Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007"

Transcriptie

1 Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007

2 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Concernstaf Financieel Economische Zaken (FEZ) Datawarehouse Postadres Postbus HG Amsterdam Internet Uitvoering Werknemersverzekeringen Amsterdam, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. ISSN

3 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Werkgevers, verzekerden en dienstverbanden 7 Tabel 2.1 Aantal actieve werkgevers uitgesplitst naar grootteklasse 8 Tabel 2.2 Aantal verzekerde personen (op basis van dienstverband) uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht 10 Tabel 2.3 Aantal dienstverbanden uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht 12 3 Werkloosheidswet 15 Tabel 3.1 Aantal nieuwe en lopende WW uitkeringen 16 Tabel 3.2 Aantal beëindigde WW uitkeringen uitgesplitst naar reden 18 Tabel 3.3 Aantal lopende WW uitkeringen uitgesplitst naar uitkeringsduur 20 Tabel 3.4 Aantal lopende WW uitkeringen uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht 22 4 WIA 25 Tabel 4.1 Aantal nieuwe en lopende WIA uitkeringen naar regeling 26 Tabel 4.2 Aantal beëindigde WIA uitkeringen uitgesplitst naar reden 28 Tabel 4.3 Aantal lopende WIA uitkeringen uitgesplitst naar regeling en mate van arbeidsongeschiktheid 30 Tabel 4.4 Aantal lopende WIA uitkeringen uitgeplitst naar leeftijdsklasse en geslacht 32 5 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 35 Tabel 5.1 Aantal nieuwe en lopende WAO uitkeringen 36 Tabel 5.2 Aantal beëindigde WAO uitkeringen uitgesplitst naar reden 38 Tabel 5.3 Aantal lopende WAO uitkeringen uitgesplitst naar mate van arbeidsongeschiktheid 40 Tabel 5.4 Aantal lopende WAO uitkeringen uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht 42 6 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 45 Tabel 6.1 Aantal nieuwe en lopende WAZ uitkeringen 46 Tabel 6.2 Aantal beëindigde WAZ uitkeringen uitgesplitst naar reden 48 Tabel 6.3 Aantal lopende WAZ uitkeringen uitgesplitst naar mate van arbeidsongeschiktheid 50 Tabel 6.4 Aantal lopende WAZ uitkeringen uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht 52 7 Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 55 Tabel 7.1 Aantal nieuwe en lopende Wajong uitkeringen 56 Tabel 7.2 Aantal beëindigde Wajong uitkeringen uitgesplitst naar reden 58 Tabel 7.3 Aantal lopende Wajong uitkeringen uitgesplitst naar mate van arbeidsongeschiktheid 60 Tabel 7.4 Aantal lopende Wajong uitkeringen uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht 62 8 Ziektewet 65 Tabel 8.1 Aantal toegekende en gemiddeld aantal lopende ZW uitkeringen 66 Tabel 8.2 Gemiddeld aantal lopende ZW uitkeringen uitgesplitst naar vangnetgroep 68 pagina 3

4 9 Wet arbeid en zorg 71 Tabel 9.1 Aantal toegekende en gemiddeld aantal lopende WAZO uitkeringen Toeslagenwet, BIA en TRI 75 Tabel 10.1 Aantal lopende TW uitkeringen uitgesplitst naar soort uitkering 76 Tabel 10.2 Aantal nieuwe, lopende en beëindigde BIA uitkeringen 78 Tabel 10.3 Aantal nieuwe, lopende en beëindigde TRI uitkeringen Re-integratie 83 Tabel 11.1 Aantal gestarte re-integratietrajecten 84 Tabel 11.2 Aantal plaatsingen uit re-integratietrajecten 86 Tabel 11.3 Aantal voorzieningen naar categorie 88 pagina Bijlagen Bijlage 1: Verklaring van gebruikte tekens 91 Bijlage 2: Verklaring van voorkomende begrippen 93 Bijlage 3: Overzicht sectoren 99 4

5 1 Inleiding In deze publicatie Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007 worden de ontwikkelingen binnen de sectoren over 2006 en 2007 weergegeven ten aanzien van het beroep op de sociale verzekeringen en de uitvoering van de bijbehorende sociale verzekeringswetgeving. Tenzij anders aangegeven, hebben de tabellen met gegevens over 'lopende uitkeringen' steeds betrekking op een telling aan het eind van het verslagjaar. Deze publicatie geeft kwantitatieve informatie over thema's als Marktomvang, Uitkeringen en Reïntegratie. De informatie uit deze publicatie wordt gepresenteerd naar sv-sectoren. De onderscheiden sectoren zijn nader omschreven in bijlage 3 van deze publicatie. Nadruk ligt vooral op beschrijvende statistiek in aantallen, groeipercentages en kengetallen. Aan de orde komen onder andere: werkgevers, de verzekerde populatie, onderverdeling van het lopende bestand uitkeringsgerechtigden in doelgroepen, aantallen en kengetallen in en uitstroom in de uitkeringssituatie en het gebruik van de regelingen. In het tekstuele gedeelte van de hoofdstukken wordt veelal een vergelijking gemaakt met de gegevens van het voorgaande jaar. Niet bij alle hoofdstukken is dat goed mogelijk vanwege ontbrekende gegevens van één of meer sectoren, het gebruik van voorlopige gegevens of doordat gebruik is gemaakt van een nieuw type statistiekgegevens. Een belangrijk doel van deze publicatie is om kwantitatieve SV-informatie van alle sectoren in een handzaam boekwerk bijeen te brengen. Doordat de informatie van alle sectoren in een publicatie staat, komen verschillen tussen sectoren goed in beeld. Daar waar geen andere jaaraanduiding is opgenomen, hebben de tabellen in deze publicatie betrekking op het jaar

6 6

7 2 Werkgevers, verzekerden en dienstverbanden In dit hoofdstuk worden per sector de gegevens over werkgevers, verzekerden en dienstverbanden eind 2005 weergegeven. Gegevens over 2006 en 2007 zijn nog niet beschikbaar omdat de polisadministratie nog niet op orde is. In tabel 2.1 is het aantal actieve werkgevers eind 2005 nader uitgesplitst naar grootteklasse. Werkgevers zijn naar grootteklasse ingedeeld aan de hand van de loonsom van de werkgever over het jaar 2005 en het gemiddelde loon van een individuele werknemer in Nederland in Bij kleine werkgevers is de loonsom minder dan 15 maal het gemiddelde loon. Is de loonsom gelijk aan of meer dan 15 maal het gemiddelde loon dan is er sprake van een grote werkgever. Indien een werkgever korter dan 2 jaar actief is dan wordt deze aangemerkt als startend. De sector met de meeste actieve werkgevers is Detailhandel en ambachten (017) met totaal gevallen eind Hiervan is bijna 89% een kleine werkgever. Sectoren met een groot aandeel kleine, niet startende, werkgevers zijn onder andere Bakkerij (013) en Horeca Algemeen (033) met respectievelijk 86% en 84%. Daarnaast heeft sector Vervoer Posterijen (027) het grootste aandeel grote, niet startende, werkgevers: 95% van de werkgevers in deze sector. Tabel 2.3 toont het aantal dienstverbanden naar leeftijd en geslacht. Het aantal dienstverbanden en verzekerden betreft personen die verzekerd zijn op basis van één of meerdere lopende dienstverbanden aan het eind van de verslagperiode. Een verzekerde met meerdere dienstverbanden wordt ook meerdere keren meegeteld in het aantal dienstverbanden. Daarnaast blijkt uit tabel 2.3 dat er 7,4 miljoen dienstverbanden op 6,7 miljoen verzekerden in 2005 zijn. Noot: In deze uitgave is ervoor gekozen om 'actieve' werkgevers te tellen in plaats van 'geregistreerde' werkgevers. Onder geregistreerde werkgevers worden alle werkgevers verstaan die zich aangemeld hebben bij UWV, waarbij voor zogenaamde actieve werkgevers daadwerkelijk vastgesteld is dat er minimaal één werknemer in dienst is. In tabel 2.2 wordt informatie weergegeven over het aantal verzekerden, op basis van het hebben van één of meerdere dienstverbanden, uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht ultimo Een verzekerde met meerdere dienstverbanden wordt één keer meegeteld. Uit deze tabel blijkt dat de sector Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen (035) met meer dan één miljoen verzekerden met kop en schouders boven de overige sectoren uit steekt. Deze sector heeft ook het hoogste aandeel vrouwelijke verzekerden (82%). Tabel 2.2 toont verder dat rond de helft van de verzekerden in de sectoren Horeca algemeen (033) en het Grootwinkelbedrijf (019) jonger dan 25 jaar is. De sector Uitzendbedrijven (052) heeft in verhouding een zeer klein aantal verzekerden van 55 jaar of ouder (3,6%). In de sector Besloten busvervoer (030) daarentegen is 37,0% van de verzekerden 55 jaar of ouder. 7

8 Tabel 2.1 Aantal actieve werkgevers uitgesplitst naar grootteklasse Kleine werkgevers Grote werkgevers Onbekend Totaal < 15 x gem. startend >= 15 x gem. startend loon werkn. loon werkn. Nr. Naam sector % % % % % 001 Agrarisch bedrijf ,3% 0 0,0% 387 2,4% 7 0,0% ,3% Tabakverwerkende industrie 10 34,5% 0 0,0% 15 51,7% 1 3,4% 3 10,3% Bouwbedrijf ,4% 661 5,0% ,5% 8 0,1% ,0% Baggerbedrijf 62 63,9% 4 4,1% 22 22,7% 0 0,0% 9 9,3% Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie ,8% 39 4,5% 58 6,7% 0 0,0% 86 10,0% Timmerindustrie ,4% 23 3,0% ,4% 0 0,0% 48 6,2% Meubel- en orgelbouwindustrie ,7% 87 4,1% 137 6,5% 0 0,0% 182 8,6% Groothandel in hout, zagerijen en houtbereidingsindustrie ,3% 16 2,8% 62 11,0% 0 0,0% 44 7,8% Grafische industrie ,8% 66 2,1% ,9% 1 0,0% 136 4,3% Metaalindustrie ,8% 37 2,5% ,5% 1 0,1% 91 6,2% Elektrotechnische industrie 88 30,0% 12 4,1% ,7% 2 0,7% 25 8,5% Metaal- en technische bedrijfstakken ,0% ,7% ,9% 7 0,0% ,4% Bakkerijen ,4% 60 2,3% 140 5,5% 1 0,0% 148 5,8% Suikerverwerkende industrie ,8% 5 2,2% 82 36,3% 0 0,0% 13 5,8% Slagersbedrijven ,3% 0 0,0% 44 1,5% 0 0,0% ,2% Slagers overig ,2% 0 0,0% ,5% 1 0,1% 52 6,3% Detailhandel en ambachten ,6% ,2% 998 1,7% 15 0,0% ,6% Reiniging ,0% 254 6,2% 378 9,3% 6 0,1% 380 9,3% Grootwinkelbedrijf 41 12,4% 2 0,6% ,7% 1 0,3% 89 27,0% Havenbedrijven ,6% 108 4,7% ,3% 2 0,1% 189 8,3% Havenclassificeerders ,5% 15 9,4% 28 17,5% 0 0,0% 17 10,6% Binnenscheepvaart ,7% 117 8,1% 58 4,0% 1 0,1% ,1% Visserij ,1% 5 3,4% 13 9,0% 0 0,0% 8 5,5% Koopvaardij ,7% 21 7,9% 58 21,9% 0 0,0% 41 15,5% Vervoer KLM 2 14,3% 0 0,0% 11 78,6% 1 7,1% 0 0,0% Vervoer NS 4 23,5% 0 0,0% 12 70,6% 0 0,0% 1 5,9% Vervoer Posterijen 3 3,8% 0 0,0% 75 94,9% 0 0,0% 1 1,3% Taxi- en ambulancevervoer ,8% ,4% ,0% 1 0,1% ,8% Openbaar vervoer 9 30,0% 0 0,0% 20 66,7% 0 0,0% 1 3,3% Besloten busvervoer ,1% 5 2,1% 45 18,5% 0 0,0% 13 5,3% Overig personenvervoer te land en in de lucht ,5% 10 6,1% 32 19,4% 0 0,0% 15 9,1% Overig goederenvervoer te land en in de lucht ,4% 340 4,7% ,1% 1 0,0% 633 8,7% Horeca algemeen ,7% ,5% 546 1,8% 4 0,0% ,0% Horeca catering ,8% 21 9,6% 34 15,6% 1 0,5% 23 10,6% Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen ,2% ,0% ,7% 29 0,1% ,1% Overheidsdiensten (voorzover GAK) Overheid dienstplichtig (voorzover GAK) Banken ,7% 16 2,2% ,9% 0 0,0% 61 8,2% Verzekeringswezen en ziekenfondsen ,1% 8 2,4% ,9% 0 0,0% 22 6,6% Uitgeverij ,8% 84 6,2% ,1% 1 0,1% 133 9,8% Groothandel I ,6% 726 6,3% ,8% 0 0,0% ,3% Groothandel II ,1% ,2% ,5% 4 0,0% ,2% Zakelijke dienstverlening I ,3% 241 4,2% 553 9,7% 0 0,0% 388 6,8% Zakelijke dienstverlening II ,3% ,6% ,9% 16 0,1% ,1% Zakelijke dienstverlening III ,6% ,7% ,0% 13 0,0% ,7%

9 Tabel 2.1 Aantal actieve werkgevers uitgesplitst naar grootteklasse Kleine werkgevers Grote werkgevers Onbekend Totaal < 15 x gem. startend >= 15 x gem. startend loon werkn. loon werkn. Nr. Naam sector % % % % % 046 Zuivelindustrie 34 25,0% 5 3,7% 91 66,9% 0 0,0% 6 4,4% Textielindustrie ,0% 8 2,9% ,3% 0 0,0% 16 5,8% Steen-, cement-, glas- en keramische industrie ,4% 21 2,4% ,7% 1 0,1% 57 6,4% Chemische industrie ,7% 54 3,8% ,0% 1 0,1% 78 5,4% Voedingsindustrie ,5% 21 2,3% ,0% 1 0,1% 56 6,1% Algemene industrie ,0% 69 4,5% ,7% 1 0,1% ,7% Uitzendbedrijven ,0% ,3% ,1% 34 0,5% ,2% Bewakingsondernemingen ,0% 73 12,2% ,7% 0 0,0% ,1% Culturele instellingen ,2% 194 5,2% 327 8,7% 0 0,0% ,0% Overige takken van bedrijf en beroep ,6% 188 6,3% ,7% 4 0,1% ,2% Schildersbedrijf ,2% 101 3,4% 257 8,7% 0 0,0% 199 6,7% Stukadoorsbedrijf ,0% 76 5,9% 68 5,3% 0 0,0% ,9% Dakdekkersbedrijf ,3% 27 5,5% 43 8,7% 0 0,0% 57 11,5% Mortelbedrijf 64 67,4% 0 0,0% 20 21,1% 0 0,0% 11 11,6% Steenhouwersbedrijf 39 75,0% 2 3,8% 4 7,7% 0 0,0% 7 13,5% Overheid: onderwijs en wetenschappen ,0% 3 0,1% ,5% 0 0,0% ,4% Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht 46 39,0% 1 0,8% 68 57,6% 0 0,0% 3 2,5% Overheid: defensie 3 60,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% Overheid: provincies, gemeenten, en waterschappen ,5% 1 0,1% ,8% 0 0,0% ,6% Overheid: openbare nutsbedrijven 28 34,1% 0 0,0% 33 40,2% 0 0,0% 21 25,6% Overheid: overige instellingen ,5% 6 0,7% ,6% 0 0,0% 99 11,2% Werk en (re)integratie ,5% 19 4,8% ,3% 1 0,3% 65 16,3% Railbouw 8 40,0% 2 10,0% 7 35,0% 0 0,0% 3 15,0% Telecommunicatie ,8% 58 11,5% 75 14,8% 1 0,2% ,8% sector onbekend, (voormalig) OP ABP Jonggehandicapten (AT-cluster) Internationale verdragsgevallen (AT-cluster) sector onbekend Totaal ,3% ,3% ,8% 169 0,0% ,5%

10 Tabel 2.2 Aantal verzekerde personen (op basis van dienstverband) uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Geslacht Totaal < 25 jaar jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Nr. Naam sector % % % % % % % 001 Agrarisch bedrijf ,7% ,7% ,7% ,8% ,0% ,3% ,7% Tabakverwerkende industrie 185 2,5% ,8% ,9% ,4% ,4% ,1% ,9% Bouwbedrijf ,5% ,0% ,8% ,1% ,6% ,8% ,2% Baggerbedrijf 74 5,7% ,3% ,9% ,1% ,9% ,7% 108 8,3% Houten emballage-ind., houtwaren- en borstelind ,8% ,1% ,8% ,2% ,0% ,8% ,2% Timmerindustrie ,1% ,6% ,5% ,2% ,5% ,9% 788 7,1% Meubel- en orgelbouwindustrie ,4% ,9% ,6% ,5% ,4% ,9% ,1% houtbereidingsindustrie 744 9,5% ,1% ,6% ,4% ,2% ,7% ,3% Grafische industrie ,4% ,1% ,0% ,4% ,1% ,9% ,1% Metaalindustrie ,5% ,7% ,6% ,4% ,8% ,8% ,2% Elektrotechnische industrie ,8% ,4% ,1% ,1% ,6% ,2% ,8% Metaal- en technische bedrijfstakken ,4% ,8% ,6% ,2% ,9% ,3% ,7% Bakkerijen ,6% ,7% ,1% ,1% ,4% ,9% ,1% Suikerverwerkende industrie ,9% ,6% ,3% ,8% ,2% ,8% ,2% Slagersbedrijven ,8% ,2% ,1% ,9% ,5% ,3% ,7% Slagers overig ,1% ,9% ,6% ,7% ,6% ,3% ,7% Detailhandel en ambachten ,6% ,6% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% Reiniging ,1% ,4% ,7% ,2% ,5% ,9% ,1% Grootwinkelbedrijf ,4% ,0% ,6% ,7% ,2% ,8% ,2% Havenbedrijven ,9% ,2% ,6% ,6% ,8% ,5% ,5% Havenclassificeerders 242 9,4% ,9% ,1% ,6% ,0% ,5% 218 8,5% Binnenscheepvaart ,9% ,3% ,4% ,1% ,4% ,8% ,2% Visserij ,3% ,5% ,6% ,4% ,1% ,8% 103 9,2% Koopvaardij ,5% ,7% ,1% ,5% ,1% ,6% 253 4,4% Vervoer KLM 783 2,6% ,6% ,3% ,1% ,4% ,0% ,0% Vervoer NS 319 1,7% ,6% ,8% ,1% ,9% ,6% ,4% Vervoer Posterijen ,5% ,3% ,5% ,3% ,5% ,8% ,2% Taxi- en ambulancevervoer ,4% ,4% ,6% ,6% ,9% ,1% ,9% Openbaar vervoer 112 1,1% 689 6,6% ,7% ,9% ,8% ,6% ,4% Besloten busvervoer 208 3,8% ,9% ,8% ,5% ,0% ,1% ,9% Overig personenvervoer te land en in de lucht ,4% ,5% ,1% ,1% 249 7,9% ,8% ,2% Overig goederenvervoer te land en in de lucht ,6% ,9% ,8% ,0% ,6% ,2% ,8% Horeca algemeen ,0% ,7% ,4% ,1% ,4% ,8% ,2% Horeca catering ,1% ,1% ,5% ,7% ,5% ,6% ,4% Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen ,2% ,5% ,5% ,3% ,4% ,3% ,7% Overheidsdiensten (voorzover GAK) 037 Overheid dienstplichtig (voorzover GAK) 038 Banken ,1% ,6% ,5% ,5% ,3% ,0% ,0% Verzekeringswezen en ziekenfondsen ,8% ,2% ,2% ,4% ,5% ,9% ,1% Uitgeverij ,3% ,1% ,6% ,7% ,2% ,7% ,3% Groothandel I ,3% ,9% ,7% ,6% ,4% ,7% ,3% Groothandel II ,1% ,1% ,1% ,4% ,1% ,8% ,2% Zakelijke dienstverlening I ,2% ,7% ,0% ,1% ,0% ,6% ,4% Zakelijke dienstverlening II ,4% ,5% ,4% ,8% ,9% ,4% ,6% Zakelijke dienstverlening III ,9% ,7% ,6% ,8% ,9% ,9% ,1% Zuivelindustrie 439 4,4% ,5% ,5% ,8% ,8% ,0% ,0% Textielindustrie 438 5,2% ,1% ,4% ,5% ,8% ,2% ,8% Steen-, cement-, glas- en keramische industrie ,8% ,8% ,5% ,4% ,5% ,1% ,9% Chemische industrie ,8% ,9% ,9% ,3% ,1% ,6% ,4% Voedingsindustrie ,1% ,4% ,6% ,9% ,8% ,7% ,3%

11 Tabel 2.2 Aantal verzekerde personen (op basis van dienstverband) uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Geslacht Totaal < 25 jaar jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Nr. Naam sector % % % % % % % 051 Algemene industrie ,4% ,0% ,9% ,5% ,0% ,7% ,3% Uitzendbedrijven ,4% ,2% ,1% ,5% ,6% ,2% ,8% Bewakingsondernemingen ,8% ,1% ,1% ,6% ,3% ,6% ,4% Culturele instellingen ,0% ,1% ,5% ,6% ,6% ,2% ,8% Overige takken van bedrijf en beroep ,5% ,7% ,5% ,0% ,1% ,9% ,1% Schildersbedrijf ,9% ,7% ,9% ,0% ,5% ,5% ,5% Stukadoorsbedrijf ,9% ,1% ,9% ,1% ,1% ,3% 366 4,7% Dakdekkersbedrijf ,5% ,5% ,9% ,3% 276 6,9% ,9% 245 6,1% Mortelbedrijf 23 1,7% ,9% ,7% ,8% ,9% ,9% 97 7,1% Steenhouwersbedrijf 38 10,5% 80 22,1% ,0% 80 22,1% 39 10,8% ,7% 48 13,3% Overheid: onderwijs en wetenschappen ,9% ,2% ,3% ,6% ,0% ,6% ,4% Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht ,8% ,6% ,0% ,0% ,7% ,8% ,2% Overheid: defensie ,4% ,2% ,1% ,4% ,9% ,7% ,3% Overheid: provincies, gemeenten, en waterschappen ,9% ,3% ,0% ,3% ,4% ,9% ,1% Overheid: openbare nutsbedrijven 543 2,9% ,5% ,0% ,8% ,7% ,6% ,4% Overheid: overige instellingen ,9% ,4% ,3% ,7% ,6% ,4% ,6% Werk en (re)integratie ,4% ,8% ,9% ,5% ,3% ,6% ,4% Railbouw 29 2,7% 78 7,2% ,7% ,9% ,6% ,1% 64 5,9% Telecommunicatie ,1% ,9% ,4% ,6% ,0% ,4% ,6% sector onbekend, (voormalig) OP ABP 997 Jonggehandicapten (AT-cluster) 998 Internationale verdragsgevallen (AT-cluster) 999 sector onbekend 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 2 66,7% 1 33,3% 3 Totaal ,9% ,6% ,6% ,2% ,7% ,5% ,5%

12 Tabel 2.3 Aantal dienstverbanden uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Geslacht Totaal < 25 jaar jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Nr. Naam sector % % % % % % % 001 Agrarisch bedrijf ,6% ,4% ,1% ,4% ,7% ,8% ,2% Tabakverwerkende industrie 202 2,6% ,9% ,9% ,3% ,3% ,0% ,0% Bouwbedrijf ,0% ,1% ,6% ,9% ,4% ,6% ,4% Baggerbedrijf 83 6,2% ,5% ,7% ,1% ,5% ,5% 114 8,5% Houten emballage-ind., houtwaren- en borstelind ,2% ,1% ,4% ,6% 789 9,6% ,7% ,3% Timmerindustrie ,7% ,7% ,4% ,8% ,2% ,7% 849 7,3% Meubel- en orgelbouwindustrie ,2% ,1% ,3% ,2% ,2% ,8% ,2% houtbereidingsindustrie ,6% ,0% ,4% ,0% ,9% ,4% ,6% Grafische industrie ,3% ,2% ,6% ,0% ,8% ,4% ,6% Metaalindustrie ,9% ,8% ,6% ,2% ,6% ,8% ,2% Elektrotechnische industrie ,8% ,4% ,1% ,2% ,5% ,2% ,8% Metaal- en technische bedrijfstakken ,6% ,7% ,2% ,8% ,6% ,0% ,0% Bakkerijen ,5% ,3% ,1% ,2% ,8% ,0% ,0% Suikerverwerkende industrie ,1% ,5% ,0% ,3% ,0% ,5% ,5% Slagersbedrijven ,0% ,0% ,2% ,0% ,5% ,4% ,6% Slagers overig ,7% ,8% ,5% ,5% ,5% ,2% ,8% Detailhandel en ambachten ,6% ,6% ,3% ,1% ,3% ,3% ,7% Reiniging ,1% ,8% ,0% ,4% ,7% ,5% ,5% Grootwinkelbedrijf ,3% ,9% ,3% ,7% ,6% ,9% ,1% Havenbedrijven ,9% ,4% ,1% ,1% ,5% ,5% ,5% Havenclassificeerders ,5% ,3% ,5% ,0% ,7% ,5% 237 8,5% Binnenscheepvaart ,8% ,6% ,8% ,2% ,6% ,6% ,4% Visserij ,6% ,9% ,5% ,5% ,3% ,1% ,9% Koopvaardij ,8% ,0% ,2% ,0% ,9% ,4% 278 4,6% Vervoer KLM 835 2,6% ,2% ,2% ,8% ,2% ,3% ,7% Vervoer NS 332 1,7% ,7% ,8% ,0% ,8% ,8% ,2% Vervoer Posterijen ,4% ,4% ,6% ,8% ,7% ,8% ,2% Taxi- en ambulancevervoer ,7% ,0% ,7% ,6% ,9% ,4% ,6% Openbaar vervoer 127 1,2% 740 6,9% ,7% ,6% ,7% ,6% ,4% Besloten busvervoer 277 4,3% ,5% ,0% ,6% ,6% ,1% ,9% Overig personenvervoer te land en in de lucht ,1% ,8% ,1% ,1% 284 6,8% ,6% ,4% Overig goederenvervoer te land en in de lucht ,6% ,2% ,3% ,5% ,3% ,0% ,0% Horeca algemeen ,5% ,0% ,7% ,6% ,0% ,0% ,0% Horeca catering ,1% ,6% ,7% ,0% ,6% ,5% ,5% Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen ,1% ,0% ,7% ,4% ,8% ,0% ,0% Overheidsdiensten (voorzover GAK) 037 Overheid dienstplichtig (voorzover GAK) 038 Banken ,2% ,7% ,4% ,4% ,3% ,0% ,0% dvekeringswezen en ziekenfondsen ,0% ,2% ,1% ,3% ,4% ,9% ,1% Uitgeverij ,9% ,4% ,3% ,5% ,9% ,5% ,5% Groothandel I ,2% ,9% ,3% ,3% ,2% ,5% ,5% Groothandel II ,3% ,0% ,7% ,0% ,9% ,7% ,3% Zakelijke dienstverlening I ,8% ,5% ,8% ,0% ,0% ,3% ,7% Zakelijke dienstverlening II ,4% ,4% ,3% ,2% ,7% ,9% ,1% Zakelijke dienstverlening III ,1% ,9% ,1% ,3% ,6% ,6% ,4% Zuivelindustrie 503 4,9% ,6% ,2% ,6% ,7% ,8% ,2% Textielindustrie 542 6,1% ,3% ,3% ,1% ,2% ,8% ,2%

13 Tabel 2.3 Aantal dienstverbanden uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Geslacht Totaal < 25 jaar jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Nr. Naam sector % % % % % % % 048 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie ,6% ,0% ,2% ,0% ,1% ,9% ,1% Chemische industrie ,4% ,0% ,6% ,0% ,9% ,3% ,7% Voedingsindustrie ,4% ,6% ,1% ,4% ,4% ,4% ,6% Algemene industrie ,9% ,1% ,9% ,3% ,8% ,5% ,5% Uitzendbedrijven ,8% ,6% ,8% ,3% ,5% ,3% ,7% Bewakingsondernemingen ,2% ,1% ,9% ,2% ,6% ,9% ,1% Culturele instellingen ,4% ,3% ,2% ,4% ,6% ,1% ,9% Overige takken van bedrijf en beroep ,8% ,9% ,8% ,6% ,8% ,5% ,5% Schildersbedrijf ,2% ,9% ,8% ,8% ,3% ,1% ,9% Stukadoorsbedrijf ,0% ,1% ,9% ,1% ,0% ,0% 403 5,0% Dakdekkersbedrijf ,5% ,7% ,9% ,1% 285 6,8% ,6% 267 6,4% Mortelbedrijf 24 1,7% ,1% ,5% ,0% ,7% ,6% 103 7,4% Steenhouwersbedrijf 43 11,3% 81 21,4% ,8% 85 22,4% 40 10,6% ,3% 52 13,7% Overheid: onderwijs en wetenschappen ,1% ,0% ,2% ,1% ,5% ,2% ,8% Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht ,9% ,6% ,9% ,9% ,6% ,1% ,9% Overheid: defensie ,5% ,3% ,8% ,4% ,9% ,9% ,1% Overheid: provincies, gemeenten, en waterschappen ,3% ,4% ,8% ,2% ,3% ,9% ,1% Overheid: openbare nutsbedrijven 586 2,9% ,4% ,4% ,7% ,7% ,4% ,6% Overheid: overige instellingen ,3% ,5% ,9% ,7% ,5% ,4% ,6% Werk en (re)integratie ,7% ,8% ,9% ,4% ,2% ,6% ,4% Railbouw 31 2,8% 81 7,3% ,8% ,6% ,4% ,0% 66 6,0% Telecommunicatie ,4% ,2% ,2% ,3% ,9% ,3% ,7% sector onbekend, (voormalig) OP ABP 997 Jonggehandicapten (AT-cluster) 998 Internationale verdragsgevallen (AT-cluster) 999 sector onbekend 0 0,0% 4 21,1% 5 26,3% 5 26,3% 5 26,3% 18 94,7% 1 5,3% 19 Totaal ,7% ,8% ,8% ,4% ,2% ,8% ,2%

14 14

15 3 Werkloosheidswet In dit hoofdstuk worden per sector statistische gegevens over de WW (ontslagwerkloosheid) gepresenteerd. In tabel 3.1 is de ontwikkeling van de nieuwe en lopende uitkeringen weergegeven. In tabel 3.2 zijn beëindigde uitkeringen uitgesplitst naar reden beëindiging. In de tabellen 3.3 en 3.4 is een nadere uitsplitsing van het lopende bestand weergegeven naar uitkeringsduur, leeftijd en geslacht. De dalende trend die begon in 2005, zet zich ook voort in In tabel 3.1 is o.a. de verhouding weergegeven tussen het aantal nieuwe uitkeringen in 2007 en het aantal verzekerden op basis van dienstverband. Dit verhoudingsgetal is een maat voor het instroomrisico; een hogere waarde geeft een hoger instroomrisico weer. Voor het totaal van alle sectoren is de verhouding nieuwe uitkeringen per 100 verzekerden 3,7%. In 2006 was het instroomrisico 4,6% en in ,6%. Uit tabel 3.3 blijkt dat gemiddeld over alle sectoren 51% van de uitkeringen een duur van één jaar of meer heeft. Daarmee is een trend gekeerd van een toenemend aandeel van uitkeringen met een duur van één jaar of langer; in de jaren 2004, 2005 en 2006 waren deze percentages resp. 41 en 48 en 52%. Uit tabel 3.4 blijkt dat 2,2% van de werklozen onder de 25 jaar is. Dit is 0,7 procentpunt minder dan in Het aandeelpercentage van de hoogste leeftijdsklasse (> 55 jaar) steeg van 33 naar 38%. Uit tabel 3.2 blijkt ondermeer dat 52% van de WW-uitkeringen beëindigd wordt wegens werkhervatting; 25% vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur en 23% wegens overige redenen waaronder ziekte, overlijden, arbeidsongeschiktheid en detentie. 15

16 Tabel 3.1 Aantal nieuwe en lopende WW uitkeringen Nieuwe uitkeringen Lopende uitkeringen Nieuwe uitk. per Lopende uitk. per Nr. Naam sector mut.% 100 verzekerden mut.% 100 verzekerden 001 Agrarisch bedrijf ,8% 3, ,8% 2,7 002 Tabakverwerkende industrie ,7% 3, ,5% 4,7 003 Bouwbedrijf ,0% 3, ,1% 2,7 004 Baggerbedrijf ,1% 4, ,3% 4,5 005 Houten emballage-industrie, houtwaren- en ,7% 4, ,2% 4,1 006 Timmerindustrie ,4% 2, ,8% 2,5 007 Meubel- en orgelbouwindustrie ,3% 4, ,6% 4,6 008 Groothandel in hout, zagerijen en houtbereidingsindustrie ,6% 3, ,8% 2,3 009 Grafische industrie ,0% 4, ,9% 6,7 010 Metaalindustrie ,5% 2, ,1% 3,2 011 Elektrotechnische industrie ,4% 3, ,7% 6,5 012 Metaal- en technische bedrijfstakken ,9% 2, ,3% 2,1 013 Bakkerijen ,2% 3, ,6% 2,8 014 Suikerverwerkende industrie ,2% 3, ,6% 3,6 015 Slagersbedrijven ,0% 3, ,6% 3,1 016 Slagers overig ,9% 3, ,6% 4,7 017 Detailhandel en ambachten ,6% 4, ,2% 3,1 018 Reiniging ,7% 3, ,9% 2,9 019 Grootwinkelbedrijf ,1% 2, ,9% 1,7 020 Havenbedrijven ,6% 2, ,1% 2,7 021 Havenclassificeerders ,2% 5, ,5% 3,3 022 Binnenscheepvaart ,8% 4, ,8% 3,1 023 Visserij ,7% 13, ,6% 3,7 024 Koopvaardij ,7% 3, ,1% 2,6 025 Vervoer KLM ,7% 1, ,2% 1,3 026 Vervoer NS ,9% 1, ,4% 2,4 027 Vervoer Posterijen ,1% 1, ,5% 2,5 028 Taxi- en ambulancevervoer ,4% 3, ,1% 3,5 029 Openbaar vervoer ,4% 1, ,1% 2,7 030 Besloten busvervoer ,8% 4, ,5% 4,9 031 Overig personenvervoer te land en in de lucht ,7% 2, ,5% 3,1 032 Overig goederenvervoer te land en in de lucht ,5% 2, ,2% 2,0 033 Horeca algemeen ,4% 3, ,1% 2,1 034 Horeca catering ,6% 4, ,0% 5,1 035 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen ,3% 2, ,0% 2,0 036 Overheidsdiensten (voorzover GAK) Overheid dienstplichtig (voorzover GAK) ,0% ,0% 038 Banken ,3% 2, ,3% 3,3 039 Verzekeringswezen en ziekenfondsen ,9% 3, ,0% 2,6 040 Uitgeverij ,4% 4, ,3% 4,9 041 Groothandel I ,9% 3, ,0% 2,9 042 Groothandel II ,1% 4, ,1% 4,0 043 Zakelijke dienstverlening I ,8% 2, ,0% 1,9 044 Zakelijke dienstverlening II ,5% 4, ,4% 3,3 045 Zakelijke dienstverlening III ,9% 4, ,8% 3,3 16

17 Tabel 3.1 Aantal nieuwe en lopende WW uitkeringen Nieuwe uitkeringen Lopende uitkeringen Nieuwe uitk. per Lopende uitk. per Nr. Naam sector mut.% 100 verzekerden mut.% 100 verzekerden 046 Zuivelindustrie ,5% 2, ,3% 7,4 047 Textielindustrie ,2% 4, ,1% 7,4 048 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie ,0% 3, ,1% 4,1 049 Chemische industrie ,3% 3, ,6% 4,4 050 Voedingsindustrie ,5% 3, ,0% 5,3 051 Algemene industrie ,0% 3, ,2% 4,7 052 Uitzendbedrijven ,6% 15, ,0% 6,7 053 Bewakingsondernemingen ,7% 5, ,5% 3,7 054 Culturele instellingen ,4% 10, ,4% 7,3 055 Overige takken van bedrijf en beroep ,3% 4, ,9% 4,3 056 Schildersbedrijf ,2% 10, ,2% 5,6 057 Stukadoorsbedrijf ,4% 3, ,0% 2,1 058 Dakdekkersbedrijf ,5% 4, ,3% 2,9 059 Mortelbedrijf ,0% 2, ,3% 2,1 060 Steenhouwersbedrijf ,2% 6, ,0% 2,8 061 Overheid: onderwijs en wetenschappen ,2% 2, ,1% 1,5 062 Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht ,6% 0, ,2% 0,5 063 Overheid: defensie ,9% 1, ,7% 0,4 064 Overheid: provincies, gemeenten, en waterschappen ,2% 1, ,2% 0,9 065 Overheid: openbare nutsbedrijven ,1% 1, ,7% 0,7 066 Overheid: overige instellingen ,8% 1, ,5% 1,1 067 Werk en (re)integratie ,0% 2, ,4% 2,1 068 Railbouw ,9% 6, ,9% 3,8 069 Telecommunicatie ,7% 4, ,7% 4,2 995 sector onbekend, (voormalig) OP ABP 997 Jonggehandicapten (AT-cluster) 998 Internationale verdragsgevallen (AT-cluster) ,5% ,9% 999 sector onbekend ,2% ,8% Totaal ,0% 3, ,8% 2,8 17

18 Tabel 3.2 Aantal beëindigde WW uitkeringen uitgesplitst naar reden Reden beëindiging Totaal Werkhervatting Maximale duur Overig bereikt Nr. Naam sector % % % 001 Agrarisch bedrijf ,4% ,3% ,3% Tabakverwerkende industrie ,7% 63 23,4% 75 27,9% Bouwbedrijf ,5% ,3% ,2% Baggerbedrijf 52 61,2% 7 8,2% 26 30,6% Houten emballage-ind., houtwaren- en borstelind ,5% ,9% ,6% Timmerindustrie ,9% 76 18,6% ,5% Meubel- en orgelbouwindustrie ,6% ,2% ,2% Groothandel in hout, zagerijen en ,9% 72 23,3% 58 18,8% Grafische industrie ,0% ,9% ,1% Metaalindustrie ,9% ,4% ,7% Elektrotechnische industrie ,8% ,2% ,1% Metaal- en technische bedrijfstakken ,3% ,3% ,4% Bakkerijen ,4% ,2% ,4% Suikerverwerkende industrie ,4% ,3% ,3% Slagersbedrijven ,1% ,3% ,6% Slagers overig ,3% ,1% ,7% Detailhandel en ambachten ,4% ,8% ,9% Reiniging ,7% ,0% ,3% Grootwinkelbedrijf ,1% ,8% ,1% Havenbedrijven ,0% ,9% ,0% Havenclassificeerders 76 46,6% 50 30,7% 37 22,7% Binnenscheepvaart ,3% 80 21,8% 84 22,9% Visserij ,4% 1 0,6% 24 14,0% Koopvaardij ,5% 40 15,1% 86 32,5% Vervoer KLM ,0% ,2% ,8% Vervoer NS ,3% ,6% ,1% Vervoer Posterijen ,9% ,9% ,2% Taxi- en ambulancevervoer ,7% ,7% ,6% Openbaar vervoer 86 41,0% 44 21,0% 80 38,1% Besloten busvervoer ,2% 52 14,2% 79 21,6% Overig personenvervoer te land en in de lucht 54 42,9% 45 35,7% 27 21,4% Overig goederenvervoer te land en in de lucht ,5% ,7% ,8% Horeca algemeen ,8% ,0% ,1% Horeca catering ,2% ,9% ,9% Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen ,7% ,2% ,0% Overheidsdiensten (voorzover GAK) 037 Overheid dienstplichtig (voorzover GAK) 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% Banken ,2% ,3% ,5% Verzekeringswezen en ziekenfondsen ,0% ,4% ,6% Uitgeverij ,3% ,1% ,6% Groothandel I ,1% ,6% ,3% Groothandel II ,7% ,5% ,9% Zakelijke dienstverlening I ,7% ,5% ,8% Zakelijke dienstverlening II ,6% ,1% ,3% Zakelijke dienstverlening III ,0% ,9% ,1%

19 Tabel 3.2 Aantal beëindigde WW uitkeringen uitgesplitst naar reden Reden beëindiging Totaal Werkhervatting Maximale duur Overig bereikt Nr. Naam sector % % % 046 Zuivelindustrie ,5% ,4% ,1% Textielindustrie ,5% ,9% ,6% Steen-, cement-, glas- en keramische industrie ,4% ,7% ,9% Chemische industrie ,6% ,0% ,4% Voedingsindustrie ,2% ,7% ,1% Algemene industrie ,3% ,9% ,9% Uitzendbedrijven ,6% ,3% ,1% Bewakingsondernemingen ,0% ,6% ,3% Culturele instellingen ,6% ,4% ,1% Overige takken van bedrijf en beroep ,1% ,2% ,7% Schildersbedrijf ,8% 184 6,0% ,2% Stukadoorsbedrijf ,4% 39 9,9% ,7% Dakdekkersbedrijf ,5% 38 15,0% 77 30,4% Mortelbedrijf 20 47,6% 6 14,3% 16 38,1% Steenhouwersbedrijf 14 56,0% 4 16,0% 7 28,0% Overheid: onderwijs en wetenschappen ,9% ,4% ,7% Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht ,0% ,1% ,9% Overheid: defensie ,6% ,0% ,4% Overheid: provincies, gemeenten, en waterschappen ,3% ,5% ,2% Overheid: openbare nutsbedrijven ,2% 59 25,0% 75 31,8% Overheid: overige instellingen ,3% ,9% ,8% Werk en (re)integratie ,2% ,0% ,9% Railbouw 51 60,7% 7 8,3% 26 31,0% Telecommunicatie ,5% ,3% ,2% sector onbekend, (voormalig) OP ABP 997 Jonggehandicapten (AT-cluster) 998 Internationale verdragsgevallen (AT-cluster) ,3% ,0% ,7% sector onbekend ,9% ,6% ,5% Totaal ,0% ,9% ,1%

20 Tabel 3.3 Aantal lopende WW uitkeringen uitgesplitst naar uitkeringsduur Uitkeringsduur Totaal < 6 maanden 6-12 maanden >= 12 maanden onbekend Nr. Naam sector % % % % 001 Agrarisch bedrijf ,8% ,1% ,1% 1 0,0% Tabakverwerkende industrie 97 27,2% 26 7,3% ,4% 0 0,0% Bouwbedrijf ,6% 48 1,3% 4 0,1% 0 0,0% Baggerbedrijf 56 96,6% 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0% Houten emballage-ind., houtwaren- en borstelind ,7% 30 9,6% ,3% 1 0,3% Timmerindustrie 72 25,8% 30 10,8% ,7% 2 0,7% Meubel- en orgelbouwindustrie ,8% 98 11,9% ,2% 1 0,1% Groothandel in hout, zagerijen en 68 37,2% 18 9,8% 97 53,0% 0 0,0% Grafische industrie ,1% ,5% ,4% 1 0,0% Metaalindustrie ,2% ,9% ,9% 2 0,0% Elektrotechnische industrie ,1% 256 7,9% ,0% 0 0,0% Metaal- en technische bedrijfstakken ,1% ,9% ,0% 4 0,1% Bakkerijen ,4% ,8% ,8% 0 0,0% Suikerverwerkende industrie ,0% 55 13,4% ,3% 1 0,2% Slagersbedrijven ,9% ,7% ,4% 0 0,0% Slagers overig ,3% ,1% ,6% 0 0,0% Detailhandel en ambachten ,9% ,6% ,4% 6 0,1% Reiniging ,1% ,4% ,5% 3 0,1% Grootwinkelbedrijf ,1% ,8% ,1% 1 0,0% Havenbedrijven ,0% ,5% ,5% 0 0,0% Havenclassificeerders 31 36,9% 16 19,0% 37 44,0% 0 0,0% Binnenscheepvaart ,6% 22 9,4% 93 39,9% 0 0,0% Visserij 8 19,0% 4 9,5% 30 71,4% 0 0,0% Koopvaardij 39 26,4% 23 15,5% 86 58,1% 0 0,0% Vervoer KLM ,0% 45 11,1% ,9% 0 0,0% Vervoer NS 75 16,4% 54 11,8% ,8% 0 0,0% Vervoer Posterijen ,6% 100 7,0% ,2% 2 0,1% Taxi- en ambulancevervoer ,7% ,9% ,3% 1 0,1% Openbaar vervoer 43 15,2% 25 8,8% ,0% 0 0,0% Besloten busvervoer 85 31,4% 36 13,3% ,4% 0 0,0% Overig personenvervoer te land en in de lucht 26 26,3% 12 12,1% 61 61,6% 0 0,0% Overig goederenvervoer te land en in de lucht ,0% ,5% ,4% 4 0,1% Horeca algemeen ,9% ,2% ,9% 3 0,1% Horeca catering ,4% ,2% ,3% 1 0,1% Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen ,4% ,3% ,2% 14 0,1% Overheidsdiensten (voorzover GAK) Overheid dienstplichtig (voorzover GAK) ,0% Banken ,7% ,3% ,9% 5 0,1% Verzekeringswezen en ziekenfondsen ,6% ,6% ,7% 1 0,1% Uitgeverij ,9% ,7% ,3% 1 0,1% Groothandel I ,2% ,3% ,4% 2 0,0% Groothandel II ,6% ,7% ,7% 1 0,0% Zakelijke dienstverlening I ,8% ,5% ,7% 0 0,0% Zakelijke dienstverlening II ,9% ,0% ,0% 7 0,1%

21 Tabel 3.3 Aantal lopende WW uitkeringen uitgesplitst naar uitkeringsduur Uitkeringsduur Totaal < 6 maanden 6-12 maanden >= 12 maanden onbekend Nr. Naam sector % % % % 045 Zakelijke dienstverlening III ,8% ,5% ,6% 5 0,0% Zuivelindustrie 69 9,3% 31 4,2% ,5% 0 0,0% Textielindustrie 94 15,1% 56 9,0% ,9% 0 0,0% Steen-, cement-, glas- en keramische industrie ,4% ,5% ,2% 0 0,0% Chemische industrie ,6% ,8% ,6% 0 0,0% Voedingsindustrie ,2% ,1% ,6% 3 0,1% Algemene industrie ,9% ,6% ,5% 0 0,0% Uitzendbedrijven ,3% ,5% ,1% 20 0,1% Bewakingsondernemingen ,4% ,2% ,3% 1 0,1% Culturele instellingen ,4% ,2% ,4% 0 0,0% Overige takken van bedrijf en beroep ,7% ,2% ,8% 5 0,3% Schildersbedrijf ,5% 6 0,5% 0 0,0% 0 0,0% Stukadoorsbedrijf ,9% 5 3,1% 0 0,0% 0 0,0% Dakdekkersbedrijf ,4% 3 2,6% 0 0,0% 0 0,0% Mortelbedrijf ,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Steenhouwersbedrijf 9 90,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% Overheid: onderwijs en wetenschappen ,4% ,6% ,9% 4 0,1% Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht ,7% ,9% ,3% 1 0,1% Overheid: defensie ,5% 56 18,1% ,5% 0 0,0% Overheid: provincies, gemeenten, en waterschappen ,1% ,2% ,2% 11 0,5% Overheid: openbare nutsbedrijven 38 30,2% 23 18,3% 64 50,8% 1 0,8% Overheid: overige instellingen ,5% ,5% ,1% 0 0,0% Werk en (re)integratie ,4% ,4% ,1% 1 0,0% Railbouw 39 95,1% 2 4,9% 0 0,0% 0 0,0% Telecommunicatie ,4% ,9% ,6% 1 0,1% sector onbekend, (voormalig) OP ABP 997 Jonggehandicapten (AT-cluster) 998 Internationale verdragsgevallen (AT-cluster) ,5% ,0% ,4% 1 0,1% sector onbekend ,2% ,1% ,7% 0 0,0% 866 Totaal ,4% ,9% ,6% 119 0,1%

22 Tabel 3.4 Aantal lopende WW uitkeringen uitgesplitst naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Geslacht Totaal Man Vrouw < 25 jaar jaar jaar jaar jaar Nr. Naam sector % % % % % % % 001 Agrarisch bedrijf 81 2,5% ,0% ,0% ,0% ,5% ,6% ,4% Tabakverwerkende industrie 0 0,0% 10 2,8% 48 13,5% ,6% ,1% ,2% ,8% Bouwbedrijf 79 2,1% 219 5,8% ,0% ,8% ,2% ,1% ,9% Baggerbedrijf 0 0,0% 0 0,0% 6 10,3% 7 12,1% 45 77,6% 46 79,3% 12 20,7% Houten emballage-ind., houtwaren- en borstelindustrie 7 2,3% 22 7,1% 67 21,5% 65 20,9% ,2% ,9% 44 14,1% Timmerindustrie 3 1,1% 12 4,3% 38 13,6% 76 27,2% ,8% ,6% 29 10,4% Meubel- en orgelbouwindustrie 12 1,5% 42 5,1% ,8% ,5% ,2% ,4% ,6% Groothandel in hout, zagerijen en houtbereidingsindustrie 2 1,1% 22 12,0% 39 21,3% 59 32,2% 61 33,3% ,2% 38 20,8% Grafische industrie 12 0,4% 116 4,2% ,2% ,1% ,2% ,5% ,5% Metaalindustrie 17 0,4% 181 4,3% ,4% ,1% ,8% ,5% ,5% Elektrotechnische industrie 5 0,2% 72 2,2% ,4% ,6% ,6% ,5% ,5% Metaal- en technische bedrijfstakken 160 2,0% 714 9,1% ,7% ,9% ,3% ,9% ,1% Bakkerijen 24 2,4% 81 8,2% ,0% ,7% ,6% ,1% ,9% Suikerverwerkende industrie 6 1,5% 34 8,3% ,1% ,6% ,5% ,9% ,1% Slagersbedrijven 12 2,1% 41 7,3% ,2% ,4% ,9% ,9% ,1% Slagers overig 4 0,4% 57 6,2% ,4% ,0% ,9% ,2% ,8% Detailhandel en ambachten 462 4,0% ,2% ,4% ,7% ,7% ,4% ,6% Reiniging 81 2,1% ,2% ,7% ,5% ,6% ,8% ,2% Grootwinkelbedrijf 228 5,1% ,5% ,4% ,2% ,7% ,5% ,5% Havenbedrijven 21 1,3% 123 7,7% ,9% ,9% ,2% ,7% ,3% Havenclassificeerders 0 0,0% 8 9,5% 28 33,3% 25 29,8% 23 27,4% 75 89,3% 9 10,7% Binnenscheepvaart 8 3,4% 28 12,0% 52 22,3% 48 20,6% 97 41,6% ,9% 84 36,1% Visserij 0 0,0% 0 0,0% 3 7,1% 8 19,0% 31 73,8% 36 85,7% 6 14,3% Koopvaardij 1 0,7% 5 3,4% 25 16,9% 40 27,0% 77 52,0% ,6% 11 7,4% Vervoer KLM 27 6,7% 34 8,4% 64 15,8% ,8% ,4% ,1% ,9% Vervoer NS 4 0,9% 22 4,8% 64 14,0% ,6% ,7% ,5% ,5% Vervoer Posterijen 4 0,3% 49 3,4% 140 9,8% ,3% ,2% ,7% ,3% Taxi- en ambulancevervoer 10 0,8% 102 8,2% ,0% ,0% ,0% ,7% ,3% Openbaar vervoer 0 0,0% 3 1,1% 24 8,5% 53 18,7% ,7% ,8% 60 21,2% Besloten busvervoer 0 0,0% 12 4,4% 45 16,6% 66 24,4% ,6% ,3% 67 24,7% Overig personenvervoer te land en in de lucht 2 2,0% 9 9,1% 15 15,2% 20 20,2% 53 53,5% 59 59,6% 40 40,4% Overig goederenvervoer te land en in de lucht 57 2,1% ,0% ,9% ,7% ,2% ,2% ,8% Horeca algemeen 253 4,5% ,6% ,9% ,3% ,7% ,6% ,4% Horeca catering 13 1,4% 56 6,0% ,1% ,8% ,7% ,7% ,3% Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 363 1,7% ,1% ,6% ,2% ,4% ,1% ,9% Overheidsdiensten (voorzover GAK) 037 Overheid dienstplichtig (voorzover GAK) 2 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% Banken 16 0,4% 289 7,1% ,5% ,8% ,2% ,9% ,1% Verzekeringswezen en ziekenfondsen 9 0,7% ,8% ,5% ,0% ,0% ,9% ,1% Uitgeverij 11 0,6% 115 6,5% ,4% ,0% ,5% ,2% ,8% Groothandel I 61 1,3% 426 9,4% ,5% ,6% ,3% ,5% ,5% Groothandel II 132 1,3% 904 8,9% ,3% ,9% ,6% ,5% ,5% Zakelijke dienstverlening I 17 1,0% ,5% ,9% ,3% ,3% ,0% ,0% Zakelijke dienstverlening II 128 1,2% ,4% ,2% ,5% ,7% ,4% ,6%

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) Concernstaf Financieel Economische Zaken (FEZ) Afdeling Datawarehouse (DWH) Postadres Postbus

Nadere informatie

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2014 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) ICT BSU 4 Gegevensdiensten en Data Integratie (ICT) Afdeling ICT Data Warehouse (DWH) Postadres

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2011

WGA-instroom grote werkgevers in 2011 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2011 Instroomcijfers WGA 2011 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2012

WGA-instroom grote werkgevers in 2012 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2012 Instroomcijfers WGA 2012 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2015

WGA-instroom grote werkgevers in 2015 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 205 Instroomcijfers WGA 205 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wga. U kunt ook

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36463 23 oktober 2015 Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29917 28 oktober 2014 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2014, 2014-0000146890,

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2013

WGA-instroom grote werkgevers in 2013 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2013 Instroomcijfers WGA 2013 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29792 25 oktober 2013 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17oktober 2013, 2013-0000140508,

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2014

WGA-instroom grote werkgevers in 2014 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 204 Instroomcijfers WGA 204 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58963 7 november 2016 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2016, 2016-0000228339,

Nadere informatie

Premies sociale verzekeringen

Premies sociale verzekeringen Premies sociale verzekeringen Per 1 juli 2004 De premieheffing voor de sociale verzekeringswetten vindt plaats over het brutoloon SV. U als werkgever moet de zogenaamde werkgeverspremies betalen. Voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49381 1 september 2017 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27763 1 september 2015 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45432 1 september 2016 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Herplaatsing van de publicatie in de Staatscourant van 2 november 2011, nr.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Herplaatsing van de publicatie in de Staatscourant van 2 november 2011, nr. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19629 11 november 2011 Herplaatsing Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2011,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24667 2 september 2013 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. 25 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

STAATSCOURANT. 25 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 17975 25 november 2009 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2009, nr. IVV/FB/2009/25656,

Nadere informatie

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren 2015 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Financieel Economische Zaken (FEZ) Afdeling Planning Control & Analyse

Nadere informatie

bevordering reïntegratie (AMBER)

bevordering reïntegratie (AMBER) Lisv Besluit vaststelling budgetten 1998 loonsuppletie, loonkostensubsidie en inwerk- en begeleidingssubsidie en scholing Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, Gelet op artikel 76g ; Besluit:

Nadere informatie

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren 2014 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Financieel Economische Zaken (FEZ) Afdeling Planning Control & Analyse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22294 2 november 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2012, nr. IVV/FB/2012/15572,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19630 2 november 2011 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2011, IVV/FB/11/19161,

Nadere informatie

Tarieven, bedragen en percentages

Tarieven, bedragen en percentages Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het Handboek Loonheffingen 2015. Let op! Als de werknemer in september 2015 65 is geworden,

Nadere informatie

Tarieven, bedragen en percentages

Tarieven, bedragen en percentages Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het Handboek Loonheffingen 2016. Let op! Als de werknemer in juni 2016 65 is geworden,

Nadere informatie

Premievaststelling Sectorfondsen 2013

Premievaststelling Sectorfondsen 2013 Premievaststelling Sectorfondsen 2013 Uitvoering Werknemersverzekeringen, Amsterdam augustus 2012 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Financieel Economische Zaken afdeling Planning, Control

Nadere informatie

Hoofdstuk (blz. 22): Eenmaal per jaar aanvragen/beëindigen WGA eigen risicodragerschap

Hoofdstuk (blz. 22): Eenmaal per jaar aanvragen/beëindigen WGA eigen risicodragerschap Addendum oktober 2013 Hoofstuk 2.3.2 (blz. 20): Verbreding grondslag premiekortingen Door invoering van de wet Verzamelwet SZW 2012 zijn er wijzigingen in de premiekortingen ten behoeve van het sectorfonds.

Nadere informatie

Premievaststelling. Sectorfondsen 2014

Premievaststelling. Sectorfondsen 2014 Premievaststelling Sectorfondsen 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Totale fondsenontwikkeling sectorfondsen 5 3. Sectorpremies 2014 en enkele opvallende ontwikkelingen

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers Verzekeringen Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen aantonen dat zij in Neder

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers Verzekeringen Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen aantonen dat zij in Nederland

Nadere informatie

Offerte Aanvraagformulier

Offerte Aanvraagformulier Offerte Aanvraagformulier Verzuimverzekering 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Contactpersoon:... man vrouw E-mail contactpersoon:.. Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Aanvraag. Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor werknemers. Verzekeringen. 1 Gegevens werkgever.

Aanvraag. Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor werknemers. Verzekeringen. 1 Gegevens werkgever. Aanvraag Verzekeringen Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor werknemers Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen aantonen dat zij in Neder

Nadere informatie

Premievaststelling. Sectorfondsen 2015

Premievaststelling. Sectorfondsen 2015 Premievaststelling Sectorfondsen 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Totale fondsenontwikkeling sectorfondsen 6 3. Sectorpremies 2015 en enkele opvallende ontwikkelingen

Nadere informatie

Sectorale mobiliteit van werkzoekenden in het crisisjaar 2009

Sectorale mobiliteit van werkzoekenden in het crisisjaar 2009 Opdrachtgever UWV Sectorale mobiliteit van werkzoekenden in het crisisjaar 2009 Opdrachtnemer UWV WERKbedrijf Onderzoek Sectorale mobiliteit van werkzoekenden in het crisisjaar 2009: onderzoek Startdatum

Nadere informatie

Pilot vrijstelling sollicitatieplicht voor oudere werkloze vrijwilligers of mantelzorgers

Pilot vrijstelling sollicitatieplicht voor oudere werkloze vrijwilligers of mantelzorgers Pilot vrijstelling sollicitatieplicht voor oudere werkloze vrijwilligers of mantelzorgers Eindevaluatie oktober 2004 Y.C.J. Brouwers M.A.J. van Groenestijn Pilot vrijstelling sollicitatieplicht 57,5 jr

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014 en verder Uit de onderzoeken naar de instroomcijfers van de WIA is gebleken dat instroom vanuit de Ziektewet onverminderd hoog is. De WIA-instroom vanuit werkgevers

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Werkzoekenden aan het werk in 2011

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Werkzoekenden aan het werk in 2011 Arbeidsmarktinformatie en - advies Werkzoekenden aan het werk in 2011 Amsterdam, november 2012 Inhoud Samenvatting... 3 1 De werkhervatters in 2011: wie zijn ze en waar gaan ze werken?... 5 1.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Na de WW aan het werk

Na de WW aan het werk Na de WW aan het werk Rapportage over 2012 december 2013 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 2 1. Werk tijdens en na afloop van de WW 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Werkhervattingen meten met de WW-administratie

Nadere informatie

Sectorwisselingen van WW ers bij werkhervatting

Sectorwisselingen van WW ers bij werkhervatting Sectorwisselingen van WW ers bij werkhervatting Rapportage over 2012 december 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Een baan vinden na de WW: wie zijn de werkhervatters en waar gaan ze werken? 4 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Premievaststelling. Sectorfondsen 2017

Premievaststelling. Sectorfondsen 2017 Premievaststelling Sectorfondsen 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Totale fondsenontwikkeling sectorfondsen 9 3. Sectorpremies 2017 en enkele opvallende ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Groot Rijnmond Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Drechtsteden, Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland is in december 2016 bijna 13% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

november 2016 de redactie

november 2016 de redactie VOORWOORD Sociaal Memo Actueel november 2016 geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid die in de afgelopen maanden bekend zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn de gewijzigde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt zich positief

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, november 2017 Minder WW ers dan vorig jaar november Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in november 2017 in Zeeland 18% lager dan een jaar geleden. Ook landelijk is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, september 2017 Klantcontact biedt kansen voor WW ers In september neemt de WW in Groningen verder af. Door de aanhoudende economisch groei verliezen minder mensen hun

Nadere informatie

Premievaststelling. Sectorfondsen 2016

Premievaststelling. Sectorfondsen 2016 Premievaststelling Sectorfondsen 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Totale fondsenontwikkeling sectorfondsen 6 3. Sectorpremies 2016 en enkele opvallende ontwikkelingen

Nadere informatie

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Sector 42 Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Kwartaalrapportage april 2004 Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Beleidsinformatievoorziening Sector Statistische Informatie & Analyse

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juni 2016 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juni is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kenmerken van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTUITKERINGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kenmerken van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTUITKERINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTUITKERINGTAB) Datum:3 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, november 2015 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Hollandse regio s neemt toe In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, april 2017 Verdere afname WW in Groningen In april nam de WW in Groningen af tot 15.134 uitkeringen. Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Zeeland als op landelijk niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 2 18 december 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Premievaststelling. Sectorfondsen 2018

Premievaststelling. Sectorfondsen 2018 Premievaststelling Sectorfondsen 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Totale fondsenontwikkeling sectorfondsen 9 3. Sectorpremies 2018 en enkele opvallende ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2016 2016: forse daling WW-uitkeringen In 2016 is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio s ten opzichte van het jaar ervoor fors afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2015 Sterke stijging WW-uitkeringen Noord-Holland Noord Het aantal WW-uitkeringen lag in december hoger dan een eerder. Ook in voorgaande jaren nam

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie