RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o gelieerde ondernemingen. Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o gelieerde ondernemingen. Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload."

Transcriptie

1 RISICO-ANALYSE Voorbeeld Beheer BV e/o Gelieerde Ondernemingen Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload. Rapportage kan in eigen look en feel worden aangepast. Voorbeeld Beheer BV Intermediair XYZ BV Rapport /1 Naam Adviseur : Mr. X Voorbeeldweg 1, Voorbeeldstad

2 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 BEDRIJFSPROFIEL Voorbeeld BV... 7 RISICOPROFIEL & BEVINDINGEN... 9 PREVENTIE... 9 BEDRIJFSMIDDELEN BEDRIJFSACTIVITEITEN: LOGISTIEK PERSONEEL CONCLUSIE BIJLAGE(N) : VERZEKERINGSCHECKLIST

3 MANAGEMENTSAMENVATTING Voor u ligt de risicoanalyse die we voor u hebben gemaakt. Hierbij hebben we ons gebaseerd op het interview met u, de bedrijfsbezichtiging en de ter beschikking gestelde gegevens. We hebben uw bedrijfsprofiel vervolgens vertaald in uw unieke risicoprofiel. Ieder relevant risico dat deel uitmaakt van dit risicoprofiel wordt beschreven. In de vorm van een risicoadvies geven we aan op welke wijze met ieder risico kan worden omgegaan. Dat kan op vier manieren: - Het vermijden van het risico; - Het verminderen/voorkomen van het risico; - Het verzekeren van het risico; - Het zelf-dragen van het risico; Per risico hebben we in kaart gebracht in hoeverre uw huidige verzekeringsprogramma hiervoor al dan niet dekking biedt en wat de kwaliteit daarvan is. Er is voorts een analyse gemaakt van de huidige risicokosten (waaronder de kwaliteit van de huidige premiestelling). Het is de kunst om na een grondige risico-inventarisatie te komen van een onbewust (on)verzekerde situatie tot bewust (on) verzekerde situatie en dat met een doorlopend karakter. Onderstaand volgt een samenvatting van de uitkomsten naar aanleiding van de uitgevoerde risicoanalyse. Deze geven we deze weer per risicocluster. We hanteren daarbij de volgende clusters: - Bedrijfsmiddelen; - Bedrijfsactiviteiten; - Vervoer & Logistiek; - Personeel; - Preventie Bedrijfsmiddelen: Hier kan de adviseur puntsgewijs de hiaten/overlappingen inzake het bestaande verzekeringsprogramma benoemen. Niet relevante punten kunnen eventueel worden verwijderd. Bij het onderdeel bedrijfsmiddelen wordt gekeken naar de risico s die verband houden met uw eigendommen, oftewel de bedrijfsmiddelen die u inzet voor de uitoefening van uw onderneming. We hebben deze risico s afgezet tegen de wijze waarop deze op dit moment al dan niet zijn verzekerd. Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd: er is sprake van foutieve tenaamstellingen; bepaalde entiteiten zijn niet verzekerd; bepaalde entiteiten zijn onterecht verzekerd; er is sprake van onderverzekering; er is sprake van oververzekering; de verzekeringsstructuur bij de goederendekking is niet correct; huurderbelangen zijn niet/onvoldoende verzekerd; opslagtanks zijn niet verzekerd; niet alle locaties zijn gedekt; diverse verzekeraars dekken aanpalende risico s; er is sprake van samenloop met andere polissen; bedrijfsschade is niet verzekerd;

4 specifieke elektronica is niet verzekerd; geldswaarden zijn niet (voldoende) verzekerd; reconstructiekosten zijn onvoldoende verzekerd; de uitkeringstermijn op de bedrijfsschadepolis sluit niet aan; toeleveranciers zijn niet verzekerd; er is sprake van ongewenste garantiebepalingen; mallen/matrijzen zijn niet/onvoldoende verzekerd; machineschade is niet gedekt; machinebreukbedrijfsschade is niet gedekt; risico s, verband houdend met bovenloopkranen zijn niet correct verzekerd; de omvang van verzekeringsdekkingen sluiten niet aan bij uw behoefte; er is sprake van niet-marktconforme eigen risico s; de volgende risico s lijken onterecht verzekerd: Bedrijfsactiviteiten: Bij dit onderdeel staan we stil bij de risico s die verband houden met en/of voortvloeien uit uw bedrijfsactiviteiten. We hebben een vertaalslag gemaakt van uw bedrijfsprofiel naar uw risicoprofiel en hebben dat afgezet tegen de wijze waarop dit momenteel is verzekerd. Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd: er is sprake van foutieve tenaamstellingen; bepaalde entiteiten zijn niet verzekerd; bepaalde entiteiten zijn onterecht verzekerd de hoedanigheidomschrijving sluit niet aan bij de feitelijke bedrijfsactiviteiten; beroepsaansprakelijkheid is niet verzekerd; de risico s, verband houdend met de export naar USA/Canada is niet verzekerd; er is sprake van ongewenste uitsluitingen; er is sprake van niet-marktconforme verzekerde sommen; er is sprake van niet-marktconforme eigen risico s; er bestaat geen vrijheid wat betreft de terzijdestelling van de leveringsvoorwaarden; werkgeversaansprakelijkheid is niet/onvoldoende afgedekt; het opzichtrisico is niet/foutief verzekerd; er is sprake van onderverzekering; er is sprake van oververzekering; het verzekerde dekkingsgebied is ontoereikend; productenaansprakelijkheid niet verzekerd; diverse verzekeraars dekken aanpalende risico s; er is sprake van samenloop met andere polissen; recall is niet verzekerd; bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid is niet verzekerd; milieuschade is niet verzekerd; de volgende risico s lijken onterecht verzekerd: Logistiek: Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de risico s die verband houden met en/of voortvloeien uit uw vervoers- en transportactiviteiten. Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd: er is sprake van foutieve tenaamstellingen;

5 bepaalde entiteiten zijn niet verzekerd; bepaalde entiteiten zijn onterecht verzekerd; er is sprake van onderverzekering; er is sprake van oververzekering; er is sprake van ongewenste garantiebepalingen; het verzekerde dekkingsgebied is ontoereikend; de Incoterms zijn niet correct gehanteerd; er is onvoldoende aansluiting tussen het transport- en montagerisico; risico s, verband houdend met intern transporten zijn niet verzekerd; transport/verblijfsrisico s, verband houdend met deelname aan beurzen/tentoonstellingen zijn niet verzekerd; transportrisico s, verband houdend met het vervoer van monstercollecties / gereedschappen zijn niet verzekerd; laad-/losrisico s is niet (expliciet) verzekerd; het WAM-risico van meeneemheftrucks is niet verzekerd; vervoerdersaansprakelijkheid is niet correct verzekerd; er is sprake van samenloop met andere polissen; diverse verzekeraars dekken aanpalende risico s; transportbedrijfsschade is niet verzekerd; ingehuurde containers/trailers zijn niet verzekerd; de volgende risico s zijn (waarschijnlijk) onterecht verzekerd: Personeel: Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de risico s die verband houden met en/of voortvloeien uit uw personeel. De onderstaande opmerkingen zijn over het algemeen eerder te beschouwen als constateringen die aanleiding geven tot een verdere verdiepingsslag dan dat er sprake is van fouten en onvolledigheden. Samengevat hebben we de volgende zaken geconstateerd: er is geen (actuele) RI&E aanwezig er zijn geen maatregelen getroffen ten aanzien van preventiemedewerker er zijn geen maatregelen getroffen ten aanzien van een BHV-er er is geen (adequaat) verzuimprotocol van toepassing er is geen (onvoldoende) inzicht in verzuimcijfers tenaamstelling(en) zijn niet correct er is geen sprake van maximale integratie van dekkingen het verzuimrisico is niet afgedekt op een wijze die aansluit bij de CAO of de eigen loondoorbetalingstoezegging werkgeverslasten zijn niet meeverzekerd op de verzuimverzekering er is onvoldoende onderzocht of de wijze van dekking van het verzuimrisico aansluit bij de huidige organisatie het eigen risicodragerschap voor de Ziektewet is niet recentelijk onderzocht het eigen risicodragerschap voor de WGA is niet recentelijk onderzocht het WIA bodemrisico is niet verzekerd ondanks bepalingen in de CAO er is geen collectieve ongevallenverzekering ondanks bepalingen in de CAO op de collectieve ongevallenverzekering zijn stagiaires niet aangetekend premieniveaus zijn niet marktconform

6 Preventie: Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de maatregelen ter voorkoming van schade. Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd: Brand/Inbraak Elektrische installaties en apparaten worden niet periodiek gekeurd; Verwarmingsinstallaties worden niet periodiek gekeurd; Er wordt gerookt en er is geen sprake van veilige rookwarenafvoer; Formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden wordt niet gebruikt; Er is sprake van brandbare buitenopslag nabij de gebouwen; Acculaders worden niet vrijgehouden van brandbare materialen; Aanwezige brandbare vloeistoffen zijn niet opgesteld in een brandwerende berging; Er zijn geen brandblusmiddelen aanwezig; Brandblusmiddelen worden niet periodiek gekeurd; Bereikbaarheid van blusmiddelen is onvoldoende; Er zijn geen of onvoldoende afspraken gemaakt ten aanzien van sleutelbeheer; Er is geen inbraakmeldinstallatie aanwezig; Er is geen brandmeldinstallatie aanwezig; Opleverings- en/of periodieke keuringscertificaten van de inbraakmeldinstallatie ontbreken; Opleverings- en/of periodieke keuringscertificaten van de brandmeldinstallatie ontbreken; Wijze van afvalbehandeling/huishouding is onvoldoende; Er is geen calamiteitenplan; Er is sprake van onjuist gebruik van stekkers en stekkerdozen (stekkerdozen aansluiten op stekkerdozen/niet uitrollen kabelhaspels); Ontbreken back-up computerbestanden; Bliksembeveiliging ontbreekt; Overig Het preventieniveau is niet in overeenstemming met de verplichtingen vanuit uw polissen. Aanrijdbeveiliging ontbreekt; Overspanningsbeveiliging ontbreekt; Dakgoten en daken worden niet periodiek vrijgemaakt van bladafval, takken en overige zaken; Goederen worden niet vrij van de vloer opgeslagen (waterschade); Het preventieniveau is niet in overeenstemming met de verplichtingen vanuit uw polissen. Bovenstaande samenvatting is niet uitputtend. Zij geeft uitsluitend de rode draad binnen het huidige verzekeringspakket weer. In de risicoanalyse zelf wordt ieder risicoaspect in detail besproken en behandeld. Zoals u kunt zien, is het van essentieel belang om uw verzekeringsprogramma continue naadloos te laten aansluiten bij uw bedrijfs- en risicoprofiel, waarbij het zeker niet zo hoeft te zijn dat u alles verzekerd. In tegendeel, de risico s die u zelf kunt dragen hoeft u juist niet te verzekeren Wij adviseren u dan ook om periodiek opnieuw een risicoanalyse te laten uitvoeren. Uw onderneming verandert iedere dag door haar bedrijfsdynamiek. Dit geldt niet automatisch voor het verzekeringsprogramma. Daardoor ontstaan in de praktijk vaak de problemen! De onderneming kan dat eigenlijk niet helpen of voorzien. Die is in belangrijke mate afhankelijk van de advieskracht en het kennisniveau van de verzekeringsadviseur. Dat is zijn verantwoordelijkheidsgebied.

7 BEDRIJFSPROFIEL Voorbeeld BV Organigram Organigram wordt automatisch gegenereerd op basis van invoer in applicatie Voorbeeld Beheer BV Voorbeeld Holding BV (100%) Voorbeeld Werkmaatschappij (100%) Voorbeeld Beheer BV: Hoedanigheid: Beheersmaatschappij SBI Code: Totaal aantal werknemers: 0 Gemiddeld aantal uitzendkrachten: 0 Omzet: 0 Omzet intercompany: 0 Bruto marge: 0 Loonsom: 0 Gemaximeerde loonsom: 0 Sectorcode: Zakelijke dienstverlening I Eigenaar gebouwen: Eigenaar overige bedrijfsactiva: Voorbeeld Holding BV [100 %]: Hoedanigheid: SBI Code: Totaal aantal werknemers: 0 Holding en tevens eigenaar/exploitant van gebouwen.

8 Gemiddeld aantal uitzendkrachten: 0 Omzet: Omzet intercompany: Bruto marge: Loonsom: 0 Gemaximeerde loonsom: 0 Sectorcode: Zakelijke dienstverlening I Eigenaar gebouwen: Ja Eigenaar overige bedrijfsactiva: Voorbeeld Werkmaatschappij [100 %]: Hoedanigheid: SBI Code: Totaal aantal werknemers: 6 Gemiddeld aantal uitzendkrachten: 0 Omzet: Omzet intercompany: 0 Bruto marge: Loonsom: Gemaximeerde loonsom: Sectorcode: Groothandel I Eigenaar gebouwen: Eigenaar overige bedrijfsactiva: Ja Groothandel in en producent van koelsystemen. Tevens Reparatie/Montagedienst op locatie.

9 RISICOPROFIEL & BEVINDINGEN PREVENTIE Bouwkundige aspecten en Preventie worden overzichtelijk weergegeven U bent gevestigd op de volgende risicoadressen waarbij per risicoadres wordt aangegeven welke preventiemaatregelen en bouwtechnische gegevens van toepassing zijn: Voorbeeldweg 1, Voorbeeldstad: Gevel is opgetrokken uit: Overig gevelmateriaal: De draagconstructie van het pand is vervaardigd van: Overige draagconstructie: Gevelisolatie: Dak is vervaardigd van: Steen/hard Staal Staal Beton Minerale wol (glas of steenwol) Staal Overig dakmateriaal: Dakisolatie: Is er sprake van brandcompartimentering: Verwarmingsapparaten/installaties : Minerale wol (glas of steenwol) Ja CV Overige verwarmingsapparaten/installaties Onderhoud hoofdverwarmingsinstallatie : 1 x per jaar Onderhoudsperiode: Wordt de elektrische installatie periodiek gekeurd volgens NEN 3140: Hoe is de orde en netheid in het bedrijf? Wordt er gerookt? Wordt het formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden gebruikt: Staat er brandbare buitenopslag op het buitenterrein: De installatie is jonger dan 5 jaar Voldoende, er geldt een rookverbod Ja

10 Is er sprake van een gasflessenberging: Worden acculaders voldoende vrijgehouden van brandbare materialen: Staat er een frituurinstallatie/pan in het gebouw: Zijn er in het gebouw brandbare vloeistoffen aanwezig: Hoe groot is het vloeroppervlakte van de gebouwen: Zijn in het gebouw brandslanghaspels aanwezig: Geen brandbare materialen binnen 1 meter < 1000 m2 Ja Zijn in het gebouw handbrandblussers aanwezig: > 5 Worden de blusmiddelen periodiek gekeurd door een REOB erkend bedrijf: Andere keuringperiode: Is het gebouw voorzien van een elektronische inbraakmeldinstallatie: Is er sprake van hekwerk om de gebouwen: Is er sprake van camerabewaking op het buitenterrein: Is er buiten kantooruren altijd sprake van de aanwezigheid van directie, personeel of bewakingspersoneel: Is er sprake van verlichting op het buitenterrein: Is het gebouw voorzien van een automatische brandmeldinstallatie: Is er in het gebouw een sprinklerinstallatie aanwezig: Is er in het gebouw een kelder aanwezig: Worden de daken en goten periodiek vrijgemaakt van bladafval, takken en overige zaken: Dichtst bijstaande belending: Jaarlijks Ja, met VRKI Ja Gecertificeerd Nooit > 10 meter afstand Omschrijving van de belending Omschrijving van de vuurlast op het buitenterrein: Omschrijving van de wijze van afvalbehandeling: Omschrijving van de onderhoudstoestand van de gebouwen: Alle ramen en deuren voorzien van hang- en sluitwerk: Lage vuurlast Voldoende Voldoende Ja, zonder keurmerk

11 Beschikt uw bedrijf over een calamiteitenplan: Op welke afstand (km) is de dichtstbijzijnde brandweerpost gesitueerd: Bekend met de werkelijke opkomsttijd van de brandweer: Werkelijke opkomsttijd: Zijn alle locaties eenvoudig te bereiken voor de brandweer: Is er sprake van aanrijdbeveiliging: Is er sprake van bliksembeveiliging: Is er sprake van overspanningsbeveiliging: 10 Ja 4 minuten Beschrijving van het schadeverloop over de afgelopen 5 jaar: Schadeverloop bedrijfsmiddelen: Schadeverloop bedrijfsactiviteiten: Schadeverloop logistiek: 0

12 BEDRIJFSMIDDELEN Polisstructuur: Risicobeschrijvingen worden per onderdeel automatisch door Risk Explorer gegenereerd. Het uitgangspunt bij verzekeren is dat risico's met een aanpalend karakter zoveel mogelijk op een polis zijn ondergebracht. Dit voorkomt in geval van schade dat u te maken krijgt met meerdere verzekeraars, meerdere schade-experts, verschillende vervaldata, verschillende/dubbele eigen risico's en onderling afwijkende en/of conflicterende voorwaarden/ clausules. Uw materiele belangen heeft u verzekerd via diverse tussenpersonen en diverse verzekeraars. In het kader van bovenstaande adviseren wij om toe te werken naar 1 overkoepelende polis... Onder Risicoadvies geeft de adviseur zelf advies over vermijden, verminderen, verzekeren of accepteren van het risico of geeft andere opmerkingen / aandachtspunten naar aanleiding van bestaande polis. Tenaamstelling polis/verzekerden: De tenaamstelling van polissen dient aan te sluiten bij de feitelijke situatie. In beginsel zijn niet vermelde entiteiten niet verzekerd. Anderzijds kunnen ten onrechte (nog steeds) verzekerde entiteiten mogelijk nog rechten ontlenen aan polissen. Wij adviseren de tenaamstelling van de brandpolissen aan te passen in. Eigen risico: De meeste polissen kennen een standaard eigen risico per schadegeval. Het kan echter voorkomen dat een polis een (onbekend) verhoogd eigen risico kent. Dat kan in geval van schade een onbedoelde impact hebben op uw financiële situatie. Afhankelijk van uw financiële positie en risico-perceptie kunt u overwegen om te kiezen voor een vrijwillig verlaagd of verhoogd eigen risico. Het is van belang dat hiermee bewust wordt omgegaan. Gezien uw risicoperceptie adviseren wij om een eigen risico op te nemen van

13 Garantiebepalingen: Veel polissen kennen garantieclausules. Dat zijn expliciete polisbepalingen waaraan u dient te voldoen. Niet nakoming daarvan brengt het risico van onverzekerde schade of verhoogde eigen risico's met zich mee. In uw brandpolissen is de clausule brandbare buitenopslag opgenomen. U voldoet u momenteel niet aan. Wij adviseren u om. U bent gevestigd op de volgende risicoadressen: Risicoadres(sen) Herbouw waarde Waarde Huurdersbelang Waarde Inventaris / Bedrijfsuitrusting Voorbeeldweg 1 Voorbeeldstad Het is van belang dat alle risicoadressen correct zijn opgenomen in uw verzekeringsprogramma teneinde verzekeringsdekking te hebben in geval van schade. Polisdekking brandverzekering: Het is van belang dat uw huidige polisdekking aansluit bij uw risico-perceptie en verzekeringsbehoefte. Wellicht is uitbreiding/beperking van de dekking gewenst. Funderingen: De fundering van een gebouw kan beschadigd raken door bijvoorbeeld een brand of ontploffing. De kosten van herstel zijn veelal erg hoog en komen voor uw rekening indien u eigenaar bent. Funderingen zijn zelden standaard meeverzekerd maar kunnen desgewenst wel additioneel worden aangetekend op de polis.

14 Controle verzekerde bedragen bedrijfsmiddelen De verzekerde waarden in uw polis(sen) dienen aan te sluiten bij de werkelijke situatie. Volgens uw opgave dienen deze te zijn zoals weergegeven in de tabel Uw gebouw(en) is/zijn niet getaxeerd De gebouwen zijn niet getaxeerd. Taxatie conform artikel 7:960 BW is een hulpmiddel om te komen tot een vaststelling van de te verzekeren herbouwwaarde. Hiermee wordt (over het algemeen) onder- of oververzekering voorkomen. Het taxatierapport is bindend en is drie jaar geldig, mits deze is aangetekend in de polis. Indien uw polis voorts wordt voorzien van een indexclausule is het taxatierapport zes jaar geldig. Er is sprake van verhuur van gebouwen aan derden volgens onderstaande tabel: Risicoadres Verhuur Huurwaarde Hoedanigheid Voorbeeldweg 1, Ja Opslag veevoer Voorbeeldstad Er is sprake van verhuur van gebouwen aan derden. Deze verhuursituatie kan een verhoogd risico met zich meebrengen voor zowel u als de verzekeraar(s). Het is van belang dat de verzekeraar(s) op de hoogte is/zijn van de verhuursituatie. Als eigenaar en verhuurder van een gebouw waaraan schade is veroorzaakt, leidt u dubbel financieel nadeel. U kunt in dat geval immers ook nog te maken krijgen met derving van huurinkomsten over de periode die nodig is voor herstel.

15 Er is geen sprake van leegstand van gebouwen. Mocht er in het verleden wel sprake zijn geweest van verhuur, dan kan dit ten onrechte in de polis nog zijn opgenomen, hetgeen premieconsequenties kan hebben. De herbouwkosten voor een vervangend bedrijfsgebouw(en) zijn niet lager dan de verzekerde herbouwwaarde. Er zijn bovenmatige opruimingskosten te verwachten in verband met: Asbest aanwezig in pand. Opruimingskosten zijn kosten die gemoeid zijn met het opruimen van de restanten na een schade. Deze kosten kunnen hoog uitvallen. In de meeste polissen is een gemaximeerd bedrag opgenomen voor het verzekeren van opruimingskosten. De daadwerkelijke opruimingskosten kunnen hoger uitvallen dan het maximum bedrag waarvoor u verzekerd bent. Het verdient aanbeveling in een dergelijk geval de opruimingskosten te laten taxeren en dienovereenkomstig te verzekeren. Er is geen sprake van specifiek glas in het gebouw. Uw inventaris is getaxeerd echter het taxatierapport is komen te vervallen. Uw taxatierapport wat betreft de inventaris/bedrijfsuitrusting is komen te vervallen. Dat brengt als risico met zich mee dat de verzekerde waarden mogelijk niet langer in overeenstemming zijn met de werkelijke waarden. Er bevindt zich geen inventaris op locaties elders

16 Binnen het bedrijfsproces wordt geen gebruik gemaakt van mallen/matrijzen. U beschikt over de volgende bovenloopkra(a)n(en) Merk Waarde Tonnage Demag Tijdens werkzaamheden met (bovenloop)kranen kan er schade ontstaan aan de kranen zelf, maar u kunt er ook schade aan derden en andere zaken mee veroorzaken. Bovenloopkranen kunnen als werkmaterieel worden beschouwd. Binnen uw bedrijfsproces wordt van de volgende (kostbare) machines gebruik gemaakt: Merk Soort Waarde Max. hersteltermijn Vepack Wikkelmachine Er is sprake van sleutelmachines. Schaderisico's gekoppeld aan machines, is sterk verbonden aan het gebruik hiervan. De meest frequente schadeoorzaken zijn: o Eigen/verborgen gebreken; o Slijtage; o Menselijke bediening/fouten; o Systeemhaperingen; De kans dat machines schade oplopen door een oorzaak die niet door uw brandpolis wordt gedekt, is reëel aanwezig. Er is/zijn sleutelmachine(s) echter deze zullen bij uitval niet leiden tot productiestagnatie Er is geen sprake van kostbare elektronica.

17 U beschikt over contante geldswaarde binnen uw bedrijf die zich op de volgende locaties kunnen bevinden: Locatie Waarde Op bedrijfsadres Op priveadres 0 Tijdens transport 500 In een nachtkluis In veel bedrijven gaat contant geld om, zo ook in uw bedrijf. Regelmatig ontvangt en bewaart u dan geld of u vervoert geld naar de bank U kunt worden geconfronteerd met diefstal of verlies van contant geld (aanwezig in uw bedrijf of tijdens transport), maar ook met betalingen met vals geld. Van belang is om eveneens te kijken naar het frauderisico. Bij fraude kan men onderscheidt maken tussen externe fraude en interne fraude. Er is sprake van externe fraude zodra er fraude plaatsvindt van buitenaf. Denk hierbij aan oplichting of winkeldiefstal door bijvoorbeeld bezoekers/klanten. Een ander probleem, dat vaak erg onderschat wordt, is de interne fraude. Fraude die wordt gepleegd van binnenuit, al dan niet met hulp van buitenaf. Bij interne fraude zijn er dus medewerkers vanuit de eigen organisatie betrokken. Fraude kan leiden tot vermogensschade en kan bijvoorbeeld voortvloeien uit frauduleuze administratieve handelingen, uit het wegnemen van fysiek geld of het verduisteren van goederen. De maximale waarde van de goederenvoorraad bedraagt Het is van belang dat de maximale waarde van de goederenvoorraad correct is opgenomen in de betreffende polis. Hiervan kan zich maximaal op één risicoadres bevinden.

18 De waarde van uw goederenvoorraad fluctueert op jaarbasis waarbij de minimale waarde van de goederenvoorraad bedraagt De waarde van uw goederenvoorraad fluctueert. Indien uw goederenvoorraad is verzekerd voor een vast bedrag, brengt dit als risico met zich mee, dat u in feite doorlopend over- of onderverzekerd bent. Gelet op uw bedrijfs- en risicoprofiel adviseren wij u de zogenaamde goederendeclaratieclausule in de polis op te nemen. Hiermee wordt de kans op onderverzekering geminimaliseerd en betaalt u slechts premie over de gemiddeld daadwerkelijk aanwezige goederenvoorraad. Er kunnen zich goederen elders bevinden met een maximale waarde volgens onderstaande opgave: Externe adres(sen) Maximale goederen waarde Voorbeeldweg 11 Voorbeeldstad Uw goederen "elders" kunnen beschadigd raken of verloren gaan. Indien zich goederen "elders" kunnen bevinden, is het van belang dat de waarden en risicoadressen correct zijn opgenomen in de polis. U beschikt niet over een koel-/vrieshuis U dient goederen van derden niet te verzekeren tegen brand c.a. Er is sprake van buitenopslag volgens onderstaande tabel: Risicoadres Waarde buiten Voorbeeldweg 1, Voorbeeldstad Goederen op het buitenterrein zijn kwetsbaar en gevoelig voor bepaalde risicofactoren zoals bijvoorbeeld diefstal, storm en vandalisme. Beschadiging of verlies van goederen kan leiden tot financieel nadeel. De polisdekking van 'buitenopslag' wordt veelal door verzekeraars beperkt.

19 Een calamiteit binnen uw bedrijf leidt tot verlies van omzet. Dit houdt verband met de volgende risicoaspecten U bent gebonden aan uw huidige bedrijfsgebouw/vestigingslocatie. Herbouwtijd bedraagt maximaal 13 maanden. De maximale levertijd productiemachines bedraagt 2 maanden De maximale levertijd grondstoffen bedraagt 1 maanden De maximale tijd reconstructie bedrijfsadministratie bedraagt 1 maanden De maximale levertijd van uw machines bedraagt 2 maanden De tijd benodigd voor herstel van klantverlies is 6 maanden Een calamiteit binnen uw onderneming zal leiden tot omzetstagnatie. Na een calamiteit is het zaak dat u zo spoedig mogelijk weer het bruto winstniveau bereikt zoals dat was voor de calamiteit. Het financiële nadeel dat u leidt wordt omschreven als bruto winstbelang of bedrijfsschadebelang en bestaat uit vaste kosten en nettowinst/netto verlies. Wij adviseren in dit soort situaties een zogenaamde bedrijfsschadeverzekering. Deze heeft tot doel uw brutowinst (vast kosten/nettowinst) uit te keren na een calamiteit gedurende een vooraf overeengekomen termijn (uitkeringstermijn). Het is de bedoeling dat deze termijn aansluit bij de te verwachten periode die u nodig hebt om weer op het bruto winstniveau te komen, zoals dat was vóór de schade. Bij de bepaling van de uitkeringstermijn vormen de eerder genoemde risico aspecten het uitgangspunt: Uw antwoorden op de betreffende vragen leiden tot het volgende advies: - Verzekerde som , als 2-jaarbelang; - Uitkeringstermijn 104 weken Mocht u dit risico op dit moment hebben verzekerd, controleert u dan de verzekerde bedragen en de uitkeringstermijn. Mocht u op dit moment een extra kostenverzekering hebben, dan adviseren wij u om deze om te zetten in een bedrijfsschadeverzekering. Een Extra Kostenverzekering dekt namelijk slechts kosten voor bijvoorbeeld: Huur gebouwen voor tijdelijke huisvesting; Huur extra apparatuur; Extra transportkosten; Extra lonen, reiskosten personeel;

20 Een calamiteit bij één van uw toeleveranciers zou kunnen leiden tot omzetstagnatie. Het betreft de volgende leverancier(s): Leverancier Plaats Afhankelijkheids percentage Kuhltech GMBH Munchen 60 % U hebt aangegeven dat een calamiteit bij (één van) de volgende leverancier(s) impact zal hebben op uw bedrijfsvoering (omzet). Een dergelijke calamiteit kan derhalve leiden tot bedrijfsschade. Een calamiteit bij één van uw afnemers zou niet leiden tot een vorm van omzetstagnatie. Reconstructiekosten Onder reconstructiekosten worden verstaan de kosten die verband houden met het reconstrueren van uw bedrijfsadministratie in brede zin. Genoemde kosten kunnen hoog oplopen en kunnen leiden tot financieel nadeel. U beschikt niet over bovengrondse tanks. Overige opmerkingen:

21 BEDRIJFSACTIVITEITEN: Polisstructuur: Het uitgangspunt bij verzekeren is dat risico's met een aanpalend karakter zoveel mogelijk op een polis zijn ondergebracht. Dit voorkomt in geval van schade dat u te maken krijgt met meerdere verzekeraars, meerdere schade-experts, verschillende vervaldata, verschillende/dubbele eigen risico's en onderling afwijkende en/of conflicterende voorwaarden/clausules. Tenaamstelling polis/verzekerden: De tenaamstelling van polissen dient aan te sluiten bij de feitelijke situatie. In beginsel zijn niet vermelde entiteiten niet verzekerd. Anderzijds kunnen ten onrechte (nog steeds) verzekerde entiteiten mogelijk nog rechten ontlenen aan polissen. Eigen risico: De meeste polissen kennen een standaard eigen risico per schadegeval. Het kan echter voorkomen dat een polis een (onbekend) verhoogd eigen risico kent. Dat kan in geval van schade een onbedoelde impact hebben op uw financiële situatie. Afhankelijk van uw financiële positie en risico-perceptie kunt u overwegen om te kiezen voor een vrijwillig verlaagd of verhoogd eigen risico. Het is van belang dat hiermee bewust wordt omgegaan. Garantiebepalingen: Veel polissen kennen garantieclausules. Dat zijn expliciete polisbepalingen waaraan u dient te voldoen. Niet nakoming daarvan brengt het risico van onverzekerde schade of verhoogde eigen risico's met zich mee.

22 Hoedanigheidomschrijving: Het is van cruciaal belang dat de hoedanigheidsomschrijving op verzekeringspolissen naadloos aansluit bij uw feitelijke bedrijfsactiviteiten. In beginsel is uitsluitend schade gedekt die voortvloeit uit de gedefinieerde hoedanigheid. U bent eigenaar/exploitant van onroerend goed Risicobeschrijving Als eigenaar/exploitant van een gebouw bent u risicoaansprakelijk. Risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Eigenaren van een gebouw, opstallen of een gebrekkige zaak dragen aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door een gebouw, opstallen of een gebrekkige zaak. Verzekerde sommen: De verzekerde sommen dienen adequaat en marktconform te zijn. Er is geen sprake van advies/ontwerp/engineeringactiviteiten t.b.v. van derden Een ontwerp- en/of engineeringfout m.b.t. uw eigen producten kan leiden tot een eindproduct dat niet voldoet aan de specificaties en daardoor tot vermogensschade voor u.

23 U hebt aangegeven dat u zelf het ontwerp en de engineering verzorgt voor uw eigen producten. Fouten in dit proces kunnen naast mogelijke zaak- en letselschade ook leiden tot uitsluitend financiële schade. Hierbij moet meer worden gedacht aan een situatie dat het product/ bouwobject als zodanig niet stuk is, maar er toch schade ontstaat en kosten moeten worden gemaakt om het product/bouwobject zodanig te maken dat het kan worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel of functie. Het bovenstaande is niet standaard gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering. Omdat u zelf de ontwikkeling/engineering verzorgt, kunt u voor fouten in het ontwerp niet terecht bij een architect en/of ingenieursbureau. Een Design & Constructverzekering is ontwikkeld om dit soort risico s te dekken. U produceert goederen Ingevolge het BW bent u in beginsel 'kwalitatief aansprakelijk' voor schade die consumenten leiden door een 'ondeugdelijk product' dat u hebt geleverd. Dit wordt productaansprakelijkheid genoemd. U hanteert de volgende leveringsvoorwaarden: Leveringsvoorwaarde: eigen Uw leveringsvoorwaarden vormen de basis voor goede afspraken. Het is daarom van belang om uw leveringsvoorwaarden goed op te (laten) stellen en bestaande contracten periodiek na te lopen op actualiteit. Wij adviseren om de kwaliteit en actualiteit van uw leveringsvoorwaarden en contracten te laten screenen door een (huis)advocaat of leveringsvoorwaarden te hanteren die worden voorgeschreven door uw branche-organisatie. Het komt voor dat u inkoopvoorwaarden van klanten/opdrachtgevers dient te accepteren Door inkoopvoorwaarden van derden te accepteren verruimt u wellicht uw aansprakelijkheid in geval van een aansprakelijkheidsclaim.

RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o Gelieerde Ondernemingen

RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o Gelieerde Ondernemingen RISICO-ANALYSE Voorbeeld Beheer BV e/o Gelieerde Ondernemingen Voorbeeld Holding B.V. Adres : Voorbeeldweg 1, Zuidbroek Contactpers. : Dhr. A. Drenth E-mailadres : drenth@voorbeeld58zuidbroek.nl Door :

Nadere informatie

RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Holding e/o Gel. Ond. Voorbeeld BV. Sportlaan 2, 5654 FR Sportstad

RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Holding e/o Gel. Ond. Voorbeeld BV. Sportlaan 2, 5654 FR Sportstad RISICO-ANALYSE Voorbeeld Holding e/o Gel. Ond Voorbeeld BV RiskExplorer BV Rapport 17-06-2014/16 Adviseur : Robin Drenth Telefoon : 06-10000308 robindrenth@riskexplorer.nl Sportlaan 2, 5654 FR Sportstad

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie. Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst

BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie. Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst Versie Datum gesprek Adviseur E-mailadres Telefoonnummer Concept

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf Versie: definitief Dit rapport is voor u opgesteld door: zakelijk risicoadviseur en adviseur binnendienst Datum: 10 december 2014 adviseur e-mailadres

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

e-berichten 12 juli 2011 e-berichten 12 juli 2011

e-berichten 12 juli 2011 e-berichten 12 juli 2011 e-berichten 12 juli 2011 e-berichten 12 juli 2011 In deze e-berichten weer volop ruimte voor actuele zaken. Onze branche is immers voortdurend in beweging. Wij spelen bij het up-todate houden van uw bedrijfsverzekering(en)

Nadere informatie

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO FOSAG-Verzekeringsdienst Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl Onder het kopje: nieuws FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO Hoe werkt FOSAG Verzekeringsdienst FOSAG Verzekeringsdienst:

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Eigen vervoerverzekering Eigen vervoerverzekering Wij verzekeren je goederen 24 uur per dag tegen beschadiging, verlies of diefstal tijdens het vervoer met je eigen (bestel)auto. Onderweg, bij het laden

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6. Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen.

Inhoudsopgave 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6. Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen. De risicoscan van ABN AMRO > 02 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Overzicht met risico's en verzekeringsproducten 5 3 Risico's en oplossingen 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Bedrijfspand 8 3.3 Bedrijfsmiddelen 9 3.4

Nadere informatie

Extra kostenverzekering

Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Wij vergoeden de extra kosten die je bedrijf moet maken om te herstarten na schade zoals waterschade, brand/ontploffing of inbraak/diefstal. Denk aan kosten

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations RISICO S ZICHTBAAR MAKEN Advies op maat voor exploitanten van tankstations Exploitantenpolis De markt voor motorbrandstoffen groeit nauwelijks. Meer concurrentie, hybride/zuinige auto s en noodzakelijke

Nadere informatie

NnL. CAR-/Montagewijzer

NnL. CAR-/Montagewijzer CAR-/Montagewijzer Informatie over risico's in de bouw en ondersteuning bij uw advies Bouw- en installatiebedrijven lopen behoorlijke risico s. Zo komt het regelmatig voor dat een bouwof installatiebedrijf

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2016 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

RISICOANALYSE EN PREVENTIEADVIES ZAKELIJKE VERZEKERINGEN

RISICOANALYSE EN PREVENTIEADVIES ZAKELIJKE VERZEKERINGEN MODEL BUREAU D & O MODELBRIEF OPDRACHTBEVESTIGING RISICOANALYSE EN PREVENTIEADVIES ZAKELIJKE VERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hoving Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Financieel advies Zakelijke relatie Inventarisatie Zakelijk. U aangeboden door Van Wiggen & De Groot assurantiën 1 Inleiding Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw U bent ondernemer en zet u dagelijks in om uw opdrachtgevers

Nadere informatie

4. Aansprakelijkheid goed

4. Aansprakelijkheid goed 4. Aansprakelijkheid goed afgedekt 4. Aansprakelijkheid goed afgedekt 4.1. WAAR GEHAKT WORDT, VALLEN SPAANDERS De aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk een van de meest belangrijke verzekeringen

Nadere informatie

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Deze toelichting maakt onderdeel uit van uw polis. Bewaar deze toelichting dan ook bij uw verzekeringspapieren. De Algemene

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT Bedrijven

Aanvraagformulier voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT Bedrijven Tussenpersoon Algemeen 1 Naam bedrijf Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Emailadres Website 2a Rechtsvorm van het bedrijf 2b. Namen van dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen die meeverzekerd

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door AEGON Zakenpakket De zaken gaan altijd door Alles in één hand Het AEGON Zakenpakket bevat alle belangrijke schadeverzekeringen. Voor uw onderneming en voor uzelf. Alle verzekeringen sluiten naadloos op

Nadere informatie

Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws

Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl Onder het kopje: nieuws Hoe werken wij? WUTHRICH werkt o.a. samen met: uw brancheorganisatie FOSAG en NOA

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... AANVRAAGFORMULIER Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... AANVRAAGFORMULIER Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GARAGEPAKKET

AANVRAAGFORMULIER GARAGEPAKKET AANVRAAGFORMULIER GARAGEPAKKET ᴏ Offerte aanvraag ᴏ Aanvraag nieuwe verzekering, ingangsdatum ALGEMENE GEGEVENS Naam verzekeringsnemer Naam contactpersoon Adres Postcode Stad Risico-adres Postcode risico-adres

Nadere informatie

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? Claimcultuur, het maar raak claimen? Ook in Nederland toenemend claimbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Nadere informatie

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers Uw verzekeringen regelt u snel en gemakkelijk online! www.fatum-suriname.com U kiest voor FATUM, uw betrouwbare partner

Nadere informatie

Bijlage 1: CAO Schilders

Bijlage 1: CAO Schilders Bijlage 1: CAO Schilders CAO Schilders ARTIKEL 26 Arbeidsongeschiktheid 1. a. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer aanspraak op doorbetaling van het vast overeengekomen loon volgens de

Nadere informatie

Algemeen Inventarisatieformulier Advies zakelijke relatie

Algemeen Inventarisatieformulier Advies zakelijke relatie Algemeen Inventarisatieformulier Advies zakelijke relatie Afspraak gemaakt door Bedrijfsnaam Bestaande relatie / Nieuwe relatie Naam gesprekspartner: Telefoonnummer relatie (0 ) Naam adviseur Tijdstip

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS

AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - Bankrekeningnummer E-mailadres Website Risico-adres

Nadere informatie

Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs

Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs Kenmerken Algemeen Eén polis die zowel dekking biedt voor zuivere vermogensschade als voor zaak- en personenschade.

Nadere informatie

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf FATUM Compleet bedrijvenpakket Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf 1 Schade aan uw bedrijfspand, inventaris of goederen is één van de grootste risico s die uw onderneming loopt.

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Zakelijk Schade Inventarisatie/Analyse/Advies

Zakelijk Schade Inventarisatie/Analyse/Advies Kerngegevens zakelijke relatie Zakelijk Schade Inventarisatie/Analyse/Advies Bedrijfsnaam Bezoekadr. + nr. Postcode/Plaats soort relatie Postbus Postcode nieuw / bestaand Contactpers. Functie E-mail direct

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Zijn er meer bedrijven / instellingen gevestigd in het te verzekeren gebouw? Zo ja, soort bedrijf (omschrijving van de activiteiten / werkzaamheden)

Zijn er meer bedrijven / instellingen gevestigd in het te verzekeren gebouw? Zo ja, soort bedrijf (omschrijving van de activiteiten / werkzaamheden) AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - IBAN Datum van oprichting - - E-mailadres Website

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar en af te sluiten OOPakketkorting al vanaf

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006 Polisnummer 379/37900461 Tussenpersoon : 1 Boelaars & Lambert Groep B.V. Postbus 2324-3000 CH - ROTTERDAM Telefoon : 010-4433400 / orig.via TP: Nee Verzekeringnemer: cliëntnummer : 106710 Citymovers.nl

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel Schade & Inkomen www.nn.nl ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel De ZekerheidsCombinatie Detailhandel omvat een aantal schade verzekeringen, afgestemd op de in de

Nadere informatie

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07)

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Activiteiten Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel Als ondernemer in de detailhandel

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bedrijvenpakket

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bedrijvenpakket Allianz Nederland Schadeverzekering Bedrijvenpakket Eén advies om succesvol zaken te doen: zeg wat je doet, en doe wat je zegt Eén simpele oplossing voor al uw bedrijfsrisico s Risico s horen bij het ondernemerschap.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering. Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Uw project verzekerd van succes met de Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Tijdens bouwprojecten of installatiewerkzaamheden

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden NnL 1 Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties Bij het organiseren van festiviteiten,

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Voordeelpakket bedrijven. De zekerheid dat u verder kunt bij schade

Voordeelpakket bedrijven. De zekerheid dat u verder kunt bij schade Voordeelpakket bedrijven De zekerheid dat u verder kunt bij schade 2 Grip op uw bedrijfsrisico s Hoe ziet uw dag eruit als u het zonder computers moet doen? En hoe gaat uw bedrijf om met een grote schadeclaim?

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

Ledenvoordelen 2012 Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars 2012

Ledenvoordelen 2012 Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars 2012 Ledenvoordelen 2012 2 BBK Ledenvoordelen De BBK heeft een aantal interessante voordelen voor haar leden geregeld. Zo is er een pakket voor de zakelijke verzekeringen en de privéverzekeringen. Hiernaast

Nadere informatie

Uw horecabedrijf compleet verzekerd

Uw horecabedrijf compleet verzekerd Uw horecabedrijf compleet verzekerd 2 3 Uw bedrijfsrisico s beperkt Gebouw en inventaris Als horecaondernemer zorgt u dat uw klanten tevreden uw zaak verlaten. Service, kwaliteit en gastvrijheid zijn daarom

Nadere informatie

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB Pakket Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Employee benefits én de diverse oplossingen

Employee benefits én de diverse oplossingen Ieder nadeel heb z n voordeel, een gevleugelde uitspraak die z n doel niet mist Werkgevers- en werknemersvoorzieningen en Employee Benefits vragen de aandacht. Als werkgever en coach van een actief team

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Graag ontvangen wij een lijst van namen van alle firmanten en/of directieleden met daarbij de genoten opleiding...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Graag ontvangen wij een lijst van namen van alle firmanten en/of directieleden met daarbij de genoten opleiding... Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? AANVRAAGFORMULIER Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Als ondernemer

Nadere informatie

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen aanleveren gegevens premievaststelling 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

Voordeelpakket bedrijven. De zekerheid dat u verder kunt bij schade

Voordeelpakket bedrijven. De zekerheid dat u verder kunt bij schade Voordeelpakket bedrijven De zekerheid dat u verder kunt bij schade 2 Grip op uw bedrijfsrisico s Hoe ziet uw dag eruit als u het zonder computers moet doen? En hoe gaat uw bedrijf om met een grote schadeclaim?

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst Het Zicht ondernemerspakket Precies de zekerheid die u wenst In één keer verzekerd tegen nagenoeg alle risico s 2 Uw risico s in kaart gebracht Ondernemen betekent risico s lopen. Het is de kunst van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis)

Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis) Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis) 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving 2. Verzekerde

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Offerte-aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Offerte-aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde,

Nadere informatie

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus De onderneming Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres Postadres Postbus Telefoon Algemeen Telefoon Contactpersoon Fax E-mail Algemeen E-mail Contactpersoon

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer Reaal ZZP Pakket Voorwaarden Eigen Vervoer In de voorwaarden ZZP Eigen Vervoer leest u: Wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten (pagina 2). Waarvoor u wel en niet bent verzekerd (pagina 2

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers. Complete financiële. bescherming voor. u en uw bedrijf

AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers. Complete financiële. bescherming voor. u en uw bedrijf AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers Complete financiële bescherming voor u en uw bedrijf Zeker voor startende ondernemers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn, tegen een gunstige premie.

Nadere informatie

0 Inhoudsopgave. 4.1 Ziekengeld Daggeldpolis... 6 4.2 Ziekengeld Calamiteiten Polis... 6

0 Inhoudsopgave. 4.1 Ziekengeld Daggeldpolis... 6 4.2 Ziekengeld Calamiteiten Polis... 6 0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...2 2 INKOMEN EN VERMOGEN...3 2.1 Aansprakelijkheid... 3 2.2 Rechtsbijstand... 3 2.3 Arbeidsongeschiktheid... 3 2.4 Bedrijfsschade... 4 2.5 Beroepsaansprakelijkheid... 4 2.6

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie