Infowijzer 21+ Studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Infowijzer 21+ Studiejaar Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2015 van start gaan. Laatste datum van aanmelden en betaling : 16 juli

2 Inhoud Inleiding Toelating tot de Bachelor opleidingen Voorbereiding Aanmelding, deelnamekosten en legitimatie Betalen deelnamekosten Wanneer en waar? Functiebeperking en deelname Vrijstelling van de hele toets of een onderdeel van de toets Gang van zaken tijdens de toets Uitslag van de toets Geldigheidsduur Hoe ziet de 21+ toets er uit? Vorm Hulpmiddelen Contactgegevens: wie voor wat?...13 BIJLAGE 1 Toets informatie Nederlands en Engels...14 Toets informatie Bedrijfseconomie en Maatschappijleer

3 Inleiding In deze brochure vind je gedetailleerde informatie over het toelatingsonderzoek van FHR School of Business. Dit onderzoek is beter bekend onder de naam 21+ toets. Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de opleidingen welke op 1 oktober 2015 starten 3

4 Toelating tot de Bachelor Opleidingen Om toegelaten te worden tot een Bachelor-opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of een MBO opleiding. (let op! Niet alle MBO opleidingen voldoen aan de toelatingseisen van FHR) of een daaraan gelijkwaardig ander erkend Nederlands of buitenlands diploma. Wanneer je bij aanvang van de opleiding niet beschikt over een van deze diploma s en je bent bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder dan kun je deelnemen aan de 21+ toets. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, toch over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een Bachelor opleiding te volgen. Als je wilt nagaan of het diploma dat je hebt gelijkwaardig is aan het havo-, vwo- of mbodiploma niveau 4, neem dan tijdig contact op met de Studentenadministratie. Zorg ook dat je meteen een gewaarmerkte kopie diploma en cijferlijst naar de Studentenadministratie stuurt. Als de waardering dan negatief uitpakt, ben je nog op tijd om je aan te melden voor de 21+ toets De wijze waarop het toelatingsonderzoek (de 21+ toets) wordt vormgegeven en georganiseerd verschilt per hogeschool. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde. FHR School of Business accepteert daarom geen uitslagen van 21+ toetsen die op andere hogescholen zijn behaald. De peildatum voor de leeftijdseis van 21 jaar is 1 oktober

5 2. Voorbereiding Een goede voorbereiding is van groot belang. FHR School of Business biedt je de mogelijkheid om je op de 21+ toets voor te bereiden of je kennis op te frissen met behulp van voorbereidings cursussen. De cursus zal naar havo 5 eindexamenniveau toe werken. Dit is ook het niveau waarop de 21+ toets voor deze vakken wordt afgenomen. Je volgt een aantal korte lessen. Je krijgt leesmateriaal. Maakt opdrachten tijdens de cursus en doet aan zelfstudie. Na het volgen van deze cursus ben je goed voorbereid op de 21+ toets. De cursus loopt van 27 juli tot 7 augustus Het rooster en het materiaal voor deze cursus zijn af te halen bij FHR vanaf 20 juli Het rooster en het materiaal wordt pas afgegeven nadat je aan je inschrijvingsverplichtingen hebt voldaan. De toetsen vinden plaats op 14 en 15 augustus In de bijlage lees je tevens hoe je je kunt voorbereiden op de afzonderlijke toets onderdelen, en welke bronnen gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding. 3. Aanmelding, deelnamekosten en legitimatie Om aan de toets deel te kunnen nemen is het noodzakelijk dat je je aanmelding en inschrijving voor de 21+ toets tijdig afrondt. Aanmelden Aanmelden voor de 21+ toets doe je online; De online aanmelding voor de 21+ toets is slechts een online aanmeldportaal. Je geeft dus alleen aan dat je wilt deelnemen aan de 21+ toets. Meedoen aan de 21+ toets kan alleen als je je inschrijving voor de 21+ toets ook tijdig afrondt. Inschrijven Nadat je je online hebt aangemeld voor een opleiding en daar hebt aangegeven dat je een 21+ toets wilt doen, ontvang je van de Studentenadministratie een inschrijfformulier per e- mail. Het is daarom belangrijk je adres correct te vermelden. Dit formulier moet je invullen en samen met een betalingsbewijs (en eventuele voorzieningen voor een functiebeperking) per sturen naar of rechtstreeks afleveren bij de Studentenadministratie. 5

6 Wanneer het formulier en de benodigde documenten tijdig en compleet zijn ontvangen door de Studentenadministratie zul je een bevestiging per ontvangen. Formulieren zonder betalingsbewijs kunnen niet in behandeling worden genomen. Belangrijke data Toetsdatum 21+ toets Uiterste aanmeld- Uiterste afmeld datum Uiterse betaaldatum en inschrijfdatum 14 &15 augustus juli juli 2015* 16 juli 2015 *Bij afmeldingen zijn wij genoodzaakt SRD100 administratiekosten in rekening te brengen. Plaatsingsbewijs Voordat de voorbereidende lessen plaatsvinden ontvang je van ons een plaatsingsbewijs. Hierop staan de toets tijd en de locatie waar de toets gehouden wordt. Alleen als je in bezit bent van dit bewijs voor de desbetreffende datum kun je deelnemen aan de 21+ toets. LET OP: Je ontvangt alleen een Plaatsingsbewijs als uiterlijk 27 juli 2015 aan het volgende is voldaan: Je bent online aangemeld voor een opleiding die in oktober 2015 start en je hebt daarbij aangegeven dat je de 21+ toets wilt doen; Je volledig ingevulde Inschrijfformulier 21+ toets inclusief een kopie van je betalingsbewijs en eventuele kopieën als bewijs voor speciale aanvragen door de Studentenadministratie zijn ontvangen. Het is belangrijk dat je bij de online aanmelding een correct correspondentieadres in hebt gevuld, zodat je post en s van de Studentenadministratie kan ontvangen! Legitimatie Bij aanvang van de toets zelf dien je jezelf te kunnen legitimeren. Dit kan met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 6

7 Afmelding of verhinderd Om recht op restitutie te hebben, dien je je voor de uiterste afmelddatum per af te melden of wijzigingen door te geven. Je krijgt dan het totaal betaalde bedrag minus SRD100 administratiekosten terug. Meld je je af na die datum dan vervalt je recht op terugbetaling. Maak je het bedrag over zonder afronding van de inschrijving en verzoek je daarna om restitutie dan zal ook SRD100 administratiekosten in rekening worden gebracht. Ben je, wegens persoonlijke omstandigheden, verhinderd om aan de toets deel te nemen, laat dit dan altijd vooraf aan de Studentenadministratie weten. In geval van verhindering bestaat er geen alternatief toets moment, maar je kunt wel een verzoek indienen voor terugbetaling van de deelnamekosten (onder aftrek van de administratiekosten). Maak in dat geval schriftelijk duidelijk waarom je niet kon komen en voeg daarbij documentatie toe waaruit blijkt dat er sprake was van een onvoorziene, bijzondere omstandigheid. Ben je niet verschenen op de toets en je hebt je niet voor de uiterlijke afmelddatum afgemeld, dan vervalt je recht op restitutie 4. Betalen deelnamekosten Administratiekosten Toets - onderdelen + cursus Totaal bedrag deelname Optie 1 Een onderdeel van de 21+ toets (ook bij een deficiëntietoets) Optie 2 - Twee onderdelen van de 21+ toets (ook bij twee deficiëntietoetsen) Optie 3 - Volledige 21+ toets (drie of vier onderdelen) SRD 100 SRD150 SRD 250 SRD 100 SRD 300 SRD 400 SRD 100 SRD 400 SRD 5 00 Let op! Maak alleen de deelnamekosten over wanneer je het inschrijfformulier per van de Studentenadministratie ontvangen hebt. Het overmaken van het bedrag alleen zonder het opsturen van het inschrijfformulier geldt niet als inschrijving voor de 21+ toets! In dit geval wordt ook SRD100,- administratiekosten in rekening gebracht bij eventuele restitutie. Het is niet mogelijk op de toets dag zelf te betalen. 7

8 Betalen voor deelname aan de toets Je kunt het te betalen bedrag overmaken op onze SRD rekening bij de Hakrinbank nummer: t.n.v. Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Suriname (SHBOS). Of bij DSB op nummer: t.n.v. Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Suriname (SHBOS). Vermeld altijd je volledige naam. Vermeld ook: 21+ toets. Je kunt het bedrag ook direct bij de financiële administratie van FHR betalen via het POS systeem Belangrijk: Vergeet niet om een afdruk te maken van je rekeningoverzicht en deze samen met het Inschrijfformulier 21+ toets mee te sturen naar de Studentenadministratie. Hiermee kun je namelijk aantonen dat je betaald hebt. Eventueel kun je privégegevens, zoals saldoinformatie, onleesbaar maken. 5. Wanneer en waar? De 21+ toets wordt gehouden bij FHR School of Business aan de Burenstraat 23, Paramaribo. De toetsen vindt plaats op: 14 & 15 augustus 2015 Tijdschema Vrijdag 14 augustus uur Nederlands 18: uur Pauze uur Bedrijfseconomie Zaterdag 15 augustus uur Engels 10: uur Pauze uur Maatschappijleer 6. Functiebeperking en deelname Bij de afname van de toets wordt rekening gehouden met functiebeperkingen. Je dient uiterlijk 16 juli 2015 via het Inschrijfformulier 21+ toets kenbaar te maken dat er sprake is van een functiebeperking en van welke aard deze is. Er zal naar een oplossing gezocht worden waardoor deelname mogelijk wordt. In geval van dyslexie (woordblindheid) is een officiële dyslexieverklaring vereist. Deze officiële (medische) verklaring stuur je dan samen met het volledig ingevulde Inschrijfformulier 21+ toets mee. 8

9 7. Vrijstelling van de hele toets of een onderdeel van de toets Je kunt alleen op basis van een certificaat of een officiële cijferlijst van een onderwijs instelling die voldoet aan de toelatingseisen voor FHR (zie onderstaand), in aanmerking komen voor een vrijstelling van het maken van één of meerdere onderdelen van de 21+ toets. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling dient het cijfer een 7.0 of hoger te zijn. Toelatingseisen: - HAVO/VWO/NATIN diploma - AFV kweekschool certificaat - IMEAO ST- of AE-stream - MBO niveau 4 De cijferlijsten of certificaten mogen niet ouder dan vijf (5) jaar zijn. Verzoeken tot vrijstelling dienen uiterlijk 16 juli 2015 te zijn ingediend bij de Studentenadministratie. Je dient je gewaarmerkte kopieën van je certificaten en cijferlijsten samen met het Inschrijfformulier 21+ toets mee te sturen. Indien je vorig jaar hebt deelgenomen aan de 21+ toets en enkele onderdelen niet had gehaald, moet je de volgende toets in zijn geheel over doen. Geen vrijstellingen mogelijk. 8. Gang van zaken tijdens de toets Het is van groot belang dat je je goed voorbereidt op de toets. Los van de inhoudelijke voorbereiding zijn er ook een aantal praktische zaken om op te letten: 1. Kom op tijd en wees uitgerust 2. Zorg ervoor dat je de volgende zaken bij je hebt Je Plaatsingsbewijs; Je legitimatiebewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs); De bij de toets toegestane hulpmiddelen (zie bijlage 3 voor meer informatie). Let op! Zonder geldige legitimatie én Plaatsingsbewijs is deelname aan de toets NIET mogelijk! 9

10 3. Registratie In de uitnodiging staat aangegeven waar je je in het gebouw dient te melden. Na registratie op de toets locatie word je verwezen naar het lokaal waar de toets wordt gehouden. In het lokaal krijg je een plaats aangewezen. 4. In het toetslokaal Tijdens de toets gelden de volgende regels: Op je tafel ligt gedurende de hele toets je legitimatiebewijs, zichtbaar voor de surveillant. Verder bevinden zich op je tafel alleen schrijfgerei en de toegestane hulpmiddelen. Toegestane woordenboeken e.d. mogen geen aantekeningen of losse toevoegingen bevatten. Toegestane hulpmiddelen mogen niet worden uitgewisseld met andere deelnemers. Je mag geen verbaal of non-verbaal contact maken met andere deelnemers. Je mag niet het werk van andere deelnemers raadplegen of een ander de gelegenheid bieden jouw werk te raadplegen. Je mag geen kleding dragen op een manier dat je gezicht bedekt is. Je mag niet eten tijdens de toets. Je mobiele telefoon staat uit. Na afloop lever je het werk en de originele opgaven direct in. Je mag het lokaal pas een kwartier na aanvang verlaten. Nadat je het lokaal hebt verlaten mag je niet meer terugkeren in het toets lokaal. Laatkomers mogen na aanvang niet meer deelnemen aan de toets. 5. Onregelmatigheden of fraude? Tijdens de toets wordt er gelet op een juiste gang van zaken door de surveillanten. Als zij onregelmatigheden of fraude constateren, moet de pleger direct vertrekken. Hij of zij wordt dan verzocht het werk in te leveren. Het gemaakte werk wordt niet nagekeken. De pleger ontvangt over de uitsluiting ook een bericht. Bij constatering van fraude achteraf wordt geen uitslag vastgesteld of de al vastgestelde uitslag ongeldig verklaard. Hiervan ontvangt de pleger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk bericht. 10

11 9. Uitslag van de toets Je ontvangt een week na de toets datum per de uitslag. Indien je geslaagd bent en je voldoet aan de verdere voorwaarden (deelnamekosten betaald, aangemeld voor een opleiding en 21 jaar bij aanvang van de opleiding) ontvang je tevens een zogenaamd Bewijs van Toelating. Het Bewijs van Toelating van de 21+ toets is alleen geldig bij FHR School of Business om toegelaten te worden tot de gekozen opleiding. Je slaagt voor de toets wanneer je voor de onderdelen Bedrijfseconomie en Maatschappij een 5.5. of hoger hebt behaald en wanneer je voor de onderdelen Nederlands en Engels gemiddeld een 5.5 of hoger hebt behaald. Je cijfer voor Nederlands of Engels mag niet lager liggen dan een 4.5 Mocht je gezakt zijn voor de toets, dan heb je alleen een mogelijkheid tot herkansing voor een (1) onderdeel en alleen indien je drie van de vier onderdelen hebt behaald en het cijfer van de niet behaalde toets niet lager is dan en 4.5 Bij het niet halen van de 21+ toets, dan is het eerstvolgende toets moment in het jaar 2016 voor de oktober-instroom Alle onderdelen dienen dan opnieuw gemaakt te worden. Ook ben je opnieuw deelnamegeld verschuldigd. 10. Geldigheidsduur Het Bewijs van Toelating dat je behaalt met het behalen van de 21+ toets is geldig tot en met 1 oktober Voor toelating ná deze datum moet je in beginsel de toets opnieuw afleggen. Let op! Je ontvangt (soms) al post van de opleiding Nadat je aanmelding voor de opleiding van je keuze door de Studentenadministratie is ontvangen, loop je in de periode tussen je aanmelding en de start van de opleiding op normale wijze mee in de informatievoorziening van de opleiding aan de aankomende studenten. Je kunt dus bijvoorbeeld post ontvangen over introductiedagen, roosters, boekenlijsten e.d.. Dit verschilt per opleiding. Wacht met de aanschaf van boeken voor de opleiding altijd totdat je bent geïnformeerd over de uitslag van de 21+ toets en jouw toelaatbaarheid. Aan de correspondentie van de opleidingen kun je geen rechten ontlenen. Je bent pas 11

12 toelaatbaar als je van FHR School of Business een bewijs van toelating hebt ontvangen, nadat je de 21+ toets hebt gehaald. Toelaatbaar zijn is bovendien één van de voorwaarden voor inschrijving: je bent pas ingeschreven en mag met het onderwijs beginnen als je ook op tijd aan de andere voorwaarden hebt voldaan, zoals de betaling van het collegegeld. 11. Hoe ziet de 21+ toets er uit? Bij het samenstellen van de inhoud van de 21+ toets richt FHR School of Business zich op die onderdelen die bepalend zijn voor succesvol deelnemen aan de opleiding van je keuze. Met andere woorden: we toetsen vooral die onderwerpen waar studenten de meeste problemen mee ondervinden in de studie. De programma s en het niveau van het centraal schriftelijk eindexamen van het havo zijn daarbij een belangrijke referentie. Je mag dus verwachten dat de toetsen overeenkomen met het niveau van het havo-eindexamen. Vier onderdelen De 21+ toets bestaat uit vier onderdelen: Nederlands* Engels* Bedrijfseconomie Maatschappijleer 12. Vorm De 21+ toets wordt schriftelijk afgenomen. De vorm varieert: sommige onderdelen hebben open vragen, andere hebben meerkeuzevragen. 13. Hulpmiddelen Bij sommige vakken mag je hulpmiddelen gebruiken. Ook dit wordt genoemd in de beschrijvingen per onderdeel/vak in de bijlage. In de meeste gevallen gaat het om het gebruik van woordenboeken of een rekenmachine. Grafische en/of programmeerbare rekenmachines zijn niet toegestaan. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze hulpmiddelen, ze worden niet door FHR School of Business beschikbaar gesteld. 12

13 Woordenboeken e.d. mogen geen aantekeningen bevatten, ook mogen er geen losse papieren e.d. aan toegevoegd zijn. Dit wordt tijdens de toets door de surveillant gecontroleerd. 14. Contactgegevens: wie voor wat? Voor deelnemers aan de 21+ toets bij FHR School of Business zijn de volgende afdelingen binnen de hogeschool belangrijk. Studentenadministratie De Studentenadministratie is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de 21+ toetsen. Bij deze studentenadministratie regel je je inschrijving voor opleidingen bij FHR School of Business, nadat je online een inschrijvingsverzoek hebt ingediend. Om aan een 21+ toets te kunnen meedoen, moet je je voor de opleiding die je wilt volgen, hebben aangemeld. Contactadres en adres toetslocatie FHR School of Business / Studentenadministratie Burenstraat 23 Paramaribo, Suriname Telefoon: Routebeschrijvingen zijn te vinden op (klik op Bachelor opleidingen en vervolgens op Adres & Routebeschrijving). Informatie over de opleidingen van FHR School of Business vind je op 13

14 Bijlage: Beschrijving van de afzonderlijke toets onderdelen van de 21+ toets Nederlands Toetscriteria - De correcte spellingsregels kunnen toepassen - Informatie verwerven uit geschreven teksten - Een juist woordgebruik toepassen Toetsinhoud Toetsvorm Toetsduur Voorbereiding Toegestane hulpmiddelen Bronnen Engels Toetscriteria Toetsinhoud Toetsvorm Toetsduur Voorbereiding Toegestane hulpmiddelen De toets bestaat uit drie delen: 1. Woordenschat / invuloefening 2. Spelling / invuloefening 3. Analyseren, interpreteren en beoordelen van een tekst Meerkeuzevragen / invuloefeningen Maximaal 90 minuten Het lezen van Nederlandstalige boeken, kranten en tijdschriften en het kijken en luisteren naar journaals, actualiteitenrubrieken en discussieprogramma s op radio en televisie, kunnen je helpen je taalvaardigheid te vergroten. Zie bronnen voor online oefeningen Het gebruik van hulpmiddelen zoals een woordenboek is niet toegestaan Op B1-B2 level: - grammaticaal correcte zinnen opstellen - analyseren, interpreteren en beoordelen van een tekst - een juist woordgebruik toepassen De toets bestaat uit vier delen: 1. Juiste zinsopbouw / invuloefening 2. woordenschat / invuloefening 3. analyseren, interpreteren en beoordelen van een tekst De toets is schriftelijk en bestaat uit meerkeuze en gesloten vragen Maximaal 90 minuten Het lezen van Engelstalige boeken, kranten en tijdschriften en het kijken en luisteren naar Engelstalige journaals, actualiteitenrubrieken op de televisie, kunnen je helpen je taalvaardigheid te vergroten. Zie bronnen voor online oefeningen Het is toegestaan maximaal twee woordenboeken te gebruiken. Deze dienen zelf meegebracht te worden. Er mogen in de woordenboeken geen aantekeningen staan en ze mogen geen losse papieren e.d. bevatten. Bronnen

15 Bedrijfseconomie Toetscriteria Toetsinhoud Toetsvorm Toetsduur Voorbereiding Toegestane hulpmiddelen De student: - Kan de structuur en samenhang van positieve & negatieve getallen, decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen doorzien - Kan (bovengenoemde) rekenvaardigheden toepassen in praktische situaties - In praktische situaties wiskunde herkennen en gebruiken om (bedrijfseconomische) problemen op te lossen - bedrijfseconomische berekeningen maken op het gebied van waarde en winst, financiering en kostprijsberekening - procenten en verhoudingen - breuken en decimale getallen - eenvoudige vergelijkingen - (kost)prijs en winst berekeningen - rente berekeningen Schriftelijke toets met open vragen Maximaal 90 minuten De voorbereiding kan geschieden aan de hand van literatuurstudie en het maken van opgaven uit het opgavenboek (zie bronnen) en/of online oefenen via ondergenoemde site Bij het maken van deze toets is een niet-grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine toegestaan en noodzakelijk. Deze dient zelf meegebracht te worden. Bronnen Basisvaardigheden Toegepast Rekenen HEO,2e druk 2010 G.J.S. Reus, W.E. Groen / Noordhoff Uitgevers: ISBN Hoofdstuk 1,2,5 &9 Maatschappijleer Toetscriteria Toetsinhoud Toetsvorm Toetsduur Voorbereiding Toegestane hulpmiddelen Bronnen De leerling kan: -een beargumenteerd standpunt innemen over maatschappelijke kwesties - overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing herkennen in Suriname - betekenis van cultuur en levensbeschouwing voor de samenleving inzien met in acht neming van respect voor elkaar opvattingen en leefwijzen - effecten herkennen uit eigen omgeving en ervaring op het gebied van werk Het lezen, beoordelen en interpreteren van actuele casus en /of artikelen Meerkeuzevragen Maximaal 90 minuten Het lezen van kranten en tijdschriften (mens en maatschappij) en het kijken en luisteren naar journaals en actualiteitenrubrieken op de televisie Het gebruik van hulpmiddelen bij deze toets is niet toegestaan De ware tijd (zaterdag editie) mens en maatschappij 15

16 16

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA)

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA) Infowijzer 21+ Toets Studiejaar 2016-2017 Bachelor of Business Administration (BBA) Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2016 van start

Nadere informatie

Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA)

Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA) Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar 2017-2018 Bachelor of Business Administration (BBA) Deze brochure geeft alleen informatie over de FHR-instroomtoets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017)

Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017) Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017) Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen van Hogeschool HBO Drechtsteden, die in het studiejaar 2016/2017

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntietoets 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B (instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Cursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 21+-toelatingsexamenkandidaten

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1 Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1 Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober van het studiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Aanvraag Volledige Vrijstelling

Aanvraag Volledige Vrijstelling I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Volledige Vrijstelling Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam december

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntietoets 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Digitale Media en Creatieve Industrie september 2014 Deficiëntietoets Management & Organisatie 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten

Nadere informatie

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Voor het 21 + -toelatingsonderzoek september 2014 Examentraining voor 21 + -toelatingsonderzoek 2014-2015 Voor alle opleidingen van de HvA waarvoor een 21

Nadere informatie

Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan.

Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan. Infowijzer 21+ Studiejaar 2013-2014 Versie 1.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan. Laatste datum van

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets september instroom 2016 2

Infowijzer 21+ toets september instroom 2016 2 Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Septemberinstroom 2016 (Studiejaar 2016-2017) Versie 1.9 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B Voorbereidende cursus 2014 (instroom 2014-2015) Voorbereidende cursus Wiskunde B april 2014 Voorbereidende cursus Wiskunde B 2014 Doelgroep Aspirant-studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Havo/vwo-diploma

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Leraar Horeca & Voeding Wiskunde en Natuurkunde Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Onderwijs en Opvoeding september 2014 Examentraining voor 21+ - Toelatingsonderzoek

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 4 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK

21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK 21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK INFOWIJZER 2014-2015 Economie en Management deeltijd: - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Commerciële Economie - Human Resource Management Hogeschool van Amsterdam Februari-instroom

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 5 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management

Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management I N F O W I J Z E R 2014 (instroom 2014-2015) 21 + -toelatingsexamen Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management Media, Creatie en Informatie april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Curriculum vitae en motivatiebrief

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar ) Versie 2.0

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar ) Versie 2.0 Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 2.0 Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober van het studiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2018

Infowijzer 21+ toets 2018 Infowijzer 21+ toets 2018 Hogeschool Inholland Versie 1.4 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en Associate-degree opleidingen van Hogeschool

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining Instroom februari 2015 Management & Organisatie Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Bedrijfseconomie deeltijd Bedrijfskunde MER deeltijd Commerciële Economie deeltijd Human Resource Management

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Welke toetsen maak je?... 3 Beoordeling... 3 Toetsonderdelen...

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2018

Infowijzer 21+ toets 2018 Infowijzer 21+ toets 2018 Hogeschool Inholland Versie 1.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en Associate-degree opleidingen van Hogeschool

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets

Infowijzer Deficiëntietoets Infowijzer Deficiëntietoets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2016 (Studiejaar 2015-2016) Septemberinstroom 2016 (Studiejaar 2016-2017) Versie 2.2 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets

Infowijzer Deficiëntietoets Infowijzer Deficiëntietoets Hogeschool Inholland Septemberinstroom 2016 (Studiejaar 2016-2017) Versie 2.8 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2017

Infowijzer 21+ toets 2017 Infowijzer 21+ toets 2017 Hogeschool Inholland Versie 6.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en de bij een aantal opleidingen behorende

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2017

Infowijzer 21+ toets 2017 Infowijzer 21+ toets 2017 Hogeschool Inholland Versie 3.0 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en de bij een aantal opleidingen behorende

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling (OER). Aldus vastgesteld in de vergadering van

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Associate Degree 4 3.4. Functiebeperking

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda Ingangsdatum: 1 september 2014 De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling van NHTV. Status

Nadere informatie

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED teletoetsen BOG Propedeuse, Publiekrecht BRE, Fiscaliteiten BRE, Privaatrecht BRE, Waardebepaling BRE en Financiering BRE (vastgesteld door de examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen Examenreglement Examens Ventilatie Woningen December 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands HAN Deeltijdstudies Economie & Management 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 Voor wie?... 4 Inhoud... 4 Syllabi... 4 3. Praktische

Nadere informatie

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands 2015-2016

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands 2015-2016 Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 Voor wie?... 3 Inhoud... 3 Cursusmateriaal... 3 3. Praktische informatie... 4 Data... 4 Locatie...

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten:

Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten: Data en tijden 2016 Je kunt hier de data en tijden vinden van de examens en voorbereidingscursussen voor de volgende trajecten: 1. Toelatingsonderzoek 21+ Je bent 21 jaar of ouder en beschikt niet over

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets 2018

Infowijzer Deficiëntietoets 2018 Infowijzer Deficiëntietoets 2018 Hogeschool Inholland Versie 1.0 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige en enkele Engelstalige bacheloropleidingen en Associate

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de REGLEMENT voor het afnemen van de GESCHIKTHEIDSTEST WRM ter beoordeling van het opleidingsniveau indien men niet voldoet aan de opleidingseisen uit art. 14 van het 'Algemene deel reglement voor het afnemen

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Informatie voor studenten 2014-2015. Centrale examens taal en rekenen

Informatie voor studenten 2014-2015. Centrale examens taal en rekenen Informatie voor studenten 2014-2015 Centrale examens taal en rekenen Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 Wat houdt het examen in?... 3 Resultaten examens taal en rekenen... 3 2 Regels voor de kandidaten...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere intensieve en semi-intensieve cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit maximaal vijf onderdelen. Deelnemers

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Examenreglement Drogisterijcollege

Examenreglement Drogisterijcollege Examenreglement Drogisterijcollege 2014 Inhoudsopgave A1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Drogisterijcollege-Examencommissie Inhoud

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Definities 3 2. Toelating tot het examen... 4 3. Inschrijving 4 4. Examengeld en restitutie bij annulering.

Nadere informatie

LEARNING CENTRE. Digitale diagnostische test

LEARNING CENTRE. Digitale diagnostische test LEARNING CENTRE Digitale diagnostische test Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool vindt het belangrijk studenten goed te ondersteunen bij hun studie. Onderdeel daarvan is een advies over (eventueel)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Geneeskunde Tentamen blok Datum Tijd : naam van blok : datum van afname tentamen : met RD: zonder RD: Op dit voorblad vindt u belangrijke informatie over het tentamen. Voordat u met het tentamen

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Datum : 12 februari 2014 Ref. : WIL/SvK/U14-77 (2.3.05) Betreft : rekentoets VO vmbo

Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Datum : 12 februari 2014 Ref. : WIL/SvK/U14-77 (2.3.05) Betreft : rekentoets VO vmbo Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers Datum : 12 februari 2014 Ref. : WIL/SvK/U14-77 (2.3.05) Betreft : rekentoets VO vmbo Beste leerlingen, (geachte ouders/verzorgers), Zoals je

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen BB Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

Informatiewijzer. toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer. toelatingsonderzoeken Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of u de meest recente

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2018 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2017 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

Inschrijfformulier Collegejaar 2015-2016

Inschrijfformulier Collegejaar 2015-2016 Studentennr FHR School of Business Burenstraat 23 Paramaribo T +597 425101 F +597 475106 www.fhrinstitute.sr Inschrijfformulier Collegejaar 2015-2016 Lees eerst de Algemene voorwaarden. Vul vervolgens

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie