Waarom heet de school Heyerdahl College?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom heet de school Heyerdahl College?"

Transcriptie

1 Schoolgids 2014/2015

2 Heyerdahl College Waarom heet de school Heyerdahl College? Thor Heyerdahl ( ) was een nieuwsgierige en eigenzinnige Noor. Hij vermoedde dat er iemand was geweest die 1500 jaar eerder de oceaan was overgestoken. En goede zeeschepen bestonden in die tijd nog niet. Hoe kreeg iemand dat voor elkaar? Dus bouwde Thor met eigen handen Een vlot, zoals dat er destijds ongeveer uitgezien zou moeten hebben. Ondanks een schipbreuk kwamen hij en zijn maten veilig aan. Wat niemand wilde geloven, bleek toch te kunnen. Nu weten we, dankzij DNA-onderzoek, dat Thor aardig in de goede richting zat. Thor Heyerdahl ging zijn eigen weg, geloofde in zichzelf en gebruikte al zijn kennis en talenten om zijn droom te verwezenlijken. Door zijn naam aan onze school te verbinden, hopen we onze leerlingen te inspireren en te helpen om hetzelfde te doen als Thor Heyerdahl: ontdekken wat je kunt! 2

3 openbare school voor praktijkonderwijs Inhoud 5 Woord vooraf 6 Een school voor wie? 8 Hier staan we voor 10 Inrichting van het onderwijs op het Heyerdahl College 10 Lestijden Lesrooster 11 Vakanties 11 Andere belangrijke data 11 Lesuitval 12 Individuele leerroute 12 Eerste fase 13 Tweede fase 14 Derde fase 14 Nazorg 15 individueel ontwikkelingsplan (IOP) 15 Coachinggesprek 15 Portfolio 15 Stage- en bedrijfsoriëntatie 16 Bewijzen 16 Uitstroomgegevens 18 Leerlingbegeleiding 18 Mentor 18 Commissie van begeleiding (cvb) 18 Zorg-adviesteam (zat) 19 Zorgcoördinator 19 Verwijzing 20 Nieuwsbrief, schoolkrant en website 20 Medezeggenschapsraad (MR) 21 Regels in de school 21 Veilige school 21 Naar huis sturen, schorsen en verwijderen 21 Gezonde school 22 Praktische informatie 22 Afwezigheid leerling 22 Te laat komen/verzuim/ziekte 24 Kluisjes 24 Schoolbenodigdheden 24 Leerlingenraad 25 Aanmelding en toelatingsprocedure 26 Video en foto 26 Vertrouwenspersoon en klachtenregeling 26 Schoolfonds 27 Schoolkampen en schoolreizen 27 Tegemoetkoming studiekosten 27 Stichting Leergeld 27 Aansprakelijkheid 29 Medewerkers Schoolleiding 29 Docenten en onderwijsassistenten 30 Overige medewerkers 30 Overige betrokkenen 30 Vertrouwenspersoon 30 Leden Medezeggenschapsraad (MR) 31 Met de bus naar school 20 Ouders 20 Contact met ouders 20 Wijziging contactgegevens 20 Informatieavonden 3

4 Heyerdahl College 4

5 openbare school voor praktijkonderwijs Woord vooraf de begeleiding van leerlingen en de inhoud van het onderwijs. Het Heyerdahl College staat er goed voor. Een prachtig gebouw, een goed team en veel mogelijkheden voor de leerlingen. Dat wil niet zeggen dat de school niet volop in ontwikkeling is. We willen nog meer maatwerk aan leerlingen kunnen bieden. Ook is het een streven dat leerlingen meer invloed krijgen op een eigen schooltraject. Het doel is natuurlijk dat iedere leerling zich zo goed mogelijk ontwikkelt en de school verlaat met grote kansen op de arbeidsmarkt, in opleidingen en in zijn sociale omgeving. De afgelopen jaren is dat heel goed gelukt. Tenslotte: de informatie is geschreven voor ouders, maar ook leerlingen kunnen in de schoolgids de nodige informatie vinden. Voor het leesgemak is gekozen voor hij in plaats van hij/zij en voor ouders in plaats van ouders/verzorgers. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de schoolgids kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter. Het leerlingenaantal groeit wederom. Dat geeft aan dat in Groningen en omgeving gezien wordt dat het Heyerdahl College op de goede weg is. Daar zijn we trots op en dat willen we verder door ontwikkelen. Ik wens uw zoon of dochter een leerzaam en plezierig schooljaar toe. Han van der Vlist Directeur In deze schoolgids vindt u allerlei informatie over het onderwijs op onze school en over het schooljaar Informatie die aan het begin belangrijk is, maar ook gedurende het jaar. Praktische informatie over lestijden, vakanties, schoolbenodigdheden, vakken en medewerkers. Maar ook informatie over Een 5

6 Heyerdahl College school voor wie? Het Heyerdahl College is de openbare school voor praktijkonderwijs in de stad Groningen. De school maakt onderdeel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Op het Heyerdahl College krijgen de leerlingen veel praktijkvakken en stages. Zij ontdekken op die manier wat zij kunnen en leuk vinden. Een goede basis voor het vinden van passend werk. Sinds 1 april 2012 is de rector van het H.N. Werkman College ook de rector van het Heyerdahl College. Het Heyerdahl College blijft een zelfstandige school. De school ligt aan de Kluiverboom in het noordoosten van de stad. Samen met het VMBO van het Werkman College en het VMBO van het Wessel Gansfortcollege maakt de school gebruik van het in 2012 geopende gebouw: De Kluiverboom. Praktijkonderwijs (PrO) is een vorm van voortgezet onderwijs die rechtstreeks opleidt voor de arbeidsmarkt. Bedoeld voor leerlingen voor wie de leerwegen van het VMBO niet geschikt zijn. Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs zijn wettelijke toelatingscriteria vastgesteld. 6

7 openbare school voor praktijkonderwijs 7

8 Heyerdahl College Hier staan we voor leerlingen is een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk. Het Heyerdahl College is een openbare school: vanuit onze overtuiging zijn alle leerlingen met een indicatie voor praktijkonderwijs welkom op school. In de wereld buiten school leven alle mensen tenslotte ook samen. Leerlingen van het Heyerdahl College kunnen na het doorlopen van de school naar vermogen zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Ze zijn als medeburger in staat te werken, te wonen en hun vrije tijd zinvol te besteden. Het Heyerdahl College gaat bij de ontwikkeling van leerlingen uit van de individuele mogelijkheden, talenten en ambities van leerlingen. Het motto van het Heyerdahl College is daarom: ontdek wat je kunt! Leerlingen ontdekken op onze school al doende wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn. Om dit te bereiken, krijgen zij veel praktijkvakken en stages. Zo doen leerlingen werkervaring op en leren hun vaardigheden benutten. De school vindt het belangrijk dat leerlingen actief meedenken over hun eigen leerprogramma. Zo krijgen leerlingen medeverantwoordelijkheid en worden zij gemotiveerd om te laten zien wat zij kunnen. Voor de toekomst van de De school bereidt de leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Daarbij hoort het leren vinden en behouden van passend werk. Dat kan regulier werk zijn, aangepast werk, bijvoorbeeld in de Sociale Werkvoorziening, dagbesteding of een op maat gemaakt traject op weg naar een MBO-diploma. Voor leerlingen die niet meteen aan het werk gaan, zet de school samen met leerling en ouders een vervolgtraject op maat uit. De school is er trots op dat zoveel leerlingen via onze school werk gevonden hebben. De leerlingen kunnen bij ons op school het VCA-diploma en het diploma Schoonmaak in de Groothuishouding halen. Ook zijn er speciale trajecten op weg naar een heftruckdiploma of een bromfietsrijbewijs. Daarnaast zijn allerlei interessante bewijzen en certificaten te behalen. Bijvoorbeeld voor koken, serveren, lassen, houttechniek, sociale vaardigheden en computervaardigheden. Interne stage, maatschappelijke stage, snuffelstage en externe stage vormen een heel belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Deze stages zijn vaak de opstap tot werk. 8

9 openbare school voor praktijkonderwijs Vrijwel alle leerlingen verlaten de school als ze 17 of 18 jaar oud zijn. Sommige. leerlingen blijven - in overleg met ouders, school, leerling en onderwijsinspectie - een jaar extra op school Inrichting van het Schoolverlaters ontvangen het Getuigschrift Praktijkonderwijs. 9

10 Heyerdahl College onderwijs Lestijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Lesuur Tijd uur uur Pauze uur uur uur Pauze uur uur uur Pauze uur uur uur Woensdag Lesuur Tijd uur uur Pauze uur uur uur :00 uur De school werkt met leseenheden van 50 minuten. Blokuren komen veel voor. De schooldag begint klokslag 8.30 uur. Alle leerlingen moeten dan in hun lesruimte zijn. Leerlingen uit fase 1 blijven in de pauzes op het plein en mogen alleen in overleg met hun mentor van het plein. De leerlingen vanaf fase 2 mogen in de middagpauze van het plein. In de kantine verkopen leerlingen tijdens de cateringlessen drankjes en kleine hapjes aan medeleerlingen. Gezond eten en drinken is het goedkoopst. De leerlingen nemen hun eigen lunch mee die zij in de kantine opeten. Personeel van de school houdt in de pauzes toezicht. Lesrooster Op de eerste schooldag krijgen alle leerlingen hun individuele lesrooster. Ook de naam van de mentor en de overige docenten staan op het lesrooster. De school geeft structurele wijzigingen in het rooster schriftelijk aan leerling en ouders door. Het schooljaar bestaat uit twee blokken. Een wisseldag sluit elk blok af. Tijdens de wisseldagen hanteert de school een afwijkend lesrooster en is er ruimte voor bijvoorbeeld IOP-gesprekken, toetsen en projecten. Vakanties/Vrije dagen

11 openbare school voor praktijkonderwijs Gronings Ontzet 28 augustus 2014 Herfstvakantie 11 oktober t/m 19 oktober 2014 Kerstvakantie 20 december t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 1 maart 2015 Goede Vrijdag en Paasmaandag 3 april t/m 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 2 mei t/m 17 mei 2015 Hemelvaart Valt in de meivakantie Pinksteren 25 mei 2015 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2015 de eerste fase en alle medewerkers; de leerlingen uit fase 2 en 3 zijn deze dagen vrij Maandag 25 augustus Start lesprogramma Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een jaaroverzicht met de data waarop er iets bijzonders is voor u of uw kind, bijvoorbeeld ouderavonden en uitreikingen van certificaten en bewijzen. Bijzonderheden die aan het begin van het jaar nog niet bekend zijn, maken wij in de loop van het schooljaar bekend door een informatiebrief en/of de nieuwsbrief van de school. Lesuitval De school probeert lesuitval tot een minimum te beperken. Soms is lesuitval echter onvermijdelijk door ziekte of afwezigheid van leerkrachten. De school probeert voor vervanging te zorgen. Helaas lukt dat niet altijd. De lessen kunnen dan niet doorgaan en de betreffende leerlingen krijgen vrij van school. De leerlingen krijgen een brief mee waarop de lesuitval staat vermeld. Individuele leerroute Andere belangrijke data De eerste schoolweek van het schooljaar 2014/2015 ziet er als volgt uit: Maandag 18 augustus Roostervrije dag (geen les) Dinsdag 19 augustus Roostervrije dag (geen les) Woensdag 20 augustus Leerlingen halen hun lesrooster op en maken kennis met hun mentor Donderdag 21 en vrijdag 22 augustus Introductiekamp voor alle leerlingen van Gedurende de schoolloopbaan wordt het programma van de leerling steeds meer maatwerk op grond van eigen keuzes en mogelijkheden. Ontdek wat je kunt is tenslotte het motto van de school. Leerlingen in fase 1 krijgen echter bewust een verplicht basisprogramma. Zo ontwikkelen zij hun basiskennis en komen ze in aanraking met alle praktijkvakken. Zij ervaren op deze manier zelf wat bij hen past en kunnen een weloverwogen beroepskeuze maken. De school past het 11

12 Heyerdahl College programma natuurlijk wel aan het niveau van de leerling aan. Eerste fase (duur: ongeveer 1,5 jaar) In de eerste fase volgen alle leerlingen een breed onderwijsprogramma. Het is belangrijk om aan het begin van de schoolcarrière met zoveel mogelijk praktijkrichtingen kennis te maken en een goede basis te leggen met taal en rekenen. Alle leerlingen krijgen de volgende vakken: Nederlands, rekenen, Engels, verkeer, cultuur en maatschappij, informatiekunde, sociale vaardigheden, creatieve vaardigheid, praktijk en loopbaan, sport en bewegen. Ook krijgen leerlingen les op de volgende praktijkpleinen: techniek, zorg en welzijn, commerciële dienstverlening, horeca en groen. Klassikale mentoractiviteiten en individuele coachingmomenten maken deel uit van het lesrooster. De keuzevakken op vrijdagmiddag sluiten de week af. Leerlingen kunnen vier à vijf keer per jaar een keuzevak kiezen. De school stelt aan het eind van fase 1 een uitstroomprofiel voor de leerlingen vast. Praktijkonderwijs kent drie uitstroomprofielen: regulier werk, begeleid werk of doorstromen naar MBO (niveau1). De school gebruikt hiervoor de resultaten van het assessment. Het assessment bestaat uit taal- en rekentoetsen, een beroepentest, sociale en motorische vaardighedentesten en een arbeidsproef. Aan het eind van fase 1 maakt de leerling een keuze in een richting. Een combinatie van vakken uit verschillende richtingen is ook mogelijk. 12

13 openbare school voor praktijkonderwijs Leerlingen maken kennis met: Techniek (hout, metaal, fietstechniek, installatietechniek, schilderen, metselen, straten maken) Zorg en Welzijn (uiterlijke verzorging, schoonmaak) Horeca (koken, brood en banket, serveren) Groen (groentetuin, plantenverzorging en groenonderhoud) Commerciële dienstverlening (magazijn, reproductie, detailhandel) zelfredzaamheid blijft een grote rol spelen. In fase 2 krijgen leerlingen een meer individueel rooster met diverse vakken naar keuze. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor beroepsgerichte vakken, die aansluiten bij hun interesse. In het rooster zijn een aantal mogelijkheden waar de mentor en de leerling samen op basis van de doelen in het individueel ontwikkelingsplan (IOP) vakken kiezen. Nederlands en rekenen, cultuur en maatschappij, sociale vaardigheden, praktijk en loopbaan en sport en bewegen blijven voor alle leerlingen verplicht. Klassikale mentoractiviteiten en individuele coaching momenten maken deel uit van het lesrooster. Ook in de tweede fase sluiten keuzevakken op vrijdagmiddag de week af. In deze fase start ook de interne stage op school met onder andere interne catering, interne schoonmaak en intern onderhoud. Als leerlingen een positieve beoordeling krijgen op de interne stage, combineren zij de interne stage indien mogelijk met één dag snuffelstage naar keuze. Derde fase (duur: 1 tot 2 jaar) Tweede fase ( duur: 1 tot 2 jaar) In de derde fase werken leerlingen toe naar werk of een vervolgopleiding (MBO). De leerlingen volgen een lesrooster met theorievakken en praktijkvakken die aansluiten bij hun keuzerichting. Klassikale mentoractiviteiten en individuele coachingmomenten maken deel uit van De tweede fase is gericht op het ontwikkelen van beroepsvaardigheden en -competenties en de oriëntatie op arbeid. Ook de ontwikkeling van 13

14 Heyerdahl College het lesrooster. De leerlingen werken op hun eigen niveau van het individuele uitstroomprofiel (regulier werk, begeleid werk of doorstroom MBO). De leerlingen starten met het volgen van twee dagen stage buiten de school. Het aantal stagedagen wordt uitgebreid naar drie tot maximaal vier dagen stage per week. De externe stage is bedoeld om zoveel mogelijk ervaring op te doen in het arbeidsproces. Voor een beperkt aantal leerlingen is deze stage gekoppeld aan een beroepsgerichte opleiding (MBO), maar anderen stromen rechtstreeks door naar werk. Nazorg De school begeleidt de leerling tot twee jaar na het afronden van de schoolloopbaan. 14

15 openbare school voor praktijkonderwijs Individueel ontwikkelingsplan (IOP) In het IOP staan de leerdoelen van de leerling beschreven en de manier waarop hij deze doelen kan bereiken. In het begin van de schoolloopbaan spelen de gegevens uit het toelatingsonderzoek de grootste rol bij het opstellen van het IOP. Eenmaal op school raakt de leerling vertrouwd met het coachinggesprek. Het resultaat van deze gesprekken tussen leerling en leraar vormt steeds meer de basis voor het IOP. Twee keer per jaar bespreken mentor, leerlingen en ouders de resultaten en vorderingen. Vervolgens past de mentor het IOP aan, in overleg met leerlingen en ouders. Leerlingen, ouders en mentor ondertekenen het plan. Daarna gaan de leerlingen volgens dit plan aan het werk. medeleerlingen. Natuurlijk blikken zij zowel terug als vooruit. Uit dit gesprek volgen leerdoelen en leerpunten. Portfolio Tijdens het werken volgens het IOP verzamelen de leerlingen in hun portfolio bewijzen voor de behaalde vaardigheden. Dat kunnen toetsen zijn, maar ook foto s van prestaties die de leerlingen hebben geleverd. Met het portfolio in de hand kunnen leerlingen laten zien: dit kan ik, dit ben ik, dit wil ik. Het portfolio speelt een belangrijke rol bij de gesprekken met ouders, de vervolgopleiding of de toekomstige werkgever. Stage- en bedrijfsoriëntatie Coaching gesprek De mentor coacht de leerlingen om zelf doelen te stellen en verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun IOP. Dit gebeurt tijdens het coachinggesprek. Leerlingen en mentor stellen samen de agenda van de gesprekken vast. Zij bespreken bijvoorbeeld de leerweg, het welbevinden en de omgang met leraren en De stage is een verplicht onderdeel van het schoolprogramma. De stage bestaat uit vier onderdelen. De leerlingen beginnen in fase 2 met de interne stage op school (koffie en thee rondbrengen, boodschappen doen, was doen, onderhoudswerkzaamheden verrichten, kopiëren, enzovoort). Ook krijgen leerlingen les als voorbereiding op de maatschappelijke stage. Dit kan gevolgd worden door een externe maatschappelijke stage. Als leerlingen een goede beoordeling krijgen op de interne stage, volgt de snuffelstage (een dag per week). Tenslotte volgt de externe stage, oplopend van twee naar vier dagen. Alle stageleerlingen krijgen een stagecoach; meestal is dat de mentor. De stagecoach zoekt in overleg met ouders en leerling een geschikte stageplaats. Een plek die zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de leerlingen en de gekozen richting. 15

16 Heyerdahl College De stagecoach begeleidt de leerlingen gedurende de hele stageperiode. De stages zijn een heel belangrijk middel om na de schoolperiode werk te vinden. De school doet een beroep op ouders om samen naar geschikte stageplaatsen te zoeken. Als leerlingen geen stageplek vinden, of als de stage tussentijds wordt afgebroken, krijgen zij les op school. Tijdens de stage leren leerlingen om in praktijk te brengen wat zij op school hebben geleerd. Naast vakgerichte vaardigheden gaat het bijvoorbeeld om op tijd komen, omgaan met collega s, iemand netjes te woord staan, behulpzaam zijn en goed samenwerken. De leerlingen houden een stagewerkboek bij. Gedurende het laatste stagejaar krijgen de leerlingen geen praktijklessen meer. De stage komt dan in de plaats van de praktijklessen en is gericht op het vinden van werk. het eind van het schooljaar reiken wij de bewijzen feestelijk uit aan de leerlingen in aanwezigheid van ouders, vrienden en bekenden. De leerlingen bewaren hun bewijzen in hun portfolio. Uitstroomgegevens De uitstroomgegevens van onze leerlingen kunt u vinden op onze site: De soorten stage bedrijven zijn erg divers. Een aantal voorbeelden: ziekenhuizen, kinderboerderijen, horecabedrijven, groenvoorziening, kinderdagverblijven, technische bedrijven, supermarkten, kledingzaken en kringloopbedrijven. Bewijzen Elk jaar kunnen leerlingen voor verschillende vakken en stages basisen vervolgbewijzen behalen. Bewijzen geven het vaardighedenniveau aan. Aan 16

17 openbare school voor praktijkonderwijs 17

18 Heyerdahl College Leerling begeleiding Mentor Alle leerlingen hebben een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders. Hij is daarmee de schakel tussen ouders, leerlingen en school. De mentor coacht en ondersteunt de leerlingen. Als leerlingen een langere periode ziek of afwezig zijn, zoekt de mentor contact met de ouders. De mentorleerlingen krijgen zoveel mogelijk les van hun mentor. Tijdens de klassikale mentoractiviteiten bespreekt de mentor klassikaal maatschappelijk actuele zaken die betrekking hebben op de leefwereld van leerlingen, maar bespreekt ook de individuele weektaken met leerlingen. De mentor heeft daarnaast individuele coaching gesprekken met de leerlingen, waarbij het IOP uitgangspunt is en het portfolio een belangrijke rol speelt. Commissie van begeleiding (cvb) Als een mentor een vraag heeft ten aanzien van de ontwikkeling van zijn leerlingen, meldt hij deze hulpvraag bij de cvb. Naast de mentor zelf nemen de zorgcoördinator, de orthopedagoog en zo nodig directie deel aan de cvb. Het is elke week mogelijk om een leerling aan te melden. Zorg-adviesteam (zat) Het zorg-adviesteam bestaat uit de directeur, de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdagent en de leerplichtambtenaar. Het team bespreekt leerlingen, voor wie naast de ondersteuning op school, ook extra ondersteuning buiten school nodig is. Het zat komt ongeveer één keer per zes weken bij elkaar. Zorgcoördinator De zorgcoördinator coördineert de activiteiten rond leerlingen die extra 18

19 openbare school voor praktijkonderwijs ondersteuning nodig hebben. Hij is namens school het aanspreekpunt voor de betrokken partijen buiten school. Verder neemt de zorgcoördinator deel aan de commissie van begeleiding en speelt een belangrijke rol in het zorg-adviesteam. Ook is hij verantwoordelijk voor de procedure van toelating en verwijzing van leerlingen. mogelijkheden heeft of als een leerling het onderwijsniveau niet aankan. Ook als het gedrag van een leerling het functioneren van hemzelf of van medeleerlingen ernstig belemmert, kan een verwijzing nodig zijn. Als verwijzing naar onze mening gewenst is, neemt de school altijd contact met ouders op Verwijzing De ontwikkeling van en leerling vraagt soms om een andere vorm van onderwijs, bijvoorbeeld als een leerling meer Ouders Contact met ouders 19

20 Heyerdahl College De mentor houdt ouders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind. Minimaal één maal per schoolloopbaan gaat de mentor op huisbezoek. Dit bezoek vindt plaats in de eerste maanden van het schooljaar. Wijziging contactgegevens Vijf keer per jaar ontvangt u per post een nieuwsbrief van de school met actuele informatie. U kunt natuurlijk ook op de website van school informatie vinden: Medezeggenschapsraad (MR) Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in adres, of (mobiele) telefoonnummers zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratief medewerkster van de school. Het liefst per mail, maar telefonisch kan ook. De medezeggenschapsraad (MR) van het Heyerdahl College denkt en praat mee over het beleid van de school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Informatieavonden De school organiseert regelmatig een algemene ouderavond. Verder zijn er thema-avonden over bijvoorbeeld stage, werk en uitkering. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een jaaroverzicht. Bovendien krijgt u vooraf schriftelijk bericht over het programma van de bijeenkomst. Regels in de school Nieuwsbrief, schoolkrant en Website Veilige school 20

21 openbare school voor praktijkonderwijs Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Op school gelden daarom de volgende leefregels: Respect Ik ben beleefd tegen medewerkers van de school. Ik accepteer een ander zoals die is. Ik ga zorgvuldig om met de spullen van mijzelf en van een ander. Ik houd me aan de regels. Als leerlingen na een waarschuwing hun ongewenste gedrag niet verbeteren, krijgen zij strafwerk mee naar huis. Leerlingen moeten het strafwerk, ondertekend door ouders, de volgende schooldag inleveren bij de docent. Naar huis sturen, schorsen en verwijderen Bij grensoverschrijdend gedrag kan de schoolleiding leerlingen naar huis sturen. Bij zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag kan het bestuur besluiten tot schorsing of verwijdering. Indien nodig doen wij aangifte bij de politie. In alle gevallen nemen wij direct contact op met de ouders. Gezonde school Ik geef mijn eigen grenzen aan. Ik heb respect voor de grenzen van anderen. Ik luister naar medewerkers. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag. De school vindt het belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren. Leerlingen kunnen een paar keer per week tegen een kleine vergoeding gezonde broodjes of snacks kopen. De school heeft bewust geen snoepautomaat in de kantine. Roken is voor leerlingen uit fase 1 verboden. Vanaf fase 2 is roken uitsluitend toegestaan, als ouders daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Praktische informatie Afwezigheid leerling Wij hanteren in school bepaalde gedragsregels. Deze regels hangen in de klassen. De mentor bespreekt de regels in de mentorgroep. Als leerlingen afwezig zijn, moeten ouders dit tussen 7.45 uur en 8.30 uur telefonisch of persoonlijk bij de conciërge melden met opgave van reden. Op een stagedag moeten ouders zowel de school als het stagebedrijf bellen. De eerstvolgende dag 21

22 Heyerdahl College dat de leerling weer op school is, neemt hij een schriftelijke verklaring van ouders mee met daarop de reden van afwezigheid. We verzoeken ouders om afspraken (bv. tandarts, huisarts, orthodontist, enz.) zo veel mogelijk buiten lestijd te plannen. Slechts in uitzonderlijke gevallen geeft de leerplichtambtenaar toestemming om binnen schooltijden afwezig te zijn. Een verzoek daarvoor moeten ouders uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk indienen bij de vestigingsdirecteur. terug aan ouders en school. Verzuim Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofde afwezigheid te melden aan de leerplichtambtenaar na drie dagen of 1/8 van de lestijd verspreid over 4 weken. In eerste instantie spreekt de school de leerlingen aan (preventief). Helpen de acties van de school niet, dan meldt de school de leerlingen aan voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Te laat komen, verzuim, ziekte Te laat Als leerlingen te laat komen, wordt dit genoteerd. Leerlingen die drie keer te laat in de les zijn gekomen krijgen thuis een brief. Hierin staat vermeld wanneer ze zich om 7.45 uur moeten melden bij de conciërge. Vanaf de derde keer te laat is het telkens om 7.45 uur melden. Ziekte Bij regelmatig ziekteverzuim neemt de mentor contact op met de ouders. Neemt het verzuim niet af, dan schakelt de school de schoolarts in om te onderzoeken wat de oorzaken zijn van het verzuim. Sport en bewegen Leerlingen die niet kunnen sporten moeten een ondertekend briefje van hun ouder overhandigen aan de mentor én aan de gymleerkracht. Het volledige protocol bij te laat komen, verzuim en ziekte kunt u vinden op Als leerlingen tien keer te laat zijn gekomen moeten zij op het spreekuur van de leerplichtambtenaar komen. De uitkomst van dit gesprek koppelt de leerplichtambtenaar 22

23 openbare school voor praktijkonderwijs Kluisjes Op school gebruiken alle leerlingen een kluisje om hun jas, boeken en spullen in op te bergen. Leerlingen zijn verplicht om hun mobiele telefoons tijdens de lessen in hun kluis op te bergen. De leerlingen betalen een borg van 7,50 voor de sleutel en tekenen voor de regels met betrekking tot gebruik van het kluisje. Als leerlingen worden uitgeschreven, leveren 23

24 Heyerdahl College zij hun sleutel weer in en krijgen zij de borg terug. Directie en personeel van de school zijn niet verantwoordelijk voor schade aan en/of verlies van kleding en andere eigendommen. Tip: via internet, bij bouwmarkten en bij supermarkten als Lidl en Aldi zijn regelmatig voordelige aanbiedingen voor veiligheidsschoenen en werkkleding. Schoolbenodigdheden De leerlingen hebben de volgende leermiddelen nodig: Algemeen schooltas, pen, potlood, liniaal, gum en Kleurpotloden Sport en bewegen sportkleding, sportschoenen (buiten en binnen) handdoek (douchen niet verplicht, wel aanbevolen) Zorg en Welzijn/Horeca dichte, platte schoenen met stroeve zool lange broek (beenbedekking) Als de aanschafkosten voor ouders te hoog zijn, kunnen zij contact opnemen met de teamleider. Leerlingenraad De leerlingenraad komt, als een vertegenwoordiging van leerlingen, ongeveer één keer per maand bij elkaar om met elkaar allerlei leerling zaken te bespreken. De leerlingenraad kan bijvoorbeeld voorstellen doen over de aankleding van de school, de inhoud van de (keuze)lessen en door hen gewenste schoolactiviteiten. Een docent begeleidt de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt hun ideeën met de schoolleiding. Techniek overall of stofjas (vanaf fase 2) duimstok (vanaf fase 2) Creatief oude kleding (fase 1 en 2) Groen oude kleding (fase 1 en 2) veiligheidsschoenen met stalen neuzen (leerlingen vanaf fase 2 die extern stage lopen) Leerlingen kunnen niet aan de les deelnemen als zij de voorgeschreven kleding niet dragen. Leerlingen mogen deze kleding alleen tijdens deze lessen dragen. De mentor neemt met de ouders contact op als de kledingvoorschriften niet worden nagekomen. Aanmelding en Toelatingsprocedure Ouders, die hun kind willen aanmelden voor de school, nemen contact op met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator nodigt ouders en kind uit voor een kennismakingsbezoek. Zij krijgen een rondleiding en informatie over de school en de toelatingsprocedure. De ouders krijgen vrijblijvend een aanmeldingsformulier mee. De ouders sturen het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier op aan de school. 24

25 openbare school voor praktijkonderwijs Video en foto Daarmee melden zij hun kind formeel aan en start de toelatingsprocedure. De school waar de leerling staat ingeschreven, stuurt een rapport met schoolgegevens en eventueel testresultaten naar het Heyerdahl College op. Ouders vullen een uitgebreide vragenlijst in en zo nodig vindt aanvullend onderzoek plaats. Al deze gegevens legt de school voor aan de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). Deze onafhankelijke commissie beoordeelt of de leerling mag worden toegelaten tot het praktijkonderwijs. Zowel bij de lessen sociale vaardigheden als bij andere lessen worden soms video- of foto-opnames gemaakt van de leerlingen en als lesmateriaal gebruikt. Ook worden foto`s voor de site van de school en bijvoorbeeld deze schoolgids gemaakt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij de vestigingsdirecteur. Vertrouwenspersoon en Klachtenregeling Als leerlingen worden gepest, gediscrimineerd of seksueel lastig gevallen, kunnen zowel leerlingen als ouders contact 25

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.toekomst-ede.nl. Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie