Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008"

Transcriptie

1 Heavy Construction editie Publicatie informatie Versie 1.20 September 2008

2 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio U.S.A. Tel.: Gratis (in de VS): Fax: Copyright en handelsmerken , Trimble Navigation Limited. Alle rechten voorbehouden. Het logo met globe en driehoek en Trimble zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Publicatie informatie Dit is de publicatie informatie voor versie 1.20 van de Trimble Business Center - Heavy Construction Edition software. ii

3 Productoverzicht Trimble Business Center - Heavy Construction Edition is kantoorsoftware die bedoeld is om aannemers uit de bouwsector te helpen bij het voorbereiden van bouwdata voor gebruik in de Trimble site positioning systemen (SPS), die werken met de SCS900 en SCS900 Tablet editie site controller software (SCS). Tot de standaard functies behoren onder andere: import en export van site- en ontwerpdata in bestanden van verschillende typen grafische weergaven van projectdata, o.a. plattegrond, profiel, 3D en dwarsprofiel hiërarchische mappenstructuur voor de weergave van projectdata en lijsten van geselecteerde objecten rapporten en hulpmiddelen voor kwaliteitsborging oppervlakmodellen en volumeberekeningen aanmaken van alignementen beheer van het Site Positioning System beheer van Trimble SPS activiteiten op de bouwlocatie voorbereiding van site- en ontwerpdata voor veldploegen die SPS werkzaamheden uitvoeren aanmaken en bewaking van werkorders voor veldploegen die met SCS900 werken grafische weergave van de site- en ontwerpdata die bij een werkorder hoort, zoals die door SCS900 wordt weergegeven voor veldploegen importeren van meetdata uit het veld als resultaat van SPS activiteiten NB: raadpleeg het bestand ReadMe file (alleen in het Engels) voor de meest actuele informatie over dit product. Heavy Construction editie Publicatie informatie 1

4 Nieuw in versie 1.20 De volgende functies zijn toegevoegd of verbeterd: Prestaties van grafische weergave - U kunt nu rijkere datasets in de plattegrond en 3D weergaven met hogere snelheid bekijken. Er zijn nu ook geavanceerde opties beschikbaar, waarmee u kunt bepalen welk grafisch weergavepakket het programma gebruikt. Opdracht Blokken exploderen - U kunt nu blokken (gegroepeerde objecten) uit geïmporteerde CAD data in de verschillende objecten daarvan of geneste blokken exploderen, zodat u gemakkelijker met de individuele objecten kunt werken. Opdracht 3D zijden inkrimpen - U kunt nu gesloten, driehoekige afbreeklijnen aanmaken, iets naar binnen geplaatst ten opzichte van de 3D zijden waarvan een oppervlak kan zijn gevormd. Dit kan nuttig zijn voor het vormen van een geldig oppervlak van data die verticale zijden bevat, of wanneer samenvallende 3D zijden verschillende hoogten op dezelfde positie hebben. Opdracht Uitgraaf/ophoog oppervlakraster aanmaken - U kunt nu een raster van waarden aanmaken waarin de hoogteverschillen tussen twee oppervlakken worden weergegeven. De afmetingen zijn van kleurcodes voorzien, zodat duidelijk zichtbaar is waar grond moet worden uitgegraven of opgehoogd. U kunt ook een raster met waarden aanmaken die de absolute hoogten van één oppervlak aangeven. Het resulterende raster is één object, dat dynamisch wordt bijgewerkt in geval van wijzigingen in de desbetreffende oppervlakken. Opdracht Langs lijn snap - U kunt nu een hoogte opgeven door naar de hoogte op een specifieke positie op een 3D lijn te verwijzen. Opdrachten Lijn-string aanmaken en wijzigen - U kunt nu een zeer veelzijdig nieuw type lineair of curvilineair object van één of meer segmenten aanmaken. Lijn-strings kunnen 2D of 3D lijnen weergeven. 3D lijnen kunnen volledig worden gedefinieerd en bewerkt in de plattegrond en bieden een veelzijde manier om de hoogte van een lijn of zijn verticale aligmenent vast te leggen. Met de opdracht Lijn-string wijzigen beschikt u over een vertrouwd hulpmiddel waarmee u uiteenlopende geïmporteerde CAD lijnen van diverse typen en verschillende bronnen kunt wijzigen. Deze worden bij dit proces automatisch naar lijn-strings geconverteerd en als optie kunt u daaraan desgewenst geometrische constructiekenmerken en attributen toewijzen, die normaal gesproken niet door de oorspronkelijke objecttypen worden ondersteund. Heavy Construction editie Publicatie informatie 2

