Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving"

Transcriptie

1 Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Groot onderhoud: doucherenovatie Nieuw: bewonerscommissie nieuwbouw Plan Zuid Buurtverpleegkundige Bertina van der Weide-van der Bent Kopen met starterssubsidie

2 Redactiecolofon Woonkompas Harlingen is een uitgave van De Bouwvereniging en verschijnt driemaal per jaar. Woonkompas wordt huis-aan-huis verspreid in de straten met onze huur- en/of koopwoningen. Aan de informatie in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie Piet Bouma, Greetje de Groot, Lia van der Heide, Petra van der Wier, Ferry van Asperen, Janneke Schievink, Hans Huitenga, Nancy Harlaar (HA Teksten Harlingen, eindredactie) Foto s Janneke Schievink Nancy Harlaar Grafisch ontwerp Extra Bold, Groningen Drukwerk Grafische Industrie de Marne, Leens Verspreiding Scouting Matravers, Harlingen Reacties op de artikelen kunnen gestuurd worden naar: Redactie Woonkompas Postbus AC Harlingen Telefoon Fax Foto s voorpagina Banken project Vlakbij onthuld Doucherenovaties Buurtverpleegkundige Bertina van der Weide-van der Bent De woningmarkt in Harlingen: welke kant gaat het op? Over de woningmarkt leest u bijna dagelijks in de krant. Beelden die u daarbij kunt hebben, zijn: zit op slot, starters komen niet aan de bak, huizenprijzen dalen, et cetera. Zolang de berichtgeving over heel Nederland gaat, blijft dit vrij abstract. Alsof het over anderen gaat en niet over jezelf. Toch merken wij er in Harlingen ook het nodige van. Bij De Bouwvereniging zien we onder onze huurders minder verhuizingen. Waarschijnlijk onder invloed van de crisis kiezen veel mensen er voor om even niets te doen. Tenzij door de nood gedwongen, zoals bij gezinsuitbreiding of echtscheiding. Wat wij ook merken, is dat er minder huurwoningen verkocht worden. De huursector zit weer in de lift. Onze wachtlijsten groeien. Het is interessant te zien wie daar op staan. Dat zijn vooral ouderen. Net als overal, gaat ook Harlingen de komende decennia vergrijzen. Daar moeten we nu al op anticiperen. Verwacht wordt, dat de groep 75+ in 2030 zal zijn verdrievoudigd. Het is onmogelijk om in die enorme toename de vraag geheel te voorzien door nieuwbouw. We zullen een deel van onze bestaande woningvoorraad moeten transformeren en geschikt maken voor ouderenhuisvesting. Dat kan door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te maken. Harlingen moet zich gaan voorbereiden op deze ontwikkelingen. Daar zal ook een ouderenvisie op gemeentelijke schaal voor nodig zijn: op welke locaties willen we ouderenhuisvesting organiseren? En het zou goed zijn als er zogeheten woonzorgzones in de gemeente komen, met als doel dat wonen en zorg efficiënt bij elkaar gebracht worden. Zo zetten we Harlingen als Zorgcity op de kaart. Maar de overige doelgroepen vergeten we natuurlijk niet, zoals de starters op de woningmarkt. Ook voor deze doelgroep moeten we slim te werk gaan. Woningen die leegkomen doordat ouderen verhuizen naar nieuwbouw, kunnen worden herbestemd voor starters. De bevolkingsgroei zal in de toekomst ook in Harlingen teruglopen. Er zijn nu al meer bouwlocaties dan waar behoefte aan is. Te veel nieuwbouw leidt tot leegstand en kapitaalvernietiging van bestaande woningen. Een verstandig woningmarktbeleid berust op twee pijlers: nieuwbouw én herstructurering van de bestaande voorraad. Als die in balans zijn, beschikken we over een stevige brug op weg naar het tijdperk dat voor ons ligt. Koos van Weerlee, Directeur/bestuurder De Bouwvereniging

3 Appartementencomplex Rozengracht in uitvoering De tijd van het maken van plannen voor een nieuw appartementencomplex op de Rozengracht is voorbij. Inmiddels is de papieren fase achter de rug en is de realisatie van veertien appartementen begonnen. Het complex verrijst op de plaats waar het oude Rode Kruis-gebouw stond. De nieuwe appartementen zijn bestemd voor starters en eenpersoonshuishoudens. De gelijkvloerse woningen zijn voorzien van een woonkamer/keuken, badkamer en één slaapkamer. Van Wijnen uit Gorredijk gaat de appartementen bouwen. Inmiddels is het oude gebouw geheel gesloopt, en is er gestart met de daadwerkelijke bouw. De verwachte oplevering is medio 2013.

4 Buurtverpleegkundige Bertina van der Weide-van der Bent: Mensen bijstaan met allerlei vragen over wonen, zorg en welzijn Sinds november 2010 werkt Bertina van der Weide-van der Bent uit Harlingen als buurtverpleegkundige bij Palet. Vanuit het Zorgsteunpunt Harlingen, gevestigd in wooncentrum Almenum, helpt ze Harlingers met het oplossen van allerlei vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Een heel breed terrein. Als vast aanspreekpunt heb ik dagelijks contact met cliënten, huisartsen en andere hulpverleners. Samen met de medewerkers van het zorgteam wil ik ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De taak van de buurtverpleegkundige is het signaleren, adviseren en organiseren van de hulp en zorg die onze cliënten nodig hebben. Mensen kunnen bij me langskomen met vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar indien gewenst ga ik ook bij de mensen langs om ze te ondersteunen bij de zorgverlening, aldus Bertina van der Weide. Alle Harlingers Een groot deel van het werk van Bertina van der Weide heeft een preventief karakter. Ik ben er voor alle Harlingers, benadrukt ze. Omdat ons zorgsteunpunt in wooncentrum Almenum is gevestigd, hebben sommige mensen de indruk dat ik er alleen ben voor de bewoners van Almenum. Uiteraard kunnen zij mij ook inschakelen, maar dat is niet de enige groep Harlingers waar ik me op richt. Ik ben er voor iedereen die vragen op de genoemde gebieden heeft en die probeer ik te helpen. Haar werk is zeer afwisselend door de verschillende vragen die ze op haar pad krijgt. De mensen beginnen me steeds beter te vinden, maar ik timmer hard aan de weg om de bekendheid van onze dienstverlening te vergroten. Veel mensen hebben namelijk vragen, maar weten niet altijd waar ze die kunnen stellen. Daarvoor ben ik er. Ik word ingeschakeld door mensen die zelf hulp nodig hebben, maar ook als mensen zich zorgen maken om familie, buren of kennissen. Ze kunnen zich telefonisch melden op nummer , maar ik hou ook elke dinsdag van tot uur een inloopspreekuur in Almenum en op woensdag van tot uur in wooncentrum Harlinga. Dit om de drempel te verlagen en mensen de gelegenheid te bieden hun vragen/ problemen te bespreken. Van zorg aan huis tot het aanvragen van hulpmiddelen en van hulp in de huishouding tot persoonlijke verzorging en het aanbieden van activiteiten om een sociaal isolement te voorkomen. Maar, vervolgt ze, ik heb inmiddels

5 Webweetje Planmatig onderhoud ook een rollatormiddag in Harlinga georganiseerd, om belangstellenden te informeren over de mogelijkheden die er op dat gebied zijn. De middag kwam in samenwerking met een fysiotherapeut en een leverancier tot stand en werd heel goed ontvangen. Ook dit soort dingen behoren tot mijn takenpakket. Altijd in de buurt Bertina van der Weide is wat ze vroeger een wijkzuster noemden. Palet heeft deze functie onder het motto altijd in de buurt nieuw leven ingeblazen. Na succesvolle pilotprojecten elders in Friesland, ben ik eind 2010 in Harlingen aangesteld. Doordat wij als buurtverpleegkundigen dicht bij de mensen staan, kunnen we snel problemen signaleren en reageren. En het vragen van advies is kosteloos, dus de buurtverpleegkundige is er echt voor iedereen. Jorritsma Bouw is momenteel druk bezig met planmatig onderhoud in het zogenoemde complex 230, oftewel Cort v.d. Lindenstraat, Achlumerdijk, Nieuwenhuisstraat, Troelstrastraat, Brederodestraat en Nic. Beetsstraat. Nieuw is en als een pilot geïntroduceerd dat de aannemer een speciale website gemaakt heeft met informatie over de planning, werkzaamheden en het plan van aanpak. Voor de bewoners in de wijk en andere geïnteresseerden een aanrader om eens te bezoeken: Technische tip Nuttige douchetips Het wordt soms wat onderschat (en ook vergeten). Maar via het doucheputje gaan nogal wat resten, zoals bijvoorbeeld haren, de afvoer in. Periodiek is het dan ook nodig om de speciale sifon te reinigen. Daarmee voorkomt u een uiteindelijke verstopping. En wat kunt u doen om uw douchetegels mooi en glanzend te houden? Na elke douchebeurt even het tegelwerk droog trekken met een speciale trekker of wisser en uw douche ziet er jarenlang als een zonnetje uit.

6 Douche- en toiletrenovatie in complex 230 Oosterpark De Bouwvereniging maakt een inhaalslag In hoog tempo pakt De Bouwvereniging de douche- en toiletrenovatie van diverse complexen in het woningbestand aan. Onder meer in de Cort van der Lindenstraat (complex 230) is een project in gang gezet waarbij de douches en toiletten worden omgetoverd tot voorzieningen volgens de eisen van deze tijd. De komende jaren zullen diverse andere huurwoningen dezelfde metamorfose ondergaan. Maar welke huurders komen voor een soortgelijke renovatie in aanmerking en hoe gaat een en ander in zijn werk? Uitleg komt van Piet Frölich en Eelkje Weidenaar van de afdeling strategisch onderhoud van De Bouwvereniging. In het verleden was de opvatting dat het tegelwerk van woningen vijftig jaar mee kon. De woning werd na die termijn tenslotte ook afgeschreven. Gaandeweg is echter het besef ontstaan, dat vijftig jaar wel erg lang is. Gezien de mode, maar ook door mutaties. Woonprogramma s op tv We merken bovendien dat de mensen kritischer worden, mede door de woonprogramma s op televisie, en vragen naar nieuwe keukens, sanitair of tegelwerk. Voor ons reden het beleid aan te passen. In eerste instantie werd besloten bij mutaties de douches en toiletten aan te pakken. Het zou echter betekenen dat de mensen die niet verhuizen nooit een nieuwe douche zouden krijgen. Daarom hebben we besloten een en ander planmatiger op te pakken. De termijn van vijftig jaar is teruggebracht naar dertig jaar. Daarnaast is er besloten de achterstand in te gaan lopen. We hebben de planning daarop afgestemd, maar ook de onderhoudsbegroting, aldus Piet en Eelkje. Inhaalslag Ze vervolgen: Doordat we nieuw beleid hebben vastgesteld, is er in vergelijking met het oude uitgangspunt als het ware een achterstand ontstaan. Het gaat om vijf- tot zeshonderd woningen van de in totaal 2400 die we in ons bestand hebben. Het is de bedoeling op jaarbasis in gemiddeld 75 woningen douche- en toiletrenovaties uit te voeren, maar de komende jaren willen we een inhaalslag maken. Volgend jaar pakken we bijvoorbeeld tweehonderd woningen aan, bovenop het extra aantal woningen uit het Rode Dorp. Het doel is in de komende zeven tot acht jaar het nieuwe beleid van vervanging na dertig jaar waar te maken. Het hele woningbestand is onder de loep genomen om te kijken welke complexen wanneer onderhanden zouden moeten worden genomen. Uiteraard de huizen waar geen andere plannen voor zijn. Woningen waar andere plannen voor zijn, zoals bijvoorbeeld vervangende nieuwbouw, zijn hier natuurlijk niet in meegenomen. We hebben in eerste instantie gekeken naar de douches die geen tegelwerk hadden, zoals in de Hugo de Grootstraat en de Thorbeckestraat. Die zijn als eerste aangepakt, samen met die paar woningen die zelfs nog een lavet hadden. Daarna hebben we gekeken naar de huizen die onderhoudstechnisch voorrang moesten hebben. Daarna volgt de rest. Plan van aanpak Het traject van renovaties loopt bij De Bouwvereniging altijd volgens een vast stramien. Eerst worden de betreffende huurders via een brief geïnformeerd over de plannen. Ze hebben de keuze de aanpassingen wel of niet te willen. Ze draaien mee in het project, of niet. Alleen kan het over een jaar of twee niet alsnog. Vervolgens gaan we bij de belangstellende huurders langs om mondeling > Lees verder op pagina 8. Wil Anis Nashed van Wolferen

7 Betegelen douche en wc 2013 complex adressen 280 Barkstraat 4; 6; 3; 11; 13; 17; 21; 25; 31; 45; 49 t/m Boeierpad 1 t/m 23; 27; Bomstraat 1 t/m 5; 11; 15; 17; 19; 2; 8 t/m 18; Brikstraat 6; 12; Tjalkstraat 2; 6; Vondelstraat 37; 41; Galeistraat 8; 10; 14; 18; 20; 24; 26; 28; 32; 38; 40; Vondelstraat 49 t/m 53; 59 t/m 63; 67; 69; 77; 81; Achlumerdijk 13; 15; 17; 23; 29; 31; Lindenstraat 1 t/m 25; 4 t/m 8, 12 t/m Visserstraat 2 t/m 8; 12 t/m 26; 7; Stellingwerfstraat 1 t/m Krugerstraat 1; 3; 5; Ambachtschoolstraat 10 t/m 20; 26; 36; 3; 5; Franekertrekvaart 14; 14a; 16; 16a 410 Singelstraat 3a; 2 t/m Oosterstraat 55 t/m Toussaintstraat 1 t/m 9; 13; 29; 35; 37; 41; 20; 22; Vriesstraat 22; 24; 40; 44; 48; 19; 27; 29; 37; 39; Vriesstraat 49 t/m 63; 67; 69; 71; 50; 54 t/m Vriesstraat 2 t/m 20; 1 t/m7; Klaverbladstraat 4 t/m 10; 14; 16; 20; 22; Warndersteeg L 1 t/m Zoutstraat 6 t/m Weverstraat 2 t/m 10; 1; 3; Vetsmelterstraat 2; 6; 8; 10; 1; 5; 7; 11; Kerkpoortstraat 15; 17; 19; 25; 33; Moriaanstraat 2 t/m 8; 7; 11; 15 t/m Fabrieksstraat Molenpad 1; Rapenburg 5; 7; Buorren 21 t/m Andreastraat 5 t/m Ploegstraat 6; 10 t/m Buorren 37; Molenstraat 4 t/m complex adressen 490 Botterweg 2; 4; 6; 10; 16; 22; 24; 28; Botterhof 4; 8; 26; 30; 36; 38; 42; 1; 3; Achlumerdijk 22; 24; Achlumerhof 4; 8 t/m 14; 18 t/m 24; 44; 50; 58; 62; Kerkstraat 9 t/m Harnzerhof 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; Beetstraat 2 t/m 10; 22 t/m 30; 1 t/m Brederodestraat 2 t/m 8; 1 t/m 9; 15; 17; 21; Brigantijnstraat 1 t/m 9; 13; 15; 19; Fregatstraat 1 t/m 5; Galjoenweg 4; 8; 12 t/m 18; 24 t/m Genestetstraat 4 t/m 10; 18; 22; 28 t/m 30; 1 t/m 9; 23; Kerkpoortstraat 2 t/m Koggestraat 1; 3; 9; Buyspad 1; Galjoenweg 36 t/m 62; 66; 59; 63; 69 t/m Kerkpad Annahof 1 t/m Romastraat 38; Kerkpad 16 t/m Kerkpad 36; Tiepelplein 1 t/m 9; 13; 15; 17; 21; 23; 25; Both. Apothekerstraat 1; Gardenierstraat 11; 21 t/m 23; Romastraat 4 t/m 12; 16 t/m 30; 34; Both. Apothekerstraat 7 t/m Hofstraat 7 t/m 17 Tevredenheid over doucherenovatie De overlast viel enorm mee en ik ben bijzonder blij met het resultaat. Zo reageert een opgewekte Wil Anis Nashed van Wolferen op de renovatie van haar douche en toilet. Samen met man en dochter (haar zoon is de deur uit) woont ze al 22 jaar naar volle tevredenheid in een huurwoning in de Cort v.d. Lindenstraat. Een geweldige buurt, met veel aardige mensen. In Franeker kon ik niet aarden, maar hier voelde ik me binnen een week thuis, vertelt de van oorsprong Den Helderse. Een opknapbeurt van de douche en het toilet stond hoog op de verlanglijst van Wil. We hebben ooit zelf wel nieuwe tegels aangebracht, maar dat zag er niet zo professioneel uit. Toen we de brief van De Bouwvereniging kregen, hebben we meteen ja gezegd. Er werd tien dagen overlast aangekondigd, en dat had ik er graag voor over. Zeker toen ik zag uit welke tegels we konden kiezen; het ziet er toch prachtig uit, laat ze trots haar nieuwe douche en toilet zien. Met de aannemer werd een afspraak gemaakt over de periode waarin de werkzaamheden plaatsvonden. En dat is perfect verlopen. Iedereen heeft keurig gewerkt en volgens planning. Ik ging elke dag het huis uit en kwam aan eind van de middag weer terug. Dan heb je er ook niet zoveel last van. Je moet die mensen niet op de huid zitten als ze met hun werk bezig zijn. Dat was ook helemaal niet nodig, gezien de wijze waarop de klus is geklaard. Alles is lekker nieuw: het sanitair, de tegels, het plafond en dergelijke.

8 > Vervolg van pagina 6. een en ander toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bewoners krijgen tijdens dat gesprek ook de kans om tegels en dergelijke uit te kiezen. Een pakket overigens dat we om de vier, vijf jaar aanpassen. Vervolgens wordt de planning doorgenomen en brengt de uitvoerder in dit geval van Jorritsma Bouw samen met de opzichter ook nog een bezoek om de laatste details door te nemen. Wat en hoe? Het doel van de doucherenovatie is een strakke douche te realiseren. Indien mogelijk worden alle leidingen in de muur verwerkt. Er komen tegels tot aan het plafond. Er wordt een thermostaatkraan geïnstalleerd en een nieuwe wastafel met een éénhendelkraan. Daarnaast wordt al het sanitair vervangen, inclusief stortbak, planchet, radiator en dergelijke. Helaas is niet alles mogelijk, aldus Piet en Eelkje. Veel mensen vragen om een hangend toilet. Dat kan helaas niet. De afvoer moet dan worden verplaatst en dat brengt te veel extra kosten met zich mee. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van een tweede toilet. Wij bieden de huurders deze aanpassingen namelijk zonder huurverhoging. Wij vragen voor douche- en wc-renovatie geen huurverhoging, omdat we het meenemen als normaal onderhoud. Jorritsma Bouw voert de werkzaamheden in de douches en toiletten uit. De huurders moeten rekenen op twee weken overlast. Opzeggen van de huur; hoe laat ik de woning achter? Het opzeggen van de woning is vaak een belangrijke beslissing waarbij het nodige gepland moet worden om uiteindelijk goed te kunnen verhuizen. Iedere huurder heeft minimaal één maand opzegtermijn en er kan per dag opgezegd worden. Op voorwaarde dat de laatste dag van de huur op een werkdag valt. Onze opzichter komt na de huuropzegging bij de huurder thuis om de woning te controleren en afspraken te maken over de wijze waarop de woning moet worden opgeleverd. Ook kan hij advies geven wanneer er nog werkzaamheden in de woning uitgevoerd moeten worden, of wanneer er nog andere vragen zijn. Vaak is er overname die de vertrekkende huurder aan de nieuwe huurder wil aanbieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een laminaatvloer, gordijnen/vitrage of schuttingen in de tuin. Een prima oplossing wanneer de overname bij de nieuwe huurder in de smaak valt. De opzichter kijkt altijd of deze van voldoende kwaliteit is om aan een nieuwe huurder aan te bieden. Dit is vaak het geval, waarna de vertrekkende huurder in onderhandeling kan gaan wanneer de nieuwe huurder bekend is. De Bouwvereniging is geen partij bij overname en neemt daarom geen deel aan de onderhandelingen. Mocht het wat langer duren voordat er een nieuwe huurder is, dan kan men na overleg met de opzichter de overname in de woning laten zitten. Geen overname? Wanneer de nieuwe huurder geen overname wil, of niet het gewenste bedrag wil betalen, dan krijgt de vertrekkende huurder de mogelijkheid om de overname uit de woning te halen. De opzichter bespreekt dit scenario vooraf met de vertrekkende huurder, zodat men voor de laatste huurdatum de afweging kan maken om de overname te verwijderen of toch te laten zitten. Heeft de vertrekkende huurder geen tijd om na de laatste huurdatum alsnog de overname te verwijderen, dan kan men ervoor kiezen om de overname vooraf te verwijderen. In sommige gevallen is dit zonde voor de nieuwe huurder, maar vanuit het oogpunt van de vertrekkende huurder begrijpelijk die uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft voor de overname. Wat nog meer? Waar kijkt de opzichter nog meer naar? Dat de woning leeg en schoon is, maar dat spreekt voor zich. Het behang hoeft niet te worden verwijderd wanneer dit vlak tegen de muur zit. Een nieuwe huurder moet zonder veel problemen er overheen kunnen sausen. De kleuren van muren, plafond en deuren moeten bij voorkeur neutraal zijn. Indien er sprake is van een afwijkende kleur, dan is dit per geval ter beoordeling van de opzichter. Ook hiervoor geldt dat wanneer het goed in de verf zit, de nieuwe huurder er gemakkelijk overheen moet kunnen schilderen of sausen. Verder wordt verwacht dat de tuin in normale staat wordt opgeleverd, dus onkruidvrij en gras en beplanting goed gesnoeid.

9 Bankjes project Vlakbij onthuld De groenstroken op de hoek Thorbeckestraat/Vierkantsdijk hebben dankzij het project Vlakbij een nieuwe invulling gekregen. Eind juni zijn in het kader daarvan een aantal kleurrijke bankjes officieel onthuld; het resultaat van een ontwerpwedstrijd onder leerlingen van de Maritieme Academie. Uiteindelijk kwam het ontwerp van Wouter de Vries als winnaar uit de bus en zijn ideeën zijn uitgevoerd. Het project Vlakbij is een samenwerking tussen buurtbewoners, buro Speelkracht, Donker Groen, De Bouwvereniging en de Maritieme Academie. Buurtbewoners konden in het kader van dit project hun ideeën inleveren over een nieuwe invulling van drie groenstroken op de genoemde locatie in de Oosterpark. Naar aanleiding van die ideeën heeft Donker Groen een plan gemaakt en het resultaat wordt ervaren als een aanwinst voor de buurt. Aanpak achterpaden in Oosterparkwijk Sinds half juli neemt Haarsma infra & milieu de achterpaden in een groot deel van de Oosterparkwijk onderhanden. Het gaat om de achterpaden die in het bezit zijn van De Bouwvereniging in het gebied vanaf (grofweg) de Kimswerderweg tot de A.S. Talmastraat. Het betreft voornamelijk het herstraten en als het nodig is soms het plaatsen van een extra straatkolk. Enkele dagen voor de werkzaamheden beginnen, worden de bewoners ingelicht van de achterpaden die aan de beurt zijn. Overdag is er dan enige overlast. De bedoeling is dat s avonds de achterpaden altijd weer gewoon te gebruiken zijn. Naast bovenstaande werkzaamheden maakt Haarsma infra & milieu de randen langs de achterpaden onkruidvrij. Normaal gesproken is dit onderhoud van de bewoners, maar dat wordt niet door iedereen goed bijgehouden. Om het straatwerk als geheel toch netjes op te leveren, worden de achterpaden eenmalig onkruidvrij gemaakt. Daarna zal de wijkbeheerder regelmatig toezien op het verdere onderhoud van deze randen langs de achterpaden door de huurders. Haarma infra & milieu zal ongeveer tot november bezig zijn met deze klus.

10 Nieuwe bewonerscommissie voor nieuwbouw Plan Zuid De Bouwvereniging stimuleert haar huurders zich te verenigen in bewonerscommissies om zo een gesprekspartner in de wijk te hebben. In diverse wijken in de stad en dorpen zijn dergelijke overlegorganen bestaande uit huurders geïnstalleerd. Ook in het nieuwe deel van Plan Zuid ijvert sinds kort een dergelijke commissie zich voor een goed woonklimaat. De eerste bewoners zijn in juni 2010 in de nieuwbouw van Plan Zuid komen wonen. In die periode lag er ook een brief van De Bouwvereniging in de bus om te komen tot een bewonerscommissie. Het was in eerste instantie de bedoeling van De Bouwvereniging om een commissie voor fase A in het leven te roepen en eentje voor fase B. Uiteindelijk is besloten één bewonerscommissie te installeren toen fase B was afgerond. Pril stadium De bewonerscommissie van de nieuwbouw in Plan Zuid bevindt zich nog in een pril stadium. Er zijn twee vergaderingen geweest, waaronder de oprichtingsvergadering. Het is de bedoeling dat de nieuwe bewonerscommissie uitgroeit tot een stabiele gesprekspartner voor de corporatie. Dat er bij eventuele problemen actief contact met De Bouwvereniging wordt opgenomen om de zaken adequaat op te lossen. De leden van de commissie zijn het aanspreekpunt voor buurtbewoners om zaken richting de verhuurder door te geven. Aan de andere kant is de bewonerscommissie de gesprekspartner voor De Bouwvereniging. De bewoners wonen een aantal jaren in de nieuwbouw en over het algemeen ervaart De Bouwvereniging dat ze Gemeente Harlingen en De Bouwvereniging pakken regeling weer op Starterslening om huizenmarkt Harlingen te stimuleren Starters op de huizenmarkt hebben het niet makkelijk om een hypotheek rond te krijgen. In een poging de huizenverkoop in Harlingen te stimuleren, hebben de gemeente Harlingen en De Bouwvereniging in het voorjaar van 2012 gezamenlijk de Starterslening voor starters op de woningmarkt opgepakt. Zowel de gemeente als de Harlinger woningcorporatie heeft euro gestort om te helpen de stagnerende woningmarkt vlot te trekken. Beleidsambtenaar Harmen Stellingwerf van de gemeente Harlingen en Arnold Hiemstra,manager bedrijfsvoering van De Bouwvereniging, geven uitleg over de Starterslening die ze nieuw leven hebben ingeblazen. In het verleden was er ook een Starterslening, maar die werd alleen door de gemeente gefinancierd. Nadat het destijds beschikbare geld op was, konden starters een paar jaar geen beroep doen op de regeling. Omdat de huizenmarkt in Harlingen redelijk dicht zit, hebben we besloten gezamenlijk de regeling weer in het leven te roepen. De praktijk leerde namelijk dat er wel vraag is naar een steuntje in de rug bij het verkrijgen van koopwoning door starters op de woningmarkt. Niet alleen voor huurwoningen De heren benadrukken dat het gaat om woningen in de gemeente Harlingen, maar niet alleen om huurwoningen die in de verkoop worden gebracht. In de praktijk bleek, dat er vaak een beroep op de Starterslening werd gedaan door mensen die een huurwoningen wilden kopen. Nog steeds zijn dit populaire woningen, omdat ze vaak in de laagste prijsklasse vallen, aldus Hiemstra. Toch blijken veel mensen in de praktijk net niet voor een hypotheek in aanmerking te komen. En daar is de Starters lening voor. Een van de voorwaarden is dat het huis tot maximaal euro mag kosten. Het bedrag dat met de Starterslening via een gunstig tarief van de

11 Zo kan het ook De bewonerscommissie van het nieuwe deel van Plan Zuid. tevreden zijn. Positieve kenmerken van de wijk noemen de bewoners de ruime opzet van de wijk en de rust aan het eind van een doodlopende weg. Maar ook het mooie uitzicht en de nabijheid van het centrum van Harlingen worden als pluspunten genoemd. Wensen Toch leven er wel wat wensen bij de nieuwe bewoners. Zo wordt het gebrek aan begroeiing in de nieuwe wijk als minpunt ervaren. Als ook het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen. Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVN) kan worden verworven, is maximaal euro. Het gemiddelde ligt rond de euro, meldt Stellingwerf, die inmiddels twee aanvragen voor een Starterslening heeft behandeld. Het aanvragen van een starterslening gebeurt overigens in combinatie met het aanvragen van een reguliere hypotheek. Op = op De regeling kost zowel de gemeente Harlingen als De Bouwvereniging geld, omdat er de eerste jaren geen rente hoeft te worden betaald. Stellingwerf en Hiemstra: Het geld dat wij in de regeling steken, zijn we kwijt. De SVN schiet het bedrag voor en wij nemen de kosten zoals de rente en dergelijke voor onze rekening. Daar staan voor ons geen inkomsten tegenover, dus als het geld op is, is het ook echt op. Wij hebben echter besloten dit te doen omdat de regeling een aanjager kan zijn voor de huizenverkoop. Hiemstra voegt toe: Bovendien is voor ons de verkoop van huurwoningen een inkomstenbron, dus wij hebben daar ook belang bij. Maar zoals gezegd, de Startersregeling is er niet alleen voor de aankoop van huurwoningen maar allerlei woningen tot euro. Enige tijd geleden sprak ik met twee huurders die de huur van hun huidige woningen hadden opgezegd. Niet dat zij uitgekeken waren op hun woning, maar hun gezondheid liet het niet langer toe zelfstandig te blijven wonen. Uiteraard was ik benieuwd wie de nieuwe huurder zou zijn en wat zij als vertrekkende huurder nog aan hun woningen moesten doen om deze in goede staat op te leveren. Het was maar goed dat beide huurders hulp hadden van kinderen en andere familie, want er diende nogal het een en ander te worden verwijderd. Dit varieerde van een nog heel mooie laminaatvloer, zonwering en gordijnrails tot en met het tuinhuisje. En ook de tuin zelf moest nog netjes worden achtergelaten. Een paar weken later sprak ik met de nieuwe huurders. Al datgene dat er door de vorige huurders moest worden verwijderd, hadden zij graag willen overnemen. Bovenstaand verhaaltje staat niet op zichzelf. Het is ook geen uitzondering. Maar het roept wel op tot een discussie van... moet dat nou op deze manier? In de praktijk blijkt, dat oude en nieuwe huurders veel te laat met elkaar in contact komen, zodat van eventuele overname nauwelijks of geen sprake kan zijn. Het lijkt ons dan ook een schone taak voor De Bouwvereniging om een huurder die opzegt veel eerder met de nieuwe huurder in contact te brengen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. De oude huurder heeft veel minder werk wanneer hij echt gaat verhuizen en de nieuwe huurder heeft er voordeel van omdat hij de vaak nog goed bruikbare spullen tegen een redelijk bedrag kan overnemen. In beide gevallen scheelt het tijd en geld en vooral dat laatste is in deze tijd van bezuinigingen meer dan welkom. Laurens Posthumus Noot van de redactie: Elders in dit nummer wordt ingegaan op het verlaten van een huurwoningen en de eventuele overname door de nieuwe huurder.

12 Storingen en reparatie Storingen en reparatie- verzoeken: CV: en mechanische ventilatie CV Feenstra Service Glasschade: Glasschade Vriesia Glasservice Vriesia Glasservice Kabeltelevisie: Kabeltelevisie Voor storingen Voor Ziggo storingen Ziggo Rioolverstoppingen: RRS Rioolverstoppingen RRS Servicedienst De Bouwvereniging: Servicedienst (Als u ons belt tussen en De uur Bouwvereniging: kunt u direct een (0517) afspraak maken 75 (Als wanneer u ons er belt iemand tussen bij u langs en komt. uur Indien kunt u op u direct een ander een afspraak moment maken belt, wanneer wordt de melding er iemand aangenomen bij u langs komt. en een Indien opdracht u op gemaakt. een ander moment belt, wordt U kunt de ook melding rechtstreeks aangenomen mailen naar en een opdracht gemaakt). Bij storingen betreffende gas, water en Bij storingen betreffende gas, water en elektra: neem contact op met uw eigen elektra: neem contact op met uw eigen leverancier. leverancier. Bij storingen aan lift en Bij storingen aan liften en elektrische elektrische deuren: zie sticker in de lift deuren: zie sticker in de lift (op de (op de deuren). deuren). Verhuizen? Geef de uw METERSTANDEN meterstanden tijdig tijdig door!! Geef uiterlijk twee weken van tevoren uw tevoren meterstanden uw verhuizing door door aan de aan de desbetreffende energieleverancier, (bijv. bijvoorbeeld of en of 0900 of ). en U bent zelf verantwoordelijk of voor het doorgeven U bent zelf verantwoordelijk van juiste meterstanden. voor het doorgeven van de juiste meterstanden na uw verhuizing. Bolswardervaart 1 Postbus AC Harlingen Telefoon (0517) Oud en nieuw in Harlingen kiekt De nieuwe rubriek Harlingen kiekt heeft een aantal stadsgenoten geïnspireerd om een foto in te zenden. Onder andere Theresia Brunsmann uit de Prinses Irenestraat heeft een foto ingezonden om mee te dingen naar de prijs, een waardebon. Het thema van haar inzending is oud en nieuw. Op een mooie zomeravond, rond een uur of half acht, was ze gewapend met haar fototoestel op de nieuwe keermuur en ving de oude vertrouwde vuurtoren met een compleet nieuw beeld, de reling van tussentijdse trappen naar de keermuur. We hebben lang op de relingen moeten wachten, maar nu ze er zijn was het voor Theresia Brunsmann reden ze met een vertrouwd beeld op de foto vast te leggen. Ook een prijs winnen door een mooie, leuke of spannende foto in te leveren? Lever uw foto in bij De Bouwvereniging aan de Bolswardervaart. Digitaal aanleveren mag natuurlijk ook via Een foto moet dan wel minimaal 1,4 Mb zijn. Naast de adresgegevens verwachten we uiteraard een korte toelichting op de foto. Door wie die is gemaakt en waarom, zodat we de foto kunnen voorzien van een korte uitleg namens de prijswinnende fotograaf. Want plaatsing in Woonkompas levert een leuke prijs op: een waardebon.

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt

Nadere informatie

Start uitvoering project Vlakbij Op bezoek bij Centrum Jeugd en Gezin Renovatie Rooie Dorp Nieuwbouw op de Rozengracht

Start uitvoering project Vlakbij Op bezoek bij Centrum Jeugd en Gezin Renovatie Rooie Dorp Nieuwbouw op de Rozengracht Jaargang 8 nummer 3 december 2011 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Start uitvoering project Vlakbij Op bezoek bij Centrum Jeugd en Gezin Renovatie Rooie Dorp Nieuwbouw op de Rozengracht

Nadere informatie

Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing. Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging!

Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing. Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Uitgave van De Bouwvereniging Jaargang 12 nummer 1 oktober 2015

Uitgave van De Bouwvereniging Jaargang 12 nummer 1 oktober 2015 > Petra van der Wier nieuwe directeur-bestuurder > Huurdersraad Harlingen vertegenwoordigt belangen alle huurders > Planmatig onderhoud: hoe werkt dit? Uitgave van De Bouwvereniging Jaargang 12 nummer

Nadere informatie

Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint ontwerpwedstrijd

Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint ontwerpwedstrijd Jaargang 9 nummer 1 april 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt kijken. Heeft u na

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Pure magie. Zon op uw huis. U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging. Wat betekent dit voor u

Pure magie. Zon op uw huis. U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging. Wat betekent dit voor u Pure magie Zon op uw huis U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging Wat betekent dit voor u Prijs huurwoning het belangrijkst Wij willen dat u niet te veel huur hoeft te betalen. Een lage huurprijs kan

Nadere informatie

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Huuropzegging Het vertrek uit uw woning De beslissing is genomen: u gaat verhuizen. Hoewel uw nieuwe woning veel van uw tijd zal opslokken, komt er nog heel wat kijken bij het

Nadere informatie

Beëindiging huurovereenkomst

Beëindiging huurovereenkomst Beëindiging huurovereenkomst Als u nog geld van ons tegoed heeft, wordt de overschrijving tegelijk met de eindafrekening verzonden. Dat betekent dat het geld binnen enkele dagen op uw bankrekening staat.

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? buitengewoon Dat kan altijd! Inhoudsopgave Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! 3 Niet noodzakelijke aanpassingen 1. U brengt zelf verbeteringen aan 5...een vergoeding achteraf

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

als je de huur van je kamer wilt opzeggen

als je de huur van je kamer wilt opzeggen als je de huur van je kamer wilt opzeggen Elke werkdag van de maand kun je de huur van je kamer opzeggen. Dit kan schriftelijk (per brief), via een bezoek aan onze woonwinkel aan het Gedempte Zuiderdiep

Nadere informatie

Inleiding. Stand van zaken. nr. 7

Inleiding. Stand van zaken. nr. 7 nr. 7 Inleiding Het is alweer een tijdje geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen. Wij willen u wel graag op de hoogte houden wat er op dit moment achter de schermen gebeurt. Hierover vindt

Nadere informatie

De huurwoningen van De Bouwvereniging in Noorderkwartier Havenkwartier Almenum Trebol Rode Dorp

De huurwoningen van De Bouwvereniging in Noorderkwartier Havenkwartier Almenum Trebol Rode Dorp De huurwoningen van De Bouwvereniging in Noorderkwartier Havenkwartier Almenum Trebol Rode Dorp Informatie over de wijk, de typen en de aantallen woningen Almenum Trebol Rode Dorp De wijk Almenum is genoemd

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Betrekken of verlaten

Betrekken of verlaten Nieuw 2014 Betrekken of verlaten I N F O R M A T I E F O L D E R V O O R D E V E R T R E K K E N D E E N K O M E N D E H U U R D E R van uw WSN woning Betrekken of verlaten van uw WSN woning Bij het opzeggen

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie.

We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie. nr. 9 Inleiding We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie. Huisbezoeken De huisbezoeken zijn inmiddels afgerond en in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Alles over zelf aangebrachte voorzieningen in uw woning

Alles over zelf aangebrachte voorzieningen in uw woning Alles over zelf aangebrachte voorzieningen in uw woning Uw woongenot goed geregeld Uw woongenot centraal Prettig wonen is een groot goed. Daarom staat Woonzorg Nederland positief ten opzichte van uw wensen

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen wil immers graag wonen in een huis dat naar zijn zin is. Wij helpen

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Opzeggen van de huur Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Wat u moet regelen voordat u d Huur opzeggen U kunt de huur van uw woning op elke dag van de maand opzeggen. Er geldt een opzegtermijn

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Hoe kan ik de huurovereenkomst opzeggen? Wat gebeurt er

Nadere informatie

als je de huur van je kamer wilt opzeggen

als je de huur van je kamer wilt opzeggen als je de huur van je kamer wilt opzeggen wonen met karakter Elke werkdag van de maand kun je de huur van je kamer opzeggen. Dit kan schriftelijk (per brief), via een bezoek aan onze woonwinkel aan het

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur.

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. Huur opzeggen Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. 1. Het opzeggen van de huur De huur moet schriftelijk opgezegd worden. U kunt bij ons een

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

Huurovereenkomst opgezegd...

Huurovereenkomst opgezegd... Huurovereenkomst opgezegd... wat nu? ACM Vastgoed Management B.V. helpt u op weg! Inleiding Als u de huurovereenkomst heeft opgezegd en gaat verhuizen, is het van belang dat u de woning netjes achterlaat.

Nadere informatie

Project Vlakbij : primeur in Nederland Op pad met een servicemonteur van Feenstra Foto s centraal in nieuwe lezersrubriek Wat gebeurt er in Midlum?

Project Vlakbij : primeur in Nederland Op pad met een servicemonteur van Feenstra Foto s centraal in nieuwe lezersrubriek Wat gebeurt er in Midlum? Jaargang 8 nummer 2 mei 2011 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Project Vlakbij : primeur in Nederland Op pad met een servicemonteur van Feenstra Foto s centraal in nieuwe lezersrubriek Wat

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Zelf aanpassen van uw woning

Zelf aanpassen van uw woning Zelf aanpassen van uw woning Zelf Aangebrachte Voorzieningen Versie Schouwen-Duiveland Zelf aanpassen van uw woning U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Verhuurinformatie St. Vitusstraat

Verhuurinformatie St. Vitusstraat Verhuurinformatie St. Vitusstraat St. Vitusstraat 4 t/m 30 1404 HS BUSSUM Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 St. Vitusstraat... 2 Indeling en faciliteiten... 3 Afwerking... 3 Isolatie/verwarming/ventilatie...

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 1 2 Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 3 Alles over verhuizen U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier

Nadere informatie

Beëindiging van de huur

Beëindiging van de huur > Huuropzegging Beëindiging van de huur In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph. Ook geven we u uitleg

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Verhuizen

Natuurlijk wonen. Verhuizen Natuurlijk wonen Verhuizen 1 Verhuizen Wanneer u besluit te verhuizen, zegt u uiteraard uw huurovereenkomst op. Voordat Dunavie uw woning opnieuw kan verhuren, moet er vaak nog het een en ander gebeuren.

Nadere informatie

Zelf aangebrachte voorzieningen

Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf aangebrachte voorzieningen Veranderingen in en om uw woning Inhoud Zelf aangebrachte voorzieningen 3 Aanvraagformulier 7 Verhuisplannen? 10 Geschillenregeling 13 Adressen 14 Zelf aangebrachte voorzieningen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf uw woning aanpassen? Wat leest u in deze folder? Met wie neemt u contact op als u iets wilt veranderen in uw woning? Welke eisen stelt Woonzorg Nederland

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden voor uw nieuwe woning.

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Verbeter of verfraai. uw woning met -meters van de Veste. -meter. Verbeter mete. Beter per meter!

Verbeter of verfraai. uw woning met -meters van de Veste. -meter. Verbeter mete. Beter per meter! Verbeter of verfraai -meter uw woning met -meters van de Veste Vestestaat voor de r Verbeter mete Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Inleiding In augustus heeft u van ons de laatste nieuwsbrief ontvangen. Via de nieuwsbrief praten wij u graag bij over het laatste nieuws en de ontwikkelingen in het Bijvank -

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur Huuropzegging Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur 1 In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph.

Nadere informatie

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter?

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Gaat u verhuizen? Bij een verhuizing komt vaak heel veel kijken. Het is een drukke periode waarin u veel moet regelen. In

Nadere informatie

Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord?

Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord? Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord? Woningcorporatie Domijn Wijkvernieuwing Bijvank Noord 2 juli 2012 1 Inhoudsopgave Pagina 3. Wat gebeurt er met de renovatiewoningen Pagina 5. Ik woon in een

Nadere informatie

: adviesaanvraag betreffende dynamisch onderhoud, met aanpassingen. op verzoek van huurderorganisaties

: adviesaanvraag betreffende dynamisch onderhoud, met aanpassingen. op verzoek van huurderorganisaties Memo Aan Van : huurdersorganisaties : Woonconcept, Roelof Smit Datum : 20 maart 2012 Kopie : Betreft : adviesaanvraag betreffende dynamisch onderhoud, met aanpassingen op verzoek van huurderorganisaties

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie