DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK"

Transcriptie

1 DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK 2012/2013

2

3 Editorial Vrijheid, imago en duurzaamheid In mijn jeugd werd er al over duurzaamheid gepraat, alleen heette het toen gewoon milieu. Het onderwerp werd helaas door een groot deel van de bevolking afgedaan als links, geitenwollen s okken en 'hippie-hobby.' Het waren ook inderdaad alleen de partijen die uiteindelijk opgingen in Groen Links die het onderwerp serieus op de agenda hadden. Tegenwoordig is het duurzaamheidsbewustzijn in alle g elederen van de politiek en de bevolking doorgedrongen. Of je nou werk nemer, werkgever, chauffeur of binnenvaartschipper bent; iedereen denkt er over na en het overgrote meerendeel probeert een goed steentje bij te dragen. Ook de ontwikkelingen en de innovaties staan bepaald niet stil. Alle vervoersmiddelen worden groener en bij het ter perse gaan van dit rapport kwam in het nieuws dat er vorderingen zijn gemaakt om benzine te maken op basis van water en lucht. Belangrijk is wel dat we niet teveel dingen gaan verbieden en dat we eigen keuzes kunnen maken en daar onze verantwoordelijkheid voor nemen. Zo heeft het verbod op bepaalde gloeilampen al voor een soort zwarte markt gezorgd van oude partijen die volgens sommigen gewoon mooier licht geven. Blijf ze produceren, maar belast ze extra. Die opbrengsten daarvan k unnen weer geïnvesteerd worden in duurzame zaken. Hetzelfde geldt voor old timer auto s of andere zaken die helaas vervuilend kunnen zijn, maar wel een charme hebben. We gaan langzaam naar een s ituatie dat duurzaamheid binnen de logistiek en in het algemeen zorgt voor een goed imago. Wie duurzaam onderneemt, trekt daardoor al extra k lanten aan en we gaan steeds meer toe naar een economie waarbij duurzaam o ndernemen de goedkoopste keuze is. De motivatie om te innoveren in groene energie wordt ook alleen maar groter. We moeten ook wel voor onze kinderen, neefjes en nichtjes. Want over vijftig jaar is de olie op. Harald Roelofs hoofdredacteur Nieuwsblad Transport 3

4 Inhoud 3 Editorial Door Harald Roeloefs, hoofdredacteur Nieuwsblad Transport 30 Koplopers willen vooral samen op weg 7 Voorwoord Door Richard Kooloos, Hoofd Duurzame Ontwikkeling ABN AMRO en Rob Huyser, Directeur Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 18 Duurzame logistiek is innovatieve logistiek Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is nog steeds enthousiast over initiatieven die de duurzaamheid in de logistiek bevorderen. Er is geen subsidie meer nodig als er een positief business model ligt. Duurzame logistiek kun je net zo goed innovatieve logistiek noemen. 22 WDP Nederland Schiphol warehouse: Slim en centraal duurzaam vastgoed. 24 wie is de schoonste van het land? Uw lading liever per trein, vrachtwagen of met een binnenvaartschip vervoeren? Er is veel behoefte aan een eenduidig en algemeen geaccepteerd systeem om modaliteiten te vergelijken. De eerste duurzame koplopers startten al in 2008 met het Lean and Green programma. Hoe is het verder gegaan? 34 Haven Amsterdam Op weg naar een duurzame-energiehaven. 36 Lean en Green Vlaanderen Het succes van het Nederlandse Lean and Green programma heeft indruk gemaakt in Vlaanderen. Daarom startte in juni ook bij onze zuiderburen een vrijwel identiek programma. 40 Zeescheepvaart wordt verplicht schoner De internationale scheepvaart heeft zich lang verzet tegen milieumaatregelen, maar Europa maakt daar nu korte metten mee. 42 Vos Transport Slimme investeerder in de toekomst. 44 Het synchro-modale netwerk van De Europese Commissie In het White paper Vervoer 2050 kondigt de Europese Commissie doelstellingen aan die voor een efficiëntere Europese logistiek moeten zorgen. 28 DPD Pakketservice Total Zero maakt minimale milieubelasting mogelijk. 48 Duurzaamheid wordt belangrijker dan het tarief Anno 2012 is iedereen er wel zo n beetje van door drongen dat het goederenvervoer zal moeten vergroenen. Tijdens de vakbeurs Ecomobiel gaven diverse deskundigen hun visie op de toekomst. 4

5 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Duurzaamheid als onderdeel van operational excellence Logistiek dienstverlener Vos Logistics in Oss bracht over 2011 voor het derde achtereenvolgende jaar een sustainability report uit over de voortgang die het bedrijf maakt in duurzaamheid. Bart Banning (bankier bij ABN AMRO) sprak met CEO Frank Verhoeven over de achtergrond van dat duurzaamheidsbeleid. 8 De grote uitdaging van Lean and Green 14 Connekt is opgericht om een publiek-privaat netwerk op te zetten voor mobiliteit en logistiek. Nico Anten licht zijn visie toe over concrete acties voor de korte termijn om bedrijven te helpen na te denken over duurzaamheid. Het Duurzaamheidsrapport 2012/2013, Groen in transport en logistiek, is een uitgave van Nieuwsblad Transport, ABN AMRO en Connekt. Tekstbijdragen Harald Roelofs, Richard Kooloos, Rob Huyser, Michel Gonlag, Wieger Favier, Rob Mackor en Paul Jumelet Layout en ontwerp Marijke Klos Eindredactie Diana Kamp, MG Redacties Druk Drukkerij De Bie, Duffel, België Managing Director Michel Schuuring Publishing Manager Arie van Dijk Verkoop Yves Vermeulen NT Publishers BV Rotterdam, november Wilt u meer informatie over deze uitgave of meedoen met het volgende Duurzaamheidsrapport? Neem dan contact op met Dit magazine is gedrukt met plantaardige inkt op papier uit duurzaam bosbeheer. De weinige grafische restanten worden hergebruikt. De energie voor de drukpers is groen en CO 2 -vrij want gegenereerd door zonnepanelen. 5

6 THUIS IN HET MARITIEME CLUSTER De Rotterdamse haven, in samenwerking met de andere Nederlandse zeehavens, speelt een belangrijke rol in de internationale positionering van Nederland en de ontwikkeling van onze economie. De ongekende dynamiek van de sector vraagt om een voortvarende en kundige aanpak. Het Maritieme Cluster van ABN AMRO biedt alle deelnemers in de maritieme keten, van rederij tot logistieke dienstverlener, de ervaring en professionele slagkracht die ondernemers verder helpt hun ambities te realiseren.

7 voorwoord Duurzaamheid betekent voor elk bedrijf wat anders. Dat is ook logisch omdat duurzaamheid gaat over een verschil maken in de maatschappij vanuit jouw rol in die maatschappij. Die rollen zijn voor een logistiek bedrijf anders dan voor een bank. Maar, ieder heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Als financieel dienstverlener zijn het vooral je gebouwen die zorgen voor de CO 2 - uitstoot, en dus doen we ons best om het energieverbruik van die gebouwen zo laag mogelijk te krijgen. Zo is ons in 1999 in gebruik genomen hoofdkantoor in Amsterdam onlangs als eerste een Breeam in-use certificaat toegekend, en hiermee nog steeds een van de meest duurzame gebouwen in Nederland. Dat komt doordat we er continu in blijven i nvesteren. Dat geldt ook voor de investering in de relatie met u als onze klant. Kennis van uw business en sector zijn l eidend in het goed kunnen begrijpen van uw duurzame a mbitie. Belangrijk, want duurzaamheid in de logistieke keten en innovatie behoren tot dé succesfactoren van bedrijven in de toekomst. Uw bijdrage aan dit succes van uw klanten vormt wellicht de meest solide basis voor een d uurzame r elatie! Connekt heeft inmiddels vanuit haar g edreven aanpak Duurzame Logistiek de mijlpaal van 250 Lean and Green Award winners bereikt, een prachtig resultaat. Proficiat! Met eenzelfde enthousiasme volgen wij de nieuwe initiatieven; zij vormen een prima ondersteuning in de gesprekken met onze klanten waar het gaat om de realisatie van hun duurzame ambitie. En Richard, wat doe jij zelf? is een vraag die mij vaak gesteld wordt. Gelukkig kan ik die vraag heel eenvoudig beantwoorden: Ik rijd 100% elektrisch, jij toch ook?! Richard Kooloos Hoofd Duurzame Ontwikkeling ABN AMRO initiatief welvaart Mobiliteit staat aan de basis van onze welvaart. Welvaart die we voor een groot deel te danken hebben aan onze ondernemerszin, handelsgeest en ons vermogen om te innoveren. Deze voorspoed is niet vanzelfsprekend. Maatschappelijke en economische uitdagingen op nationaal en internationaal niveau vragen om een beleid dat onze vernieuwingskracht en ondernemerszin ruim baan geeft. Ook op het gebied van vervoer en logistiek. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Daarom dragen we bij aan het succes van het topsectorenbeleid; met name op het t errein van logistiek en water. In het verlengde daarvan zijn we actief met meer programma s die economische en duurzaamheidsdoelen combineren. Zoals de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) ten behoeve van meer betrouwbare reistijden en verbeterde doorstroming van de binnenvaart, onze bijdrage aan het project NextLogic over ketenoptimalisering in de containerbinnenvaart en het organiseren van een nieuwe Innovatie Estafette op Impulsen beogen continuïteit, want uiteindelijk is het van belang dat nieuwe initiatieven maatschappelijk worden opgepakt en zelfstandig verder kunnen. Een mooi voorbeeld hiervan is Lean and Green. Ruim vier jaar geleden nam mijn ministerie het initiatief voor dit programma omdat we ervan overtuigd waren dat het Nederlandse bedrijfsleven zijn logistiek en transport nog veel efficiënter en dus duurzamer kon organiseren. Met Connekt verbonden we een concreet doel aan Lean and Green: binnen vijf jaar zouden minimaal 250 bedrijven zich moeten hebben gecommitteerd aan de doelstelling 20% CO 2 -reductie in vijf jaar tijd. Binnen de gestelde termijn hebben 250 enthousiaste Lean and Green Award Winners laten zien dat het kan: winst voor economie en milieu gaan samen. Op initiatief van de koplopers gaan de Lean and Green Award Winners hun duurzaamheidsambities aanscherpen in de volgende fase van het programma. Bij dat initiatief wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu zich graag aansluiten. Samen met u! Rob Huyser Directeur Maritieme Zaken - ministerie van Infrastructuur en Milieu 7

8 Sustainability Dashboard Duurzaamheid als onderdeel van operational excellence 8

9 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Logistiek dienstverlener Vos Logistics in Oss bracht over 2011 voor het derde achter eenvolgende jaar een sustainability report uit over de voortgang die het bedrijf maakt in duurzaamheid. tekst Michel Gonlag fotografie MG Redacties, Vos Logistics, ABN AMRO Het is de laatste keer. Over 2012 zal de onder neming de rapportage over duurzaamheid i n tegre ren in het jaarverslag. In drie jaar tijd is het streven naar duurzaamheid bij Vos L ogistics ingebed in de organisatie. Bart Banning, b ankier bij ABN AMRO voor de sector Transport & Logistiek, vraagt CEO Frank Verhoeven van Vos Logistics naar de achtergrond van dat duurzaamheidsbeleid. Een mooi transparant verhaal, verteld door een gedreven bestuurder. Bart Banning opent met een kritische stelling. Als ik het sustaina bility report 2011 lees, dan spreekt daar echt een beweging uit, al zal het wel gekleurd zijn. Frank Verhoeven pareert dat. Het is geen r eclameverhaal, wat je leest is wat we echt doen of van plan zijn. We hebben bijvoorbeeld g ezegd te onderzoeken dat we hier w ind molens gaan neerzetten maar dat gaan we niet doen, dat kan niet uit. We h ebben ons vanaf het begin laten begeleiden door een professional op het gebied van duurzaamheid. Die interviewde ontvangers na het eerste verslag en sommigen v onden het een te gelikt verhaal. Met dergelijke feedback doen we ons voordeel. Er wordt nu ook verteld over dilemma s, over wat we niet voor elkaar kregen. Dit leidt tot een b eter verhaal met meer diepgang en brengt een dialoog met de klanten op gang. Het duurzaamheidsbeleid gaan we integreren in het jaarverslag, mogelijk laten we het auditen. De rapportage van de financiële cijfers b lijven weliswaar primair, maar duurzaamheidscijfers vormen een zeer waardevolle toevoeging. Sustainability is overigens niet alleen CO 2 -emissie. Het gaat daarnaast over g ebouwen en wagenpark, over brandstofverbruik, ziekte verzuim, veiligheid en over klanttevredenheid. Ik zit hier trouwens met een bank aan tafel: eerst moet er geld worden verdiend. Een LNG-aangedreven truck van Vos Logistics. 9

10 Sustainability Dashboard 10

11 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Bart Banning: Wat versta jij precies onder sustainability? De CEO van Vos Logistics aarzelt geen seconde: Op een verantwoorde manier aan een gezonde bedrijfsvoering doen. Een gezonde bedrijfsvoering bestaat uit geld verdienen duurzaamheid kan niet zonder continuïteit. Voor ons b etekent dat: op een schone, efficiënte, veilige manier l ogistieke diensten verlenen. Hij verwijst daarbij naar het Sustainability Dashboard, een grafsche weergave van wat er wordt bereikt in duurzaamheid. Eén van de doelen is de 20% CO 2 -reductie in 5 jaar tijd. Maar het gaat ook over ziekteverzuim, wat kosten incidenten? Dat meten we, en we meten klanttevredenheid. Een sustainable orga nisatie heeft tevreden klanten en tevreden medewerkers. Hij maakt een heldere driedeling: technologie, operaties en gebouwen. Als één van de eerste bedrijven in Nederland maakt Vos Logistics gebruik van LNG als brandstof voor trucks. Het heeft in Oss zelfs een eigen vulstation voor de vloeibare aardgas. Dat is het technologie-deel. Daar valt ook het ontwerp voor nieuwe trailers onder, veiliger met stevigere zijkanten. Onder het hoofdstukje Operaties baarde Frank Verhoeven onlangs opzien door in het Financieele Dagblad op te merken: De overheid zou lege kilometers moeten belasten. De reacties b leven niet uit. Er waren erbij die het Groen Links-geneuzel vonden. Dat geeft aan dat de weg nog lang is. Kijk, niemand zal het maatschappelijk belang van transport betwisten, maar aan een lege kilometer zit geen enkel maatschappelijk belang. Ik ga ervan uit dat de overheid hoeder is van het maatschappelijk belang. Daarom zeg ik: belast dan wat niet van belang is en laat die volle kilometer met rust. Zo maak je maatschappelijk verantwoord ondernemen economisch haalbaar. Als de overheid de lege kilometers belast, dan kunnen vervoerders en verladers samen die lege kilometers eruit snijden. De schoonste kilometer is een kilometer die niet gereden wordt. Door het efficiënt inrichten van stromen ontkomen we aan de commodity trap. Er zit veel in die operaties, ook multimodale combinaties z oeken en streven naar veiligheid hoort daarbij. Het heeft alles te maken met operational e xcellence. Het derde onderdeel zijn de gebouwen. Ook daarin heeft Vos Logistics grote stappen g ezet. Op de vestiging in Roosendaal wordt een van de eerste gecertifceerde BREEAM g ebouwen neergezet (Building Research Establishment Environmental Assessment Method een m anier van bouwen volgens zeer hoge milieu eisen). Zonnecellen, aardwarmte voor vloerverwarming. Keuze van materialen, LED-verlichting, et cetera. De meest duurzame bedrijven ter wereld zijn ook de meest innovatieve bedrijven Bart Banning, Sector banker Transport en Logistiek ABN Amro Banning: Dat moet een bewuste keuze zijn met waarschijnlijk ook een hogere investering. Hoe is die afweging ten opzichte van traditionele bouw? Frank Verhoeven: De hogere offerte wordt streng getest op economische haalbaarheid. We zijn ons ervan bewust dat bijvoorbeeld de laadpaal voor de elektrische auto deels s ym bo lisch is. Die ene auto maakt niet het verschil, maar het versterkt de bewustwording dat het hier om een energieneutraal logistiek centrum gaat. Wat ik zie, is dat de bewust wording b innen Vos groeit. Onze mensen denken na over een andere manier van werken. Bij het bestellen van nieuwe zeilen voor trailers wordt gekeken of gere cycled materiaal kan worden gebruikt. We kijken overal of het anders kan. Bij brandstofverbruik, bij de trainingen van chauffeurs, kan het efficiënter? Banning: Hoe stimuleer je jullie personeel om duurzame keuzes te maken? Verhoeven: Onder andere door de waarden van onze Values of Service - VOS! - te commu ni ceren, de KPI s (Key Performance I ndi ca tors red.) waar duurzaamheid er één van is. Dat doen we via de website, brieven aan mede werkers, door posters op te hangen met het s ustainability dashboard. Je merkt dat het langzaam maar z eker steeds dieper in de orga nisatie zakt. We betrekken de mensen erbij. In het M edewerkers tevredenheidsonderzoek w orden die waarden herkend, inclusief duurzaamheid. Het is een iteratief proces, je bouwt het langzaam op door steeds te herhalen. Maar vast staat: je kan het niet in je eentje. Banning: Hoe veranderde het DNA van dit bedrijf in de afgelopen drie jaar? Dat begon in 2009, vertelt Frank Verhoeven. Het cradle-to-cradle-verhaal van de toenmalige CEO van Desso, Stef Kranenburg, sprak me enorm aan. Maar dat is een producent (van vloerbedekkingen red.), dat is toch een ander verhaal dan een vervoerder. Met een verbruik van 7-8 miljoen liter brandstof per maand ben je natuurlijk niet zo schoon. Banning: Als je dat naar 6 miljoen kan brengen, dan is dat toch mooi meegenomen. Frank Verhoeven: Precies, maar dan moet je dat wel verkopen in je organisatie. Het DNA van denken in mooie, grote vrachtauto s moet omgebogen worden naar het denken in de best moge lijke dienstverlening voor klanten en daar is tijd voor nodig. Eén van de k lanten vertelde dat die man met die das nooit over 11

12 Sustainability Dashboard duurzaamheid praat. Dat ging over een vertegenwoordiger van Vos. Een heel groot percentage van de klanten is zich niet bewust wat Vos Logistics doet in duurzaamheid. Verhoeven heeft daarop zijn sales mensen uitgelegd dat het onderwerp duurzaamheid het gesprek met de klant een a ndere wending geeft. Banning ziet beren op die weg. Duurzaamheid heeft z n prijs. Wat doe je dan als de v erlader daarvoor niet wil betalen? Hoe h ouden jullie rekening met de verschillen t ussen verladers? Frank Verhoeven: Sommige klanten hebben niets met milieu. Dat is geen mindere klant, maar met een klant als Desso en gelukkig veel andere klanten, deel je gemeenschappelijke waarden. Banning: Maar levert het iets op? Je schrijft in het report dat duurzaamheid een onderdeel is van het succes van VOS. Hoe draagt het bij aan de resultaten? Bij zo n klant die dat ook op z n agenda heeft staan, ben je snel on speaking terms, begrijp ik dat goed? Frank Verhoeven: Je komt sneller tot oplossingen, want het zegt wel iets over je bedrijf dat je met duurzaamheid bezig bent. Banning: Daar geef je de innovatiekracht van je bedrijf mee aan. Is duurzaamheid een incentive? De CEO van Vos Logistics geeft een voorbeeld van het gebruik van multimodaal transport, ook een keuze voor duurzaamheid. Toen ik hier begon, stelde ik voor om te kijken of vervoer van Spanje naar Nederland niet gedeeltelijk per schip van B ilbao naar Zeebrugge kon. Ik werd niet s erieus genomen. Maar anderhalf jaar later was dat wel geaccepteerd. Het blijkt een goedkope, en kwali tatief goede service. Verpakt in een duurzaamheidsconcept sloeg dit sneller aan, al denk ik dat het op den duur toch wel was gebeurd. Deze sector schakelt snel dat moet ook wel, anders verdien je niets. De dynamiek is daardoor groot. Er blijken meer positieve aspecten met duurzaamheidsbeleid mee te komen. Je komt met andere partijen in gesprek, het helpt de efficiency en de a lgehele aandacht voor operational excellence. Grote verladers merken dat je bezig bent met in oplossingen denken en zien je in toenemende m ate als serieuze gesprekspartner. Je kunt goeie verhalen vertellen over relevante onderwerpen. Banning: Daarmee onderscheid je je. Veel bedrijven werpen tegen dat het duurder wordt, dus daarom doen ze het niet. Gaan de kosten voor de baten uit? De motivatie zit hier wel diep en dan overtuig je mensen. We doen het Dus niet voor de bühne Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics Frank Verhoeven: Ik leg nooit de r elatie t ussen duurzaamheid en hogere kosten. S terker: ik geloof dat duurzaamheid leidt tot lagere kosten. Daarom is het ook niet zo dat we iets compleet anders zijn gaan doen toen we met duurzaamheid begonnen. We zijn gaan vertellen over wat we al deden: zo min mogelijk leeg rijden, zo efficiënt mogelijk werken en zo min mogelijk brandstof v erbruiken. Banning: Dan heb je er handig g ebruik van gemaakt dat sustainability een gewild onderwerp werd? Frank Verhoeven: Ik kon aanhaken, want iedereen had het erover. Maar in eerste instantie is er de intrinsieke motivatie om te bouwen aan een duurzame organanisatie in de brede zin van het woord: ik denk dat we hierdoor een betere onderneming worden, verantwoordelijker. Dat is de drijfveer. Niet alleen omdat het een leuk verhaal in de markt is. De motivatie zit hier wel diep en dan overtuig je mensen. Dus niet voor de bühne. Ik heb wel eens tegen sales medewerkers gezegd: als je er niet in gelooft, dan doe je het maar omdat ik het van je vraag. Daar koop je geen believers mee, maar je koopt tijd. En die tijd moet je gebruiken om te overtuigen. Dan krijg je interessante gesprekken met je klanten en uiteindelijk zal je ook meer succes hebben. Banning: De investering in zo n pand in Roosendaal. Had dat 3 jaar geleden ook gekund? Frank Verhoeven: Dat was toen niet gelukt. Niet vanwege het geld, maar wel vanwege het gedoe. Ook die zonnepanelen in België waar we mee zijn begonnen. Je krijgt subsidie, maar het is vooral een hoop werk. Met onze keuze voor LNG liepen we voor de muziek uit. Nu is er veel meer aandacht voor de opening van een nieuw LNG-station dan toen bij ons. De tijd is rijp geworden. Het is erkend innovatief. Banning: De meest duurzame b edrijven ter wereld zijn ook de meest i nnovatieve bedrijven. Maar nogmaals: betaalt het uit in meer business? Frank Verhoeven: Je krijgt meer aandacht, maar het is niet de primaire drijfveer. Het ging niet goed met Vos, en ik was ervan overtuigd dat je beter gaat presteren als je gelooft wat je doet. Duurzaamheid is dan een thema waarmee je richting kunt geven aan de organisatie. We staan er voor en nu is het een onmiskenbaar onderdeel van onze bedrijfscultuur. 12

13 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Sustainability Dashboard, eerste halfjaar 2012 CO 2 -emissie kg per ton/kilometer CO 2 -emissie bedrijfsterreinen kg per m 2 0, ,91 0, ,56 0,0409 gemeten over 1 jaar 0, ,00 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 Aandeel in multi-modaal vervoer door VOS-Logistics In 2011 werd al lager gescoord dan volgens het 5-jarenplan voor 2015 was voorzien, dankzij investeringen in energiebesparing (led verlichting, gedragsaanpassing) en het plaatsen van zonnecellen op het logistiek centrum in Oevel (België). 18,5% 18,2% 19,9% 20% Vlootgemiddelde De vloot wordt geleidelijk vernieuwd van Euro 3 en 4 naar Euro 5 en 6-motoren. De cijfers in de brandstofpompen geven het gemiddelde Euro-getal van de VOS-vloot weer. De uitstoot per m2 zal nog verder teruglopen met de uitbreiding in Roosendaal waar in november een Breeam-gecertificeerd DC wordt geopend (zonne-energie / aardwarmte / duurzame materialen etc.). De ambitie kan dus worden bijgesteld. Klanttevredenheid Nieuwsblad Transport Nieuwsblad november Transport 2012 november ,0 4,23 4,15 4,30 >4,5 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 gemeten over 1 jaar 13

14 Connekt De grote uitdaging van Lean and Green Connekt is opgericht om een publiek-privaat netwerk op te zetten voor mobiliteit en logistiek. nico anten LICHT ZIJN visie TOE OVER concrete acties voor de korte termijn om bedrijven te helpen na te denken over duurzaamheid. tekst Michel Gonlag fotografie MG Redacties Sinds de mens uit Afrika kwam, is m obiliteit onlosmakelijk verbonden met de mens. Aan het woord is Nico Anten, managing director van Connekt. Mobiliteit werd de motor achter de welvaart. Nu bedreigt die motor het welzijn en ontstaat er een spanningsveld tussen welzijn en welvaart. Het zoeken naar duurzaamheid in mobiliteit en logistiek is het ontladen van die spanning. Het is heel leuk werk, maar niet gemakkelijk. Eén van de meest in het oog springende producten van Connekt is de Lean and Green Award voor bedrijven die serieus werk maken van zorgvuldig omgaan met de hulpbronnen en vriendelijk werken voor het milieu. Vrijwel elke automobilist zal wel een keer achter of naast een vrachtauto hebben gereden, waarop het beeldmerk van Lean and Green zijn aandacht trok. De houders van de award zijn er echt trots op. Dat is ook het succes van Lean and Green. Er zijn nu 250 deelnemende partijen in bedrijfsleven en overheid. Je merkt dat de bedrijven elkaar aansteken. Het verduurzamen is aantrekkelijk, zelfs onder de huidige marktomstandigheden. Het brengt de award winning bedrijven ook meer dan aandacht alleen. Het begint met lean, want dat betekent geld besparen. Daar is natuurlijk niets mis mee; bedrijven hebben als doelstelling zoveel mogelijk geld over te houden. Dan is het aan ons om uit te leggen dat samenwerking in de keten kan leiden tot business nu, maar ook voor later. En als het inzicht over de langere termijn een steeds grotere rol gaat spelen, dan wordt duurzaamheid ook belangrijk. Domino Het speelt ook in de markt een rol dat het een dominoeffect kan zijn: De transporteur merkt dat verladers steeds meer gemotiveerd raken om voor duurzaamheid te kiezen. De consument verwacht dat ook steeds meer. Nee, niet iedereen is bereid 14

15 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek ervoor te betalen, ook zal niet elke verlader bereid zijn daarvoor te betalen. Maar de doelgroep groeit. Nu al zie je dat op producten staat dat iets met scharreleieren is bereid. En op den duur zal ook duurzaam transport een dergelijke rol gaan spelen. Het zal zeker niet in één omslag gebeuren, maar alle kleine stapjes zullen uiteindelijk leiden tot een grote afstand. Veel keer weinig is ook veel. Ik vind het fascinerend hoe dit toenemende bewustzijn wordt omgezet in daden. De houders van een award zijn niet alleen trots, ze zien ook hoe het tot meer omzet leidt. Dat is een waarde die ze er zelf aan hebben gegeven. Wie zich aanmeldt voor de Lean and Green Award, wordt door een onafhankelijke partij geaudit, bijvoorbeeld door TNO of een accountant. Daarbij worden de plannen ontvouwd om binnen vijf jaar een bepaalde duurzaamheidsstatus te verwerven. De start was in 2007 dus inmiddels zijn de eerste 5 jaar voorbij. Na 5 jaar wordt gecheckt of de bedrijven die ambitie ook hebben gehaald. Dit jaar zijn de eerste bedrijven aan de beurt. Wie er niet aan heeft voldaan, verliest de award. Voldoet een bedrijf er wel aan, dan krijg het een Star-status. En dat is niet zomaar iets. De eerste 8 à 9 verwachten we eind november een Star te kunnen overhandigen. Dan is het niet klaar. Er komt wellicht ook een 2 sterren-niveau. Dat is niet aanbod- maar vraag gestuurd. Het waren de bedrijven die daarom hebben gevraagd. Ik vind het fascinerend hoe dit toenemende bewustzijn wordt omgezet in daden. De houders van een award zijn niet alleen trots, ze zien ook hoe het tot meer omzet leidt Nico Anten, managing director Connekt Internationaal Andere landen zien dit programma en tonen belangstelling. In België en Italië is Lean and Green al van start gegaan. Er zijn al gesprekken met Zweden, Spanje en Duitsland. Voor Connekt is het absoluut noodzakelijk dat de overheid van het betreffende land het programma e rkent voordat er kan worden gestart. Zo wordt het dus een Europees programma. Connekt ontvangt nu ook al ondersteuning van de kant van de EU. Ook in de breedte ontwikkelt Lean and Green zich verder. Er komt een tweede laag: de manier van aanpak spreekt aan en er zijn al concrete plannen om Lean and Green Personal Mobility te lanceren voor personenauto s en auto s met grijze kentekens. Een ander onderdeel van het congres in november. Het Lean and Green logo wordt vooral gebruikt in de business to business markt, maar er zijn nu ook twee bedrijven die hebben aangegeven de term te gaan gebruiken in hun communicatie met de consumentenmarkt. Dat is aan hen om te doen, je ziet dat er wel beweging in zit. De metrokaart Als een bedrijf vraagt om mee te kunnen doen in het Lean and Green-programma, ontvangt het een zogeheten Metrokaart, waarop 15

16 Lean and Green Lean and Green Award Winners - tussenstand oktober 2012 Hardenberg pms 654 Logo in FC: Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 Corporate UH PMS 5 kleuren: (zilver) LOGISTICS HOEK BV HOUTMAN transport bv JAN DECKERS JR. B.V. REVIVA FO OD.V. pms 1807 COOLCARE groep CREMERS GRO UP NEDERL A N DB SCHERPENZEEL- HOLLAND Word zelf ook koploper in duurzame logistiek en ga voor een Lean and Green Award! lean-green.nl

17 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek C D E F G H E PUBLIEKE INITIATIEVEN A NIVEAUS TOP TEAM IdVV BETER BENUTTEN B CATEGORIEËN U BENT HIER GREEN CARE ITALIË GREEN ORDER DUITSLAND GREEN TENDER ZWEDEN NOORWEGEN SPANJE HORIZONTAAL TOEZICHT TOMTOM BELGIË CO 2 TOOLS C INTERNATIONAAL D SERVICES De 'Metrokaart' van het Lean and Green-programma. De deelnemende bedrijven kunnen de 'metrolijnen' zelf uitbreiden als die zelf tools ontwikkelen om hun doel te bereiken. staat aangegeven welke route kan worden gevolgd om het door het bedrijf zelf gestelde doel te bereiken. Dat kunnen verschillende routes zijn en het is dan ook een metrokaart geworden van een wereldstad. Nico Anten: Je kunt zelfs de metrolijnen uitbreiden als je dat wilt en de tools ontwikkelen om je doel te bereiken. Tools die ook weer door andere ondernemingen kunnen worden aangewend. Wij helpen met het plan van aanpak. Subsidie Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het programma van C onnekt vijf jaar lang gesteund, maar van meet af aan is afgesproken dat dit zou eindigen in Je kunt niet eeuwig de overheid om geld vragen. Dit moet worden gedragen door het bedrijfs leven, en inderdaad, het risico is voor Connekt. We hebben de prijzen al laten zien aan bedrijven en die geven ook aan dat het zeker acceptabel is. Het kost nu eenmaal geld. Het mooie is dat we in de afgelopen vijf jaar wel de noodzakelijke infrastructuur h ebben op kunnen bouwen. Dit is niet de gemakkelijkste tijd om een beroep te doen op het bedrijfsleven. Dat beaamt Nico Anten. Maar er zijn ook genoeg bedrijven die aangeven dat op een moment dat alles goed gaat, je toch nergens tijd voor hebt. In die zin is het nadeel een voordeel. We hebben er vertrouwen in dat de fees die we van het b edrijfsleven ontvangen, voldoende zijn. We zullen die waarde van de awards moeten beschermen. De erkenning door het ministerie van IenM blijft gehandhaafd, het ministerie blijft ook betrokken. Bedrijven stimuleren om m inder CO 2 uit te stoten, is deel van de afspraken in het Klimaatakkoord om in % van de CO 2 -emissie te verminderen ten opzichte van Er staat geen straf op als die doelstelling niet wordt gehaald. Maar het is wel zuur. Als je 10% vermindering van emissie stelt, is dat een ambitieuze doelstelling die je niet met alleen maar optimaliseren kan behalen. Je moet bereid zijn het anders te willen doen. De grote uitdaging voor Connekt is om bedrijven te motiveren daarvoor te kiezen. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. Bedrijven overtuigen andere bedrijven van de noodzaak. 17

18 Politiek Duurzame logistiek is innovatieve 18

19 Duurzaamheidsrapport Groen in transport en logistiek Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is nog steeds e nthousiast over initiatieven die de duurzaamheid in de logistiek bevorderen. er is geen subsidie meer nodig als er een positief business model ligt. Duurzame logistiek kun je net zo goed innovatieve logistiek noemen. tekst Michel Gonlag fotografie Connekt, Dreamstime, ministerie van IenM logistiek Er moet samenhang zijn tussen drie dingen: duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing. S ecretarisgeneraal drs. Siebe Riedstra van het ministerie noemt het programma Lean & Green van netwerkorganisatie Connekt een goed voorbeeld van hoe de overheid succesvol d uurzaamheidsinitiatieven van het bedrijfs leven ondersteunt. Er zijn 250 b e drij ven met een Lean & Green-award en v anaf 1 j anuari 2013 staat het project op eigen benen. S iebe Riedstra legt graag uit waarom het programma ook zelfstandig een succes zal zijn. Op de eerste plaats: het klassieke beeld is dat het thema duurzaamheid een zaak is voor de overheid om initiatieven te nemen. Al spoedig zag je bij het programma Lean & Green echter dat er b ottom-up initiatieven kwamen. Bedrijven zagen in dat het een manier was om zich te onderscheiden. Op de tweede plaats was het vijf jaar geleden een nieuw idee. Maar met die 250 deelnemers is nu de eerste grote bulk over de berg. A nderen zullen volgen. Het is ook niet langer voorbehouden aan de grotere bedrijven. Je ziet ook heel veel kleine initiatieven. Het zijn de meest uiteenlopende dingen, van gebouwen tot transport of initiatieven in de afvalketen. Green Deals Dat het programma Lean & Green zelfstandig zou worden, is altijd de bedoeling geweest en dus niet het gevolg dat er minder geld beschikbaar is bij de overheid. Het is waar dat de overheidssubsidies zijn gekort als gevolg van de bezuinigingen, beaamt Siebe Riedstra. Wel wordt er veel tijd en energie gestoken in convenanten met het bedrijfsleven voor duurzame initiatieven: de Green Deals. Voor grote en middelgrote bedrijven maakt steeds vaker het duurzaamheidsprofel het onderscheid in de markt. Een baggerbedrijf zonder duurzaamheidsprofel krijgt vaak de opdracht gewoon niet. Je hoort ook in die 19

20 Politiek Een voorbeeld van hoe de overheid succesvol duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijfsleven ondersteunt: Lean and Green. Het programma is niet langer voorbehouden aan de grotere bedrijven, maar heeft nu deelnemers in de meest uiteenlopende gebieden. 20

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green.

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. De logistieke sector van ons land behoort tot de wereldtop. Maar die positie is niet onaantastbaar. Dat zien

Nadere informatie

Corporate social responsibility

Corporate social responsibility Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Corporate social responsibility investeren in een duurzame toekomst juli

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

VOLVO TRUCKS. H&S Transport. Ero dolor sit io dolorerat, commodo RUD TATUE TET ESSEQUISL INCIL DOLORERAESSI BLA COR AM, QUISSECTEM DO

VOLVO TRUCKS. H&S Transport. Ero dolor sit io dolorerat, commodo RUD TATUE TET ESSEQUISL INCIL DOLORERAESSI BLA COR AM, QUISSECTEM DO VOLVO TRUCKS VOLVO TRUCKS IS EEN UITGAVE VAN VOLVO TRUCK NEDERLAND NR. 1 2009 Ero dolor sit io dolorerat, commodo RUD TATUE TET ESSEQUISL INCIL DOLORERAESSI BLA COR AM, QUISSECTEM DO H&S Transport Totaaloplossing

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN SHELL VENSTER 01-2014 3 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 02 2015 STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN WERELDPRIMEUR OP NOORDZEE DE KROONBORG, EEN

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

Wereldwijde doorbraak uit Nederland

Wereldwijde doorbraak uit Nederland GEA nog veiliger door gasdetectie voorjaar 2014 Gas geven. In business, zorg, milieu en innovatie Dag diesel Verbod op vervuilende ontgassen van tankschepen Wereldwijde doorbraak uit Nederland Hallo LNG

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting onderzoeksrapport Panteia 4 Voorbij de waan van de dag 4 Transport in de afgelopen 50 jaar 6

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei SER magazine 53 e JAARGANG - THEMANUMMER: ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI SEPTEMBER 2013 Akkoord met grote reikwijdte Wiebe Draijer leidde de onderhandelingen Burgers, bedrijven en overheid Iedereen

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR Onderzoeksrapport, juni 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 1. Negatieve stemming 6 2. Grote waardering voor ondernemers, kennis en innovatie 9 3. Toekomst

Nadere informatie

current Enig idee hoe windmolens in de Noordzee terechtkomen? ontwerp. realisatie. maintenance croon.nl

current Enig idee hoe windmolens in de Noordzee terechtkomen? ontwerp. realisatie. maintenance croon.nl De Resolution kan de zes enorme palen aan de Werkzaamheden die zo moeilijk te overzien zijn zijkant van het schip laten zakken tot op de dat de meeste van onze concurrenten het niet bodem van de Noordzee.

Nadere informatie

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook!

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook! 阿 泰 奇 德 (Attached) 热 烈 祝 贺 荷 航 成 立 90 周 年 无 论 您 使 用 何 种 语 言, 都 请 举 杯, 为 荷 航 下 一 个 令 人 振 奋 的 90 年 祝 福! Attached félicite KLM pour son 90 ème anniversaire. Nous serions heureux de porter un toast aux prochaines

Nadere informatie

magazine Lifecycle Leasecontract

magazine Lifecycle Leasecontract magazine Lifecycle Leasecontract Uitgave 2015 24/7 al je vakinformatie Postbus 101 1260 Blaricum 087-8742062 info@autoleasewereld.nl Uw contactpersoon: Erik Nooij 06-14364885 erik.nooij@autoleasewereld.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie

sexy? 6 energie is Groene Oktober 2012newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1

sexy? 6 energie is Groene Oktober 2012newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 Oktober 2012newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 is Groene energie sexy? 6 Bernard Wientjes: Energietransitie biedt geweldige kansen 11 Schaliegas Onconventionele gassen zijn hot topic

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 J A A R V E R S L A G 2005 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 Overzicht van projectcategorieën 38 Erkende

Nadere informatie