Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar ) Versie 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1"

Transcriptie

1 Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar ) Versie 1.1 Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober van het studiejaar van start gaan. 1

2 Inhoud Inleiding 3 1. Toelating tot het hbo Voorbereiding Aanmelding, deelnamekosten en legitimatie Betalen deelnamekosten Wanneer en waar? Functiebeperking en deelname Gang van zaken tijdens de toets Uitslag van de toets Als je het niet eens bent met de uitslag van de 21+ toets Geldigheidsduur Hoe ziet de 21+ toets er uit? Tijdschema Vorm Hoe bereid ik me voor? Hulpmiddelen Contactgegevens: wie voor wat? BIJLAGE 1: De 21+ toets bij Hogeschool Inholland in tien punten samengevat...12 BIJLAGE 2: Overzicht van de opleidingen en de bijbehorende toetsonderdelen van de 21+ toets. 13 BIJLAGE 3: Beschrijving van de afzonderlijke toetsonderdelen van de 21+ toets 14 Nederlands 15 Engels 16 Bedrijfseconomie 17 Maatschappijwetenschappen 18 Management & Organisatie 19 Business English Proficiency 20 Economics / Mathematics 21 2

3 Inleiding In deze brochure vind je gedetailleerde informatie over het toelatingsonderzoek van Hogeschool Inholland. Dit onderzoek is beter bekend onder de naam 21+ toets. Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige opleidingen van het studiejaar Tevens tref je informatie over de 21+ toets voor Engelstalige opleiding IBMS. Speciaal voor deze opleiding is er ook een Engelstalige brochure beschikbaar. Neem desgewenst contact op met de Studentenadministratie. Informatie over de opleidingen van Hogeschool Inholland Suriname vind je op 3

4 1. Toelating tot het hbo Om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 (WEB) of een daaraan gelijkwaardig ander erkend diploma. Met een mboopleiding niveau 4 wordt bedoeld een diploma erkend door Nuffic 1 op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voor een middenkader- of specialistenopleiding (niveau 4). Voor havo- en vwo-diploma s geldt bovendien dat er eisen gesteld kunnen worden aan het profiel en/of examenvakken. Daarnaast gelden voor een aantal opleidingen aanvullende eisen. Al deze eisen gelden ook voor een gelijkwaardig gevonden diploma (bijvoorbeeld een in het buitenland behaald diploma). Wanneer je bij aanvang van de opleiding niet beschikt over een van deze diploma s en je bent bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder dan kun je deelnemen aan de 21+ toets. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, toch over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen. Als je wilt nagaan of het diploma dat je hebt gelijkwaardig is aan het havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4, meld je dan tijdig aan bij de Studentenadministratie. Zorg ook dat je meteen een gewaarmerkte kopie van het origineel diploma en cijferlijst kan overleggen. Niet gewaarmerkte kopieën worden niet geaccepteerd! Bij de instelling waar het diploma is behaald, kan men een dergelijke kopie laten maken. Een gewaarmerkte kopie moet altijd voorzien zijn van een stempel. Als de waardering dan negatief uitpakt, ben je nog op tijd om je aan te melden voor de 21+ toets (zie uiterste aanmelddata op pagina 5). De wijze waarop het toelatingsonderzoek (de 21+ toets) wordt vormgegeven en georganiseerd verschilt per hogeschool. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde. Hogeschool Inholland Suriname accepteert daarom geen uitslagen van 21+ toetsen die op andere hogescholen zijn behaald. De peildatum voor de leeftijdseis van 21 jaar is 1 oktober Voorbereiding De 21+ toets is op havo-eindexamenniveau. Voor sommige vaktoetsen worden voorbereidingscursussen gegeven. Voor meer informatie over de aanmelding, kosten en de data van deze cursussen, kun je contact opnemen met de Studentenadministratie. 3. Aanmelding, deelnamekosten en legitimatie Om aan de toets deel te kunnen nemen is het noodzakelijk dat je je aanmelding en inschrijving voor de 21+ toets tijdig afrond. Aanmelden Aanmelden voor de 21+ toets doe je in combinatie met de aanmelding voor 1 van de opleidingen van Hogeschool Inholland Suriname via Deze digitale aanmelding 1 (zie country-module-surinam) 4

5 geeft alleen aan dat je wilt deelnemen aan de 21+ toets. Meedoen aan de 21+ toets kan alleen als je je inschrijving voor de 21+ toets ook tijdig afrondt. Inschrijven Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding en daar hebt aangegeven dat je een 21+ toets wilt doen, ontvang je van de Studentenadministratie een inschrijfformulier per . Dit formulier moet je volledig invullen en samen met een betalingsbewijs (en eventuele kopieën voor voorzieningen voor een functiebeperking) rechtstreeks per of post sturen naar de Studentenadministratie. Wanneer het formulier en de benodigde documenten tijdig en compleet zijn ontvangen door de Studentenadministratie zul je een bevestiging per ontvangen. Formulieren zonder betalingsbewijs kunnen niet in behandeling worden genomen. Belangrijke data Toetsdatum 21+ toets Uiterste aanmeld- en Uiterste afmelddatum inschrijfdatum 14 augustus juli augustus 2012 Afmelden Afmeldingen dien je ook voor de bovenstaande datum per te hebben doorgegeven aan de Studentenadministratie. Bij afmeldingen zijn wij genoodzaakt 25,- administratiekosten in rekening te brengen. Lees meer onder restitutie. Plaatsingsbewijs Uiterlijk een week voordat de21+ toets plaatsvindt, ontvang je van ons een Plaatsingsbewijs. Hierop staan de toetstijd en de locatie waar de toets gehouden wordt. Alleen als je in bezit bent van dit bewijs voor de desbetreffende datum kun je deelnemen aan de 21+ toets. LET OP: Je ontvangt alleen een Plaatsingsbewijs als uiterlijk 25 juli 2012 aan het volgende is voldaan: Je bent bij de Studentenadministratie aangemeld voor een opleiding die in oktober 2012 start en je hebt daarbij aangegeven dat je de 21+ toets wilt doen; Je volledig ingevulde Inschrijfformulier 21+ toets inclusief een kopie van je betalingsbewijs en eventuele kopieën als bewijs voor speciale aanvragen door de Studentenadministratie zijn ontvangen. Het is belangrijk dat je een correct correspondentieadres hebt doorgegeven, zodat je post van de Studentenadminstratie kan ontvangen! Legitimatie Bij aanvang van de toets zelf dien je jezelf te kunnen legitimeren. Dit kan met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Kosten Aan deelname aan de 21+ toets zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen 75,-. Dit bedrag dient tijdig te zijn ontvangen (zie data op deze pagina). Op de volgende pagina staat aangegeven hoe je kunt betalen. 5

6 Restitutie Om recht op restitutie te hebben, dien je je voor de uiterste afmelddatum per af te melden. Je krijgt dan het totaal betaalde bedrag minus 25,- administratiekosten terug. Meld je je af na die datum dan vervalt je recht op terugbetaling. Maak je het bedrag over zonder afronding van de inschrijving en verzoek je daarna om restitutie dan zal ook 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Ben je, wegens persoonlijke omstandigheden, verhinderd om aan de toets deel te nemen, laat dit dan altijd vooraf aan de Studentenadministratie weten. In geval van verhindering bestaat er geen alternatief toetsmoment, maar je kunt wel een verzoek indienen voor terugbetaling van de deelnamekosten (onder aftrek van de administratiekosten). Maak in dat geval schriftelijk duidelijk waarom je niet kon komen en voeg daarbij documentatie toe waaruit blijkt dat er sprake was van een onvoorziene, bijzondere omstandigheid. Behalve deelnamegeld kunnen ook kosten gemoeid zijn met de aanschaf van boeken die gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding (zelfstudie). Zie daarvoor de bijlagen 2 en 3 waar meer informatie te vinden is over de verschillende onderdelen van de toets. 4. Betalen deelnamekosten Aan deelname aan de 21+ toets zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen 75,-. Dit bedrag dient uiterlijk 25 juli 2012 voldaan te zijn. Het is niet mogelijk op de toetsdag zelf te betalen. Let op! Maak alleen de deelnamekosten over wanneer je het inschrijfformulier per van de Studentenadministratie ontvangen hebt. Het overmaken van het bedrag alleen zonder het opsturen van het inschrijfformulier geldt niet als inschrijving voor de 21+ toets! In dit geval wordt ook 25,- administratiekosten in rekening gebracht bij eventuele restitutie. Internetbankieren Om het bedrag via internetbankieren te betalen, maak je het bedrag over naar onze Euro bankrekening bij de Hakrinbank: t.n.v. SHBOS. Vermeld altijd je studentnummer. Vermeld ook de tekst: 21+ toets. Het equivalent in SRD tegen de geldende verkoopkoers van CBvS kunt u overmaken op HKB SRD: Storten bij de Hakrinbank Bij de Hakrinbank kun je storten op 1 van onze rekeningnummers. Om het bedrag in Euro te storten maak je gebruik van bankrekening Om het equivalent in SRD tegen de geldende verkoopkoers van CBvS te storten maakt u gebruik van bankrekening: Vermeld: t.n.v. SHBOS, je studentnummer en de tekst: 21+ toets. Belangrijk: Vergeet niet om een afdruk van je rekeningoverzicht / stortingsbewijs te maken en deze samen met het Inschrijfformulier 21+ toets mee te sturen naar de Studentenadministratie. Hiermee kun je namelijk aantonen dat je betaald hebt. Eventueel kun je privégegevens, zoals saldo-informatie van je rekeningoverzicht onleesbaar maken. Let op! Uiterlijk 25 juli 2012 dient het bedrag te zijn overgemaakt op de rekening van Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Suriname. 6

7 5. Wanneer en waar? De 21+ toets wordt gehouden op de volgende locatie: Burenstraat 23, Paramaribo, Suriname De toets vindt plaats op zaterdag 14 augustus 2012 Tijden waarop de 21+toets wordt gehouden: van tot circa uur (tijden zijn onder voorbehoud, controleer de informatie op het Plaatsingsbewijs voor de tijden). 6. Functiebeperking en deelname Bij de afname van de 21+toets wordt rekening gehouden met functiebeperkingen. Je dient uiterlijk 25 juli 2012 via het Inschrijfformulier 21+ toets kenbaar te maken dat er sprake is van een functiebeperking en van welke aard deze is. Er zal naar een oplossing gezocht worden waardoor deelname mogelijk wordt. In het uiterste geval kan dit ook betekenen dat in overleg een andere toetsdatum, toetstijd of toetsvorm wordt afgesproken. In geval van dyslexie (woordblindheid) is een officiële dyslexieverklaring vereist. Deze officiële (medische) verklaring stuur je dan samen met het volledig ingevulde Inschrijfformulier 21+ toets mee. 7. Gang van zaken tijdens de toets Het is van groot belang dat je je goed voorbereidt op de 21+toets. Los van de inhoudelijke voorbereiding (zie daarvoor bijlage 2 en 3) zijn er ook een aantal praktische zaken om op te letten: 1. Kom op tijd en wees uitgerust Houd rekening met vertraging onderweg. Zorg ervoor minimaal een half uur voor aanvang aanwezig te zijn. Een toets afleggen is een inspannende bezigheid die veel concentratie vergt. Zorg er daarom voor dat je uitgerust bent. 2. Mee te nemen zaken Zorg ervoor dat je de volgende zaken bij je hebt: Je Plaatsingsbewijs; Je legitimatiebewijs (geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument); De bij de toets toegestane hulpmiddelen (zie bijlage 3 voor meer informatie). Let op! Zonder geldige legitimatie én Plaatsingsbewijs is deelname aan de toets NIET mogelijk! 3. Registratie In de uitnodiging staat aangegeven waar je je in het gebouw dient te melden. Na registratie op de toetslocatie word je verwezen naar het lokaal waar de toets wordt gehouden. In het lokaal krijg je een plaats aangewezen. 7

8 4. In het toetslokaal Tijdens de toets gelden de volgende regels: Op je tafel ligt gedurende de hele 21+ toets je legitimatiebewijs, zichtbaar voor de surveillant Verder bevinden zich op je tafel alleen schrijfgerei en de toegestane hulpmiddelen Toegestane woordenboeken e.d. mogen geen aantekeningen of losse toevoegingen bevatten Toegestane hulpmiddelen mogen niet worden uitgewisseld met andere deelnemers Je mag geen verbaal of non-verbaal contact maken met andere deelnemers Je mag niet het werk van andere deelnemers raadplegen of een ander de gelegenheid bieden jouw werk te raadplegen Je mag geen kleding dragen op een manier dat je gezicht bedekt is Je mag niet eten tijdens de 21+ toets Je mobiele telefoon staat uit Na afloop lever je het werk en de originele opgaven direct in Je mag het lokaal pas een kwartier na aanvang verlaten Nadat je het lokaal hebt verlaten mag je niet meer terugkeren in het toetslokaal Laatkomers mogen vanaf een kwartier na aanvang niet meer deelnemen aan de 21+toets 5. Onregelmatigheden of fraude? Tijdens de 21+toets wordt er gelet op een juiste gang van zaken door de surveillanten. Als zij onregelmatigheden of fraude constateren, moet de pleger direct vertrekken. Hij of zij wordt dan verzocht het werk in te leveren. Het gemaakte werk wordt niet nagekeken. De pleger ontvangt over de uitsluiting een bericht. Bij constatering van fraude achteraf wordt geen uitslag vastgesteld of de al vastgestelde uitslag ongeldig verklaard. Hiervan ontvangt de pleger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk bericht. Tegen de beslissing kan binnen vier weken na datum van het bericht in beroep worden gegaan bij de Examencommissie. Adressen en nadere informatie staan in het bericht. 6. Verhinderd? Ben je, wegens persoonlijke omstandigheden, verhinderd om aan de toets deel te nemen, laat dit dan altijd vooraf aan de Studentenadministratie weten. In geval van verhindering bestaat er geen alternatief toetsmoment. Afmelden kan tot en met 4 augustus Bij afmelding dienen de administratiekosten altijd te worden betaald. Wanneer je je afmeldt na de hiervoor genoemde datum vervalt je recht op terugbetaling. Wanneer je je wilt afmelden dan kan dit alleen door een te sturen naar: 7. Niet verschenen op de toets? Als je niet verschijnt op de toets waarvoor je bent uitgenodigd en je hebt je niet voor de uiterlijke afmelddatum afgemeld dan wordt aangenomen dat je geen belangstelling meer hebt voor studeren bij Hogeschool Inholland Suriname. Let op: je kunt je uiterlijk 4 augustus afmelden met recht op teruggave van de deelnamekosten minus 25,- administratiekosten. Meld je je af na die datum dan vervalt ook je recht op terugbetaling van de bedragen die je hebt betaald voor de toetsonderdelen. Jaarlijks is er slechts 1 toetsmoment. Heb je je ingeschreven voor de 21+toets van 2012 en ben je niet op de 21+toets verschenen? Dan kun je je pas in 2013 weer inschrijven voor de 21+toets door je opnieuw aan te melden, een inschrijfformulier op te sturen en opnieuw het bedrag te betalen. 8

9 8. Uitslag van de toets Je ontvangt gemiddeld drie weken na de toetsdatum schriftelijk de uitslag. Indien je geslaagd bent en je voldoet aan de verdere voorwaarden (deelnamekosten betaald, aangemeld voor een opleiding en 21 jaar bij aanvang van de opleiding) ontvang je tevens een zogenaamd Bewijs van Toelating. Het Bewijs van Toelating van de 21+ toets is alleen geldig bij Hogeschool Inholland om toegelaten te worden tot de gekozen opleiding. Je slaagt alleen voor de 21+ toets indien je voor alle drie de toetsonderdelen minimaal een 5,5 behaalt. Mocht je gezakt zijn voor de toets, dan heb je geen mogelijkheid tot herkansing. De eerstvolgende toets waar je dan aan deel kunt nemen is de toets van Alle onderdelen dienen dan opnieuw gemaakt te worden. Ook ben je opnieuw deelnamegeld verschuldigd. 9. Als je het niet eens bent met de uitslag van de 21+ toets Als je niet begrijpt waarom je de 21+toets niet goed hebt gemaakt, kun je je aanmelden om je werk te mogen inzien. Deze mogelijkheid wordt geboden op een nog nader bekend te maken tijdstip. Als je het niet eens bent met de uitslag kun je in beroep gaan de Examencommissie van Hogeschool Inholland Suriname. Je moet dit doen binnen zes weken nadat je de uitslag hebt gekregen of, als je van de mogelijkheid gebruik hebt gemaakt om je werk in te zien, binnen zes weken na de inzagedag. Het adres en nadere informatie over de procedure staan vermeld in de brief waarin je de uitslag wordt medegedeeld. De beroepsmogelijkheid betreft alleen de wijze waarop de uitslag tot stand is gekomen; de Examencommissie treedt niet in de (hoogte van de) beoordeling zelf. Vindt de Examencommissie dat de uitslag niet goed tot stand is gekomen, dan moet de Toetscommissie je werk opnieuw (laten) beoordelen. 10. Geldigheidsduur Het Bewijs van Toelating is geldig tot en met 1 oktober Voor toelating ná deze datum moet je in beginsel de toets opnieuw afleggen. De toelating geldt alleen voor de opleiding waarvoor de toets is afgelegd. Mocht je bij nader inzien aan een andere opleiding willen beginnen, stuur dan een brief of met een verzoek tot uitgifte van een nieuw bewijs van toelating naar de Studentenadministratie. Dit kan alleen als de inhoud van de 21+ toets voor de opleiding die je in tweede instantie wilt gaan volgen, precies hetzelfde is als die voor de opleiding die je in eerste instantie hebt gekozen. Je dient je Bewijs van Toelating goed te bewaren. 9

10 Let op! Je ontvangt (soms) al post van de opleiding Nadat je aanmelding voor de opleiding van je keuze door de Studentenadministratie is ontvangen, wordt je in onze administratie opgenomen. Dit betekent dat je in de periode tussen je aanmelding en de start van de opleiding op normale wijze meeloopt in de informatievoorziening van de opleiding aan de aankomende studenten. Je kunt dus bijvoorbeeld post ontvangen over introductiedagen, roosters, boekenlijsten e.d.. Dit verschilt per opleiding. Wacht met de aanschaf van boeken voor de opleiding altijd totdat je bent geïnformeerd over de uitslag van de 21+ toets en jouw toelaatbaarheid. Aan de correspondentie van de opleidingen kun je geen rechten ontlenen. Je bent pas toelaatbaar als je van Hogeschool Inholland Suriname een bewijs van toelating hebt ontvangen, nadat je de 21+ toets hebt gehaald. Toelaatbaar zijn is bovendien één van de voorwaarden voor inschrijving: je bent pas ingeschreven en mag met het onderwijs beginnen als je ook op tijd aan de andere voorwaarden hebt voldaan, zoals de betaling van het collegegeld. 11. Hoe ziet de 21+ toets er uit? Bij het samenstellen van de inhoud van de 21+ toets richt Hogeschool Inholland Suriname zich op die onderdelen die bepalend zijn voor succesvol deelnemen aan de opleiding van je keuze. Met andere woorden: we toetsen vooral die onderwerpen waar studenten de meeste problemen mee ondervinden in de studie. De programma s en het niveau van het centraal schriftelijk eindexamen van het havo zijn daarbij een belangrijke referentie. Je mag dus verwachten dat de toetsen overeenkomen met het niveau van het havo-eindexamen. Drie onderdelen De 21+ toets bestaat doorgaans uit drie onderdelen: Nederlands (met uitzondering van de Engelstalige opleiding) Engels Een vaktoets De vaktoets verschilt per opleiding. In bijlage 2 kun je zien welke vaktoets bij welke opleiding hoort. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij in plaats van Engels een andere toets wordt afgenomen. 12. Tijdschema De 21+ toets wordt (onder voorbehoud) op de toetsdag gehouden tussen en uur. Het standaard tijdschema is als volgt: uur Nederlands uur Pauze uur Engels uur Pauze uur Vaktoets De 21+ toets voor de Engelstalige opleiding IBMS wordt op de toetsdag gehouden tussen en uur. 10

11 13. Vorm De 21+ toets wordt schriftelijk afgenomen. De vorm varieert: sommige onderdelen hebben open vragen, andere hebben meerkeuzevragen. In bijlage 3 wordt per onderdeel/vak aangegeven welke vorm de toets heeft. 14. Hoe bereid ik me voor? De 21+ toets richt zich op kennis en vaardigheden. In bijlage 3 wordt per onderdeel/vak aangegeven waar de toets over gaat en worden suggesties gedaan voor de manier waarop je je kunt voorbereiden. In de meeste gevallen is zelfstudie de meest voor de hand liggende wijze van voorbereiden. In de beschrijving per vak worden titels van boeken en websites genoemd die daarbij gebruikt kunnen worden. Deze boeken dien je zelf aan te schaffen. Bij het samenstellen van deze Infowijzer waren alle genoemde titels via de erkende boekhandel verkrijgbaar. Ook is het soms mogelijk deze boeken tweedehands aan te schaffen. 15. Hulpmiddelen Bij sommige vakken mag je hulpmiddelen gebruiken. Ook dit wordt genoemd in de beschrijvingen per onderdeel/vak in bijlage 3. In de meeste gevallen gaat het om het gebruik van woordenboeken of een rekenmachine. Grafische en/of programmeerbare rekenmachines zijn niet toegestaan. Je bent zelfverantwoordelijk voor deze hulpmiddelen, ze worden niet door Hogeschool Inholland Suriname beschikbaar gesteld. Woordenboeken e.d. mogen geen aantekeningen bevatten, ook mogen er geen losse papieren e.d. aan toegevoegd zijn. Dit wordt tijdens de toets door de surveillant gecontroleerd. 16. Contactgegevens: wie voor wat? Studentenadministratie Hogeschool Inholland Suriname heeft een Onderwijs Service Centrum (OSC) bestaande uit de Cijferadministratie, de Opleidingsadministratie en de Studentenadministratie. Bij de studentenadministratie regel je je inschrijving voor opleidingen bij Hogeschool Inholland Suriname. Om aan een 21+ toets te kunnen meedoen, moet je je voor de opleiding die je wilt volgen, hebben Aangemeld. De Studentenadministratie organiseert de 21+ toetsen voor Hogeschool Inholland en is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de 21+ toetsen. Postadres Hogeschool Inholland Suriname, Studentenadministratie Burenstraat 23 Telefoon: tst 101 en

12 BIJLAGE 1 De 21+ toets bij Hogeschool Inholland in tien punten samengevat 1. De 21+ toets moet worden afgelegd als je aan een hbo-opleiding wilt beginnen maar niet beschikt over de juiste vooropleiding (havo, vwo of mbo-4 diploma). Voorwaarde is dat je op 1 oktober van het jaar waarin de opleiding begint 21 jaar of ouder bent. 2. Elke hogeschool bepaalt zelf hoe de 21+ toets eruit ziet. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde. Hogeschool Inholland Suriname accepteert daarom geen uitslagen van 21+ toetsen van andere hogescholen. 3. Hogeschool Inholland Suriname gaat bij de 21+ toetsen uit van het havo-eindexamenniveau en de eindexamenprogramma s van de verschillende havovakken. 4. In de Infowijzer 21+ vind je uitgebreide informatie over de gang van zaken bij de 21+ toets, de toets zelf en aanwijzingen voor de voorbereiding. Het is heel belangrijk dat je deze brochure goed doorleest. Je vindt er informatie over de regels, de inhoud van de toetsen en over hoe je je kunt voorbereiden. 5. Je kunt alleen aan een 21+ toets deelnemen als je je hebt aangemeld voor een van de opleidingen van Hogeschool Inholland Suriname en de 21+ toets. Daarnaast dient je Inschrijfformulier 21+ toets volledig ingevuld en voorzien van o.a. een betalingsbewijs tijdig door de Studentenadministratie te zijn ontvangen. Op de toetsdag zelf dien je je te kunnen identificeren en je Plaatsingsbewijs te kunnen overleggen. 6. Het is zinvol om je inhoudelijk goed op de 21+ toets voor te bereiden. 7. Bereid je ook in praktische zin goed op de toets voor: zorg ervoor dat je de gevraagde documenten (geldig identiteitsbewijs en betaalbewijs deelnamegeld) en de toegestane hulpmiddelen bij je hebt. Zorg er ook voor uitgerust te zijn en vooral: kom op tijd. Houd rekening met de mogelijkheid van vertraging onderweg. 8. Na je aanmelding kun je al post ontvangen van de opleiding die je wilt gaan doen (bijvoorbeeld over roosters, boekenlijsten e.d.). Dit betekent niet dat je inschrijving al helemaal geregeld is. Dat is afhankelijk van de uitslag van de toets en het hebben voldaan aan de overige voorwaarden voor inschrijving. 9. De toetsuitslag wordt je zo snel mogelijk schriftelijk medegedeeld. Als je geslaagd bent, wordt ook een Bewijs van toelating toegestuurd. 10. Je mag bij Hogeschool Inholland Suriname de 21+ toets éénmaal per jaar maken. Je moet bij een volgende toetsmogelijkheid steeds de hele toets overdoen 12

13 BIJLAGE 2 Overzicht van de opleidingen en de bijbehorende toetsonderdelen van de 21+ toets Hieronder volgt een overzicht van de opleidingen, gerangschikt op volgorde van major. Een major is een cluster van bij elkaar horende opleidingen. Vaak wordt een deel van de lessen in het eerste jaar gezamenlijk verzorgd. In bijlage 3 vind je de beschrijving van de toetsonderdelen. Let op! Sommige vaktoetsen komen in meerdere varianten voor. Bereid je voor op de juiste variant die hoort bij de opleiding van je keuze. Commerciële Economie (Marketing Management) Small Business en Retail Algemeen Algemeen Vaktoets Nederlands Engels Bedrijfseconomie Nederlands Engels Bedrijfseconomie Management Accountancy Nederlands Engels Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie Nederlands Engels Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Nederlands Engels Management & Organisatie Human Resource Management (Personeel & Arbeid) International Business and Management Studies (Engelstalig) Nederlands Engels Maatschappijwetenschappen ** Business English Proficiency Combined test Economics / Mathematics ** You are required to submit the Ielts/Toefl certificate before 1 September in order to be admitted. 13

14 BIJLAGE 3 Beschrijving van de afzonderlijke toetsonderdelen van de 21+ toets Op de volgende bladzijden worden de verschillende toetsonderdelen van de 21+ toets beschreven. Per toetsonderdeel wordt aangegeven: voor welke opleiding de21+ toets gemaakt moet worden waar de 21+toets over gaat (inhoud) welke vorm de 21+toets heeft hoe je je op de 21+toets kunt voorbereiden welke hulpmiddelen zijn toegestaan welke boeken of andere bronnen gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding Controleer in bijlage 2 welke toetsonderdelen je moet maken voor de opleiding van je keuze. 14

15 Nederlands Voor welke opleiding Inhoud Alle Nederlandstalige opleidingen De toets bestaat uit vier delen: 1. een passend woord invullen 2. woordenschat 3. spelling 4. tekstverklaren Toetsvorm Toetsduur Hoe voor te bereiden Toegestane hulpmiddelen Boeken en andere bronnen Meerkeuzevragen Maximaal 90 minuten Het lezen van Nederlandstalige boeken, kranten en tijdschriften en het kijken en luisteren naar journaals, actualiteitenrubrieken en discussieprogramma s op radio en televisie, kunnen je helpen je taalvaardigheid te vergroten. Ook kun je de opgegeven literatuur bestuderen. Het is overigens niet de bedoeling dat alle onderstaande boeken worden aangeschaft. Het gebruik van hulpmiddelen zoals een woordenboek is niet toegestaan M. Klein, M. Visscher, Praktische cursus spelling, 5e druk, ISBN H. de Weerdt, De Taaltoets-pabo haal je zo, laatste druk, ISBN J.J.J. Pol, Stoomcursus woordenschat, 2000, ISBN R. Reinsma, Prisma voorzetsels, 2005, ISBN D. Pak, Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl compleet, 2007, ISBN X Voor tekstverklaren kunnen oude havo-eindexamens geoefend worden. Deze zijn te verkrijgen als examenbundel bij een boekhandel of via websites zoals: of 15

16 Engels Voor welke opleiding Inhoud Toetsvorm Toetsduur Hoe voor te bereiden Alle opleidingen De toets richt zich op het kunnen analyseren, interpreteren en beoordelen van Engelse teksten. De toets is op het niveau van het havo-eindexamen/ Cambridge PET examen leesvaardigheid. De toets is schriftelijk en bestaat uit een tekstverklaring met meerkeuzevragen Maximaal 90 minuten Ter voorbereiding kan geoefend worden met oude FCE examens (alleen het reading deel): Eventueel aan te raden boeken zijn: Wilson en Newbrook: Pet Gold Exam Maximiser With Key (England: Pearson Education Limited), 2004, ISBN of Cambridge ESOL: Cambridge Preliminary English Test 4: Self-Study Pack (with key), 2003, ISBN Toegestane hulpmiddelen Boeken en andere bronnen Het is toegestaan maximaal twee woordenboeken te gebruiken. Deze dienen zelf meegebracht te worden. Er mogen in de woordenboeken geen aantekeningen staan en ze mogen geen losse papieren e.d. bevatten. Zie hierboven bij Hoe voor te bereiden 16

17 Bedrijfseconomie Voor welke opleiding Accountancy Bedrijfseconomie Commerciele Economie (Marketing Management) Small Business & Retail Management Inhoud Toetsvorm Toetsduur Hoe voor te bereiden Toegestane hulpmiddelen Boeken en andere bronnen Bedrijfseconomische onderwerpen op het gebied van waarde en winst, financiering en kostprijsberekening Schriftelijke toets Maximaal 90 minuten De voorbereiding kan het best geschieden aan de hand van literatuurstudie en het maken van opgaven uit het opgavenboek, behorende bij de onderstaande literatuuropgave. Bij het maken van deze toets is een niet-grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine toegestaan en noodzakelijk. Deze dient zelf meegebracht te worden. Ter voorbereiding dient het volgende boek gebruikt te worden: Basisvaardigheden Toegepast Rekenen, 2e druk 2010 G.J.S. Reus, W.E. Groen Noordhoff Uitgevers BV ISBN De volgende hoofdstukken dienen bestudeerd te worden: Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7: 7.1, 7.4, 7.5 Hoofdstuk 8 : 8.1 t/m 8.6 Hoofdstuk 9: 9.1 t/m

18 Maatschappijwetenschappen Voor welke opleiding Inhoud Toetsvorm Toetsduur Hoe voor te bereiden Human Resource Management (Personeel & Arbeid) De toets concentreert zich rond de thema's: wat is maatschappijleer; rechtsstaat; parlementaire democratie; pluriforme samenleving en verzorgingsstaat. Meerkeuzevragen Maximaal 90 minuten Ter voorbereiding dient het volgende boek helemaal goed te worden bestudeerd: Thema s maatschappijleer. Lesboek voor HAVO, Schuyt, Schuurman, Meijer en Rijpkema Uitgeverij: Essener Derde gewijzigde druk: 2007, ISBN Eventueel kan het werkboek hierbij aangeschaft worden: Werkboek HAVO van Thema s Maatschappijleer Uitgeverij Essener, ISBN of Werkboek HAVO van Thema s Maatschappijleer ISBN: (tweedehands) of Werkboek HAVO van Thema s Maatschappijleer ISBN (nieuw) Toegestane hulpmiddelen Boeken en andere bronnen Het gebruik van hulpmiddelen bij deze toets is niet toegestaan Zie hierboven bij Hoe voor te bereiden 18

19 Management & Organisatie Voor welke opleiding Inhoud Toetsvorm Toetsduur Hoe voor te bereiden Bedrijfskunde MER In deze toets staan de onderwerpen kosten en kostprijs, en financiering centraal. Primair gaat het om de rekenvaardigheden, maar er worden ook vragen gesteld over de theorie van onderstaande lesstof. De toets is schriftelijk en bevat open vragen Maximaal 90 minuten Ter voorbereiding is het volgende lesboek van toepassing: Kosten en Baten met Beleid, Studieboek en Werkboek, door P. Verstegen, 2005, ISBN ; 5e druk. Basisvaardigheden Rekenen (Pabo) van Ed de Moor en Willem Uittenbogaard, 2006, ISBN , Uit het boek Kosten en Baten met Beleid dient de volgende stof bestudeerd teworden: Hoofdstuk 1: Elementaire begrippen Hoofdstuk 2: Kosten en kostprijs (exclusief paragraaf 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 en 2.11) Hoofdstuk 5: Het financiële jaarverslag Bij het bestuderen van de stof kunnen, bij wijze van oefening, de volgende vragen gemaakt worden: Hoofdstuk 1, vraag 1 t/m 16 Hoofdstuk 2, vragen behorende bij 2.1 t/m 2.10 Hoofdstuk 5, vraag 1 t/m 21 en vraag 24 Toegestane hulpmiddelen Boeken en andere bronnen Uit het boek Basisvaardigheden Rekenen (Pabo) dient de volgende stof bestudeerd te worden: Hoofdstuk 1 Hoofdrekenen Hoofdstuk 2 Schattend rekenen Hoofdstuk 8 Procenten Bij het maken van deze toets is een niet-grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine toegestaan en noodzakelijk. Deze dient zelf meegebracht te worden. Zie hierboven bij Hoe voor te bereiden 19

20 Business English Proficiency For which programme Contents International Business & Management Studies Please note: Apart from passing Inholland s Business English Proficiency test, you will also need to obtain an Ielts or Toefl certificate. Passing the Business English Proficiency test does not exempt you from the requirement of an Ielts or Toefl certificate. (Part 1 is the Economics / Mathematics test) Part 2 The Business English Proficiency test consists of reading and understanding texts (of the business context), grammar exercises and essay questions. Most of the questions are multiple choice questions, but a number of open and essay questions is included too. The test includes an essay. Type of exam Duration of exam How to prepare? Permitted resources Books and other references The exam is a written exam with open and multiple choice questions 60 minutes See books and other references No dictionaries or other resources are permitted Business English Cambridge IELTS, Student s book with answers, Cambridge University, sixth print 2002, ISBN (or any similar print) International newspapers such as The Guardian and The Times 20

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2015 van start gaan. Laatste datum van aanmelden en betaling :

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017)

Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017) Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017) Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen van Hogeschool HBO Drechtsteden, die in het studiejaar 2016/2017

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar ) Versie 2.0

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar ) Versie 2.0 Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 2.0 Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober van het studiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA)

Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA) Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar 2017-2018 Bachelor of Business Administration (BBA) Deze brochure geeft alleen informatie over de FHR-instroomtoets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA)

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA) Infowijzer 21+ Toets Studiejaar 2016-2017 Bachelor of Business Administration (BBA) Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2016 van start

Nadere informatie

Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan.

Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan. Infowijzer 21+ Studiejaar 2013-2014 Versie 1.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan. Laatste datum van

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets september instroom 2016 2

Infowijzer 21+ toets september instroom 2016 2 Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Septemberinstroom 2016 (Studiejaar 2016-2017) Versie 1.9 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Aanvraag Volledige Vrijstelling

Aanvraag Volledige Vrijstelling I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Volledige Vrijstelling Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam december

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntietoets 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Digitale Media en Creatieve Industrie september 2014 Deficiëntietoets Management & Organisatie 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten

Nadere informatie

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B (instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Cursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 21+-toelatingsexamenkandidaten

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntietoets 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B Voorbereidende cursus 2014 (instroom 2014-2015) Voorbereidende cursus Wiskunde B april 2014 Voorbereidende cursus Wiskunde B 2014 Doelgroep Aspirant-studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Havo/vwo-diploma

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Voor het 21 + -toelatingsonderzoek september 2014 Examentraining voor 21 + -toelatingsonderzoek 2014-2015 Voor alle opleidingen van de HvA waarvoor een 21

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets

Infowijzer Deficiëntietoets Infowijzer Deficiëntietoets Hogeschool Inholland Septemberinstroom 2016 (Studiejaar 2016-2017) Versie 2.8 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen

Nadere informatie

21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK

21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK 21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK INFOWIJZER 2014-2015 Economie en Management deeltijd: - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Commerciële Economie - Human Resource Management Hogeschool van Amsterdam Februari-instroom

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining Instroom februari 2015 Management & Organisatie Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Bedrijfseconomie deeltijd Bedrijfskunde MER deeltijd Commerciële Economie deeltijd Human Resource Management

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2018

Infowijzer 21+ toets 2018 Infowijzer 21+ toets 2018 Hogeschool Inholland Versie 1.4 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en Associate-degree opleidingen van Hogeschool

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management

Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management I N F O W I J Z E R 2014 (instroom 2014-2015) 21 + -toelatingsexamen Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management Media, Creatie en Informatie april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets

Infowijzer Deficiëntietoets Infowijzer Deficiëntietoets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2016 (Studiejaar 2015-2016) Septemberinstroom 2016 (Studiejaar 2016-2017) Versie 2.2 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2018

Infowijzer 21+ toets 2018 Infowijzer 21+ toets 2018 Hogeschool Inholland Versie 1.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en Associate-degree opleidingen van Hogeschool

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2017

Infowijzer 21+ toets 2017 Infowijzer 21+ toets 2017 Hogeschool Inholland Versie 6.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en de bij een aantal opleidingen behorende

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Leraar Horeca & Voeding Wiskunde en Natuurkunde Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Onderwijs en Opvoeding september 2014 Examentraining voor 21+ - Toelatingsonderzoek

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2017

Infowijzer 21+ toets 2017 Infowijzer 21+ toets 2017 Hogeschool Inholland Versie 3.0 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en de bij een aantal opleidingen behorende

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 4 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Curriculum vitae en motivatiebrief

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 5 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Welke toetsen maak je?... 3 Beoordeling... 3 Toetsonderdelen...

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Associate Degree 4 3.4. Functiebeperking

Nadere informatie

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets 2018

Infowijzer Deficiëntietoets 2018 Infowijzer Deficiëntietoets 2018 Hogeschool Inholland Versie 1.0 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige en enkele Engelstalige bacheloropleidingen en Associate

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets 2017

Infowijzer Deficiëntietoets 2017 Infowijzer Deficiëntietoets 2017 Hogeschool Inholland Versie 3.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige en enkele Engelstalige bacheloropleidingen en de

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 2 Deadline: 1 november Geld storten op de INHolland bankrekening en een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Deficiëntie-examen. Informatie brochure. Februari-instroom 2012 (Studiejaar 2011-2012)

Deficiëntie-examen. Informatie brochure. Februari-instroom 2012 (Studiejaar 2011-2012) Deficiëntie-examen Informatie brochure Februari-instroom 2012 (Studiejaar 2011-2012) Voor studenten met een havo of vwo diploma, die niet voldoen aan de profieleisen van de gekozen opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Deadline: 30 juni 2011 Stap 2 Geld storten op de Inholland bankrekening en/of een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Geneeskunde Tentamen blok Datum Tijd : naam van blok : datum van afname tentamen : met RD: zonder RD: Op dit voorblad vindt u belangrijke informatie over het tentamen. Voordat u met het tentamen

Nadere informatie

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED teletoetsen BOG Propedeuse, Publiekrecht BRE, Fiscaliteiten BRE, Privaatrecht BRE, Waardebepaling BRE en Financiering BRE (vastgesteld door de examencommissie

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets 2017

Infowijzer Deficiëntietoets 2017 Infowijzer Deficiëntietoets 2017 Hogeschool Inholland Versie 6.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige en enkele Engelstalige bacheloropleidingen en de

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC)

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC) Studiehandleiding Basiskennis calculatie (BKC) Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk februari 2008 2 e druk mei 2009 3 e druk september 2010 4 e druk december 2012 001204617 2008, NTI bv,

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen BB Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de REGLEMENT voor het afnemen van de GESCHIKTHEIDSTEST WRM ter beoordeling van het opleidingsniveau indien men niet voldoet aan de opleidingseisen uit art. 14 van het 'Algemene deel reglement voor het afnemen

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate DevelsteinCollege - Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t) Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht T: 078-619

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

Toelatingsexamen Nederlands

Toelatingsexamen Nederlands Toelatingsexamen Nederlands Informatiebrochure Septemberinstroom 2012 (Studiejaar 2012-2013) Voor bezitters van een niet-nederlands diploma of een internationaal diploma Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Data

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling (OER). Aldus vastgesteld in de vergadering van

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden versie: februari 2008 International students are referred to the form that can be downloaded from www.mastersinleiden.nl Voor wie is dit formulier?

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten:

Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten: Data en tijden 2016 Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten: 1. Toelatingsonderzoek 21+ Je bent 21 jaar of ouder en beschikt niet over

Nadere informatie

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Studiehandleiding Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk januari 2010 2 e druk, augustus 2011 001204040 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie