Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie"

Transcriptie

1 Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

2 Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Deze brochure legt uit hoe het nieuwe inburgeringsexamen werkt. Vanaf 1 januari 2007 moet u dit examen halen om Nederlander te kunnen worden. Ook leest u in deze brochure waar u zich voor het inburgeringsexamen kunt melden. De informatie in deze brochure is geldig van 1 april 2007 tot 1 oktober

3 In een aantal gevallen kunt u Nederlander worden via de optieprocedure. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. De gemeente beoordeelt deze aanvraag. Wanneer u voor optie in aanmerking komt, hoeft u geen inburgeringsexamen te maken. Wanneer u niet voor optie in aanmerking komt, kunt u een aanvraag voor naturalisatie indienen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de aanvraag. Voordat u deze aanvraag in kunt dienen, moet u het inburgeringsexamen maken. In deze brochure leest u hoe het inburgeringsexamen werkt. Weet u niet zeker of u het inburgeringsexamen moet maken, kijk dan op pagina 6 van deze brochure, kijk in de brochure Hoe kunt u Nederlander worden?, of vraag het na bij uw gemeente. Let op! De informatie in deze brochure geldt alleen als u het inburgeringsexamen in Nederland maakt. Als u in een ander land woont en Nederlander wilt worden, kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade in uw land. Meer informatie over het inburgeringsexamen in het buitenland vindt u ook op de website van de IND: Wat vind ik in deze brochure? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk Nederlands kunt spreken, lezen, schrijven en verstaan. Ook moet u zich kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. Om dat aan te tonen moet u een examen doen. Vanaf 1 januari 2007 is dat het nieuwe inburgeringsexamen. Als u het examen haalt op niveau A2, krijgt u een inburgeringsdiploma wat geschikt is voor naturalisatie. Met dit diploma kunt u naturalisatie aanvragen. Er wordt dan gekeken of u ook aan de andere voorwaarden voor naturalisatie voldoet. In deze brochure leest u wat het inburgeringsexamen precies is en wat u moet doen om het diploma te halen. Ook leest u hoe u zich aan kunt melden voor het examen. Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Kijk dan op pagina 10 bij Meer informatie. Daar staat waar u met uw vragen terecht kunt. 3

4 Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkdeel en een centraal deel. U moet vragen beantwoorden via de computer en telefoon. Het hele examen kost bij de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) ongeveer 230. U hoeft het examen niet in één keer te doen. Het praktijkexamen In het praktijkexamen laat u zien dat u weet hoe de Nederlandse samenleving werkt. Ook laat u zien dat u zelf dingen kunt regelen in Nederland. Dat kan op de volgende manieren: 1. u doet 6 situaties na uit de praktijk (assessments); of 2. u verzamelt 30 bewijzen (portfolio); of 3. u verzamelt 15 bewijzen en u doet 3 situaties na uit de praktijk. 1. Situaties nadoen uit de praktijk (assessments) U speelt 6 situaties na uit de praktijk. U laat zien dat u iets kunt regelen in Nederland. Voorbeeld: u speelt een bezoek bij de dokter na. Of u speelt na dat u uw rijbewijs ophaalt. Wilt u naturaliseren? Dan doet u dit praktijkexamen op niveau A2. U kunt dit deel van het praktijkexamen op verschillende plaatsen doen. Op vindt u een lijst van examenbureaus Bewijzen verzamelen (portfolio) Misschien spreekt u in veel situaties al Nederlands. U kunt daarvan bewijzen verzamelen. In een bewijs staat dat u voldoende Nederlands spreekt. U moet in totaal 30 bewijzen verzamelen. Voorbeeld: u heeft op school met een leraar gepraat over uw kind. De leraar kan het bewijs ondertekenen als u dit goed gedaan heeft. Er is een standaardbewijs dat u kunt gebruiken. Een verzameling bewijzen bij elkaar heet een portfolio. Dit portfolio kunt u opsturen naar de IB-Groep of naar een aangewezen examenbureau. Als uw portfolio klaar is, krijgt u een gesprek over de bewijzen. Als dit gesprek goed gaat, heeft u het praktijkexamen gehaald. Meer informatie vindt u op 3. Bewijzen verzamelen en praktijksituaties nadoen Misschien lukt het u niet 30 bewijzen te verzamelen. Als u al 15 bewijzen heeft, kunt u ook 3 praktijksituaties nadoen.

5 Het centrale examen U krijgt op het centrale examen vragen over de Nederlandse regels en gewoonten. Tijdens het examen moet u ook laten zien dat u goed Nederlands spreekt. Bij het examen gebruikt u de computer en de telefoon. Er zijn drie verschillende centrale examens: 1. Kennis van de Nederlandse samenleving 2. Toets Gesproken Nederlands 3. Elektronisch praktijkexamen 1. Kennis van de Nederlandse samenleving Dit examen gaat via de computer. U laat zien hoe dingen gaan in Nederland. Voorbeeld: u krijgt een vraag over wat de regering doet. Of over waar u naartoe moet als u werk zoekt. 2. Toets Gesproken Nederlands Dit is een examen met de telefoon. We kijken hoe goed u Nederlands kunt spreken en verstaan. U belt met een computer. De computer stelt vragen en geeft opdrachten. U geeft antwoord door de telefoon. 3. Elektronisch praktijkexamen Dit examen gaat via de computer. U krijgt vragen over praktijksituaties. Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen. Het eerste deel bestaat uit vragen die iedereen krijgt. Over hoe dingen gaan in Nederland. Bijvoorbeeld wat u moet doen bij de geboorte van uw kind. Of hoe u uw bankzaken regelt. Voor het tweede deel kunt u kiezen uit 2 onderwerpen. a. Vragen over werk. Bijvoorbeeld over waar je naartoe moet als je werk zoekt. b. Vragen over onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Bijvoorbeeld over een bezoek aan het ziekenhuis, of het consultatiebureau. U kunt zich opgeven voor deze examens met het aanmeldformulier Centrale Examens Inburgering. Dit formulier staat op U moet het inburgeringsexamen voor naturalisatie altijd op niveau A2 doen. Op het aanmeldformulier moet u aangeven dat u het examen op niveau A2 moet doen omdat u wilt naturaliseren. Op het aanmeldformulier Centrale Examens Inburgering kunt u aangeven welk onderwerp u kiest. 5

6 Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? Iedereen die Nederlander wil worden door naturalisatie, moet het inburgeringsexamen maken. Maar soms hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen. U kunt dan meteen naturalisatie aanvragen. Dit kan als u: Moluks bent en als Nederlander wordt behandeld volgens de Wet van 9 september 1976 (Staatsblad 1976, 468); een diploma heeft van bijvoorbeeld de universiteit, HBO, MBO, VWO, HAVO, MAVO of VMBO. U heeft zo n diploma, als op uw diploma bijvoorbeeld staat: Wet op het hoger wetenschappelijk onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet educatie beroepsonderwijs of Wet op het cursorisch onderwijs; een diploma staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (programma I of II) heeft; een Certificaat Inburgering heeft van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Hierbij hoort een verklaring van het Regionaal Opleidingencentrum (ROC). Daarin moet staan dat u voor alle onderdelen Nederlands als Tweede Taal minimaal niveau 2 heeft behaald. In de verklaring moet staan dat u voor maatschappijoriëntatie ook niveau 2 heeft gehaald. 6 een brief van het College van Burgemeester en Wethouders heeft. Hierin staat dat u geen inburgeringprogramma van de Wet Inburgering Nieuwkomers hoefde te volgen omdat uw Nederlands al goed genoeg is; een brief van het College van Burgemeester en Wethouders heeft. Hierin staat dat u door psychische of lichamelijke klachten het inburgeringprogramma van de Wet Inburgering Nieuwkomers niet kon volgen; het Certificaat naturalisatietoets heeft; een inburgeringsdiploma van de Wet inburgering heeft. Hierbij zijn alle taalonderdelen op niveau A2 behaald. Ook bent u voor het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving geslaagd; de Korte Vrijstellingstoets heeft behaald (inschrijven voor dit examen op kunt aantonen dat u tussen uw 5e en 15e jaar ten minste 8 jaar in Nederland heeft gewoond; in België of Suriname een schooldiploma behaald hebt. Het onderwijs moet dan wel in het Nederlands zijn gegeven. Verder moet u voor het vak Nederlands een voldoende hebben gehaald. Het niveau van de opleiding moet hoger zijn dan lagere of basisschool en het diploma moet op een wet zijn gebaseerd. De wet hoeft geen onderwijswet te zijn.

7 van de Europese school een diploma heeft van het Europees baccalaureaat. U moet het vak Nederlands als eerste of tweede taal hebben gedaan. Ook moet u voor Nederlands een voldoende hebben gehaald; een getuigschrift Internationaal Baccalaureate Middle Years Certificate of een International General Certificate of Secondary Education dan wel een Internationaal Baccalaureaat heeft. U moet dan voor het vak Nederlands een voldoende hebben gehaald. Wanneer hoef ik maar een deel van het examen te doen? Soms hoeft u slechts een deel te doen van het examen. Dit is zo wanneer u: een Certificaat Inburgering Oudkomers heeft. U moet dan voor alle taalonderdelen minimaal niveau 2 hebben gehaald. U moet voor uw naturalisatie alleen nog het onderdeel Kennis Nederlandse Samenleving doen; Deel I (kennis van staatsinrichting en maatschappij) heeft gehaald van de naturalisatietoets. U hoeft de toets Kennis Nederlandse Samenleving niet meer te maken. De andere onderdelen van het examen moet u nog wel doen. Heeft u op 1 april 2007 van de oude naturalisatietoets Deel I (maatschappijoriëntatie) en van Deel II (lezen, schrijven, luisteren en spreken) tenminste één onderdeel gehaald? U mag dan tot 1 oktober 2007 proberen om de rest van Deel II nog bij het ROC te halen. Als u alles haalt, krijgt u nog het certificaat naturalisatietoets. Tot 15 september 2007 kunt u zich hiervoor aanmelden. Dat kan maar één keer. Wat moet ik doen als ik denk dat ik het examen niet hoef te maken? Als u denkt dat u het examen niet hoeft te maken, dan moet u dit bij de gemeente aantonen. U moet hiervoor één van de bovengenoemde documenten aan de gemeente laten zien. Het moet het originele document zijn, dus geen kopie. De gemeente bekijkt dit document en vertelt u of u het examen wel of niet moet doen. 7

8 Wat moet ik doen als ik het examen niet kan maken? Ik kan niet lezen of schrijven op niveau A2. Hoe kan ik Nederlander worden? Voor naturalisatie moet u op A2-niveau Nederlands kunnen lezen en schrijven. Als u dit nu niet kunt, kunt u laten onderzoeken of u dit binnen vijf jaar wel kunt. Het ROC van Amsterdam voert het onderzoek uit. U moet daarvoor betalen. Het onderzoek kost ongeveer 200. U moet zichzelf bij het ROC van Amsterdam aanmelden. Het aanmeldformulier kunt u bij uw gemeente ophalen. U moet zich alleen aanmelden als u kunt laten zien dat u verschillende cursussen Nederlands heeft gevolgd. Het ROC onderzoekt of u in Nederland meer dan één keer serieus geprobeerd heeft om Nederlands te leren op niveau A2. Als blijkt dat u wél binnen vijf jaar het niveau A2 kunt halen als u uw best doet, dan moet u dat proberen. Voor uw naturalisatie blijft het examen dan ook verplicht. Uit het onderzoek kan ook blijken dat u niet binnen vijf jaar niveau A2 kunt halen. Dan hoeft u voor uw naturalisatie alleen nog de Toets Gesproken Nederlands te halen. Dit is een onderdeel van het centrale deel van het inburgeringsexamen. 8 Ik kan het examen niet maken door lichamelijke of psychische problemen. Wat moet ik doen? U kunt lichamelijke of psychische problemen hebben en daardoor het examen niet kunnen maken. Als dat zo is, moet u dit melden bij de gemeente. De afdeling inburgering vertelt u dan naar welke arts u moet gaan voor een onderzoek. Iedere gemeente in Nederland heeft afspraken gemaakt met artsen. Deze aangewezen artsen geven aan of u het inburgeringsexamen kunt maken. U kunt dus niet met een verklaring van uw eigen (huis)arts komen. Verklaart de arts dat u het inburgeringsexamen helemaal niet kunt maken, dan kunt u met die verklaring naar de gemeente om naturalisatie aan te vragen. U moet dat dan snel doen. Op de dag dat u naturalisatie aanvraagt, mag de verklaring van de arts niet ouder zijn dan zes maanden.

9 Hoe kan ik me aanmelden? Het praktijkexamen U moet het praktijkexamen doen bij een aangewezen examenbureau. Op vindt u een lijst van examenbureaus. Wilt u het praktijkexamen halen met alleen bewijzen (portfolio)? Stuur het portfolio dan op naar de IB-Groep of naar een aangewezen examenbureau. Als uw portfolio klaar is, krijgt u een gesprek over de bewijzen. Een voorbeeld van een portfolio vindt u op Het centrale examen Voor het centrale examen moet u zich altijd aanmelden bij de IB-Groep. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier Centrale Examens Inburgering. Dit formulier vindt u op U kunt zich voor één of meer examens aanmelden. Soms kunt u die examens op dezelfde dag doen. Waar en wanneer kan ik het centrale examen doen? U kunt op verschillende plaatsen in Nederland examen doen. Op het aanmeldformulier kunt u een plaats invullen. De IB-Groep probeert hier rekening mee te houden. Maar dat lukt niet altijd. Misschien moet u toch in een andere plaats examen doen. Als u voor het examen betaald heeft, krijgt u een brief van de IB-Groep. In de brief staat waar en wanneer u examen doet. Waar moet ik op letten? Kom altijd op tijd. Als u te laat bent, kunt u geen examen meer doen. Dan moet u zich opnieuw aanmelden én opnieuw betalen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. In de brief van de IB-Groep staat wat een geldig legitimatiebewijs is. Neem de brief van de IB-Groep mee. De uitslag U krijgt zo snel mogelijk een brief met de uitslag. Heeft u het examen niet gehaald? Dan kunt u het examen opnieuw doen. U moet dan ook opnieuw betalen. Als u alle examens heeft gehaald, krijgt u een inburgeringsdiploma. Heeft u vrijstelling gekregen voor een paar examens? Dan krijgt u een resultaatbrief van het onderdeel wat u heeft behaald. Met dit diploma kunt u bij uw gemeente een naturalisatieaanvraag indienen. 9

10 Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt contact opnemen met: 1. uw eigen gemeente. Uw gemeente weet wat u moet doen bij een naturalisatieaanvraag. 2. IB-Groep. Adres: postbus 764, 9700 AT Groningen. Telefoon: (050) Op vindt u het aanmeldformulier Centrale Examens Inburgering. 3. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vragen aan de IND kunt u telefonisch stellen, maar ook per brief of . Telefoon De IND is bereikbaar via ( 0,10 p.m.) op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Hebt u een vraag heeft over de stand van zaken van uw aanvraag? Houd dan de volgende gegevens paraat: dossiernummer en/of V-nummer, indien bekend; naam en voornaam (eventueel meisjesnaam); geboorteplaats en geboortedatum; nationaliteit. 10 Brief of Immigratie- en Naturalisatiedienst afdeling Voorlichting Postbus GE Rijswijk Internet: Klachten Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de Immigratie- en Naturalisatiedienst bent behandeld, kunt u deze schriftelijk indienen bij: Immigratie- en Naturalisatiedienst Centraal Klachtenbureau Postbus HV Rijswijk U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is: Vragen over legalisatie? Voor informatie over legalisatie van documenten (geboorteakte, huwelijksakte) kunt u tussen 9.00 en uur bellen met de legalisatieafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken: (070) Via internet:

11 Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning of naturalisatie. De Minister voor Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk stellen aan de afdeling Voorlichting van de IND, postbus 3211, 2280 GE Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Andere brochures In verband met de naturalisatie- en optieprocedure kunnen ook de volgende brochures voor u van belang zijn: Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Aruba. Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op de Nederlandse Antillen. Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? (alleen via Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland (alleen via Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders. Alle brochures zijn te bestellen via telefoonnummer ( 0,10 p.m) of via De teksten van alle brochures zijn ook te vinden op de website van de IND: 11

12 Aan de inhoud van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag onder bronvermelding worden gebruikt. April

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.58 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0805-554 Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie brochure bronnen brochure van de IND ' Inburgeringsexamen:

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden.

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgerings examen (naturalisatietoets) halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk Nederlands

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk

Nadere informatie

examen doen voor inburgering of naturalisatie

examen doen voor inburgering of naturalisatie InburgerEN EXAMEN DOEN examen doen voor inburgering of naturalisatie Wilt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen? In deze folder leest u welke examens er zijn. Ook leest u hoe u de examens kunt doen.

Nadere informatie

Informatie over naturalisatie en inburgering

Informatie over naturalisatie en inburgering DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.57 Informatie over naturalisatie en inburgering algemene informatie bronnen NVVB brochure Ontheffing inburgeringsexamen april 2008 NVVB brochure Informatie

Nadere informatie

INBURGEREN EXAMEN DOEN EXAMEN DOEN VOOR INBURGERING OF NATURALISATIE

INBURGEREN EXAMEN DOEN EXAMEN DOEN VOOR INBURGERING OF NATURALISATIE INBURGEREN EXAMEN DOEN EXAMEN DOEN VOOR INBURGERING OF NATURALISATIE Wilt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen? In deze folder leest u welke examens er zijn. Ook leest u hoe u de examens kunt doen.

Nadere informatie

Informatie over naturalisatie en inburgering

Informatie over naturalisatie en inburgering ( november 2012) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2013 zal gelden. Wijziging: de inburgeringstaken worden per 1 januari 2013 overgeheveld van de gemeente naar DUO. Tot 1 januari 2015 zijn er

Nadere informatie

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt.

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. ( jan 2015) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. Wijziging: Het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen is uitgebreid Informatie over naturalisatie en inburgering Wil de klant door

Nadere informatie

Inburgeren; om te beginnen

Inburgeren; om te beginnen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.81 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0804-427 Inburgeren; om te beginnen brochure bronnen brochure DUO, Servicecentrum Inburgering, uitgave januari

Nadere informatie

De naturalisatietoets

De naturalisatietoets De naturalisatietoets Waarom deze brochure? Deze brochure legt uit hoe de naturalisatietoets werkt. De brochure hoort bij de brochure Hoe kunt u Nederlander worden?, waarin staat hoe u Nederlander kunt

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Ministerie van Justitie Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst 2 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Ter uitvoering van de Wbp informeer ik u dat

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Nederlander worden in het kort 5 3. Wie komt in aanmerking? 9 4. Hoe gaat de optieprocedure in z n werk? 13 5. Wat moet u doen

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Wat moet u doen om Nederlander te worden via naturalisatie?

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Inburgeren; vergoeding

Inburgeren; vergoeding Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.4.86 Inburgeren; vergoeding brochure bronnen DUO, Servicecentrum Inburgering, uitgave januari 2010 Inburgeringsdiploma: Geld terug U heeft het inburgeringsexamen of

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Inburgeren Examen doen

Inburgeren Examen doen Inburgeren Examen doen Examen doen voor inburgering Gaat u het inburgeringsexamen doen? In deze folder leest u hoe u het inburgeringsexamen kunt doen. U leest welke examenonderdelen er zijn en waar u de

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

INBURGEREN VERGOEDING INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG

INBURGEREN VERGOEDING INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG INBURGEREN VERGOEDING INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG U heeft het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 gedaan of u gaat nog examen doen. Een cursus en examen kosten geld. Als u het diploma heeft

Nadere informatie

Model 2.22a Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 1 april 2010)

Model 2.22a Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 1 april 2010) Model 2.22a Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 1 april 2010) Ambassade/ Consulaat Generaal te : contactpersoon: telefoon: e-mail: Betreft: man, naam: vrouw, naam: (aantal) mee te naturaliseren minderjarige

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 609 8 januari 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 december 2014, nummer WBN 2015/1,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18055 19 november 2010 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 november 2010, nr.

Nadere informatie

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering Inhoud 2 Wet inburgering 3 Wat is inburgeren? 4 Waarom inburgeren? 5 Wie moeten inburgeren? 6 Wanneer hoeft u niet in te burgeren? 9 Hoe

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering Inhoud Wet inburgering Wet inburgering Wat is inburgeren? Waarom inburgeren? Wie moeten inburgeren? Wanneer hoeft u niet in te burgeren?

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inhoudsopgave Inburgeren bladzijde 1 Welke examens moet u doen? bladzijde 2 Participatieverklaring bladzijde 2 Inburgeringsplicht bladzijde 2 Inburgeringsexamen bladzijde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9757 25 juni 2010 Besluit van de Minister van Justitie van 16 juni 2010, nummer WBN 2010/6, houdende wijziging van de

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.2.83 Hoe kunt u Nederlander worden? brochure bronnen brochure, uitgave IND oktober 2010 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Inburgeren. In de Hoeksche Waard

Inburgeren. In de Hoeksche Waard Inburgeren In de Hoeksche Waard inburgeren in de Hoeksche Waard Doel van deze folder Per 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) in werking getreden. In deze folder staat omschreven wat inburgeren betekent

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19875 1 november 2011 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2011, nummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11168 25 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 april 2013, nummer WBV 2013/6, houdende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bent u inburgeringsplichtig? 4 Op tijd inburgeren 4 Zelf regelen 4 DigiD 4

Inhoudsopgave. Bent u inburgeringsplichtig? 4 Op tijd inburgeren 4 Zelf regelen 4 DigiD 4 Over inburgeren Inburgeren Als u gaat inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal. En u leert over het leven in Nederland. Inburgeren helpt u bij het leven in Nederland. Bij boodschappen

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19662 1 oktober 2012 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2012, nummer

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft, CVDR Officiële uitgave van Delft. Nr. CVDR466925_1 3 oktober 2017 Beleidsregel Wet taaleis 2016 (Participatiewet) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft, gelet op artikel 18b

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.5.88 Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten brochure bronnen brochure ' Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26085 24 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 december 2012, nummer 2012-0000703808,

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Schouwen-Duiveland

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Schouwen-Duiveland Beleidsregels Wet taaleis gemeente Schouwen-Duiveland Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving -

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Bij uw partner in Nederland wonen

Bij uw partner in Nederland wonen Bij uw partner in Nederland wonen Wilt u bij uw partner in Nederland gaan wonen? Dan is deze folder voor u. Denk eerst goed na! Verhuizen naar een ander land is niet gemakkelijk. U heeft plichten als u

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Rapport Analyse inburgeringsvereiste RANOV. Juli 2012

Rapport Analyse inburgeringsvereiste RANOV. Juli 2012 Rapport Analyse inburgeringsvereiste RANOV Juli 2012 Rapport Analyse inburgeringsvereiste RANOV Datum Status Definitief Colofon Titel Versienummer Auteur Analyse inburgeringsvereiste RANOV Definitief

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Beginnerslessen Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Wat leert u in deze les? Gesprekken over het inburgeringsexamen begrijpen. Welke examens bij het inburgeringsexamen horen. Waar u kunt oefenen met de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap en het Besluit Naturalisatietoets;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap en het Besluit Naturalisatietoets; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54762 29 september 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 september 2017, nummer WBN 2017/5,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 22908 29 februari 2016 Beleidsregels wet taaleis Noordoostpolder Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 15 Besluit van 3 januari 2007, houdende wijziging van het Besluit naturalisatietoets, het Besluit inburgering en het Besluit verkrijging en verlies

Nadere informatie

b. Uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet

b. Uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet Beleidsregels Wet taaleis Gemeente Langedijk 1-1-2016 Betreffende de Participatiewet, Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

INBURGEREN GELD LENEN GELD LENEN VOOR CURSUS EN EXAMEN

INBURGEREN GELD LENEN GELD LENEN VOOR CURSUS EN EXAMEN INBURGEREN GELD LENEN GELD LENEN VOOR CURSUS EN EXAMEN U moet inburgeren in Nederland. Daarom moet u examen doen. Misschien doet u eerst nog een cursus. De cursus en het examen kosten geld. U kunt dit

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint Eustatius en Saba 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen? Deze vraag staat centraal in de

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen Het inburgeringsexamen Als gevolg van de Nieuwe Wet Inburgering zijn zowel de oud- als de nieuwkomers niet alleen verplicht een inburgeringsprogramma te volgen, ze moeten op het inburgeringsexamen ook

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2. Nederlander worden in het kort 4 3. Wie komt in aanmerking? 8 4. Hoe gaat de optieprocedure in z n werk? 11 5. Wat moet u doen

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint Maarten Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint Maarten 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie

Nadere informatie

Beleidsregels taaleis Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek

Beleidsregels taaleis Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek Het college van burgemeester en wethouders van [gemeente], gelet op artikel 18b van de Participatiewet, overwegende dat het om redenen van rechtszekerheid en doelmatigheid wenselijk is om beleidsregels

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave Information for non-dutch speakers 4 1. Waarom deze brochure? 5 2. Nederlander worden in het kort 6 3. Wie komt in aanmerking? 10 4. Hoe gaat de optieprocedure

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20927 16 oktober 2012 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 september 2012, nummer

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland,

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 98601 20 juli 2016 Beleidsregels Wet taaleis 26-06-2016 Het college van burgemeester en wethouders van Montferland, gelet op artikel 18b van

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Diploma's. Verklaring afgelegd examen

Diploma's. Verklaring afgelegd examen Regelingen en voorzieningen CODE 8.2.1.7 Diploma's. Verklaring afgelegd examen brochure bronnen www.ocwduo.nl, november 2010 Wie zijn diploma, certificaat of cijferlijst is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep:

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep: Openbare basisschool Jeroen Bosch Brabantweg 101, 6844 GA Arnhem Tel : 026-3813862 email: directie@obsjeroenbosch.nl website: www.obsjeroenbosch.nl @obsjeroenbosch Aanmeldingsformulier: (invullen door

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint Maarten Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint Maarten 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie

Nadere informatie

Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Nederlandse documenten voor vreemdelingen Nederlandse documenten voor vreemdelingen 1. Waarom deze publicatie? Identiteitsdocumenten zijn steeds belangrijker geworden. Internationaal, omdat personen veel mobieler zijn dan vroeger en zij tijdens

Nadere informatie

Model Portfolio Maatschappelijke Participatie

Model Portfolio Maatschappelijke Participatie Model Portfolio Maatschappelijke Participatie Handleiding bij het maken van een portfolio U gaat een portfolio maken. In deze handleiding kunt u antwoord vinden op de volgende vragen: Inhoud Een portfolio

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar ijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Dit formulier is voor ouders die een tegemoetkoming ontvangen en een wijziging willen doorgeven. U hoeft alleen de vragen

Nadere informatie

Beleidsregel Taaleis Participatiewet gemeente Bronckhorst Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

Beleidsregel Taaleis Participatiewet gemeente Bronckhorst Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst; CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR400441_1 1 mei 2018 Beleidsregel Taaleis Participatiewet gemeente Bronckhorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Aanvullende informatie op deze brochure van mei 2006 Nieuw telefoonnummer Per 1 januari 2007 is het klachtennummer gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 070 779 5440. Roemenië en Bulgarije

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8063 29 maart 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2013, nummer WBN 2013/2, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20836 30 december 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 16 december 2009, nummer WBN 2009/7, houdende wijziging

Nadere informatie