Inhoudsopgave. Internet instellingen...11 Een Internet verbinding instellen...11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Internet instellingen...11 Een Internet verbinding instellen...11"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Aan de slag...1 Welkom...1 Overzicht van Trimble Access...1 Installeren en updaten van de software...2 Activeren van de software...4 Juridische informatie...5 Trimble Access...6 Kenmerken en functies van Trimble Access...6 Inloggen in Trimble Access in het veld...7 Wisselen tussen applicaties en diensten in het veld...9 Internet instellingen...11 Een Internet verbinding instellen...11 Trimble Connected Community...14 Inleiding over Trimble Connected Community...14 De Trimble Connected Community organisatie...15 Gebruikerstypen, gebruikers en rechten in Trimble Connected Community...18 Trimble Connected Community en de Trimble Access software...20 Trimble Access Drive...23 Inleiding over Trimble Access Drive...23 Configureren van Access Drive...23 AccessSync...24 Bestanden overbrengen met de AccessSync service...24 Bestanden overbrengen van het veld naar het kantoor...26 Bestanden overbrengen van het kantoor naar het veld...28 Bestanden overbrengen tussen Trimble Connected Community en Trimble kantoorsoftware...31 GNSS voorspelling...32 Beschikbaarheid van satellieten berekenen met de GNSS Planning service...32 i

3 Aan de slag Welkom Welkom bij de Help van de Trimble Access software versie Dit helpsysteem maakt het eenvoudig de informatie te vinden die u nodig hebt om de volledige capaciteiten en functies van de Trimble Access software op een efficiënte manier te gebruiken. Voor uitgebreide of bijgewerkte Help informatie: gaat u naar de Trimble website (www.trimble.com). neemt u contact op met uw Trimble dealer. Overzicht van Trimble Access De Trimble Access software biedt een reeks hulpmiddelen voor inmeten voor gebruik in het veld en Internet diensten voor kantoor en veld. Deze programma's worden op de bedieningseenheid, de kantoorcomputer of servers beheerd door Trimble geïnstalleerd. De volgende tabel beschrijft de functie van de verschillende systeemcomponentsen en waar die worden geïnstalleerd. Applicatie Functie Geïnstalleerd op... Trimble Access Installation Manager Het Trimble Access menu Inmeten algemeen Internet instellingen Instellingen Installeert op bedieningseenheden en werkt die bij met de nieuwste wijzigingen in applicaties en diensten via Kantoorcomputer Microsoft ActiveSync technologie of het Windows Mobile Device Center. - Start applicaties en diensten op de bedieningseenheid. - Wisselt tussen applicaties en diensten die op de bedieningseenheid draaien. - Genereert systeemmeldingen. - Wordt gebruikt om in loggen in Trimble Connected Community om Internet diensten zoals AccessSync te gebruiken. Een algemene inmeetapplicatie voor gebruikelijke inmeettaken in het veld met optische en GNSS sensoren. Een wizard die het instellen van GSM Internet verbindingen vereenvoudigt. Instellingen voor het gehele systeem op één plaats definiëren. Instellingen zijn o.a. eenheden, Bedieningseenheid Bedieningseenheid Bedieningseenheid Bedieningseenheid Standaard / Optie Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard 1

4 Roads Tunnels AccessSync GNSS Planning Trimble Connected Community Trimble Access Drive NB verbindingsinstellingen (inclusief meetmethoden en radio), feature bibliotheken en andere algemene configuraties. Gespecialiseerde wegenbouwapplicatie voor definiëren, inmeten en rapporten genereren van wegenbouwjobs. Gespecialiseerde tunnelbouwapplicatie voor definiëren, inmeten en rapporten genereren van tunnelbouwjobs. Een service die kabelvrije overdracht van de Trimble Access software bestanden van veld naar kantoor en vice versa mogelijk maakt via een Internet verbinding. Een planning hulpmiddel om de geschiktheid van GNSS inmeten te voorspellen, op basis van de beschikbaarheid van satellieten en de ionosferische omstandigheden op een bepaalde locatie. - Een reeks web-based hulpmiddelen, beheerd en gehost door Trimble, waarmee individuele organisaties snel en eenvoudig informatie via het Internet kunnen delen. - Biedt de mogelijkheid projecten aan te maken en apparatuur en diensten in de Trimble Access software te beheren. - Biedt een "parkeerplaats" voor bestanden die naar en vanaf het veld worden overgebracht door de AccessSync service. Bedieningseenheid Bedieningseenheid Bedieningseenheid Bedieningseenheid Door Trimble beheerde server Een hulpmiddel waarmee organisatiedata in Trimble Connected Community aan een bepaald netwerkstation wordt gekoppeld of met een map op een netwerkstation wordt gesynchroniseerd. Dit biedt de mogelijkheid de Kantoorcomputer organisatiedata op de server met behulp van een browser en de standaard bladerfuncties van de meeste applicaties te benaderen. Optie Optie Optie Optie Optie Optie Alle upgrades van de software op de bedieningseenheid moeten met behulp van Microsoft ActiveSync technologie of een Windows Mobile Device Center verbinding met de kantoorcomputer plaatsvinden. Services op de bedieningseenheid verzenden en ontvangen data via een Internet verbinding met de door Trimble beheerde server. Installeren en updaten van de software Gebruik de Trimble Access Installation Manager om software en updates voor alle Trimble Access applicaties op uw bedieningseenheid te installeren. 1. De eerste keer dat u de Trimble Access software installeert of update, moet u de Trimble Access Installation Manager downloaden en op de kantoorcomputer installeren: 2

5 a. Om de Trimble Access Installation Manager te downloaden, gaat u op één van de volgende manieren te werk: Klik op deze link om het downloaden automatisch te starten. Log in in uw Trimble Connected Community organisatie als de Site Manager en selecteer de pagina Organization Administration boven aan de Trimble Access Home Site. Selecteer de download link in het frame Field Software and Office Updates. b. Selecteer Run en volg de instructies van de installatiewizard op. NB - Na voltooiing van een daaropvolgende installatie of update hoeft u Trimble Access Installation Manager niet opnieuw te installeren. Als er updates beschikbaar zijn, wordt deze applicatie automatisch ge-update. 2. Start Trimble Access Installation Manager via het menu Start / Programma's op de kantoorcomputer. 3. Verbind de bedieningseenheid met de kantoorcomputer met behulp van Microsoft ActiveSync technologie of Windows Mobile Device Center. Als die verbonden zijn, maakt Trimble Access Installation Manager contact met de Trimble server om te controleren of er nieuwe updates zijn. NB - Hiervoor moet de kantoorcomputer een Internet verbinding hebben. 4. Selecteer de software die u wilt installeren of updaten op de verbonden bedieningseenheid: Trimble Access Installation Manager toont een lijst van items waarvoor u een licentie hebt om te installeren. Office Updates - het volgende is beschikbaar om op de kantoorcomputer te installeren: Trimble Solution Improvement Program. Office Updates. Deze zijn nodig als u uw Trimble Access jobs wilt importeren in Trimble kantoorsoftware zoals Trimble Business Center of Trimble RealWorks Survey software. Field Updates - het volgende is beschikbaar voor de Trimble Access Installation Manager om op de bedieningseenheid te installeren of te updaten: Trimble Access Inmeten algemeen Instellingen Internet instellingen Roads Tunnels AccessSync GNSS Planning Andere hulpprogramma's die nodig zijn om deze componenten te draaien. NB - Als u geen licentie hebt om een bepaald item te installeren, verschijnt het niet in de lijst. 3

6 Als een component al met de nieuwste versie bijgewerkt is, kunt u die niet selecteren. Als een component verplicht is, is de tekst bruin en kunt u dat item niet deselecteren. 5. Klik op Start. Trimble Access Installation Manager download het licentiebestand en de geselecteerde componenten naar de kantoorcomputer en installeert die vervolgens op de verbonden bedieningseenheid. Trimble Access Installation Manager vergelijkt de geselecteerde Trimble Access software die op de bedieningseenheid geïnstalleerd is met de beschikbare nieuwste versies. Als op de bedieningseenheid componenten onbreken, of updates vereisen, download Installation Manager de nieuwste versies van de Trimble server en installeert die op de bedieningseenheid. Activeren van de software Wanneer u de Trimble Access software aanschaft, moet uw dealer de software activeren. Dit is nodig om uw licentie voor elke specifieke applicatie of service in uw Trimble Access systeem te configureren. De activering koppelt de door u aangeschafte software met een bepaalde bedieningseenheid en als u online diensten hebt aangeschaft, koppelt de activering die ook aan uw Trimble Connected Community organisatie, om te verzekeren dat bestanden naar de juiste locatie worden overgebracht. Als u een aanvullende specialistische applicatie of service niet kunt installeren, is uw software mogelijk niet correct geactiveerd. Vraag in dat geval uw Trimble dealer om hulp. Licenties Voor elke Trimble Access applicatie hebt u een licentie nodig om die te kunnen gebruiken. Om uw softwarelicenties te bekijken, drukt u op de Trimble knop op de taakbalk van Trimble Access. Voor elke Trimble Access applicatie wordt de huidige geïnstalleerde versie en de einddatum van de licentie weergegeven. Wanneer u nog een component van de Trimble Access software aanschaft en nadat die door uw Trimble dealer is geactiveerd, wordt het licentiebestand op de Trimble server bijgewerkt. Om het nieuwe licentiebestand te downloaden, verbindt u de bedieningseenheid met de kantoorcomputer via Microsoft ActiveSync technologie of Windows Mobile Device Center en start u vervolgens Trimble Access Installation Manager. Info over Om een lijst weer te geven van alle Trimble Access applicaties die op de bedieningseenheid zijn geïnstalleerd, de versienummers daarvan en licentie informatie, drukt u op de Trimble knop op de taakbalk van Trimble Access. 4

7 Juridische informatie 2009, Trimble Navigation Limited. Alle rechten voorbehouden. Trimble, het logo met globe en driehoek, Autolock, Geodimeter, GPS Total Station, Tracklight en TSC2 zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Trimble Access, Trimble Geomatics Office, Trimble Business Center, Trimble Link, TRIMMARK en Zephyr zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited. RealWorks is een gedeponeerd handelsmerk van Mensi SA. De Bluetooth woordmarkering en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke markeringen door Trimble Navigation Limited gebeurt onder licentie. Microsoft, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, Windows en Windows Mobile zijn ofwel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze software is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group en afgeleid van het MD5 Message-Digest algoritme van RSA Data Security, Inc. Voor de De Trimble Access software software zijn de volgende Amerikaanse patenten verleend: , , , , , , , en andere patenten zijn aangevraagd. 5

8 Trimble Access Kenmerken en functies van Trimble Access Gebruik het Trimble Access menu om de applicaties te starten en tussen de applicaties en de diensten in de Trimble Access software te navigeren. Om de Trimble Access software te starten, gaat u op één van de volgende manieren te werk: Op een TSC2 bedieningseenheid: Druk op de Trimble toets. Druk in het [Start] menu op Trimble Access. Op een Trimble CU bedieningseenheid: Druk op [Start / Programma's]. De volgende afbeelding en tabel tonen de belangrijkste kenmerken en functies van de software: Item Kenmerk Functie 1 Trimble Access taakbalk 2 Inlogknop 3 Applicatie knoppen Verschijnt in elk scherm van de Trimble Access software, zodat u kunt wisselen tussen applicaties en diensten en geeft systeeminformatie weer. Geeft aan wie momenteel in het systeem ingelogd is. Als er niemand ingelogd is, staat er Druk hier om in te loggen. Hier wordt ook de naam van de map getoond waarin alle data op de bedieningseenheid wordt opgeslagen. Druk op de inlogknop om in te loggen of om van gebruiker te wisselen. Druk op een applicatieknop om een applicatie te starten of om naar die applicatie te gaan. 6

9 4 Schuifbalk Gebruik de schuifbalk om meer Trimble Access applicaties weer te geven. 5 Trimble knop 6 Titel 7 Internet verbindingsknop 8 Meldingenknop In het Trimble Access menu drukt u op de Trimble knop om informatie over de geïnstalleerde Trimble Access applicaties weer te geven, o.a. versies en licentie informatie. In alle andere applicaties drukt u op de Trimble knop om naar het Trimble Access menu terug te gaan om tussen applicaties te wisselen. De titel toont ofwel de huidige applicatie of dienst die actief is, of de naam van het huidige scherm. Geeft aan of er een Internet verbinding actief is: geeft aan dat er een Internet verbinding is. geeft aan dat er geen Internet verbinding is. Meldingen leveren nuttige systeeminformatie voor de gebruiker. Druk op de meldingenknop om de melding te bekijken. Er zijn verschillende niveaus van meldingen: Informatie melding: er is bijvoorbeeld een nieuw bestand door de AccessSync service gedownload. Waarschuwing melding: AccessSync is bijvoorbeeld tijdelijk opgeheven, omdat de Internet verbinding verbroken is. Kritieke melding: een licentie verloopt bijvoorbeeld bijna, waarna een applicatie niet meer kan worden gebruikt. Geeft aan dat er geen meldingen zijn. 9 Help knop Druk op deze knop om de interne Help bestanden te openen. 10 Sluiten knop In het Trimble Access menu drukt u op deze knop om alle Trimble Access applicaties af te sluiten. In andere applicaties gebruikt u de knop om alleen de huidige applicatie af te sluiten. Inloggen in Trimble Access in het veld Elke gebruiker moet in de Trimble Access software inloggen wanneer het systeem de eerste keer wordt gestart, om de map te definiëren waarin zijn data wordt opgeslagen. Alle Trimble Access bestanden worden opgeslagen in een map onder [\Trimble Data\<gebruikersnaam>]. Door in te loggen, kunt u: uw bestanden apart houden en onderscheiden van die van andere mensen die dezelfde bedieningseenheid gebruiken. data van verschillende veldploegen in een organisatie eenvoudig beheren. Inloggen wordt door de AccessSync service vereist om: autorisatie voor toegang tot diensten vanuit het veld te geven. te verzekeren dat bestanden naar de juiste bedieningseenheden in het veld worden overgebracht en naar de juiste organisatie, projectlocatie en maplocatie op kantoor. 7

10 u in staat te stellen elke willekeurige bedieningseenheid te gebruiken om in het veld bij uw projectdata te komen. Inloggen in de Trimble Access software: 1. In het Trimble Access menu drukt u op Inloggen en selecteert u de Inlogmodus. Inlogmodus [Offline] [Online] Gebruik deze modus als... U momenteel geen Internet verbinding hebt, of u geen online diensten zoals AccessSync hebt aangeschaft. U online diensten zoals AccessSync hebt aangeschaft en u momenteel een Internet verbinding hebt. Functie Definieert de map waarin uw data zal worden opgeslagen. Alle Trimble Access bestanden worden opgeslagen in een map onder [\Trimble Data\<gebruikersnaam>]. - Definieert de map waarin uw data zal worden opgeslagen. Alle Trimble Access bestanden worden opgeslagen in een map onder [\Trimble Data\<gebruikersnaam>]. - Verifieert dat de gebruiker toegang heeft tot diensten vanuit het veld. - Verzekert dat bestanden naar de juiste bedieningseenheden worden overgebracht en naar de juiste organisatie, projectlocatie en maplocatie op kantoor. 2. Geef uw gebruikersgegevens in. Daarvoor gaat u op één van de volgende manieren te werk: Als u offline inlogt en geen online diensten zoals AccessSync hebt aangeschaft, kunt u elke gewenste gebruikersnaam invoeren, omdat die alleen wordt gebruikt om de naam van de datamap te bepalen. Het veld Organisatie toont Geen organisatie en u hoeft geen wachtwoord in te voeren. Druk op Vlgnd. Controleer de gebruikersinstellingen en druk op Stoppen. Als u offline inlogt, maar u in de toekomst wel online diensten zoals AccessSync zult gaan gebruiken, geeft u uw Trimble Connected Community gebruikersnaam (Member ID) in. U hoeft geen wachtwoord in te voeren. Uw gebruikersnaam wordt gebruikt om uw datamap in te stellen en wanneer u online diensten gaat gebruiken, wordt deze voor verificatie gebruikt. De naam van uw Trimble Connected Community organisatie wordt automatisch in het veld Organisatie ingevoerd. Druk op Vlgnd. Als u al eerder online hebt ingelogd, ziet u een lijst van beschikbare Trimble Connected Community sites waarheen data kan worden overgebracht. Selecteer een site en druk op Vlgnd. Zodra er een Internet verbinding is, kunt u bestanden overbrengen zonder opnieuw in te loggen. 8

11 Hebt u nog niet eerder online ingelogd, dan controleert u de gebruikersinstellingen en drukt u op Stoppen. Als u online inlogt, moet u uw Trimble Connected Community gebruikersnaam (Member ID) en wachtwoord ingeven. De naam van uw Trimble Connected Community organisatie moet al ingevuld zijn. Deze gebruikersgegevens worden gebruikt om de datamap in te stellen en voor verificatie. Druk op Vlgnd. De Trimble Access software gebruikt de Internet verbinding om verbinding te maken met de Trimble servers om uw inloggegevens te verifiëren. Na de verificatie haalt de Trimble Access software een lijst van beschikbare Trimble Connected Community sites op, waarmee u bestanden kunt synchroniseren met behulp van de AccessSync service. Selecteer een Trimble Connected Community site in de keuzelijst. Naar en vanaf deze site worden bestanden overgebracht via de AccessSync service. Druk op Vlgnd. Controleer de inloginstellingen en druk op Stoppen. NB De AccessSync service synchroniseert de data altijd met de huidige Trimble Connected Community site. Als deze site onjuist ingesteld is, wordt de data mogelijk naar een verkeerde site overgebracht. De lijst toont alleen de Trimble Connected Community sites binnen de organisatie waar u toegang tot hebt. Voor meer informatie, zie Rechten in Trimble Connected Community. Controleer of de juiste datum op uw bedieningseenheid is ingesteld, anders kan het inloggen mislukken. Als een andere gebruiker op de bedieningseenheid inloggen: 1. Druk in het Trimble Access menu op de inlogknop. 2. Log in met de andere gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord. NB De huidige gebruiker wordt op de inlogknop in het Trimble Access menu weergegeven. Bij wisselen van gebruikers moet u Inmeten algemeen en de applicaties Roads en Tunnels opnieuw starten, om te verzekeren dat de data op de juiste plaats wordt opgeslagen. Wisselen tussen applicaties en diensten in het veld Om tussen applicaties en diensten te wisselen, gaat u op één van de volgende manieren te werk: Druk op de Trimble knop op de taakbalk om terug te gaan naar het Trimble Access menu en druk vervolgens op de applicatie of dienst waarnaar u wilt wisselen. 9

12 Op de TSC2 drukt u op de Trimble toets om terug te gaan naar het Trimble Access menu en vervolgens drukt u op de applicatie of dienst waarnaar u wilt wisselen. Dezelfde job kan in de volgende applicaties tegelijkertijd worden gebruikt: Inmeten algemeen Roads Tunnels Voor meer informatie, zie Jobs. 10

13 Internet instellingen Een Internet verbinding instellen De wizard Internet instellingen helpt u op eenvoudige wijze een Internet verbinding via GSM op een bedieningseenheid te configureren. Nadat de Internet verbinding is ingesteld, kunt u die verbinding gebruiken om online in te loggen in Trimble Connected Community en vervolgens de volgende gesegmenteerde applicaties te starten: Trimble AccessSync Trimble Inmeten algemeen Trimble Roads Trimble Tunnels GNSS Planning Internet Een Internet verbinding instellen of wijzigen via Internet instellingen 1. Ga op één van de volgende manieren te werk: In het Trimble Access menu drukt u op Internet instellingen. Druk op Instellingen / Verbinden / Internet instellingen. 2. Druk op Nw/Wijz. 3. In de keuzelijst selecteert u de Poort. Dit is het type verbinding van de bedieningseenheid met het GSM modem. 4. Als u Bluetooth kiest, selecteert u het Bluetooth apparaat in de keuzelijst, waarin alle modems worden weergegeven die aan de bedieningseenheid gekoppeld zijn. Als uw apparaat niet in de lijst wordt weergegeven, moet u het eerst koppelen. Een apparaat aan een TSC2 bedieningseenheid koppelen: a. Druk op Partnership aanmaken. b. Op de tab Modus zorgt u ervoor dat Bluetooth inschakelen geselecteerd is, dat Bluetooth op het modem ook ingeschakeld is en dat het apparaat vindbaar is. c. Druk op de tab Apparaten en selecteer Nieuwe partnership. Hiermee start u een scan naar andere Bluetooth apparaten. d. Selecteer uw apparaat in de lijst en druk op Vlgnd. e. Indien nodig geeft u een wachtwoord in en drukt u op Vlgnd. f. Druk op Stoppen en vervolgens op Ok om naar Internet instellingen terug te gaan. Een apparaat aan een Trimble CU bedieningseenheid koppelen: a. Druk op Partnership aanmaken. b. Zorg ervoor dat Bluetooth inschakelen geselecteerd is, dat Bluetooth op het modem ook ingeschakeld is en dat het apparaat vindbaar is. c. Druk op de knop Scan naar apparaat. Hiermee start u een scan naar andere Bluetooth apparaten. 11

14 d. Selecteer uw apparaat in de lijst en gebruik de pijlknop om het van het venster Niet vertrouwd apparaat naar het venster Vertrouwd apparaat te verplaatsen. e. Indien nodig geeft u een wachtwoord in. f. Druk op Ok om naar Internet instelllingen terug te gaan. 5. Als uw modem een PIN-code vereist, selecteert u Mijn modem vereist PIN. Geef de PIN in en druk op Ok. 6. Druk op Vlgnd. 7. Selecteer de details voor uw Home netwerklocatie, Service provider en Plan. Als u deze details niet in de lijst vindt, kunt u die handmatig configureren: a. Druk op Service provider toevoegen. b. Geef de details van uw service provider in bij Kiesreeks en APN en indien nodig Gebruiker info. Als uw Locatie, Service provider, of Abonnementsvorm niet in de lijst voorkomen, geeft u die handmatig in de keuzelijstvelden in. c. Druk op Toevoegen en selecteer Home netwerklocatie, Service provider en Abonnementsvorm voor uw service provider. 7. Druk op Vlgnd. 8. Geef een naam voor de verbinding in en druk op Stoppen. NB Als er al een verbinding met dezelfde naam aanwezig is, wordt u gevraagd of u de bestaande verbinding wilt overschrijven. Als u dat niet wilt, drukt u op Nee en slaat u de nieuwe verbinding onder een andere naam op. Als de standaard gegevens van de service provider worden gewijzigd, worden de nieuwe gegevens opgeslagen in een bestand [userserviceproviders.xml], dat zich op de bedieningseenheid bevindt onder [\Program Files\Trimble\Common]. Als u de standaard gegevens wilt herstellen, moet u dit bestand van de bedieningseenheid verwijderen. U kunt geen verbinding met het Internet maken via een CompactFlash card waarop een modem PIN ingesteld is. Als u een CompactFlash card in de TSC2 bedieningseenheid gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de SIM geen PIN vereist. Verbinden, verbinding verbreken, of de huidige status van uw verbinding bekijken via Internet instellingen Nadat u een verbinding correct hebt opgeslagen, kunt u die gebruiken om op eenvoudige wijze verbinding te maken met het Internet: 1. In de keuzelijst GPRS verbinding selecteert u de eerder geconfigureerde verbinding. 2. Als u Bluetooth technologie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat Bluetooth inschakelen geselecteerd is. 3. Druk op Verbinden. Nadat de verbinding tot stand is gekomen, verschijnt op de statusbalk van Internet instellingen nu Internet verbinding <verbindingsnaam> actief en verandert de knop Verbinden in Ophangen. Om de verbinding te verbreken, drukt u op Ophangen. 12

15 Als er geen verbinding is, verandert de Internet instellingen statusbalk in Geen Internet verbinding en verandert de knop Ophangen in Verbinden. NB - Als u een Active Sync of WiFi verbinding met de bedieningseenheid hebt, geeft de wizard Internet instellingen dat op de statusbalk aan. Tip - Er is ook een Internet verbindingsindicator op de taakbalk, die ook in andere schermen van Trimble Access zichtbaar is. Een bestaande verbinding in Internet instellingen verwijderen NB - Een verbinding die momenteel in gebruik is kunt u niet verwijderen. 1. Selecteer de naam van de GPRS verbinding in de keuzelijst. 2. Druk op Wis. 13

16 Trimble Connected Community Inleiding over Trimble Connected Community Trimble Connected Community is een Internet service voor online dataopslag en andere functies waarmee individuele organisaties informatie snel en eenvoudig via het Internet kunnen delen. Om van de online diensten gebruik te maken, moet u Trimble Connected Community gebruiken. Trimble Connected Community is een centrale component en de interface tussen veld en kantoor en vormt een "parkeerplaats" voor bestanden die vanuit het veld worden overgebracht door de AccessSync service. Tevens is het de plaats waar bestanden worden neergezet die door de AccessSync service naar het veld zullen worden verzonden. Trimble Connected Community wordt door Trimble als host beheerd en de toegang is eenvoudig met behulp van één van de volgende browsers: Internet Explorer versie 7.0 of later Mozilla Firefox versie 3.0 of later Safari versie of later Er zijn twee soorten organisaties die als onderdeel van het Trimble Access systeem kunnen worden aangeschaft: Survey editie: dit is een vereenvoudigde versie van Trimble Connected Community, die de functie online dataopslag op instapniveau biedt, die nodig is voor de AccessSync service. Enterprize editie: dit is een complete versie van Trimble Connected Community met de functie online dataopslag, die nodig is voor de AccessSync service. Een bedrijf dat een licentie voor Trimble Connected Community aanschaft, ontvangt een unieke organisatie, waarmee inloggen, online dataopslag en het delen van data met andere gebruikers binnen de organisatie mogelijk is. Aan de organisatie wordt een specifiek aantal gebruikers toegewezen dat toegang krijgt tot de informatie die op sites en pagina's wordt geplaatst. Functies van deze organisaties zijn o.a.: Werkt met de AccessSync service Trimble Access tool voor aanmaken van sites Extra "gizmo's" toevoegen Rechten wijzigen Aantal inloggen Survey editie 4 gebruikers 1 Site Manager Enterprize editie 50 incl. 1 Site Manager Opslagcapaciteit 5 Gb 10 Gb 14

17 Voor toegang tot Trimble Connected Community gaat u naar Log in met uw gebruikers-id, organisatie en wachtwoord die u bij aanschaf hebt onvangen. Voor meer informatie, zie: De Trimble Connected Community organisatie Soorten Trimble Connected Community gebruikers Trimble Connected Community project sites De Trimble Connected Community organisatie De volgende afbeelding en tabel tonen de indeling van een Trimble Connected Community organisatie: Item 1 Momenteel geselecteerde site. 2 Momenteel ingelogde gebruiker. Beschrijving 3 Andere binnen de organisatie beschikbare sites. 4 Navigatiepaneel. Geeft toegang tot andere Trimble Connected Community functies. Afhankelijk van het type organisatie en rechten zijn mogelijk niet alle functies voor alle gebruikers toegankelijk. 5 Beschikbare pagina's op de site. 6 Inhoud. 15

18 Rechten Een gebruiker in een organisatie kan toegang hebben tot verschillende functies in Trimble Connected Community, afhankelijk van de rechten die voor specifieke items zijn toegekend. De rechten kunnen voor individuele sites, pagina's, bestandslocaties of sommige "gizmo's" zoals forums en agenda's worden toegekend. De beschikbare rechtenniveaus zijn eigenaar, bewerken en bekijken. NB Om de AccessSync service te gebruiken, moeten gebruikers eigenaarsrechten voor de bestandslocatie hebben en bekijkrecht op de site en de pagina. Als u een bepaald item niet kunt zien of wijzigen, is het mogelijk dat u daartoe geen recht hebt. Informeer bij uw Site Manager naar de toekenning van rechten. Gebruikersgroepen Binnen een organisatie kunnen gebruikersgroepen onder een naam worden vastgelegd. Het toewijzen van rechten aan een groep van gebruikers is eenvoudiger dan die voor individuele gebruikers te moeten selecteren. Als een gebruiker of gast uit een organisatie wordt verwijderd, wordt die automatisch uit alle relevante gebruikersgroepen verwijderd. Sites In Trimble Connected Community kunnen organisaties sites aanmaken, die de informatie bevatten die zij willen delen. Een organisatie kan één of meer sites bevatten, die worden gebruikt om vergelijkbare informatie te groeperen, bijvoorbeeld de informatie van een bepaald inmeetproject. De AccessSync service gebruikt sites als parkeerplaats voor bestanden. U kunt een site voor elk veldproject opzetten, of één site voor meerdere veldprojecten gebruiken. Voor meer informatie over het opzetten van sites voor de AccessSync service, zie Configureren van een site voor gebruik met AccessSync. Pagina's Een site kan een groot aantal pagina's bevatten waarin de data verder is ingedeeld. De site van een Trimble Access project bevat bijvoorbeeld typisch een pagina voor bestanden en een forum, evenals een pagina voor de Geo Picture viewer en de kaart. Inhoud De informatie op een site wordt "inhoud" genoemd en is typisch verdeeld over een aantal pagina's op die site. Een pagina kan een aantal verschillende soorten inhoud of "gizmo's" bevatten. Het type gizmo bepaalt welk type inhoud u op de pagina kunt plaatsen, bijvoorbeeld: referentiemateriaal of interactieve tekst, afbeeldingen en webpagina's. Een aantal voorbeelden van gizmo's is hieronder beschreven. 16

19 Gizmo Bestanden Forum Geo Picture Viewer Notitie Webframe Blog Wiki Agenda RSS Viewer Beschrijving Hiermee kunt u een reeks mappen voor te uploaden en te downloaden bestanden aanmaken, die u met andere gebruikers in de organisatie kunt delen. U kunt gebruikers een bericht sturen wanneer nieuwe bestanden of versies van bestanden naar de site ge-upload of van de site verwijderd zijn. De bestanden gizmo is de belangrijkste kantoorcomponent van de Trimble Access software. Hiermee kunt u een discussiereeks creëren en opmerkingen plaatsen. U kunt dit zo instellen dat anderen automatisch worden geïnformeerd over geplaatste opmerkingen en worden gevraagd om over iets te stemmen. Een forum item kan ook koppelingen naar andere websites bevatten. Vergelijkbaar met een blog, zie verderop. Hiermee kunt u de locatie van afbeeldingen in een kaartweergave opnemen. Selecteer een stip op de kaart om de afbeelding op die positie te bekijken. Hiermee kunt u een notitie aan een pagina toevoegen. U kunt dit bijvoorbeeld als memobord gebruiken, voor berichten aan medewerkers van een bepaald project. Hiermee kunt u inhoud van een website op één pagina van een site invoegen. Een webframe is live inhoud, afkomstig van de URL die in de gizmo configuratie-instellingen is gedefinieerd. Een discussiereeks waarin u een opmerking kunt plaatsen. Andere gebruikers kunnen vervolgens commentaar geven of reageren op die inhoud, zodat een opeenvolgende dialoog wordt gestart. Dit voorkomt dat u meerdere s van verschillende mensen moet nakijken om terug te kijken in een bepaald onderwerp. Een verzameling subpagina's die diverse soorten inhoud kunnen bevatten, zoals tekst, afbeeldingen, URL koppelingen enz. Elke gebruiker met wijzigingsrechten kan de pagina's wijzigen met behulp van de editor in Trimble Connected Community, of offline nieuwe pagina's aanmaken met behulp van een applicatie met betere opmaakfuncties, zoals Microsoft Word of Excel en de inhoud vervolgens in de Wiki pagina's plakken. Wiki's kunnen tekst, hyperlinks, tabellen en afbeeldingen bevatten. Een gedeelde online agenda, die kan worden gebruikt om projectacties en meetings te plannen. Nieuwsuitzendingen die kunnen worden opgehaald en op een pagina weergegeven. Beschikbaar in organisatie... Survey editie + Enterprize editie Survey editie + Enterprize editie Survey editie + Enterprize editie Enterprize editie Enterprize editie Enterprize editie Enterprize editie Enterprize editie Enterprize editie NB - De drie gizmo's die in de Survey editie beschikbaar zijn (bestanden, forum en Geo Picture) hebben een vaste locatie en kunnen niet worden verplaatst. De pagina's waarop deze verschijnen, worden door de site-aanmaaktool gegenereerd, waar alleen een Site Manager toegang tot heeft. Voor meer informatie over de typen inhoud en het toevoegen van inhoud raadpleegt u de Help in uw Trimble Connected Community organisatie. 17

20 Gebruikerstypen, gebruikers en rechten in Trimble Connected Community De Survey editie van Trimble Connected Community biedt voornamelijk functies ter ondersteuning van de AccessSync service. Grotere organisaties kunnen voor de Enterprize editie kiezen, die meer geavanceerde functies heeft, zoals de mogelijkheid om data met partnerorganisaties binnen Trimble Connected Community en via het Internet te delen. In een organisatie is er een speciale gebruiker die we de Site Manager noemen: In de Enterprize editie heeft de Site Manager de volledige controle over de opzet van de organisatie. In de Survey editie heeft de Site Manager beperkte controle over de opzet van de organisatie. Hij of zij kan geen rechten wijzigen, pagina's toevoegen of het delen van data met externe organisaties mogelijk maken, maar heeft wel toegang tot de tool voor het aanmaken van sites. In zowel de Survey als de Enterprize editie heeft de Site Manager toegang tot de tool voor het aanmaken van sites, die wordt gebruikt om sites op te zetten voor gebruik met de AccessSync service. Standaard heeft alleen de Site Manager toegang tot deze tool. In de Enterprize editie kan de Site Manager ook aan andere gebruikers in de organisatie toegang geven, door die aan de groep AllSiteManagers toe te voegen. De Site Manager in de Enterprize editie De Site Manager in de Enterprize editie kan: sites aangemaakt met de tool volledig configureren. gebruikers definiëren en de rechten m.b.t. inhoud die in de organisatie is aangemaakt volledig configureren. data beschikbaar stellen aan externe organisaties. zelf sites en pagina's aanmaken en gizmo's toevoegen. Tip - Trimble adviseert de Site Manager login alleen voor het beheer van uw Trimble Connected Community organisatie te gebruiken. Voor dagelijkse werkzaamheden kunt u het best een gebruikersaccount aanmaken. De gebruiker in de Enterprize editie Een gebruiker van de Enterprize editie mag alles waartoe de Site Manager van de Enterprize editie hem gerechtigd heeft. In onderstaande tabel vindt u meer informatie. De Site Manager in de Survey editie De Site Manager in de Survey editie kan: de beheerpagina van de organisatie bekijken. sites aanmaken met de tool van Trimble Access. gebruikersaccounts en wachtwoorden aanmaken. 18

Inhoudsopgave. Meting configuratie...13 Instellingen menu...13 Taal...14

Inhoudsopgave. Meting configuratie...13 Instellingen menu...13 Taal...14 Inhoudsopgave Aan de slag...1 Welkom...1 Overzicht van Trimble Access...1 Ondersteunde bedieningseenheden...3 Installeren en updaten van de software...4 Licenties voor de software...5 uridische informatie...6

Nadere informatie

Inhoudsopgave Publicatie informatie...1

Inhoudsopgave Publicatie informatie...1 Inhoudsopgave Publicatie informatie...1 Hoofdvestiging...1 Product informatie...1 Nieuwste versie van Trimble Access...7 Eerdere versies van Trimble Access...16 Overige informatie...28 Documentatie...29

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

VIDA ADMIN HELP INHOUD

VIDA ADMIN HELP INHOUD INHOUD 1 INLEIDING... 4 2 OVERZICHT VOOR NIEUWE GEBRUIKERS VAN VIDA ADMIN... 5 2.1 Bedrijf... 5 2.2 Gebruiker... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Abonnement... 6 2.5.1 Abonnement op

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22.

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22. Startersgids. Inhoud Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3 Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8 Overal e-mail 14 Lync 2010 22 Beheer 28 Extra functionaliteiten 36 Overal werken

Nadere informatie

LogMeIn Pro. Gebruikershandleiding

LogMeIn Pro. Gebruikershandleiding LogMeIn Pro Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoe werkt het...6 Uw LogMeIn-account...8 Aanmelden voor een LogMeIn-ID...8 Uw LogMeIn-account beheren...8 Uw LogMeIn-ID (e-mailadres van account) wijzigen...8

Nadere informatie

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Mamut Business Software Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Versie 14 MBS.BKL.UPD.NL.141.1 Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Inhoud Over updates naar een nieuwe

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender voor Microsoft Outlook Uitgegeven Monday, 15. February 2010 v.6.14 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works Mobile Software GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen FarmWorks Mobile Software Versie 2011 en later Revisie D Oktober 2011

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie