Samenvatting Economie H 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Economie H 6"

Transcriptie

1 Samenvatting Economie H 6 Samenvatting door een scholier 977 woorden 10 mei ,8 40 keer beoordeeld Vak Economie Hfst Ideaaltypische omschrijving: omschrijving van het volmaakte model * Vrije markt economie (kapitalistische economie): Overheid houd zich zoveel mogelijk afzijdig in het economische proces. De prijs van producten wordt bepaald door de wet van vraag en aanbod (product schaars, maar veel vraag naar -> hoge prijs). De vrije markt corrigeert meestal de schaarste zelf wel. Mensen met zeldzaam beroep, hoog salaris. * Grote keuzevrijheid van producenten en consumenten * Weinig bureaucratie (overheid bemoeit zich bijna niet met de economie, producenten en consumenten dus weinig te maken met ambtenaren) * Bij volledige concurrentie (mededinging) zijn vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd (wat gemaakt word, word ook geconsumeerd). Redelijke prijzen hierdoor * Er wordt geproduceerd waar vraag naar is, dit kan slecht zijn voor het milieu, maar doordat de overheid zich er bijna niet mee bemoeit kan ze nauwelijks maatregelen nemen. * Wie niet voldoende geld heeft komt niet aan bod - In de VS en Japan sprake van een vrije markteconomie. * De centraal geleide plan economie Overheid speelt grote rol in het economische proces. Zij bepaalt wat gemaakt moet worden, voor welke prijs en wie het maakt. Ook bepaalt de overheid wie welke opleiding volgt. Iedereen heeft werk. Als de planning goed is zijn vraag en aanbod van arbeidskrachten perfect op elkaar afgestemd. Pagina 1 van 5

2 * Sociaal-economische gelijkheid. Doordat de overheid bepaald wat er wordt gemaakt, hoe duur alles is en wat voor een salaris je krijgt zijn er geen grote verschillen meer tussen rijk en arm. * Productie en consumptie zijn op elkaar afgestemd * Werkeloosheid kan zeer effectief worden bestreden * Veel bureaucratie. Overheid bemoeit zich overal mee, veel ambtenaren om alles te regelen * De planners zijn erg machtig -Tot in eind jaren 80 in alle Oost-Europese landen, daarna nog in China en Cuba * De gemengde economie Goederen worden gemaakt door particuliere bedrijven. De prijs wordt bepaald door de wet van vraag en aanbod. De overheid neemt hier wel verantwoordelijkheid over bv. Werkgelegenheid, sociale zekerheid etc. * Wel een vrije ondernemingsvorm, maar toch sociale zekerheid voor iedereen. * Geen centrale ideologie * Hoge kosten. Het sociale zekerheidsstelsel kost veel geld dat door bedrijven en werknemers moet worden verdiend * Overheid speelt toch nog een redelijk grote rol, dit gaat ten koste van het eigen initiatief. * - Liberalisme gaat ervan uit dat de mens zich zoveel mogelijk in vrijheid moet kunnen ontplooien. Het gezond verstand en het welbegrepen eigenbelang (bv. mensen zijn bereid harder te werken als ze er meer geld voor krijgen) zijn de belangrijkste uitgangspunten. - Rationalistische individualisme: opkomen voor het eigen belang dient met rede (gezond verstand) te gebeuren. - Het idee van de vrije markt economie is ook terug te vinden in het liberalisme. De staat moet de mens vrij Pagina 2 van 5

3 laten om zoveel mogelijk zijn eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. - De liberalen trekken de volgende conclusies over de sociaal economische politiek: Markteconomie moet blijven, concurrentie op arbeidsmarkt en in productie moet blijven bestaan en de rol van de overheid moet zo klein mogelijk blijven. - VVD en het liberalisme: Deregulering (geen moeilijke regels meer en overbodige schrappen) Decentralisatie van de centrale overheid (centrale overheid minder macht, burger kan zijn zaken regelen met een lagere overheid) Particulier initiatief (overheid geeft taken over aan particuliere ondernemingen bv. NS) * - Het idee van de centraal geleide economie ligt oorspronkelijk bij het socialisme. - Mensen zijn niet allemaal even machtig in een samenleving. Het bezit van kapitaal brengt ongelijkwaardigheid en onderdrukking met zich mee. - Historisch materialisme: het verloop van de geschiedenis worde bepaald door de productiekrachten (arbeidskrachten en machines) en verhoudingen (relaties tussen de kapitaalbezitters en die mensen die niks anders bezitten dan hun arbeidskracht). Door ontwikkeling van nieuwe technieken en botsingen tussen bezitters en niet bezitters verandert de samenleving, deze verandert dus niet door ideeën van allerlei mensen. - In een kapitalistische samenleving is de staat in deze theorie een instrument van de heersende klasse. - Ideeën van de sociaal-democraten zijn gebaseerd op de ideeën van socialisten. Belangrijkste uitgangspunten: overheid moet iedereen bestaanszekerheid en een redelijk levenspeil garanderen, overheid en de markt moeten een rol spelen in het economische proces en overheidsplanning moet nadelen van de markteconomie voorkomen. - PvdA en de sociaal-democratie: Spreiding van kennis, inkomen en macht Meer planning op sociaal-economisch gebied Pagina 3 van 5

4 Selectieve groei (niet ongeremd produceren, maar vanuit een bepaalde visie) Democratisering van allerlei bedrijven en instanties, daarmee samenhangend decentralisatie. * - Christen-democratie gaat uit van gemengde economie. Alle groeperingen hebben zo hun verantwoordelijkheid. Overheid, werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor het sociaaleconomische leven. - Organische maatschappij: maatschappij niet opgebouwd uit individuen, maar uit gemeenschappen die onderling met elkaar verbonden zijn, maar wel met elk een eigen functie. De staat mag ingrijpen wanneer ge meenschappen niet in staat zijn om problemen met elkaar op te lossen. - Subsidiarteitsbeginsel: gebaseerd op de organische maatschappij door de katholieken. Zaken die door lager organen kunnen worden geregeld worde ook daardoor geregeld en niet door hogere organen. De staat moet deze lagere organen aanvullen bijstaan. - Soevereiniteit in eigen kring: Ook gebaseerd op de organische maatschappij door een protestant (Abraham Kuyper). Staat, kerk, school, familie- en bedrijfsleven zijn afzonderlijke kringen met elk een eigen gezag / soevereiniteit. Binnen eigen kring - > volledige gehoorzaamheid aan de staat, daarbuiten niet. - Uitgangspunten van de christen-democraten bij het beoordelen van sociaal-economische vraagstukken: * Gespreide verantwoordelijkheid, macht moet zoveel mogelijk worden gespreid. * Rentmeesterschap, God heeft de mens aangesteld als rentmeester over Zijn schepping * Gerechtigheid * Solidariteit * Georiënteerde markteconomie, meeste verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven, de staat mag in noodgevallen ingrijpen. - Het CDA heeft de opvattingen over de organische maatschappij overgenomen. * - Ecologie: De wetenschap die mens en dier bestudeert in zijn natuurlijk omgeving en nagaat hoe levende wezens en natuur elkaar beïnvloeden. - Duurzame economie: een economie die ervoor zorgt dat er geen wissel wordt getrokken op de toekomst. Ontwikkelingen mogen alleen maar doorgaan als ze niet ten koste van andere levende wezens gaan. Pagina 4 van 5

5 - Ecologische groeperingen formuleerden een paar uitgangspunten m.b.t. het sociaal economisch beleid: * De economie moet niet meer verder groeien, dit om vervuiling tegen te gaan en uitputting van grondstoffen te verkomen. * Kleinschaligheid, er moet kleinschaliger worden geproduceerd (milieuvriendelijker en meer werkgelegenheid). Een kringloopeconomie. - Groenlinks promoot deze uitganspunten. Pagina 5 van 5

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting door een scholier 1034 woorden 5 mei 2005 8 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Wat is werk: elke lichamelijke of geestelijke inspanning

Nadere informatie

7,3. Samenvatting door een scholier 2629 woorden 14 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER MENS EN WERK

7,3. Samenvatting door een scholier 2629 woorden 14 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER MENS EN WERK Samenvatting door een scholier 2629 woorden 14 februari 2003 7,3 44 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER MENS EN WERK SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER MENS EN WERK Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming H9 en H10

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming H9 en H10 Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming H9 en H10 Samenvatting door een scholier 1077 woorden 21 mei 2003 7,4 25 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 9 Knelpunten in het besluitvormingsproces

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 1184 woorden 8 juni 2013 4 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 1 De staat kan wetten maken, regels die voor alle

Nadere informatie

Begrippenlijst Maatschappijleer 1-4; Mens en werk

Begrippenlijst Maatschappijleer 1-4; Mens en werk Begrippenlijst Maatschappijleer 1-4; Mens en w Begrippenlijst door een scholier 1078 woorden 9 januari 2003 5,3 53 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Begrippen 1 Wat is de betekenis van

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting door een scholier 2850 woorden 29 augustus 2006 2,4 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Arbeid is de bezigheden die economisch nut opleveren voor

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting door een scholier 1841 woorden 8 februari 2003 5,5 24 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1: Waarom werken mensen/ 5 functies van arbeid:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk h3 1-3

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk h3 1-3 Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk h3 1-3 Samenvatting door een scholier 1054 woorden 13 mei 2003 6,3 8 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer Mens en Werk H3 1-3 P1 Wat is arbeid?

Nadere informatie

6,8. Samenvatting door een scholier 794 woorden 27 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer. H3 Mens & werk. Paragraaf 1

6,8. Samenvatting door een scholier 794 woorden 27 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer. H3 Mens & werk. Paragraaf 1 Samenvatting door een scholier 794 woorden 27 mei 2005 6,8 45 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi H3 Mens & werk Paragraaf 1 - Arbeid: alle activiteiten die nut opleveren voor degene die

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Samenvatting door een scholier 410 woorden 3 februari 2004 5,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Aantekeningen Hoofdstuk 2 Politieke

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Hoofdstuk 1 t/m 3

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting door een scholier 1155 woorden 5 februari 2006 6,4 37 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Nadere informatie

5.4. Boekverslag door B woorden 2 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inhoudsopgave

5.4. Boekverslag door B woorden 2 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inhoudsopgave Boekverslag door B. 1102 woorden 2 juni 2003 5.4 32 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inhoudsopgave - Inleiding - Samenvatting verkiezingsstrijd - Artikelen - Bronvermelding Inleiding Verkiezingen We

Nadere informatie

De lijn van links naar rechts

De lijn van links naar rechts De lijn van links naar rechts Korte omschrijving werkvorm Met deze werkvorm gaat u met de leerlingen in gesprek over liberale en sociale standpunten. Aan de hand van standpunten wordt een lijn gevormd

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke besluitvorming) Maximumscore 5 15 Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende): 3

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke beluistvorming

Samenvatting Maatschappijleer Politieke beluistvorming Samenvatting Maatschappijleer Politieke beluis Samenvatting door een scholier 1711 woorden 16 februari 2005 4,3 19 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Begrippen politieke beslui Trias politica = Driedeling

Nadere informatie

Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum december 2012. Hoofdstuk 8 Stromingen en partijen

Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum december 2012. Hoofdstuk 8 Stromingen en partijen Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum december 2012 Hoofdstuk 8 Stromingen en partijen maatschappijvisie een samenhangend aantal opvattingen, die men [als

Nadere informatie

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 1830 1870: Javaanse boer werkt voor Nederlandse staat: - cultuurstelsel - Herendiensten van verliespost naar wingewest Vanaf 1870: modern imperialisme particuliere bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 (Politieke Besluitvorming)

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 (Politieke Besluitvorming) Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 (Politieke Besluitvorming) Samenvatting door een scholier 2059 woorden 28 maart 2007 9 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappij, H2 Politieke Besluitvorming:

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Module 5

Samenvatting Geschiedenis Module 5 Samenvatting Geschiedenis Module 5 Samenvatting door een scholier 1332 woorden 26 maart 2006 10 1 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis module 5 Hoofdstuk 1 1918, Troelstra wilde een revolutie

Nadere informatie

Het verschil tussen links en rechts Actiepunt 1 - sportactiviteiten moeten zonder belemmerende maatregelen georganiseerd kunnen

Het verschil tussen links en rechts Actiepunt 1 - sportactiviteiten moeten zonder belemmerende maatregelen georganiseerd kunnen Praktische-opdracht door een scholier 1776 woorden 22 april 2005 4,5 6 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Inhoudsopgave Po maatschappijleer de opdracht Planning Brainstorm Documentatiemap Logboek Kladversie

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek

Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek Samenvatting door een scholier 1057 woorden 17 maart 2016 7,8 8 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1 Hoofdstuk 1 In de politiek gaat het om keuzes maken. Dat

Nadere informatie

Lesbrief Politieke stromingen en politieke partijen

Lesbrief Politieke stromingen en politieke partijen Impuls Tweede Fase havo/vwo Lesbrief Politieke stromingen en politieke partijen Individuele opdracht 1 Je krijgt 18 stellingen. Geef bij iedere stelling aan: eens, oneens of gedeeltelijk eens/oneens. 1

Nadere informatie

H1: Economie gaat over..

H1: Economie gaat over.. H1: Economie gaat over.. 1: Belangen Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, sparen en goederen prijzen. Belangengroep Belang = Ze komen op voor belangen

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

7,1. Samenvatting door een scholier 818 woorden 19 september keer beoordeeld. MODULE 1: HOOFDSTUK 1 Waarover gaat economie?

7,1. Samenvatting door een scholier 818 woorden 19 september keer beoordeeld. MODULE 1: HOOFDSTUK 1 Waarover gaat economie? Samenvatting door een scholier 818 woorden 19 september 2004 7,1 10 keer beoordeeld Vak Economie MODULE 1: HOOFDSTUK 1 Waarover gaat economie? Economie gaat over de behoeften (de wensen) van mensen. Behoeften

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Prijsveranderingen door de Euro

Praktische opdracht Economie Prijsveranderingen door de Euro Praktische opdracht Economie Prijsveranderingen door de Euro Praktische-opdracht door een scholier 2050 woorden 10 jaar geleden 7,6 15 keer beoordeeld Vak Economie Voorwoord Het onderwerp dat we hebben

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 Samenvatting door een scholier 1365 woorden 30 mei 2012 0 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi 1 Democratie Democratie is historisch gezien een

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting door een scholier 3137 woorden 25 januari 2011 6,1 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer MAATSCHAPPIJLEER à PERIODE 2 Bladzijdes 25 t/m 41, 46 t/m

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Politieke Besluitvorming

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Politieke Besluitvorming Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Politieke Besluitvorming Samenvatting door een scholier 1381 woorden 10 december 2006 6,3 3 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer Periode 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Opdracht Geschiedenis Algemene beschouwing

Opdracht Geschiedenis Algemene beschouwing Opdracht Geschiedenis Algemene beschouwing Opdracht door een scholier 1621 woorden 25 november 4,9 13 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inhoudsopgave Inleiding Onderwijs Milieu Gezondheidszorg Conclusie

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7 Samenvatting door H. 1327 woorden 6 oktober 2015 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Samenvatting geschiedenis 7.1 De Franse filosoof en jurist Charles de Montesquieu

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Domein politiek ruimte

Samenvatting Aardrijkskunde Domein politiek ruimte Samenvatting Aardrijkskunde Domein politiek r Samenvatting door een scholier 1261 woorden 14 jaar geleden 5,1 33 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Hoofdstuk 1: Conflicten om rlijke indeling

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek (hoofdstuk 1)

Samenvatting Maatschappijleer Politiek (hoofdstuk 1) Samenvatting Maatschappijleer Politiek (hoofdstuk 1) Samenvatting door een scholier 2191 woorden 17 jaar geleden 7,5 131 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer tentamen hoofdstuk 1 Politiek

Nadere informatie

samen werken aan een lokale voedselstrategie

samen werken aan een lokale voedselstrategie samen werken aan een lokale voedselstrategie Waarom een voedselstrategie? Voedsel neemt een centrale plaats in binnen onze samenleving. Steeds meer mensen willen na jaren van vervreemding opnieuw bewust

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer H6 Wie zorgt voor wie? Begrippen

Samenvatting Maatschappijleer H6 Wie zorgt voor wie? Begrippen Recensie door een scholier 1248 woorden 21 mei 2008 5,3 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting Maatschappijleer H6 Wie zorgt voor wie? Begrippen Nachtwakersstaat - zie boek

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek Samenvatting door een scholier 1027 woorden 10 augustus 2010 5,3 17 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 3. Politiek 3.1. Keuzes

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek

Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting door een scholier 2064 woorden 30 juni 2003 7,4 92 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1.1 Politiek = houdt zich bezig met nemen van beslissingen over

Nadere informatie

Politieke filosofie van de christen-democratie

Politieke filosofie van de christen-democratie opm politieke filo cda 03-11-2003 15:42 Pagina 3 Politieke filosofie van de christen-democratie H.E.S. Woldring DAMON opm politieke filo cda 03-11-2003 15:42 Pagina 4 Politieke filosofie van de christen-democratie

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument & Producent

Samenvatting Economie Consument & Producent Samenvatting Economie Consument & Producent Samenvatting door een scholier 1097 woorden 3 april 2003 7,7 84 keer beoordeeld Vak Economie CONSUMENT & PRODUCENT Hoofdstuk 1 de klant Marktaandeel afzet eigen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, 2, 7, 8 en 10 (Politieke besluivorming)

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, 2, 7, 8 en 10 (Politieke besluivorming) Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, 2, 7, 8 en 10 (Politieke besluivorming) Samenvatting door een scholier 1176 woorden 21 maart 2004 4,9 22 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Economie Consument en Producent

Samenvatting Economie Consument en Producent Samenvatting Economie Consument en Producent Samenvatting door een scholier 1055 woorden 29 oktober 2004 6,1 60 keer beoordeeld Vak Economie Consument en producent. Hoofdstuk 1: De klant. Marktaandeel

Nadere informatie

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?)

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Toelichting op de opdracht In deze opdracht gaan jullie onderzoeken hoe de Nederlandse politieke partijen over de Europese

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting Begrippen

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting Begrippen Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting Be Samenvatting door een scholier 1664 woorden 17 september 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Staatsinrichting is het bestuur van een staat of land. Thorbecke

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek

Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting door een scholier 1031 woorden 22 juni 2007 7,7 12 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Maatschappijleer samenvatting 1. Democratie Wetten:

Nadere informatie

INLEIDING TOT DE MARXISTISCHE ECONOMIE. Nick Deschacht

INLEIDING TOT DE MARXISTISCHE ECONOMIE. Nick Deschacht INLEIDING TOT DE MARXISTISCHE ECONOMIE Nick Deschacht Inleiding Prof. dr. Ernest Mandel (1923-1995) Overzicht van de cursus 28/3: Basisbegrippen van de marxistische economie 18/4: De ontwikkeling van de

Nadere informatie

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61325

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61325 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 19 oktober 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/61325 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Noot van de editor De beginselprogramma's zijn gescand, en zover nodig gecorrigeerd. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst niet meer

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II Opgave 2 De digitale stedeling 9 maximumscore 2 aangeven dat het gebruik van sociale media mogelijk is door nieuwe communicatietechnieken 1 aangeven dat nieuwe communicatietechnieken voorbeeld zijn van

Nadere informatie

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 June 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61325 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 3 Politieke besluitvorming: Geen bont meer in Nederland? 13 maximumscore 2 Voorbeelden van juiste kenmerken zijn (twee van de volgende): Het aantal zetels dat een partij behaalt, is evenredig aan

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 5

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 5 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 5 Samenvatting door L. 2315 woorden 20 juni 2015 5,5 4 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Civitas 1 Over Burgerschap en Sociale Problemen 1.1 Over

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 2, Hoofdstuk 1

Samenvatting Economie Module 2, Hoofdstuk 1 Samenvatting Economie Module 2, Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2073 woorden 9 juni 2007 5,1 9 keer beoordeeld Vak Methode Economie Economie voor jou Economie Module 2 Hoofdstuk 1 Tekst 1 In

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 496 woorden 2 april keer beoordeeld. Economie samenvatting hoofdstuk 8

Samenvatting door een scholier 496 woorden 2 april keer beoordeeld. Economie samenvatting hoofdstuk 8 Samenvatting door een scholier 496 woorden 2 april 2016 6 3 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Economie samenvatting hoofdstuk 8 Een markt is een plaats waar vragers en aanbieders elkaar treffen.

Nadere informatie

Arbeiders organiseert u! CNV Senioren 29 maart 2017

Arbeiders organiseert u! CNV Senioren 29 maart 2017 Arbeiders organiseert u! CNV Senioren 29 maart 2017 Industriële revolutie Engeland, Frankrijk en België ontwikkelen Nederland tot 1850 achtergebleven De arbeidersklasse Werken in fabrieken Arbeidersklasse

Nadere informatie

7,4. Samenvatting door een scholier 2092 woorden 2 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Toets politieke besluitvorming H2

7,4. Samenvatting door een scholier 2092 woorden 2 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Toets politieke besluitvorming H2 Samenvatting door een scholier 2092 woorden 2 april 2002 7,4 22 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Toets politieke besluitvorming H2 Wat is een parlementaire democratie? : Democratie is dat burgers ook

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis H3

Samenvatting Geschiedenis H3 Samenvatting Geschiedenis H3 Samenvatting door een scholier 2621 woorden 10 mei 2017 1 1 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 1. Industrialisatie. -Uitvindingen sinds het einde van

Nadere informatie

Begrippenlijst Geschiedenis Politiek en staatsinrichitn in Nederland en Europa (H1-H3)

Begrippenlijst Geschiedenis Politiek en staatsinrichitn in Nederland en Europa (H1-H3) Begrippenlijst Geschiedenis Politiek en staatsinrichitn in Nederland en Europa (H1-H3) Begrippenlijst door een scholier 1308 woorden 25 januari 2003 6,7 17 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Begrippenlijst

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 6 en 9 (Mens en werk)

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 6 en 9 (Mens en werk) Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 6 en 9 (Mens en werk) Samenvatting door een scholier 4267 woorden 9 februari 2004 4,1 9 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Maatschappijleer mens en werk :

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1608 woorden 12 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

5,9. Samenvatting door een scholier 1608 woorden 12 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1608 woorden 12 januari 2015 5,9 2 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer Toets P.D. par. 1 t/m par.6. Paragraaf Politiek

Nadere informatie

Samenvatting Economie H.8 / H.3

Samenvatting Economie H.8 / H.3 Samenvatting Economie H.8 / H.3 Samenvatting door R. 1151 woorden 15 juni 2013 5,2 2 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode 8.1 is dit verzekeren? Begrippen H.8 Verzekering: Een manier om je te beschermen

Nadere informatie

Vrijemarkteconomie (kapitalistische): de overheid houd zich zoveel mogelijk afzijdig van het economisch

Vrijemarkteconomie (kapitalistische): de overheid houd zich zoveel mogelijk afzijdig van het economisch Samenvatting door een scholier 1384 woorden 7 mei 2003 7,1 16 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappij Mens en Werk samenvatting: H6 t/m H10 De overheid is op 3 manieren bij het sociaal-economisch

Nadere informatie

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa 1 maximumscore 4 Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar flexibele arbeid in

Nadere informatie

6,4. Praktische-opdracht door een scholier 2064 woorden 24 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,4. Praktische-opdracht door een scholier 2064 woorden 24 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer Praktische-opdracht door een scholier 2064 woorden 24 juni 2004 6,4 68 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding Om het vak maatschappijleer af te sluiten, moest ik nog een PO maken. Deze moest gaan

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 5, Arbeidsmarkt

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 5, Arbeidsmarkt Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 5, Arbeidsmarkt Samenvatting door een scholier 1500 woorden 30 mei 2006 6,8 66 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO H1, de arbeidsmarkt op. Aanbod van arbeid

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 1795 woorden 16 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

6,7. Samenvatting door een scholier 1795 woorden 16 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1795 woorden 16 november 2006 6,7 8 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Politieke besluitvorming De manier

Nadere informatie

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Deel I Kennis van de benaderingswijzen, het formele object Politiek-juridische concepten Kernvraag 1: Welke basisconcepten kent de politiek-juridische benaderingswijze?

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5, par. 2 t/m 9

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5, par. 2 t/m 9 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5, par. 2 t/m 9 Samenvatting door een scholier 2091 woorden 24 april 2006 6,9 3 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 2. Kenmerken van de industriële

Nadere informatie

Examenprogramma economie havo

Examenprogramma economie havo Examenprogramma economie havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 t/m 6

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 t/m 6 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 t/m 6 Samenvatting door een scholier 1335 woorden 16 jaar geleden 5,4 35 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Paragraaf 4 arbeidsverdeling Soorten

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 Samenvatting door D. 1323 woorden 7 februari 2016 1 1 keer beoordeeld Vak Economie Samenvatting Hoofdstuk 4; Aan 't werk Boek: 200% Economie 4 mavo/tl Paragraaf 1; productie

Nadere informatie

Uitleg theorie AS-AD model. MEV Wat betekent AS-AD. Aggregated demand: de macro-economische vraag.

Uitleg theorie AS-AD model. MEV Wat betekent AS-AD. Aggregated demand: de macro-economische vraag. Uitleg theorie AS-AD model. Het AS-AD model is een theoretisch model over de werking van de economie. Het model is daarmee een macro-economisch model. Het model maakt sterk gebruik van het marktmodel uit

Nadere informatie

CHRISTENEN IN DE SAMENLEVING

CHRISTENEN IN DE SAMENLEVING Domènec Melé CHRISTENEN IN DE SAMENLEVING Inleiding op de sociale leer van de Kerk 2018 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... 9 INLEIDING... 13 Hoofdstuk I DE SOCIALE LEER VAN DE KERK... 17 De maatschappelijke

Nadere informatie

Praktische opdracht Maatschappijleer Partij kiezen

Praktische opdracht Maatschappijleer Partij kiezen Praktische opdracht Maatschappijleer Partij ki Praktische-opdracht door een scholier 2029 woorden 27 maart 2005 4,8 6 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer vde Praktische Opdracht van Maatschappijleer.

Nadere informatie

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid!

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Korte omschrijving van de werkvorm (havo/vwo) De docent noemt een aantal taken

Nadere informatie

Een keuze maken uit het grote aanbod van consumptiegoederen is steeds moeilijker.

Een keuze maken uit het grote aanbod van consumptiegoederen is steeds moeilijker. Samenvatting door een scholier 893 woorden 24 december 2003 6,4 43 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Vaardigheden H1 Consumeren Omgangstaal: Iets verbruiken, of soms iets gebruiken Economie: Het

Nadere informatie

Economie en handel (leerlijn Havo bovenbouw)

Economie en handel (leerlijn Havo bovenbouw) Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Linda le Grand ; Linda le Grand 30 augustus 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/33393 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 7 De Overheid

Samenvatting Economie Module 7 De Overheid Samenvatting Economie Module 7 De Overheid Samenvatting door een scholier 946 woorden 15 november 2007 5 8 keer beoordeeld Vak Economie Economie module 7: de overheid Samenvatting voor GR ECONOMISCHE ORDE

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /01

ALGEMENE ECONOMIE /01 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Het begrip economie M Economie: grof vanuit Grieks vertaald: management van huishouding. Sociale wetenschap

Nadere informatie

Een product begint als grondstof en daarna word het verwerkt tot een eindproduct.

Een product begint als grondstof en daarna word het verwerkt tot een eindproduct. Samenvatting door G. 1151 woorden 21 januari 2015 7,2 5 keer beoordeeld Vak Methode Economie Economie voor jou Paragraaf 3: 3.1: Produceren: is het maken van goederen of het leveren van diensten. Een product

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari 2005 5,9 76 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Hoofdstuk 2 Politieke Besluitvorming Democratie bestaat uit 2 basisprincipes: Vrijheid

Nadere informatie

andere factoren: - de wet van vraag en aanbod, moeilijk mensen krijgen->beroep stijgt in aanzien - de traditie

andere factoren: - de wet van vraag en aanbod, moeilijk mensen krijgen->beroep stijgt in aanzien - de traditie Samenvatting door Een scholier 1818 woorden 7 mei 2003 7,6 57 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Centraal examen Examen Maatschappijleer Mens en Werk Materiele functie van werk: - inkomen - het

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 5 & 6

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 5 & 6 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 5 & 6 Samenvatting door A. 2136 woorden 4 juni 2012 0 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer H5 1e orde = maken van groepen; zorgt voor voorspelbaarheid. 2e orde =

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Examenprogramma economie havo/vwo

Examenprogramma economie havo/vwo Examenprogramma economie havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

Dutch Agri Food Week

Dutch Agri Food Week Dutch Agri Food Week Over Dutch Agri Food Week 2 e editie van 12-25 oktober 2016 Events en activiteiten in regio s verspreid over NL Doelen Helder en open zijn als sector, deuren openen en maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting in Nederland

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting in Nederland Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting in Nederland Samenvatting door een scholier 1615 woorden 13 jaar geleden 6,3 59 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sporen Jaartallen: - 1795-1813: Franse

Nadere informatie

UNITING THE ORGANIC WORLD

UNITING THE ORGANIC WORLD International Federation of Organic Agriculture Movements Principles of Organic Agriculture 1 Beginselen van de Biologische Landbouw De Beginselen vormen de wortels, waaruit de biologische landbouw groeit

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 25 juni 2016

4 keer beoordeeld 25 juni 2016 5,5 Samenvatting door Sienna 2085 woorden 4 keer beoordeeld 25 juni 2016 Vak Maatschappijleer Methode Thema's maatschappijleer Maatschappijleer Verzorgingsstaat Wat is een verzorgingsstaat? Een verzorgingsstaat

Nadere informatie

Examenprogramma economie vwo

Examenprogramma economie vwo Examenprogramma economie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Arbeidsmarkt

Nadere informatie

A. Duurzame Productie:

A. Duurzame Productie: Concept blueprint duurzame economie Voorstel tbv 1 mei Burger Platform Duurzame Economie, 22 (uit veertig) democratisch en met behulp van de matrix uitgekozen stelselonderdelen welke (mede) vorm geven

Nadere informatie

200% Economie voor het vmbo Kerndoelen per leerjaar

200% Economie voor het vmbo Kerndoelen per leerjaar 00% Economie voor het vmbo Kerndoelen per leerjaar In onderstaande tabel zie je welke examen eindterm wanneer behandeld wordt in 00% Economie voor het vmbo. De getallen zoals 1.1 of. staan voor de paragrafen

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek

Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting door Y. 1650 woorden 6 jaar geleden 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer Paragraaf 1 Politiek

Nadere informatie