School 2013/ Gids 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School 2013/ Gids 2014"

Transcriptie

1 School Gids 2013/ 2014

2 Inhoud Waarom heet de school Heyerdahl College? Thor Heyerdahl ( ) was een nieuwsgierige en eigenzinnige Noor. Hij vermoedde dat er iemand was geweest die 1500 jaar eerder de oceaan was overgestoken. En goede zeeschepen bestonden in die tijd nog niet. Hoe kreeg iemand dat voor elkaar? Dus bouwde Thor met eigen handen een vlot, zoals dat er destijds ongeveer uitgezien zou moeten hebben. Ondanks een schipbreuk kwamen hij en zijn maten veilig aan. Wat niemand wilde geloven, bleek toch te kunnen. Nu weten we, dankzij DNA-onderzoek, dat Thor aardig in de goede richting zat. Thor Heyerdahl ging zijn eigen weg, geloofde in zichzelf en gebruikte al zijn kennis en talenten om zijn droom te verwezenlijken. Door zijn naam aan onze school te verbinden, hopen we onze leerlingen te inspireren en te helpen om hetzelfde te doen als Thor Heyerdahl: ontdekken wat je kunt! 5 Woord vooraf 6 Een school voor wie? 8 Hier staan we voor 10 Inrichting van het onderwijs op het Heyerdahl College 10 Lestijden Lesrooster 11 Vakanties 11 Andere belangrijke data 11 Lesuitval 12 Individuele leerroute 12 Eerste fase 13 Tweede fase 14 Derde fase 14 Nazorg 15 PrOmotie-digitaal 15 Individueel ontwikkelingsplan (IOP) 15 Coachinggesprek 16 Portfolio 16 Stage- en bedrijfsoriëntatie 17 Bewijzen 17 Uitstroomgegevens 19 Leerlingbegeleiding 19 Mentor 19 Commissie van begeleiding (cvb) 19 Zorg-adviesteam (zat) 20 Zorgcoördinator 20 Verwijzing 21 Ouders 21 Contact met ouders 21 Wijziging contactgegevens 21 Informatieavonden 21 Nieuwsbrief, schoolkrant en website 21 Medezeggenschapsraad (MR) 22 Regels in de school 22 Veilige school 22 Naar huis sturen, schorsen en verwijderen 22 Gezonde school 23 Praktische informatie 23 Afwezigheid leerling 23 Te laat komen/verzuim/ziekte 24 Kluisjes 24 Schoolbenodigdheden 24 Leerlingenraad 25 Aanmelding en toelatingsprocedure 26 Video en foto 26 Vertrouwenspersoon en klachtenregeling 26 Schoolfonds 27 Schoolkampen en schoolreizen 27 Tegemoetkoming studiekosten 27 Stichting Leergeld 27 Aansprakelijkheid 29 Medewerkers Schoolleiding 29 Docenten en onderwijsassistenten 30 Overige medewerkers 30 Overige betrokkenen 30 Vertrouwenspersoon 30 Leden Medezeggenschapsraad (MR) 31 Met de bus naar school 2 3

3 Woord vooraf Het Heyerdahl College staat er goed voor. Een prachtig gebouw, een goed team en veel mogelijkheden voor de leerlingen. Dat wil niet zeggen dat de school niet volop in ontwikkeling is. We willen nog meer maatwerk aan leerlingen kunnen bieden. Ook is het een streven dat leerlingen meer invloed krijgen op een eigen schooltraject. Het doel is natuurlijk dat iedere leerling zich zo goed mogelijk ontwikkeld en de school verlaat met grote kansen op de arbeidsmarkt, in opleidingen en in hun sociale omgeving. De afgelopen jaren is dat heel goed gelukt. Het leerlingenaantal groeit wederom. Dat geeft aan dat in Groningen en omgeving gezien wordt dat het Heyerdahl College op de goede weg is. Daar zijn we trots op en dat willen we verder door ontwikkelen. de begeleiding van leerlingen en de inhoud van het onderwijs. Tenslotte: de informatie is geschreven voor ouders, maar ook leerlingen kunnen in de schoolgids de nodige informatie vinden. Voor het leesgemak is gekozen voor hij in plaats van hij/zij en voor ouders in plaats van ouders/verzorgers. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de schoolgids kunt u contact zoeken met de mentor van uw zoon of dochter. Ik wens uw zoon of dochter een leerzaam en plezierig schooljaar toe. Roel Krijnen Directeur a.i. In deze schoolgids vindt u allerlei informatie over het onderwijs op onze school en over het schooljaar Informatie die zowel aan het begin belangrijk is, maar ook gedurende het jaar. Praktische informatie over lestijden, vakanties, schoolbenodigdheden, vakken en medewerkers. Maar ook informatie over 4 5

4 Een school voor wie? Het Heyerdahl College is de openbare school voor praktijkonderwijs in de stad Groningen. De school maakt onderdeel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Op het Heyerdahl College krijgen de leerlingen veel praktijkvakken en stages. Zij ontdekken op die manier wat zij kunnen en leuk vinden. Een goede basis voor het vinden van passend werk. Sinds 1 april 2012 is de rector van het H.N. Werkman College ook de rector van het Heyerdahl College. Het Heyerdahl College blijft een zelfstandige school. De school ligt aan de Kluiverboom in het noordoosten van de stad. Samen met het VMBO van het Werkman College en het VMBO van het Wessel Gansfortcollege maakt de school gebruik van het nieuwe gebouw: De Kluiverboom. Praktijkonderwijs (PrO) is een vorm van voortgezet onderwijs die rechtstreeks opleidt voor de arbeidsmarkt. Bedoeld voor leerlingen voor wie de leerwegen van het VMBO niet geschikt zijn. Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs zijn wettelijke toelatingscriteria vastgesteld. 6 7

5 Hier staan we voor een heel belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Deze stages zijn vaak de opstap tot werk. Vrijwel alle leerlingen verlaten de school als ze 17 of 18 jaar oud zijn. Sommige leerlingen blijven - in overleg met ouders, school, leerling en onderwijsinspectie - een jaar extra op school. Schoolverlaters ontvangen het Getuigschrift Praktijkonderwijs. Het Heyerdahl College is een openbare school: vanuit onze overtuiging zijn alle leerlingen met een indicatie voor praktijkonderwijs welkom op school. In de wereld buiten school leven alle mensen tenslotte ook samen. Leerlingen van het Heyerdahl College kunnen na het doorlopen van de school naar vermogen zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Ze zijn als medeburger in staat te werken, te wonen en hun vrije tijd zinvol te besteden. Het Heyerdahl College gaat bij de ontwikkeling van leerlingen uit van de individuele mogelijkheden, talenten en ambities van leerlingen. Het motto van het Heyerdahl College is daarom: ontdek wat je kunt! Leerlingen ontdekken op onze school al doende wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn. Om dit te bereiken, krijgen zij veel praktijkvakken en stages. Zo doen leerlingen werkervaring op en leren hun vaardigheden benutten. De school vindt het belangrijk dat leerlingen actief meedenken over hun eigen leerprogramma. Zo krijgen leerlingen medeverantwoordelijkheid en worden zij gemotiveerd om te laten zien wat zij kunnen. Voor de toekomst van de leerlingen is een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk. De school bereidt de leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Daarbij hoort het leren vinden en behouden van passend werk. Dat kan regulier werk zijn, aangepast werk, bijvoorbeeld in de Sociale Werkvoorziening, dagbesteding of een op maat gemaakt traject op weg naar een MBO-diploma. Voor leerlingen die niet meteen aan het werk gaan, zet de school samen met leerling en ouders een vervolgtraject op maat uit. De school is er trots op dat zoveel leerlingen via onze school werk gevonden hebben. De leerlingen kunnen bij ons op school het VCA-diploma en het diploma Schoonmaak in de Groothuishouding halen. Ook zijn er speciale trajecten op weg naar een heftruckdiploma of een bromfietsrijbewijs. Daarnaast zijn allerlei interessante bewijzen en certificaten te behalen. Bijvoorbeeld voor koken, serveren, lassen, houttechniek, sociale vaardigheden en computervaardigheden. Interne stage, maatschappelijke stage, snuffelstage en externe stage vormen 8 9

6 Inrichting van het onderwijs Lestijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Lesuur Tijd uur uur Pauze uur uur uur Pauze uur uur uur Pauze uur uur uur Woensdag Lesuur Tijd uur uur Pauze uur uur uur :00 uur De school werkt met leseenheden van 50 minuten. Blokuren komen veel voor. De schooldag begint klokslag 8.30 uur. Alle leerlingen moeten dan in hun lesruimte zijn. Leerlingen uit fase 1 blijven in de pauzes op het plein en mogen alleen in overleg met hun mentor van het plein. De leerlingen vanaf fase 2 mogen in de middagpauze van het plein. In de kantine verkopen leerlingen tijdens de cateringlessen drankjes en kleine hapjes aan medeleerlingen. Gezond eten en drinken is het goedkoopst. De leerlingen nemen hun eigen lunch mee die zij in de kantine opeten. Personeel van de school houdt in de pauzes toezicht. Lesrooster Op de eerste schooldag krijgen alle leerlingen hun individuele lesrooster. Ook de naam van de mentor en de overige docenten staan op het lesrooster. De school geeft structurele wijzigingen in het rooster schriftelijk aan leerling en ouders door. Het schooljaar bestaat uit twee blokken. Een wisseldag sluit elk blok af. Tijdens de wisseldagen hanteert de school een afwijkend lesrooster en is er ruimte voor bijvoorbeeld IOP-gesprekken, toetsen en projecten. Vakanties 2013/2014 Gronings Ontzet 28 augustus 2013 Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2013 Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2014 Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2014 Goede Vrijdag en Paasmaandag 18 april t/m 21 april 2014 Meivakantie 26 april t/m 5 mei 2014 Hemelvaart 29 en 30 mei 2014 Pinksteren 9 juni 2014 Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus 2014 Andere belangrijke data De eerste schoolweek ziet er als volgt uit: Maandag 26 augustus Roostervrije dag (geen les) Dinsdag 27 augustus Leerlingen halen hun lesrooster op en maken kennis met hun mentor Woensdag 28 augustus Gronings Ontzet (vrije dag) Donderdag 29 en vrijdag 30 augustus Introductiekamp voor alle leerlingen van de eerste fase en alle medewerkers; de leerlingen uit fase 2 en 3 zijn deze dagen vrij Maandag 2 september Start lesprogramma Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een jaaroverzicht met de data waarop er iets bijzonders is voor u of uw kind, bijvoorbeeld ouderavonden en uitreikingen van certificaten en bewijzen. Bijzonderheden die aan het begin van het jaar nog niet bekend zijn, maken wij in de loop van het schooljaar bekend door een informatiebrief en/of de nieuwsbrief van de school. Lesuitval De school probeert lesuitval tot een minimum te beperken. Soms is lesuitval echter onvermijdelijk door ziekte of afwezigheid van leerkrachten. De school probeert voor vervanging te zorgen. Helaas lukt dat niet altijd. De lessen kunnen dan niet doorgaan en de betreffende leerlingen krijgen vrij van school. De leerlingen krijgen een brief mee waarop de lesuitval staat vermeld

7 Individuele leerroute Gedurende de schoolloopbaan wordt het programma van de leerling steeds meer maatwerk op grond van eigen keuzes en mogelijkheden. Ontdek wat je kunt is tenslotte het motto van de school. Leerlingen in fase 1 krijgen echter bewust een verplicht basisprogramma. Zo ontwikkelen zij hun basiskennis en komen ze in aanraking met alle praktijkvakken. Zij ervaren op deze manier zelf wat bij hen past en kunnen een weloverwogen beroepskeuze maken. De school past het programma natuurlijk wel aan het niveau van de leerling aan. Eerste fase (duur: ongeveer 1,5 jaar) In de eerste fase volgen alle leerlingen een breed onderwijsprogramma. Het is belangrijk om aan het begin van de schoolcarrière met zoveel mogelijk praktijkrichtingen kennis te maken en een goede basis te leggen met taal en rekenen. Alle leerlingen krijgen de volgende vakken: Nederlands, rekenen, Engels, verkeer, cultuur en maatschappij, informatiekunde, sociale vaardigheden, creatieve vaardigheid, praktijk en loopbaan, sport en bewegen. Ook krijgen leerlingen les op de volgende praktijkpleinen: techniek, zorg en welzijn, commerciële dienstverlening, horeca en groen. Klassikale mentoractiviteiten en individuele coachingmomenten maken deel uit van het lesrooster. De keuzevakken op vrijdagmiddag sluiten de week af. Leerlingen kunnen vier à vijf keer per jaar een keuzevak kiezen. De school stelt aan het eind van fase 1 een uitstroomprofiel voor de leerlingen vast. Praktijkonderwijs kent drie uitstroomprofielen: regulier werk, begeleid werk of doorstromen naar MBO (niveau1). De school gebruikt hiervoor de resultaten van het assessment. Het assessment bestaat uit taal- en rekentoetsen, een beroepentest, sociale en motorische vaardighedentesten en een arbeidsproef. Aan het eind van fase 1 maakt de leerling een keuze in een richting. Een combinatie van vakken uit verschillende richtingen is ook mogelijk. Leerlingen maken kennis met: Techniek (hout, metaal, fietstechniek, installatietechniek, schilderen, metselen, straten maken) Zorg en Welzijn (uiterlijke verzorging, schoonmaak) Horeca (koken, brood en banket, serveren) Groen (groentetuin, plantenverzorging en groenonderhoud) Commerciële dienstverlening (magazijn, reproductie, detailhandel) Tweede fase ( duur: 1 tot 2 jaar) De tweede fase is gericht op het ontwikkelen van beroepsvaardigheden en -competenties en de oriëntatie op arbeid. Ook de ontwikkeling van zelfredzaamheid blijft een grote rol spelen. In fase 2 krijgen leerlingen een meer individueel rooster met diverse vakken naar keuze. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor beroepsgerichte vakken, die aansluiten bij hun interesse. In het rooster zijn een aantal mogelijkheden waar de mentor en de leerling samen op basis van de doelen in het individueel ontwikkelingsplan (IOP) vakken kiezen. Nederlands en rekenen, cultuur en maatschappij, sociale vaardigheden, praktijk en loopbaan en sport en bewegen blijven voor alle leerlingen verplicht. Klassikale mentoractiviteiten en individuele coaching momenten maken deel uit van het lesrooster. Ook in de tweede fase sluiten keuzevakken op vrijdagmiddag de week af

8 Aan het begin van fase 2 lopen leerlingen een maatschappelijke stage, bijvoorbeeld op de kinderboerderij of in een verpleeghuis. In deze fase start ook de interne stage op school met onder andere interne catering, interne schoonmaak en intern onderhoud. Als leerlingen een positieve beoordeling krijgen op de interne stage, combineren zij de interne stage indien mogelijk met één dag snuffelstage naar keuze. Derde fase (duur: 1 tot 2 jaar) In de derde fase werken leerlingen toe naar werk of een vervolgopleiding (MBO). De leerlingen volgen een lesrooster met theorievakken en praktijkvakken die aansluiten bij hun keuzerichting. Klassikale mentoractiviteiten en individuele coachingmomenten maken deel uit van het lesrooster. De leerlingen werken op hun eigen niveau van het individuele uitstroomprofiel (regulier werk, begeleid werk of doorstroom MBO). De leerlingen starten met het volgen van twee dagen stage buiten de school. Het aantal stagedagen wordt uitgebreid naar drie tot maximaal vier dagen stage per week. De externe stage is bedoeld om zoveel mogelijk ervaring op te doen in het arbeidsproces. Voor een beperkt aantal leerlingen is deze stage gekoppeld aan een beroepsgerichte opleiding (MBO), maar anderen stromen rechtstreeks door naar werk. Nazorg De school begeleidt de leerling tot twee jaar na het afronden van de schoolloopbaan. PrOmotie-digitaal PrOmotie is een competentiegerichte leerlijn/methode voor de scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. Sinds kort is er een digitale versie beschikbaar: PrOmotie-digitaal. Het Heyerdahl College voert PrOmotie-digitaal fasegewijs in. Het hele invoeringstraject duurt drie jaar. In gaat de school de tweede fase in. De voordelen van PrOmotie-digitaal zijn: flexibiliteit maatwerk praktische opdrachten en vaardigheden De leerlingen zullen de boeken van PrOmotie als ondersteunend lesmateriaal blijven gebruiken. Individueel ontwikkelingsplan (IOP) leerlingen en ouders. Leerlingen, ouders en mentor ondertekenen het plan. Daarna gaan de leerlingen volgens dit plan aan het werk. In het IOP staan de leerdoelen van de leerling beschreven en de manier waarop hij deze doelen kan bereiken. In het begin van de schoolloopbaan spelen de gegevens uit het toelatingsonderzoek de grootste rol bij het opstellen van het IOP. Eenmaal op school raakt de leerling vertrouwd met het coachinggesprek. Het resultaat van deze gesprekken tussen leerling en leraar vormt steeds meer de basis voor het IOP. Twee keer per jaar bespreken mentor, leerlingen en ouders de resultaten en vorderingen. Vervolgens past de mentor het IOP aan, in overleg met Coaching gesprek De mentor coacht de leerlingen om zelf doelen te stellen en verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun IOP. Dit gebeurt tijdens het coachinggesprek. Leerlingen en mentor stellen samen de agenda van de gesprekken vast. Zij bespreken bijvoorbeeld de leerweg, het welbevinden en de omgang met leraren en medeleerlingen. Natuurlijk blikken zij zowel terug als vooruit. Uit dit gesprek volgen leerdoelen en leerpunten

9 Portfolio Tijdens het werken volgens het IOP verzamelen de leerlingen in hun portfolio bewijzen voor de behaalde vaardigheden. Dat kunnen toetsen zijn, maar ook foto s van prestaties die de leerlingen hebben geleverd. Met het portfolio in de hand kunnen leerlingen laten zien: dit kan ik, dit ben ik, dit wil ik. Het portfolio speelt een belangrijke rol bij de gesprekken met ouders, de vervolgopleiding of de toekomstige werkgever. Stage- en bedrijfsoriëntatie De stage is een verplicht onderdeel van het schoolprogramma. De stage bestaat uit vier onderdelen. De leerlingen beginnen in fase 2 met de interne stage op school (koffie en thee rondbrengen, boodschappen doen, was doen, onderhoudswerkzaamheden verrichten, kopiëren, enzovoort). Ook krijgen leerlingen les als voorbereiding op de maatschappelijke stage. Dit kan gevolgd worden door een externe maatschappelijke stage. Als leerlingen een goede beoordeling krijgen op de interne stage, volgt de snuffelstage (een dag per week). Tenslotte volgt de externe stage, oplopend van twee naar vier dagen. Een plek die zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de leerlingen en de gekozen richting. De stagecoach begeleidt de leerlingen gedurende de hele stageperiode. De stages zijn een heel belangrijk middel om na de schoolperiode werk te vinden. De school doet een beroep op ouders om samen naar geschikte stageplaatsen te zoeken. Als leerlingen geen stageplek vinden, of als de stage tussentijds wordt afgebroken, krijgen zij les op school. Tijdens de stage leren leerlingen om in praktijk te brengen wat zij op school hebben geleerd. Naast vakgerichte vaardigheden gaat het bijvoorbeeld om op tijd komen, omgaan met collega s, iemand netjes te woord staan, behulpzaam zijn en goed samenwerken. De leerlingen houden een stagewerkboek bij. Gedurende het laatste stagejaar krijgen de leerlingen geen praktijklessen meer. De stage komt dan in de plaats van de praktijklessen en is gericht op het vinden van werk. De soorten stage bedrijven zijn erg divers. Een aantal voorbeelden: ziekenhuizen, kinderboerderijen, horecabedrijven, groenvoorziening, kinderdagverblijven, technische bedrijven, supermarkten, kledingzaken en kringloopbedrijven. Bewijzen Elk jaar kunnen leerlingen voor verschillende vakken en stages basisen vervolgbewijzen behalen. Bewijzen geven het vaardighedenniveau aan. Aan het eind van het schooljaar reiken wij de bewijzen feestelijk uit aan de leerlingen in aanwezigheid van ouders, vrienden en bekenden. De leerlingen bewaren hun bewijzen in hun portfolio. Uitstroomgegevens De uitstroomgegevens van onze leerlingen kunt u vinden op onze site: Alle stageleerlingen krijgen een stagecoach; meestal is dat de mentor. De stagecoach zoekt in overleg met ouders en leerling een geschikte stageplaats

10 Leerling begeleiding Mentor Alle leerlingen hebben een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders. Hij is daarmee de schakel tussen ouders, leerlingen en school. De mentor coacht en ondersteunt de leerlingen. Als leerlingen een langere periode ziek of afwezig zijn, zoekt de mentor contact met de ouders. De mentorleerlingen krijgen zoveel mogelijk les van hun mentor. Tijdens de klassikale mentoractiviteiten bespreekt de mentor klassikaal maatschappelijk actuele zaken die betrekking hebben op de leefwereld van leerlingen, maar bespreekt ook de individuele weektaken met leerlingen. De mentor heeft daarnaast individuele coaching gesprekken met de leerlingen, waarbij het IOP uitgangspunt is en het portfolio een belangrijke rol speelt. Commissie van begeleiding (cvb) Als een mentor een vraag heeft ten aanzien van de ontwikkeling van zijn leerlingen, meldt hij deze hulpvraag bij de cvb. Naast de mentor zelf nemen de zorgcoördinator, de orthopedagoog en de teamleider deel aan de cvb. Het is elke week mogelijk om een leerling aan te melden. Zorg-adviesteam (zat) Het zorg-adviesteam bestaat uit de teamleider, de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdagent en de leerplichtambtenaar. Het team bespreekt leerlingen, voor wie naast de ondersteuning op school, ook extra ondersteuning buiten school nodig is. Het zat komt ongeveer één keer per zes weken bij elkaar

11 Zorgcoördinator De zorgcoördinator coördineert de activiteiten rond leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hij is namens school het aanspreekpunt voor de betrokken partijen buiten school. Verder neemt de zorgcoördinator deel aan de commissie van begeleiding en speelt een belangrijke rol in het zorg-adviesteam. Ook is hij verantwoordelijk voor de procedure van toelating en verwijzing van leerlingen. Verwijzing De ontwikkeling van een leerling vraagt soms om een andere vorm van onderwijs, bijvoorbeeld als een leerling meer mogelijkheden heeft of als een leerling het onderwijsniveau niet aan kan. Ook als het gedrag van een leerling het functioneren van hemzelf of van medeleerlingen ernstig belemmert, kan verwijzing nodig zijn. Als verwijzing naar onze mening gewenst is, neemt de school altijd contact met ouders op. Ouders Contact met ouders De mentor houdt ouders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind. Minimaal één maal per jaar gaat de mentor op huisbezoek. Dit bezoek vindt plaats in de eerste maanden van het schooljaar. Nieuwsbrief, schoolkrant en website Vijf keer per jaar ontvangt u per post een nieuwsbrief van de school met actuele informatie. U kunt natuurlijk ook op de website van school informatie vinden: Wijziging contactgegevens Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in adres, of (mobiele) telefoonnummers zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratief medewerkster van de school. Het liefst per mail, maar telefonisch kan ook. Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad (MR) van het Heyerdahl College denkt en praat mee over het beleid van de school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Informatieavonden Minimaal twee keer per jaar organiseert de school een algemene ouderavond. Verder zijn er regelmatig thema-avonden over bijvoorbeeld stage, werk en uitkering. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een jaaroverzicht. Bovendien krijgt u vooraf schriftelijk bericht over het programma van de bijeenkomst

12 Regels in de school Veilige school Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Op school gelden daarom de volgende leefregels: Respect Ik ben beleefd tegen medewerkers van de school. Ik accepteer een ander zoals die is. Ik ga zorgvuldig om met de spullen van mijzelf en van een ander. Ik houd me aan de regels. Ik geef mijn eigen grenzen aan. Ik heb respect voor de grenzen van anderen. Ik luister naar medewerkers. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag. Wij hanteren in school bepaalde gedragsregels. Deze regels hangen in de klassen. De mentor bespreekt de regels in de mentorgroep. Als leerlingen na een waarschuwing hun ongewenste gedrag niet verbeteren, krijgen zij strafwerk mee naar huis. Leerlingen moeten het strafwerk, ondertekend door ouders, de volgende schooldag inleveren bij de docent. Naar huis sturen, schorsen en verwijderen Bij grensoverschrijdend gedrag kan de schoolleiding leerlingen naar huis sturen. Bij zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag kan het bestuur besluiten tot schorsing of verwijdering. Indien nodig doen wij aangifte bij de politie. In alle gevallen nemen wij direct contact op met de ouders. 22 Gezonde school De school vindt het belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren. Leerlingen kunnen een paar keer per week tegen een kleine vergoeding gezonde broodjes of snacks kopen. De school heeft bewust geen snoepautomaat in de kantine. Roken is voor leerlingen uit fase 1 verboden. Vanaf fase 2 is roken uitsluitend toegestaan, als ouders daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Praktische informatie Afwezigheid leerling Als leerlingen afwezig zijn, moeten ouders dit tussen 7.45 uur en 8.30 uur telefonisch of persoonlijk bij de conciërge melden met opgave van reden. Op een stagedag moeten ouders zowel de school als het stagebedrijf bellen. De eerstvolgende dag dat de leerling weer op school is, neemt hij een schriftelijke verklaring van ouders mee met daarop de reden van afwezigheid. We verzoeken ouders om afspraken (bv. tandarts, huisarts, orthodontist, enz.) zo veel mogelijk buiten lestijd te plannen. Slechts in uitzonderlijke gevallen geeft de leerplichtambtenaar toestemming om binnen schooltijden afwezig te zijn. Een verzoek daarvoor moeten ouders uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk indienen bij de vestigingsdirecteur. Te laat komen, verzuim, ziekte Te laat Als leerlingen te laat komen, wordt dit genoteerd. Leerlingen die drie keer te laat in de les zijn gekomen, moeten zich de volgende schooldag om 7.45 uur melden bij de conciërge. Vanaf de derde keer te laat is het telkens om 7.45 uur melden. Als 23 leerlingen vijf keer te laat zijn gekomen moeten zij op het spreekuur van de leerplichtambtenaar komen. De uitkomst van dit gesprek koppelt de leerplichtambtenaar terug aan ouders en school. Verzuim Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofde afwezigheid te melden aan de leerplichtambtenaar na drie dagen of 1/8 van de lestijd verspreid over 4 weken. In eerste instantie spreekt de school de leerlingen aan (preventief). Helpen de acties van de school niet, dan meldt de school de leerlingen aan voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Ziekte Bij regelmatig ziekteverzuim neemt de mentor contact op met de ouders. Neemt het verzuim niet af, dan schakelt de school de schoolarts in om te onderzoeken wat de oorzaken zijn van het verzuim. Sport en bewegen Leerlingen die niet kunnen sporten moeten een ondertekend briefje van hun ouder overhandigen aan de mentor én aan de gymleerkracht. Het volledige protocol bij te laat komen, verzuim en ziekte kunt u vinden op

13 Kluisjes Op school gebruiken alle leerlingen een kluisje om hun jas, boeken en spullen in op te bergen. Leerlingen zijn verplicht om hun mobiele telefoons tijdens de lessen in hun kluis op te bergen. De leerlingen betalen een borg van 7,50 voor de sleutel en tekenen voor de regels met betrekking tot gebruik van het kluisje. Als leerlingen worden uitgeschreven, leveren zij hun sleutel weer in en krijgen zij de borg terug. Directie en personeel van de school zijn niet verantwoordelijk voor schade aan en/of verlies van kleding en andere eigendommen. Schoolbenodigdheden veiligheidsschoenen met stalen neuzen (vanaf fase 2) Creatief oude kleding (fase 1 en 2) Groen oude kleding (fase 1 en 2) veiligheidsschoenen met stalen neuzen (leerlingen vanaf fase 2 die extern stage lopen) Leerlingen kunnen niet aan de les deelnemen als zij de voorgeschreven kleding niet dragen. Leerlingen mogen deze kleding alleen tijdens deze lessen dragen. De mentor neemt met de ouders contact op als de kledingvoorschriften niet worden nagekomen. schoolactiviteiten. Een docent begeleidt de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt hun ideeën met de schoolleiding. Aanmelding en toelatingsprocedure Ouders, die hun kind willen aanmelden voor de school, nemen contact op met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator nodigt ouders en kind uit voor een kennismakingsbezoek. Zij krijgen een rondleiding en informatie over de school en de toelatingsprocedure. De ouders krijgen vrijblijvend een aanmeldingsformulier mee. De ouders sturen het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier op aan de school. Daarmee melden zij hun kind formeel aan en start de toelatingsprocedure. De school waar de leerling staat ingeschreven, stuurt een rapport met schoolgegevens en eventueel testresultaten naar het Heyerdahl College op. Ouders vullen een uitgebreide vragenlijst in en zo nodig vindt aanvullend onderzoek plaats. Al deze gegevens legt de school voor aan de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). Deze onafhankelijke commissie beoordeelt of de leerling mag worden toegelaten tot het praktijkonderwijs. De leerlingen hebben de volgende leermiddelen nodig: Algemeen schooltas, pen, potlood, liniaal, gum en kleurpotloden Sport en bewegen sportkleding, sportschoenen (buiten en binnen) handdoek (douchen niet verplicht, wel aanbevolen) Zorg en Welzijn/Horeca dichte, platte schoenen met stroeve zool lange broek (beenbedekking) Techniek overall of stofjas (vanaf fase 2) duimstok (vanaf fase 2) Tip: via internet, bij bouwmarkten en bij supermarkten als Lidl en Aldi zijn regelmatig voordelige aanbiedingen voor veiligheidsschoenen en werkkleding. Als de aanschafkosten voor ouders te hoog zijn, kunnen zij contact opnemen met de teamleider. Leerlingenraad De leerlingenraad komt, als een vertegenwoordiging van leerlingen, ongeveer één keer per maand bij elkaar om met elkaar allerlei leerlingzaken te bespreken. De leerlingenraad kan bijvoorbeeld voorstellen doen over de aankleding van de school, de inhoud van de (keuze)lessen en door hen gewenste 24 25

14 Video en foto Zowel bij de lessen sociale vaardigheden als bij andere lessen worden soms video- of foto-opnames gemaakt van de leerlingen en als lesmateriaal gebruikt. Ook worden foto`s voor de site van de school en bijvoorbeeld deze schoolgids gemaakt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij de vestigingsdirecteur. Vertrouwenspersoon en klachtenregeling Als leerlingen worden gepest, gediscrimineerd of seksueel lastig gevallen, kunnen zowel leerlingen als ouders contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. De Openbaar Onderwijs Groep Groningen, waar het Heyerdahl College deel van uitmaakt, heeft een klachtenregeling vastgesteld. De regeling kunt u downloaden op of opvragen bij de schooladministratie. Ook kunt u terecht bij de Inspectie van het onderwijs, via de website of telefonisch via Vragen over onderwijs: (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Schoolfonds De school organiseert bijzondere activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, schoolfeest, spelletjesdag, excursies, sportdagen, enz. Deze activiteiten betaalt de school mede uit het schoolfonds. De school vraagt ouders een bijdrage aan het schoolfonds te leveren van 30,00 per jaar. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel nodig voor de bekostiging van bijzondere activiteiten. In oktober ontvangen ouders een acceptgirokaart voor het schoolfonds. Schoolkampen en schoolreizen De kampen en schoolreisjes hebben op onze school een educatief én een recreatief doel. Het jaarlijkse binnenlandse schoolkamp kost minimaal 50,00 en maximaal 100,00 per leerling, afhankelijk van duur en bestemming van het kamp. De ouders krijgen van de mentor nadere informatie. Over de kosten van een buitenlandse reis maakt de school vooraf nadere afspraken met de ouders. Alle activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden zijn verplicht. Als ouders bezwaar hebben tegen deelname aan een bepaalde activiteit, kunnen zij dit schriftelijk kenbaar maken aan de vestigingsdirecteur. De leerlingen krijgen zo nodig een alternatief programma op school. Tegemoetkoming studiekosten Ouders kunnen via de Informatie Beheer Groep ( een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de schoolkosten voor leerlingen tot 18 jaar. Stichting Leergeld Ouders met een inkomen tot maximaal 120% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen op ondersteuning van de Stichting Leergeld. Contact via of St. Leergeld Groningen e.o. Postbus 1575, 9701 BN Groningen. Aansprakelijkheid Het is van het grootste belang dat de leerlingen door hun ouders zijn verzekerd met een WA-verzekering voor particulieren en zijn verzekerd voor ziektekosten. Tijdens de schooluren staan leerlingen onder toezicht van de school. Dat betekent niet dat de school daarmee automatisch aansprakelijk is voor letsel van leerlingen of voor vermissing van of schade aan hun eigendommen. De school is alleen aansprakelijk als de school haar normale zorgplicht niet is nagekomen of wanneer sprake is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van de school. Als leerlingen schade toebrengen in of aan het schoolgebouw of aan andere leerlingen en eigendommen worden hun ouders aangesproken voor de kosten van herstel. In het uiterste geval is de school uitsluitend verzekerd voor schade die leerlingen tijdens stage veroorzaken aan eigendommen van derden. Het betreft hier geen letselschade en geen schade aan eigen eigendommen

15 Medewerkers Schoolleiding mevr. W. Beernink rector dhr. R. Krijnen vestigingsdirecteur a.i. mevr. E. Vos-Berben teamleider Docenten & onderwijsassistenten dhr. K. Albers docent horeca/mentor/stage coach mevr. A. Altena mevr. L. Claes dhr. T. Damhuis docent sport en bewegen/mentor dhr. W. Drenth dhr. E. Eijkhout onderwijsassistent/stage coach mevr. H. Faber dhr. R. Gorter /stage coach mevr. H. Kappen /stage coach dhr. E. Klement docent metaaltechniek mevr. M. Kos dhr. J. van Laar mevr. L. van der Mei mevr. S. Oldenburger /stage coach mevr. L. van Ostaijen 28 29

16 mevr. M. Piard onderwijsassistent dhr. B. Prak /stage coach mevr. A. Rumph dhr. H. Stapert dhr. D. Thomas /stage coach dhr. J. de Vries docent bouwtechniek Overige betrokkenen mevr. C van Kruchten schoolmaatschappelijk werkster dhr. C. Schelwald schoolarts mevr. D. Zuidema leerplichtambtenaar mevr. D. Laanstra jeugdagent Vertrouwenspersoon Vacant. De nieuwe vertrouwenspersoon maken wij zo spoedig mogelijk bekend. Leden MedezeggenschapsRaad (MR) mevr M. Kazemier (ouder) Met de bus naar school Er zijn 4 buslijnen die de halte Kluiverboom aandoen. De halte heet Langszij maar wordt ook wel de halte Alfa College genoemd. Lijn 3 is een stadsdienst, deze rijdt over de Grote Markt en dan via het Station naar Vinkhuizen. Dit is de meest geschikte lijn voor mensen die met de trein op het hoofdstation aankomen. In 20 minuten tot een half uur ben je dan aan de Kluiverboom. Door de werkzaamheden aan de rondweg rijdt de bus een iets andere route dan normaal. Hoe lang dit zo blijft, is niet bekend. Lijn 140 is de buslijn tussen Delfzijl en Groningen en lijn 47 rijdt tussen Ten Boer en Groningen. Er is een nieuwe buslijn tussen Roden en Groningen, dat is lijn 317. Ze rijden niet allemaal even vaak. Raadpleeg voor informatie, storingen en stremmingen: en Per januari 2014 kunnen de dienstregelingen weer veranderen, raadpleeg daarvoor de bovenstaande sites. Overige medewerkers mevr. E. Weersing-v.d.Veen conciërge mevr. A van der Veen-Mooij dhr. O. El Baroudi mevr. W. Nie-Slichter administratief medewerker dhr. H. Dijkema zorgcoördinator mevr. M. Wijnbergen orthopedagoog 30 mevr. S. Oldenburger (docent) mevr. A. Altena (docent) dhr. R. Gorter (docent) 31

17 Ontdek wat je kunt Heyerdahl College Postadres: Postbus EG Groningen Bezoekadres: Kluiverboom 1 B 9732 KZ Groningen T F

Waarom heet de school Heyerdahl College?

Waarom heet de school Heyerdahl College? Schoolgids 2014/2015 Heyerdahl College Waarom heet de school Heyerdahl College? Thor Heyerdahl (1914-2002) was een nieuwsgierige en eigenzinnige Noor. Hij vermoedde dat er iemand was geweest die 1500 jaar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs CSG Liudger voor u De Ring CSG Liudger School voor praktijkonderwijs Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian Stornebrink, docenten van CSG Liudger locatie De Ring. 11.07 In dit boekje vertellen we u over

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

regels en afspraken

regels en afspraken regels en afspraken 2015-2016 Regels en afspraken Daar waar een grote groep mensen samen is, zijn regels en afspraken belangrijk. Ze gelden voor iedereen. We werken en leren in een veilig klimaat, op basis

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

tussenvoorziening Time out Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs Veendam 1

tussenvoorziening Time out Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs Veendam 1 tussenvoorziening Time out 2015 2016 Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs Veendam 1 Welkom bij Time Out! Het onderwijsaanbod Het lukt even niet. Er zijn te veel oorzaken waardoor het

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u Meer dan je ziet! R CSG Liudger voor u Foto cover: Afian Stornebrink, onderwijs- en organisatiecoördinator en docent AVO Eelze de Boer, stagebegeleider en docent AVO Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. pro. Talent ben jij zelf

Praktijkonderwijs. pro. Talent ben jij zelf Praktijkonderwijs pro Talent ben jij zelf Zo ziet mijn schooldag eruit Hoi, ik ben Soufiane en ik zit in klas 1c. Op de foto s laat ik zien hoe mijn schooldag er ongeveer uit ziet. Doei! 08:30 08:45 Ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 17

Nieuwsbrief mei/juni/juli 17 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 17 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Je toekomst maak je met Altra

Je toekomst maak je met Altra 2017-2018 ALTRA COLLEGE WATERLAND Je toekomst maak je met Altra WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College Waterland! Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

GSG Het Segment. Introductie voor ouders

GSG Het Segment. Introductie voor ouders GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

ICHTHUS 4 (IC4) Praktijkonderwijs Kampen. Bezoekadres: Flevoweg 68 8265 PL Kampen. Postadres: Postbus 483 8260AL Kampen

ICHTHUS 4 (IC4) Praktijkonderwijs Kampen. Bezoekadres: Flevoweg 68 8265 PL Kampen. Postadres: Postbus 483 8260AL Kampen Praktijkonderwijs Kampen ICHTHUS 4 (IC4) Bezoekadres: Flevoweg 68 8265 PL Kampen Postadres: Postbus 483 8260AL Kampen Tel. (038) 8508383 www.ichthuskampen.nl csukaldi@ichthuskampen.nl dhr. C. Sukaldi:

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Als u na het lezen nog vragen heeft, of u wilt nader kennis maken met de school neem dan gerust contact op voor een afspraak.

Als u na het lezen nog vragen heeft, of u wilt nader kennis maken met de school neem dan gerust contact op voor een afspraak. Praktijkonderwijs informatiegids 2015-2016 Vooraf Algemene informatie In deze gids staat informatie over het praktijkonderwijs aan het Almere College in Dronten. U vindt antwoorden op vragen als: wat is

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

OOK VOOR UW KIND! LAAT ZIEN WAT JIJ KUNT

OOK VOOR UW KIND! LAAT ZIEN WAT JIJ KUNT LAAT ZIEN WAT JIJ KUNT In deze brochure kunnen we u lang niet alles vertellen wat u graag wilt weten over onze school. Kom daarom ook eens op De Bolster kijken en vraag ons wat u weten wilt. Bel ons voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Protocol Pedagogisch klimaat

Protocol Pedagogisch klimaat Protocol Pedagogisch klimaat Kernwaarde Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders Betrokken - Houdt zich aan gemaakte afspraken. - Zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar de ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas Tessenderlandt Puberbrein als innovatiekans Project puberbrein Kompas Product presentatie Kompas Van PSL naar activerend onderwijs. Kompas heeft in de loop der jaren het bestaande stage programma omgebouwd

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Nieuwsbrief okt-nov-dec 17

Nieuwsbrief okt-nov-dec 17 Nn Nieuwsbrief okt-nov-dec 17 Studie(mid)dagen In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie staan er een aantal studie(mid)dagen op het programma. We zetten ze voor u nogmaals op een rijtje:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan Info 2014 2015 Praktijkonderwijs Emmalaan Inhoud pagina Voorwoord 3 College van Bestuur, schoolleiding, sectorleiding 4 Informatie voor ouders/verzorgers 6 Informatie voor leerlingen 11 Postadres Bezoekadres

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2014-2015

INFORMATIEGIDS 2014-2015 INFORMATIEGIDS 2014-2015 Voorwoord Drachten, augustus 2014 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Hartelijk welkom bij Talryk. In onze moderne en kleurrijke school, bieden we onze leerlingen een

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 Gershwinstraat 8 5012 AR Tilburg Telefoon: 013-5313558 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. praktijkonderwijs. Elke leerling telt

Praktijkonderwijs. praktijkonderwijs. Elke leerling telt Praktijkonderwijs praktijkonderwijs Elke leerling telt 7 redenen om te kiezen voor onze school 1. Je ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent; 2. Je groeit in zelfvertrouwen en vaardigheden; 3.

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie