Ontwikkeling van een webapplicatie voor een nucleair persarchief met ez publish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling van een webapplicatie voor een nucleair persarchief met ez publish"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Gegradueerde in Toegepaste Informatica Ontwikkeling van een webapplicatie voor een nucleair persarchief met ez publish CAMPUS Geel Christof Theys Academiejaar De houder van dit diploma is gerechtigd tot het voeren van de titel van Bachelor

2 2 WOORD VOORAF Dit eindwerk is het resultaat van een boeiende stageperiode en dus ook een verdienste van verschillende personen. Zonder de hulp van al deze personen zou mijn stage en eindwerk niet mogelijk zijn geweest. Ik wil dan ook al deze personen van harte bedanken. In de eerste plaats wil ik mijn externe begeleidster Marie-Laure Ruyssen bedanken. Dankzij haar heb ik deze interessante stageopdracht kunnen uitvoeren. Ik wil ook Tom Couwberghs en Hans Melis bedanken omdat ik altijd met mijn vragen bij hen terecht kon. Verder wil ik ook Arnout Ulenaers, Kris Pennemans, Mario Bens, Natasha de Bakker en mijn collega-stagiair Joris de Rieck bedanken. Zij zijn de medewerkers van het Knowledge Centre en bij hen kon ik altijd terecht als ik iets nodig had. Verder wil ik ook Kristine Mangelschots bedanken. Zij was mijn stagebegeleidster en stond mij gedurende mijn stage met raad en daad bij. Tenslotte wil ik ook nog mijn ouders en mijn vriendin bedanken voor hun steun, want zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik deze opleiding kon volgen. Christof Theys

3 3 SAMENVATTING Door de jaren heen is er in het SCK CEN een groot persarchief ontstaan van allerlei documenten zoals krantenknipsels, nieuwsartikels, Mijn eindwerk bestond erin om voor dit persarchief een webapplicatie te ontwikkelen zodat de werknemers van het SCK CEN deze documenten kunnen raadplegen, want het zou een zonde zijn om zoveel informatie verloren te laten gaan. Om deze webapplicatie te ontwikkelen heb ik het content management system ez publish gebruikt. ez publish maakte het mogelijk van een gebruiksvriendelijke webapplicatie op te bouwen. Omdat ez publish een groot deel beheerst van mijn eindwerk, heb ik deze in dit eindwerk ook toegelicht. Na de uitwerking van de webapplicatie moest deze nog toegevoegd worden aan de portal van het Knowledge Centre. Waarschijnlijk zal deze webapplicatie in de toekomst nog verder uitgebreid worden om de bezoeker nog meer functionaliteiten aan te bieden. Door de korte duur van mijn stage kon ik deze webapplicatie niet zo uitgebreid maken.

4 4 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... 2 SAMENVATTING... 3 INHOUDSOPGAVE... 4 LIJST VAN ALLE GEBRUIKTE AFBEELDINGEN... 6 LIJST VAN ALLE GEBRUIKTE AFKORTINGEN... 7 INLEIDING SCK CEN Geschiedenis Doelstellingen Knowledge Management Knowledge Centre Knowledge Management Knowledge Centre STAGEOPDRACHT SOFTWARE Apache PHP MySQL MySQL Administrator MySQL Query Browser ez publish Content Management System Ontwikkelingsplatform Interne structuur van ez publish Content en design Content management Content class Content object Content node en de content node tree Relationele database model van ez publish Site management Access control Version Control Systems Subversion Problemen met file-sharing Lock-modify-unlock Copy-modify-merge TortoiseSVN... 32

5 5 4 STANDAARDEN HTML XML XHTML Cascading style sheets Validator UITWERKING STAGEOPDRACHT Het upgraden van ez publish Het gebruik van extensies Het gebruik van modules Het aanpassen van de ez publish klassen De news_article_2 klasse Kopiëren van de news_article klasse Aanpassen van de bronnen Aanpassen van de auteurs Aanpassen van de datum Aanpassen van de internal number De news_folder klasse De resource klasse De folder klasse De rss_item klasse De rss_feed klasse Opbouw webapplicatie Top-menu Linker menu Rechter menu Toolbar Lijst van de laatst gepubliceerde artikels Centraal gedeelte De webpagina s Home pagina News database Links BESLUIT LITERATUURLIJST... 74

6 6 LIJST VAN ALLE GEBRUIKTE AFBEELDINGEN Figuur 1-1 Logo van SCK CEN Figuur 3-1 Logo van Apache Figuur 3-2 Marktaandeel van webservers Figuur 3-3 Logo van PHP Figuur 3-4 Voorbeeld van een PHP script Figuur 3-5 Lijst PHP ondersteunende databases Figuur 3-6 Logo van MySQL Figuur 3-7 Schema MySQL Figuur 3-8 Logo van ez publish Figuur 3-9 Interne structuur van ez publish Figuur 3-10 Content en design Figuur 3-11 Content class Figuur 3-12 Content object Figuur 3-13 Relatie tussen content object en content node Figuur 3-14 Content node tree Figuur 3-15 Relationeel database model Figuur 3-16 Voorbeeld webapplicatie ven verschillende siteaccessen Figuur 3-17 Access control Figuur 3-18 Logo van Subversion Figuur 3-19 Client/repository structuur Figuur 3-20 Het probleem van file-sharing Figuur 3-21 De lock-modify-unlock oplossing Figuur 3-22 De copy-modify-merge oplossing Figuur 3-23 De copy-modify-merge oplossing (vervolg) Figuur 3-24 Logo van TortoiseSVN Figuur 3-25 Schermafdruk TortoiseSVN Figuur 4-1 Voorbeeld HTML code Figuur 4-2 Voorbeeld XML code Figuur 4-3 Voorbeeld XHTML code Figuur 4-4 Voorbeeld CSS code Figuur 5-1 Versie upgrade ez publish Figuur 5-2 Activatie van een extensie Figuur 5-3 Extensie folder Figuur 5-4 Module settings Figuur 5-5 Extensie filestructuur Figuur 5-6 Tekstbestand nieuwe versie van de sources Figuur 5-7 SCK-Author Figuur 5-8 Enhanced Selection 2 in de admin interface Figuur 5-9 De opbouw van een webpagina Figuur 5-10 De guillotine bug Figuur 5-11 ini-file linker menu Figuur 5-12 Boomstructuur news database Figuur 5-13 Toolbar Figuur 5-14 RSS Feeds Figuur 5-15 Lijst met de laatst gepubliceerde artikels Figuur 5-16 Home pagina Figuur 5-17 News database Figuur 5-18 News article Figuur 5-19 Locaties van een news article Figuur 5-20 Edit news article (1) Figuur 5-21 Edit news article (2) Figuur 5-22 Create news article Figuur 5-23 Zoekfunctie Figuur 5-24 Links... 72

7 7 LIJST VAN ALLE GEBRUIKTE AFKORTINGEN ACTINET API CLI CMS CSS CSV CVS DBX DOM GIMP GPL GNOME GNU GUI HTML HTTP IIS IMAP KMKC LDAP NEMO NPO NTLM ODBC OS PDF PHP PHP-GTK Network of Excellence on Actinides Application Programming Interface Command Line Interface Content Management System Cascading Style Sheets Comma Separated Value Concurrent Versions System Database Abstraction Extension Document Object Model GNU Image Manipulation Program General Public Licence GNU Network Object Model Environment GNU s Not Unix Graphical User Interface HyperText Markup Language HyperText Transfer Protocol Microsoft Internet Information Service Internet Message Access Protocol Knowledge Management Knowledge Centre Lightweight Directory Access Protocol Network of Excellence on Micro-Optics Nuclear Press Office windows NT Lan Manager Open Database Connection Operating System Adobe Portable Document Format PHP: Hypertext Preprocessor PHP: Hypertext Preprocessor Gimp Toolkit

8 8 POP3 Post Office Protocol 3 RDBMS RSS SAX SCK CEN SNMP SQL STK URL USA VITO W3C XHTML XML Relational Database Management System Really Simple Syndication Simple API for XML Studiecentrum voor Kernenergie - Centre d'étude de l'energie Nucléaire Simple Network Management Protocol Structured Query Language Studiecentrum voor de Toepassingen van de Kernenergie Uniform Resource Locator United States of America Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek World Wide Web Consortium Extensible HyperText Markup Language Extensible Markup Language

9 9 INLEIDING Als laatstejaars student toegepaste informatica krijgt men de kans om gedurende drie maanden de opgedane kennis in de praktijk om te zetten en hier een eindwerk rond te maken. Ik heb deze opdracht vervuld bij het bedrijf SCK CEN te Mol. Het project bestond erin om een webapplicatie op te bouwen waarin de werknemers van het SCK CEN allerlei documenten uit de nucleaire wereld kunnen raadplegen. Deze documenten zijn bijvoorbeeld artikels uit kranten of dagbladen. Aangezien ik me erg interesseer in de wereld van webtoepassingen en het internet in het algemeen, sprak deze opdracht mij wel aan. Omdat ik al veel in contact ben gekomen met de programmeertalen die in deze opdracht gebruikt zijn, maar nog nooit zelf heb moeten toepassen, leek het mij een hele uitdaging om deze talen te doorgronden en er een heuse webapplicatie mee op te bouwen. Hier kon ik zeker nog iets van opsteken. In dit eindwerk wil ik u wegwijs maken in het tot stand komen van dit project en de werking ervan verduidelijken. Vooraleer ik met de eigenlijke opdracht begin, zal ik u een voorstelling geven van het stagebedrijf. Hierna komt de gebruikte software aan bod. Om een grotere gebruiksvriendelijkheid te garanderen moet men bij de ontwikkeling van een webapplicatie enkele standaarden volgen. Deze worden kort aangehaald in het volgende hoofdstuk. Als laatste deel doe ik de werking en de creatie van de eigenlijke opdracht uit de doeken.

10 10 1 SCK CEN Figuur 1-1 Logo van SCK CEN Het bedrijf waar ik mijn stage heb voltooid is het SCK CEN. Het SCK CEN is het Studiecentrum voor Kernenergie (Centre d'étude de l'energie Nucléaire). Het is een federale instelling die onderzoek verricht naar veilige en vreedzame toepassingen van kernenergie. In dit hoofdstuk is er wat meer uitleg over de geschiedenis van het SCK CEN, de doelstellingen en de afdeling waar ik mijn stageperiode heb doorgebracht. 1.1 Geschiedenis Aan het einde van de 19 de eeuw slaagde Wilhelm Conrad Röntgen erin om een elektromagnetische straling op te wekken die krachtiger was dan het licht. Hier is het allemaal mee begonnen. Kort daarop merkte Marie Curie op dat ook sommige grondstoffen een hoge energie vrijgaven, namelijk radioactieve energie. Dit leidde tot een atoommodel dat we hedendaags nog kennen. Zodra men in 1932 het neutron ontdekt had, kwamen de kernfysica en het kernonderzoek pas echt op gang. Enkele jaren nadien brachten de Duitsers Otto Hahn en Fritz Strassmann voor het eerst een kernsplitsing tot stand. Het uranium dat hieruit voort kwam werd vooral gebruikt voor de aanmaak van radium voor medische toepassingen. In 1942 startten de USA het Manhattan project voor de ontwikkeling van de eerste atoombom. Hiervoor waren de uraniumreserves van België zeer geschikt. Op 26 september 1944 ondertekenden de USA, het Verenigd Koninkrijk en België een Memorandum of Understanding. Hierdoor kreeg België toegang tot de nucleaire ontwikkelingen in commerciële en niet-militaire toepassingen in ruil voor het alleenrecht op de uraniumvoorraden. Toen de Amerikanen enkele jaren later hun verbintenis niet nakwamen, was het de wetenschapper Pierre Ryckmans die ijverde voor een Belgische instelling die de mogelijkheden van kernenergie ging onderzoeken. In 1951 gaf Pierre Ryckmans aan een groep wetenschappers de opdracht een nieuw organisme voor de studie van de toepassingen van de kernenergie op te richten. De oprichters behoorden tot diverse kringen van de wetenschappelijke wereld, de universiteiten, de overheid en de industrie. Na overleg beslisten zij tot de oprichting van een vzw die Studiecentrum voor de Toepassingen van de Kernenergie of kortweg STK genoemd zou worden. Omdat er rekening moest gehouden worden met mogelijke uitbreidingen en de veiligheid voor de omwoners, moest men een terrein vinden dat voldoende groot was, een stabiel klimaat kennen en het moest op voldoende afstand van de bewoonde gebieden liggen. De uiteindelijke keuze van de locatie viel op Mol. Nadat alle terreinen aangekocht werden begon men met de bouw van de verschillende hallen, laboratoria en andere gebouwen die tot het plan behoorden. Er werd zelfs een residentiele wijk aangelegd voor de werknemers die van ver moesten komen. Nog geen

11 11 drie jaar nadat men gestart was met de bouw, was de eerste Belgische reactor BR1 in werking. In 1957 verscheen in het Staatsblad het Koninklijk Besluit dat het Studiecentrum voor Kernenergie oprichtte als instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid. Deze overgang had als gevolg dat het STK een naamswijziging onderging. Het STK ging vanaf nu door het leven onder de naam SCK CEN. De nieuwe statuten maakten een gemengde financiering door de overheid en de industrie mogelijk. Hierbij werd in oktober van datzelfde jaar beslist dat het Ministerie van Economische Zaken als voogdij-instantie zou fungeren. Deze subsidie heeft een niet te onderschatten weerslag gehad op de ontwikkeling, de keuzes en de werking van het SCK CEN doorheen de jaren. Het SCK CEN bekwam eigen inkomsten via experimenten en prestaties voor de privé-industrie, de overheid en het pas opgerichte Euratom. In 1957 werd er begonnen aan de bouw van een nieuwe reactor, de BR2. Deze werd pas volledig operationeel in Deze reactor heeft een hoge neutronenflex om het gedrag van allerlei materialen onder hoge bestraling na te gaan. De BR2 is nog steeds de meest performante onderzoeksreactor van West-Europa. Vanaf 1970 paste het SCK CEN zijn statuten aan om de opdrachten te verruimen buiten de nucleaire sector. Men wilde zijn ervaring en zijn potentieel beschikbaar te stellen voor niet-nucleaire activiteiten. In opdracht van de overheid, wetenschap uit binnen- en buitenland ging het centrum onderzoek verrichten op het gebied van leefmilieu, energietoepassingen, materialen, informatica, brandstofcellen en waterstofproductie via elektrolyse. Toch bleef de nadruk liggen op de nucleaire activiteiten. In 1991 werd het SCK CEN gesplitst. De niet-nucleaire activiteiten werden overgeheveld naar het Vlaamse Gewest, dat hiervoor VITO oprichtte. VITO staat voor Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Het VITO zou zich meer gaan concentreren op het onderzoek rond het leefmilieu, energie, grondstoffen en materialen terwijl het SCK CEN zich ging concentreren op het onderzoek rond radioactief afval en ontmanteling en stralingsbescherming. Hedendaags telt het SCK CEN ongeveer 600 medewerkers waarvan één derde houder is van een universitair diploma. De Totale omzet bedraagt 80 miljoen euro per jaar. Ongeveer de helft van de omzet is afkomstig van subsidies van de overheid. Het V haalt 40% van de omzet uit contractwerk en dienstverlening. De overige 10% wordt indirect gehaald door activiteiten voor de ontmanteling van vrijgegeven installaties. 1.2 Doelstellingen Het doel van het SCK CEN is onderzoeken uit te voeren op het gebied van de kernwetenschappen. Deze onderzoeken zijn vooral gericht tot de volgende criteria. Veiligheid van kerninstallaties Stralingsbescherming Veilige behandeling en berging van radioactief afval Strijd tegen ongecontroleerde uitbreiding van splijtbaar materiaal Strijd tegen terrorisme 1.3 Knowledge Management Knowledge Centre De SCK CEN bibliotheek werd opgericht in 1953 om de nucleaire literatuur over heel de wereld beschikbaar te stellen voor eigen personeel. In artikel vier van de SCK CEN

12 12 statuten staat immers sinds het begin de taak tot het verzamelen en bijhouden van de wetenschappelijke en technische documentatie ingeschreven. De bibliotheek speelt daarnaast de rol van nationale nucleaire bibliotheek die een ruime collectie kon aanbieden voor de opkomende nucleaire bedrijven, de universiteiten en de overheid. Tot 2001 bleef de bibliotheek gemeenschappelijk met VITO. In februari verhuisde het SCK CEN deel naar een ander gebouw. Vanaf toe heeft men het begrip bibliotheek in een heel andere context gezet. Men had enerzijds het Knowledge Centre en anderzijds het Knowledge Management Knowledge Management Het doel van het Knowledge management team is om alle kennis binnen het SCK CEN op een gecentraliseerde plaats aan te bieden aan alle werknemers. Hiervoor werd er een bibliotheek portal ontwikkeld door het team. Op deze manier moeten de werknemers niet tot het Knowledge Centre komen om informatie te raadplegen. Het Knowledge Management team werkt ook aan andere projecten. Enkele van deze projecten zijn: Network of Excellence on Micro-Optics (NEMO) Network of Excellence on Actinides (ACTINET) Knowledge Centre Het Knowledge Centre heeft de taken van wat vroeger de bibliotheek was overgenomen. Het team dat in het Knowledge Centre actief is zorgt er nog altijd voor dat de nucleaire informatie, die het Knowledge Centre bezit, beschikbaar wordt gesteld voor alle werknemers binnen het SCK CEN. Het team behandelt alle vragen naar informatie die men aankrijgt van de werknemers. Hierbuiten verzorgen ze ook nog de normale activiteiten die binnen een bibliotheek van toepassing zijn, zoals boeken in de rekken zetten, het fotokopiëren van artikels en het afprinten van microfiches. Natuurlijk kan het Knowledge Centre niet alle informatie bevatten die beschikbaar is voor een bepaald onderwerp. In dit geval kan het team deze informatie aanvragen bij externe bibliotheken. Het Knowledge Centre bevat ook een leeszaal waar de werknemers altijd welkom zijn.

13 13 2 STAGEOPDRACHT Mijn stageopdracht bestond uit het ontwikkelen van een webapplicatie voor een persarchief uit de nucleaire wereld, namelijk het Nuclear Press Office. Dit persarchief bevat vele artikels en krantenknipsels uit de nucleaire wereld. In dit archief was men jaren geleden al documenten aan het verzamelen. Het is allemaal begonnen met Mr. Legrain. Hij was de eerste persoon die deze artikels uit verschillende kranten en dagbladen begon bij te houden. Omdat men deze documenten niet verloren wil laten gaan zijn deze in een database ingegeven. Door de jaren heen is deze database uitgegroeid tot een persarchief met meer dan duizend documenten. Mijn stageopdracht bestond uit twee grote delen, namelijk enerzijds het aanpassen van de klassen waarin deze documenten werden bewaard en anderzijds de webapplicatie zelf. Het aanpassen van de klassen Om een betere gebruiksvriendelijkheid te bekomen moesten de klassen van de bestaande applicatie aangepast worden aan de noden van de nieuwe webapplicatie. De webapplicatie De webapplicatie zelf bestaat uit een aantal webpagina s die ervoor zorgen dat de bezoeker van deze webapplicatie al de ingegeven documenten kan bekijken. Deze webpagina s bevatten een aantal functionaliteiten die het de bezoeker zo gemakkelijk mogelijk moet maken, zoals een overzichtsscherm waarin de gebruiker tussen alle documenten kan navigeren, een ingebouwde toolbar voor de editor, RSS feeds,

14 14 3 SOFTWARE In dit hoofdstuk komt de software aan bod waarmee ik tijdens mijn stage in contact ben gekomen, namelijk Apache, PHP, MySQL, ez publish en SVN. Deze software producten zijn allemaal gebaseerd op het open source principe. Open source software is software met de volgende twee kenmerken: De broncode van de software is voor iedereen toegankelijk. Aan deze software is een licentie gekoppeld. Deze licentie bepaalt wat de licentienemer met de broncode mag doen. Een veel gebruikte licentie in de open source wereld is de General Public Licence (GPL). Deze licentie zegt bijvoorbeeld dat men de software mag gebruiken voor eender welk doeleinde. De software mag ook aangepast worden, maar dan moet er op deze aangepaste versie ook een GPL komen en deze aangepaste versie moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Er moet ook aangegeven worden dat er wijzigingen zijn aangebracht in de versie die men heeft aangepast zodat de gebruikers weten dat dit niet de originele versie is. Het is niet altijd zo dat open source software gratis ter beschikking word gesteld. Dit wordt ook bepaald door de licentie zodat er bijvoorbeeld niemand geld kan verdienen met uw broncode. 3.1 Apache Figuur 3-1 Logo van Apache Apache is een organisatie die verschillende open source software projecten heeft uitgebracht. Eén daarvan is Apache HTTPD. Dit is een software programma dat men kan gebruiken om een webserver op te zetten. Dit kan zowel bij een gebruiker thuis op zijn lokale pc of op een server in een bedrijf. De Apache webserver is zowel geschikt voor kleine als voor grote, omvangrijke webapplicaties. Het is nog steeds de meest gebruikte webserver wereldwijd. De volgende figuur toont de evolutie van het marktaandeel van de verschillende webservers doorheen de laatste jaren.

15 15 Bron: Netcraft (http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html) Figuur 3-2 Marktaandeel van webservers De werking hiervan is niet zo moeilijk te begrijpen. Het begint allemaal bij de persoon die een internetpagina wil bezoeken. Hij geeft hiervoor het internetadres (URL) in de webbrowser in. Deze webbrowser zal op zijn beurt een verbinding tot stand brengen met de webserver waarop de gevraagde website zich bevindt. Op deze webserver draait de Apache software die het verzoek van de webbrowser ontvangt en de gevraagde webpagina op deze webserver gaat opzoeken. Als Apache de webpagina gevonden heeft zal deze doorgegeven worden aan de webbrowser. Dit is een zeer simplistische werking van Apache om een beetje inzicht te krijgen hoe deze software te werk gaat. 3.2 PHP Figuur 3-3 Logo van PHP PHP is een vaak gebruikte scripting taal die vooral geschikt is voor web development. Het is zeer gemakkelijk om PHP te integreren in een HTML gebaseerde webpagina. De volgende figuur toont een HTML-pagina waarin een PHP script is geïntegreerd.

16 16 Figuur 3-4 Voorbeeld van een PHP script Hier kun je zien hoe verschillend dit is dan een script geschreven in een andere taal zoals C of Perl. In plaats van een programma te schrijven met veel commando s om HTML te laten zien, kun je een HTML script schrijven met ingebouwde code waarmee je vele dingen kunt doen (in dit geval een stukje tekst op het scherm tonen). Je kunt zien hoe de PHP code is omgeven door een start en stop tag. Met deze tags kun je gemakkelijk overschakelen van HTML naar PHP code en omgekeerd. Er zijn ongeveer drie grote gebieden waarin PHP scripts gebruikt worden. Server-side scripting. Dit is het meest gebruikte principe van PHP. Om PHP op deze manier aan het werken te krijgen zijn er drie dingen nodig. Een PHP parser, een webserver en een webbrowser. De PHP parser gaat de PHP code controleren en deze omzetten naar geldige HTML. De webserver gaat dan de gevraagde webpagina doorsturen naar de webbrowser die dan op zijn beurt de webpagina aan de gebruiker toont. Het omzetten van de PHP code gebeurt op de webserver. Daarom noemt men dit server-side scripting. Command line scripting. Om PHP op deze manier te doen werken is er geen webserver of webbrowser nodig. Er is alleen een PHP parser nodig die de PHP scripts gaat uitvoeren. De PHP scripts gaan hier met behulp van een command line interface (CLI) uitgevoerd worden. Dit is vooral handig wanneer men de scripts regelmatig dient uit te voeren, bijvoorbeeld via cron (Een programma voor Linux of Unix systemen waarmee men scripts of commando s op een vooraf ingestelde tijd/datum kan uitvoeren) of Taak Planner op Windows. Het ontwikkelen van client-side GUI applicaties. PHP is misschien niet de meest geschikte taal om graphical user interface (GUI) applicaties in te ontwikkelen, maar als iemand een zeer uitgebreide kennis heeft van PHP en gebruik wil maken van de meer geavanceerde mogelijkheden dan kan hij gebruik maken van PHP-GTK om zulke applicaties te ontwerpen. PHP-GTK is een extensie van PHP waarmee men de grafische programma s met gebruiksvriendelijke vensters, menu s en dergelijke kan ontwerpen. PHP is bruikbaar op alle grote besturingssystemen, waaronder Linux, vele Unix varianten ( bijvoorbeeld Solaris), Microsoft Windows en anderen. Tegenwoordig wordt PHP ook door de meeste webservers ondersteund, waaronder Apache, Microsoft Internet Information Service (IIS) de meest gebruikte zijn (zie Figuur 3-2 Marktaandeel

17 17 van webservers). Om met PHP aan de slag te kunnen is men dus niet platform afhankelijk. Onder platform verstaan we de basis waarop software ontwikkeld wordt. Enkele bekende platformen zijn bijvoorbeeld Java, Linux, Windows, LAMP,... Met PHP ben je ook niet gebonden aan het weergeven van HTML alleen. Het biedt ook de mogelijkheid om afbeeldingen, PDF bestanden of zelfs Flash films te genereren. Men kan elke soort tekst, zoals XHTML of elk ander XML bestand weergeven. PHP heeft ook zeer handige tekstverwerkingsmogelijkheden. Voor het inlezen en gebruiken van XML documenten ondersteunt PHP de SAX en DOM standaarden. Men kan ook de XSLT extensie gebruiken om XML documenten te transformeren. Een van de sterkste punten van PHP is waarschijnlijk dat het ondersteuning biedt voor een groot scala aan databases. Het schrijven van een database gekoppelde web pagina is ook niet zo moeilijk. Hieronder ziet u een lijst met de databases die PHP momenteel ondersteund. Adabas D Ingres Oracle (OCI7 and OCI8) dbase InterBase Ovrimos Empress FrontBase PostgreSQL FilePro (read-only) MySQL Solid Hyperwave Direct MS-SQL Sybase IBM DB2 MySQL Velocis Informix ODBC Unix DBM Figuur 3-5 Lijst PHP ondersteunende databases Er is ook een database abstractie extensie (DBX) die men in staat stelt van elke database die deze DBX ondersteunt te gebruiken. Buiten DBX ondersteunt PHP ook de Open Database Connection Standaard (ODBC), zodat men elke database die deze ODBC ondersteunt ook kan gebruiken. PHP heeft ook ondersteuning voor communicatie met andere systemen via protocollen als LDAP, IMAP, SNMP, POP3, HTTP en nog vele anderen. Men kan ook simpelweg een netwerk socket openen en communiceren via een willekeurig protocol. Een netwerk socket is een combinatie van een IP adres en een poort. Deze heeft men nodig als men met een server wil communiceren. 3.3 MySQL Figuur 3-6 Logo van MySQL

18 18 MySQL is een relationeel database management systeem (RDBMS). Het is een zeer krachtige client/server toepassing. Dit betekent dat de gegevens op de server worden bijgehouden in een databank. Via de client kan men dan de gegevens raadplegen. In deze databank kan men dan informatie opslaan, wijzigen of verwijderen. De client communiceert met de databank via SQL. De volgende figuur geeft een schematische voorstelling van hoe MySQL werkt. Figuur 3-7 Schema MySQL Een gebruiker wil informatie ophalen uit de databank. Hij gaat dus een connectie openen met de MySQL server. De gebruiker zegt dan tegen de MySQL server welke informatie hij wil. De MySQL server gaat dan de informatie ophalen in de databank en geeft deze door aan de gebruiker. Om het gebruikersgemak te verhogen zijn er verschillende tools uitgebracht. De tools die ik heb gebruikt zijn de MySQL Administrator en de MySQL Query Browser MySQL Administrator De MySQL Administrator is een tool waarmee men de administratieve operaties kan uitvoeren op een MySQL server in een grafische omgeving. Hieronder verstaan we het configureren, monitoren, het starten en stoppen van een MySQL server, het beheer van de users en verbindingen, back-ups maken, Men kan ook alle taken gewoon via een command line interface uitvoeren. Hier komen de voordelen van de MySQL Administrator tool naar voren. De grafische user interface maakt het meer intuïtief. Het geeft een beter overzicht van de instellingen die cruciaal zijn voor de performantie, betrouwbaarheid en veiligheid van MySQL servers. De grafische weergave van de performantie maakt het makkelijker om de instellingen te verbeteren MySQL Query Browser De MySQL Query Browser is een tool om MySQL queries uit te voeren in een grafische omgeving. Daar waar de MySQL Administrator tool gebruikt wordt om de administratieve taken uit te voeren, zal de MySQL Query Browser de meer data gerichte taken uitvoeren. Deze taken kunnen het uitvoeren van queries op de MySQL server betekenen, maar ook het analyseren van de data die zich op de MySQL server bevindt. Hoewel men deze queries ook via een command line interface kan uitvoeren, heeft de MySQL Query Browser toch het voordeel dat men hier de queries op een grafische manier kan uitvoeren. Dit geeft als voordeel dat men een betere kijk heeft op wat men allemaal aan het doen is op de MySQL server.

19 ez publish Figuur 3-8 Logo van ez publish ez publish is een content management systeem en ontwikkelingsframework met functionaliteiten voor webpagina s en intranets. ez publish biedt standaard al een aantal functionaliteiten aan zoals versiebeheer, ondersteuning voor meerdere talen, e-commerce functionaliteiten, Content Management System Een Content Management System (CMS) is een webapplicatie die het mogelijk om gegevens op het internet te publiceren. Deze toepassing is niet alleen voor ervaren personen bedoelt, ook de personen met een mindere technische kennis kunnen zonder problemen kunnen werken met een CMS. Een CMS bestaat minstens uit de volgende onderdelen. Een publiek gedeelte waar de gegevens door de bezoekers kunnen worden bekeken. Een (afgeschermde) administrator gedeelte waar de gegevens kunnen worden ingevoerd, verwijderd of aangepast. Een database waar de gegevens in bewaard worden. Buiten deze onderdelen zijn er nog een hele resem aan andere onderdelen die men kan integreren in een CMS Ontwikkelingsplatform ez publish is een LAMP-gebaseerde webapplicatie. Dit wil zeggen dat ez publish geschreven is voor het Linux platform, de Apache webserver en het database management systeem MySQL. Op de Apache webserver dient wel een module voor de scripting taal PHP actief te zijn. Deze module is nodig omdat ez publish in PHP geschreven is. Het is ook niet noodzakelijk dat men ez publish op een Linux platform integreert. Omdat Apache ook beschikbaar is voor een Microsoft Windows omgeving, kan men Windows ook als besturingssysteem gebruiken. Men is ook niet verplicht om MySQL als database management systeem te kiezen. ez publish ondersteunt ook PostgreSQL Interne structuur van ez publish In dit deel wordt de interne structuur van ez publish beschreven. De interne structuur bestaat uit drie grote delen: de libraries de kernel de modules In de onderstaande figuur wordt getoond hoe deze delen met elkaar zijn verbonden.

20 20 Figuur 3-9 Interne structuur van ez publish De libraries De libraries of klassenbibliotheken zijn de bouwstenen van het ez publish systeem. Het zijn herbruikbare PHP klassen die onafhankelijk zijn van de kernel. Het systeem kan deze klassen oproepen wanneer deze nodig zijn. Men kan deze klassen terugvinden in het lib mapje van de ez publish root directory. Een voorbeeld van een klasse is ezxml. Met deze klasse is het mogelijk om met gegevens in het XML formaat te werken. De kernel De kernel is de kern van het systeem. Het behandelt alle functionaliteiten van lage niveaus. Deze functionaliteiten zijn bijvoorbeeld content handling, access controle, version controle, workflows, De modules Een module biedt een HTTP interface aan die kan gebruikt worden om met het systeem te communiceren. Sommige modules bieden een interface aan voor de kernel, andere zijn minder afhankelijk van de kernel. Standaard worden in ez publish al enkele modules voorzien, bijvoorbeeld de content module. Deze module maakt het mogelijk dat men een webbrowser kan gebruiken om de content te beheren. Een module kan men onderverdelen in views en fetch functies. o Views In een view kan men een template oproepen. Deze template bevat de HTML code die de weergave in de webbrowser bepaalt. Door het werken met views blijft de logica gescheiden van de lay-out. Bijvoorbeeld, de search view van de content module geeft de weergave van de ingebouwde search functie in ez publish weer in de webbrowser. o Fetch functies

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan:

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan: Vrijwel alle namen van software- en hardwareproducten die in deze cursus worden genoemd, zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen dienovereenkomstig te worden behandeld. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous 2006-2007 Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 icafe 2.1 Het idee 2.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

Linux. Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen

Linux. Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof <marceln@xs4all.nl> Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen Linux Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen Indeling Inleiding Overeenkomsten Verschillen Opbouw Toepassen distributies opensource

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Module V - XML. Stefan Flipkens - Cursus: Internet - Intranet (2004-2005) V 1

Module V - XML. Stefan Flipkens - Cursus: Internet - Intranet (2004-2005) V 1 Module V - XML Extensible Markub Language is een eenvoudig en flexibel text-formaat voor de opslag van data. Het is een meta opmaak (markup) taal voor de beschrijving van gestructureerde gegevens. De stukjes

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel.

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel. 1 Oefeningen In dit document staan een hele reeks opdrachten die je moet voltooien. Eenmaal rond heb je een werkende SharePoint team site met blog, wiki, discussiefora, agenda, documentbibliotheken, etc.

Nadere informatie

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP5 Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP PHP is platform en CPU onafhankelijk, open source, snel, heeft een grote userbase, het is object georiënteerd, het wordt omarmd door grote bedrijven

Nadere informatie

Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website?

Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website? Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website? Beste website-bezoeker, Omdat ik al heel wat vragen kreeg over het gedeelte zonne-energie op mijn website, heb ik besloten om de werkwijze die ik gevolgd

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Tinus Plotseling 29-12-2002. MySQL

Tinus Plotseling 29-12-2002. MySQL Tinus Plotseling 29-12-2002 MySQL Inhoudsopgave Inleiding... 3 MySQL Geschiedenis... 3 MySQL Toepassingen... 3 MySQL Voordelen... 4 MySQL Nadelen... 4 MySQL bij ASCI... 4 PostgreSQL... 5 ORACLE... 6 MS

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

ESA Week 4a: Unix. Vandaag: versiebeheer (RCS, CVS, SVN) Donderdag: Compilatiebeheer, SSH en nog het een en ander

ESA Week 4a: Unix. Vandaag: versiebeheer (RCS, CVS, SVN) Donderdag: Compilatiebeheer, SSH en nog het een en ander ESA Week 4a: Unix Vandaag: versiebeheer (RCS, CVS, SVN) Donderdag: Compilatiebeheer, SSH en nog het een en ander 1/30 23 september 2004 Versiebeheer Een Version-Control System biedt ondersteuning bij de

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze. programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors

In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze. programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors 1. Over PHP 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors je kunt gebruiken om PHP-scripts te maken en hoe je

Nadere informatie

Howto Subversion. 1. Subversion structuur en uitleg

Howto Subversion. 1. Subversion structuur en uitleg 1. Subversion structuur en uitleg Op de Adwise VDS server staan de repositories die gebruikt kunnen worden. Een subversion repository bevat alle projecten gerelateerd aan de betreffende repository. Adwise

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Over PHP. PHP en MySQL. 1.1 Inleiding. In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze

Over PHP. PHP en MySQL. 1.1 Inleiding. In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze Over PHP 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors je kunt gebruiken om PHP-scripts te maken en hoe je eenvoudig

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

ODS: Open Directory service. Wat is ODS?

ODS: Open Directory service. Wat is ODS? Wat is ODS? Wat is ODS? Geïntegreerde Meta-directorie voor OpenScape Office LX/MX/HX voor het zoeken van contacten in verschillende databasen en directories. Toegang verlenen naar verschillende directories.

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Optimalisatie & ontwikkeling van een gegevenstransfertool voor Business Intelligence-gebruikers Datum : 01/11/2012 Naam student

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

CMS Template Handleiding

CMS Template Handleiding CMS Template Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 6 Een link toevoegen... 7 Een afbeelding toevoegen... 9 Foto s plaatsen op de fotopagina...

Nadere informatie

Handleiding PHP en MySQL onder Windows Server 2003 met IIS 6.0

Handleiding PHP en MySQL onder Windows Server 2003 met IIS 6.0 Handleiding PHP en MySQL onder Windows Server 2003 met IIS 6.0 Uitgegeven door Propane Internetdiensten Lange Meet 41 3261 EJ OUD-BEIJERLAND 2005 Propane Internetdiensten Inhoud 1. Inleiding... 3 2. IIS

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

IcarOS maakt het mogelijk op een veilige manier bestanden en informatie online uit te wisselen. IcarOS biedt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke

IcarOS maakt het mogelijk op een veilige manier bestanden en informatie online uit te wisselen. IcarOS biedt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke IcarOS maakt het mogelijk op een veilige manier bestanden en informatie online uit te wisselen. IcarOS biedt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface waarmee u meteen aan de slag kan. Zonder enige

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Aanpak & Techniek...4

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm:

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm: CMS Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 7 Een link toevoegen... 8 Een afbeelding toevoegen... 10 Foto s plaatsen op de fotopagina... 12 Media...

Nadere informatie

Organisatie. Gestart in 2009 Open Source Webdevelopment Grafische achtergrond Servicegericht

Organisatie. Gestart in 2009 Open Source Webdevelopment Grafische achtergrond Servicegericht Even voorstellen Organisatie Gestart in 2009 Open Source Webdevelopment Grafische achtergrond Servicegericht Ons team Philip Vergunst Oprichter en webdeveloper Nathan Vergunst Back-end developer Cor van

Nadere informatie

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Inleiding Als personeelslid of student aan de beschikt u over de mogelijkheid om 100 MB aan data centraal op onze servers te plaatsen.

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Systeem module Systeem configuratie handleiding Datum: 19 november 2002 Aantal pagina s: 20 Versie: 2.01 Doelgroep: Sysops Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Vooraf... 2

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

XML Introductie.

XML Introductie. XML Introductie joost.vennekens@denayer.wenk.be http://telescript.denayer.wenk.be/~jve extenstible Markup Language Aanbrengen van extra informatie in tekst Betekenis van de tekst beschrijven Uitbreidbaar:

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Algemeen Deze handleiding beschrijft de werking van OpenEmm gekoppeld aan WordPress. Ondanks het feit dat binnen OpenEmm nieuwsbrieven opgemaakt

Nadere informatie

Git & RobotLib. Contents. De source is: ( )

Git & RobotLib. Contents. De source is: ( ) De source is: ssh://git_robotmc@robotmc.git.cloudforge.com/robotlib.git Git & RobotLib. (2016-01-07) Contents Inleiding... 2 Git Extensions installeren.... 2 Toegang tot de RobotLib repository.... 5 Genereer

Nadere informatie

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen Versie 0.4 Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 11/11/10 Matthijssens Roeland Eerste versie 1.1 25/11/10 Matthijssens Roeland Uses cases toegevoegd 1.1 11/12/10 Matthijssens Roeland

Nadere informatie

Infonamiddag GIS West

Infonamiddag GIS West Infonamiddag GIS West ArcGIS 10 Gelanceerd in de zomer. Nieuwe procedure: levering als download. Je kan zelf DVD branden. Elke gemeente kreeg mail met token en activatie code van ESRI Belux of Cevi Niet

Nadere informatie

Software 1. Basis HTML. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2009-2010 semester 1

Software 1. Basis HTML. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2009-2010 semester 1 Software 1 Basis HTML bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2009-2010 semester 1 Alain Simons alain.simons@artesis.be Basis HTML 1. Introductie 2.

Nadere informatie

Welkom in de wondere wereld van websites met WordPress.

Welkom in de wondere wereld van websites met WordPress. Welkom in de wondere wereld van websites met WordPress. Alsjeblieft, dit kleine WordPress woordenboekje is voor jou. Want als je voor het eerst een website met WordPress gaat maken kom je misschien woorden

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 3. Het World Wide Web MM-05-03-01. Voorkennis: Geen.

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 3. Het World Wide Web MM-05-03-01. Voorkennis: Geen. OPDRACHTKAART MM-05-03-01 Het World Wide Web Voorkennis: Geen. Intro: Deze opdracht gaat over de belangrijkste mogelijkheid van het internet: het surfen op het World Wide Web. Deze opdracht beschrijft

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Table of Contents 4.1. overzicht... 44 4.2. software beheren op Linux... 44 4.3. vi... 45 4.4. html... 45 4.5. apache2... 45 4.6. twee extra websites op de apache

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Gegevens. Cliënt met browser Server met Apache/IIS Databaseserver En PHP

Gegevens. Cliënt met browser Server met Apache/IIS Databaseserver En PHP Webservers inrichten Inleiding De webapplicatie die je hebt geschreven, is volgens het three-tier systeem ontwikkeld: 1. Gegevensopslag in een database 2. PHP voor de logica 3. XHTML (en CSS) voor de presentatie

Nadere informatie

Welkom in de wondere wereld van websites met WordPress.

Welkom in de wondere wereld van websites met WordPress. Welkom in de wondere wereld van websites met WordPress. Alsjeblieft, dit kleine WordPress woordenboekje is voor jou. Want als je voor het eerst een website met WordPress gaat maken kom je misschien woorden

Nadere informatie

Analyse Programmeertalen

Analyse Programmeertalen Analyse Programmeertalen De keuze van een programmeertaal mag niet onderschat worden. Het is dankzij deze taal dat de gebruiker interactie heeft met het complete systeem. Het is dus vanzelfsprekend dat

Nadere informatie

REDACTEUREN HANDLEIDING

REDACTEUREN HANDLEIDING V1.2 8/5/2009 Vertaling: John Sim 2 Inhoudsopgave De inhoud van een document bewerken... 11 Een nieuwe document aanmaken... 12 Het aanmaken van een nieuwe document gaat als volgt:... 12 Een pagina publiceren...

Nadere informatie

De clientkant van webapplicaties in het universitaire onderwijs

De clientkant van webapplicaties in het universitaire onderwijs De clientkant van webapplicaties in het universitaire onderwijs ir. S. Stuurman universitair docent bij de faculteit Informatica van de Open Universiteit, Sylvia.Stuurman@ou.nl ir. H. Koppelman universitair

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Catalogger 9.0 features

Catalogger 9.0 features features Catalogger software maakt het onderhouden van productassortimenten en het genereren van catalogi steeds eenvoudiger. Versie 9.0 zit vol met nieuwe features en verbeteringen. Vanaf nu is er Unicode

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

DWR 1.2 Installatiehandleiding Search Enricher

DWR 1.2 Installatiehandleiding Search Enricher DWR 1.2 Installatiehandleiding Search Enricher Versie 1.2 Datum 23 november 2010 Status Definitief Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 1.1 Interfacing...3 1.2 Configuratie...3 2 Installatie...4 2.1 Pre-requisites...4

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

Joomla! en open source

Joomla! en open source Joomla! en open source GNU General Public License (GPL) GPL kan je NIET accepteren, het bestaat gewoon Non-GPL feitelijk in strijd met Joomla! licentie 6 Joomla! is beschikbaar onder de GNU General Public

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Bericht Creëren en versturen binnen Wes 4 U mail

Bericht Creëren en versturen binnen Wes 4 U mail Bericht Creëren en versturen binnen Wes 4 U mail Berichten maken en versturen met Wes 4 U mail is simpel, doeltreffend en snel! Belangrijk is dat u reeds bent voorzien van een lijst met emailadressen van

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Een webpagina maken. Een website bouwen met HTML en CSS practicum 1

Een webpagina maken. Een website bouwen met HTML en CSS practicum 1 Een webpagina maken De komende periode wordt in 8 practica een aantal technieken behandeld, die je nodig hebt om een (eenvoudige) website te kunnen bouwen. Nadat je deze 8 practica hebt doorgewerkt, moet

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

EXAMENS GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN WERVINGSRESERVES VAN SYSTEM ADMINISTRATORS EN APPLICATION DEVELOPERS

EXAMENS GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN WERVINGSRESERVES VAN SYSTEM ADMINISTRATORS EN APPLICATION DEVELOPERS EXAMENS GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN WERVINGSRESERVES VAN SYSTEM ADMINISTRATORS EN APPLICATION DEVELOPERS Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat PERSONEEL

Nadere informatie

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar ProjectHeatmap Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Gheat...4 Info...4 Voordelen...4 Nadelen...4 Google Fusion Tables...5 Info...5 Voordelen...5 Nadelen...5 OLHeatmap...6

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0

Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0 Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0 1 Inleiding KPN stelt met een abonnement op Webhosting Online Linux gratis het content management systeem Joomla voor u beschikbaar. Dit populaire programma om

Nadere informatie

LES 3: XAMPP OF MAMP. Lesoverzicht:

LES 3: XAMPP OF MAMP. Lesoverzicht: LES 3: XAMPP OF MAMP Lesoverzicht: Aan de slag Wat is XAMPP (Windows & Linux) Installatie XAMPP Gebruik van XAMPP Wat is MAMP (Mac) Installatie MAMP Gebruik van MAMP Samenvatting Tijd: 15 minuten Doel:

Nadere informatie

Websitecursus deel 1 HTML

Websitecursus deel 1 HTML Websitecursus deel 1 HTML WebCie A Eskwadraat www@a-eskwadraat.nl 8 april 2015 Inleiding Website cursus in drie delen: HTML CSS Javascript We gaan uit van geen voorkennis. Als je vragen hebt, stel ze!

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie