MARINE ENGINEERING. Opdracht 1.1. Kennismaken met de Machine-installatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARINE ENGINEERING. Opdracht 1.1. Kennismaken met de Machine-installatie"

Transcriptie

1 MARINE ENGINEERING Opdracht 1.1. Kennismaken met de Machine-installatie 3

2 IGO2C-4 Opdrachten: Familiarisatie Opdracht 1.1: Kennismaken met de machine-installaties Inleiding: Wat vindt men aan machine-installaties in de machinekamer en elders in het schip? Wat is het doel van de machines, apparatuur en systemen die men tegenkomt en hoe werken ze? In deze opdracht zal de stagiaire zich oriënteren op de inrichting van de machinekamer en overige technische installaties van het schip. Hij kan deze plaatsen en benoemen. Doel: De stagiaire: Kennis laten maken met de machines, apparatuur en systemen die in de machinekamer en daar buiten aan boord aanwezig zijn en deze kunnen plaatsen en benoemen. Een beeld laten krijgen van de installaties, hun technische specificaties en hun onderlinge samenhang. Op de juiste manier kunnen laten opzoeken en/of uitlezen van de installatieparameters. Opdracht: Onderzoek welke machines, apparatuur en systemen zich in de machinekamer en elders aan boord bevinden. Kijk op de naamplaatjes in de machinekamer en daarbuiten en zoek de resterende gegevens op in de diverse manuals en scheepstekeningen (bv. algemeen plan) die als hard copy en digitaal zijn opgeslagen aan boord. Benoem deze zaken in het Nederlands (zie voorbeeld) PROPULSION PLANT Main engines: 1. manufacturer 2. type 3. number of cylinders 4. cylinder bore 5. piston stroke 6. power output 7. number of cylinders 8. 2 or 4 stroke process 9. highest and lowest 10. number of revolutions 11. kind of fuel 12. compression pressure 4

3 13. maximum combustion pressure 14. lubricating oil pressure at delivery pump 15. specific fuel consumption 16. method of starting Reduction gear: 1. type of reduction 2. reduction rate to propulsion shaft 3. reduction rate to shaft generator MANOEUVRING PLANT Propellers: 1. controllable pitch propellers 2. mark 3. number of blades 4. right/left handed Thrusters: 1. number 2. location 3. mark, type 4. type of drive 5. maximum electrical 6. power consumption 7. maximum output power 8. location of controls Steering gear: 1. manufacturer 2. type Rudders: 1. type 2. max. rudder angle AUXILIARY SYSTEMS Prime movers of generators: Diesel engine: 1. manufacture 2. number of cylinders 3. type 4. power output 5. number of revolutions 6. 2 or 4 stroke process 7. type of fuel 8. engine starting 5

4 9. equipment 10. maximum compression pressure 11. maximum combustion pressure 12. specific fuel consumption Emergency diesel generator: 1. manufacture 2. 2 or 4 stroke process 3. power output 4. way of starting 5. number of revolutions Auxiliary boilers: 1. number 2. working principle 3. manufacturer/type 4. working pressure 5. capacity ELECTRICAL PLANT Generators: 1. number 2. manufacturer/type 3. voltage 4. frequency 5. power Shaft generators: 1. number 2. manufacturer/type 3. voltage 4. frequency 5. power Emergency generator: 1. number 2. manufacturer/type 3. voltage 4. power Battery sets: 1. number 2. type 3. voltage 6

5 Maak onderscheid tussen: Het hoofdbedrijf (voortstuwing hoofdmotor(en), reductiekast en verzorgingssystemen voor het hoofdbedrijf, etc.) Het hulpbedrijf (hulpmotoren, generatoren en verzorgingssystemen voor het hulpbedrijf) Het elektrisch bedrijf (generatoren, hoofdstroomsysteem en hoofdschakelbord) Het hotelbedrijf (machines, apparatuur en systemen voor de leefbaarheid aan boord, zoals sanitairsystemen, ventilatie A.C., proviandkoeling etc) Het ladingbedrijf (machines en apparatuur voor ladingbehandeling zoals pompsystemen, ballastsystemen, lading, koel- en vriesinstallaties, hydrauliek systemen voor ladingbehandeling etc) Het manoeuvreerbedrijf (stuurmachine, thrusters, C.P.P. etc) Het noodbedrijf (noodstroomvoorziening etc) Controle en bewakingssystemen (controle en bewaking machinekamer, controlekamer, schakelapparatuur, telegraaf en communicatieapparatuur, machinealarmering, brandalarmeringssystemen, etc) Veiligheidssystemen (brandblussysteem, lenssystemen, noodstoppen, waterdichte deuren flaps en dampers, etc) Het tankenplan (een overzicht waar zich alle tanken aan boord bevinden) Product: Plattegronden (in potlood met tekengereedschap of computertekenprogramma, dus niet uit de hand) van het schip, machinekamer en andere technisch ruimtes, te beginnen op de plaat (op het laagste niveau) waarin de diverse machinerieën en apparatuur zijn opgenomen en genummerd. Geef in een aparte legenda van elk onderdeel de juiste naam een korte omschrijving van de functie en parameters (als boven). Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er een totaal overzicht wordt gegeven. In dit verslag moeten minimaal de volgende onderwerpen naar voren komen: Hoofdmotoren Hulpmotoren Generatoren Separatoren Compressoren Warmtewisselaars Filters Ketels Verdampers Controlekamer en hoofdschakelbord. Pompen Hydrauliekaggregaten Stuurmachines Schroefassen Reductiekasten (Dag)tanken 7

6 Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het TRB de volgende taken worden afgetekend, mits deze zijn uitgevoerd. Shipboard familiarization, pagina 24. Safety and emergency procedures (continued). Marine engineering: 5.1 Use English engineering publications, operational manuals and fault finding instructions. Gebruik Engelstalige publicaties, handleidingen en instructies voor storing zoeken. Task/Duty: List English publications or manuals you have used (continued). Maak een lijst van alle Engelse publicaties en handleidingen die u heeft gebruikt: 8

7 Opdracht 1.2. Leiding schema s 9

8 Opdracht 1.2: Leidingschema s Inleiding: Op een schip vindt men heel veel leidingsystemen die de verschillende machineinstallaties voorzien van de nodige (vloei)stoffen (zoals brandstof toevoer, smeerolie, koeling, afvoer etc.) die nodig zijn voor de werking van de verschillende processen. Deze leidingsystemen worden veelal weergegeven door middel van leidingschema s. Dit wordt gedaan omdat in één oogopslag vaak niet te zien is hoe een systeem in elkaar zit en bediend moet worden. Een schema is dus een eenvoudige voorstelling van een leidingsysteem uit de praktijk. Het laat zien hoe de diverse componenten verbonden zijn en wat de bedieningsmogelijkheden zijn. Het geeft dus inzicht in het systeem. Een werktuigkundige moet vanzelfsprekend al deze schema s kennen om de machinekamerinstallatie feilloos te kunnen bedienen en in geval van nood de juiste handelingen te kunnen verrichten. Doel: De stagiair: Een beeld te laten krijgen van en vertrouwd te laten raken met de diverse systemen aan boord. Te leren hoe de diverse systemen werken en bediend dienen te worden, ook in een noodsituatie. Inzicht te geven in de onderlinge samenhang van de verschillende systemen aan boord. Opdracht: Teken in overleg met de trainingofficer de leidingschema s van de hieronder opgegeven systemen. Leidingschema s van: 1. Brandstofopvoersysteem vanaf de settlingtank tot aan de motoren inclusief, de brandstofreinigers. 2. Brandstoftrim en bunkersysteem vanaf het bunkerstation naar de bunkertanks tot aan de settlingtank. 3. Smeeroliesysteem van de hoofdmotor en hulpmotoren, inclusief de smeeroliereinigers. 4. Zoetkoelwatersysteem (HT en LT). 5. Zeekoelwatersysteem. 6. Lenssysteem compleet met bilgewatertank, sludgetank, lenswaterreiniger en noodlenssysteem. 7. Ballastsysteem. 8. Startluchtsysteem (tot de hoofdstartluchtafsluiter aan de motor(en). 9. Thermisch oliesysteem. 10

9 Loop deze systemen zoveel mogelijk zelf na in de machinekamer. Indien je een schema wilt gaan maken moet je eerst alle in het systeem voorkomende componenten (machines, filters, koelers, heaters, tanks, thermostaten, afsluiters en andere appendages, etc.) op papier zetten. Zet deze componenten zodanig op papier dat dit de werkelijkheid benadert, teken dan de leidingen tussen de componenten. Vergeet hierbij niet de diverse afsluiters, thermostaten en andere appendages aan te geven in het schema. Geef ook de stromingsrichting in het schema aan met pijlen. Gebruik zoveel mogelijk de officiële systeemsymbolen. Teken de componenten niet te dicht op elkaar. Nummer de componenten. Maak een legenda of stuklijst van de symbolen en de componenten. Verklaar het doel (wat?) en de functie (waarom?) van de componenten in het schema. Het schema moet zó worden dat een ander persoon dit schema kan lezen en kan volgen. Het schema moet de werkelijkheid van de machinekamer weergeven. Product: De leidingschema s met bijbehorende legenda van de componenten en appendages met verklaring van doel en functie. Een voor je medestudenten korte presentatie van de nagelopen schema s waarin de volgende zaken dienen te worden aangegeven: 1. Een uitleg van het systeem aan de hand van het getekende schema met bijbehorende legenda van de componenten en appendages. 2. Eisen die aan de uitvoering van het systeem worden gesteld (SOLAS/MARPOL). 3. De wijze van aandrijving van de werktuigen en afsluiters in het systeem. 4. Welke componenten duplo uitgevoerd zijn en waarom. 5. De capaciteit van de in het systeem voorkomende tanks. Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het TRB de volgende taken worden afgetekend mits deze zijn uitgevoerd. Marine engineering: 6.2 Operate main and auxiliary machinery. Bedien de hoofd- en hulpwerktuigen. Task/Duty: Sketch in diagrammatic form, the main systems as appropriate for your ship for the main engine Teken, blokschematisch, de hoofdsystemen zoals die van toepassing zijn voor uw schip van de hoofdmotor. 11

10 Task/Duty: Sketch, in diagrammatic form, the main systems as appropriate for your ship for the auxiliary engines. Teken, blokschematisch, de hoofdsystemen zoals die van toepassing zijn voor uw schip van de hulpmotoren. Task/Duty: Sketch, in diagrammatic form, the main systems as appropriate for your ship for the auxiliary equipment. Teken, blokschematisch, de hoofdsystemen zoals die van toepassing zijn voor uw schip, van de hulpwerktuigen. Task/Duty: Sketch, in diagrammatic form, the main systems as appropriate for your ship for the auxiliary boiler and/or waste heat boiler. Teken, blokschematisch, de hoofdleidingsystemen zoals die van toepassing zijn voor uw schip van de hulpketel en de uitlaatgassenketel. Marine engineering: 7.1 Plan the operations of auxiliary, piping systems and service plants. Plan de opstartprocedure van hulpwerktuigen en de daarbij behorende leidingsystemen en bedieningsinstallatie. Task/Duty: Make the ballast water system operational. Maak het ballastwatersysteem operationeel. Task/Duty: Make up the bilge system operational. Maak het lenssysteem operationeel. Task/Duty: Sketch a pipe system of the fuel oil bunker system. Teken een leidingschema van het brandstofbunkersysteem. Marine engineering: 7.2 Operate the systems for bilge, fuel, ballast, MARPOL equipment and cargo pumping. Bedien en bestuur de systemen voor lens, brandstof, ballast, MARPOL-uitrusting en ladingpompen. Task/Duty: Demonstrate the emergency provision for emptying bilges in the event of flooding. Toon aan op de hoogte te zijn van de werking van de noodvoorzieningen voor het leegpompen van de lensputten in geval dat het schip water maakt. NB. Aanbeveling: een stagiaire kan dit product opleveren, met de volgende aanvulling: Het onderzoeken van twee van bovenstaande leidingsystemen, bestaande uit Tekening van de schema s met gebruik van de juiste symbolen behorende bij de schema s (kleppen, afstands- of noodbediening en andere voorzieningen) De plaats van druk-, ontlastkleppen, breekplaten, aftappen en ontluchtingspijpen. Een beschrijving van de systemen en de noodzaak van de toegepaste appendages. 12

11 Door het leveren van deze aanvulling heeft de stagiair dan tevens voldaan aan de projectopdracht uit het OTRB Projectwork, section 5 : Projects engine room department, 1. Pipe systems. 13

12 14

13 Opdracht 1.3. De opwekking en verdeling van elektrische energie aan boord 15

14 Opdracht 1.3: De opwekking en verdeling van elektrische energie aan boord. Inleiding: Een schip kan niet varen zonder elektrische energie. Elektrische energie wordt aan boord hoofdzakelijk opgewekt door een generator. Een generator kan worden aangedreven met een eigen dieselmotor, stoom- of gasturbine of via een aftakking op de reductiekast (PTO = power take off) van de hoofdmotor. Dit noemen we dan een asgenerator. De opgewekte elektrische energie zal nu via een netwerk verdeeld moeten worden naar alle verbruikers. Over het algemeen worden deze netwerken uitgevoerd als parallelle netwerken, dat wil zeggen dat de verbruikers parallel aan het net geschakeld zijn. Ook de generatoren welke de elektrische energie moeten leveren kunnen, afhankelijk van de energiebehoefte, parallel aan dit netwerk geschakeld worden. Om er nu voor te zorgen dat de elektrische energievoorziening aan boord zijn continuïteit behoudt, de bediening van het netwerk onder alle omstandigheden veilig is voor het bedienend personeel en geen schade aan het netwerk of verbruikers kan opleveren, zijn de hoofdschakel- en bewaakfuncties van het netwerk verenigd in een hoofdschakelbord. Omdat elektrische energie van cruciaal belang is voor het behoud van een veilige vaart en de zeewaardigheid van een schip, is ieder schip tevens uitgerust met een noodstroomnetwerk, dat onafhankelijk van het hoofdstroomnetwerk moet kunnen werken en automatisch in dienst moet treden wanneer het hoofdstroomnetwerk om één of andere reden uitvalt. Dit noodstroomnetwerk voedt dan alleen de meest essentiële verbruikers. Doel: De stagiair: Inzicht te laten krijgen in de elektrische energieopwekking en distributie naar de verbruikers aan boord. Inzicht te laten krijgen in de verschillende schakelmogelijkheden en deze toe te passen. Inzicht te laten krijgen in de verschillende hoofdbeveiligingen van het hoofdschakelbord en elektrische netwerk aan boord. Inzicht te laten krijgen in de noodstroomvoorziening, het noodschakelbord en deze laatstgenoemde te kunnen bedienen. Bekend te maken met de verschillende veiligheidsmaatregelen en werkprocedures ten aanzien van het bedienen van krachtstroominstallaties aan boord van schepen inclusief een black-out situatie. Opdracht: Schrijf de kenplaatgegevens van de generatoren op. Teken schematisch het elektrische schema vanaf de generatoren tot aan de einduitgangen (one line diagram) met in een aparte legenda vermelding van: - De hoofd stroomverbreker - De verbindingen met noodschakelbord 16

15 - De hoofdbeveiligingen (maximale stroom, terugwatt, lage frequentie) - De transformatoren - De zekeringen - De stuurstroom - De walaansluitingen - De belasting naar elk werktuig (verbruiker) - Het type gebruikte motor - Het type start-/aanloopschakeling (ster/driehoek) Beschrijf aan de hand van bovenstaand schema alle mogelijk verschillende schakelmogelijkheden voor: havenbedrijf, manoeuvreerbedrijf, zeebedrijf en noodbedrijf. Laat aan de hand van bovenstaand schema en ter plekke aan de trainingofficer of officier van de wacht zien hoe de volgende beveiligingen te resetten zijn: - maximale stroom - terugwatt - lage frequentie Laat aan de hand van bovenstaand schema en ter plekke aan de trainingofficer of officier van de wacht zien: 1. Waar zich de apparatuur in het schakelbord bevindt en welke veiligheidsmaatregelen bij onderhoud genomen dienen te worden. 2. Hoe aardfouten worden gesignaleerd en hoe deze te voorkomen zijn. Laat aan de hand van bovenstaand schema aan de trainingofficer of officier van de wacht zien waar de noodstroomvoorziening van het schip zich bevindt en hoe deze werkt. Demonstreer hierbij tevens hoe te handelen tijdens een black-out. Bedien nu, alleen met goedkeuring van de trainingofficer of officier van de wacht, het noodschakelbord. Volg hierbij zijn orders en aanwijzingen nauwgezet op. Laat aan de hand van bovenstaand schema en ter plekke aan de trainingofficer of officier van de wacht zien welke procedures voor het opdelen van het hoofdschakelbord in geval van een schakelbordbrand in acht genomen dienen te worden. Teken en beschrijf een besturingssysteem van een generator. Laat dit controleren door de trainingofficer of officier van de wacht en maak een afspraak voor het uitvoeren van de volgende handelingen: 1. Het assisteren bij een routinecontrole en beproevingen van het elektronische besturingssysteem van de generator. 2. Het hierbij controleren of alle bedieningen naar behoren werken. 3. Het voorbereiden op het handmatig en op afstandsbediening starten van een generator. 4. Het uitvoeren van controles vóór het starten van deze generator. 5. Het starten, op toeren brengen, synchroniseren en belasten van deze generator. o o o o Bovenstaande handelingen (1t/m5) tevens uitvoeren voor de asgenerator en noodgenerator. De belasting verdelen tussen parallel draaiende generatoren. De generatoren overnemen op handbediening. Een aggregaat stoppen en uitschakelen. 17

16 o Neem tijdens haven- en zeebedrijf de meetgegevens op als beschreven in het product en beantwoord bijgevoegde vragen. Product: De gegevens van de kenplaten van de volgende machines: Kenplaat Dieselgenerator I Spanning [V] Stroom [A] Vermogen [kva] Frequentie [Hz] Toerental [omw/min] Dieselgenerator II Dieselgenerator III Asgenerator Noodgenerator Een tekening van het elektrische schema vanaf de generatoren tot aan de einduitgangen (one line diagram) met legenda als gegeven in de opdracht. Een beschrijving aan de hand van het one line diagram van alle mogelijk verschillende schakelmogelijkheden voor: havenbedrijf, manoeuvreerbedrijf, zeebedrijf en noodbedrijf. Een schematische tekening en beschrijving van een besturingssysteem van een generator. Meetgegevens tijdens havenbedrijf en tijdens zeebedrijf: Haven Spanning [V] Frequentie [Hz] Stroom [A] Vermogen [kw] Blindvermogen [kvar] Zee Beantwoord de volgende vragen: Zeebedrijf: 1. Hoeveel vermogen is er gemiddeld nodig tijdens zeebedrijf? 2. Waardoor kan het gevraagde vermogen per reis verschillen? 3. Welke generator/generatoren leveren tijdens zeebedrijf dit vermogen? 4. Hoe kunnen de generatoren geschakeld worden? Havenbedrijf: 5. Hoeveel vermogen is er gemiddeld nodig tijdens havenbedrijf? 6. Waardoor kan het gevraagde vermogen per situatie verschillen? 18

17 7. Welke generator/generatoren leveren tijdens havenbedrijf dit vermogen? 8. Hoe kunnen de generatoren geschakeld worden? Manoeuvreerbedrijf: 9. Hoeveel vermogen is er gemiddeld nodig tijdens manoeuvreren? 10. Waardoor kan het gevraagde vermogen per situatie verschillen? 11. Welke generator/generatoren leveren tijdens manoeuvreer bedrijf dit vermogen? 12. Hoe kunnen de generatoren geschakeld worden? Walspanning: 13. Wanneer krijgt het schip spanning van de wal? Noodbedrijf: 14. Hoeveel vermogen kan de noodgenerator leveren? 15. Wat kan er gevoed worden met de noodgenerator? Poolparen: 16. Bereken van elke generator het aantal poolparen. Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het OTRB de volgende taken worden afgetekend, mits deze zijn uitgevoerd. Marine engineering: 3.1 Locate and interpret relevant manuals including electrical and electronic control diagrams. Zoek en interpreteer de relevante handleidingen inclusief elektrische en elektronische schema s. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of switchboard and console layout and location of controllers. Toon kennis aan met betrekking tot de indeling en het functioneren van het schakelbord, bedieningsconsole en de locatie van de bijbehorende besturingssystemen. Task/Duty: Operate the emergency switchboard. Bedien het noodschakelbord. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of the procedure to split board in case of switchboard fire. Toon uw kennis aan met betrekking tot de procedures voor het opdelen van het schakelbord in geval van een schakelbordbrand. 19

18 Marine engineering: 4.3 Respond to black-out and emergency situations. Reageer op een black-out en een noodsituatie. Task/Duty: Knows how to act during a black-out. Weet hoe te handelen tijdens een black-out. Marine engineering: 4.4 Change over from remote-automatic to local control of all systems. Neem de geautomatiseerde besturing van alle systemen over op handbediening ter plaatse. Task/Duty: Change over to the stand-by system for generators. Neem de generatoren over op handbediening. Electrical, electronic and control engineering: 1.1 Locate and use relevant manuals, drawings, diagrams and instructions. Vind en gebruik de benodigde handleidingen, tekeningen, schema s en voorschriften. Task/Duty: Assist with routine checks and tests on electronic control systems. Assisteer bij routine controles en beproevingen van elektronische besturingssystemen. Task/Duty: Sketch a diagrammatic arrangement of the electrical distribution system from generator to final outlets indicating: Main circuit breakers Emergency switchboard connections Trips (over current, reverse power, low frequency) Transformers Fuses Supply voltages Shore connections Loads to each piece of equipment The type of motor used The type of motor starter used Teken schematisch het elektrische schema vanaf de generator tot aan de einduitgangen met vermelding van: Hoofd stroomverbreker Verbindingen met noodschakelbord Beveiligingen ( maximale stroom, terugwatt, lage frequentie) Transformatoren Zekeringen Stuurstroom Walaansluitingen Belasting naar elk werktuig Het type gebruikte motor Het type start/aanloop schakeling 20

19 Task/Duty: Sketch and describe a system of control. Teken en beschrijf een besturingssysteem. Electrical, electronic and control engineering: 1.2 Prepare for starting, parallelling and change-over of alternators or generators. Voorbereiden op het starten, parallel schakelen en overschakelen van generatoren. Task/Duty: Prepare for starting in manual and remote modes. Voorbereiden op het handmatig starten en op afstandbediening. Task/Duty: Carry out post start up checks. Uitvoeren van controles vóór het starten. Task/Duty: Check that all controls are functioning correctly. Controleren of alle bedieningen naar behoren werken. Task/Duty: Demonstrate knowledge of trips and how to reset for: over current. Toon aan op de hoogte te zijn van de volgende beveiligingen en hoe te resetten: maximale stroom. Task/Duty: Demonstrate knowledge of trips and how to reset for: reverse power. Toon aan op de hoogte te zijn van de volgende beveiligingen en hoe te resetten:terugwatt Task/Duty: Demonstrate knowledge of trips and how to reset for: low frequency. Toon aan op de hoogte te zijn van de volgende beveiligingen en hoe te resetten:lage frequentie. Electrical, electronic and control engineering: 1.3 Start, couple and change over generators. Starten, koppelen en overschakelen van generatoren. Task/Duty: Start up, run up to speed, use parallelling procedures and put on load, including shaft generators and emergency generators. Starten, op toeren brengen, synchroniseren en belasten inclusief asgeneratoren en noodgeneratoren. Task/Duty: Adjust the load share of machines running in parallel. Belasting verdelen tussen parallel draaiende generatoren. Task/Duty: Remove the load from a machine running in parallel, stop and secure machine. Belasting van een parallel geschakelde generator naar nul terugregelen en ontkoppelen. 21

20 Task/Duty: Stop and shut down a set. Aggregaat stoppen en uitschakelen. Maintenance and repair: 1.8 Undertake maintenance and repair to electrical equipment. Uitvoeren van onderhoud en reparaties aan elektrische werktuigen. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of switchboard instrumentation and safe working practices associated with its maintenance. Toon aan op de hoogte te zijn van de apparatuur in het schakelbord en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen bij onderhoud. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of earth faults and how to avoid them. Toon aan op de hoogte te zijn van aardfouten en hoe deze te voorkomen. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of the vessel's emergency power requirements. Toon aan op de hoogte te zijn van de noodstroomvoorziening van het schip. Projectwork section 5. Projects engine room department Electricalsystems. Elektrische systemen. Task/Duty: b) Describe the procedure for paralleling the ship s alternators or generators. Explain how load sharing is affected. Beschrijf de werkwijze van het synchroniseren van generatoren. Verklaar hoe de belasting verdeling wordt beïnvloed. NB. De stagiaire mag er voor kiezen bij het product een beschrijving van het synchroniseren toe te voegen van generatoren met daarbij een verklaring hoe de belasting wordt verdeeld als aanvulling op de handelingen van de opdracht en als hierboven beschreven. Hij/zij heeft dan tevens voldaan aan de projectopdracht uit het OTRB: Projectwork section 5 Projects engine room department 4. Electrical systems) Describe the procedure for parallelling the ship s alternators or generators. Explain how load sharing is affected. 22

MARINE ENGINEERING. Opdracht 2.1. Machinekamer klaarmaken voor vertrek

MARINE ENGINEERING. Opdracht 2.1. Machinekamer klaarmaken voor vertrek MARINE ENGINEERING Opdracht 2.1. Machinekamer klaarmaken voor vertrek 23 IGO2C-4 Opdrachten: Machine bedrijven Opdracht 2.1: Machinekamer klaarmaken voor vertrek Inleiding: In de vorige opdrachten hebben

Nadere informatie

MARINE ENGINEERING. Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf.

MARINE ENGINEERING. Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf. MARINE ENGINEERING Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf. 43 IGO2C-4 Opdracht: Wachtlopen Opdracht 3.1: Wachtlopen tijdens zeebedrijf Inleiding: Je bent gedurende je tijd aan boord in de machinekamerwacht

Nadere informatie

MARINE ENGINEERING. Opdracht 7.1. Opsporen en verhelpen van aardfouten

MARINE ENGINEERING. Opdracht 7.1. Opsporen en verhelpen van aardfouten MARINE ENGINEERING Opdracht 7.1. Opsporen en verhelpen van aardfouten 185 IGO2C-4 Opdrachten: Onderhoud elektrische installaties Algemeen: Onderhoud aan de elektrische installatie of onderdelen daarvan

Nadere informatie

MARINE ENGINEERING. Opdracht 6.1. Seperatoren (HFO, MDO, LO.)

MARINE ENGINEERING. Opdracht 6.1. Seperatoren (HFO, MDO, LO.) MARINE ENGINEERING Opdracht 6.1. Seperatoren (HFO, MDO, LO.) 129 IGO2C-4 Opdrachten: Onderhoud installaties Algemeen: Onderhoud aan de machine-installatie of onderdelen daarvan zijn aan boord vaak opgehangen

Nadere informatie

MARINE ENGINEERING. Opdracht 4.1. Lensoperaties. Controlling the operation of the ship

MARINE ENGINEERING. Opdracht 4.1. Lensoperaties. Controlling the operation of the ship MARINE ENGINEERING Opdracht 4.1. Lensoperaties 57 IGO2C-4 Opdrachten:Systemen operationeel Opdracht 4.1: Lensoperaties Inleiding: De stagiair is gedurende de tijd die hij/zij aan boord is in een machinekamer

Nadere informatie

Dynamic S Steeringgear

Dynamic S Steeringgear Dynamic S Steeringgear De Dynamic S stuursystemen zijn speciaal bedoeld voor commerciële vaartuigen, waarbij stuurcomfort, levensduur en efficiëntie voorop staan. De systemen komen vanwege hun revolutionaire

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie

Jachtbouw in Nederland. Ronno Schouten Feadship / Studio de Voogt

Jachtbouw in Nederland. Ronno Schouten Feadship / Studio de Voogt Ronno Schouten Feadship / Studio de Voogt Feadship Feadship Feadship sinds 1949 een samenwerkingsverband van: Scheepswerf Koninklijke De Vries Scheepsbouw en dochterbedrijven Scheepswerf Royal Van Lent

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Kerntaak 3: OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen)

Kerntaak 3: OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen) Kerntaak 3: OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen) Werkproces 3.1: Marine engineering at the operational level De scheepswerktuigkundige kleine

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Brokers vision. VAT exempt

Brokers vision. VAT exempt Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Maastricht (pays Bas du Sud) Pont de Présentation Briare le Canal (France 45) www.courtierdebateaux.fr info@ courtierdebateaux.fr platbodem 99.000 VAT exempt

Nadere informatie

POWER MANAGEMENT SYSTEM

POWER MANAGEMENT SYSTEM ABSTRACT This research contains the details, function and possibilities of improvement of the Power Management System (PMS) of the mv Azoresborg. POWER Vincent van Wolferen Wagenborg / MIWB MANAGEMENT

Nadere informatie

Leidraad maritieme simulator. Datum Januari 2014 Status Versie: 3

Leidraad maritieme simulator. Datum Januari 2014 Status Versie: 3 maritieme simulator Datum Januari 2014 Status Versie: 3 maritieme simulator, januari 2014 Pagina 2 van 19 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van deze leidraad 4 1.3 Gevolgde werkwijze 4 2 Definities

Nadere informatie

Seminar Aandrijftechniek voor Offshore HYBRID PROPULSION. De Graaf Aandrijvingen BV Eddo Cammeraat Directeur Eigenaar

Seminar Aandrijftechniek voor Offshore HYBRID PROPULSION. De Graaf Aandrijvingen BV Eddo Cammeraat Directeur Eigenaar Seminar Aandrijftechniek voor Offshore HYBRID PROPULSION De Graaf Aandrijvingen BV Eddo Cammeraat Directeur Eigenaar Introductie De Graaf Aandrijvingen BV Regelgeving Emissies Scheepvaart Principe Hybrid

Nadere informatie

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs TNO Bouw Centre for Mechanical and Maritime Structures (CMC) Leo de Vries, M.Sc. Hans van Vugt, M.Sc. Hr. Ms. Rotterdam L.deVries@bouw.tno.nl Stichting

Nadere informatie

Opgaven elektrische machines ACE 2013

Opgaven elektrische machines ACE 2013 Opgaven elektrische machines ACE 2013 1a. Geef de relatie tussen koppel en stroom bij een gelijkstroommachine 1b. Geef de relatie tussen hoeksnelheid en geïnduceerde spanning van een gelijkstroommachine

Nadere informatie

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen Blad 1 voldoet momenteel op onderstaande wijze aan de CCR eisen Bij eerstvolgende verlenging wel niet nvt weet niet mogelijk onmogelijk weet niet minimaal maximaal 1 Brandkleppen op alle openingen machinekamers

Nadere informatie

Neem deze gebruikershandleiding uitgebreid door alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen.

Neem deze gebruikershandleiding uitgebreid door alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen. GEBRUIKSAANWIJZING KAWASAKI GE 900A 400 WATT AGGREGAAT / GENERATOR Neem deze gebruikershandleiding uitgebreid door alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gebruik

Nadere informatie

Visie op: Installaties Doel: Verbreden van kennis en waar deze te halen!

Visie op: Installaties Doel: Verbreden van kennis en waar deze te halen! Visie op: Installaties Doel: Verbreden van kennis en waar deze te halen! Installaties Algemene opbouw en soorten Conventioneel (ventilator bedrijf) HRSG zonder en met dampers HRSG met mogelijkheid tot

Nadere informatie

Waterstof als draaggas voor uw lab

Waterstof als draaggas voor uw lab Afternoon Seminar 1 april 2009 Waterstof als draaggas voor uw lab Roel WUYTS Sales Project Engineer Gas toevoer Generator Filters GC of Cilinder Regelaar/ Afsluiter Afsluiter Gas toevoer Cylinder Leidingnet

Nadere informatie

Welkom bij PHOENIX CONTACT

Welkom bij PHOENIX CONTACT Welkom bij PHOENIX CONTACT Hoge beschikbaarheid door toepassing van Profinet in scheepsautomatisering Eerke van der Glas Industry Management Marine & Offshore Paul Zeelen Accountmanager Marine & Offshore

Nadere informatie

Beleef. het nieuwe varen. whisperpower.com

Beleef. het nieuwe varen. whisperpower.com Beleef het nieuwe varen whisperpower.com Beleef het nieuwe varen Onbeperkt 230V gebruik aan boord, zonder generator Of andere draaiende motor, dat is het comfortabele resultaat Van de aanschaf Van het

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

Schepen gebouwd voor en

Schepen gebouwd voor en Schepen gebouwd voor 1.4.1976 en 1.7.1983 Bijkomende eisen aan elektrische installaties vanaf 1.1.2015 - Bij de bespreking van het Belgische discussiepapier JWG (14) 21 heeft de werkgroep ervoor gekozen

Nadere informatie

SPACELIFT MC 2500 TR. The Power of Tomorrow

SPACELIFT MC 2500 TR. The Power of Tomorrow SPACELIFT MC 2500 TR The Power of Tomorrow 2011 Max. Loadmoment: 250 tm Max. Capacity: 40t Max. Radius: (2t) 48 m Main boom: 18,3m Jib: 56m luffing jib SPACELIFT MC2500 TR 2 Technical information Engine

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service,

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen.

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen. Scheepsgegevens. Scheepsnaam Lengte Europanummer (ENI) Breedte Meetbriefnummer Diepgang Certificaat geldig tot Laadvermogen Bouwjaar Motorgegevens. motor 1 Motor 2 Boegschroefmotor Merk Type Vermogen Bouwjaar

Nadere informatie

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie.

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie. Veel gestelde vragen Er worden ons veelvuldig vragen gesteld over de werking en toepassing van de WhisperGen in scheeps- en woning installaties. De meest voorkomende ze zullen hieronder behandeld worden.

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Air Solution Division

Air Solution Division Air Solution Division Line-up De ACHH modellen zijn modulair op te bouwen tot maximaal 5 units. ACHH020LBAA Koeling 65 kw A35/W7 Verwarming 48 kw A-10/W45 ACHH040LBAA Koeling 130 kw A35/W7 Verwarming 95

Nadere informatie

via transformatoren zorgen we dat de NETspanning (van buiten) gebruikt kan worden om op te starten.

via transformatoren zorgen we dat de NETspanning (van buiten) gebruikt kan worden om op te starten. 2e klas TPP Pagina 1 elektrisch systeem dinsdag 28 oktober 2014 16:18 De centrale staat geheel zonder spanning via transformatoren zorgen we dat de NETspanning (van buiten) gebruikt kan worden om op te

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

0219 Warmte Kracht Koppeling centrale, de Uithof - Utrecht. 0219 Power Heat Plant, de Uithof - Utrecht

0219 Warmte Kracht Koppeling centrale, de Uithof - Utrecht. 0219 Power Heat Plant, de Uithof - Utrecht 0219 Warmte Kracht Koppeling centrale, de Uithof - Utrecht 0219 Power Heat Plant, de Uithof - Utrecht Photo: Hoekstra Photo: Dok architecten Photo: Jan Derwig Photo: Dok architecten EEN HUID VAN STAAL

Nadere informatie

Titel van het document

Titel van het document Titel van het document Gebruik deze template om een nieuwe procedure te schrijven. De blauwe en rode tekst dient ter ondersteuning bij het invullen. Deze tekst moet verwijderd worden na het invullen. Doel

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat

Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat Inleiding Voor alle trainingen, bestaande en nieuwe trainingen, geldt dat er een aanvraag ingediend moet worden. Voor sommige trainingen kan volstaan worden

Nadere informatie

Atlantic. Prijs: EUR 565.000. Nummer: 4158808. Locatie: Nederland. Very well maintained. Joppe International Yachtbrokers

Atlantic. Prijs: EUR 565.000. Nummer: 4158808. Locatie: Nederland. Very well maintained. Joppe International Yachtbrokers Atlantic 50 Merk: Model: 50 Lengte: Atlantic 50 ft Prijs: EUR 565.000 Jaar: 2004 Staat: Gebruikt Locatie: Nederland Rompmateriaal: Polyester Aantal motoren: 2 Brandstofsoort: Diesel Nummer: 4158808 Beschrijving

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 2 Hydraulische onderdelen 19 2.1 Oliereservoir 19 2.2 Pompen

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

LNG marine fuel: Uitdagingen en kansen door een gebruiker en vervoerder. CEDA, 29 September 2016

LNG marine fuel: Uitdagingen en kansen door een gebruiker en vervoerder. CEDA, 29 September 2016 LNG marine fuel: Uitdagingen en kansen door een gebruiker en vervoerder CEDA, 29 September 2016 1 Agenda LNG als marine fuel: Uitdagingen en kansen door een gebruiker en vervoerder AV introductie AV evolutie:

Nadere informatie

Bijlage XXIII - Voorschriften voor schepen met onbemande machinekamer

Bijlage XXIII - Voorschriften voor schepen met onbemande machinekamer Bijlage XXIII - Voorschriften voor schepen met onbemande machinekamer Artikel 1. Omschrijvingen. Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder: ruimte voor machines: elke ruimte die voortstuwingswerktuigen,

Nadere informatie

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016 Groene industrie Phoenix Contact B.V. 2015-2016 POWER AND SIGNAL QUALITY POWER QUALITY 24V PWR ERR 24V 0V 0V OUT I GND GND GND ON OFF 1 2 1A 5A NC PACT RCP- Rogowskisp Eerst Power Quality inzichtelijk

Nadere informatie

Pellet Ketel Model CS

Pellet Ketel Model CS IndiEco bv Lionstraat 6A, 5831 AK BOXMEER. T (0)485-521690 F (0)485-521697 W www.indieco.nl GEBRUIKERSHANDLEIDING SY325 Pellet Ketel Model CS (Versie 1.3) Inhoud 1 HET CONTROLE PANEEL... 2 2 DRUKTOETSEN...

Nadere informatie

Mogelijkheden met beveiligingen

Mogelijkheden met beveiligingen ogelijkheden met beveiligingen 0-0 pmo 0 januari 00 Phase to Phase BV Utrechtseweg 30 Postbus 00 800 AC Arnhem T: 0 3 3700 F: 0 3 3709 www.phasetophase.nl 0-0 pmo Phase to Phase BV, Arnhem, Nederland.

Nadere informatie

Slow Steaming. Final Draft versie 1.2. Datum: Organisatie:

Slow Steaming. Final Draft versie 1.2. Datum: Organisatie: 2013 Slow Steaming Final Draft versie 1.2 Datum: 13-06-2013 Rederij: Schip: Organisatie: Opdrachtnemers: Maersk Line Maersk Kimi MIWB Léon van Welie leonvanwelie@outlook.com Beoordelaar School: F.J.C.E

Nadere informatie

INHOUD. SPM Instrument. Waarom CBM. Diverse technieken & methodes. Oplossingen in de praktijk. Presentatie van de meetresultaten

INHOUD. SPM Instrument. Waarom CBM. Diverse technieken & methodes. Oplossingen in de praktijk. Presentatie van de meetresultaten Copyright SPM Instrument 2007 1 SPM Instrument - Wereldwijd Hoofdkantoor in Zweden. Opgericht in 1970. Eigen dochtermaatschappijen in 20 landen. Met agenten in ruim 50 landen. Copyright SPM Instrument

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Eamenplan Koopvaardij NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Koopvaardij DOSSIERCREBO : 23202 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25516 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2016 KERNTAAK : Alle VERSIE

Nadere informatie

Installatie & Gebruikers Handleiding

Installatie & Gebruikers Handleiding Nagano airconditioners Duct type Installatie & Gebruikers Handleiding Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw watergekoelde airco. Deze airco is uitermate geschikt om het klimaat van uw ruimte optimaal

Nadere informatie

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion BIZOBIKE Display handleiding E-Motion Inhoudsopgave Materiaal & kleur 1 Functies 1 Interface 1 Installatie 1 Powerknop 1 Wandel assistent 2 Achtergrond verlichting 2 Batterij capaciteit 2 Afstand & trip

Nadere informatie

AKTIEVE MOTORKRAAN - ACTIVE MOTORVALVE

AKTIEVE MOTORKRAAN - ACTIVE MOTORVALVE AKTIEVE MOTORKRAAN - ACTIVE MOTORVALVE HANDLEIDING - MANUAL V1.2 Membraan afsluiter Membrane valve Naald afsluiter Needle valve Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1 De aktieve

Nadere informatie

Products Solutions Services. High Level Alarms. Industrial Safety

Products Solutions Services. High Level Alarms. Industrial Safety Products Solutions Services High Level Alarms Industrial Safety Erwin Post Product Manager Level Tankgauging Praxis mit Gamma. ATEX SIL Endress+Hauser B.V. Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden The Netherlands

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Schepen als de Athos (Holland Jachtbouw), Wylde Swan van Makkum, Shamoun en Atlantic zijn er bijv. mee uitgerust.

Schepen als de Athos (Holland Jachtbouw), Wylde Swan van Makkum, Shamoun en Atlantic zijn er bijv. mee uitgerust. SailXpert HP hogedruk stuursystemen zijn exclusief ontwikkeld voor professionele zeiljachten. De stuursystemen blinken uit in levensduur, betrouwbaarheid, onderhoud en gebruiksvriendelijkheid. Schepen

Nadere informatie

Brokers vision. VAT exempt. This big Tjalk is equiped well for living abord 1 / 12. Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest)

Brokers vision. VAT exempt. This big Tjalk is equiped well for living abord 1 / 12. Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Maastricht (pays Bas du Sud) Pont de Présentation Briare le Canal (France 45) www.courtierdebateaux.fr info@ courtierdebateaux.fr Tjalk 225.000 VAT exempt

Nadere informatie

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual Fax. +31 (0)227-549 150 Website: www.sinusjevi.com PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding PANEL RADIATOR - Type PR Manual Page 2 of 8 Page 3 of 8 Technische informatie Spanning: 230 of 400 Volt Vermogen:

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd.

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd. - 25 - Bijlage 2 bij protocol 7 Definitieve wijziging van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) Aanvullende voorschriften voor de kennis van de bemanningsleden van schepen

Nadere informatie

Green Data Centers Energy efficiency vanaf de bron. Remco Sloothaak

Green Data Centers Energy efficiency vanaf de bron. Remco Sloothaak Green Data Centers Energy efficiency vanaf de bron Remco Sloothaak Deze lezing wordt u aangeboden door Items Drivers & performance indicatoren voor energie-efficiëntie Energieopwekking en rendement Lokale

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service, of

Nadere informatie

Energiebesparing en onderhoud horen bij elkaar. Beurs Industrie & Milieu. 19 Mei 2010. Martin Kamp Siemens Nederland N.V.

Energiebesparing en onderhoud horen bij elkaar. Beurs Industrie & Milieu. 19 Mei 2010. Martin Kamp Siemens Nederland N.V. Energiebesparing en onderhoud horen bij elkaar Beurs Industrie & Milieu 19 Mei 2010 Martin Kamp Siemens Nederland N.V. Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel het in "een aanvaardbare conditie"

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Application: Data Center Fire Pump Controller Chillers Surge Protection Automatic Transfer Switch Uninterruptible Power Supplies

Nadere informatie

Brokers vision. VAT exempt. Netherlands

Brokers vision. VAT exempt. Netherlands Établissement: Vlaardingen (pays Bas du Ouest) Maastricht (pays Bas du Sud) Pont de Présentation Briare le Canal (France 45) www.courtierdebateaux.fr info@ courtierdebateaux.fr Palingaak 7.69 24.500 VAT

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 18K en 24K (, 0.5s No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoge druk Invries Hoge persgas Overstroom Communicatie Hoge weerstand Interne ventilator motor

Nadere informatie

Circulatiepompen voor de Glastuinbouw Pompgrafieken

Circulatiepompen voor de Glastuinbouw Pompgrafieken - orticulture Circulation umps erformance Curves Circulatiepompen voor de Glastuinbouw ompgrafieken. kw CL CLB z. kw / and / 9 rpm - - - - - - - - - A- - - - - - - - A- - A- - - - - -. kw - / and / [m/h

Nadere informatie

Property: EYN Price: 0

Property: EYN Price: 0 () Property: EYN Price: 0 Length: 0,00 m; Width: 0,00 m; Draft: 0,00 m; Headroom: 0,00 m; Total engine power: Unknown; Engine hours: Unknown; Number of engines: 2 x Saildrive L+R draaiend ; Trade: Negotiable

Nadere informatie

Elektriciteitopwekking in de lucht.zx ronde 8 maart 2015

Elektriciteitopwekking in de lucht.zx ronde 8 maart 2015 Elektriciteitopwekking in de lucht.zx ronde 8 maart 2015 We hebben in vorige ZX rondes verschillende soorten van elektriciteit opwekking behandeld. Onder ander op land in auto`s, en op schepen. Vandaag

Nadere informatie

AWL-Techniek. Robotica

AWL-Techniek. Robotica AWL-Techniek Robotica inhoud Basis ABB IRC5 Robot Veiligheid Besturing Vragen Waarom automatisering met robots Programma maken Tool Center Point (TCP) Workobject 2 Opbouw ABB IRC5 robot 3 Robotarm de 6

Nadere informatie

Schinfa Machinerevisie

Schinfa Machinerevisie The revolutionary new milling machine High speed spindle - Minimal floorspace - Lineair guides - Servo engines - TNC 320 control - Siemens 828d Mill300 De ideale machine voor technische opleidingen, instrumentmakers

Nadere informatie

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product!

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Neemt u a.u.b. deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J.

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. van der Maas THE HAGUE NETHERLANDS EUROPOORT PERNIS ROTTERDAM ROZENBURG 154km WESEL

Nadere informatie

Waarom zou ik kiezen voor noodstroom met een vliegwiel in plaats van batterijen? Eigen logo

Waarom zou ik kiezen voor noodstroom met een vliegwiel in plaats van batterijen? Eigen logo Waarom zou ik kiezen voor noodstroom met een vliegwiel in plaats van batterijen? . Waarom een UPS? Hoe slaan we energie op? Wat is het alternatief? Hoe ziet de Power Container eruit Vragen De uitdaging

Nadere informatie

Draaistroom en frequentie regelaars.. ZX ronde 8 september 2013

Draaistroom en frequentie regelaars.. ZX ronde 8 september 2013 Draaistroom en frequentie regelaars.. ZX ronde 8 september 2013 Drie fasen spanning zijn drie gelijktijdig opgewekte wisselspanningen die ten opzichte van elkaar 120 in fase verschoven zijn. De spanningen

Nadere informatie

WKK in een industrieel proces.

WKK in een industrieel proces. WKK in een industrieel proces. Erik DEVIS Bergerat Monnoyeur Afdeling Eneria Inhoud 1. Wie? Wat? 2. Waarom WKK met gasmotoren? 3. Inpassing bij Agfa Gevaert. 4. Resultaat 2 MONNOYEUR GROUP 1906 Bergerat

Nadere informatie

Mobiele lichtmasten...the continues

Mobiele lichtmasten...the continues Mobiele lichtmasten...the continues Waarom Voordelen van LED verlichting 5 jaar garantie Geen glas, maar een robuuste polycarbonaat lens Geen lampen verwisselen Hot re-start systeem 150Watt energieverbruik

Nadere informatie

Laboratory session 3 Power Electronics

Laboratory session 3 Power Electronics Laboratory session 3 Power Electronics Dorien Jannis & Christophe Mestdag November 29, 2007 1 Excercise PSpice: Buck convertor QUESTION 1: Study the schematic of the buck converter. What s the purpose

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

IOS and Android APP instruction

IOS and Android APP instruction IOS and Android APP instruction - Open de APP Store of Google Play op uw toestel - Open the APP Store or Google Play on your device IOS Android - Download de Eurom Heating APP: - Download the Eurom Heating

Nadere informatie

Handleiding Softstarter

Handleiding Softstarter Handleiding Softstarter AUCOM CSX en CSXi Aucom CSX(i) v 1.3 juli-2004 PS.doc Electro Drive B.V. Wijzigingen voorbehouden Inhoudsopgave 1. Aandachtspunten... 3 2. Algemene beschrijving... 4 3. De eigenschappen

Nadere informatie

Gobbi 345 SC Picasso

Gobbi 345 SC Picasso Gobbi 345 SC Picasso Merk: Model: Lengte: Gobbi 345 SC 11,25 m Prijs: EUR 99.000 Jaar: 2001 Staat: Gebruikt Locatie: Drongen, België Bootnaam: Picasso Rompmateriaal: Polyester Diepgang: Aantal motoren:

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Multimeter klem serie F600 van Chauvin Arnoux multimeter klem tot 3000 A / TRMS meting / vermogensmeting / harmonische analyzer / InRush meting / 10000 digits met achtergrondverlichting / Bluetooth / geheugen

Nadere informatie

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Missie Veiligheid Vlotheid Milieu OESO rapport (13/5) R dam en A dam: de havens dienen het milieu en leefklimaat te verbeteren 2 SECA Noordzee en Baltic

Nadere informatie

Ontwikkeling 10kVac - 2,5kW voeding

Ontwikkeling 10kVac - 2,5kW voeding Ontwikkeling 10kVac - 2,5kW voeding Introductie Plasma toepassing Ontwerp + Resultaten Partial Discharge Nedap Light Controls 1 Nedap Light Controls Intelligent aansturen van gasontladingslampen tot 36kW

Nadere informatie

Welkom CAT D7E 1 /60

Welkom CAT D7E 1 /60 Welkom 1 /60 Advance to next screen Inhoud Voordelen Ontwikkeling Elektrische aandrijving Koelsysteem Cabine Hydraulisch Systeem Enkele Hef Cilinder Loopwerk Serviceability 3 /60 Innovatief In elk detail

Nadere informatie

Praktijklogboek basis ervaring voor initiële Part-66 AML

Praktijklogboek basis ervaring voor initiële Part-66 AML Praktijklogboek basis ervaring voor initiële Part-66 AML Dit logboek is bestemd voor het aantonen van basispraktijkervaring volgens 66.A.10 Application en bevat tevens het statement van de manager/assessor.

Nadere informatie

ISGINTT. (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) Ed Wijbrands. (ISGINTT steering committee)

ISGINTT. (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) Ed Wijbrands. (ISGINTT steering committee) ISGINTT (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) Ed Wijbrands (ISGINTT steering committee) Praktijkmiddag Binnentankvaart ISGINTT Projekt Oil Companies International

Nadere informatie

Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe doe je het?... 6

Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe doe je het?... 6 12 Tekening Lezen Inhoud Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe doe je het?... 6 Wat is het? Als er een nieuw werktuig of een nieuwe machine binnenkomt, vaak in onderdelen, is het handig als er

Nadere informatie

Eigenschappen van de DecoRad Floormate

Eigenschappen van de DecoRad Floormate DecoRad Floormate De DecoRad Floormate is de beste machine om UV vloercoatings, UV lakken en UV olie uit te harden. Door het innovatieve gebruik van UV Curing is het mogelijk om tot 250 vierkante meter

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Dekwerktuigen en praktisch a/b opleidingsschip leidingsystemen Pompen, leidingsystemen, bilge- en

Dekwerktuigen en praktisch a/b opleidingsschip leidingsystemen Pompen, leidingsystemen, bilge- en K/MaT/4.1 Deeltaak: werktuigen aan dek herkennen en bedienen BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG Verschillende functies en onderdelen van 3 4.1.1 Workshop / opdracht dekwerktuigen benoemen Verschillende dekwerktuigen

Nadere informatie

Het Zwevende Bord. TNO-rapport TNO 2012 R Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft.

Het Zwevende Bord. TNO-rapport TNO 2012 R Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft. TNO-rapport TNO 212 R1478 Het Zwevende Bord Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 26 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 3 F +31 88 866 3 1 infodesk@tno.nl Datum 23 augustus 212 Auteur(s) Hans

Nadere informatie

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE 1 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN U dient dit instructieboekje zorgvuldig te bewaren voor verdere raadpleging. Het toestel dient geïnstalleerd en gebruikt

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader.

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader. HYDROMAX 150 De BRANDSTOFCEL acculader. Gebruikershandleiding VOORWOORD Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de Hydromax 150-brandstofcel van Dynad International BV. Wij wensen u veel gemak van uw portable

Nadere informatie