Het eerste speciale T-shirt in verband met EBS Go Live bij Suralco werd aan Managing Director Warren Pedersen overhandigd door Astrid Groenewoud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het eerste speciale T-shirt in verband met EBS Go Live bij Suralco werd aan Managing Director Warren Pedersen overhandigd door Astrid Groenewoud."

Transcriptie

1 5 augustus e jaargang no. 31 Van links naar rechts: Dave Bell, Tim Chilvers, Ricardo Kasandikromo, Prag Ratra, Glenn Elshot, Maurice Tjon Soei Len, staand Astrid Groenewoud, Andrew Heiliger, Harold Kromopawiro en Irene Ranoesendjojo. Marlon Nataprawira van het Suralco EBS Team kon er niet bij zijn. Het eerste speciale T-shirt in verband met EBS Go Live bij Suralco werd aan Managing Director Warren Pedersen overhandigd door Astrid Groenewoud. Enterprise Business Solution is na een intensieve periode van voorbereiding op 1 augustus j.l. live gegaan. Dit gebeurde zowel bij Suralco als bij Jamalco en in Point Comfort met succes, maar niet vlekkeloos. Hoewel er op de eerste dag geen toegang tot de computerapplicatie aan de users kon worden gegeven, is Glenn Elshot, de Single Point Accountable person (SPA) voor de implementatie, tevreden.,,overschakeling naar een nieuw systeem verloopt nooit vlekkeloos, maar de kinderziekten zullen snel worden genezen. Zo was de onhand balance (de werkelijke voorraden) die vanuit het vorige systeem EMPAC in het nieuwe, Oracle, geload moest worden, op de eerste dag nog niet overgebracht. Bij de start van EBS werden nog materialen uit de Stores geleverd voor emergency jobs en die moesten nog van de wekelijkse inventaris worden afgetrokken. Toen de inventaris was aangepast, konden de users toegang krijgen tot de applicatie. In de conference room van Purchasing/ Stores is een helpdesk. Enthousiasme van users maakte dat ze, hoewel ze nog niet in het nieuwe systeem werkten, toch toestelnummer 861 belden voor meer informatie. De helpdesk blijft deze hele maand toegankelijk. In de tweede helft van de vorige week kwam er een update van SmartWeb, een computerapplicatie waarin gewerkte en niet-gewerkte uren worden ingevoerd en geadministreerd met het oog op het payroll proces. Volgens de verwachtingen moeten de users van SmartWeb, dat geïntegreerd is in EBS, al access hebben tot de applicatie. De Go Live van EBS bij Suralco werd bijgewoond door Dave Bell en Tim Chilvers van het AWA Atlantic EBS Lead Team. Ook waren de Oracle consultants Prag Ratra en Andrew Heiliger aanwezig. 1

2 In de afdeling Bauxite Preparation wordt aangevoerd erts in twee grinding mills vermalen tot een papperig geheel. In het eerste gedeelte (compartiment) van de mills bevinden zich staven (rods), die zorgen voor een grove vermaling. Terwijl dit proces aan de gang is, loopt de bauxietslurry over naar het tweede compartiment met ballen (balls). Door de werking van deze ballen wordt de vermaling fijner. Rods en balls zijn aan slijtage onderhevig, ze nemen af in diameter en moeten op gezette tijden dus vervangen worden. Bij de discharge van de mills is een soort filter die de restanten van de versleten balls achterhoudt. Het vermalingsproces vereist eens per kwartaal vervanging van rods en balls. Per mill worden ongeveer twintig barrels of vaten balls gebruikt. De manier van het vervangen van balls is recentelijk gewijzigd op voorspraak van twee medewerkers van de afdeling, Rudy Samoesi en Hendrik Redjodikromo. Ze attendeerden het management op waste van tijd en mankracht. Wat gebeurde er voorheen namelijk? In het oude systeem waren er twee tools: een grote trechter en een movable shute. De shute werd geplaatst in de discharge van de mill, waar de slurry uit komt. Een barrel of vat met balls werd met behulp van een forklift truck op de rand van de trechter gezet. Via In de mill: hoogte van de ballen ten opzichte van de discharge. een ingebrand gat in de barrels rolde de inhoud aan balls ongeveer 950 kilo per vat - in de trechter. De kraan werd dan weer ingezet voor transport van de trechter naar de movable shute, waar de balls werden gedumpt om in hun compartiment terecht te komen. Tijdrovende handelingen, vonden Rudy en Hendrik, en ze vroegen zich af of er geen andere methode kon worden toegepast. Het idee van drum handling equipment werd na technische oriëntatie omgezet in de aanschaf van een lifter/tilter. Gebruik van dit apparaat heeft als voordelen dat het aantal hande- 2

3 lingen dat verricht moet worden ter vervanging van balls, sterk is verminderd. Gasflessen en branderset (om openingen in de vaten te branden) zijn overbodig geworden, manoeuvres voor het inklemmen van de barrels zijn vereenvoudigd. Voorheen waren er zeven medewerkers nodig om de job te doen, het aantal is teruggebracht naar vier. Rudy Samoesi bij denieuwe lifter/tilter. Het oude systeem met branderset en trechter bij een barrel waarin een gat is gebrand om de balls eruit te laten rollen. Een groep van ongeveer dertig studenten van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de studierichting Infrastructuur (van de Anton de Kom Universiteit van Suriname) was op vrijdag 29 juli j.l. op bezoek. Het ging om studenten van de oriëntatie Bouwkunde, Civiele Techniek, Land- en Waterbeheersing en Geodesie. De studenten, allen in de B- 2 fase van hun studie, gaven via hun richtingscoördinator de wens te kennen zich te oriënteren in Paranam en Afobaka. Ze kregen in beide bedrijfslocaties een rondleiding. 3

4 Suralco s Staff Mechanical Engineer Erwin Sadhoe en de vroegere Suralconiër Ed Jansen, die nu bij het Alcoa Global Audit Department in Pittsburgh werkt, hebben samen een ASAT maintenance audit uitgevoerd bij het Braziliaanse Alumar. De smelter van deze onderneming is een joint venture van Alcoa en Billiton Metals, een dochtermaatschappij van BHP Billiton. In de raffinaderij zijn er nog twee aandeelhouders, het Canadese Alcan en het Braziliaanse Abalco. In de vorige editie van Bauxco Nieuws schreven we dat er een expansie aan de gang is wat de smeltcapaciteit van Alumar betreft. Een uitbreiding van de refinery is in de fase van feasibility study. Erwin heeft op woensdag 27 juli j.l. een presentatie van de external audit bij Alumar gehouden voor de department heads van Paranam Operations en de lessons learned voor Suralco aangegeven. Bij Alumar is er een systeem voor customer satisfaction measurement, maintenance en productie zijn op elkaar afgestemd om emergency repairs te voorkomen. Er worden talrijke metrics bijgehouden, zodat management en werknemers snel kunnen zien of er in de werkprocessen iets fout gaat of als die processen niet onder controle zijn. Wekelijkse plannen voor onderhoud van equipment worden effectief gecommuniceerd met de werknemers (visual boards). De auditors hebben verder geconstateerd dat medewerkers die voor predictive maintenance verantwoordelijk zijn, gemotiveerd werken aan een zero failure environment. Een reliability team ondersteunt het voorkómen van failures en het verbeteren van de betrouwbaarheid van equipment. Naast deze positieve bevindingen was er echter een minpunt dat Alumar dat drie jaar geleden excellent scoorde bij de vorige audit, deed terugvallen naar good. Dat minpunt had alles te maken met twee major failures, die niet acceptabel zijn in een plant die als excellent te boek staat. Eén van die major failures vond plaats in de elektriciteitsvoorziening van de smelter, waarbij één van de potlijnen maandenlang geen productie kon leveren. De andere failure vond in mei dit jaar plaats in de bauxite area, waar een bauxiettoevoerbelt het liet afweten (vulcanized splice failure). Het gevolg: meer dan 5000 ton verlies aan aluinaardeproductie. De auditors hadden een major recommendation: Standaard Werkinstructies, SWI s, moeten zowel door Alumar-employés als door contractors consistent gebruikt worden bij maintenance jobs. Het risico van het nalaten van SWI s komt de kwaliteit van het werk niet ten goede, wat kan resulteren in rework of premature failures met consequenties voor productie en veiligheid. Aan het eind van zijn presentatie over de Alumarbevindingen heeft Erwin een actieplan voor Suralco bekend gemaakt. Aan alle afdelingshoofden is gevraagd een toptienlijst van kritische maintenance taken op te stellen, waarvoor er SWI s moeten worden gemaakt. Ook voor repeterend maintenance werk zal dat gedaan moeten worden. ASAT (Alcoa Self-Assessment Tool) als entiteit is in een afbouwfase en zal worden opgenomen in OpEx, Operational Excellence. Ook OpEx is gestoeld op het Alcoa Business System. Van de ABS Operational Excellence Alcoa Self-Assessment Tool (ABS Opex ASAT) heeft Alcoa Chairman and Chief Executive Officer Alain Belda melding gemaakt. In het OpEx document wemelt het van het woord standaardisatie. Dat wil zeggen dat alles wat we doen, van cleaning tot overhauls, van inspecties tot failure analyses, moet worden gedaan volgens zichtbare standaard werkmethoden. Binnenkort volgt hierover meer communicatie. 4

5 Drills zijn nagebootste reddingsoefeningen, waarbij een noodsituatie zo goed mogelijk wordt gesimuleerd om na te gaan of de reddingsprocedures intact zijn of bijgesteld moeten worden. Noodsituaties kunnen zich onder andere voordoen bij lekkage van giftige gassen, explosies, brand en kortsluiting in elektrische circuits. Elke afdeling of groep van afdelingen heeft een noodplan met richtlijnen voor hoe te handelen indien er zich een noodsituatie voordoet. Op donderdag 28 juli j.l. luidde de alarmbel in de Mobile Plant. Er werd een drill uitgevoerd, de eerste geplande oefening voor dit jaar. Elke afdeling of groep van afdelingen moet jaarlijks vier drills uitvoeren, waarvan de helft gescheduled. De eerste niet geplande drill in de Mobile Plant werd in maart gehouden, vertellen Paul Sidodikromo en Kemin Karijodiwongso. Zij hebben de geplande drill voorbereid. In een toolbox meeting (pre-job discussions) was het onderwerp dat gebruikt zou worden, goed doorgesproken en werden de twee general mechanics Ricky Sakiman en Roy Aviankoi geïnstrueerd over hun rol. De overige medewerkers kregen hun taken toebedeeld in het proces tot redding. belt direct toestel 333, Rescue Department, noemt zijn naam, geeft aan welke afdeling, beschrijft de aard van het ongeval en meldt dat er een slachtoffer is. Binnen twee minuten staan twee hiervoor aangewezen searchers buiten om, gehuld in high visibility vests, alle verkeer naar de Mobile Plant te stoppen. Binnen vijf minuten zijn medisch team met ambulance en rescue team ter plekke. Het medisch team/rescue team verleent eerste hulp en maakt het slachtoffer klaar voor vervoer naar de polikliniek ter observatie. Het scenario: de twee hoofdrolspelers (GM s) maken een inventaris van gebruikte batterijen in de Satellite Station van de Mobile Plant met het oog op de export van dat materiaal naar de VSA. Ze gaan na of de batterijen niet beschadigd zijn en scheiden de onbeschadigde van de aangetaste batterijen. De voorwerpen worden vervolgens op aparte pallets gezet. Het zuur van de gebruikte batterijen wordt in plastic vaten gegoten. Na een paar uur werken houdt één van de general mechanics een korte pauze en als hij terugkomt in de Satellite Station ziet hij zijn collega bewusteloos op de vloer liggen. Hij stelt met de meeste spoed zijn voorman op de hoogte en deze op zijn beurt alarmeert het afdelingshoofd. De voorman Na de drill vond er een korte evaluatie plaats. Het scenario is naar volle tevredenheid van de teams uitgevoerd. De oefening nam sinds de melding van de noodsituatie elf minuten in beslag. 5

6 Autonomous Maintenance staat hoog aangeschreven bij de medewerkers van de Mobile Plant. AM Facilitator Paul Sidodikromo geeft met trots aan, dat zeven stuks equipment na audits Step 2 - gecertificeerd zijn. Nu de twee certificeringen (Step 1 en Step 2) binnen zijn en voldaan is aan de I Operate, You Fix vereisten, kan de afdeling de machines voorbereiden op fase 2 van Autonomous Maintenance - Basic Equipment Conditions. Recentelijk doorstond de Filter Press de Step 2 audit. De zes andere machines zijn de Tire Changer, de High Pressure Washer, twee Air Compressors (Tire Shop en Lube Shop), Koni Carlift en Tire Cutter. De Steam Cleaner Machine is Step 1 gecertificeerd. Volgens de facilitator worden de operators gemotiveerd door middel van One Point Lessons en fotomateriaal om hun equipment zelf te onderhouden. In de Mobile Plant geldt een jaarschema waarin om de ene week met operators wordt vergaderd. Uit ervaringen van andere afdelingen wordt lering getrokken. Een groot voordeel dat de medewerkers van deze afdeling hebben, is dat hun equipment in de werkruimte zelf staat, waardoor het aantrekkelijk is om aan Autonomous Maintenance te doen. Raymond Liefden bij de Tire Changer. Paul Sidodikromo (AM Facilitator) met de Steam Cleaner Machine. I OPERATE - YOU FIX 6 Romeo Draaibas met de Filter Press.

7 Van alles wat ze zien, geven onze ogen maar een klein deel door aan het brein. Het meeste is voorspelbaar, dus oninteressant, vinden de zenuwcellen in het netvlies. Drie onderzoekers van Harvard gebruikten netvliezen van salamanders en konijnen om uit te vinden hoe de poortwachters van de ogen hun beslissingen nemen. Wie het plaatje voor het eerst ziet, komt tot het schokkende besef dat hij zijn ogen niet kan vertrouwen. Een grijs vlakje in Adelsons checker shadow illusion dat er overduidelijk donkerder uitziet, blijkt exact dezelfde tint te hebben als het licht uitziende vlakje verderop. Zelfs als je dat heel goed weet, blijf je het zien. Gezichtsbedrog. Tot nu toe kreeg de visuele cortex, het hersencentrum dat de beelden verwerkt, hier de schuld van. Maar de ogen kunnen er zelf ook wat van, laat een recent artikel in Nature zien. Toshihiko Hosoya, Stephen Baccus en Markus Meister peuterden in hun laboratorium aan Harvard University de ogen van salamanders uit elkaar, en later ook van konijnen. Ze haalden daar heel voorzichtig stukjes netvlies uit. Het weefsel bleef zo in leven. De staafjes en kegeltjes gingen gewoon door met het omzetten van licht in elektrische signalen, die ze doorgaven aan de zogenaamde bipolaire cellen. Die stuurden de boodschap op hun beurt door naar knooppunten in het netvlies: de ganglioncellen. Dit zijn de cellen die in directe verbinding staan met de visuele cortex. Tenzij ze in een bakje vloeistof liggen in een Amerikaans laboratorium, natuurlijk. Iedere ganglioncel verwerkt de signalen van een hele kluit zintuigcellen en heeft dus een eigen gezichtsveldje. De onderzoekers tapten de elektrische signalen van de ganglioncellen af, en zagen dat die zwakker werden naarmate de stukjes oog langer naar hetzelfde plaatje moesten kijken. Een nieuw, totaal ander beeld leidde weer tot verhoogde activiteit. Bij allerlei proeven met gestreepte vlakken en schaakbordpatronen bleek dat plaatjes met meer contrast altijd een sterker signaal opleverden. De ganglioncellen reageerden dus vooral op verschillen, zowel in plaats als in tijd. Dat ons visuele systeem extra nadruk legt op afwijkingen van het te verwachten beeld, was al lang bekend. Maar tot nu toe werd algemeen aangenomen dat het bewerken van de informatie uitsluitend in de hersenschors gebeurde. Patroonherkenning zou zorgen dat onvoorspelbare elementen in ons gezichtsveld extra opvallen. De ogen zelf werden geacht braaf door te geven wat ze binnenkregen. Maar het ligt dus anders. Gezichtsbedrog waarbij het contrast scherper wordt aangezet, zoals in de checker shadow illusion, is ten minste voor een De twee omcirkelde vlakjes hebben echt precies dezelfde tint, hoe ongeloofwaardig dat ook klinkt (beeld: Michael Bach). deel te wijten aan de signaalbewerking in de ogen zelf. Denken onze ogen zelf na over wat ze zien? Dat is te veel gezegd. In het artikel wordt een vrij simpele verklaring voor de contrastverscherping geopperd. Waarschijnlijk is er een grote rol weggelegd voor weer een ander type zenuwcellen in het netvlies, de amacriene cellen. Die vergelijken de informatie uit naast elkaar gelegen gezichtsveldjes met elkaar en dempen de signalen als ze veel op elkaar lijken, of als er steeds hetzelfde signaal doorkomt. Stukjes beeld die afwijken van hun omgeving krijgen zo extra nadruk en veranderingen in de tijd ook. Het mooie van deze verklaring is dat je geen ingewikkelde constructies met patroonherkennende zenuwcellen nodig hebt, schrijven de onderzoekers. Alleen een flexibele remming door de amacriene cellen, volgens eenvoudige regels, is genoeg om te verklaren wat ze in hun experimenten zagen. Elmar Veerman, Noorderlicht Dek de rest van het plaatje af en het is niet meer te ontkennen. 7

8 Symptomen In het dagelijks spraakgebruik worden met de term maagklachten uiteenlopende symptomen aangeduid. Het is lang niet altijd zeker dat deze klachten ook werkelijk hun oorsprong in de maag vinden. Andere nabijgelegen organen zoals de slokdarm, de galblaas, de alvleesklier of de dikke darm zijn nogal eens de boosdoener. De volgende klachten worden vaak aan de maag toegeschreven: slechte eetlust, een vol, opgeblazen gevoel in de bovenbuik, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, boeren en oprispen, pijn achter het borstbeen. Deze klachten worden als groep ook vaak dyspeptische klachten genoemd. Het woord dyspepsie is uit het Grieks afkomstig en is samengesteld uit de Griekse woorden voor slecht en vertering. Strikt genomen zou dyspepsie dus vertaald moeten worden met slechte vertering. Het is daarmee een ongelukkige term, omdat er bij patiënten met dyspeptische klachten meestal geen sprake is van een gestoorde vertering. De vertering van het voedsel en de opname van voedingsstoffen in de darm is bij hen meestal normaal. De maag raakt gewend aan bepaalde voedings- en leefgewoonten. Soms kan een geringe afwijking van de dagelijkse gewoonten al leiden tot maagklachten. We spreken dan van een gevoelige maag. Ook kan iets zwaar op de maag liggen. Dan wordt bedoeld dat de maag veel moeite heeft met het verteren van bepaalde voeding (dat geldt overigens ook voor de darmen). Voor het verteren van voedsel is maagzuur nodig. Dit bevindt zich in de maag. De wand van de maag is bedekt met het maagslijmvlies. Dit slijmvlies beschermt de maagwand. Door verschillende oorzaken kan dit maagslijmvlies plaatselijk dunner worden. Hierdoor neemt de beschermende werking af. Als de beschermende werking van het maagslijmvlies afneemt, kan door inwerking van het maagzuur de maagwand plaatselijk geïrriteerd raken. Maagzweer In ernstige gevallen kan het maagslijmvlies zodanig geïrriteerd raken, dat de maagwand beschadigd wordt. Dit noemt men een maagzweer. Het maagzuur gaat dan als het ware de maagwand zelf verteren. Maagklachten kunnen op den duur leiden tot een maagzweer. Ook als de wand van de slokdarm wordt beschadigd, kan een zweer ontstaan. Verwaarloos regelmatig terugkerende klachten dus niet. Ze kunnen ernstige gevolgen hebben. Oorzaken Maagklachten kunnen verschillende oorzaken hebben: verkeerde eetgewoonten (niet goed kauwen, te haastig of te veel eten); roken, alcohol, koffie, thee, te vet eten, pittige spijzen; spanningen; onregelmatig leven; bacteriële besmetting; vertraagde maagwerking. Overigens is de oorzaak van maagklachten vaak onbekend. Ook sommige geneesmiddelen (onder andere bepaalde pijnstillers) kunnen maagklachten veroorzaken of verergeren. Hoe zijn maagklachten te voorkomen Maagklachten kunnen ten dele voorkomen worden. Aanpassingen in de leef- en eetgewoonten kunnen goede resultaten opleveren. Vermijd grote porties en zware of vette etenswaren, eet niet te snel en kauw het voedsel goed. Eet op gezette tijden en neem de tijd voor uw maaltijd. Drink niet te veel koffie, thee, alcohol of frisdrank met koolzuur. Vermijd het gebruik van knoflook, peulvruchten, uien, koolsoorten, chocolade en scherpe kruiden. Probeer minder te roken. Probeer spanningen te vermijden. Draag geen kleding die knelt in de taille. A (foto boven) beginnende maagzweer, B (foto onder) zeer ernstige maagzweer die bijna door de maagwand is heen gebroken (maagperforatie). 1. normale waagwand, 2. slijmvlieslaag, 3. spierlaag, 4. beginnende zweer met verschrompeling van bindweefsel, 5. grote zweer met een wal van bindweefsel (blauw). 8

Zorg bij maagklachten en misselijkheid

Zorg bij maagklachten en misselijkheid Zorg bij maagklachten en misselijkheid Inhoud Maagklachten 3 Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer moet je een arts raadplegen 5 Voorkomen van maagklachten 6 Wat kun je er zelf aan doen 6 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Maagklachten en misselijkheid. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Maagklachten en misselijkheid. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Maagklachten en misselijkheid Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Maagklachten 3 Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer arts raadplegen 5 Voorkomen

Nadere informatie

Brandend maagzuur en andere maagklachten Last van uw maag of een beetje misselijk? Vaak weet u meteen de oorzaak. Het eten was te vet, te veel koffie

Brandend maagzuur en andere maagklachten Last van uw maag of een beetje misselijk? Vaak weet u meteen de oorzaak. Het eten was te vet, te veel koffie Brandend maagzuur en andere maagklachten Last van uw maag of een beetje misselijk? Vaak weet u meteen de oorzaak. Het eten was te vet, te veel koffie genomen of een glaasje te veel gedronken. Maar ook

Nadere informatie

MAAGKLACHTEN SOORTEN MAAGKLACHTEN

MAAGKLACHTEN SOORTEN MAAGKLACHTEN MAAGKLACHTEN Last van uw maag of een beetje misselijk? Vaak weet u meteen de oorzaak. Het eten was te vet, te veel koffie genomen of een glaasje te veel gedronken. Maar ook andere factoren kunnen maagklachten

Nadere informatie

Functionele dyspepsie

Functionele dyspepsie Functionele dyspepsie Maag-, darm- en leverziekten Beter voor elkaar 2 Van uw MDL-arts heeft u te horen gekregen dat u een (functionele) dyspepsie heeft. Om te begrijpen wat deze term precies inhoud en

Nadere informatie

Maag-, darm- en leverziekten. Functionele dyspepsie

Maag-, darm- en leverziekten. Functionele dyspepsie Afdeling: Onderwerp: Maag-, darm- en leverziekten 1 Van uw MDL-arts heeft u te horen gekregen dat u een (functionele) dyspepsie heeft. Om te begrijpen wat deze term precies inhoud en hoe hiermee om te

Nadere informatie

Maagzweer. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Maagzweer. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Maagzweer U heeft een maagonderzoek (gastroscopie) gehad, waarbij de arts een maagzweer (ulcus) heeft vastgesteld. In deze folder leest u meer over de oorzaken en behandeling van een maagzweer. Neem altijd

Nadere informatie

Maagklachten. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Maagklachten. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Maagklachten Informatie voor patiënten F0909-2150 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Maagklachten kunnen worden onderverdeeld in: een vol gevoel/misselijkheid, maagpijn en brandend maagzuur.

Maagklachten kunnen worden onderverdeeld in: een vol gevoel/misselijkheid, maagpijn en brandend maagzuur. Maagklachten Maagklachten Wie kent het niet? Kort na het eten bijvoorbeeld bukken om iets op te rapen, en dan voel je iets van het eten zurig terugkomen. Of je krijgt na een te zware maaltijd een vervelend,

Nadere informatie

Maagzuur Oorzaken Maagzweer en maaginfectie Wat is een maagzweer en/of maaginfectie?

Maagzuur Oorzaken Maagzweer en maaginfectie Wat is een maagzweer en/of maaginfectie? Maagklachten U heeft maagklachten door een maagzweer, maaginfectie of brandend maagzuur. Vanuit medisch oogpunt zijn deze klachten gelukkig meestal niet ernstig. In deze folder vindt u uitleg over deze

Nadere informatie

Dieetadviezen bij maagklachten

Dieetadviezen bij maagklachten Dieetadviezen bij maagklachten Diëtetiek 1 Bereikbaarheid Afdeling Diëtetiek Amphia Ziekenhuis: Locatie Langendijk Telefoon: (076) 595 21 55 / (076) 595 10 00 Locatie Molengracht Telefoon: (076) 595 43

Nadere informatie

Ook met mìnder medicijnen minder zuur

Ook met mìnder medicijnen minder zuur Maagzuurremmers Ook met mìnder medicijnen minder zuur Brandend maagzuur, zure oprispingen, een opgeblazen gevoel. Vaak nemen deze klachten al af als u uw voeding en leefgewoonten aanpast. Zijn de klachten

Nadere informatie

Zelfzorg Info: jouw vaknieuws!

Zelfzorg Info: jouw vaknieuws! Zelfzorg Info: jouw vaknieuws! Het is weer tijd voor de maandelijkse Zelfzorg Info! Deze maand is het thema Maagklachten. anaf 6 oktober organiseert het CBD een voorlichtingscampagne over maagklachten,

Nadere informatie

Adviezen bij reflux. bij kinderen

Adviezen bij reflux. bij kinderen Adviezen bij reflux bij kinderen Inleiding Uw kind heeft waarschijnlijk last van reflux. In deze folder leest u meer over deze aandoening en wat u kunt doen zodat uw kind er zo min mogelijk last van heeft.

Nadere informatie

Voedingsadviezen na een Whipple-operatie

Voedingsadviezen na een Whipple-operatie Voedingsadviezen na een Whipple-operatie Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 1127 Inleiding U heeft een Whipple-operatie gehad waarbij (een deel van) uw alvleesklier is verwijderd. Na de operatie

Nadere informatie

Zwangerschapsbraken. gevoelige slokdarm door het braken waardoor slikken moeizaam gaat

Zwangerschapsbraken. gevoelige slokdarm door het braken waardoor slikken moeizaam gaat Zwangerschapsbraken Zwangerschapsbraken wordt ook wel hyperemesis gravidarum genoemd. Het is een term die wordt gebruikt voor overmatig braken tijdens de eerste helft van de zwangerschap. Veel vrouwen

Nadere informatie

Maag-, Darm- en Leverziekten Barrett slokdarm

Maag-, Darm- en Leverziekten Barrett slokdarm Maag-, Darm- en Leverziekten Barrett slokdarm Aandoening van de slokdarm Maag-, Darm- en Leverziekten Inleiding U heeft een aandoening aan uw slokdarm. U bent daarom verwezen naar de polikliniek Maag-,

Nadere informatie

Onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm

Onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm Onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm Oesofago-gastro-duodeno-scopie Endoscopie afdeling Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u een oesofago-gastroduodeno-scopie te doen. Bij dit

Nadere informatie

Omschakelen op natuurlijke voeding

Omschakelen op natuurlijke voeding Terug naar vorige hoofdstuk Terug naar Inhoudsopgave Verder naar volgende hoofdstuk Omschakelen op natuurlijke voeding De inhoudsopgave van dit hoofdstuk: Problemen die je kunt vermijden tijdens de omschakeling

Nadere informatie

27 augustus 2004-55 e jaargang no. 34

27 augustus 2004-55 e jaargang no. 34 27 augustus 2004-55 e jaargang no. 34 Op vrijdag 20 augustus j.l. werd een significante mijlpaal bereikt in de expansie van Paranam Operations: de eerste van de tien agglomerator tanks, # 190, kon in bedrijf

Nadere informatie

Copyright Het reflux plan

Copyright Het reflux plan Vraag & Antwoord Box Hieronder staan de meest gevraagde vragen omtrent Het Reflux Plan. Het doel van deze vraag & antwoord box is om uw vragen snel te beantwoorden zodat u meteen kunt starten en geen tijd

Nadere informatie

Klachten door irritatie van maagzuur. In het keel- neus- en oorgebied

Klachten door irritatie van maagzuur. In het keel- neus- en oorgebied Klachten door irritatie van maagzuur In het keel- neus- en oorgebied Inleiding Maagzuur is zeer irriterend voor al het slijmvlies dat zich buiten de maag bevindt. Dit geldt zowel voor het slijmvlies in

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Barrett-slokdarm Uw behandeld arts heeft bij u de diagnose Barrett-slokdarm gesteld. In deze brochure vindt u informatie over de aandoening en krijgt u enkele tips om de klachten te verminderen. Gezonde

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling

1. Inleiding. 2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling Maagperforatie 1. Inleiding In deze folder leest u informatie over de operatie en krijgt u een aantal richtlijnen en adviezen die bijdragen aan uw herstel. In de informatiefolder Dagbehandeling of, indien

Nadere informatie

Dieetadvies bij een trage maag

Dieetadvies bij een trage maag VOEDING & DIEET Dieetadvies bij een trage maag ADVIES Dieetadvies bij een trage maag Als de maagspier te weinig of te onregelmatig samentrekt, blijft het voedsel langer in de maag dan normaal. We spreken

Nadere informatie

Adviezen na het plaatsen van een stent in uw maag of slokdarm

Adviezen na het plaatsen van een stent in uw maag of slokdarm Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Interne geneeskunde Adviezen na het plaatsen van een stent in uw maag of slokdarm 1 Adviezen na het plaatsen van een stent in

Nadere informatie

12 augustus 2005-56 e jaargang no. 32

12 augustus 2005-56 e jaargang no. 32 12 augustus 2005-56 e jaargang no. 32 Sinds kort staat voor de afdeling Precipitation een nieuw bord, een visual display van in totaal 200 tanks. Het gaat om precipitators, primaries/pump tanks, secondaries

Nadere informatie

Het voorkomen van stemstoornissen

Het voorkomen van stemstoornissen Het voorkomen van stemstoornissen Logopedie Beter voor elkaar 2 Preventie van stemstoornissen Stemhygiëne is de zorg voor een gezonde stem. Met stemhygiëne worden maatregelen bedoeld die de gezondheid

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde. Gastroscopie

Inwendige geneeskunde. Gastroscopie Inwendige geneeskunde Gastroscopie Inleiding Uw arts heeft voorgesteld om bij u een gastroscopie te laten doen. Dit is een onderzoek, waarbij met een kijkinstrument, de gastroscoop, de binnenkant van uw

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

Maag-, Darm- en Leverziekten. Barrett-slokdarm.

Maag-, Darm- en Leverziekten. Barrett-slokdarm. Maag-, Darm- en Leverziekten Barrett-slokdarm www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MDL023 / Barrett-slokdarm / 20-03-2014 2 Barrett-slokdarm Uw

Nadere informatie

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Maatschap Gastro-Enterologie IJsselland Ziekenhuis Datum opname: Datum onderzoek: Wat is een EMR? Op advies van uw behandelend arts zult u een Endoscopische

Nadere informatie

Adviezen na het plaatsen van een stent in uw maag of slokdarm

Adviezen na het plaatsen van een stent in uw maag of slokdarm Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Adviezen na het plaatsen van een stent in uw maag of slokdarm z Er is een stent (een buisje van metaalgaas) geplaatst in uw slokdarm

Nadere informatie

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Gewichtsafname bij de ZvH

Gewichtsafname bij de ZvH Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Niet alleen in je hoofd: spijsvertering problemen bij ZvH ZvH model

Nadere informatie

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 Eén van de hoogtepunten in de viering van 90 jaar Suralco is een expositie, die in het Congresgebouw bij het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden. Minister

Nadere informatie

Nazorg na een buikoperatie

Nazorg na een buikoperatie Nazorg na een buikoperatie 2 U heeft in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis een operatie aan de buik gehad. Hieronder staan enkele richtlijnen om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Douchen/baden

Nadere informatie

MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK FRANCISCUS VLIETLAND

MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK FRANCISCUS VLIETLAND MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Met dit onderzoek kan de snelheid worden bepaald, waarmee voedsel in de maag wordt verwerkt en wordt uitgescheiden naar de darmen. Het kan zijn

Nadere informatie

Leefregels na verwijderen (rest)gebit.

Leefregels na verwijderen (rest)gebit. Leefregels na verwijderen (rest)gebit www.nwz.nl Inhoud De ingreep 3 Na de ingreep 3 Leefregels en instructies voor goed herstel 4 Complicaties 5 Aanpassen van de prothese 5 Uw vragen 6 Notites 6 2 In

Nadere informatie

Plaatsen van een PEG-katheter

Plaatsen van een PEG-katheter Plaatsen van een PEG-katheter Informatie voor patiënten F0507-1011 maart 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

24 juni 2005-56 e jaargang no. 25

24 juni 2005-56 e jaargang no. 25 24 juni 2005-56 e jaargang no. 25 Achter de import van bauxiet uit Trombetas, Brazilië, voor het verwerkingsproces van Paranam Operations is een punt gezet. Op 14 juni werd de laatste levering in de haven

Nadere informatie

voedingsadvies na een maagoperatie

voedingsadvies na een maagoperatie voedingsadvies na een maagoperatie 1 2 INLEIDING Functie van de maag De maag heeft een aantal belangrijke functies, namelijk het vermalen van voedsel tot kleine deeltjes, het bewaren van voeding (=opslagfunctie)

Nadere informatie

Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Functionele maagklachten

Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Functionele maagklachten Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen Functionele maagklachten De Maag Lever Darm Stichting heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Maatschap Keel-, Neus-, en Oorheelkunde. Brok in de keel

Maatschap Keel-, Neus-, en Oorheelkunde. Brok in de keel Maatschap Keel-, Neus-, en Oorheelkunde Algemeen Deze folder geeft u informatie over een brok in de keel. Diaconessenhuis Leiden Klachten Een brokgevoel in de keel komt vaak voor. Veel mensen zijn hierover

Nadere informatie

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS/IBS)

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS/IBS) Prikkelbare Darm Syndroom (PDS/IBS) MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl U heeft van uw arts gehoord dat u een Prikkelbare Darm heeft. Een andere benaming voor Prikkelbare Darm Syndroom

Nadere informatie

Gastroscopie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Gastroscopie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Gastroscopie U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een gastroscopie ondergaat. Dit is een onderzoek van de slokdarm, maag en het eerste deel van de dunne darm. Tijdens dit onderzoek

Nadere informatie

Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Functionele maagklachten

Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Functionele maagklachten Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen Functionele maagklachten De Maag Lever Darm Stichting heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Plaatsing van een PEG-katheter

Plaatsing van een PEG-katheter Plaatsing van een PEG-katheter U heeft met u behandelend arts afgesproken dat er bij u een PEG-katheter (PEG-sonde) wordt aangelegd. Dit is nodig als er maar heel weinig of geen voeding via uw mond, keel

Nadere informatie

PH-METRIE VAN DE SLOKDARM BIJ KINDEREN FRANCISCUS VLIETLAND

PH-METRIE VAN DE SLOKDARM BIJ KINDEREN FRANCISCUS VLIETLAND PH-METRIE VAN DE SLOKDARM BIJ KINDEREN FRANCISCUS VLIETLAND Uw kind wordt verwacht op: Datum :... Tijd :... Op de kinderafdeling op de 2 e verdieping van het Vlietland Ziekenhuis, te bereiken via lift

Nadere informatie

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie)

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie) COMPLICATIES Lange termijn complicaties Wanneer u al een lange tijd diabetes heeft, kunnen er complicaties optreden. Deze treden zeker niet bij alle mensen met diabetes in dezelfde mate op. Waarom deze

Nadere informatie

Blaaspijnsyndroom Interstitiële cystitis (IC)

Blaaspijnsyndroom Interstitiële cystitis (IC) Blaaspijnsyndroom Interstitiële cystitis (IC) Het blaaspijnsyndroom of interstitiële cystitis (IC) is een zeldzame en pijnlijke vorm van chronische blaasontsteking (cystitis) die vooral bij vrouwen voorkomt

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A2 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

Voedingsadviezen na een maagresectie

Voedingsadviezen na een maagresectie Voedingsadviezen na een maagresectie Afdeling diëtetiek U heeft een maagoperatie ondergaan. Hierbij is (een gedeelte van) uw maag weggenomen. Door deze ingreep is uw spijsverteringskanaal veranderd. Deze

Nadere informatie

Bijwerkingen van chemotherapie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Bijwerkingen van chemotherapie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Bijwerkingen van chemotherapie Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Mondverzorging 3 Huidverzorging 4 Voeding 5 Vermoeidheid 6 Haarverzorging 7 Diarree

Nadere informatie

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Eerst water, de rest komt later! Voorkom brandwonden Er is maar één juist antwoord op de vraag hoe brandwonden kunnen worden voorkomen: wees alert en

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn. Daarna vertellen

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

Voedingsadvies bij een colostoma

Voedingsadvies bij een colostoma Voedingsadvies bij een colostoma Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2013 pavo 1099 Inleiding U heeft een colostoma gekregen. U hoeft hiervoor geen speciaal dieet te gebruiken. Wel kan de voeding die

Nadere informatie

Dieetadvies na een maagresectie. Diëtetiek

Dieetadvies na een maagresectie. Diëtetiek Dieetadvies na een maagresectie Diëtetiek Inleiding U bent door de arts naar de diëtist doorverwezen, omdat u een maagoperatie hebt ondergaan. Afhankelijk van het type maagoperatie dat is verricht, kunnen

Nadere informatie

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Maatschap Gastro-Enterologie IJsselland Ziekenhuis Datum opname: Datum onderzoek: Wat is een EMR? Op advies van uw behandelend arts zult u een Endoscopische

Nadere informatie

IPMA-NL programmagroep Zuid-Oost Nederland 14 mei 2009 Verslag bijeenkomst 19. Failing to plan = planning to fail

IPMA-NL programmagroep Zuid-Oost Nederland 14 mei 2009 Verslag bijeenkomst 19. Failing to plan = planning to fail Failing to plan = planning to fail Locatie: Vanderlande Industries Industries Industries - Veghel Aanwezig 20 mensen Onderwerp: Multi-projectplanning met Primavera We beginnen de avond met een indrukwekkend

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Buikpunctie (of longpunctie)

Buikpunctie (of longpunctie) Buikpunctie (of longpunctie) Buikpunctie (of longpunctie) Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij

Nadere informatie

ENDOSCOPIE. Barrett-slokdarm ONDERZOEK

ENDOSCOPIE. Barrett-slokdarm ONDERZOEK ENDOSCOPIE Barrett-slokdarm ONDERZOEK Barrett-slokdarm De slokdarm is aan de binnenkant bekleed met slijmvlies. Bij u is dit slijmvlies veranderd, doordat er regelmatig maagzuur in uw slokdarm omhoog komt.

Nadere informatie

Endoprothese in de slokdarm plaatsen

Endoprothese in de slokdarm plaatsen Endoprothese in de slokdarm plaatsen Endoscopieafdeling Beter voor elkaar Endoprothese in de slokdarm plaatsen Leest u deze folder rustig door. Aan het eind van de folder staan een drietal vragen die betrekking

Nadere informatie

Plaatsen van een PEG-katheter

Plaatsen van een PEG-katheter Plaatsen van een PEG-katheter Binnenkort wordt er bij u een PEG-katheter geplaatst. U wordt hiervoor één dag opgenomen in het ziekenhuis op een verpleegafdeling. U krijgt tijdens de ingreep een lichte

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis Melden op:...(datum en tijd) Onderzoek in de ochtend middag www.mdlcentrum.nl Wat is een EMR? Op advies van uw behandelend

Nadere informatie

Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding

Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding OPDRACHTFORMULIER Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Maagoperatie. Ligging en functie van de maag. Diagnose en onderzoek

Maagoperatie. Ligging en functie van de maag. Diagnose en onderzoek Maagoperatie Deze folder geeft u informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een maagoperatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Ligging

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om uw galblaas te laten verwijderen. In deze brochure vindt u

Nadere informatie

Urologie. Behandeling met de niersteenvergruizer

Urologie. Behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Inleiding U heeft met de uroloog een afspraak gemaakt voor een behandeling met de niersteenvergruizer. In deze folder kunt u nalezen hoe u zich

Nadere informatie

Figuur 1: illustratie slokdarm

Figuur 1: illustratie slokdarm Slokdarmkanker U bent naar VU medisch centrum (VUmc) verwezen voor een operatie omdat er slokdarmkanker is geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over slokdarmkanker, de oorzaken en risicofactoren

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Rennie Suikervrij, kauwtabletten 680 mg calciumcarbonaat en 80 mg magnesiumcarbonaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Rennie Suikervrij, kauwtabletten 680 mg calciumcarbonaat en 80 mg magnesiumcarbonaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Rennie Suikervrij, kauwtabletten 680 mg calciumcarbonaat en 80 mg magnesiumcarbonaat Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

SLOKDARMKANKER 25-10-2010

SLOKDARMKANKER 25-10-2010 SLOKDARMKANKER 25-10-2010 Bij slokdarmkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in de slokdarm. In de medische wereld worden vaak de namen slokdarmcarcinoom en oesofaguscarcinoom gebruikt. De medische

Nadere informatie

Voedingsadvies na een maagoperatie. Klachten na een maagoperatie

Voedingsadvies na een maagoperatie. Klachten na een maagoperatie Voedingsadvies na een maagoperatie De maag heeft een aantal belangrijke functies, namelijk het vermalen van voedsel tot kleine deeltjes, het bewaren van voeding (=opslagfunctie) en het in kleine porties

Nadere informatie

Radiofrequente ablatie bij patiënten met een Barrett slokdarm

Radiofrequente ablatie bij patiënten met een Barrett slokdarm 44644 Radiofrequente ablatie bij patiënten met een Barrett slokdarm Wat is Radiofrequente ablatie? Bij Radiofrequente Ablatie (vanaf nu RFA genoemd) wordt het meest oppervlakkige laagje van de slokdarmwand

Nadere informatie

Coby Wijnen diëtist VSN

Coby Wijnen diëtist VSN netwerk diëtisten voor spierziekten Coby Wijnen diëtist VSN voeding groei en onderhoud weerstand en conditie lekker en gezellig secundaire gevolgen spierziekten minder bewegen gevolgen voor voeding: gewicht

Nadere informatie

15 juli 2005-56 e jaargang no. 28

15 juli 2005-56 e jaargang no. 28 15 juli 2005-56 e jaargang no. 28 Onvolkomenheden bij de plaatsing van data in het centraal beheerde Oracle systeem voor maintenance en procurement/ stores leidde tot de verschuiving van de go live van

Nadere informatie

DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM

DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM Om te begrijpen wat dikkedarmkanker is, wordt eerst het spijsverteringsstelsel en de werking van de spijsvertering uitgelegd. Om te begrijpen wat dikkedarmkanker is, wordt eerst

Nadere informatie

Urologie. Een behandeling met de niersteenvergruizer

Urologie. Een behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Een behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Inleiding Nierstenen komen vaak voor en zijn soms pijnlijk. In de meeste gevallen worden de stenen uitgeplast. Wanneer de steen te groot is

Nadere informatie

Mitochondriële ziekten

Mitochondriële ziekten Mitochondriële ziekten Spijsvertering NCMD Het Nijmeegs Centrum voor Mitochondriële Ziekten is een internationaal centrum voor patiëntenzorg, diagnostiek en onderzoek bij mensen met een stoornis in de

Nadere informatie

Alcoholintoxicatie 1

Alcoholintoxicatie 1 Alcoholintoxicatie 1 Je hebt teveel alcohol gedronken en dit heeft dusdanige effecten op je lichaam gehad dat een opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. Doordat je teveel gedronken hebt kan er van

Nadere informatie

7 januari 2005-56e jaargang no. 1

7 januari 2005-56e jaargang no. 1 7 januari 2005-56e jaargang no. 1 Een truck, beladen met een container van Aggreko rijdt voor het Powerhouse langs naar de omgeving van de Main Switch Yard om daar zijn vracht af te leveren. Vanaf de vorige

Nadere informatie

Afdeling Radiologie. CT-scan van de buik

Afdeling Radiologie. CT-scan van de buik Afdeling Radiologie Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich bij de receptie van de afdeling Radiologie op de 2 e etage. Hiervoor volgt u route 36. U heeft de afsprakenkaart

Nadere informatie

Maagoperatie. Chirurgie. Beter voor elkaar

Maagoperatie. Chirurgie. Beter voor elkaar Maagoperatie Chirurgie Beter voor elkaar Maagoperatie Ligging en functie van de maag De maag ligt boven in de buik (zie tekening) en is het reservoir waar ons eten en drinken, na passage door keel en slokdarm,

Nadere informatie

Inleiding Ligging en functie van de maag Diagnose en onderzoek De operatie

Inleiding Ligging en functie van de maag Diagnose en onderzoek De operatie Maagoperatie Inleiding Deze folder geeft u informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een maagoperatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Nadere informatie

Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Functionele maagklachten

Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Functionele maagklachten Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen Functionele maagklachten De Maag Lever Darm Stichting heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Marokkaanse Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn.

Nadere informatie

Vetmoleculen en de hersenen

Vetmoleculen en de hersenen Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Speciale 'hersen-vet' injectie heeft positief effect in ZvH muis

Nadere informatie

Videocapsule Endoscopie

Videocapsule Endoscopie Videocapsule Endoscopie Inleiding Het videocapsule endoscopie onderzoek is een onderzoek waarbij afbeeldingen van de maag en het darmkanaal worden gemaakt, met behulp van een capsule die een kleine camera

Nadere informatie

Plaatsing van een PRG-katheter

Plaatsing van een PRG-katheter Plaatsing van een PRG-katheter Op de afdeling Radiologie Informatie voor patiënten F1036-4410 maart 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

GASTROSCOPIE MET DAGOPNAME ONDERZOEK VAN DE SLOKDARM, MAAG EN TWAALFVINGERIGE DARM

GASTROSCOPIE MET DAGOPNAME ONDERZOEK VAN DE SLOKDARM, MAAG EN TWAALFVINGERIGE DARM GASTROSCOPIE MET DAGOPNAME ONDERZOEK VAN DE SLOKDARM, MAAG EN TWAALFVINGERIGE DARM FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Dhr./mevr. :... Afspraak datum:... tijd:... U meldt zich om uur bij de balie van de verpleegafdeling

Nadere informatie

Behandeling met sandostatine

Behandeling met sandostatine Behandeling met sandostatine NEURO-ENDOCRIENE TUMOR (NET) Bij u is een neuro-endocriene tumor met uitzaaiingen geconstateerd. Neuro-endocriene tumoren (afgekort NET) kunnen op verschillende locaties in

Nadere informatie

Gezonde Leefstijl: Alcohol

Gezonde Leefstijl: Alcohol Gezonde Leefstijl: Alcohol 1 Onderwerpen Cijfers en feiten Alcohol in je lichaam Ziektes door Alcohol Alcohol in de praktijk Alcohol en overgewicht Tips Alcoholgebruik Vragen 2 Cijfers en feiten 1) Ruim

Nadere informatie

Voeding en zwangerschapsbraken Algemene informatie

Voeding en zwangerschapsbraken Algemene informatie Voeding en zwangerschapsbraken Algemene informatie Afdeling Diëtetiek IJsselland Ziekenhuis In deze folder vindt u algemene informatie over ernstig braken tijdens de zwangerschap. Wat is zwangerschapsbraken?

Nadere informatie

Constipatie en aambeien

Constipatie en aambeien STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM Constipatie en aambeien CONSTIPATIE, OBSTIPATIE EN VERSTOPPING Wat is het? Bij constipatie is het moeilijk en soms zelfs pijnlijk om stoelgang te maken. De gemiddelde stoelgangsfrequentie

Nadere informatie

De PEG- en PEG(J)-sonde Dagelijkse verzorging en het geven van voeding in de thuissituatie

De PEG- en PEG(J)-sonde Dagelijkse verzorging en het geven van voeding in de thuissituatie De PEG- en PEG(J)-sonde Dagelijkse verzorging en het geven van voeding in de thuissituatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft een PEG-sonde of PEG(J)-sonde

Nadere informatie

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject Juni 2011 Programma 1. Welkom en mededelingen 2. Doel van de vergadering en introductie 3. Het Nassau Plateau bauxietmijnproject & de weg van Nassau

Nadere informatie