Scan Station 500 en Scan Station 520EX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scan Station 500 en Scan Station 520EX"

Transcriptie

1 Scan Station 500 en Scan Station 520EX Beheerdershandleiding A-61628_nl 5K0566

2 Veiligheid Plaats het Kodak Scan Station 500 op een horizontaal werkvlak dat tenminste 13,6 kilo kan dragen. Zorg ervoor dat het Scan Station zich binnen 1,52 meter van een wandcontactdoos bevindt, die makkelijk bereikbaar is. Wanneer u het Scan Station verplaatst, wordt aanbevolen de scanner met twee mensen op te tillen en hierbij te letten op een juiste tiltechniek. Plaats het Scan Station niet in een omgeving met veel stof, vochtigheid of stoom. Dit kan elektrische schokken en zelfs brand veroorzaken. Gebruiker het Scan Station alleen binnen in een droge omgeving. Wanneer u de apparatuur van de netvoeding loskoppelt, pakt u de stekker vast en niet het snoer. Zorg dat het netsnoer goed op het stopcontact is aangesloten. Wanneer dit niet het geval is, kan dit elektrische schokken of brand veroorzaken. Beschadig het netsnoer niet, zorg dat er geen knopen in komen, snijd hem niet door en pas hem niet aan. Gebruik ook geen beschadigd netsnoer. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Gebruik een speciaal voor het Scan Station bestemd en goed geaard stopcontact. Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdoos in combinatie met het Scan Station. Zorg dat er voldoende ruimte rond het stopcontact is, zodat u in geval van nood het Scan Station gemakkelijk kunt loskoppelen. Gebruik het Scan Station niet als deze extreem heet wordt, een vreemde geur afgeeft, als er rook uitkomt of als hij vreemde geluiden maakt. Stop in dit geval het Scan Station onmiddellijk en verwijder het netsnoer uit het stopcontact. Neem contact op met Kodak Service. Haal het Scan Station niet uit elkaar, pleeg geen onderhoud en pas het Scan Station niet aan, behalve zoals uitgelegd in de Gebruikershandleiding. Verplaats het Scan Station niet als deze is aangesloten op het stopcontact en als de interfacekabel is aangesloten. Hierdoor kan het snoer of de kabel beschadigd raken. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact voordat u het Scan Station verplaatst. Volg de reinigingsprocedure die wordt aangeraden door Kodak. Gebruik geen lucht-, vloeistof- of gasverstuivingsreinigers. Deze reinigers verplaatsen het stof of vuil alleen naar een andere locatie in de scanner, wat mogelijk een slechte werking van het Scan Station veroorzaakt. Material Safety Data Sheets (MSDS) (Informatiebladen over materiaalveiligheid voor chemische producten) zijn beschikbaar op de Kodak-website op: Om deze informatiebladen te downloaden moet u het catalogusnummer opgeven van het product waarvoor u het informatieblad wilt hebben. Milieu-eisen Het Kodak Scan Station 500 is zo ontworpen dat dit voldoet aan de wereldwijde milieu-eisen. Er zijn richtlijnen beschikbaar voor het afvoeren van verbruiksartikelen die bij het onderhoud worden vervangen. Volg deze richtlijnen op of neem contact op met de dichtstbijzijnde Kodak-leverancier voor meer informatie. Voor informatie over recycling of hergebruik neemt u contact op met uw gemeente, of gaat u, wanneer u zich in de VS bevindt, naar: De verpakking van het product kan worden gerecycled. Onderdelen zijn ontworpen voor hergebruik of recycling. Europese Unie Met dit symbool wordt aangegeven, dat wanneer de laatste gebruiker dit product wil afvoeren, het product naar de juiste plaatsen voor recycling moet worden gebracht. Neem contact op met uw lokale Kodak-vestiging of ga naar voor meer informatie over de inzamelings- en recyclingprogramma's voor dit product. Raadpleeg voor informatie over de aanwezigheid van substanties die op deze lijst met kandidaten worden vermeld in overeenstemming met artikel 59(1) van voorschrift (EC) nr. 1907/2006 (REACH).

3 Informatie over de batterij Dit product bevat een lithium ion celbatterij. Deze batterij kan alleen door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden verwijderd of vervangen. Akoestische emissie Maschinenlärminformationsverordnung 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(a). [Voorschriften met betrekking tot machinegeluid 3, GSGV De toegestane geluidsemissiewaarde op de locatie van de operator bedraagt <70 db(a).] phase est de 230 V. EMC-bepalingen Verenigde Staten: Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat Klasse A conform paragraaf 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storing te bieden wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke storing bij radiocommunicatie veroorzaken. De werking van deze apparatuur in een woongebied zal waarschijnlijk schadelijke storing veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht is de storing op eigen kosten te verhelpen. Europese Unie: WAARSCHUWING: Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht kan worden adequate maatregelen te treffen. Japan: Dit is een product van Klasse A gebaseerd op de maatstaven van de Voluntary Control Council for interference by Information Technology Equipment (VCCI). Wanneer deze apparatuur in een woongebied wordt gebruikt, kan er radiostoring ontstaan. In dit geval kan de gebruiker verplicht worden de storing te verhelpen. Taiwan: WAARSCHUWING: Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht kan worden adequate maatregelen te treffen. Volksrepubliek China: WAARSCHUWING: Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht kan worden adequate maatregelen te treffen. 声 明, 该 产 此 为 A 级 产 品, 在 生 活 环 境 中 品 可 能 会 造 成 无 线 电 干 扰 在 这 种 情 况 下, 可 能 需 要 用 户 对 其 干 扰 采 取 切 实 可 行 的 措 施 Korea: Deze apparatuur heeft een EMC-registratie voor commercieel gebruik. Wanneer u niet het juiste apparaat hebt aangeschaft, vervangt u dit dan door een apparaat dat voor thuisgebruik is gecertificeerd.

4 OVERZICHT 1-1 PRE-INSTALLATIECHECKLIST 2-1 HET SCAN STATION INSTALLEREN EN CONFIGUREREN 3-1 SCANINSTELLINGEN VOOR HET SCAN STATION CONFIGUREREN 4-1 BESTEMMINGSGROEPEN INSTELLEN EN BEHEREN 5-1 HET BEHEER VAN HET SCAN STATION 6-1 ONDERHOUD 7-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 8-1 VERKLARENDE WOORDENLIJST 9-1 BIJLAGE Specificaties Ondersteunde netwerkprotocollen Garantie - Uitsluitend voor de VS en Canada A C

5 1 Overzicht Inhoud Inhoud van de hoofdstukken Systeemvereisten Inhoud van de doos Het Scan Station installeren Onderdelen van het Scan Station Het Kodak Scan Station 500 is ontworpen als een toegankelijke scanner waarvoor geen hostcomputer of software nodig is. Het werkt met een bestaand netwerk en maakt gebruik van gedeelde netwerkservices om met andere netwerkapparaten of bestemmingen te communiceren. Het Scan Station 500 is een oplossing waarmee u documenten kunt vastleggen en deze snel en met een enkele aanraking via , via een netwerk, naar printers in een netwerk, naar USB-flashstations of naar faxapparaten kunt versturen. Deze beheerdershandleiding bevat de informatie die u nodig hebt voor het installeren en beheren van het Kodak Scan Station 500 en Kodak Scan Station 520EX. In deze handleiding wordt met Kodak Scan Station 500 naar beide modellen verwezen. Wanneer er verschillen tussen deze modellen zijn, dan wordt dit vermeld. Inhoud van de hoofdstukken Hoofdstuk 1, Overzicht bevat systeemvereisten, instructies voor het installeren van het Scan Station en een overzicht van de onderdelen van het Scan Station. Hoofdstuk 2, Pre-installatiechecklist vul deze pre-installatiechecklist in voordat u het Scan Station installeert. Hierdoor kunt u tijd besparen en verloopt het installeren gemakkelijker. Hoofdstuk 3, Het Scan Station installeren en configureren bevat installatie- en configuratieprocedures om uw Scan Station gereed te maken voor gebruik. Hoofdstuk 4, Scaninstellingen voor het Scan Station configureren bevat procedures voor het aanpassen van scaninstellingen en het maken van instellingensnelkoppelingen en taken. Hoofdstuk 5, Bestemmingsgroepen instellen en beheren bevat informatie over en procedures voor het instellen en beheren van uw bestemmingsgroepen (bijvoorbeeld adressen, gedeelde netwerkmappen en printers). Hoofdstuk 6, Het beheer van het Scan Station bevat aanvullende informatie over wachtwoordbeveiliging en het bijwerken van het Scan Station. Hoofdstuk 7, Onderhoud bevat reinigings- en onderhoudsprocedures. Hoofdstuk 8, Problemen oplossen bevat oplossingen voor problemen. Raadpleeg deze voordat u contact opneemt met de ondersteuning van Kodak. Hoofdstuk 9, Verklarende woordenlijst bevat beschrijvingen van termen die in dit document worden gebruikt. Bijlagen bevatten Scan Station-specificaties en informatie over ondersteunde netwerkprotocollen. A-61628_nl december

6 Systeemvereisten Voor Kodak Scan Station 500/520EX - Scanner Administration, dat op een afzonderlijke pc wordt geïnstalleerd, is een van de volgende besturingssystemen vereist: Windows XP Service Pack 2 en 3 Windows Vista, Service Pack 2 Windows 7 Voor alle besturingssystemen zijn Microsoft.Net 2.0 Framework en Microsoft Installer v3.0 nodig. Deze worden automatisch geïnstalleerd als zij niet worden gevonden. Inhoud van de doos Open de doos en controleer de inhoud voordat u aan de slag gaat: Kodak Scan Station 500 Netsnoeren Draagbaar USB-flashstation Welkomstpakket met: - Installatie-cd's: Scanner Administration en ondersteunende documentatie Configuratieorganizer en ondersteunende documentatie voor de gebruiker - Registratieformulieren - Gedrukte gebruikershandleiding - Gedrukte beheerdershandleiding - Naslaghandleiding voor onderhoud - Naslaghandleiding voor de gebruiker - Installatiehandleiding - Contactformulier voor het land van aankoop - Verschillende folders Het Scan Station installeren Pak het Scan Station 500 voorzichtig uit en plaats het op een schone, droge en vlakke ondergrond. Raadpleeg de afbeelding 'Achteraanzicht' later in dit hoofdstuk voor de locatie van de poorten. 1. Kies het juiste netsnoer en steek het ene uiteinde van het netsnoer in de stroomaansluiting van het Scan Station en het andere uiteinde in een stopcontact. 2. Steek het ene uiteinde van de 10/100 Base T-netwerkkabel (deze dient u zelf aan te schaffen) in de Ethernet-poort van het Scan Station en het andere uiteinde in de netwerkaansluiting. 3. Wanneer u het Scan Station hebt aangesloten, drukt u op de aan/ uit-knop en wacht u enkele ogenblikken tot het Scan Station is opgestart en de toepassing wordt weergegeven. 4. Ga door met hoofdstuk 2 Pre-installatiechecklist om de benodigde configuratiegegevens te controleren en te verzamelen voordat u Kodak Scan Station 500/520EX - Scannerbeheer installeert en een configuratiebestand voor beheer maakt. 1-2 A-61628_nl december 2011

7 Onderdelen van het Scan Station Vooraanzicht Verlengstuk van invoerlade Invoerlade Zijgeleiders Aan/uit-knop Klep van het Scan Station Knop Stoppen/ Afmelden Aanraakscherm Paneel van de uitvoerlade Startknop Verlengstuk van uitvoerlade Verlengstuk van uitvoerlade (niet afgebeeld) trek dit verlengstuk uit wanneer u documenten scant die groter zijn dan 8 1/2 x 11 inch (A4). Invoerlade is geschikt voor 75 pagina's van 75 g/m 2 (20 lb.) papier. Zijgeleiders schuif de geleiders naar binnen of naar buiten om deze aan het formaat van het document aan te passen. Klep van het Scan Station biedt toegang tot de onderdelen binnen in het Scan Station voor onderhoudsdoeleinden en het verhelpen van papierstoringen. Aanraakscherm u kunt met een enkele aanraking eenvoudig door de keuzemogelijkheden lopen. Startknop druk hierop om het scannen van documenten te starten. Verlengstuk van uitvoerlade trek dit verlengstuk uit wanneer u documenten scant die langer zijn dan 28 cm (11 inch). Paneel van uitvoerlade bedekt het transportgebied wanneer het station niet in gebruik is. Wanneer dit geopend is, worden hierin de gescande documenten opgevangen. De klep van het Scan Station kan niet worden geopend wanneer het paneel van de uitvoerlade gesloten is. Knop Stoppen/Afmelden druk hierop om de huidige bewerking te annuleren of om terug te gaan naar het vorige scherm. Aan het eind van een scantaak kunt u op de rode X-knop drukken om u af te melden. Aan/uit-knop hiermee zet u de stroom aan en uit. Wanneer de stroom is ingeschakeld, is het LED-lampje blauw. A-61628_nl december

8 Binnenaanzicht USB-poort Ontgrendelingshendel van separatiemodule Separatiemodule Imaginggeleiders Sensor voor detectie van dubbele invoer Papiersensor Hendel voor dikke documenten Ontgrendelingshendel van Scan Station-klep Klep van invoermodule Rollen Invoermodule USB port sluit uw USB-flashstation op deze poort aan. Ontgrendelingshendel van separatiemodule druk deze hendel omlaag om de separatiemodule te verwijderen voor reiniging of vervanging. Hendel voor dikke documenten hiermee kunt u handmatig de ruimte aanpassen tussen de invoermodule en separatiemodule voor documenten die op een speciale manier moeten worden verwerkt. Ontgrendelingshendel van de klep van het Scan Station hiermee opent u het Scan Station, zodat u bij het papierpad kunt komen om dit te reinigen of een vastgelopen document te verwijderen. Invoermodule, separatiemodule en rollen vereenvoudigt de invoer en scheiding van documenten van verschillende grootte, dikte en structuur. Imaginggeleiders houd deze geleiders schoon voor de beste beeldkwaliteit. Er zijn twee geleiders: één boven en één onder. Sensor voor detectie van dubbele invoer signaleert of meer dan één document tegelijk het papierpad binnengaat. Papiersensor detecteert de aanwezigheid van documenten in de invoerlade. Klep van invoermodule u moet deze klep verwijderen wanneer u de invoermodule of de invoerbanden reinigt of vervangt. 1-4 A-61628_nl december 2011

9 Achteraanzicht Aansluiting voor flatbed Modempoort Netaansluiting Ethernet-poort USB-poorten Aansluiting beveiligingskabel Aansluiting voor flatbed hier sluit u het optionele A3/A4-flatbedaccessoire aan op het Scan Station. Modempoort voor aansluiting van het faxmodem op een telefoonlijn. Netaansluiting hier sluit u het netsnoer aan op het Scan Station. Ethernet-poort hier sluit u het Scan Station op het netwerk aan. USB-poorten hier kunt u randapparatuur (dat wil zeggen het toetsenbord, de muis en andere accessoires) op het Scan Station aansluiten. Aansluiting beveiligingskabel hier sluit u een beveiligingskabel aan op het Scan Station. U kunt bij een kantoorwinkel een standaard beveiligingskabel kopen. Raadpleeg de instructies die worden meegeleverd bij de beveiligingskabel voor de installatieprocedure. A-61628_nl december

10 2 Pre-installatiechecklist Aanbevolen wordt dit werkblad in te vullen voordat u het Kodak Scan Station 500 configureert. Deze netwerkinformatie is nodig voor het maken van een configuratiebestand voor beheer om de installatie te voltooien. Zoek de gegevens op waarover u niet zeker bent voor dat u het configuratiebestand voor beheer maakt. Als u problemen hebt bij het invullen van dit werkblad, raadpleegt u de persoon die uw netwerk beheert. Zie het gedeelte getiteld 'Configuratiebestanden voor beheer en voor gebruikers' in hoofstuk 3 voor meer informatie. OPMERKING: Deze installatie laat zien wat u nodig hebt voor de installatie van het Scan Station vanaf de datum van dit document. Aangezien wij onze producten voortdurend verbeteren, raadpleegt u de Kodak-website (to://www.kodak.com/go/disupport) voor de nieuwste versie. Taalinstellingen te vinden onder de knop Instellingen in de configuratieorganizer of het Scan Station wanneer u de KSS500 - Scanner Admin-toepassing gebruikt. Naam parameter Beschrijving/voorbeeld Uw instelling Opmerkingen Taal De taal die voor de toepassing wordt gebruikt Standaardinstelling: Engels. Apparaatinstellingen te vinden onder de knop Instellingen in de configuratieorganizer of het Scan Station wanneer u de KSS500 - Scanner Admin-toepassing gebruikt. Naam parameter Beschrijving/voorbeeld Uw instelling Opmerkingen Apparaatnaam NETBIOS-naam van het Scan Station. BELANGRIJK: Wanneer u een Scan Station aan de Scanner Administration-toepassing wilt toevoegen, hebt u de unieke apparaatnaam nodig. Het Scan Station krijgt in de fabriek zijn eigen unieke standaardnaam toegewezen. (bijvoorbeeld OEMxxxxxxx) Instellingen IP-adres Automatisch Automatisch Dit is de standaardwaarde. (DHCP) Instellingen IP-adres Statisch Statisch (IPv4) IP-adres (verplicht) Subnetmasker (verplicht) Standaardgateway (verplicht) Voorkeurs-DNSserver (verplicht) Alternatieve DNS-server Voorkeurs- WINS-server Standaard IPv4-adres (bijvoorbeeld ) IP-adres van het Scan Station Subnetmasker van het Scan Station (bijvoorbeeld ) IP-adres van standaardgateway in het netwerk IP-adres van domeinnaamserver nr. 1 IP-adres van de alternatieve domeinnaamserver nr. 2 IP-adres van Windows-internetnaamserver nr. 1 Aangeraden wordt deze instelling niet te wijzigen. Moet uniek zijn (maximaal 15 tekens) in het netwerk/ subnet. Indien geselecteerd, worden het IP-adres, het subnetmasker en de DNS-server van het Scan Station automatisch door de DHCP-server ingesteld. Vul dit en de andere netwerksecties alleen in als u niet DHCP gebruikt. Alleen deze nummers zijn toegestaan: 0, 128, 192, 224, 248, 252, 254 en 255. Als dit nummer onjuist is, kunt u bepaalde netwerklocaties niet bereiken. A-61628_nl december

11 Apparaatinstellingen (vervolg) te vinden onder de knop Instellingen in de configuratieorganizer of het Scan Station wanneer u de KSS500 - Scanner Admin-toepassing gebruikt. Naam parameter Beschrijving/voorbeeld Uw instelling Opmerkingen Alternatieve WINS-server Apparaat-/beheerderswachtwoord Standaardgegevens Gebruikersnaam Wachtwoord Domein Externe configuratie Alfanumerieke IP-adres van Windows-internetnaamserver nr. 2 Optioneel numeriek wachtwoord om de toegang tot het Scan Station te beperken. Account op het Microsoft Server of Server 2003-domein dat het Scan Station gebruikt voor toegang tot apparaten en printers in het netwerk. Domeinwachtwoord voor netwerkgebruikersnaam (bijvoorbeeld 1Df4781). Naam van het Microsoft Server of Server 2008-domein waartoe de netwerkgebruikersnaam behoort (bijvoorbeeld Mijnbedrijf). Biedt de mogelijkheid het Scan Station te configureren met gebruikmaking van een map in het netwerk. Volume Hiermee kan de beheerder het volumeniveau voor het faxmodem en afspelen van geluid instellen. Instellingenwizard Hiermee kunnen configuratie-opties worden geselecteerd (datum, tijd, enzovoort) voor het maken van een verbinding met het netwerk. Wordt bij elke toegang via het virtuele toetsenbord ingevoerd. Mag letters en cijfers bevatten en maximaal 30 tekens lang zijn. Novell edirectory en Linux/Unix worden op dit moment niet voor aanmelding ondersteund. Dit is vereist voor toegang tot gedeelde mappen en netwerkprinters. Moet een geldige Microsoft-indeling hebben. Dit is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als een internetdomein (bedrijf.com). Zie /en-us voor meer informatie over domeinnaamconventies. Raadpleeg hoofdstuk 6 voor meer informatie. 2-2 A-61628_nl december 2011

12 Instellingen voor server te vinden onder de knop Instellingen in de configuratieorganizer of het Scan Station wanneer u de KSS500 - Scanner Admin-toepassing gebruikt. Naam parameter Beschrijving/voorbeeld Uw instelling Opmerkingen SMTP-instellingen Serveradres Volledig gekwalificeerde domeinnaam of IPv4-adres van de SMTP-server (bijvoorbeeld smtp-server. bedrijf.com of ). Gebruik IPv4 om eventuele DNS-problemen te voorkomen. Gegevens Gebruikersnaam, wachtwoord en netwerkdomein. Benodigd voor toegang tot de SMTP-server. Vereist voor geverifieerde SMTP. OPMERKING: Deze zijn niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als de aanmeldingsgegevens die onder Apparaatinstellingen zijn opgegeven. Poort Standaardinstelling: 25 Wijzig deze alleen als uw mailserver op een IP-poort communiceert die niet poort 25 is. TSL Transport Layer Security SSL Secure Socket Layer Vaak niet geselecteerd. Selecteer dit alleen als u zeker weet dat dit voor uw mailserver is vereist. Bevestigingsschema Het specifieke SMTP-bevestigingsschema dat door uw mailserver wordt gebruikt. LDAP-instellingen Serveradres Volledig gekwalificeerde domeinnaam of IPv4-adres van de LDAP-server (bijvoorbeeld ldap-server. bedrijf.com of ). Gegevens Gebruikersnaam, wachtwoord en netwerkdomein. Benodigd voor toegang tot de LDAP-server. Raadpleeg de LAN-beheerder in uw bedrijf voor meer informatie over deze instelling. Gebruik IPv4 om eventuele DNS-problemen te voorkomen. Vereist voor geverifieerde LDAP. OPMERKING: Deze zijn niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als de aanmeldingsgegevens die onder Apparaatinstellingen zijn opgegeven. Poort Standaardinstelling: 389 Wijzig deze alleen als uw LDAP-server op een IP-poort communiceert die niet poort 389 is. Basis-DN Basis 'Distinguished Name' Label van veld Zoeken Label voor adres Label van veld Volledige naam Te retourneren zoekresultaten Standaardinstelling: sn Standaardinstelling: Standaardinstelling: display name Het maximumaantal records dat voor een zoekactie moet worden weergegeven (1 t/m 1000). Standaardinstelling: 50 Beveiligingsopties Hiermee kunt u het beveiligingstype en/of certificaat instellen. Raadpleeg de LAN-beheerder in uw bedrijf voor meer informatie over deze instelling. A-61628_nl december

13 LDAP-instellingen (vervolg) adres afzender Maximale grootte van bijlage Dit is het adres waarop mislukte s terugkomen (bijvoorbeeld Dit adres verschijnt ook als het standaard 'Van'-adres bij het verzenden van MB Standaardinstelling: 99 MB Selecteer een persoon die een kennisgeving ontvangt dat een adres onbereikbaar was. bewerkingen met grotere bestanden mislukken. Deze instelling moet overeenkomen met de beperking die op uw mailserver is opgegeven. Faxinstellingen te vinden onder de knop Instellingen in de configuratieorganizer of het Scan Station wanneer u de KSS500 - Scanner Admin-toepassing gebruikt. Naam parameter Beschrijving/voorbeeld Uw instelling Opmerkingen Label LDAP-faxveld Faxnummer afzender Prefix voor buitenlijn Landcode modem Instellingen inkomende faxen Map inkomende faxen Printer voor inkomende faxen Fax ontvangen Kan worden gebruikt voor het zoeken naar faxnummers die in een bedrijfsadresboek zijn opgeslagen. Dit veld is voor informatiedoeleinden. De prefix die nodig is voor het krijgen van een buitenlijn. Geeft een lijst weer van codes die kunnen worden gebruikt om de modem in het geselecteerde land te gebruiken. Hiermee configureert u het Scan Station voor het ontvangen van inkomende faxen. Voer een volledig gekwalificeerd pad in naar een netwerkmap waar de faxen worden afgeleverd. Selecteer een netwerkprinter voor de aflevering van inkomende faxen. Zorgt dat u faxen op het ingestelde apparaat kunt ontvangen. Faxkennisgeving Voor de ontvangst van kennisgevingen voor 'gelukt' en 'mislukt' wanneer een fax wordt verzonden. Nieuwe pogingen Het aantal keren dat het Scan Station probeert een fax te verzenden. Vertraging bij nieuwe pogingen Het aantal minuten dat het Scan Station wacht tussen pogingen om een fax te verzenden. Dit veld is niet verplicht. U kunt een komma gebruiken om een pauze in te lassen. Deze optie is alleen beschikbaar als de -id van de beheerder is geconfigureerd. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie. 2-4 A-61628_nl december 2011

14 3 Het Scan Station installeren en configureren Inhoud Instellingenwizard DeKodak Scan Station 500/520EX - Scanner Administration-toepassing installeren Menu's Werkbalk Opties voor netwerkconfiguratie Een Scan Station toevoegen Apparaten vinden Een Scan Station aanpassen Een Scan Station verwijderen Een wachtwoord wijzigen Configuratiebestanden voor beheer en voor gebruikers Het Scan Station configureren Taalinstelling Apparaatinstellingen instellingen SMTP-instellingen LDAP-instellingen adres afzender Maximale grootte van bijlage Faxinstellingen Instellingen voor transactielog Tijdinstellingen Datuminstellingen Configuratieopties Het configuratiebestand met een wachtwoord beveiligen Het configuratiebestand voor beheer opslaan Configuratie-instellingen uploaden Configuratie-instellingen laden met gebruikmaking van de KSS500 - Scannerbeheer-toepassing Configuratie-instellingen uploaden met gebruikmaking van een USB-station De klok van het Scan Station instellen De datum van het Scan Station instellen A-61628_nl december

15 Instellingenwizard Wanneer het Scan Station 500 voor de eerste keer wordt aangezet, start de instellingenwizard automatisch. Deze biedt een stapsgewijze procedure voor het selecteren van configuratieopties (datum, tijd, enzovoort) voor het maken van een verbinding met het netwerk. Bij het instellen van het Scan Station moeten ook andere configuratieopties worden opgegeven (bijvoorbeeld - en faxconfiguraties). Deze opties stelt u echter in met behulp van de KSS500 - Scanner Administration-toepassing. De procedures voor deze instellingen worden later in dit hoofdstuk in meer detail uitgelegd. OPMERKINGEN: De volgende procedures gelden alleen voor de eerste keer dat u uw Scan Station aanzet. Voor gedetailleerde informatie over de volgende instellingen raadpleegt u de sectie 'Het Scan Station configureren' later in dit hoofdstuk. Als Wizard bij volgende opstart uitvoeren is ingeschakeld, start de wizard wanneer het Scan Station weer wordt ingeschakeld. Bij het opstarten wordt het scherm Taal weergegeven. 1. Selecteer de taal voor de gebruikersinterface van het Scan Station en klik vervolgens op Gereed. Het volgende scherm verschijnt. 3-2 A-61628_nl december 2011

16 2. Selecteer de opties die u wilt configureren: Apparaatnaam: hier kunt u de apparaatnaam invoeren. Datum: hier kunt u de datum op het Scan Station instellen. Tijdzone: hier kunt u de gewenste tijdzone selecteren. Tijd: hier kunt u de tijd op het Scan Station instellen. Apparaat-/beheerderswachtwoord: hier kunt u het wachtwoord instellen dat toegang geeft tot het Scan Station. Netwerkinstellingen: hier kunt u het netwerkadres van het Scan Station configureren. Wanneer u klaar bent met het selecteren van de opties die u wilt configureren, klikt u op Gereed. Het scherm behorend bij de eerst geselecteerde optie verschijnt. 3. Als u Apparaatnaam hebt geselecteert, verschijnt een toetsenbord waarmee u de naam van het apparaat kunt invoeren. 4. Klik op Volgende. Wanneer u Datum hebt geselecteerd, verschijnt het scherm Datum. 5. Voer de gewenste datum in en klik op Volgende. A-61628_nl december

17 Wanneer u Tijdzone hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm. 6. Selecteer de gewenste tijdzone en klik op Volgende. Wanneer u Tijd hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm. 7. Voer de gewenste tijd in en klik op Volgende. Wanneer u Apparaat-/beheerderswachtwoord hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm. 3-4 A-61628_nl december 2011

18 8. Voer het gewenste wachtwoord in en klik op Volgende. Het volgende scherm verschijnt. 9. Selecteer Automatisch een IP-adres verkrijgen om met behulp van DHCP een IP-adres te verkrijgen om verbinding te maken met het netwerk, of Een IP-adres toewijzen om zelf het gewenste IP-adres in te voeren en klik op Volgende. Het volgende scherm verschijnt. 10.Voer de gewenste informatie over het IP-adres, het subnetmasker, de standaardgateway en de voorkeurs-dns-server en klik op Klaar. Er verschijnt een scherm met een samenvatting van uw instellingen. 11. Klik op Ja om uw selecties te accepteren. 12.Wanneer u alle gewenste instellingen hebt opgegeven, gaat u door met de installatie van het Scan Station. Zie de volgende sectie, 'De Kodak Scan Station 500/520EX - Scanner Administrationtoepassing installeren'. A-61628_nl december

19 De Kodak Scan Station 500/520EX - Scanner Administrationtoepassing installeren U moet de KSS500 - Scanner Administration-toepassing (KSS500 - Scanner Admin) op een afzonderlijke computer installeren. U kunt met de KSS500 - Scanner Admin-toepassing de Scan Station 500- apparaten op een efficiënte en productieve manier in een netwerk installeren, configureren en beheren. Deze toepassing communiceert met Kodak Scan Station 500-apparaten via het netwerk; hierdoor hoeft u Scan Stations nier meer zo vaak afzonderlijk te benaderen. 1. Plaats de cd getiteld 'Scanner Administration en ondersteunende documentatie' in het cd-romstation van de computer waarop de KSS500 - Scanner Admin-toepassing wordt geïnstalleerd. De installatiesoftware wordt automatisch gestart. OPMERKING: Als.NET Framework 2.0 en MSI 3.x nog niet zijn geïnstalleerd, worden deze door het installatieprogramma van de KSS500 - Scanner Admin-toepassing geïnstalleerd voordat de KSS500 - Scanner Admin-toepassing wordt geïnstalleerd. 2. Klik op Volgende wanneer het beginscherm van het Kodak Scan Station 500 verschijnt. 3. Klik op Volgende in het welkomstscherm. 4. Klik op Akkoord wanneer u de bepalingen van de Softwarelicentieovereenkomst hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. Klik vervolgens op Volgende. 5. Wanneer het scherm Installatiemap selecteren verschijnt, voert u map in of bladert u naar de map waar u de KSS500 - Scanner Admin-toepassing wilt installeren. U kunt ook de standaardinstelling gebruiken. U kunt ook aangeven of u de toepassing voor Iedereen of alleen voor Uzelf wilt installeren. Klik vervolgens op Volgende. OPMERKING: Aanbevolen wordt om de standaardinstellingen te accepteren. 6. Klik op Volgende op het bevestigingsscherm. De installatie wordt gestart en er verschijnen verschillende voortgangsschermen. 7. Klik op Sluiten wanneer de installatie voltooid is. 8. Verwijder de installatie-cd uit het cd-rom-station. 3-6 A-61628_nl december 2011

20 9. Na het installeren van de toepassing verschijnt het hoofdscherm van Kodak Scan Station 500/520EX - Scanner Admin. OPMERKING: Het hoofdscherm van KSS500 - Scanner Admin bevat de specifieke gegevens voor het identificeren van en het maken van verbinding met Scan Stations in een netwerk. Scannernaam geeft de naam weer die aan het Scan Station is toegewezen. IP-adress geeft het IP-adres weer dat met het Scan Station is geassocieerd. DHCP als het Scan Station is geconfigureerd voor het bepalen van een IP-adres met gebruikmaking van DHCP, is dit veld geselecteerd. Als het Scan Station is geconfigureerd om het IP-adres statisch op te halen, is dit veld leeg. HTTPS selecteer Aan als u wilt dat het Scan Station via een veilige verbinding communiceert. Mac-adres geeft de unieke identificatie van de netwerkadapter weer. Status geeft de huidige status van het Scan station aan (inactief, scannen, bijwerken, opnieuw opstarten, enzovoort). OPMERKING: Wanneer u op F5 drukt, wordt de status van de geregistreerde scanners vernieuwd. Groep toont de groep (d.w.z. de locatie) waarvan het Scan Station deel uitmaakt. Dit wordt ingesteld bij het toevoegen van een scanner. Wanneer u deze informatie wilt wijzigen, klikt u op het veld Groep en voert u de gewenste informatie in. Laatste opdracht geeft de laatste opdracht weer die door de beheerder is gegeven, met de datum, tijd en of de uitgevoerde actie wel of niet is geslaagd. Opmerkingen als een beheerder bij het toevoegen van een Scan Station opmerkingen heeft toegevoegd, worden deze in deze kolom vermeld. Wanneer u deze informatie wilt wijzigen, klikt u op het veld Opmerkingen en voert u de gewenste informatie in. A-61628_nl december

Scan Station 700 Series

Scan Station 700 Series Scan Station 700 Series Beheerdershandleiding A-61796_nl Licenties van derden This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 5 februari 2015 Inhoud 3 Inhoud...5 Welke versie van Configure gebruik ik?...5

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.2

Network Scanner Tool R3.2 Network Scanner Tool R3.2 Handleiding Versie 3.2.10 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2007 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 6.0 en hoger) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klik hier om de recentste versie van dit document te downloaden

Nadere informatie

Network Scanner Tool V3.3. Handleiding Versie 3.3.08

Network Scanner Tool V3.3. Handleiding Versie 3.3.08 Network Scanner Tool V3.3 Handleiding Versie 3.3.08 Copyright 2000-2010 door SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling is verboden zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

X65x Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7462 Model(len): 0A1, 0A5, 2A1, 2A2, 2A5, 2A6, 4A2, 4A6, 031, 035, 231, 232, 235, 236, 432, 436

X65x Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7462 Model(len): 0A1, 0A5, 2A1, 2A2, 2A5, 2A6, 4A2, 4A6, 031, 035, 231, 232, 235, 236, 432, 436 X65x Series Gebruikershandleiding November 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7462 Model(len): 0A1, 0A5, 2A1, 2A2, 2A5, 2A6, 4A2, 4A6, 031, 035, 231, 232, 235, 236, 432, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 XC2100 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Z2400 Series Gebruikershandleiding

Z2400 Series Gebruikershandleiding Z2400 Series Gebruikershandleiding 2007 www.lexmark.com Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...7 Inleiding...8 Informatie over de printer...8 Informatie over de printer...10 Beveiligingswaarschuwingen

Nadere informatie

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 CS310 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...5 Omgaan met de printer...7 Informatie

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 Installatie- en gebruikershandleiding Status Wijzigingsbericht Verkorte

Nadere informatie

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Machinetype(n): 5062, 4916 Model(len): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...11

Nadere informatie

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 MX610 Series Gebruikershandleiding Mei 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

A-61735_nl. Gebruikershandleiding

A-61735_nl. Gebruikershandleiding A-61735_nl Gebruikershandleiding AAN DE SLAG 1-1 DE GEBRUIKERSINTERFACE 2-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 3-1 APPENDIX A A-1 1 Aan de slag Inhoud Ondersteunende documentatie...1-2 Terminologie...1-3 Kodak Capture

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking Netwerkhandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

C925. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5041 Model(len): 030

C925. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5041 Model(len): 030 C925 Gebruikershandleiding september 2011 www.lexmark.com Machinetype(n): 5041 Model(len): 030 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...11 Informatie over de printer...13 Hartelijk dank voor

Nadere informatie

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005 T640, T642, T644 Gebruikershandleiding maart 2005 www.lexmark.com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

MX410 en MX510 Series

MX410 en MX510 Series MX410 en MX510 Series Gebruikershandleiding Juni 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7015 Model(len): 470, 630, 670, 675, 679 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

M3100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n):M3150 Model(len):TRID'OR Service

M3100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n):M3150 Model(len):TRID'OR Service M3100 Series Gebruikershandleiding Augustus 2012 www.lexmark.com Machinetype(n):M3150 Model(len):TRID'OR Service Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...6 Overzicht...8 Het gebruik van

Nadere informatie