Naslaghandleiding. Trimble Business Center Heavy Construction Edition. Versie 1.20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naslaghandleiding. Trimble Business Center Heavy Construction Edition. Versie 1.20"

Transcriptie

1 Naslaghandleiding Heavy Construction Edition Versie 1.20

2 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio U.S.A. Tel.: Gratis (in de VS): Fax: Copyright en handelsmerken , Trimble Navigation Limited. Alle rechten voorbehouden. Het logo met globe en driehoek en Trimble zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Publicatie informatie Dit is de Help voor versie 1.20 van de Trimble Business Center - Heavy Construction Edition software. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding ii

3 Contents Contents Command Reference 4 Survey and GNSS Glossary 57 Index 115 Heavy Construction Edition Naslaghandleiding iii

4 Command Reference Command Reference 3D weergave instellingen opdracht Met deze opdracht krijgt u toegang tot verschillende functies voor het wijzigen van de verticale schaal en gezichtshoek in de 3D weergave. 1. Zorg dat u een 3D weergave geopend hebt, of selecteer Beeld > Nieuwe 3D weergave. 2. Klik op 3D weergave instellingen in de lijst Alle opdrachten van het opdrachtvenster. Het opdrachtvenster 3D weergave instellingen verschijnt. 3D weergave Navigeren in 3D weergave 3D zijden inkrimpen opdracht Met deze opdracht creëert u een gesloten, driehoekige afbreeklijn, iets naar binnen geplaatst t.o.v. elke geselecteerde driehoekige 3D zijde. Het doel hiervan is het creëren van driehoeken waarvan een oppervlak kan worden gevormd, als dat eerder onmogelijk was door overlappende toppen in de 3D zijden. NB: deze opdracht wordt voornamelijk gebruikt om data te repareren van applicaties die punten met verschillende hoogten op dezelfde horizontale positie toestaan. De opdracht activeren: 1. Selecteer Beeld > Opdrachtvenster, of druk op F12. Het Opdrachtvenster verschijnt. 2. Klik op 3D zijden inkrimpen in de lijst Alle opdrachten, of typ 3dzijdeninkrimpen in de Opdracht regel boven aan het venster. Het opdrachtvenster 3D zijden inkrimpen verschijnt. 3D zijden inkrimpen Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 4

5 Command Reference Aanpassen opdracht Met deze opdracht kunt u deze software aan uw wensen en behoeften aanpassen. U kunt werkbalken, menuopdrachten en weergaveopties aanpassen, nieuwe knoppen aan werkbalken toevoegen en uw instellingen voor toekomstig gebruik opslaan/laden. Selecteer Extra > Aanpassen. Het dialoogvenster Aanpassen verschijnt. Aanpassen van de werkbalk Aanpassen van het menu Aanpassen van het toetsenbord Functies voor aanpassen Vertrouwd raken met de interface Aanverwante bestanden opdracht Met deze opdracht kunt u opgeven welke extra aanverwante bestanden (bijv. geoïde of datum grid bestanden) automatisch met een job-bestand moeten worden geëxporteerd wanneer u het naar een veldboek exporteert, ofwel direct (het veldboek is aangesloten), of indirect (de bestanden worden opgeslagen om op een later tijdstip te uploaden). De opdracht activeren: 1. Selecteer Beeld > Opdrachtvenster. Het Opdrachtvenster verschijnt. 2. In het Opdrachtvenster selecteert u Aanverwante bestanden. Het opdrachtvenster Aanverwante bestanden verschijnt. Aanverwante bestanden exporteren Afbreeklijn aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u lijnen creëren die de vorm van oppervlakken bepalen, door te bepalen hoe driehoeken in het oppervlakraster worden gevormd. Selecteer Oppervlak > Afbreeklijn aanmaken. Het opdrachtvenster Afbreeklijn aanmaken verschijnt. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 5

6 Command Reference Een oppervlak wijzigen door een afbreeklijn aan te maken Afdrukken opdracht Met deze opdracht drukt u de actieve weergave af. Selecteer Bestand > Afdrukken. Druk op [Ctrl] + P. Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Pagina instelling opdracht (on page 35) Een weergave of rapport afdrukken Afdrukvoorbeeld opdracht (on page 6) Afdrukvoorbeeld opdracht Met deze opdracht kunt u de afdrukinstellingen bekijken en wijzigen voordat u iets afdrukt. Selecteer Bestand > Afdrukvoorbeeld. Het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld verschijnt. Een weergave of rapport afdrukken Pagina instelling opdracht (on page 35) Afsluiten opdracht Met deze opdracht sluit u het huidige project en slaat u het op, waarna de applicatie wordt beëindigd. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 6

7 Command Reference Selecteer Bestand > Afsluiten. Klik op het symbool op de titelbalk van de applicatie. Project sluiten opdracht (on page 40) Een project archiveren Alle vensters sluiten opdracht (on page 8) Een project opslaan Alignement aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u alignementen opbouwen, door horizontale segmenten te definiëren. U kunt desgewenst ook station vergelijkingen en verticale segmenten aanmaken. Selecteer Lijn > Alignement aanmaken. Selecteer Lijn > Alignement editor en klik op Alignement aanmaken. Het opdrachtvenster Alignement aanmaken verschijnt. Een alignement aanmaken Een alignment uit een GENIO string aanmaken Werkwijze voor het aanmaken van alignementen Alignement editor opdracht Met deze opdracht geeft u de Alignement editor weer, waarin u het segmenttype en de waarden van een alignement kunt wijzigen en nieuwe segmenten in een alignement kunt invoegen. Selecteer Lijn > Alignement editor. Selecteer een alignement in een grafische weergave, rechtsklik en selecteer Alignement editor in het contextmenu. Selecteer een alignement in de Project verkenner, rechtsklik en selecteer Alignment Editor in het contextmenu. De Alignement editor verschijnt. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 7

8 Command Reference Alignement editor Een alignement aanmaken Een alignement wijzigen Alignement uit GENIO 6D string aanmaken opdracht Met deze opdracht converteert u een GENIO 6D string naar een alignement. 1. Importeer een GENIO 6D string. 2. In een grafische weergave selecteert u de string. 3. Selecteer Lijn > Alignement uit GENIO 6D string aanmaken. Het alignment wordt aangemaakt. Een alignement aanmaken Een alignement uit een GENIO string aanmaken GENIO bestanden importeren Alle vensters sluiten opdracht Met deze opdracht sluit u de projectdata in alle vensters die momenteel geopend zijn. Als u het project gewijzigd hebt zonder het op te slaan, verschijnt het dialoogvenster Wijzigingen opslaan, zodat u het project kunt opslaan alvorens het te sluiten. Selecteer Venster > Alle vensters sluiten. Als het dialoogvenster Wijzigingen opslaan verschijnt: Klikt u op Ja om de wijzigingen op te slaan alvorens te sluiten, of op Nee om het project te sluiten zonder wijzigingen op te slaan. Een project archiveren Project sluiten opdracht (on page 40) Een project opslaan Project als sjabloon opslaan opdracht (on page 37) Alles selecteren opdracht Met deze opdracht selecteert u alle zichtbare en selecteerbare objecten (zoals in het huidige weergavefilter ingesteld) in de weergaven en spreadsheets. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 8

9 Command Reference Selecteer Selecteren > Alles selecteren. Druk op [Ctrl] + A. Aanverwante opdrachten Selecteren in 2D weergaven Selecteren in 3D weergaven Selecteren in spreadsheet weergaven Selectiemethoden en opties Apparaten venster opdracht Met deze opdracht geeft u de veldboeken weer die op uw computer aangesloten zijn. U kunt ook het data synchronisatiegebied weergeven nadat een veldboek gesynchroniseerd is. Selecteer Beeld > Apparaten venster. Druk op [F10]. Het Apparaten venster verschijnt. Apparaten venster Positioneren van vensters en dataweergaven Voorbereiding voor het aansluiten van een veldboek Blokken exploderen opdracht Met deze opdracht kunt u groepobjecten (blokken) die meerdere objecten bevatten uit elkaar halen, zodat u die individueel kunt verplaatsen, wijzigen of verwijderen. De opdracht activeren: Selecteer Wijzig > Blokken exploderen. Het opdrachtvenster Blokken exploderen verschijnt. Een blok exploderen Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 9

10 Command Reference Centreren opdracht Met deze opdracht kunt u een geselecteerd punt in het midden van de plattegrond weergave plaatsen. In een plattegrond weergave selecteert u één of meer punten. Rechtsklik om het contextmenu weer te geven en selecteer Centreren. Selecteer het punt in de Project verkenner of in de plattegrond en selecteer Beeld > Centreren. In de Project verkenner selecteert u een punt en rechtsklikt u om het contextmenu weer te geven. Selecteer vervolgens Centreren. Navigeren in 2D weergaven Selecteren in 2D weergaven Contour op hoogte aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u één contourlijn toevoegen, om een bepaalde hoogte op een oppervlak te markeren en zo de topografie te visualiseren. Selecteer Oppervlak > Contour op hoogte aanmaken. Selecteer een oppervlak in een grafische weergave, of selecteer het in de Project verkenner, rechtsklik en selecteer Contour op hoogte aanmaken in het contextmenu. Het opdrachtvenster Contour op hoogte aanmaken verschijnt. Een oppervlakcontour op een hoogte aanmaken Oppervlakcontouren met intervallen aanmaken Contour opties Contouren aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u contourlijnen met regelmatige hoogte intervallen aan een oppervlak toevoegen, om de topograpfie beter te visualiseren. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 10

11 Command Reference Selecteer Oppervlak > Contouren aanmaken. Selecteer een oppervlak in de Project verkenner, rechtsklik en selecteer Contouren aanmaken in het contextmenu. Het opdrachtvenster Contouren aanmaken verschijnt. Een oppervlakcontour op een hoogte aanmaken Oppervlakcontouren met intervallen aanmaken Contour opties Coördinaat toevoegen opdracht Met deze opdracht kunt u een op kantoor ingevoerde coördinaat aan een punt toevoegen. Selecteer een punt in een 2D weergave, rechtsklik en selecteer Coördinaat toevoegen in het contextmenu. Dubbelklik op een punt in de Project verkenner. De eigenschappen van het punt verschijnen in het Eigenschappen venster. Klik op het symbool werkbalk van het Eigenschappen venster. Het opdrachtvenster Coördinaat toevoegen verschijnt. op de Een coördinaat aan een punt toevoegen Een punt aanmaken Bereken project opdracht (see "Project berekenen opdracht" on page 38) Coördinaten opties Coordinate System Manager opdracht Met deze opdracht opent u de Coordinate System Manager, een afzonderlijk hulpprogramma, dat toegang tot de coördinatensystemen database (Current.csd) geeft. Dit programma gebruikt de coördinatensystemen database om te bepalen welke coördinatensystemen, geoïde modellen en sites in een project kunnen worden geselecteerd. Selecteer Extra > Coordinate System Manager. De Coordinate System Manager wordt geopend. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 11

12 Command Reference Het coördinatensysteem wijzigen Coordinate System Manager Coördinatensystemen Een nieuw coördinatensysteem definiëren Het originele coördinatensysteembestand terugzetten Coördinaten bladeren opdracht Met deze opdracht opent u Coördinaten bladeren, waarin waarden, zoals noord, oost, breedtegraad, lengtegraad, hoogte en offset worden weergegeven, gebaseerd op de positie van de cursor in een grafische weergave. Welke waarden worden getoond, is afhankelijk van het type weergave waarin de cursor zich bevindt. Coördinaten bladeren weergeven: Vink het vakje op het rechter uiteinde van de statusbalk aan. Selecteer Beeld > Coördinaten bladeren. De lijst Coördinaten bladeren verschijnt. Coördinaten bladeren opdracht (on page 12) Coördinatensysteem wijzigen opdracht Met deze opdracht opent u het dialoogvenster Coördinatensysteem wijzigen, waarin u een nieuw coördinatensysteem kunt aanmaken of één van de maximaal 10 opgeslagen coördinatensystemen kunt selecteren. Selecteer Project > Coördinatensysteem wijzigen. Selecteer Project > Project instellingen > Coördinatensysteem en klik op Wijzig. Het dialoogvenster Coördinatensysteem selecteren verschijnt. Het coördinatensysteem wijzigen Coordinate System Manager Een nieuw coördinatensysteem definiëren Het originele coördinatensysteembestand terugzetten Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 12

13 Command Reference Datum grid opdracht Met deze opdracht kunt u een datum creëren, om naar een veldboek te uploaden. Doe dat wanneer u voor uw project een coördinatensysteem hebt gekozen waarin een datum wordt gebruikt en de datum nog niet gedefinieerd is. Selecteer Project > Datum grid. In het Apparaten venster, met een veldboek aangesloten, klikt u op Taken en selecteert u Datum grid (.dgf) bestand uploaden. Het opdrachtvenster Datum grid verschijnt. Een datum grid bestand aanmaken Dubbele punten samenvoegen opdracht Met deze opdracht worden punten met hetzelfde punt ID tot één punt samengevoegd. Selecteer Punk > Dubbele punten samenvoegen. Het opdrachtvenster Dubbele punten samenvoegen verschijnt. Dubbele punten samenvoegen Punten samenvoegen Dubbele punt ID's selecteren (see "Dubbele punten selecteren opdracht" on page 13) De naam van punten wijzigen Dubbele punten selecteren opdracht Met deze opdracht kunt u punten met dubbele ID's selecteren als u die wilt bekijken of tot één punt samenvoegen. Selecteer Selecteren > Dubbele punten selecteren. Het opdrachtvenster Dubbele punten selecteren verschijnt. Dubbele punten samenvoegen Punten samenvoegen Punten hernoemen Dubbele punten selecteren Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 13

14 Command Reference Eigenschappen opdracht Met deze opdracht geeft u het Eigenschappen venster weer, waarin u de eigenschappen van één of meer momenteel geslecteerde objecten kunt bekijken en wijzigen. Selecteer WIjzig > Eigenschappen. Druk op [F11]. Open de Project verkenner en dubbelklik op een object. Het Eigenschappen venster verschijnt. Project verkenner Eigenschappen venster Positioneren van vensters en dataweergaven Export formaat editor opdracht Met deze opdracht geeft u de Export formaat editor weer, waarin u een aangepaste conversie kunt creëren om naar een aangepast bestandsformaat te exporteren. De editor wordt gebruikt om een ASCII bestandsformaat voor export aan te maken. Selecteer Bestand > Export formaat editor. In het opdrachtvenster Export klikt u op het symbool. De Export formaat editor wordt geopend en toont het dialoogvenster Selecteer definitie. Data exporteren Data in een aangepast formaat exporteren Export opdracht Met deze opdracht opent u het dialoogvenster Export, waarin u data in diverse formaten kunt exporteren. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 14

15 Command Reference Selecteer Bestand > Exporteren. Het opdrachtvenster Exporteren verschijnt. Data exporteren Data in een aangepast formaat exporteren Extern SCS ontwerp toevoegen opdracht Met deze opdracht kunt u een extern SCS ontwerp aan uw site toevoegen, zodat u de ontwerpgegevens kunt wijzigen. Externe ontwerpen zijn die welke in het data synchronisatiegebied aanwezig zijn, maar niet in uw huidige project. Rechtsklik op een extern ontwerp in de Project verkenner, en selecteer Extern SCS ontwerp toevoegen in het contextmenu. Het ontwerp wordt aan uw site en project toegevoegd en verplaatst van Externe ontwerpen naar Ontwerpen in de Project verkenner. of Selecteer SCS > Extern SCS ontwerp toevoegen. Het dialoogvenster Extern SCS ontwerp toevoegen verschijnt. Symbolen in de Project verkenner Externe tools manager opdracht Gebruik deze opdracht om de Externe tools manager weer te geven, waarmee u tools kunt toevoegen of verwijderen en de volgorde kunt bepalen waarin die in het menu verschijnen. U kunt bijvoorbeeld andere software toevoegen, bijvoorbeeld het hulpprogramma Office Synchronizer utility, aan het Extra menu. Selecteer Extra > Externe tools manager. De Externe tools manager verschijnt. Aanpassen van het menu Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 15

16 Command Reference Externe tools manager Feature codes verwerken opdracht Deze opdracht geeft het venster Feature codes verwerken weer, waarin u één of meer puntbronnen kunt selecteren en de feature codes in die puntbronnen kunt verwerken. De opdracht activeren: Selecteer Inmeten > Feature codering > Feature codes verwerken. Het venster Feature codes verwerken verschijnt. Uitleg over feature data Werkwijze voor feature data Feature codes verwerken Feature Definition Manager opdracht De Feature Definition Manager is een afzonderlijk hulpprogramma voor het beheren van feature en attributen (.fxl) bestanden voor het verzamelen van feature data in het veld en het verwerken van feature codes in de software. De opdracht activeren: Selecteer Extra > Feature Definition Manager. De Feature Definition Manager wordt geopend. Feature Definition Manager Geavanceerd selecteren opdracht Met deze opdracht kunt u objecten selecteren door een datatype op te geven (basislijn, coördinaat, punt, enz.) en een specifieke eigenschap van die data. Indien nodig kunt u de selectie uitbreiden of wijzigen door extra datatypen en eigenschappen daarvan op te geven. Selecteer Selecteren > Geavanceerd selecteren. Het dialoogvenster Geavanceerd selecteren verschijnt. Geavanceerd selecteren Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 16

17 Command Reference Selectiemethoden en opties Gemiddelde hoek residuen opdracht Met deze opdracht opent u het dialoogvenster Gemiddelde hoek residuen, waarin u de residuen voor de geselecteerde gemiddelde hoek kunt bekijken en desgewenst uitliggende waarnemingen kunt uitschakelen. NB: deze opdracht is alleen beschikbaar als u een gemiddelde hoek node in de Project verkenner geselecteerd hebt. De opdracht activeren: Rechtsklik op het gemiddelde hoek node symbool in de Project verkenner en selecteer Gemiddelde hoek residuen in het contextmenu. Selecteer het gemiddelde hoek node symbool in de Project verkenner en selecteer Inmeten > Gemiddelde hoek residuen. Het dialoogvenster Gemiddelde hoek residuen verschijnt. Werkwijze voor total station data Gemiddelde hoek residuen bekijken en wijzigen Een Gemiddelde hoek rapport genereren Geoïde sub-grid opdracht Met deze opdracht kunt u een deel van een geoïde definiëren dat u wilt gebruiken voordat u die naar een veldboek gaat uploaden. Gebruik deze optie als het geoïde bestand dat u voor het verzamelen van data wilt gebruiken te groot is. Selecteer Project > Geoïde sub-grid. In het Apparaten venster, als er een veldboek aangesloten is, klikt u op Taken en selecteert u Upload geoïde (ggf) bestand. Het opdrachtvenster Geoïde sub-grid verschijnt. Een geoïde sub-grid definiëren Grens aanmaken opdracht Gebruik deze opdracht om een grens rond een bepaald deel van een oppervlak te maken. Dat is zinvol wanneer u een oppervlak niet in zijn geheel naar de site controller software wilt sturen; hierdoor kunt u een kleiner oppervlakmodel aan een SCS ontwerp toewijzen. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 17

18 Command Reference Selecteer Lijn > Grens aanmaken. Rechtsklik op Grenzen in de Project verkenner en selecteer Grens aanmaken in het contextmenu. Het opdrachtvenster Grens aanmaken verschijnt. Een grens aanmaken Grondverzet rapport opdracht Met deze opdracht genereert u een volumerapport op basis van één oppervlak of een vergelijking van twee oppervlakken. Selecteer Rapporten > Grondverzet rapport. Het opdrachtvenster Grondverzet rapport verschijnt. Een grondverzet rapport genereren Materialen voor grondverzet rapporten definiëren Grondverzet rapport opties Hoeken meten opdracht Met deze opdracht kunt u de hoek meten tussen drie geselecteerde posities en/of punten met naam (ID). De opdracht activeren: 1. Selecteer Beeld > Opdrachtvenster. Het Opdrachtvenster verschijnt. 2. In het Opdrachtvenster selecteert u Hoek meten. Het opdrachtvenster Hoek meten verschijnt. Hoeken meten Opties voor hoeken meten Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 18

19 Command Reference Import formaat editor opdracht Met deze opdracht geeft u de Import formaat editor weer, waarin u een aangepaste conversie kunt creëren voor het importeren van een ASCII bestand met een bepaald gedefinieerd formaat. Ga op één van de volgende manieren te werk: Selecteer Bestand > Import formaat editor. In het opdrachtvenster Import klikt u op het symbool. De Import formaat editor verschijnt en geeft het dialoogvenster Selecteer definitie weer. Data importeren Data in een aangepast formaat importeren Import opdracht Met deze opdracht opent u het dialoogvenster Import, waarin u data van een kantoorcomputer of uit een netwerkmap kunt importeren. Selecteer Bestand > Importeren. Het opdrachtvenster Importeren verschijnt. Data importeren Data in een aangepast formaat importeren Een import samenvatting rapport genereren Importeer werkorder resultaten opdracht Met deze opdracht kunt u nieuwe data van het veld inbrengen, nadat de ploegen hun veldboeken hebben gesynchroniseerd en het data synchronisatiegebied is bijgewerkt, om veldmetingen en uitgevoerde werkorders in het project beschikbaar te maken. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 19

20 Command Reference Rechtsklik op een werkorder die een symbool in de Project verkenner heeft en selecteer Importeer werkorder resultaten in het contextmenu. De resultaten worden in het project geïmporteerd. of Selecteer SCS > Importeer werkorder resultaten. Het dialoogvenster Importeer werkorder resultaten verschijnt. Werkorder resultaten importeren Info over Trimble Business Center opdracht Met deze opdracht geeft u de versie van Trimble Business Center weer waarmee u werkt. Als u een proefversie van de software gebruikt, toont het dialoogvenster het aantal dagen totdat die verloopt. Dit dialoogvenster geeft ook toegang tot de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), productregistratie en licentie dialoogvensters. Selecteer Help > Info over Trimble Business Center. Het dialoogvenster Info over Trimble Business Center verschijnt. Producten opdracht (on page 37) Inhoud en Zoeken (Help) opdrachten Met deze opdrachten kunt u informatie en antwoorden vinden die u nodig hebt over de concepten, werkwijzen en opties die in de software worden gebruikt. Deze opdrachten oproepen: Druk op [F1] voor hulpinformatie over het huidige dialoogvenster. Selecteer Help > Inhoud in het hoofdmenu. Selecteer Help > Zoeken. Het dialoogvenster Help verschijnt. Help onderwerpen zoeken Help opties Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 20

21 Command Reference Inverse opdracht Met deze opdracht berekent u azimuts, afstanden en andere waarden tussen twee punten. Selecteer Inmeten > Inverse. Het opdrachtvenster Inverse verschijnt. De inverse tussen twee punten berekenen Layer opties opdracht Met deze opdracht kunt u layers aanmaken en verwijderen, lege layers verwijderen, de objecten selecteren die zich in layers bevinden en de eigenschappen van layers wijzigen. Selecteer Project > Layer opties. Het opdrachtvenster Layer opties verschijnt. Een layer aanmaken en wijzigen Een layer isoleren of uitsluiten Lijn breken opdracht Met deze opdracht kunt u een lijn op het opgegeven punt in twee afzonderlijke lijnstrings breken. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijn breken. Het opdrachtvenster Lijn breken verschijnt. Een lijn breken Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 21

22 Command Reference Lijn feature splitsen opdracht Met deze opdracht kunt u een lijn feature in twee lijn features splitsen. De opdracht activeren: Selecteer Inmeten > Feature codering > Lijn feature splitsen. Het dialoogvenster Lijn feature splitsen verschijnt. Het dialoogvenster Lijn feature splitsen verschijnt. In de plattegrond weergave rechtsklikt u op het segment tussen de twee punten van een lijn feature die u van elkaar wilt scheiden. In het contextmenu klikt u op Splitsen. Uitleg over feature data Werkwijze voor feature data Lijn features splitsen Lijnen verbinden opdracht Met deze opdracht kunt u twee of meer aaneengesloten lijnen tot individuele lijnstrings verbinden, met behulp van handmatige of automatische methoden. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijnen verbinden. Het opdrachtvenster Lijnen verbinden verschijnt. Lijnen verbinden Lijnhoogte instellen opdracht Met deze opdracht kunt u één constante hoogte toevoegen aan een 2D lijn (on page 85) om er een 3D lijn-string (on page 86) van te maken. U kunt ook een verticale offset ten opzichte van de hoogte die u invoert opgeven en een oppervlak waaraan u de lijn-string wilt toevoegen. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijnhoogte instellen. Het opdrachtvenster Lijnhoogte instellen verschijnt. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 22

23 Command Reference De hoogte van een lijn instellen Lijnmarkering aan/uit opdracht Met deze opdracht kunt u lijnmarkeringen en labels voor horizontale en verticale waarden langs lijn-strings (see "lijn-string" on page 86) in 2D weergaven tonen of verbergen, zodat die gemakkelijker te bekijken, begrijpen en wijzigen zijn. De markeringen geven het onderscheid aan tussen horizontale segment (on page 100) eindpunten, verticale controlepunten en de eindpunten van de lijn zelf. Labels geven de hoogte van verticale controlepunten aan. Lijnmarkeringen tonen/verbergen: Selecteer Beeld > Lijnmarkering aan/uit. Lijnmarkeringen tonen/verbergen Weergave van rasterlijnen wijzigen Weergave instellingen Lijnsegment verwijderen opdracht Met deze opdracht kunt u een segment uit een lijn met meerdere segmenten verwijderen, of een lijn in zijn geheel verwijderen, als die uit slechts één segment bestaat. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijnsegment verwijderen. Het opdrachtvenster Lijnsegment verwijderen verschijnt. Een segment selecteren en vervolgens verwijderen: Selecteer het segment in een grafische weergave en kies de opdracht op één van de hierboven genoemde manieren. Het geselecteerde segment wordt verwijderd. Het opdrachtvenster Lijnsegment verwijderen verschijnt niet opnieuw. Een lijn-string aanmaken Een lijn wijzigen door die naar een lijn-string te converteren Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 23

24 Command Reference Lijn-string aanmaken opdracht Met deze opdracht kunt u zeer veelzijdige lineaire objecten (lijn-strings (see "lijnstring" on page 86)) bestaande uit één of meer segmenten aanmaken, door punten en de verbindingen tussen die punten te definiëren. U kunt ook verticale waarden/hoogten opgeven op posities op de lijn-string om ze 3D te maken. De opdracht activeren: Selecteer Lijn > Lijn-string aanmaken. Het opdrachtvenster Lijn-string aanmaken verschijnt. Een lijn-string aanmaken Lijn-string wijzigen opdracht Met deze opdracht kunt u lijnen (see "lijn" on page 85) of lijn-strings (see "lijn-string" on page 86) wijzigen, door hun punten en de verbindingen tussen de punten opnieuw te definiëren, verticale waarden/hoogten op de lijn-string te wijzigen en door segmenten toe te voegen, in te voegen of te verwijderen. De opdracht oproepen: Selecteer Lijn > Lijn-string wijzigen. Klik op het symbool op de werkbalk, of op de werkbalk van het Eigenschappen venster. Rechtsklik op een lijn of lijn-string en selecteer Wijzig in het contextmenu. Het opdrachtvenster Lijn-string wijzigen verschijnt. Een lijn-string aanmaken Linker muisknop modi Met deze werkbalkknoppen kunt u bepalen wat de functie van de linker muisknop in grafische weergaven is. De muisknop modi zijn selecteren, roteren, pannen en zoomen. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 24

25 Command Reference Een muisknop modus selecteren: Klik op het symbool op de werkbalk, of druk op [F5] om de selectiemodus te activeren. Klik op het symbool op de werkbalk, of druk op [F6] om de rotatiemodus te activeren. Klik op het symbool op de werkbalk, of druk op [F7] om de panmodus te activeren. Klik op het symbool op de werkbalk, of druk op [F8] om de zoommodus te activeren. Navigeren in 2D weergaven Navigeren in 3D weergaven 3D weergave instellingen Muismodi Lokale kalibratie opdracht Met deze opdracht legt u een relatie vast tussen WGS-84 RTK data die u verzamelt en lokale grondslagcoördinaten. Hiermee creëert u een reeks lokale kalibratie instellingen. Selecteer Inmeten > Lokale kalibratie. Het opdrachtvenster Lokale kalibratie verschijnt. Een lokale kalibratie uitvoeren Lokale site instellingen kiezen Lokale kalibratie rapport opdracht Met deze opdracht genereert u een gedetailleerd rapport nadat u in uw project een lokale kalibratie hebt uitgevoerd. Klik op het symbool in het dialoogvenster Lokale kalibratie. Selecteer Rapporten > Lokale kalibratie rapport. Het Lokale kalibratie rapport verschijnt in uw standaard browser. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 25

26 Command Reference Een lokale kalibratie uitvoeren Een rapport genereren en aanpassen Lokale kalibratie wissen opdracht Met deze opdracht verwijdert u een lokale kalibratie die u hebt uitgevoerd en wordt het project opnieuw berekend. Selecteer Inmeten > Lokale kalibratie wissen. Een site kalibreren Lokale kalibratie opties Lokale site instellingen opdracht Met deze opdracht kunt u lokale site instellingen invoeren, om een landcoördinatensysteem te creëren ten behoeve van hoogteverschillen tussen uw site en de ellipsoïde. Selecteer Project > Lokale site instellingen. Het opdrachtvenster Lokale site instellingen verschijnt. Lokale site instellingen kiezen Opties voor lokale site instellingen Materialen definiëren opdracht Met deze opdracht kunt u materialen definiëren, om in volumeberekeningen en rapporten van grondverzet te gebruiken. Selecteer Oppervlak > Materialen definiëren. Het dialoogvenster Materialen verschijnt. Materialen voor grondverzet rapporten definiëren Opties voor materialen Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 26

27 Command Reference Meten opdracht Met deze opdracht kunt u de richting, afstand, helling, schuine afstand, delta offset en delta station tussen twee punten meten, afhankelijk van welke grafische weergave u gebruikt. Selecteer Extra > Meten. Het opdrachtvenster Meten verschijnt. Waarden tussen twee punten meten De inverse tussen punten berekenen Nieuw project opdracht Met deze opdracht start u een nieuw project, gebaseerd op de standaard sjabloon of een andere sjabloon die u selecteert. Een project op basis van de standaard sjabloon starten: Een eventueel geopend project wordt gesloten en er wordt een nieuw project zonder naam geopend. Een project starten door een sjabloon te selecteren: Selecteer Bestand > Nieuw project. Druk op [Ctrl] + N. Het dialoogvenster Nieuw project verschijnt. Applicatie opties kiezen Project instellingen kiezen De standaard sjabloon wijzigen Een nieuw project aanmaken Opties voor opstarten en weergave Nieuw punten spreadsheet opdracht Met deze opdracht geeft u een nieuw punten spreadsheet voor het huidige project weer. Heavy Construction Edition Naslaghandleiding 27

Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008

Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008 Heavy Construction editie Publicatie informatie Versie 1.20 September 2008 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099

Nadere informatie

Inhoudsopgave Publicatie informatie...1

Inhoudsopgave Publicatie informatie...1 Inhoudsopgave Publicatie informatie...1 Hoofdvestiging...1 Product informatie...1 Nieuwste versie van Trimble Access...7 Eerdere versies van Trimble Access...16 Overige informatie...28 Documentatie...29

Nadere informatie

TECHNISCHE INFO. Trimble business CenTer software. moeiteloze verwerking van gnss inmeetdata met trimble business center software

TECHNISCHE INFO. Trimble business CenTer software. moeiteloze verwerking van gnss inmeetdata met trimble business center software Trimble business CenTer software TECHNISCHE INFO moeiteloze verwerking van gnss inmeetdata met trimble business center software Trimble Business Center is een krachtige kantoorsoftware voor meetspecialisten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Internet instellingen...11 Een Internet verbinding instellen...11

Inhoudsopgave. Internet instellingen...11 Een Internet verbinding instellen...11 Inhoudsopgave Aan de slag...1 Welkom...1 Overzicht van Trimble Access...1 Installeren en updaten van de software...2 Activeren van de software...4 Juridische informatie...5 Trimble Access...6 Kenmerken

Nadere informatie

A-61735_nl. Gebruikershandleiding

A-61735_nl. Gebruikershandleiding A-61735_nl Gebruikershandleiding AAN DE SLAG 1-1 DE GEBRUIKERSINTERFACE 2-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 3-1 APPENDIX A A-1 1 Aan de slag Inhoud Ondersteunende documentatie...1-2 Terminologie...1-3 Kodak Capture

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Meting configuratie...13 Instellingen menu...13 Taal...14

Inhoudsopgave. Meting configuratie...13 Instellingen menu...13 Taal...14 Inhoudsopgave Aan de slag...1 Welkom...1 Overzicht van Trimble Access...1 Ondersteunde bedieningseenheden...3 Installeren en updaten van de software...4 Licenties voor de software...5 uridische informatie...6

Nadere informatie

PowerPoint 2010. KATHO, Campus Tielt

PowerPoint 2010. KATHO, Campus Tielt PowerPoint 2010 KATHO, Campus Tielt Microsoft Office 2010 - Powerpoint - Interface Het volledige word venster Laten we beginnen bij het bovenste gedeelte: Titelbalk Lint/ Ribbon Tabblad bestand Snel Starten

Nadere informatie

PRESENTEREN VIA POWERPOINT

PRESENTEREN VIA POWERPOINT PRESENTEREN VIA POWERPOINT INHOUD Presenteren... 3 Interface... 3 Weergaven... 4 Diavoorstelling (Basis)... 5 Bestanden... 6 Presentatie openen en sluiten... 6 Presentatie opslaan... 6 Presentatie afdrukken...

Nadere informatie

Topografische wandelkaarten Ardennen. Gebruikershandleiding

Topografische wandelkaarten Ardennen. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Welkom bij Gefeliciteerd met uw aankoop van de dvd-rom (deel 1). U zult ongetwijfeld veel plezier beleven aan dit product bij het plannen van uw tochten en uitstapjes in de Ardense

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works Mobile Software GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen FarmWorks Mobile Software Versie 2011 en later Revisie D Oktober 2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

PATManager v4 1 / 152

PATManager v4 1 / 152 PATManager v4 1 / 152 Table of contents Welkom... 4 Over PATManager v4... 6 Nieuwe functies... 7 Ondersteunende testers... 7 PATManager v4 start... 9 PATManager instaleren... 9 Standalone installatie...

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...7 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc.

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc. Juridische opmerkingen Niet-geautoriseerde reproductie van (een gedeelte van) deze handleiding is verboden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. We kunnen

Nadere informatie

Tekla Structures Basisbeginselen van Tekla Structures. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation

Tekla Structures Basisbeginselen van Tekla Structures. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation Tekla Structures Basisbeginselen van Tekla Structures Productversie 21.0 maart 2015 2015 Tekla Corporation Inhoudsopgave 1 Info Tekla Structures...7 1.1 Belangrijkste functies...7 1.2 Configuraties...8

Nadere informatie

Tekla Structures Release Notes. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation

Tekla Structures Release Notes. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation Tekla Structures Release Notes Productversie 21.0 maart 2015 2015 Tekla Corporation Inhoudsopgave 1 Tekla Structures 21.0 Release Notes...5 1.1 Uw project instellen...6 1.2 Tekla Model Sharing...7 1.3

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software Gebruikershandleiding Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software Versie 2013 en hoger Revisie A December

Nadere informatie

HANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen. Farm Works View software

HANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen. Farm Works View software HANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works View software Handleiding Farm Works Software oplossingen Farm Works View Software Versie 2013 en hoger Revisie A December 2012 Farm Works Information

Nadere informatie

Deel 3 Hogere Basis ICT-vaardigheden

Deel 3 Hogere Basis ICT-vaardigheden Virtueel Portaal voor Interactie en ICT Opleiding voor Personen met een Handicap Deel 3 Hogere Basis ICT-vaardigheden Resultaat Nr. Oplevering 10 Werkpakket Nr. WP3 Werkpakket titel Consolidatie van bestaand

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel

Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel Zelfstudie Versie 10 voor Microsoft Windows Eerste editie, Lund, Zweden, september 2010 Samengesteld door QlikTech International AB: KHN, JNN, MSJ, JHS Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden.

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16 123Homepage.rtf 1-2-3 Homepage Help Page 1 of 97 Contents INTRODUCTIE 4 Kennismaking 5 Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9 Bewerken - Menu 11 Beeld - Menu 12 OPMAAK 14 Pagina eigenschappen 15 Pagina eigenschappen

Nadere informatie

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh Handleiding PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh I PrintShop Mail is een Software-Product van: Atlas Software BV Daltonstraat 42-44 3846 BX Harderwijk Tel. +31 (0)341-426700

Nadere informatie

Key-user OTYS Recruiting Technology

Key-user OTYS Recruiting Technology Key-user OTYS Recruiting Technology Versie 2.0 K E Y U S E R H A N D L E I D I N G V. 1. 4 P A G I N A 8 1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 1-8-2013 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

Posters voor de verkoop

Posters voor de verkoop - Océ Posterizer Pro Client Posters voor de verkoop o Gebruikershandleiding Applicatiegids Copyright copyright-2010 Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Pro 9 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie