MARINE ENGINEERING. Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARINE ENGINEERING. Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf."

Transcriptie

1 MARINE ENGINEERING Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf. 43

2 IGO2C-4 Opdracht: Wachtlopen Opdracht 3.1: Wachtlopen tijdens zeebedrijf Inleiding: Je bent gedurende je tijd aan boord in de machinekamerwacht ingedeeld. Dit houdt o.a. in de dagelijkse wachtwerkzaamheden uitvoeren: peilrondes, tankniveaus controleren, bilges controleren, wachtblaadjes invullen en standing orders van de HWTK opvolgen. Deze wijken soms af in specifieke zin (denk aan type schip) van algemene maatschappij-orders. Het overnemen en overgeven van de wacht is een belangrijk aspect. Het betekent ongeveer 10 min. voor je wacht aanwezig zijn en je op de hoogte stellen. Ook moet je een controlerondje maken. Als alles in orde is dan pas neem je de wacht over. Bij het overgeven is het belangrijk alle relevante informatie uit te wisselen met de collega waarvan je de wacht overneemt. Doel: De stagiair: Kennis laten maken met het monitoren van de machines, apparatuur en systemen in de machinekamer en daarbij de stationaire toestand van het zeebedrijf laten handhaven. Kennis laten maken met het op de juiste manier opzoeken en/of uitlezen van de installatieparameters en deze kunnen interpreteren. Kennis laten maken met het hanteren van de correcte procedures voor het overgeven en overnemen van de wacht. Onder toezicht van de werktuigkundige van de wacht laten uitvoeren van de routine wachtwerkzaamheden volgens het protocol. Kennis laten maken met het invullen van het logboek. Kennis laten maken met het onder toezicht van de werktuigkundige van de wacht uitvoeren van ad hoc werkzaamheden. Kennis laten maken met het systeem van preventief en lopend onderhoud. Opdracht: Onder begeleiding van de werktuigkundige van de wacht: Neem en geef de wacht over volgens de geldende procedures. Voer wachtrondes uit. Rapporteer defecte of afwijkende parameters. Voer routine wachtwerkzaamheden uit. Assisteer bij onderhoudswerkzaamheden. Voer ad hoc reparaties uit. Vul het wachtjournaal in. 44

3 Product: Verslag van de wacht met daarin de voorkomende werkzaamheden. Kopie van het ingevulde wachtjournaal. Presentatie aan de medestudenten hoe de wacht correct over te geven of te nemen volgens de aan boord geldende procedures. Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het TRB de volgende taken worden afgetekend, mits deze zijn uitgevoerd. Marine engineering: 4.1 Relieve and hand over the watch. Neem en geef de wacht over. Task/Duty: Follow the correct procedure for handing over a watch at sea. Hanteer de correcte procedure voor het overgeven van de wacht tijdens zeebedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for handing over a watch in port. Hanteer de correcte procedure voor het overgeven van de wacht tijdens havenbedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for taking over and accepting a watch at sea. Hanteer de correcte procedure voor het overnemen van de wacht tijdens zeebedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for taking over and accepting a watch in port. Hanteer de correcte procedure voor het overnemen van de wacht tijdens havenbedrijf. Marine engineering: 4.2 Conduct the watch. Wachtlopen. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on seagoing watches. Help een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de zeewacht. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on port watches. Assisteer een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de havenwacht. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on anchor watches. Assisteer een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de ankerwacht. 45

4 Task/Duty: Under supervision, carry out all routine watch keeping duties, checking the correct functioning of all automatic control and monitoring systems. Verricht onder begeleiding alle routine taken betreffende het wachtlopen, controleer de correcte werking van alle geautomatiseerde besturings- en controlesystemen. Marine engineering: 4.5 Maintain the machinery space log book and records. Houd het machinekamer wachtjournaal en logboeken bij. Task/Duty: Write up the engine room log book and record books. Vul het machinekamerwachtjournaal en de logboeken in. Task/Duty: Observe and note performance and condition of machinery using condition monitoring equipment, where appropriate. Observeer en registreer prestaties en conditie van de machines waarbij, indien van toepassing, gebruik gemaakt wordt van conditiemonitorapparatuur. Task/Duty: Observe and note normal operating temperatures/pressures. Neem temperaturen en drukken op en registreer deze in het logboek. Marine engineering: 5.2 Communicate in the English language, as appropriate. Communiceer in het Engels, daar waar van toepassing. Task/Duty: Give and take orders in English concerning routine operations. Geef en ontvang orders voor routine activiteiten in het Engels. Marine engineering: 6.2 Operate main and auxiliary machinery. Bedien de hoofd- en hulpwerktuigen. Task/Duty: Record pressures, temperatures and valve positions for normal running. Noteer de drukken, temperaturen en de posities van de afsluiters tijdens normaal zeebedrijf. Task/Duty: Respond to instructions from the bridge and operate the main engine controls during periods of manoeuvring. Reageer op de commando s vanaf de brug en bedien de hoofdmotor tijdens manoeuvreren. Task/Duty: Wash exhaust side main engine turbocharger(s). Was de uitlaatgassen zijde van de hoofdmotor turboblower(s). Task/Duty: Adjust and/or report abnormal conditions and make a record. 46

5 Verstel en/of meld abnormale instellingen/ condities en registreer deze. Task/Duty: Apply tests and conditioning for purity and portability of fresh water. Voer tests uit en behandel het water met het oog op zuiverheid en drinkbaarheid. Task/Duty: Check crankcase oil mist detector and demonstrate action to be taken in case of an alarm. Controleer het carterolie mist detectiesysteem en toon aan op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen in geval van een carteralarm. Task/Duty: Check governors. Controleer de regulateurs. Task/Duty: Assist with change over of LO coolers. Assisteer bij het overzetten van de smeeroliekoelers. Task/Duty: Assist with change over of FW coolers. Assisteer bij het overzetten van de koelwaterkoelers. Marine engineering: 7.2 Operate the systems for bilge, fuel, ballast, MARPOL equipment and cargo pumping. Bedien en bestuur de systemen voor lens, brandstof, ballast, MARPOL-uitrusting en ladingpompen. Task/Duty: Under supervision, transfer fuel from bunkers to service tanks, observing all safety, ship stability and pollution prevention requirements. Verpomp onder toezicht brandstof vanuit de bunkers naar de bezinktanks, met in acht neming van alle veiligheidseisen, stabiliteitseisen en eisen ter voorkoming van milieuvervuiling. Task/Duty: Use holding tanks. Gebruik opslagtanken. Task/Duty: Start and operate purifiers. Start en bedien centrifugaalreinigers. Task/Duty: Drain water/sludge from settling tanks. Tap water en sludge af van de bezinktanks. Task/Duty: Observe all pollution prevention requirements. Neem alle eisen in acht ter voorkoming van milieuvervuiling. 47

6 Electrical, electronic and control engineering: 1.3 Start, couple and change over generators. Starten, koppelen en overschakelen van generatoren. Task/Duty: Carry out checks on batteries. Controleren van de accu s. 48

7 Opdracht 3.2. Wachtlopen tijdens havenbedrijf (en voor anker). 49

8 Opdracht 3.2: Wachtlopen tijdens havenbedrijf (en voor anker). Inleiding: Je bent gedurende de tijd aan boord in de machinekamerwacht ingedeeld. Het wachtlopen tijdens het havenbedrijf is in feite niet veel anders dan het wachtlopen tijdens zeebedrijf. Alles wat met het voortstuwingsbedrijf te maken heeft, heeft nu echter wat minder aandacht nodig. Afhankelijk van de activiteiten aan dek (onderhoud, laden en lossen) en de soort lading (bv. koel- en vrieslading, vloeibare bulk) wordt het zwaartepunt van de havenwacht verplaatst naar het elektrisch bedrijf en het bedienen en monitoren van de verschillende pompsystemen (o.a. lens- en ballastsysteem). Ook de communicatie met de dekdienst is heel belangrijk bij laaden losactiviteiten. Doel: De stagiair: Kennis laten maken met het monitoren van de machines, apparatuur en systemen in de machinekamer en daarbij de variabele situaties gedurende het havenbedrijf managen. Kennis laten maken met het op de juiste manier opzoeken en/of uitlezen van de installatieparameters en deze kunnen interpreteren. Kennis laten maken met het hanteren van de correcte procedures voor het overgeven en overnemen van de wacht. Onder toezicht van de werktuigkundige van de wacht laten uitvoeren van de routine wachtwerkzaamheden volgens het protocol. Kennis laten maken met het invullen van het logboek. Kennis laten maken met het onder toezicht van de werktuigkundige van de wacht uitvoeren van ad hoc werkzaamheden. Kennis laten maken met het systeem van preventief en lopend onderhoud en assisteren met de hieruit voortvloeiende werkzaamheden. Kennis laten maken met de uit de laad- en losactiviteiten voortvloeiende controlerende en bedienende werkzaamheden voor de machinekamerwacht. Opdracht: Onder begeleiding van de werktuigkundige van de wacht: Neem en geef de wacht over volgens de geldende procedures Voer wachtrondes uit Rapporteer defecte of afwijkende parameters Voer routine wachtwerkzaamheden uit Assisteer bij onderhoudswerkzaamheden Voer ad hoc reparaties uit Vul het wachtjournaal in Product: Verslag van de wacht met daarin de voorkomende werkzaamheden Copy van het ingevulde wachtjournaal 50

9 Presentatie aan de medestudenten hoe de wacht correct over te geven of te nemen volgens de aan boord geldende procedures Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het TRB de volgende taken worden afgetekend, mits deze zijn uitgevoerd. Controlling the operation of the ship: 1.3 Carry out bilge and ballast operations Voer lens- en ballastoperaties uit. Task/Duty: Assist the deck officer in supervising: Assisteer de stuurman bij controle van: A ballasting operation Een ballastoperatie Task/Duty: Bilge operations. Lensoperaties. Task/Duty: Assist during ballast management procedures. Assisteer tijdens ballastmanagementprocedures. Task/Duty: Have knowledge of requirements of MARPOL annexes and SOPEP. Pas de vereiste MARPOL- en SOPEP-procedures toe. Task/Duty: Demonstrate an understanding of the Oil Record Book (part 1). Demonstreer het invullen van het oliejournaal (deel 1). Controlling the operation of the ship: 2.1 Inspect hull and hull openings, compartments, hatch covers and equipment, and take action where defects are detected Inspecteer de romp, openingen in de romp, compartimenten, luikhoofden en uitrusting, en neem actie waar mankementen zijn waargenomen. Task/Duty: Demonstrate an understanding of: Toon begrip van: The precautions required for entry into enclosed spaces Voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn t.a.v. besloten ruimtes 51

10 Task/Duty: Working aloft. Werken op hoogte. Task/Duty: Working overside. Buitenboord werken. Task/Duty: Assist with the maintenance of watertight doors, ports and hatches. Assisteer bij het onderhoud aan waterdichte deuren, poorten en luiken. Task/Duty: Inspect and lubricate roller beams. Inspecteer en smeer de geleiderollen. Task/Duty: Assist with making a cement box. Assisteer bij het maken van een cementafdichting. Task/Duty: Prepare steel plates and other surfaces for protective coating. Prepareer staalplaten en andere oppervlakken voor verfbehandeling. Task/Duty: Apply protective coats to appropriate surfaces. Behandel de juiste oppervlakken met een beschermende coating. Task/Duty: Ascertain a safe trim, stability and stress situation during ballast procedures. Zorg voor een goede stabiliteit tijdens het ballasten. Controlling the operation of the ship: 2.3 Arrange for regular control measures to ensure watertight integrity. Zorgen voor regelmatige controlemaatregelen om de waterdichtheid zeker te stellen. Task/Duty: Take and record the daily soundings of tanks, bilges, and other spaces: Peil tanken, bilges en andere ruimten en registreer de metingen in het logboek: By manual means. Handmatig. Task/Duty: by use of gauges. d.m.v. niveaumeetsystemen. 52

11 Marine engineering: 4.1 Relieve and hand over the watch. Neem en geef de wacht over. Task/Duty: Follow the correct procedure for handing over a watch at sea. Hanteer de correcte procedure voor het overgeven van de wacht tijdens zeebedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for handing over a watch in port. Hanteer de correcte procedure voor het overgeven van de wacht tijdens havenbedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for taking over and accepting a watch at sea. Hanteer de correcte procedure voor het overnemen van de wacht tijdens zeebedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for taking over and accepting a watch in port. Hanteer de correcte procedure voor het overnemen van de wacht tijdens havenbedrijf. Marine engineering: 4.2 Conduct the watch. Wachtlopen. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on seagoing watches. Help een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de zeewacht. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on port watches. Assisteer een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de havenwacht. Task/Duty: Under supervision, carry out all routine watch keeping duties, checking the correct functioning of all automatic control and monitoring systems. Verricht onder begeleiding alle routinetaken betreffende het wachtlopen,en controleer de correcte werking van alle geautomatiseerde besturings- en controlesystemen. Marine engineering: 4.5 Maintain the machinery space log book and records. Houd het machinekamer wachtjournaal en logboeken bij. Task/Duty: Write up the engine room log book and record books. Vul het machinekamerwachtjournaal en de logboeken in. Task/Duty: Observe and note performance and condition of machinery using condition monitoring equipment, where appropriate. Observeer en registreer prestaties en conditie van de machines waarbij, indien van toepassing, gebruik gemaakt wordt van conditiemonitorapparatuur. 53

12 Task/Duty: Observe and note normal operating temperatures/pressures. Neem temperaturen en drukken op en registreer deze in het logboek. Marine engineering: 5.2 Communicate in the English language, as appropriate. Communiceer in het Engels, daar waar van toepassing. Task/Duty: Give and take orders in the English concerning routine operations. Geef en ontvang orders voor routine activiteiten in het Engels. Marine engineering: 6.2 Operate main and auxiliary machinery. Bedien de hoofd- en hulpwerktuigen. Task/Duty: Record pressures, temperatures and valve positions for normal running. Noteer de drukken, temperaturen en de posities van de afsluiters tijdens normaal zeebedrijf. Task/Duty: Respond to instructions from the bridge and operate the main engine controls during periods of manoeuvring. Reageer op de commando s vanaf de brug en bedien de hoofdmotor tijdens manoeuvreren. Task/Duty: Wash exhaust side main engine turbocharger(s). Was de uitlaatgassenzijde van de hoofdmotor turboblower(s). Task/Duty: Adjust and/or report abnormal conditions and make a record. Verstel en/of meld abnormale instellingen/ condities en registreer deze. Task/Duty: Apply tests and conditioning for purity and potability of fresh water. Voer tests uit en behandel het water met het oog op zuiverheid en drinkbaarheid. Task/Duty: Check crankcase oil mist detector and demonstrate action to be taken in case of an alarm. Controleer het carterolie mist-detectiesysteem en toon aan op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen in geval van een carteralarm. Task/Duty: Check governors. Controleer de regulateurs. Task/Duty: Assist with change over of LO coolers. Assisteer bij het overzetten van de smeeroliekoelers. 54

13 Task/Duty: Assist with change over of FW coolers. Assisteer bij het overzetten van de koelwaterkoelers. Task/Duty: Carry out conditional routine tests on fuel oil. Voer routinetests uit ten behoeve van de conditie van de brandstof. Task/Duty: Carry out conditional routine tests on lube oil. Voer routinetests uit ten behoeve de conditie van de smeerolie. Marine engineering: 7.1 Plan the operations of auxiliary, piping systems and service plants. Plan de opstartprocedure van hulpwerktuigen en de daarbij behorende leidingsystemen en bedieningsinstallatie. Task/Duty: Make the ballast water system operational. Maak het ballastwatersysteem operationeel. Task/Duty: Make up the bilge system operational. Maak het lenssysteem operationeel. Marine engineering: 7.2 Operate the systems for bilge, fuel, ballast, MARPOL equipment and cargo pumping. Bedien en bestuur de systemen voor lens, brandstof, ballast, MARPOL-uitrusting en ladingpompen. Task/Duty: Assist an officer with deballasting. Assisteer een officier met ontballasten. Task/Duty: Assist an officer with ballasting. Assisteer een officier met ballasten. Task/Duty: Under supervision, transfer fuel from bunkers to service tanks, observing all safety, ship stability and pollution prevention requirements. Verpomp onder toezicht brandstof vanuit de bunkers naar de bezinktanks, met in acht neming van alle veiligheidseisen, stabiliteitseisen en eisen ter voorkoming van milieuvervuiling. Task/Duty: Use holding tanks. Gebruik opslagtanken. Task/Duty: Start and operate purifiers. Start en bedien centrifugaalreinigers. 55

14 Task/Duty: Drain water/sludge from settling tanks. Tap water en sludge af van de bezinktanks. Task/Duty: Observe all pollution prevention requirements. Neem alle eisen in acht ter voorkoming van milieu vervuiling. Electrical, electronic and control engineering: 1.3 Start, couple and change over generators. Starten, koppelen en overschakelen van generatoren. Task/Duty: Carry out checks on batteries. Controleren van de accu s. 56

MARINE ENGINEERING. Opdracht 2.1. Machinekamer klaarmaken voor vertrek

MARINE ENGINEERING. Opdracht 2.1. Machinekamer klaarmaken voor vertrek MARINE ENGINEERING Opdracht 2.1. Machinekamer klaarmaken voor vertrek 23 IGO2C-4 Opdrachten: Machine bedrijven Opdracht 2.1: Machinekamer klaarmaken voor vertrek Inleiding: In de vorige opdrachten hebben

Nadere informatie

MARINE ENGINEERING. Opdracht 4.1. Lensoperaties. Controlling the operation of the ship

MARINE ENGINEERING. Opdracht 4.1. Lensoperaties. Controlling the operation of the ship MARINE ENGINEERING Opdracht 4.1. Lensoperaties 57 IGO2C-4 Opdrachten:Systemen operationeel Opdracht 4.1: Lensoperaties Inleiding: De stagiair is gedurende de tijd die hij/zij aan boord is in een machinekamer

Nadere informatie

MARINE ENGINEERING. Opdracht 7.1. Opsporen en verhelpen van aardfouten

MARINE ENGINEERING. Opdracht 7.1. Opsporen en verhelpen van aardfouten MARINE ENGINEERING Opdracht 7.1. Opsporen en verhelpen van aardfouten 185 IGO2C-4 Opdrachten: Onderhoud elektrische installaties Algemeen: Onderhoud aan de elektrische installatie of onderdelen daarvan

Nadere informatie

Kerntaak 3: OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen)

Kerntaak 3: OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen) Kerntaak 3: OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen) Werkproces 3.1: Marine engineering at the operational level De scheepswerktuigkundige kleine

Nadere informatie

MARINE ENGINEERING. Opdracht 1.1. Kennismaken met de Machine-installatie

MARINE ENGINEERING. Opdracht 1.1. Kennismaken met de Machine-installatie MARINE ENGINEERING Opdracht 1.1. Kennismaken met de Machine-installatie 3 IGO2C-4 Opdrachten: Familiarisatie Opdracht 1.1: Kennismaken met de machine-installaties Inleiding: Wat vindt men aan machine-installaties

Nadere informatie

MARINE ENGINEERING. Opdracht 6.1. Seperatoren (HFO, MDO, LO.)

MARINE ENGINEERING. Opdracht 6.1. Seperatoren (HFO, MDO, LO.) MARINE ENGINEERING Opdracht 6.1. Seperatoren (HFO, MDO, LO.) 129 IGO2C-4 Opdrachten: Onderhoud installaties Algemeen: Onderhoud aan de machine-installatie of onderdelen daarvan zijn aan boord vaak opgehangen

Nadere informatie

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Postbus 4, 2280 AA Rijswijk Telefoon 088-998 48 88 Telefax 088-998 48 89 E-mail vergunningen@kiwa.nl Schipper machinist beperkt werkgebied (SMBW) bevoegdheden (art. 18,

Nadere informatie

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS AGENDA q Skilledin introductie q Zin & Onzin van On-line process analyzers q Samenvatting TRAIN TO RETAIN TRAIN TO RETAIN -TRAINING Development

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat

Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat Inleiding Voor alle trainingen, bestaande en nieuwe trainingen, geldt dat er een aanvraag ingediend moet worden. Voor sommige trainingen kan volstaan worden

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Kerntaak 1: OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op alle schepen)

Kerntaak 1: OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op alle schepen) Kerntaak 1: OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op alle schepen) Werkproces 1.1: Navigation at the operational level De stuurman alle schepen zet een navigatieroute

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe 1 VLC De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series Ing Raoul Heremans, ewe De VLC, een nieuw begrip? Met welke verordeningen, standaarden en normen is het begrip

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 05-12-2016 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BINNENSCHEEPVAART Beroepenstructuur (SERV/Fonds voor Rijn- en binnenscheepvaart

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Eamenplan Koopvaardij NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Koopvaardij DOSSIERCREBO : 23202 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25516 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2016 KERNTAAK : Alle VERSIE

Nadere informatie

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J.

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. van der Maas THE HAGUE NETHERLANDS EUROPOORT PERNIS ROTTERDAM ROZENBURG 154km WESEL

Nadere informatie

Montagehandleiding: doucheset

Montagehandleiding: doucheset Montagehandleiding: doucheset Installation manual: showerset 0 6 5 7 8 9 0 8 9 7 5 6 Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn. Check if all parts are present before installation. 5

Nadere informatie

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010. STCW 95: Opleidingen begonnen vóór 1/7/2013 STCW 2010: Opleidingen begonnen na 1/7/2013

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010. STCW 95: Opleidingen begonnen vóór 1/7/2013 STCW 2010: Opleidingen begonnen na 1/7/2013 CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010 1. Dek STCW 95: Opleidingen begonnen vóór 1/7/2013 STCW 2010: Opleidingen begonnen na 1/7/2013 II/1 (officer in charge of a navigational watch) II/1 (officer

Nadere informatie

IEC-61511: En nu nog invoeren

IEC-61511: En nu nog invoeren WIB seminar IEC-61511: En nu nog invoeren Naam: Functie: Tony Bakker MSc Shell Pernis Maintenance Engineer Instrumentatie SIS focal point WIB seminar Overzicht: IEC-61511: Lifecycle model Overzicht Pernis

Nadere informatie

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan?

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan? Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1 Waar komen al die regels vandaan? De belangrijkste organisaties die zich bezig houden met maritieme regelgeving zijn: IMO (International Maritime Organization) - Veiligheid

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Praktijklogboek basis ervaring voor initiële Part-66 AML

Praktijklogboek basis ervaring voor initiële Part-66 AML Praktijklogboek basis ervaring voor initiële Part-66 AML Dit logboek is bestemd voor het aantonen van basispraktijkervaring volgens 66.A.10 Application en bevat tevens het statement van de manager/assessor.

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik. NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14

Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik. NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14 Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14 Februari 2014 Doelstelling project vg-documenten voor SodM Inzicht

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Logboek basiservaring voor eerste afgifte of uitbreiding categorie van een Part-66 AML

Logboek basiservaring voor eerste afgifte of uitbreiding categorie van een Part-66 AML Logboek basiservaring voor eerste afgifte of uitbreiding categorie van een Part-66 AML Dit logboek is bestemd voor het aantonen van basiservaring volgens 66.A.10 Aanvraag en bevat bij 5 tevens het statement

Nadere informatie

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd.

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd. - 25 - Bijlage 2 bij protocol 7 Definitieve wijziging van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) Aanvullende voorschriften voor de kennis van de bemanningsleden van schepen

Nadere informatie

Dynamic S Steeringgear

Dynamic S Steeringgear Dynamic S Steeringgear De Dynamic S stuursystemen zijn speciaal bedoeld voor commerciële vaartuigen, waarbij stuurcomfort, levensduur en efficiëntie voorop staan. De systemen komen vanwege hun revolutionaire

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Inspectie laadeenheden

Inspectie laadeenheden Inspectie laadeenheden Wat inspecteren we? Inspectie van de laadeenheid: Administratieve inspectie vooraf: - Inspectie van de begeleidende documenten. In de praktijk: - Visuele inspectie van de laadeenheid

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Gerechtsdeurwaarderskantoor BDMV cvba Beerten-Vergauwen-Mertens-Vandenhende-Van der Steichel Balansstraat Antwerpen

Gerechtsdeurwaarderskantoor BDMV cvba Beerten-Vergauwen-Mertens-Vandenhende-Van der Steichel Balansstraat Antwerpen Gerechtsdeurwaarderskantoor BDMV cvba Beerten-Vergauwen-Mertens-Vandenhende-Van der Steichel Balansstraat 117 2018 Antwerpen SURVEY REPORT: Deskundige verslag: Ro-Ro Car carrier: Berthed: Gemeerd: CITY

Nadere informatie

Beveiliging in Industriële netwerken. Waarom monitoring een goed idee is

Beveiliging in Industriële netwerken. Waarom monitoring een goed idee is Beveiliging in Industriële netwerken Waarom monitoring een goed idee is Korte introductie / voorstellen: - Sinds 1951, Benelux - Monitoring, groeit naar security - ICT omgevingen, groeit naar Industrie

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen

Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen TAGLOCK Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen Saving You... TAGLOCK INFO Met TAGLOCK, kunnen alle vormen van ongecontroleerde energie worden voorkomen. Een goed Lockout / Tagout-program voorkomt automatisch

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1996 Nr. 261

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1996 Nr. 261 83 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 261 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele

Nadere informatie

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation #dutchgrammar for beginners - lesson 4 1 the verb het werkwoord 2 to watch ik kijk jij kijkt u kijkt hij kijkt zij kijkt het kijkt wij jullie zij 3 most verbs end with: -en first person singular: without

Nadere informatie

Uw CFD Forex rekeninguittreksels

Uw CFD Forex rekeninguittreksels Uw CFD Forex rekeninguittreksels Waar vind ik mijn dagelijkse uittreksels? De juiste gegevens selecteren Het uittreksel interpreteren Alternatieve rapporten en statistieken WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg,

Nadere informatie

3. Welk kanaal in de VHF-band wordt gebruikt voor schip-schip alarmering? 2 a. 70. b. 67. c. 13.

3. Welk kanaal in de VHF-band wordt gebruikt voor schip-schip alarmering? 2 a. 70. b. 67. c. 13. Proefexamen Marcom-B module GMDSS U bent geslaagd voor het examen Module GMDSS als u tenminste 28 van de 40 punten heeft behaald. Het aantal te behalen punten is in de rechter kantlijn vermeld. Naast deze

Nadere informatie

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010 1. Dek CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010 STCW 95: Opleidingen begonnen vóór 1/7/2013 STCW 2010: Opleidingen begonnen na 1/7/2013 II/1 (officer in charge of a navigational watch) II/1 (officer

Nadere informatie

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1 Andere Dimmers / Other Dimmers Inhoud / Contents - Overige Dimmers / Other Dimmers 5 mini-spotmat klantenspecificatie / Custom Special 5-2 5-4 5-6 elpo_074 rev. 08/03 5-1 mini mini-spotmat De mini-spotmat

Nadere informatie

VTS, een uitdagende toekomst

VTS, een uitdagende toekomst VTS, een uitdagende toekomst Opleiding & Training Arne Wolters 23 april 2010 VesselTrafficService (IMO/CCR/IALA) (Scheepvaartverkeerdienstverlening) Service implemented by a Competent Authority to improve

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0078 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer betonschroef ULTRACUT FBS II 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Korpsschepen 1 Scheepshuid vanaf de waterlijn tot aan de d 2 Dekhuis/huizen, luikhoofden en masten 3 Schoorsteen 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 T/U

Nadere informatie

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS WWW.KNOKKEYACHTS.BE NEW COLORS - Water resistant Italian Leather Seat covers available in Orange, Marineblue and beige - Combine it with white or grey orca safety tube (ice white/artic grey, black and

Nadere informatie

Leidraad maritieme simulator. Datum Januari 2014 Status Versie: 3

Leidraad maritieme simulator. Datum Januari 2014 Status Versie: 3 maritieme simulator Datum Januari 2014 Status Versie: 3 maritieme simulator, januari 2014 Pagina 2 van 19 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van deze leidraad 4 1.3 Gevolgde werkwijze 4 2 Definities

Nadere informatie

Port State Control Voorkomen van deficie nties

Port State Control Voorkomen van deficie nties MIWB Port State Control Voorkomen van deficie nties Onderzoeksrapport B.J.P. Oosterhaven West Terschelling 2014 1. Voorwoord In het vierde jaar van de opleiding maritiem officier moet er een verdiepend

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0079 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer injectiesysteem fischer FIS EM 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Verslag Minder PSC aanhoudingen Nederlandse Schepen

Verslag Minder PSC aanhoudingen Nederlandse Schepen Verslag Minder PSC aanhoudingen Nederlandse Schepen Auteur: Berend Stolk Klas: SBK 5 Module: Vrije EC s opdracht Opleiding: Scheepsbouwkunde Opdrachtgever: Kenniscentrum Maritieme Techniek Begeleider:

Nadere informatie

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010 1. Dek CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010 STCW 95: Opleidingen begonnen vóór 1/7/2013 STCW 2010: Opleidingen begonnen na 1/7/2013 II/1 (officer in charge of a navigational watch) II/1 (officer

Nadere informatie

Defensie Pijpleiding Organisatie

Defensie Pijpleiding Organisatie Defensie Pijpleiding Organisatie Licence to Operate Kennistafel Buisleidingen Daniëlla Jansen 4 november 2012 Doelstelling Kennis maken met Defensie Pijpleiding Organisatie Wat, wat, waarom DPO Geschiedenis

Nadere informatie

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010 CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010 1. Dek STCW 95: Opleidingen begonnen vóór 1/7/2013, en relevante vaartijd (CTRB) gestart vóór 1/1/2017 II/1 (officer in charge of a navigational watch)

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Beenhakkervletten 1 Dolboord en berghout 2 Boeisel 3 Binnenzijde 1 T/U 12050 50410 HEMPALIN PRIMER (Red) 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 F/C 52140

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Delfzijl,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Delfzijl, Nummer archiefinventaris: 2.12.45 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Delfzijl, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

UAV s voor veiligheid. Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium

UAV s voor veiligheid. Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium UAV s voor veiligheid Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium Onderwerpen 3i UAV project Haven van Rotterdam Waarom deelname aan 3i? Scenario s 2 Interreg 2Seas program Cross

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B Explosion safety instructions (Ex) (EN) ISC230B is approved for use outside the explosion-hazardous

Nadere informatie

Overtref uw maximale potentie. Kies uw My Fruit module

Overtref uw maximale potentie. Kies uw My Fruit module Overtref uw maximale potentie Kies uw My Fruit module Van Amerongen specializes in CA technology for storing fruit and vegetables. With over 40 years of experience in building & controlling CA stores,

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC. IIA congres 2017

The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC. IIA congres 2017 The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC 1 Waarom is Robotics Process Automation belangrijk voor u? How susceptible are jobs to automation? # Job title 4. Financial accounts manager 97.6% 8. Book-keeper,

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie.

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. De PROFINET, PROFIBUS & IO-Link dag 2012 Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. Jaap Westeneng Product Manager Asset Management Praktijkcase

Nadere informatie

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader.

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader. HYDROMAX 150 De BRANDSTOFCEL acculader. Gebruikershandleiding VOORWOORD Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de Hydromax 150-brandstofcel van Dynad International BV. Wij wensen u veel gemak van uw portable

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL PRESTATIEVERKLARING Nr. 0072 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: injectiesysteem fischer FIS V 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Lijm anker te gebruiken in beton Beoogd gebruik Voor bevestigen

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Maritiem waterbouwer

Landelijke Kwalificaties MBO. Maritiem waterbouwer Landelijke Kwalificaties MBO Maritiem waterbouwer Sector: Waterbouw Branche: Transport en logistiek Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel B: De kwalificaties

Nadere informatie

BEVESTIGINGSBEUGEL RVS

BEVESTIGINGSBEUGEL RVS BEVESTIGINGSBEUGEL RVS TOEPASBAARHEID FP-100, FP-200 en FP-500 19 PCSU / FP-200 19 Patch Cabinet Safety Unit FP-200/A2 Benodigde stroom 230V FirePro inside FP-200 Inhoud blusstof 164 gram effectief Detectie

Nadere informatie

Is uw schip klaar voor de toekomst?

Is uw schip klaar voor de toekomst? BINNENVAART Is uw schip klaar voor de toekomst? Voldoen aan CCR II Normering Reduceren van operationele kosten en milieu footprint PART OF BLUECO GROUP De betaalbare route naar CCR II normering De toekomstige

Nadere informatie

Brokers vision. VAT exempt. This big Tjalk is equiped well for living abord 1 / 12. Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest)

Brokers vision. VAT exempt. This big Tjalk is equiped well for living abord 1 / 12. Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Maastricht (pays Bas du Sud) Pont de Présentation Briare le Canal (France 45) www.courtierdebateaux.fr info@ courtierdebateaux.fr Tjalk 225.000 VAT exempt

Nadere informatie

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education FOREIGN LANGUAGE DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One No Additional Materials are required. 1

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers.

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers. Bifid cipher The bifid cipher is one of the classical cipher techniques that can also easily be executed by hand. The technique was invented around 1901 by amateur cryptographer Felix Delastelle. The cipher

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Over stekkeren en sjorren, sweepen en tremmen

Over stekkeren en sjorren, sweepen en tremmen Over stekkeren en sjorren, sweepen en tremmen Een inspectieproject naar fysieke belasting in de Nederlandse Zeehavens, september - december 2007 en naar oplossingen om fysieke overbelasting te verminderen

Nadere informatie

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Missie Veiligheid Vlotheid Milieu OESO rapport (13/5) R dam en A dam: de havens dienen het milieu en leefklimaat te verbeteren 2 SECA Noordzee en Baltic

Nadere informatie

SPACELIFT MC 2500 TR. The Power of Tomorrow

SPACELIFT MC 2500 TR. The Power of Tomorrow SPACELIFT MC 2500 TR The Power of Tomorrow 2011 Max. Loadmoment: 250 tm Max. Capacity: 40t Max. Radius: (2t) 48 m Main boom: 18,3m Jib: 56m luffing jib SPACELIFT MC2500 TR 2 Technical information Engine

Nadere informatie

Exposure scenarios, condities en beheersmaatregelen bepaald met ART. Hans Marquart/Selma Dieperink

Exposure scenarios, condities en beheersmaatregelen bepaald met ART. Hans Marquart/Selma Dieperink Exposure scenarios, condities en beheersmaatregelen bepaald met ART Hans Marquart/Selma Dieperink Inhoud Even opfrissen: Exposure Scenario ART Laat eens zien, zo n ART-work! Wat moet ik hiermee? Hoe komen

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Inspectie gasdetectiebeveiliging Pagina 2/6 De Vereniging van

Nadere informatie