Filser LX20 Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Filser LX20 Handleiding"

Transcriptie

1 Evert Fekkes 2 juni 1998 Filser LX20 Handleiding FAI Logger Navigatie Terminal

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 CHECKLIST FAI LOGGER... 4 UITLEZEN LOGGER... 4 Formele procedure... 5 Uitvoering met het programma LXFAI... 5 GEBRUIK VAN HET LXFAI PROGRAMMA... 6 UITLEZEN VAN VLUCHTGEGEVENS... 6 UITLEZEN TURNPOINT DATABASE... 8 OVERZETTEN VLUCHTGEGEVENS... 9 Vlucht informatie... 9 VLUCHT ANALYSEREN EN AFDRUKKEN Statistiek Route, Barogram en Foto Sector Afdrukken VLUCHT AFSPELEN FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE... 1 VERSION 2 OF IGC APPROVAL FOR FILSER LX20 GNSS FLIGHT RECORDER... 1 CONDITIONS OF APPROVAL:... 2 ANNEX A TO VERSION 2 OF IGC APPROVAL DATED 25 MARCH ANNEX B TO VERSION 2 OF IGC APPROVAL - DATED 25 MARCH

3 Inleiding De Filser LX20 is eigenlijk drie instrumenten tegelijk: de FAI Logger, navigatie en terminal functies hebben elk hun eigen gebruiksdoel. De FAI Logger dient als elektronische vluchtdocumentatie en kan met de juiste formulieren worden gebruikt voor brevetaanvragen en wedstrijden. Daarbij wordt zowel de barograaf als het fototoestel vervangen. Deze werkwijze is momenteel nog nieuw voor de KNVvL, zodat in deze handleiding vooralsnog wordt uitgegaan van de officiële Engelstalige Sportcode, Sectie 3 en daarin opgenomen formulieren. Voor hoogtewinst en records dient de LX20, net als een normale barograaf, te zijn geijkt. Dat is niet nodig voor de overige breveteisen. De navigatie functie kan tegelijk met de FAI Logger worden gebruikt. Daarbij is geen final glide berekening aanwezig, daar de LX20 niet de stuwdruk meet. In de LX20 kunnen drie soorten gegevens worden gebruikt: Vliegvelden (Airports, APT), Keerpunten (Turnpoints, TP) en Opdrachten (Tasks,TP). In deze handleiding worden de Engelse termen gebruikt. Een task wordt samengesteld uit een aantal turnpoints. De LX20 kan 100 tasks opslaan. Als een task ook in de FAI Logger moet worden gebruikt, dan moet deze daarvoor worden geselecteerd. De terminal functie is een soort electronische emmer. Hiermee kun je gegevens overbrengen van een PC naar een LX4000 of LX5000 door ze tijdelijk op te slaan in de LX20. Je hoeft dan dus geen laptop naar de kist te sjouwen. Verder is de LX20 voorzien van een ingebouwde accu. Deze heeft een capaciteit van slechts één uur, welke alleen is bedoeld voor het inprogrammeren van een opdracht (b.v. bij een wedstrijdbriefing) en het gebruik van de terminal functie. Voor navigatie en FAI Logger moet gebruik worden gemaakt van een externe accu. 3

4 Checklist FAI Logger Deze checklist omvat alle stappen om de LX20 voor te bereiden op het gebruik voor een brevetvlucht of wedstrijd. Stap 1: FLIGHT INFO Voer de gegevens in over de vlieger, het vliegtuig, de registratie en wedstrijdnummer, de wedstrijdklasse en de sportcommissaris. Deze gegevens kunnen ook via een PC worden ingelezen. Belangrijk: bij CLASS mogen alleen de volgende woorden (precies zo) worden ingegeven: STANDARD, 15-METER, OPEN, 18-METER, WORLD, DOUBLE, MOTOR GL. Andere teksten maken de vluchtgegevens ongeldig! Stap 2: TASK Voer de opdracht in middels de functie TASK. Deze kan worden overgenomen uit de opgeslagen tasks, of uit de opgeslagen turnpoints worden samengesteld. Kies voor MODE (rechtsboven) de waarde FS (Foto Sector). Stap 3: LOGTIME Stel in hoeveel informatie moet worden vastgelegd. Dit bepaalt de beschikbare opnametijd. Bruikbare waarden zijn 12 seconden voor B-RECORD en 4 seconden voor NEAR TP INT. Bij NEAR TP. RAD. 0,5 km selecteren (FAI vereiste). Als een K- RECORD wordt gebruikt, is daar 60 seconden aan te bevelen. Stap 4: (I)-RECORD en (L)-RECORD Met deze keuzes wordt ingesteld welke aanvullende gegevens moeten worden vastgelegd met het interval wat in LOGTIME onder K-RECORD is ingegeven. Als motor registratie moet worden vastgelegd wordt dit ingesteld door het J-RECORD te kiezen de keuze ENL op Y in te stellen (ENgine Level). Stap 5: OBSERVER ID Overhandig de LX20 aan de sportcommissaris. Deze controleert de opdracht en stelt een password in (OBSERVER ID) als de LX20 na installatie niet continu door hem of haar kan worden geobserveerd. Na de landing moet dit password weer worden ingegeven om de LX20 te kunnen uitlezen. Stap 6 Je kunt nu zonder verdere zorgen over barograaf of camera de opdracht gaan vliegen. Niet alle stappen zijn nodig. Sommige zijn aanbevolen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe dit precies zit. Actie verplicht aanbevolen naar keuze Normale vlucht none 1 3, 4 Opdracht none 1, 2 3, 4 Hoogtebrevet 1, 2, 5 1, 2, 3, 5 4 Brevet, Record 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 4 Wedstrijd 1 1, 2, 3 4, 5 Uitlezen logger De vluchtgegevens worden uit de LX20 gelezen met een PC. Er zijn twee mogelijkheden: gebruik van het algemene programma LXFAI of de speciale programma s DATA-FIL, CONV-FIL en VALI-FIL. Het programma LXFAI bevat alle functies om bestanden te lezen, analyseren en af te drukken. Ook kunnen taken, turnpoints en opdrachtgegevens worden bewerkt. De programma s DATA-FIL, CONV-FIL en VALI-FIL voeren slechts één door de FAI bepaalde taak uit. Met DATA-FIL wordt uit een LX20 de logging van de laatste vliegdag gelezen, CONV-FIL vertaalt dit bestand van het eigen Filser formaat naar het algemene IGC formaat en met VALI-FIL kan worden vastgesteld of het bestand niet is gemanipuleerd. 4

5 De programma s draaien onder DOS. Bij gebruik van Windows dient de communicatie snelheid van de PC en de LX20 op 9600 te worden gezet, daar er anders communicatie fouten kunnen optreden. Voor een brevetaanvraag moeten bepaalde bestanden (*.FIL en *.IGC) op een diskette worden gezet en samen met de betreffende formulieren worden ingestuurd. De formulieren worden ondertekend door de sportcommissaris. Daarbij kunnen ook afdrukken worden gevoegd van de gevlogen route, barogram en keerpunten (via programma LXFAI). Formele procedure Conform de Sportcode, Sectie 3, paragraaf Zo spoedig als mogelijk na de landing zal de sportcommissaris de gegevens van de vluchtrecorder overzetten op diskette of PC. De sportcommissaris dient daarbij te controleren of de vluchtrecorder correct is verzegeld aan het vliegtuig indien deze voor de vlucht is aangebracht. De vlieger mag de sportcommissaris uitleggen hoe de gegevens kunnen worden uitgelezen, maar dient dit niet zelf uit te voeren. Er dienen minimaal twee kopieën van de vluchtgegevens te worden gemaakt, waarvan één door de sportcommissaris veilig wordt opgeslagen en de tweede aan de vlieger wordt overhandigd. De gegevens dienen absoluut ongewijzigd op de diskettes te worden overgenomen, waarbij eventuele conversie later op basis van deze originele gegevens kan plaatsvinden. Op deze wijze is het mogelijk om later zonodig de vluchtgegevens te kunnen vergelijken met het origineel op wijzigingen. Als de sportcommissaris door de KNVvL is gekwalificeerd voor analyse van de gegevens dan kan dit nu worden uitgevoerd. Zo niet, dan dient de eerste diskette aan de door de KNVvL aangewezen persoon te worden toegestuurd voor beoordeling. (Nell Dijkstra-Adriaansen). Uitvoering met het programma LXFAI Het programma zal normaal gesproken te vinden zijn in de directory \LXFAI en heet LXFAI.EXE. Vluchtgegevens worden door het programma opgeslagen in de directory \LXFAI\LOGGER. Zie de gedetailleerde handleiding hierna. 5

6 Gebruik van het LXFAI programma Uitlezen van vluchtgegevens Verbind de LX20 met de bijbehorende kabel met de communicatie poort van de computer. Start het LXFAI programma en zet de LX20 aan. Druk op de PC op de letter T om de Transfer functie te activeren. Selecteer op de LX20 het FAI LOGGER menu item en druk op de <WRITE> toets, waarna een CONNECT scherm wordt getoond. NB: voor een betrouwbaardere verbinding wordt een snelheid van 9600 bps gebruikt. WRITE Als de verbinding tot stand is gekomen, op de PC op <ENTER> drukken. Nu haalt de PC een inhoudsopgave uit de LX20 voor de daarin opgeslagen vluchten. Vluchten worden getoond van de nieuwste naar de oudste. Gebruik de <UP> en <DOWN> toetsen op de PC om vluchten aan te wijzen. Met F2 kan de betreffende vlucht worden uitgelezen. Als meerdere vluchten moeten worden uitgelezen, dan kunnen deze met de INS toets worden aangewezen (er verschijnt een + teken achter de vlucht) en dan met F2 worden opgehaald. 6

7 Nadat een vlucht is opgehaald wordt deze automatisch omgezet naar het IGC formaat. Zowel het oorspronkelijke FIL bestand als het IGC bestand worden opgeslagen. De naam van het bestand wordt volgens FAI regels automatisch als volgt aangemaakt: ymdfxxxn.fil y -laatste cijfer van het jaartal m - maand van de vlucht (A- oktober, B - november, C - december) d - dag van de vlucht ( A -10, B - 11.) F - FILSER xxx - serienummervan de LX20 n - volgnummer van de vlucht van die dag. Alle vluchten worden opgeslagen in de LOGGER directory. Zodra de gegevens zijn ingelezen kan met de <ESC> toets worden teruggegaan naar het Transfer menu. Bij problemen De CONNECT boodschap komt niet op het LX20 scherm Zorg er voor dat de apparaten op de juiste wijze zijn verbonden, en dat in het LXFAI programma (Setup menu) de juiste communicatie poort is geselecteerd (meestal 1). Data transfer Error Dit kan voorkomen als het LXFAI programma onder Windows wordt gebruikt. Kies in de programma instellingen van Windows voor exclusive mode en probeer het nogmaals. Ook 7

8 kan de communicatie snelheid lager worden ingesteld, 9600 bps. Dit moet zowel op de PC als de LX20 (SETUP/COMSPEED) gebeuren. Uitlezen turnpoint database Writing turning point database to LX20 Het is niet nodig om alle turnpoints handmatig op de LX20 in te voeren. Met de PC gaat dit eenvoudiger, waarna de gegevens worden gekopieerd naar de LX20. Daarbij kunnen ook turnpoint files van de LX4000 of LX5000 worden gebruikt. Selecteer het Transfer menu op de PC in het LXFAI programma. Kies de functie Write TP and TASK en druk op de <ENTER> toets. Een lijst van alle turnponts databases wordt getoond. Selecteer de gewenste met de <UP> en <DOWN> pijltoetsen op de PC. Selecteer op de LX20 het TP&TASK menu en druk op de <READ> toets. Een CONNECT boodschap wordt getoond. Druk nu op de PC op <ENTER> om het bestand te versturen. Lezen van de turnpoint database van de LX20. Een in de LX20 aanwezige turnpoint database kan ook worden overgezet naar de PC. Kies op de PC uit het Transfer menu de optie Read TP and Task. Druk op <ENTER> en geef een (nog niet bestaande) naam voor het in te lezen bestand. Het bestand krijgt als type.da4. De database zal worden opgeslagen in de directory LXFAI\DATA. Selecteer op de LX20 het TP & TASK menu en druk op de <WRITE> key. Druk op <ENTER> op de PC om de overdracht te starten. 8

9 De turnpoint database kan ook met andere programma s worden uitgelezen, zoals het LXGPS programma voor de LX4000 en LX5000. Overzetten vluchtgegevens Kies het Transfer menu op de PC en vervolgens Write flight info. Kies FAI LOGGER op de LX20 en druk op de <READ> toets om vluchtgegevens op de LX20 weg te schrijven. Na indrukken van <ENTER> op de PC worden de gegevens weggeschreven. Lezen van de LX20 kan ook en verloopt vergelijkbaar. De gegevens worden opgeslagen in de directory LXFAI\DATA. Vlucht informatie Zodra de vluchtgegevens zijn opgeslagen in de computern, kunnen barogram, route en andere informatie worden getoond. Kies daarvoor het Logger menu op de PC. Selecteer vervolgens het View Logger menu als een bestand in IGC formaat moet worden getoond of View Binary als een bestand in Filser formaat moet worden getoond. De laatste werkt iets sneller maar kan alleen voor LX20 bestanden worden gebruikt. Selecteer de te analyseren vlucht met de pijltoetsen en <ENTER>. Vervolgens worden algemene gegevens van de vlucht getoond. 9

10 De bovenste regel toont de bestandsnaam, de datum en de geldigheid. Als INTEGRITY IS BAD is aangegeven, dan is het bestand NIET officieel geldig. Dit kan zijn veroorzaakt doordat de LX20 is geopend geweest, een ongeldige CLASS is ingevuld, het bestand niet van een LX20 afkomstig is of het bestand is gewijzigd. Daaronder wordt informatie getoond over het GPS type, de vlieger en het vliegtuig. Onderaan wordt de opdracht getoond. Met de <F1> toets kan een helpscherm worden opgeroepen. Vlucht analyseren en afdrukken Statistiek Druk op de <F2> toets in het vlucht informatie scherm om de statistieken op te vragen. 10

11 De verschillende confirmation modes zijn: FOTO; photo sector 500m; het vliegtuig is door een cilinder van 500m rond het keerpunt gevlogen 90 o ; het vliegtuig was parallel aan het keerpunt 1km; het vliegtuig is door een cilinder van 1000m rond het keerpunt gevlogen 2km; het vliegtuig is door een cilinder van 2000m rond het keerpunt gevlogen De gewenste confirmation mode kan worden ingesteld in Setup scherm. Als de opdracht is afgebroken wordt FOTOLAND or LANDING aangetgeven. Druk op <ESC> om naar het informatiescherm terug te gaan. Route, Barogram en Foto Sector Met de <F4> toets in het informatie scherm wordt de route getoond. 11

12 Linksboven wordt de schaal aangegeven. De gevlogen route en de opdracht worden getoond en de luchtruimte structuur (mits dit in het Setup menu is aangezet). Onderin het scherm worden de verschillende opties getoond. Met <F5> kan een deel van de vlucht worden uitvergroot, er verschijnt een kruisje linksonder in het scherm. Beweeg dit met de pijltoetsen naar één van de hoeken van het uit te vergroten gebied en druk op <ENTER>. Nu kan met de pijltoetsen de uit te vergroten rechthoek worden getekend. Om de gehele route weer te zien wordt de <F6> toets gebruikt. Met <F3> wordt het barogram getoond. Zowel de GPS hoogte (geel) als de barometrische hoogte (groen) zijn zichtbaar (mits geselecteerd in het Setup menu). Indiend e GPS ontvangst niet mogelijk was, wordt dit in rood aangegeven. Bovenin het scherm zijn kleine groene driehoeken zichtbaar welke de keerpunten aangeven. Events worden aangegeven met korte blauwe lijnen. Met <F4> worden de keerpunten getoond. Elk keerpunt heeft een eigen schermdeel. Het type keerpunt, de naam, de tijd en de confirmation mode worden getoond. Een groen kruisje geeft aan welke fix is gebruikt voor de confirmatie. Met <F2>, <F3> en <F4> kan worden gewisseld tussen route, barogram en fotosector. Met <ESC> wordt teruggekeerd naar het informatie scherm. 12

13 13

14 Afdrukken Met <F3> wordt het afdrukscherm getoond Selecteer de af te drukken gegevens met de pijltoetsen. Vlucht afspelen Het naspelen van een vlucht wordt gebruikt voor gedetailleerde analyse. Dit wordt gestart met de <F7> toets in het informatiescherm. Een scherm met de route, opdracht en het vliegtuig verschijnt. Onderaan worden de verschillende mogelijkheden getoond. Rechts zijn vluchtgegevens zichtbaar. Om over de rotue te bewegen kunnen de de <F4> tot <F8> toetsen of de pijltoetsen worden gebruikt. <F7> of <rechts> om naar de volgende fix te gaan, <F8> of <PgUp> om drie minuten verder te gaan, <F6> or <links> om naar de vorige fix te gaan, <F5> of <PgDn> om drie minuten terug in de vlucht te gaan. 14

15 Dit kan met de <F4> toets ook automatisch worden getoond. Dan kan met <F2> de snelheid van naspelen worden ingesteld. Met <F3> wordt teruggesprongen naar het begin. Met <Z> kan een bepaald gedeelte worden vergroot. Om terug te gaan naar de gehele route moet na <Z> twee keer op <ENTER> worden gedrukt. Gedurende de analyse kan met <F9> worden gewisseld tussen route en barogram. Daarmee is het eenvoudig mogelijk om te controleren of bijvoorbeeld een CTR correct is gepasseerd. De gegevens aan de rechterzijde zijn verdeeld in twee secties. De bovenste geeft informatie over de huidige fix. Tijd breedtegraad lengtegraad GPS hoogte barometrische hoogte Variometer berekend uit verloop barometrische hoogte Grondsnelheid berekend uit positieverloop Koers berekend uit positieverloop GPS status (OK -positieberekend, BAD waarschuwing) 15

16 De onderste sectie geeft indormatie over een vluchtdeel. De vlucht wordt daarvoor verdeeld tussen thermieken en steken, welke als volgt worden aangegeven: Thermieken Begin het vluchtdeel Eind van het vluchtdeel Totale thermiektijd Gewonnen hoogte Gemiddeld stijgen Steken Begin van vluchtdeel Eind van vluchtdeel Totale steektijd Hoogteverschil Glijhoek Gemiddelde snelheid NB: de vluchtdelen worden alleen goed getoond voor vluchten welke met de LX20 zijn vastgelegd. Met <ESC> wordt teruggegaan naar het informatie scherm. 16

17 FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE 93 Boulevard du Montparnasse PARIS - FRANCE Tel ; Fax ; THE FAI INTERNATIONAL GLIDING COMMISSION (IGC) GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) FLIGHT RECORDER (FR) APPROVAL COMMITTEE (GFAC) To: FAI for distribution to NACs and IGC & hard copy lists; Internet newsgroup rec.aviation.soaring Copy: Manufacturer concerned 25 March 1997 VERSION 2 OF IGC APPROVAL FOR FILSER LX20 GNSS FLIGHT RECORDER This is an updated version of the original dated 12 August 1996, and adds Motor Glider recording using an internal microphone-based system. This document gives formal approval from the above date for the undermentioned GNSS FR equipment to be used for validation of flights under the FAI Sporting Code (Gliders and Motor Gliders), subject to the conditions and notes given later. IGC reserves the right to alter this approval in the future. GFAC tests are concerned primarily with data accuracy, security, data transfer, and conversion to the standard *.IGC file format. Other aspects of the equipment may not be tested and are a matter between the FR manufacturer and customers. The attention of NACs, Officials and Pilots is drawn to the latest edition of the FAI Sporting Code Section 3, including all amendments. Copies may be obtained from NACs. It is recommended that a copy of this approval including its annexes is kept with each unit of the equipment. MANUFACTURER: Filser Electronic GmbH, Gewerbstrasse 2, D Waal, Germany Tel: ; Fax: ; EQUIPMENT: Hardware: Version 1.0 or later of the Filser LX 20 GNSS FR. Firmware: Version 2.0 or later. Note that Versions 2.4 and later are required for Motor Glider engine recording. The version number is shown on the LCD on switching on. Software: File DATA-FIL for tranferring flight data from the FR, CONV-FIL for conversion of each Filser format (*.FIL) flight data file to a separate file in the *.IGC ASCII format. The DATA and CONV files have unrestricted access and will be placed on the IGC web server. Also, for the same purposes, for those familiar with the programme and menus concerned, Filser LXFAI Software release V2.0 dated July 1996, or later releases. The file VALI-FIL is for validation by NACs and FAI of the security and integrity of the *.FIL and *.IGC files. The DATA, CONV and VALI files are Filser Copyright but are freeware.

18 CONDITIONS OF APPROVAL: 1. Permitted Connections to the Main (FR) Module pin plug with wires to 12V external battery power, to a pilot event button, a light indicating GNSS lock-on, and NMEA signal output to appropriate instruments. 1.2 External antenna to antenna port. 1.3 PC to 4-pin circular data-transfer port. A PC must not be connected between the takeoff of the claimed flight and the transfer of data after flight V battery to the 3-pin circular port. 2. Installation and Security. GFAC is presently satisfied with the physical and electronic security of this equipment subject to Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. on the physical security seal. 2.1 Installation in the glider: The FR may be fitted anywhere in the glider (subject to para 4). If the antenna or antenna port is accessible to the crew in flight, no attempt must be made to inject data at these places; any abuse of this may lead to a future requirement to place the antenna and antenna port out of reach of the flight crew. 2.2 Sealing of data ports: no present requirement, but no unauthorised data must be passed into the FR during the time between takeoff and the start of the post-flight transfer of data. 2.3 Motor Gliders. The microphone system automatically produces an ENL (Engine Noise Level) value with each fix up to a maximum ENL value of Check of Installation in the Glider. Before flight, an Official Observer must check the place of the equipment in the glider concerned and how it is fixed to the glider. Following this examination; EITHER, 3.1. Continuous Observation. The glider must be under continuous observation by an OO until it takes off on the claimed flight (so that the FR cannot be transferred to another glider without this being seen); OR, 3.2. Sealing to the Glider. If para 3.1 cannot be met, the FR must be sealed to the glider by an OO at any time or date before flight so that it cannot be removed without breaking the seal. The date/time of sealing is not critical because the date/time of GPS fixes is not in doubt, every fix having its own accurate date/time. The sealing method must be acceptable to the NAC and IGC. Paper seals must be marked with the glider registration, the date, time and OO's number and signature. The use of adhesive plastic tape is not satisfactory for IGC-approved sealing because it can be peeled off and re-fitted. Gummed paper tape is recommended, as used for sealing drum-type barographs. The OO must seal the FR unit to glider parts which are part of the minimum standard for flight. It is accepted that such parts can be removed for purposes such as servicing; such parts include the canopy frame, instrument panel, and centre-section bulkhead fittings. If such a part is transferred between gliders, any FR seal for the previous glider must be removed. 4. Security Seal. The FR is sealed with adhesive security tape across the top of the case above the screen and/or across the side of the two halves of the case. If it is found to be unsealed, it must be returned to the manufacturer or his appointed agent for investigation and resealing, with a statement of how the unit became unsealed. Whenever any unit is resealed, the manufacturer or agent must carry out positive checks on the internal programme and internal wiring, and ensure that they work normally. If any evidence is found of tampering or unauthorised modification, a report must be made by the manufacturer or agent to the Chairman of GFAC and to the NAC of the owner; the IGC approval of that individual unit will be withdrawn until the unit is re- set and certified to be to the IGC-approved standard. 5 After-Flight Transfer of Flight Data - from the FR, and conversion to the *.IGC file format. Only the IGC-approved standard of software shall be used, see above under Equipment and Software. 6 Analysis of Flight Data - may be through any analysis programme which is approved by the relevant NAC including those which use the *.IGC file format. The NAC must check the *.IGC file as unaltered, by the use of a copy of the VALI-FIL.EXE file which has originated from the FR manufacturer; for how to use, see Annex B. 7 Manufacturer's Changes. Notification of any intended change to hardware, firmware or software must be made by the manufacturer to the Chairman of GFAC so that a decision can be made on any further testing which may be required. Ian Strachan Chairman, IGC GFAC 25 Mar 1997 Annexes: A. Notes for owners and pilots B. Notes for Official Observers and NACs

19 Annex A to Version 2 of IGC Approval Dated 25 March 1997 NOTES FOR OWNERS AND PILOTS - PART OF IGC APPROVAL FOR FILSER LX20 GNSS FR To be read together with the main terms of approval to which this is an Annex. It is recommended that a copy of the approval document including annexes is kept with the equipment concerned, for the use of pilots and Official Observers. Pilot's Responsibility. It is the responsibility of the pilot to ensure or to note the following: A1 Antenna - That the antenna is positioned in order to give sufficient signal strength for IGC purposes. No deliberate attempt must be made to inject data via the antenna or antenna port; any abuse of this may lead to a future requirement to position antennas and the antenna port out of reach of the flight crew. Note that tests show that carbon fibre skins covering some centre-sections attenuate the 1.5 GHz GPS signal, and also that proximity to some metal fittings can also attenuate the signal. A2 Geodetic Datum. That the WGS84 Geodetic Datum is set (IGC Sporting Code rule). A3 Connection to Ports. Although this approval does not presently require sealing of any ports, no unauthorised data must be passed through any port during the time between takeoff and the start of the postflight transfer of data. See para 2.3 in the conditions of approval on page 2. A4 Use in Motor Gliders (including self-sustainers): The internal microphone and associated circuitry automatically records an ENL (Engine Noise Level) value with each fix. The ENL system is enabled by switching ENL to "Y" for yes in the I-Record screen. This screen is accessed by selecting "FAI LOGGER" and pressing Enter, 4 down strokes to access the I-Record screen, Enter. For more detail, see Annex B, para B.4. A5 After Flight - The pilot should ensure that the time and point of landing has been witnessed and recorded for comparison with that recorded by the GNSS FR. Until an OO has witnessed the FR fit (installation) to the glider, the pilot must not alter the installation. The OO will carry out the actions given in para 2.3 of Annex B, and the OO's copy of the transferred flight data will be sent to the NAC. Note that the OO does not have to transfer the data from the FR, but witnesses the transfer and is given a copy on floppy diskette. A6 Calibration of Barograph Function. Pilots are advised to have a barograph calibration carried out either by the manufacturer or by an NAC-approved calibrator before any GNSS FR is used for a claimed flight performance. Altitude and height claims require a calibration for the flight performance concerned, and speed and distance claims need a calibration in order that the altitude difference between the departure and finish points may be calculated. Takeoff and landing pressure altitudes recorded on the FR may be compared later by the NAC with QNH pressures obtained from a local meteorological office.

20 Annex B to Version 2 of IGC Approval - Dated 25 March 1997 NOTES FOR OFFICIAL OBSERVERS AND NACs - PART OF IGC APPROVAL FOR FILSER LX20 GNSS FR To be read together with the main terms of approval to which this is an Annex. It is recommended that a copy of this approval document is kept with the equipment concerned, for the use of pilots and Official Observers. B1. CHECKS BEFORE FLIGHT B1.1. Glider Installation of the FR. An OO shall inspect the installation of the FR in the glider before flight and shall note the position in the glider, the version and serial number of the FR, glider registration, date and time. On switching on, the LCD sequence includes VERSION (2.0 or later), SN (serial number of the individual FR). If the glider cannot then be observed continuously by the OO until it takes off on the flight concerned, the OO shall seal the FR to the glider in a way acceptable to his NAC and to IGC (see paras 2 and 3 of the Conditions of Approval given above).. B1.2. At Takeoff. The time and point of takeoff shall be recorded, either directly by the OO, other witnesses, or by other means such as an Air Traffic Control or Club log of takeoffs and landings. B2. AFTER LANDING B2.1. At Landing. The time and exact point of landing shall be recorded, either by an OO, other witnesses (SC3 para (b) (2)), or by other means such as an Air Traffic Control or official Club log of takeoffs and landings. B2.2. Checking the Installation of the FR. As soon as practicable after landing, an OO shall inspect the installation of the FR in the glider (including any sealing to the glider), so that this can be compared to the pre-flight check described in para B1.1 above. B2.3. Transferring the Flight Data. If a portable PC is available, the flight data may be transferred at the glider without disturbing the installation of the FR; if a portable PC is not available, the OO shall check and break any sealing to the glider, and take the FR module to a PC. If the OO is not familiar with the actions required, the pilot or another person may transfer the data while the OO witnesses the process, security is maintained by electronic coding embedded in the FR and in the data transferred which is then independently checked later at the NAC (and at FAI if the claim goes to them). Method: Connect the PC to the main FR module's 4-pin data port, and use either the file DATA- FIL.EXE (see under software above), or use the manufacturer's full PC programme "LXFAI", following the instructions given in the menu. The floppy disk may be self-booting and may have a short menu with instructions. This process will produce a binary format flight data file *.FIL, which shall be on or copied to a diskette signed by the OO, and retained by the OO in safe keeping for later checking and analysis under NAC procedures. The OO's diskette shall originally either be blank or may be the one which contained the DATA-FIL.EXE file. At this or a later time, the binary *.FIL file should be converted to a separate ASCII-format *.IGC file using the CONV-FIL.EXE file of the main LXFAI programme. B3. ANALYSIS OF FLIGHT DATA FILES. A Data Analyst approved by the NAC can then commence the flight analysis using an analysis programme approved by the NAC concerned. In addition to checking flight data, an authenticated version of the file VALI-FIL.EXE shall be used by the NAC and by FAI (if the data goes to them) to check the electronic security coding, and that the flight data in the *.IGC file has not been altered. Method: type VALI-FIL.EXE followed by a space and the name of the file to be checked. The message "Integrity is OK" should appear, not "Integrity is NOT OK" (in the latter case the NAC should investigate the reason). Both the *.FIL and *.IGC flight files should be checked by this method. B4. MEANS OF PROPULSION (MOP) RECORD - MOTOR GLIDERS. The MoP must either be sealed (SC3 para ) or inoperative (SC3 para 5.5.1/2), or the microphone system (para A4.1) used which records an ENL value with each fix up to a maximum ENL of 999. ENL readings of less than 060 indicate normal quiet gliding flight; during aero tow, in a high-speed glide, or in a noisy glider, the ENL may increase to about 200, but on engine running an increase to over 800 ENL has been found on test, some values as high as 905 have been recorded. During ground contact during takeoff and landing, ENL readings up to about 550 are to be expected due to wheel rumble; unlike engine running these last only for a short time. Short periods of higher ENL while gliding (up to about 200 ENL) may indicate aerodynamic noises such as due to airbrakes, lowering the undercarriage, sideslip, etc, and are normal before landing. B5 CALIBRATION OF BAROGRAPH FUNCTION. The FR can be calibrated in an altitude chamber in the same way as a drum barograph. After the calibration, the data is transferred as if it was flight data (see B2.3 above) and the calibration data file will then be analysed and a correction table produced of true against indicated altitudes. This table can then be used to adjust pressure altitudes which are recorded during flight performances and which require correction for validation to IGC criteria. These include takeoff, start and landing altitudes for altitude difference and for comparison with QNH readings, and low and high points on gain-of-height and altitude claims. The maximum altitude tested by GFAC (Mar 96) was 40,000 ft.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL HANDLEIDING USERS MANUAL EM1033 HANDLEIDING NL EM1033 TWEE POORTS AUTOMATISCHE KVM SWITCH INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Ariba Network Catalog

Ariba Network Catalog Ariba Network Catalog Ten behoeve van Leveranciers Datum 12 februari 2013 Documentnaam Ariba Network Catalog (Handleiding).doc 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen Blad 1 van 13 Inhoud 1 Introductie...

Nadere informatie

Recom PDA service software Remeha Avanta

Recom PDA service software Remeha Avanta Live monitoring Boiler parameters Gebruikersinstructie Short reference guide Recom PDA service software Remeha Avanta Lock-outs Shutdowns Exit Recom PDA Inleiding De Remeha Recom PDA service software biedt

Nadere informatie

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0 Setup Wizard MET DHCP-server: 1. NA de installatie van de software welke zich op de CD bevindt krijgt u het volgende te zien: 2. V ervolgens gaat de softw are op zoek naar de Thecus Y.E.S.box welke is

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden?

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? [BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? Gebruik altijd de laatste versie omdat er serieuse bug-fixes in kunnen zitten. Check altijd de release notes en openstaande bugs. Er is

Nadere informatie

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2 Biometric Reader - NL Installation & Usage Biometric Reader - NL Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.2 2013 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Reader - NL De meest veelzijde

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux Version 1 September 2007 Installatie: 1. Download het setup bestand (obm-nix.tar.gz) van de website. 2. Voor de volgende stappen dient u root te zijn. 3. Doorloop de volgende stappen voor het uitpakken

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Cameramanager LSU Installation Guide

Cameramanager LSU Installation Guide Cameramanager LSU Installation Guide Network based video surveillance server Version 1.1 / August 2009 Copyright 2010 - Cameramanager.com Page 1 LSU installation guide index 1. Connecting the LSU to your

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS De Hakrinbank stelt hoge eisen aan de veiligheid en past daarom diverse beveiligingsmethoden en technieken toe om uw transacties en gegevens

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2 Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties meldportaal.fiu-nederland.nl

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL Spl-D2 Next generation Inleiding De SPL5-D2 unit is een geluidsdrukmeter die gekoppeld kan worden aan de SPL5. Het apparaat kan ook als losse geluidsdrukmeter

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia P TV Dock DK21 Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht achterkant TV Dock...3 Aan de slag...4 LiveWare -beheer...4 LiveWare -beheer bijwerken...4 TV Dock gebruiken...5 De telefoon

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming.

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming. Van: Jo Vermeulen Datum: 5 februari 2014 16:15 Onderwerp: Gebruik afbeelding reclamecampagne 'bushokje met weegschaal' Aan: receptie@nis5.nl Geachte Ik ben Jo Vermeulen, doctoraatsstudent

Nadere informatie

Cameramanager LSU Installation Guide

Cameramanager LSU Installation Guide Cameramanager LSU Installation Guide Network based video surveillance server Version 1.3 / November 2011 Copyright 2011 - Cameramanager.com Page 1 LSU installation guide index 1. Connecting the LSU to

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Step by Step Guide. Cijferinvoer BE. MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014. support@maccs.com

Step by Step Guide. Cijferinvoer BE. MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014. support@maccs.com Step by Step Guide Cijferinvoer BE MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014 Author MACCS Support E-mail support@maccs.com Document history Date Short description Changed

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding Systeem Wand Samenstellings Applicatie Cabinet configuration tool Nederlandse handleiding 1 Handleiding bylsma wand configuratie tool... 2 1.1 Disclaimer... 2 2 Wand samenstellen... 2 2.1 Applicatie lay-out...

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 Auteur: GvB Datum: 21-11-2014 Versie: v2.1 Reference: 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies OpenIMS CE Versie 4.2 Installatie instructies OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE INSTRUCTIES... 4 3 OPENIMS SITECOLLECTIE CONFIGURATIE... 6 OpenIMS CE Installatie instructies

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen):

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): Uitwerking Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 3 1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): tube=[cap:{open,close},hand:{l,r,none}]

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Datum: 17-10-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Het programma downloaden.... 3 Het programma downloaden... 4 De installatie van het programma... 6 Het

Nadere informatie

STAN S31 R6F Software update instructie

STAN S31 R6F Software update instructie STAN S31 R6F Software update instructie i Inhoud STAN S31 R6F SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIE... 3 STAN S31 software update form... 5 ii STAN S31 R6F SOFTWARE UPDATE* In dit document staat beschreven hoe de

Nadere informatie

Hoe kun je je op RSS-Feeds abonneren? En hoe deze te lezen. Be updated! For friends and family door : Sander van de Pol ( mei 2007 ).

Hoe kun je je op RSS-Feeds abonneren? En hoe deze te lezen. Be updated! For friends and family door : Sander van de Pol ( mei 2007 ). Hoe kun je je op RSS-Feeds abonneren? En hoe deze te lezen. Be updated! For friends and family door : Sander van de Pol ( mei 2007 ). Ik wil hier 3 manieren bespreken : - via Internet Explorer 7 - via

Nadere informatie

More speed. Less stress.

More speed. Less stress. More speed. Less stress. Wireless broadband Internet access for your laptop or PDA. Available here. Draadloos breedbandinternet voor uw laptop of PDA. Hier beschikbaar. What is T-Mobile HotSpot? Wat is

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

FIST-RSKG-4. Gel afdichting voor de ronde kabelpoorten van de FIST-GCO2-BX6, FX6 en BX8 lasmof. Inhoud. 1 Algemeen. 2 Kit inhoud

FIST-RSKG-4. Gel afdichting voor de ronde kabelpoorten van de FIST-GCO2-BX6, FX6 en BX8 lasmof. Inhoud. 1 Algemeen. 2 Kit inhoud FIST-RSKG-4 I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E Gel afdichting voor de ronde kabelpoorten van de FIST-GCO2-BX6, FX6 en BX8 lasmof Inhoud 1 Algemeen 2 Kit inhoud 3 Installatie 3.1 Algemeen 3.2 FIST-GCO2-BX6

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013 PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Versie 2013.41 Revisie A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Nadere informatie