Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008"

Transcriptie

1 Heavy Construction editie Publicatie informatie Versie 1.20 September 2008

2 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio U.S.A. Tel.: Gratis (in de VS): Fax: Copyright en handelsmerken , Trimble Navigation Limited. Alle rechten voorbehouden. Het logo met globe en driehoek en Trimble zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Publicatie informatie Dit is de publicatie informatie voor versie 1.20 van de Trimble Business Center - Heavy Construction Edition software. ii

3 Productoverzicht Trimble Business Center - Heavy Construction Edition is kantoorsoftware die bedoeld is om aannemers uit de bouwsector te helpen bij het voorbereiden van bouwdata voor gebruik in de Trimble site positioning systemen (SPS), die werken met de SCS900 en SCS900 Tablet editie site controller software (SCS). Tot de standaard functies behoren onder andere: import en export van site- en ontwerpdata in bestanden van verschillende typen grafische weergaven van projectdata, o.a. plattegrond, profiel, 3D en dwarsprofiel hiërarchische mappenstructuur voor de weergave van projectdata en lijsten van geselecteerde objecten rapporten en hulpmiddelen voor kwaliteitsborging oppervlakmodellen en volumeberekeningen aanmaken van alignementen beheer van het Site Positioning System beheer van Trimble SPS activiteiten op de bouwlocatie voorbereiding van site- en ontwerpdata voor veldploegen die SPS werkzaamheden uitvoeren aanmaken en bewaking van werkorders voor veldploegen die met SCS900 werken grafische weergave van de site- en ontwerpdata die bij een werkorder hoort, zoals die door SCS900 wordt weergegeven voor veldploegen importeren van meetdata uit het veld als resultaat van SPS activiteiten NB: raadpleeg het bestand ReadMe file (alleen in het Engels) voor de meest actuele informatie over dit product. Heavy Construction editie Publicatie informatie 1

4 Nieuw in versie 1.20 De volgende functies zijn toegevoegd of verbeterd: Prestaties van grafische weergave - U kunt nu rijkere datasets in de plattegrond en 3D weergaven met hogere snelheid bekijken. Er zijn nu ook geavanceerde opties beschikbaar, waarmee u kunt bepalen welk grafisch weergavepakket het programma gebruikt. Opdracht Blokken exploderen - U kunt nu blokken (gegroepeerde objecten) uit geïmporteerde CAD data in de verschillende objecten daarvan of geneste blokken exploderen, zodat u gemakkelijker met de individuele objecten kunt werken. Opdracht 3D zijden inkrimpen - U kunt nu gesloten, driehoekige afbreeklijnen aanmaken, iets naar binnen geplaatst ten opzichte van de 3D zijden waarvan een oppervlak kan zijn gevormd. Dit kan nuttig zijn voor het vormen van een geldig oppervlak van data die verticale zijden bevat, of wanneer samenvallende 3D zijden verschillende hoogten op dezelfde positie hebben. Opdracht Uitgraaf/ophoog oppervlakraster aanmaken - U kunt nu een raster van waarden aanmaken waarin de hoogteverschillen tussen twee oppervlakken worden weergegeven. De afmetingen zijn van kleurcodes voorzien, zodat duidelijk zichtbaar is waar grond moet worden uitgegraven of opgehoogd. U kunt ook een raster met waarden aanmaken die de absolute hoogten van één oppervlak aangeven. Het resulterende raster is één object, dat dynamisch wordt bijgewerkt in geval van wijzigingen in de desbetreffende oppervlakken. Opdracht Langs lijn snap - U kunt nu een hoogte opgeven door naar de hoogte op een specifieke positie op een 3D lijn te verwijzen. Opdrachten Lijn-string aanmaken en wijzigen - U kunt nu een zeer veelzijdig nieuw type lineair of curvilineair object van één of meer segmenten aanmaken. Lijn-strings kunnen 2D of 3D lijnen weergeven. 3D lijnen kunnen volledig worden gedefinieerd en bewerkt in de plattegrond en bieden een veelzijde manier om de hoogte van een lijn of zijn verticale aligmenent vast te leggen. Met de opdracht Lijn-string wijzigen beschikt u over een vertrouwd hulpmiddel waarmee u uiteenlopende geïmporteerde CAD lijnen van diverse typen en verschillende bronnen kunt wijzigen. Deze worden bij dit proces automatisch naar lijn-strings geconverteerd en als optie kunt u daaraan desgewenst geometrische constructiekenmerken en attributen toewijzen, die normaal gesproken niet door de oorspronkelijke objecttypen worden ondersteund. Heavy Construction editie Publicatie informatie 2

5 Opdrachten Lijn breken en Lijnen verbinden - U kunt nu diverse typen lijnen breken, waarbij die op het opgegeven punt in twee afzonderlijke lijn-strings worden gesplitst. U kunt ook twee of meer aangrenzende lijnen van verschillende typen tot één lijn-string verbinden, met behulp van handmatige of geautomatiseerde methoden. Bij het uitvoeren van deze bewerkingen worden de oorspronkelijke lijnen naar lijn-strings geconverteerd, zodat die veelzijdiger zijn wat betreft de mogelijkheden voor extra wijzigingen en dataverrijking. Opdracht Segment verwijderen - U kunt nu elk gewenst segment uit een lijn met meerdere segmenten verwijderen, hetgeen resulteert in de vorming van één of twee lijn-strings, afhankelijk van of u een binnen- of een eindsegment hebt verwijderd. Opdracht Hoogte van lijn-string instellen - Nu kunt u snel één constante hoogte op een 2D lijn toepassen, om daar een 3D lijn-string van te maken. U kunt als optie een verticale offset diepte opgeven, die wordt opgeteld bij de hoogte die u instelt en een oppervlak aanwijzen waaraan de lijn-string als deel wordt toegevoegd terwijl u er een 3D object van maakt. Met deze hoogte kunt u snel de hoogte instellen van bouwvloeren of contourlijnen, door op de lijn te klikken en vervolgens mogelijk op het tekstobject dat de hoogte vermeldt, waardoor de hoogte van die tekstlabel wordt afgetrokken, en als optie de gespecificeerde verticale offset bij die hoogte op te tellen. Opdracht Object verkennen - U kunt nu lijnen en lijn-strings verkennen, door de geometrische waarden te bekijken die op specifieke posities worden berekend op basis van de positie van de cursor op het object in een grafische weergave. Bepaalde waarden, zoals het station en de hoogte, kunnen dynamisch bij de cursorpositie worden weergegeven terwijl u die verplaatst. Andere informatie die bij die positie op de lijn hoort, wordt statisch in het opdrachtvenster weergegeven wanneer u in de weergave klikt en daarmee een bepaald station selecteert. Opdracht Markeringen en labels aan/uit - U kunt nu markeringen en labels voor horizontale en verticale waarden op lijn-strings aan of uit zetten, zodat die eenvoudiger kunnen worden bekeken, begrepen en gewijzigd. De markeringen geven het onderscheid aan tussen horizontale segment eindpunten, verticale controlepunten en de eindpunten van de lijn zelf. Labels geven de hoogte van verticale controlepunten aan. Importeren en exporteren van LandXML data met opgeslagen dwarsprofielen - Als een geïmporteerd LandXML alignement opgeslagen dwarsprofielen bevat, worden die nu in de plattegrond en dwarsprofiel weergave weergegeven en wordt bij het importeren automatisch een oppervlak aangemaakt met behulp van de dwarsprofiel stationwaarden, offsets en hoogten. Het oppervlak krijgt de naam van de bestandsnaam en de opgeslagen dwarsprofielen bevinden zich in dezelfde layer als het oppervlak. GENIO 6D strings converteren naar alignementen met VAL data - Nu kunnen geïmporteerde 6D strings naar alignementen met horizontale en verticale componenten worden geconverteerd na het importeren. Heavy Construction editie Publicatie informatie 3

6 Koppeling van oppervlak aan alignement - U kunt nu een oppervlak object aanwijzen als zijnde afhankelijk van een specifiek alignement object, hetgeen resulteert in de triangulatie van de toppen van dat oppervlak ten opzichte van het bijbehorende horizontale alignement. Wanneer u een oppervlak vormt dat bij een alignement hoort, zoals een model voor een wegoppervlak, resulteert dat vaak in een zodanige vorming van het oppervlak die veel meer overeenkomt met de typische verwachtingen ten aanzien van wegontwerpen. De triangulatie van de nodes van het oppervlak wordt uitgevoerd met behulp van een coördinatensysteem dat is gebaseerd op het station en de offset van elk datapunt, in plaats van op de noord en oost waarden. De resulterende triangulatie geeft een veel betere indicatie van wat men zou verwachten van typische vormen van dwarsprofielen van wegen. Dit kan worden bereikt door het alignement als eigenschap van het oppervlak aan te wijzen. Alleen-schaal projectiedata importeren - U kunt nu alleen-schaal projectiedata in een project importeren en daarmee werken. Werkorder uitzetinstellingen - Twee uitzetinstellingen (Horizontale tolerantie en Uitzet interval) zijn uit de werkorder instellingen verwijderd. Deze zijn nu opgeslagen in het deel [Uitzetten] van het bestand AllSites.ini, waardoor ze instellingen op veldboekniveau zijn, in plaats van aan individuele werkorders toegewezen instellingen. Wanneer die in SCS900 wordt weergegeven, is de instelling Uitzet interval nu in twee afzonderlijke instellingen opgedeeld: Standaard lijn station interval en Standaard weg station interval. In oudere WorkOrder.ini bestanden worden het deel [Uitzetten] en de instellingen door SCS900 genegeerd. NB: voor meer informatie over de hierboven genoemde nieuwe en verbeterde functies kunt u de online Help en andere documentatie raadplegen, die u kunt oproepen via het Help menu en de Startpagina van deze software. Heavy Construction editie Publicatie informatie 4

7 Bekende problemen Bekend probleem met grafische weergave: Als in deze software een plattegrond weergave geopend is en er een dialoogvenster Zoeken en vervangen van Microsoft Word overheen wordt gelegd, kan een omtrek van dat dialoogvenster op het scherm achterblijven. Bekend probleem met afdrukken: Als het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld van deze software geopend is, wordt de opgegeven printer de standaard printer voor alle applicaties op het gehele systeem. Als het dialoogvenster weer wordt gesloten, wordt de printer die voor het besturingssysteem als standaard is ingesteld weer de standaard printer. Een pad naar een Microsoft Excel bestand mag uit maximaal 219 tekens bestaan. In Trimble Business Center - Heavy Construction Edition betekent dit dat als het pad naar een bestand van het SCS900 rapporten hulpprogramma (genaamd SCS900 Reporting Utility.xls of SCS Report Utility.xls) deze limiet overschrijdt, het bestand niet wordt geopend. Meestal gebeurt dit alleen als het.xls bestand in de map Mijn documenten is geplaatst. Bekend probleem bij en van SCS900 bestanden Als u Trimble Business Center - Heavy Construction Edition op een tweede monitor draait en u probeert SCS900 bestanden via te versturen met de opdracht SCS bestanden comprimeren/ en, kan uw programma een dialoogvenster waarin dat wordt bevestigd openen buiten het zichtbare gebied van beide monitoren. Het dialoogvenster bevindt zich dan buiten de primaire monitor, in de ruimte tegenover de secundaire monitor, waardoor Trimble Business Center lijkt te zijn vastgelopen. Om bij dit dialoogvenster te komen en de bewerking te bevestigen, rechtsklikt u op de naam van het programma op de Windows Taakbalk en selecteert u Verplaatsen. Druk daarna op de juiste pijltoets om het dialoogvenster naar het zichtbare gebied van uw primaire monitor te verplaatsen. Bijzondere licentievoorwaarden De licentie-overeenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement) voor Trimble Business Center- Heavy Construction Edition staat de gelicentieerde gebruiker de volgende vrijheden toe (uittreksel uit die overeenkomst) met betrekking tot de installatie en het gebruik van de software op meerdere computers. U mag de Trimble Business Center software in zijn Kernproduct" (Core Product) configuratie installeren en gebruiken en anderen toestaan die te installeren en te gebruiken op elk gewenst aantal personal computers of netwerk servers, inclusief die van uw werknemers, onderaannemers en onafhankelijke adviseurs, echter uitsluitend voor uw eigen zakelijke belangen in samenhang met uw gebruik van Trimble producten. Heavy Construction editie Publicatie informatie 5

8 Voor meer informatie verwijzen wij naar de volledige licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en die overeenkomst heeft prioriteit boven de beschrijvingen die hierin worden gedaan. De overeenkomst is beschikbaar vanuit de gebruikersinterface van de software, door Help/Info over Trimble Business Center in het menu te selecteren en vervolgens te klikken op De licentieovereenkomst voor eindgebruikers lezen. De bedoeling van deze bepaling is diegenen die een licentie voor de software hebben toe te staan en aan te moedigen de software naar behoefte vrijelijk in hun gehele organisatie te gebruiken om de Trimble producten en systemen waarvan het een integrale component vormt effectief te kunnen ondersteunen. Bovendien is het u toegestaan en wordt u aangemoedigd de software naar behoefte te delen met derden met wie u zaken doet, als er behoefte aan data-uitwisseling bestaat of aan een andere vorm van software interoperabiliteit in samenhang met uw gebruik van Trimble producten. Elke derde is verplicht de voorwaarden van de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers voor de Trimble Business Center- Heavy Construction Edition software te accepteren zolang die software op de computer van die derde geïnstalleerd is. Systeemeisen De navolgende aanbevelingen m.b.t. de computerconfiguratie zijn deels gebaseerd op subjectieve beoordelingen van wat acceptabele en wenselijke prestaties zijn. De configuratie waarmee minimaal acceptabele prestaties worden bereikt dient te worden gebruikt voor het beoordelen van de geschiktheid van het systeem waarover u beschikt. De configuratie waarmee minimaal acceptabele prestaties worden bereikt dient tezamen met andere factoren m.b.t. het beoogde gebruik te worden overwogen bij het nemen van beslissingen over het uitbreiden van uw systeem of de aanschaf van een nieuw systeem. De subjectieve beoordeling m.b.t. de evaluatie van een oplossing voor minimaal wenselijke prestaties is deels gebaseerd op het overwegen van incrementele kostenfactoren, waarbij extra voordeel kan worden behaald tegen lage extra kosten. Zoals in alle gevallen waarin dergelijke aankoopbesluiten moeten worden genomen, dient rekening te worden gehouden met toekomstige behoeften, omdat zowel besturingssystemen als applicatiesoftware verder ontwikkeld worden en de eisen m.b.t. reken- en opslagcapaciteit steeds hoger worden. Trimble kan over toekomstige trends geen voorspellingen doen, behalve dat met de ontwikkelingen in het verleden rekening moet worden gehouden en dienovereenkomstig dient te worden gehandeld. Heavy Construction editie Publicatie informatie 6

9 Voor minimaal acceptabele prestaties: Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, of Windows Vista Processor: Intel Pentium Dual-Core E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2 Cache, 800FSB) RAM-geheugen: 1 GB of meer Capaciteit vaste schijf: 80 GB of meer Grafisch geheugen: "Mid range discrete graphics" kaart met minimaal 256 MB en ondersteuning van DirectX 9.0 (indien mogelijk geïntegreerde grafische kaart vermijden) Monitor: 1024 x 768 of hogere resolutie met 256 kleuren I/O poorten: USB 2.0 poort voor datasynchronisatie met een veldboek Andere: Aandrijving dvd-rom Voor minimaal wenselijke prestaties: Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, of Windows Vista Processor: Intel Core 2 Duo Processor E6320 (1,86 GHz, 4 MB L2 Cache, 1066FSB) RAM-geheugen: 2 GB of meer Capaciteit vaste schijf: 160 GB of meer Grafisch geheugen: "Mid range discrete graphics" kaart met minimaal 256 MB en ondersteuning van DirectX 9.0. Ondersteuning van twee monitoren wordt aanbevolen voor desktop gebruik. Monitor(en): 1280 x 1024 of hogere resolutie met 256 kleuren I/O poorten: USB 2.0 poort voor datasynchronisatie met een veldboek Muis: muis met drie knoppen en bladerwieltje Andere: Aandrijving dvd-rom Naast het bovenstaande is een Internet verbinding nodig voor het downloaden van Microsoft ActiveSync en Microsoft.NET Framework tijdens de installatie, behalve dat de ActiveSync technologie niet nodig is wanneer het Windows Vista besturingssysteem wordt gebruikt. Tip voor het oplossen van problemen met 3D grafische beelden: twee systeeminstellingen kunnen een belangrijke invloed op de grafische weergave hebben. Rechtsklik eerst op uw Windows bureaublad en selecteer Eigenschappen in het contextmenu. In het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm klikt u op de tab Instellingen en selecteert u Gemiddeld (16 bits) in de lijst Kleurkwaliteit. Daarna klikt u in hetzelfde dialoogvenster op de knop Geavanceerd. In het dialoogvenster Eigenschappen voor Plug en Play monitor klikt u op de tab Probleem oplossen en zet u Hardwareversnelling op Maximaal. Heavy Construction editie Publicatie informatie 7

10 Installatie Deze software vereist Microsoft.NET Framework versie 3.5. De installatie wizard informeert u als de vereiste software op uw computer ontbreekt. Als u deze software moet installeren, is die als gratis download beschikbaar op de Microsoft download pagina: Om data over te brengen tussen deze software en een veldboek is Microsoft ActiveSync versie 4.1 of later nodig. Als u Microsoft ActiveSync moet installeren, is die als gratis download verkrijgbaar bij Microsoft. NB: voor gebruikers van Microsoft Vista is de ActiveSync technologie niet nodig. De benodigde communicatiefunctie is geïntegreerd in Vista. Bijbehorende hulpprogramma's SCS Data Manager en Office Synchronizer zijn twee extra programma's die bij Trimble Business Center - Heavy Construction Edition worden geïnstalleerd. Gebruikersinstellingen behouden bij een upgrade Terwijl u met het programma werkt, worden veel van uw instellingen en andere aanpassingen als bestanden in een applicatiedata map opgeslagen. Deze instellingen, die hetzelfde blijven ongeacht welk project geopend is, zijn o.a.: Applicatie instellingen Deze programmabrede instellingen zijn o.a. opstartvoorkeuren, standaard bestandslocaties en weergave eigenschappen. De applicatie instellingen vindt u met name in het dialoogvenster Opties. Aangepaste import- en exportformaat definities Projectsjablonen Internet download configuraties Stijlen voor basislijnverwerking en netwerkvereffening Deze bevatten wijzigingen in hoe bestandsformaten zijn gedefinieerd in de Import formaat editor en Export formaat editor. Deze bevatten project instellingen, coördinatensystemen, weergavefilters, selectiesets en data die u als projectsjablonen hebt opgeslagen. Deze bevatten nieuwe dataprovider groepen en Internet sites die u hebt toegevoegd aan de opdracht Internet download. Deze bevatten combinaties van project instellingen die u hebt gedefinieerd als sjablonen voor basislijnverwerking en netwerkvereffening. Wanneer u een upgrade uitvoert van uw huidige versie van het programma naar een nieuwere versie, zoekt het installatieprogramma naar eerdere bestanden die deze instellingen en aanpassingen bevatten. Als die worden gevonden, verschijnt het dialoogvenster Instellingen kopiëren. Heavy Construction editie Publicatie informatie 8

11 De bestaande instellingen en aanpassingen behouden: 1. In de kolom Kopiëren schakelt u het vakje uit van elk bestaand bestand dat u bij de upgrade niet wilt behouden. 2. Vink het vakje aan van elk bestaand bestand dat u wilt gebruiken om een nieuw bestand te overschrijven. 3. Klik op Geselecteerde bestanden kopiëren. De bestaande instellingen en aanpassingen die u hebt geselecteerd worden naar de nieuwe installatie gekopieerd. NB: als er bestanden zijn die conflicteren met bestanden in de nieuwe installatie, worden die met een rode vlag gemarkeerd en niet standaard geselecteerd. NB: het is aan te raden uw project en applicatie instellingen in de nieuwe installatie te controleren, om te verzekeren dat nieuwe opties in de huidige versie zijn ingesteld op de door u gewenste standaard instellingen. NB: aangepaste menu's en werkbalken kunnen niet behouden blijven wanneer u een upgrade uitvoert. Registreren Wanneer u deze software de eerste keer start, wordt u gevraagd via het My Trimble systeem te registreren. Als uw bedrijf een bestaand account heeft, voert u het juiste adres in. Als het adres niet herkend wordt en u een account moet aanmaken, kunt u in het volgende dialoogvenster de benodigde gegevens voor uw nieuwe account ingeven. Help en rondleidingen U kunt de Help onderwerpen oproepen via het Help menu, of door op F1 te drukken. Een versie van de Help onderwerpen die u kunt afdrukken is ook beschikbaar in de installatiemap: \<Product>\Support\<taal>\UserGuide.pdf \<Product>\Support\<taal>\ReferenceManual.pdf Daarnaast worden bij de software twee rondleidingen meegeleverd, waarin u kunt kennismaken met het programma: Rondleiding Functies Rondleiding Voorbereiding van Site Positioning System data Deze kunt u starten vanaf de Startpagina, die u kunt oproepen door Help > Startpagina te selecteren. Heavy Construction editie Publicatie informatie 9

12 Gebruik van Terramodel (.pro) data Om data van Terramodel (.pro) bestanden in deze software te kunnen gebruiken, moet die data vanuit Terramodel worden geëxporteerd in formaten die kunnen worden geïmporteerd: Exporteer CAD lijnenwerk en puntblokken in CAD (.dxf) formaat Exporteer oppervlakken en alignementen in LandXML (.xml) formaat NB: Terramodel wegendata die naar een LandXML bestand is geëxporteerd kan niet in Trimble Business Center worden geïmporteerd. U kunt ook SCS Data Manager vanuit deze software starten en dat programma gebruiken om een Terramodel (.pro) bestand buiten dit programma aan een SCS ontwerp toe te voegen. Locatie van opgeslagen projectbestanden Op basis van de standaard configuratie, die wordt vastgelegd als het programma wordt geïnstalleerd, worden wanneer u data download, een project opslaat of een exportbestand aanmaakt, de bestanden opgeslagen in submappen onder de map Mijn documenten op uw computer. Wanneer u een nieuw projectbestand opslaat, staat het u vrij dat in elke gewenste bestaande map te plaatsen, of u kunt een nieuwe map voor dat project aanmaken. In het dialoogvenster Opslaan als wordt echter een standaard pad aangeboden waarin het project zal worden opgeslagen, als u er niet voor kiest om van te voren een andere map dan die standaard map op te geven. U kunt het pad van de standaard map desgewenst wijzigen. Daarvoor selecteert u Extra > Opties > Algemeen > Bestandslocaties. In het dialoogvenster Opties wijzigt u het pad in het vak Projectbeheer map. Normaal gesproken wilt u waarschijnlijk een map aanmaken waaronder alle data die bij een bepaald bouwproject hoort wordt opgeslagen. U kunt uw data daarna verder organiseren door extra mappen daaronder aan te maken. Heavy Construction editie Publicatie informatie 10

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies...

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... 7 1.3 Systeemvereisten en ondersteunde media...

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software Gebruikershandleiding Farm Works Software oplossingen Farm Works Surface Software Versie 2013 en hoger Revisie A December

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0

Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0 Kaseya 2 Agentconfiguratie en gebruik Snelstartgids voor VSA 6,0 June 11, 2010 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public and Private Sector

Nadere informatie

PC-Radio Express Handleiding

PC-Radio Express Handleiding PC-Radio Express Handleiding [right on track] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683555 fax. (31) 115 631285 Handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works Mapping Software Gebruikershandleiding Farm Works Software oplossingen Farm Works Mapping Software Versie 2013 en hoger Revisie A December

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

Inhoud. In Xcelsius 2008 werken...15

Inhoud. In Xcelsius 2008 werken...15 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. AccountView Solo Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het

Nadere informatie

Haal méér uit uw Ricoh MFP

Haal méér uit uw Ricoh MFP Handleiding versie 2.8.2 Lite/Professional/Corporate versies Haal méér uit uw Ricoh MFP Inhoud Print&Share... 6 Inleiding... 6 Hoe werkt deze handleiding?... 7 Terminologie... 7 Installatie... 8 Registratie

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

AVG Internet Security 2012

AVG Internet Security 2012 AVG Internet Security 2012 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie