een essay over de eigentijd door Simone de Kinderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een essay over de eigentijd door Simone de Kinderen"

Transcriptie

1 ZÓ VAN DEZE TIJD een essay over de eigentijd door Simone de Kinderen Trends, social media, nieuwe technologieën, we moeten er allemaal van op de hoogte zijn en het is haast onontkoombaar om er niet in mee te gaan. We willen er tenslotte allemaal bij horen, bij de tijd zijn, van deze tijd zijn. Maar wat houdt onze tijd eigenlijk in? Valt de eigentijd überhaupt wel te bevatten? En hoe denken wij nu over de eigentijd t.o.v. andere tijden? Dat wij kunnen nadenken over wat de eigentijd is, hebben wij te danken aan de Verlichting. Tijdens de Verlichting werd de rede als uitgangspunt genomen. De mens kwam centraal te staan en deze mens ging zijn positie ten vraag stellen en hierover nadenken. Zo ook over zijn positie in de tijd en daarmee ook over zijn positie t.o.v. andere tijden. Maar zoals Hegel stelt denkt de mens in het nu niet op dezelfde manier als dat hij in andere tijden deed. Hegel plaats dit menselijk denken in de geschiedenis, waarbij dit menselijk denken zichzelf progressief zal ontwikkelen tot het stadium van de absolute geest : het moment waarop de mens de dingen zelf kan denken. 1 In navolging van Hegel stelt ook Foucault dat de mens in de geschiedenis andere manieren van denken heeft gekend. Bij Foucault vindt er in de geschiedenis een verandering plaats tussen de woorden en de dingen, waarbij het kenmerkend is vanaf 1800 dat alles in historisch perspectief wordt geplaatst. Daarmee bevestigt hij dat het voor de mens vanaf die periode mogelijk is om zichzelf buiten zijn eigen context, zijn eigen tijd en situatie, te denken. 2 Tijdens de Verlichting wordt de mens bevrijd van zijn onmondigheid zoals Kant zou zeggen. 3 Maar wat zijn nu de gevolgen van deze bevrijding uit onze onmondigheid? En hoe zien we dat vandaag de dag terug? Hiervoor zal er uitgeweid moeten worden naar hoe het denken over de eigentijd zich vanaf de bevrijding uit de onmondigheid heeft ontwikkeld. De bevrijding uit de onmondigheid zorgde ervoor dat men alles ging bevragen, bekritiseren, maar ook dat men erop ging reageren. Dus ook op de eigen tijd. Binnen de eigentijd kwamen misstanden en scheve verhoudingen bloot te liggen en omdat de mens voor zichzelf kan denken neemt hij hier niet zomaar genoegen mee. Hierdoor ontstaan er bewegingen die zich verzetten tegen de bestaande verhoudingen, waarvan een radicaal voorbeeld het communisme is. 1 A. PEPERZAK, Hegels definitie van de Geest, Tijdschrift voor Filosofie, nr. 3 september M. FOUCAULT, De woorden en de dingen (vertaling W. Van der Star), november 2006, p ThINK reader BLOK 1 3 I. KANT, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Montasschrift. december 1784

2 Marx reageert op het idee van Hegel dat uit iedere tegenstelling een synthese, een compromis, zou voortvloeien waardoor deze tegenstelling overbrugt wordt. Marx ziet overal in zijn tijd tegenstellingen waarbij deze synthese niet automatisch volgt. Deze tegenstellingen, of sociale problemen, zijn volgens Marx een gevolg van de economische verhoudingen, die ook hebben gezorgd voor de klassenverdelingen binnen de maatschappij. Marx zag in zijn tijd een verdeling in twee klasse: de bourgeoisie en de proletariërs, waarbij het vooral de tijd is van de bourgeoisie die de proletariërs onderdrukken. Hij ziet de geschiedenis als een ontwikkeling van de maatschappij naar een klasseloze samenleving. Een communistische revolutie zou volgens Marx moeten breken met de traditionele verdeling in klasse en deze klasseloze samenleving werkelijkheid maken. 4 Andreas Gursky Marx leefde weliswaar in de 19 e eeuw, maar we kunnen ons afvragen of er in onze tijd een wezenlijke kentering heeft plaatsgevonden. Ook in onze tijd zien we verdelingen tussen arm en rijk, machthebbers en volgers. Ondanks dat er gepretendeerd wordt dat we in een vrij en democratisch land leven, kunnen wij ons afvragen hoeveel macht en zeggenschap we nu echt hebben als burger, als individu. De onderverdeling in klasse in de maatschappij is het bewijs dat ondanks dat we als mensen modern willen zijn, we nog steeds veel traditionele verhoudingen in stand houden. We hebben nog niet geaccepteerd dat we God gedood hebben zou Nietzsche zeggen. Volgens Nietzsche leven we nog steeds onder een slavenmoraal : we volgen de 4 J. BOR & L. LANDEWEERD, 25 eeuwen westerse filosofie, Amsterdam, januari 2003, p

3 ideeën en moralen die we vanuit onze omgeving meekrijgen, maar geven ons leven niet zelf vorm. Volgens Nietzsche moeten we ons losmaken van die omgeving, erboven uitstijgen, onszelf verheffen tot Übermensch, pas dan kunnen we echt op afstand naar de dingen kijken, waardoor we ze helderder kunnen zien en ze kunnen bevragen. Volgens Nietzsche moeten we altijd alles blijven bevragen, want er bestaat niet zoiets als de waarheid. Ons zogenaamde rationele denken wordt beïnvloed door ons instinct, dat ons denken in bepaalde banen dringt. 5 Dus ook ons denken over de eigentijd. Freud sluit bij Nietzsche aan dat de mens geen rationeel wezen is. Ons denken en ons handelen wordt beïnvloed door irrationele impulsen, die volgens Freud afkomstig zijn uit het onbewuste, waarin ook onze driften en lusten verborgen liggen. Nietzsche zei al dat we de ideeën en moralen van onze omgeving volgen, waardoor we volgens Freud onze driften en lusten verdringen. 6 Je zou dus kunnen zeggen dat we in een repressieve tijd leven: aan de ene kant vanwege de zichtbare, nog steeds heersende, klassenverdelingen, aan de andere kant vanwege onze omgeving die ons dwingt om onze diepste verlangens te verdringen, waardoor we beperkt worden in het tonen van onze eigen individualiteit. Dat terwijl er gezegd wordt dat we nu in een tijd leven van het individu. Fukuyama schreef in zijn essay The End of History dat het liberalisme heeft gezegevierd en dat dit het einde van de geschiedenis betekent. Maar het einde van de geschiedenis betekent ook het einde van de ideologieën, waardoor we als individuen achterblijven met een melancholisch gevoel van lusteloosheid en een gevoel van verveling. Volgens Boomkens heerst er een do it yourself houding, waarbij het individu zich concentreert op zijn directe leefomgeving en wantrouwen koestert tegenover grotere verbanden. We leven in een tijd die lijkt op het liberalisme, alleen ontbreekt het eigen initiatief, de persoonlijke identiteit en daarmee ook het autonoom individu. Onze tijd maakt juist duidelijk dat de vrijheid van het individu slechts schijn is: alles wat we zelf zouden willen ondernemen ligt al vast: bijvoorbeeld wat we dragen, hoe we ons huis inrichten etc.. Het is door anderen uitgedacht, wetenschappelijk getoetst en statistisch gecontroleerd. De onuitputtelijke reeks aan keuzemogelijkheden die we vandaag de dag hebben, veroorzaakt een gevoel van willekeur en toeval, wat bijdraagt aan het gevoel in een oppervlakkige tijd te leven. Grotere verbanden en diepere lagen zijn ingeruild voor een lichtvoetige identificatie met het efemere. Wat is er van het engagement van de jaren 60 overgebleven? Engagement was toen het resultaat van een authentieke, vrije keuze, gemaakt door een autonoom individu, die daarmee zijn afhankelijkheid van de dominante opinie, van de mening van de meerderheid, van zich afwerpt. De mens leek zich toen der tijd even los te maken van zijn 5 J.BOR & L. LANDEWEERD, 25 eeuwen westerse filosfie, Amsterdam, januari 2013, p J. GAARDER, De wereld van Sophie, Oslo, 1991, p

4 omgeving, voor een fractie zichzelf te verheffen tot Nietzsches Übermensch. Maar vandaag de dag wordt deze autonomie en vrijheid twijfel getrokken. Boomkens constateert een tendens waarin het engagement terugkeert, wat volgens hem wijst op een wantrouwen jegens de waarde en de rol van het individu. Dit nieuwe engagement is sceptisch tegenover het vooruitgangsgeloof: het gaat niet langer over de vooruitgang, maar over de zoektocht naar een aanvaardbaar hedonisme. Centraal staat daarbij het verlangen en het recht op een alledaags en hedendaags geluk. Echter mag het lot van het collectief hierbij niet opgeofferd worden voor het eisenpakket van het individu. 7 Engagement jaren 60 Onze tijd wordt dus gekenmerkt door de zoektocht van het individu naar hedendaags geluk. Maar in hoeverre bestaat dat individu eigenlijk? Als we zien hoe er voor ons naar de eigen tijd werd gekeken, zag men continue een individu dat niet los kwam van zijn omgeving en een repressieve maatschappij die dat individu onderdrukte. Onze tijd verschilt daar niet wezenlijk van. Er wordt weliswaar gezegd dat we in een individualistische maatschappij leven, maar de autonomie van het individu komt hier niet volledig tot uiting. Zoals eerder genoemd constateerde Nietzsche al dat we ons moesten losmaken van onze omgeving om onszelf te kunnen bevrijden van het slavenmoraal. Maar in onze tijd is juist een tendens waar te nemen, waarbij we ons alleen maar meer vastbijten in onze omgeving. We zijn continue bezig 7 R. BOOMKENS, Engagement na de vooruitgang in Nieuw engagement in architectuur, kunst en vormgeving, Rotterdam, 2003, p

5 met verwachtingen en eisen die de omgeving ons oplegt en we gehoorzamen allemaal aan deze verwachtingen en eisen, want we willen er bij horen, van deze tijd zijn. Daarmee zijn we eigenlijk terug bij af: we vallen terug op gemakzucht en gewenning, waar volgens Kant juist de onmondigheid vandaan kwam. In onze tijd betekent dat echter niet dat de mens helemaal niet zelf nadenkt. Nog steeds worden er pogingen gedaan om ons af te splitsen van de omgeving, alleen gebeurt dit op een kleinere schaal en op een minder radicale manier. Onze tijd zouden we kunnen zien als een tijd waarin het individu pas echt op zoek gaat naar zichzelf en zijn positie. Dat we ergen bij willen horen zegt namelijk ook dat we ons als individu een positie willen geven. Deze positie vinden we in een mate van collectiviteit, namelijk onze omgeving, wat meteen het paradoxale eraan is, Wat we dus kunnen concluderen uit het denken over de eigen tijd is dat de eigen tijd wel degelijk te bevatten valt, maar dat elke eigentijd vol zit met paradoxen. De vraag is nu of het mogelijk is om ons los te maken van de paradoxen die de eigentijd met zich meebrengt. Wat echter nog meer kenmerkend is voor het denken over de eigentijd is dat er ten alle tijden sceptisch tegenover de eigentijd wordt aangekeken, Deze sceptische houding zorgt ervoor dat de eigentijd bevraagd blijft worden, waardoor we de heer Nietzsche ergens toch tevreden stellen, omdat dat de enige therapie is voor onze ziekte : het continue blijven bevragen van alles. Dat is wat onze tijd kenmerkt: het besef dat misschien de vragen wel belangrijker zijn dan de antwoorden.

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum BURGERSCHAP Visies I have a dream Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen

Nadere informatie

"MENSEN DENKEN VAAK DAT IK GEEN RATIONEEL DENKEND WEZEN ZOU

MENSEN DENKEN VAAK DAT IK GEEN RATIONEEL DENKEND WEZEN ZOU "MENSEN DENKEN VAAK DAT IK GEEN RATIONEEL DENKEND WEZEN ZOU ZIJN OMDAT IK EEN HOOFDDOEK DRAAG" Interview met Samira Azabar Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt wel ergens een opiniestuk, debat of

Nadere informatie

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Liesbeth Noordegraaf-Eelens Martijn van der Steen Paul Frissen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 1 dr. Liesbeth Noordegraaf Eelens is docent bij de Erasmus

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

Het poreuze zelf. Eindexamen Nederlands vwo 2007-I. Tekst 1

Het poreuze zelf. Eindexamen Nederlands vwo 2007-I. Tekst 1 havovwo.nl Tekst 1 Het poreuze zelf 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Het huidige Nederlandse kabinet vindt het hoog tijd dat de burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De tijd van zielige verhalen is voorbij,

Nadere informatie

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS Aantekeningen van de lezingen van Davide Prosperi en Julián Carrón bij de Opening van het jaar van de volwassenen en de studenten van CL Fiera Rho-Pero, 25 september

Nadere informatie

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN EN AAN ALLE MENSEN VAN GOEDE WIL OVER DE INTEGRALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Goed bemoeien? Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Johan M. Melse Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Volksgezondheid

Nadere informatie

Wat beweegt ons? Als je je afvraagt hoe je precies loopt is de kans groot dat je struikelt. Waarom trek je je been zo omhoog? Waarom zet je je voeten niet meer naar buiten? Hoe beslis je precies wanneer

Nadere informatie

Het geheim van het Maatschappelijk Werk Ruud van Horssen Het geheim van het Maatschappelijk Werk.

Het geheim van het Maatschappelijk Werk Ruud van Horssen Het geheim van het Maatschappelijk Werk. Het geheim van het Maatschappelijk Werk Als een werker één boek verkiest als uitgangspunt voor de uitvoering van zijn beroep, dan is het werk eerder een religie dan een beroep Ruud van Horssen Wanneer

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan de verschillende kritieken op het ontwerpargument die door Demea en Philo worden geformuleerd. In de terminologie

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Waardevolle professionaliteit

Waardevolle professionaliteit Waardevolle professionaliteit De onmetelijkheid van goed werk Mieke Moor Hannah Arendt en Immanuel Kant dachten grondig na over de vraag hoe wij in het publieke domein moreel kunnen oordelen. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Liefdesrelaties: waar blijft de autonomie, en hoe behoud je die?

Liefdesrelaties: waar blijft de autonomie, en hoe behoud je die? : Hier is de autonomie! Psycholoog Mirella Brok www.psycholoogmirellabrok.nl psycholoog@psycholoogmirellabrok.nl 06 1771 2728 Liefdesrelaties: waar blijft de autonomie, en hoe behoud je die? Vanuit mijn

Nadere informatie

Het testament van een meubelhandelaar

Het testament van een meubelhandelaar Het testament van een meubelhandelaar 4 Inter IKEA Systems B.V. 1976-2007 Inter IKEA Systems B.V. 1976-2007 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 5 Een beter bestaan voor zoveel mogelijk

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

In opdracht van: Member Care Nederland

In opdracht van: Member Care Nederland Landen na de (terug)reis Praktische informatie bij de re-entry van Mission Kids Voor zendingsorganisaties, kerken, thuisfrontcommissies, ouders van Mission Kids en Mission Kids In opdracht van: Member

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie