HP Datacenter Care en Flexible Capacity:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HP Datacenter Care en Flexible Capacity:"

Transcriptie

1 HP Datacenter Care en Flexible Capacity: Datacenterbeheer beheerbaar maken Stratecast-perspectieven en -inzicht voor managers (SPIE) Stratecast-analyse door Karyn Price

2 frost.com Introductie IT-managers staan tegenwoordig voor grote uitdagingen en onder zeer grote druk bij het runnen van hun datacenters. Het bedrijf heeft voortdurend hogere productiviteit en nieuwe services nodig terwijl IT verantwoordelijk blijft voor het schipperen tussen een beperkt budget en beperkte resources. Tegenstrijdige behoeften laten IT vaak tussen de wal en het schip vallen. Cloud-services ontlasten tot op zekere hoogte de uitdagingen van infrastructuurbeheer, maar de meeste bedrijven zien zich genoodzaakt om een groot deel van hun werkbelasting in-house te houden, zowel vanwege rendement als om veiligheidsredenen. Dit houdt in dat ze hun eigen bedrijfsinfrastructuur moeten optimaliseren om te kunnen voldoen aan de bedrijfsbehoeften. Veel serviceproviders zijn zich meer gaan richten op het beheer van de lokale bedrijfsdatacenters van organisaties, waaronder hardwareleveranciers, beheerde en professionele serviceproviders en zelfs cloud-serviceproviders. Velen schieten echter tekort bij de behoefte aan efficiënt beheer van lokale bedrijfsomgevingen (vaak ook hybride) en lagere kapitaalkosten. HP weet raad. HP zorgt voor de infrastructuur en ondersteunt services voor een effectief beheer van lokale bedrijfsdatacenters. Een dergelijke service is de HP Datacenter Care. Hiermee biedt HP een suite aan services, waaronder operationele ondersteuning, automatisering van infrastructuur, integratie van omgevingen en ondersteuning voor de privécloud voor zowel ondernemingen als serviceproviders. De meest innovatieve service in de Datacenter Care-portfolio is de HP Flexible Capacity-component. HP Flexible Capacity biedt ondernemingen een nieuwe manier om een lokale bedrijfsinfrastructuur te produceren en te beheren met de flexibiliteit en kostenverbeteringen van gehoste cloud-resources. Met de service kunnen ook specifieke channelpartners hun traditionele commissiestructuren behouden voor de verkoop van bedrijfsapparatuur terwijl ze hun klanten maandelijks kunnen factureren voor infrastructuur-resources. Met deze SPIE verkent Stratecast HP s Datacenter Care-service, waarbij vooral wordt gelet op de Flexible Capacity-component. We onderzoeken de service, hoe zowel klanten als channelpartners ervan kunnen profiteren en waarom dit aanbod de markt kan ontregelen. Uitdagingen bij het beheer van bedrijfsdatacenters Ondernemingen staan tegenwoordig steeds meer onder druk om elk beschikbaar bedrijfsmiddel in het datacenter te optimaliseren. Capaciteitsbehoeften overstijgen vaak de beschikbaarheid omdat zowel de behoefte aan data als dataopslag explodeert als gevolg van nieuwe services, toepassingen en werkbelastingen. Omdat deze nieuwe toepassingen worden bijgewerkt voor betere prestaties, is er nog meer capaciteit nodig. Dit leidt vaak tot kapitaalintensieve, enorm heterogene omgevingen omdat ondernemingen ook hun apparatuur moeten uitbreiden om de capaciteitsbehoefte te kunnen dekken. Deze apparatuur is vaak afkomstig van verschillende leveranciers of draaien onder verschillende configuraties; sommige zijn fysiek, andere virtueel en sommige gebaseerd op de cloud. Dit alles wordt verschillend en afzonderlijk beheerd via verschillende portals met verschillende interfaces afkomstig van verschillende leveranciers. Het resultaat is een chaotisch datacenter met een onhoudbare druk op beheer en budget. In een recent onderzoek uitgevoerd door Frost & Sullivan, zoals getoond in Product 1, gaven IT-managers een overzicht van een aantal uitdagingen dat het beheer van hun datacenters in grote mate beïnvloedt. 2

3 HP Datacenter Care en Flexible Capacity: Datacenterbeheer beheerbaar maken Product 1: U.S. IT Decision Makers Cite a Variety of Challenges in Managing On-Premises Data Centers, 2014 Toenemende behoeften aan dataopslag Hoge onderhoudskosten Beperkingen kapitaalbudget Beheren van meerdere datacenteromgevingen Administratieve complexiteit N=401 Oudere, inefficiënte servers/apparatuur Langzame/slechte werkbelastingprestaties Minimalisatie van uitvaltijd/ toename van de beschikbaarheid van apps Percentage van de respondenten Bron: Frost & Sullivan Daarnaast vergroot de behoefte aan een eenvoudig schaalbare infrastructuur om aan verbruikspieken of aan de groei van toepassingen of services te voldoen de complexiteit nog meer. Hoe kan het bedrijfsdatacenter voldoende capaciteit reserveren voor gebruikspieken zonder te grote uitgaven te generen voor overcapaciteit die niet direct wordt gebruikt? Volgens HP kan de behoefte aan een capaciteitsbuffer in een gemiddeld bedrijfsdatacenter leiden tot een overbesteding van 30%. De hoge onderhoudskosten van het datacenter, gekoppeld aan budgetbeperkingen die de mogelijkheid van vervanging van verouderde infrastructuur aan banden kunnen leggen, nopen veel bedrijven ertoe om naar andere oplossingen te zoeken, zoals het gebruik van de publieke cloud. Betaling op basis van gebruik, eenvoudige schaalbaarheid en door providers onderhouden apparatuur vormen een oplossing voor veel kwalen binnen datacenters. En toch is infrastructuur als een service (of IaaS) in de cloud niet het reddingsmiddel voor alles wat er mis kan gaan in het datacenter. Werkbelastingen waar hogere beveiliging voor nodig is en waarvoor strikte complianceregels gelden, of die gewoonweg niet zijn gebouwd om goed in een cloud-omgeving te functioneren, blijven vaak binnen het bedrijfsdatacenter. De meeste IT-managers beschouwen de cloud als een toevoeging aan het datacenter en niet als een vervanging. Ze moeten dergelijke omgevingen dus ook als zodanig effectief blijven beheren en beveiligen. Dit leidt tot hybride en ook vaak heterogene IT-omgevingen. Beheer en beveiliging van hybride omgevingen vormen dan weer een andere uitdaging voor vele datacenterbeheerders. Een afdoend antwoord op deze toenemende uitdagingen is zeer belangrijk. Met betrekking tot deze uitdagingen richten veel ondernemingen zich op externe hulp om hun datacenteromgevingen te beheren waardoor er een toename van datacenter-beheerservices ontstaat. Veel providers die hier bijvoorbeeld zijn ingesprongen met aanbiedingen voor beheerde IT en datacenters voldoen niet aan alle bedrijfsbehoeften. Sommige van deze services zijn niets meer dan reparatieonderhoudscontracten. Zoals veel leveranciers alleen services bieden met betrekking tot hun eigen hardware, voelen providers van beheerde IT die een vast tarief doorberekenen op basis van eindpunten of componenten, 3

4 frost.com zich weinig geroepen om het capaciteitsgebruik van bedrijfsmiddelen zodanig te optimaliseren dat het aantal componenten afneemt. Bovendien bieden leveranciers van bedrijfsapparatuur en -toepassingen zelden eenvoudig schaalbare capaciteit die vergelijkbaar is met wat er beschikbaar is in cloud-omgevingen. Ten slotte wordt er voor veel bedrijfsapparatuuraanbiedingen dezelfde voorafbetaling gevraagd die nodig is wanneer de onderneming de apparatuur zelf beheerd. Het antwoord van HP: Datacenter Care HP Datacenter Care biedt daarentegen een volledige suite van datacenter-beheerservices met een verrassende draai: HP geeft de garantie dat het datacenter efficiënt wordt beheerd bij optimale capaciteit. HP Datacenter Care is in wezen een aanpasbare, beheerde suite van services die IT helpt bij het beheren van hun heterogene lokale bedrijfsdatacenters. Met het aanbod kunnen klanten de gekozen services zelf toesnijden op hun specifieke bedrijfsdoelen. Het is als een module verkrijgbaar met onder andere de volgende componenten: Operationele ondersteuningsservices: 24-uurs ondersteuning, externe infrastructuurmonitoring en administratieve services voor het lokale bedrijfsdatacenter. Zowel HP-apparatuur als die van derden kan worden ondersteund met beheertaken die kunnen worden uitbesteed aan HP, waaronder onderhoud, upgrades, beveiliging, patching en beleidsautomatisering. HP kan ook helpen met servicestrategie, design, implementatie, automatisering en onderhoud. Datacenter Care voor omgevingen met meerdere leveranciers: consolidatie van leveranciersbeheer en serviceleveringsverzekering in één enkele serviceovereenkomst geleverd door HP. De service biedt ondernemingen één enkele bron voor tier-one-ondersteuning als ook centrale contactpunten voor zowel facturering als servicelevering. Datacenter Care voor serviceproviders (SP s): biedt een centraal accountcontact en services voor het onderhoud van een complexe omgeving die meerdere eindgebruikerklanten ondersteunt. HP kan hardware- en softwareondersteuningsniveaus zo aanpassen dat serviceproviders de benodigde ondersteuning kunnen krijgen zonder te betalen voor de services die ze niet nodig hebben. Verder is ook verbeterde oproepverwerking, dataprivacyhulp en een service voor onderdelenbeheer verkrijgbaar voor reserveonderdelen op de klantlocatie. Datacenter Care voor cloud: helpt ondernemingen bij het beheer van hybride IT-omgevingen door eenduidige ondersteuning te bieden voor resources en werkbelastingen die op meerdere infrastructuren draaien. Naast cloudbeheer biedt deze component ook automatiseringsintegratie en het uniekste serviceonderdeel van de hele Datacenter Care-portfolio: de HP Flexible Capacity-service. 4

5 HP Datacenter Care en Flexible Capacity: Datacenterbeheer beheerbaar maken HP Flexible Capacity Flexible Capacity is gebouwd op Datacenter Care. De service biedt bedrijfsinfrastructuur-resources met vergelijkbare cloud-schaling en betaling op basis van gebruik. Klanten gebruiken Flexible Capacity-resources doorgaans om hun bestaande datacenterinfrastructuur te verbeteren, dat geldt vooral voor werkbelasting waarvoor schaling nodig is. De volgende resources worden onder andere voor de hybride-omgeving geleverd: Servers Opslag Netwerken Bedrijfssoftware HP Helion publieke cloud-services Aan het begin van de Flexible Capacity-service analyseert HP het gebruik van het huidige klantdatacenter en de toekomstige bedrijfsbehoeften. HP stelt vervolgens een contract op dat aan die behoeften voldoet op basis van een minimale capaciteitsverplichting. Na ondertekening van het contract levert HP servers, opslag, netwerkapparaten en software op de locatie van de klant. De bij de HP-servicelevering betrokken beheerders installeren en configureren de systemen tezamen met metingssoftware voor het volgen van het werkelijke gebruik. Gedurende iedere maand worden gebruiksgegevens verzameld en via een beveiligde klantportal naar HP verzonden. Klanten hebben in real-time toegang tot gebruiksgegevens om ook hun eigen gebruik te controleren. De prijs wordt op iedere onderneming afgestemd. Capaciteit kan worden gefactureerd per virtuele machine (VM), per server, opslag, netwerk en softwarecapaciteit. Bedrijven betalen alleen voor de capaciteit die werkelijk per maand wordt gebruikt waarbij een overeengekomen maandelijks minimum geldt dat in het contract wordt vastgelegd. De meting van HP, geleverd via een toepassing van derden, volgt het gebruik op een zeer gedetailleerd niveau en kan per afzonderlijke VM worden ingesteld. Nadat het maandelijkse contractuele minimum is vastgesteld, factureert HP klanten op maandbasis voor de extra capaciteit die ze eventueel hebben gebruikt. Product 2 illustreert het proces dat wordt gebruikt voor de implementatie en facturering van de Flexible Capacity-service. Product 2: Hoe HP Flexible Capacity werkt Bron: HP 5

6 frost.com De HP Flexible Capacity-buffer Een van de uniekste kenmerken van de HP Flexible Capacity-service is de buffercapaciteit die HP biedt op de bedrijfslocatie. Het bedrijf plaatst een overeengekomen hoeveelheid lokale buffercapaciteit om pieken in toepassingsverkeer of groeivraag op te vangen. Klanten betalen pas voor deze buffercapaciteit op het moment dat ze deze nodig hebben. HP gaat vervolgens akkoord om de buffer aan te vullen om het overeengekomen niveau te handhaven als de capaciteitsbehoefte daarom vraagt. HP meet ook de capaciteit boven de minimumafspraak en de klant krijgt alleen de gebruikte hoeveelheid per maand doorberekend. Afhankelijk van het niveau van de Flexible Capacity-service dat de klant kiest, kan de klant desgewenst ook de capaciteit verminderen op basis van bedrijfsbehoeften. Product 3 schetst de schaalbaarheid van de Flexible Capacity-service. Product 3: Schaalbaarheid van de Flexible Capacity-service Voordelen van de HP Flexible Capacity-service HP Flexible Capacity zorgt voor een verminderd bedrijfsrisico omdat ondernemingen alleen betalen voor wat ze iedere maand hebben gebruikt. Hierdoor kunnen klanten inzetten op een lager maandelijks minimum omdat ze ervan op aan kunnen dat er indien nodig nagenoeg direct extra capaciteit beschikbaar is om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Hierdoor voorkomen ze overbesteding voor het zeker stellen van beschikbare capaciteit, wat soms kan oplopen tot 30% van de infrastructuurkosten van een bedrijf. Omdat HP de infrastructuur levert als een deel van de service, kan IT bovendien infrastructuur omboeken van kapitaalkosten naar bedrijfslasten, ondanks dat de gebruikte resources primair fysiek zijn. Door de beperkte budgets binnen de meeste IT-afdelingen is vermindering van kapitaaluitgaven ten gunste van hogere bedrijfslasten een voordeel. Bron: HP 6

7 HP Datacenter Care en Flexible Capacity: Datacenterbeheer beheerbaar maken Zoals getoond in Product 3 kunnen klanten de gebruiksgegevens bekijken via de klantportal van de HP Datacenter Care-service. De gegevens zijn in real-time beschikbaar terwijl klanten binnen de onderneming capaciteit gebruiken of gebruik ervan vergroten. De mogelijkheid om de impact te zien van capaciteitsvergroting op het bedrijfsresultaat leidt vaak tot rationeel gebruik omdat LoB (line of business)- managers precies kunnen zien wat de gevolgen van hun IT-gebruik zijn voor de gehele bedrijfsvoering. Ten slotte kan IT met de Flexible Capacity-service vaak sneller nieuwe toepassingen inzetten als werkbelastingen omdat de infrastructuur om dergelijke initiatieven te ondersteunen al op locatie aanwezig is. Klanten die de Flexible Capacity-service gebruiken krijgen niet te maken met service-vertragingen door lange aanbestedingsprocedures voor infrastructuur. Flexible Capacity voor channelpartners Naast het feit dat HP Flexible Capacity voordelen oplevert voor ondernemingen, biedt de service ook aanzienlijke voordelen voor channelpartners die het Flexible Capacity-aanbod ook kunnen verkopen onder het channel-partnerprogramma HP ServiceOne. De voordelen zijn onder andere: Verbeterde commissiestructuur: HP verdeelt de maandelijkse minimumgebruiksverplichting van de Flexible Capacity-service in driejaarlijkse minimumperiodes. Channelpartners kunnen klanten nog steeds maandelijks factureren voor zowel het minimumgebruik als voor alle gemeten capaciteit die daarboven wordt gebruikt. Een langere minimumverplichtingstermijn biedt HP echter de mogelijkheid om een traditionele infrastructuurcommissie te rationaliseren, die voorafgaand aan de periode van de eerste verkoop wordt betaald en die is gebaseerd op de nettomarge en de kapitaaluitgaven van de klant. Channelpartners kunnen de directe opbrengsten uit traditionele verkopen van apparatuur op klantlocaties aanhouden en hun klanten tegelijk een aantrekkelijk op gebruik gebaseerd betalingsmodel aanbieden. Cloud-aanbiedingen waarbij eindgebruikers infrastructuur met een soortgelijke prijs krijgen aangeboden, houden doorgaans alleen commissies in op het kleine maandelijkse winstbedrag. Met deze betalingsstructuur hebben vele channelpartners aanzienlijke opbrengsten misgelopen. Klantgesprekken op hoger niveau: met het Flexible Capacity-aanbod kunnen channelpartners zich meer richten op de bedrijfsdoelen en de gewenste bedrijfsresultaten van hun klanten in plaats van op projecten waarmee grote kapitaaluitgaven zijn gemoeid die leiden tot hogere commissies. Partners kunnen de kostenverbeteringen van het op gebruik gebaseerde verbruiksmodel als voordeel aandragen waardoor kosten van het kapitaalsaldo worden omgeboekt naar bedrijfslasten; dit zijn uitgaven die veel klanten binnen hun bedrijf beter kunnen verkopen. 7

8 frost.com Stratecast: Als laatste Ondernemingen zijn het erover eens dat bedrijfsdatacenters een feit zijn die voortdurend uitdagingen creëren voor efficiënt beheer en integratie van fysieke resources met virtuele resources. Wat het budget betreft is er geldgebrek voor kapitaaluitgaven en regelmatige overbesteding om voldoende capaciteit beschikbaar te houden zorgt regelmatig voor problemen. Daarbij vormen integratie en rendement andere kopzorgen voor de hedendaagse datacenterbeheerder. Met zijn Datacenter Care-service versterkt HP zijn positie in bedrijfsdatacenters en is verzekerd van blijvende vraag naar zijn infrastructuurproducten als ook van opbrengsten uit hoogwaardige managementservices. In tijden waarin de prijzen voor apparatuur blijven dalen en datacenter-infrastructuur steeds meer wordt gezien als een product, is de verschuiving van HP s zwaartepunt op extra apparatuuraankopen naar de planning van overcapaciteit een verstandige zet waardoor een stabielere stroom van voortdurende, op gebruik gebaseerde winst wordt gegenereerd. Hierdoor blijven huidige klanten ook in de HP-portfolio in plaats van te kiezen voor een goedkopere hardwareprovider. Met zijn Flexible Capacity-serviceaanbod komt HP dynamisch tegemoet aan de bedrijfsbehoefte aan een bedrijfsdatacenter met cloud-kenmerken. Met dit aanbod bewijst HP op de hoogte te zijn van de volgende IT-behoeften: Behoud van lokale bedrijfsinfrastructuur vanwege beveiliging, compliance en rendement. Optimalisering van lokale infrastructuur voor maximale ROI (rendement op investeringen). Verschuiving naar een betalingsmodel op basis van gebruik waarbij betaling alleen plaatsvindt voor de resources die werkelijk zijn gebruikt. Snelle ondersteuning van nieuwe bedrijfsinitiatieven en -kansen zonder te hoeven wachten op lange aanbestedingsprocedures. Door het risico van ongebruikte capaciteit te delen met zijn bedrijfsklanten, straalt HP vertrouwen uit in zijn kunnen om efficiënt het lokale bedrijfsdatacenter te beheren en te zorgen voor verbeterde productiviteit op een manier die kostenbesparend werkt voor alle betrokken partijen. HP meldt dat sinds de introductie in 2012 de vraag naar de service met meer dan 100% is gestegen en dat een nog hogere stijging wordt verwacht voor 2015, wat het succes van de Flexible Capacity-service aangeeft. Flexible Capacity is ook heel voordelig voor channelpartners. De commissiestructuur van de Flexible Capacity-service compenseert het verlies van commissies op basis van vooruitbetaling. Hierdoor kan de partner ook hoger inzetten bij de klant met een discussie over strategische bedrijfsdoelen en -resultaten en tegelijkertijd aanzienlijke kostenverbeteringen bieden als gevolg van de betaling op basis van gebruik. Het HP Flexible Capacity-aanbod is opmerkelijk anders in de hedendaagse IT-market, voorlopig tenminste. En daarom is het alle aandacht waard van ondernemingen en channelpartners, als ook van andere hardwareproviders die mogelijk het model willen overnemen als een manier om hun klantenbestand en hardwareopbrengsten te beschermen. Karyn Price Industry Analyst Cloud Computing Frost & Sullivan 8

9 HP Datacenter Care en Flexible Capacity: Datacenterbeheer beheerbaar maken Over Stratecast Stratecast werkt samen met onze klanten om te komen tot intelligente bedrijfsbeslissingen in de snel veranderende en ultracompetitieve informatie- en communicatiemarkten. Stratecast gebruikt een mengeling van actiegericht onderzoek op abonnementsbasis en aangepaste consultancy om kennis en perspectief te bieden die alleen haalbaar zijn door jarenlange praktijkervaring in een sector waarin klanten medewerkers zijn. De partners van vandaag zijn de concurrenten van morgen en wendbaarheid en innovatie zijn essentiële elementen voor succes. Neem contact op met uw Stratecast Account Executive om onze ervaring in te zetten bij het behalen van uw groeiplannen. 9

10 Dubai Frankfurt Houston Iskander Malaysia/Johor Bahru Istanbul Jakarta Kolkata Kuala Lumpur London Manhattan Miami Auckland Bahrain Bangkok Beijing Bengaluru Buenos Aires Cape Town Chennai Colombo Delhi/NCR Detroit Milan Mumbai Moscow Oxford Paris Pune Rockville Centre San Antonio São Paulo Seoul Shanghai Shenzhen Silicon Valley Singapore Sophia Antipolis Sydney Taipei Tel Aviv Tokyo Toronto Warsaw Silicon Valley 331 E. Evelyn Ave., Suite 100 Mountain View, CA Tel Fax San Antonio 7550 West Interstate 10, Suite 400 San Antonio, TX Tel Fax London 4 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH Tel +44 (0) Fax +44 (0) GoFrost Frost Sullivan,the de Growth Company, werkt samen klanten voorwith de inzet van to vooruitziende innovatie om Frost & &Sullivan, GrowthPartnership Partnership Company, works in met collaboration clients leverage visionary innovation that internationale uitdagingen het and hoofd te bieden en gerelateerde groeikansen aan teor pakken van groot belang zijn voor het addresses the global challenges related growth opportunities that will make breakdie today s market participants. For more than succes van bedrijven in de hedendaagse markt. We hebben meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen van groeistrategieën 50 years, we have been developing growth strategies for the Global 1000, emerging businesses, the public sector and the investment voor de Global 1000, opkomende bedrijven, de publieke sector en de investeringsgemeenschap. Is uw organisatie gereed voor de community. Is your organization prepared for the next profound wave of industry convergence, disruptive technologies, increasing volgende ingrijpende sectorconsolidatie, verstorende technologieën, toenemende concurrentie, megatrends, nieuwe best practices, competitive intensity, Mega Trends, breakthrough best practices, customer dynamics and emerging economies? veranderende klantenvraag en opkomende economieën? Ga voorchanging meer informatie over Frost & Sullivan s Growth Partnership Services naar For information regarding permission, write: Frost & Sullivan 331 E. Evelyn Ave., Suite 100 CONTACT OPNEMEN Ga voor informatie naar bel of stuur een naar Mountain View, CAmeer 94041

Een managementanalyse gesponsord door Hewlett Packard

Een managementanalyse gesponsord door Hewlett Packard Verwacht meer van datacenter-beheerservices: Stap over naar een provider die u flexibiliteit, innovatie en met de cloud vergelijkbare kostenverbeteringen biedt Een managementanalyse gesponsord door Hewlett

Nadere informatie

Hoe kan ik u van dienst zijn?

Hoe kan ik u van dienst zijn? 50 Jaar groei, innovatie en marktleiderschap Hoe kan ik u van dienst zijn? Het gebruik van headsets om de performance van medewerkers te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen In opdracht van:

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

WINDOWS AZURE EN ISV'S

WINDOWS AZURE EN ISV'S WINDOWS AZURE EN ISV'S EEN HANDLEIDING VOOR BESLISSERS DAVID CHAPPELL JULI 2009 GESPONSORD DOOR MICROSOFT CORPORATION INHOUD ISV's en cloud computing... 2 Een kort overzicht van Windows Azure... 3 Technologie...

Nadere informatie

White Paper Managed IT Services

White Paper Managed IT Services White Paper Managed IT Services MANAGED IT SERVICES 1. Executive Summary In de globale en veeleisende economie van vandaag willen bedrijven zich alsmaar meer toeleggen op hun eigen kernactiviteiten. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Whitepaper Inhoudsopgave Van eigen datacenter naar de cloud Definitie 3 grote trends en uitdagingen Het antwoord: 3 mogelijke scenario

Nadere informatie

Whitepaper HP Support Services

Whitepaper HP Support Services Whitepaper HP Support Services 1. Managementsamenvatting: 2 Innoveren zonder zorgen Bedrijfsbehoefte 2 Voordelen 2 Rekening houden met toekomst 2 2. Marktontwikkeling: 3 Innovatie en beheer uitbesteden

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

De overheid in de wolken?

De overheid in de wolken? Compact_ 2010_4 11 De overheid in de wolken? De plaats van cloud computing in de publieke sector Ing. John Hermans RE, drs. Mike Chung RE en drs. Willem Guensberg RE CISA Ing. J.A.M. Hermans RE is partner

Nadere informatie

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud Op weg naar IT as a Service Sneller zakendoen in een mobiele wereld Nieuwe producten en services sneller leveren. Klanten beter leren kennen. Steeds

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

voordelen van HP Converged System HP ConvergedSystem IT-toepassing nieuwe stijl

voordelen van HP Converged System HP ConvergedSystem IT-toepassing nieuwe stijl 4 voordelen van HP Converged System HP ConvergedSystem IT-toepassing nieuwe stijl Welkom bij HP Inhoudsopgave Tijden veranderen. Binnen organisaties krijgt IT een andere functie. Steeds vaker wordt het

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan? Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld

Nadere informatie

CLOUD ALS BASIS VOOR BUSINESS TRANSFORMATIE

CLOUD ALS BASIS VOOR BUSINESS TRANSFORMATIE EXECUTIVE BRIEFING CLOUD ALS BASIS VOOR BUSINESS TRANSFORMATIE IN 3 STAPPEN NAAR DE CLOUD Meer dan door kostenbesparingen worden bedrijven tegenwoordig naar de cloud gelokt door de grotere flexibiliteit

Nadere informatie

Optimale werkmethoden voor. partners. Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen

Optimale werkmethoden voor. partners. Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen T Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen Optimale werkmethoden voor Concept 1.0 partners Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen Versie 1.0 Cisco Hoofdkantoor 170 West

Nadere informatie

HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen

HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen Whitepaper HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen Waarom kleine en middelgrote organisaties moeten kiezen voor hybride databeschermingsoplossingen en HP s productaanbod

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing W H I T E P A P E R V O O R B E D R I J V E N Samenvatting Nieuwe, revolutionaire resultaten van wereldwijde onderzoeken hebben de echte

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie