Naslaghandleiding. Trimble Business Center Heavy Construction Edition. Versie 1.20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naslaghandleiding. Trimble Business Center Heavy Construction Edition. Versie 1.20"

Transcriptie

1 Naslaghandleiding Heavy Construction Edition Versie 1.20

2 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio U.S.A. Tel.: Gratis (in de VS): Fax: Copyright en handelsmerken , Trimble Navigation Limited. Alle rechten voorbehouden. Het logo met globe en driehoek en Trimble zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Publicatie informatie Dit is de Help voor versie 1.20 van de Trimble Business Center - Heavy Construction Edition software. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding ii

3 Contents Contents Command Reference 4 Survey and GNSS Glossary 57 Index 115 Heavy Construction Edition Naslaghandleiding iii

4 Command Reference Command Reference 3D weergave instellingen opdracht Met deze opdracht krijgt u toegang tot verschillende functies voor het wijzigen van de verticale schaal en gezichtshoek in de 3D weergave. 1. Zorg dat u een 3D weergave geopend hebt, of selecteer Beeld > Nieuwe 3D weergave. 2. Klik op 3D weergave instellingen in de lijst Alle opdrachten van het opdrachtvenster. Het opdrachtvenster 3D weergave instellingen verschijnt. 3D weergave Navigeren in 3D weergave 3D zijden inkrimpen opdracht Met deze opdracht creëert u een gesloten, driehoekige afbreeklijn, iets naar binnen geplaatst t.o.v. elke geselecteerde driehoekige 3D zijde. Het doel hiervan is het creëren van driehoeken waarvan een oppervlak kan worden gevormd, als dat eerder onmogelijk was door overlappende toppen in de 3D zijden. NB: deze opdracht wordt voornamelijk gebruikt om data te repareren van applicaties die punten met verschillende hoogten op dezelfde horizontale positie toestaan. De opdracht activeren: 1. Selecteer Beeld > Opdrachtvenster, of druk op F12. Het Opdrachtvenster verschijnt. 2. Klik op 3D zijden inkrimpen in de lijst Alle opdrachten, of typ 3dzijdeninkrimpen in de Opdracht regel boven aan het venster. Het opdrachtvenster 3D zijden inkrimpen verschijnt. 3D zijden inkrimpen Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 4

5 Command Reference Aanpassen opdracht Met deze opdracht kunt u deze software aan uw wensen en behoeften aanpassen. U kunt werkbalken, menuopdrachten en weergaveopties aanpassen, nieuwe knoppen aan werkbalken toevoegen en uw instellingen voor toekomstig gebruik opslaan/laden. Selecteer Extra > Aanpassen. Het dialoogvenster Aanpassen verschijnt. Aanpassen van de werkbalk Aanpassen van het menu Aanpassen van het toetsenbord Functies voor aanpassen Vertrouwd raken met de interface Aanverwante bestanden opdracht Met deze opdracht kunt u opgeven welke extra aanverwante bestanden (bijv. geoïde of datum grid bestanden) automatisch met een job-bestand moeten worden geëxporteerd wanneer u het naar een veldboek exporteert, ofwel direct (het veldboek is aangesloten), of indirect (de bestanden worden opgeslagen om op een later tijdstip te uploaden). De opdracht activeren: 1. Selecteer Beeld > Opdrachtvenster. Het Opdrachtvenster verschijnt. 2. In het Opdrachtvenster selecteert u Aanverwante bestanden. Het opdrachtvenster Aanverwante bestanden verschijnt. Aanverwante bestanden exporteren Afbreeklijn aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u lijnen creëren die de vorm van oppervlakken bepalen, door te bepalen hoe driehoeken in het oppervlakraster worden gevormd. Selecteer Oppervlak > Afbreeklijn aanmaken. Het opdrachtvenster Afbreeklijn aanmaken verschijnt. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 5

6 Command Reference Een oppervlak wijzigen door een afbreeklijn aan te maken Afdrukken opdracht Met deze opdracht drukt u de actieve weergave af. Selecteer Bestand > Afdrukken. Druk op [Ctrl] + P. Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Pagina instelling opdracht (on page 35) Een weergave of rapport afdrukken Afdrukvoorbeeld opdracht (on page 6) Afdrukvoorbeeld opdracht Met deze opdracht kunt u de afdrukinstellingen bekijken en wijzigen voordat u iets afdrukt. Selecteer Bestand > Afdrukvoorbeeld. Het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld verschijnt. Een weergave of rapport afdrukken Pagina instelling opdracht (on page 35) Afsluiten opdracht Met deze opdracht sluit u het huidige project en slaat u het op, waarna de applicatie wordt beëindigd. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 6

7 Command Reference Selecteer Bestand > Afsluiten. Klik op het symbool op de titelbalk van de applicatie. Project sluiten opdracht (on page 40) Een project archiveren Alle vensters sluiten opdracht (on page 8) Een project opslaan Alignement aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u alignementen opbouwen, door horizontale segmenten te definiëren. U kunt desgewenst ook station vergelijkingen en verticale segmenten aanmaken. Selecteer Lijn > Alignement aanmaken. Selecteer Lijn > Alignement editor en klik op Alignement aanmaken. Het opdrachtvenster Alignement aanmaken verschijnt. Een alignement aanmaken Een alignment uit een GENIO string aanmaken Werkwijze voor het aanmaken van alignementen Alignement editor opdracht Met deze opdracht geeft u de Alignement editor weer, waarin u het segmenttype en de waarden van een alignement kunt wijzigen en nieuwe segmenten in een alignement kunt invoegen. Selecteer Lijn > Alignement editor. Selecteer een alignement in een grafische weergave, rechtsklik en selecteer Alignement editor in het contextmenu. Selecteer een alignement in de Project verkenner, rechtsklik en selecteer Alignment Editor in het contextmenu. De Alignement editor verschijnt. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 7

8 Command Reference Alignement editor Een alignement aanmaken Een alignement wijzigen Alignement uit GENIO 6D string aanmaken opdracht Met deze opdracht converteert u een GENIO 6D string naar een alignement. 1. Importeer een GENIO 6D string. 2. In een grafische weergave selecteert u de string. 3. Selecteer Lijn > Alignement uit GENIO 6D string aanmaken. Het alignment wordt aangemaakt. Een alignement aanmaken Een alignement uit een GENIO string aanmaken GENIO bestanden importeren Alle vensters sluiten opdracht Met deze opdracht sluit u de projectdata in alle vensters die momenteel geopend zijn. Als u het project gewijzigd hebt zonder het op te slaan, verschijnt het dialoogvenster Wijzigingen opslaan, zodat u het project kunt opslaan alvorens het te sluiten. Selecteer Venster > Alle vensters sluiten. Als het dialoogvenster Wijzigingen opslaan verschijnt: Klikt u op Ja om de wijzigingen op te slaan alvorens te sluiten, of op Nee om het project te sluiten zonder wijzigingen op te slaan. Een project archiveren Project sluiten opdracht (on page 40) Een project opslaan Project als sjabloon opslaan opdracht (on page 37) Alles selecteren opdracht Met deze opdracht selecteert u alle zichtbare en selecteerbare objecten (zoals in het huidige weergavefilter ingesteld) in de weergaven en spreadsheets. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 8

9 Command Reference Selecteer Selecteren > Alles selecteren. Druk op [Ctrl] + A. Aanverwante opdrachten Selecteren in 2D weergaven Selecteren in 3D weergaven Selecteren in spreadsheet weergaven Selectiemethoden en opties Apparaten venster opdracht Met deze opdracht geeft u de veldboeken weer die op uw computer aangesloten zijn. U kunt ook het data synchronisatiegebied weergeven nadat een veldboek gesynchroniseerd is. Selecteer Beeld > Apparaten venster. Druk op [F10]. Het Apparaten venster verschijnt. Apparaten venster Positioneren van vensters en dataweergaven Voorbereiding voor het aansluiten van een veldboek Blokken exploderen opdracht Met deze opdracht kunt u groepobjecten (blokken) die meerdere objecten bevatten uit elkaar halen, zodat u die individueel kunt verplaatsen, wijzigen of verwijderen. De opdracht activeren: Selecteer Wijzig > Blokken exploderen. Het opdrachtvenster Blokken exploderen verschijnt. Een blok exploderen Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 9

10 Command Reference Centreren opdracht Met deze opdracht kunt u een geselecteerd punt in het midden van de plattegrond weergave plaatsen. In een plattegrond weergave selecteert u één of meer punten. Rechtsklik om het contextmenu weer te geven en selecteer Centreren. Selecteer het punt in de Project verkenner of in de plattegrond en selecteer Beeld > Centreren. In de Project verkenner selecteert u een punt en rechtsklikt u om het contextmenu weer te geven. Selecteer vervolgens Centreren. Navigeren in 2D weergaven Selecteren in 2D weergaven Contour op hoogte aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u één contourlijn toevoegen, om een bepaalde hoogte op een oppervlak te markeren en zo de topografie te visualiseren. Selecteer Oppervlak > Contour op hoogte aanmaken. Selecteer een oppervlak in een grafische weergave, of selecteer het in de Project verkenner, rechtsklik en selecteer Contour op hoogte aanmaken in het contextmenu. Het opdrachtvenster Contour op hoogte aanmaken verschijnt. Een oppervlakcontour op een hoogte aanmaken Oppervlakcontouren met intervallen aanmaken Contour opties Contouren aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u contourlijnen met regelmatige hoogte intervallen aan een oppervlak toevoegen, om de topograpfie beter te visualiseren. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 10

11 Command Reference Selecteer Oppervlak > Contouren aanmaken. Selecteer een oppervlak in de Project verkenner, rechtsklik en selecteer Contouren aanmaken in het contextmenu. Het opdrachtvenster Contouren aanmaken verschijnt. Een oppervlakcontour op een hoogte aanmaken Oppervlakcontouren met intervallen aanmaken Contour opties Coördinaat toevoegen opdracht Met deze opdracht kunt u een op kantoor ingevoerde coördinaat aan een punt toevoegen. Selecteer een punt in een 2D weergave, rechtsklik en selecteer Coördinaat toevoegen in het contextmenu. Dubbelklik op een punt in de Project verkenner. De eigenschappen van het punt verschijnen in het Eigenschappen venster. Klik op het symbool werkbalk van het Eigenschappen venster. Het opdrachtvenster Coördinaat toevoegen verschijnt. op de Een coördinaat aan een punt toevoegen Een punt aanmaken Bereken project opdracht (see "Project berekenen opdracht" on page 38) Coördinaten opties Coordinate System Manager opdracht Met deze opdracht opent u de Coordinate System Manager, een afzonderlijk hulpprogramma, dat toegang tot de coördinatensystemen database (Current.csd) geeft. Dit programma gebruikt de coördinatensystemen database om te bepalen welke coördinatensystemen, geoïde modellen en sites in een project kunnen worden geselecteerd. Selecteer Extra > Coordinate System Manager. De Coordinate System Manager wordt geopend. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 11

12 Command Reference Het coördinatensysteem wijzigen Coordinate System Manager Coördinatensystemen Een nieuw coördinatensysteem definiëren Het originele coördinatensysteembestand terugzetten Coördinaten bladeren opdracht Met deze opdracht opent u Coördinaten bladeren, waarin waarden, zoals noord, oost, breedtegraad, lengtegraad, hoogte en offset worden weergegeven, gebaseerd op de positie van de cursor in een grafische weergave. Welke waarden worden getoond, is afhankelijk van het type weergave waarin de cursor zich bevindt. Coördinaten bladeren weergeven: Vink het vakje op het rechter uiteinde van de statusbalk aan. Selecteer Beeld > Coördinaten bladeren. De lijst Coördinaten bladeren verschijnt. Coördinaten bladeren opdracht (on page 12) Coördinatensysteem wijzigen opdracht Met deze opdracht opent u het dialoogvenster Coördinatensysteem wijzigen, waarin u een nieuw coördinatensysteem kunt aanmaken of één van de maximaal 10 opgeslagen coördinatensystemen kunt selecteren. Selecteer Project > Coördinatensysteem wijzigen. Selecteer Project > Project instellingen > Coördinatensysteem en klik op Wijzig. Het dialoogvenster Coördinatensysteem selecteren verschijnt. Het coördinatensysteem wijzigen Coordinate System Manager Een nieuw coördinatensysteem definiëren Het originele coördinatensysteembestand terugzetten Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 12

13 Command Reference Datum grid opdracht Met deze opdracht kunt u een datum creëren, om naar een veldboek te uploaden. Doe dat wanneer u voor uw project een coördinatensysteem hebt gekozen waarin een datum wordt gebruikt en de datum nog niet gedefinieerd is. Selecteer Project > Datum grid. In het Apparaten venster, met een veldboek aangesloten, klikt u op Taken en selecteert u Datum grid (.dgf) bestand uploaden. Het opdrachtvenster Datum grid verschijnt. Een datum grid bestand aanmaken Dubbele punten samenvoegen opdracht Met deze opdracht worden punten met hetzelfde punt ID tot één punt samengevoegd. Selecteer Punk > Dubbele punten samenvoegen. Het opdrachtvenster Dubbele punten samenvoegen verschijnt. Dubbele punten samenvoegen Punten samenvoegen Dubbele punt ID's selecteren (see "Dubbele punten selecteren opdracht" on page 13) De naam van punten wijzigen Dubbele punten selecteren opdracht Met deze opdracht kunt u punten met dubbele ID's selecteren als u die wilt bekijken of tot één punt samenvoegen. Selecteer Selecteren > Dubbele punten selecteren. Het opdrachtvenster Dubbele punten selecteren verschijnt. Dubbele punten samenvoegen Punten samenvoegen Punten hernoemen Dubbele punten selecteren Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 13

14 Command Reference Eigenschappen opdracht Met deze opdracht geeft u het Eigenschappen venster weer, waarin u de eigenschappen van één of meer momenteel geslecteerde objecten kunt bekijken en wijzigen. Selecteer WIjzig > Eigenschappen. Druk op [F11]. Open de Project verkenner en dubbelklik op een object. Het Eigenschappen venster verschijnt. Project verkenner Eigenschappen venster Positioneren van vensters en dataweergaven Export formaat editor opdracht Met deze opdracht geeft u de Export formaat editor weer, waarin u een aangepaste conversie kunt creëren om naar een aangepast bestandsformaat te exporteren. De editor wordt gebruikt om een ASCII bestandsformaat voor export aan te maken. Selecteer Bestand > Export formaat editor. In het opdrachtvenster Export klikt u op het symbool. De Export formaat editor wordt geopend en toont het dialoogvenster Selecteer definitie. Data exporteren Data in een aangepast formaat exporteren Export opdracht Met deze opdracht opent u het dialoogvenster Export, waarin u data in diverse formaten kunt exporteren. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 14

15 Command Reference Selecteer Bestand > Exporteren. Het opdrachtvenster Exporteren verschijnt. Data exporteren Data in een aangepast formaat exporteren Extern SCS ontwerp toevoegen opdracht Met deze opdracht kunt u een extern SCS ontwerp aan uw site toevoegen, zodat u de ontwerpgegevens kunt wijzigen. Externe ontwerpen zijn die welke in het data synchronisatiegebied aanwezig zijn, maar niet in uw huidige project. Rechtsklik op een extern ontwerp in de Project verkenner, en selecteer Extern SCS ontwerp toevoegen in het contextmenu. Het ontwerp wordt aan uw site en project toegevoegd en verplaatst van Externe ontwerpen naar Ontwerpen in de Project verkenner. of Selecteer SCS > Extern SCS ontwerp toevoegen. Het dialoogvenster Extern SCS ontwerp toevoegen verschijnt. Symbolen in de Project verkenner Externe tools manager opdracht Gebruik deze opdracht om de Externe tools manager weer te geven, waarmee u tools kunt toevoegen of verwijderen en de volgorde kunt bepalen waarin die in het menu verschijnen. U kunt bijvoorbeeld andere software toevoegen, bijvoorbeeld het hulpprogramma Office Synchronizer utility, aan het Extra menu. Selecteer Extra > Externe tools manager. De Externe tools manager verschijnt. Aanpassen van het menu Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 15

16 Command Reference Externe tools manager Feature codes verwerken opdracht Deze opdracht geeft het venster Feature codes verwerken weer, waarin u één of meer puntbronnen kunt selecteren en de feature codes in die puntbronnen kunt verwerken. De opdracht activeren: Selecteer Inmeten > Feature codering > Feature codes verwerken. Het venster Feature codes verwerken verschijnt. Uitleg over feature data Werkwijze voor feature data Feature codes verwerken Feature Definition Manager opdracht De Feature Definition Manager is een afzonderlijk hulpprogramma voor het beheren van feature en attributen (.fxl) bestanden voor het verzamelen van feature data in het veld en het verwerken van feature codes in de software. De opdracht activeren: Selecteer Extra > Feature Definition Manager. De Feature Definition Manager wordt geopend. Feature Definition Manager Geavanceerd selecteren opdracht Met deze opdracht kunt u objecten selecteren door een datatype op te geven (basislijn, coördinaat, punt, enz.) en een specifieke eigenschap van die data. Indien nodig kunt u de selectie uitbreiden of wijzigen door extra datatypen en eigenschappen daarvan op te geven. Selecteer Selecteren > Geavanceerd selecteren. Het dialoogvenster Geavanceerd selecteren verschijnt. Geavanceerd selecteren Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 16

17 Command Reference Selectiemethoden en opties Gemiddelde hoek residuen opdracht Met deze opdracht opent u het dialoogvenster Gemiddelde hoek residuen, waarin u de residuen voor de geselecteerde gemiddelde hoek kunt bekijken en desgewenst uitliggende waarnemingen kunt uitschakelen. NB: deze opdracht is alleen beschikbaar als u een gemiddelde hoek node in de Project verkenner geselecteerd hebt. De opdracht activeren: Rechtsklik op het gemiddelde hoek node symbool in de Project verkenner en selecteer Gemiddelde hoek residuen in het contextmenu. Selecteer het gemiddelde hoek node symbool in de Project verkenner en selecteer Inmeten > Gemiddelde hoek residuen. Het dialoogvenster Gemiddelde hoek residuen verschijnt. Werkwijze voor total station data Gemiddelde hoek residuen bekijken en wijzigen Een Gemiddelde hoek rapport genereren Geoïde sub-grid opdracht Met deze opdracht kunt u een deel van een geoïde definiëren dat u wilt gebruiken voordat u die naar een veldboek gaat uploaden. Gebruik deze optie als het geoïde bestand dat u voor het verzamelen van data wilt gebruiken te groot is. Selecteer Project > Geoïde sub-grid. In het Apparaten venster, als er een veldboek aangesloten is, klikt u op Taken en selecteert u Upload geoïde (ggf) bestand. Het opdrachtvenster Geoïde sub-grid verschijnt. Een geoïde sub-grid definiëren Grens aanmaken opdracht Gebruik deze opdracht om een grens rond een bepaald deel van een oppervlak te maken. Dat is zinvol wanneer u een oppervlak niet in zijn geheel naar de site controller software wilt sturen; hierdoor kunt u een kleiner oppervlakmodel aan een SCS ontwerp toewijzen. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 17

18 Command Reference Selecteer Lijn > Grens aanmaken. Rechtsklik op Grenzen in de Project verkenner en selecteer Grens aanmaken in het contextmenu. Het opdrachtvenster Grens aanmaken verschijnt. Een grens aanmaken Grondverzet rapport opdracht Met deze opdracht genereert u een volumerapport op basis van één oppervlak of een vergelijking van twee oppervlakken. Selecteer Rapporten > Grondverzet rapport. Het opdrachtvenster Grondverzet rapport verschijnt. Een grondverzet rapport genereren Materialen voor grondverzet rapporten definiëren Grondverzet rapport opties Hoeken meten opdracht Met deze opdracht kunt u de hoek meten tussen drie geselecteerde posities en/of punten met naam (ID). De opdracht activeren: 1. Selecteer Beeld > Opdrachtvenster. Het Opdrachtvenster verschijnt. 2. In het Opdrachtvenster selecteert u Hoek meten. Het opdrachtvenster Hoek meten verschijnt. Hoeken meten Opties voor hoeken meten Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 18

19 Command Reference Import formaat editor opdracht Met deze opdracht geeft u de Import formaat editor weer, waarin u een aangepaste conversie kunt creëren voor het importeren van een ASCII bestand met een bepaald gedefinieerd formaat. Ga op één van de volgende manieren te werk: Selecteer Bestand > Import formaat editor. In het opdrachtvenster Import klikt u op het symbool. De Import formaat editor verschijnt en geeft het dialoogvenster Selecteer definitie weer. Data importeren Data in een aangepast formaat importeren Import opdracht Met deze opdracht opent u het dialoogvenster Import, waarin u data van een kantoorcomputer of uit een netwerkmap kunt importeren. Selecteer Bestand > Importeren. Het opdrachtvenster Importeren verschijnt. Data importeren Data in een aangepast formaat importeren Een import samenvatting rapport genereren Importeer werkorder resultaten opdracht Met deze opdracht kunt u nieuwe data van het veld inbrengen, nadat de ploegen hun veldboeken hebben gesynchroniseerd en het data synchronisatiegebied is bijgewerkt, om veldmetingen en uitgevoerde werkorders in het project beschikbaar te maken. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 19

20 Command Reference Rechtsklik op een werkorder die een symbool in de Project verkenner heeft en selecteer Importeer werkorder resultaten in het contextmenu. De resultaten worden in het project geïmporteerd. of Selecteer SCS > Importeer werkorder resultaten. Het dialoogvenster Importeer werkorder resultaten verschijnt. Werkorder resultaten importeren Info over Trimble Business Center opdracht Met deze opdracht geeft u de versie van Trimble Business Center weer waarmee u werkt. Als u een proefversie van de software gebruikt, toont het dialoogvenster het aantal dagen totdat die verloopt. Dit dialoogvenster geeft ook toegang tot de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), productregistratie en licentie dialoogvensters. Selecteer Help > Info over Trimble Business Center. Het dialoogvenster Info over Trimble Business Center verschijnt. Producten opdracht (on page 37) Inhoud en Zoeken (Help) opdrachten Met deze opdrachten kunt u informatie en antwoorden vinden die u nodig hebt over de concepten, werkwijzen en opties die in de software worden gebruikt. Deze opdrachten oproepen: Druk op [F1] voor hulpinformatie over het huidige dialoogvenster. Selecteer Help > Inhoud in het hoofdmenu. Selecteer Help > Zoeken. Het dialoogvenster Help verschijnt. Help onderwerpen zoeken Help opties Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 20

21 Command Reference Inverse opdracht Met deze opdracht berekent u azimuts, afstanden en andere waarden tussen twee punten. Selecteer Inmeten > Inverse. Het opdrachtvenster Inverse verschijnt. De inverse tussen twee punten berekenen Layer opties opdracht Met deze opdracht kunt u layers aanmaken en verwijderen, lege layers verwijderen, de objecten selecteren die zich in layers bevinden en de eigenschappen van layers wijzigen. Selecteer Project > Layer opties. Het opdrachtvenster Layer opties verschijnt. Een layer aanmaken en wijzigen Een layer isoleren of uitsluiten Lijn breken opdracht Met deze opdracht kunt u een lijn op het opgegeven punt in twee afzonderlijke lijnstrings breken. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijn breken. Het opdrachtvenster Lijn breken verschijnt. Een lijn breken Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 21

22 Command Reference Lijn feature splitsen opdracht Met deze opdracht kunt u een lijn feature in twee lijn features splitsen. De opdracht activeren: Selecteer Inmeten > Feature codering > Lijn feature splitsen. Het dialoogvenster Lijn feature splitsen verschijnt. Het dialoogvenster Lijn feature splitsen verschijnt. In de plattegrond weergave rechtsklikt u op het segment tussen de twee punten van een lijn feature die u van elkaar wilt scheiden. In het contextmenu klikt u op Splitsen. Uitleg over feature data Werkwijze voor feature data Lijn features splitsen Lijnen verbinden opdracht Met deze opdracht kunt u twee of meer aaneengesloten lijnen tot individuele lijnstrings verbinden, met behulp van handmatige of automatische methoden. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijnen verbinden. Het opdrachtvenster Lijnen verbinden verschijnt. Lijnen verbinden Lijnhoogte instellen opdracht Met deze opdracht kunt u één constante hoogte toevoegen aan een 2D lijn (on page 85) om er een 3D lijn-string (on page 86) van te maken. U kunt ook een verticale offset ten opzichte van de hoogte die u invoert opgeven en een oppervlak waaraan u de lijn-string wilt toevoegen. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijnhoogte instellen. Het opdrachtvenster Lijnhoogte instellen verschijnt. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 22

23 Command Reference De hoogte van een lijn instellen Lijnmarkering aan/uit opdracht Met deze opdracht kunt u lijnmarkeringen en labels voor horizontale en verticale waarden langs lijn-strings (see "lijn-string" on page 86) in 2D weergaven tonen of verbergen, zodat die gemakkelijker te bekijken, begrijpen en wijzigen zijn. De markeringen geven het onderscheid aan tussen horizontale segment (on page 100) eindpunten, verticale controlepunten en de eindpunten van de lijn zelf. Labels geven de hoogte van verticale controlepunten aan. Lijnmarkeringen tonen/verbergen: Selecteer Beeld > Lijnmarkering aan/uit. Lijnmarkeringen tonen/verbergen Weergave van rasterlijnen wijzigen Weergave instellingen Lijnsegment verwijderen opdracht Met deze opdracht kunt u een segment uit een lijn met meerdere segmenten verwijderen, of een lijn in zijn geheel verwijderen, als die uit slechts één segment bestaat. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijnsegment verwijderen. Het opdrachtvenster Lijnsegment verwijderen verschijnt. Een segment selecteren en vervolgens verwijderen: Selecteer het segment in een grafische weergave en kies de opdracht op één van de hierboven genoemde manieren. Het geselecteerde segment wordt verwijderd. Het opdrachtvenster Lijnsegment verwijderen verschijnt niet opnieuw. Een lijn-string aanmaken Een lijn wijzigen door die naar een lijn-string te converteren Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 23

24 Command Reference Lijn-string aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u zeer veelzijdige lineaire objecten (lijn-strings (see "lijnstring" on page 86)) bestaande uit één of meer segmenten aanmaken, door punten en de verbindingen tussen die punten te definiëren. U kunt ook verticale waarden/hoogten opgeven op posities op de lijn-string om ze 3D te maken. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijn-string aanmaken. Het opdrachtvenster Lijn-string aanmaken verschijnt. Een lijn-string aanmaken Lijn-string wijzigen opdracht Met deze opdracht kunt u lijnen (see "lijn" on page 85) of lijn-strings (see "lijn-string" on page 86) wijzigen, door hun punten en de verbindingen tussen de punten opnieuw te definiëren, verticale waarden/hoogten op de lijn-string te wijzigen en door segmenten toe te voegen, in te voegen of te verwijderen. De opdracht oproepen: Selecteer Lijn > Lijn-string wijzigen. Klik op het symbool op de werkbalk, of op de werkbalk van het Eigenschappen venster. Rechtsklik op een lijn of lijn-string en selecteer Wijzig in het contextmenu. Het opdrachtvenster Lijn-string wijzigen verschijnt. Een lijn-string aanmaken Linker muisknop modi Met deze werkbalkknoppen kunt u bepalen wat de functie van de linker muisknop in grafische weergaven is. De muisknop modi zijn selecteren, roteren, pannen en zoomen. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 24

25 Command Reference Een muisknop modus selecteren: Klik op het symbool op de werkbalk, of druk op [F5] om de selectiemodus te activeren. Klik op het symbool op de werkbalk, of druk op [F6] om de rotatiemodus te activeren. Klik op het symbool op de werkbalk, of druk op [F7] om de panmodus te activeren. Klik op het symbool op de werkbalk, of druk op [F8] om de zoommodus te activeren. Navigeren in 2D weergaven Navigeren in 3D weergaven 3D weergave instellingen Muismodi Lokale kalibratie opdracht Met deze opdracht legt u een relatie vast tussen WGS-84 RTK data die u verzamelt en lokale grondslagcoördinaten. Hiermee creëert u een reeks lokale kalibratie instellingen. Selecteer Inmeten > Lokale kalibratie. Het opdrachtvenster Lokale kalibratie verschijnt. Een lokale kalibratie uitvoeren Lokale site instellingen kiezen Lokale kalibratie rapport opdracht Met deze opdracht genereert u een gedetailleerd rapport nadat u in uw project een lokale kalibratie hebt uitgevoerd. Klik op het symbool in het dialoogvenster Lokale kalibratie. Selecteer Rapporten > Lokale kalibratie rapport. Het Lokale kalibratie rapport verschijnt in uw standaard browser. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 25

26 Command Reference Een lokale kalibratie uitvoeren Een rapport genereren en aanpassen Lokale kalibratie wissen opdracht Met deze opdracht verwijdert u een lokale kalibratie die u hebt uitgevoerd en wordt het project opnieuw berekend. Selecteer Inmeten > Lokale kalibratie wissen. Een site kalibreren Lokale kalibratie opties Lokale site instellingen opdracht Met deze opdracht kunt u lokale site instellingen invoeren, om een landcoördinatensysteem te creëren ten behoeve van hoogteverschillen tussen uw site en de ellipsoïde. Selecteer Project > Lokale site instellingen. Het opdrachtvenster Lokale site instellingen verschijnt. Lokale site instellingen kiezen Opties voor lokale site instellingen Materialen definiëren opdracht Met deze opdracht kunt u materialen definiëren, om in volumeberekeningen en rapporten van grondverzet te gebruiken. Selecteer Oppervlak > Materialen definiëren. Het dialoogvenster Materialen verschijnt. Materialen voor grondverzet rapporten definiëren Opties voor materialen Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 26

27 Command Reference Meten opdracht Met deze opdracht kunt u de richting, afstand, helling, schuine afstand, delta offset en delta station tussen twee punten meten, afhankelijk van welke grafische weergave u gebruikt. Selecteer Extra > Meten. Het opdrachtvenster Meten verschijnt. Waarden tussen twee punten meten De inverse tussen punten berekenen Nieuw project opdracht Met deze opdracht start u een nieuw project, gebaseerd op de standaard sjabloon of een andere sjabloon die u selecteert. Een project op basis van de standaard sjabloon starten: Een eventueel geopend project wordt gesloten en er wordt een nieuw project zonder naam geopend. Een project starten door een sjabloon te selecteren: Selecteer Bestand > Nieuw project. Druk op [Ctrl] + N. Het dialoogvenster Nieuw project verschijnt. Applicatie opties kiezen Project instellingen kiezen De standaard sjabloon wijzigen Een nieuw project aanmaken Opties voor opstarten en weergave Nieuw punten spreadsheet opdracht Met deze opdracht geeft u een nieuw punten spreadsheet voor het huidige project weer. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 27

Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008

Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008 Heavy Construction editie Publicatie informatie Versie 1.20 September 2008 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099

Nadere informatie

SCS Data Manager. Publicatie informatie. Versie 3.00

SCS Data Manager. Publicatie informatie. Versie 3.00 SCS Data Manager Publicatie informatie Versie 3.00 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 02 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 INSTELLINGEN DEFINIËREN... 1 2.1 Instellingen voor de export definiëren... 1 2.2 Instellingen voor de import definieren... 2 2.3 Layers toekennen...

Nadere informatie

Handleiding. Gebruikers. Capture

Handleiding. Gebruikers. Capture Handleiding Gebruikers Capture BCT postbus 300 6430 AH Hoensbroek heiberg 40 6436 CL Amstenrade t. +31 (0)46-442 45 45 f. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: t. +31 (0)46-442 50 20

Nadere informatie

8. Module Digitaal Terrein Model (DTM) aanmaken... 1

8. Module Digitaal Terrein Model (DTM) aanmaken... 1 8. Module Digitaal Terrein Model (DTM) aanmaken... 1 8.1. Inleiding...1 8.2. Icoonomschrijving...2 8.2.1. Nieuw... 3 8.2.2. Herstellen... 3 8.2.3. Wijzig... 3 8.2.4. Aanpassen... 4 8.3. Het Begin...5 8.4.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

Waar u de menu-opdrachten en werkbalkknoppen op het Lint kunt vinden

Waar u de menu-opdrachten en werkbalkknoppen op het Lint kunt vinden Dit document is ontworpen om u te helpen uw favoriete menu-opdrachten en knoppen terug te vinden wanneer u begint met het werken met Asta Powerproject in de Lint modus. Het somt alle menu-opdrachten en

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

# seetut_20 $ De Sjabloon Editor Toepassen + seetut:0370 K Sjablonen;Algemeen;Naam Wijzigen Sjabloon;Ontwerp;Sjabloon Editor;Sjabloon Openen

# seetut_20 $ De Sjabloon Editor Toepassen + seetut:0370 K Sjablonen;Algemeen;Naam Wijzigen Sjabloon;Ontwerp;Sjabloon Editor;Sjabloon Openen # $ + K De Sjabloon Editor Toepassen Deze zelfstudie maakt gebruik van de modules Profielen & Ontwerpen. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Grafische elementen invoegen

Grafische elementen invoegen Grafische elementen invoegen Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 LIJNEN EN RECHTHOEKEN TEKENEN... 1 2.1 Lijnen tekenen... 1 2.2 Polylijnen tekenen... 3 2.3 Rechthoeken tekenen... 3 3 CIRKELS,

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELBAPRINT SERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELBAPRINT SERVICE Softwarevereisten Stap 1: Inloggen of een account aanmaken Stap 2: Etiketformaat kiezen Stap 3: Achtergrond kiezen of vanuit een onbedrukt etiket werken Stap 4: Uw gegevens importeren in de etiketten of

Nadere informatie

Elementen bewerken. Rev 00

Elementen bewerken. Rev 00 Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 ELEMENTEN SELECTEREN... 1 2.1 Meerdere individuele elementen selecteren... 1 2.2 Een bereik van elementen selecteren... 1 2.3 Een bereik via het toetsenbord

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Pag.: 1 Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa functies...4

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding tunnels...1 Inleiding...1

Inhoudsopgave. Inleiding tunnels...1 Inleiding...1 Inhoudsopgave Inleiding tunnels...1 Inleiding...1 Werken met jobs...2 Jobs...2 Eigenschappen van job...3 Bekijk job...4 Punt manager...8 Kaart...16 De kaart voor gebruikelijke werkzaamheden gebruiken...19

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Afdrukken van barcode-etiketten met Avery Designpro

Afdrukken van barcode-etiketten met Avery Designpro Afdrukken van barcode-etiketten met Avery Designpro Doel: Korte handleiding om met Designpro software etiketten af te drukken met een barcode met automatische doornummering. Het stroomschema om met Designpro

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Header

Handleiding Site to Edit Module Header THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Header Aanvulling

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk!

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! De afbeeldingen en enkele punten van de programma-beschrijving hebben betrekking op versie 7.0.7 van Adobe Reader. Andere versies van dit programma

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Factuur Lay-out / Factuur Template

Factuur Lay-out / Factuur Template Factuur Lay-out / Factuur Template In i-reserve is het mogelijk facturen te verzenden. De facturen worden als pdf bijlage per e-mail naar de klant verzonden. In deze tutorial wordt beschreven hoe u een

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Documenten

Handleiding Site to Edit Module Documenten THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Documenten

Nadere informatie

StabiCAD V Veiligheid

StabiCAD V Veiligheid StabiCAD V Veiligheid Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Veiligheid... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond.....................................

Nadere informatie

ACDSee 9 leerprogramma s > Foto s downloaden met Foto s Ophalen Wizard

ACDSee 9 leerprogramma s > Foto s downloaden met Foto s Ophalen Wizard Dit leerprogramma leidt u door het proces van foto s downloaden van uw camera met gebruik van ACDSee s Foto s Ophalen Wizard. Foto s ophalen is een stuk makkelijker gemaakt door de Apparaat Detector, welke

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61 Office Synchronizer Publicatie informatie Versie 1.61 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A. Tel.: +1-937-233-8921

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand "Tutorial 28.SEE" in de map Tutorial op te roepen.

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand Tutorial 28.SEE in de map Tutorial op te roepen. # $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart Deze zelfstudie maakt gebruik van de modules Profielen & Ontwerpen, DTM en Volumes. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een set ontwerp

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

TECHNISCHE INFO. Trimble business CenTer software. moeiteloze verwerking van gnss inmeetdata met trimble business center software

TECHNISCHE INFO. Trimble business CenTer software. moeiteloze verwerking van gnss inmeetdata met trimble business center software Trimble business CenTer software TECHNISCHE INFO moeiteloze verwerking van gnss inmeetdata met trimble business center software Trimble Business Center is een krachtige kantoorsoftware voor meetspecialisten,

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Website importeren of maken?

Website importeren of maken? 92 Een website van sjablonen Website importeren of maken? In principe zijn er twee manieren om MAGIX Web Designer te gebruiken: ofwel heeft u al een website en wilt u deze met MAGIX Web Designer bewerken

Nadere informatie

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)}

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)} Kringnet Vereffening Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Vereffening. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om te laten

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 U opent de webmail door te klikken op het pictogram webmail in de webstek www.edugo.be: 1. Inleiding 1.1 Wat is er nieuw? De webmail van edugo draait vanaf

Nadere informatie

AN0016-NL. Een plattegrond toevoegen. Overzicht. Een plattegrond toevoegen

AN0016-NL. Een plattegrond toevoegen. Overzicht. Een plattegrond toevoegen Een plattegrond toevoegen Overzicht Met plattegronden kunnen softwaregebruikers de locatie monitoren met behulp van interactieve grafische plattegronden. Een plattegrond kan deuren, apparaten, soft buttons

Nadere informatie

AAN DE SLAG 2.4. Voyant Health, Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, , Israël.

AAN DE SLAG 2.4. Voyant Health, Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, , Israël. 2.4 AAN DE SLAG Voyant Health, Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israël support@voyanthealth.com info@voyanthealth.com www.voyanthealth.com Internationaal: + 972 3 929 0929 VS: +1 866 717 0272

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

7. Module Transformatie... 1

7. Module Transformatie... 1 ... 1 7.1. Inleiding...1 7.2. Icoonomschrijving...2 7.2.1. Nieuw... 3 7.2.2. Herstellen... 3 7.2.3. Wijzig... 3 7.2.4. Aanpassen... 4 7.3. Menu Transformatie...5 7.3.1. Projectie... 5 7.3.2. Definieer...

Nadere informatie

Handleiding: Rapportages Publicatiedatum: 12 mei 2010 (versie 1.0) Pagina 1 van 22 pagina s. Handleiding Rapportages

Handleiding: Rapportages Publicatiedatum: 12 mei 2010 (versie 1.0) Pagina 1 van 22 pagina s. Handleiding Rapportages Pagina 1 van 22 pagina s. Handleiding Rapportages Pagina 2 van 22 pagina s. Inhouds Opgave Rapportages... 3 Rapportdefinities... 4 Importeren & Exporteren... 5 Bedrijfslogo aanpassen... 8 De rapport editor

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen Hoofdstuk 3: Dialoogvensters en rechtermuisknop

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen Hoofdstuk 3: Dialoogvensters en rechtermuisknop INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 2 Word activeren 3 Beginscherm en het lint 4 Meer elementen van het programmavenster 5 Een programma sluiten 6 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen 8 Het

Nadere informatie

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album 3 Foto s en tekst invoegen en schikken Bovenaan het programmavenster ziet u twee tabs: handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Het handboek van SymbolEditor. Stephen P. Allewell

Het handboek van SymbolEditor. Stephen P. Allewell Stephen P. Allewell 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 De gebruikersinterface 6 2.1 Het hoofdvenster van SymbolEditor........................... 6 2.1.1 Het venster Bewerken...............................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

Publicatie informatie

Publicatie informatie Publicatie informatie TRIMBLE BUSINESS CENTER Versie 2.50 Hoofdvestiging: Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefoon: +1-937-233-8921

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen.

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Wat is sitebuilder Site Builder is een uiterst gebruiksvriendelijk en zeer uitgebreid product waarmee u snel een eigen praktijkwebsite kunt

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Verkleinen- en uploaden van beelden

Verkleinen- en uploaden van beelden Verkleinen- en uploaden van beelden Deze handleiding is opgebouwd rond eenvoudig te gebruiken programma s die verkrijgbaar zijn in het Nederlands en te installeren zijn onder Windows XP, Vista en Windows

Nadere informatie

SketchUp L. 5.2 Scenes en Animaties

SketchUp L. 5.2 Scenes en Animaties 5.2 Scenes en Animaties Uw SketchUp-bestand kan één of meer scènes bevatten. Een scène bestaat uit uw model en een reeks scènespecifieke instellingen, zoals specifieke gezichtspunten, schaduwen, weergave-instellingen

Nadere informatie

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen.

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen. Aan de slag Microsoft Project 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Werkbalk Snelle toegang Pas dit gebied

Nadere informatie