5 Opdrachten Lijn breken en Lijnen verbinden - U kunt nu diverse typen lijnen breken, waarbij die op het opgegeven punt in twee afzonderlijke lijn-strings worden gesplitst. U kunt ook twee of meer aangrenzende lijnen van verschillende typen tot één lijn-string verbinden, met behulp van handmatige of geautomatiseerde methoden. Bij het uitvoeren van deze bewerkingen worden de oorspronkelijke lijnen naar lijn-strings geconverteerd, zodat die veelzijdiger zijn wat betreft de mogelijkheden voor extra wijzigingen en dataverrijking. Opdracht Segment verwijderen - U kunt nu elk gewenst segment uit een lijn met meerdere segmenten verwijderen, hetgeen resulteert in de vorming van één of twee lijn-strings, afhankelijk van of u een binnen- of een eindsegment hebt verwijderd. Opdracht Hoogte van lijn-string instellen - Nu kunt u snel één constante hoogte op een 2D lijn toepassen, om daar een 3D lijn-string van te maken. U kunt als optie een verticale offset diepte opgeven, die wordt opgeteld bij de hoogte die u instelt en een oppervlak aanwijzen waaraan de lijn-string als deel wordt toegevoegd terwijl u er een 3D object van maakt. Met deze hoogte kunt u snel de hoogte instellen van bouwvloeren of contourlijnen, door op de lijn te klikken en vervolgens mogelijk op het tekstobject dat de hoogte vermeldt, waardoor de hoogte van die tekstlabel wordt afgetrokken, en als optie de gespecificeerde verticale offset bij die hoogte op te tellen. Opdracht Object verkennen - U kunt nu lijnen en lijn-strings verkennen, door de geometrische waarden te bekijken die op specifieke posities worden berekend op basis van de positie van de cursor op het object in een grafische weergave. Bepaalde waarden, zoals het station en de hoogte, kunnen dynamisch bij de cursorpositie worden weergegeven terwijl u die verplaatst. Andere informatie die bij die positie op de lijn hoort, wordt statisch in het opdrachtvenster weergegeven wanneer u in de weergave klikt en daarmee een bepaald station selecteert. Opdracht Markeringen en labels aan/uit - U kunt nu markeringen en labels voor horizontale en verticale waarden op lijn-strings aan of uit zetten, zodat die eenvoudiger kunnen worden bekeken, begrepen en gewijzigd. De markeringen geven het onderscheid aan tussen horizontale segment eindpunten, verticale controlepunten en de eindpunten van de lijn zelf. Labels geven de hoogte van verticale controlepunten aan. Importeren en exporteren van LandXML data met opgeslagen dwarsprofielen - Als een geïmporteerd LandXML alignement opgeslagen dwarsprofielen bevat, worden die nu in de plattegrond en dwarsprofiel weergave weergegeven en wordt bij het importeren automatisch een oppervlak aangemaakt met behulp van de dwarsprofiel stationwaarden, offsets en hoogten. Het oppervlak krijgt de naam van de bestandsnaam en de opgeslagen dwarsprofielen bevinden zich in dezelfde layer als het oppervlak. GENIO 6D strings converteren naar alignementen met VAL data - Nu kunnen geïmporteerde 6D strings naar alignementen met horizontale en verticale componenten worden geconverteerd na het importeren. Heavy Construction editie Publicatie informatie 3

6 Koppeling van oppervlak aan alignement - U kunt nu een oppervlak object aanwijzen als zijnde afhankelijk van een specifiek alignement object, hetgeen resulteert in de triangulatie van de toppen van dat oppervlak ten opzichte van het bijbehorende horizontale alignement. Wanneer u een oppervlak vormt dat bij een alignement hoort, zoals een model voor een wegoppervlak, resulteert dat vaak in een zodanige vorming van het oppervlak die veel meer overeenkomt met de typische verwachtingen ten aanzien van wegontwerpen. De triangulatie van de nodes van het oppervlak wordt uitgevoerd met behulp van een coördinatensysteem dat is gebaseerd op het station en de offset van elk datapunt, in plaats van op de noord en oost waarden. De resulterende triangulatie geeft een veel betere indicatie van wat men zou verwachten van typische vormen van dwarsprofielen van wegen. Dit kan worden bereikt door het alignement als eigenschap van het oppervlak aan te wijzen. Alleen-schaal projectiedata importeren - U kunt nu alleen-schaal projectiedata in een project importeren en daarmee werken. Werkorder uitzetinstellingen - Twee uitzetinstellingen (Horizontale tolerantie en Uitzet interval) zijn uit de werkorder instellingen verwijderd. Deze zijn nu opgeslagen in het deel [Uitzetten] van het bestand AllSites.ini, waardoor ze instellingen op veldboekniveau zijn, in plaats van aan individuele werkorders toegewezen instellingen. Wanneer die in SCS900 wordt weergegeven, is de instelling Uitzet interval nu in twee afzonderlijke instellingen opgedeeld: Standaard lijn station interval en Standaard weg station interval. In oudere WorkOrder.ini bestanden worden het deel [Uitzetten] en de instellingen door SCS900 genegeerd. NB: voor meer informatie over de hierboven genoemde nieuwe en verbeterde functies kunt u de online Help en andere documentatie raadplegen, die u kunt oproepen via het Help menu en de Startpagina van deze software. Heavy Construction editie Publicatie informatie 4

7 Bekende problemen Bekend probleem met grafische weergave: Als in deze software een plattegrond weergave geopend is en er een dialoogvenster Zoeken en vervangen van Microsoft Word overheen wordt gelegd, kan een omtrek van dat dialoogvenster op het scherm achterblijven. Bekend probleem met afdrukken: Als het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld van deze software geopend is, wordt de opgegeven printer de standaard printer voor alle applicaties op het gehele systeem. Als het dialoogvenster weer wordt gesloten, wordt de printer die voor het besturingssysteem als standaard is ingesteld weer de standaard printer. Een pad naar een Microsoft Excel bestand mag uit maximaal 219 tekens bestaan. In Trimble Business Center - Heavy Construction Edition betekent dit dat als het pad naar een bestand van het SCS900 rapporten hulpprogramma (genaamd SCS900 Reporting Utility.xls of SCS Report Utility.xls) deze limiet overschrijdt, het bestand niet wordt geopend. Meestal gebeurt dit alleen als het.xls bestand in de map Mijn documenten is geplaatst. Bekend probleem bij en van SCS900 bestanden Als u Trimble Business Center - Heavy Construction Edition op een tweede monitor draait en u probeert SCS900 bestanden via te versturen met de opdracht SCS bestanden comprimeren/ en, kan uw programma een dialoogvenster waarin dat wordt bevestigd openen buiten het zichtbare gebied van beide monitoren. Het dialoogvenster bevindt zich dan buiten de primaire monitor, in de ruimte tegenover de secundaire monitor, waardoor Trimble Business Center lijkt te zijn vastgelopen. Om bij dit dialoogvenster te komen en de bewerking te bevestigen, rechtsklikt u op de naam van het programma op de Windows Taakbalk en selecteert u Verplaatsen. Druk daarna op de juiste pijltoets om het dialoogvenster naar het zichtbare gebied van uw primaire monitor te verplaatsen. Bijzondere licentievoorwaarden De licentie-overeenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement) voor Trimble Business Center- Heavy Construction Edition staat de gelicentieerde gebruiker de volgende vrijheden toe (uittreksel uit die overeenkomst) met betrekking tot de installatie en het gebruik van de software op meerdere computers. U mag de Trimble Business Center software in zijn Kernproduct" (Core Product) configuratie installeren en gebruiken en anderen toestaan die te installeren en te gebruiken op elk gewenst aantal personal computers of netwerk servers, inclusief die van uw werknemers, onderaannemers en onafhankelijke adviseurs, echter uitsluitend voor uw eigen zakelijke belangen in samenhang met uw gebruik van Trimble producten. Heavy Construction editie Publicatie informatie 5

8 Voor meer informatie verwijzen wij naar de volledige licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en die overeenkomst heeft prioriteit boven de beschrijvingen die hierin worden gedaan. De overeenkomst is beschikbaar vanuit de gebruikersinterface van de software, door Help/Info over Trimble Business Center in het menu te selecteren en vervolgens te klikken op De licentieovereenkomst voor eindgebruikers lezen. De bedoeling van deze bepaling is diegenen die een licentie voor de software hebben toe te staan en aan te moedigen de software naar behoefte vrijelijk in hun gehele organisatie te gebruiken om de Trimble producten en systemen waarvan het een integrale component vormt effectief te kunnen ondersteunen. Bovendien is het u toegestaan en wordt u aangemoedigd de software naar behoefte te delen met derden met wie u zaken doet, als er behoefte aan data-uitwisseling bestaat of aan een andere vorm van software interoperabiliteit in samenhang met uw gebruik van Trimble producten. Elke derde is verplicht de voorwaarden van de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers voor de Trimble Business Center- Heavy Construction Edition software te accepteren zolang die software op de computer van die derde geïnstalleerd is. Systeemeisen De navolgende aanbevelingen m.b.t. de computerconfiguratie zijn deels gebaseerd op subjectieve beoordelingen van wat acceptabele en wenselijke prestaties zijn. De configuratie waarmee minimaal acceptabele prestaties worden bereikt dient te worden gebruikt voor het beoordelen van de geschiktheid van het systeem waarover u beschikt. De configuratie waarmee minimaal acceptabele prestaties worden bereikt dient tezamen met andere factoren m.b.t. het beoogde gebruik te worden overwogen bij het nemen van beslissingen over het uitbreiden van uw systeem of de aanschaf van een nieuw systeem. De subjectieve beoordeling m.b.t. de evaluatie van een oplossing voor minimaal wenselijke prestaties is deels gebaseerd op het overwegen van incrementele kostenfactoren, waarbij extra voordeel kan worden behaald tegen lage extra kosten. Zoals in alle gevallen waarin dergelijke aankoopbesluiten moeten worden genomen, dient rekening te worden gehouden met toekomstige behoeften, omdat zowel besturingssystemen als applicatiesoftware verder ontwikkeld worden en de eisen m.b.t. reken- en opslagcapaciteit steeds hoger worden. Trimble kan over toekomstige trends geen voorspellingen doen, behalve dat met de ontwikkelingen in het verleden rekening moet worden gehouden en dienovereenkomstig dient te worden gehandeld. Heavy Construction editie Publicatie informatie 6

9 Voor minimaal acceptabele prestaties: Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, of Windows Vista Processor: Intel Pentium Dual-Core E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2 Cache, 800FSB) RAM-geheugen: 1 GB of meer Capaciteit vaste schijf: 80 GB of meer Grafisch geheugen: "Mid range discrete graphics" kaart met minimaal 256 MB en ondersteuning van DirectX 9.0 (indien mogelijk geïntegreerde grafische kaart vermijden) Monitor: 1024 x 768 of hogere resolutie met 256 kleuren I/O poorten: USB 2.0 poort voor datasynchronisatie met een veldboek Andere: Aandrijving dvd-rom Voor minimaal wenselijke prestaties: Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, of Windows Vista Processor: Intel Core 2 Duo Processor E6320 (1,86 GHz, 4 MB L2 Cache, 1066FSB) RAM-geheugen: 2 GB of meer Capaciteit vaste schijf: 160 GB of meer Grafisch geheugen: "Mid range discrete graphics" kaart met minimaal 256 MB en ondersteuning van DirectX 9.0. Ondersteuning van twee monitoren wordt aanbevolen voor desktop gebruik. Monitor(en): 1280 x 1024 of hogere resolutie met 256 kleuren I/O poorten: USB 2.0 poort voor datasynchronisatie met een veldboek Muis: muis met drie knoppen en bladerwieltje Andere: Aandrijving dvd-rom Naast het bovenstaande is een Internet verbinding nodig voor het downloaden van Microsoft ActiveSync en Microsoft.NET Framework tijdens de installatie, behalve dat de ActiveSync technologie niet nodig is wanneer het Windows Vista besturingssysteem wordt gebruikt. Tip voor het oplossen van problemen met 3D grafische beelden: twee systeeminstellingen kunnen een belangrijke invloed op de grafische weergave hebben. Rechtsklik eerst op uw Windows bureaublad en selecteer Eigenschappen in het contextmenu. In het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm klikt u op de tab Instellingen en selecteert u Gemiddeld (16 bits) in de lijst Kleurkwaliteit. Daarna klikt u in hetzelfde dialoogvenster op de knop Geavanceerd. In het dialoogvenster Eigenschappen voor Plug en Play monitor klikt u op de tab Probleem oplossen en zet u Hardwareversnelling op Maximaal. Heavy Construction editie Publicatie informatie 7

10 Installatie Deze software vereist Microsoft.NET Framework versie 3.5. De installatie wizard informeert u als de vereiste software op uw computer ontbreekt. Als u deze software moet installeren, is die als gratis download beschikbaar op de Microsoft download pagina: Om data over te brengen tussen deze software en een veldboek is Microsoft ActiveSync versie 4.1 of later nodig. Als u Microsoft ActiveSync moet installeren, is die als gratis download verkrijgbaar bij Microsoft. NB: voor gebruikers van Microsoft Vista is de ActiveSync technologie niet nodig. De benodigde communicatiefunctie is geïntegreerd in Vista. Bijbehorende hulpprogramma's SCS Data Manager en Office Synchronizer zijn twee extra programma's die bij Trimble Business Center - Heavy Construction Edition worden geïnstalleerd. Gebruikersinstellingen behouden bij een upgrade Terwijl u met het programma werkt, worden veel van uw instellingen en andere aanpassingen als bestanden in een applicatiedata map opgeslagen. Deze instellingen, die hetzelfde blijven ongeacht welk project geopend is, zijn o.a.: Applicatie instellingen Deze programmabrede instellingen zijn o.a. opstartvoorkeuren, standaard bestandslocaties en weergave eigenschappen. De applicatie instellingen vindt u met name in het dialoogvenster Opties. Aangepaste import- en exportformaat definities Projectsjablonen Internet download configuraties Stijlen voor basislijnverwerking en netwerkvereffening Deze bevatten wijzigingen in hoe bestandsformaten zijn gedefinieerd in de Import formaat editor en Export formaat editor. Deze bevatten project instellingen, coördinatensystemen, weergavefilters, selectiesets en data die u als projectsjablonen hebt opgeslagen. Deze bevatten nieuwe dataprovider groepen en Internet sites die u hebt toegevoegd aan de opdracht Internet download. Deze bevatten combinaties van project instellingen die u hebt gedefinieerd als sjablonen voor basislijnverwerking en netwerkvereffening. Wanneer u een upgrade uitvoert van uw huidige versie van het programma naar een nieuwere versie, zoekt het installatieprogramma naar eerdere bestanden die deze instellingen en aanpassingen bevatten. Als die worden gevonden, verschijnt het dialoogvenster Instellingen kopiëren. Heavy Construction editie Publicatie informatie 8

11 De bestaande instellingen en aanpassingen behouden: 1. In de kolom Kopiëren schakelt u het vakje uit van elk bestaand bestand dat u bij de upgrade niet wilt behouden. 2. Vink het vakje aan van elk bestaand bestand dat u wilt gebruiken om een nieuw bestand te overschrijven. 3. Klik op Geselecteerde bestanden kopiëren. De bestaande instellingen en aanpassingen die u hebt geselecteerd worden naar de nieuwe installatie gekopieerd. NB: als er bestanden zijn die conflicteren met bestanden in de nieuwe installatie, worden die met een rode vlag gemarkeerd en niet standaard geselecteerd. NB: het is aan te raden uw project en applicatie instellingen in de nieuwe installatie te controleren, om te verzekeren dat nieuwe opties in de huidige versie zijn ingesteld op de door u gewenste standaard instellingen. NB: aangepaste menu's en werkbalken kunnen niet behouden blijven wanneer u een upgrade uitvoert. Registreren Wanneer u deze software de eerste keer start, wordt u gevraagd via het My Trimble systeem te registreren. Als uw bedrijf een bestaand account heeft, voert u het juiste adres in. Als het adres niet herkend wordt en u een account moet aanmaken, kunt u in het volgende dialoogvenster de benodigde gegevens voor uw nieuwe account ingeven. Help en rondleidingen U kunt de Help onderwerpen oproepen via het Help menu, of door op F1 te drukken. Een versie van de Help onderwerpen die u kunt afdrukken is ook beschikbaar in de installatiemap: \<Product>\Support\<taal>\UserGuide.pdf \<Product>\Support\<taal>\ReferenceManual.pdf Daarnaast worden bij de software twee rondleidingen meegeleverd, waarin u kunt kennismaken met het programma: Rondleiding Functies Rondleiding Voorbereiding van Site Positioning System data Deze kunt u starten vanaf de Startpagina, die u kunt oproepen door Help > Startpagina te selecteren. Heavy Construction editie Publicatie informatie 9

12 Gebruik van Terramodel (.pro) data Om data van Terramodel (.pro) bestanden in deze software te kunnen gebruiken, moet die data vanuit Terramodel worden geëxporteerd in formaten die kunnen worden geïmporteerd: Exporteer CAD lijnenwerk en puntblokken in CAD (.dxf) formaat Exporteer oppervlakken en alignementen in LandXML (.xml) formaat NB: Terramodel wegendata die naar een LandXML bestand is geëxporteerd kan niet in Trimble Business Center worden geïmporteerd. U kunt ook SCS Data Manager vanuit deze software starten en dat programma gebruiken om een Terramodel (.pro) bestand buiten dit programma aan een SCS ontwerp toe te voegen. Locatie van opgeslagen projectbestanden Op basis van de standaard configuratie, die wordt vastgelegd als het programma wordt geïnstalleerd, worden wanneer u data download, een project opslaat of een exportbestand aanmaakt, de bestanden opgeslagen in submappen onder de map Mijn documenten op uw computer. Wanneer u een nieuw projectbestand opslaat, staat het u vrij dat in elke gewenste bestaande map te plaatsen, of u kunt een nieuwe map voor dat project aanmaken. In het dialoogvenster Opslaan als wordt echter een standaard pad aangeboden waarin het project zal worden opgeslagen, als u er niet voor kiest om van te voren een andere map dan die standaard map op te geven. U kunt het pad van de standaard map desgewenst wijzigen. Daarvoor selecteert u Extra > Opties > Algemeen > Bestandslocaties. In het dialoogvenster Opties wijzigt u het pad in het vak Projectbeheer map. Normaal gesproken wilt u waarschijnlijk een map aanmaken waaronder alle data die bij een bepaald bouwproject hoort wordt opgeslagen. U kunt uw data daarna verder organiseren door extra mappen daaronder aan te maken. Heavy Construction editie Publicatie informatie 10

SCS Data Manager. Publicatie informatie. Versie 3.00

SCS Data Manager. Publicatie informatie. Versie 3.00 SCS Data Manager Publicatie informatie Versie 3.00 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000

Nadere informatie

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61 Office Synchronizer Publicatie informatie Versie 1.61 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A. Tel.: +1-937-233-8921

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Naslaghandleiding. Trimble Business Center Heavy Construction Edition. Versie 1.20

Naslaghandleiding. Trimble Business Center Heavy Construction Edition. Versie 1.20 Naslaghandleiding Heavy Construction Edition Versie 1.20 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A. Tel.: +1-937-233-8921

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Publicatie informatie...1 Hoofdvestiging...1 Product informatie...1 Trimble Access...4 Overige informatie...6 Documentatie...

Inhoudsopgave. Publicatie informatie...1 Hoofdvestiging...1 Product informatie...1 Trimble Access...4 Overige informatie...6 Documentatie... Inhoudsopgave Publicatie informatie...1 Hoofdvestiging...1 Product informatie...1 Trimble Access...4 Overige informatie...6 Documentatie...7 i Publicatie informatie Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Publicatie informatie. Versie 3.20

Publicatie informatie. Versie 3.20 Publicatie informatie Versie 3.20 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de

Nadere informatie

Installatiehandleiding MatrixKozijn 3.1

Installatiehandleiding MatrixKozijn 3.1 Installatiehandleiding MatrixKozijn 3.1 INSTALLATIEHANDLEIDING MATRIXKOZIJN 3.1 2 1. AANBEVOLEN SYSTEEMEISEN 2 2. INSTALLATIE MATRIXKOZIJN 3.1 2 3. CONVERSIE GEBRUIKERSBESTANDEN 3 3.1. CONVERSIE STAMBESTANDEN

Nadere informatie

Publicatie informatie

Publicatie informatie Publicatie informatie TRIMBLE BUSINESS CENTER Versie 2.50 Hoofdvestiging: Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefoon: +1-937-233-8921

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

DatamedFT Gebruiksaanwijzing

DatamedFT Gebruiksaanwijzing DatamedFT Gebruiksaanwijzing DatamedFT v3 Doc ID DMD-10100-01100-NL Rev A 4/2017 COPYRIGHT Copyright. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013 PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Versie 2013.41 Revisie A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing Versie-informatie voor de Filr 2.0 Desktop-toepassing Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-toepassing introduceert de functie Bestanden op aanvraag. Deze functie biedt een geconsolideerde of virtuele weergave

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Installatiehandleiding Stellar OST to PST Converter 5.0

Installatiehandleiding Stellar OST to PST Converter 5.0 Installatiehandleiding Stellar OST to PST Converter 5.0 1 Overzicht Stellar OST to PST Converter biedt een complete oplossing om OST bestanden naar Microsoft Outlook Personal Storage (PST) bestanden om

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Handleiding Plus Serie Offerte+

Handleiding Plus Serie Offerte+ Handleiding Plus Serie Offerte+ Handleiding. gebaseerd op Offerte+ versie 1.x.x 1 Introductie Met Offerte+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers Offertes in vervulling:

Nadere informatie

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing Systeemvereisten o Intel of AMD 600 MHz processor (1 GHz of hoger aanbevolen) o 256 MB RAM-geheugen (256 MB of meer beschikbaar geheugen aanbevolen) o 60

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 02 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 INSTELLINGEN DEFINIËREN... 1 2.1 Instellingen voor de export definiëren... 1 2.2 Instellingen voor de import definieren... 2 2.3 Layers toekennen...

Nadere informatie

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Opmerkingen bij publicatie SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Over deze opmerkingen bij publicatie In deze opmerkingen bij publicatie vindt u een overzicht van de functies van

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

DatamedWL Gebruiksaanwijzing

DatamedWL Gebruiksaanwijzing DatamedWL Gebruiksaanwijzing Datamed LLC DatamedWL v2 Doc ID DMD-10500-00400-NL Rev B 10/2014 COPYRIGHT Copyright Datamed LLC. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Software. Installatiehandleiding. KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten. Versie 2.

Software. Installatiehandleiding. KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten. Versie 2. Software KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten Versie 2.1 KUKA.Sim 2.1 2010-01-05 Bladzijde 1/11 Copyright KUKA Roboter GmbH Dit handboek mag -

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING. PJ-623/PJ-663 Mobiele printer. Versie 0 DUT

P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING. PJ-623/PJ-663 Mobiele printer. Versie 0 DUT P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING PJ-6/PJ-66 Mobiele printer Versie 0 DUT Inleiding De modellen PJ-6 en PJ-66 (met Bluetooth) zijn mobiele printers van Brother die compatibel zijn met allerlei Windows

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding NL - Revisie 3.7 YourSafetynet home Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 3 2 YourSafetynet gebruiken... 3 2.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7

Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7 Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7 1 De computer starten 1.1 Windows starten 1.2 De muis 1.3 Het toetsenbord 1.3.1 Tekst typen 1.3.2 Oefeningen 1.4 De computer afsluiten 2 Over computers

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Ultranalysis installeren

Ultranalysis installeren Ultranalysis installeren Inhoud Systeemvereisten Ultranalysis Suite Base Setup downloaden Base Setup uitpakken Base Setup uitvoeren Net Framework Crystal Report PostGreSQL Ultranalysis Suite Systeemvereisten

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Mac Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Mac Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Mac Installatiehandleiding Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert.

Nadere informatie

bla bla Documenten Gebruikershandleiding

bla bla Documenten Gebruikershandleiding bla bla Documenten Gebruikershandleiding Documenten Documenten: Gebruikershandleiding publicatie datum vrijdag, 06. februari 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

We geven hier weer waar u wat vindt op de CD, voor het gebruik thuis.

We geven hier weer waar u wat vindt op de CD, voor het gebruik thuis. PC-Radio Express thuis Bij veel PC-Radio gebruikers bestaat de wens om ook thuis met het systeem aan de slag te gaan. Het is prettig als de databank eens geraadpleegd kan worden, bijvoorbeeld om te controleren

Nadere informatie

Stellar OST to PST Converter - Technical 5.0 Installatiehandleiding

Stellar OST to PST Converter - Technical 5.0 Installatiehandleiding Stellar OST to PST Converter - Technical 5.0 Installatiehandleiding 1 Overzicht Stellar OST to PST Converter - Technical biedt een volledige oplossing voor het omzetten van file OST te MS Outlook (PST)

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie