MARINE ENGINEERING. Opdracht 1.1. Kennismaken met de Machine-installatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARINE ENGINEERING. Opdracht 1.1. Kennismaken met de Machine-installatie"

Transcriptie

1 MARINE ENGINEERING Opdracht 1.1. Kennismaken met de Machine-installatie 3

2 IGO2C-4 Opdrachten: Familiarisatie Opdracht 1.1: Kennismaken met de machine-installaties Inleiding: Wat vindt men aan machine-installaties in de machinekamer en elders in het schip? Wat is het doel van de machines, apparatuur en systemen die men tegenkomt en hoe werken ze? In deze opdracht zal de stagiaire zich oriënteren op de inrichting van de machinekamer en overige technische installaties van het schip. Hij kan deze plaatsen en benoemen. Doel: De stagiaire: Kennis laten maken met de machines, apparatuur en systemen die in de machinekamer en daar buiten aan boord aanwezig zijn en deze kunnen plaatsen en benoemen. Een beeld laten krijgen van de installaties, hun technische specificaties en hun onderlinge samenhang. Op de juiste manier kunnen laten opzoeken en/of uitlezen van de installatieparameters. Opdracht: Onderzoek welke machines, apparatuur en systemen zich in de machinekamer en elders aan boord bevinden. Kijk op de naamplaatjes in de machinekamer en daarbuiten en zoek de resterende gegevens op in de diverse manuals en scheepstekeningen (bv. algemeen plan) die als hard copy en digitaal zijn opgeslagen aan boord. Benoem deze zaken in het Nederlands (zie voorbeeld) PROPULSION PLANT Main engines: 1. manufacturer 2. type 3. number of cylinders 4. cylinder bore 5. piston stroke 6. power output 7. number of cylinders 8. 2 or 4 stroke process 9. highest and lowest 10. number of revolutions 11. kind of fuel 12. compression pressure 4

3 13. maximum combustion pressure 14. lubricating oil pressure at delivery pump 15. specific fuel consumption 16. method of starting Reduction gear: 1. type of reduction 2. reduction rate to propulsion shaft 3. reduction rate to shaft generator MANOEUVRING PLANT Propellers: 1. controllable pitch propellers 2. mark 3. number of blades 4. right/left handed Thrusters: 1. number 2. location 3. mark, type 4. type of drive 5. maximum electrical 6. power consumption 7. maximum output power 8. location of controls Steering gear: 1. manufacturer 2. type Rudders: 1. type 2. max. rudder angle AUXILIARY SYSTEMS Prime movers of generators: Diesel engine: 1. manufacture 2. number of cylinders 3. type 4. power output 5. number of revolutions 6. 2 or 4 stroke process 7. type of fuel 8. engine starting 5

4 9. equipment 10. maximum compression pressure 11. maximum combustion pressure 12. specific fuel consumption Emergency diesel generator: 1. manufacture 2. 2 or 4 stroke process 3. power output 4. way of starting 5. number of revolutions Auxiliary boilers: 1. number 2. working principle 3. manufacturer/type 4. working pressure 5. capacity ELECTRICAL PLANT Generators: 1. number 2. manufacturer/type 3. voltage 4. frequency 5. power Shaft generators: 1. number 2. manufacturer/type 3. voltage 4. frequency 5. power Emergency generator: 1. number 2. manufacturer/type 3. voltage 4. power Battery sets: 1. number 2. type 3. voltage 6

5 Maak onderscheid tussen: Het hoofdbedrijf (voortstuwing hoofdmotor(en), reductiekast en verzorgingssystemen voor het hoofdbedrijf, etc.) Het hulpbedrijf (hulpmotoren, generatoren en verzorgingssystemen voor het hulpbedrijf) Het elektrisch bedrijf (generatoren, hoofdstroomsysteem en hoofdschakelbord) Het hotelbedrijf (machines, apparatuur en systemen voor de leefbaarheid aan boord, zoals sanitairsystemen, ventilatie A.C., proviandkoeling etc) Het ladingbedrijf (machines en apparatuur voor ladingbehandeling zoals pompsystemen, ballastsystemen, lading, koel- en vriesinstallaties, hydrauliek systemen voor ladingbehandeling etc) Het manoeuvreerbedrijf (stuurmachine, thrusters, C.P.P. etc) Het noodbedrijf (noodstroomvoorziening etc) Controle en bewakingssystemen (controle en bewaking machinekamer, controlekamer, schakelapparatuur, telegraaf en communicatieapparatuur, machinealarmering, brandalarmeringssystemen, etc) Veiligheidssystemen (brandblussysteem, lenssystemen, noodstoppen, waterdichte deuren flaps en dampers, etc) Het tankenplan (een overzicht waar zich alle tanken aan boord bevinden) Product: Plattegronden (in potlood met tekengereedschap of computertekenprogramma, dus niet uit de hand) van het schip, machinekamer en andere technisch ruimtes, te beginnen op de plaat (op het laagste niveau) waarin de diverse machinerieën en apparatuur zijn opgenomen en genummerd. Geef in een aparte legenda van elk onderdeel de juiste naam een korte omschrijving van de functie en parameters (als boven). Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er een totaal overzicht wordt gegeven. In dit verslag moeten minimaal de volgende onderwerpen naar voren komen: Hoofdmotoren Hulpmotoren Generatoren Separatoren Compressoren Warmtewisselaars Filters Ketels Verdampers Controlekamer en hoofdschakelbord. Pompen Hydrauliekaggregaten Stuurmachines Schroefassen Reductiekasten (Dag)tanken 7

6 Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het TRB de volgende taken worden afgetekend, mits deze zijn uitgevoerd. Shipboard familiarization, pagina 24. Safety and emergency procedures (continued). Marine engineering: 5.1 Use English engineering publications, operational manuals and fault finding instructions. Gebruik Engelstalige publicaties, handleidingen en instructies voor storing zoeken. Task/Duty: List English publications or manuals you have used (continued). Maak een lijst van alle Engelse publicaties en handleidingen die u heeft gebruikt: 8

7 Opdracht 1.2. Leiding schema s 9

8 Opdracht 1.2: Leidingschema s Inleiding: Op een schip vindt men heel veel leidingsystemen die de verschillende machineinstallaties voorzien van de nodige (vloei)stoffen (zoals brandstof toevoer, smeerolie, koeling, afvoer etc.) die nodig zijn voor de werking van de verschillende processen. Deze leidingsystemen worden veelal weergegeven door middel van leidingschema s. Dit wordt gedaan omdat in één oogopslag vaak niet te zien is hoe een systeem in elkaar zit en bediend moet worden. Een schema is dus een eenvoudige voorstelling van een leidingsysteem uit de praktijk. Het laat zien hoe de diverse componenten verbonden zijn en wat de bedieningsmogelijkheden zijn. Het geeft dus inzicht in het systeem. Een werktuigkundige moet vanzelfsprekend al deze schema s kennen om de machinekamerinstallatie feilloos te kunnen bedienen en in geval van nood de juiste handelingen te kunnen verrichten. Doel: De stagiair: Een beeld te laten krijgen van en vertrouwd te laten raken met de diverse systemen aan boord. Te leren hoe de diverse systemen werken en bediend dienen te worden, ook in een noodsituatie. Inzicht te geven in de onderlinge samenhang van de verschillende systemen aan boord. Opdracht: Teken in overleg met de trainingofficer de leidingschema s van de hieronder opgegeven systemen. Leidingschema s van: 1. Brandstofopvoersysteem vanaf de settlingtank tot aan de motoren inclusief, de brandstofreinigers. 2. Brandstoftrim en bunkersysteem vanaf het bunkerstation naar de bunkertanks tot aan de settlingtank. 3. Smeeroliesysteem van de hoofdmotor en hulpmotoren, inclusief de smeeroliereinigers. 4. Zoetkoelwatersysteem (HT en LT). 5. Zeekoelwatersysteem. 6. Lenssysteem compleet met bilgewatertank, sludgetank, lenswaterreiniger en noodlenssysteem. 7. Ballastsysteem. 8. Startluchtsysteem (tot de hoofdstartluchtafsluiter aan de motor(en). 9. Thermisch oliesysteem. 10

9 Loop deze systemen zoveel mogelijk zelf na in de machinekamer. Indien je een schema wilt gaan maken moet je eerst alle in het systeem voorkomende componenten (machines, filters, koelers, heaters, tanks, thermostaten, afsluiters en andere appendages, etc.) op papier zetten. Zet deze componenten zodanig op papier dat dit de werkelijkheid benadert, teken dan de leidingen tussen de componenten. Vergeet hierbij niet de diverse afsluiters, thermostaten en andere appendages aan te geven in het schema. Geef ook de stromingsrichting in het schema aan met pijlen. Gebruik zoveel mogelijk de officiële systeemsymbolen. Teken de componenten niet te dicht op elkaar. Nummer de componenten. Maak een legenda of stuklijst van de symbolen en de componenten. Verklaar het doel (wat?) en de functie (waarom?) van de componenten in het schema. Het schema moet zó worden dat een ander persoon dit schema kan lezen en kan volgen. Het schema moet de werkelijkheid van de machinekamer weergeven. Product: De leidingschema s met bijbehorende legenda van de componenten en appendages met verklaring van doel en functie. Een voor je medestudenten korte presentatie van de nagelopen schema s waarin de volgende zaken dienen te worden aangegeven: 1. Een uitleg van het systeem aan de hand van het getekende schema met bijbehorende legenda van de componenten en appendages. 2. Eisen die aan de uitvoering van het systeem worden gesteld (SOLAS/MARPOL). 3. De wijze van aandrijving van de werktuigen en afsluiters in het systeem. 4. Welke componenten duplo uitgevoerd zijn en waarom. 5. De capaciteit van de in het systeem voorkomende tanks. Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het TRB de volgende taken worden afgetekend mits deze zijn uitgevoerd. Marine engineering: 6.2 Operate main and auxiliary machinery. Bedien de hoofd- en hulpwerktuigen. Task/Duty: Sketch in diagrammatic form, the main systems as appropriate for your ship for the main engine Teken, blokschematisch, de hoofdsystemen zoals die van toepassing zijn voor uw schip van de hoofdmotor. 11

10 Task/Duty: Sketch, in diagrammatic form, the main systems as appropriate for your ship for the auxiliary engines. Teken, blokschematisch, de hoofdsystemen zoals die van toepassing zijn voor uw schip van de hulpmotoren. Task/Duty: Sketch, in diagrammatic form, the main systems as appropriate for your ship for the auxiliary equipment. Teken, blokschematisch, de hoofdsystemen zoals die van toepassing zijn voor uw schip, van de hulpwerktuigen. Task/Duty: Sketch, in diagrammatic form, the main systems as appropriate for your ship for the auxiliary boiler and/or waste heat boiler. Teken, blokschematisch, de hoofdleidingsystemen zoals die van toepassing zijn voor uw schip van de hulpketel en de uitlaatgassenketel. Marine engineering: 7.1 Plan the operations of auxiliary, piping systems and service plants. Plan de opstartprocedure van hulpwerktuigen en de daarbij behorende leidingsystemen en bedieningsinstallatie. Task/Duty: Make the ballast water system operational. Maak het ballastwatersysteem operationeel. Task/Duty: Make up the bilge system operational. Maak het lenssysteem operationeel. Task/Duty: Sketch a pipe system of the fuel oil bunker system. Teken een leidingschema van het brandstofbunkersysteem. Marine engineering: 7.2 Operate the systems for bilge, fuel, ballast, MARPOL equipment and cargo pumping. Bedien en bestuur de systemen voor lens, brandstof, ballast, MARPOL-uitrusting en ladingpompen. Task/Duty: Demonstrate the emergency provision for emptying bilges in the event of flooding. Toon aan op de hoogte te zijn van de werking van de noodvoorzieningen voor het leegpompen van de lensputten in geval dat het schip water maakt. NB. Aanbeveling: een stagiaire kan dit product opleveren, met de volgende aanvulling: Het onderzoeken van twee van bovenstaande leidingsystemen, bestaande uit Tekening van de schema s met gebruik van de juiste symbolen behorende bij de schema s (kleppen, afstands- of noodbediening en andere voorzieningen) De plaats van druk-, ontlastkleppen, breekplaten, aftappen en ontluchtingspijpen. Een beschrijving van de systemen en de noodzaak van de toegepaste appendages. 12

11 Door het leveren van deze aanvulling heeft de stagiair dan tevens voldaan aan de projectopdracht uit het OTRB Projectwork, section 5 : Projects engine room department, 1. Pipe systems. 13

12 14

13 Opdracht 1.3. De opwekking en verdeling van elektrische energie aan boord 15

14 Opdracht 1.3: De opwekking en verdeling van elektrische energie aan boord. Inleiding: Een schip kan niet varen zonder elektrische energie. Elektrische energie wordt aan boord hoofdzakelijk opgewekt door een generator. Een generator kan worden aangedreven met een eigen dieselmotor, stoom- of gasturbine of via een aftakking op de reductiekast (PTO = power take off) van de hoofdmotor. Dit noemen we dan een asgenerator. De opgewekte elektrische energie zal nu via een netwerk verdeeld moeten worden naar alle verbruikers. Over het algemeen worden deze netwerken uitgevoerd als parallelle netwerken, dat wil zeggen dat de verbruikers parallel aan het net geschakeld zijn. Ook de generatoren welke de elektrische energie moeten leveren kunnen, afhankelijk van de energiebehoefte, parallel aan dit netwerk geschakeld worden. Om er nu voor te zorgen dat de elektrische energievoorziening aan boord zijn continuïteit behoudt, de bediening van het netwerk onder alle omstandigheden veilig is voor het bedienend personeel en geen schade aan het netwerk of verbruikers kan opleveren, zijn de hoofdschakel- en bewaakfuncties van het netwerk verenigd in een hoofdschakelbord. Omdat elektrische energie van cruciaal belang is voor het behoud van een veilige vaart en de zeewaardigheid van een schip, is ieder schip tevens uitgerust met een noodstroomnetwerk, dat onafhankelijk van het hoofdstroomnetwerk moet kunnen werken en automatisch in dienst moet treden wanneer het hoofdstroomnetwerk om één of andere reden uitvalt. Dit noodstroomnetwerk voedt dan alleen de meest essentiële verbruikers. Doel: De stagiair: Inzicht te laten krijgen in de elektrische energieopwekking en distributie naar de verbruikers aan boord. Inzicht te laten krijgen in de verschillende schakelmogelijkheden en deze toe te passen. Inzicht te laten krijgen in de verschillende hoofdbeveiligingen van het hoofdschakelbord en elektrische netwerk aan boord. Inzicht te laten krijgen in de noodstroomvoorziening, het noodschakelbord en deze laatstgenoemde te kunnen bedienen. Bekend te maken met de verschillende veiligheidsmaatregelen en werkprocedures ten aanzien van het bedienen van krachtstroominstallaties aan boord van schepen inclusief een black-out situatie. Opdracht: Schrijf de kenplaatgegevens van de generatoren op. Teken schematisch het elektrische schema vanaf de generatoren tot aan de einduitgangen (one line diagram) met in een aparte legenda vermelding van: - De hoofd stroomverbreker - De verbindingen met noodschakelbord 16

15 - De hoofdbeveiligingen (maximale stroom, terugwatt, lage frequentie) - De transformatoren - De zekeringen - De stuurstroom - De walaansluitingen - De belasting naar elk werktuig (verbruiker) - Het type gebruikte motor - Het type start-/aanloopschakeling (ster/driehoek) Beschrijf aan de hand van bovenstaand schema alle mogelijk verschillende schakelmogelijkheden voor: havenbedrijf, manoeuvreerbedrijf, zeebedrijf en noodbedrijf. Laat aan de hand van bovenstaand schema en ter plekke aan de trainingofficer of officier van de wacht zien hoe de volgende beveiligingen te resetten zijn: - maximale stroom - terugwatt - lage frequentie Laat aan de hand van bovenstaand schema en ter plekke aan de trainingofficer of officier van de wacht zien: 1. Waar zich de apparatuur in het schakelbord bevindt en welke veiligheidsmaatregelen bij onderhoud genomen dienen te worden. 2. Hoe aardfouten worden gesignaleerd en hoe deze te voorkomen zijn. Laat aan de hand van bovenstaand schema aan de trainingofficer of officier van de wacht zien waar de noodstroomvoorziening van het schip zich bevindt en hoe deze werkt. Demonstreer hierbij tevens hoe te handelen tijdens een black-out. Bedien nu, alleen met goedkeuring van de trainingofficer of officier van de wacht, het noodschakelbord. Volg hierbij zijn orders en aanwijzingen nauwgezet op. Laat aan de hand van bovenstaand schema en ter plekke aan de trainingofficer of officier van de wacht zien welke procedures voor het opdelen van het hoofdschakelbord in geval van een schakelbordbrand in acht genomen dienen te worden. Teken en beschrijf een besturingssysteem van een generator. Laat dit controleren door de trainingofficer of officier van de wacht en maak een afspraak voor het uitvoeren van de volgende handelingen: 1. Het assisteren bij een routinecontrole en beproevingen van het elektronische besturingssysteem van de generator. 2. Het hierbij controleren of alle bedieningen naar behoren werken. 3. Het voorbereiden op het handmatig en op afstandsbediening starten van een generator. 4. Het uitvoeren van controles vóór het starten van deze generator. 5. Het starten, op toeren brengen, synchroniseren en belasten van deze generator. o o o o Bovenstaande handelingen (1t/m5) tevens uitvoeren voor de asgenerator en noodgenerator. De belasting verdelen tussen parallel draaiende generatoren. De generatoren overnemen op handbediening. Een aggregaat stoppen en uitschakelen. 17

16 o Neem tijdens haven- en zeebedrijf de meetgegevens op als beschreven in het product en beantwoord bijgevoegde vragen. Product: De gegevens van de kenplaten van de volgende machines: Kenplaat Dieselgenerator I Spanning [V] Stroom [A] Vermogen [kva] Frequentie [Hz] Toerental [omw/min] Dieselgenerator II Dieselgenerator III Asgenerator Noodgenerator Een tekening van het elektrische schema vanaf de generatoren tot aan de einduitgangen (one line diagram) met legenda als gegeven in de opdracht. Een beschrijving aan de hand van het one line diagram van alle mogelijk verschillende schakelmogelijkheden voor: havenbedrijf, manoeuvreerbedrijf, zeebedrijf en noodbedrijf. Een schematische tekening en beschrijving van een besturingssysteem van een generator. Meetgegevens tijdens havenbedrijf en tijdens zeebedrijf: Haven Spanning [V] Frequentie [Hz] Stroom [A] Vermogen [kw] Blindvermogen [kvar] Zee Beantwoord de volgende vragen: Zeebedrijf: 1. Hoeveel vermogen is er gemiddeld nodig tijdens zeebedrijf? 2. Waardoor kan het gevraagde vermogen per reis verschillen? 3. Welke generator/generatoren leveren tijdens zeebedrijf dit vermogen? 4. Hoe kunnen de generatoren geschakeld worden? Havenbedrijf: 5. Hoeveel vermogen is er gemiddeld nodig tijdens havenbedrijf? 6. Waardoor kan het gevraagde vermogen per situatie verschillen? 18

17 7. Welke generator/generatoren leveren tijdens havenbedrijf dit vermogen? 8. Hoe kunnen de generatoren geschakeld worden? Manoeuvreerbedrijf: 9. Hoeveel vermogen is er gemiddeld nodig tijdens manoeuvreren? 10. Waardoor kan het gevraagde vermogen per situatie verschillen? 11. Welke generator/generatoren leveren tijdens manoeuvreer bedrijf dit vermogen? 12. Hoe kunnen de generatoren geschakeld worden? Walspanning: 13. Wanneer krijgt het schip spanning van de wal? Noodbedrijf: 14. Hoeveel vermogen kan de noodgenerator leveren? 15. Wat kan er gevoed worden met de noodgenerator? Poolparen: 16. Bereken van elke generator het aantal poolparen. Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het OTRB de volgende taken worden afgetekend, mits deze zijn uitgevoerd. Marine engineering: 3.1 Locate and interpret relevant manuals including electrical and electronic control diagrams. Zoek en interpreteer de relevante handleidingen inclusief elektrische en elektronische schema s. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of switchboard and console layout and location of controllers. Toon kennis aan met betrekking tot de indeling en het functioneren van het schakelbord, bedieningsconsole en de locatie van de bijbehorende besturingssystemen. Task/Duty: Operate the emergency switchboard. Bedien het noodschakelbord. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of the procedure to split board in case of switchboard fire. Toon uw kennis aan met betrekking tot de procedures voor het opdelen van het schakelbord in geval van een schakelbordbrand. 19

18 Marine engineering: 4.3 Respond to black-out and emergency situations. Reageer op een black-out en een noodsituatie. Task/Duty: Knows how to act during a black-out. Weet hoe te handelen tijdens een black-out. Marine engineering: 4.4 Change over from remote-automatic to local control of all systems. Neem de geautomatiseerde besturing van alle systemen over op handbediening ter plaatse. Task/Duty: Change over to the stand-by system for generators. Neem de generatoren over op handbediening. Electrical, electronic and control engineering: 1.1 Locate and use relevant manuals, drawings, diagrams and instructions. Vind en gebruik de benodigde handleidingen, tekeningen, schema s en voorschriften. Task/Duty: Assist with routine checks and tests on electronic control systems. Assisteer bij routine controles en beproevingen van elektronische besturingssystemen. Task/Duty: Sketch a diagrammatic arrangement of the electrical distribution system from generator to final outlets indicating: Main circuit breakers Emergency switchboard connections Trips (over current, reverse power, low frequency) Transformers Fuses Supply voltages Shore connections Loads to each piece of equipment The type of motor used The type of motor starter used Teken schematisch het elektrische schema vanaf de generator tot aan de einduitgangen met vermelding van: Hoofd stroomverbreker Verbindingen met noodschakelbord Beveiligingen ( maximale stroom, terugwatt, lage frequentie) Transformatoren Zekeringen Stuurstroom Walaansluitingen Belasting naar elk werktuig Het type gebruikte motor Het type start/aanloop schakeling 20

19 Task/Duty: Sketch and describe a system of control. Teken en beschrijf een besturingssysteem. Electrical, electronic and control engineering: 1.2 Prepare for starting, parallelling and change-over of alternators or generators. Voorbereiden op het starten, parallel schakelen en overschakelen van generatoren. Task/Duty: Prepare for starting in manual and remote modes. Voorbereiden op het handmatig starten en op afstandbediening. Task/Duty: Carry out post start up checks. Uitvoeren van controles vóór het starten. Task/Duty: Check that all controls are functioning correctly. Controleren of alle bedieningen naar behoren werken. Task/Duty: Demonstrate knowledge of trips and how to reset for: over current. Toon aan op de hoogte te zijn van de volgende beveiligingen en hoe te resetten: maximale stroom. Task/Duty: Demonstrate knowledge of trips and how to reset for: reverse power. Toon aan op de hoogte te zijn van de volgende beveiligingen en hoe te resetten:terugwatt Task/Duty: Demonstrate knowledge of trips and how to reset for: low frequency. Toon aan op de hoogte te zijn van de volgende beveiligingen en hoe te resetten:lage frequentie. Electrical, electronic and control engineering: 1.3 Start, couple and change over generators. Starten, koppelen en overschakelen van generatoren. Task/Duty: Start up, run up to speed, use parallelling procedures and put on load, including shaft generators and emergency generators. Starten, op toeren brengen, synchroniseren en belasten inclusief asgeneratoren en noodgeneratoren. Task/Duty: Adjust the load share of machines running in parallel. Belasting verdelen tussen parallel draaiende generatoren. Task/Duty: Remove the load from a machine running in parallel, stop and secure machine. Belasting van een parallel geschakelde generator naar nul terugregelen en ontkoppelen. 21

20 Task/Duty: Stop and shut down a set. Aggregaat stoppen en uitschakelen. Maintenance and repair: 1.8 Undertake maintenance and repair to electrical equipment. Uitvoeren van onderhoud en reparaties aan elektrische werktuigen. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of switchboard instrumentation and safe working practices associated with its maintenance. Toon aan op de hoogte te zijn van de apparatuur in het schakelbord en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen bij onderhoud. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of earth faults and how to avoid them. Toon aan op de hoogte te zijn van aardfouten en hoe deze te voorkomen. Task/Duty: Demonstrate a knowledge of the vessel's emergency power requirements. Toon aan op de hoogte te zijn van de noodstroomvoorziening van het schip. Projectwork section 5. Projects engine room department Electricalsystems. Elektrische systemen. Task/Duty: b) Describe the procedure for paralleling the ship s alternators or generators. Explain how load sharing is affected. Beschrijf de werkwijze van het synchroniseren van generatoren. Verklaar hoe de belasting verdeling wordt beïnvloed. NB. De stagiaire mag er voor kiezen bij het product een beschrijving van het synchroniseren toe te voegen van generatoren met daarbij een verklaring hoe de belasting wordt verdeeld als aanvulling op de handelingen van de opdracht en als hierboven beschreven. Hij/zij heeft dan tevens voldaan aan de projectopdracht uit het OTRB: Projectwork section 5 Projects engine room department 4. Electrical systems) Describe the procedure for parallelling the ship s alternators or generators. Explain how load sharing is affected. 22

MARINE ENGINEERING. Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf.

MARINE ENGINEERING. Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf. MARINE ENGINEERING Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf. 43 IGO2C-4 Opdracht: Wachtlopen Opdracht 3.1: Wachtlopen tijdens zeebedrijf Inleiding: Je bent gedurende je tijd aan boord in de machinekamerwacht

Nadere informatie

Leidraad maritieme simulator. Datum Januari 2014 Status Versie: 3

Leidraad maritieme simulator. Datum Januari 2014 Status Versie: 3 maritieme simulator Datum Januari 2014 Status Versie: 3 maritieme simulator, januari 2014 Pagina 2 van 19 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van deze leidraad 4 1.3 Gevolgde werkwijze 4 2 Definities

Nadere informatie

Machinekamerbrand aan boord van een chemicaliëntanker

Machinekamerbrand aan boord van een chemicaliëntanker Machinekamerbrand aan boord van een chemicaliëntanker Machinekamerbrand aan boord van een chemicaliëntanker Datum 22 februari 2012 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Alternatieve brandstof Waterstof Injectie op de Wartsila 46V12

Alternatieve brandstof Waterstof Injectie op de Wartsila 46V12 Alternatieve brandstof Waterstof Injectie op de Wartsila 46V12 1-6-2013 Organisatie: Maritiem Instituut Willem Barentsz Module Maritime Research 2013 Opdrachtnemers: Emile Persenaire jepersenaire@gmail.com

Nadere informatie

Het gebruik van de power take in als power take out op de Holland klasse schepen

Het gebruik van de power take in als power take out op de Holland klasse schepen Nederlandse Defensie Academie Ministerie van Defensie Het gebruik van de power take in als power take out op de Holland klasse schepen J.H. Engelbrecht Luitenant ter zee der derde klasse technische dienst

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) instructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) pi.ict09.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk)

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 single drive handleidingen HARDWAREHANDLEIDINGEN (juiste handleiding

Nadere informatie

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY Document: P-505 Manual Ver 02.doc Page 2 of 48 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION

Nadere informatie

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar Versie 1.00, juni 2007 1 Inleiding Onderwerp van dit online laboratorium is het experimenteren met een frequentieregelaar van ABB. Doel is daarbij

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

Marad Handleiding, versie 4. Ingesteld wachtwoord: marad4

Marad Handleiding, versie 4. Ingesteld wachtwoord: marad4 Marad Handleiding, versie 4 Ingesteld wachtwoord: marad4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Installeren... 4 Systeemeisen... 4 Installatieprocedure... 4 Inloggen... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Marad Start...

Nadere informatie

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING Phoenix 12/850 Copyrights 1999, 2000 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication or part thereoff, may not reproduced in any form by any method,

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

POMPSETS VOOR VBB-SYSTEMEN

POMPSETS VOOR VBB-SYSTEMEN Technisch Bulletin 77 datum 04 februari 2014 POMPSETS VOOR VBB-SYSTEMEN Leeswijzer In vele VBB systemen wordt een hybride oplossing toegepast als het gaat om de toepassing van de normen. Dat op zich is

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEK BUKH MARINE DIESEL MOTOR TYPE DV24 ME

INSTRUCTIEBOEK BUKH MARINE DIESEL MOTOR TYPE DV24 ME INSTRUCTIEBOEK VOOR BUKH MARINE DIESEL MOTOR TYPE DV24 ME Clouds International B.V. mail@clouds.nl 0348-551644 www.bukh.nl 009W0825-R02 INSTRUCTIEBOEK VOOR BUKH DV24ME MOTOREN INHOUD Page Foto s ter hekenning

Nadere informatie

MasterView Easy MkII

MasterView Easy MkII USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG / MANUEL D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L USO MasterView Easy MkII Bewakings- en bedieningspaneel voor het MasterBus netwerk

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

Vragen Scheepskennis GZV-A 2011

Vragen Scheepskennis GZV-A 2011 Hoofdstuk 2 Beschrijving van de scheepsvorm 1 Wat is de achterloodlijn? 2 Wat is de voorloodlijn? 3 Voor welke schepen is deze wet van toepassing? 4 Wat is de relatie tussen de IMO en de hiervoor genoemde

Nadere informatie

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore For sliding gates Robus 600/600P 1000/1000P Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Lees de veiligheidsinstructies voor het gebruikt!

Lees de veiligheidsinstructies voor het gebruikt! Document version: Date : 2014-09- 15 Revision : 5 Title : EX- SM14_UserGuide- 20150129.docx Inhoudsopgave 1. Veiligheidsinstructie... 2 2. Technische specificaties... 4 3. Verklaring over inhoud en eigendom...

Nadere informatie

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands DAT IS JUIST SAFETY FIRST GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands Dit is een uitgave van: Stichting Scheepvaart Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Tel: +31 (0)20 607 49 81 Fax: +31

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING ELEKTRISCHE INSTALLATIE Richtlijn voor toepassen wet- en regelgeving elektrische veiligheid

BEDRIJFSVOERING ELEKTRISCHE INSTALLATIE Richtlijn voor toepassen wet- en regelgeving elektrische veiligheid BEDRIJFSVOERING ELEKTRISCHE INSTALLATIE Richtlijn voor toepassen wet- en regelgeving elektrische veiligheid Kenmerk:CvB UIT-1099 Datum: 26-03-2015 Auteur: J.M.J. Sanders H.J.M. Holtkamp Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256)

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) instructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) pi.ict03.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

De computer voor maritiem Nederland

De computer voor maritiem Nederland Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied De computer voor maritiem Nederland Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland Nederlands Scheepsbouwkundig

Nadere informatie