Wat kunnen scenariotoepassingen bijdragen aan de zorg? Stef Weijers Lector Logistiek en Allianties Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat kunnen scenariotoepassingen bijdragen aan de zorg? Stef Weijers Lector Logistiek en Allianties Hogeschool van Arnhem en Nijmegen"

Transcriptie

1 Wat kunnen scenariotoepassingen bijdragen aan de zorg? Stef Weijers Lector Logistiek en Allianties Hogeschool van Arnhem en Nijmegen EVO, vlm, LogiZ, 13 september 2011

2 Agenda 1. Voorbeeld van scenariotoepassing in de zorg 2. De principes van scenarioplanning Scenario s Scenarioplanning 3. Scenariotool voor mkb en transport Uitgangspunten Demo Scenariotype 4. Toepassingsmogelijkheden bij calamiteiten c.q. de zorg - 2 -

3 1. Een operationele toepassing van scenario s in de zorg Voorbeeld: Spoed Eisende Hulp 3 Amsterdamse ziekenhuizen Hogeschool van Amsterdam 2002 Problemen: lange wachttijden op SEH. leuren om acute SEH-patiënten elders geplaatst te krijgen. vicieuze cirkels ambulances moeten acute patiënten verder weg brengen, waardoor er onvoldoende electieve ambulances beschikbaar blijven. het niet geplaatst kunnen krijgen vraagt veel tijd, waardoor er minder tijd over blijft voor het werk dat al onder druk staat. schaarse logistieke info. SEH verstoort de electieve processen (dezelfde specialisten)

4 Hoofdvraag: Hoe kun je patiënten zo goed mogelijk helpen met een gegeven beperkte capaciteit? logistiek aspect veranderkundig aspect 1. SEH - een operationele toepassing van scenario s in de zorg scenarioaanpak! - 4 -

5 1. SEH - een operationele toepassing van scenario s in de zorg Start: Huidige situatie in kaart brengen Bestaande gegevens SEH bezoek waren niet toereikend niet de juiste gegevens niet altijd betrouwbaar Bestaande 29 Studenten verzamelden feitelijke gegevens bij SEH s en huisartsenposten mei-september 2002 Docentonderzoeker: Kwalitatief onderzoek gevoel: ik sta er alleen voor - 5 -

6 Reeks Scenario s: 1. SEH - een operationele toepassing van scenario s in de zorg Nul-scenario. Alle SEH bij toerbeurt in 1 ziekenhuis: om de dag om de drie dagen om de week om de 10 dagen Alle SEH permanent in 1 ziekenhuis (Berlijn). Alle SEH virtueel samenvoegen. SEH opsplitsen per medisch specialisme over 3 ziekenhuizen. Alleen SEH buiten kantooruren bij toerbeurt (Aken). Onderlinge capacity sharing tussen afdelingen binnen elk ziekenhuis. SEH-patiëntengroep opsplitsen naar verwachte zorgzwaarte

7 1. SEH - een operationele toepassing van scenario s in de zorg Volgende stap: kwantitatief doorrekenen en vergelijken van de scenario s Resultaat: Eén gespecialiseerd ziekenhuis scoort het beste qua wachttijd transporttijd informatiebelasting van ambulancepersoneel verstoring van de electieve zorg benutting schaarse capaciteit 2de beste: SEH-patiënten onderverdelen per zorgzwaarte

8 1. SEH - een operationele toepassing van scenario s in de zorg Rapport bracht in eerste instantie niet de oplossing Discussie over: wat zijn de weerstanden? hoe voorkom je ze? Constateringen t.a.v de 3 ziekenhuizen: hoge betrokkenheid bewustzijn van capaciteitsprobleem samenhang ontbreekt Adequate communicatie Na het rapport: 6-wekelijkse gesprekken. Alternatief: Eerder focus leggen op het ontwikkelen van een gezamenlijke kwalitatieve analyse; doorrekenen van de scenario s ter ondersteuning

9 2. Wat zijn scenario s? Scenario s zijn realistische verhaallijnen voor het creëren van alternatieve toekomstbeelden: Gericht op de toekomst Creativiteit en Out-of-the-Box Transitie in de langere termijn strategie Perspectiefverandering Scenario's are not predictions. It is simply not possible to predict the future with certainty Scenario's are rather vehicles for helping people learn (Schwartz, 1991) - 9 -

10 Scenario planning steps 1. Identify focal issue or decision.* 2. Wat zijn scenario s?. Hoe maak je scenario s? 2. Define key factors of the business environment (customers, suppliers, competitors, etc.). 3. Define driving forces of the macro-environment affecting key factors. 4. Rank key factors and driving forces by importance and uncertainty. 5. Select scenario logics. 6. Flesh out scenarios, paying attention to each key factor and driving force trend, and write them out as narratives. 7. Determine implications of each scenario to the focal issue. 8. Define measure packages to deal with each scenario. 9. Select leading indicators and signposts. * In case of bottom up scenario s (Schwartz, 1991) Besteed aandacht aan het proces!

11 2. Wat zijn scenario s? Wat zijn de basisvoorwaarden? Benodigdheden in het scenarioplanning proces: Capaciteit binnen de instelling Kennis van scenarioplanning Continue communicatie SHELL energy scenarios to 2050 Scramble Blueprints

12 3. Scenariotool Uitgangspunten Scenario s worden weinig gebruikt in MKB en transport, terwijl onzekerheden groot zijn. we maken voor hen, èn voor onze studenten, een tool 3 basisvoorwaarden: Proces van scenario planning Hulp bij het aankaarten scenariodenken in de instelling Denkproces Definiëren doelstellingen en focus Communicatie Draagvlak vooraf en strategische conversatie Leerproces voor gebruiker Basis theorie en begrippen Ondersteuning scenarioplanning (proces) Aanbieden van achtergrondinfo en verdieping Gebruiksvriendelijk Opbouw van de tool in Excel Compacte informatie aanbieden Optimaliseren input door gebruiker

13 3. Scenariotool Demo tool2009.zip

14 3. Scenariotool Screenshot Index Section A - Introduction scenario planning A1. General introduction A2. Scenario planning definitions A3. Case material Section B - Scenario planning tool B1. Tool introduction B2. Scenario type B3. Themes & key drivers examples B4. Handout for scenario planning Section C - Further information C. Further information

15 3. Scenariotool Screenshot scenariotype 1. The Salesman 4a. The Consignliary - Backcasting 6a. The Scientist - Backcasting 2. The Entrepreneur 4b. The Consignliary - Forecasting 6b. The Scientist - Forecasting 3a. The Planner - Backcasting 5a. The Prognosticator - Backcasting 7. The Trendwatcher 3b. The Planner - Forecasting 5a. The Prognosticator - Forecasting 8. The Chief Executive

16 3. Scenariotool Screenshot scenariokeuze B2. Scenario type < Previous Next > Index Scenario type selection Many scenario types are possible, depending on the scenario goal or focus. Each type asks for a different approach and focus from your team and yourself as organizer. This section helps choosing the most applicable from 12 scenario types and will present information on how to set up the process. For 7 questions, choose between option A or B by double clicking. Press button [<] or [>] if you want to review your answers. Option A Option B 1) A. Internal management B. Business Environment Internal management functions as decision support for your Business environment scenarios explore the possible future strategic choices and internal business strategies. These environment of your company. Main input are variables strategies give input to the main variables of your scenarios. concerning external processes (macro-economic growth, The output is steering for your business policies, while the ecological changes, etc) and internal processes (business scenarios show the effect of the strategies for your strategies, etc). The scenarios confront you with the possible organization. business environments. < > Summary 1. Internal management 2. Backcasting 3. In depth 4. Knowledge exchange 5. Quantitative 6. External factors 7. Many variables, relations Business Environment Forecasting? determined by answer of question 1 Broad Creativity / Out-of-the-box Qualitative Internal factors Few variables, relations

17 3. Scenariotool Screenshot thema-keuze & key drivers B3. Themes & Key drivers examples < Previous Ne Logistic management focus Strategical Gerard: vul onderstaande tabel rechtstreeks in (graag als je incopieert, paste special values only) Operational Show relevant only Relevant Focus Themes Scenario Examples Scenario Driving Forces / Trends examples o Tactical Business scenario planning Tactical Setting up The Strong Us Competition, Customer successful alliances values Tactical Application of IT Mummies Penny Technological innovations, Labour cost development Tactical Implementation of successful innovations Tactical Borderless thinking and operating The Frontrunners Coast-to-Coast Technological innovations(applicable) Market developments, Logistic concepts Business Key-driver examples Do we have a long-term vision? What partner do we look for?; My SWOT Can we decentralize? Qualitymanagement of our products Learning capacity/education level, Our customers, Our alliances/neighbours Flexibility of logistic operations, Market value

18 4. Toepassingsmogelijkheden van scenario s bij calamiteiten c.q. in de zorg (1) Scenarioplanning is bij uitstek geschikt om beter om te gaan met onzekerheden over de toekomst Op strategisch nivo : Welke keuzes moet de zorginstelling maken in haar toekomststrategie? gezien de vergrijzing gezien vanuit de keuzes in het overheidsbeleid gezien de strategieën en posities van zorginstellingen in hetzelfde segment gezien de strategieën en posities van andere zorginstellingen in de zorgketen gezien de strategieën van de verzekeraars. Op tactisch en operationeel nivo: welke keuzes moet de zorginstelling maken in de tactische samenwerking met andere instellingen? capaciteitsvraagstukken

19 4. Toepassingsmogelijkheden van scenario s bij calamiteiten c.q. in de zorg (2) Kenmerken calamiteiten-logistiek: Opereren onder hoge druk Participatie van vrijwilligers beperkte staf beperkte ervaring van de staf veel wisselingen in de staf Onvoorspelbare condities Transportproblemen Kritische succesfactoren: Strategische planning Voorraadplanning Transportplanning

20 4. Toepassingsmogelijkheden van scenario s bij calamiteiten c.q. in de zorg (3) Wat te doen als: overheden onvoldoende voorbereid zijn? onoverkomelijke taalproblemen optreden? of cultuurproblemen onoverkomelijk zijn? alles ter plaatse via top-down-structuren verloopt? als er ter plaatse geen vertrouwen is? electriciteit ontbreekt? wegen, havens onbereikbaar zijn? het eigen voorraadsysteem ontoereikend is? er veel giften in natura zijn die niet geschikt zijn? partijen naast elkaar werken? scenario s?

21 4. Toepassingsmogelijkheden van scenario s bij calamiteiten c.q. in de zorg (4) Bij calamiteiten, op zorggebied: Altijd veel onzekerheden! Moeilijk het geheel te overzien Moeilijk te voorspellen Scenarioplanning is ontwikkeld om: beter om te gaan met onzekerheden te onderscheiden wat belangrijke factoren zijn en wat niet en daarin te bepalen wat vrij zeker is, en wat minder zeker. Scenarioplanning zou moeten passen!! op strategisch nivo (de nieuwe Fukushima s) op tactisch en operationeel nivo

22 Tot slot: Toepasbaarheid van scenario s in de zorg Voor interne onzekerheden Voor externe onzekerheden Op strategisch niveau: bij uitstek bij vragen als: Met welke instellingen moet mijn zorginstelling gaan samenwerken? hoe gaan andere partijen in de zorgketen reageren? hoe gaan overheden, zorgverzekeraars reageren? wat betekent dat voor onze patiënten/cliënten? Stel dat de overheid kiest voor een koerswijziging in bijvoorbeeld privatisering (geen, of juist 100%) hoe kunnen wij ons daarop voorbereiden? Stel dat de verzekeraars een andere rol krijgen Op tactisch / operationeel niveau: stel dat de verzekeraars hun rol anders in gaan vullen, wat betekent dat voor onze instelling? (dbc s) stel dat de kerncentrale in Doel crasht een ontembare mexicaanse griep uitbreekt, ziekenhuisbacteries...waarop zou u de scenariomethode toepassen?

23 1. The Salesman Goal: Scenarios that focus on the company environment and external processes Delivery: Intuitive brainstorm to explore new ideas Process: - Define various external processes - Choose 2 external processes - Main question: what external changes affect company performance and how should the company respond to these changes? Workshop: Select a diverse group of partners from different departments; Support creativity of ideas and discussion Results: Scenarios for different circumstances, unexpected changes and an increased flexibility of the company strategies

24 2. The Entrepreneur Goal: Scenarios that focus on the company environment and external processes Delivery: Short factual exploration of future factors Process: - Define various external processes - Choose 2 external processes - Perform desk-research to quantify both aspect development paths and their consequences Workshop: - Select a group of experts and specialists within your company - Facilitate research to quantify the effects of possible strategies Results: - Indicators for monitoring the company environment and the development for various keydrivers

25 3a. The Planner - Backcasting Goal: Scenarios that focus on the company strategies that lead to a predefined future situation Delivery: Decision support leading to a factual document Process: - Define a wishful future situation for your company - Investigate and quantify the effects of these policies - Define various policy options - Main question: what decisions does the company have to take to end up in the wishful future situation? Workshop: - Select a group of experts and specialists within your company - Facilitate research to quantify the effects of possible strategies Results: - Definition of your wishful situation - Scenarios for variations of strategies for different policy aspects

26 3b. The Planner - Forecasting Goal: Scenarios that focus on the company strategies that leads to three end-situations 1) Positive Scenario; 2) Conventional; 3) Doom Scenario Delivery: Factual document that relates future scenarios with corporate policies stressing key performance indicators Process: - Define various policy options - Group the policies and its effects - Quantify the final key-drivers Workshop: - Select a group of experts and specialists - Facilitate research to quantify Results: - Scenarios for variations of strategies for different policy aspects - Indicators for monitoring

27 4a. The Consigliary - Backcasting Goal: Scenarios that focus on the company strategies that lead to a predefined future situation Delivery: Short creative document that works out different corporate strategies/policies Process: - Define various policy options - Group the policies and its effects - Combine the strategies for different policy aspects in a logical and coherent way Workshop: - Diversity of people from stakeholders, partners, cooperating companies - Support creativity of ideas and discussion Results: - Qualitative insights on the company strategies Scenarios for variations of strategies for different policy aspects

28 4b. The Consigliary - Forecasting Goal: Scenarios that focus on the company strategies that leads to three end-situations 1) Positive Scenario; 2) Conventional; 3) Doom Scenario Delivery: Short creative document that relates future scenarios with corporate policies stressing the importance of internal expert views Process: - Define various policy options for different divisions - Group the policies and its effects - Main question: what decisions does the company have to take under which circumstances and what are the most-likely results? Workshop: - Diversity of people from stakeholders, partners, cooperating companies - Support creativity of ideas and discussion Results: - Qualitative insights on the company strategies - Scenarios for variations of strategies for different policy aspects

29 5a. The Prognosticator - Backcasting Goal: Scenarios that focus on the company strategies that lead to a predefined future situation Delivery: Creative document that works out different corporate strategies/policies based upon a wishful situation Process: - Define a wishful future situation - Include external preconditions - Main question: what decisions does the company have to take to end up in the wishful future situation? Workshop: - Diversity of people from stakeholders, partners, cooperating companies - Support creativity of ideas and discussion Results: - Scenarios for variations of strategies for different policy aspects - Qualitative insights on the company s strategies on different aspects

30 5b. The Prognosticator - Forecasting Goal: Scenarios that focus on the company strategies that leads to three end-situations 1) Positive Scenario; 2) Conventional; 3) Doom Scenario Delivery: Thorough document that relates future scenario s with corporate policies stressing the importance of expert views Process: - Define various policy options for different divisions in your company - Group the policies and its effects - Main question: what decisions does the company have to take under which circumstances and what are the most-likely results? Workshop: - Diversity of people from stakeholders, partners, cooperating companies - Support creativity of ideas and discussion Results: - Scenarios for variations of strategies for different policy aspects - Qualitative insights on the company s strategies on different aspects

31 6a. The Scientist - Backcasting Goal: Scenarios that focus on the company strategies that lead to a predefined future situation Delivery: Thorough decision support leading to a factual document in which a certain decision is backed up by key drivers and strategic views Process: - Define a wishful future situation for your company - Define various policy options - Define various development paths for external processes - Investigate and quantify the effects - Combine the strategies for different policy aspects Workshop: - Select a group of experts and specialists - Facilitate research to quantify the effects Results: - Definition of your wishful situation - Insight in the feasibility and the possible results for every policy - Scenarios for variations of strategies

32 6b. The Scientist - Forecasting Goal: Scenarios that focus on the company strategies that leads to three end-situations 1) Positive Scenario; 2) Conventional; 3) Doom Scenario Delivery: Thorough factual document that relates future scenario s with corporate policies stressing key performance indicators Process: - Define various policy options - Define various development paths - Group the policies and its effects in order to form the three scenarios - Quantify the final key-drivers Workshop: - Select a group of experts and specialists within your company and among stakeholders - Facilitate research to quantify the effects Results: - Insight in the feasibility and the possible results for every policy - Scenarios for variations of strategies

33 7. The Trendwatcher Goal: Scenarios that focus on the company environment and external processes Delivery: Extensive factual research into future factors that affect the company strategy Process: - Define various external processes - Define the different (2 or 3) development paths - Write the scripts for the scenarios and include quantified external developments - Main question: what external changes is the company reluctant to and how should the company respond to these external changes? Workshop: - Select a group of experts and specialists within your company and among stakeholders - Facilitate research to quantify the effects Results: - Insight in the effects of external processes - Scenarios for different circumstances, unexpected changes and an increased flexibility of company strategies

34 8. The Chief Executive Goal: Scenarios that focus on the company environment and external processes Delivery: Extensive research and external input focusing on new insights and optional strategies based upon external drivers resulting in a visionary document Process: - Define various external processes - Define the different (2 or 3) development paths - Write scenario scripts including quantified external developments Workshop: - Select a diverse group of stakeholders, partners and cooperating companies - Support creativity of ideas and discussion - Facilitate research to quantify the effects Results: - Insight in the effects of external processes - Defined and verified key-drivers - Scenarios for different circumstances an increased flexibility of company strategies

35 Voorbeeld: Strategische keuzes in onzekere tijden

Bacheloropdracht. Management van de beddencapaciteit in het. Medisch Spectrum Twente. Medisch Spectrum Twente

Bacheloropdracht. Management van de beddencapaciteit in het. Medisch Spectrum Twente. Medisch Spectrum Twente Management van de beddencapaciteit in het Medisch Spectrum Twente Bacheloropdracht Medisch Spectrum Twente Karlijn Alferink Julia Schnetgöke s1256165 s1131133 Begeleiders: Universiteit Twente dr. J.S.

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55 MODULES HOOFDFASE MANDATORY Advanced Course Applied Research 2 Advanced Course Concepting Plus 4 Advanced Course Creativity & Personality 6 Advanced Course Strategic Communication Management 8 Special

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM:

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Logistiek Management voor BK: 412115 Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Supply chain, or logistics network. SCM is a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, warehouses,

Nadere informatie

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur Masterthesis Human Resource Management Dwarsliggers houden de trein op de rails Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO dr. ir. S.R. Miller Universiteit Twente ir. W. Mensonides Universiteit Twente en Saxion Hogescholen ing. E.J. de Jong VBW van Bouwend Nederland prof. dr.

Nadere informatie

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CO Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009. Bob Alisic. ActinQ. consulting, training & auditing in Quality

Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009. Bob Alisic. ActinQ. consulting, training & auditing in Quality Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009 Bob Alisic ActinQ consulting, training & auditing in Quality ISO 9004:2000 versus ISO 9004:2009 Hoe zijn de beide normen

Nadere informatie

New Business Planning & Business Model Innovation The roadmap to sustainable value. Leusden, 14 november 2011

New Business Planning & Business Model Innovation The roadmap to sustainable value. Leusden, 14 november 2011 New Business Planning & Business Model Innovation The roadmap to sustainable value Leusden, 14 november 2011 Agenda 18.00 18.15 Introductie 18.15 18.30 New Business Planning in context en methodologie

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in gebiedsontwikkeling Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 Afstudeerrapport P.L. (Pelle) Steigenga

Nadere informatie

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Doelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: aangegeven wat onder falen en slagen van ICT-projecten verstaan kan worden en veel voorkomende oorzaken hiervan noemen;

Nadere informatie

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE Carel J.J. Eijgenraam* Carl C. Koopmans* Paul J.G. Tang* A.C.P. (Nol) Verster** * Centraal Planbureau ** Nederlands Economisch Instituut

Nadere informatie

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing markt presenteert, maar ook analyses heeft opgenomen over

Nadere informatie

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CE Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING A turn in Dutch long-term care as organizational change met een uitwerking voor zorgorganisatie Spes Bona Teun Wolters Working paper nr 2014/1 Wittenborg

Nadere informatie

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

Research projects (100-150 of 336)

Research projects (100-150 of 336) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 14:01:59 Research projects (100-150 of 336) Search filter: Classifications: Management of enterprises The impact of cultural adaptation on the effectiveness of e-commerce

Nadere informatie