DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK"

Transcriptie

1 DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK 2012/2013

2

3 Editorial Vrijheid, imago en duurzaamheid In mijn jeugd werd er al over duurzaamheid gepraat, alleen heette het toen gewoon milieu. Het onderwerp werd helaas door een groot deel van de bevolking afgedaan als links, geitenwollen s okken en 'hippie-hobby.' Het waren ook inderdaad alleen de partijen die uiteindelijk opgingen in Groen Links die het onderwerp serieus op de agenda hadden. Tegenwoordig is het duurzaamheidsbewustzijn in alle g elederen van de politiek en de bevolking doorgedrongen. Of je nou werk nemer, werkgever, chauffeur of binnenvaartschipper bent; iedereen denkt er over na en het overgrote meerendeel probeert een goed steentje bij te dragen. Ook de ontwikkelingen en de innovaties staan bepaald niet stil. Alle vervoersmiddelen worden groener en bij het ter perse gaan van dit rapport kwam in het nieuws dat er vorderingen zijn gemaakt om benzine te maken op basis van water en lucht. Belangrijk is wel dat we niet teveel dingen gaan verbieden en dat we eigen keuzes kunnen maken en daar onze verantwoordelijkheid voor nemen. Zo heeft het verbod op bepaalde gloeilampen al voor een soort zwarte markt gezorgd van oude partijen die volgens sommigen gewoon mooier licht geven. Blijf ze produceren, maar belast ze extra. Die opbrengsten daarvan k unnen weer geïnvesteerd worden in duurzame zaken. Hetzelfde geldt voor old timer auto s of andere zaken die helaas vervuilend kunnen zijn, maar wel een charme hebben. We gaan langzaam naar een s ituatie dat duurzaamheid binnen de logistiek en in het algemeen zorgt voor een goed imago. Wie duurzaam onderneemt, trekt daardoor al extra k lanten aan en we gaan steeds meer toe naar een economie waarbij duurzaam o ndernemen de goedkoopste keuze is. De motivatie om te innoveren in groene energie wordt ook alleen maar groter. We moeten ook wel voor onze kinderen, neefjes en nichtjes. Want over vijftig jaar is de olie op. Harald Roelofs hoofdredacteur Nieuwsblad Transport 3

4 Inhoud 3 Editorial Door Harald Roeloefs, hoofdredacteur Nieuwsblad Transport 30 Koplopers willen vooral samen op weg 7 Voorwoord Door Richard Kooloos, Hoofd Duurzame Ontwikkeling ABN AMRO en Rob Huyser, Directeur Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 18 Duurzame logistiek is innovatieve logistiek Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is nog steeds enthousiast over initiatieven die de duurzaamheid in de logistiek bevorderen. Er is geen subsidie meer nodig als er een positief business model ligt. Duurzame logistiek kun je net zo goed innovatieve logistiek noemen. 22 WDP Nederland Schiphol warehouse: Slim en centraal duurzaam vastgoed. 24 wie is de schoonste van het land? Uw lading liever per trein, vrachtwagen of met een binnenvaartschip vervoeren? Er is veel behoefte aan een eenduidig en algemeen geaccepteerd systeem om modaliteiten te vergelijken. De eerste duurzame koplopers startten al in 2008 met het Lean and Green programma. Hoe is het verder gegaan? 34 Haven Amsterdam Op weg naar een duurzame-energiehaven. 36 Lean en Green Vlaanderen Het succes van het Nederlandse Lean and Green programma heeft indruk gemaakt in Vlaanderen. Daarom startte in juni ook bij onze zuiderburen een vrijwel identiek programma. 40 Zeescheepvaart wordt verplicht schoner De internationale scheepvaart heeft zich lang verzet tegen milieumaatregelen, maar Europa maakt daar nu korte metten mee. 42 Vos Transport Slimme investeerder in de toekomst. 44 Het synchro-modale netwerk van De Europese Commissie In het White paper Vervoer 2050 kondigt de Europese Commissie doelstellingen aan die voor een efficiëntere Europese logistiek moeten zorgen. 28 DPD Pakketservice Total Zero maakt minimale milieubelasting mogelijk. 48 Duurzaamheid wordt belangrijker dan het tarief Anno 2012 is iedereen er wel zo n beetje van door drongen dat het goederenvervoer zal moeten vergroenen. Tijdens de vakbeurs Ecomobiel gaven diverse deskundigen hun visie op de toekomst. 4

5 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Duurzaamheid als onderdeel van operational excellence Logistiek dienstverlener Vos Logistics in Oss bracht over 2011 voor het derde achtereenvolgende jaar een sustainability report uit over de voortgang die het bedrijf maakt in duurzaamheid. Bart Banning (bankier bij ABN AMRO) sprak met CEO Frank Verhoeven over de achtergrond van dat duurzaamheidsbeleid. 8 De grote uitdaging van Lean and Green 14 Connekt is opgericht om een publiek-privaat netwerk op te zetten voor mobiliteit en logistiek. Nico Anten licht zijn visie toe over concrete acties voor de korte termijn om bedrijven te helpen na te denken over duurzaamheid. Het Duurzaamheidsrapport 2012/2013, Groen in transport en logistiek, is een uitgave van Nieuwsblad Transport, ABN AMRO en Connekt. Tekstbijdragen Harald Roelofs, Richard Kooloos, Rob Huyser, Michel Gonlag, Wieger Favier, Rob Mackor en Paul Jumelet Layout en ontwerp Marijke Klos Eindredactie Diana Kamp, MG Redacties Druk Drukkerij De Bie, Duffel, België Managing Director Michel Schuuring Publishing Manager Arie van Dijk Verkoop Yves Vermeulen NT Publishers BV Rotterdam, november Wilt u meer informatie over deze uitgave of meedoen met het volgende Duurzaamheidsrapport? Neem dan contact op met Dit magazine is gedrukt met plantaardige inkt op papier uit duurzaam bosbeheer. De weinige grafische restanten worden hergebruikt. De energie voor de drukpers is groen en CO 2 -vrij want gegenereerd door zonnepanelen. 5

6 THUIS IN HET MARITIEME CLUSTER De Rotterdamse haven, in samenwerking met de andere Nederlandse zeehavens, speelt een belangrijke rol in de internationale positionering van Nederland en de ontwikkeling van onze economie. De ongekende dynamiek van de sector vraagt om een voortvarende en kundige aanpak. Het Maritieme Cluster van ABN AMRO biedt alle deelnemers in de maritieme keten, van rederij tot logistieke dienstverlener, de ervaring en professionele slagkracht die ondernemers verder helpt hun ambities te realiseren.

7 voorwoord Duurzaamheid betekent voor elk bedrijf wat anders. Dat is ook logisch omdat duurzaamheid gaat over een verschil maken in de maatschappij vanuit jouw rol in die maatschappij. Die rollen zijn voor een logistiek bedrijf anders dan voor een bank. Maar, ieder heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Als financieel dienstverlener zijn het vooral je gebouwen die zorgen voor de CO 2 - uitstoot, en dus doen we ons best om het energieverbruik van die gebouwen zo laag mogelijk te krijgen. Zo is ons in 1999 in gebruik genomen hoofdkantoor in Amsterdam onlangs als eerste een Breeam in-use certificaat toegekend, en hiermee nog steeds een van de meest duurzame gebouwen in Nederland. Dat komt doordat we er continu in blijven i nvesteren. Dat geldt ook voor de investering in de relatie met u als onze klant. Kennis van uw business en sector zijn l eidend in het goed kunnen begrijpen van uw duurzame a mbitie. Belangrijk, want duurzaamheid in de logistieke keten en innovatie behoren tot dé succesfactoren van bedrijven in de toekomst. Uw bijdrage aan dit succes van uw klanten vormt wellicht de meest solide basis voor een d uurzame r elatie! Connekt heeft inmiddels vanuit haar g edreven aanpak Duurzame Logistiek de mijlpaal van 250 Lean and Green Award winners bereikt, een prachtig resultaat. Proficiat! Met eenzelfde enthousiasme volgen wij de nieuwe initiatieven; zij vormen een prima ondersteuning in de gesprekken met onze klanten waar het gaat om de realisatie van hun duurzame ambitie. En Richard, wat doe jij zelf? is een vraag die mij vaak gesteld wordt. Gelukkig kan ik die vraag heel eenvoudig beantwoorden: Ik rijd 100% elektrisch, jij toch ook?! Richard Kooloos Hoofd Duurzame Ontwikkeling ABN AMRO initiatief welvaart Mobiliteit staat aan de basis van onze welvaart. Welvaart die we voor een groot deel te danken hebben aan onze ondernemerszin, handelsgeest en ons vermogen om te innoveren. Deze voorspoed is niet vanzelfsprekend. Maatschappelijke en economische uitdagingen op nationaal en internationaal niveau vragen om een beleid dat onze vernieuwingskracht en ondernemerszin ruim baan geeft. Ook op het gebied van vervoer en logistiek. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Daarom dragen we bij aan het succes van het topsectorenbeleid; met name op het t errein van logistiek en water. In het verlengde daarvan zijn we actief met meer programma s die economische en duurzaamheidsdoelen combineren. Zoals de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) ten behoeve van meer betrouwbare reistijden en verbeterde doorstroming van de binnenvaart, onze bijdrage aan het project NextLogic over ketenoptimalisering in de containerbinnenvaart en het organiseren van een nieuwe Innovatie Estafette op Impulsen beogen continuïteit, want uiteindelijk is het van belang dat nieuwe initiatieven maatschappelijk worden opgepakt en zelfstandig verder kunnen. Een mooi voorbeeld hiervan is Lean and Green. Ruim vier jaar geleden nam mijn ministerie het initiatief voor dit programma omdat we ervan overtuigd waren dat het Nederlandse bedrijfsleven zijn logistiek en transport nog veel efficiënter en dus duurzamer kon organiseren. Met Connekt verbonden we een concreet doel aan Lean and Green: binnen vijf jaar zouden minimaal 250 bedrijven zich moeten hebben gecommitteerd aan de doelstelling 20% CO 2 -reductie in vijf jaar tijd. Binnen de gestelde termijn hebben 250 enthousiaste Lean and Green Award Winners laten zien dat het kan: winst voor economie en milieu gaan samen. Op initiatief van de koplopers gaan de Lean and Green Award Winners hun duurzaamheidsambities aanscherpen in de volgende fase van het programma. Bij dat initiatief wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu zich graag aansluiten. Samen met u! Rob Huyser Directeur Maritieme Zaken - ministerie van Infrastructuur en Milieu 7

8 Sustainability Dashboard Duurzaamheid als onderdeel van operational excellence 8

9 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Logistiek dienstverlener Vos Logistics in Oss bracht over 2011 voor het derde achter eenvolgende jaar een sustainability report uit over de voortgang die het bedrijf maakt in duurzaamheid. tekst Michel Gonlag fotografie MG Redacties, Vos Logistics, ABN AMRO Het is de laatste keer. Over 2012 zal de onder neming de rapportage over duurzaamheid i n tegre ren in het jaarverslag. In drie jaar tijd is het streven naar duurzaamheid bij Vos L ogistics ingebed in de organisatie. Bart Banning, b ankier bij ABN AMRO voor de sector Transport & Logistiek, vraagt CEO Frank Verhoeven van Vos Logistics naar de achtergrond van dat duurzaamheidsbeleid. Een mooi transparant verhaal, verteld door een gedreven bestuurder. Bart Banning opent met een kritische stelling. Als ik het sustaina bility report 2011 lees, dan spreekt daar echt een beweging uit, al zal het wel gekleurd zijn. Frank Verhoeven pareert dat. Het is geen r eclameverhaal, wat je leest is wat we echt doen of van plan zijn. We hebben bijvoorbeeld g ezegd te onderzoeken dat we hier w ind molens gaan neerzetten maar dat gaan we niet doen, dat kan niet uit. We h ebben ons vanaf het begin laten begeleiden door een professional op het gebied van duurzaamheid. Die interviewde ontvangers na het eerste verslag en sommigen v onden het een te gelikt verhaal. Met dergelijke feedback doen we ons voordeel. Er wordt nu ook verteld over dilemma s, over wat we niet voor elkaar kregen. Dit leidt tot een b eter verhaal met meer diepgang en brengt een dialoog met de klanten op gang. Het duurzaamheidsbeleid gaan we integreren in het jaarverslag, mogelijk laten we het auditen. De rapportage van de financiële cijfers b lijven weliswaar primair, maar duurzaamheidscijfers vormen een zeer waardevolle toevoeging. Sustainability is overigens niet alleen CO 2 -emissie. Het gaat daarnaast over g ebouwen en wagenpark, over brandstofverbruik, ziekte verzuim, veiligheid en over klanttevredenheid. Ik zit hier trouwens met een bank aan tafel: eerst moet er geld worden verdiend. Een LNG-aangedreven truck van Vos Logistics. 9

10 Sustainability Dashboard 10

11 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Bart Banning: Wat versta jij precies onder sustainability? De CEO van Vos Logistics aarzelt geen seconde: Op een verantwoorde manier aan een gezonde bedrijfsvoering doen. Een gezonde bedrijfsvoering bestaat uit geld verdienen duurzaamheid kan niet zonder continuïteit. Voor ons b etekent dat: op een schone, efficiënte, veilige manier l ogistieke diensten verlenen. Hij verwijst daarbij naar het Sustainability Dashboard, een grafsche weergave van wat er wordt bereikt in duurzaamheid. Eén van de doelen is de 20% CO 2 -reductie in 5 jaar tijd. Maar het gaat ook over ziekteverzuim, wat kosten incidenten? Dat meten we, en we meten klanttevredenheid. Een sustainable orga nisatie heeft tevreden klanten en tevreden medewerkers. Hij maakt een heldere driedeling: technologie, operaties en gebouwen. Als één van de eerste bedrijven in Nederland maakt Vos Logistics gebruik van LNG als brandstof voor trucks. Het heeft in Oss zelfs een eigen vulstation voor de vloeibare aardgas. Dat is het technologie-deel. Daar valt ook het ontwerp voor nieuwe trailers onder, veiliger met stevigere zijkanten. Onder het hoofdstukje Operaties baarde Frank Verhoeven onlangs opzien door in het Financieele Dagblad op te merken: De overheid zou lege kilometers moeten belasten. De reacties b leven niet uit. Er waren erbij die het Groen Links-geneuzel vonden. Dat geeft aan dat de weg nog lang is. Kijk, niemand zal het maatschappelijk belang van transport betwisten, maar aan een lege kilometer zit geen enkel maatschappelijk belang. Ik ga ervan uit dat de overheid hoeder is van het maatschappelijk belang. Daarom zeg ik: belast dan wat niet van belang is en laat die volle kilometer met rust. Zo maak je maatschappelijk verantwoord ondernemen economisch haalbaar. Als de overheid de lege kilometers belast, dan kunnen vervoerders en verladers samen die lege kilometers eruit snijden. De schoonste kilometer is een kilometer die niet gereden wordt. Door het efficiënt inrichten van stromen ontkomen we aan de commodity trap. Er zit veel in die operaties, ook multimodale combinaties z oeken en streven naar veiligheid hoort daarbij. Het heeft alles te maken met operational e xcellence. Het derde onderdeel zijn de gebouwen. Ook daarin heeft Vos Logistics grote stappen g ezet. Op de vestiging in Roosendaal wordt een van de eerste gecertifceerde BREEAM g ebouwen neergezet (Building Research Establishment Environmental Assessment Method een m anier van bouwen volgens zeer hoge milieu eisen). Zonnecellen, aardwarmte voor vloerverwarming. Keuze van materialen, LED-verlichting, et cetera. De meest duurzame bedrijven ter wereld zijn ook de meest innovatieve bedrijven Bart Banning, Sector banker Transport en Logistiek ABN Amro Banning: Dat moet een bewuste keuze zijn met waarschijnlijk ook een hogere investering. Hoe is die afweging ten opzichte van traditionele bouw? Frank Verhoeven: De hogere offerte wordt streng getest op economische haalbaarheid. We zijn ons ervan bewust dat bijvoorbeeld de laadpaal voor de elektrische auto deels s ym bo lisch is. Die ene auto maakt niet het verschil, maar het versterkt de bewustwording dat het hier om een energieneutraal logistiek centrum gaat. Wat ik zie, is dat de bewust wording b innen Vos groeit. Onze mensen denken na over een andere manier van werken. Bij het bestellen van nieuwe zeilen voor trailers wordt gekeken of gere cycled materiaal kan worden gebruikt. We kijken overal of het anders kan. Bij brandstofverbruik, bij de trainingen van chauffeurs, kan het efficiënter? Banning: Hoe stimuleer je jullie personeel om duurzame keuzes te maken? Verhoeven: Onder andere door de waarden van onze Values of Service - VOS! - te commu ni ceren, de KPI s (Key Performance I ndi ca tors red.) waar duurzaamheid er één van is. Dat doen we via de website, brieven aan mede werkers, door posters op te hangen met het s ustainability dashboard. Je merkt dat het langzaam maar z eker steeds dieper in de orga nisatie zakt. We betrekken de mensen erbij. In het M edewerkers tevredenheidsonderzoek w orden die waarden herkend, inclusief duurzaamheid. Het is een iteratief proces, je bouwt het langzaam op door steeds te herhalen. Maar vast staat: je kan het niet in je eentje. Banning: Hoe veranderde het DNA van dit bedrijf in de afgelopen drie jaar? Dat begon in 2009, vertelt Frank Verhoeven. Het cradle-to-cradle-verhaal van de toenmalige CEO van Desso, Stef Kranenburg, sprak me enorm aan. Maar dat is een producent (van vloerbedekkingen red.), dat is toch een ander verhaal dan een vervoerder. Met een verbruik van 7-8 miljoen liter brandstof per maand ben je natuurlijk niet zo schoon. Banning: Als je dat naar 6 miljoen kan brengen, dan is dat toch mooi meegenomen. Frank Verhoeven: Precies, maar dan moet je dat wel verkopen in je organisatie. Het DNA van denken in mooie, grote vrachtauto s moet omgebogen worden naar het denken in de best moge lijke dienstverlening voor klanten en daar is tijd voor nodig. Eén van de k lanten vertelde dat die man met die das nooit over 11

12 Sustainability Dashboard duurzaamheid praat. Dat ging over een vertegenwoordiger van Vos. Een heel groot percentage van de klanten is zich niet bewust wat Vos Logistics doet in duurzaamheid. Verhoeven heeft daarop zijn sales mensen uitgelegd dat het onderwerp duurzaamheid het gesprek met de klant een a ndere wending geeft. Banning ziet beren op die weg. Duurzaamheid heeft z n prijs. Wat doe je dan als de v erlader daarvoor niet wil betalen? Hoe h ouden jullie rekening met de verschillen t ussen verladers? Frank Verhoeven: Sommige klanten hebben niets met milieu. Dat is geen mindere klant, maar met een klant als Desso en gelukkig veel andere klanten, deel je gemeenschappelijke waarden. Banning: Maar levert het iets op? Je schrijft in het report dat duurzaamheid een onderdeel is van het succes van VOS. Hoe draagt het bij aan de resultaten? Bij zo n klant die dat ook op z n agenda heeft staan, ben je snel on speaking terms, begrijp ik dat goed? Frank Verhoeven: Je komt sneller tot oplossingen, want het zegt wel iets over je bedrijf dat je met duurzaamheid bezig bent. Banning: Daar geef je de innovatiekracht van je bedrijf mee aan. Is duurzaamheid een incentive? De CEO van Vos Logistics geeft een voorbeeld van het gebruik van multimodaal transport, ook een keuze voor duurzaamheid. Toen ik hier begon, stelde ik voor om te kijken of vervoer van Spanje naar Nederland niet gedeeltelijk per schip van B ilbao naar Zeebrugge kon. Ik werd niet s erieus genomen. Maar anderhalf jaar later was dat wel geaccepteerd. Het blijkt een goedkope, en kwali tatief goede service. Verpakt in een duurzaamheidsconcept sloeg dit sneller aan, al denk ik dat het op den duur toch wel was gebeurd. Deze sector schakelt snel dat moet ook wel, anders verdien je niets. De dynamiek is daardoor groot. Er blijken meer positieve aspecten met duurzaamheidsbeleid mee te komen. Je komt met andere partijen in gesprek, het helpt de efficiency en de a lgehele aandacht voor operational excellence. Grote verladers merken dat je bezig bent met in oplossingen denken en zien je in toenemende m ate als serieuze gesprekspartner. Je kunt goeie verhalen vertellen over relevante onderwerpen. Banning: Daarmee onderscheid je je. Veel bedrijven werpen tegen dat het duurder wordt, dus daarom doen ze het niet. Gaan de kosten voor de baten uit? De motivatie zit hier wel diep en dan overtuig je mensen. We doen het Dus niet voor de bühne Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics Frank Verhoeven: Ik leg nooit de r elatie t ussen duurzaamheid en hogere kosten. S terker: ik geloof dat duurzaamheid leidt tot lagere kosten. Daarom is het ook niet zo dat we iets compleet anders zijn gaan doen toen we met duurzaamheid begonnen. We zijn gaan vertellen over wat we al deden: zo min mogelijk leeg rijden, zo efficiënt mogelijk werken en zo min mogelijk brandstof v erbruiken. Banning: Dan heb je er handig g ebruik van gemaakt dat sustainability een gewild onderwerp werd? Frank Verhoeven: Ik kon aanhaken, want iedereen had het erover. Maar in eerste instantie is er de intrinsieke motivatie om te bouwen aan een duurzame organanisatie in de brede zin van het woord: ik denk dat we hierdoor een betere onderneming worden, verantwoordelijker. Dat is de drijfveer. Niet alleen omdat het een leuk verhaal in de markt is. De motivatie zit hier wel diep en dan overtuig je mensen. Dus niet voor de bühne. Ik heb wel eens tegen sales medewerkers gezegd: als je er niet in gelooft, dan doe je het maar omdat ik het van je vraag. Daar koop je geen believers mee, maar je koopt tijd. En die tijd moet je gebruiken om te overtuigen. Dan krijg je interessante gesprekken met je klanten en uiteindelijk zal je ook meer succes hebben. Banning: De investering in zo n pand in Roosendaal. Had dat 3 jaar geleden ook gekund? Frank Verhoeven: Dat was toen niet gelukt. Niet vanwege het geld, maar wel vanwege het gedoe. Ook die zonnepanelen in België waar we mee zijn begonnen. Je krijgt subsidie, maar het is vooral een hoop werk. Met onze keuze voor LNG liepen we voor de muziek uit. Nu is er veel meer aandacht voor de opening van een nieuw LNG-station dan toen bij ons. De tijd is rijp geworden. Het is erkend innovatief. Banning: De meest duurzame b edrijven ter wereld zijn ook de meest i nnovatieve bedrijven. Maar nogmaals: betaalt het uit in meer business? Frank Verhoeven: Je krijgt meer aandacht, maar het is niet de primaire drijfveer. Het ging niet goed met Vos, en ik was ervan overtuigd dat je beter gaat presteren als je gelooft wat je doet. Duurzaamheid is dan een thema waarmee je richting kunt geven aan de organisatie. We staan er voor en nu is het een onmiskenbaar onderdeel van onze bedrijfscultuur. 12

13 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Sustainability Dashboard, eerste halfjaar 2012 CO 2 -emissie kg per ton/kilometer CO 2 -emissie bedrijfsterreinen kg per m 2 0, ,91 0, ,56 0,0409 gemeten over 1 jaar 0, ,00 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 Aandeel in multi-modaal vervoer door VOS-Logistics In 2011 werd al lager gescoord dan volgens het 5-jarenplan voor 2015 was voorzien, dankzij investeringen in energiebesparing (led verlichting, gedragsaanpassing) en het plaatsen van zonnecellen op het logistiek centrum in Oevel (België). 18,5% 18,2% 19,9% 20% Vlootgemiddelde De vloot wordt geleidelijk vernieuwd van Euro 3 en 4 naar Euro 5 en 6-motoren. De cijfers in de brandstofpompen geven het gemiddelde Euro-getal van de VOS-vloot weer. De uitstoot per m2 zal nog verder teruglopen met de uitbreiding in Roosendaal waar in november een Breeam-gecertificeerd DC wordt geopend (zonne-energie / aardwarmte / duurzame materialen etc.). De ambitie kan dus worden bijgesteld. Klanttevredenheid Nieuwsblad Transport Nieuwsblad november Transport 2012 november ,0 4,23 4,15 4,30 >4,5 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 gemeten over 1 jaar 13

14 Connekt De grote uitdaging van Lean and Green Connekt is opgericht om een publiek-privaat netwerk op te zetten voor mobiliteit en logistiek. nico anten LICHT ZIJN visie TOE OVER concrete acties voor de korte termijn om bedrijven te helpen na te denken over duurzaamheid. tekst Michel Gonlag fotografie MG Redacties Sinds de mens uit Afrika kwam, is m obiliteit onlosmakelijk verbonden met de mens. Aan het woord is Nico Anten, managing director van Connekt. Mobiliteit werd de motor achter de welvaart. Nu bedreigt die motor het welzijn en ontstaat er een spanningsveld tussen welzijn en welvaart. Het zoeken naar duurzaamheid in mobiliteit en logistiek is het ontladen van die spanning. Het is heel leuk werk, maar niet gemakkelijk. Eén van de meest in het oog springende producten van Connekt is de Lean and Green Award voor bedrijven die serieus werk maken van zorgvuldig omgaan met de hulpbronnen en vriendelijk werken voor het milieu. Vrijwel elke automobilist zal wel een keer achter of naast een vrachtauto hebben gereden, waarop het beeldmerk van Lean and Green zijn aandacht trok. De houders van de award zijn er echt trots op. Dat is ook het succes van Lean and Green. Er zijn nu 250 deelnemende partijen in bedrijfsleven en overheid. Je merkt dat de bedrijven elkaar aansteken. Het verduurzamen is aantrekkelijk, zelfs onder de huidige marktomstandigheden. Het brengt de award winning bedrijven ook meer dan aandacht alleen. Het begint met lean, want dat betekent geld besparen. Daar is natuurlijk niets mis mee; bedrijven hebben als doelstelling zoveel mogelijk geld over te houden. Dan is het aan ons om uit te leggen dat samenwerking in de keten kan leiden tot business nu, maar ook voor later. En als het inzicht over de langere termijn een steeds grotere rol gaat spelen, dan wordt duurzaamheid ook belangrijk. Domino Het speelt ook in de markt een rol dat het een dominoeffect kan zijn: De transporteur merkt dat verladers steeds meer gemotiveerd raken om voor duurzaamheid te kiezen. De consument verwacht dat ook steeds meer. Nee, niet iedereen is bereid 14

15 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek ervoor te betalen, ook zal niet elke verlader bereid zijn daarvoor te betalen. Maar de doelgroep groeit. Nu al zie je dat op producten staat dat iets met scharreleieren is bereid. En op den duur zal ook duurzaam transport een dergelijke rol gaan spelen. Het zal zeker niet in één omslag gebeuren, maar alle kleine stapjes zullen uiteindelijk leiden tot een grote afstand. Veel keer weinig is ook veel. Ik vind het fascinerend hoe dit toenemende bewustzijn wordt omgezet in daden. De houders van een award zijn niet alleen trots, ze zien ook hoe het tot meer omzet leidt. Dat is een waarde die ze er zelf aan hebben gegeven. Wie zich aanmeldt voor de Lean and Green Award, wordt door een onafhankelijke partij geaudit, bijvoorbeeld door TNO of een accountant. Daarbij worden de plannen ontvouwd om binnen vijf jaar een bepaalde duurzaamheidsstatus te verwerven. De start was in 2007 dus inmiddels zijn de eerste 5 jaar voorbij. Na 5 jaar wordt gecheckt of de bedrijven die ambitie ook hebben gehaald. Dit jaar zijn de eerste bedrijven aan de beurt. Wie er niet aan heeft voldaan, verliest de award. Voldoet een bedrijf er wel aan, dan krijg het een Star-status. En dat is niet zomaar iets. De eerste 8 à 9 verwachten we eind november een Star te kunnen overhandigen. Dan is het niet klaar. Er komt wellicht ook een 2 sterren-niveau. Dat is niet aanbod- maar vraag gestuurd. Het waren de bedrijven die daarom hebben gevraagd. Ik vind het fascinerend hoe dit toenemende bewustzijn wordt omgezet in daden. De houders van een award zijn niet alleen trots, ze zien ook hoe het tot meer omzet leidt Nico Anten, managing director Connekt Internationaal Andere landen zien dit programma en tonen belangstelling. In België en Italië is Lean and Green al van start gegaan. Er zijn al gesprekken met Zweden, Spanje en Duitsland. Voor Connekt is het absoluut noodzakelijk dat de overheid van het betreffende land het programma e rkent voordat er kan worden gestart. Zo wordt het dus een Europees programma. Connekt ontvangt nu ook al ondersteuning van de kant van de EU. Ook in de breedte ontwikkelt Lean and Green zich verder. Er komt een tweede laag: de manier van aanpak spreekt aan en er zijn al concrete plannen om Lean and Green Personal Mobility te lanceren voor personenauto s en auto s met grijze kentekens. Een ander onderdeel van het congres in november. Het Lean and Green logo wordt vooral gebruikt in de business to business markt, maar er zijn nu ook twee bedrijven die hebben aangegeven de term te gaan gebruiken in hun communicatie met de consumentenmarkt. Dat is aan hen om te doen, je ziet dat er wel beweging in zit. De metrokaart Als een bedrijf vraagt om mee te kunnen doen in het Lean and Green-programma, ontvangt het een zogeheten Metrokaart, waarop 15

16 Lean and Green Lean and Green Award Winners - tussenstand oktober 2012 Hardenberg pms 654 Logo in FC: Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 Corporate UH PMS 5 kleuren: (zilver) LOGISTICS HOEK BV HOUTMAN transport bv JAN DECKERS JR. B.V. REVIVA FO OD.V. pms 1807 COOLCARE groep CREMERS GRO UP NEDERL A N DB SCHERPENZEEL- HOLLAND Word zelf ook koploper in duurzame logistiek en ga voor een Lean and Green Award! lean-green.nl

17 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek C D E F G H E PUBLIEKE INITIATIEVEN A NIVEAUS TOP TEAM IdVV BETER BENUTTEN B CATEGORIEËN U BENT HIER GREEN CARE ITALIË GREEN ORDER DUITSLAND GREEN TENDER ZWEDEN NOORWEGEN SPANJE HORIZONTAAL TOEZICHT TOMTOM BELGIË CO 2 TOOLS C INTERNATIONAAL D SERVICES De 'Metrokaart' van het Lean and Green-programma. De deelnemende bedrijven kunnen de 'metrolijnen' zelf uitbreiden als die zelf tools ontwikkelen om hun doel te bereiken. staat aangegeven welke route kan worden gevolgd om het door het bedrijf zelf gestelde doel te bereiken. Dat kunnen verschillende routes zijn en het is dan ook een metrokaart geworden van een wereldstad. Nico Anten: Je kunt zelfs de metrolijnen uitbreiden als je dat wilt en de tools ontwikkelen om je doel te bereiken. Tools die ook weer door andere ondernemingen kunnen worden aangewend. Wij helpen met het plan van aanpak. Subsidie Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het programma van C onnekt vijf jaar lang gesteund, maar van meet af aan is afgesproken dat dit zou eindigen in Je kunt niet eeuwig de overheid om geld vragen. Dit moet worden gedragen door het bedrijfs leven, en inderdaad, het risico is voor Connekt. We hebben de prijzen al laten zien aan bedrijven en die geven ook aan dat het zeker acceptabel is. Het kost nu eenmaal geld. Het mooie is dat we in de afgelopen vijf jaar wel de noodzakelijke infrastructuur h ebben op kunnen bouwen. Dit is niet de gemakkelijkste tijd om een beroep te doen op het bedrijfsleven. Dat beaamt Nico Anten. Maar er zijn ook genoeg bedrijven die aangeven dat op een moment dat alles goed gaat, je toch nergens tijd voor hebt. In die zin is het nadeel een voordeel. We hebben er vertrouwen in dat de fees die we van het b edrijfsleven ontvangen, voldoende zijn. We zullen die waarde van de awards moeten beschermen. De erkenning door het ministerie van IenM blijft gehandhaafd, het ministerie blijft ook betrokken. Bedrijven stimuleren om m inder CO 2 uit te stoten, is deel van de afspraken in het Klimaatakkoord om in % van de CO 2 -emissie te verminderen ten opzichte van Er staat geen straf op als die doelstelling niet wordt gehaald. Maar het is wel zuur. Als je 10% vermindering van emissie stelt, is dat een ambitieuze doelstelling die je niet met alleen maar optimaliseren kan behalen. Je moet bereid zijn het anders te willen doen. De grote uitdaging voor Connekt is om bedrijven te motiveren daarvoor te kiezen. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. Bedrijven overtuigen andere bedrijven van de noodzaak. 17

18 Politiek Duurzame logistiek is innovatieve 18

19 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is nog steeds e nthousiast over initiatieven die de duurzaamheid in de logistiek bevorderen. er is geen subsidie meer nodig als er een positief business model ligt. Duurzame logistiek kun je net zo goed innovatieve logistiek noemen. tekst Michel Gonlag fotografie Connekt, Dreamstime, ministerie van IenM logistiek Er moet samenhang zijn tussen drie dingen: duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing. S ecretarisgeneraal drs. Siebe Riedstra van het ministerie noemt het programma Lean & Green van netwerkorganisatie Connekt een goed voorbeeld van hoe de overheid succesvol d uurzaamheidsinitiatieven van het bedrijfs leven ondersteunt. Er zijn 250 b e drij ven met een Lean & Green-award en v anaf 1 j anuari 2013 staat het project op eigen benen. S iebe Riedstra legt graag uit waarom het programma ook zelfstandig een succes zal zijn. Op de eerste plaats: het klassieke beeld is dat het thema duurzaamheid een zaak is voor de overheid om initiatieven te nemen. Al spoedig zag je bij het programma Lean & Green echter dat er b ottom-up initiatieven kwamen. Bedrijven zagen in dat het een manier was om zich te onderscheiden. Op de tweede plaats was het vijf jaar geleden een nieuw idee. Maar met die 250 deelnemers is nu de eerste grote bulk over de berg. A nderen zullen volgen. Het is ook niet langer voorbehouden aan de grotere bedrijven. Je ziet ook heel veel kleine initiatieven. Het zijn de meest uiteenlopende dingen, van gebouwen tot transport of initiatieven in de afvalketen. Green Deals Dat het programma Lean & Green zelfstandig zou worden, is altijd de bedoeling geweest en dus niet het gevolg dat er minder geld beschikbaar is bij de overheid. Het is waar dat de overheidssubsidies zijn gekort als gevolg van de bezuinigingen, beaamt Siebe Riedstra. Wel wordt er veel tijd en energie gestoken in convenanten met het bedrijfsleven voor duurzame initiatieven: de Green Deals. Voor grote en middelgrote bedrijven maakt steeds vaker het duurzaamheidsprofel het onderscheid in de markt. Een baggerbedrijf zonder duurzaamheidsprofel krijgt vaak de opdracht gewoon niet. Je hoort ook in die 19

20 Politiek Een voorbeeld van hoe de overheid succesvol duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijfsleven ondersteunt: Lean and Green. Het programma is niet langer voorbehouden aan de grotere bedrijven, maar heeft nu deelnemers in de meest uiteenlopende gebieden. 20

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar De transportsector stapt over op LNG... De brandstof van de toekomst Liquefied

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport The Blue Road is de kortste weg naar een duurzame toekomst. Waarom? Omdat

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 2013 2014 2015 2017 / 2018 10-pagers functionaliteiten: - beleidsverkenning INEK: integraal nationaal energie en klimaat plan - bestuurlijk stuk (TK) - alle lidstaten

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto Naar een schoner wagenpark Auto voor Auto Gestart in 2010 234.000 auto s in 2013 besparen 258.000 ton CO 2 -emissie, 82 mio liters brandstof en 129 mio euro Die wij niet hoeven te betalen Cleaner Car Contracts

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Total Zero CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten

Total Zero CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten Total Zero CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten Een vrijwillige en ongekende betrokkenheid. CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten. In 2013 breidt het programma uit en kunnen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Introductie. Transportmiddelen. Opdracht 1

Introductie. Transportmiddelen. Opdracht 1 Les 4. Transport Introductie De onderdelen voor de pennen in de fabriek van Pennenland bv moeten van de Verenigde Staten naar de fabriek in Nederland worden verplaatst. We noemen het verplaatsen van deze

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide Informatiebijeenkomst schone scheepvaart SHIP, 1 november Henri van der Weide Vluchtige organische stoffen (VOS), geur van lading en geluid bij overslag Kooldioxide (CO2),Stikstofoxiden (NO X), Zwaveloxiden

Nadere informatie

Total Zero CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten

Total Zero CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten Total Zero CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten Een vrijwillige en ongekende betrokkenheid. CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten. Klanten in Nederland, België/Luxemburg, Duitsland,

Nadere informatie

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht P.F.C.W. Van der Broeck, 15-03-2013 1 Waarom Zero Emissie Busvervoer? 1. Verbeteren luchtkwaliteit Maastricht (fijn stof); 2. Klimaatdoelen

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS DE LNG SPECIALIST LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST LNG SOLUTIONS DE TRANSPORTSECTOR STAPT OVER OP LNG... DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

ALLE DAGEN DUURZAAM OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE. Eric Schoones

ALLE DAGEN DUURZAAM OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE. Eric Schoones ALLE DAGEN DUURZAAM OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE Eric Schoones 150 Mondial Aad de Wit Verhuizingen elektrisch verhuizen Verhuizer in transitie Mondial Aad de Wit Verhuizingen elektrisch verhuizen

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 318 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie Aanvullende stakeholderinformatie SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie 319

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

SCHADELIJKE EMISSIES VAN DIESELVOERTUIGEN. TNO - Willar Vonk 4 juni 2015 Louwman Museum Bron: rapportnummer TNO 2015 R10733

SCHADELIJKE EMISSIES VAN DIESELVOERTUIGEN. TNO - Willar Vonk 4 juni 2015 Louwman Museum Bron: rapportnummer TNO 2015 R10733 SCHADELIJKE EMISSIES VAN DIESELVOERTUIGEN TNO - Willar Vonk 4 juni 2015 Louwman Museum Bron: rapportnummer TNO 2015 R10733 TNO MEET SINDS 1986 EMISSIES In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst. Kivi Niria congres Sustainable Mobility

Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst. Kivi Niria congres Sustainable Mobility Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst Kivi Niria congres Sustainable Mobility Rob van der Sluis 1 Van fossiel naar duurzaam Andere brandstof / energiedrager Andere infrastructuur

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Green Care Transport voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Care Transport voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case Green Care Transport voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving GREEN CARE TRANSPORT Kern van de tool Aanpak Instrumenten Mensen & middelen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. CO 2 Reductie doelstellingen De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gehlen Schols Logistics

Gehlen Schols Logistics Winner 2011 Vestigingen: NL - Kerkrade (hoofdkantoor) DE - Düren BE - Grâce Hollogne SK - Bratislava Logistieke diensten: Internationaal Transport en Expeditie Dagelijks: Duitsland, Zwitserland, Benelux

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Agenda Cryo Advise Aardgas - eigenschappen Voordelen Uitdagingen Cryo Advise advies voor LNG systemen

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Goevaers Consultancy. Geluid Trillingen en luchtkwaliteit Wat kan de Green Deal aanpak doen? 9 november 2016

Goevaers Consultancy. Geluid Trillingen en luchtkwaliteit Wat kan de Green Deal aanpak doen? 9 november 2016 GC Goevaers Consultancy Geluid Trillingen en luchtkwaliteit Wat kan de Green Deal aanpak doen? 9 november 2016 Onderwerpen Wie ben ik? Wat is een Green Deal? Wat is duurzame logistiek? Duurzaam vrachtvervoer

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

Vos Logistics : maak de markt vrij voor LNG-transport in NL

Vos Logistics : maak de markt vrij voor LNG-transport in NL : maak de markt vrij voor LNG-transport in NL Groningen, 1 november 2012 Energy Delta Institute Haiko Meijer Director Purchasing Group feiten en cijfers Opgericht in 1944 Omzet 250 miljoen euro 30 locaties

Nadere informatie

De groene delta van Nijmegen

De groene delta van Nijmegen GDF SUEZ LNG Solutions Workshop GDF SUEZ LNG Solutions - 10 oktober 2014 Leon Sluiman Manager operations & Technology De groene delta van Nijmegen GDF SUEZ LNG Solutions WAT IS LNG LNG: HET PRODUCT Vloeibaar

Nadere informatie

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Model Stedelijke Distributie Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Groen-Punt Groep B.V.

Groen-Punt Groep B.V. Conform 3.D.1 & 3.D.2 November 2014 Groen-Punt Groep B.V. Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DEELNAME INITIATIEVEN...

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Lean and Green 2nd star. Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster

Lean and Green 2nd star. Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster Lean and Green 2nd star Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster INHOUDSOPGAVE BIJLAGE 1 - UNIFORME REKENWIJZE... 3 BIJLAGE 2 - NIVEAUS VAN DATA NAUWKEURIGHEID... 5 BIJLAGE 3 - MINDMAPS DATA NAUWKEURIGHEID

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiemogelijkheden Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Reductie doelstellingen 2016 Energiebeleidsverklaring

Nadere informatie

Waar ligt uw MVO uitdaging?

Waar ligt uw MVO uitdaging? welkom Waar ligt uw MVO uitdaging? Verbeteren imago transportbranche Bijdrage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Inzage en reductie CO2 uitstoot Reductie brandstof kosten Reductie, banden, schades

Nadere informatie

2012 H1. Het eerste half jaar EMVI H1 2012. Jaargang 2 NR. 4 08-10-12

2012 H1. Het eerste half jaar EMVI H1 2012. Jaargang 2 NR. 4 08-10-12 Het eerste half jaar 2012 H1 EMVI H1 2012 Jaargang 2 NR. 4 08-10-12 Het eerste half jaar Op 23 januari van dit jaar heeft Baggerbedrijf de Boer B.V. haar CO₂-certificaat behaald. Inmiddels zijn we alweer

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Overleg CO2 normering voertuigen

Overleg CO2 normering voertuigen VERSLAG Overleg CO2 normering voertuigen In dit verslag staan de gezichtspunten van de deelnemers aan het Overleg CO2 normering voertuigen. De voorzitter van het overleg biedt dit verslag aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

(autogas en propaan)

(autogas en propaan) Petitie Geen accijnsverhoging LPG (autogas en propaan) De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) vraagt u de voorgenomen accijnsverhoging op LPG met 0,07 per liter naar 0,18 per liter per 1 januari 2014 niet door

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

www.inspiredbybonduelle.be ONS TREND

www.inspiredbybonduelle.be ONS TREND 13 10:30 J AVA wil ook de komende jaren trendsetter zijn en blijven op het vlak van foodservice. Naast een voortreffe lijke dienstbaarheid en kwaliteit, is duurzaamheid ook een prioriteit. Om hun groene

Nadere informatie

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen De Trias Bavarica van directievoorzitter Jan-Renier Swinkels: Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen 10 oktober 2013 Geen Trias Energetica maar de Trias Bavarica. Oftewel: liever zoveel

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland Jan Schouten Quality Safety Environmental care A company driven by strong core values CO 2 -neutrale productie Eerste 100 % CO 2 -neutrale truckfabriek in Gent Windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

De SLIMME KEUZE voor

De SLIMME KEUZE voor Aardgas voor voertuigen De SLIMME KEUZE voor uw onderneming DATS 24, meer dan brandstof alleen DATS 24 maakt deel uit van Colruyt Group en zet ook resoluut in op duurzaamheid. DATS 24 draagt dus graag

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen Agrologistiek Een goede vriend voor ondernemers met plannen U verbouwt, verwerkt, verhandelt of vervoert agro producten of levensmiddelen. Dan bent u in goed gezelschap en levert u samen met uw branchegenoten

Nadere informatie