledge Centre bevat ook een leeszaal waar de werknemers altijd welkom zijn.

13 13 2 STAGEOPDRACHT Mijn stageopdracht bestond uit het ontwikkelen van een webapplicatie voor een persarchief uit de nucleaire wereld, namelijk het Nuclear Press Office. Dit persarchief bevat vele artikels en krantenknipsels uit de nucleaire wereld. In dit archief was men jaren geleden al documenten aan het verzamelen. Het is allemaal begonnen met Mr. Legrain. Hij was de eerste persoon die deze artikels uit verschillende kranten en dagbladen begon bij te houden. Omdat men deze documenten niet verloren wil laten gaan zijn deze in een database ingegeven. Door de jaren heen is deze database uitgegroeid tot een persarchief met meer dan duizend documenten. Mijn stageopdracht bestond uit twee grote delen, namelijk enerzijds het aanpassen van de klassen waarin deze documenten werden bewaard en anderzijds de webapplicatie zelf. Het aanpassen van de klassen Om een betere gebruiksvriendelijkheid te bekomen moesten de klassen van de bestaande applicatie aangepast worden aan de noden van de nieuwe webapplicatie. De webapplicatie De webapplicatie zelf bestaat uit een aantal webpagina s die ervoor zorgen dat de bezoeker van deze webapplicatie al de ingegeven documenten kan bekijken. Deze webpagina s bevatten een aantal functionaliteiten die het de bezoeker zo gemakkelijk mogelijk moet maken, zoals een overzichtsscherm waarin de gebruiker tussen alle documenten kan navigeren, een ingebouwde toolbar voor de editor, RSS feeds,

14 14 3 SOFTWARE In dit hoofdstuk komt de software aan bod waarmee ik tijdens mijn stage in contact ben gekomen, namelijk Apache, PHP, MySQL, ez publish en SVN. Deze software producten zijn allemaal gebaseerd op het open source principe. Open source software is software met de volgende twee kenmerken: De broncode van de software is voor iedereen toegankelijk. Aan deze software is een licentie gekoppeld. Deze licentie bepaalt wat de licentienemer met de broncode mag doen. Een veel gebruikte licentie in de open source wereld is de General Public Licence (GPL). Deze licentie zegt bijvoorbeeld dat men de software mag gebruiken voor eender welk doeleinde. De software mag ook aangepast worden, maar dan moet er op deze aangepaste versie ook een GPL komen en deze aangepaste versie moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Er moet ook aangegeven worden dat er wijzigingen zijn aangebracht in de versie die men heeft aangepast zodat de gebruikers weten dat dit niet de originele versie is. Het is niet altijd zo dat open source software gratis ter beschikking word gesteld. Dit wordt ook bepaald door de licentie zodat er bijvoorbeeld niemand geld kan verdienen met uw broncode. 3.1 Apache Figuur 3-1 Logo van Apache Apache is een organisatie die verschillende open source software projecten heeft uitgebracht. Eén daarvan is Apache HTTPD. Dit is een software programma dat men kan gebruiken om een webserver op te zetten. Dit kan zowel bij een gebruiker thuis op zijn lokale pc of op een server in een bedrijf. De Apache webserver is zowel geschikt voor kleine als voor grote, omvangrijke webapplicaties. Het is nog steeds de meest gebruikte webserver wereldwijd. De volgende figuur toont de evolutie van het marktaandeel van de verschillende webservers doorheen de laatste jaren.

15 15 Bron: Netcraft (http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html) Figuur 3-2 Marktaandeel van webservers De werking hiervan is niet zo moeilijk te begrijpen. Het begint allemaal bij de persoon die een internetpagina wil bezoeken. Hij geeft hiervoor het internetadres (URL) in de webbrowser in. Deze webbrowser zal op zijn beurt een verbinding tot stand brengen met de webserver waarop de gevraagde website zich bevindt. Op deze webserver draait de Apache software die het verzoek van de webbrowser ontvangt en de gevraagde webpagina op deze webserver gaat opzoeken. Als Apache de webpagina gevonden heeft zal deze doorgegeven worden aan de webbrowser. Dit is een zeer simplistische werking van Apache om een beetje inzicht te krijgen hoe deze software te werk gaat. 3.2 PHP Figuur 3-3 Logo van PHP PHP is een vaak gebruikte scripting taal die vooral geschikt is voor web development. Het is zeer gemakkelijk om PHP te integreren in een HTML gebaseerde webpagina. De volgende figuur toont een HTML-pagina waarin een PHP script is geïntegreerd.

16 16 Figuur 3-4 Voorbeeld van een PHP script Hier kun je zien hoe verschillend dit is dan een script geschreven in een andere taal zoals C of Perl. In plaats van een programma te schrijven met veel commando s om HTML te laten zien, kun je een HTML script schrijven met ingebouwde code waarmee je vele dingen kunt doen (in dit geval een stukje tekst op het scherm tonen). Je kunt zien hoe de PHP code is omgeven door een start en stop tag. Met deze tags kun je gemakkelijk overschakelen van HTML naar PHP code en omgekeerd. Er zijn ongeveer drie grote gebieden waarin PHP scripts gebruikt worden. Server-side scripting. Dit is het meest gebruikte principe van PHP. Om PHP op deze manier aan het werken te krijgen zijn er drie dingen nodig. Een PHP parser, een webserver en een webbrowser. De PHP parser gaat de PHP code controleren en deze omzetten naar geldige HTML. De webserver gaat dan de gevraagde webpagina doorsturen naar de webbrowser die dan op zijn beurt de webpagina aan de gebruiker toont. Het omzetten van de PHP code gebeurt op de webserver. Daarom noemt men dit server-side scripting. Command line scripting. Om PHP op deze manier te doen werken is er geen webserver of webbrowser nodig. Er is alleen een PHP parser nodig die de PHP scripts gaat uitvoeren. De PHP scripts gaan hier met behulp van een command line interface (CLI) uitgevoerd worden. Dit is vooral handig wanneer men de scripts regelmatig dient uit te voeren, bijvoorbeeld via cron (Een programma voor Linux of Unix systemen waarmee men scripts of commando s op een vooraf ingestelde tijd/datum kan uitvoeren) of Taak Planner op Windows. Het ontwikkelen van client-side GUI applicaties. PHP is misschien niet de meest geschikte taal om graphical user interface (GUI) applicaties in te ontwikkelen, maar als iemand een zeer uitgebreide kennis heeft van PHP en gebruik wil maken van de meer geavanceerde mogelijkheden dan kan hij gebruik maken van PHP-GTK om zulke applicaties te ontwerpen. PHP-GTK is een extensie van PHP waarmee men de grafische programma s met gebruiksvriendelijke vensters, menu s en dergelijke kan ontwerpen. PHP is bruikbaar op alle grote besturingssystemen, waaronder Linux, vele Unix varianten ( bijvoorbeeld Solaris), Microsoft Windows en anderen. Tegenwoordig wordt PHP ook door de meeste webservers ondersteund, waaronder Apache, Microsoft Internet Information Service (IIS) de meest gebruikte zijn (zie Figuur 3-2 Marktaandeel

17 17 van webservers). Om met PHP aan de slag te kunnen is men dus niet platform afhankelijk. Onder platform verstaan we de basis waarop software ontwikkeld wordt. Enkele bekende platformen zijn bijvoorbeeld Java, Linux, Windows, LAMP,... Met PHP ben je ook niet gebonden aan het weergeven van HTML alleen. Het biedt ook de mogelijkheid om afbeeldingen, PDF bestanden of zelfs Flash films te genereren. Men kan elke soort tekst, zoals XHTML of elk ander XML bestand weergeven. PHP heeft ook zeer handige tekstverwerkingsmogelijkheden. Voor het inlezen en gebruiken van XML documenten ondersteunt PHP de SAX en DOM standaarden. Men kan ook de XSLT extensie gebruiken om XML documenten te transformeren. Een van de sterkste punten van PHP is waarschijnlijk dat het ondersteuning biedt voor een groot scala aan databases. Het schrijven van een database gekoppelde web pagina is ook niet zo moeilijk. Hieronder ziet u een lijst met de databases die PHP momenteel ondersteund. Adabas D Ingres Oracle (OCI7 and OCI8) dbase InterBase Ovrimos Empress FrontBase PostgreSQL FilePro (read-only) MySQL Solid Hyperwave Direct MS-SQL Sybase IBM DB2 MySQL Velocis Informix ODBC Unix DBM Figuur 3-5 Lijst PHP ondersteunende databases Er is ook een database abstractie extensie (DBX) die men in staat stelt van elke database die deze DBX ondersteunt te gebruiken. Buiten DBX ondersteunt PHP ook de Open Database Connection Standaard (ODBC), zodat men elke database die deze ODBC ondersteunt ook kan gebruiken. PHP heeft ook ondersteuning voor communicatie met andere systemen via protocollen als LDAP, IMAP, SNMP, POP3, HTTP en nog vele anderen. Men kan ook simpelweg een netwerk socket openen en communiceren via een willekeurig protocol. Een netwerk socket is een combinatie van een IP adres en een poort. Deze heeft men nodig als men met een server wil communiceren. 3.3 MySQL Figuur 3-6 Logo van MySQL

18 18 MySQL is een relationeel database management systeem (RDBMS). Het is een zeer krachtige client/server toepassing. Dit betekent dat de gegevens op de server worden bijgehouden in een databank. Via de client kan men dan de gegevens raadplegen. In deze databank kan men dan informatie opslaan, wijzigen of verwijderen. De client communiceert met de databank via SQL. De volgende figuur geeft een schematische voorstelling van hoe MySQL werkt. Figuur 3-7 Schema MySQL Een gebruiker wil informatie ophalen uit de databank. Hij gaat dus een connectie openen met de MySQL server. De gebruiker zegt dan tegen de MySQL server welke informatie hij wil. De MySQL server gaat dan de informatie ophalen in de databank en geeft deze door aan de gebruiker. Om het gebruikersgemak te verhogen zijn er verschillende tools uitgebracht. De tools die ik heb gebruikt zijn de MySQL Administrator en de MySQL Query Browser MySQL Administrator De MySQL Administrator is een tool waarmee men de administratieve operaties kan uitvoeren op een MySQL server in een grafische omgeving. Hieronder verstaan we het configureren, monitoren, het starten en stoppen van een MySQL server, het beheer van de users en verbindingen, back-ups maken, Men kan ook alle taken gewoon via een command line interface uitvoeren. Hier komen de voordelen van de MySQL Administrator tool naar voren. De grafische user interface maakt het meer intuïtief. Het geeft een beter overzicht van de instellingen die cruciaal zijn voor de performantie, betrouwbaarheid en veiligheid van MySQL servers. De grafische weergave van de performantie maakt het makkelijker om de instellingen te verbeteren MySQL Query Browser De MySQL Query Browser is een tool om MySQL queries uit te voeren in een grafische omgeving. Daar waar de MySQL Administrator tool gebruikt wordt om de administratieve taken uit te voeren, zal de MySQL Query Browser de meer data gerichte taken uitvoeren. Deze taken kunnen het uitvoeren van queries op de MySQL server betekenen, maar ook het analyseren van de data die zich op de MySQL server bevindt. Hoewel men deze queries ook via een command line interface kan uitvoeren, heeft de MySQL Query Browser toch het voordeel dat men hier de queries op een grafische manier kan uitvoeren. Dit geeft als voordeel dat men een betere kijk heeft op wat men allemaal aan het doen is op de MySQL server.

19 ez publish Figuur 3-8 Logo van ez publish ez publish is een content management systeem en ontwikkelingsframework met functionaliteiten voor webpagina s en intranets. ez publish biedt standaard al een aantal functionaliteiten aan zoals versiebeheer, ondersteuning voor meerdere talen, e-commerce functionaliteiten, Content Management System Een Content Management System (CMS) is een webapplicatie die het mogelijk om gegevens op het internet te publiceren. Deze toepassing is niet alleen voor ervaren personen bedoelt, ook de personen met een mindere technische kennis kunnen zonder problemen kunnen werken met een CMS. Een CMS bestaat minstens uit de volgende onderdelen. Een publiek gedeelte waar de gegevens door de bezoekers kunnen worden bekeken. Een (afgeschermde) administrator gedeelte waar de gegevens kunnen worden ingevoerd, verwijderd of aangepast. Een database waar de gegevens in bewaard worden. Buiten deze onderdelen zijn er nog een hele resem aan andere onderdelen die men kan integreren in een CMS Ontwikkelingsplatform ez publish is een LAMP-gebaseerde webapplicatie. Dit wil zeggen dat ez publish geschreven is voor het Linux platform, de Apache webserver en het database management systeem MySQL. Op de Apache webserver dient wel een module voor de scripting taal PHP actief te zijn. Deze module is nodig omdat ez publish in PHP geschreven is. Het is ook niet noodzakelijk dat men ez publish op een Linux platform integreert. Omdat Apache ook beschikbaar is voor een Microsoft Windows omgeving, kan men Windows ook als besturingssysteem gebruiken. Men is ook niet verplicht om MySQL als database management systeem te kiezen. ez publish ondersteunt ook PostgreSQL Interne structuur van ez publish In dit deel wordt de interne structuur van ez publish beschreven. De interne structuur bestaat uit drie grote delen: de libraries de kernel de modules In de onderstaande figuur wordt getoond hoe deze delen met elkaar zijn verbonden.

20 20 Figuur 3-9 Interne structuur van ez publish De libraries De libraries of klassenbibliotheken zijn de bouwstenen van het ez publish systeem. Het zijn herbruikbare PHP klassen die onafhankelijk zijn van de kernel. Het systeem kan deze klassen oproepen wanneer deze nodig zijn. Men kan deze klassen terugvinden in het lib mapje van de ez publish root directory. Een voorbeeld van een klasse is ezxml. Met deze klasse is het mogelijk om met gegevens in het XML formaat te werken. De kernel De kernel is de kern van het systeem. Het behandelt alle functionaliteiten van lage niveaus. Deze functionaliteiten zijn bijvoorbeeld content handling, access controle, version controle, workflows, De modules Een module biedt een HTTP interface aan die kan gebruikt worden om met het systeem te communiceren. Sommige modules bieden een interface aan voor de kernel, andere zijn minder afhankelijk van de kernel. Standaard worden in ez publish al enkele modules voorzien, bijvoorbeeld de content module. Deze module maakt het mogelijk dat men een webbrowser kan gebruiken om de content te beheren. Een module kan men onderverdelen in views en fetch functies. o Views In een view kan men een template oproepen. Deze template bevat de HTML code die de weergave in de webbrowser bepaalt. Door het werken met views blijft de logica gescheiden van de lay-out. Bijvoorbeeld, de search view van de content module geeft de weergave van de ingebouwde search functie in ez publish weer in de webbrowser. o Fetch functies

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Uitbreiding leerplatform in Drupal 7

Uitbreiding leerplatform in Drupal 7 Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel Bachelor in de Toegepaste Informatica Business Information Management CAMPUS Geel Joey Lemmens Academiejaar 2011-2012 Voorwoord is bedoeld voor mensen die meer

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS)

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Tim Vermoens Promotor: prof. dr. Guy De Tr Begeleiders: Daan Van Britsom, Joachim Nielandt Masterproef ingediend

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk.

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk. WOORD VOORAF Deze scriptie is het resultaat van mijn stage bij het bedrijf Acros Organics n.v. te Geel. Langs deze weg wil ik de mensen bedanken die hebben bijgedragen bij de verwezenlijking van mijn eindwerk.

Nadere informatie

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER ONDERWERP:Ontwerpenbackup/sizing tool STUDENTEN: ThomasDebrayen Pieter

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -I- Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -II- VOORWOORD In eerste instantie wil ik Johannes Cottyn en Henk Dhaenens bedanken voor het promoten van dit eindwerk. Mijn oprechte dank gaat eveneens

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Microsoft.NET Framework 3.0

Microsoft.NET Framework 3.0 Academiejaar 2006 2007 Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Schoonmeersstraat 52-9000 Gent Microsoft.NET Framework 3.0 Eindwerk voorgedragen tot het behalen van het diploma van INDUSTRIEEL INGENIEUR

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik!

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik! Voorwoord Voor u ligt mijn inmiddels vierde boek over PHP: het Handboek PHP 5.3. Bijna tien jaar geleden begon ik te schrijven over PHP. Intussen is er veel veranderd in het PHP-landschap. Alles is voornamelijk

Nadere informatie

XML-Databases. Editie 10 jaargang 2002-2003. Daniël Artois

XML-Databases. Editie 10 jaargang 2002-2003. Daniël Artois VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN Editie 10 jaargang 2002-2003 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. WAT IS XML?...5 1.1. DE STRUCTUUR VAN EEN XML-DOCUMENT...5 1.1.1. Tags...5 1.1.2. Elementen

Nadere informatie

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Eindrapport Nahnisim 2013-2014 Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 2 VOORWOORD Deze analyse is gemaakt in het kader van het vak Businessproject

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Faculteit Letteren, Alfa Informatica (Informatiekunde) door: begeleiders: Henny Klein & Elwin Koster mei 2003, Groningen

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Leren op speelse wijze

Leren op speelse wijze Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Applicatieontwikkeling Leren op speelse wijze Kinect game ontwikkeling in C# CAMPUS Geel Mohamed Kadi Academiejaar 2010-2011

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

SQL vs. NoSQL: een uiteenzetting

SQL vs. NoSQL: een uiteenzetting SQL vs. NoSQL: een uiteenzetting Vervang deze tekst door een grafische illustratie van het project. Project aangeboden door Tim Dhondt voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs Eindwerk Seppe Duwé de Vlaamse ScriptiePrijs Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT Online communicatiepaspoortbeheer met CakePHP

Nadere informatie