Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management"

Transcriptie

1 I N F O W I J Z E R 2014 (instroom ) toelatingsexamen Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management Media, Creatie en Informatie april 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Het toelatingsexamen Aanmeldprocedure Aanmeldingsformulier... 9 Examenrooster januari, april en juni* 2014 Data Tijd Vak Uiterlijke aanmeld-, afmeld- en wijzigingsdatum dinsdag 14 januari uur Nederlands 17 december uur Wiskunde B woensdag 15 januari uur Engels Data Tijd Vak Uiterlijke aanmeld-, afmeld- en wijzigingsdatum dinsdag 1 april uur Nederlands 4 maart uur Wiskunde B woensdag 2 april uur Engels Data Tijd Vak Uiterlijke aanmeld-, afmeld- en wijzigingsdatum dinsdag 10 juni 2014* uur Nederlands 13 mei uur Wiskunde B woensdag 11 juni 2014* uur Engels *Let op: in juni kun je voor de voltijdstudies alleen deelnemen als je een herkansing hebt van het toelatingsexamen van april, zie de voorwaarden onder Herkansing op pagina 7/8. Doe je voor een deeltijdstudie voor de eerste keer mee in juni, dan is er geen mogelijkheid tot herkansen. 2

3 1. Inleiding Je bent van plan om te starten met de opleiding Informatica,Technische Informatica, of Business IT & Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Op dit moment ben je niet zonder meer toelaatbaar, maar op grond van je leeftijd kom je in aanmerking voor deelname aan het toelatingsexamen. Deze infowijzer geeft informatie over dit toelatingsexamen en over de aanmeldprocedure. Wil je instromen in september 2014 dan moet je op 1 oktober jaar of ouder zijn. Let op: wil je instromen in februari 2014 dan moet je op 1 februari jaar of ouder zijn. Alleen Business IT & Management deeltijd heeft een februari-instroom. Voor deelname gericht op de februari-instroom dien je een andere infowijzer te gebruiken, zie infowijzer Business IT & Management deeltijd februari-instroom De organisatie en de uitvoering van het toelatingsexamen worden gecoördineerd en uitgevoerd door Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam. Hiermee wordt door de Hogeschool van Amsterdam - voorzien in de Wet op het Hoger Onderwijs - art en art Je aanmelding voor de opleiding moet je zelf regelen. Op de website vind je informatie over de aanmeldprocedure. Schrijf je uiterlijk op 1 mei 2014 in aan de hand van één van de stappenplannen. Als je vragen hebt over de inhoud van de studie, kun je kijken op of bellen met de afdeling Studievoorlichting: Toelating op basis van EVC-assessment Wanneer je niet de vereiste vooropleiding hebt maar beschikt over voldoende relevante werkervaring, kun je in aanmerking komen voor een assessment op basis van EVC (erkennen verworven competenties). In dit assessment wordt onderzocht of je op basis van je arbeidsverleden kunt laten zien dat je voldoende competent bent om een HBO opleiding Informatica met succes te volgen. Het resultaat van deze procedure wordt vastgelegd in een rapportage. De examencommissie van de opleiding is bevoegd om deze rapportage te vertalen in toelating tot de opleiding. Aan de EVC-procedure zijn kosten verbonden. Bespreek in het intakegesprek met de opleiding of dit een relevante optie voor je is. Aan deze Infowijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Je dient je aan te melden voor de opleiding via Studielink. Voor meer informatie zie 3

4 2. Het toelatingsexamen Het toelatingsexamen voor de opleidingen Informatica (incl. Game Development),Technische Informatica en Business IT & Management bestaat uit de volgende onderdelen: Nederlands Engels Wiskunde B De onderdelen moeten tijdens dezelfde toetsperiode afgelegd worden. Het is niet toegestaan deze te verspreiden over meerdere periodes. (Uitzondering hierop vormt deelname aan een cursus Wiskunde B van Informatica. Als je één van deze cursussen volgt dan maak je digitale toetsen Wiskunde B tijdens de cursus). Met alle kandidaten Informatica deeltijd wordt een intakegesprek gehouden. Neem hiervoor contact op met onderwijsmanager I. Khaksar: Nederlands Het examen bestaat uit twee delen: leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Voor het totale examen Nederlands krijg je drie uur de tijd. Het is toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van een woordenboek, dat je zelf dient mee te nemen. Leesvaardigheid Bij dit deel krijg je een leestekst met vragen die je schriftelijk moet beantwoorden. Met de vragen wordt niet alleen het begrip van de tekst getoetst, maar ook of je in staat bent om verschillende leesstrategieën te hanteren. Schrijfvaardigheid Het doel van het deel schrijfvaardigheid is om na te gaan of je op begrijpelijke en correcte wijze een eigen tekst over een gegeven onderwerp kunt produceren. De tekst wordt beoordeeld op inhoud en op vorm. Voorbereiding Wil je je voorbereiden op het toelatingsexamen Nederlands? Gebruik dan de website de taalwebsite van de UvA en de HvA. Hier vind je onder andere tips hoe je een betoog opbouwt, hoe je argumenten verwoordt en hoe je alinea s met elkaar verbindt (zie: Heb je moeite met spelling? Doe dan een van de spellingstoetsen (zie: of bekijk de theorie over verschillende spellingsonderwerpen: Vind je het lastig om een tekst te schrijven en wil je meer weten over hoe het schrijfproces eruitziet? Kijk bij: Het eerste deel van het examen bestaat uit een leestekst. Op Taalwinkel vind je meer informatie over welke leesstrategieën je op welk moment het beste kunt inzetten (zie: Verder helpt het natuurlijk om de maanden voor het examen zoveel mogelijk kwaliteitskranten te lezen, opiniestukken te analyseren en andere betogen te lezen. Zo leer je hoe andere, ervaren schrijvers hun teksten opbouwen, hun argumenten verwoorden en welke stijl zij gebruiken. Op de website vind je voorbeeldexamens. 4

5 Ter voorbereiding op het examenonderdeel Nederlands biedt Studentenzaken ook een examentraining Nederlands en intensieve cursus Nederlands aan: Beoordeling Je bent voor het onderdeel Nederlands geslaagd, als je voor beide delen een voldoende behaald hebt (minimaal een 5,5). Je moet dus zowel voor leesvaardigheid als voor schrijfvaardigheid een voldoende halen. Er wordt niet uitgegaan van een gemiddeld cijfer. Haal je één deel niet, dan moet je beide delen herkansen. 2. Engels Het examen zal bestaan uit een Engelse tekst, waarover je in het Nederlands een aantal open vragen moet beantwoorden. Het examen duurt 2,5 uur. Het is toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van een woordenboek, dat je zelf dient mee te nemen. Voorbereiding Op de website vind je voorbeeldexamens. Ook biedt Studentenzaken een examentraining Engels aan, zie: Beoordeling Je bent voor het onderdeel Engels geslaagd als je minimaal een 5,5 behaald hebt. 3. Wiskunde B Het examen is gebaseerd op de algebracomponent van het havo wiskunde B-programma. Het is toegestaan gebruik te maken van een grafische rekenmachine. Voorbereiding Kandidaten kunnen gebruik maken van het boek 'Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO (ISBN ) om zich voor te bereiden. In dit boek wordt ook verwezen naar online oefeningen. De opleiding biedt een aantal voorbereidende cursussen aan: Vrijdagmiddagcursus: 7 februari 11 juli 2014 (20 bijeenkomsten, tijden: uur) Uiterlijke aan-, afmelddatum 24 januari Zomercursus: 9 juni 4 juli 2014 (maandag t/m vrijdag, tijden: uur) Uiterlijke aan-, afmelddatum 25 mei Zelfstudiecursus: een cursus die je in je eigen tempo kunt volgen (proeftoets beschikbaar) Voor meer informatie over deze cursussen en de aanmeldprocedure: Opleiding (Technische) Informatica, tel: (8:30-13:00 uur en 14:00-16:30 uur), Beoordeling: Voor het onderdeel wiskunde ben je geslaagd als je minimaal een 5,5 gehaald hebt. Het behalen van een cursuscertificaat van een voorbereidende cursus Wiskunde B bij Informatica geeft vrijstelling voor de toets van het toelatingsexamen. Het certificaat dat je ontvangt na afloop van de cursus is twee jaar geldig. Bij je deelname aan het toelatingsexamen dien je ook een kopie van het wiskunde certificaat van de cursus aan Studentenzaken te sturen. Pas als wij deze kopie hebben ontvangen kunnen we een Verklaring van Toelaatbaarheid voor je maken. Als je niet deelneemt aan de voorbereidende cursus, moet je de toets afleggen. 5

6 3. Aanmeldprocedure Om deel te nemen aan het toelatingsexamen moet je het aanmeldingsformulier invullen (zie hoofdstuk 4) en aan ons toesturen. Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig ingevuld is, voorzien is van de gevraagde kopieën en bewijzen en vóór de uiterlijke aanmelddatum door ons ontvangen is. Deelnamekosten Aan deelname aan het toelatingsexamen zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen 50,- inschrijfgeld en 25,- per onderdeel van het examen. Deelnamekosten dienen voldaan te zijn voordat je je aanmeldt voor het toelatingsexamen. Bij de aanmelding moet het bewijs van betaling bijgevoegd zijn. Je kunt de deelnamekosten betalen via internetbankieren, overschrijven of via een storting bij een postkantoor. Pinnen of cash betalen is niet mogelijk. Betalingsgegevens Bankrekening: NL52DEUT t.n.v. Hogeschool van Amsterdam. Vermeld daarbij: Kp , 21+ en jouw voor- en achternaam. Belangrijk: vergeet niet om een print te maken van je rekeningoverzicht, waaruit blijkt dat je betaald hebt; je moet deze print meesturen bij de aanmelding. Eventueel kun je privégegevens, zoals saldo-informatie, onleesbaar maken. Als je via een storting bij een postkantoor betaalt, moet je het stortingsbewijs meesturen. Alleen betaalbewijzen van een verwerkte transactie worden geaccepteerd. Zonder betaalbewijs wordt je aanmelding niet in behandeling genomen. Voorbeeld: 6

7 Inschrijfgeld Examenonderdeel/delen Totaal te betalen Deelname 1 onderdeel 50,- 25,- 75,- Deelname 2 onderdelen 50,- 50,- 100,- Deelname 3 onderdelen 50,- 75,- 125,- Bij annulering van je aanmelding, vóór de uiterste datum van afmelding, ontvang je het door jou betaalde bedrag retour, minus 50,- inschrijfkosten. Als er teveel geld wordt overgemaakt, is de Hogeschool van Amsterdam niet verantwoordelijk voor terugstorting. Correspondentie/uitnodiging Wanneer je aanmelding voldoet aan de gestelde eisen, ontvang je binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging per . De uitnodiging voor het examen wordt ook per gestuurd, uiterlijk één week voor het geselecteerde toetsmoment. Hierin staan de toetstijden, de locatie en de voorwaarden. Zorg dat je mailadres duidelijk genoteerd is op het aanmeldformulier en dat je spamfilter niet te hoog afgesteld staat, dit zijn namelijk groepsmailingen. Heb je de uitnodiging niet ontvangen, neem dan uiterlijk 4 werkdagen voor het geselecteerde toetsmoment contact met ons op via Legitimatiebewijs Een kopie van je geldige legitimatiebewijs dient meegestuurd te worden met de aanmelding. Dit kan zijn: een Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een verblijfsvergunning* of een buitenlands paspoort*. Een rijbewijs is niet toegestaan. *Heb je een buitenlands legitimatiebewijs of een verblijfsvergunning, én de basisschool doorlopen in Nederland, dan is deelname aan het toelatingsexamenonderdeel Nederlands mogelijk. Heb je niet de basisschool doorlopen in Nederland dan wordt aangeraden Nederlands via het Staatsexamen NT2- programma II te behalen. Dit regel je via DUO, zie hiervoor: 2/Algemeen.asp Een behaald Staatsexamen NT2-programma II (alle vier de onderdelen) geeft vrijstelling voor het toelatingsexamen Nederlands. Vrijstellingen Vrijstellingen worden alleen gegeven, als je beschikt over een havo- of vwo- deelcertificaat van de vakken die getoetst worden. Je kunt vrijstelling voor onderdelen van het examen alleen aanvragen door een gewaarmerkte kopie van het betreffende certificaat en de cijferlijst met je aanmelding mee te sturen. Volledige vrijstelling Heb je havo- of vwo- deelcertificaten voor alle onderdelen en ben je 21 +, dan kun je een volledige vrijstelling voor het examen aanvragen. Voor het aanvragen van een volledige vrijstelling vind je het aanmeldformulier op de website Als je vrijstelling hebt voor alle onderdelen en een Verklaring van Toelaatbaarheid wenst te ontvangen, betaal je 50,- inschrijfgeld. Dit bedrag moet je zelf overmaken, zie voor de betalingsprocedure de paragraaf Deelnamekosten. Herkansing Herkansing van een onderdeel is alleen op het eerstvolgende toetsmoment van hetzelfde jaar mogelijk, als je een 4 of hoger hebt behaald voor het te herkansen onderdeel. Je kunt één onderdeel herkansen. 7

8 Voor een herkansing dient 25,- voor het te herkansen vak te worden overgemaakt. Je betaalt geen inschrijfgeld meer. Het volstaat om een bewijs van betaling te mailen naar vóór de uiterlijke aanmelddatum, onder vermelding van je naam en de gewenste vervolgopleiding. Er hoeft géén nieuw aanmeldformulier gestuurd te worden. NB: de twee onderdelen van Nederlands tellen als één te herkansen vak, je betaalt dus 25,- voor het herexamen Nederlands. De uitslag Als je bent geslaagd voor het toelatingsexamen, ontvang je een Verklaring van Toelaatbaarheid per post waaruit blijkt dat je voor de door jou gekozen opleiding op grond van het toelatingsexamen toelaatbaar bent. Geldigheidsduur De Verklaring van Toelaatbaarheid op basis van het toelatingsexamen van januari*, april en juni is geldig voor het studiejaar en het studiejaar Het gaat in alle gevallen om de hele uitslag en niet om een los cijfer. Een los cijfer (voor 1 vak van het examen) is alleen geldig tot het eerstvolgende toetsmoment van hetzelfde jaar, mits je voldoet aan de voorwaarden om te herkansen. *Let op: voor deelname gericht op de februari-instroom van Business IT & Management deeltijd dien je een andere infowijzer te gebruiken, zie infowijzer BIM deeltijd februari-instroom Afmelden of wijzigen toetsdatum Afmelden of wijzigen naar een later toetsmoment in hetzelfde jaar kan alleen schriftelijk per of per post. Indien je dit vóór de aanmeld-, afmeld- en wijzigingsdatum doet betaal je 50,- inschrijfgeld. Doe je dit na deze datum, dan betaal je 50,- inschrijfgeld én 25,- per vak van het (her)examen. Inzage Als je inzage in je gemaakte examens wilt, dan kan dit tijdens het eenmalige inzagemoment dat door Studentenzaken georganiseerd wordt. Na iedere toetsronde wordt er één inzagemoment gehouden, circa vier weken na het examen. De datum van het inzagemoment wordt medegedeeld aan de kandidaten per . Je mag hier je toets inzien, er worden geen kopieën verstrekt. Het inzagemoment is uitsluitend toegankelijk voor de deelnemende kandidaat. Verzoek Wil je een verzoek of opmerking indienen dan kun je een schriftelijk verzoek richten aan Studentenzaken. Je kunt tegen het resultaat van de toelatingstoets beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Je dient dat te doen binnen zes weken nadat de uitslag bekend is gemaakt. Op kun je lezen wat de vereisten zijn waaraan het beroepsschrift moet voldoen. Studentenzaken Bezoekadres (open van uur) Wibautstraat GM Amsterdam adres Telefonische bereikbaarheid ( uur)

9 4. Aanmeldingsformulier toelatingsexamen voor (Technische) Informatica Ik meld mij aan voor het toelatingsexamen van: o 14 en 15 januari 2014 (uiterlijke aanmeld-/afmeld-/wijzigingsdatum: 17 december 2013) o 1 en 2 april 2014* (uiterlijke aanmeld-/afmeld-/wijzigingsdatum: 4 maart 2014) *de herkansingsmogelijkheid na deelname aan de aprilronde is op 10 en 11 juni, zie de voorwaarden voor Herkansing en wijze van aanmelding op pagina 7/8. Voor de herkansing gebruik je niet dit formulier. Alleen voor DEELTIJD: o 10 en 11 juni 2014** (uiterlijke aanmeld-/afmeld-/wijzigingsdatum: 13 mei 2014) **NB: doe je voor een deeltijdstudie voor de eerste keer mee in juni, dan is er geen mogelijkheid tot herkansen. Voor een voltijdopleiding kan er niet voor de eerste keer ingeschreven worden voor 10 en 11 juni. voor de opleiding: o o Informatica (incl. Game Development) (vt/dt) Technische informatica (vt) o Business IT & Management (voltijd/deeltijd*) *Let op: voor deelname gericht op de februari-instroom voor deeltijd dien je een andere infowijzer te gebruiken, zie Schrijf duidelijk in blokletters om fouten en misverstanden te voorkomen. Vul alle velden in. Achternaam: Roepnaam: Officiële Voornamen: Adres en huisnummer: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats en -land: Burgerservicenummer: adres : *zorg dat je mailadres heel duidelijk leesbaar is, verdere communicatie zal via het opgegeven mailadres plaatsvinden Een kopie van mijn legitimatiebewijs sluit ik bij. Ik neem deel aan de volgende examenonderdelen (aankruisen waaraan je deelneemt): Nederlands Engels Wiskunde of Ik neem deel aan een cursus Wiskunde bij de opleiding Informatica (stuur een kopie van het cursuscertificaat naar Studentenzaken - zonder wiskunde certificaat kun je geen Verklaring van Toelaatbaarheid ontvangen). Indien je niet deelneemt aan een onderdeel, moet je het bewijs meesturen waaruit de vrijstelling blijkt. Voor volledige vrijstelling is er een ander formulier, zie de toelichting op pagina 7. Ik heb hiervoor het volgende bedrag overgemaakt (aankruisen wat van toepassing is): Deelname 1 onderdeel 75,- Deelname 2 onderdelen 100,- Deelname 3 onderdelen 125,- Het betalingsbewijs stuur ik mee. 9

10 Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier geef je aan de voorwaarden te kennen waaronder je kunt deelnemen aan het toelatingsexamen. De voorwaarden staan vermeld in de Infowijzer. Plaats: Datum: Handtekening: Bijzondere omstandigheden Indien je in het bezit bent van havo- of vwo-deelcertificaten kun je vrijstelling aanvragen door een kopie mee te sturen. Let op: dit moet vóór de aanmeld-, afmeld-, en wijzigingsdatum geregeld zijn. Op de toetsdag zelf kan er geen vrijstelling meer geregeld worden. Als je in aanmerking denkt te komen voor examentijdverlenging in verband met een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie/dyscalculie/adhd) stuur dan een kopie van een verklaring van een erkend professional mee, eventueel inclusief rapport. Je ontvangt bericht over eventuele goed- of afkeuring van je verzoek. Let op: dit moet vóór de aanmeld-, afmeld- en wijzigingsdatum geregeld zijn. Op de toetsdag zelf kan er geen examentijdverlenging geregeld worden. Dit formulier + gevraagde bijlagen (kopie legitimatiebewijs en bewijs van betaling) toesturen aan: Hogeschool van Amsterdam Studentenzaken toelatingsexamen Postbus BA Amsterdam of mailen naar *Alleen volledige aanmeldingen (ontvangen vóór de uiterlijke aanmeld-, afmeld- en wijzigingsdatum) worden in behandeling genomen. Je ontvangt een bevestiging van deelname.* 10

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntietoets 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Digitale Media en Creatieve Industrie september 2014 Deficiëntietoets Management & Organisatie 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B (instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Cursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 21+-toelatingsexamenkandidaten

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntietoets 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B Voorbereidende cursus 2014 (instroom 2014-2015) Voorbereidende cursus Wiskunde B april 2014 Voorbereidende cursus Wiskunde B 2014 Doelgroep Aspirant-studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Havo/vwo-diploma

Nadere informatie

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Voor het 21 + -toelatingsonderzoek september 2014 Examentraining voor 21 + -toelatingsonderzoek 2014-2015 Voor alle opleidingen van de HvA waarvoor een 21

Nadere informatie

21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK

21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK 21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK INFOWIJZER 2014-2015 Economie en Management deeltijd: - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Commerciële Economie - Human Resource Management Hogeschool van Amsterdam Februari-instroom

Nadere informatie

Aanvraag Volledige Vrijstelling

Aanvraag Volledige Vrijstelling I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Volledige Vrijstelling Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam december

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining Instroom februari 2015 Management & Organisatie Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Bedrijfseconomie deeltijd Bedrijfskunde MER deeltijd Commerciële Economie deeltijd Human Resource Management

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Leraar Horeca & Voeding Wiskunde en Natuurkunde Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Onderwijs en Opvoeding september 2014 Examentraining voor 21+ - Toelatingsonderzoek

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten:

Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten: Data en tijden 2016 Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten: 1. Toelatingsonderzoek 21+ Je bent 21 jaar of ouder en beschikt niet over

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2015 van start gaan. Laatste datum van aanmelden en betaling :

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 4 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Welke toetsen maak je?... 3 Beoordeling... 3 Toetsonderdelen...

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE. INFORMATIE OVER HET COLLOQUIUM DOCTUM Datum: juli 2006

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE. INFORMATIE OVER HET COLLOQUIUM DOCTUM Datum: juli 2006 1 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE INFORMATIE OVER HET COLLOQUIUM DOCTUM Datum: juli 2006 De faculteit heeft vier opleidingen: 1. Economie en bedrijfskunde 2. Fiscale economie

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 5 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist Educatie Volwassenenonderwijs 2007 2008 VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs vmbo-t havo vwo Amersfoort Veenendaal Zeist Amersfoort Veenendaal Zeist VAVO Het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Complete set aanmeldingsformulieren

Complete set aanmeldingsformulieren Complete set aanmeldingsformulieren Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis / Specialisatie Gelieve alle formulieren te ondertekenen en pasfoto bij te voegen. 1 Aanmeldingsformulier Post hbo basis / specialisatie*

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O Fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen: - Algemene

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017)

Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017) Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017) Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen van Hogeschool HBO Drechtsteden, die in het studiejaar 2016/2017

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Inholland met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA)

Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA) Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar 2017-2018 Bachelor of Business Administration (BBA) Deze brochure geeft alleen informatie over de FHR-instroomtoets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober

Nadere informatie

Informatiebrochure Toelatingsonderzoek Nederlands instroom september 2016

Informatiebrochure Toelatingsonderzoek Nederlands instroom september 2016 Informatiebrochure Toelatingsonderzoek Nederlands instroom september 2016 Voor bezitters van een niet-nederlands diploma of van een internationaal diploma Studiejaar 2016-2017 Inleiding...3 Voor wie is

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut.

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Beste ouder(s) / verzorger(s), Op 1 augustus 2014 is de Wet passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat elke school bij aanmelding zorgplicht

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN DIPLOMAWAARDERING voor de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN DIPLOMAWAARDERING voor de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN DIPLOMAWAARDERING voor de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u een diplomawaardering aanvragen. Wij kijken wat uw diploma

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Informatiebrochure Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Energieprestatiecertificaat voor utiliteitsbouw Inleiding Cito neemt in opdracht van Cito neemt in opdracht van ISSO (Kennisinstituut

Nadere informatie

PART-TIME MSC IN MANAGEMENT

PART-TIME MSC IN MANAGEMENT AANMELDINGSFORMULIER PART-TIME MSC IN MANAGEMENT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ALGEMENE INFORMATIE aanmeldprocedure PTMSc Aanmeldingsformulier sturen naar: Officieel aanmelden Admissions.MScM@nyenrode.nl

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

Examenregelement Beton- Staaltechniek

Examenregelement Beton- Staaltechniek Regeling toelating tot de cursus BC of SC De cursussen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit twee cursusjaren, respectievelijk BC/SC2 en BC/SC3. Studenten worden uitsluitend

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN INDICATIE ONDERWIJSNIVEAU (ION) voor de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN INDICATIE ONDERWIJSNIVEAU (ION) voor de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN INDICATIE ONDERWIJSNIVEAU (ION) voor de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Waarvoor is dit formulier? Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen? Dit betekent dat u

Nadere informatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Deze brochure legt uit hoe het nieuwe inburgeringsexamen werkt. Vanaf 1 januari 2007 moet u dit examen

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2009

Aanvraag subsidie ESF 2009 Het ESF investeert in Aanvraag subsidie ESF 2009 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O-fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA)

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA) Infowijzer 21+ Toets Studiejaar 2016-2017 Bachelor of Business Administration (BBA) Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2016 van start

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2018 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2017 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2017 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2016 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar havo-4 met een mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het mavodiploma 1 Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. door te stromen naar De overstap

Nadere informatie

Toelatingsexamen Nederlands

Toelatingsexamen Nederlands Toelatingsexamen Nederlands Informatiebrochure Septemberinstroom 2012 (Studiejaar 2012-2013) Voor bezitters van een niet-nederlands diploma of een internationaal diploma Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Data

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

NATIONAAL DANEXAMEN UITSCHRIJVING

NATIONAAL DANEXAMEN UITSCHRIJVING Promotor : Taekwondo Bond Nederland. NATIONAAL DANEXAMEN UITSCHRIJVING Organisatie : Nationale Graden Coördinator. Plaats : Sporthal Lunetten Zwarte Woud 201 3524 SG Utrecht Nederland Datum Zaterdag 10

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden versie: februari 2008 International students are referred to the form that can be downloaded from www.mastersinleiden.nl Voor wie is dit formulier?

Nadere informatie

Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit

Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit De beschikking is geldig vanaf 1 januari of de dag van afgifte als het jaar van aanvraag is begonnen, tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Faculteit der Letteren RUG

Regeling Colloquium Doctum Faculteit der Letteren RUG Regeling Colloquium Doctum Faculteit der Letteren RUG 1. Inleiding 1. Het colloquium doctum is een toelatingsexamen voor mensen die niet rechtstreeks toelaatbaar zijn tot een studie aan de Letterenfaculteit

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

Toelatingseisen en deficiëntiecursussen

Toelatingseisen en deficiëntiecursussen Toelatingseisen en deficiëntiecursussen Voor studiejaar 2014-2015 van hogeschool VHL locatie Wageningen Cursussen: scheikunde en wiskunde-a (toets) Inhoud 1. Algemene toelatingseisen 4 2. Toelatingseisen

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar ijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Dit formulier is voor ouders die een tegemoetkoming ontvangen en een wijziging willen doorgeven. U hoeft alleen de vragen

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden.

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inschrijfformulier Intake Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML)

Inschrijfformulier Intake Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML) Inschrijfformulier Intake Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML) Met dit formulier kun je je aanmelden voor de intake van de Nederlandse International Mountain Leader (IML) opleiding.

Nadere informatie

Nederlands als tweede

Nederlands als tweede Staatsexamens Nederlands als tweede taal Als het Nederlands niet uw moedertaal is en u wilt laten zien dat u deze taal goed beheerst, kunt u het NT2-examen doen. NT2 betekent: Nederlands als tweede taal.

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Cito B.V. Arnhem Examenreglement EPA Opnemer en EPA Adviseur Woningen versie december 2014 pagina

Nadere informatie

NADERE TOELICHTING BIJ AANMELDDOCUMENTEN

NADERE TOELICHTING BIJ AANMELDDOCUMENTEN NADERE TOELICHTING BIJ AANMELDDOCUMENTEN Je dient een aantal documenten samen met je aanmeldformulier up te loaden. Hieronder leggen we per document uit wat we precies verstaan onder deze documenten. IDENTITEITSBEWIJS

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Deficiëntie-examen. Informatie brochure. Februari-instroom 2012 (Studiejaar 2011-2012)

Deficiëntie-examen. Informatie brochure. Februari-instroom 2012 (Studiejaar 2011-2012) Deficiëntie-examen Informatie brochure Februari-instroom 2012 (Studiejaar 2011-2012) Voor studenten met een havo of vwo diploma, die niet voldoen aan de profieleisen van de gekozen opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

Complete set aanmeldingsformulieren

Complete set aanmeldingsformulieren Complete set aanmeldingsformulieren Master Contextuele Hulpverlening Gelieve alle formulieren te ondertekenen en pasfoto bij te voegen. 1 Aanmeldingsformulier Master Contextuele Hulpverlening Ondergetekende

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Geestelijke Begeleiding Ondergetekende meldt zich aan als student voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/18 Persoonlijke gegevens: Achternaam:.. Volledige voornamen:..

Nadere informatie

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands 2015-2016

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands 2015-2016 Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 Voor wie?... 3 Inhoud... 3 Cursusmateriaal... 3 3. Praktische informatie... 4 Data... 4 Locatie...

Nadere informatie