SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst"

Transcriptie

1 SVSO FOSAG-Verzekeringsdienst Presentatie kunt u downloaden op: Onder het kopje: nieuws

2 FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO

3 Hoe werkt FOSAG Verzekeringsdienst FOSAG Verzekeringsdienst: samenwerking tussen FOSAG en WUTHRICH In overleg met U bekijken we wat uw risico s zijn Ons motto: verzeker de risico s die je zelf niet kunt dragen Ons doel : u bent met uw beroep bezig en wij met ons beroep

4 Waar gaan we het over hebben? Kort of langdurig ziekteverzuim van uw medewerkers Het risico dat u als eigen baas langdurig ziek wordt Foutjes op de bouw Milieuschade Schade die u of uw medewerkers veroorzaken aan anderen Uw opdrachtgevers betalen niet U wilt ooit eens stoppen met werken

5 Ziekteverzuim Verplichtingen en Risico s voor u als werkgever: Het salaris doorbetalen gedurende 2 jaar Alles eraan doen om de medewerker zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen Tijdelijk een vervanger zoeken voor de zieke medewerker

6 De oplossing van FOSAG Verzekeringsdienst Ziekteverzuimverzekering: die de loondoorbetalingsverplichting de eerste 2 jaar overneemt werkgeverslasten tot maximaal 60 % meeverzekert, elders vaak tot maar 25 % scherpe premie, soms wel tientallen procenten goedkoper Verzuimloket (digitaal mogelijk) voor: ziek- en hersteldmelding in de gaten houden van wettelijke regels rondom zieke medewerkers snelle uitbetaling van het ziekengeld

7 De Arbodienst Onlosmakelijk onderdeel bij verzuim Koppeling met uw verzuimverzekering Besparing op de kosten voor Arbodienst Korting bedraagt 50 per medewerker per jaar Let op! Niet elke arbodienst geeft de ziekmelding door aan de verzekeraar > 2x melden!!!

8 Ontwikkelingen & Trends Stijging in verzuimlasten waardoor premies aanzienlijk verhoogd zijn : FOSAG verzekeringsdienst biedt u alternatieven Medewerkers met aanstelling voor bepaalde tijd in de toekomst ook uw risico voor ziekteverzuim : FOSAG Verzekeringsdienst houdt u op de hoogte Let op! Medewerker komt na 2 jaar toch in de WIA Beeindig de arbeidsovereenkomst

9 U wordt zelf ziek Vanaf de eerste dag dat u ziek bent is er geen wettelijke voorziening, dus Geen inkomen Extra kosten omdat u tijdelijk iemand moet inhuren Lasten gaan door Opdrachtgevers willen dat de klus afkomt!

10 De oplossing van FOSAG Verzekeringsdienst Een arbeidsongeschiktheidsverzekering: die past bij uw persoonlijke situatie die een eindleeftijd heeft van 65 jaar die uitkeert als u uw beroep niet meer kunt uitoefenen met de mogelijkheid van een sommenverzekering (verzekerde rente is de grondslag voor de uitkering) die een extra premiekorting kent voor de FOSAG- leden

11 Ontwikkelingen & Trends In het verleden gekozen voor eindleeftijd 55 of 60 Nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering of aanpassen bestaande verzekering te kostbaar of in het geheel niet mogelijk Oplossing; ongevallenverzekering: een vaste uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit Premie lager dan zuivere arbeidsongeschiktheidsverzekering

12 Ziek zijn of overlijden? Een dringende oproep: Wat gebeurt er als u komt te overlijden? Hypotheek wordt doorgaans geheel of gedeeltelijk afgelost Uitvaartkosten zijn in voorzien Maar hoe zit het dan met: Kosten voor gas, licht en water, boodschappen, studie van de kinderen, auto voor de deur, onderhoud van het huis Deze sheet geven wij mee als huiswerk!!!!

13 De oplossing van FOSAG Verzekeringsdienst Een overlijdensrisico-verzekering waarbij: het verzekerd kapitaal is vastgesteld aan de hand van uw persoonlijke situatie de laagste premie kent te allen tijde opzegbaar is voor uw pensioenopbouw, oude dag, een bankspaarproduct als oplossing voor- en nadelen van de FOR

14 Ontwikkelingen Op pensioendatum is opgebouwde FOR niet aanwezig; Euro s ontbreken of niet volledig FOR dotatie vanaf 1 januari 2012 maximaal ( )

15 Schade die u of uw medewerkers toebrengen aan derden Materiële schade maar ook letselschade! Schade veroorzaakt door onderaannemers Schade aan zaken waaraan u werkt of heeft gewerkt Schade vervoorzaakt door leerlingen of ingeleend personeel Milieuschade op eigen locatie of elders

16

17 Vraagje? Stel u was de aannemer van dit winkelcentrum Kunt u deze schade plus de gevolgen, denk aan sluiten van winkels, opvang van bewoners in hotels en evt. milieuschade verhalen op uw 1. CAR verzekering 2. AVB verzekering 3. Uitgebreide Brandverzekering

18 Antwoord Niet op de CAR verzekering; onderhoudstermijn is reeds verlopen Niet op de AVB verzekering; in verband met verjaring en dat dit risico vaak wordt uitgesloten Niet op de Uitgebreide Brand verzekering; het is geen gedekte schadegebeurtenis

19 En milieu? Vervuild bluswater, omgevingschade etc. etc.

20 Milieuschadeverzekering Elke vorm van milieuschade: m.u.v. opzet enz. Geen vraag over: wie is er nu aansprakelijk? Dekking eigen locatie of locatie waar u werkzaamheden verricht. Brandverzekering: alleen opruimen van beschadigde verzekerde zaken dus geen grond Aansprakelijkheidsverzekering: geen dekking voor milieuschade aan bodem en water.

21 Werkmaterieel 1. Verzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf

22 Antwoord Nee, is uitgesloten Waarom: omdat het een motorrijtuig is

23 De oplossing van FOSAG Verzekeringsdienst Werkmaterieel verzekering Let op! Niet alleen voor uw eigen werkmaterieel maar ook in het geval u werkmaterieel inhuurt Schade aan de last wel gedekt Let op de voorwaarden met de verhuurder

24 De oplossing van FOSAG Verzekeringsdienst Aansprakelijkheidsverzekering van FOSAG dekking voor schade aan zaken die u in behandeling heeft Treedt u op als aannemer dan CAR verzekering op maat en per project te verzekeren Let op!! ingeleend personeel en leerlingen melden: u treedt op als werkgever dus verantwoordelijk voor schade die zij veroorzaken

25 Ontwikkelingen & Trends U doet meer dan alleen schilderen, u bestelt ook het glas. Er onstaat schade aan het glas tijdens het plaatsen hiervan Geen dekking op uw aansprakelijkheidsverzekering u treedt op als leverancier Wel dekking op CAR verzekering onder rubriek het werk

26 Ontwikkelingen & Trends (vervolg) U bent niet de leverancier van het glas. Schade aan glas door verkeerd schuren Schade is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van FOSAG Valt onder opzichtdekking

27 Wat kunnen we doen om schade te voorkomen en/of te beperken Orde en netheid Veilige werkomgeving Oplettendheid Duidelijke instructies Brandgevaarlijke werkzaamheden : extra aandacht voor blusmiddelen etc. Preventie kost geld maar levert ook financieel voordeel op

28 Kredietverzekering Uw opdrachtgevers betalen niet! Waarom een kredietverzekering? Onderzoek naar kredietwaardigheid van de nog niet bekende opdrachtgever Probeert openstaande vorderingen alsnog voor u te innen Verleent dekking bij vermoedelijke insolventie en of faillissement

29 Verzoek om een afspraak Naam: Bezoekadres: Telefoonnummer overdag Wenst een afspraak met een accountmanager van FOSAG Verzekeringsdienst