Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving"

Transcriptie

1 Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Groot onderhoud: doucherenovatie Nieuw: bewonerscommissie nieuwbouw Plan Zuid Buurtverpleegkundige Bertina van der Weide-van der Bent Kopen met starterssubsidie

2 Redactiecolofon Woonkompas Harlingen is een uitgave van De Bouwvereniging en verschijnt driemaal per jaar. Woonkompas wordt huis-aan-huis verspreid in de straten met onze huur- en/of koopwoningen. Aan de informatie in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie Piet Bouma, Greetje de Groot, Lia van der Heide, Petra van der Wier, Ferry van Asperen, Janneke Schievink, Hans Huitenga, Nancy Harlaar (HA Teksten Harlingen, eindredactie) Foto s Janneke Schievink Nancy Harlaar Grafisch ontwerp Extra Bold, Groningen Drukwerk Grafische Industrie de Marne, Leens Verspreiding Scouting Matravers, Harlingen Reacties op de artikelen kunnen gestuurd worden naar: Redactie Woonkompas Postbus AC Harlingen Telefoon Fax Foto s voorpagina Banken project Vlakbij onthuld Doucherenovaties Buurtverpleegkundige Bertina van der Weide-van der Bent De woningmarkt in Harlingen: welke kant gaat het op? Over de woningmarkt leest u bijna dagelijks in de krant. Beelden die u daarbij kunt hebben, zijn: zit op slot, starters komen niet aan de bak, huizenprijzen dalen, et cetera. Zolang de berichtgeving over heel Nederland gaat, blijft dit vrij abstract. Alsof het over anderen gaat en niet over jezelf. Toch merken wij er in Harlingen ook het nodige van. Bij De Bouwvereniging zien we onder onze huurders minder verhuizingen. Waarschijnlijk onder invloed van de crisis kiezen veel mensen er voor om even niets te doen. Tenzij door de nood gedwongen, zoals bij gezinsuitbreiding of echtscheiding. Wat wij ook merken, is dat er minder huurwoningen verkocht worden. De huursector zit weer in de lift. Onze wachtlijsten groeien. Het is interessant te zien wie daar op staan. Dat zijn vooral ouderen. Net als overal, gaat ook Harlingen de komende decennia vergrijzen. Daar moeten we nu al op anticiperen. Verwacht wordt, dat de groep 75+ in 2030 zal zijn verdrievoudigd. Het is onmogelijk om in die enorme toename de vraag geheel te voorzien door nieuwbouw. We zullen een deel van onze bestaande woningvoorraad moeten transformeren en geschikt maken voor ouderenhuisvesting. Dat kan door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te maken. Harlingen moet zich gaan voorbereiden op deze ontwikkelingen. Daar zal ook een ouderenvisie op gemeentelijke schaal voor nodig zijn: op welke locaties willen we ouderenhuisvesting organiseren? En het zou goed zijn als er zogeheten woonzorgzones in de gemeente komen, met als doel dat wonen en zorg efficiënt bij elkaar gebracht worden. Zo zetten we Harlingen als Zorgcity op de kaart. Maar de overige doelgroepen vergeten we natuurlijk niet, zoals de starters op de woningmarkt. Ook voor deze doelgroep moeten we slim te werk gaan. Woningen die leegkomen doordat ouderen verhuizen naar nieuwbouw, kunnen worden herbestemd voor starters. De bevolkingsgroei zal in de toekomst ook in Harlingen teruglopen. Er zijn nu al meer bouwlocaties dan waar behoefte aan is. Te veel nieuwbouw leidt tot leegstand en kapitaalvernietiging van bestaande woningen. Een verstandig woningmarktbeleid berust op twee pijlers: nieuwbouw én herstructurering van de bestaande voorraad. Als die in balans zijn, beschikken we over een stevige brug op weg naar het tijdperk dat voor ons ligt. Koos van Weerlee, Directeur/bestuurder De Bouwvereniging

3 Appartementencomplex Rozengracht in uitvoering De tijd van het maken van plannen voor een nieuw appartementencomplex op de Rozengracht is voorbij. Inmiddels is de papieren fase achter de rug en is de realisatie van veertien appartementen begonnen. Het complex verrijst op de plaats waar het oude Rode Kruis-gebouw stond. De nieuwe appartementen zijn bestemd voor starters en eenpersoonshuishoudens. De gelijkvloerse woningen zijn voorzien van een woonkamer/keuken, badkamer en één slaapkamer. Van Wijnen uit Gorredijk gaat de appartementen bouwen. Inmiddels is het oude gebouw geheel gesloopt, en is er gestart met de daadwerkelijke bouw. De verwachte oplevering is medio 2013.

4 Buurtverpleegkundige Bertina van der Weide-van der Bent: Mensen bijstaan met allerlei vragen over wonen, zorg en welzijn Sinds november 2010 werkt Bertina van der Weide-van der Bent uit Harlingen als buurtverpleegkundige bij Palet. Vanuit het Zorgsteunpunt Harlingen, gevestigd in wooncentrum Almenum, helpt ze Harlingers met het oplossen van allerlei vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Een heel breed terrein. Als vast aanspreekpunt heb ik dagelijks contact met cliënten, huisartsen en andere hulpverleners. Samen met de medewerkers van het zorgteam wil ik ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De taak van de buurtverpleegkundige is het signaleren, adviseren en organiseren van de hulp en zorg die onze cliënten nodig hebben. Mensen kunnen bij me langskomen met vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar indien gewenst ga ik ook bij de mensen langs om ze te ondersteunen bij de zorgverlening, aldus Bertina van der Weide. Alle Harlingers Een groot deel van het werk van Bertina van der Weide heeft een preventief karakter. Ik ben er voor alle Harlingers, benadrukt ze. Omdat ons zorgsteunpunt in wooncentrum Almenum is gevestigd, hebben sommige mensen de indruk dat ik er alleen ben voor de bewoners van Almenum. Uiteraard kunnen zij mij ook inschakelen, maar dat is niet de enige groep Harlingers waar ik me op richt. Ik ben er voor iedereen die vragen op de genoemde gebieden heeft en die probeer ik te helpen. Haar werk is zeer afwisselend door de verschillende vragen die ze op haar pad krijgt. De mensen beginnen me steeds beter te vinden, maar ik timmer hard aan de weg om de bekendheid van onze dienstverlening te vergroten. Veel mensen hebben namelijk vragen, maar weten niet altijd waar ze die kunnen stellen. Daarvoor ben ik er. Ik word ingeschakeld door mensen die zelf hulp nodig hebben, maar ook als mensen zich zorgen maken om familie, buren of kennissen. Ze kunnen zich telefonisch melden op nummer , maar ik hou ook elke dinsdag van tot uur een inloopspreekuur in Almenum en op woensdag van tot uur in wooncentrum Harlinga. Dit om de drempel te verlagen en mensen de gelegenheid te bieden hun vragen/ problemen te bespreken. Van zorg aan huis tot het aanvragen van hulpmiddelen en van hulp in de huishouding tot persoonlijke verzorging en het aanbieden van activiteiten om een sociaal isolement te voorkomen. Maar, vervolgt ze, ik heb inmiddels

5 Webweetje Planmatig onderhoud ook een rollatormiddag in Harlinga georganiseerd, om belangstellenden te informeren over de mogelijkheden die er op dat gebied zijn. De middag kwam in samenwerking met een fysiotherapeut en een leverancier tot stand en werd heel goed ontvangen. Ook dit soort dingen behoren tot mijn takenpakket. Altijd in de buurt Bertina van der Weide is wat ze vroeger een wijkzuster noemden. Palet heeft deze functie onder het motto altijd in de buurt nieuw leven ingeblazen. Na succesvolle pilotprojecten elders in Friesland, ben ik eind 2010 in Harlingen aangesteld. Doordat wij als buurtverpleegkundigen dicht bij de mensen staan, kunnen we snel problemen signaleren en reageren. En het vragen van advies is kosteloos, dus de buurtverpleegkundige is er echt voor iedereen. Jorritsma Bouw is momenteel druk bezig met planmatig onderhoud in het zogenoemde complex 230, oftewel Cort v.d. Lindenstraat, Achlumerdijk, Nieuwenhuisstraat, Troelstrastraat, Brederodestraat en Nic. Beetsstraat. Nieuw is en als een pilot geïntroduceerd dat de aannemer een speciale website gemaakt heeft met informatie over de planning, werkzaamheden en het plan van aanpak. Voor de bewoners in de wijk en andere geïnteresseerden een aanrader om eens te bezoeken: Technische tip Nuttige douchetips Het wordt soms wat onderschat (en ook vergeten). Maar via het doucheputje gaan nogal wat resten, zoals bijvoorbeeld haren, de afvoer in. Periodiek is het dan ook nodig om de speciale sifon te reinigen. Daarmee voorkomt u een uiteindelijke verstopping. En wat kunt u doen om uw douchetegels mooi en glanzend te houden? Na elke douchebeurt even het tegelwerk droog trekken met een speciale trekker of wisser en uw douche ziet er jarenlang als een zonnetje uit.

6 Douche- en toiletrenovatie in complex 230 Oosterpark De Bouwvereniging maakt een inhaalslag In hoog tempo pakt De Bouwvereniging de douche- en toiletrenovatie van diverse complexen in het woningbestand aan. Onder meer in de Cort van der Lindenstraat (complex 230) is een project in gang gezet waarbij de douches en toiletten worden omgetoverd tot voorzieningen volgens de eisen van deze tijd. De komende jaren zullen diverse andere huurwoningen dezelfde metamorfose ondergaan. Maar welke huurders komen voor een soortgelijke renovatie in aanmerking en hoe gaat een en ander in zijn werk? Uitleg komt van Piet Frölich en Eelkje Weidenaar van de afdeling strategisch onderhoud van De Bouwvereniging. In het verleden was de opvatting dat het tegelwerk van woningen vijftig jaar mee kon. De woning werd na die termijn tenslotte ook afgeschreven. Gaandeweg is echter het besef ontstaan, dat vijftig jaar wel erg lang is. Gezien de mode, maar ook door mutaties. Woonprogramma s op tv We merken bovendien dat de mensen kritischer worden, mede door de woonprogramma s op televisie, en vragen naar nieuwe keukens, sanitair of tegelwerk. Voor ons reden het beleid aan te passen. In eerste instantie werd besloten bij mutaties de douches en toiletten aan te pakken. Het zou echter betekenen dat de mensen die niet verhuizen nooit een nieuwe douche zouden krijgen. Daarom hebben we besloten een en ander planmatiger op te pakken. De termijn van vijftig jaar is teruggebracht naar dertig jaar. Daarnaast is er besloten de achterstand in te gaan lopen. We hebben de planning daarop afgestemd, maar ook de onderhoudsbegroting, aldus Piet en Eelkje. Inhaalslag Ze vervolgen: Doordat we nieuw beleid hebben vastgesteld, is er in vergelijking met het oude uitgangspunt als het ware een achterstand ontstaan. Het gaat om vijf- tot zeshonderd woningen van de in totaal 2400 die we in ons bestand hebben. Het is de bedoeling op jaarbasis in gemiddeld 75 woningen douche- en toiletrenovaties uit te voeren, maar de komende jaren willen we een inhaalslag maken. Volgend jaar pakken we bijvoorbeeld tweehonderd woningen aan, bovenop het extra aantal woningen uit het Rode Dorp. Het doel is in de komende zeven tot acht jaar het nieuwe beleid van vervanging na dertig jaar waar te maken. Het hele woningbestand is onder de loep genomen om te kijken welke complexen wanneer onderhanden zouden moeten worden genomen. Uiteraard de huizen waar geen andere plannen voor zijn. Woningen waar andere plannen voor zijn, zoals bijvoorbeeld vervangende nieuwbouw, zijn hier natuurlijk niet in meegenomen. We hebben in eerste instantie gekeken naar de douches die geen tegelwerk hadden, zoals in de Hugo de Grootstraat en de Thorbeckestraat. Die zijn als eerste aangepakt, samen met die paar woningen die zelfs nog een lavet hadden. Daarna hebben we gekeken naar de huizen die onderhoudstechnisch voorrang moesten hebben. Daarna volgt de rest. Plan van aanpak Het traject van renovaties loopt bij De Bouwvereniging altijd volgens een vast stramien. Eerst worden de betreffende huurders via een brief geïnformeerd over de plannen. Ze hebben de keuze de aanpassingen wel of niet te willen. Ze draaien mee in het project, of niet. Alleen kan het over een jaar of twee niet alsnog. Vervolgens gaan we bij de belangstellende huurders langs om mondeling > Lees verder op pagina 8. Wil Anis Nashed van Wolferen

7 Betegelen douche en wc 2013 complex adressen 280 Barkstraat 4; 6; 3; 11; 13; 17; 21; 25; 31; 45; 49 t/m Boeierpad 1 t/m 23; 27; Bomstraat 1 t/m 5; 11; 15; 17; 19; 2; 8 t/m 18; Brikstraat 6; 12; Tjalkstraat 2; 6; Vondelstraat 37; 41; Galeistraat 8; 10; 14; 18; 20; 24; 26; 28; 32; 38; 40; Vondelstraat 49 t/m 53; 59 t/m 63; 67; 69; 77; 81; Achlumerdijk 13; 15; 17; 23; 29; 31; Lindenstraat 1 t/m 25; 4 t/m 8, 12 t/m Visserstraat 2 t/m 8; 12 t/m 26; 7; Stellingwerfstraat 1 t/m Krugerstraat 1; 3; 5; Ambachtschoolstraat 10 t/m 20; 26; 36; 3; 5; Franekertrekvaart 14; 14a; 16; 16a 410 Singelstraat 3a; 2 t/m Oosterstraat 55 t/m Toussaintstraat 1 t/m 9; 13; 29; 35; 37; 41; 20; 22; Vriesstraat 22; 24; 40; 44; 48; 19; 27; 29; 37; 39; Vriesstraat 49 t/m 63; 67; 69; 71; 50; 54 t/m Vriesstraat 2 t/m 20; 1 t/m7; Klaverbladstraat 4 t/m 10; 14; 16; 20; 22; Warndersteeg L 1 t/m Zoutstraat 6 t/m Weverstraat 2 t/m 10; 1; 3; Vetsmelterstraat 2; 6; 8; 10; 1; 5; 7; 11; Kerkpoortstraat 15; 17; 19; 25; 33; Moriaanstraat 2 t/m 8; 7; 11; 15 t/m Fabrieksstraat Molenpad 1; Rapenburg 5; 7; Buorren 21 t/m Andreastraat 5 t/m Ploegstraat 6; 10 t/m Buorren 37; Molenstraat 4 t/m complex adressen 490 Botterweg 2; 4; 6; 10; 16; 22; 24; 28; Botterhof 4; 8; 26; 30; 36; 38; 42; 1; 3; Achlumerdijk 22; 24; Achlumerhof 4; 8 t/m 14; 18 t/m 24; 44; 50; 58; 62; Kerkstraat 9 t/m Harnzerhof 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; Beetstraat 2 t/m 10; 22 t/m 30; 1 t/m Brederodestraat 2 t/m 8; 1 t/m 9; 15; 17; 21; Brigantijnstraat 1 t/m 9; 13; 15; 19; Fregatstraat 1 t/m 5; Galjoenweg 4; 8; 12 t/m 18; 24 t/m Genestetstraat 4 t/m 10; 18; 22; 28 t/m 30; 1 t/m 9; 23; Kerkpoortstraat 2 t/m Koggestraat 1; 3; 9; Buyspad 1; Galjoenweg 36 t/m 62; 66; 59; 63; 69 t/m Kerkpad Annahof 1 t/m Romastraat 38; Kerkpad 16 t/m Kerkpad 36; Tiepelplein 1 t/m 9; 13; 15; 17; 21; 23; 25; Both. Apothekerstraat 1; Gardenierstraat 11; 21 t/m 23; Romastraat 4 t/m 12; 16 t/m 30; 34; Both. Apothekerstraat 7 t/m Hofstraat 7 t/m 17 Tevredenheid over doucherenovatie De overlast viel enorm mee en ik ben bijzonder blij met het resultaat. Zo reageert een opgewekte Wil Anis Nashed van Wolferen op de renovatie van haar douche en toilet. Samen met man en dochter (haar zoon is de deur uit) woont ze al 22 jaar naar volle tevredenheid in een huurwoning in de Cort v.d. Lindenstraat. Een geweldige buurt, met veel aardige mensen. In Franeker kon ik niet aarden, maar hier voelde ik me binnen een week thuis, vertelt de van oorsprong Den Helderse. Een opknapbeurt van de douche en het toilet stond hoog op de verlanglijst van Wil. We hebben ooit zelf wel nieuwe tegels aangebracht, maar dat zag er niet zo professioneel uit. Toen we de brief van De Bouwvereniging kregen, hebben we meteen ja gezegd. Er werd tien dagen overlast aangekondigd, en dat had ik er graag voor over. Zeker toen ik zag uit welke tegels we konden kiezen; het ziet er toch prachtig uit, laat ze trots haar nieuwe douche en toilet zien. Met de aannemer werd een afspraak gemaakt over de periode waarin de werkzaamheden plaatsvonden. En dat is perfect verlopen. Iedereen heeft keurig gewerkt en volgens planning. Ik ging elke dag het huis uit en kwam aan eind van de middag weer terug. Dan heb je er ook niet zoveel last van. Je moet die mensen niet op de huid zitten als ze met hun werk bezig zijn. Dat was ook helemaal niet nodig, gezien de wijze waarop de klus is geklaard. Alles is lekker nieuw: het sanitair, de tegels, het plafond en dergelijke.

8 > Vervolg van pagina 6. een en ander toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bewoners krijgen tijdens dat gesprek ook de kans om tegels en dergelijke uit te kiezen. Een pakket overigens dat we om de vier, vijf jaar aanpassen. Vervolgens wordt de planning doorgenomen en brengt de uitvoerder in dit geval van Jorritsma Bouw samen met de opzichter ook nog een bezoek om de laatste details door te nemen. Wat en hoe? Het doel van de doucherenovatie is een strakke douche te realiseren. Indien mogelijk worden alle leidingen in de muur verwerkt. Er komen tegels tot aan het plafond. Er wordt een thermostaatkraan geïnstalleerd en een nieuwe wastafel met een éénhendelkraan. Daarnaast wordt al het sanitair vervangen, inclusief stortbak, planchet, radiator en dergelijke. Helaas is niet alles mogelijk, aldus Piet en Eelkje. Veel mensen vragen om een hangend toilet. Dat kan helaas niet. De afvoer moet dan worden verplaatst en dat brengt te veel extra kosten met zich mee. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van een tweede toilet. Wij bieden de huurders deze aanpassingen namelijk zonder huurverhoging. Wij vragen voor douche- en wc-renovatie geen huurverhoging, omdat we het meenemen als normaal onderhoud. Jorritsma Bouw voert de werkzaamheden in de douches en toiletten uit. De huurders moeten rekenen op twee weken overlast. Opzeggen van de huur; hoe laat ik de woning achter? Het opzeggen van de woning is vaak een belangrijke beslissing waarbij het nodige gepland moet worden om uiteindelijk goed te kunnen verhuizen. Iedere huurder heeft minimaal één maand opzegtermijn en er kan per dag opgezegd worden. Op voorwaarde dat de laatste dag van de huur op een werkdag valt. Onze opzichter komt na de huuropzegging bij de huurder thuis om de woning te controleren en afspraken te maken over de wijze waarop de woning moet worden opgeleverd. Ook kan hij advies geven wanneer er nog werkzaamheden in de woning uitgevoerd moeten worden, of wanneer er nog andere vragen zijn. Vaak is er overname die de vertrekkende huurder aan de nieuwe huurder wil aanbieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een laminaatvloer, gordijnen/vitrage of schuttingen in de tuin. Een prima oplossing wanneer de overname bij de nieuwe huurder in de smaak valt. De opzichter kijkt altijd of deze van voldoende kwaliteit is om aan een nieuwe huurder aan te bieden. Dit is vaak het geval, waarna de vertrekkende huurder in onderhandeling kan gaan wanneer de nieuwe huurder bekend is. De Bouwvereniging is geen partij bij overname en neemt daarom geen deel aan de onderhandelingen. Mocht het wat langer duren voordat er een nieuwe huurder is, dan kan men na overleg met de opzichter de overname in de woning laten zitten. Geen overname? Wanneer de nieuwe huurder geen overname wil, of niet het gewenste bedrag wil betalen, dan krijgt de vertrekkende huurder de mogelijkheid om de overname uit de woning te halen. De opzichter bespreekt dit scenario vooraf met de vertrekkende huurder, zodat men voor de laatste huurdatum de afweging kan maken om de overname te verwijderen of toch te laten zitten. Heeft de vertrekkende huurder geen tijd om na de laatste huurdatum alsnog de overname te verwijderen, dan kan men ervoor kiezen om de overname vooraf te verwijderen. In sommige gevallen is dit zonde voor de nieuwe huurder, maar vanuit het oogpunt van de vertrekkende huurder begrijpelijk die uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft voor de overname. Wat nog meer? Waar kijkt de opzichter nog meer naar? Dat de woning leeg en schoon is, maar dat spreekt voor zich. Het behang hoeft niet te worden verwijderd wanneer dit vlak tegen de muur zit. Een nieuwe huurder moet zonder veel problemen er overheen kunnen sausen. De kleuren van muren, plafond en deuren moeten bij voorkeur neutraal zijn. Indien er sprake is van een afwijkende kleur, dan is dit per geval ter beoordeling van de opzichter. Ook hiervoor geldt dat wanneer het goed in de verf zit, de nieuwe huurder er gemakkelijk overheen moet kunnen schilderen of sausen. Verder wordt verwacht dat de tuin in normale staat wordt opgeleverd, dus onkruidvrij en gras en beplanting goed gesnoeid.

9 Bankjes project Vlakbij onthuld De groenstroken op de hoek Thorbeckestraat/Vierkantsdijk hebben dankzij het project Vlakbij een nieuwe invulling gekregen. Eind juni zijn in het kader daarvan een aantal kleurrijke bankjes officieel onthuld; het resultaat van een ontwerpwedstrijd onder leerlingen van de Maritieme Academie. Uiteindelijk kwam het ontwerp van Wouter de Vries als winnaar uit de bus en zijn ideeën zijn uitgevoerd. Het project Vlakbij is een samenwerking tussen buurtbewoners, buro Speelkracht, Donker Groen, De Bouwvereniging en de Maritieme Academie. Buurtbewoners konden in het kader van dit project hun ideeën inleveren over een nieuwe invulling van drie groenstroken op de genoemde locatie in de Oosterpark. Naar aanleiding van die ideeën heeft Donker Groen een plan gemaakt en het resultaat wordt ervaren als een aanwinst voor de buurt. Aanpak achterpaden in Oosterparkwijk Sinds half juli neemt Haarsma infra & milieu de achterpaden in een groot deel van de Oosterparkwijk onderhanden. Het gaat om de achterpaden die in het bezit zijn van De Bouwvereniging in het gebied vanaf (grofweg) de Kimswerderweg tot de A.S. Talmastraat. Het betreft voornamelijk het herstraten en als het nodig is soms het plaatsen van een extra straatkolk. Enkele dagen voor de werkzaamheden beginnen, worden de bewoners ingelicht van de achterpaden die aan de beurt zijn. Overdag is er dan enige overlast. De bedoeling is dat s avonds de achterpaden altijd weer gewoon te gebruiken zijn. Naast bovenstaande werkzaamheden maakt Haarsma infra & milieu de randen langs de achterpaden onkruidvrij. Normaal gesproken is dit onderhoud van de bewoners, maar dat wordt niet door iedereen goed bijgehouden. Om het straatwerk als geheel toch netjes op te leveren, worden de achterpaden eenmalig onkruidvrij gemaakt. Daarna zal de wijkbeheerder regelmatig toezien op het verdere onderhoud van deze randen langs de achterpaden door de huurders. Haarma infra & milieu zal ongeveer tot november bezig zijn met deze klus.

10 Nieuwe bewonerscommissie voor nieuwbouw Plan Zuid De Bouwvereniging stimuleert haar huurders zich te verenigen in bewonerscommissies om zo een gesprekspartner in de wijk te hebben. In diverse wijken in de stad en dorpen zijn dergelijke overlegorganen bestaande uit huurders geïnstalleerd. Ook in het nieuwe deel van Plan Zuid ijvert sinds kort een dergelijke commissie zich voor een goed woonklimaat. De eerste bewoners zijn in juni 2010 in de nieuwbouw van Plan Zuid komen wonen. In die periode lag er ook een brief van De Bouwvereniging in de bus om te komen tot een bewonerscommissie. Het was in eerste instantie de bedoeling van De Bouwvereniging om een commissie voor fase A in het leven te roepen en eentje voor fase B. Uiteindelijk is besloten één bewonerscommissie te installeren toen fase B was afgerond. Pril stadium De bewonerscommissie van de nieuwbouw in Plan Zuid bevindt zich nog in een pril stadium. Er zijn twee vergaderingen geweest, waaronder de oprichtingsvergadering. Het is de bedoeling dat de nieuwe bewonerscommissie uitgroeit tot een stabiele gesprekspartner voor de corporatie. Dat er bij eventuele problemen actief contact met De Bouwvereniging wordt opgenomen om de zaken adequaat op te lossen. De leden van de commissie zijn het aanspreekpunt voor buurtbewoners om zaken richting de verhuurder door te geven. Aan de andere kant is de bewonerscommissie de gesprekspartner voor De Bouwvereniging. De bewoners wonen een aantal jaren in de nieuwbouw en over het algemeen ervaart De Bouwvereniging dat ze Gemeente Harlingen en De Bouwvereniging pakken regeling weer op Starterslening om huizenmarkt Harlingen te stimuleren Starters op de huizenmarkt hebben het niet makkelijk om een hypotheek rond te krijgen. In een poging de huizenverkoop in Harlingen te stimuleren, hebben de gemeente Harlingen en De Bouwvereniging in het voorjaar van 2012 gezamenlijk de Starterslening voor starters op de woningmarkt opgepakt. Zowel de gemeente als de Harlinger woningcorporatie heeft euro gestort om te helpen de stagnerende woningmarkt vlot te trekken. Beleidsambtenaar Harmen Stellingwerf van de gemeente Harlingen en Arnold Hiemstra,manager bedrijfsvoering van De Bouwvereniging, geven uitleg over de Starterslening die ze nieuw leven hebben ingeblazen. In het verleden was er ook een Starterslening, maar die werd alleen door de gemeente gefinancierd. Nadat het destijds beschikbare geld op was, konden starters een paar jaar geen beroep doen op de regeling. Omdat de huizenmarkt in Harlingen redelijk dicht zit, hebben we besloten gezamenlijk de regeling weer in het leven te roepen. De praktijk leerde namelijk dat er wel vraag is naar een steuntje in de rug bij het verkrijgen van koopwoning door starters op de woningmarkt. Niet alleen voor huurwoningen De heren benadrukken dat het gaat om woningen in de gemeente Harlingen, maar niet alleen om huurwoningen die in de verkoop worden gebracht. In de praktijk bleek, dat er vaak een beroep op de Starterslening werd gedaan door mensen die een huurwoningen wilden kopen. Nog steeds zijn dit populaire woningen, omdat ze vaak in de laagste prijsklasse vallen, aldus Hiemstra. Toch blijken veel mensen in de praktijk net niet voor een hypotheek in aanmerking te komen. En daar is de Starters lening voor. Een van de voorwaarden is dat het huis tot maximaal euro mag kosten. Het bedrag dat met de Starterslening via een gunstig tarief van de

11 Zo kan het ook De bewonerscommissie van het nieuwe deel van Plan Zuid. tevreden zijn. Positieve kenmerken van de wijk noemen de bewoners de ruime opzet van de wijk en de rust aan het eind van een doodlopende weg. Maar ook het mooie uitzicht en de nabijheid van het centrum van Harlingen worden als pluspunten genoemd. Wensen Toch leven er wel wat wensen bij de nieuwe bewoners. Zo wordt het gebrek aan begroeiing in de nieuwe wijk als minpunt ervaren. Als ook het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen. Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVN) kan worden verworven, is maximaal euro. Het gemiddelde ligt rond de euro, meldt Stellingwerf, die inmiddels twee aanvragen voor een Starterslening heeft behandeld. Het aanvragen van een starterslening gebeurt overigens in combinatie met het aanvragen van een reguliere hypotheek. Op = op De regeling kost zowel de gemeente Harlingen als De Bouwvereniging geld, omdat er de eerste jaren geen rente hoeft te worden betaald. Stellingwerf en Hiemstra: Het geld dat wij in de regeling steken, zijn we kwijt. De SVN schiet het bedrag voor en wij nemen de kosten zoals de rente en dergelijke voor onze rekening. Daar staan voor ons geen inkomsten tegenover, dus als het geld op is, is het ook echt op. Wij hebben echter besloten dit te doen omdat de regeling een aanjager kan zijn voor de huizenverkoop. Hiemstra voegt toe: Bovendien is voor ons de verkoop van huurwoningen een inkomstenbron, dus wij hebben daar ook belang bij. Maar zoals gezegd, de Startersregeling is er niet alleen voor de aankoop van huurwoningen maar allerlei woningen tot euro. Enige tijd geleden sprak ik met twee huurders die de huur van hun huidige woningen hadden opgezegd. Niet dat zij uitgekeken waren op hun woning, maar hun gezondheid liet het niet langer toe zelfstandig te blijven wonen. Uiteraard was ik benieuwd wie de nieuwe huurder zou zijn en wat zij als vertrekkende huurder nog aan hun woningen moesten doen om deze in goede staat op te leveren. Het was maar goed dat beide huurders hulp hadden van kinderen en andere familie, want er diende nogal het een en ander te worden verwijderd. Dit varieerde van een nog heel mooie laminaatvloer, zonwering en gordijnrails tot en met het tuinhuisje. En ook de tuin zelf moest nog netjes worden achtergelaten. Een paar weken later sprak ik met de nieuwe huurders. Al datgene dat er door de vorige huurders moest worden verwijderd, hadden zij graag willen overnemen. Bovenstaand verhaaltje staat niet op zichzelf. Het is ook geen uitzondering. Maar het roept wel op tot een discussie van... moet dat nou op deze manier? In de praktijk blijkt, dat oude en nieuwe huurders veel te laat met elkaar in contact komen, zodat van eventuele overname nauwelijks of geen sprake kan zijn. Het lijkt ons dan ook een schone taak voor De Bouwvereniging om een huurder die opzegt veel eerder met de nieuwe huurder in contact te brengen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. De oude huurder heeft veel minder werk wanneer hij echt gaat verhuizen en de nieuwe huurder heeft er voordeel van omdat hij de vaak nog goed bruikbare spullen tegen een redelijk bedrag kan overnemen. In beide gevallen scheelt het tijd en geld en vooral dat laatste is in deze tijd van bezuinigingen meer dan welkom. Laurens Posthumus Noot van de redactie: Elders in dit nummer wordt ingegaan op het verlaten van een huurwoningen en de eventuele overname door de nieuwe huurder.

12 Storingen en reparatie Storingen en reparatie- verzoeken: CV: en mechanische ventilatie CV Feenstra Service Glasschade: Glasschade Vriesia Glasservice Vriesia Glasservice Kabeltelevisie: Kabeltelevisie Voor storingen Voor Ziggo storingen Ziggo Rioolverstoppingen: RRS Rioolverstoppingen RRS Servicedienst De Bouwvereniging: Servicedienst (Als u ons belt tussen en De uur Bouwvereniging: kunt u direct een (0517) afspraak maken 75 (Als wanneer u ons er belt iemand tussen bij u langs en komt. uur Indien kunt u op u direct een ander een afspraak moment maken belt, wanneer wordt de melding er iemand aangenomen bij u langs komt. en een Indien opdracht u op gemaakt. een ander moment belt, wordt U kunt de ook melding rechtstreeks aangenomen mailen naar en een opdracht gemaakt). Bij storingen betreffende gas, water en Bij storingen betreffende gas, water en elektra: neem contact op met uw eigen elektra: neem contact op met uw eigen leverancier. leverancier. Bij storingen aan lift en Bij storingen aan liften en elektrische elektrische deuren: zie sticker in de lift deuren: zie sticker in de lift (op de (op de deuren). deuren). Verhuizen? Geef de uw METERSTANDEN meterstanden tijdig tijdig door!! Geef uiterlijk twee weken van tevoren uw tevoren meterstanden uw verhuizing door door aan de aan de desbetreffende energieleverancier, (bijv. bijvoorbeeld of en of 0900 of ). en U bent zelf verantwoordelijk of voor het doorgeven U bent zelf verantwoordelijk van juiste meterstanden. voor het doorgeven van de juiste meterstanden na uw verhuizing. Bolswardervaart 1 Postbus AC Harlingen Telefoon (0517) Oud en nieuw in Harlingen kiekt De nieuwe rubriek Harlingen kiekt heeft een aantal stadsgenoten geïnspireerd om een foto in te zenden. Onder andere Theresia Brunsmann uit de Prinses Irenestraat heeft een foto ingezonden om mee te dingen naar de prijs, een waardebon. Het thema van haar inzending is oud en nieuw. Op een mooie zomeravond, rond een uur of half acht, was ze gewapend met haar fototoestel op de nieuwe keermuur en ving de oude vertrouwde vuurtoren met een compleet nieuw beeld, de reling van tussentijdse trappen naar de keermuur. We hebben lang op de relingen moeten wachten, maar nu ze er zijn was het voor Theresia Brunsmann reden ze met een vertrouwd beeld op de foto vast te leggen. Ook een prijs winnen door een mooie, leuke of spannende foto in te leveren? Lever uw foto in bij De Bouwvereniging aan de Bolswardervaart. Digitaal aanleveren mag natuurlijk ook via Een foto moet dan wel minimaal 1,4 Mb zijn. Naast de adresgegevens verwachten we uiteraard een korte toelichting op de foto. Door wie die is gemaakt en waarom, zodat we de foto kunnen voorzien van een korte uitleg namens de prijswinnende fotograaf. Want plaatsing in Woonkompas levert een leuke prijs op: een waardebon.

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

WOONVENSTER. Start bouw Geerpark! Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen

WOONVENSTER. Start bouw Geerpark! Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen WOONVENSTER uitgave 4 15 de jaargang december 2013 Start bouw Geerpark! LEES VERDER OP PAGINA 3 >> 6 7 10 14 Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen Geweldige metamorfose in Oudheusden De Langste

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie

bij Antares Huis moet als warme deken aanvoelen ons huis blerick het sociale gezicht herrijst in oude stijl van antares

bij Antares Huis moet als warme deken aanvoelen ons huis blerick het sociale gezicht herrijst in oude stijl van antares Huis moet als warme deken aanvoelen ons huis blerick herrijst in oude stijl bij Antares Magazine voor huurders en relaties van Antares jaargang 13 juli 2012 nummer 40 het sociale gezicht van antares 10

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 Radar 4 Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 In deze Radar o.a. pag 2 Centrada en HVOB ondertekenen notitie servicekosten pag 3 Artikel Buurtbemiddeling Radar pag 4 WoonEnergie derde beste energieleverancier

Nadere informatie

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Wonen Juni 2012 jaargang 37 nr. 2 Lees verder op pagina 6! Wo o n g e l u k: p e n t e k e n a a r Dr ag o P e č

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners 2014 nummer 2 In dit nummer: Voorwoord Pagina 2 Veelgestelde vragen Pagina 3 Huurdersaanbieding Pagina 3 Buurtinitiatief Pagina 4 Eigen geiser of kachel?

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie