VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUISZORG, THUISZORG EN KRAAMZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUISZORG, THUISZORG EN KRAAMZORG"

Transcriptie

1 VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUISZORG, THUISZORG EN KRAAMZORG

2 DIT IS EEN PUBLICATIE VAN Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Jongeren & de care 6 Hoe denken jongeren over de care? 6 3 Het Care Segmentatiemodel 8 De vijf typen jongeren uit het Care Segmentatiemodel 10 Twijfelaars 12 Mensenhelpers 15 Uitvoerders 18 Non-zorgers 21 Carrièreplanners 24 Nieuwe Nederlanders, Turkse en Marokkaanse jongeren 27 4 Het Care Segmentatiemodel - wat kun je ermee? 28 Stappenplan 29 In gesprek met jongeren 31 Onderzoeksverantwoording Colofon

3 Voorwoord 1. Inleiding In deze publicatie bedoelen we met de care de zorg en ondersteuning die wordt geboden in de gehandicaptenzorg, in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en kraamzorg. Andere sectoren in Zorg & Welzijn zijn weggelaten. In de communicatie naar jongeren werd niet gesproken over care, maar deze term zal wel in deze publicatie gebruikt worden ten gunste van de leesbaarheid. De branche verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg kent als werkomgeving vele uitdagingen. Een belangrijke is de groeiende vraag naar personeel. De komende jaren zal die vraag alleen maar toenemen door de groeiende zorgvraag, de krimpende beroepsbevolking, het vertrek van personeel en door pensionering. Daarnaast zal op de langere termijn de complexere zorg toenemen. Meer en hoger opgeleide professionals zijn daardoor nodig. Het is voor onze branche van groot belang om voldoende mensen te enthousiasmeren voor het mooie en belangrijke werk dat onze branche te bieden heeft. Jongeren, zowel schoolgaande jongeren, maar ook jongeren die al voor de zorg gekozen hebben, willen we nog beter bekend maken met het werk in onze branche. Velen hebben nog onvoldoende kennis over werken in verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Dat het mooi en belangrijk werk is, met goede arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zouden ook specifieke groepen, zoals Nieuwe Nederlanders, hun weg naar werken in de zorg beter moeten gaan vinden. Om te bereiken dat jongeren nu en in de toekomst blijven kiezen voor de zorg, moeten we aansluiten bij hun belevingswereld. Dat vraagt om speciale aandacht. Er kunnen nog veel meer jongeren aangesproken worden die nu niet voor de zorg kiezen maar wel heel goed passen. Als P&O-adviseur of communicatieprofessional vraag je je af wat hen aanspreekt. Hoe kunnen we hen goed benaderen en op een juiste toon aanspreken? Wat is de beste inhoud van onze boodschap? Het benaderen van jongeren vraagt om een aanpak die op hen aansluit. ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheids- en kraamzorg. Samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft ActiZ aan Motivaction en YoungWorks gevraagd om een model te ontwikkelen dat instellingen, communicatiemedewerkers, scholen en docenten beter in staat stelt de belevingswereld van vijf groepen jongeren ten aanzien van werken in de zorg te onderscheiden. Het doel is aansluiting te vinden bij de verschillende belevingswerelden en hen gericht te benaderen. Wij hopen dat deze publicatie inspirerend werkt voor communicatieprofessionals en P&O-adviseurs in onze branche en ook voor docenten van scholen. Zodat u inzicht krijgt hoe u jongeren kunt interesseren voor de zorg, waardoor zij ook in de toekomst voor onze boeiende branche kiezen. Aad Koster, directeur ActiZ Op dit moment kent de arbeidsmarkt in de care relatief weinig problemen. Deze dreigen echter wel te ontstaan, door bijvoorbeeld een dalend aantal leerlingen in het vmbo. Ook weet de care relatief weinig jongens en Turkse en Marokkaanse jongeren aan zich te binden, onder andere omdat zij vaak onbekend zijn met de care. Daarom is het belangrijk om de komende jaren te blijven investeren in het vinden van nieuw, goed opgeleid talent. De brancheverenigingen VGN en ActiZ hebben behoefte aan meer inzicht in hoe en op welke manier talent kan worden geworven om te gaan werken in de care. Beide partijen zijn geïnteresseerd in wat de huidige generatie jongeren beweegt en wat zij vragen op de arbeidsmarkt. Hoe staan jongeren tegenover een toekomst in de care? Weten zij wat hun mogelijkheden zijn? Welke beelden hebben zij bij het werk en de cliënten en zijn deze reëel? En vooral ook, wat zijn de achterliggende gedachten, waarden en motieven achter die bestaande beelden? Jongeren inspireren voor een carrière in de care is een belangrijke doelstelling van onderwijs- en zorginstellingen. Op welke manier jongeren te inspireren zijn blijft een prangende vraag. Daarom hebben Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ActiZ de opdracht gegeven aan YoungWorks en Motivaction een segmentatiemodel rondom jongeren en de care te ontwikkelen. Het model is gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder jongeren van jaar. De resultaten uit de gesprekken dienden als input voor de kwantitatieve onderzoeksfase. Het model geeft organisaties die verbonden zijn met de care meer inzicht in de belevings wereld en motivaties van de jongerendoelgroep. Daarnaast biedt het model concrete aanknopingspunten om jongeren te bewegen als het gaat om kiezen voor relevante opleidingen en een toekomstige baan in de care. Voor wie? Dit model is voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag hoe je jongeren kunt enthou siasmeren voor een opleiding of baan in de care. Het biedt praktische informatie en aanknopingspunten voor professionals binnen het onderwijs en medewerkers met uiteenlopende functies binnen de care. Het geeft zowel P&O-adviseurs, communicatiemedewerkers, werk begeleiders, beleidsmedewerkers, docenten en decanen in het onderwijs meer inzicht in welke groep jongeren potentieel geïnteresseerd is in werken in de care en waar kansen liggen. VOORWOORD 4 5 INLEIDING

4 2. Jongeren & de care Mensen die in de care werken zijn niet erg ambitieus. Vrouwen in de care werken er niet voor hun carrière, maar om mensen te helpen. (Jongen, 17 jaar, havo) Hoe denken jongeren over de care? Wat vinden ze van een baan in de care? En hoe kijken ze tegen werken in de gehandicaptenzorg, een verpleeg- of verzorgingshuis, de thuiszorg of de kraamzorg (VVT-sector) aan? We belichten hier de algemene uitkomsten uit het kwalitatieve onderzoekstraject en bespreken het beeld dat jongeren hebben van een baan in de care en specifiek van de VVT-sector. Het beeld dat jongeren hebben van werken in de care wordt voor een groot deel gevormd door eigen ervaringen. Bijvoorbeeld door een maatschappelijke stage in een verzorgingshuis of een bijbaantje in de thuiszorg. Maar ook door persoonlijke verhalen uit de omgeving, zoals een tante die mensen met een beperking begeleidt of een broertje dat verstandelijk gehandicapt is. Werknemers in de care vervullen dus een belangrijke ambassadeursfunctie en kunnen jongeren een goed beeld geven van werken in de care. Nieuwe Nederlanders (met name Turkse en Marokkaanse jongeren) hebben minder ervaring met de care en kennen relatief weinig mensen die hier werkzaam in zijn. Daardoor hebben zij vaak geen goed beeld van deze sector. De uitdaging is om dit negatieve beeld over de care te doorbreken bij deze groep jongeren. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers in de care positieve verhalen te laten vertellen op middelbare scholen. Naast persoonlijke ervaringen met de care wordt het beeld ook bepaald door de doelgroep en de werkzaamheden. Jongeren denken bij de care vooral aan het helpen van ouderen of gehandicapten. Voor velen is dat een dankbaar beroep, omdat je mensen vooruit helpt en iets goeds doet voor de maatschappij. Twee derde van de jongeren heeft respect voor mensen die werkzaam zijn in de care. Maar jongeren associëren een baan in de care ook met (mentaal en fysiek) zwaar en laagopgeleid werk. Met name hbo ers en Nieuwe Nederlanders zien weinig carrièremogelijkheden in de caresector. Voor sterk op carrière gerichte jongeren, die later bijvoorbeeld een eigen bedrijf willen starten, is de care geen logische sectorkeuze. Jongeren die al vroeg voor een opleiding in de care hebben gekozen, zijn het meest positief over werken in de care. Zij denken bij een baan in de care vooral aan uitdaging, afwisseling, doorgroei mogelijkheden en waardering van anderen. Baanzekerheid is voor veel jongeren, onder wie veel Nieuwe Nederlanders, een belangrijke factor om te kiezen voor een baan in de care. Basisschool scholieren zijn ook positief over werken in de care, omdat ze het leuk vinden om mensen te helpen. Hun beeld van een baan in de care is nog relatief blanco, maar ze zijn al wel nieuwsgierig. Daarom is het belangrijk om deze groep jongeren al in een vroeg stadium te enthousiasmeren. Middelbare scholieren die (nog) niet hebben gekozen voor een Zorg en Welzijn opleiding zijn wat negatiever over de care. Zij denken hierbij aan zwaar, vies en eentonig werk waarin het moeilijk is om hogerop te komen. Ook culturele factoren en geloofsovertuiging kunnen met name voor Nieuwe Nederlanders een rol spelen om wel of niet te kiezen voor een opleiding in de care. Ze zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor wat de omgeving denkt over hun opleiding of baan. 44 procent van de mannelijke Nieuwe Nederlanders vindt een baan in de care een typisch vrouwenberoep. Ook leggen Turkse en Marokkaanse jongeren meer de nadruk op het vieze en lage statusaspect van een baan in de care dan autochtone jongeren. Werken in de VVT-sector Jongeren vinden het best moeilijk om hun houding ten opzichte van de VVT-sector te beschrijven, omdat deze sector erg divers is. Het imago van deze sector hangt sterk af van de specifieke doelgroepen waarmee je werkt en de context waarin het werk plaatsvindt. Thuiszorg en kraamzorg De perceptie van jongeren over de thuiszorg is vooral werken met ouderen, huishoudelijke taken doen en mensen wassen. Over het algemeen is de houding van jongeren over de thuiszorg redelijk negatief, omdat ze de werkzaamheden eentonig, saai en (te) eenvoudig vinden. Sommige jongeren denken wel positief over werken in de thuiszorg, omdat ze het contact met ouderen leuk vinden. Een op de zes jongeren lijkt het leuk om in de thuiszorg te werken. Dit zijn vooral meisjes van het vmbo en mbo die al voor een zorg opleiding hebben gekozen. Mannelijke Nieuwe Nederlanders zijn het minst enthousiast over werken in de thuiszorg vanwege de werkzaamheden en het fysieke contact met cliënten. Nadelen bij de thuiszorg zijn volgens jongeren dat het werk fysiek zwaar is en dat je een grote verantwoordelijkheid draagt. Over de kraamzorg zijn meisjes het meest positief, omdat ze graag met baby s en kinderen werken. Omdat ze veel nieuwe mensen ontmoeten is het werk afwisselend. Een op de vier jongeren zou graag later in de kraamzorg aan de slag gaan. Verpleeg- en verzorgingshuizen Het overgrote deel van de jongeren heeft een negatief beeld van een baan in verzorgings- en verpleeghuizen. Ze denken aan kwalitatief slechte ouderenzorg, bezuinigingen en een personeelstekort. Dit beeld wordt voor een groot deel gevormd door de negatieve berichtgeving in de media, maar ook door persoonlijke ervaringen van familie leden (zoals opa s en oma s) die minder goede ervaringen hebben in een verzorgingshuis. Vooral over het werken met ouderen zijn veel jongeren kritisch. In het werk krijg je te maken met zwaardere thema s, zoals: overlijden, ziektes en dementie. Hiervoor moet je empathisch zijn en sterk in je schoenen staan. Een op de zes jongeren lijkt het leuk om in een verpleeg- of verzorgingshuis te werken. Mensen hebben vaak het idee dat werken in de care vies is, maar dat valt reuze mee. (Tamara, 14 jaar, vmbo verzorging) 6 2. JONGEREN & DE CARE 2. JONGEREN & DE CARE 7

5 3. Het Care Segmentatiemodel In dit hoofdstuk bespreken we hoe het Care Segmentatiemodel in elkaar zit en introduceren we kort de vijf types. Om erachter te komen hoe jongeren denken over werken in de care, spraken we met meer dan 110 jongeren. Nog eens ruim 1700 jongeren (waaronder een aanvullend kwalitatief onderzoek onder vijfhonderd Nieuwe Nederlanders) vulden een online vragenlijst in met 85 verschillende stellingen over werken in de VVT-sector en de gehandicaptenzorg. Deze stellingen zijn verdeeld over vijftien verschillende dimensies. Elk type in het model heeft een unieke combinatie van scores op deze dimensies. Op basis van hun scores op de dimensies zijn jongeren onderverdeeld in vijf segmenten. Van de vijftien dimensies hebben we de tien belangrijkste dimensies gekozen die het meest onderscheidend zijn tussen de vijf groepen. Achter elke dimensie staan één of twee voorbeeldstellingen uit de vragen lijst. De gekozen dimensies op de assen van het Care Segmentatiemodel, interesse in de care, extrinsieke en intrinsieke motivatie, laten de belangrijkste verschillen tussen de vijf typen zien. Op bladzijde 10 en 11 vind je een korte beschrijving van de vijf typen jongeren en de onderscheidende dimensies. Vervolgens worden vanaf bladzijde 12 de kenmerken en bijzonderheden van elke groep uitgebreid beschreven, de verschillende type jongeren komen zelf aan het woord in interviews en per type worden een aantal do s en dont s beschreven. Op de uitklap van de omslag staat het model. 10 dimensies 1. Extrinsieke motivatie. gericht op status en salaris is belangrijk. Ik wil dat mijn vrienden opkijken tegen het beroep dat ik heb. 2. Intrinsieke motivatie. uit zichzelf geïnteresseerd in het helpen van andere mensen. Ik wil met mijn beroep mensen helpen en Ik wil een beroep waarbij mensen dankbaar zijn voor wat ik doe. 3. Interesse in de care. Het lijkt me een uitdaging om mensen te helpen om beter te worden. 4. Prestatiemotivatie en maatschappelijke betrokkenheid. Goed presteren is een belangrijk doel in mijn leven en Ik voel me verantwoordelijk ten opzichte van andere mensen en mijn omgeving. 5. Baanzekerheid. Ik wil een beroep waarbij ik zeker weet dat daar voor lange tijd werk in is. 6. Eigengereidheid. Het interesseert mij niets wat anderen van mijn beroep vinden en Ik wil een beroep waarbij niemand mij vertelt wat ik moet doen. 7. Traditiegebonden en geloofsovertuiging. Diep in mijn hart vind ik dat de man het meest geschikt is om het geld te verdienen en de vrouw om het huishouden en de kinderen te verzorgen. 8. Terughoudend naar doelgroep en verzorging van mensen. Het lijkt me vervelend om voor mijn werk andere mensen aan te moeten raken. 9. Cultuur- en statusdrempels. Het verzorgen van mannen en vrouwen past niet bij mijn cultuur of geloof en Als je werkt in de zorg kun je geen carrière maken. 10. Affiniteit met doelgroepen gehandicapten, ouderen en kinderen. Ik werk later graag met ouderen. 3. HET CARE SEGMENTATIEMODEL HET CARE SEGMENTATIEMODEL

6 De vijf typen jongeren uit het Care Segmentatiemodel De vijf typen zijn: Twijfelaars, Mensenhelpers, Uitvoerders, Non-zorgers en Carrièreplanners. * Het percentage betreft de omvang van het segment onder Nederlandse jongeren van jaar. Extrensieke motivatie Intrinsieke motivate Flexibiliteit Traditiegebonden Vastberadenheid Technische oriëntatie Prestatie, motivatie en maatschappelijke betrokkenheid Baanzekerheid Eigengereidheid Interesse in de care Vrees contact doelgroep Cultuur-statusdrempels Affiniteit met gehandicapten Affiniteit met ouderen Affiniteit met kinderen -1,0-0,5 0 0,5 1,0-1,0-0,5 0 0,5 1,0-1,0-0,5 0 0,5 1,0-1,0-0,5 0 0,5 1,0-1,0-0,5 0 0,5 1,0 0 is het gemiddelde van alle jongeren is totale negatieve score en 1.0 is totale positieve score op de dimensie. Twijfelaars (31%*): Goedkeuring vanuit de omgeving, presteren en baanzekerheid zijn voor Twijfelaars erg belangrijk. Daarom zijn zij voornamelijk extrinsiek gemotiveerd als het gaat om werken in de care. Ze staan niet negatief tegenover werken in deze sector, maar vinden bepaalde facetten wel lastig, zoals lichamelijke verzorging. Onder dit type jongeren vallen vooral veel jonge Mensenhelpers (20%): Mensenhelpers kenmerken zich door hun grote maatschappelijke betrokkenheid, behulpzaamheid en verantwoordelijkheid. Zij staan zeer positief tegenover werken in de care en halen veel voldoening uit het helpen van andere mensen. Daarnaast stellen ze wel hoge eisen aan hun baan en zijn ze altijd op zoek naar uitdaging. Uitvoerders (15%): Uitvoerders zijn enthousiast over de care. Ze zien het als een grote uitdaging om zieke, oudere of niet zelfredzame mensen te helpen en willen zich ook graag verdiepen in deze doelgroepen. Zelfstandigheid in een baan of werken onder hun niveau vinden Uitvoerders minder erg. Non-zorgers (20%): Non-zorgers zijn niet zo maatschappelijk betrokken en hebben het minste affiniteit met de care. Hun beeld van de care is beperkt en door hun desinteresse zijn Non-zorgers zowel extrinsiek als intrinsiek moeilijk enthousiast te maken voor een baan in de care. Carrièreplanners (14%): Geld verdienen en aanzien krijgen vinden Carrièreplanners erg belangrijk. Tegelijkertijd zijn ze erg intrinsiek gemotiveerd om wat te doen voor de maatschappij. In hun werk is presteren een belangrijk doel. Onder dit type jongeren valt een grote groep Nieuwe Nederlanders. jongeren (12-15 jaar). Hoogst genoten Twijfelaars Mensenhelpers Uitvoerders Non-zorgers Carrière opleiding planners Laag 70% 47% 58% 78% 61% Midden 14% 16% 16% 7% 16% Hoog 16% 37% 26% 15% 23% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Laag: basisonderwijs / vmbo / mbo. Midden: havo / vwo. Hoog: hbo / wo. Leeftijd Twijfelaars Mensen- Uitvoerders Non- Carrière helpers zorgers planners jaar 33% 20% 25% 37% 21% jaar 20% 25% 20% 17% 29% jaar 28% 29% 32% 24% 34% jaar 19% 26% 23% 22% 16% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Geslacht Twijfelaars Mensen- Uitvoerders Non- Carrière helpers zorgers planners Man 58% 35% 32% 65% 57% Vrouw 42% 65% 68% 35% 43% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 3. HET CARE SEGMENTATIEMODEL HET CARE SEGMENTATIEMODEL

7 Twijfelaars De Twijfelaar in cijfers: - relatief meer jongens (58% man, 42% vrouw); - relatief meer jonge jongeren (12-15 jaar, 33%); - vaker lager opgeleid (53% vmbo/mbo). Werken in de care doe je vooral voor jezelf. Je helpt natuurlijk mensen, maar je streelt ook wel je ego doordat iedereen zo dankbaar is. (Aischa, 15 jaar, havo) Dit ben ik Wanneer je een ouder van een Twijfelaar trots hoort praten over de baan van zijn of haar kind, zul je de Twijfelaar vast en zeker zien glunderen. De waardering en goedkeuring die Twijfelaars uit hun omgeving krijgen (met name van ouders) is namelijk erg belangrijk. En wanneer zij deze goedkeuring krijgen omdat ze met hun baan mensen helpen, is dat natuurlijk prima. Daarom zijn Twijfelaars vooral extrinsiek gemotiveerd als het gaat om werken in de care. Twijfelaars proberen dan ook vooral status te ontlenen aan hun baan in deze sector. Ze zijn minder maatschappelijk betrokken, vinden presteren belangrijk en willen snel hogerop komen. Daarin zijn ze behoorlijk traditioneel in hun opvattingen: de man zorgt voor het geld, de vrouw voor het huishouden en de kinderen. Naast sporten en winkelen zijn Twijfelaars in hun vrije tijd veel online om te chatten, gamen of een filmpje te kijken. Ook vinden ze het prima om een avondje met paps en mams op de bank door te brengen. Dit wil ik Het woord zegt het al: Twijfelaars twijfelen over hun beroepskeuze of hebben nog niet gekozen voor een specifieke richting. Dat komt onder andere doordat deze groep veel jonge jongeren betreft (12-15 jaar) die hier ook nog minder mee bezig zijn. Twijfelaars die al een richting hebben gekozen, zoeken het vaak in de technische of exacte studies. Twijfelaars kiezen voor baanzekerheid en willen zeker weten dat er veel werk is. Ze hebben een voorkeur voor vaste werktijden en willen later een beroep met veel verantwoordelijkheid. Als Twijfelaars over één ding niet twijfelen, dan is dat wel over hun zelfstandigheid. Een groot deel wil dan ook graag een eigen bedrijf starten. Ook hier is status weer belangrijk: ze willen meer verdienen dan de meeste mensen en werken liever niet beneden hun niveau. Dit vind ik Twijfelaars weten eigenlijk niet zo goed wat werken in de care precies inhoudt, maar hebben hier ook niet vaak over nagedacht. Over het algemeen staan ze niet negatief tegenover een baan waarbij TWIJFELAARS TWIJFELAARS

8 je mensen helpt, maar vinden het wel moeilijk als het gaat om lichamelijke verzorging (met name iemand moeten aanraken voor je werk) of het werken met gehandicapten. Daarbij ontbreekt het ook aan interesse om te leren hoe je met mensen met een handicap of gedragsprobleem moet omgaan. Zij vinden dat er in deze sector vooral veel vrouwenberoepen zijn, zoals werken met kinderen of baby s. Werken met deze doelgroepen spreekt hen overigens totaal niet aan. Voor een Twijfelaar biedt werken in de care geen afwisseling, carrière maken zien zij in de care niet als een mogelijkheid. Hun statusgevoel werkt als een drempel om te kiezen voor een baan in de care. Naam: Rick Leeftijd: 14 Opleiding: 2 havo Trotse vader Ik denk dat ik straks N&T of N&G ga doen als ik moet kiezen voor mijn profiel. Ik vind wiskunde en natuurkunde gewoon veel leuker dan talen bijvoorbeeld. Daar ben ik ook veel beter in. Ik denk niet dat ik ooit voor een baan in de care zou kiezen. Het lijkt me saai, je doet elke dag hetzelfde, en carrière maken lijkt me lastig. Je kunt beter iets in de techniek gaan doen, daar kun je een veel betere baan mee krijgen en veel verdienen. Dat zie ik ook aan mijn vader, die werkt als manager bij een groot technisch bedrijf met een eigen auto en een groot huis. Dat zou ik later ook wel willen. Of ik begin gewoon voor mezelf. Dan zou mijn vader ook wel trots op mij zijn. Dat is wel iets wat ik belangrijk vind. Care is voor meisjes Veel meisjes in mijn klas zullen kiezen voor iets in de care, met kinderen werken bijvoorbeeld. Zij zeggen vaak dat ze mensen helpen belangrijk vinden. Dat vind ik ook wel, maar ik wil geen mensen wassen voor mijn werk, dat gaat te ver. En werken in bijvoorbeeld een verzorgingshuis lijkt mij gewoon saai. Voor school moesten we een keer een dagje meelopen in een verzorgingshuis voor ouderen. Dan moest je samen gaan knutselen bijvoorbeeld. Dat vond ik niet erg interessant. Meisjes kunnen dat denk ik beter. Aanknopingspunten: Do s: - Twijfelaars zijn nog niet zo bekend met beroepen in de care. Breng ze er mee in aanraking door (eventueel online) een bezoek te brengen aan een instelling. - Geef een realistisch beeld van het salaris en laat zien dat werken in de care evenveel of zelfs beter verdient dan andere beroepen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. - Baanzekerheid is belangrijk voor deze groep, benadruk dat. - Laat Twijfelaars zien dat ze met een baan in de care iets kunnen betekenen voor anderen. Het werkt statusverhogend als je een baan in de care hebt die ertoe doet. Don ts: - Heftige confrontaties schrikken Twijfelaars af. Zorg ervoor dat je deze uit de weg gaat wanneer ze een bezoek brengen aan een zorginstelling. - Houd informatie over de zorgsector breed. Twijfelaars zijn bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in werken met kinderen of baby s. TWIJFELAARS MENSENHELPERS

9 Mensenhelpers Je doet iets goed, je bent mensen aan het helpen, dat vind ik heel positief aan werken in de verpleeghuiszorg. (Brian, 21 jaar, mbo Maatschappelijk Werk) Dit ben ik Behulpzaam, nieuwsgierig, rustig en verantwoordelijk, dat kenmerkt de Mensenhelper. Door hun maatschappelij ke betrokkenheid vinden ze het belangrijk om mensen te helpen en iets te doen wat ze echt leuk vinden. Salaris, status of snel hogerop komen? Daar geven ze iets minder om. Mensenhelpers zijn sterk intrinsiek gemotiveerd om iets te doen voor de samenleving. Ze zien graag wat hun werk voor anderen betekent. Door hun sterke verantwoordelijkheidsgevoel stellen ze hoge eisen en doelen aan het werk. Mensenhelpers zijn daarmee ook echte presteerders. Mensenhelpers zijn erg sociaal ingesteld: ze gaan graag met familie en vrienden om en zijn vaker dan andere jongeren actief als vrijwilliger. Met hobby s als dansen, zingen en muziek maken is dit type jongere erg creatief in vergelijking met andere typen. Dit wil ik In tegenstelling tot de Twijfelaars hebben Mensenhelpers al goed nagedacht over werken in de care. Veel van hen weten al zeker dat ze in deze sector aan de slag willen. De motivatie voor een sector-, profiel- of opleidingskeuze is vaak te vinden in iets willen doen voor de samenleving. Dat uit zich meestal in de keuze De Mensenhelper in cijfers: - meer meisjes (65% meisjes, 35% jongens); - meer oudere jongeren (19-21 jaar, 29% en jaar, 26%); - veel hoger opgeleiden (hbo/wo); - relatief veel autochtonen en Surinaamse jongeren t.o.v. andere segmenten; - relatief weinig Marokkaanse jongeren t.o.v. andere segmenten. voor Zorg & Welzijn (vmbo), Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij (havo/vwo). Vervolgopleidingen kiezen ze veelal in de richting van sociaal, gedrag en maatschappij. Mensenhelpers oriënteren zich uitgebreid op hun studiekeuze. Van open dagen bezoeken tot het maken van studiekeuzetesten of stages lopen: ze zijn al vroeg zeker welke richting of baan ze willen. Praten over studiekeuze doen ze vooral met hun ouders en vrienden, maar ook de decaan en mensen met een interessante baan in de care worden geraadpleegd. Eenmaal afgestudeerd willen ze graag een beroep waarbij ze veel met mensen kunnen praten. Mensenhelpers zijn zeer flexibel: s avonds of in het weekend werken is geen probleem en mochten ze een baan krijgen onder hun niveau, dan is dat acceptabel. Dit vind ik Het is een echte uitdaging voor Mensenhelpers om mensen beter te maken en nieuwe dingen te leren. Ze staan erg positief tegenover werken in de care en zijn bekend met de beroepen in de sector. Meestal kennen deze jongeren wel iemand in hun omgeving die gehandicapt is, in een verzorgingshuis zit of thuiszorg krijgt. Mensenhelpers staan bekend als echte aanpakkers en ontwikkelen zich graag als expert in bijvoorbeeld het gedrag van gehandicapten of bepaalde ziektes om het leven van deze mensen zo aangenaam mogelijk te maken. Ze hebben veel respect voor mensen in de care. Wanneer je in deze sector werkt, draag je volgens hen namelijk echt iets bij aan de maatschappij. Over doorgroeimogelijkheden en baanzekerheid zijn Mensenhelpers goed te spreken. Mensenhelpers weten echter ook dat werken in de care lichamelijk en geestelijk zwaar kan zijn en dat carrière maken er ook niet altijd in zit. Maar daar krijg je wel weer veel dankbaarheid voor terug, en dat vindt een Mensenhelper erg belangrijk. Naam: Mariëlle Leeftijd: 23 Opleiding: hbo SPH Creatief bezig zijn Ik wist al van kleins af aan dat ik iets met mensen wilde doen later. Ik ben echt een mensenmens en vind het heerlijk om met kinderen of ouderen te werken. Daarnaast ben ik ook graag creatief bezig (tekenen, schilderen of muziek) en combineer ik die twee passies graag met mijn opleiding en werk: creatief problemen oplossen! Daarom heb ik tijdens mijn studie een minor creatieve therapie gevolgd. Het lijkt me fijn om dit later te kunnen gebruiken in mijn werk. Als bijbaan werk ik nu in een verpleeghuis. Daar help ik met creatieve activiteiten. Heerlijk om te zien dat ze even hun problemen kunnen vergeten tijdens zo n bezigheid! Altijd blijven leren Werken in de care is mij echt op het lijf geschreven. Je bent echt bezig met het leven van mensen wat gemakkelijker te maken en de dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt is heel fijn. Sommige mensen denken dat werken in de care saai en niet afwisselend is, maar ik denk dat er genoeg mogelijkheden en verschillende beroepen zijn die je binnen de care kunt uitvoeren. Daarom ben ik ook niet bang dat ik straks na mijn studie zonder werk zit. Het lijkt me dan erg leuk om me te specialiseren in iets, zodat ik daar echt heel goed in word. Met je studie sluit je je studententijd af, maar met leren stop je wat mij betreft nooit. Aanknopingspunten: Do s: - Geef Mensenhelpers tijdig en voldoende informatie over werken in de care. Bied ze brochures van onderwijsinstellingen aan om hen te laten zien wat de mogelijkheden zijn. - Zorg dat er interessante stage plekken beschikbaar zijn, zodat ze positieve werkervaring op kunnen doen. - Mensenhelpers willen ook graag een bijbaan in de care. Faciliteer dit door samen te werken met uitzendbureaus, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. - Zet Mensenhelpers in als ambassadeur. Laat ze hun enthousiaste verhalen overbrengen op leeftijdsgenoten door ze op scholen iets te laten vertellen. Don ts: - Denk niet te gemakkelijk bij deze groep dat ze uit zichzelf wel kiezen voor een baan in de care. Er zijn nog meer sectoren die interessant voor hen zijn om in te werken zoals: goededoelenorganisaties of de overheid. MENSENHELPERS MENSENHELPERS

10 Uitvoerders De Uitvoerder in cijfers: - meer meisjes (68% meisjes, 32% jongens); - grotendeels oudere jongeren (19-21 jaar, 32% en jaar, 23%); - relatief meer hoger opgeleiden (hbo/wo); - relatief minder Marokkaanse jongeren t.o.v. andere segmenten; - relatief meer Turkse jongeren t.o.v. andere segmenten. Een leuke baan is belangrijker dan een goed salaris. Een goede sfeer is wel belangrijk, want het kan ook erg zwaar zijn om te werken in de care. (Lizet, 20 jaar, mbo Verpleegkunde) Dit ben ik Is dit werk wel stoer genoeg? Of hoe denken anderen over mijn baan? Dit soort vragen zal Uitvoerders niet zoveel interesseren. Zodra deze jongeren iets doen wat ze echt leuk vinden, gaan ze daar ook 100% voor. Of je er nu veel of weinig geld mee verdient. Iets goeds doen voor de samenleving spreekt de Uitvoerders erg aan, maar ze hoeven niet per se de volgende Florence Nightingale te zijn. Zij zoeken hun heil in de kleine dingen die ze voor mensen kunnen doen en halen veel voldoening uit de dankbaarheid die ze hiervoor ontvangen. Uitvoerders vinden zichzelf niet erg ambitieus en carrièregericht en hoeven niet per se snel hogerop te komen. Ze zijn liever op persoonlijk vlak met mensen bezig, wat zich ook uit in hun dagelijkse bezigheden. Uitvoerders zitten graag samen met hun ouders op de bank, kijken een filmpje met vrienden of vermaken zich met een boek of muziek. Dit wil ik Uitvoerders weten al snel zeker dat ze in de care willen werken. Zij kiezen vaak al voor Zorg & Welzijn (vmbo) of Natuur & Gezondheid (havo/vwo) en oriënteren zich redelijk uitgebreid op de sector door folders van opleidingen te verzamelen en gastcolleges bij te wonen. Wanneer ze afgestudeerd zijn, stellen ze geen hoge eisen. Zelfstandig projecten oppakken of leiding geven aan een grote groep mensen? Dat zul je een Uitvoerder niet zo snel zien doen. Ze hebben minder behoefte aan zelfstandigheid in een baan en vinden het fijner als iemand hen vertelt wat ze moeten doen. Een parttimebaan is eigenlijk de ideale situatie voor een Uitvoerder. En als dat een baan onder hun niveau betreft, vinden ze dat ook niet zo erg. Dit vind ik In tegenstelling tot een ietwat gelaten indruk over hun wensen en eisen aan een baan, zijn Uitvoerders juist erg enthou siast over werken in de care. Ze vinden het niet vies om mensen te moeten aanraken voor hun werk en werken met gehandicapten is UITVOERDERS UITVOERDERS

11 helemaal niet eng. Integendeel, het is juist reuze interessant om met mensen met een handicap of gedrags probleem om te leren gaan. Het is dan ook een grote uitdaging om deze mensen te helpen hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat kan soms best zwaar zijn, zeker als je iemand moet verzorgen die herstelt van een ziekte of ongeluk. Maar over het algemeen zijn Uitvoerders erg positief over werken in de care: er zijn volop banen beschikbaar, collega s zijn gezellig en je kunt creatief bezig zijn. Van het maken van kerstkaarten met ouderen tot het knutselen van een Moederdagcadeau met kinderen: Uitvoerders vinden het fijn om met deze doelgroepen te werken. Naam: Josine Leeftijd: 18 jaar Opleiding: mbo Verzorging dit? zeiden ze vaak. Door ze te helpen het te accepteren en zowel letterlijk als figuurlijk kleine stapjes vooruit te doen, zag je dat ze je eigenlijk heel dankbaar zijn dat je hen helpt. Geen hoge eisen Als ik straks klaar ben met mijn opleiding, denk ik wel dat ik snel een baan vind. Ik vind het helemaal niet zo erg om een baan onder mijn niveau aan te nemen. Sommige vriendinnen vinden dat best wel dom, want daar heb je toch niet voor gestudeerd, zeggen ze dan. Ik vind het prima om ook het vieze werk op te knappen. Ook hoef ik niet per se leidinggevende te worden. Dan werk je niet direct met de cliënten heb ik het idee. Ik wil juist graag werken met mensen. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Dat leerde ik al op jonge leeftijd van mijn moeder. En dat is eigenlijk waar het om gaat in het leven. Met kleine dingen kun je uiteindelijk ook iets groots bereiken. Dat zag ik ook tijdens mijn stage in een revalidatiecentrum. Dat was heftig, want daar kwamen ook jongeren van mijn eigen leeftijd die bijvoorbeeld niet meer konden lopen na een ernstig ongeluk. Het was in het begin erg lastig om hen te helpen. Waarom overkomt mij maken. Uitvoerders zijn eerder geneigd hun studie vroegtijdig af te breken als het hen niet bevalt. Laat zien dat werken en studeren ook tegelijkertijd kan en dat UIT V OERDERS Don ts: - Uitvoerders zijn niet zo ambitieus ingesteld. Folders met verhalen van ambitieuze werknemers en succes verhalen over carrière maken in de care zullen hen minder aanspreken. - Leg de nadruk niet op doorgroeien en verantwoordelijkheid. Uitvoerders willen niet te veel verantwoordelijkheden in hun werk. Aanknopingspunten: Do s: - Deel prettige werkervaringen. Uitvoerders zijn al geïnteresseerd in de care, dus is het van belang om deze interesse niet te verliezen. Geef door middel van folders informatie over tevreden werknemers die vertellen over hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé goed houden. - Stimuleer ze om hun opleiding af te De kleine dingen je met een niet al te lange studie ook een goede baan in de care kan vinden. - Benadruk de goede werkgelegenheid in de sector, de leuke collega s en het feit dat je met het werk echt iets voor mensen kunt betekenen NON-ZORGERS

12 Non-zorgers De Non-zorger in cijfers: - meer jongens (65% jongens, 35% meisjes); - relatief veel jonge jongeren (12-15 jaar, 37%); - vaker lager opgeleid (vmbo/mbo); - relatief meer Nieuwe Nederlanders t.o.v. andere segmenten. Ik denk niet dat ik daar echt geduld voor heb. Het trekt me gewoon niet, mensen optillen, wassen. (Gisella, 22 jaar, mbo Horeca) Dit ben ik Het is niet zo dat ze helemaal nergens in geïnteresseerd zijn, maar als het om de care gaat, is motivatie niet bepaald het sleutelwoord bij de Non-zorgers. Maatschappelijke betrokkenheid staat op een redelijk laag pitje: ze voelen zich niet erg verantwoordelijk ten opzichte van andere mensen en hun omgeving. Wat anderen van hen vinden, interesseert de Non-zorgers niet zoveel en wanneer ze moeten kiezen tussen iets doen wat ze leuk vinden en geld verdienen, kiezen ze toch eerder voor geld verdienen. Zowel extrinsiek als intrinsiek is de Non-zorger lastig te motiveren. Non-zorgers zijn eerder benieuwd naar de nieuwste games, want gamen doen ze juist weer meer in vergelijking met andere types. Dit wil ik Studiekeuze? Een vervolgopleiding? Daar zijn Non-zorgers eigenlijk nog helemaal niet mee bezig, laat staan dat ze folders inkijken, open dagen bezoeken of een studiekeuzetest invullen. Met ouders wordt maar mondjesmaat over studiekeuze gepraat. In de keuzes die ze maken zijn ze nog niet heel vastberaden. Ze weten wel dat hun interesse niet bij de care ligt, maar eerder bij ICT, natuur, techniek en technologie. Hoger opgeleide Non-zorgers kiezen vaker voor een opleiding in de richting van economie, bedrijfskunde en management. Wanneer ze zijn afgestudeerd, stellen Non- zorgers weinig eisen aan hun baan. Werktijden en baanzekerheid zijn minder belangrijk en werk hoeft niet per se dicht bij huis te zijn. Dit vind ik Van alle types hebben Non-zorgers de minste affiniteit met de care. Ze zien geen uitdaging in het verzorgen van mensen of hen te helpen het dagelijkse leven beter te maken: ze halen hier geen voldoening uit. Vooral werken met gehandicapten of mensen met autisme spreekt hen totaal niet aan. Daarbij hebben ze ook een heel beperkt beeld van werken in de care. Van alle typen jongeren zijn Non-zorgers de enige groep jongeren die geen enkel beroep spontaan kunnen opnoemen. Over leuke collega s, afwisselend werk, veel kans op een baan en veel doorgroeimogelijkheden denken Non-zorgers niet als je hen vraagt waar ze aan denken bij de care. Hun desinteresse voor deze sector overheerst hierin. Naam: Arjen Leeftijd: 13 Opleiding: vmbo-t Gemakkelijk Ik vind het altijd lastig te bedenken wat ik nou wil. Dat vragen mensen altijd aan me, maar ik kan hen nooit echt een antwoord geven. Ja, ik vind het leuk om te gamen, maar om daar nou mijn baan van te maken later? Je moet wel ergens je geld mee verdienen. Buiten gamen om heb ik niet echt hobby s eigenlijk. Ik vind het wel leuk om af en toe met vrienden af te spreken of films op tv te kijken. Op school gaan vakken als natuurkunde en wiskunde me wel gemakkelijk af, en dat vind ik prima. Zolang het maar makkelijk gaat, gaat het ook goed toch? Geen interesse in de care Wat ik later wil doen voor werk weet ik nog echt niet. Daar ben ik ook nog helemaal niet mee bezig. Wat ik wel weet, is dat de care niets voor mij is. Het lijkt me niets om te werken met ouderen of gehandicapten, ik zou dan ook niet eens weten wat ik moet doen. Hoe noem je eigenlijk zo iemand die werkt met gehandicapten? Ik heb geen idee. Ik ken ook geen mensen die in de care werken. Wat mij wel interessant lijkt, is iets in de techniek of economie. Maar ik hoef ook nu nog niet te kiezen, pas over een paar jaar. Aanknopingspunten: Do s: - Non-zorgers zijn nog niet bezig met studiekeuze of nadenken over wat voor werk ze willen doen later. Ze zijn lastig te motiveren. Wellicht is een kleine groep op oudere leeftijd te interesseren voor de sector. Don ts: - Verricht niet te veel inspanningen om deze groep te interesseren voor de care. Non-zorgers zijn lastig te motiveren. Niet alleen voor de care, maar ook voor allerlei andere onderwerpen. NON-ZORGERS NON-ZORGERS

13 Carrièreplanners De Carrièreplanner in cijfers: - meer jongens dan meisjes (jongens 57%, meisjes 43%); - relatief meer 16- tot 18-jarigen (29%) dan 12- tot 15-jarigen (21%) en 22- tot 25-jarigen (16%); - geen grote verschillen in opleidingsniveau. Carrièreambitie aanwezig in elk opleidingsniveau; - relatief veel Marokkaanse jongeren (57% van de Marokkanen is Carrièreplanner); - relatief weinig Turkse, Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Ik hou van uitdaging. Mijn werk moet mij wel motiveren doordat ik iets kan halen of bewijzen. Anders wordt het saai. (Buck, 18 jaar, mbo Juridische Dienstverlening) Dit ben ik Stilstaan is geen optie. Dat is het motto van de Carrièreplanner. De lat ligt hoog, presteren is een doel op zich en daarmee willen Carrièreplanners snel hogerop komen. Ze zijn enerzijds erg maatschappelijk betrokken en later kiezen ze dan ook vaak voor een beroep waarbij ze mensen kunnen helpen. Anderzijds moet deze baan hen wel enige status en populariteit opleveren. Carrièreplanners willen graag dat hun omgeving tegen hen opkijkt omdat ze mensen helpen, maar ook omdat ze veel geld verdienen. Trots en ambitie staan hoog in het vaandel bij dit type jongere. Carrièreplanners zijn opvallend meer traditioneel ingesteld dan andere typen jongeren, waarschijnlijk vanwege het relatief grote aantal Nieuwe Nederlanders dat onder dit type valt. Vanuit hun geloofsovertuiging kan het voor hen een drempel zijn om mensen van het andere geslacht te verzorgen. Dit wil ik Waar de ene Carrièreplanner al precies weet wat hij of zij wil doen, verkeert de andere nog in grote twijfel. Na een hele hoop studiekeuzetesten wordt de keuze voor een beroep dan ook vrij laat gemaakt ten opzichte van andere typen jongeren. Zij laten zich hier vaak door vrienden beïnvloeden en praten met hun ouders of decaan over hun studiekeuze. Dit hoeft overigens niet per se in de richting van de care te zijn. Carrièreplanners kiezen op het vmbo en mbo veelal voor techniek, marketing en economie en op het hbo en wo voor geneeskunde, gedrag en maatschappij. Op het gebied van werk hebben Carrièreplanners het liefst een eigen bedrijf. Ze zien zichzelf niet snel onder iemand werken die hen vertelt wat ze moeten doen; dat bepalen ze zelf wel. Een baan moet vastigheid en zekerheid bieden. Daarom gaan ze ook op zoek naar een baan met veel werkaanbod, in een huiselijke sfeer met veel verschillende en gezellige collega s. Voor dat oh zo belangrijke geld werkt de Carrièreplanner graag hard. Voor een nacht- of weekenddienst wordt de hand niet omgedraaid. Maar als zich dan een mogelijkheid aandient om in het buitenland te werken, pakt de Carrièreplanner deze kans wel met beide handen aan. CARRIÈREPLANNERS CARRIÈREPLANNERS

14 Dit vind ik De care biedt de Carrièreplanner een grote uitdaging, maar niet op uitvoerend niveau. Lichamelijke verzorging vinden ze minder leuk en het lijkt hen moeilijk om met gehandicapte mensen te werken. De wil om met deze doelgroep om te gaan is er echter wel. Het oplossen van problemen in moeilijke situaties en zich specialiseren in bepaalde ziektes spreekt hen het meest aan in de care. Hoewel Carrièreplanners de ambitie hebben om een eigen bedrijf te beginnen, zien ze dit niet snel in de care gebeuren. Het carrièreperspectief in deze sector ontbreekt voor hen en het verdient ook minder goed dan andere sectoren. Wel vinden ze dat de care veel kans op een baan biedt. De care is voor hen niet de meest voor de hand liggende sector om een baan in te zoeken, maar ze zien wel de positieve aspecten aan werken in de care. Naam: Amil Leeftijd: 19 jaar Opleiding: hbo Commerciële Economie Geld is belangrijk Ik spreek vaak met mijn vrienden af en sport veel en graag. Daarnaast ben ik ook druk met mijn studie Commerciële Economie. Ik wil graag later iets doen waarmee ik veel geld kan verdienen, en ik denk dat ik dat met deze opleiding wel ga redden. Gezellig is het ook, want veel vrienden van mij doen ook deze studie. Op de middelbare school heb ik snel gekozen voor E&M, dat sprak mij het meeste aan. Mijn ouders hebben zich er niet veel mee bemoeid. Toen ik voor Commerciële Economie koos na de havo, vonden ze dat best, als ik maar een diploma haal. Ik denk dat mijn ouders vooral willen dat ik een beroep kies waarmee ik veel geld kan verdienen. Dat gaat denk ik wel lukken met deze opleiding. Waardering en uitdaging Ik zou niet direct kiezen voor een baan in de care. Mensen wassen, aankleden, eten geven of rondrijden in een rolstoel lijkt me echt niets. Ik heb veel respect voor de mensen die dat wel doen, ze helpen die zieke mensen goed en je ziet ook dat ze er waardering voor krijgen. Als ik dan in de care zou gaan werken, dan zou dat op een hogere functie zijn, daar ligt de uitdaging voor mij. Bijvoorbeeld het aansturen van de zorg voor iemand en het oplossen van de problemen die daarbij komen kijken. Voor het geld hoef je namelijk niet in de care te werken, daarom zou ik ook eerder kiezen voor een baan in de marketing of economie. Aanknopingspunten: Do s: - Laat zien dat werken in de care veel uitdagingen biedt, dat ze kunnen doorgroeien en niet stil blijven staan. Benadruk dat je kunt blijven leren en jezelf ontwikkelen terwijl je werkt. - Zet hun angst om in een uitdaging. Laat bijvoorbeeld zien hoe je met hulpbehoevende oudere mensen in een verpleeghuis om moet gaan. - Wees realistisch over het salaris. Don ts: - Carrièreplanners willen tijdens een stage of bijbaan uitgedaagd worden. Geef ze geen eentonig (uitvoerend) werk waar ze snel verveeld van raken maar stel hen op de proef. Nieuwe Nederlanders, Turkse en Marokkaanse jongeren Het aanvullende onderzoek onder Nieuwe Nederlanders heeft opvallende resul taten opgeleverd. Nieuwe Nederlanders zijn oververtegenwoordigd in de typen Carrièreplanners en Non- zorgers en ondervertegenwoordigd in het type Mensenhelpers. Nieuwe Nederlanders vinden zichzelf vaker populair, sportief en gelovig dan autochtone jongeren. Met name Marokkaanse jongeren zijn sterk intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd. Dat betekent dat ze iets goeds willen doen voor de maatschappij, maar ook dat status en erkenning vanuit de omgeving belangrijk voor hen is. Daarnaast spelen geloof, cultuur en traditie een belangrijke rol en ervaren ze hierdoor drempels voor bepaalde werkzaamheden in de care, zoals lichamelijke verzorging. Nieuwe Nederlanders (met name Marokkaanse jongeren) weten vaak goed welk beroep ze later willen. Baanzekerheid is een belangrijke factor in de beroepskeuze. Beeld van de care Nieuwe Nederlanders kunnen zich moeilijk een beeld vormen van werken in de care. Werken met mensen met een handicap vinden ze vaak eng of moeilijk. Ook denken ze bij de care aan laag opgeleid werk en weinig carrièreperspectief. Dit beperkte beeld van de care ontstaat doordat ze er weinig ervaring mee hebben. Nieuwe Nederlanders hebben dan ook minder affiniteit met de care dan autoch - tone jongeren, maar er zijn verschillen binnen deze groep. Zo zien Marokkaanse jongeren meer uitdaging in de care en hebben Turkse jongeren minder moeite met lichamelijke verzorging. Ook denken Turkse jongeren, vaker dan Marokkaanse jongeren, dat ze hun familie trots maken als ze in de care zouden werken. Verzorging van mensen van het andere geslacht geeft de meeste weerstand. Aanknopingspunten: - Stimuleer de eerste kennismaking, bijvoorbeeld door rolmodellen op scholen te laten vertellen over de care. Praat over de vooroordelen rond werken in de care. Zet rolmodellen in om vooroordelen en eventuele culturele drempels bespreekbaar te maken. - Benadruk de aspecten baanzekerheid, verantwoordelijkheid en parttime werken. - Benadruk het ertoe doen -aspect. Werken in de care is mensen helpen. Laat zien dat ze hier ook status aan kunnen ontlenen. - Informeer ook ouders over de care en betrek hen bij het keuzeproces. CARRIÈREPLANNERS NIEUWE NEDERLANDERS

15 4. Het Care Segmentatie - model wat kun je ermee? Hiervoor heb je kennisgemaakt met het model en de vijf types. Maar hoe pas je het model toe in de praktijk? In dit laatste hoofdstuk vind je een stappenplan dat je kunt doorlopen om het model effectief te gebruiken. Het is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag hoe je jongeren kunt enthousiasmeren voor een opleiding of baan in de care. Naast dat je het model kunt inzetten als wervingstool, kun je het ook gebruiken om jonge werknemers binnen de care te behouden. Het stappen plan biedt praktische informatie en aanknopingspunten voor professionals binnen het voortgezet en hoger onderwijs, medewerkers met uiteenlopende functies binnen de care en beleidsmakers. Hieronder staan enkele specifieke doelgroepen beschreven die voordeel kunnen halen uit het model. Onderwijs- en opleidingsinstellingen Werk je als docent, decaan, maatschappelijke stage coördinator of studieloopbaanbegeleider in het onderwijs? Is je doelstelling om meer jongeren te informeren over de care? Dan kan het stappenplan je helpen om meer inzicht te krijgen hoe je leerlingen of studenten kunt adviseren. Je zult zien dat er niet één type leerling is, maar dat iedereen op dit vlak onderling behoorlijk verschilt. Als docent of decaan heb je verschillende typen leerlingen in je klas en kun je je dus niet zomaar richten of focussen op één of twee types. Op basis van de types uit het model kun je achterhalen wat een leerling echt belangrijk vindt in een toekomstige baan en welke zorgopleidingen hierbij goed aansluiten. Als je als docent of onderwijsvormgever meer weet over de belangrijke drijf veren van leerlingen, kan dit je helpen om de inhoud van lessen hierop af te stemmen. Communicatieprofessionals Het model kan communicatieadviseurs die werkzaam zijn in de care helpen om hun aanbod van communicatiemiddelen en activiteiten beter af te stemmen op de verschillende types. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je communicatiemateriaal om jongeren te werven voor een baan in de thuiszorg vooral aantrekkelijk is voor het type Mensenhelpers en Uitvoerders, omdat zij toch al affiniteit hebben met de care, maar dat Carrièreplanners hierdoor niet worden geprikkeld. Het is dan noodzakelijk om in je communicatie elementen te verwerken die ook voor Carrièreplanners aansprekend zijn, bijvoorbeeld de nadruk leggen op doorgroeimogelijkheden en een goed salaris. INTERESSE IN DE CARE HOOG LAAG Mensenhelpers 20% Uitvoerders 15% INTRINSIEKE MOTIVATIE P&O-adviseurs Het model biedt praktische handvatten aan personeelsadviseurs binnen instellingen in de care. Om jongeren die al gekozen hebben voor een beroep in de care tevreden te houden, is het van belang dat je als P&O-adviseur weet met welk type uit het model je te maken hebt. Op deze wijze kun je de ambities en drijfveren Carierreplanners 14% Twijfelaars 31% Non-zorgers 20% EXTRINSIEKE MOTIVATIE van je jonge werknemer beter afstemmen op de werkzaamheden en taken die hij of zij uitvoert binnen de organisatie. Een Carrièreplanner die werkzaam is in een verzorgingshuis voor ouderen wil bijvoorbeeld veel meer worden uitgedaagd in zijn werk dan een type Uitvoerder. Stappenplan Je kunt het model inzetten als een instrument waarmee je stap voor stap te werk gaat: van een analyse van je huidige aanpak tot een optimalisatie daarvan in de toekomst. Het stappenplan bestaat uit de volgende vier fases: Stap 1: Terreinverkenning Stap 2: Koersbepaling Stap 3: Koerswijziging Stap 4: Terreinwinst Stap 1: Terreinverkenning Wie ben je nu? In de eerste fase ga je een antwoord formuleren op de vraag waar jouw organisatie of onderwijsinstelling zich op dit moment in het model bevindt. Welke types zijn werkzaam binnen de organisatie? Of wat voor studenten of scholieren zitten binnen het onderwijs? Zijn dit bijvoorbeeld vooral Mensen helpers, Uitvoerders of juist Carrière planners? En op welke groepen zijn de (voorlichtings)activiteiten die je organiseert vooral gericht? Ook op individueel niveau is het interessant om te kijken in welk type je jezelf het best herkent. Wat zegt dit over welke verhalen je vertelt? Stap 2: Koersbepaling In deze fase formuleer je een antwoord op de vraag: op wie wil ik me nog meer of juist beter gaan richten? Welke types uit het model ga ik aanspreken? Grofweg kun je kiezen voor twee strategieën: 4. HET CARE SEGMENTATIE - MODEL WAT KUN JE ERMEE? HET CARE SEGMENTATIE - MODEL WAT KUN JE ERMEE?

16 Verdieping/focus: je gaat je nog beter richten op de vaak een of twee groepen waar je je al op richt door huidige activi teiten te optimaliseren. Verbreding: je kiest voor een strategie waarbij je je ook op een of meerdere nieuwe doelgroepen richt die je nu nog onvoldoende aanspreekt of weet te bereiken. We stimuleren gebruikers van het model om een goede balans te vinden tussen ambitie en realisme. Durf je doelgroep te vergroten en stel jezelf hierbij de vraag of je je ambities ook kunt waarmaken. Heb je de Carrièreplanners ook echt een interessante stage of baan te bieden? Raken Mensenhelpers verveeld binnen je organisatie of weet je hen echt te boeien? Verder is het goed om je bewust te zijn in welk moment van de keuzetrechter je je bevindt. Als je als instelling met een voorlichtingsactiviteit in een 2 vmbo klas (voorafgaand aan de sectorkeuze) aan de slag gaat, heb je met alle types te maken. Sta je als voorlichter voor een groep mbostudenten Verzorgende of HBO-V, dan is de kans groot dat hier minder Carrièreplanners en Non-zorgers tussen zitten. Stap 3: Koerswijziging In deze fase ga je gericht aanpassingen doorvoeren om de doelgroepen waar je je op richt beter te bereiken. Beantwoord per type waar je je op richt de centrale vraag in de activiteit of het voorlichtingsmateriaal waar je hen mee wilt bereiken: Twijfelaars: wat zijn de verschillende mogelijkheden in de care? Mensenhelpers: wat kan ik betekenen voor mensen of de maatschappij in de care? Uitvoerders: wat kan ik concreet doen in de care? Carrièreplanners: wat kan ik bereiken in de care? Non-zorgers: waarom is het belangrijk dat er mensen werken in de care? De koerswijziging kan van invloed zijn op verschillende aspecten van activiteiten, onderwijs of communicatie en voorlichting. We bespreken er hieronder kort een aantal en geven een aanzet voor praktische veranderingen. Voorlichting en communicatiemateriaal Om goed in te spelen op de waarden van je doelgroep en de types waar je je op richt, is vernieuwing op twee niveaus belangrijk: Welke verhalen vertel je? In hoeverre beantwoord je de centrale vraag van de types waar je je op richt? Kijk nog eens naar de beschrijvingen en do s en don ts die we per type hebben beschreven. Welke beelden laat je zien? Welke professionals en werkcontexten beeld je af? Vaak creëer je voorlichtings materiaal niet voor één specifiek type uit het model, zorg er dan voor dat verschillende beelden verschillende types aanspreken. Carrièreplanners kunnen bijvoorbeeld afknappen op meer ouderwetse beelden van de care. Het kan geen kwaad om ook een zorgmanager te laten zien die een teambijeenkomst leidt. Uitvoerders en Mensenhelpers vinden beeldmateriaal waarop contact tussen cliënt en professional centraal staat juist aansprekend. De Twijfelaar kijkt eerder of hij zichzelf kan herkennen in het beeld. Ziet hij zichzelf werken op de plek en tussen de mensen die zijn afgebeeld? Activiteiten Je kunt ervoor kiezen als zorginstelling of onderwijsinstelling nieuwe activiteiten te ontwikkelen of uit te voeren om beter aan te sluiten bij de types die je bedient. Zet bijvoorbeeld een regionaal jongerenuitzendbureau op voor jonge Mensen helpers, waarbij je jongeren als bijbaantje in de care actief ervaring laat opdoen. Of denk aan een project voor Carrièreplanners, Twijfelaars en Nonzorgers waarbij ze zelf een kort filmpje moeten maken over een professional die werkzaam is in de care (zie www. tubeyourfuture.nl ter inspiratie voor een voorbeeld uit de bètatechnische sector). Onderwijs In het onderwijs is het van belang om te kijken of je de verschillende doelgroepen weet te boeien. Sluiten de vakken aan op In gesprek met jongeren Tien belangrijke vragen om te stellen Hoe kom ik er nu achter welk type jongere ik voor me heb? horen wij vaker. Gewoon, door het hen te vragen. Hieronder staan tien mogelijke vragen die je als medewerker in het onderwijs of in de care kunt stellen. Om zo een scherper beeld van je doelgroep te krijgen en je benadering daarop af te stemmen. Je kunt deze vragen rechtstreeks aan jongeren stellen in 1-op-1-gesprekken. Maar ook aan jezelf, want zo krijg je inzicht in waar de raakvlakken of juist verschillen liggen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat je de vragen open moet stellen, dus zonder vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën de waarden van de jongeren die onderwijs volgen bij jouw instelling? Welke stagemogelijkheden bied je aan? Een talentprogramma binnen je opleiding waarmee je een extra certificaat afgeeft, kan Carrièreplanners aanspreken. Hetzelfde geldt voor meer samenwerking met aansprekende werkgevers uit de regio of het aanbieden van topstages. Rolmodellen Jongeren spiegelen zich aan rolmodellen. Vaak wordt in dit kader al gedacht aan de rol van Nieuwe Nederlanders of mannen die een verhaal vertellen over werken in de zorg om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Hetzelfde geldt voor waarden: in je hoofd. Dit is nodig, omdat je dan geen enkele richting uitsluit en je mogelijk tot verrassende antwoorden en inzichten komt. We hebben eerst brede vragen geformuleerd naar de belevingswereld van jongeren. Vervolgens hebben we vragen opgenomen die inzicht geven in de beleving van de care. Met betrekking tot de belevingswereld: 1. Wie of wat is belangrijk voor jou? 2. Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 3. Waar word je gelukkig van? 4. Wie bewonder je? 5. Wat wil je bereiken als je volwassen bent? een verhaal over werken in de zorg is vooral interessanter als het door iemand wordt verteld die eenzelfde waardepatroon heeft als jij. Zo communiceren we in veel voorlichting vanuit professionals zinnen als: Ik wilde van kleins af aan al in de zorg werken, omdat ik altijd al een zorgend type ben geweest. Je begrijpt dat Twijfelaars zich niet herkennen in zo n uitspraak. Voor een Carrièreplanner is het juist inspirerend om van een directeur of iemand die is opgeklommen binnen de organisatie, te horen wat voor carrièrepaden er mogelijk zijn. ActiZ heeft een beroepenwaaier ontwikkeld. Hierin komen verschillende Met betrekking tot de care: 1. Wat betekent werken in de zorg en welzijnssector voor jou? Wat voor beeld heb je daarvan? 2. Hoe belangrijk vind je het om andere mensen te helpen en iets goeds te doen voor anderen en de samenleving? 3. In hoeverre vind je het belangrijk om later carrière te maken en een hoog salaris te verdienen? Waarom? 4. Op welke manier ben je zelf al met het verzorgen van andere mensen bezig? 5. Wat zijn eventuele drempels om niet te kiezen voor een opleiding of baan in de care? professionals aan het woord die iets vertellen over hun beroep, de taken die ze uitvoeren en hun eigen drijfveren. Ook hier is gekozen voor een diverse groep professionals die verschillende types van het model aanspreken. Stap 4: Terreinwinst In deze laatste fase ga je evalueren. Heeft de koerswijziging ertoe geleid dat je meer en andere jongeren hebt bereikt? Hoe waarderen de verschillende types uit het model je nieuwe aanpak? Wie trek je daarmee en wie niet? Het antwoord op deze vragen helpt je om nog meer aan te scherpen en te vernieuwen. Ga hiervoor in gesprek met de jongeren. 4. HET CARE SEGMENTATIE - MODEL WAT KUN JE ERMEE? HET CARE SEGMENTATIE - MODEL WAT KUN JE ERMEE?

17 JONGEREN EN DE ZORG Colofon Het Care Segmentatiemodel is tot stand gekomen in opdracht van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ActiZ. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit model is uitgevoerd door YoungWorks en Motivaction International B.V. Onderzoek: Joris Schuurman, Derk Zijlker (YoungWorks), Lonneke Gijsbers, Machteld Burema en Madeleine Wallien (Motivaction) ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleegen verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheids- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De ruim vierhonderd leden leveren producten en diensten aan ongeveer twee miljoen cliënten. Bij de leden werken ruim medewerkers. Zij is daarmee een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Tekst en citaten: Derk Zijlker en Marnienke van der Maal (YoungWorks) i.s.m. Motivaction Vormgeving: Robin Westerhoff (YoungWorks) Projectbegeleiding vanuit ActiZ: Nicole Huttenhuis en Paul de Jonge Copyright publicatie: November De Creatieve Commons Naamsvermelding- NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederlandse licentie is van toepassing op dit werk. Voor meer informatie over het Care Segmentatiemodel of de toepassing ervan, kun je een sturen naar of contact opnemen met Joris Schuurman van YoungWorks, tel: , of of Madeleine Wallien van Motivaction International B.V., tel:

HET CARE SEGMENTATIEMODEL

HET CARE SEGMENTATIEMODEL JONGEREN IN DE ZORG INLEIDING De zorgsector staat onder druk. Op korte termijn wordt er flink bezuinigd, wat ook gevolgen heeft voor het personeelsbestand. Tegelijkertijd leidt de vergrijzing van het personeelsbestand

Nadere informatie

Inhoudsopgave DIT IS EEN PUBLICATIE VAN. Voorwoord 4. 1 Inleiding 5. 2 Jongeren & de care 6

Inhoudsopgave DIT IS EEN PUBLICATIE VAN. Voorwoord 4. 1 Inleiding 5. 2 Jongeren & de care 6 DIT IS EEN PUBLICATIE VAN Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Jongeren & de care 6 3 Het Care Segmentatiemodel 8 De vijf typen jongeren uit het Care Segmentatiemodel 10 Twijfelaars 12 Mensenhelpers

Nadere informatie

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS INLEIDING Het huidige beeld dat jongeren hebben van ict is gebaseerd op een stereotype ict er en staat ver af van de werkelijkheid. Een gevolg is dat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding of

Nadere informatie

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag.

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag. Nationale Zorgvernieuwingsprijs Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS Wat? Voor wie? Soort tool? Hoe gebruiken? Bron? Dit assessment peilt naar de belangrijkste motivatoren of loopbaanankers van de cliënt Cliënt (hoger profiel) invuldocument

Nadere informatie

Durf te zorgen! In opdracht van:

Durf te zorgen! In opdracht van: Durf te zorgen! Samenvatting Concept: Durf te zorgen! Doelgroep: Jongens op een VMBO, HAVO of VWO opleiding, die nog een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding (14 20 jaar). Deze doelgroep brengt

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Mannen, zorg ervoor!

Mannen, zorg ervoor! Mannen, zorg ervoor! Samenvatting De doelgroep waar ik voor heb gekozen zijn jongens die op dit moment nog op een VMBO, HAVO of VWO opleiding zitten. Voor deze jongeren is het vaak heel moeilijk zich voor

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Jongeren boeien voor Bèta en techniek! Joris Schuurman, YoungWorks!

Jongeren boeien voor Bèta en techniek! Joris Schuurman, YoungWorks! Jongeren boeien voor Bèta en techniek! Joris Schuurman, YoungWorks! 1 2 3 Jongeren en het keuzeproces 4 Puberbrein volgroeid rond 25 jaar Keuzekwab (frontale cortex) pas laat klaar Meer moeite met: Redeneren

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

HET EXCELLENTIEMODEL HOE DENKEN JONGEREN OVER UITBLINKEN? YOUNGWORKS

HET EXCELLENTIEMODEL HOE DENKEN JONGEREN OVER UITBLINKEN? YOUNGWORKS HET EXCELLENTIEMODEL HOE DENKEN JONGEREN OVER UITBLINKEN? YOUNGWORKS Programma 1. Wat is excellentie? 2. Het excellentiemodel 3. Tips 1. WAT IS EXCELLENTIE? WAAR OF NIET WAAR? EXCELLENTIE IS VOOR EEN SELECTE

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN Onderwijssymposium ANAI Alkmaar Michiel Stadhouders 13 januari 2014 Programmavoorstel 60 minuten In tweetallen: wat is motivatie voor jou? 1. Jongeren & motivatie 2. Kijken

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

ICT-MENTALITY UITKOMSTEN & FOLLOW-UP HANNEKE HÖVELS & JORIS SCHUURMAN 25 NOVEMBER

ICT-MENTALITY UITKOMSTEN & FOLLOW-UP HANNEKE HÖVELS & JORIS SCHUURMAN 25 NOVEMBER ICT-MENTALITY UITKOMSTEN & FOLLOW-UP HANNEKE HÖVELS & JORIS SCHUURMAN 25 NOVEMBER 1. ONDERZOEK 2. ICT-MENTALITY 3. FOLLOW-UP INLEIDING PROGRAMMA 1. ONDERZOEK DOELSTELLINGEN Handvatten bieden om een bredere

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG Ben je het liefst praktisch bezig en houd je van afwisseling? Vind je het leuk om met mensen samen te werken? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil je anderen

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting Het imago van ict Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren HBO-I Stichting Een initiatief van de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Het project wordt uitgevoerd in het

Nadere informatie

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo COORNHERT LYCEUM HAARLEM INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo Zoals jullie weten, krijgen jullie donderdag 14 april 2011 de kans om een dag(deel) mee te lopen met iemand die een beroep uitoefent dat jouw

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Hoe maak je jongeren enthousiast voor een loopbaan in Zorg en Welzijn? Woensdag 25 november 2015 www.transvorm.

Transvorm Actueel. Hoe maak je jongeren enthousiast voor een loopbaan in Zorg en Welzijn? Woensdag 25 november 2015 www.transvorm. Transvorm Actueel Hoe maak je jongeren enthousiast voor een loopbaan in Zorg en Welzijn? Woensdag 25 november 2015 www.transvorm.org Arbeidsmarkt in Kaart 2015 Judith van Dongen Transvorm Actueel 25-11-2015

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Netwerkthermometer DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Wat is De Netwerkthermometer De Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je

Nadere informatie

STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen.

STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen. STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen. Created by: Powered by: Samenvatting De jeugdwerkloosheid is hoog, jongeren

Nadere informatie

Welkom! Loopbaan-ID 2. Wie ben ik 4

Welkom! Loopbaan-ID 2. Wie ben ik 4 Loopbaan-ID 2 Wie ben ik 4 Hoe ben ik 6 Je familie 7 Hoe kies ik 8 Kiezen 9 Mijn 11 conclusies Welkom! Dit boekje is speciaal voor leerlingen van het ASHV gemaakt, omdat we willen dat je goede keuzes maakt

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

MEER MANNEN IN DE ZORG?

MEER MANNEN IN DE ZORG? MEER MANNEN IN DE ZORG? Doelgroep: Manier van aanpak: jongens op de middelbare school bij de vakken verzorging en biologie meer aandacht besteden aan het thema zorg tot en met klas 3. Voor een onbezorgde

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER

WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER 1 2 3 Thema 3 WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER Module Werkplezier Wat is werkplezier. Factoren die werkplezier beïnvloeden. Werkplezier behouden en vergroten. Inleiding 1 Als medewerkers kunnen inspelen op

Nadere informatie

VVT SECTOR. De Les Zorg

VVT SECTOR. De Les Zorg VVT SECTOR De Les Zorg Samenvatting: Het idee is om op middelbare scholen, vanaf het 2e of 3e jaar een blokuur per week een verplichte les Zorg te gaan geven. In deze les wordt duidelijk wat de Zorg allemaal

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Een diversiteitsperspectief

Een diversiteitsperspectief Werken in de langdurige zorg Bouwen op Een Intercultureel Fundament In de nabije toekomst is er een reële kans dat er een groot tekort is aan voldoende zorgpersoneel in de langdurige zorg. Voor VGN en

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

Samira Amrani. Datum: 7 oktober 2013

Samira Amrani. Datum: 7 oktober 2013 Naam: Samira Amrani Datum: 7 oktober 2013 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding...3 Uitslag van Samira...8 Tot slot...12 Pagina 2 van 12 Hallo Samira, Dit is de uitslag van jouw RichtingWijzer. Hierin

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Wat drijft de I(C)T-medewerker?

Wat drijft de I(C)T-medewerker? Wat drijft de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Wat drijf de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Emmy Nederkoorn, Karin Lammers en Ester Koot Over Motivaction Gevestigd in Amsterdam Werkgever van 80

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Het betere werk! De maatschappelijke stage als instrument om de man van de toekomst kennis te laten maken met de zorgsector

Het betere werk! De maatschappelijke stage als instrument om de man van de toekomst kennis te laten maken met de zorgsector Het betere werk! De maatschappelijke stage als instrument om de man van de toekomst kennis te laten maken met de zorgsector Samenvatting Het feminiene imago, arbeidsmarkttekort en gebrek aan kennis vormen

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Kick off 29 mei Leyden Academy

Kick off 29 mei Leyden Academy Kick off 29 mei Leyden Academy 1 loskomen met chi Kung 2 luisteren en kijken naar inspirerende filmpjes Wat hebben we gedaan? 3 verkennen van de knelpunten 4 - beeldvorming ouderen, - onderwijs ouderenzorg

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden.

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. 1 Lezen 1.1 Lezen wat er staat Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. Leren kun je op allerlei manieren doen. Je kunt een opleiding of cursus volgen, maar je

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden.

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden. Voorbereidingsopdracht Selectie & Plaatsing HAN Fysiotherapie voor iedereen die met deze opleiding wil starten in september 2018 (studiejaar 2018-2019) In dit document vind je een groot deel van de vragen,

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen?

Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? Samenvatting Jongeren (14-20 jaar) op een VMBO, HAVO of VWO opleiding Specifiek bereiken via nieuwe media Geen duidelijk carrièrebeeld

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Studiekeuzecheck euzech voor het mbo

Studiekeuzecheck euzech voor het mbo Studiekeuzecheck voor het mbo Nieuwe manieren om aankomende studenten te begeleiden bij hun keuze Studiekeuzecheck euzech voor het mbo Nieuwe manieren om studenten te begeleiden bij hun keuze Bijlage 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage PARTNERDAG 3 november 2010 Beurs van Berlage Partnerdag 3 november 2010 Leden 3 november 2010 300.000 290.000 Omvang ledenlijst 301.138 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000

Nadere informatie

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012 Waarom dit onderzoek? Het jaarlijkse onderzoek oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze richt zich op de wijze waarop scholieren zich oriënteren op een toekomstige studie of beroep. Ook wordt er onderzocht

Nadere informatie

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Het lijkt wel of kinderen en jongeren steeds sneller volwassen worden. Jongeren schieten de lucht in, hebben seks, bijbaantjes, uitpuilende agenda s en denken

Nadere informatie