DUURZAAMHEIDSVERSLAG EEN GEVESTIGDE WAARDE OP GEBIED VAN INTERIEUR, RENOVATIE, AFWERKING & PROJECTORGANISATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEIDSVERSLAG EEN GEVESTIGDE WAARDE OP GEBIED VAN INTERIEUR, RENOVATIE, AFWERKING & PROJECTORGANISATIE"

Transcriptie

1 è DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 EEN GEVESTIGDE WAARDE OP GEBIED VAN INTERIEUR, RENOVATIE, AFWERKING & PROJECTORGANISATIE

2 Inhoudsopgave Over het verslag... 3 Introductie... 4 Voorwoord... 4 Over Wycor... 5 Waarden en normen... 7 Eigendomsstructuur... 8 Organisatiestructuur... 9 Betrokkenheid van de stakeholders Materialiteit Stakeholders van Wycor Streven naar continuïteit Financiële continuïteit Afzetmarkten Investeringen Klantentevredenheid Lidmaatschappen Duurzame relatie met leveranciers en onderaannemers Werken bij Wycor Duurzame relatie met de werknemers Lokale werkgelegenheid Opleidingen Diversiteit Afwezigheidsbeleid Veiligheid en welzijn Impact op het milieu Afvalbeleid Luchtemissies Bodem- en grondwaterverontreiniging Duurzaam transport Milieucharter Oost-Vlaanderen Duurzaam bouwen Duurzame infrastructuur GRI G4 inhoudsopgave Bibliografie Overzicht grafieken Overzicht tabellen Overzicht figuren Overzicht uittreksels Assurance verslag van de onafhankelijke auditor [2] 2 63

3 Over het verslag GRI Dit duurzaamheidsverslag werd opgesteld conform de G4 richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). Scope Dit verslag bevat de resultaten van Wycor. Over de verbonden ondernemingen Wycimmo en Wycotec wordt er niet gerapporteerd. Wycor is niet verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te maken. Verslagperiode Het voorliggend rapport is het eerste duurzaamheidsverslag opgemaakt door Wycor. In dit rapport wordt rekening gehouden met data over de periode Wycor zal elke twee jaar een duurzaamheidsverslag opmaken. Vorm van het verslag Een samenvatting van het duurzaamheidsverslag wordt gepubliceerd op de website van Wycor: Verificatie Om ons duurzaamheidsverslag geloofwaardig en robuust te maken naar de diverse stakeholders toe, verkiest Wycor een verificatie door een onafhankelijke derde partij. Zo tonen we niet enkel de duurzaamheidsprestaties, maar ook dat ze een accuraat een getrouw beeld geven van de performantie van de organisatie op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Wycor opteert voor een verificatieteam van EY. Er wordt gekozen voor een beperkt nazicht, waarbij voor drie indicatoren de in het verslag opgenomen informatie wordt nagetrokken en waarbij de kwaliteit van het verslag wordt nagegaan. Het duurzaamheidsverslag is aangemeld bij de GRI. Contact Voor meer inlichtingen met betrekking tot dit verslag kan men terecht bij Maarten De Smet op het mailadres: [3] 3 63

4 Introductie Voorwoord Bouwbedrijven krijgen meer en meer de vraag om duurzaam en transparant te werken vanuit de samenleving: architecten, aannemers, eindconsumenten, media, beleidsmakers. Het betekent dat we ons als bedrijf zelf doelstellingen aanmeten om steeds beter te presteren, zowel op economisch, milieu- als sociaal vlak, en hierover intern en extern communiceren. Wycor investeert in een nieuwe stofafzuiginstallatie Wycor is al een tijdje bezig met de pijlers financieel, sociaal en milieu. Echter deze pijlers werden tot nu toe nog te weinig als een samenhangend geheel gezien. Het financiële luik had natuurlijk de eerste prioriteit. Het is natuurlijk onontbeerlijk voor de continuïteit en de verdere groei van de organisatie. Op sociaal vlak springt het opleidingsbeleid er uit. In 2013 werd er deelgenomen aan de verkiezing van VOKA Regio Ambassadeur. Het thema in 2013 was HR. Naar milieuverantwoord ondernemen werd er naast de toepassing van Beste Beschikbare Technieken (BBT) zoals bijvoorbeeld de investering in een frequentiegestuurde stofafzuiginstallatie geopteerd voor de deelname aan het Milieucharter Oost-Vlaanderen. [4] 4 63

5 Bij Wycor is er dus een toenemende bewustwording van het belang van duurzaam ondernemen. Getuige hiervan het eerste Wycor duurzaamheidsverslag dat hier voorligt. Over Wycor Wycor staat voor een kwaliteitsvolle aanneming van schrijnwerk en gebouwafwerking en biedt een totaalaanbod op het vlak van renovatie, binnen- en buitenafwerking. De volledige coördinatie en opvolging wordt in eigen beheer gerealiseerd. Hiervoor kan het rekenen op zijn 220 tal hooggekwalificeerde medewerkers die garant staan voor kwalitatief werk binnen de afgesproken timing. Uittreksel 1: Visierapport 2012 (Vlaamse Confederatie Bouw, 2012) Wycor is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en plaatsing van vast meubilair, binnen- en buitenschrijnwerk, brandcompartimentering en de totale binneninrichting in utiliteits- en kantoorgebouwen. Door een doorgedreven specialisatie, vooral in de bancaire en health-care sectoren, staat Wycor ook steeds meer en meer in voor de volledige organisatie en coördinatie van het totale bouwproces. Wycor is een klasse 8 erkend aannemingsbedrijf en beschikt over de nodige certificaten op het vlak van kwaliteitsopvolging (ISO 9001), veiligheid in het atelier en op de werf (VCA**) en verantwoord houtgebruik (FSC-CoC-certificaat). [5] 5 63

6 Wycor streeft bij het bouwproces naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van aangeboden producten en diensten. Het levert door de klantgerichte mentaliteit een eindproduct af dat de totale tevredenheid van de klant wegdraagt. Europees Parlement Brussel Wycor staat voor open communicatie zowel naar de klanten toe als binnen het eigen bedrijf. Het besteedt de grootste zorg aan goede werkomstandigheden en opleidingsmogelijkheden voor zijn medewerkers. Wycor beschikt over een BENOR-merk voor 7 types brandwerende producten waarvan de voornaamste houten schuif-, draai- en zwaaideuren zijn. Deze producten worden op de markt gebracht onder de naam ComTec. Het BENOR-merk geeft aan dat een product in overeenstemming is met een Belgische norm (NBN). Vooraleer een nieuw producttype onder het BENOR-merk kan vervaardigd worden dient de conformiteit initieel bewezen te worden door typeproeven. Deze geschieden naargelang het geval door de fabrikant zelf onder toezicht van de certificatie-instelling of in een extern beproevingslaboratorium. Wycor kiest voor het BENOR-merk om te voldoen aan de vraag uit de markt naar een onafhankelijke en betrouwbare bevestiging van de overeenstemming van de bouwproducten met de technische specificaties en van hun gebruiksgeschiktheid in een specifieke toepassing. Jaarlijks krijgt Wycor één of meerdere controlebezoeken van het Belgisch technisch Centrum van de houtbewerking en het meubel (TCHN). Doorheen het jaar worden bij levering stalen van het hout voor de brandwerende producten gecontroleerd op ondermeer vochtigheid en soortelijk gewicht. Deze stalen worden bewaard. Wycor heeft ook een dochteronderneming Wycotec die gespecialiseerd is in metalen deuromlijstingen en stalen schrijnwerk. Het is overduidelijk dat Wycor een uitgebalanceerd totaalconcept kan bieden voor een zorgeloos parcours. [6] 6 63

7 Dankzij onze uitgebreide knowhow, flexibiliteit, een up-to-date machinepark, ervaren medewerkers, kunnen we in ons eigen atelier kwalitatief hoogwaardig meubilair, binnen- en buitenschrijnwerk, brandwerend schrijnwerk, aanbieden. Deze worden tevens door onze ervaren plaatsingsteams "on site" geleverd, geplaatst en geïnstalleerd. Wycor is verdeler in België van het FLAMECHECK gamma. Dit gamma hoogwaardige brandvertragende vernissen op waterbasis is speciaal ontworpen om rechtstreeks aangebracht te worden op hout. Waarden en normen De waarden en normen van Wycor worden beschreven in een aantal documenten: beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid en Milieu, arbeidsreglement, huisreglement, onthaalbrochure, Bij het onthaal maakt een nieuwe medewerker kennis met de gedragsnormen die bij Wycor van tel zijn. Er wordt verondersteld dat er wordt gehandeld conform deze principes. Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid en Milieu Wycor is er van overtuigd dat de zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu een prioriteit is bij het uitvoeren van de activiteiten. Daarom streeft Wycor er continu naar om een kwalitatief product af te leveren dat voldoet aan de eisen van de klant zonder de veiligheid van onze werknemers en derden in gevaar te brengen met een minimale belasting van het milieu. Missie (onthaalbrochure) Voor onze klanten: Wycor zorgt voor het afleveren van een eindproduct dat een totale tevredenheid van de klant wegdraagt. Wycor streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten. Een klantgerichte mentaliteit is één van onze grootste troeven. Voor onze medewerkers: Wycor voorziet de nodige opleidingen opdat alle werknemers zich ten volle professioneel kunnen ontplooien. Wycor streeft naar een optimale groepsgeest door middel van een open communicatie. Wycor heeft als grootste zorg om de werkomstandigheden van al haar medewerkers zo veilig en gezond mogelijk te maken. Voor de omgeving: Wycor verbindt er zich toe om een milieubeleid te volgen dat voldoet aan alle relevante wettelijke en regelgevende milieuvoorschriften die van toepassing zijn op haar activiteiten, producten en diensten. [7] 7 63

8 Huisreglement Het naleven van de veiligheidsnormen is een absolute arbeidsvoorwaarde in onze organisatie. Er mag enkel van een veiligheidsnorm afgeweken worden om een groter risico af te wenden of om hulp te bieden in noodsituaties. Beleidsverklaring alcohol en drugs Het werkgerelateerd gebruik van alcohol en drugs is één van de factoren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het ook een negatieve impact hebben op de productiviteit en de kwaliteit van het werk en kan het imago van Wycor erdoor geschaad worden. Eigendomsstructuur Wycor is als rechtsvorm een naamloze vennootschap (NV). Naast Wycor onderscheiden we nog de entiteiten Wycimmo en Wycotec. Ze zijn beiden ook een naamloze vennootschap. Wycimmo beheert de onroerende goederen en verhuurt gebouwen aan Wycor. De aandelen van zowel Wycor als Wycimmo zijn verdeeld over enerzijds Crea Invest (34 %) en anderzijds een aantal particuliere aandeelhouders (66 %). Wycotec is de dochteronderneming van Wycor, die instaat voor de productie van metalen schrijnwerk. Wycotec is gevestigd in de buurt van Luik. Wycor is de hoofdaandeelhouder van Wycotec (98 %). De overige aandelen (2 %) zijn in handen van particuliere aandeelhouders. In onderstaande figuur wordt de eigendomsstructuur van Wycor schematisch weergegeven. Particuliere aandeelhouders Crea Invest NV 66% 66% 34% 34% Wycor NV Wycimmo NV 2% 98% Figuur 1: Eigendomsstructuur Wycotec NV [8] 8 63

9 Organisatiestructuur De Raad van bestuur (RVB) van Wycor bepaalt de visie en de strategie van het bedrijf. Volgende personen maken er deel van uit: Dhr. Serge De Cuyper, Dhr. Edwald Raemdonck, Dhr. Alfred Stevens en Dhr. Rik Hinnens. Dhr. Rik Hinnens is tevens de Gedelegeerd Bestuurder van Wycor. ORGANIGRAM WYCOR (dd ) RVB Gedelegeerd bestuurder Executief Comité Stuurgroep Preventieadviseur Kwaliteitsverantw. Milieuverantw. Directie Directie Financieel Directeur Jacques Polet Algemeen Directeur Rik Hinnens Directeur Productie Johan Van Muylder Directeur Uitvoering Hendrik Wulteputte Technisch Directeur Chris Decaesstecker Technisch- en Commercieel directeur Wim Meneve Directeur Comtec Pascal Vercammen - Financiële afdeling - Afdeling HRM (arbeiders) - Juridische afdeling - Afdeling Calculatie - Afdeling Calculatie meubel en schrijnwerk - Afdeling secretariaat - ICT afdeling - Inkoopafdeling - Engineeringsafdeling - Productieafdeling - Afdeling beheer infrastructuur en uitrusting - Afdeling Project - Afdeling Technische ondersteuning en R&D - Commerciële relaties en Bouwteam-projecten - Afdeling logistiek - Afdeling Comtec - Afdeling Buitenschrijnwerk Figuur 2: Organigram Wycor Het Executief Comité bestaat uit een team van zes personen, met name Dhr. Rik Hinnens (Algemeen Directeur), Dhr. Wim Meneve (Technisch- en Commercieel Directeur), Dhr. Jacques Polet (Financieel Directeur), Dhr. Johan Van Muylder (Productiedirecteur), Dhr. Hendrik Wulteputte (Directeur der werken) en Dhr. Chris Decaesstecker (Technisch Directeur). Het Executief Comité adviseert de Raad van bestuur bij de bepaling van het beleid (visie en strategie van Wycor) en voert het uitgestippelde beleid uit. [9] 9 63

10 De Stuurgroep heeft een technisch adviserende functie. De Stuurgroep kan voorstellen formuleren die ter evaluatie voorgelegd worden aan het Executief Comité. De Stuurgroep is samengesteld uit de leden van het Executief Comité aangevuld met een achttal personen met name: Mevr. Caroline Mees (Projectmanager), Dhr. Luc De Corte (Projectmanager), Dhr. Philippe Honoré (Projectmanager), Dhr. Oscar Lelie (Inkoopmanager), Dhr. Filip Meert (Projectmanager), Dhr. Rien van der Wielen (Productieverantwoordelijke), Dhr. Steven Van Loey (Verantwoordelijke Engineering) en Dhr. Pascal Vercammen (Directeur ComTec). Eén van de taken van de Stuurgroep is het formuleren van voorstellen met betrekking tot duurzaamheid. Dhr. Maarten De Smet is zowel preventieadviseur als kwaliteits- en milieuverantwoordelijke. Hij informeert zich rond duurzaamheidsthema s door onder andere het bijwonen van opleidingen en seminaries. Hij stelt verbeteringsprojecten voor aan de directie. Hij volgt deze projecten op in overleg met de betrokken verantwoordelijke. Tevens doet hij in samenwerking met de verantwoordelijke infrastructuur en uitrusting de nodige analyses inzake afvalverbruik, energieverbruik, waterverbruik, luchtemissies [10] 10 63

11 Betrokkenheid van de stakeholders We zijn ervan overtuigd dat een duurzaam beleid alleen kan gerealiseerd worden door een nauwe samenwerking met onze interne en externe stakeholders. We hebben regelmatig contact met de verschillende groepen van stakeholders, in het bijzonder met de medewerkers, klanten, leveranciers, onderaannemers, opleidingsorganisaties, Met de medewerkers zijn er diverse overlegmomenten op de verschillende niveaus. Dit gaat van toolboxmeetings met betrekking tot veiligheid en welzijn, verbetergroepen werf, functioneringsgesprekken, toelichting van de jaarprestaties, syndicale vergadering, veiligheidsvergadering, tot het wekelijkse ploegbazenoverleg in het atelier. Dagelijks onderhouden onze medewerkers contact met deze externe stakeholders. In september 2013 werd er een opendeurdag georganiseerd. Het bedrijf werd opengesteld voor al onze relaties. De bedoelingen waren veelzijdig: het toelichten van de activiteiten van Wycor, het versterken van de band met klanten, leveranciers en architecten, het aantrekken van prospects, Er werden een 800 tal bezoekers ontvangen. Het was tevens de ideale gelegenheid om aan al onze werknemers de kans te bieden om hun werkomgeving aan hun gezinsleden te tonen. Sinds 2012 doet Wycor mee aan de Open Wervendag. Dit is een initiatief van de Confederatie Bouw. In 2013 werd de werf Wit Gele Kruis Oost- Vlaanderen opengesteld voor bezoekers. Wycor deed in 2013 mee aan de verkiezing tot Voka ambassadeur voor de regio Dendermonde. Het thema van de ambassadeursverkiezing in 2013 was HR. Op de verkiezingsavond werd het HR-beleid van Wycor toegelicht door onze algemeen directeur Rik Hinnens. Uittreksel 2: Open Wervendag 2012 (Confederatie Bouw, 2012) [11] 11 63

12 Relevantie voor stakeholders Materialiteit Voor het bepalen van de onderwerpen van het duurzaamheidsverslag die zowel de organisatie als zijn stakeholders aanbelangen, werd er een materialiteitsstudie uitgevoerd. Wycor baseerde zich onder meer op het paspoort Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-paspoort) voor de bouwsector. Dit MVO-paspoort werd in opdracht van het FVB Constructiv opgesteld door EY en gevalideerd door verschillende stakeholders: Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB), Centrum Duurzaam Bouwen, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), Vanhout, Wycor, Team Duurzame Ontwikkeling (DAR-Vlaamse overheid) en Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV). Ook de Vlaamse en Brusselse Confederatie Bouw en het preventie-instituut van de bouw (NAVB) werden geconsulteerd bij de inhoudelijke opmaak van het MVO-paspoort. Het MVOpaspoort verzamelt de meest relevante uitdagingen in de bouwsector en koppelt hieraan duurzaamheidsindicatoren. De thema s die aan bod komen in het MVO-paspoort werden door een representatief team van Wycor medewerkers geëvalueerd. Op basis van een aantal interne besprekingen en analyses werd gekomen tot een lijst met kernthema s. Tijdens deze analyses werd ook dieper in gegaan op de visie van Wycor rond duurzaamheid en hoe deze ingepast worden in de algemene bedrijfsstrategie. Er werd hierbij stil gestaan bij het belang van de kernthema s voor de interne en externe stakeholders. Op deze manier werd gekomen tot een materialiteitsmatrix, waarin de verschillende thema s weergegeven worden rekening houdend met de relevantie zowel voor de interne als voor de externe stakeholders. Thema's Figuur 3: Materialiteitsmatrix Relevantie voor Wycor [12] 12 63

13 Top materiële thema s voor interne en externe stakeholders: 1. Veiligheid en welzijn 2. Opbrengst en financiële continuïteit 3. Opleiding 4. Certificatie en normering 5. Afvalpreventie, -reductie en -hergebruik 6. Klanttevredenheid Belangrijk thema voor interne en externe stakeholders: 7. Werken met duurzame leveranciers en onderaannemers Belangrijke thema s voor interne stakeholders: 8. Energie 9. Verloop 10. Diversiteit 11. Emissies Belangrijk thema voor externe stakeholders: 12. Lokale werkgelegenheid Minder relevante thema s voor interne en externe stakeholders: 13. Materialengebruik 14. Aankoop duurzame materialen 15. Waterverbruik 16. Impact op lokale gemeenschappen De minder relevante thema s materialengebruik, aankoop duurzame materialen, waterverbruik en impact op lokale gemeenschappen worden hieronder kort besproken. Verder in het duurzaamheidsverslag komen ze niet meer aan bod. Materialengebruik / aankoop duurzame materialen Wycor heeft meestal zeer weinig inspraak in de materiaalkeuze van de opdrachtgever, architect of bouwheer. Het bestek schrijft de materialen, die gebruikt moeten worden in het project, voor. Wycor beschikt wel over een FSC -certificaat en kan dus op vraag van de klant producten vervaardigen uit hout afkomstig van duurzaam bosbeheer. Waterverbruik Zowel tijdens het productieproces bij Wycor als op de werven wordt het waterverbruik tot een minimum beperkt. Het leidingwater wordt gebruikt in de keuken van beide refters (afwasmachine, maken van koffie en thee, ), wasbakken in de toiletten en douches of wordt in een multibox meegegeven naar de werf. Het wordt beperkt gebruikt in het productieproces. Het leidingwater in het productieproces wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het uitspoelen van borstels aan de lijmpersen en [13] 13 63

14 het reinigen van het spuitmateriaal met behulp van de reiniging- en waterrecyclingmachine in de spuitafdeling. Hemelwater wordt opgevangen en gebruikt als spoelwater in de toiletten. Wycor loost alleen huishoudelijk afvalwater van het atelier en de burelen. Het bedrijfsafvalwater betreft spoelwater van lijm- en verfborstels. Dit wordt verzameld in vaten van 200 l en wordt afgevoerd door een erkende firma. Impact op lokale gemeenschappen De impact van de werkzaamheden uitgevoerd door Wycor op lokale gemeenschappen is eerder beperkt. Waar het risico op overlast voor de lokale gemeenschappen zich toch voordoet worden de noodzakelijke maatregelen genomen om de hinder tot een minimum te beperken. Tussen het atelier en het woongebied bevindt zich een bufferzone. Verder worden de poorten aan de zijde van het woongebied consequent gesloten gehouden. Er wordt ook aandacht geschonken om geen draaiende voertuigen buiten te stationeren. Op de werven trachten we in overleg met de bouwheer en de lokale ordediensten de noodzakelijke afspraken te maken om de impact van de werf op de buurt te beperken bijvoorbeeld lawaaierige werken uitvoeren op vooraf afgesproken tijdstippen, treffen van stofwerende maatregelen, inname van de openbare weg in samenspraak met de lokale politie, periodieke opkuis van de openbare weg, het afbakenen van de werfzone, leveringen op minder drukke tijdstippen, Stakeholders van Wycor De interne stakeholders zijn de medewerkers, vakbondsafvaardiging, aandeelhouders en bestuursorganen. De externe stakeholders zijn: sector- en bedrijfsorganisaties, overheid, architectenen ingenieursbureaus, dochterorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, omwonenden,... Financiële instellingen worden benoemd als toekomstige stakeholders. Vakbond Wycor heeft vier vakbondsafgevaardigden. Ze zijn allen aangesloten bij het ACV. Maandelijks vind er overleg plaats tijdens de syndicale vergadering en de veiligheidsvergadering. Op deze vergaderingen worden er ook duurzaamheidsthema s besproken. De vakbondsafgevaardigden bezoeken maandelijks een aantal werven. Zij verdedigen de thema s uit de materialiteitsmatrix die de medewerkers belangrijk vinden. Aandeelhouders / bestuursorganen Wycor heeft vier hoofdaandeelhouders. Zij zetelen in de Raad van Bestuur en stippelen de visie en strategie van Wycor uit. Ze hechten een groot belang aan de thema s met een grote relevantie in de materialiteitsmatrix. Verder zijn de directieleden ook aandeelhouder. Zij zetelen in het Executief Comité en de stuurgroep. Via deze bestuursorganen zetten zij de visie en strategie met betrekking tot de relevantste thema s om in een beleid. [14] 14 63

15 Medewerkers De medewerkers zijn belangrijke interne stakeholders. Ze hechten voornamelijk belang aan veiligheid en welzijn, financiële continuïteit en opleiding. Een goed Human Resources (HR) beleid gekoppeld aan een welzijnsbeleid is essentieel want de werknemers zijn de hoofdspelers van het bedrijf. Zij zijn de knowhow van het bedrijf. Klanten De belangrijkste externe stakeholders zijn onze klanten. Dit zijn zowel de overheid als bedrijven uit de privésector. Onze klanten verwachten kwaliteitsvolle projecten die tijdig opgeleverd worden. Wycor besteedt hier dan ook veel aandacht aan door middel van de implementatie van een ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem, de opmaak van een degelijke projectplanning in MS-Project, het aanwerven en/of opleiden van gekwalificeerd personeel, het opbouwen van duurzame relaties met leveranciers en onderaannemers, Naast deze thematiek wordt door de meeste klanten (bijvoorbeeld ArcelorMittal, Constructiv, Volvo, ) veel belang gehecht aan veiligheid en welzijn. Voor deze klanten heeft Wycor het VCA**-certificaat behaald. Nog andere klanten zijn geïnteresseerd in het duurzaamheidsbeleid (bijvoorbeeld Fortis en KBC) of het milieubeleid (bijvoorbeeld Regie der Gebouwen). Om deze klanten een antwoord te bieden, is Wycor gestart met het verder uitwerken van het duurzaamheidsbeleid. De opmaak van het duurzaamheidsverslag is hier een gevolg van. [15] 15 63

16 Leveranciers Om onze projecten tot een goed einde te brengen heeft Wycor nood aan kwaliteitsvolle materialen. Deze worden aangeleverd door onze talrijke leveranciers. De producten worden verwerkt in het atelier of op de werven. Wycor tracht een duurzame relatie aan te gaan met de diverse leveranciers. Onze inkoopafdeling staat dagelijks in contact met de leveranciers. De belangrijke items bij de aankoopbesprekingen zijn prijs, kwaliteit en levertermijn. De leveranciers worden net zoals de onderaannemers tweemaal per jaar geëvalueerd op een aantal duurzaamheidsonderwerpen. Architecten- en ingenieursbureaus De architecten- en ingenieursbureaus begeleiden onze belangrijkste externe stakeholder onze klanten bij de verwezenlijking van een project. Een goede samenwerking met deze partijen is cruciaal voor het welslagen van het project. Deze partijen verwachten te kunnen samenwerken met een aannemer met gekwalificeerd personeel. De thematiek opleiding is hier dus in het spel. Tevens dienen de projecten op een veilige manier verwezenlijkt te worden. Het stilleggen van een werf naar aanleiding van een arbeidsongeval of een onveilige situatie is not done. Onderaannemers Ook de relatie met de onderaannemers is voor Wycor van groot belang. Zij dragen immers hun steentje bij om onze projecten tot een succes te maken. Een goeie samenwerking is hierbij van groot belang. [16] 16 63

17 Wycor besteedt veel aandacht aan het afsluiten van goede samenwerkingsovereenkomsten met onderaannemers. In de onderaannemingscontracten worden er naast bepalingen in verband met kwaliteit en timing ook voorwaarden gestipuleerd met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en sociale verplichtingen. Tweemaal per jaar worden de onderaannemers geëvalueerd. Wycotec Wycotec is een dochteronderneming van Wycor en is gespecialiseerd in de productie van metalen schrijnwerk en omlijstingen, al dan niet brandwerend. In het kader van de totale afwerking van gebouwen is Wycotec een belangrijke leverancier van Wycor. Uittreksel 3: Dochteronderneming Wycor (Wycor start nieuwe activiteit nabij Luik: Wycotec, 2012) Overheid De diverse overheidsdiensten hebben een verschillend interessegebied in de kernthema s van Wycor. De milieu-inspectie en de dienst milieuvergunningen van de gemeente Wetteren houdt zich bezig met onder andere afvalstoffen. Bij de eindevaluatie van het Milieucharter Oost-Vlaanderen Cyclus 2013 was er bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de dienst milieuvergunningen van de provincie Oost- Vlaanderen aanwezig. De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) volgt de thematiek veiligheid en welzijn op. Jaarlijks wordt het jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk overgemaakt [17] 17 63

18 aan de dienst TWW. Aan de hand van dit verslag wordt de periodiciteit van hun bedrijfsbezoeken bepaald. In kader van een ernstig arbeidsongeval wordt er een omstandig verslag overgemaakt aan de dienst TWW. Ook veiligheidsopleidingen zoals EHBO-nijverheidshelper, vorkheftruck, rolbrugbestuurder, hoogtewerker, zijn relevant voor hen. De sociale inspectie controleert of er aan alle wettelijke bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid wordt voldaan. Dit voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse werknemers. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan of er een Limosa-melding heeft plaatsgevonden voor de buitenlandse medewerkers. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de volledige keten van onderaanneming. Hierdoor is dit een belangrijk topic voor Wycor, dat hoofdzakelijk optreedt als hoofdaannemer. Andere controles zijn de melding van (onder)onderaannemers, arbeidsloon- en tewerkstellingsvoorwaarden, erkenning en klasse, sociale schulden, De lokale overheid is naast het milieuvlak ook geïnteresseerd in opbrengst en financiële continuïteit van Wycor om de lokale werkgelegenheid op peil te houden. Interim-, selectie- en detacheringskantoren Het is vandaag de dag niet evident om gekwalificeerd personeel aan te werven. Wycor heeft vooral nood aan schrijnwerkers en hogere technische profielen (bachelor hout, industrieel ingenieurs bouwkunde). Dit zijn zeer schaarse profielen, waardoor Wycor genoodzaakt is om continu tijd te investeren in het aantrekken van werkkrachten met de juiste studieachtergrond en ervaring. Wycor onderhoudt goede contacten met een aantal interim-, selectie- en detacheringskantoren die op continue basis vrijblijvend sollicitanten voorstellen. Deze recruteringskanalen zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden bij Wycor waardoor er een goede wisselwerking ontstaat. Onderwijsinstellingen Wycor onderhoudt goede contacten met een aantal onderwijsinstellingen. Er vinden bedrijfsbezoeken plaats bij Wycor om studenten kennis te laten maken met de realiteit op de werkvloer. Elk jaar geeft Wycor aan verschillende studenten de gelegenheid om hier hun stage te lopen. Regelmatig worden ook eindwerken van studenten begeleid door personeelsleden van Wycor. Indien de gelegenheid zich voordoet, krijgen deze jonge mensen een kans op vast werk aangeboden. Materiaal, zoals hout, dat door Wycor niet meer verwerkt kan worden, wordt aan de onderwijsinstellingen geschonken. Studenten kunnen deze materialen gebruiken tijdens de lessen om er verschillende technieken op toe te passen. Zo krijgen deze restmaterialen nog een nuttige bestemming. In 2010 werd er een convenant afgesloten ter verbetering van de doorstroom van leerlingen met een bouwdiploma naar bouwbedrijven. Het convenant bevat algemene afspraken om hieraan te verhelpen. De plechtige ondertekening van het convenant had plaats bij Wycor. Voor de bouwsector signeerde onze algemeen directeur Rik Hinnens (voorzitter Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid), voor de scholen minister van Onderwijs Pascal Smet. [18] 18 63

19 Uittreksel 4: Ondertekening onderwijsconvenant bij Wycor (Confederatie Bouw, Samenwerking tussen onderwijs en bouwsector. Onderwijsconvenant voor betere bouwopleidingen, 2010) Sector- en opleidingsorganisaties De confederatie Bouw verdedigt als overkoepelende werkgeversorganisatie voor de bouw de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners. In dit kader is het een belangrijke partner voor de financiële continuïteit van de organisatie. Onze algemeen directeur is voorzitter van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. Verder is het ook een belangrijke partner voor de organisatie van opleidingen. Constructiv koepelt het FVB, het NAVB en het Fonds voor bestaanszekerheid (FBZ). In functie van hun respectievelijke hoofdactiviteit hechten ze belang aan thema s uit de materialiteitsmatrix zoals opleidingen, veiligheid en welzijn. Wycor onderhoudt goede relaties met deze sectororganisaties. Onze algemeen directeur is nationaal voorzitter geweest van het FVB en is momenteel lid van de Raad van bestuur. Fedustria behartigt de belangen en bevordert de ontwikkeling van de textiel-, hout- en meubelindustrie. [19] 19 63

20 Wycor besteedt veel aandacht aan de vorming van het personeel. We zien de medewerkers als het kapitaal van de onderneming. Vandaar de relaties die onderhouden worden met diverse opleidingsorganisaties zoals VDAB, VETO, Syntra, Confederatie Bouw, Regelmatig organiseren zij op vraag van Wycor interne opleidingen op maat. De sectororganisaties FVB, OpleidingsCentrum Hout (OCH) en CEVORA stimuleren vakopleidingen door tussenkomst in de loons- en/of opleidingskost. Uittreksel 5: Op bezoek bij Wycor, Wycotec en Comtec (Bouwunie vzw, 2012) Omwonenden De bedrijfsgebouwen van Wycor grenzen aan een woongebied. De omwonenden zijn dus belangrijke externe stakeholders. Belangrijk voor deze groep stakeholders zijn de milieueffecten die het gevolg zijn van de werkzaamheden van Wycor zoals vb. lawaaihinder en emissies naar de lucht, bodem en grondwater. Begin 2014 werd er een nieuwe milieuvergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Bij het openbaar onderzoek in kader van de milieuvergunningsaanvraag hebben de omwonenden de mogelijkheid om klachten te formuleren. [20] 20 63

21 23,5% van de werknemers van Wycor werkt in een straal van 10 km van de bedrijfsgebouwen, maar liefst 59% van de werknemers werkt in een straal van 20 km van de firma. Deze interne stakeholders volgen de opbrengst en financiële continuïteit nauw op de voet daar zij graag in de nabijheid van hun woonplaats werken. Verzekeringsmaatschappijen De verzekeringsmaatschappijen zijn een externe stakeholder. Wycor beschikt over diverse polissen: burgerlijke aansprakelijkheid, autoverzekering, arbeidsongevallenverzekering, verzekering voor alle bouwplaatsrisico s (ABR), brandverzekering, Zowel onze arbeidsongevallen- en brandverzekeraar De Federale Verzekeringen als onze autoverzekeraar Baloise zijn geïnteresseerd in het veiligheids- en welzijnsthema van Wycor. In 2013 werd er ondermeer bij Wycor een preventievergadering met betrekking tot de bedrijfsvoertuigen door Baloise georganiseerd. Financiële instellingen We zien de financiële instellingen eerder als een toekomstige externe stakeholder. Ze zijn een belangrijke partner voor financiële verrichtingen, geldplaatsing en bankwaarborg. In moeilijkere economische tijden zijn zij een belangrijke partner om verdere groei mogelijk te maken. Verder hechten zij van hun kant belang aan de opbrengst en financiële continuïteit van Wycor. [21] 21 63

22 Streven naar continuïteit Financiële continuïteit Om de toekomst te kunnen garanderen is financiële continuïteit een belangrijke pijler. Met een solvabiliteit over de jaren heen van meer dan 40 % en een enge liquiditeit van gemiddeld rond 1,30 kan Wycor rekenen op een stevige financiële basis om de verdere groei van WYCOR te verzekeren. Het is ook een financiële buffer voor de uitdagingen van de toekomst. De omzetevolutie alsook de investeringsevolutie van de laatste tien jaren toont aan dat WYCOR een groeibedrijf is en de ambitie heeft om verder te groeien. Een van de financiële uitdagingen van de toekomst is om desondanks de steeds toenemende concurrentie de marges onder controle te houden. De jaarcijfers tonen aan dat we de laatste drie jaar een steeds hogere omzet moeten realiseren om een gelijkaardig eindresultaat te boeken. Dit illustreert dat de marges binnen het systeem van de openbare aanbestedingen zwaar onder druk staan. Uittreksel 6: Crisis zet marges zwaar onder druk (De Naeyer, 2013) Een efficiënt, tijdig en accuraat rapporteringssysteem is cruciaal. De financiële dienst rapporteert ieder maand uitgebreid aan het executief comité en ieder kwartaal aan de raad van bestuur. Deze informatie is essentieel voor de bedrijfsleiding om de juiste beslissingen te kunnen nemen en het beleid tijdig bij te sturen. In tabel 1, 2 en 3 vind je de balans, de resultatenrekening en enkele financiële ratio s van Wycor nv terug. Voor meer informatie kan men de jaarverslagen van Wycor raadplegen op de website van de Nationale Bank van België. [22] 22 63

23 I. Balans (in EUR) 2013 % 2012 % 2011 % Activa 1. Vaste activa , , ,08 13 Immateriële vaste activa , , ,64 Materiële vaste activa , , ,94 Financiële vaste activa , , ,50 Vorderingen op + 1 jaar 0,00 0,00 0,00 2. Vlottende activa , , ,01 87 Voorraden , , ,98 Vorderingen op -1 jaar , , ,76 Korte termijnbeleggingen , , ,00 Liquide middelen , , ,10 Overlopende rekeningen , , ,17 Totaal activa , , , Passiva 3. Eigen vermogen , , ,03 51 Kapitaal , , ,81 Uitgiftepremies , , ,94 Herwaarderingsmeerwaarden 0,00 0,00 0,00 Reserves , , ,99 Overgedragen resultaat 0,00 0,00 0,00 Kapitaalsubsidies , , ,29 4. Lange termijnschulden , , ,40 2 Voorzieningen , , ,22 Uitgestelde belastingen 0,00 0, ,18 Leningen en andere schulden 0,00 0,00 0,00 5. Korte termijnschulden , , ,66 47 Langetermijnschulden -1jaar 0,00 0,00 0,00 Financiële schulden Handelsschulden , , ,63 Belastingen , , ,68 Sociale lasten , , ,84 Overige schulden , , ,74 Overlopende rekeningen , , ,77 Totaal passiva , , , Tabel 1: Balans Wycor [23] 23 63

24 II. Resultatenrekening (in EUR) 2013 % 2012 % 2011 % 1. Omzet ,16 100, ,37 100, ,30 100,00 Verkopen ,29 97, ,24 99, ,73 99,94 Werken in uitvoering ,87 2, ,13 0, ,57 0,06 2. Verkochte aankopen ,12-71, ,67-68, ,19-68,23 Verkochte aankopen ,98 17, ,24 15, ,88 14,30 Onderaannemingen ,14 54, ,43 53, ,31 53,93 Brutowinst ,04 28, ,70 31, ,11 31,77 4. Overige kosten (61) ,14-5, ,81-5, ,92-4,81 Huur en huurlasten ,39-61, ,35-48, ,49-3,54 Onderhoud en herstellingen ,98-31, ,66-28, ,81-31,54 Leveringen a/d onderneming ,55-55, ,75-53, ,37-50,62 Vergoedingen aan derden ,75-17, ,34-13, ,46-20,26 Interimkosten ,64-31, ,16-26, ,18-22,20 Verzekeringspremies ,94-17, ,00-18, ,57-17,98 Reiskosten en relatiekosten ,89-22, ,55-13, ,84-14,46 Kosten studie en onderzoek 0,00 0,00 0,00 Bestuurderswedden ,00-19, ,00-18, ,20-11,78 5. Andere bedrijfsopbrengsten ,47 1, ,93 1, ,65 0,89 Subtotaal ,37 24, ,82 27, ,84 27,85 6. Personeelskosten ,56-20, ,51-22, ,19-25,07 7. Afschrijvingen ,55-0, ,96-0, ,87-1,10 Waardeverminderingen ,58 0, ,59 0,01 170,30 0,00 Voorzieningen ,10-0, ,28-0, ,71 0,59 8. Andere bedrijfskost ,40-0, ,45-0, ,41-0,35 Bedrijfsresultaat (EBIT) ,34 2, ,21 3, ,38 1,92 9. Financiële kosten ,26-0, ,81-0, ,17-0,38 Kosten van schulden , , ,78 Overige kosten , , , Financiële opbrengsten ,93 0, ,89 1, ,37 1,19 Gewoon resultaat ,01 3, ,29 4, ,58 2, Belastingen ,73-0, ,76-1, ,93-0,98 [24] 24 63

25 Resultaat na belastingen ,28 2, ,53 2, ,65 1, Uitzonderlijke items ,74 0, ,53-0, ,41 0,84 (incl ontr. & toev uitgest bel en reserves) Nettoresultaat ,02 2, ,00 2, ,06 2,60 Nettoresultaat ,02 2, ,00 2, ,06 2,60 Uitgekeerde winst ,00-1, ,15-1, ,00-1,39 Gereserveerd ,02 1, ,85 1, ,06 1,20 Tabel 2: Resultatenrekening Wycor Financiële ratio s Algemeen Gross margin percentage 28,18 31,47 31,77 (brutowinst/omzet)*100 Mark up 39,24 45,92 46,57 (brutowinst/verkochte aankopen)*100 Bruto toegevoegde waarde , , ,84 (omzet ) Personeelskost/bruto TW 84,87 83,41 90,04 Average tax rate 26,48 27,98 27,51 2. Rentabiliteitsratios Return on assets (RoA) 5,48 6,99 3,73 (ebit/totale activa) Return on sales (RoS) 2,39 2,66 2,60 (netto-inkomen/omzet+wiu) Return on equity (RoE) 12,65 13,09 9,96 (netto-inkomen/eigen vermogen) 3. Liquiditeit Bedrijfskapitaal , , ,35 (vlottende activa - kortetermijnschulden) acid test 1,64 1,65 1,84 (vlottende activa/kortetermijnschulden) Verfijnde liquiditeitsratio 1,36 1,45 1,63 (vlottende activa-voorraden/kortetermijnschulden) 4. Solvabiliteit (Algemene schuldgraad in %) Vreemd verm./eigen verm. 56,63% 57,06% 49,44% Solvabiliteit 43,37% 42,94% 50,56% Tabel 3: Financiële ratio s [25] 25 63

26 Afzetmarkten Het klantenbestand van Wycor kan opgedeeld worden in een aantal grote klantensectoren: de overheid, Niet-Gouvermentale Organisaties (NGO s), scholen, ziekenhuizen, privébedrijven en de bankensector. Daarnaast is er de omzet die door de afdeling ComTec gerealiseerd wordt. Hieronder wordt de omzet per klantensector weergegeven te samen met de procentuele bijdrage. Deze cijfers weerspiegelen de gefactureerde omzet. Er wordt geen rekening gehouden met regularisatierekeningen, vooruitbetalingen en doorrekeningen overheidskosten intercompany. Sector Omzet ( ) % Omzet ( ) % Omzet ( ) % Ziekenhuizen , , ,25 NGO , , ,62 Privébedrijven , , ,37 Banken , , ,79 Overheid , , ,38 Scholen , , ,36 ComTec , , ,24 Totaal Tabel 4: Omzet volgens klantensectoren De opsplitsing overheid versus privé geeft onderstaande cijfers. We merken het grote aandeel van de overheidsopdrachten. Deze werken worden binnengehaald via openbare aanbestedingen waar de marges onder druk staan. In 2014 zal er een commercieel verantwoordelijke aangeworven worden met als doestelling om meer privéopdrachten binnen te halen en uit te voeren. Dit zal ons minder afhankelijk maken van het systeem van openbare aanbestedingen. Sector Omzet ( ) % Omzet ( ) % Omzet ( ) % Overheid , , ,99 Privé , , ,01 Totaal Tabel 5: Omzet overheid versus privé Sector Omzet ( ) % Omzet ( ) % % Vlaanderen , , ,91 Brussel , , ,78 Wallonië , , ,31 Totaal Tabel 6: Omzet per regio [26] 26 63

27 Investeringen Investeringen zijn onontbeerlijk om de marktpositie van Wycor in de markt te handhaven en verder te verstevigen. De Raad van bestuur kiest voor een duidelijke investeringspolitiek door een groot deel van de jaarlijkse bedrijfswinst te herinvesteren in het bedrijf. In 2011 werd ,63 euro geïnvesteerd, in ,68 euro en in ,15 euro. In 2013 werd het grootste deel van het budget geïnvesteerd in rollend materieel, machines en installaties. Er werd een boorstraat met buffermagazijn aangekocht van Weeke. Deze machine maakt boorbewerkingen ten behoeve van het monteren van meubilair en ontlast de huidige CNC-machine. Tevens werd een dubbele verstekzaag Tryma voor het op maat zagen van glaslatten en een schaafmachine Weinig Cube aangeschaft. Teneinde de stofafzuiging van de boorstraat te kunnen waarborgen, werd er geïnvesteerd in een frequentiegestuurde afzuiginstallatie van Limoco. De opdeelzaag Selco en de machines in de meubelafdeling werden ook aangesloten op deze installatie. De nieuwe compressor werkt ook frequentiegestuurd. De frequentiesturing heeft een positieve invloed op het elektriciteitsverbruik. Wat het rollend materieel betreft, werd er diverse camionettes en personenwagens aangekocht. Tevens werd er geïnvesteerd in een nieuwe vrachtwagen. In 2012 had het rollend materieel het grootste aandeel in de investeringen. Verder werd er o.a. geïnvesteerd in een afzuiginstallatie in de metaalafdeling, een rolbrug en wandzwenkkraan in de montageafdeling, twee bouwliften voor verticaal transport op de werf en diverse hardware en software ten behoeve van de afdeling ICT. In 2011 werd de parkeerplaats voor de bedrijfsvoertuigen uitgerust met branddetectie en werd geïnvesteerd in een ramenstraat in de montageafdeling, een meerbladzaag van Raimann, vier bouwliften voor op de werf en diverse hardware voor ICT. De aanschaf van rollend materieel was beperkt in vergelijking met 2012 en [27] 27 63

28 Klantentevredenheid Wycor streeft er continu naar om een kwalitatief product af te leveren dat voldoet aan de eisen van de klant zonder de veiligheid van onze werknemers en derden in gevaar te brengen en met een minimale belasting van het milieu. Om dit te verwezenlijken werd een ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem geïmplementeerd. Afwijkingen, die de kwaliteit beïnvloeden, worden op de diverse niveaus geregistreerd en behandeld. In het atelier en op de werf worden er bijvoorbeeld systematisch kwaliteitscontroles uitgevoerd. Hiervoor werden de nodige instructies opgesteld. Andere kanalen voor de registratie van afwijkingen zijn attesten van goede uitvoering, aangetekende brieven, attesten van voorlopige oplevering, Ze zijn een indicator van klantentevredenheid. Voor bepaalde UZ Gent Brandwondencentrum representatieve projecten wordt een attest van goede uitvoering opgevraagd bij de opdrachtgever. Wycor hanteert een opvolgingssysteem voor de ontvangen aangetekende brieven. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat, indien noodzakelijk, tijdig de nodige actie ondernomen wordt. Ook wordt bijgehouden welke van deze aangetekende brieven ontvangen werden naar aanleiding van een klacht. In 2013 is het aantal klachten ondanks de stijgende omzet fors gedaald. Jaar # Aangetekende brieven (geen # Klachten via aangetekende % klachten via aangetekende Omzet (EUR) klacht) brief brief , , , , , ,16 Tabel 7: Opvolging aangetekende brieven Ook voor de opleveringen wordt een opvolgingssysteem gebruikt. Voor de indeling van de opleveringen worden vier categorieën gebruikt: 1. Oplevering zonder opmerkingen: het project is voorlopig opgeleverd zonder problemen. We beschikken over een proces verbaal (pv) van voorlopige oplevering al dan niet met opmerkingen. 2. Oplevering met opmerkingen: de voorlopige oplevering van het project is geweigerd of het pv van voorlopige oplevering in niet verkregen op eerste verzoek. 3. Oplevering is niet van toepassing: het bestuur voert geen oplevering uit. 4. Oplevering nog niet gebeurd: het project is beëindigd, maar er heeft nog geen officiële voorlopige oplevering plaatsgevonden. [28] 28 63

29 Jaar Aantal opleveringen Totaal Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie ,7 % 3 4,4 % 31 44,9 % 0 0 % ,8 % 3 3,6 % 40 47,6 % 0 0 % ,3 % 2 3,3 % 25 41,7 % 1 1,7 % Tabel 8: Opleveringen per categorie Lidmaatschappen Wycor is lid van enkele strategische organisaties die de belangen van de sector behartigen zoals bijvoorbeeld de Confederatie Bouw, Bouwunie,... Een volledig overzicht vind je terug in tabel 9. Onze algemeen directeur Rik Hinnens vervult zelf o.a. binnen de Confederatie Bouw enkele functies. Dit is belangrijk om hete hangijzers in de bouwsector aan te kaarten en invloed uit te oefenen op strategische beslissingen. Organisatie Naam Functie Innovatiecentrum Oost- Chris Decaesstecker (technisch Bestuurder Vlaanderen directeur) WTCB Chris Decaesstecker (technisch directeur Lid Technisch Comité schrijnwerk Confederatie Bouw Cluster Pascal Vercammen (directeur ComTec) Bestuurder Afwerking Confederatie Bouw Oost- Rik Hinnens Voorzitter Vlaanderen (algemeen directeur) Confederatie Bouw Rik Hinnens Bestuurder Nationaal (algemeen directeur) Confederatie Bouw Nationaal Rik Hinnens (algemeen directeur) Lid van de Nationale raad Confederatie Bouw Vlaams Rik Hinnens Bestuurder (algemeen directeur) Confederatie Bouw Rik Hinnens Lid Technische Commissie (algemeen directeur) Constructiv Rik Hinnens Bestuurder (algemeen directeur) Kamer van Koophandel Rik Hinnens Bestuurder (VOKA) Oost-Vlaanderen (algemeen directeur) VOKA regio Dendermonde Rik Hinnens (algemeen directeur) Bestuurder bij de Regionale raad WTCB Rik Hinnens (algemeen directeur) Lid van de Algemene vergadering Confederatie Bouw Oost- Vlaanderen Wycor Lid [29] 29 63

30 Bouwunie Wycor Lid Ondernemersplatform Wycor Lid (VKW) Oost-Vlaanderen Belgische Wycor Lid beroepsvereniging voor afwerkingsbedrijf (Bewap Tabel 9: Overzicht lidmaatschappen Duurzame relatie met leveranciers en onderaannemers De leveranciers en de onderaannemers zijn een essentiële schakel in het verwezenlijken van een bouwproject. Wycor tracht dan ook een duurzame relatie met hen op te bouwen. We bekomen dit door een goede selectie, duidelijke afspraken, communicatie en evaluatie. De leveranciers en de onderaannemers worden tweemaal per jaar geëvalueerd op vlak van veiligheid, kwaliteit, levertermijn en facturatie. Deze resultaten worden besproken op de stuurgroep. Op basis van deze beoordeling kan er een gesprek plaatsvinden met de betrokken firma. In allerlaatste instantie kan er beslist worden om niet meer samen te werken met deze firma. Hiernaast worden de onderaannemers periodiek gescreend op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en fiscaliteit bijvoorbeeld melding van Limosa. Verder wordt er in de overeenkomst met de onderaannemer verwezen naar het bouwplaatsreglement. In het bouwplaatsreglement worden er diverse punten met betrekking tot milieu vermeld die de onderaannemer dient na te leven op de werven van Wycor. In de onderstaande tabel wordt een beknopt overzicht gegeven van het aantal leveranciers en onderaannemers en de omzet die zij genereren Leveranciers Aantal Totale omzet (euro) Omzet top (euro) Onderaannemers Aantal Totale omzet (euro) Omzet top (euro) Tabel 10: Verdeling onderaannemers en leveranciers Onze grootste leveranciers qua omzet zijn de leveranciers van massief hout, plaatmateriaal, deurbladen, glas, maatmeubilair, metaalwaren, plaatwerk, isolatiemateriaal en verlaagde plafonds De grootste leverancier in 2011 en 2013 was dezelfde firma. Het betreft een houtleverancier. In 2012 leverde de grootste leverancier metaalwaren. [30] 30 63

31 De activiteiten van onze voornaamste onderaannemers, waarmee Wycor samenwerkt, betreffen het plaatsen van wanden, het plaatsen van plafonds, afbraakwerken, HVAC, elektriciteitswerken, schilderwerken, pleisterwerken, vloer- en wandbekleding, ruwbouw, automatische deuren, vloersystemen, cleanrooms, De top 20 van onze grootste onderaannemers (in functie van omzet) voor de laatste drie jaar varieert. Dezelfde namen komen regelmatig terug, echter hun positie in de top 20 is verschillend. De activiteiten op de werven van Wycor zijn sterk projectafhankelijk. Als we in een bepaald jaar bijvoorbeeld veel nieuwbouwprojecten realiseren, zal er logischerwijs minder beroep gedaan worden op een afbraakfirma. De top 20 leveranciers vormen meer dan 50 % van de totaal omzet. Dit toont een duurzame relatie aan. [31] 31 63

32 Werken bij Wycor Duurzame relatie met de werknemers Eind 2013 telde Wycor 217 medewerkers, tegenover 208 in Dit is een beperkte groei. Wycor heeft vooral nood aan schrijnwerkers en hogere technische profielen (bachelor hout, industrieel ingenieurs bouwkunde). Dit zijn zeer schaarse profielen, waardoor Wycor continu investeert in het aantrekken van werkkrachten met de juiste studieachtergrond en ervaring. Uittreksel 7: Aantrekken werkkrachten (Baeyens, 2012) We stellen het laatste jaar alleen een toename bij de mannen vast. De bouw blijft toch vooral een mannenjob. Wycor is hierop geen uitzondering. Dit blijkt ook uit de man-vrouwverhouding in de onderstaande tabel. Alle deeltijdse medewerkers zijn vrouwen. Alle werknemers werken ofwel voor het Paritair Comité (PC) voor het bouwbedrijf (124) ofwel het PC voor de stoffering en de houtbewerking (126) ofwel het PC voor de bedienden (218). Voor alle drie deze PC s is er een CAO van toepassing. Jaar # werknemers PC 124 PC 126 PC 218 Man Vrouw Voltijds Deeltijds Tabel 11: Overzicht werknemers Wycor In de bovenstaande tabel wordt alleen werknemers in rekening gebracht met een vast contract. Meer dan 95% heeft een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. In 2013 traden 30 mensen in dienst, tegenover 21 uitdiensttredingen. De tijdelijke contracten worden hier ook in rekening gebracht. De instroom steeds groter dan de uitstroom. Dit toont aan dat Wycor een aantrekkelijke werkgever is. Aan de instroom wordt actief gewerkt, onder meer door goede contacten met de (hoge)scholen. Studenten doen een stage in het atelier of op de werf of lopen mee met een projectverantwoordelijke. Voor de vakantiejobs vragen we ook studenten met een technische achtergrond. Vaak zijn dit studenten die vooraf al stage hebben gelopen bij Wycor. De stagiairs en jobstudenten worden intern geëvalueerd. Medewerkers van Wycor doen tevens jurering in de [32] 32 63

33 examencommissie voor laatstejaars schrijnwerkers, ingenieurs, Verder onderhoudt Wycor goede contacten met een aantal interim-, selectie- en detacheringskantoren die op continue basis vrijblijvend sollicitanten voorstellen. Deze recruteringskanalen zijn goed op de hoogte van de wensen van Wycor en de mogelijkheden bij Wycor waardoor er een goede wisselwerking ontstaat. Leeftijd (jaar) Geslacht Functie Jaar Totaal > 50 Man Vrouw Arbeider Bediende Tabel 12: Overzicht instroom Er is gemiddeld zowel bij onze arbeiderspopulatie als bij onze bedienden weinig verloop vast te stellen. Gemiddeld is de instroom bij de arbeiders gelijk aan de uitstroom. De voornaamste oorzaken van uitstroom bij onze arbeiders zijn brugpensionnering en ontslag werknemer. Bij de bedienden is er gemiddeld meer instroom dan uitstroom. De voornaamste oorzaken van instroom bij de bedienden zijn versterking van de ondersteunende diensten en een versterking van de projectuitvoering. Leeftijd (jaar) Geslacht Functie Anciënniteit (jaar) Jaar Totaal > 50 Man Vrouw Arbeider Bediende > Tabel 13: Overzicht uitstroom In 2013 merken we een hogere uitstroom van medewerkers met een anciënniteit langer dan tien jaar. Hieronder vallen enkele medewerkers die reeds langdurig afwezig waren wegens ziekte. Verder noteren we enkele pensioneringen en twee arbeiders die reeds enkele jaren afwezig waren door loopbaanonderbreking. Lokale werkgelegenheid Jaar Afstand woon-werk (km) > Tabel 14: Aantal werknemers die binnen een bepaalde afstand van het wonen [33] 33 63

34 In tabel 14 wordt het aantal werknemers vermeld die binnen een bepaalde afstand van het werk wonen. Eind 2013 werkt bijna 60 % van de medewerkers in een straal van 20 km van het werk. Wycor levert dus een belangrijke bijdrage aan de lokale werkgelegenheid. Al stellen we vast dat het percentage gedaald is in vergelijking met Opleidingen Wycor voorziet de nodige opleidingen opdat alle werknemers zich ten volle professioneel kunnen ontplooien. Een tiental jaar geleden werd gestart met het opleidingsbeleid bij Wycor. Niet dat er daarvoor niet aan opleidingen werd gedaan, verre van zelfs, maar er bleek toch nood aan centralisatie en optimalisatie van alles wat met opleidingen te maken had. Het voorzitterschap van Rik Hinnens bij het Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) in 2008 betekende een belangrijke nieuwe stap in de goede richting. In datzelfde jaar werd de functie van verantwoordelijke voor opleidingen en HR gecreëerd. Opleidingen en HR gecombineerd betekent een grote meerwaarde vanwege de verbondenheid van beide items. In werd Wycor beloond voor deze inspanningen met de Bouwopleidingsaward. Voor bedienden werd een opleidingstraject uitgestippeld. Gedurende zeven weken (één voormiddag per week) worden nieuwe collega s vertrouwd gemaakt met de meest noodzakelijke informatie om hun functie bij Wycor goed te kunnen uitoefenen. Dit gaat van een rondleiding in de ateliers, de opmaak van de noodzakelijke formulieren, tot zeer ver doorgedreven technische informatie. [34] 34 63

35 Voor de begeleiding van de arbeiders worden peters opgeleid en wordt voor bepaalde functies in het atelier een 1/1 opleiding voorzien aan, bijvoorbeeld de bediening van CNC machines of computergestuurde opdeelzaag of kantenlijmer. Voor arbeiders op de werf, werden een tiental peters opgeleid. Deze mensen, meestal zeer ervaren en gedreven schrijnwerkers, volgden de mentoropleiding. Ondanks de meestal zeer hectische werkomstandigheden op de werf, proberen zij zich zo goed mogelijk te kwijten van hun taak: ervoor zorgen dat de jonge of nieuw aangeworvenen zich goed voelen binnen Wycor en ze klaarstomen tot volwaardige collega s. Voor elke nieuwe collega, onafhankelijk van zijn functie binnen het bedrijf, wordt een opleidingsplan opgesteld. Samen met de verantwoordelijke wordt de nood aan specifieke opleidingen bekeken. Op de eerste werkdag krijgt elke nieuwe medewerker een onthaalopleiding. Deze introductie omvat een voorstelling van het bedrijf, toelichting van het arbeidsreglement, een rondgang in het atelier, uitleg over het kwaliteits-, veiligheids-, en milieugebeuren, Dit neemt per medewerker ongeveer vier uur in beslag. In 2014 start er een nieuw project waarbij er zal gewerkt worden rond de thema s onthaal en competentiemanagement. De bedoeling is om het onthaal van de nieuwe medewerkers verder te optimaliseren en de competenties van onze medewerker te registreren en te beheren. Deze thema s kwamen aan het licht bij een bevraging die werd afgenomen bij onze medewerkers. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Uittreksel 8: Bedrijfsinterne opleidingen bij Wycor (Constructiv, 2013) [35] 35 63

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

VDM MARITIME BVBA

VDM MARITIME BVBA VDM MARITIME BVBA - 895761445 78 Kredietlimiet 29.000 Aankooplimiet 0 Status actief Rechtzaken nee Dagvaardingen nee Protesten nee Samenvatting Ondernemingsnummer 895761445 Nummer van de vestigingseenheid

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Welkom bij WaasSolar

Welkom bij WaasSolar Onthaalbrochure Veiligheid - Gezondheid - Milieu Welkom bij WaasSolar Onthaalbrochure WaasSolar Pagina 1 Missie van de onderneming WaasSolar Bvba Als relatief jonge Waaslandse onderneming werkt WaasSolar

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER F030-5.0 1 Inhoud IVOC checklist Inlichtingen over de aanwerving pagina 3 Voorbereiding van het onthaal pagina 4 Dag van de aanwerving pagina

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 BMA Ergonomics b.v. rapporteert volgens de core variant van versie G4 van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Op de indicatoren en de informatie in het

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG16/187 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014, GEWIJZIGD OP 6 SEPTEMBER 2016, INZAKE DE TOEGANG TOT DE

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Van offerte tot uitvoering Welke tools?

Van offerte tot uitvoering Welke tools? 16/10/2017 1 Van offerte tot uitvoering Welke tools? Stijn MOSTMANS - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Beheer en kwaliteit Afdeling Beheer van het WTCB Kostprijsberekening Planning

Nadere informatie

1. Kaderovereenkomsten: Eén enkele overeenkomst voor werken bestaande uit tussenkomsten die "op vraag" op verschillende plaatsen uitgevoerd worden.

1. Kaderovereenkomsten: Eén enkele overeenkomst voor werken bestaande uit tussenkomsten die op vraag op verschillende plaatsen uitgevoerd worden. Vragen 1. Kaderovereenkomsten: Eén enkele overeenkomst voor werken bestaande uit tussenkomsten die "op vraag" op verschillende plaatsen uitgevoerd worden. 2. Overeenkomsten van onbepaalde duur Hoe de begin-

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CHECKLIST BRUSSELSE DIVERSITEITSPLANNEN. Checklist voor een nieuw diversiteitsplan

CHECKLIST BRUSSELSE DIVERSITEITSPLANNEN. Checklist voor een nieuw diversiteitsplan CHECKLIST BRUSSELSE DIVERSITEITSPLANNEN Checklist voor een nieuw diversiteitsplan 1. Betrokkenheid van de werknemers bij het opmaken van het diversiteitsplan Wordt het plan opgesteld in samenwerking met

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie