DOEN & LATEN COMPASS GROUP NEDERLAND MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN A member of Compass Group PLC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOEN & LATEN COMPASS GROUP NEDERLAND MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN 2011. A member of Compass Group PLC"

Transcriptie

1 DOEN & LATEN COMPASS GROUP NEDERLAND MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN 2011 A member of Compass Group PLC

2 WERKEN AAN DUURZAAMHEID IS GEEN EENDAGSVLIEG, MAAR EEN INVESTERING IN DE TOEKOMST. DAT IS HOE COMPASS GROUP AANKIJKT TEGEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. EN DAT DOEN WIJ NIET ALLEEN VOOR ONSZELF, MAAR OOK VOOR ONZE MEDEWERKERS, HET MILIEU EN DE MAATSCHAPPIJ. PAUL TIJS MANAGING DIRECTOR COMPASS GROUP NEDERLAND 2

3 VOORWOORD HET DOEN & LATEN VAN COMPASS GROUP NEDERLAND Onze mensen, duurzame inkoop, welzijn, milieu en samenleving. Het zijn de vijf pijlers die samen het fundament vormen van het duurzaamheidsbeleid van Compass Group Nederland. Onze integrale aanpak is ambitieus en realistisch tegelijk. En is inmiddels diep verankerd in onze organisatie. Duurzaamheidsbeleid is bij Compass Group Nederland geen schone schijn. Per pijler hebben we concrete en gerichte beleidsplannen geformuleerd. Activiteiten en initiatieven die zichtbare resultaten opleveren. Neem de voorbeelden Social Return en KrachtCatering in de pijler onze mensen. Programma s waarmee we mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kansen bieden. Een ander goed voorbeeld is het stimuleren van biologische voeding in de pijler duurzame inkoop. Actief inkoopbeleid heeft geresulteerd in 30% meer biologische producten. In de pijler welzijn werpt het stimuleren van gezonde voeding ook z n vruchten af. In 8 van de 10 productgroepen heeft inmiddels minimaal één product het Ik Kies Bewust-logo. En wat te denken van het afvalreductieprogramma in de pijler milieu. De implementatie van het programma TrimTrax bij onze grootste opdrachtgevers heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid voedselafval is afgenomen. Ten slotte hebben we in de pijler samenleving persoonlijke initiatieven van onze medewerkers een handje geholpen. Onder andere Africlowns, Gambia Sport Sponsoring, Pan de Vida en Roparun profiteerden van onze bijdrage. Het zijn maar een paar voorbeelden van wat we het afgelopen jaar al hebben bereikt. En waar we trots op zijn. In dit rapport vindt u er nog veel meer. Maar achterover leunen is er niet bij, want MVO is een doorlopend proces. We zijn nooit klaar. Daarom stellen we onszelf jaarlijks nieuwe doelen. Want het kan altijd beter. In dit nieuwe duurzaamheidsrapport geven we op een heldere manier inzicht in onze resultaten op dit gebied. Welke doelstellingen hebben we behaald? En welke (nog) niet. Maar ook waarom wel of juist (nog) niet. En wat zijn onze plannen voor 2011? Bij Compass Group Nederland is werken aan duurzaamheid geen eendagsvlieg, maar een langetermijninvestering. Stap voor stap, jaar in jaar uit, doen we wat we niet kunnen laten. Alles met als doel een gezond bedrijf in een gezonde samenleving. En met als winnaars de mens, de maatschappij en het milieu. 3 Paul Tijs Managing Director Compass Group Nederland

4 ONZE VIJF PIJLERS VAN VERDUURZAMEN ONZE MENSEN Wij streven naar een gezonde en veilige werkomgeving, waarin onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Diversiteit, gelijkheid en tevredenheid zijn randvoorwaarden in ons personeelsbeleid. DUURZAME INKOOP Wij streven naar een duurzaam inkoopbeleid, waarin de traceerbaarheid van onze producten, ethische handel en het aandeel biologische en fairtrade-producten centraal staan. WELZIJN Wij stimuleren onze gasten te denken aan hun gezondheid en welzijn, door hun de keuze voor gezonde producten te geven. MILIEU We nemen onze verantwoordelijkheid tot het beperken van de impact van onze werkzaamheden op onze omgeving, om de wereld waarin we leven te beschermen. SAMENLEVING Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving waarin we wonen en werken. 4

5 COMPASS GROUP ONZE LEIDENDE PRINCIPES Compass Group Nederland is een onderdeel van Compass Group PLC, wereldwijd marktleider in food- en support services met meer dan medewerkers in ruim 50 landen. In Nederland verlenen onze ruim medewerkers food- en support services aan bijna bedrijven, ziekenhuizen, horecagelegenheden, scholen en (overheids)organisaties. De activiteiten worden uitgevoerd onder de namen Eurest, Eurest Services en Medirest. Corporate responsibility statement, Compass Group PLC Our approach to Corporate Responsibility (CR) is about running our business and achieving our goals in a way that reflects our values, connects our business decisions to ethical, social and environmental concerns and meet the standards our customers, shareholders and our own people expect of a global organisation. Veiligheid, gezondheid en het milieu voorop Wij doen geen enkele concessie ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers. En we gaan op een verantwoorde manier om met de effecten die onze bedrijfsvoering heeft op het milieu. De beste service voor klanten en voor gasten Wij willen blijvende loyaliteit van onze klanten verdienen, door dag in, dag uit te laten zien waarom wij de beste keuze zijn. De beste op het gebied van kwaliteit, service, waarde en innovatie. Onze medewerkers ontwikkelen en diversiteit waarderen Wij erkennen de diversiteit van onze medewerkers en wij waarderen hun bijdrage. Wij creëren een uitdagende werkomgeving waar iedereen de mogelijkheid en de ondersteuning krijgt om zich te ontwikkelen, te leren en succesvol te zijn. Winstgevende groei Wij creëren aandeelhouderswaarde door gedisciplineerde en duurzame groei te realiseren, ondersteund door sterk leiderschap dat bijdraagt aan en profiteert van de voordelen van onze wereldwijde bedrijfsvoering. Een permanente focus op prestatie en efficiëntie Wij leveren de hoogste kwaliteit en prestatie, maar zijn daarnaast ondubbelzinnig, voortdurend gedreven om de laagste kosten te realiseren met de grootste efficiëntie. Onze visie Onze ambitie is een aanbieder van wereldklasse te zijn voor food- en support services, bekend om onze great people, great service en great results. Onze missie Iedereen binnen Compass Group is toegewijd om consequent en zo efficiënt mogelijk een superieure service te bieden in het belang van onze klanten, aandeelhouders en werknemers. Dow Jones Duurzaamheidsindex Compass Group PLC is genoteerd in de Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI). Een overzicht van ondernemingen die binnen hun sector wereldwijd uitblinken op het gebied van duurzaamheid. FTSE4Good Index Series Compass Group PLC is lid van FTSE4Good Index Series. Een index waar bedrijven alleen in worden opgenomen als ze voldoen aan wereldwijd erkende standaarden voor verantwoord ondernemen. Deze normen omvatten onder meer het toewerken naar een duurzaam milieu, het ontwikkelen van positieve relaties met stakeholders, het ondersteunen van mensenrechten, het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden in de keten en het tegenwerken van omkoping. Ondertekening Global Compact door Compass Group PLC Onze moederorganisatie heeft het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend. Dit verdrag streeft naar een verbetering van mensenrechten, werkomstandigheden, het milieu en het tegengaan van corruptie. Aangesloten organisaties richten zich bij de uitvoer van hun activiteiten op tien basisprincipes. Waar ook ter wereld. 5

6 PIJLER 1 ONZE MENSEN EEN PERSONEELSBELEID WAARIN DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN TEVREDENHEID RANDVOORWAARDEN ZIJN. EEN GEZONDE EN VEILIGE WERKOMGEVING VOOR ONZE MENSEN. EEN PODIUM WAAR ZE ZICH KUNNEN ONTWIKKELEN: PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK. Onze mensen. Ze vormen de basis van onze organisatiedoelstellingen. Zonder hen zijn we niet in staat de beste service te verlenen. Zonder hen kunnen we niet het allerhoogste niveau bereiken. Daarvoor hebben we de beste mensen nodig, met de beste vaardigheden. Compass Group werkt met getalenteerde mensen, biedt ontwikkelingskansen en zorgt voor een veilige werkomgeving. Arbeidsparticipatie in de praktijk Als dienstverlener die dichtbij de maatschappij staat, bieden we mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt de mogelijkheid om via onze organisatie aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld (langdurig) werklozen, mensen met een arbeidshandicap of met een taalachterstand. Social Return Opleiding en werkervaring is belangrijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Amsterdam speelt met Social Return in op de behoefte aan goede leer- en werkplekken door hun leveranciers een bijdrage te laten leveren aan het bieden van werkgelegenheid aan deze mensen. Compass Group biedt banen en leerplekken voor hen aan in bedrijfsrestaurants van de gemeente. Zij worden zo opgeleid en doen werkervaring op. En willen ze verder in het cateringvak? DAT IS ONZE AMBITIE. Dan bieden wij hun een verdere opleiding in de catering aan. (bron: Link, personeelsblad van Dienst Werk en Inkomen, Gemeente Amsterdam, nummer 45, december 2009) KrachtCatering Allochtone vrouwen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland hebben vaak moeite met het vinden van werk. Veelal omdat zij minder opleiding en ervaring hebben. Tijdens de cursus KrachtCatering krijgen zij een sollicitatietraining, een cursus theoretische basiskennis catering, een training praktijkvaardigheden en een werkstage van vier weken. In mei 2010 ontving de eerste groep van 12 cursisten het certifi caat. Na de cursus is een aantal deelnemers bij Compass Group aan de slag gegaan. In samenwerking met TempoTeam hebben we het project ondersteund en op een aantal locaties stageplaatsen van vier weken beschikbaar gesteld. (bron: MVO-nieuwsbrief Hospitality, TempoTeam, juni 2010) Veiligheid met het STAR-programma Met het STAR-programma wordt aandacht besteed aan wat er binnen Shell, een van onze opdrachtgevers, wordt bereikt op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Hiermee worden medewerkers beloond voor goede prestaties op deze gebieden en wordt gestreefd naar een nóg sterkere veiligheidscultuur Wat hebben wij bereikt in 2010? Ongevallen beperken Omschrijving Aantal verzuimde uren per 1 miljoen gewerkte uren (lost time injuries rate) Beoogd resultaat oktober 2009 Eind boekjaar 2010: -5% t.o.v. nulmeting van 1 januari 2009 Verzuim beperken % verzuim Eind boekjaar 2010: -10% t.o.v. 1 oktober 2008 Personeelsverloop Betrokkenheid medewerkers vergroten Banen creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Hogere score op Performance Indicator Health & Safety % medewerkers dat op vrijwillige basis Compass Group verlaat Betrokkenheidsindex Aantal medewerkers uit gedefi nieerde doelgroepen Score Performance Indicator ARBO/ OHSAS in kwaliteitsmeting Sensz Eind boekjaar 2010: stabiel t.o.v. 1 april 2009 Uitslag medewerkerstevredenheidsonderzoek 2009: 65% Inventariseren en beleid bepalen Eind boekjaar 2010: 80% Resultaat oktober 2010 Het aantal ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren is gedaald met ruim 20%. Het verzuimpercentage is met 2,5% gedaald. Het percentage medewerkers dat Compass Group op vrijwillige basis verlaat is gedaald met ruim 20%. Op het MTO 2009 is 64,3% gescoord op de betrokkenheidsindex. De inventarisatie is afgerond en het beleid is bepaald. Binnen Compass Group zijn op dit moment ruim 30 medewerkers uit gedefi nieerde doelgroepen actief. De score op de performance indicator is 79,3%. binnen alle Shell-locaties. Bovendien draagt het programma bij aan het bereiken van goal zero. Geen schade aan mensen, middelen en de natuur. STAR staat voor: Stop, Think, Act en Report. Het programma geeft onze medewerkers een houvast: denk bij elke taak na of je die veilig kunt uitvoeren. Zo niet, meld dit dan bij je leidinggevende. Per Shell-locatie kunnen mijlpalen worden behaald, die worden beloond met de zogenaamde STARs in brons, zilver of goud. De doelstelling die hieraan hangt is het aantal dagen zonder incidenten met verzuim: 180 dagen voor brons, 365 voor zilver en maar liefst 2 jaar voor goud. Ook wordt er aandacht besteed 6

7 De betrokkenheidsindex is opgebouwd uit: de motivatie van onze medewerkers om meer te doen dan van hen wordt verwacht; de tevredenheid over werken bij Compass Group; hoe lang onze medewerkers van plan zijn bij Compass Group te blijven werken; of zij Compass Group zouden aanbevelen als een goede plek om te werken; of zij trots zijn om bij Compass Group te werken; hoe zij Compass Group beoordelen als plek om te werken vergeleken met andere organisaties. aan het totaal aantal gewerkte uren zonder incident met verzuim op alle Shell-locaties. Zij tevreden, wij tevreden Goed personeelsbeleid begint met goed luisteren. Om onze medewerkers te blijven begrijpen en adequaat te kunnen ondersteunen, houden we elke twee jaar een onderzoek onder de naam Your Voice. Alle medewerkers worden gestimuleerd om mee te doen. Om hun stem te laten horen. In 2009 is dit onderzoek opnieuw gehouden. Onze betrokkenheidsindex is uitgekomen op 64,3%. Een verbetering van meer dan 1% ten opzichte van het jaar 2007, waarin we 63% behaalden. Maar hiermee hebben we ons streven van 65% helaas net niet behaald. Iets waaraan we blijven werken. Want de betrokkenheid van onze mensen vinden wij belangrijk. Arthur Niessink Adviseur Health, Safety & Environment Eurest Services bij Shell Daar waar het bij veiligheid regelmatig gaat over wat je in negatieve zin zou kunnen overkomen tijdens het werk, brengt het STAR-programma de positieve kant van een veiligheidsbeleid naar voren en geeft onze medewerkers de bevestiging dat continue aandacht voor veiligheid loont. De evaluaties van de eerste bronzen STAR-uitreikingen onderstrepen dit. Hierbij werd namelijk al snel duidelijk dat het STAR-programma zeer wordt gewaardeerd door de medewerkers en dat het een identiteit geeft aan het ruime begrip veiligheidscultuur. 7

8 PIJLER 2 DUURZAME INKOOP STREVEN NAAR EEN DUURZAAM INKOOPBELEID. EEN BELEID WAARIN TRACEERBAARHEID VAN ONZE PRODUCTEN, ETHISCHE HANDEL EN HET AANDEEL BIOLOGISCHE EN FAIRTRADE-PRODUCTEN CENTRAAL STAAN. Het verduurzamen van ons inkoopbeleid Als wereldwijde organisatie is Compass Group zich bewust van de impact die ons handelen heeft op onze omgeving. Wij beseffen dat het op grote schaal inkopen van producten en grondstoffen z n sporen nalaat. We werken daarom aan een zo duurzaam mogelijk inkoopbeleid, waarbij we ook veel aandacht hebben voor biologische en fairtrade-producten. Bovendien letten we in onze aanbestedingstrajecten scherp op het duurzame karakter van leveranciers. Alle aspecten die ook maar enigszins een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van ons inkoopbeleid hebben onze volledige aandacht. DAT IS ONZE AMBITIE. een indeling in vijf klassen op basis van het risicoprofi el en omzetvolume. Afhankelijk van de klasse worden zij fysiek geaudit door een onafhankelijk kwaliteitsmanagement- en onderzoeksbureau of door middel van een webapplicatie. Onderdelen als het productieproces, schoonmaak en onderhoud, milieu, Arbo en veiligheid komen tijdens de audit aan bod. Verder met biologisch en fairtrade Compass Group voert een actief inkoopbeleid op het gebied van biologische en fairtrade-producten. Op dit moment zijn niet alleen gespecialiseerde leveranciers gecontracteerd, maar ook in onze aanbestedingstrajecten hebben we biologische producten als aparte productgroep opgenomen. Wat hebben wij bereikt in 2010? Verduurzaming supply chain stimuleren Stimuleren biologisch voeding Verduurzamen visassortiment Gebruik duurzame bedrijfskleding Omschrijving Implementatie duurzaamheidsauditprogramma % inkoopvolume biologisch % duurzame soorten; geen soorten uit de rode categorie van de VISwijzer in het aanbod % bedrijfskleding dat voldoet aan SA8000-norm Beoogd resultaat oktober 2009 Implementeren van een duurzaamheidsauditprogramma voor leveranciers en subcontractors in 2009 Per 1 oktober 2010: groei inkoopvolume biologische producten 10% Per 1 januari 2010: geen soorten uit rode categorie VISwijzer meer in aanbod 100% van de bedrijfskleding voldoet aan SA8000 Resultaat oktober 2010 Het programma is geïmplementeerd. Ten opzichte van 2009 hebben wij 30% meer biologische producten ingekocht. In 2010 zijn de laatste rode vissoorten gesaneerd. Alle bedrijfskleding voldoet aan de norm. biologisch zijn. Verder is het mogelijk om binnen het vaste assortiment een aantal biologische producten op te nemen, als alternatieve keuze of in plaats van het traditionele product. Een geheel biologisch assortiment is lastig haalbaar, omdat niet voor alles een biologisch alternatief beschikbaar of wenselijk is. Voor dit jaar hadden wij ons tot doel gesteld om 10% meer biologisch in te kopen dan in Dit hebben wij ruimschoots gehaald: we hebben in 2010 ruim 30% meer biologische producten ingekocht. Het vertrekpunt voor ons beleid op het gebied van duurzame inkoop is geformuleerd door onze moederorganisatie Compass Group PLC. We erkennen hierin de volgende speerpunten: de traceerbaarheid van onze producten, ethische handel en biologische en fairtrade-producten. Een duurzame keten Om een zo duurzaam mogelijke keten te kunnen garanderen, hebben wij voor onze leveranciers en subcontractors een duurzaamheidsauditprogramma opgesteld voor hun beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Wij hanteren Biologisch, lekker verantwoord Wij proberen steeds meer biologische producten in ons assortiment op te nemen en in onze menucycli te verwerken. Onze suiker en veel van onze broden, die we gebruiken in recepturen, zijn standaard biologisch. Verder is er voor een groot deel van de producten van het vaste assortiment een biologisch alternatief beschikbaar. Daarnaast is maximaal biologisch cateren mogelijk. Er is dan sprake van een 100% biologische menucyclus. Dit betekent dat alle door ons bereide gerechten die op het menu staan 100% Fairtrade, wel zo (h)eerlijk Eerlijke handel (ook wel fairtrade) bevordert het opvolgen van sociale en ecologische regels bij internationale handel, met name bij de export vanuit arme landen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bieden van een eerlijke prijs voor een product. Een eerlijke prijs staat in verhouding tot de productiekosten en wordt niet alleen bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. We proberen voor steeds meer producten een eerlijk alternatief te bieden. Zo is ons suikerzakje, behalve biologisch, 8

9 9 ook standaard fairtrade. En hebben we fairtrade-alternatieven beschikbaar voor ijs, koffie, bananen, thee, chocolade en koek. Stichting Max Havelaar heeft in oktober 2010 de campagne gelanceerd. Werkgevers, werknemers en cateraars werden opgeroepen om hier tijdens de Fairtrade- Week 2010 aan deel te nemen. Max Havelaar wil organisaties zo stimuleren om structureel meer fairtrade-producten op te nemen in het assortiment. Ook wij hebben deelgenomen aan deze week met fairtrade-acties en communicatiematerialen van ons duurzaamheidsprogramma. Om onze gasten bewust te maken van onze fairtrade-producten en onze mening daarover. Zodat ook zij hierover gaan nadenken. Verantwoorde vis Overbevissing. Het is tegenwoordig een groot probleem. Maar het eten van vis kan bijdragen aan een gezond eetpatroon. Compass Group hecht om die reden belang aan het aanbieden van duurzaam gevangen of gekweekte vis. Samen met onze leverancier Schmidt Zeevis stellen wij het visassortiment samen. Dit doen we op basis van de VISwijzer, een initiatief van het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee. Soorten met een lage visstand, die voorkomen op de rode lijst hebben we uit ons assortiment gehaald. En onze voorkeur gaat altijd uit naar vis uit de 'groene' categorie. MSC-keurmerk Prima keuze Groene vis Tweede keuze Oranje vis Liever niet Rode vis Vis met onafhankelijk keurmerk voor duurzame visserij Niet overbevist, zorgvuldig gekweekt, minimale schade aan de natuur Problemen met kweek of visserij Wordt overbevist of de manier van kweken/vangen is te belastend voor de natuur Gerard van der Krogt Managerial Director Unilever Foodsolutions Door duurzamer te ondernemen en samen te werken met onze klanten willen wij graag bij Unilever Foodsolutions onze impact op het milieu stap voor stap verminderen. Tegelijkertijd pakken we samen met onder andere Compass Group grote en kleinere duurzaamheidsvraagstukken aan. Zo verduurzamen we de keten en verbeteren we de leefomstandigheden van mensen. Om een idee te geven, Unilevers aandeel in het wereldvolume is: 12% in zwarte thee, 7% in tomaten, 5% in zonnebloemolie, 4% in palmolie en 1,5% in raapolie. Caroline Makkus Marketing & communicatie Schmidt Zeevis De allerbeste vis van de allerbeste vissers. Bij de inkoop van vis letten onze inkopers niet alleen op de kwaliteit van de vis, maar ook op de kwaliteit van de vissers, die de vis aanvoeren. Met hun jarenlange ervaring weten de inkopers precies welke vissermannen hun vis goed verzorgen, milieuvriendelijk vissen en geven om de natuur en het leven in zee. Vis kopen doen we met ons hart én met kennis van zaken. Samen met Compass Group hebben wij een kwalitatief goed en duurzaam assortiment visproducten samengesteld, waar we trots op zijn en met zijn allen verantwoord van kunnen genieten!

10 PIJLER 3 WELZIJN STIMULEREN EN INSPIREREN VAN ONZE GASTEN DOOR ZE DE KEUZE TE GEVEN VOOR GEZONDE EN DUURZAME PRODUCTEN, DOOR ZE TE LATEN NADENKEN OVER HUN GEZONDHEID, OVER HUN VOEDING EN OVER HUN WELZIJN. DAT IS ONZE AMBITIE. Wat hebben wij bereikt in 2010? Stimuleren gezonde voeding Omschrijving % locaties bedrijfscatering waar het programma Liefde voor lekker eten is geïmplementeerd % Ik Kies Bewustproducten in aanbod Beoogd resultaat oktober 2009 Per 1 oktober 2010: implementatie bij 60% van de locaties bedrijfscatering IKB-producten zijn vertegenwoordigd in ten minste 80% van de productgroepen van het totale verkoopassortiment Resultaat oktober 2010 Bij 58% van onze locaties bedrijfscatering is het gezondheidsprogramma inmiddels geïmplementeerd. In 80% van de productgroepen (lunchproducten) voeren we minimaal één of meerdere IKBproduct(en). Gezond eten is belangrijk voor een gezonde levensstijl. Maar eten en drinken is zo gewoon dat we er bijna niet meer over nadenken. We kiezen vaak waar we op dat moment zin in hebben. Wat lekker is weten we allemaal. Maar het maken van een gezonde keuze is niet altijd even makkelijk. De meeste mensen zijn zich hier wel van bewust, maar in de praktijk blijft het lastig. Mensen lunchen vaak op het werk, of onderweg. Compass Group heeft veel aandacht voor gezonde én duurzame voeding. We stimuleren onze gasten om hierover na te denken. Liefde voor lekker eten We realiseren ons dat we als wereldwijde foodserviceorganisatie veel invloed hebben en we dragen samen met onze opdrachtgevers een grote verantwoordelijkheid. Het communicatieprogramma Liefde voor lekker eten stimuleert onze gasten om bewuste keuzes te maken. Niet alleen op het gebied van gezonde voeding, maar ook op het gebied van duurzame voeding. Onze producten zijn voorzien van handige labels. Naast het Ik Kies Bewust-logo geven we met onze labels informatie over gezondheidskenmerken, herkomst van het product en of het product biologisch, fairtrade, halal of vegetarisch is. In het afgelopen jaar hebben wij onze visie op duurzame voeding vertaald in Liefde voor lekker eten. Met dit programma willen wij nu, naast gezonde voeding, ook duurzame voeding stimuleren. Daarom zijn vier duurzaamheidspijlers geïntegreerd in het programma: biologisch, fairtrade, authenticiteit (lokaal geteelde producten) en dierenwelzijn*. De communicatie naar onze gasten richt zich in de eerste instantie voornamelijk op biologisch en fairtrade. En gezond is en blijft een belangrijk onderdeel. * Deze pijlers worden ook gehanteerd door Agentschap NL, dat zich onder andere bezighoudt met de uitvoering van het overheidsbeleid rond het thema duurzaamheid. Duurzame handleiding In het najaar van 2010 hebben we de handleiding duurzaam voor onze medewerkers op locatie ontwikkeld. We voorzien hen van achtergrondinformatie over de duurzaamheidspijlers. Zo kunnen zij aan gasten en opdrachtgevers uitleggen wat wij doen op het gebied van biologisch, fairtrade, dierenwelzijn, seizoensgebonden en lokaal geteelde producten. Daarnaast kunnen onze medewerkers diverse communicatiematerialen, waaronder posters en tafelkaartjes, inzetten in het bedrijfsrestaurant. Niet alleen onze gasten worden zo geïnformeerd en gestimuleerd eens te kiezen voor biologisch of fairtrade. Ook onze medewerkers worden geprikkeld na te denken over het assortiment dat zij aanbieden aan hun gasten. Wat vinden onze gasten? Er is afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het gezondheidsdeel van het programma Liefde voor lekker eten. Hieruit kwam naar voren dat 30% van de ondervraagden bekend is met het programma. 40% is bekend met de informatielabels en het IKB-logo is bij 87% bekend. Op de vraag of Liefde voor lekker eten helpt bij het kiezen voor een gezonde lunch, antwoordt 22% positief. 30% zegt dat het helpt bij het nadenken over gezonde voeding. En voor 37% geldt dat 10

11 11 zij dankzij het programma weten welke producten gezond zijn. Een score die veel belooft voor de toekomst! Het programma is juli 2009 geïntroduceerd in een groot deel van onze bedrijfsrestaurants. In een jaar tijd hebben wij veel van onze gasten al bewust gemaakt van gezonde voeding en hun keuze daarin. Om nog meer gasten bewust te maken, hebben wij het afgelopen jaar de puntjes op de i gezet. Er wordt meer aandacht besteed aan de opleiding van onze medewerkers op locatie. Wij vragen hun onze gasten op een actieve manier te wijzen op het programma. En we gaan kijken wat er beter kan aan het programma: zijn de communicatiematerialen bijvoorbeeld duidelijk en informatief genoeg? Zo leren steeds meer gasten ons programma kennen. Patricia Tensen Vestigingsmanager Rijkswaterstaat Alkmaar Ik dacht dat ik de schijf van vijf wel kende, maar tijdens de training bleek van niet. Ik heb de vernieuwde schijf van vijf leren kennen en ga bewuster om met hoeveel vetten en zout een product bevat. En ik maak nu meer gebruik van biologische producten. De gerechten die ik voor mijn gasten maak, kan ik nu meer weloverwogen en bewuster kiezen. Martha Ennema Cateringbeheerster Essent Hengelo De training over Liefde voor lekker eten vond ik erg leerzaam. Nu weet ik beter hoe ik mijn gasten kan voorlichten over de producten. Voorheen wist ik bepaalde dingen niet uit te leggen, door de training kan ik dit nu wel. Mijn gasten zijn tevreden met mijn uitleg als ze een vraag hebben over een product uit het assortiment. Petra van de Nostrum-van Leijsen Dienstketenmanager catering, Rabobank Nederland Rabobank wil op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen tot de wereldtop behoren. Biologische voeding hoort daarbij en vinden wij belangrijk. Bovendien past het bij onze primaire business: de landbouw als klant van onze bank. Wij willen dat 75% van het totale assortiment in onze bedrijfsrestaurants biologisch is. Eurest heeft hier zelf invulling aan gegeven door een 100% biologische menucyclus aan te bieden. Net als Eurest, vinden wij daarnaast gezonde voeding belangrijk. Rabobank subsidieert een aantal producten met het Ik Kies Bewust-logo, waaronder melk en fruit. Zo stimuleren wij, samen met Eurest, onze medewerkers en gasten een bewuste keuze te maken.

12 PIJLER 4 MILIEU ONZE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN. BEPERKEN VAN DE IMPACT VAN ONZE WERKZAAMHEDEN OP ONZE OMGEVING. RESPECT HEBBEN VOOR DE WERELD WAARIN WE LEVEN. Compass Group heeft als grote facilitaire dienstverlener de morele verplichting het milieu te beschermen. Wat betekent dit in de praktijk? Dat wij ons bewust zijn van de nadelige effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu. En dat wij onze verantwoordelijkheid nemen om deze effecten te minimaliseren. Verantwoordelijkheid nemen begint bij regelgeving. Compass Group voldoet aan alle relevante Nederlandse milieuwetgeving en gedragsregels. Dat is een eerste belangrijke stap. Maar verantwoord omgaan met het milieu vraagt meer. Het is een (leer)proces waarin dagelijkse alertheid essentieel is. Zodat we continu kunnen bijsturen, corrigeren en optimaliseren. In onze bedrijfsvoering streven we naar structurele verbeteringen van processen. Met als doel een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. Dat mag duidelijk zijn. Een beter milieu begint bij bewustwording Bewustwording is een belangrijke stap naar een beter milieu. Compass Group heeft verschillende projecten om de bewustwording bij onze medewerkers te creëren. Twee voorbeelden. Project E-ware Op het gebied van het milieu werken we nauw samen met onze opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is het project DAT IS ONZE AMBITIE. E-ware. Een project dat medewerkers bewust moet maken van de impact van hun werkzaamheden op het milieu. Een keer per zes weken wordt een milieuvriendelijke oplossing voor veelvoorkomende werkzaamheden geïntroduceerd. Deze oplossingen worden verzameld in een database, zodat deze ook voor andere locaties te gebruiken zijn. Een aantal voorbeelden: Het gescheiden inzamelen van verpakkingsfolie (wikkelfolie, draagtassen, etc.). Hierdoor wordt het mogelijk om kunststoffen te recyclen en worden kosten bespaard. Het gebruik van een Frying Insert Basket. Hiermee voorkom je dat kruim- en bakresten in de frituurolie terecht komen en gaat de olie langer mee. Bij schoonmaakwerkzaamheden wordt de zogenaamde Whizzo gebruikt. Dit is een apparaatje dat in de stofzak een signaal geeft wanneer deze vol is. Hierdoor gaan de stofzuigers langer mee en worden stofzakken optimaal gebruikt. TrimTrax Bewustwording creëren bij onze medewerkers over de hoeveelheid afval die wekelijks, maandelijks en jaarlijks weggegooid wordt. Dat is de eerste stap in het verminderen, en zo veel mogelijk voorkomen, van afval. Compass Group Wat hebben wij bereikt in 2010? Milieubelasting eigen bedrijfsvoering beperken Afvalscheiding optimaliseren en afval minimaliseren Duurzame inzet disposables Duurzaam gebruik schoonmaakmiddelen Milieu-/klimaatimpact van transport beperken Omschrijving kwh elektriciteit, m 3 gas, m 3 water CO 2 -uitstoot van het leasewagenpark Afvalscheiding Beoogd resultaat oktober 2009 Eind boekjaar 2010: -3% Eind boekjaar 2010: -6% Uiterlijk 1 januari 2010: best practice afvalverwerkingsmethode inpassen in formules Per 1 oktober 2009: pilot afvalscheiding in restaurant servicekantoor Compass Group Nog niet bekend Uiterlijk 1 januari 2010: onderzoek doen en beleid opstellen % biologisch afbreekbaar % juist gebruik/ afstelling doseersystemen Aantal leveringen per vestiging per week Schoonmaakmiddelen 100% biologisch afbreekbaar Per 1 oktober 2009: 100% juist gebruik doseersystemen Terugdringen aantal leveringen tot norm heeft hiervoor het programma TrimTrax ontwikkeld. Resultaat oktober 2010 Door de strenge winter van is deze doelstelling niet gerealiseerd. We hebben weliswaar minder water verbruikt (-21%) maar het gasen elektraverbruik is gestegen. De totale CO 2 - uitstoot van het leasewagenpark is 11% gedaald. TrimTrax is bij onze grootste opdrachtgevers geïmplementeerd (300 locaties) Uit de pilot is gebleken dat de hoeveelheid nuttig te scheiden afval zo weinig is dat scheiding geen substantiële positieve milieubijdrage heeft. Er is een volledig duurzaam disposableassortiment samengesteld en beschikbaar voor onze klanten. Onze schoonmaakmiddelen zijn 100% biologisch afbreekbaar. We hebben onze doseersystemen het afgelopen jaar altijd juist gebruikt. Het aantal voedselkilometers en de daarbij behorende CO 2 -uitstoot is verminderd met 20%. Hoe werkt TrimTrax? Dagelijks wordt het voedselafval verzameld. Dit kan snijafval zijn van bijvoorbeeld groente. Producten die wel zijn bereid, maar niet zijn verkocht. Of producten over de houdbaarheidsdatum. Het aantal liters wordt gemeten en geregistreerd in een speciaal computerprogramma. Tijdens de werkbesprekingen worden de resultaten besproken 12

13 met het cateringteam. En worden maatregelen genomen om het voedselafval te beperken. De resultaten worden ook uitgewisseld tussen de verschillende vestigingen. Minder voedselkilometers Een vermindering van het aantal voedselkilometers zorgt ervoor dat er minder CO 2 wordt uitgestoten. Het afgelopen jaar zijn wij goed gaan kijken naar de leveringen aan onze locaties. Want met minder leveringen per week kunnen de locaties vaak net zo goed hun assortiment onderhouden. We zijn trots dat we in het afgelopen jaar het aantal voedselkilometers en daarmee de CO 2 -uitstoot hebben verminderd met zo n 20%. Efficiënter werken heeft veel invloed op het milieu! Lokale acties Een greep uit de duurzame acties van onze locaties. Erwtensoep bij De Ronde Venen In februari van elk jaar wordt Warmetruiendag georganiseerd, een initiatief van de Vereniging Klimaatverbond Nederland. Een dag waarop de verwarming iets lager gaat, om bij te dragen aan een vermindering van de CO 2 -uitstoot. Het cateringteam van Eurest bij gemeente De Ronde Venen maakte in 2010 van de nood een deugd en serveerde gratis erwtensoep aan alle gasten. Green Key voor Evoluon Evoluon Eindhoven, een congres- en evenementenlocatie waar Eurest de catering- en banquetingdiensten verzorgt, heeft eind juni 2010 het Gouden Green Key-certificaat behaald. Het nationale keurmerk voor organisaties in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met milieuzorg. Eurest heeft hieraan bijgedragen door het biologische assortiment, het scheiden van afval en het creëren van bewustwording bij opdrachtgevers, gasten en collega s. Frans Dankers Directeur institutioneel & national accounts Deli XL Deli XL is ambitieus op het gebied van het milieu. In 2015 willen wij 20% minder CO 2 uitstoten ten opzichte van Enerzijds nemen we maatregelen om de uitstoot van vrachtwagens en het wagenpark in te perken. Anderzijds zoeken we naar mogelijkheden om op de afzonderlijke locaties energie te besparen. Compass Group is een partner met dezelfde ambitieuze doelstellingen en denkt met ons mee. In het afgelopen jaar hebben we het aantal leveringen naar Compasslocaties sterk verminderd. Dat resulteert in minder voedselkilometers en dus in minder CO 2 -uitstoot. En dat levert uiteindelijk veel op. Niet alleen voor ons, maar vooral voor het milieu! Angelique van de Laar Vestigingsmanager Philips HTC, The Mart We werken al een aantal maanden met TrimTrax. Inmiddels is iedereen gewend aan het gebruik van de bakken voor het weggooien van voedselafval. Binnen ons team is iedereen positief over het programma. Het staat als vast punt op de agenda bij ons werkoverleg. Iedereen is er heel bewust mee bezig. 13

14 PIJLER 5 SAMENLEVING EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE MAATSCHAPPIJ. ENERGIE STEKEN IN DE SAMENLEVING WAARIN WE WONEN EN WERKEN. DAT IS ONZE AMBITIE. Wat hebben wij bereikt in 2010? Bijdragen aan scholing/ onderzoek Compass in de Samenleving: bijdragen aan initiatieven waarbij medewerkers betrokken zijn Omschrijving Beoogd resultaat oktober 2009 Nog niet bekend Wordt in 2009 uitgewerkt Resultaat oktober 2010 Er is geparticipeerd in een aantal scholingstrajecten voor herintreders op de arbeidsmarkt en moeilijk bemiddelbare werklozen. Aantal doelen 5 projecten per jaar We hebben het afgelopen jaar bijgedragen aan vijf projecten. Compass Group staat middenin de Nederlandse samenleving. Een betrokkenheid die we niet alleen op papier willen verkondigen, maar die we heel concreet invulling geven. Door mensen in de samenleving direct te helpen. Maar ook door onze medewerkers kansen te bieden om zich te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen. Compass in de Samenleving Om inzet te stimuleren, stellen wij met ons programma Compass in de Samenleving geld beschikbaar aan organisaties waar onze medewerkers bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld als vrijwilliger of collectant. Een aanpak die werkt en dus enorm helpt. Op deze wijze ondersteunen wij, samen met onze medewerkers, een aantal goede doelen in de Nederlandse maatschappij, en daarbuiten. In de kaders op deze en de volgende pagina een aantal voorbeelden. Bijdragen aan scholing en onderzoek Een van de voorbeelden van onze bijdrage aan scholing is de samenwerking tussen Equipe* en Landstede ROC, een onderwijsinstelling voor lager en middelbaar beroepsonderwijs in Zwolle. Door deze samenwerking kunnen leerlingen van Landstede les krijgen en praktijkervaring opdoen bij Equipe. Zo worden zij tijdens voetbalwedstrijden en evenementen onder andere ingezet als horecapersoneel, als bewaking, als receptiemedewerkers en als gastdames. In de brasserie kunnen zowel gastheren en vrouwen als koks leren en werken combineren. De keukens van Equipe zijn zo ingericht dat er ook onderwijs kan worden gegeven. *Equipe is een brasserie, evenementen- en vergadercentrum in het stadion van FC Zwolle, dat volledig wordt geëxploiteerd door Eurest. GO4Kids Stichting GO4Kids neemt het voortouw op het gebied van bestrijding van overgewicht bij kinderen. GO staat voor Gezonde Omgeving. Om overgewicht bij kinderen actief aan te pakken, is het belangrijk dat de hele leefomgeving van het kind in balans is. Aandacht voor een evenwichtig eetpatroon en voldoende fysieke activiteit zijn cruciaal. Ook Compass Group vindt dit belangrijk. Wij steunen de stichting daarom met een fi nanciële bijdrage. Inmiddels heeft GO4Kids samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten Zwolle en Almere om overgewicht bij kinderen terug te dringen met de Franse Epode-methode. En zijn andere gemeenten geïnteresseerd in samenwerking met de stichting. Met de speciale Epode-methode werken het gezin, de school, de gezondheidszorg, sportverenigingen, het bedrijfsleven en de lokale politiek samen om een gezonde levensstijl te bevorderen. En zo overgewicht onder kinderen terug te dringen. Anna-Sophie Elbrecht-van der Kolk Opstartmanager en medeoprichtster Stichting Africlowns Stichting Africlowns laat clowns in verschillende Afrikaanse landen spelen voor kinderen in weeshuizen, in tehuizen voor geestelijk gehandicapten, ziekenhuizen en townships. Niet alleen geven deze clowns afl eiding aan het harde leven in Afrika, ook laten zij iedereen beseffen dat ze wat waard zijn en dat er heel wat te bereiken is in deze wereld. Het is echt een genot om te zien wat de clowns bereiken bij de kinderen en volwassenen. Om de lach op de gezichten van de kinderen te zien is echt onbetaalbaar. Daarom ben ik Compass Group heel erg dankbaar voor hun bijdrage aan de stichting. Marijke Rosmalen Medewerkster Getronics en deelneemster Roparun 2010 Dit jaar deed ik voor de derde keer mee aan de Roparun. Een jaarlijks terugkerende estafetteloop van Parijs naar Rotterdam: ruim 530 kilometer. Elk deelnemend team zamelt geld in voor één doel: om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren. Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven is het motto van Roparun. Ons team heeft geld opgehaald bij verschillende organisaties en door allerlei activiteiten, zoals een rommelmarkt, een scholensponsorloop en een feestavond. 14

15 Lokale acties Een greep uit de duurzame acties van onze locaties. Cateringteam UMCG steunt Glazen Huis Eind 2009 stond het Glazen Huis in Groningen, in het kader van de jaarlijkse Serious Request-actie. Deze editie stond in het teken van de strijd tegen malaria. Het cateringteam van UMCG bedacht een ludieke donatieactie. Naast de touchscreens waarmee gasten hun bestelling kunnen plaatsen, werd een speciale donatie tegen malaria -knop geplaatst. Met het opgehaalde geld verspreidt het Rode Kruis muskietennetten onder moeders en jonge kinderen in onder andere Malawi, Sierra Leone en Burkina Faso. Dit is slechts het begin: met de opbrengst kan het Rode Kruis nog veel meer mensen helpen. In 2010 en 2011 worden meer dan 28 miljoen netten verspreid, 45 miljoen mensen beschermd en ruim vrijwilligers getraind! 15 Nolfa Miriam Beleño Liñan Medewerkster Philips HTC, The Mart en vrijwilligster voor Stichting Pan de Vida Fundación Pan de Vida is een gaarkeuken, gesticht door vrijwilligers van het dorp San Diego in Colombia. De stichting geeft elke dag een gratis warme maaltijd aan kinderen die samen met hun ouders moesten vluchten voor de burgeroorlog in Colombia, op zoek naar een betere en veiliger toekomst. Hun ouders hebben vaak een laag inkomen en kunnen het zich niet veroorloven om hun kinderen elke dag een warme maaltijd te geven. Samen met mijn vrienden en buren proberen wij de stichting vanuit Nederland te helpen. Het geld dat wij van Compass Group gekregen hebben, zullen we besteden aan het dak, de stoelen, tafels en andere benodigdheden voor de opbouw van de gaarkeuken. Nettie Vermeulen Cateringmedewerkster Edinet en oprichtster van Stichting Gambia Sport Sponsoring Al jaren helpen mijn man en ik scholen, voetbalclubs en kinderen in Gambia met gebruikte voetbalkleding, schoolmateriaal, gsm s, computers en laptops. We verzamelen deze goederen door bedrijven en verenigingen in Nederland te benaderen. Een belangrijk streven van de stichting is ook het oprichten van een voetbalschool in Gambia. Verder willen wij een voetbalclub oprichten, elftallen in de competitie van Gambia inschrijven en op den duur enkele jeugdteams naar Nederland halen. Momenteel zit het financieel tegen, daarom zijn wij Compass Group heel erg dankbaar voor de financiële ondersteuning! Fooi voor War Child Een fooi levert wat extra s op voor horecapersoneel, maar kan ook een goede bijdrage zijn aan een goed doel. Het Grand Café op de High Tech Campus in Eindhoven spaarde in 2009 de fooien een aantal maanden op. Het goede doel: War Child. Deze organisatie voor kinderen uit oorlogsgebieden ontving een flink bedrag. Dreamnight at the Zoo Een Nederlands initiatief om gehandicapte en chronisch zieke kinderen de avond van hun leven te geven. Tijdens Dreamnight at the Zoo worden dierentuinen over de hele wereld één avond per jaar gratis opengesteld. Artis, een van onze klanten, stelde op 4 juni 2010 voor het elfde opeenvolgende jaar de deuren open. Kinderen en hun familie werden in ambulances, politieauto s, brandweerwagens en vrachtwagens met sirenes en getoeter vanuit heel Noord- Holland naar Artis gebracht. Vele Compass-collega s hebben bijgedragen aan deze dreamnight om te zorgen dat het echt een nacht om van te dromen werd voor deze kinderen.

16 COMPASS GROUP S WERELDWIJDE INITIATIEVEN Onze moederorganisatie Compass Group PLC is wereldwijd marktleider op het gebied van food- en support services en is daarmee een van de grootste werkgevers ter wereld. Een positie die bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Compass Group heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Collega s in andere Compass-landen begrijpen dat maar al te goed. Net als wij. Ook zij zien het belang van verduurzamen. Een aantal initiatieven op een rij. ONZE MENSEN Veiligheid op nummer één Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is de veiligheid van onze medewerkers een belangrijk aandachtspunt. Eurest Services in Nigeria ontving in 2010 een gouden award van een van haar klanten. Goud wordt behaald wanneer er bij de betreffende klant twee miljoen uur gewerkt is, zonder letsel, schade en incidenten. Eurest Services Nigeria ging nog een stap verder: er waren inmiddels vier miljoen uren volledig veilig gewerkt! Een unieke prestatie. Ook inheemse mensen verdienen een plek Compass Group Canada geeft inheemse mensen van twee volken uit Canada de kans om te werken. Zij krijgen praktische beroepsopleidingen en ervaring op het gebied van foodservice, huishouding en facilitair management, bijgestaan door een mentor. DUURZAME INKOOP Goede eieren voor Compass Dierenwelzijn is een belangrijk punt voor Compass Group. Zo heeft Compass Group in het Verenigd Koninkrijk vier Good Egg Awards gewonnen. Uitgereikt door de liefdadigheidsorganisatie Compassion in World Farming, die zich inzet voor het welzijn van vee. Organisaties die vrije-uitloopeieren gebruiken of dat gaan doen vanaf 2012, maken kans op deze awards. Compass Group in het Verenigd Koninkrijk gebruikt 39 miljoen eieren per jaar, waarvan 27 procent al van vrije-uitloopkippen komt. En dit percentage blijft de komende jaren toenemen. MILIEU Verandering van spijs zorgt voor minder CO 2 -uitstoot Dat ook voedsel veel invloed kan hebben op de klimaatsverandering, daar sta je niet altijd bij stil. Bon Appétit, een dochterorganisatie van Compass Group Noord-Amerika, heeft daarom het programma Low Carbon Diet gelanceerd. Dit omvat een marketingcampagne om het bewustzijn onder werknemers en gasten te vergroten. In de cafés van Bon Appétit worden alleen vlees en groenten ingekocht uit Noord-Amerika, worden minder rund, kaas en tropische vruchten en geen overzeese schaal- en schelpdieren gebruikt. Daarnaast worden verpakkingen en voedselafval zo veel mogelijk gereduceerd. SAMENLEVING Compass steunt Cancer Research UK Vele Compass-medewerkers in het Verenigd Koninkrijk hebben zich ingezet voor een bijdrage aan Cancer Research UK. Het bedrag is ingezameld met onder andere een benefietwedstrijd in cricket en een gesponsord hardloopevenement, waaraan diverse medewerkers hebben meegedaan. Zo is maar liefst meer dan pond (bijna euro) binnengehaald! Compass in de Samenleving Wereldwijd hebben veel goede doelen geprofiteerd van de donaties van Compass Group. Zowel donaties vanuit onszelf, als vanuit onze medewerkers in het kader van Compass in de Samenleving. In het boekjaar 2009 werd maar liefst 5,6 miljoen pond (zo'n 6,7 miljoen euro) gedoneerd door alle Compasslanden. Dat is maar liefst 5 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor! 16

17 DOELSTELLINGEN 2011 PIJLER 1 - ONZE MENSEN KPI Beoogd resultaat Ongevallen beperken Aantal verzuimde uren per 1 miljoen gewerkte uren (lost time injuries rate) Per 1 januari 2012 is dit aantal met 5% gedaald ten opzichte van 1 oktober Verzuim beperken % verzuim Per 1 januari 2012 is het verzuim met 5% gedaald ten opzichte van 1 oktober Personeelsverloop % medewerkers dat op vrijwillige basis Compass Group verlaat Per 1 januari 2012 is het personeelsverloop stabiel ten opzichte van 1 oktober Medewerkertevredenheid en betrokkenheid medewerkers vergroten Betrokkenheidsindex In 2011 behalen we een betrokkenheidsindex van 65%. Banen creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Aantal medewerkers uit gedefinieerde doelgroepen Per 1 januari 2012 is het aantal medewerkers uit geselecteerde doelgroepen dat geholpen is aan een baan met 50% gestegen. Veiligheid en gezondheid op de locaties verhogen Score Performance Indicator ARBO/OHSAS in kwaliteitsmeting Sensz Per 1 januari 2012 een score van 80% op de performance indicator. PIJLER 2 - DUURZAME INKOOP Verduurzaming supply chain stimuleren % inkoopvolume dat wordt gemonitored d.m.v. een HSE-audit Per 1 januari 2012 wordt 75% van het inkoopvolume gemonitord met een HSE-audit. Verduurzaming assortiment (biologische voeding, duurzame vis, etc.) PIJLER 3 - WELZIJN Stimuleren gezonde voeding % duurzame producten in assortiment dat voor individuele klanten op verzoek beschikbaar is, waarbij tevens als uitgangspunt geldt dat geen vissoorten uit de rode categorie van de VISwijzer worden aangeboden Uitbreiding en implementatie gezondheidsprogramma naar duurzaamheidsprogramma Liefde voor lekker eten % locaties bedrijfscatering waar het programma Liefde voor lekker eten is geïmplementeerd % producten dat voldoet aan de Ik Kies Bewust-criteria in verkoopassortiment Per 1 januari 2012 is het aandeel duurzame producten in ons assortiment 60%. Uiterlijk 1 januari 2011 wordt dit programma geïmplementeerd. Per 1 januari 2012 is bij 70% van de locaties bedrijfscatering het programma geïmplementeerd. Per 1 januari 2012 stijgt het aantal Ik Kies Bewust-producten met 20% ten opzichte van 1 oktober PIJLER 4 - MILIEU Milieubelasting eigen bedrijfsvoering beperken kwh elektriciteit, m 3 gas, m 3 water, CO 2 -uitstoot leasewagenpark Per 1 januari 2012 is de milieubelasting van onze bedrijfsvoering met 3% gedaald ten opzichte van 1 oktober Afvalscheiding optimaliseren en afval minimaliseren Afvalscheiding Uiterlijk 1 januari 2012 is de best practice afvalverwerkingsmethode geïmplementeerd bij zo veel mogelijk klanten/locaties. Hoeveelheid voedselverspilling/ kg voedselafval Per 1 januari 2012 is deze hoeveelheid met 5% gedaald ten opzichte van 1 oktober Duurzame inzet disposables Nog niet bekend Per 1 januari 2012 zijn de duurzame disposables geïmplementeerd bij zo veel mogelijk klanten/locaties. Milieu-/klimaatimpact van transport beperken Aantal voedselkilometers en CO 2 -uitstoot Per 1 januari 2012 is het aantal voedselkilometers en de CO 2 -uitstoot met 5% afgenomen. PIJLER 5 - SAMENLEVING Compass in de Samenleving: bijdragen aan initiatieven waarbij Aantal doelen In 2011 steunen wij minimaal vijf projecten. medewerkers betrokken zijn Ondersteuning goede doelen Aantal doelen Blijvende ondersteuning goede doelen, waaronder Go4Kids. 17

18 Colofon Deze brochure is mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van het MVO-forum van Compass Group Nederland B.V.: René Haver, Karel Hoeben, John Hondeveld, Eric Maurits, Robin de Vries Tekst & eindredactie Anabel Elices Sanchez & Manon de Bood, Compass Group Fotografie Marcel Koppen, Amsterdam (pagina 9) Dave van Meersbergen (pagina 13) Peter Verduin, Amsterdam (pagina 3, 7, 11) Nettie Vermeulen (pagina 15) Opmaak & drukwerk stolwijkgrafax / JonrooCostra, Diemen Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via Compass Group Nederland B.V. Laarderhoogtweg DZ Amsterdam T: Deze brochure is een uitgave van Compass Group Nederland B.V. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compass Group Nederland B.V. November 2010

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014

Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014 Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014 Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Duurzaamheid 7 Thema s duurzaamheid Vineyard Company 8 Water en bodem 8 Energie

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Duurzamer Ondernemen. Magazine 2013. Daar maken we werk van! uitgave 4 december 2012

Duurzamer Ondernemen. Magazine 2013. Daar maken we werk van! uitgave 4 december 2012 Duurzamer Ondernemen Daar maken we werk van! uitgave 4 december 2012 Magazine 2013 Colofon Oplage: 8.000 exemplaren Concept en realisatie: Albron bv, afdeling Communicatie TVC reclamebureau bv Fotografie:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013 Where today meets tomorrow MVO Jaarverslag 2013 Inhoud SAMENVATTING 3 ORGANISATIE PROFIEL 6 DIENSTVERLENING BRUNEL NEDERLAND 6 OMVANG EN CIJFERS BRUNEL NEDERLAND 6 BRUNEL NEDERLAND VESTIGINGEN 2013 7 ORGANOGRAM

Nadere informatie

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 3. Thema Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop pag. 9 4. Thema Efficiënt energie

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid in ontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid in ontwikkeling INTERaegon jaargang 29 I mvo special I november 2012 Verantwoord beleggen zonder poeha Stoelen, auto s, afval: alles steeds groener Martijn Koopmans: We helpen Bikkel Tessa haar eigen bedrijf te starten

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam. DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam. Projectdirecteur Henk van Raan: Wat hier gebeurt, is uniek in de stadionwereld Ajax-trainer Frank de Boer: Fantastisch dat de ArenA

Nadere informatie

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012.

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Jaarverslag 2012 Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Het jaarverslag samen met de GRI-index is voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie