DUURZAAMHEIDSVERSLAG EEN GEVESTIGDE WAARDE OP GEBIED VAN INTERIEUR, RENOVATIE, AFWERKING & PROJECTORGANISATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEIDSVERSLAG EEN GEVESTIGDE WAARDE OP GEBIED VAN INTERIEUR, RENOVATIE, AFWERKING & PROJECTORGANISATIE"

Transcriptie

1 è DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 EEN GEVESTIGDE WAARDE OP GEBIED VAN INTERIEUR, RENOVATIE, AFWERKING & PROJECTORGANISATIE

2 Inhoudsopgave Over het verslag... 3 Introductie... 4 Voorwoord... 4 Over Wycor... 5 Waarden en normen... 7 Eigendomsstructuur... 8 Organisatiestructuur... 9 Betrokkenheid van de stakeholders Materialiteit Stakeholders van Wycor Streven naar continuïteit Financiële continuïteit Afzetmarkten Investeringen Klantentevredenheid Lidmaatschappen Duurzame relatie met leveranciers en onderaannemers Werken bij Wycor Duurzame relatie met de werknemers Lokale werkgelegenheid Opleidingen Diversiteit Afwezigheidsbeleid Veiligheid en welzijn Impact op het milieu Afvalbeleid Luchtemissies Bodem- en grondwaterverontreiniging Duurzaam transport Milieucharter Oost-Vlaanderen Duurzaam bouwen Duurzame infrastructuur GRI G4 inhoudsopgave Bibliografie Overzicht grafieken Overzicht tabellen Overzicht figuren Overzicht uittreksels Assurance verslag van de onafhankelijke auditor [2] 2 63

3 Over het verslag GRI Dit duurzaamheidsverslag werd opgesteld conform de G4 richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). Scope Dit verslag bevat de resultaten van Wycor. Over de verbonden ondernemingen Wycimmo en Wycotec wordt er niet gerapporteerd. Wycor is niet verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te maken. Verslagperiode Het voorliggend rapport is het eerste duurzaamheidsverslag opgemaakt door Wycor. In dit rapport wordt rekening gehouden met data over de periode Wycor zal elke twee jaar een duurzaamheidsverslag opmaken. Vorm van het verslag Een samenvatting van het duurzaamheidsverslag wordt gepubliceerd op de website van Wycor: Verificatie Om ons duurzaamheidsverslag geloofwaardig en robuust te maken naar de diverse stakeholders toe, verkiest Wycor een verificatie door een onafhankelijke derde partij. Zo tonen we niet enkel de duurzaamheidsprestaties, maar ook dat ze een accuraat een getrouw beeld geven van de performantie van de organisatie op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Wycor opteert voor een verificatieteam van EY. Er wordt gekozen voor een beperkt nazicht, waarbij voor drie indicatoren de in het verslag opgenomen informatie wordt nagetrokken en waarbij de kwaliteit van het verslag wordt nagegaan. Het duurzaamheidsverslag is aangemeld bij de GRI. Contact Voor meer inlichtingen met betrekking tot dit verslag kan men terecht bij Maarten De Smet op het mailadres: [3] 3 63

4 Introductie Voorwoord Bouwbedrijven krijgen meer en meer de vraag om duurzaam en transparant te werken vanuit de samenleving: architecten, aannemers, eindconsumenten, media, beleidsmakers. Het betekent dat we ons als bedrijf zelf doelstellingen aanmeten om steeds beter te presteren, zowel op economisch, milieu- als sociaal vlak, en hierover intern en extern communiceren. Wycor investeert in een nieuwe stofafzuiginstallatie Wycor is al een tijdje bezig met de pijlers financieel, sociaal en milieu. Echter deze pijlers werden tot nu toe nog te weinig als een samenhangend geheel gezien. Het financiële luik had natuurlijk de eerste prioriteit. Het is natuurlijk onontbeerlijk voor de continuïteit en de verdere groei van de organisatie. Op sociaal vlak springt het opleidingsbeleid er uit. In 2013 werd er deelgenomen aan de verkiezing van VOKA Regio Ambassadeur. Het thema in 2013 was HR. Naar milieuverantwoord ondernemen werd er naast de toepassing van Beste Beschikbare Technieken (BBT) zoals bijvoorbeeld de investering in een frequentiegestuurde stofafzuiginstallatie geopteerd voor de deelname aan het Milieucharter Oost-Vlaanderen. [4] 4 63

5 Bij Wycor is er dus een toenemende bewustwording van het belang van duurzaam ondernemen. Getuige hiervan het eerste Wycor duurzaamheidsverslag dat hier voorligt. Over Wycor Wycor staat voor een kwaliteitsvolle aanneming van schrijnwerk en gebouwafwerking en biedt een totaalaanbod op het vlak van renovatie, binnen- en buitenafwerking. De volledige coördinatie en opvolging wordt in eigen beheer gerealiseerd. Hiervoor kan het rekenen op zijn 220 tal hooggekwalificeerde medewerkers die garant staan voor kwalitatief werk binnen de afgesproken timing. Uittreksel 1: Visierapport 2012 (Vlaamse Confederatie Bouw, 2012) Wycor is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en plaatsing van vast meubilair, binnen- en buitenschrijnwerk, brandcompartimentering en de totale binneninrichting in utiliteits- en kantoorgebouwen. Door een doorgedreven specialisatie, vooral in de bancaire en health-care sectoren, staat Wycor ook steeds meer en meer in voor de volledige organisatie en coördinatie van het totale bouwproces. Wycor is een klasse 8 erkend aannemingsbedrijf en beschikt over de nodige certificaten op het vlak van kwaliteitsopvolging (ISO 9001), veiligheid in het atelier en op de werf (VCA**) en verantwoord houtgebruik (FSC-CoC-certificaat). [5] 5 63

6 Wycor streeft bij het bouwproces naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van aangeboden producten en diensten. Het levert door de klantgerichte mentaliteit een eindproduct af dat de totale tevredenheid van de klant wegdraagt. Europees Parlement Brussel Wycor staat voor open communicatie zowel naar de klanten toe als binnen het eigen bedrijf. Het besteedt de grootste zorg aan goede werkomstandigheden en opleidingsmogelijkheden voor zijn medewerkers. Wycor beschikt over een BENOR-merk voor 7 types brandwerende producten waarvan de voornaamste houten schuif-, draai- en zwaaideuren zijn. Deze producten worden op de markt gebracht onder de naam ComTec. Het BENOR-merk geeft aan dat een product in overeenstemming is met een Belgische norm (NBN). Vooraleer een nieuw producttype onder het BENOR-merk kan vervaardigd worden dient de conformiteit initieel bewezen te worden door typeproeven. Deze geschieden naargelang het geval door de fabrikant zelf onder toezicht van de certificatie-instelling of in een extern beproevingslaboratorium. Wycor kiest voor het BENOR-merk om te voldoen aan de vraag uit de markt naar een onafhankelijke en betrouwbare bevestiging van de overeenstemming van de bouwproducten met de technische specificaties en van hun gebruiksgeschiktheid in een specifieke toepassing. Jaarlijks krijgt Wycor één of meerdere controlebezoeken van het Belgisch technisch Centrum van de houtbewerking en het meubel (TCHN). Doorheen het jaar worden bij levering stalen van het hout voor de brandwerende producten gecontroleerd op ondermeer vochtigheid en soortelijk gewicht. Deze stalen worden bewaard. Wycor heeft ook een dochteronderneming Wycotec die gespecialiseerd is in metalen deuromlijstingen en stalen schrijnwerk. Het is overduidelijk dat Wycor een uitgebalanceerd totaalconcept kan bieden voor een zorgeloos parcours. [6] 6 63

7 Dankzij onze uitgebreide knowhow, flexibiliteit, een up-to-date machinepark, ervaren medewerkers, kunnen we in ons eigen atelier kwalitatief hoogwaardig meubilair, binnen- en buitenschrijnwerk, brandwerend schrijnwerk, aanbieden. Deze worden tevens door onze ervaren plaatsingsteams "on site" geleverd, geplaatst en geïnstalleerd. Wycor is verdeler in België van het FLAMECHECK gamma. Dit gamma hoogwaardige brandvertragende vernissen op waterbasis is speciaal ontworpen om rechtstreeks aangebracht te worden op hout. Waarden en normen De waarden en normen van Wycor worden beschreven in een aantal documenten: beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid en Milieu, arbeidsreglement, huisreglement, onthaalbrochure, Bij het onthaal maakt een nieuwe medewerker kennis met de gedragsnormen die bij Wycor van tel zijn. Er wordt verondersteld dat er wordt gehandeld conform deze principes. Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid en Milieu Wycor is er van overtuigd dat de zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu een prioriteit is bij het uitvoeren van de activiteiten. Daarom streeft Wycor er continu naar om een kwalitatief product af te leveren dat voldoet aan de eisen van de klant zonder de veiligheid van onze werknemers en derden in gevaar te brengen met een minimale belasting van het milieu. Missie (onthaalbrochure) Voor onze klanten: Wycor zorgt voor het afleveren van een eindproduct dat een totale tevredenheid van de klant wegdraagt. Wycor streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten. Een klantgerichte mentaliteit is één van onze grootste troeven. Voor onze medewerkers: Wycor voorziet de nodige opleidingen opdat alle werknemers zich ten volle professioneel kunnen ontplooien. Wycor streeft naar een optimale groepsgeest door middel van een open communicatie. Wycor heeft als grootste zorg om de werkomstandigheden van al haar medewerkers zo veilig en gezond mogelijk te maken. Voor de omgeving: Wycor verbindt er zich toe om een milieubeleid te volgen dat voldoet aan alle relevante wettelijke en regelgevende milieuvoorschriften die van toepassing zijn op haar activiteiten, producten en diensten. [7] 7 63

8 Huisreglement Het naleven van de veiligheidsnormen is een absolute arbeidsvoorwaarde in onze organisatie. Er mag enkel van een veiligheidsnorm afgeweken worden om een groter risico af te wenden of om hulp te bieden in noodsituaties. Beleidsverklaring alcohol en drugs Het werkgerelateerd gebruik van alcohol en drugs is één van de factoren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het ook een negatieve impact hebben op de productiviteit en de kwaliteit van het werk en kan het imago van Wycor erdoor geschaad worden. Eigendomsstructuur Wycor is als rechtsvorm een naamloze vennootschap (NV). Naast Wycor onderscheiden we nog de entiteiten Wycimmo en Wycotec. Ze zijn beiden ook een naamloze vennootschap. Wycimmo beheert de onroerende goederen en verhuurt gebouwen aan Wycor. De aandelen van zowel Wycor als Wycimmo zijn verdeeld over enerzijds Crea Invest (34 %) en anderzijds een aantal particuliere aandeelhouders (66 %). Wycotec is de dochteronderneming van Wycor, die instaat voor de productie van metalen schrijnwerk. Wycotec is gevestigd in de buurt van Luik. Wycor is de hoofdaandeelhouder van Wycotec (98 %). De overige aandelen (2 %) zijn in handen van particuliere aandeelhouders. In onderstaande figuur wordt de eigendomsstructuur van Wycor schematisch weergegeven. Particuliere aandeelhouders Crea Invest NV 66% 66% 34% 34% Wycor NV Wycimmo NV 2% 98% Figuur 1: Eigendomsstructuur Wycotec NV [8] 8 63

9 Organisatiestructuur De Raad van bestuur (RVB) van Wycor bepaalt de visie en de strategie van het bedrijf. Volgende personen maken er deel van uit: Dhr. Serge De Cuyper, Dhr. Edwald Raemdonck, Dhr. Alfred Stevens en Dhr. Rik Hinnens. Dhr. Rik Hinnens is tevens de Gedelegeerd Bestuurder van Wycor. ORGANIGRAM WYCOR (dd ) RVB Gedelegeerd bestuurder Executief Comité Stuurgroep Preventieadviseur Kwaliteitsverantw. Milieuverantw. Directie Directie Financieel Directeur Jacques Polet Algemeen Directeur Rik Hinnens Directeur Productie Johan Van Muylder Directeur Uitvoering Hendrik Wulteputte Technisch Directeur Chris Decaesstecker Technisch- en Commercieel directeur Wim Meneve Directeur Comtec Pascal Vercammen - Financiële afdeling - Afdeling HRM (arbeiders) - Juridische afdeling - Afdeling Calculatie - Afdeling Calculatie meubel en schrijnwerk - Afdeling secretariaat - ICT afdeling - Inkoopafdeling - Engineeringsafdeling - Productieafdeling - Afdeling beheer infrastructuur en uitrusting - Afdeling Project - Afdeling Technische ondersteuning en R&D - Commerciële relaties en Bouwteam-projecten - Afdeling logistiek - Afdeling Comtec - Afdeling Buitenschrijnwerk Figuur 2: Organigram Wycor Het Executief Comité bestaat uit een team van zes personen, met name Dhr. Rik Hinnens (Algemeen Directeur), Dhr. Wim Meneve (Technisch- en Commercieel Directeur), Dhr. Jacques Polet (Financieel Directeur), Dhr. Johan Van Muylder (Productiedirecteur), Dhr. Hendrik Wulteputte (Directeur der werken) en Dhr. Chris Decaesstecker (Technisch Directeur). Het Executief Comité adviseert de Raad van bestuur bij de bepaling van het beleid (visie en strategie van Wycor) en voert het uitgestippelde beleid uit. [9] 9 63

10 De Stuurgroep heeft een technisch adviserende functie. De Stuurgroep kan voorstellen formuleren die ter evaluatie voorgelegd worden aan het Executief Comité. De Stuurgroep is samengesteld uit de leden van het Executief Comité aangevuld met een achttal personen met name: Mevr. Caroline Mees (Projectmanager), Dhr. Luc De Corte (Projectmanager), Dhr. Philippe Honoré (Projectmanager), Dhr. Oscar Lelie (Inkoopmanager), Dhr. Filip Meert (Projectmanager), Dhr. Rien van der Wielen (Productieverantwoordelijke), Dhr. Steven Van Loey (Verantwoordelijke Engineering) en Dhr. Pascal Vercammen (Directeur ComTec). Eén van de taken van de Stuurgroep is het formuleren van voorstellen met betrekking tot duurzaamheid. Dhr. Maarten De Smet is zowel preventieadviseur als kwaliteits- en milieuverantwoordelijke. Hij informeert zich rond duurzaamheidsthema s door onder andere het bijwonen van opleidingen en seminaries. Hij stelt verbeteringsprojecten voor aan de directie. Hij volgt deze projecten op in overleg met de betrokken verantwoordelijke. Tevens doet hij in samenwerking met de verantwoordelijke infrastructuur en uitrusting de nodige analyses inzake afvalverbruik, energieverbruik, waterverbruik, luchtemissies [10] 10 63

11 Betrokkenheid van de stakeholders We zijn ervan overtuigd dat een duurzaam beleid alleen kan gerealiseerd worden door een nauwe samenwerking met onze interne en externe stakeholders. We hebben regelmatig contact met de verschillende groepen van stakeholders, in het bijzonder met de medewerkers, klanten, leveranciers, onderaannemers, opleidingsorganisaties, Met de medewerkers zijn er diverse overlegmomenten op de verschillende niveaus. Dit gaat van toolboxmeetings met betrekking tot veiligheid en welzijn, verbetergroepen werf, functioneringsgesprekken, toelichting van de jaarprestaties, syndicale vergadering, veiligheidsvergadering, tot het wekelijkse ploegbazenoverleg in het atelier. Dagelijks onderhouden onze medewerkers contact met deze externe stakeholders. In september 2013 werd er een opendeurdag georganiseerd. Het bedrijf werd opengesteld voor al onze relaties. De bedoelingen waren veelzijdig: het toelichten van de activiteiten van Wycor, het versterken van de band met klanten, leveranciers en architecten, het aantrekken van prospects, Er werden een 800 tal bezoekers ontvangen. Het was tevens de ideale gelegenheid om aan al onze werknemers de kans te bieden om hun werkomgeving aan hun gezinsleden te tonen. Sinds 2012 doet Wycor mee aan de Open Wervendag. Dit is een initiatief van de Confederatie Bouw. In 2013 werd de werf Wit Gele Kruis Oost- Vlaanderen opengesteld voor bezoekers. Wycor deed in 2013 mee aan de verkiezing tot Voka ambassadeur voor de regio Dendermonde. Het thema van de ambassadeursverkiezing in 2013 was HR. Op de verkiezingsavond werd het HR-beleid van Wycor toegelicht door onze algemeen directeur Rik Hinnens. Uittreksel 2: Open Wervendag 2012 (Confederatie Bouw, 2012) [11] 11 63

12 Relevantie voor stakeholders Materialiteit Voor het bepalen van de onderwerpen van het duurzaamheidsverslag die zowel de organisatie als zijn stakeholders aanbelangen, werd er een materialiteitsstudie uitgevoerd. Wycor baseerde zich onder meer op het paspoort Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-paspoort) voor de bouwsector. Dit MVO-paspoort werd in opdracht van het FVB Constructiv opgesteld door EY en gevalideerd door verschillende stakeholders: Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB), Centrum Duurzaam Bouwen, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), Vanhout, Wycor, Team Duurzame Ontwikkeling (DAR-Vlaamse overheid) en Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV). Ook de Vlaamse en Brusselse Confederatie Bouw en het preventie-instituut van de bouw (NAVB) werden geconsulteerd bij de inhoudelijke opmaak van het MVO-paspoort. Het MVOpaspoort verzamelt de meest relevante uitdagingen in de bouwsector en koppelt hieraan duurzaamheidsindicatoren. De thema s die aan bod komen in het MVO-paspoort werden door een representatief team van Wycor medewerkers geëvalueerd. Op basis van een aantal interne besprekingen en analyses werd gekomen tot een lijst met kernthema s. Tijdens deze analyses werd ook dieper in gegaan op de visie van Wycor rond duurzaamheid en hoe deze ingepast worden in de algemene bedrijfsstrategie. Er werd hierbij stil gestaan bij het belang van de kernthema s voor de interne en externe stakeholders. Op deze manier werd gekomen tot een materialiteitsmatrix, waarin de verschillende thema s weergegeven worden rekening houdend met de relevantie zowel voor de interne als voor de externe stakeholders. Thema's Figuur 3: Materialiteitsmatrix Relevantie voor Wycor [12] 12 63

13 Top materiële thema s voor interne en externe stakeholders: 1. Veiligheid en welzijn 2. Opbrengst en financiële continuïteit 3. Opleiding 4. Certificatie en normering 5. Afvalpreventie, -reductie en -hergebruik 6. Klanttevredenheid Belangrijk thema voor interne en externe stakeholders: 7. Werken met duurzame leveranciers en onderaannemers Belangrijke thema s voor interne stakeholders: 8. Energie 9. Verloop 10. Diversiteit 11. Emissies Belangrijk thema voor externe stakeholders: 12. Lokale werkgelegenheid Minder relevante thema s voor interne en externe stakeholders: 13. Materialengebruik 14. Aankoop duurzame materialen 15. Waterverbruik 16. Impact op lokale gemeenschappen De minder relevante thema s materialengebruik, aankoop duurzame materialen, waterverbruik en impact op lokale gemeenschappen worden hieronder kort besproken. Verder in het duurzaamheidsverslag komen ze niet meer aan bod. Materialengebruik / aankoop duurzame materialen Wycor heeft meestal zeer weinig inspraak in de materiaalkeuze van de opdrachtgever, architect of bouwheer. Het bestek schrijft de materialen, die gebruikt moeten worden in het project, voor. Wycor beschikt wel over een FSC -certificaat en kan dus op vraag van de klant producten vervaardigen uit hout afkomstig van duurzaam bosbeheer. Waterverbruik Zowel tijdens het productieproces bij Wycor als op de werven wordt het waterverbruik tot een minimum beperkt. Het leidingwater wordt gebruikt in de keuken van beide refters (afwasmachine, maken van koffie en thee, ), wasbakken in de toiletten en douches of wordt in een multibox meegegeven naar de werf. Het wordt beperkt gebruikt in het productieproces. Het leidingwater in het productieproces wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het uitspoelen van borstels aan de lijmpersen en [13] 13 63

14 het reinigen van het spuitmateriaal met behulp van de reiniging- en waterrecyclingmachine in de spuitafdeling. Hemelwater wordt opgevangen en gebruikt als spoelwater in de toiletten. Wycor loost alleen huishoudelijk afvalwater van het atelier en de burelen. Het bedrijfsafvalwater betreft spoelwater van lijm- en verfborstels. Dit wordt verzameld in vaten van 200 l en wordt afgevoerd door een erkende firma. Impact op lokale gemeenschappen De impact van de werkzaamheden uitgevoerd door Wycor op lokale gemeenschappen is eerder beperkt. Waar het risico op overlast voor de lokale gemeenschappen zich toch voordoet worden de noodzakelijke maatregelen genomen om de hinder tot een minimum te beperken. Tussen het atelier en het woongebied bevindt zich een bufferzone. Verder worden de poorten aan de zijde van het woongebied consequent gesloten gehouden. Er wordt ook aandacht geschonken om geen draaiende voertuigen buiten te stationeren. Op de werven trachten we in overleg met de bouwheer en de lokale ordediensten de noodzakelijke afspraken te maken om de impact van de werf op de buurt te beperken bijvoorbeeld lawaaierige werken uitvoeren op vooraf afgesproken tijdstippen, treffen van stofwerende maatregelen, inname van de openbare weg in samenspraak met de lokale politie, periodieke opkuis van de openbare weg, het afbakenen van de werfzone, leveringen op minder drukke tijdstippen, Stakeholders van Wycor De interne stakeholders zijn de medewerkers, vakbondsafvaardiging, aandeelhouders en bestuursorganen. De externe stakeholders zijn: sector- en bedrijfsorganisaties, overheid, architectenen ingenieursbureaus, dochterorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, omwonenden,... Financiële instellingen worden benoemd als toekomstige stakeholders. Vakbond Wycor heeft vier vakbondsafgevaardigden. Ze zijn allen aangesloten bij het ACV. Maandelijks vind er overleg plaats tijdens de syndicale vergadering en de veiligheidsvergadering. Op deze vergaderingen worden er ook duurzaamheidsthema s besproken. De vakbondsafgevaardigden bezoeken maandelijks een aantal werven. Zij verdedigen de thema s uit de materialiteitsmatrix die de medewerkers belangrijk vinden. Aandeelhouders / bestuursorganen Wycor heeft vier hoofdaandeelhouders. Zij zetelen in de Raad van Bestuur en stippelen de visie en strategie van Wycor uit. Ze hechten een groot belang aan de thema s met een grote relevantie in de materialiteitsmatrix. Verder zijn de directieleden ook aandeelhouder. Zij zetelen in het Executief Comité en de stuurgroep. Via deze bestuursorganen zetten zij de visie en strategie met betrekking tot de relevantste thema s om in een beleid. [14] 14 63

15 Medewerkers De medewerkers zijn belangrijke interne stakeholders. Ze hechten voornamelijk belang aan veiligheid en welzijn, financiële continuïteit en opleiding. Een goed Human Resources (HR) beleid gekoppeld aan een welzijnsbeleid is essentieel want de werknemers zijn de hoofdspelers van het bedrijf. Zij zijn de knowhow van het bedrijf. Klanten De belangrijkste externe stakeholders zijn onze klanten. Dit zijn zowel de overheid als bedrijven uit de privésector. Onze klanten verwachten kwaliteitsvolle projecten die tijdig opgeleverd worden. Wycor besteedt hier dan ook veel aandacht aan door middel van de implementatie van een ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem, de opmaak van een degelijke projectplanning in MS-Project, het aanwerven en/of opleiden van gekwalificeerd personeel, het opbouwen van duurzame relaties met leveranciers en onderaannemers, Naast deze thematiek wordt door de meeste klanten (bijvoorbeeld ArcelorMittal, Constructiv, Volvo, ) veel belang gehecht aan veiligheid en welzijn. Voor deze klanten heeft Wycor het VCA**-certificaat behaald. Nog andere klanten zijn geïnteresseerd in het duurzaamheidsbeleid (bijvoorbeeld Fortis en KBC) of het milieubeleid (bijvoorbeeld Regie der Gebouwen). Om deze klanten een antwoord te bieden, is Wycor gestart met het verder uitwerken van het duurzaamheidsbeleid. De opmaak van het duurzaamheidsverslag is hier een gevolg van. [15] 15 63

16 Leveranciers Om onze projecten tot een goed einde te brengen heeft Wycor nood aan kwaliteitsvolle materialen. Deze worden aangeleverd door onze talrijke leveranciers. De producten worden verwerkt in het atelier of op de werven. Wycor tracht een duurzame relatie aan te gaan met de diverse leveranciers. Onze inkoopafdeling staat dagelijks in contact met de leveranciers. De belangrijke items bij de aankoopbesprekingen zijn prijs, kwaliteit en levertermijn. De leveranciers worden net zoals de onderaannemers tweemaal per jaar geëvalueerd op een aantal duurzaamheidsonderwerpen. Architecten- en ingenieursbureaus De architecten- en ingenieursbureaus begeleiden onze belangrijkste externe stakeholder onze klanten bij de verwezenlijking van een project. Een goede samenwerking met deze partijen is cruciaal voor het welslagen van het project. Deze partijen verwachten te kunnen samenwerken met een aannemer met gekwalificeerd personeel. De thematiek opleiding is hier dus in het spel. Tevens dienen de projecten op een veilige manier verwezenlijkt te worden. Het stilleggen van een werf naar aanleiding van een arbeidsongeval of een onveilige situatie is not done. Onderaannemers Ook de relatie met de onderaannemers is voor Wycor van groot belang. Zij dragen immers hun steentje bij om onze projecten tot een succes te maken. Een goeie samenwerking is hierbij van groot belang. [16] 16 63

17 Wycor besteedt veel aandacht aan het afsluiten van goede samenwerkingsovereenkomsten met onderaannemers. In de onderaannemingscontracten worden er naast bepalingen in verband met kwaliteit en timing ook voorwaarden gestipuleerd met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en sociale verplichtingen. Tweemaal per jaar worden de onderaannemers geëvalueerd. Wycotec Wycotec is een dochteronderneming van Wycor en is gespecialiseerd in de productie van metalen schrijnwerk en omlijstingen, al dan niet brandwerend. In het kader van de totale afwerking van gebouwen is Wycotec een belangrijke leverancier van Wycor. Uittreksel 3: Dochteronderneming Wycor (Wycor start nieuwe activiteit nabij Luik: Wycotec, 2012) Overheid De diverse overheidsdiensten hebben een verschillend interessegebied in de kernthema s van Wycor. De milieu-inspectie en de dienst milieuvergunningen van de gemeente Wetteren houdt zich bezig met onder andere afvalstoffen. Bij de eindevaluatie van het Milieucharter Oost-Vlaanderen Cyclus 2013 was er bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de dienst milieuvergunningen van de provincie Oost- Vlaanderen aanwezig. De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) volgt de thematiek veiligheid en welzijn op. Jaarlijks wordt het jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk overgemaakt [17] 17 63

18 aan de dienst TWW. Aan de hand van dit verslag wordt de periodiciteit van hun bedrijfsbezoeken bepaald. In kader van een ernstig arbeidsongeval wordt er een omstandig verslag overgemaakt aan de dienst TWW. Ook veiligheidsopleidingen zoals EHBO-nijverheidshelper, vorkheftruck, rolbrugbestuurder, hoogtewerker, zijn relevant voor hen. De sociale inspectie controleert of er aan alle wettelijke bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid wordt voldaan. Dit voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse werknemers. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan of er een Limosa-melding heeft plaatsgevonden voor de buitenlandse medewerkers. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de volledige keten van onderaanneming. Hierdoor is dit een belangrijk topic voor Wycor, dat hoofdzakelijk optreedt als hoofdaannemer. Andere controles zijn de melding van (onder)onderaannemers, arbeidsloon- en tewerkstellingsvoorwaarden, erkenning en klasse, sociale schulden, De lokale overheid is naast het milieuvlak ook geïnteresseerd in opbrengst en financiële continuïteit van Wycor om de lokale werkgelegenheid op peil te houden. Interim-, selectie- en detacheringskantoren Het is vandaag de dag niet evident om gekwalificeerd personeel aan te werven. Wycor heeft vooral nood aan schrijnwerkers en hogere technische profielen (bachelor hout, industrieel ingenieurs bouwkunde). Dit zijn zeer schaarse profielen, waardoor Wycor genoodzaakt is om continu tijd te investeren in het aantrekken van werkkrachten met de juiste studieachtergrond en ervaring. Wycor onderhoudt goede contacten met een aantal interim-, selectie- en detacheringskantoren die op continue basis vrijblijvend sollicitanten voorstellen. Deze recruteringskanalen zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden bij Wycor waardoor er een goede wisselwerking ontstaat. Onderwijsinstellingen Wycor onderhoudt goede contacten met een aantal onderwijsinstellingen. Er vinden bedrijfsbezoeken plaats bij Wycor om studenten kennis te laten maken met de realiteit op de werkvloer. Elk jaar geeft Wycor aan verschillende studenten de gelegenheid om hier hun stage te lopen. Regelmatig worden ook eindwerken van studenten begeleid door personeelsleden van Wycor. Indien de gelegenheid zich voordoet, krijgen deze jonge mensen een kans op vast werk aangeboden. Materiaal, zoals hout, dat door Wycor niet meer verwerkt kan worden, wordt aan de onderwijsinstellingen geschonken. Studenten kunnen deze materialen gebruiken tijdens de lessen om er verschillende technieken op toe te passen. Zo krijgen deze restmaterialen nog een nuttige bestemming. In 2010 werd er een convenant afgesloten ter verbetering van de doorstroom van leerlingen met een bouwdiploma naar bouwbedrijven. Het convenant bevat algemene afspraken om hieraan te verhelpen. De plechtige ondertekening van het convenant had plaats bij Wycor. Voor de bouwsector signeerde onze algemeen directeur Rik Hinnens (voorzitter Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid), voor de scholen minister van Onderwijs Pascal Smet. [18] 18 63

19 Uittreksel 4: Ondertekening onderwijsconvenant bij Wycor (Confederatie Bouw, Samenwerking tussen onderwijs en bouwsector. Onderwijsconvenant voor betere bouwopleidingen, 2010) Sector- en opleidingsorganisaties De confederatie Bouw verdedigt als overkoepelende werkgeversorganisatie voor de bouw de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners. In dit kader is het een belangrijke partner voor de financiële continuïteit van de organisatie. Onze algemeen directeur is voorzitter van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. Verder is het ook een belangrijke partner voor de organisatie van opleidingen. Constructiv koepelt het FVB, het NAVB en het Fonds voor bestaanszekerheid (FBZ). In functie van hun respectievelijke hoofdactiviteit hechten ze belang aan thema s uit de materialiteitsmatrix zoals opleidingen, veiligheid en welzijn. Wycor onderhoudt goede relaties met deze sectororganisaties. Onze algemeen directeur is nationaal voorzitter geweest van het FVB en is momenteel lid van de Raad van bestuur. Fedustria behartigt de belangen en bevordert de ontwikkeling van de textiel-, hout- en meubelindustrie. [19] 19 63

20 Wycor besteedt veel aandacht aan de vorming van het personeel. We zien de medewerkers als het kapitaal van de onderneming. Vandaar de relaties die onderhouden worden met diverse opleidingsorganisaties zoals VDAB, VETO, Syntra, Confederatie Bouw, Regelmatig organiseren zij op vraag van Wycor interne opleidingen op maat. De sectororganisaties FVB, OpleidingsCentrum Hout (OCH) en CEVORA stimuleren vakopleidingen door tussenkomst in de loons- en/of opleidingskost. Uittreksel 5: Op bezoek bij Wycor, Wycotec en Comtec (Bouwunie vzw, 2012) Omwonenden De bedrijfsgebouwen van Wycor grenzen aan een woongebied. De omwonenden zijn dus belangrijke externe stakeholders. Belangrijk voor deze groep stakeholders zijn de milieueffecten die het gevolg zijn van de werkzaamheden van Wycor zoals vb. lawaaihinder en emissies naar de lucht, bodem en grondwater. Begin 2014 werd er een nieuwe milieuvergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Bij het openbaar onderzoek in kader van de milieuvergunningsaanvraag hebben de omwonenden de mogelijkheid om klachten te formuleren. [20] 20 63

21 23,5% van de werknemers van Wycor werkt in een straal van 10 km van de bedrijfsgebouwen, maar liefst 59% van de werknemers werkt in een straal van 20 km van de firma. Deze interne stakeholders volgen de opbrengst en financiële continuïteit nauw op de voet daar zij graag in de nabijheid van hun woonplaats werken. Verzekeringsmaatschappijen De verzekeringsmaatschappijen zijn een externe stakeholder. Wycor beschikt over diverse polissen: burgerlijke aansprakelijkheid, autoverzekering, arbeidsongevallenverzekering, verzekering voor alle bouwplaatsrisico s (ABR), brandverzekering, Zowel onze arbeidsongevallen- en brandverzekeraar De Federale Verzekeringen als onze autoverzekeraar Baloise zijn geïnteresseerd in het veiligheids- en welzijnsthema van Wycor. In 2013 werd er ondermeer bij Wycor een preventievergadering met betrekking tot de bedrijfsvoertuigen door Baloise georganiseerd. Financiële instellingen We zien de financiële instellingen eerder als een toekomstige externe stakeholder. Ze zijn een belangrijke partner voor financiële verrichtingen, geldplaatsing en bankwaarborg. In moeilijkere economische tijden zijn zij een belangrijke partner om verdere groei mogelijk te maken. Verder hechten zij van hun kant belang aan de opbrengst en financiële continuïteit van Wycor. [21] 21 63

22 Streven naar continuïteit Financiële continuïteit Om de toekomst te kunnen garanderen is financiële continuïteit een belangrijke pijler. Met een solvabiliteit over de jaren heen van meer dan 40 % en een enge liquiditeit van gemiddeld rond 1,30 kan Wycor rekenen op een stevige financiële basis om de verdere groei van WYCOR te verzekeren. Het is ook een financiële buffer voor de uitdagingen van de toekomst. De omzetevolutie alsook de investeringsevolutie van de laatste tien jaren toont aan dat WYCOR een groeibedrijf is en de ambitie heeft om verder te groeien. Een van de financiële uitdagingen van de toekomst is om desondanks de steeds toenemende concurrentie de marges onder controle te houden. De jaarcijfers tonen aan dat we de laatste drie jaar een steeds hogere omzet moeten realiseren om een gelijkaardig eindresultaat te boeken. Dit illustreert dat de marges binnen het systeem van de openbare aanbestedingen zwaar onder druk staan. Uittreksel 6: Crisis zet marges zwaar onder druk (De Naeyer, 2013) Een efficiënt, tijdig en accuraat rapporteringssysteem is cruciaal. De financiële dienst rapporteert ieder maand uitgebreid aan het executief comité en ieder kwartaal aan de raad van bestuur. Deze informatie is essentieel voor de bedrijfsleiding om de juiste beslissingen te kunnen nemen en het beleid tijdig bij te sturen. In tabel 1, 2 en 3 vind je de balans, de resultatenrekening en enkele financiële ratio s van Wycor nv terug. Voor meer informatie kan men de jaarverslagen van Wycor raadplegen op de website van de Nationale Bank van België. [22] 22 63

23 I. Balans (in EUR) 2013 % 2012 % 2011 % Activa 1. Vaste activa , , ,08 13 Immateriële vaste activa , , ,64 Materiële vaste activa , , ,94 Financiële vaste activa , , ,50 Vorderingen op + 1 jaar 0,00 0,00 0,00 2. Vlottende activa , , ,01 87 Voorraden , , ,98 Vorderingen op -1 jaar , , ,76 Korte termijnbeleggingen , , ,00 Liquide middelen , , ,10 Overlopende rekeningen , , ,17 Totaal activa , , , Passiva 3. Eigen vermogen , , ,03 51 Kapitaal , , ,81 Uitgiftepremies , , ,94 Herwaarderingsmeerwaarden 0,00 0,00 0,00 Reserves , , ,99 Overgedragen resultaat 0,00 0,00 0,00 Kapitaalsubsidies , , ,29 4. Lange termijnschulden , , ,40 2 Voorzieningen , , ,22 Uitgestelde belastingen 0,00 0, ,18 Leningen en andere schulden 0,00 0,00 0,00 5. Korte termijnschulden , , ,66 47 Langetermijnschulden -1jaar 0,00 0,00 0,00 Financiële schulden Handelsschulden , , ,63 Belastingen , , ,68 Sociale lasten , , ,84 Overige schulden , , ,74 Overlopende rekeningen , , ,77 Totaal passiva , , , Tabel 1: Balans Wycor [23] 23 63

24 II. Resultatenrekening (in EUR) 2013 % 2012 % 2011 % 1. Omzet ,16 100, ,37 100, ,30 100,00 Verkopen ,29 97, ,24 99, ,73 99,94 Werken in uitvoering ,87 2, ,13 0, ,57 0,06 2. Verkochte aankopen ,12-71, ,67-68, ,19-68,23 Verkochte aankopen ,98 17, ,24 15, ,88 14,30 Onderaannemingen ,14 54, ,43 53, ,31 53,93 Brutowinst ,04 28, ,70 31, ,11 31,77 4. Overige kosten (61) ,14-5, ,81-5, ,92-4,81 Huur en huurlasten ,39-61, ,35-48, ,49-3,54 Onderhoud en herstellingen ,98-31, ,66-28, ,81-31,54 Leveringen a/d onderneming ,55-55, ,75-53, ,37-50,62 Vergoedingen aan derden ,75-17, ,34-13, ,46-20,26 Interimkosten ,64-31, ,16-26, ,18-22,20 Verzekeringspremies ,94-17, ,00-18, ,57-17,98 Reiskosten en relatiekosten ,89-22, ,55-13, ,84-14,46 Kosten studie en onderzoek 0,00 0,00 0,00 Bestuurderswedden ,00-19, ,00-18, ,20-11,78 5. Andere bedrijfsopbrengsten ,47 1, ,93 1, ,65 0,89 Subtotaal ,37 24, ,82 27, ,84 27,85 6. Personeelskosten ,56-20, ,51-22, ,19-25,07 7. Afschrijvingen ,55-0, ,96-0, ,87-1,10 Waardeverminderingen ,58 0, ,59 0,01 170,30 0,00 Voorzieningen ,10-0, ,28-0, ,71 0,59 8. Andere bedrijfskost ,40-0, ,45-0, ,41-0,35 Bedrijfsresultaat (EBIT) ,34 2, ,21 3, ,38 1,92 9. Financiële kosten ,26-0, ,81-0, ,17-0,38 Kosten van schulden , , ,78 Overige kosten , , , Financiële opbrengsten ,93 0, ,89 1, ,37 1,19 Gewoon resultaat ,01 3, ,29 4, ,58 2, Belastingen ,73-0, ,76-1, ,93-0,98 [24] 24 63

25 Resultaat na belastingen ,28 2, ,53 2, ,65 1, Uitzonderlijke items ,74 0, ,53-0, ,41 0,84 (incl ontr. & toev uitgest bel en reserves) Nettoresultaat ,02 2, ,00 2, ,06 2,60 Nettoresultaat ,02 2, ,00 2, ,06 2,60 Uitgekeerde winst ,00-1, ,15-1, ,00-1,39 Gereserveerd ,02 1, ,85 1, ,06 1,20 Tabel 2: Resultatenrekening Wycor Financiële ratio s Algemeen Gross margin percentage 28,18 31,47 31,77 (brutowinst/omzet)*100 Mark up 39,24 45,92 46,57 (brutowinst/verkochte aankopen)*100 Bruto toegevoegde waarde , , ,84 (omzet ) Personeelskost/bruto TW 84,87 83,41 90,04 Average tax rate 26,48 27,98 27,51 2. Rentabiliteitsratios Return on assets (RoA) 5,48 6,99 3,73 (ebit/totale activa) Return on sales (RoS) 2,39 2,66 2,60 (netto-inkomen/omzet+wiu) Return on equity (RoE) 12,65 13,09 9,96 (netto-inkomen/eigen vermogen) 3. Liquiditeit Bedrijfskapitaal , , ,35 (vlottende activa - kortetermijnschulden) acid test 1,64 1,65 1,84 (vlottende activa/kortetermijnschulden) Verfijnde liquiditeitsratio 1,36 1,45 1,63 (vlottende activa-voorraden/kortetermijnschulden) 4. Solvabiliteit (Algemene schuldgraad in %) Vreemd verm./eigen verm. 56,63% 57,06% 49,44% Solvabiliteit 43,37% 42,94% 50,56% Tabel 3: Financiële ratio s [25] 25 63

26 Afzetmarkten Het klantenbestand van Wycor kan opgedeeld worden in een aantal grote klantensectoren: de overheid, Niet-Gouvermentale Organisaties (NGO s), scholen, ziekenhuizen, privébedrijven en de bankensector. Daarnaast is er de omzet die door de afdeling ComTec gerealiseerd wordt. Hieronder wordt de omzet per klantensector weergegeven te samen met de procentuele bijdrage. Deze cijfers weerspiegelen de gefactureerde omzet. Er wordt geen rekening gehouden met regularisatierekeningen, vooruitbetalingen en doorrekeningen overheidskosten intercompany. Sector Omzet ( ) % Omzet ( ) % Omzet ( ) % Ziekenhuizen , , ,25 NGO , , ,62 Privébedrijven , , ,37 Banken , , ,79 Overheid , , ,38 Scholen , , ,36 ComTec , , ,24 Totaal Tabel 4: Omzet volgens klantensectoren De opsplitsing overheid versus privé geeft onderstaande cijfers. We merken het grote aandeel van de overheidsopdrachten. Deze werken worden binnengehaald via openbare aanbestedingen waar de marges onder druk staan. In 2014 zal er een commercieel verantwoordelijke aangeworven worden met als doestelling om meer privéopdrachten binnen te halen en uit te voeren. Dit zal ons minder afhankelijk maken van het systeem van openbare aanbestedingen. Sector Omzet ( ) % Omzet ( ) % Omzet ( ) % Overheid , , ,99 Privé , , ,01 Totaal Tabel 5: Omzet overheid versus privé Sector Omzet ( ) % Omzet ( ) % % Vlaanderen , , ,91 Brussel , , ,78 Wallonië , , ,31 Totaal Tabel 6: Omzet per regio [26] 26 63

27 Investeringen Investeringen zijn onontbeerlijk om de marktpositie van Wycor in de markt te handhaven en verder te verstevigen. De Raad van bestuur kiest voor een duidelijke investeringspolitiek door een groot deel van de jaarlijkse bedrijfswinst te herinvesteren in het bedrijf. In 2011 werd ,63 euro geïnvesteerd, in ,68 euro en in ,15 euro. In 2013 werd het grootste deel van het budget geïnvesteerd in rollend materieel, machines en installaties. Er werd een boorstraat met buffermagazijn aangekocht van Weeke. Deze machine maakt boorbewerkingen ten behoeve van het monteren van meubilair en ontlast de huidige CNC-machine. Tevens werd een dubbele verstekzaag Tryma voor het op maat zagen van glaslatten en een schaafmachine Weinig Cube aangeschaft. Teneinde de stofafzuiging van de boorstraat te kunnen waarborgen, werd er geïnvesteerd in een frequentiegestuurde afzuiginstallatie van Limoco. De opdeelzaag Selco en de machines in de meubelafdeling werden ook aangesloten op deze installatie. De nieuwe compressor werkt ook frequentiegestuurd. De frequentiesturing heeft een positieve invloed op het elektriciteitsverbruik. Wat het rollend materieel betreft, werd er diverse camionettes en personenwagens aangekocht. Tevens werd er geïnvesteerd in een nieuwe vrachtwagen. In 2012 had het rollend materieel het grootste aandeel in de investeringen. Verder werd er o.a. geïnvesteerd in een afzuiginstallatie in de metaalafdeling, een rolbrug en wandzwenkkraan in de montageafdeling, twee bouwliften voor verticaal transport op de werf en diverse hardware en software ten behoeve van de afdeling ICT. In 2011 werd de parkeerplaats voor de bedrijfsvoertuigen uitgerust met branddetectie en werd geïnvesteerd in een ramenstraat in de montageafdeling, een meerbladzaag van Raimann, vier bouwliften voor op de werf en diverse hardware voor ICT. De aanschaf van rollend materieel was beperkt in vergelijking met 2012 en [27] 27 63

28 Klantentevredenheid Wycor streeft er continu naar om een kwalitatief product af te leveren dat voldoet aan de eisen van de klant zonder de veiligheid van onze werknemers en derden in gevaar te brengen en met een minimale belasting van het milieu. Om dit te verwezenlijken werd een ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem geïmplementeerd. Afwijkingen, die de kwaliteit beïnvloeden, worden op de diverse niveaus geregistreerd en behandeld. In het atelier en op de werf worden er bijvoorbeeld systematisch kwaliteitscontroles uitgevoerd. Hiervoor werden de nodige instructies opgesteld. Andere kanalen voor de registratie van afwijkingen zijn attesten van goede uitvoering, aangetekende brieven, attesten van voorlopige oplevering, Ze zijn een indicator van klantentevredenheid. Voor bepaalde UZ Gent Brandwondencentrum representatieve projecten wordt een attest van goede uitvoering opgevraagd bij de opdrachtgever. Wycor hanteert een opvolgingssysteem voor de ontvangen aangetekende brieven. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat, indien noodzakelijk, tijdig de nodige actie ondernomen wordt. Ook wordt bijgehouden welke van deze aangetekende brieven ontvangen werden naar aanleiding van een klacht. In 2013 is het aantal klachten ondanks de stijgende omzet fors gedaald. Jaar # Aangetekende brieven (geen # Klachten via aangetekende % klachten via aangetekende Omzet (EUR) klacht) brief brief , , , , , ,16 Tabel 7: Opvolging aangetekende brieven Ook voor de opleveringen wordt een opvolgingssysteem gebruikt. Voor de indeling van de opleveringen worden vier categorieën gebruikt: 1. Oplevering zonder opmerkingen: het project is voorlopig opgeleverd zonder problemen. We beschikken over een proces verbaal (pv) van voorlopige oplevering al dan niet met opmerkingen. 2. Oplevering met opmerkingen: de voorlopige oplevering van het project is geweigerd of het pv van voorlopige oplevering in niet verkregen op eerste verzoek. 3. Oplevering is niet van toepassing: het bestuur voert geen oplevering uit. 4. Oplevering nog niet gebeurd: het project is beëindigd, maar er heeft nog geen officiële voorlopige oplevering plaatsgevonden. [28] 28 63

29 Jaar Aantal opleveringen Totaal Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie ,7 % 3 4,4 % 31 44,9 % 0 0 % ,8 % 3 3,6 % 40 47,6 % 0 0 % ,3 % 2 3,3 % 25 41,7 % 1 1,7 % Tabel 8: Opleveringen per categorie Lidmaatschappen Wycor is lid van enkele strategische organisaties die de belangen van de sector behartigen zoals bijvoorbeeld de Confederatie Bouw, Bouwunie,... Een volledig overzicht vind je terug in tabel 9. Onze algemeen directeur Rik Hinnens vervult zelf o.a. binnen de Confederatie Bouw enkele functies. Dit is belangrijk om hete hangijzers in de bouwsector aan te kaarten en invloed uit te oefenen op strategische beslissingen. Organisatie Naam Functie Innovatiecentrum Oost- Chris Decaesstecker (technisch Bestuurder Vlaanderen directeur) WTCB Chris Decaesstecker (technisch directeur Lid Technisch Comité schrijnwerk Confederatie Bouw Cluster Pascal Vercammen (directeur ComTec) Bestuurder Afwerking Confederatie Bouw Oost- Rik Hinnens Voorzitter Vlaanderen (algemeen directeur) Confederatie Bouw Rik Hinnens Bestuurder Nationaal (algemeen directeur) Confederatie Bouw Nationaal Rik Hinnens (algemeen directeur) Lid van de Nationale raad Confederatie Bouw Vlaams Rik Hinnens Bestuurder (algemeen directeur) Confederatie Bouw Rik Hinnens Lid Technische Commissie (algemeen directeur) Constructiv Rik Hinnens Bestuurder (algemeen directeur) Kamer van Koophandel Rik Hinnens Bestuurder (VOKA) Oost-Vlaanderen (algemeen directeur) VOKA regio Dendermonde Rik Hinnens (algemeen directeur) Bestuurder bij de Regionale raad WTCB Rik Hinnens (algemeen directeur) Lid van de Algemene vergadering Confederatie Bouw Oost- Vlaanderen Wycor Lid [29] 29 63

30 Bouwunie Wycor Lid Ondernemersplatform Wycor Lid (VKW) Oost-Vlaanderen Belgische Wycor Lid beroepsvereniging voor afwerkingsbedrijf (Bewap Tabel 9: Overzicht lidmaatschappen Duurzame relatie met leveranciers en onderaannemers De leveranciers en de onderaannemers zijn een essentiële schakel in het verwezenlijken van een bouwproject. Wycor tracht dan ook een duurzame relatie met hen op te bouwen. We bekomen dit door een goede selectie, duidelijke afspraken, communicatie en evaluatie. De leveranciers en de onderaannemers worden tweemaal per jaar geëvalueerd op vlak van veiligheid, kwaliteit, levertermijn en facturatie. Deze resultaten worden besproken op de stuurgroep. Op basis van deze beoordeling kan er een gesprek plaatsvinden met de betrokken firma. In allerlaatste instantie kan er beslist worden om niet meer samen te werken met deze firma. Hiernaast worden de onderaannemers periodiek gescreend op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en fiscaliteit bijvoorbeeld melding van Limosa. Verder wordt er in de overeenkomst met de onderaannemer verwezen naar het bouwplaatsreglement. In het bouwplaatsreglement worden er diverse punten met betrekking tot milieu vermeld die de onderaannemer dient na te leven op de werven van Wycor. In de onderstaande tabel wordt een beknopt overzicht gegeven van het aantal leveranciers en onderaannemers en de omzet die zij genereren Leveranciers Aantal Totale omzet (euro) Omzet top (euro) Onderaannemers Aantal Totale omzet (euro) Omzet top (euro) Tabel 10: Verdeling onderaannemers en leveranciers Onze grootste leveranciers qua omzet zijn de leveranciers van massief hout, plaatmateriaal, deurbladen, glas, maatmeubilair, metaalwaren, plaatwerk, isolatiemateriaal en verlaagde plafonds De grootste leverancier in 2011 en 2013 was dezelfde firma. Het betreft een houtleverancier. In 2012 leverde de grootste leverancier metaalwaren. [30] 30 63

31 De activiteiten van onze voornaamste onderaannemers, waarmee Wycor samenwerkt, betreffen het plaatsen van wanden, het plaatsen van plafonds, afbraakwerken, HVAC, elektriciteitswerken, schilderwerken, pleisterwerken, vloer- en wandbekleding, ruwbouw, automatische deuren, vloersystemen, cleanrooms, De top 20 van onze grootste onderaannemers (in functie van omzet) voor de laatste drie jaar varieert. Dezelfde namen komen regelmatig terug, echter hun positie in de top 20 is verschillend. De activiteiten op de werven van Wycor zijn sterk projectafhankelijk. Als we in een bepaald jaar bijvoorbeeld veel nieuwbouwprojecten realiseren, zal er logischerwijs minder beroep gedaan worden op een afbraakfirma. De top 20 leveranciers vormen meer dan 50 % van de totaal omzet. Dit toont een duurzame relatie aan. [31] 31 63

32 Werken bij Wycor Duurzame relatie met de werknemers Eind 2013 telde Wycor 217 medewerkers, tegenover 208 in Dit is een beperkte groei. Wycor heeft vooral nood aan schrijnwerkers en hogere technische profielen (bachelor hout, industrieel ingenieurs bouwkunde). Dit zijn zeer schaarse profielen, waardoor Wycor continu investeert in het aantrekken van werkkrachten met de juiste studieachtergrond en ervaring. Uittreksel 7: Aantrekken werkkrachten (Baeyens, 2012) We stellen het laatste jaar alleen een toename bij de mannen vast. De bouw blijft toch vooral een mannenjob. Wycor is hierop geen uitzondering. Dit blijkt ook uit de man-vrouwverhouding in de onderstaande tabel. Alle deeltijdse medewerkers zijn vrouwen. Alle werknemers werken ofwel voor het Paritair Comité (PC) voor het bouwbedrijf (124) ofwel het PC voor de stoffering en de houtbewerking (126) ofwel het PC voor de bedienden (218). Voor alle drie deze PC s is er een CAO van toepassing. Jaar # werknemers PC 124 PC 126 PC 218 Man Vrouw Voltijds Deeltijds Tabel 11: Overzicht werknemers Wycor In de bovenstaande tabel wordt alleen werknemers in rekening gebracht met een vast contract. Meer dan 95% heeft een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. In 2013 traden 30 mensen in dienst, tegenover 21 uitdiensttredingen. De tijdelijke contracten worden hier ook in rekening gebracht. De instroom steeds groter dan de uitstroom. Dit toont aan dat Wycor een aantrekkelijke werkgever is. Aan de instroom wordt actief gewerkt, onder meer door goede contacten met de (hoge)scholen. Studenten doen een stage in het atelier of op de werf of lopen mee met een projectverantwoordelijke. Voor de vakantiejobs vragen we ook studenten met een technische achtergrond. Vaak zijn dit studenten die vooraf al stage hebben gelopen bij Wycor. De stagiairs en jobstudenten worden intern geëvalueerd. Medewerkers van Wycor doen tevens jurering in de [32] 32 63

33 examencommissie voor laatstejaars schrijnwerkers, ingenieurs, Verder onderhoudt Wycor goede contacten met een aantal interim-, selectie- en detacheringskantoren die op continue basis vrijblijvend sollicitanten voorstellen. Deze recruteringskanalen zijn goed op de hoogte van de wensen van Wycor en de mogelijkheden bij Wycor waardoor er een goede wisselwerking ontstaat. Leeftijd (jaar) Geslacht Functie Jaar Totaal > 50 Man Vrouw Arbeider Bediende Tabel 12: Overzicht instroom Er is gemiddeld zowel bij onze arbeiderspopulatie als bij onze bedienden weinig verloop vast te stellen. Gemiddeld is de instroom bij de arbeiders gelijk aan de uitstroom. De voornaamste oorzaken van uitstroom bij onze arbeiders zijn brugpensionnering en ontslag werknemer. Bij de bedienden is er gemiddeld meer instroom dan uitstroom. De voornaamste oorzaken van instroom bij de bedienden zijn versterking van de ondersteunende diensten en een versterking van de projectuitvoering. Leeftijd (jaar) Geslacht Functie Anciënniteit (jaar) Jaar Totaal > 50 Man Vrouw Arbeider Bediende > Tabel 13: Overzicht uitstroom In 2013 merken we een hogere uitstroom van medewerkers met een anciënniteit langer dan tien jaar. Hieronder vallen enkele medewerkers die reeds langdurig afwezig waren wegens ziekte. Verder noteren we enkele pensioneringen en twee arbeiders die reeds enkele jaren afwezig waren door loopbaanonderbreking. Lokale werkgelegenheid Jaar Afstand woon-werk (km) > Tabel 14: Aantal werknemers die binnen een bepaalde afstand van het wonen [33] 33 63

34 In tabel 14 wordt het aantal werknemers vermeld die binnen een bepaalde afstand van het werk wonen. Eind 2013 werkt bijna 60 % van de medewerkers in een straal van 20 km van het werk. Wycor levert dus een belangrijke bijdrage aan de lokale werkgelegenheid. Al stellen we vast dat het percentage gedaald is in vergelijking met Opleidingen Wycor voorziet de nodige opleidingen opdat alle werknemers zich ten volle professioneel kunnen ontplooien. Een tiental jaar geleden werd gestart met het opleidingsbeleid bij Wycor. Niet dat er daarvoor niet aan opleidingen werd gedaan, verre van zelfs, maar er bleek toch nood aan centralisatie en optimalisatie van alles wat met opleidingen te maken had. Het voorzitterschap van Rik Hinnens bij het Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) in 2008 betekende een belangrijke nieuwe stap in de goede richting. In datzelfde jaar werd de functie van verantwoordelijke voor opleidingen en HR gecreëerd. Opleidingen en HR gecombineerd betekent een grote meerwaarde vanwege de verbondenheid van beide items. In werd Wycor beloond voor deze inspanningen met de Bouwopleidingsaward. Voor bedienden werd een opleidingstraject uitgestippeld. Gedurende zeven weken (één voormiddag per week) worden nieuwe collega s vertrouwd gemaakt met de meest noodzakelijke informatie om hun functie bij Wycor goed te kunnen uitoefenen. Dit gaat van een rondleiding in de ateliers, de opmaak van de noodzakelijke formulieren, tot zeer ver doorgedreven technische informatie. [34] 34 63

35 Voor de begeleiding van de arbeiders worden peters opgeleid en wordt voor bepaalde functies in het atelier een 1/1 opleiding voorzien aan, bijvoorbeeld de bediening van CNC machines of computergestuurde opdeelzaag of kantenlijmer. Voor arbeiders op de werf, werden een tiental peters opgeleid. Deze mensen, meestal zeer ervaren en gedreven schrijnwerkers, volgden de mentoropleiding. Ondanks de meestal zeer hectische werkomstandigheden op de werf, proberen zij zich zo goed mogelijk te kwijten van hun taak: ervoor zorgen dat de jonge of nieuw aangeworvenen zich goed voelen binnen Wycor en ze klaarstomen tot volwaardige collega s. Voor elke nieuwe collega, onafhankelijk van zijn functie binnen het bedrijf, wordt een opleidingsplan opgesteld. Samen met de verantwoordelijke wordt de nood aan specifieke opleidingen bekeken. Op de eerste werkdag krijgt elke nieuwe medewerker een onthaalopleiding. Deze introductie omvat een voorstelling van het bedrijf, toelichting van het arbeidsreglement, een rondgang in het atelier, uitleg over het kwaliteits-, veiligheids-, en milieugebeuren, Dit neemt per medewerker ongeveer vier uur in beslag. In 2014 start er een nieuw project waarbij er zal gewerkt worden rond de thema s onthaal en competentiemanagement. De bedoeling is om het onthaal van de nieuwe medewerkers verder te optimaliseren en de competenties van onze medewerker te registreren en te beheren. Deze thema s kwamen aan het licht bij een bevraging die werd afgenomen bij onze medewerkers. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Uittreksel 8: Bedrijfsinterne opleidingen bij Wycor (Constructiv, 2013) [35] 35 63

Inhoud. Inleiding... 3 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID... 12. DEEL 3: ECONOMIE... 14 3.1 Economische resultaten... 14 3.2 Lokale speler...

Inhoud. Inleiding... 3 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID... 12. DEEL 3: ECONOMIE... 14 3.1 Economische resultaten... 14 3.2 Lokale speler... DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 Inhoud Inleiding... 3 DEEL 1: BEDRIJF... 4 1.1 Voorstelling... 4 1.2 Operationele structuur... 7 1.3 Bestuur... 7 1.4 Globale speler... 9 1.5 Belanghebbenden... 10 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013

Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013 Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011-2012 1 Voorwoord 4 2 organisatieprofiel 6 Uitgelicht Duurzaamheid in de genen 6 Omzet 8 Financiële overheidssteun 8 Deugdelijk bestuur

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport

Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag 2012-2013 volgens GR4 Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag 2012-2013 volgens GR4 Inhoudstafel 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR.

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. COLOFON Duurzaam werken. Enkele suggesties voor syndicalisten die

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

Milieuverklaring 2015 De resultaten van het jaar 2014 in het kader van EMAS

Milieuverklaring 2015 De resultaten van het jaar 2014 in het kader van EMAS Milieuverklaring 2015 De resultaten van het jaar 2014 in het kader van EMAS voor Denys N.V. Voorwoord Als multispecialistische bouwgroep wil Denys bijdragen tot meer levenskwaliteit, door ontwerp en bouw

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

BOEK JA AR 2007/2008. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE

BOEK JA AR 2007/2008. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer: 0400.378.485 Tel. 02 360 10 40 Fax 02 360 02 07 Internet:

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2011 Coverfoto: Kristalprijs 2011. Foto: TIME Voorwoord Alblasserdam, april 2012 Lezer, Natuurlijk hoop ik dat dit sociaal- en financieel

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Inhoud Identiteitskaart Ecopower Drie doelstellingen in één coöperatief bedrijf - Ecopower investeert in hernieuwbare energie - Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik,

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Familie pg 6. Mens pg 7. Arbeids vreugde pg 10. Kwaliteit pg 9. Ondernemen pg 12. Respect pg 14. Voorwoord pg 3 Over ons pg 5 GRI pg 17

Inhoudstafel. Familie pg 6. Mens pg 7. Arbeids vreugde pg 10. Kwaliteit pg 9. Ondernemen pg 12. Respect pg 14. Voorwoord pg 3 Over ons pg 5 GRI pg 17 Duurzaamheidsverslag 2013 Eerlijkheid & Transparantie Graag zien Dankbaarheid Inhoudstafel Samenhorigheid Voorwoord pg 3 Over ons pg 5 GRI pg 17 Altijd op elkaar kunnen terugvallen Geld is niet hoogste

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie