Fysica Prof. Hubert Thierens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fysica Prof. Hubert Thierens"

Transcriptie

1 Fysica Prof. Hubert Thierens 1. Examenvragen De topics waar Thierens veel belang aan hecht tijdens zijn lessen moet je goed voorbereiden!!! (Dus telkens als hij bij heeft gezegd: Waarde studenten! Hier durf ik wel eens een vraag over stellen op het examen moet je zeker aandacht aan vestigen) LET OP: leer niet enkel onderstaande vragen van buiten, het kan goed zijn dat ze hier niet allemaal tussen staan. De vragen zijn enkel een hulpmiddel. Zorg gewoon dat je zijn cursus perfect beheerst!! Het belangrijkste is dat je begrijpt wat ge opschrijft!!! LET OP: Het kan natuurlijk ook altijd dat prof Thierens tijdens de les ook nog andere vragen heeft gezegd, buiten deze die hier vermeld staan. Je krijgt 2 vragen theorie en 2 oefeningen (dezelfde als in de oefeningenles andere getallen-). Daarnaast moet je nog 1 van de 3 practica eens kort overdoen. De vragen van professor Thierens zijn o.a.: DEEL I : BEGRIPPEN UIT DE KLASSIEKE MECHANICA Hoofdstuk I : Kinematica 1) Geef de afleiding van een beweging met constante versnelling in een vlak (de Projectielbaan!) (p.14-16) Hoofdstuk III : Arbeid en energie 2) Geef de stelling van arbeid en energie + afleiding (p38-40) 3) Leidt de Wet van behoud van mechanische energie af met als toepassing de ideale veer! (p.46-50) Hoofdstuk IV : Hoeveelheid van beweging en impuls 4) Geef de ééndimensionale botsing van twee lichamen (p ) + 2-dimensionaal (p.67-69) Hoofdstuk V : Dynamica van een rotatiebeweging 5) Leidt de uitdrukking van de centripetale kracht van een cirkelvormige beweging af uitgaande van de tweede wet van Newton voor de rotatiebeweging!!! (p ) 6) Geef het parallelle-as theorema voor het traagheidsmoment van een star lichaam (Regel van Steiner) (Ook belangrijk! Ken uw traagheidsmomenten voor een ring en schijf van buiten; ook wel belangrijk voor in uw oefeningen) (p ) 7) Geef de definitie van de kinetische rotatie energie, dewelke leidt tot het begrip kinetische energie bij een gecombineerde translatie rotatie beweging van een star lichaam (rollen)!!(p.86-89) 8) Leidt uit de rotatie van een onvervormbaar lichaam om een vaste as de tweede wet van newton af voor de rotatiebeweging van een lichaam. (p ) DEEL II : MECHANICA VAN DE FLUÏDA Hoofdstuk II : Dynamica van de fluïda 9) Ideale fluïda : de vergelijking van Bernouilli. Begrip dynamische druk+ toepassingen (p ) - 1 -

2 10) Laminaire stromingen en de wet van Poiseuille (HEEL BELANGRIJK) + Toepassing op Drukverloop in het circulatiesysteem (p p ) 11) Sedimentatie + centrifuge (p ) Hoofdstuk III : Oppervlakte- en diffusieverschijnselen 12) De wet van laplace (p ) + toepassingen (zeepbelmodel etc.) (p ) DEEL III : BEGINSELEN VAN DE THERMODYNAMICA Hoofdstuk I : Warmte en de eerste wet van de thermodynamica 13) Warmtetransport!! (p ) 14) De eerste wet van de thermodynamica (p ) Hoofdstuk II : Entropie en de tweede wet van de thermodynamica 15) De carnotcyclus + toepassing (p ) DEEL IV : ELEKTRICITEIT EN MAGNETISME Hoofdstuk I : Lading en elektrische potentiaal 16) De elektrische dipool (p ) 17) De elektrische potentiaal (p ) 18) De rustmembraanpotentiaal van een cel (p ) Hoofdstuk II : Elektrische stromen 19) Capaciteit en condensatoren + diëlektricum (p ) + toepassing: voortgeleiding van de actiepotentiaal in zenuwen (p ) Hoofdstuk III : Het magnetisch veld 20) Krachtmoment uitgeoefend door het magnetisch veld op een stroomkring werking van de ampère- en voltmeter (p ) 21) Het magnetisch veld veroorzaakt door een elektrische stroom (p ) 22) Geef wet van Faraday + leidt via het inductieverschijnsel de omzetting van mechanische energie naar elektrische energie af. (p ) 23) Ferromagnetisme (p ) Hoofdstuk IV : Wisselstromen 24) Geef een stroomkring weer bestaande uit een parallelschakeling van R,L en C elementen en eenbron van EMK Vε + stroomdoorgang door het lichaam bij wisselspanning (p ) (OPGELET: hij kan ook het L element uit de vraag laten) DEEL V : ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN EN OPTICA Hoofdstuk I : Elektromagnetische golven 25) Biologische effecten van elektromagnetische straling (p ) Hoofdstuk II : Optica 26) Breking en reflectie + endoscopie!! (p ) 27) Bespreek de werking van de fase-contrast- en fluorescentiemicroscoop 28) Bespreek het oog als optisch instrument - 2 -

3 Examenvragen uit de vorige jaren. theorie: - bereken de impedantie van een wisselstroomketen waarbij L,RenC in parallel geschakelt zijn, geef de stroomdoorgang door het lichaam bij de mens en de effecten - regel van steiner+toepassen op kinetische rotatieenergie+bereken de snelheid van een cylinder die van een berg afrolt met hoogte h en uw traagheidsmoment vd cylinder geeft ze u. - wet van poisseule - carnot cyclus. - Wet van bernouilli - 1 dimensionale botsing - 2 dimensionale botsing oefeningen : De oefeningen zijn dezelfde als tijdens de practica, enkel de getallen zijn anders - oef 7 van reeks 5 ( de duikboot) - oef 9 van reeks 3 ( de koffer, arbeid berekenen van f en fw) - Oefening over botsing met 2 bootjes en een hoek van 20 (weet ni welke nr) - schakeling(nr 8 reeks 6) - RC keten, 1 van de laatste oefeningen - Tarzan die aan slinger hangt. - Auto dat over afgrond gaat 2. Inhoudstabel DEEL I: BEGRIPPEN UIT DE KLASSIEKE MECHANICA Hoofdstuk I : Kinematica Inleiding Plaatsbepaling Vectoren Scalairen en vectoren Vectorsom : de geometrische methode Ontbinden van vectoren in componente Producten met vectoren Snelheid en versnelling Snelheid Versnelling Toepassingen : enkele soorten beweging De eenparige rechtlijnige beweging De eenparig versnelde rechtlijnige beweging Beweging met constante versnelling in een vlak

4 De eenparige cirkelvormige beweging Rotatiebeweging van een star lichaam om een vaste as...19 Hoofdstuk II : Dynamica Basisbegrippen De wetten van Newton De eerste wet van Newton : de traagheidswet De tweede wet van Newton : verband tussen kracht en versnelling Derde wet van Newton : actie en reactie Meten van krachten Enkele belangrijke krachten Zwaartekracht De normaalkracht en de trekkracht Wrijvingskrachten Pseudokrachten Toepassingen Algemene werkwijze Voorbeeld v/e eenparige cirkelvormige beweging: een voertuig i/e vlakke bocht Voorbeeld van de dynamica van het hellend vlak...30 Hoofdstuk III : Arbeid en energie Het begrip arbeid Arbeid verricht door een veranderlijke kracht Veranderlijke kracht met vaste richting Veranderlijke kracht Algemeen Stelling van arbeid en energie Het eendimensionaal geval met F constant Eendimensionaal geval F verandert in grootte Algemeen geval : F verandert in grootte en richting Arbeidstempo of vermogen Potentiële energie van een systeem Conservatieve en niet-conservatieve krachten Het begrip potentiële energie Wet van behoud van mechanische energie Toepassing : de ideale veer Wet van behoud van totale energie...50 Hoofdstuk IV : Hoeveelheid van beweging en impuls Soorten bewegingen Het massamiddelpunt Beweging van het massamiddelpunt Hoeveelheid van beweging of lineair moment Wet van behoud van lineair moment of van hoeveelheid van beweging Botsingen : impuls van een kracht Botsingsprocessen Impuls van een kracht Behoud van hoeveelheid van beweging bij botsing tussen lichamen De ééndimensionale botsing van twee lichamen Twee- en driedimensionale botsingen

5 Hoofdstuk V : Dynamica van een rotatiebeweging Moment van een kracht Het angulair moment (impulsmoment) van een deeltje Verband tussen het angulair moment en het krachtmoment Toepassing : een eenparig om een vaste as roterende puntmassa Angulair moment van een systeem van deeltjes Verband tss het totaal angulair moment e/h krachtmoment v/d uitw. krachten Toepassing op specifieke twee- en meerdeeltjes systemen Angulair moment van een star lichaam : het traagheidsmoment om een as Het parallelle-as theorema voor het traagheidsmoment van een star lichaam (Regel van Steiner) De kinetische rotatie energie De kinetische energie bij een gecombineerde translatie rotatiebeweging van een star lichaam (rollen) De rotatie van een onvervormbaar lichaam om een vaste as Wet van behoud van angulair moment Verband tussen hoeksnelheid en traagheidsmoment bij rotatie om een hoofdtraagheidsas als het moment van de uitwendige krachten nul is Toepassingen van de wet van behoud van angulair moment...95 DEEL II : MECHANICA VAN DE FLUIDA Hoofdstuk I : Statica van de fluïda Eigenschappen van vloeistoffen Druk en dichtheid De drukverandering in een fluïdum in rust Het beginsel van Pascal en het beginsel van Archimedes Het meten van druk De kwikbarometer van Torricelli De open-buis manometer Hoofdstuk II : Dynamica van de fluïda Algemene concepten in de dynamica van de fluïda De continuïteitsvergelijking Ideale fluïda : de vergelijking van Bernouilli Toepassingen van de vergelijking van Bernouilli De Venturimeter De dynamische stijgkracht Het rotatieeffect op een bal Stroming van reële vloeistoffen : viscositeit Laminaire stromingen en de wet van Poiseuille De viscositeitscoëffieciënt η De wet van Poiseuille Toepassing van de hydrodynamica op de bloedsomloop Hemodynamica Viscositeit van het bloed Drukverloop in het circulatiesysteem De onbloedige arteriële bloeddrukmeting Sedimentatie

6 De wet van Stokes Sedimentatie met een centrifuge Hoofdstuk III : Oppervlakte- en diffusieverschijnselen Oppervlaktespanning De wet van Laplace De zeepbelgeometrie Het gebogen vloeistofoppervlak Toepassingen van de wet van Laplace De oppervlaktespanning van de alveolen De Caissonziekte Diffusie als transportverschijnsel Osmotische druk en osmolariteit Osmotische druk Osmolariteit DEEL III : BEGINSELEN VAN THERMODYNAMICA Hoofdstuk I : Warmte en de eerste wet van de thermodynamica Inleiding Het begrip temperatuur Uitzettingsprocessen Vaste stoffen Vloeistoffen Het begrip warmte Warmtetransport Conductie Convectie Straling Het mechanisch equivalent van warmte De toestandsvergelijking van een ideaal gas De eerste wet van de thermodynamica Hoofdstuk II : Entropie en de tweede wet van de thermodynamica Omkeerbare en niet-omkeerbare processen De Carnotcyclus De tweede wet van de thermodynamica Het begrip entropie Omkeerbare processen Niet-omkeerbare processen DEEL IV : ELEKTRICITEIT EN MAGNETISME Hoofdstuk I : Lading en elektrische potentiaal Lading en materie De wet van Coulomb De elektrische veldvector en krachtlijnen De elektrische veldvector De krachtlijnenvoorstelling van het elektrisch veld De elektrische pool

7 Het elektrisch veld op een afstand r langs de middelloodlijn op de verbindingsrechte tussen beide ladingen Een dipool in een homogeen elektrisch veld Elektrisch potentiaal Het begrip elektrisch potentiaal Potentiaalverschil tussen twee punten in een homogeen elektrisch veld Potentiaal bij een puntlading Potentiaal bij een geïsoleerde geleider Elektrische potentiële energie De rustmembraanpotentiaal van een cel De actiepotentiaal Hoofdstuk II : Elektrische stroomkringen Elektromotorische kracht Elektrische stroom Elektrische weerstand De enkelvoudige stroomkring met één ohmse weerstand Netwerken van weerstanden Weerstanden in serie-equivalente weerstand Weerstanden in parallel-equivalente weerstand Meervoudige netwerken van weerstanden Capaciteit en condensatoren De vlakke plaat condensator Capaciteit met diëelektricum Netwerken van condensatoren Condensatoren in parallel Condensatoren in serie R-C ketens Voortgeleiding van de actiepotentiaal in zenuwen Mergloze zenuwvezels Zenuwvezels met myelineschede Hoofdstuk III : Het magnetisch veld Definitie van de magnetische veldvector B Magnetische kracht op een stroom Krachtmoment uitgeoefend door het magnetisch veld op een stroomkring Het magnetisch veld veroorzaakt door een elektrische stroom : de wet van Ampère Elektromagnetische inductie : de wet van Faraday Het begrip magnetische flux De inductie-wet van Faraday De wet van Lenz Omzetting vn mechanische nr elektrische energie via het inductieverschijnsel Toepassingen van het inductieverschijnsel : generatoren Zelfinductie Ferromagnetisme Para- en ferromagnetisme Remanent magnetisme Magnetisatie : elektromagneten

8 Hoofdstuk IV: Wisselstromen Karakteristieken van wisselspanning De effectieve waarde van de wisselspanning De impedantie van een wisselstroomketen Stroomdoorgang door het lichaam bij wisselspanning DEEL V : ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN EN OPTICA Hoofdstuk I : Elektromagnetische golven Stralingsbronnen Uitgebreide bronnen Bronnen op atomaire schaal Het elektromagnetisch spectrum Biologische effecten Het ioniserend spectrum: X- en γ- stralen Het optisch spectrum: UV- straling, zichtbaar licht, IR-straling Microgolven korte golven Hoofdstuk II : Elektrische stroomkringen Golffronten en lichtstralen Breking en reflectie Reflectie- en brekingshoek Totale inwendige reflectie Optical fibers en de endoscoop Lenzen Convergerende en divergerende lenzen De dunne-lenzenformule Lenzenaberraties Diffractie Superpositie van golven Onderscheidend vermogen van een optisch instrument Lichtabsorptie Lasers Principe De HeNe laser Andere lasers Hoofdstuk III : Optica van het oog Optica van media met verschillende brekingsindex Oog als optisch systeem De resolutie van het oog: gezichtsscherpte (visus) Correcties bij afwijkingen van het oog als optisch systeem Hoofdstuk IV: Microscopie Principe van de microscoop Lichtmicroscopie met Köhler verlichting Belichting en beeldvorming Het objectief Condensor Fase contrast microscopie

9 4.4. Fluorescentiemicroscopie Confocale microscopie Elektronenmicroscopie Examenvragen De topics waar Thierens veel belang aan hecht tijdens zijn lessen moet je goed voorbereiden!!! (Dus telkens als hij bij heeft gezegd: Waarde studenten! Hier durf ik wel eens een vraag over stellen op het examen moet je zeker aandacht aan vestigen) LET OP: leer niet enkel onderstaande vragen van buiten, het kan goed zijn dat ze hier niet allemaal tussen staan. De vragen zijn enkel een hulpmiddel. Zorg gewoon dat je zijn cursus perfect beheerst!! Het belangrijkste is dat je begrijpt wat ge opschrijft!!! LET OP: Het kan natuurlijk ook altijd dat prof Thierens tijdens de les ook nog andere vragen heeft gezegd, buiten deze die hier vermeld staan. Je krijgt 2 vragen theorie en 2 oefeningen (dezelfde als in de oefeningenles andere getallen-). Daarnaast moet je nog 1 van de 3 practica eens kort overdoen. De vragen van professor Thierens zijn o.a.: DEEL I : BEGRIPPEN UIT DE KLASSIEKE MECHANICA Hoofdstuk I : Kinematica 1) Geef de afleiding van een beweging met constante versnelling in een vlak (de Projectielbaan!) (p.14-16) Hoofdstuk III : Arbeid en energie 2) Geef de stelling van arbeid en energie + afleiding (p38-40) 3) Leidt de Wet van behoud van mechanische energie af met als toepassing de ideale veer! (p.46-50) Hoofdstuk IV : Hoeveelheid van beweging en impuls 4) Geef de ééndimensionale botsing van twee lichamen (p ) + 2-dimensionaal (p.67-69) Hoofdstuk V : Dynamica van een rotatiebeweging 5) Leidt de uitdrukking van de centripetale kracht van een cirkelvormige beweging af uitgaande van de tweede wet van Newton voor de rotatiebeweging!!! (p ) 6) Geef het parallelle-as theorema voor het traagheidsmoment van een star lichaam (Regel van Steiner) (Ook belangrijk! Ken uw traagheidsmomenten voor een ring en schijf van buiten; ook wel belangrijk voor in uw oefeningen) (p ) 7) Geef de definitie van de kinetische rotatie energie, dewelke leidt tot het begrip kinetische energie bij een gecombineerde translatie rotatie beweging van een star lichaam (rollen)!!(p.86-89) 8) Leidt uit de rotatie van een onvervormbaar lichaam om een vaste as de tweede wet van newton af voor de rotatiebeweging van een lichaam. (p ) DEEL II : MECHANICA VAN DE FLUÏDA Hoofdstuk II : Dynamica van de fluïda - 9 -

10 9) Ideale fluïda : de vergelijking van Bernouilli. Begrip dynamische druk+ toepassingen (p ) 10) Laminaire stromingen en de wet van Poiseuille (HEEL BELANGRIJK) + Toepassing op Drukverloop in het circulatiesysteem (p p ) 11) Sedimentatie + centrifuge (p ) Hoofdstuk III : Oppervlakte- en diffusieverschijnselen 12) De wet van laplace (p ) + toepassingen (zeepbelmodel etc.) (p ) DEEL III : BEGINSELEN VAN DE THERMODYNAMICA Hoofdstuk I : Warmte en de eerste wet van de thermodynamica 13) Warmtetransport!! (p ) 14) De eerste wet van de thermodynamica (p ) Hoofdstuk II : Entropie en de tweede wet van de thermodynamica 15) De carnotcyclus + toepassing (p ) DEEL IV : ELEKTRICITEIT EN MAGNETISME Hoofdstuk I : Lading en elektrische potentiaal 16) De elektrische dipool (p ) 17) De elektrische potentiaal (p ) 18) De rustmembraanpotentiaal van een cel (p ) Hoofdstuk II : Elektrische stromen 19) Capaciteit en condensatoren + diëlektricum (p ) + toepassing: voortgeleiding van de actiepotentiaal in zenuwen (p ) Hoofdstuk III : Het magnetisch veld 20) Krachtmoment uitgeoefend door het magnetisch veld op een stroomkring werking van de ampère- en voltmeter (p ) 21) Het magnetisch veld veroorzaakt door een elektrische stroom (p ) 22) Geef wet van Faraday + leidt via het inductieverschijnsel de omzetting van mechanische energie naar elektrische energie af. (p ) 23) Ferromagnetisme (p ) Hoofdstuk IV : Wisselstromen 24) Geef een stroomkring weer bestaande uit een parallelschakeling van R,L en C elementen en eenbron van EMK Vε + stroomdoorgang door het lichaam bij wisselspanning (p ) (OPGELET: hij kan ook het L element uit de vraag laten) DEEL V : ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN EN OPTICA Hoofdstuk I : Elektromagnetische golven 25) Biologische effecten van elektromagnetische straling (p ) Hoofdstuk II : Optica 26) Breking en reflectie + endoscopie!! (p ) 27) Bespreek de werking van de fase-contrast- en fluorescentiemicroscoop 28) Bespreek het oog als optisch instrument

Algemene Natuurkunde II

Algemene Natuurkunde II Algemene Natuurkunde II professor P. Van Duppen Inge Verbeek 2006-2007 Inhoudsopgave IV Elektriciteit en Magnetisme 1 23 Elektrische velden en de wet van Coulomb 3 23.1 Eigenschappen van elektrische ladingen............................

Nadere informatie

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Auteur : Jouri Van Landeghem versie 0;91 1 Copyright (c) 2008 Jouri Van Landeghem. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Studiegids 2008-2009. Natuur- en Sterrenkunde Bachelor. Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Studiegids 2008-2009. Natuur- en Sterrenkunde Bachelor. Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Studiegids 2008-2009 Natuur- en Sterrenkunde Bachelor Radboud Universiteit Nijmegen Voorwoord Deze studiegids bevat zowel algemene als gedetailleerde

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 13. 1 energie 19

Inhoud. 1 Inleiding 13. 1 energie 19 Inhoud 1 Inleiding 13 1 onderzoeken van de natuur 13 Natuurwetenschappen 13 Onderzoeken 13 Ontwerpen 15 2 grootheden en eenheden 15 SI-stelsel 15 Voorvoegsels 15 3 meten 16 Meetinstrumenten 16 Nauwkeurigheid

Nadere informatie

Klassieke Mechanica Een brede introductie

Klassieke Mechanica Een brede introductie Klassieke Mechanica Een brede introductie H. Christiaen 2 Versie 1.51 16-10-2014 Omslagillustratie: foto ontleend aan Wiki Commons: Newtons cradle animation (http://commons.wikimedia.or/wiki/file:newtons_cradle_animation_book.gif)

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

I A (papier in) 10cm 10 cm X

I A (papier in) 10cm 10 cm X Tentamen: Fysica en Medische Fysica 2 Tijd: 15:15-18:00 uur, donderdag 28 mei 2009 Plaats: TenT blok 4 (met bijlage van formules, handrekenmachine is toegestaan) Docent: Dr. K.S.E. Eikema Puntentelling:

Nadere informatie

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2 Mechanica Lennaert Huiszoon November 14, 2010 Abstract Dit is een samenvatting van de stof voor het eerste schoolexamen Natuurkunde. De onderwerpen die behandeld worden zijn: beweging, krachten, energie

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: dynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Reader. Science. Thema Energie. Prijs 2,85. Science 1 energie

Reader. Science. Thema Energie. Prijs 2,85. Science 1 energie Reader Science Thema Energie Prijs 2,85 Science 1 energie Beweging en energie Zowel de levende als de niet levende natuur zijn constant in beweging. Alles blijft veranderen. Dit veranderen heeft alles

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN 5 VWO versie 0.2 1 Elektrische en magnetische velden Elektriciteit en magnetisme beheersen ons leven. Een wereld zonder TV s, computers

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO Hogeschool van Amsterdam LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK (Blauwdruk) Opgesteld door: A. Catena, B. Bokhorst Datum: 6 juni 2001 Status: Vorige versie: 2 mei 2001 In Bewerking

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

6 MAGNETISME EN ELEKTROMAGNETISME

6 MAGNETISME EN ELEKTROMAGNETISME Evalueren in fysica 6-de jaar blz. 1 6 MAGNETISME EN ELEKTROMAGNETISME 1 Meerkeuze 1.1 Drie spoelen A, B en C zijn in serie in een kring geschakeld. In de kring bevindt zich een ideale spanningsbron van

Nadere informatie

Inhoud Stevin vwo deel 3

Inhoud Stevin vwo deel 3 Inhoud Stevin vwo deel 3 1 Newton en Coulomb Nadruk op de overeenkomsten tussen de twee radiale velden. 1 Het gravitatieveld 2 Gravitatie-energie 3 Het elektrisch veld volgens C3.2 D2.1 H1 Coulomb 4 Numerieke

Nadere informatie

Draaiboek voor Docenten

Draaiboek voor Docenten Draaiboek voor Docenten Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese

Nadere informatie

Inleiding van elektromechanische energieomzetting

Inleiding van elektromechanische energieomzetting Inleiding van elektromechanische energie-omzetting Cl 100-1 Inleiding van elektromechanische energieomzetting Ir. D. Hamels Prof. ir. J. A. Schot Prof. dr. ir. A. J. A.Vandenput' 1. Elektromechanische

Nadere informatie

Opgave: Deeltjesversnellers

Opgave: Deeltjesversnellers Opgave: Deeltjesversnellers a) Een proton is een positief geladen en wordt dus versneld in de richting van afnemende potentiaal. Op het tijdstip t1 is VA - VB negatief, dat betekent dat de potentiaal van

Nadere informatie

H3: Deeltjesversneller: LHC in CERN

H3: Deeltjesversneller: LHC in CERN H3: Deeltjesversneller: LHC in CERN CERN = Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire = Europese organisatie voor nucleair onderzoek CERN ligt op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland, dicht bij Genève.

Nadere informatie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie ENERGIE Handboek over energiebesparing en duurzame energie Handboek voor scholieren in het voortgezet onderwijs De inhoud van dit handboek is gebaseerd op materialen van het IUSES project, dat is gefinancierd

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de de en 3 de graad secundair onderwijs Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 3. FYSISCHE BEGRIPPEN 4.1 De

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Elektromechanica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch

VSKO. Leerplan. Elektromechanica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch VSKO Leerplan Elektromechanica HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 05-06/1545/N 1 maart 2006 Structuurschema Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie Categorie Technisch Opleiding Elektromechanica

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT Wanneer loopt er stroom? Elektrische apparaten werken alleen als er een stroom door loopt. Om de stroom te laten lopen is er altijd een spanningsbron nodig. Dat kan een

Nadere informatie

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Lezing bij de afsluiting van het studiejaar 2012-2013 van HOVO Universiteit Leiden op 13 mei 2013 Door prof. dr. Jos Engelen Universiteit van Amsterdam/NIKHEF

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 HAVO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO Gebruik van Elektriciteit Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO 1 DOMOTICA Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis

Nadere informatie