De schakel tussen kennis, markt en maatschappij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De schakel tussen kennis, markt en maatschappij"

Transcriptie

1 De schakel tussen kennis, markt en maatschappij

2 Valorisatie is het proces waarbij toegevoegde waarde wordt gecreëerd door kennis geschikt of beschikbaar te maken voor economische of maatschappelijke benutting en door deze kennis daadwerkelijk aan te wenden in producten, diensten en processen of anderszins met deze kennis nieuwe bedrijvigheid te creëren. - Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie / Illustraties & Layout - Thomasbijen.com / Fotografie pagina 1 en 2 - Richard Theemling

3 In het OESO-rapport Higher Education in Regional and City Development, Rotterdam 2010 wordt geconcludeerd dat de regio Rotterdam de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een van de grootste kennis- en innovatieregio s in de wereld. Meer samenwerking en synergie tussen de stakeholders is dan wel een eerste vereiste. De kennis- en onderwijsinstellingen van Rotterdam hebben daarom in 2012, via het Valorisatieprogramma Rotterdam (VPR), de handen ineen geslagen om te zorgen dat meer kennis vertaald kan worden naar economisch en maatschappelijk nut. Het VPR is een stimuleringsprogramma dat ons als kennisinstellingen de mogelijkheid geeft om tot 2017 een sterke impuls te geven aan het innovatief vermogen van de regio. Door te zorgen voor verankering binnen de instellingen worden de opgebouwde structuren en entiteiten ook na het programma voortgezet. We zijn verheugd u met behulp van deze uitgave kennis te laten maken met het programma. Voorwoord Pauline van der Meer Mohr Voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam Valorisatieprogramma Rotterdam Voorwoord Pauline van der Meer Mohr Voorzitter stuurgroep Valorisatieprogramma Rotterdam (VPR) 3

4 Valorisatieprogramma Rotterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Opbouw programma Ondernemerschap Onderwijs Faciliteiten Kennisbenutting Interne organisatie Samenwerking binnen kennisthema s Organisatie Uitgelicht

5 / Fotografie - Richard Theemling

6 6 Rotterdam als innovatieregio

7 Kennis- en innovatieregio. De regio Rotterdam heeft, met een enorme diversiteit aan ondernemingen en meerdere kennisinstellingen, de potentie zich te ontwikkelen tot een van de grootste kennis- en innovatieregio s in de wereld. Twee facetten die van groot belang zijn voor een innovatieregio zijn ondernemerschap en het benutten van kennis (valorisatie). Kennisinstellingen. Rotterdamse kennisinstellingen hebben samen met de gemeente in 2012 het Valorisatieprogramma Rotterdam (VPR) opgezet. Dit stimuleringsprogramma heeft als doel een structurele impuls te geven aan meer en kwalitatief hoogwaardig ondernemerschapsonderwijs. Een betere ondersteuning van startende en groeiende bedrijven en het beter beschikbaar maken en benutten van kennis vormen de overige speerpunten Rotterdam moet in 2017, mede door de impuls van het VPR, meer studenten tellen met een ondernemende houding, meer startende en snel groeiende bedrijven herbergen en een aantal grote maatschappelijke uitdagingen hebben aangepakt door de kennis van de instellingen beter in te zetten. Opbouw programma In deze brochure staat omschreven wat de instellingen onder de vlag van het programma doen op het terrein van ondernemerschapsstimulering en kennisbenutting (valorisatie). This region has everything it needs, and now needs to get its act together to deliver on its promises. OECD-Review Rotterdam 2010 Valorisatieprogramma Rotterdam Opbouw programma 7

8 / Fotografie - Richard Theemling

9

10 Ondernemerschapsstimulering in Rotterdam Regulier Onderwijs Additioneel Onderwijs Startersfaciliteiten Groeifaciliteiten Evenementen Financieringsfaciliteiten

11 ONDERNEMERSCHAP Ondernemerschap is een cruciale en schaarse factor in de Nederlandse economie. De essentie van ondernemerschap is het zoeken en benutten van kansen. Dat kan als ondernemer, maar ook als ondernemende medewerker binnen een organisatie. Een belangrijke uitdaging voor de Nederlandse onderwijsinstellingen is het vergroten van hun maatschappelijke effectiviteit. Het stimuleren en voorbereiden van studenten om op ondernemende wijze hun kennis Het en vaardigheden is goed dat toe er in te het passen, onderwijs kan een aandacht belangrijk is voor instrument ondernemerschap. zijn. Voor een sterke economie zijn ambitieuze ondernemers nodig aldus minister van EZ Henk Kamp. De vraag is daarbij hoe houden we het aantal ondernemers op peil Om en te komen we tot tot (nieuwe) meer ambitieuze snel groeiende ondernemers? bedrijven Hierin die bijdragen is vooral aan kwaliteit de economische in plaats van positie kwantiteit van nodig; Rotterdam, niet alleen dient zo er ingezet veel mogelijk te worden ondernemerschap, op ambitieus maar ondernemerschap. goed, overlevend Kwaliteit en vooral gaat (internationaal) dat opzicht groeiend boven kwantiteit, ondernemerschap. want juist de kwaliteit van nieuwe bedrijven is van belang voor economische groei. Het VPR zet in op het verbeteren van ondernemerschapsonderwijs (pagina 13) binnen de instellingen en ondersteunende faciliteiten (pagina 19) voor de start en groei van bedrijven. Leerwerkbedrijf NEWb Minor Ondernemerschap van de HR op de Startup Campus Get in the Ring tijdens de GEW

12 Ondernemerschapsonderwijs Associate Degree Bachelor Master PhD Post initieel Studeren & Ondernemen Ondernemerschapsvaardigheden Startersfaciliteiten Groeifaciliteiten Regulier Onderwijs Additioneel Onderwijs Financieringsfaciliteiten Global Entrepreneurship Week Get in the Ring Valorisatiebijeenkomsten 24HourBusinessGame Evenementen

13 Toekomst. Ondernemerschapsonderwijs is het onderwijs van de toekomst. In een kenniseconomie waar de kennis snel veroudert en de markt snel verandert, is het essentieel ervoor te zorgen dat mensen toegerust zijn om zelf kansen te zien en te benutten. Ondernemende vaardigheden zijn hierbij van groot belang. Kwalitatief hoogstaand ondernemerschapsonderwijs staat aan de basis van ambitieus en groeiend ondernemerschap. Binnen het VPR werken de kennisinstellingen aan de versterking en verankering van ondernemerschapsonderwijs binnen de instellingen. Regulier onderwijs. Er wordt ingezet op meer en kwalitatief beter ondernemerschapsonderwijs in de Bachelor-, Master- en PhD-fase. Het ontwikkelen van nieuwe (verplichte) vakken, minoren en masterprogramma s past bij dat streven. De instellingen gaan daarnaast meer samenwerken en dragen zorg voor een doorlopende leerlijn ondernemerschap, onder andere via een Associate Degree Ondernemen (MBO-HBO). Een van de ambities is om elke student in zijn studieloopbaan minimaal een keer in aanraking te laten komen met ondernemerschap. Dit wakkert een ondernemende houding aan bij alle studenten en leidt tot het besef dat ondernemerschap een carrière optie is. Onderwijs Additioneel onderwijs. Voor ambitieuze studenten die zich verder willen ontwikkelen en verdiepen op het gebied van ondernemerschap gaan de instellingen extra programma s aanbieden. Een voorbeeld is het StEEP-programma, dat studenten ondersteunt bij het combineren van studeren en ondernemen op een hoog niveau. Het is goed dat er in het onderwijs aandacht is voor ondernemerschap. Voor een sterke economie zijn ambitieuze ondernemers nodig. Minister van EZ Henk Kamp Valorisatieprogramma Rotterdam Onderwijs 13

14 Uitgelicht Valorisatieprogramma Rotterdam Uitgelicht Minor Entrepreneurship De instellingen zetten allen in op het creëren en verbeteren van minoren (keuzevakken) op het gebied van ondernemerschap. Naast theoretische kennis over de laatste inzichten rond ondernemerschap hebben de minoren als doel om studenten bedrijfsideeën te laten testen in de markt waarin ze een bedrijf zouden kunnen starten. De eerste resultaten laten zien dat het aantal deelnemende studenten aan de (nieuwe) minoren ondernemerschap groeide van 247 in 2012 naar 422 in Global Entrepreneurship Week De Rotterdamse instellingen organiseren elk jaar onder leiding van de Hogeschool Rotterdam de Global Entrepreneurship Week Rotterdam. De derde week van november staat traditiegetrouw bol van activiteiten om studenten te inspireren tot ondernemerschap. Het hoofdevenement in deze week is Get In The Ring, een happening waarbij men ondernemers uit de hele wereld kan zien pitchen voor een groep van internationale investeerders voor een investering tot ,-. Associate Degree Ondernemen Deze tweejarige, praktijkgerichte Associate Degree is bedoeld voor professionals en afgestudeerden vanuit het MBO en de HAVO, die zich als zelfstandig ondernemer willen vestigen of hun werkervaring willen onderbouwen. Dit traject is ontwikkeld door het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam. 14

15 Uitgelicht Erasmus Centre for Entrepreneurship Het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) is opgericht met als doel het stimuleren en ondersteunen van ambitieus en innovatief ondernemerschap. Vanuit dit centrum wordt ondernemerschapseducatie gegeven en onderzoek gedaan naar ondernemerschap. Ook biedt het ECE diverse verschillende diensten aan voor de start, groei en vernieuwing van bedrijven. GUESS-Survey GUESSS is een grootschalig internationaal onderzoeksproject naar de ondernemerschapsintenties en activiteiten onder studenten. Nederland deed vanuit het VPR voor het eerst mee in In Nederland vulden studenten van universiteiten en hogescholen de vragenlijst in. Wereldwijd werden 1,3 miljoen studenten uit 26 landen benaderd. Uit het onderzoek bleek dat 3 % van de studenten ondernemer is en 1 op de 10 ondernemer wil worden na hun studie. Valorisatieprogramma Rotterdam Uitgelicht Online Ondernemen Online Ondernemen is een project van Hogeschool Inholland dat MKBondernemers ondersteunt bij hun online activiteiten. Ondernemers werken intensief samen met een groep van onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Inholland. Ook de ICT-opleiding van ROC Zadkine is als partner verbonden aan dit project. Uitgangspunt is het werken aan meer, nieuwe en betere bedrijven. 15

16 Initiatieven vanuit en ondersteund door VPR Onderwijsprogramma s Associate Degree Ondernemen Certificaat Ondernemerschap 8 Minoren Ondernemerschap - Entrepreneurship & New Business Venturing - Entrepreneurship in the Modern Economy - Cultural Entrepreneurship - Ondernemerschap - 3 Minor+ (innovation, revitalisatie) - Sociaal Ondernemerschap Meerdere Leerwerkbedrijven (o.a. Rotterdamse Zaak en Rotterdam Creative) Oriëntatie op Ondernemerschap (verplicht Bachelor vak) 3 Masters Ondernemerschap - Entrepreneurship and New Business Venturing - Entrepreneurship and Strategy Economics - Cultural Economics and Entrepreneurship MBA Startup bootcamp Student Entrepreneurs Excellence Program (StEEP) Valorisatie- en ondernemerschapstrainingen docenten en onderzoekers Events Global Entrepreneurship Week Get in the Ring, The Investment Battle Erasmus Entrepreneurship Congress Netwerkevents in Rotterdam Science Tower Summerschool Psychologie van ondernemerschap Startup Kids Rotterdam Valorisatiebijeenkomsten Studenten/deelnemers Bezoekers/deelnemers

17 Doelstellingen Onderwijs Onderstaand de doelstellingen die het programma in 6 jaar wil bereiken. Wat Studenten in aanraking geweest met ondernemerschapsonderwijs Studenten kiezen voor ondernemerschapsonderwijs Docenten getraind op valorisatie en ondernemerschap 0-meting Doelstelling Valorisatieprogramma Rotterdam Doelstellingen 17

18 Start- en groeifaciliteiten Colleges Trainingen Masterclasses Startersprogramma s Accelerator Regulier Onderwijs Additioneel Onderwijs Incubators Revitalisering Evenementen Startersfaciliteiten Groeifaciliteiten Pre-seed Seed Proof of concepts Financieringsfaciliteiten 18

19 Ondersteunen. Startende en vooral groeiende bedrijven kunnen een sterke impuls geven aan het innovatie- en concurrentievermogen van een regio. Het VPR zet dan ook in op extra faciliteiten om ondernemers (in spe) te ondersteunen in hun ambities. Start. Er wordt gewerkt aan nieuwe voorzieningen om de start van bedrijven te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast zet het programma in op een betere doorstroming vanuit het onderwijs naar startersprogramma s. Een van de beschikbare faciliteiten is de Startup Campus waar studenten, (alumni) ondernemers, investeerders en onderzoekers samen komen om te werken aan nieuwe innovaties en bedrijven. Groei. Het VPR initieert verschillende activiteiten om de groei van bedrijven in stroomversnelling te brengen. Deelname aan het accelerator-programma kan daar aan bijdragen, net als het volgen van colleges, trainingen en masterclasses of het inschakelen van leerwerkbedrijven. Doel is ondernemers gebruik te laten maken van de kennis, ervaring en het netwerk van gevestigde ondernemers en instellingen. Revitalisering. Het Nederlandse mkb beslaat een breed spectrum, van bedrijven die de wind vol in de zeilen hebben, Faciliteiten tot ondernemers die het zwaar hebben in moeilijke tijden en in de slaapstand zijn beland. Om die impasse te doorbreken, ontwikkelen de instellingen programma s die zorgen voor ondersteuning en vernieuwing van juist deze bedrijven. Voorbeelden zijn de Rotterdamse Zaak, de Makers van Rotterdam en de Scholingswinkel. Financiering. Nieuwe innovatieve bedrijven bestaan bij de gratie van de beschikbaarheid van risicodragend kapitaal. Alleen dan zullen ze komen tot een goede start en vervolgens groei doormaken. Het VPR zet daarom in op een netwerk van informal investors, een alumni investeringsfonds, crowd funding en een proof of concept-fonds voor de technische haalbaarheid van ideeën. Success cannot come from standstill people. Methods change and people must change with them. James Cash Penney - Co-founder J.C. Penney Valorisatieprogramma Rotterdam Faciliteiten 19

20 Uitgelicht Valorisatieprogramma Rotterdam Uitgelicht Startup Campus Startup Campus is de plek waar onderwijs, start- en groeiprogramma s, onderzoek en expertise samen komen. Gevestigd in de Rotterdam Science Tower op het Marconiplein moet deze plek gaan voorzien in de groeiende behoefte aan een bruisende (fysieke) ontmoetingsplaats in Rotterdam. Daarbij hoort uiteraard toegang tot ondersteunende faciliteiten en diensten, relevante netwerken en kennis. Erasmus Investment Fund Via het Erasmus Investment Fund wil het VPR testen of het mogelijk is om een combinatie te maken tussen crowdfunding en professioneel investeren. Het op te zetten fonds geeft alumni van de Erasmus Universiteit en de mensen die wonen of werken in Rotterdam de mogelijkheid te investeren in de toekomstige groeibedrijven van Rotterdam. Het streven is om tussen de 1 en 5 miljoen euro op te halen voor het fonds. De Scholingswinkel De Scholingswinkel van het Albeda College verzorgt scholing voor de in het winkelgebied Nieuwe Binnenweg gevestigde allochtone ondernemers. Op deze manier begeleidt de docent /coach van het Albeda College een specifieke groep ondernemers naar beter ondernemerschap. De Scholingswinkel geeft onder meer taal- en computerles, creëert extra stageplekken en spijkert mensen bij op het gebied van commerciële presentatie. 20

21 Uitgelicht De Makers van Rotterdam De Makers van Rotterdam is een initiatief van Hogeschool Inholland. Het platform stimuleert kennisontwikkeling en kennisdeling rondom ondernemend burgerschap en sociaal ondernemerschap in de grote stad. Mensen die zich zonder zelfbelang inzetten voor de stad Rotterdam, onder andere op het gebied van zorg, energie en leefbaarheid, vormen samen De Makers van Rotterdam. De Rotterdamse Zaak De Rotterdamse Zaak is een leerwerkbedrijf dat zich richt op de begeleiding van ondernemers die met de inkomsten uit hun bedrijf op of onder de bijstandsgrens zitten. Het management van het leerwerkbedrijf is in handen van studenten en docenten, die samen met de ondernemer de bedrijfsvoering bekijken en advies geven. Proof of Concept fonds Het POC-fonds geeft leningen uit om technische haalbaarheid van een technologie in een bepaalde toepassing te kunnen testen. De uitkomst van een dergelijk traject kan bijvoorbeeld een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek of de totstandkoming van een prototype zijn. Valorisatieprogramma Rotterdam Uitgelicht 21

22 Initiatieven vanuit en ondersteund door VPR Startersprogramma s Get Started programma Get Business programma Groeiprogramma s Colleges Trainingen en Masterclasses Accelerator Programma The Entrepreneurial Firm Revitalisering MKB Rotterdamse Zaak Online Ondernemen Scholingswinkel De Makers van Rotterdam Masterclass Turnaround Management Financiering Informal network Proof of Concept fonds Starters Ondernemers/bedrijven Investeerders/bedrijven

23 Doelstellingen Faciliteiten Onderstaand de doelstellingen die het programma in 6 jaar wil bereiken. Wat Studentondernemers direct uit onderwijsprogramma s (per jaar) Bedrijven die groeiprogramma s volgen Bedrijven in groeiaccelerator (per jaar) Bedrijven gerevitaliseerd Ondernemers financieringsadvies gehad Investeerders in informal network 0-meting Doelstelling Valorisatieprogramma Rotterdam Doelstellingen Deelnemingen via pre-seed faciliteiten Proof of Concept aanvragen

24 Testimonials Tijdens de colleges van het Erasmus Centre for Entrepreneurship kwam ik op verfrissende nieuwe ideeën voor ons bedrijf. Door de colleges word je gedwongen om even afstand te nemen van de operationele zaken. Er was ruimte om kennis met de sprekers of andere ondernemers te maken, waarbij ik leuke en inspirerende contacten heb opgedaan. - Jan-Willem Kruithof, oprichter Stagemotor Wat ik prettig vond aan de sessies, is dat ik zelf aan het werk werd gezet. Ik stel nu andere vragen aan mijn klanten, waardoor ik meer verkoop. - Pim van Keulen, Van Keulen zien en horen - Online Ondernemen Inholland Voor het ondersteunen van ondernemers op operationeel niveau komt u langs de scholingswinkel van het Albeda College. - Linda Koo, Het lokaal 24

25 Testimonials Jullie zijn een stepping stone. Zonder hulp was ik nu vastgelopen bij het opstarten van mijn bedrijf. - Eldrion Regina, bezig met een online webshop en -community, student Inholland De jonge werknemers van De Rotterdamse Zaak dragen bij aan een vernieuwde frisse blik op ons bedrijf! - Van Ommeren Optiek, Rotterdam The Get Started programme gave me a structured view on the startup process. Furthermore the contact with other starters was really good. Every week I improved my pitch and the coaching was a real plus of the programme. - Frank Lagendijk, Globo Web 25

26 Kennisinstellingen in Rotterdam EUR EMC Albeda kennis HR Inholland 26

27 KENNISBENUTTING Valorisatie wordt in veel gevallen geassocieerd met de harde bèta vorm van benutting van kennis via bijvoorbeeld het licenseren van intellectueel eigendom of spin-offs. De term reikt echter veel verder dan dat; de maatschappelijke en culturele valorisatie van kennis is van groot belang voor de ontwikkeling van een stad, regio en ons land. Kennis uit de alfa- en gammawetenschappen vindt bijvoorbeeld gretig aftrek in het recht, het onderwijs, de gezondheidszorg en de politiek. Rotterdam is een stad waarin juist het alfa- en gamma domein sterk vertegenwoordigd zijn. Deze kennis kan goed kan worden ingezet voor de versterking van de stad. Het VPR is een pionier in het ondersteunen en stimuleren van alfa- en gammavalorisatie; vier kennisthema s komen daarbij in het bijzonder aan de orde. Het VPR richt zich op de organisatie en verankering van valorisatie binnen de instelling (pagina 29) en samenwerking tussen de instellingen binnen de vier kennisthema s (pagina 31). Serious Gaming in healthcare e-health tool Knowledge Exchange platform 27

28 Valorisatieprogramma Rotterdam Het valorisatieproces 28 Het valorisatieproces Initieel onderwijs Fundamenteel onderzoek Harde valorisatie Kenniswerkplaats IMPACT Society at large Sociale valorisatie Social Valorisation Value Chain Het VPR heeft onder leiding van het Erasmus Centrum voor Valorisatie een concept ontwikkeld om valorisatie een vast onderdeel van de organisatie te maken, genaamd de Social Valorisation Value Chain (SVVC ). Dit is een cyclisch en interactief model binnen faculteiten en tussen disciplines die uitgaat van wederzijdse beïnvloeding in verschillende stadia van onderzoek. Hiervoor zijn vijf treden geïdentificeerd die doorlopen dienen te worden: 1. Maatschappelijke/sociale valorisatie; 2. Contractonderzoek / -onderwijs: economische valorisatie; 3. Patiëntenzorg / kenniswerkplaatsen; 4. Initiële kennisoverdracht / onderwijs; 5. Nieuwsgierig gedreven, fundamenteel onderzoek. Het is in dit concept essentieel dat de middelen die verworven worden via sociale en economische valorisatie in zeer belangrijke mate terugvloeien naar het fundamenteel onderzoek. Zodoende wordt een vliegwiel gecreëerd, waarmee het cyclisch proces op gang kan worden gehouden en te zijner tijd de keten selfsupporting wordt. De investeringsimpuls in het primair proces vindt in de toekomst in dit model dus vooral plaats via een gesloten en zichzelf financierende SVVC keten.

29 Kennissamenleving. Welvaart en welzijn worden in toenemende mate bepaald door het vermogen om baanbrekende kennis te ontwikkelen, beschikbaar te stellen en geschikt te maken voor toepassingen in nieuwe producten, processen en diensten. Steeds meer wordt dan ook onderkend dat valorisatie een uitgelezen middel is om de motor van de economie op gang te houden en de kennissamenleving uit te bouwen. In de strategische agenda van de Rijksoverheid is expliciet aangegeven dat economische en maatschappelijke impact centrale waarden in het wetenschapssysteem moeten worden. De ambitieuze doelstellingen van het VPR kunnen alleen gerealiseerd worden als bestuur en management van de kennisinstellingen hun strategie veranderen en valorisatie tot een wezenlijk onderdeel van hun bedrijfscultuur maken. De instellingen werken daarom binnen het VPR aan een strategisch model en een structuur om een vaste plek voor kennisvalorisatie te waarborgen. Valorisatiemananagers. Binnen de instellingen worden valorisatiemanagers aangesteld die aanwezige kennis zoeken en beoordelen ( screenen ). Om die daadwerkelijk te benutten gaat de zoektocht vervolgens verder naar mogelijke afnemers Interne organisatie van de kennis ( scouting ). Het Erasmus Centre for Valorisation is een sprekend voorbeeld van een recent opgezette structuur die ervoor zorgt dat kennis beschikbaar is en benut kan worden in alfa en gamma disciplines. Het centrum, onder leiding van hoogleraar kennisvalorisatie prof. dr. Eric Claassen, heeft voor het VPR het SVVC model ontwikkeld (zie linkerpagina). Tool. Via een nieuw te ontwikkelen tool, het knowledge exchange platform, is het mogelijk om interactief en online door de beschikbare kennis en het netwerk van de instellingen te zoeken. Door het aanstellen van valorisatiemanagers en oprichten van structuren is het mogelijk om beter en meer georganiseerd samen te werken. Valorisatieprogramma Rotterdam Interne organisatie 29

30 Samenwerking in kennisbenutting Instellingen 4 kennisthema s Bedrijfsleven & Maatschappij EUR EMC Albeda Gezamenlijk kennisaanbod HR Inholland

31 Speerpunten. De kennisinstellingen hebben gezamenlijk veel en complementaire kennis in huis. Door de oprichting van de op pagina 29 beschreven structuren is het mogelijk om georganiseerd samen te werken. Vraag- en aanbodgestuurd onderzoek kan op deze manier beter en vaker ten goede komen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Binnen het VPR werken de instellingen samen binnen vier kennisthema s: - Medisch, zorg & welzijn; - Haven & Industrieel complex; - Creatieve industrie; - Talentontwikkeling. Deze terreinen komen overeen met de speerpunten van het gemeentelijke beleid en geven het Valorisatieprogramma meer focus. Uniek. De vereniging van de instellingen binnen deze thema s is uniek. Door de verschillende instellingen en niveaus samen te brengen ontstaat er een compleet palet aan kennis. Dat biedt mogelijkheden om maatschappelijke problemen op te lossen en het bedrijfsleven een eenduidig aanbod van kennis aan te bieden. Binnen de thema s zijn werkgroepen geformeerd die bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende instellingen. Zij hebben als doel samenwerking op activiteiten/projecten te activeren en waar nodig nieuwe activiteiten te initiëren. Op de volgende pagina s worden de kennisthema s kort uitgelicht. Vier Kennisthema s. Valorisatieprogramma Rotterdam Samenwerking in kennisbenutting 31

32 Valorisatieprogramma Rotterdam Kennisthema s 32 Het VPR heeft binnen het thema Medisch, zorg & welzijn de ambitie antwoord te geven op problemen en vragen vanuit de zorgsector. Zowel vanuit economisch als maatschappelijk perspectief is deze sector in de regio Rotterdam van toenemend belang gezien de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee is de Rotterdamse zorgeconomie buitengewoon waardevol voor de stad. Het kennisthema Medisch, zorg & welzijn streeft naar een verbeterde samenwerking tussen kennisinstellingen, midden- en kleinbedrijf en zorgorganisaties met als doel om meer (wetenschappelijk) onderzoek te vertalen naar innovatie en verbetering van patiëntenzorg. Binnen het thema wordt ingezet op een gezamenlijke aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de ontwikkeling van een toolbox om tot zorginnovatie te komen en het opzetten van een zorginnovatienetwerk. Deze activiteiten moeten een betere samenwerking tot stand brengen tussen zorgverleners en kennisinstellingen en zo resulteren in aanzienlijke verbeteringen in de zorg. Rechts een voorbeeld van een ontwikkelde zorginnovatietool ondersteund door het VPR. Slimmer Zwanger Een goed voorbeeld van project Slimmer Zwanger Slimmer Zwanger ehealth tool, die in 2012 Een goed voorbeeld van het werk binnen te begeleiden dit thema bij hun eetp is het project Slimmer Zwanger. Dit Onderzoek is een e-health wijst uit dat ge tool, die in 2012 is ontwikkeld om zwangere problemen vrouwen omtrent vermi te begeleiden bij hun eetpatroon. Onderzoek vruchtbaarheid, wijst miskrame uit dat gezonde voeding rond de voorkomen. zwangerschap Slimmer Zwan problemen omtrent verminderde een vruchtbaarheid, voorbeeld van een ge miskramen en congenitale aandoeningen kan voorkomen. Slimmer Zwanger is een voorbeeld van een geslaagde innovatie binnen de zorg.

33 300 pagina s proefschrift op A1 formaat De Smart Port Postersessies hebben als doel de zichtbaarheid van onderzoek en kennis op haven gebied te vergroten door deze op een overzichtelijke manier te presenteren. Tijdens de sessies komen 70 genodigden, waaronder promovendi, hoogleraren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bij elkaar met als doel meer samenwerking tussen het havengebied en kennisinstellingen te realiseren. het werk binnen dit thema is het. Dit is een is ontwikkeld om zwangere vrouwen atroon. zonde voeding rond de zwangerschap nderde n en congenitale aandoeningen kan ger is slaagde innovatie binnen de zorg. Rotterdam en de haven zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. In de stad en binnen de regio is er bij bedrijven, overheden en kennisinstellingen veel kennis op het gebied van haven gerelateerde onderwerpen en de logistieke processen en vervoersstromen die daarmee samengaan. Het kennisthema Haven & industrieel complex heeft als doel zoveel mogelijk partijen daarvan te laten profiteren. Inzet is de totstandkoming van een kennisportal waar het bedrijfsleven eenvoudig en snel kan zoeken naar kennis en terecht komt bij de juiste contactpersoon binnen een instelling. Daarnaast ondersteunt het thema activiteiten voor het offline beschikbaar maken van kennis door het organiseren van postersessies waarin onderzoek op een heldere manier wordt gepresenteerd (zie kader links). Bedrijven worden bovendien ondersteund door inzetten van studenten op gerichte projecten. Valorisatieprogramma Rotterdam Kennisthema s 33

34 Valorisatieprogramma Rotterdam Kennisthema s 34 Met ruim banen en een omzet van 500 miljoen euro per jaar is de creatieve sector in Rotterdam sterk vertegenwoordigd. De bedrijven in deze branche groeien harder dan die in andere sectoren. Het doel van het kennisthema Creatieve industrie is om de groei van de creatieve sector in Rotterdam verder te versterken en vooral te verduurzamen door het bijbrengen van ondernemerschapscompetenties bij jong en creatief talent. Zij krijgen vanuit de creatieve opleidingen nog geen ondernemerschapscompetenties aangeleerd, maar worden vaak wel ondernemer (zzp er). De ambitie van het thema Creatieve industrie is om, naast de eigen activiteiten, andere initiatieven in de stad te versterken, mits zij uiteraard interessant zijn voor de doelgroep. Rotterdam Creative Het leerwerkbedrijf Rotterdam Creative richt zich vanuit multidisciplinaire samenstelling op diverse vraagstukken uit de creatieve industrie. De studenten van de commerciële opleidingen ondersteunen gevestigde ondernemers met vraagstukken op het gebied van de bedrijfsvoering en commercie. Tevens richt het leerwerkbedrijf zich op startende ondernemers, waarbij bijzondere aandacht is voor studenten met ondernemersambitie. Het leerwerkbedrijf wordt opgezet en gerund door studenten. Deze worden begeleid door docenten van de Hogeschool Rotterdam. De ambitie is om gebruik te maken van de expertise van alle deelnemende instituten binnen het valorisatieprogramma.

35 The Battle of Excellence Rotterdam bruist van het talent en wil dit bijzondere talent in het zonnetje zetten. De Battle of Excellence is een aansprekend programma gericht op honoursstudenten. Tijdens de Rotterdamse Battle of Excellence strijden excellente Rotterdamse studenten in teams via businesscases. Excellente Rotterdamse bachelor studenten (WO en HBO) kunnen worden aangemeld via hun onderwijsinstelling. In teams werken de winnaars van de battle samen met hun casepartner (in 2013 waren dat Shell, Nationale Nederlanden, Mangrove, Banning en Randstad) aan een uitdagende business case. The Battle of Excellence maakt onderdeel uit van het programma Rotterdam Carrièrestad. Rotterdams talent moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Binnen het thema Talentontwikkeling richt het VPR zich op de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent, die kennisontwikkeling stimuleert en probeert bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing ervan. Vanuit het VPR wordt tevens Rotterdam Carrièrestad ondersteund om te zorgen dat meer hoogopgeleid talent in Rotterdam blijft werken en wonen. De basisvraag binnen het thema luidt Welke kwaliteit van onderwijs en aansluiting is nodig om ervoor te zorgen dat meer Rotterdamse jongeren hun talent ontwikkelen?. Valorisatieprogramma Rotterdam Kennisthema s 35

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Workshop Ondernemerschap

Workshop Ondernemerschap HBO Congres 17 april 2014 Workshop Ondernemerschap Geert-Jan Sweers Onno Bieleman - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Birch Consultants 1 Onderzoek en ondernemerschap Lectoraten (t=539) 90% 5% 5% Lectoraten

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD _ RDM CENTRE OF EXPERTISE Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie

Nadere informatie

De schakel tussen universiteit en markt

De schakel tussen universiteit en markt De schakel tussen universiteit en markt Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam (010) 704 0 704 www.erasmusmc.nl Erasmus MC Incubator Rotterdam Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16 3029

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN TE ONDERZOEKEN, BETER ZICHTBAAR TE MAKEN EN VERDER TE VERGROTEN #practoraatcv

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

VALORISATIE in het HBO/bij de HAN. Christiaan Holland

VALORISATIE in het HBO/bij de HAN. Christiaan Holland VALORISATIE in het HBO/bij de HAN Christiaan Holland TTP vereniging 16 december 2013 Mijn bijdrage in 5 onderdelen: I. Mijn achtergrond II. III. IV. Visie en inleidende beschietingen Valorisatie in het

Nadere informatie

Case Development Centre

Case Development Centre Case Development Centre Toepassing van cases in het onderwijs Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap Hoe kan Rotterdam bestaande kennis op nieuwe wijze inzetten om de innovatiegraad van de industrie

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Innovatieve oplossingen worden bereikt door samenwerken. ICT Campus brengt bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar, om van

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Best Practices binnen de TU Delft: Ervaringen en Resultaten met Shell Gebaseerd op informatie van Marco Waas en het advies van IJsbrand Haagsma

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be Student Consulting Skill Development Entrepreneurship www.afcleuven.be 1 Welkom 2 Outline Welkomstwoord Woordje van Luc Sels, decaan F.E.B. Inzichten in interne werking & vooruitgang AFC Speeddating Walking

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ministerie van Economische Zaken Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Roland Starmans Manager Product Ontwikkeling Bancair, Investment

Nadere informatie

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf Januari 2016 Justin Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam Occo Roelofsen, McKinsey & Company Poll: Hoe gaat het met ondernemerschap in Nederland?

Nadere informatie

Valorisatieagenda Kennis moet circuleren

Valorisatieagenda Kennis moet circuleren Valorisatieagenda Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Kennis moet circuleren Nederland heeft in toenemende mate een op kennis en creativiteit gebaseerde economie en maatschappij.

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst René Wijffels Inhoud Wat is Biobased Economy? De bio-economy in de VS Behoefte aan professionals in bio-based economy Een groene generatie met energie

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

City Deal Kennis Maken, versie

City Deal Kennis Maken, versie City Deal Kennis Maken, versie 29-11-2016 Ondergetekenden: 1. Het Netwerk Kennissteden, te dezen vertegenwoordigd door de burgemeester van Leiden; 2. PM De initiatief nemende universiteitssteden (zie onder

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter.

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. building better// De filosofie die bepalend is voor het denken en doen van dutch. Met een prikkelende kijk op

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool

Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Koen Lemmink (l) en Johan de Jong. Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Een twaalftal studenten zit rond een grote tafel in één van

Nadere informatie

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo www.healthyageing.net Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo Symposium CoE HA Docenten mbo en hbo Assen, 3 februari 2016 Healthy Ageing Active and Healthy

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen

Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen Onderwijsvisie HoGent 25-11-2014 3 Europese 2020 strategie. 4 Europese 2020 strategie.

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Van idee naar BV! kennis - financiering - netwerk

Van idee naar BV! kennis - financiering - netwerk Van idee naar BV! Maak een vliegende start met jouw eigen bedrijf kennis - financiering - netwerk startersvouchers Het lanceerplatform voor innovatieve starters Voor alumni, studenten en medewerkers van

Nadere informatie

11 FEB 2016 VAN NEDERLAND VOOR DUURZAAM TALENT GROOTSTE CARRIÈREBEURS. Locatie: Campus Uithof, Utrecht

11 FEB 2016 VAN NEDERLAND VOOR DUURZAAM TALENT GROOTSTE CARRIÈREBEURS. Locatie: Campus Uithof, Utrecht 11 FEB 2016 Locatie: Campus Uithof, Utrecht GROOTSTE CARRIÈREBEURS VAN NEDERLAND VOOR DUURZAAM TALENT In samenwerking met de carrièredag Universiteit Utrecht Duurzaamheid, kennis voor de toekomst Het SCE2016

Nadere informatie

Sustainability Career Event 2014

Sustainability Career Event 2014 In samenwerking met de carrièredag Universiteit Utrecht Sustainability Career Event 2014 3 e editie 6 februari 2014 Campus Uithof, Utrecht Duurzaamheid, kennis voor de toekomst Wilt u in contact komen

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Rotterdam Climate Proof

Rotterdam Climate Proof Rotterdam Climate Proof Connecting water with opportunities in a delta city John Jacobs Rotterdam Climate Proof RCI: PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP RCI & ROTTERDAM CLIMATE PROOF DOELEN RCI 50% CO2-reductie

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie