Ledenbrief Univé Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenbrief Univé Oost"

Transcriptie

1 Ledenbrief Univé Oost Uitgave 8 April 2012 Verder o.a. in deze Ledenbrief: Univé Oost verzorgt óók uw hypotheek Terugblik 2011 Puzzel Uitnodiging Ledenbijeenkomst Column Datum donderdag 26 april Ontvangst uur Start uur Locatie Polman Stadion Almelo De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het VN Jaar van de Coöperatie. Daarmee onderstrepen zij hoe belangrijk deze organisatievorm is voor de wereldeconomie. In deze Ledenbrief besteden wij daarom aan dacht aan de kracht van onze coöperatie. Donderdag 26 april vindt onze Ledenbijeenkomst plaats op een bijzondere locatie in Twente. Ook hebben wij een markante spreker voor u uitgenodigd. Daarnaast volop nieuws vanuit de Leden raad. Opnieuw dus een uitgave met volop informatie over onze coöperatie. Veel leesplezier gewenst en graag tot ziens op 26 april! Met vriendelijke groet, Ondernemer Hennie van der Most is op veler verzoek voor de eerste Ledenbijeenkomst van 2012 als spreker uitgenodigd. B.C. Reinders Algemeen Directeur Univé Oost Schrijf u snel in om zeker te zijn van een plaats. Dit kan eenvoudig via onze website of door de antwoordstrook op de adresdrager ingevuld aan ons te retourneren. Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 18 april a.s. Kijk voor het programma van deze informele bijeenkomst op pagina 5. Daar plukt ú de vruchten van!

2 Ledenraad Univé Oost Ledenbrief Univé Oost Ook in de tweede helft van 2011 had de Ledenraad weer een aantal bijeenkomsten en activiteiten. Reguliere vergadering Op 8 augustus was er de reguliere vergadering van de Ledenraad. Het agendapunt rooster van aftreden leidde tot 8 kandidaten die voor herbenoeming in aanmerking komen. Mevrouw Swarthoff en de heer Spijker hebben niet voor herbenoeming gekozen. De overige 6 kandidaten zijn wel herbenoembaar. Hierover leest u hiernaast meer. De Ledenraad heeft ervoor gekozen in de vacature van mevrouw Swarthoff en de heer Spijker geen nieuwe leden kandidaat te stellen. De Leden raad dankt mevrouw Swarthoff en de heer Spijker hartelijk voor hun inzet en inbreng tijdens de afgelopen jaren. Tijdens deze vergadering wordt het arbeidsvoorwaardenbeleid van de Raad van Bestuur (RvB) vastgesteld en de accountant voor de komende drie jaar benoemd. Ook wordt het terugtreden wegens ziekte van de heer G. Vruwink, lid van de RvB van de coöperatie, bekend gemaakt. Tijdens deze avond wordt uitgebreid gesproken over de uitzending van Tros Radar op 31 oktober Vele vragen om uitleg volgden. De korte reactietijd vóór de uitzending deed Univé besluiten om tijdens de uitzending niet te reageren. De uitgebreide reactie van Univé leest u op De pauze wordt gebruikt om enkele groepsfoto s te maken, zodat u de leden van de Ledenraad kunt herkennen. Ledenbijeenkomst Op 17 november is er een Ledenbijeenkomst. Deze vindt plaats in de Vijverberg in Doetinchem. De opkomst is enorm. Er zijn meer dan 600 leden aanwezig. Als uw voorzitter geef ik een korte presentatie over de rol en taken van de Ledenraad, zoals deze sinds 1 januari 2011 functioneert. Als gastspreker treedt de heer Foppe de Haan op. Hij vertelt over zijn carrière. Aan de hand van voorbeelden legt hij uit hoe hij mensen motiveert om zich maximaal te ontwikkelen. Foppe de Haan is hét gezicht van het Foppe Fonds dat zich inzet voor de jeugd om ze te helpen ontwikkelen bij voorkeur via sport en spel. Vooral voor kinderen die normaal gesproken niet zo kansrijk zijn. Bekijk ook eens de website: Het Univé Oost Fonds Wat waren er veel goede en waardevolle inzendingen! De selectiecommissie - bestaande uit vijf leden van de Ledenraad onder leiding van een onafhankelijke voorzitter- ging in december aan het werk. Na een grondige thuisstudie op de ingediende projecten werd door de commissieleden op 13 december een avond lang gewikt en gewogen en gezocht naar een breed draagvlak. Uiteindelijk werden er 12 projecten uitgekozen. Volgens de voorzitter van de commissie voldeden alle gehonoreerde inzendingen aan de omschrijving: het project levert een bijdrage aan het maatschappelijke nut en/of het project bevordert de gemeenschapszin. Dit was de eerste keer dat Univé Oost haar maatschappelijke betrokkenheid in een dergelijke vorm giet. De selectiecommissie is erg enthousiast en de goede ervaring wordt alom gedeeld. Erg speciaal is de avond waarop de prijzen ook echt worden uitgereikt. Dit gebeurde op 2 februari jl. op het hoofdkantoor van Univé Oost in Groenlo. De twaalf cheques met een totaalwaarde van bijna ,- werden daar door commercieel directeur Toine Faber overhandigd aan de vertegenwoordigers van de winnende organisaties / verenigingen / stichtingen. Wegens succes vervolgd! Dus voor het komende jaar kunt u opnieuw projecten aanmelden! Ditmaal is het thema cultuur. Gegevens over aanmelding, voorwaarden en procedure vindt u op de website onder het kopje Univé Oost Fonds. Hartelijke groet, Gerda ter Denge Voorzitter Ledenraad Univé Oost 2012: het jaar van de coöperatie De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroe pen tot het VN Jaar van de Coöperatie. Daarmee onderstrepen zij hoe belangrijk deze orga nisatievorm is voor de wereldeconomie. De Verenigde Naties willen met het themajaar mondiaal aandacht vragen voor het succes van de coöperatie. Daarnaast wil de wereldorganisatie het bewustzijn over de waarde van coöperaties vergroten en overheden aanmoedigen om gunstig beleid en wetten te ontwikkelen, die bijdragen aan de groei en stabiliteit van de coöperatieve sector (bron: United Nations, 2011). De doelstellingen van het Jaar van de Coöperatie zijn vergroting van het publieke bewustzijn van de rol van de coöperaties en het stimuleren van de groei van coöperaties wereldwijd. Nederland is een coöperatief land. Coöperaties hebben een zeer belangrijke rol in de eco nomische ontwikkeling van onze samen leving gespeeld. Vandaag de dag is de coöpe ratieve onderneming in tal van sectoren een bepalende marktpartij. Met name in de land- en tuinbouw en financiële sector doet de coöperatie het goed. De coöperatiefilosofie - waarbij niet het centraal stellen van de winst, maar juist het centraal stellen van het belang van de leden - ziet de Verenigde Naties als een houvast in deze tijd van financiële crisis. Zoals u weet, is Univé een coöperatieve vereniging die zonder winstoogmerk werkt. Haar klanten zijn tevens haar leden. Cooperative Enterprises Build A Better World Die leden staan dan ook centraal, niet het streven naar winst. Uitgangspunt is dat u als lid positieve resultaten terug ziet in de vorm van winstuitkeringen, premiekortingen en verbeterde producten en diensten. Zo plukt ú de vruchten van de coöperatie Univé Oost!

3 Verkiezing ledenraadsleden Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de Coöperatie Univé Oost is de Ledenraad. Dit orgaan wordt gevormd door de leden van Coöperatie Univé Oost. Aan de Leden raad komen een aantal belangrijke bevoegdheden toe, zoals het benoemen, schorsen of ontslaan van bestuurders en commissarissen, het vaststellen van de jaarrekening, het wijzigen van de statuten en het verlenen van decharge aan de bestuurders en commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Ledenraad alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar bevoegd heden. Kandidatenlijst Functie Lid sinds Termijn Mevrouw A. Agus uit Hengelo ( ) lid de Mevrouw G.P.L. ter Denge uit Losser ( ) voorzitter de De heer A. Berghorst uit Hengelo ( ) lid de De heer G. Gielink uit Varsseveld ( ) lid de De heer A.J.J. Vanhommerig uit Enschede ( ) lid de De heer J.A.G. Arkink uit Weerselo ( ) lid de De leden van de Ledenraad worden door de leden van de Coöperatie Univé Oost gekozen. De ledenraadsleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zij kunnen twee keer worden herbenoemd. De maximale zittingsduur van een ledenraadslid komt daarmee op 12 jaar. Wanneer een termijn eindigt, wordt bepaald aan de hand van een door het Bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Hierboven treft u de namen aan van de ledenraadsleden waarvan in 2012 de termijn eindigt. Zij staan op de lijst voor herbenoeming. De herbenoeming vindt plaats ingaande juni Alle bovengenoemde kandidaten hebben schriftelijk aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor een volgende zittingstermijn. Tegen ieder van de op bovenstaande lijst voorkomende kandidaten kan een tegen - kandidaat worden gesteld. Deze tegenkandidaat moet lid zijn van de Coöperatie Univé Oost. De tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 30 april a.s. te melden bij het secretariaat van de Coöperatie Univé Oost U.A. (P/a Barkenkamp 11 te Groenlo). Deze melding moet schriftelijk geschieden onder vermelding van de gegevens van de tegenkandidaat. Tevens moet worden aangegeven tegen wie van bovenstaande kandidaten men als tegenkandidaat wenst te worden gesteld. Ten slotte dient de kandidatuur vergezeld te gaan van de handtekeningen van 100 (honderd) leden van de Coöperatie Univé die de kandidatuur steunen. Indien volgens de hiervoor beschreven procedure een tegenkandidaat wordt gesteld, zal dit aan de leden van de Coöperatie Univé Oost kenbaar worden gemaakt. Vervolgens vindt er een stemming plaats tussen de tegenkandidaat en degene tegen wie hij/zij kandidaat is gesteld. De tegenkandidaat is verkozen indien hij/zij tweederde van de stemmen op zich heeft weten te verenigen. Ledenraad Univé Oost Rij 1 (v.l.n.r.): Gerard Gielink, Aart Berghorst, Walter Truitman, Chris van den Bos, Jan Zandvoort, Johan Arkink en Johan Meijerink. Rij 2 (v.l.n.r.): Marc Krabbe, Bennie Laarveld, Gerda ter Denge, René Swienink, Peter Spijker, Gerrit Jan Breukers, Harry Spekschoor, Dini Schreurs, Jos Johannink, Angela Agus en Louis Scholten Linde. Rij 3 (v.l.n.r.): Ton Orriëns, Benny Schreurs, Arjan van Someren, Harrie Dekkers, Alex Vanhommerig, Ans Olink en Gerrit te Riet. Op de foto ontbreken: Teun Eggink, Arjan Klein Bluemink, Wilma Oplaat, Willy Reef, Harry Sanderink en Yvonne Swarthoff.

4 Ledenbrief Univé Oost Overweldigende opkomst bij Ledenbijeenkomst Univé Oost organiseerde donderdag 17 november jl. de tweede bijeenkomst van Deze vond plaats op een unieke locatie: stadion De Vijverberg in Doetinchem. Het stadion is de thuisbasis van voetbalclub De Graafschap. Univé Oost is al enige tijd lid van de Business Club. Tijdens de aanmeldperiode stroomden de aanmeldingen massaal binnen. Dit beloofde wat voor de bijeenkomst! Om uur arriveerden de eerste leden, terwijl het programma pas om uur startte. Onder het genot van een kopje koffie en een Univé-petitfour namen de aanwezigen plaats. Univé Oost Het eerste gedeelte van de avond stond in het teken van Univé Oost. De heer Bé Reinders, algemeen directeur, verwelkomde de ruim 600 aanwezigen. Hij vertelde over Univé Oost en wat de coöperatie doet. Daarna was het woord aan mevrouw Gerda ter Denge. Zij is sinds 2011 voorzitter van het hoogste orgaan binnen Univé Oost: de Ledenraad. Tijdens een presentatie informeerde zij de leden over de formele taken en de belangrijke rol als klankbord. Gastspreker Foppe de Haan Na een korte pauze was het woord aan de oude meester Foppe de Haan. Wanneer hij begint met spreken, is iedereen stil. Hij wist alle aanwezigen met zijn verhalen over samen werken, presteren en motiveren te boeien. Enthousiaste reacties De avond werd afgesloten met een informele borrel in de businessruimte van De Graafschap. Daar konden de aanwezige leden genieten van een drankje en een hapje. Natuurlijk konden zij ook een blik werpen op het veld. Tot slot ontvingen de leden een presentje als dank voor hun komst. Hopelijk wordt de trend doorgezet en kan Univé Oost tijdens de Ledenbijeenkomsten in 2012 weer zo n groot aantal van haar leden verwelkomen!

5 Van boerenzoon tot topondernemer Ooit was hij een boerenzoon, een beunhaas, een klusjesman. Nu is Hennie van der Most (Slagharen, 23 maart 1950) een topondernemer die een compleet imperium van bedrijven heeft opgebouwd. Het begon met een ijzerhandel en groeide uit tot een keten van restaurants, uitgaanscentra, attracties en evenementenhallen. En toch, Hennie is gewoon Hennie gebleven. Op z n Twents. Programma Ledenbijeenkomst Op donderdag 26 april a.s. organiseren wij onze informele Leden bijeen komst. Graag verwelkomen wij u op een unieke Twentse locatie: het Polman Stadion. Dit is het thuisstadion van de Almelose voetbalclub Heracles Almelo. Deze club met een rijke historie behoort tot een van de oudste voetbalvereni gingen in Nederland. Programma Vanaf uur bent u welkom in de BusinessClub van het Polman Stadion. De heer Bé Reinders, Algemeen Directeur, opent om uur de bijeenkomst. Aansluitend is het woord aan mevrouw Gerda ter Denge (voorzitter Ledenraad) en de heer Hennie van der Most. De bijeenkomst wordt rond uur afgesloten met een informele borrel. Hennie van der Most heeft zich de afgelopen twintig jaren ingezet om als ondernemer bestaande gebouwen, een watertoren en zelfs een kerncentrale, een nieuwe bestemming te geven en deze om te bouwen tot succesvolle ondernemingen, zoals hotels, congres en uitgaanscentra, evenementenhallen en attractieparken. Ze hebben allemaal een unieke formule. Vele bezoekers, van jong tot oud, hebben hun weg naar zijn ondernemingen gevonden; o.a. Preston Palace in Almelo, Wunderland Kalkar in Kalkar, Speelstad Oranje in Beilen, Piri-Piri restaurants en De Koperen Hoogte in Zwolle. Aanmelden Vergeet u zich niet vóór 18 april a.s. aan te melden voor deze boeiende avond via U kunt ook de antwoordstrook onder aan de adresdrager aan ons terugsturen. Inmiddels zijn er binnen zijn bedrijven ruim medewerkers werkzaam. Dagelijks bezig zijn met ondernemen is zijn lust en zijn leven. Hennie heeft veel geleerd, gezien en onderhandeld. Hij is van mening dat er ook in een teruglopende economie volop kansen zijn. Hennie vindt het ontzettend leuk om voor zeer uiteenlopende gezelschappen te mogen spreken. Hij deelt graag zijn levenservaringen met u en geeft zijn visie op de huidige economische ontwikkelingen. Op zijn geheel eigen, nuchtere, wijze geeft hij een verfrissende kijk op ondernemen. Reserveert u alvast 15 november? Wie zou ú willen als spreker? Adres Heracles Stadionlaan 1, 7606 JZ Almelo. Op deze avond organiseren wij onze tweede Ledenbijeenkomst. Deze vindt plaats op een locatie in de Achterhoek. Peter Timofeeff, Mr. Frank Visser, Erica Terpstra, Foppe de Haan en Hennie van der Most nodigden wij in het verleden uit voor onze Leden - bijeen komsten. Maar wie zou ú eens willen uitnodigen als spreker? Laat het ons weten via U kunt uw auto parkeren in de vakken P1 (stadionplein, IISPA), P2 (Woonboulevard) of P3 (OranjeNassau). Bij parkeren in de omliggende woonwijken wordt streng gecontroleerd op foutparkeerders.

6 Ledenbrief Univé Oost Univé Oost Fonds steunt Donderdagavond 2 februari jl. vond op het kantoor van Univé Oost in Groenlo de uitreiking plaats van twaalf cheques door het Univé Oost Fonds. Maar liefst 87 aanvragen kwamen binnen, twaalf projecten zijn geselecteerd. Aan die projecten is maximaal per project uitgekeerd, bijna in totaal. Het Univé Oost Fonds is in 2011 in het leven geroepen door Univé Oost. Directeur Toine Faber van Univé Oost legt uit: Iedereen kent Univé wel als de grote landelijke verzekeraar zonder winstoogmerk, met maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel. Dat komt onder andere naar voren uit de sponsoring. Landelijk gezien van bijvoorbeeld de voetbalvereniging Heerenveen. Maar Univé is vooral ook een lokale verzekeraar. Faber vervolgt: Univé Oost laat z n maatschappelijke betrokkenheid merken door sponsoring van zo n 400 clubs en verenigingen. Doelen die vaak gerelateerd zijn aan sport en bewegen. De vorm van sponsoring varieert van een advertentie in een clubblad tot het hoofdsponsorschap van een club, zoals bijvoorbeeld van sv Grol hier in Groenlo. In 2010 al zijn we gaan nadenken hoe we nog meer uiting kunnen geven aan die maatschappelijke betrokkenheid. En daaruit is het Univé Oost Fonds voortgekomen, om volgens onze stelregel dichtbij en betrokken te kunnen steunen. In de Ledenbrieven van 2011 werden oproepen geplaatst. Zowel leden als nietleden konden een aanvraag indienen. Het moest echter wel gaan om lokale projecten in het werkgebied van Univé Oost. Maar liefst 87 aanvragen werden ingediend voor de sluitingsdatum. De commissie bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de Leden raad had de moeilijke taak om deze te beoor delen. Na een zorgvuldige procedure werden twaalf projecten gekozen die financieel worden ondersteund. Deze zijn: Careaz J.W. Andriessen Borculo: aanleg jeu de boulesbaan ( 2.500) De Leeuwerikschool ZMLK te Neede: vernieuwing en aanpassing schoolplein ( 2.500) Koninklijke Enschedese Leo Harmonie: vervanging en aanvulling van instrumenten ( 2.000)

7 twaalf organisaties met bijdrage Orthopedagogisch en didactisch centrum De Arcade te Hengelo (O): picknicktafels op schoolterrein ( 1.950,41) Speeltuinvereniging t Vosheukske uit Lievelde: omheining voor speeltuin ( 2.500) Stichting Gemeenschapshuis Vasselder-Veldhunten: opstarten doe activiteiten ( 2.500) Stichting KinderWensMobiel: organiseren drie wensdagen acuut / chronisch zieke kinderen ( 2.400) Stichting Lieve Engeltjes: het drukken en versturen van voorlichtingsmateriaal over Stichting Lieve Engeltjes die lotgenotencontact organiseert voor mensen die in hun gezin of omgeving een kind verloren ( 2.000) Stichting Speel-o-theek Wisch: aanschaf speelgoed voor kinderen met een beperking ( 2.500) Stichting Voedselbank Steunpunt Oost-Achterhoek: aanschaf van een stapelaar voor bevoorraden stellingen ( 2.500) Stichting Zandewierde Zomerkamp Nieuw-Wehl: bijdrage aan vakantieweek voor verstandelijk gehandicapten ( 2.500) Tactus Verslavingszorg uit Enschede: dagje uit voor kinderen van verslaafde ouders ( 2.500) Aanmelden? Dat kan! Het Univé Oost Fonds schenkt vanaf nu jaarlijks geld aan lokale projecten met een maatschappelijke uitstraling. Dit jaar stellen wij opnieuw ,- beschikbaar. Per gehono reerde aanvraag doneren wij maximaal 2.500,- om 12 doelen te kunnen steunen. Voor 2012 is gekozen voor het thema cultuur. Geïnteresseerde organisaties, verenigingen en stichtingen of andere belanghebbenden kunnen hun goede doel of project aanmelden (zie voorwaarden). Dit kan tot uiterlijk 1 november Het aanmeldformulier vindt u op Het formulier biedt ruimte om bijzonderheden over het voorgedragen goede doel en / of project te beschrijven. Ook kunt u een gemotiveerde onderbouwing geven waarom juist uw goede doel of project steun behoeft. Per goede doel / project kan slechts één aanvraag worden ingediend. U kunt het formulier inclusief bijlagen per sturen aan Voorwaarden Het goede doel en / of project bevindt zich in het werkgebied van Univé Oost; is binnen het thema cultuur te plaatsen; is niet afhankelijk van andere (subsidie) bijdragen; vraagt niet om een bijdrage in de exploitatiekosten en kan door zowel leden als niet-leden worden ingediend. Aanvragen kunnen ook aan niet-leden worden toegekend. Niet in aanmerking komen aanvragen in strijd met de goede normen en waarden; reguliere sponsorverzoeken; verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en / of milieubelastende activiteiten of evenementen; verzoeken die louter een persoonlijk doel nastreven; verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep en instellingen / organisaties van kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, in welke vorm of aard dan ook. Beoordeling aanvragen Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging. Een commissie bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de Leden raad van Univé Oost beoordeelt in december 2012 de ontvangen aanvragen. Zij beslist welke pro jecten financieel ondersteund zullen worden. De gehonoreerde en afgewezen aanvragen ont vangen van ons persoonlijk bericht. Begin januari 2013 zullen deze ook worden vermeld op onze website. Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen via Univé winnaar Customer Performance Award 2012 Univé is uitgeroepen tot beste dienstverlener van Nederland. De landelijke coöperatieve verzekeraar liet dit jaar Ikea winnaar van de laatste 2 jaar achter zich. In de afgelopen drie jaar was Univé al 2 keer de beste financiële dienstverlener en eindigde het bedrijf in het totaaloverzicht op respectievelijk de derde (2010) en tweede (2011) plaats. Dit jaar sleepte de verzekeraar ook de prijs voor de beste dienstverlener in de wacht. De prijs werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst in Hilversum, waar Pieter van den Ban, manager Marketing & Distributie van Univé, en Gijs van den Berg, directeur van Univé Utrecht, de prijs in ontvangst mochten nemen. Pieter van den Ban: We waren natuurlijk al heel blij en trots dat we weer de beste financiële dienstverlener waren geworden. Maar de verrassing was compleet toen bleek dat we ook de overall winnaar waren geworden! Voor ons het bewijs dat de inspanningen die al onze collega s, met name bij de Onderlingen, dagelijks leveren om onze klanten te helpen, vruchten afwerpen. De Customer Performance Award is een gezamenlijk initiatief van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen, het intelligence bureau MIcompany en het marktonderzoeksbureau Metrixlab.

8 Ledenbrief Univé Oost Terugblik 2011 Fusie Het jaar 2011 is voor Univé Oost een belangrijk jaar geweest. Het was het jaar waarin de fusie tussen Univé Twente en OWM Univé Oost z n beslag heeft gekregen. Dit had grote gevolgen voor de organisatie. Vele medewerkers zijn van functie of werk plek gewijzigd en moesten daarnaast aan nieuwe collega s en leidinggevenden wennen. Terugkijkend op dit intensieve traject kunnen we concluderen dat de fusie geslaagd is. Er heerst rust in de organisatie, nieuwe processen worden goed opgepakt en we zijn inmiddels aardig aan elkaar gewend geraakt. Terugblik Ook de wereld om ons heen stond niet stil. De sector waarin Univé Oost zich bevindt staat - mede door de economische crisis - in het centrum van de aandacht van politici, toezichthouders, media en consumenten. Het vertrouwen dat u als klant heeft in de financiële sector is vanuit een diep dal voorzichtig weer aan het herstellen. Er is echter nog wel een lange weg te gaan. Ook in 2011 zijn we ons blijven inzetten om onze dienstverlening naar u als klant te verbeteren. We hebben in dat verband een extra vestiging geopend in Winterswijk en een meer geschikte locatie gevonden voor onze vestiging in Ruurlo. Onze telefonische bereikbaarheid is verder verbeterd, doordat het nu ook mogelijk is verschillende afdelingen rechtstreeks te kiezen. Ook hebben we weer een tweetal ledenbijeenkomsten georganiseerd met aansprekende sprekers. In het voorjaar hebben wij een ledenbijeenkomst georga niseerd in Deurningen waar mevrouw Erica Terpstra als spreker was uitgenodigd. In het najaar hebben wij een ledenbijeenkomst georganiseerd waar Foppe de Haan als spreker optrad. Beide bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht door onze leden. Ook in 2012 zullen er weer twee ledenbijeenkomsten worden georganiseerd. Een uitnodiging voor de eerstkomende ledenbijeenkomst treft u in deze Ledenbrief aan. Klanttevredenheidsonderzoek Uiteraard zijn wij ook benieuwd hoe u aankijkt tegen onze dienstverlening. Vandaar dat wij continu de klanttevredenheid meten. De scores die wij behalen met ons klant tevredenheidsonderzoek zijn goed (7,9). Ook de nominaties cq belangrijke prijzen op het gebied van klantwaardering, die we in 2011 in ontvangst mochten nemen, zijn een bewijs dat we op de goede weg zijn. Financieel Financieel hebben we het jaar 2011 goed afgesloten. We zijn dit jaar niet geconfronteerd met een grote stormschade zoals dat in 2010 wel het geval was. Wel waren er in 2011 opvallend veel grote brandschaden. Dat heeft het technisch resultaat negatief beïnvloed. Het totale technische resultaat over 2011 bedraagt ca. 1,9 miljoen positief. De assurantiebemiddeling kijkt terug op een veelbewogen jaar. De markt van verzeke ringen is zeer competitief. Op zich geen probleem echter we moeten ons wel steeds opnieuw bewijzen. Dat is ook dit jaar weer goed gelukt. Vele nieuwe klanten hebben de weg naar Univé Oost weten te vinden. In de bemiddeling hebben wij dan ook een groei kunnen boeken. De totale bemiddelingsportefeuille is met bijna 5% gegroeid ten opzichte van Een resultaat waar wij trots op zijn. Een belangrijk onderdeel van het resultaat van Univé Oost zijn opbrengsten uit beleg - gingen. Univé Oost heeft een jaar geleden besloten niet langer te beleggen in aandelen. Alle posities op dat vlak zijn dan ook afgebouwd en deels vervangen door obligaties. De rendementen die wij op beleggingen hebben behaald, zijn positief en zelfs boven begroting. Het totale geconsolideerde resultaat van Univé Oost voor belasting is in 2011 uitgekomen op 1,4 miljoen. Dit is een verbete ring van ca. 0,7 miljoen ten opzichte van Bedankt De Raad van Bestuur bedankt het management en de medewerkers voor hun inzet, betrokkenheid en het enthousiasme waar mee zij de werk zaamheden in 2011 hebben verricht. Univé Oost verzorgt óók uw hypotheek U kent Univé van onze zorg- en schadeverzekeringen. Wat u misschien niet weet, is dat Univé ook bemiddelt voor uw hypotheek. Hypotheekadvies bij aankoop, verhoging of echtscheiding Wij kunnen u adviseren voor een hypotheek bij aankoop van een woning, een verhoging voor een verbouwing of een oversluiting. Maar ook bij een echtscheiding kunt u van ons hypotheekadvies gebruik maken, zelfs als de hypotheek elders loopt! Onafhankelijk Univé Oost werkt samen met vele geldverstrekkers. Wij kunnen u hierdoor onafhankelijk adviseren. Op elk gewenst moment wordt bekeken welke geldverstrekker het beste bij u past qua rente, hypotheekvorm én voorwaarden. Compleet advies, vaste vergoeding Bij ons advies kunt u rekenen op duidelijke taal en een betrouwbare service tegen een vooraf vastgestelde prijs. Hierbij krijgt u bij het afsluiten altijd een compleet rapport over uw persoonlijke financiële situatie, zodat u zich beter thuis voelt bij uw hypotheek. Opstalpremie retour Indien u nu een hypotheek via ons afsluit, krijgt u dit jaar de premie retour van uw Univé woonhuisverzekering. Wilt u weten welke hypotheek het beste bij u past? Onze deskundige en erkende hypotheekadviseurs helpen u graag verder. Op de foto ziet u de hypotheekafdeling van Univé Oost. Boven (v.l.n.r.): Gerrie Broeks, Judith Weghorst en Wilma van Arkel. Onder (v.l.n.r.): Marcel Reijerink, Henk Kruse, Harm Heezen, Willem Ketting en Remco Gosselink. Bel ons op of mail naar:

9 Al uw juridische problemen U kunt al uw juridische problemen voorleggen aan de Univé Jurist Eddy Dijk. Dit kunnen consumentenzaken zijn, zoals een geschil met een winkelier of de telecomaanbieder. Ook als u dreigt te worden ontslagen, kunt u bij de Univé Jurist te rade gaan. Als u ondernemer bent, legt u zaken als wanbetalers, algemene voorwaarden of vergunningen aan de Univé Jurist voor. De Univé Jurist schakelt waar nodig één van de 200 andere juristen van Univé in voor uw vraagstuk. Bouwfout? De dakkapel leek wel een douche Het kan ook u overkomen, daarom de Univé Jurist Sander Oostveen en zijn vrouw kochten vier jaar geleden hun eerste huis. Met de komst van hun eerste kindje besloten ze een dakkapel te laten plaatsen om zo een extra slaapkamer te creëren. Toen deze klaar was leek er niets aan de hand. Het zag er prachtig uit. Maar een week later begon het te regenen. Alle zorg uit handen De dakkapel bleek zo lek als een mandje. De aannemer wilde het alleen maken voor een enorm bedrag! Sander nam contact op met de Univé Jurist. Hij raadde Sander aan om een onafhankelijke bouwkundige in te schakelen. De bouwkundige concludeerde dat er wel degelijk een fout was gemaakt. Hij heeft daarover een rapport gemaakt en met dit rapport ging Sander naar de aannemer. Die is uiteindelijk overstag gegaan en heeft de schade kosteloos hersteld. Ook problemen met een aannemer? Hebt u vragen over juridische problemen met een aannemer? De Univé Jurist is altijd bereid om die te beantwoorden. Gratis advies Uiteraard kunt u ook voor andere juridische zaken, zoals bijvoorbeeld een geschil met uw werkgever, bij de Univé Jurist terecht. In het werkgebied van Univé Oost is deze dienst nu voor iedereen beschikbaar. Ook als u nog geen klant bent bij Univé kunt u gebruikmaken van de Univé Jurist. Het eerst half uur is altijd gratis. Bent u al bij Univé verzekerd voor rechtsbijstand en valt uw vraag onder de dekking, dan wordt in veel gevallen alles kosteloos voor u geregeld. Bent u niet bij Univé verzekerd voor rechtsbijstand of valt uw probleem niet onder de dekking? Dan kunt u tegen een aantrekkelijk tarief juridische ondersteuning ontvangen. Zo schakelt u de Univé Jurist van Univé Oost in Neem contact op met Univé Oost op telefoonnummer U kunt ook een sturen naar Uiteraard kunt u ook even binnenlopen bij het kantoor bij u in de buurt, daar helpen ze u graag! Kijk voor meer informatie op De Univé Jurist, Mr. Eddy Dijk. Hij lost juridische vraagstukken op voor verzekerden en nietverzekerden. Univé Jurist Eddy Dijk Persoonlijk, deskundig en dichtbij Meer dan zakelijk verzekerd met Tracking en tracing Wordt uw tractor gestolen? Dan is de kans klein dat het voertuig wordt teruggevonden. Tenzij het is uitgerust met Tracking en tracing van Univé. Dit systeem kan uw tractor waar ook ter wereld tot op enkele meters nauwkeurig traceren. Hoe werkt Tracking en tracing? Een monteur installeert het systeem op een onzichtbare plek in uw voertuig. Vervolgens wordt uw tractor gekoppeld aan de alarmcentrale. Is uw tractor gestolen, dan waarschuwt de alarmcentrale de politie en wordt het Tracking- en tracingsysteem in werking gesteld. 98,6% van de gestolen voertuigen met Tracking en tracing wordt teruggevonden. Ruim 95% zelfs binnen 24 uur. Maak nu een afspraak met één van onze adviseurs en ontvang tijdelijk 20% korting op een 3-jarig abonnement Tracking en tracing. Meer informatie vindt u op: De voordelen Uw gestolen voertuig snel gelokaliseerd 95% binnen 24 uur terug bij eigenaar 15% premiekorting op verzekering Geen eigen risico bij diefstal 20% korting voor 3 jaar Tracking en tracing

10 Puzzel april 2012 Ledenbrief Univé Oost De inzenders van de juiste oplossing maken dit keer kans op één van de 15 arrangementen voor 2 personen Picknicken in Hof van Twente. Verken Hof van Twente al wandelend, met een rijk gevulde picknicktas, aan de hand van één van de zes Kuierroutes die uitgezet zijn: Bentelo, Diepenheim, Elsenerbroek, Hengevelde, Markelo en Wiene Zeldam. De routes zijn gemiddeld 20 km lang en bieden authentieke informatie, omdat ze zijn samengesteld door de lokale bevolking. U kunt zelf kiezen welke van de zes Kuierroutes u wilt gaan lopen, maar de VVV kan u hier natuurlijk ook in adviseren. Als de keuze is gemaakt, dan wordt er een lokale, streekeigen picknick samengesteld die u onderweg kunt nuttigen. Dit arrangement is niet gebonden aan een vast programma, u kunt uw tijd zelf indelen. U gaat op pad met een gevulde picknicktas met Kuierroute. Elke kern in de Hof kent eigen streekproducten, waarmee de picknick wordt samengesteld. Boekt u het arrangement bijvoorbeeld via VVV Markelo? Dan krijgt u toast met jam of honing, krenten wegge met roomboter, vruchtensap, een appel en Maarkelse Babbels. Stuur uw oplossing in vóór 30 april a.s. in via onze website Ook kunt u uw oplossing in een portvrije envelop zenden aan Univé Oost, Antwoordnummer 3007, 7140 ZX Groenlo onder ver melding van Oplossing puzzel april Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijswinnaars ontvangen auto matisch bericht. Van links naar rechts: 1 biedt dekking tegen de kosten van geneeskundige hulp - 11 boom - 12 zeer lange tijd - 13 oude lengtemaat - 14 groep met gemeen - schappelijke kenmerken - 16 vader - 17 deci - gram - 18 slee - 19 behoeftig - 21 bedrag dat de verzekeraar niet vergoedt - 24 voorzetsel - 25 wettelijk vastgesteld deel van de zorgverze kering - 30 bezittelijk voornaamwoord - 31 partido nacional - 32 bijwoord - 33 Iran (internet) - 34 de jongere - 35 straat in Utrecht, ook bekend van Monopoly - 37 omvang van de financiële zekerheid welke verzekeraar biedt - 41 ontkenning - 43 familielid - 44 lidwoord - 45 nieuwwaarde af fabriek - 50 reeds - 51 gesloten - 52 afslagplaats bij golf - 54 hockeyslag, ook stuwkracht - 56 auto matische aanpassing van de verzekerde som - 61 Republiek Indonesië - 62 getijde - 64 snelle loop - 65 roem - 66 de verzekerbare passa giers in een auto - 67 Europese rivier. Van boven naar beneden: 1 persoonlijk voornaamwoord - 2 Ameri kaanse filmprijs - 3 ruilmiddel - 4 op grond van - 5 een zekere - 6 dwaze - 7 insect - 8 bijbelse figuur - 9 Europees schiereiland - 10 zich houdend aan zijn woord - 15 gevoel - 16 bij een zending gevoegd document - 20 onuitstaanbaar mens - 22 tuin - 23 gril - 26 deel van Azië - 27 Peru (internet) - 28 boom - 29 plaats in Duitsland - 30 bijbelse plaats - 34 jaargang - 36 verdikte huid - 38 Europese Mone taire Unie - 39 oogholte - 40 gezonde bezigheid - 42 opschik - 45 eiland in de Middel - landse Zee - 46 bloedstelpend middel - 47 soort - 48 vrede (Latijn) - 49 sterrenbeeld - 53 voegwoord - 55 gewas - 57 boom - 58 slot - 59 telwoord - 60 regeringsreglement - 63 Bhutan (internet).

11 F-pupillen Ruurlo naar Jong Heerenveen Maandag 17 oktober 2011 werd de wedstrijd Jong Heerenveen / Emmen Jong Ajax gespeeld in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. Univé verlootte toegangskaarten voor deze wedstrijd. 85 gelukkige F-pupillen en 7 leiders vertrokken vanuit Ruurlo richting Heerenveen. Na ontvangst in het sfeervolle stadion werd er genoten van patat met ranja. De jongeren werden daarnaast getrak teerd op een doelpuntenrijke wedstrijd. Jong Heerenveen / Emmen versloeg Jong Ajax met 5-2. Verhuizing winkel Ruurlo Het zal velen van u in de regio Ruurlo niet ontgaan zijn. Wij gaan verhuizen naar de Dorpsstraat. Het pand - dat voorheen bekend stond als sportwinkel In en Out Sports tegenover Avenarius - zal vanaf mei dienst doen als onze verzekeringswinkel. Een locatie aan de rand van het centrum met voldoende parkeergelegenheid en meer dan voldoende ruimte. Tot de verhuizing zult u ons nog gewoon aantreffen aan de Stationsstraat. Op deze locatie is altijd met veel plezier gewerkt. Het pand werd echter te groot. Daarom is gezocht naar een andere locatie. Wij zien dan ook uit naar de maand mei. De maand waarin de opening staat gepland en wel op woensdag 16 mei a.s. Uiteraard stellen wij de leden in de regio Ruurlo hiervan nog persoonlijk in kennis. Ook niet-leden zijn natuurlijk van harte welkom om eens een kijkje in de keuken van onze nieuwe winkel te nemen. Op dit moment zitten we volop in de metamorfose. Daarbij hebben wij oog voor de karakteristieke elementen van het pand die dan ook zoveel mogelijk behouden blijven. Wij zijn erg trots dat wij dit pand mogen betrekken. Het pand staat namelijk op een prominente plaats en kent een rijke historie. Dat kunnen veel Reurlse inwoners wel beamen. Oplossing kruiswoordraadsel oktober 2011 Bijna leden zonden de juiste oplossing in: zekur, het jongerenlabel van unive De gelukkig prijswinnaars van de 10 boekenbonnen t.w.v. 50, - zijn: Mw. R. Klein Gebbink, Beltrum Mw. A.M.G. Kolzer, Doesburg Dhr. D. Manenschijn, Almelo Dhr. J.J.A. Leijnse, Delden Dhr. A.A.J. Waamelink, Neede G.B. Klein Zandvoort, Markelo Fam. G.A. Schuurman, Varsseveld Koldeweij, Zieuwent Mw. L. Takkenberg, Enschede Particulier adviseur Janet Stevens (links) E.W. Keuper, Winterswijk feliciteert de heer Leijnse. Colofon Dit is een uitgave van Univé Oost, april 2012 Redactie Univé Oost, Postbus 39, 7140 AA Groenlo (lokaal tarief) Drukwerk Drukkerij Loor BV Varsseveld, Oplage Univé Oost Altijd dichtbij! U vindt onze kantoren in Almelo, Delden, Doetinchem, Enschede, Groenlo, Haaksbergen, Hengelo (O), Lochem, Markelo, Oldenzaal, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en Zevenaar. COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van Univé.

12 Ledenbrief Univé Oost Vakantie! Vakantie: heerlijk! Het is dé manier om de accu weer op te laden. Of toch niet? Veel mensen kampen met voor-de-vakantiestress, met gezondheidsproblemen of ergernis tijdens de vakantie. Hoe kunt u zorgen dat u ontspannen op reis gaat en opgewekt weer thuiskomt? Tips Zoek een bestemming die bij je past, de omgeving moet kloppen. Zoek een vakantie uit waar je je prettig bij voelt. Ga niet op wandelvakantie als je het liefst aan het strand ligt. Maak van tevoren goede afspraken, iedereen moet geven en nemen. Een paar dagen eerder vrij nemen voor de reis begint. Tijdig beginnen de koffers te pakken. Na de laatste werkdag sporten om het lichaam te ontdoen van stress. Zaken die thuis of op het werk gedaan moeten worden goed regelen, zodat de boel met een gerust hart wordt achtergelaten. Ontspan zoveel mogelijk voordat je op vakantie gaat. Veel mensen worden de eerste dagen van hun vakantie ziek. Op autovakantie met de kids Eenmaal op de bestemming is de zomervakantie een groot feest voor de kinderen. Maar de autoreis ernaartoe. Die vergt veel geduld en creativiteit van de ouders. Er zijn manieren om de reis wat gemakkelijker te laten verlopen. Uiteraard zitten de kinderen veilig in hun kinderzitje of stoelverhoger. De gordel zit dan beter en daarnaast hebben ze een beter uitzicht. Een kussen voor de grotere kinderen zorgt dat ze lekker kunnen hangen of een dutje kunnen doen. Vertel vooraf dat het een lange reis wordt en beloof geregeld te stoppen onderweg. Doe bij elke stop iets actiefs, zoals rennen, voetballen of tikkertje. Of ga uitgebreid picknicken in de schaduw. Veel kinderen vervelen zich achterin de auto. Zorg daarom voor afleiding. Laat grotere kinderen ook af en toe voorin zitten. Zorg voor een knuffel, kleurboek of ander boek en spelletjes. Doe deze spullen in een zak aan de voorstoelen. Of stop ze in een koffertje. Dan hebben de kinderen meteen een harde ondergrond om op te kleuren. Af en toe een cadeautje doet wonderen. De hitte de baas Zo richting het voorjaar, hopen we op een warme zomer. Maar als het straks zover is, dan kun je deze overlevingstips wel gebruiken. Eerlijk is eerlijk: een warme zomer is geweldig, maar er zijn wel een paar dingen waar we aan moeten denken. Tips: 1. Drink voldoende Ook als u geen dorst heeft, ten minste twee liter. Drink koele dranken, zonder alcohol en cafeïne. 2. Vermijd inspanning Sport niet bij meer dan 28 graden Celsius. 3. Blijf uit de hitte Zoek de koelte op. Dit kan binnen zijn of buiten in de schaduw en in de wind. Draag luchtige, lichtgekleurde kleding. 4. Zorg voor koelte Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of (voeten) bad. Doe de gordijnen dicht zodra de zon naar binnen schijnt. Sluit de ramen als het buiten warmer is dan binnen, en open ze als het binnen warmer is. 5. Goed smeren Dit is een effectieve manier om de huid te beschermen tegen uv-straling. Fit de zomer in Denkt u eraan de auto zomerklaar te laten maken? Ook de auto heeft het extra zwaar in de zomer. Bij heet weer wordt de motor warmer en moet deze goed gekoeld worden. Het remsysteem heeft het zwaar te verduren als achter de auto een caravan gekoppeld is. Zorg dat het oliepeil op orde is als u vertrekt naar uw vakantiebestemming. Controleer of uw pechtas is gevuld. Denk aan sleepkabel, gevarendriehoek en reservelampen. Univé Oost wenst u alvast een zorgeloze vakantie! Over de reisverzekering Waarom zou ik een reisverzekering afsluiten? Ik neem bijna geen bagage mee op reis. Ook als u met weinig bagage of bagage zonder waarde reist, is het verstandig om een reisverzekering te hebben. Die biedt namelijk ook dekking als u tijdens uw vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt. Of als een familielid thuis in Nederland ernstig ziek wordt, waardoor u uw vakantie voortijdig moet beëindigen. De kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen sterk oplopen. Wat is het verschil tussen een kort lopende en een doorlopende reisverzekering? Bij een kortlopende reisverzekering verzekert u zich voor één vakantie. Gaat u bijvoorbeeld alleen in de zomer op reis, dan is deze verzekering ideaal voor u. Met een doorlopende reisverzekering bent u het hele jaar door verzekerd. Ideaal als u meerdere keren per jaar op vakantie gaat, een korte stedentrip boekt of een lang weekend weggaat. Met een doorlopende reisverzekering hoeft u niet meer over aanvullende dekkingen na te denken en bent u vaak al snel voordeliger uit. Waarom zou ik in Nederland een reisverzekering nodig hebben? Ook bij een vakantie in Nederland kan een reisverzekering uitkomst bieden. Zo kan uw bagage verloren gaan, beschadigd raken of gestolen worden. U bent alleen in Nederland verzekerd tijdens een reis met minimaal één overnachting tegen betaling in bijvoorbeeld een hotel.

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens.

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. 1 van Univé. Omdat uw veiligheid bij ons voorop staat e-support Bij Univé staat uw veiligheid voorop.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Oost

Dienstverleningsdocument Univé Oost Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat DAS rechtsbijstand wie doet je wat

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat DAS rechtsbijstand wie doet je wat voor particulieren wie doet je wat U staat in uw recht, vindt u. Maar de tegenpartij denkt daar heel anders over. Er is een groot verschil tussen in je recht staan en het ook krijgen. Dan is het een veilig

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer Homegarant

Dienstenwijzer Homegarant Dienstenwijzer Homegarant versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie is HomeGarant? 3. Onze bereikbaarheid 4. Onze diensten 5. Wat verwachten van wij u? 6. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Reglement Regioteam. Coöperatie Univé Dichtbij u.a. Reglement Regioteam

Reglement Regioteam. Coöperatie Univé Dichtbij u.a. Reglement Regioteam Reglement Regioteam Algemeen. Univé Dichtbij is een coöperatieve vereniging en kenmerkt zich derhalve door haar ledenstructuur. De algemene vergadering van de bestaat uit de bij de vereniging aangesloten

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Max-huis in Zieuwent Een interessante presentatie tijdens Parochie-jaarvergadering Wat is het Max-huis? Max-huis Heesch

Max-huis in Zieuwent Een interessante presentatie tijdens Parochie-jaarvergadering Wat is het Max-huis? Max-huis Heesch Max-huis in Zieuwent Een interessante presentatie tijdens Parochie-jaarvergadering Na de pauze is er een interessante presentatie door Angela Krabbenborg, bestuurslid Zieuwents Belang en voortrekker van

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé Univé Camperverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

Ad 3. Stemming Accountants in business kunnen voorafgaand aan de vergadering (20 oktober t/m 3 november) online stemmen op de volgende zaken:

Ad 3. Stemming Accountants in business kunnen voorafgaand aan de vergadering (20 oktober t/m 3 november) online stemmen op de volgende zaken: Vergadering : Ledengroepvergadering accountants in business Te houden op : 6 november 2014 Plaats Aanvang : Undercurrent- Amsterdam Noord : 17.00 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur) 1. Ontvangst 2. Introductie

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Conradstraat 5 te Zaandam

Conradstraat 5 te Zaandam Conradstraat 5 te Zaandam Vraagprijs: 159.500,- k.k. Type woning: Portiekwoning Aantal kamer(s): 2 waarvan 1 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: In woonwijk Woonoppervlakte: Ca. 64

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat op reis. Maar voordat u vertrekt,

Nadere informatie

Begin nu met besparen

Begin nu met besparen Begin nu met besparen WELKOM! Vaste Lasten Service is een organisatie bestaande uit doeners met kennis van zaken. Wij zijn enthousiast, professioneel en behulpzaam en bovenal zijn uw vaste lasten bij

Nadere informatie

Frans Halsstraat 44 te Zaandam Vraagprijs: 175.000,- k.k.

Frans Halsstraat 44 te Zaandam Vraagprijs: 175.000,- k.k. Frans Halsstraat 44 te Zaandam Vraagprijs: 175.000,- k.k. Type woning: Tussenwoning Aantal kamer(s): 5 waarvan 4 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: In woonwijk Woonoppervlakte: Ca.

Nadere informatie

Burgemeester Ter Laanplantsoen 14 te Zaandam Vraagprijs: 189.500,- k.k.

Burgemeester Ter Laanplantsoen 14 te Zaandam Vraagprijs: 189.500,- k.k. Burgemeester Ter Laanplantsoen 14 te Zaandam Vraagprijs: 189.500,- k.k. Type woning: Tussenwoning Aantal kamer(s): 5 waarvan 4 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: In woonwijk Woonoppervlakte:

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 Doorlopende reis- en annuleringsverzekering U gaat er graag lekker tussenuit,

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement.

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement. Geachte heer/mevrouw, Introductie: U overweegt of heeft een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen of levensverzekeringen af te sluiten,of in beheer. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft

Nadere informatie

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken en Verzekeren worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Informatie en routekaarten

Informatie en routekaarten Avond-4-daagse 2015 8 t/m 11 juni 2015 Informatie en routekaarten Informatie Avondvierdaagse De avondvierdaagse voor de Paulusschool wordt georganiseerd door de Ouderraad in samenwerking met de Nederlandse

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Pakket

Driekleur Privé Compleet Pakket Driekleur Privé Compleet Pakket uw persoonlijke beschermingsfactor Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. www.driekleur.nl Driekleur Privé Compleet Pakket al uw verzekeringen

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Aakstraat 28 te Zaandam Vraagprijs: 199.000,- k.k.

Aakstraat 28 te Zaandam Vraagprijs: 199.000,- k.k. Aakstraat 28 te Zaandam Vraagprijs: 199.000,- k.k. Type woning: Tussenwoning Aantal kamer(s): 6 waarvan 5 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: Aan rustige weg, in woonwijk Woonoppervlakte:

Nadere informatie

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Ja. Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

Verzekeringen exclusief voor huurders. Het Triada Zekerplan

Verzekeringen exclusief voor huurders. Het Triada Zekerplan Verzekeringen exclusief voor huurders Een verzekering waarbij u zich thuis voelt speciaal voor huurders Speciaal voor u als huurder van Triada ontwikkelde Veldhuis Adviesgroep het Triada Zekerplan, een

Nadere informatie

Tekstsoortenles Brief niveau B

Tekstsoortenles Brief niveau B Tekstsoortenles Brief niveau B Wat doe je in deze les? Bij de les Andere tekstsoort van Nieuwsbegrip XL lees je allerlei verschillende soorten teksten. Zoals een verslag, een reclametekst, een brief of

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Nellen Weer 25 te Assendelft Vraagprijs: 225.000,- k.k.

Nellen Weer 25 te Assendelft Vraagprijs: 225.000,- k.k. Nellen Weer 25 te Assendelft Vraagprijs: 225.000,- k.k. Type woning: Tussenwoning Aantal kamer(s): 4 waarvan 3 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: In woonwijk Woonoppervlakte: Ca.

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

DE HUIZENBEMIDDELAAR

DE HUIZENBEMIDDELAAR DE HUIZENBEMIDDELAAR UW BETAALBARE EN LOKALE MAKELAAR De Huizenbemiddelaar is in 2005 gestart in Tilburg en is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke, succesvolle organisatie met meer dan 40 vestigingen

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS)

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) De voordelen van het SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) úw risico, is onze zorg Uw adviseur van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening gaat verder dan alleen het afsluiten van uw schadeverzekeringen.

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Praatjes De Vleer / Hasselbraam uitgave 4: april 2015

Praatjes De Vleer / Hasselbraam uitgave 4: april 2015 Belangrijke data: April / mei: VVE thema De Vleer: Hoera een baby VVE thema Hasselbraam: Dit ben ik 4 t/m 15 mei meivakantie Bso: vakantieprogramma Pto: gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten

Nadere informatie

Heeft u uw motorrijtuig verzekerd tijdens de optocht?

Heeft u uw motorrijtuig verzekerd tijdens de optocht? Heeft u uw motorrijtuig verzekerd tijdens de optocht? Heeft u uw motorrijtuig verzekerd voor de optocht? Zo niet, doe dit dan snel!! Wordt uw voertuig gebruikt als trekkend object van een carnavalswagen,

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Papegaaistraat 36 te Krommenie Vraagprijs: 159.500,- k.k.

Papegaaistraat 36 te Krommenie Vraagprijs: 159.500,- k.k. Papegaaistraat 36 te Krommenie Vraagprijs: 159.500,- k.k. Type woning: Benedenwoning Aantal kamer(s): 2 waarvan 1 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: Aan rustige weg, in woonwijk Woonoppervlakte:

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders,

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders, Weekinfo Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32 26 april 2010 Beste ouders, Tien minuten gesprekken Deze week zijn er toen minuten gesprekken Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Als u als

Nadere informatie

Een klacht? Doe er wat mee!

Een klacht? Doe er wat mee! Een klacht? Doe er wat mee! Informatie voor patiënten en bezoekers van het ETZ (Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. 1. U bespreekt uw onvrede met de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS J a n B i n n e s l a a n 9 Jan Binneslaan 9 9 2 3 1 C A S u r h u i s t e r v e e n 9231 CA Surhuisterveen www.stichtingspavofonds.nl w w w. s t i c h t i n g s p a v

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. 2 Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Uitnodiging Voorjaarscongres 2013 Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Donderdag 23 mei 2013 Ontvangst 9.00 uur Aanvang 9.30 uur Gemeentehuis De Bilt Hartelijk welkom in de gemeente De Bilt!

Nadere informatie

MR-Verkiezing: Welke enthousiaste ouder neemt zitting in de MR? maandag 9 mei tussen 16.30 en 18.00 uur

MR-Verkiezing: Welke enthousiaste ouder neemt zitting in de MR? maandag 9 mei tussen 16.30 en 18.00 uur MR-Verkiezing: Welke enthousiaste ouder neemt zitting in de MR? In het vorige Lindeblad heeft de medezeggenschapsraad een oproep geplaatst voor een enthousiaste, betrokken ouder die de oudergeleding wil

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Wonen Bij oplevering van uw koopwoning blijkt er een diepe scheur in de muur van de woonkamer te zitten.

Wonen Bij oplevering van uw koopwoning blijkt er een diepe scheur in de muur van de woonkamer te zitten. DAS voor iedereen Omdat we vandaag de dag conflicten juridisch oplossen. DAS vecht voor je recht Vroeger losten we confl icten vrij eenvoudig op. Tegenwoordig eindigt u met een conflict al gauw voor de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze, werkwijze en beloning. Als u besluit van

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 9. DATUM: 13

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD Op alle diensten die door A.C. Holst Financiele dienstverlening worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK)

Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK) Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK) / 10 maart 2014 / 14.45-18.00 uur / Stadion Feijenoord Bestemd voor bestuurders, (financieel)

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Juni 2016 Definitieve versie, 22 juni 2016 Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe Dingspellaan 173, 7824 GH Emmen Postbus 1082, 7801 BB Emmen Tel.nr. 0591-62 22 26 E-mail: info@huurdersfederatie.nl

Nadere informatie

Contactgegevens en openingstijden. Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen. Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen

Contactgegevens en openingstijden. Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen. Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen Contactgegevens en openingstijden Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen Telefoon 050 318 40 20 Fax 050 313 04 40 website email www.lagrohypotheken.nl

Nadere informatie