JAARVERSLAG SATU PERSATU 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG SATU PERSATU 2006"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG SATU PERSATU 2006

2 Samenvatting 2006 Het eerste project van de Stichting Satu PerSatu (in het Indonesisch stap-voor-stap) is de realisatie van een school aan de rand van de sloppenwijken in Malang op Oost-Java. De Stichting heeft in 2004 een bestaand gebouw aangekocht. In samenwerking met Stichting Bouwen is het pand in 2,5 maand tijd volledig gerenoveerd. Voor de bouwwerkzaamheden is zoveel mogelijk hulp van de lokale werknemers ingeschakeld. Na de verbouwing zijn de oprichters van Satu PerSatu (Jeroen en Audrey Nathalia) een maand naar Indonesië gegaan om de school daadwerkelijk operationeel te maken. De multifunctionele school wordt in eerste instantie ingezet voor het leren van het timmermansambacht, het maken van kleding, het geven van Engelse- en wiskundelessen. Het project wordt ter plaatse geleid door een staf onder leiding van de gepensioneerde dokter Yohandoyo en zijn vrouw. Familie Yohandoyo beheert tevens het Agape Skill Training & Education Centre in Malang en organiseert allerlei kleinschalige projecten voor de allerarmsten in hun samenleving. 70 leerlingen hebben aan de vaktechnische opleiding in 2006 met succes afgerond. Een modeshow is gehouden in 2006 door circa 60 studenten die zijn opgeleid op onze school. De Stichting heeft met diverse acties mooie bedragen aan sponsering ontvangen: Een donatie door het Bicentennial fonds van KAS BANK N.V. Ondersteunen van gehandicapten, vrijwilligerswerk en het bijeenhalen van geld voor het goede doel (Inter Company Fundraising) georganiseerd door het ICA. Nijmeegse vierdaagse (sponsoring door Partake Consulting Nederland b.v. en werknemers). Boxtelse ondernemerstrofee, een markt en veiling door en voor Boxtelse ondernemers. Stichting Sint Anna voor de sponsoring van onze coupeuse opleiding. En vele substantiële bedragen van (privé) donateurs. In 2006 heeft de Stichting haar doelstellingen gerealiseerd door het continueren en intensiveren van de opleidingen op de vaktechnische school

3 Doelstelling Satu PerSatu In de statuten van de Stichting is de volgende doelstelling opgenomen: "De stichting heeft tot doel het creëren van betere leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor kansarme kinderen en/of hun ouders. Dit door het (doen of laten) bouwen, (doen of laten) renoveren en/of het aankopen en/of (laten) aanbrengen en/of het financieren van structurele voorzieningen. Onder structurele voorzieningen wordt uitdrukkelijk begrepen onroerende zaken, (geschikt of geschikt te maken) voor educatie en/of het (doen of laten) verstrekken van onderwijs, daaronder ook begrepen het geven van gerichte vaktechnische opleidingen. Voorts het financieel ondersteunen van voornoemde personen in hun primaire behoeften, daaronder uitdrukkelijk begrepen het scheppen van mogelijkheden tot het volgen van een studie en/of het (deels) financieren van een studie alsmede het (doen of laten) creëren van (schoon)watervoorzieningen en/of andere voorzieningen. Tot slot heeft de stichting tot doel het bevorderen en ondersteunen van maatschappelijke, charitatieve, wetenschappelijke instellingen en projecten, alles in de ruimste zin. De stichting heeft geen winstoogmerk Missie De Stichting Satu PerSatu (stap voor stap) heeft als doel het leveren van een structurele bijdrage om de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kansarme kinderen in Indonesië te verbeteren. De Stichting bereikt dit doel door het realiseren van concrete educatieve voorzieningen. Visie De stichting heeft een vaktechnische school gerealiseerd in Malang op Oost-Java. De school wordt ingezet voor het leren van gerichte vakken en talen voor mannen en vrouwen. Een competent bestuur en ervaren projectmanagement vervullen hierbij een actieve rol. De Stichting onderscheidt zich van andere liefdadigheidsinstellingen door een hecht netwerk van betrokken deelnemers, sponsors en bestuursleden, die op professionele, transparante en interactieve wijze samenwerken. De uitgangspunten bij het realiseren van de missie en visie zijn de volgende: Kwetsbaar: hulp voor mensen die het zelf niet redden We richten ons op de allerarmsten, en in het bijzonder op kinderen. Zelfstandig: kennis en vaardigheden om een eigen bestaan op te bouwen Door middel van onderwijs, vaktraining en in de toekomst mogelijk arbeidsmarktbegeleiding willen wij kansarme kinderen de kans bieden een menswaardig bestaan op te bouwen. Professioneel: de maximale inspanning om het werk voor kansarmen zo goed mogelijk te doen Samen met lokale vertegenwoordigers willen we inhoud geven aan kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Solidair: een stem zijn voor hen die geen stem hebben Waar mogelijk proberen we de positie van kansarme kinderen onder de aandacht van politiek en pers te brengen. Effectief: ingezamelde gelden effectief benutten Door samenwerking met lokaal aanwezige vertrouwenspersonen worden ingezamelde gelden effectief benut en blijft er geen geld aan de strijkstok hangen. Algemene kosten en reiskosten van de bestuursleden worden niet door Satu PerSatu vergoed en worden voor eigen rekening genomen.

4 Bestuursverslag De activiteiten van de organisatie zijn ondergebracht in de volgende juridische lichamen: 1. Stichting Satu PerSatu (zetel in Heemstede, opgericht 2003, Kamer van Koophandel april 2004 nummer ) 2. Agape Foundation Indonesia (Yayasan Sosial Agape, zetel te Malang, opgericht 1998) De stichting Satu PerSatu heeft geen winstoogmerk en is ingeschreven als een artikel 24 Stichting ter ondersteuning van goede doelen. Het bestuur is statutair verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en het werven van fondsen en het beheer van het vermogen van de Stichting Satu PerSatu. Het bestuur heeft in 2006 vooral georiënteerd op het realiseren van het eerste project. Door middel van de Agape Foundation Indonesia wordt het beleid van de Stichting Satu PerSatu geoperationaliseerd. In de Foundation zijn de vaktechnische school en haar dagelijks bestuur ondergebracht in Indonesië. Het bestuur van Stichting Satu PerSatu heeft in 2006 een aantal maal vergaderd om het beleid van de Stichting vast te leggen welke is gedocumenteerd in het beleidsplan. Het bestuur heeft in 2006 gerealiseerd: continueren en intensiveren van de beroepsopleidingen; werving van fondsen; uitbreiding van de naamsbekendheid in Nederland. Bestuurssamenstelling Het bestuur van de Nederlandse Stichting Satu PerSatu wordt gevoerd door 6 Nederlandse leden: Drs. ing. Jeroen S. Nathalia (1970), voorzitter Jeroen is op z n twintigste samen met partners een automatiseringsbedrijf begonnen en heeft dit bedrijf na 6 jaar verkocht. Sindsdien is hij actief binnen zijn nieuwe besloten vennootschap als IT adviseur voor gerenommeerde internationale klanten. Hiernaast houdt hij zich actief bezig met het exploiteren van onroerend goed. De stichting slaat een perfecte brug tussen zijn diverse zakelijke activiteiten en maatschappelijke interesses. Jan Beekman (1969), secretaris Jan is getrouwd en vader van twee kinderen. Manager ERP afdeling van Ciber, een middelgroot Nederlands IT bedrijf. HTS in Den Haag. Gestart als verkoper bij een IT bedrijf in Rotterdam, hierna diverse managementfuncties binnen een drietal softwarebedrijven. Zet zich in voor Satu PerSatu omdat dit hem de mogelijkheid biedt om zich in te zetten voor scholing voor kansarme kinderen.

5 Jaap Piek (1973), penningmeester Jaap werkt bij Kas Bank N.V. in Amsterdam, alwaar hij diverse functies heeft vervuld. Jaap heeft de HEAO MER-opleiding voltooid. Ook heeft hij gestudeerd aan de Jönköping International Business School in Jönköping, Zweden. Sinds drie jaar is hij penningmeester van de diaconie van de Samenwerkingsgemeente De Bron in Amsterdam. Door zijn diakenschap maakt Jaap deel uit van de kerkenraad van de Samenwerkingsgemeente De Bron. Daarnaast neemt hij zitting in de begeleidingscommissie van het Missionair Diaconaal Project Binnenstebuiten. Een project van de Jeruzalem Kerk en Samenwerkingsgemeente De Bron in Amsterdam West. Audrey Nathalia-Ammerlaan (1976) Audrey heeft verschillende functies vervuld bij de Kas Bank N.V., waaronder in Securities Borrowing & Lending en momenteel als accountmanager bij Financial Intermediairies Benelux. Hiervoor was zij werkzaam bij een commissionair in de effectenhandel, bij een verzekeringsmaatschappij en in de zeevracht. Haar favoriete bezigheid is reizen en kennis opdoen van andere culturen. Zij is één van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Stichting. Bernard Vekemans (1939) Gepensioneerd ondernemer/directeur, lid van de Rotary. Direct betrokken bij de ontwikkeling van enkele onroerend goed projecten in Boxtel en Vught. Directeur/eigenaar van het Wasch- en Strijkmuseum te Boxtel. Diverse bestuursfuncties in Boxtel en omgeving. Weduwnaar, vader van 4 kinderen en opa van 6 kleinkinderen. Maatschappelijk zeer betrokken. Heeft reeds 7 jaar een eigen project in Malang, Indonesië. Ir. Jeroen Mulder (1972) Financieel Consultant bij PricewaterhouseCoopers. Jeroen heeft meer dan 8 jaar ervaring in de ICT en Energie industrie met corporate finance, controlling en strategische planning. Hij was hiervoor financieel directeur bij een ICT bedrijf. Daarvoor was hij corporate development manager bij Versatel Telecom. Jeroen is afgestudeerd als Technische Bedrijfskundig ingenieur aan de Universiteit Twente.

6 Het bestuur van de Agape Foundation Indonesia bestaat uit twee leden: Dr. Yohandoyo Voorzitter Laks Adi sucipto 179 Malang Hans (Widjaja) Budiono Penningmeester Jalan Tenes 20 Malang Management Verslag De Agape Foundation Indonesia verzorgt kleinschalige projecten in Malang voor schoonwatervoorzieningen, het verzorgen van vaktechnische opleidingen in Engels, naaien, brommer reparaties en computerlessen. Daarnaast bekostigt Agape kinderen uit de sloppenwijken van Malang in hun reguliere opleiding. In deze bestaande stichting zijn de nieuwe activiteiten van de Nederlandse Stichting Satu PerSatu ondergebracht. Het lokale projectmanagement bestaat uit dokter Yohandoyo en zijn vrouw. Deze gepensioneerde huisarts heeft in de plaats Blimbing (gemeente Malang) een kliniek. Naast de huisartsenpraktijk is hij tevens gespecialiseerd in acupunctuur. Voor de arme bevolking verleent hij gratis medische verzorging. Dokter Yohandoyo, lid van de Rotary district Malang, werkt altijd goed samen met de lokale bevolking en heeft uitstekende contacten in de samenleving, onder meer met de burgemeester. De dokter wordt bij de uitvoering van het project ondersteund door een projectstaf. Door de voorzitter van de Agape Foundation wordt een maandelijkse gedetailleerde financiële verantwoording met bijbehorende kasstukken afgelegd aan de voorzitter en penningmeester van de Nederlandse Stichting Satu PerSatu. De leden van het bestuur van Satu PerSatu controleren frequent telefonisch de voortgang en er wordt regelmatig, minimaal eenmaal per jaar een bezoek afgelegd te Indonesië. Hierbij kunnen zij vaststellen of de gestelde financiële en niet financiële doelenstellingen worden gehaald door het lokale bestuur. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden niet ten laste gebracht van de Stichting Satu PerSatu, maar komen voor eigen rekening van de bestuursleden. Bovenstaande zaken in combinatie met een lange vertrouwensrelatie met het dagelijkse bestuur van de Agape Foundation zorgen voor een adequate interne controle op de effectiviteit van de uitgaven en de daarmee behaalde resultaten.

7 Operationeel Verslag De school is in het jaar 2005 operationeel gemaakt. Na een goede start zijn gedurende het jaar 2006 de coupeuse opleiding en de opleiding tot timmermansambacht gegeven. De coupeuse opleiding is afgerond met een modeshow in het gebouw van de zogenaamde stadsdeelraad.

8 Financieel Jaarverslag BATEN EN LASTEN REKENING SATU PER SATU BATEN 2006 Giften 14,008 LASTEN Administratieve Kosten 22 Afschrijving School 1,723 Bank Kosten 6 Informatie Technologie Kosten Opleidingskosten 2,000 3,751 BATEN EN LASTEN 10,258 De baten zijn afkomstig van grote en kleine particuliere donateurs. Het Bicentennial fonds van de Kasbank heeft een donatie gedaan ter waarde van Een actie door middel van de Nijmeegse vierdaagse sponsoring heeft een donatie opgeleverd van gedoneerd door Partake Consulting. Daarnaast zijn er kleinere donaties in verband met deze actie binnengekomen. Er is voor een bedrag van aan leningen kwijtgescholden, die via giften in de baten en lasten rekening zijn opgenomen. De schoolgebouwen en verbouwingen worden in tien jaar afgeschreven, waarvan reeds twee jaar zijn afgeschreven. De administratieve lasten houden verband met de kosten die zijn gemaakt voor de registratie bij de Kamer van Koophandel. De opleidingskosten bevatten de reguliere opleidingskosten voor de opleidingen in De doelstelling voor 2006, het continueren en intensiveren van de opleiding is hiermee gerealiseerd. De details zijn omschreven in het operationele verslag. De lokale financiële verantwoording kan worden gevonden in bijlage I en II. KASSTROOM OVERZICHT 2006 BATEN EN LASTEN REKENING 10,258 MUTATIES WERK KAPITAAL Afname Debiteuren Afname Crediteuren - 2,084-2,084 MUTATIES VASTE ACTIVA Afschrijvingen 1,723 1,723 MUTATIES FINANCIERING Afname Leningen - 2,500-2,500 KASSTROOM 7,397

9 De afname crediteuren houdt verband met de vordering van Stichting Bouwen in verband met gemaakte kosten naar aanleiding van de verbouwing die is voldaan dit jaar is voldaan. De afname van leningen houdt verband met de kwijtschelding van een lening van gerelateerd aan Stichting Anna en Bernard Vekemans. Deze post is verwerkt via de post giften in de baten en lasten rekening. BALANS SATU PER SATU ACTIVA Vaste Activa Gebouwen 17,226 Afschrijving Gebouwen - 3,445 Boekwaarde Gebouwen 13,781 Vlottende Activa Debiteuren 250 Liquide Middelen Giro 22,244 Total Activa 36,275 PASSIVA Korte Termijn Passiva Crediteuren Lange Termijn Passiva Leningen - 1,500 Eigen Vermogen Baten & Lasten ,399 Baten & Lasten ,118 Baten & Lasten ,258 Total Passiva - 36,275 De gebouwen hebben een boekwaarde van na twee jaar afschrijving over de aanschafwaarde en verbouwingskosten. De post debiteuren houdt verband met een toezegging gedaan door een bestuurslid van 250 die nog moet worden gestort. Het totaal liquide middelen van de Stichting bedraagt per balansdatum en waarvan zijn ondergebracht op de girorekening en op een zogenaamde Meerrente rekening van de Postbank. De leningen van de Stichting zijn leningen van bestuursleden.

10 Fondsen Werving en Publiciteit Kanalen Geld inzamelen via kerkelijke en andere instellingen; Europese bedrijven die in Indonesië zaken doen benaderen vanuit win-win tactiek; Notarissen. Zorgen dat we op een lijst van goede doelen komen te staan bij notariskantoren ten behoeve van mensen die hun testament opmaken; Postcode Loterij; Geld inzamelen van stichtingen die geld ter beschikking hebben voor de realisatie van soortgelijke doelen; Websites (bijvoorbeeld ). Donaties Donaties zijn welkom op giro ten name van Stichting Satu PerSatu, onder vermelding van 'schenking'. Meer informatie zoals internationale bankcodes zijn te vinden op de website Adresgegevens Stichting Satu PerSatu Heemsteedse Dreef KH Heemstede Tel. +31(0) Fax. +31(0) Internet : Giro : (IBAN NL21 PSTB , B.I.C. PSTBNL21)

11 Bijlage I

12 Bijlage II

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. Juni 2013 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Profiel 4

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl STICHTING STEUN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE 1 Over het Prinses Máxima Centrum In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. opgericht op initiatief van de beroepsgroep,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie