Advies, opleiding en onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies, opleiding en onderzoek"

Transcriptie

1 Advies, opleiding en onderzoek

2 Voor een sterke publieke sector De publieke sector functioneert sterk wanneer zij met afnemende middelen in staat blijft om met gezag te voldoen aan de steeds veranderende eisen en verwachtingen vanuit haar omgeving. Sterk opereren vraagt van de leiding gevenden en medewerkers van publieke organisaties een voortdurende ontwik keling, zowel individueel als collectief. Dit geheel is een complex samenspel van persoonlijke, bestuurlijke, organisatorische en ICT veranderingen. HEC en ROI zijn als overheidsstichtingen opgericht in 1988 respectievelijk 1978 om kennis en ervaring op persoonlijke, bestuurlijke, organisatorische en ICT aspecten op te bouwen en deze via advies- en opleidingsdiensten weer terug te geven aan de overheid. Zenc is in 2000 ontstaan vanuit de missie het openbaar bestuur te verbeteren met innovatieve oplossingen. PBLQ is de bundeling van krachten van HEC, ROI en Zenc: PBLQ HEC biedt adviesdiensten op het snijvlak van bestuur en ICT PBLQ ROI ondersteunt de ontwikkeling van mens en organisatie PBLQ Zenc onderzoekt en innoveert in de publieke sector De drie organisaties hebben een lange historie van dienstverlening aan de publieke sector in Nederland en hebben daarin een bijzondere expertise en net werk opgebouwd. Daarnaast is PBLQ internationaal actief door Nederlandse èn Europese kennis en ervaring beschikbaar te maken voor nieuwe toetredende EU-landen en ontwikkelingslanden. Onze drijfveer Wij willen publieke organisaties bijstaan in bovengenoemde complexe maatschappelijke uitdagingen. Uitdagingen die mensen in deze organisaties aan gaan met kracht en inspiratie, zodat zij een verandering kunnen realiseren. Een verandering die zich uit in nieuw beleid, strategie en uitvoering. Om op die manier de kwaliteit van onze overheids- 2

3 Wij vinden het belangrijk om onze kennis, innovaties en ervaring te delen met de publieke sector Leo Smits, Algemeen directeur PBLQ Bekijk hier het volledige interview met Leo Smits diensten te verbeteren. De mensen van PBLQ hebben de kennis en het vermogen om aan deze ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Daarmee dragen wij bij aan een sterke publieke sector. Dit kan met het ontwikkelen van mens en organisatie door een opleiding, een betere inrichting van de processen en/of een slimmer gebruik van ICT. Vooruitgang is wat wij met elkaar willen bereiken. PBLQ geeft graag de in het werk opgedane kennis terug aan de publieke sector. Daarom organiseert PBLQ regelmatig gratis sym posia met en voor haar relaties en brengt jaarlijks een aantal zogenaamde PBLQaties uit. Wat doet PBLQ HEC? HEC adviseert en ondersteunt organisaties in de publieke sector bij vragen over informatie, organisatie en beleid op het snijvlak van bestuur en ICT. Onze opdrachten lopen uiteen van strategisch (IT) advies, audits en contra-expertises tot de rol van verandermanager. Bovendien zorgen de Informatiemanagement Academie (IMAC) en het Traineeprogramma ervoor dat steeds meer professionals werken aan een succesvolle verbinding tussen bestuur en ICT. Wat doet PBLQ ROI? ROI ontwikkelt mensen en organisaties binnen de publieke sector. Dit doet ROI al meer dan 35 jaar met toonaangevende opleidingen en coachings- en adviestrajecten. De aanpak van ROI is persoonlijk, professioneel en sluit altijd nauw aan bij de specifieke leervraag. De uniciteit van de publieke sector vraagt immers om vakmanschap op maat! Wat doet PBLQ Zenc? Zenc levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, door met innovatieve oplossingen de werkwijzen en processen van organisaties in het publiek domein te verbeteren. Zenc is een ondernemend onderzoeks- en adviesbureau en staat voor vernieuwing en procesverbetering met een nadruk op realiseerbaarheid. 3

4 PBLQ HEC begrijpt de uitdagingen die bij ons spelen Inzicht Wij hebben een intensief traject achter de rug met PBLQ HEC. Als ik daarop terugkijk, zie ik dat zij een geweldig brede ervaring op ICT-gebied meebrengen. Bovendien kennen zij de overheid heel goed, ze begrijpen daardoor exact de uitdagingen die bij ons spelen. Wil Rutten Algemeen directeur/provinciesecretaris provincie Noord-Brabant over de samenwerking met PBLQ HEC Bekijk hier het volledige interview met Wil Rutten Energie Bij PBLQ HEC is het glas altijd half vol. Ze zien meteen de potentie van onze organisatie en ambtenaren. Ze gaan op jacht naar de kern van het probleem om te kijken hoe het moet worden opgelost met onze eigen mensen. Hierdoor hebben we geweldige stappen kunnen zetten met de eigen crew. Juist dat geeft veel energie. Tegenspraak Tegelijkertijd durven ze ook tegen te spreken. Doel is daarbij altijd om samen de beste oplossing te vinden. Bovendien weten ze goed welke mensen ze inzetten op een project. Daardoor ontstaat er een goede chemie tussen onze mensen en de PBLQ HEC-adviseurs. Communicatief Er is een mentaliteit van afspraak is afspraak. Ze leveren dus waarvoor ze gehaald zijn. Misschien nog wel belangrijker, de adviseurs van PBLQ HEC zijn prettige en communicatieve mensen. Ze kunnen op alle plekken in de organisatie goed schakelen, met directe collega s en met bestuurders. PBLQ HEC biedt een vorm van dienst verlening waarin je het echt samen doet, en dat is zeldzaam. 4

5 Waar zijn wij actief? PBLQ definieert de publieke sector breed. Tot de publieke sector rekenen wij niet alleen het Rijk, provincies en gemeenten, maar bijvoorbeeld ook ZBO s, agentschappen, inspecties, pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Kortom, alle organisaties die geheel of gedeeltelijk met gemeenschapsgelden worden gefinancierd. Onze opdrachtgevers acteren op verschillende bestuurslagen en in diverse domeinen zoals: Openbaar bestuur, Economie en Innovatie, Financiën, Werk en Inkomen, Onder wijs, Cultuur en Wetenschap, Openbare orde en Veiligheid, Infrastructuur en Milieu, Welzijn en Zorg. Binnen deze domeinen werken wij aan thema s als: Beleids- en bestuurskunde, Cybersecurity en informatiebeveiliging, Decentralisaties, Identiteitmanagement en Privacy, Informatiemanagement, ioverheid, IT governance, Procesoptimalisatie en regeldruk, Registers, Governance, Management en leiderschap en Talent ontwikkeling. Kwaliteit PBLQ hecht veel waarde aan kwaliteit en wetenschappelijke verankering. Uiteraard hebben we een kwaliteitsmanagementsysteem en zijn we ISO 9001:2000 gecertificeerd. PBLQ HEC is aan ge sloten bij de ROA (Raad voor Organisatie- Advies bureaus) en PBLQ ROI werkt volgens de gedragscode van de VETRON. Om te waarborgen dat onze kennis hoog blijft, is een groot aantal hoogleraren verbonden aan PBLQ. Zij werken mee in projecten, treden op in de opleidings activiteiten en verzorgen, indien nodig, de kwaliteitsbewaking. Het betreft hier de volgende hoogleraren: PBLQ verzorgt de volgende diensten voor alle lagen in de publieke sector: - Advies - Audits, reviews en contra-expertise - Onderzoek en innovatie - Project- en interim management - Opleidingen - Traineeprogramma s Hiermee dekt PBLQ het volledige palet van dienstverlening rond transities in de publieke sector. prof. dr. V.J.J.M. (Victor) Bekkers (bestuurskunde) prof. dr. T.M.A. (Theo) Bemelmans (bestuurlijke informatisering) prof. dr. J.J. (Jaap) Boonstra (verandermanagement) prof.dr. A. (Arnold) Bregt (geo-informatiekunde) prof. dr. V.A.J. (Valerie) Frissen (sociale ICT en verandering) prof. dr mr. J.H.A.M. (Jan) Grijpink (keteninformatisering en rechtsstaat) prof. dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven (ethiek) prof. dr. ir. M. (Maarten) Looijen (Informatiestrategie en Beheer van Informatie systemen) prof. dr ir R. (Rik) Maes (informatie- en communicatiemanagement) prof. dr. H (Henk) G. Sol (Business Engineering en ICT) prof. dr. A.J. (Bram) Steijn (public administration, HRM in de publieke sector) prof. dr. M. (Marcel) Thaens (ICT en strategisch innoveren) prof. dr. J.C. (Hans) van Vliet (software engineering) 5

6 PBLQ ROI levert kwaliteit De relatie met PBLQ voelt voor mij als vanzelfsprekend. Ze leveren kwaliteit en horen bij het functioneren van de publieke sector. Zo vond ik de leergangen van PBLQ ROI op mijn vorige ministerie van Defensie heel indrukwekkend. Die boden de mogelijkheid om mensen over de onderdelen heen bij elkaar te brengen en intensief aan vernieuwing te werken. Ton Annink Secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de samenwerking met PBLQ ROI Confrontatie Ook in dit huis heeft PBLQ ROI weer een gerenommeerde positie, bijvoorbeeld met de communicatietrainingen. Je staat ervan versteld hoeveel conceptwetsontwerpen wij moeten schrijven voor de ministerraad. Van oudsher zijn wij gericht op de inhoud, maar de verpakking is net zo belangrijk. De manier van schrijven, de volgorde PBLQ ROI confronteert ons daarmee. En dat werkt perfect. Dynamiek PBLQ ROI weet hoe een ministerie werkt. Ze begrijpen onze dynamiek en bieden aangepaste programma s als wij daarom vragen. En dit zijn geen korte cursussen om een trucje te leren. PBLQ ROI heeft de drive om het functioneren van de publieke sector tot in de haarvaten te verbeteren. Die sfeer proef je in de cursuslokalen. Bekijk hier het volledige interview met Ton Annink Toekomst Ministeries raken steeds meer met elkaar verweven, daar ligt onze uitdaging voor de toekomst. Individuele medewerkers moeten het kunstje ook kunnen buiten hun eigen departement. En als PBLQ ROI deze bal, die nu op de middenstip ligt, in beweging krijgt, is dat een gat in markt. 6

7 Aanpak misbruik van voorzieningen via GBA Praktijkvoorbeeld PBLQ Zenc PBLQ Zenc heeft in opdracht van een gemeente onderzoek gedaan naar het gebruik van GBA gegevens bij het voorkomen en opsporen van misbruik van voorzieningen. Hierbij is de bestaande informatievoorziening ingezet om duidelijk te maken dat misbruik niet loont en dat de overheid door gegevensuitwisseling kan optreden als één overheid in het voorkomen en opsporen hiervan. Om dit maatschappelijk effect te kunnen bereiken, zoekt PBLQ Zenc de grenzen op van wettelijke, bestuurlijke, organisatorische en technische mogelijkheden. In deze casus is de sector overstijgende wetgeving gebruikt om gegevensuitwisseling tussen verschillende overheden (gemeenten, DUO, Belastingdienst) mogelijk te maken. Zenc heeft zo een haalbare, effectieve oplossing gevonden voor een maatschappelijk probleem, die voldoet aan de WBP en zorgvuldig omgaat met de privacy van burgers. 7

8 Van de Spiegelstraat ET Den Haag

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart a Vebego company ask Yask biedt echte oplossingen in Facility Management. We hebben niet alleen een helder verhaal, maar ook een heldere visie. Facility Management als kern van de zaak: Facility Management

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Veilig en Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën Defensie Infrastructuur en Milieu Economi Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 2 april 2015

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 2 april 2015 > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK Bestuur, Democratie en Financiën - Project Decentralisaties www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie