Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan."

Transcriptie

1 Infowijzer 21+ Studiejaar Versie 1.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan. Laatste datum van aanmelden: 6 april 2013 (voor de toets op 25 mei 2013)

2 Inhoud Inleiding Toelating tot het hbo Voorbereiding Aanmelding, deelnamekosten en legitimatie Betalen deelnamekosten Wanneer en waar? Functiebeperking en deelname Vrijstelling van de hele toets of een onderdeel van de toets Gang van zaken tijdens de toets Uitslag van de toets Als je het niet eens bent met de uitslag van de 21+ toets Geldigheidsduur Hoe ziet de 21+ toets er uit? Tijdschema Vorm Hoe bereid ik me voor? Hulpmiddelen Contactgegevens: wie voor wat? BIJLAGE De 21+ toets bij FHR School of Business in tien punten samengevat...18 BIJLAGE Overzicht van de opleidingen en de bijbehorende toetsonderdelen van de 21+ toets BIJLAGE Beschrijving van de afzonderlijke toetsonderdelen van de 21+ toets

3 Inleiding In deze brochure vind je gedetailleerde informatie over het toelatingsonderzoek van FHR School of Business. Dit onderzoek is beter bekend onder de naam 21+ toets. Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige opleidingen welke op 1 oktober 2013 starten. De infowijzer 21+ toets voor Engelstalige opleidingen kan je downloaden van Neem desgewenst contact op met de Studentenadministratie. FHR School of Business heeft een samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Inholland. Op basis van de samenwerkingsrelatie geeft Inholland vorm aan de verantwoordelijkheid voor de borging van de kwaliteit en de zorgplicht ten aanzien van de zittende Surinaamse studenten in de geaccrediteerde opleidingen. Ook neemt zij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het opleidingenaanbod in Suriname voor nieuwe studenten (start oktober 2012) totdat een internationale accreditatie is verkregen. Om die reden zijn de toelatingseisen tot de opleidingen van FHR School of Business conform artikel 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Nederland (WHW) en op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Nederland (WEB) De inhoud van deze infowijzer is vastgesteld conform gelijknamige infowijzer van Hogeschool Inholland. 3

4 1. Toelating tot het hbo Om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 op basis van de WEB of een daaraan gelijkwaardig ander erkend Nederlands of buitenlands diploma. Met een mbo-opleiding niveau 4 wordt bedoeld een diploma erkend door het OCW op basis van de WEB voor een middenkader- of specialistenopleiding (niveau 4). Voor havo- en vwo-diploma s geldt bovendien dat er eisen gesteld kunnen worden aan het profiel en/of examenvakken. Daarnaast gelden voor een aantal opleidingen aanvullende eisen. Al deze eisen gelden ook voor een gelijkwaardig gevonden diploma (bijvoorbeeld een in het buitenland behaald diploma). Wanneer je bij aanvang van de opleiding niet beschikt over een van deze diploma s en je bent bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder dan kun je deelnemen aan de 21+ toets. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, toch over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen. Als je wilt nagaan of het diploma dat je hebt gelijkwaardig is aan het havo-, vwo- of mbodiploma niveau 4, neem dan tijdig contact op met de Studentenadministratie. Zorg ook dat je meteen een gewaarmerkte kopie diploma en cijferlijst naar de Studentenadministratie stuurt. Als de waardering dan negatief uitpakt, ben je nog op tijd om je aan te melden voor de 21+ toets (zie uiterste aanmelddata op pagina 5). De regels voor toelating gelden voor alle hbo-opleidingen. De juridische grondslag hiervoor ligt onder andere bij artikel 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Nederland (WHW). De wijze waarop het toelatingsonderzoek (de 21+ toets) wordt vormgegeven en georganiseerd verschilt per hogeschool. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde. FHR School of Business accepteert daarom geen uitslagen van 21+ toetsen die op andere hogescholen zijn behaald. De enige uitzondering zijn die van samenwerkingspartner Hogeschool Inholland. De peildatum voor de leeftijdseis van 21 jaar is 1 oktober

5 2. Voorbereiding Een goede voorbereiding is van groot belang. In bijlage 2 en 3 lees je hoe voor te bereiden op de toets, welke boeken of andere bronnen gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding. De voorgestelde boeken kan je zelf aanschaffen. Houdt rekening met een eventuele levertijd. Tevens biedt FHR School of Business je de mogelijkheid om je op de 21+ toets voor te bereiden of je kennis op te frissen met behulp van voorbereidingcursussen. De cursus zal naar havo 5 eindexamenniveau toe werken. Dit is ook het niveau waarop de 21+ toets voor deze vakken wordt afgenomen. Je volgt een aantal korte lessen. Je krijgt oefenmateriaal. Maakt opdrachten tijdens de cursus en doet aan zelfstudie. Na het volgen van deze cursus ben je goed voorbereid op de 21+ toets. De cursus loopt van 29 april tot 18 mei Het aantal bijeenkomsten verschilt per opleiding. Na inschrijving ontvang je het rooster van de cursusdagen. 3. Aanmelding, deelnamekosten en legitimatie Om aan de toets deel te kunnen nemen is het noodzakelijk dat je je aanmelding en inschrijving voor de 21+ toets tijdig afrondt. Aanmelden Aanmelden voor de 21+ toets doe je online, als onderdeel van de aanmelding voor een opleiding. De invulvelden op vul je volledig in. Bij Vooropleiding kies je voor Aanmelden 21+ toets 2013/2014. De online aanmelding voor de 21+ toets is slechts een online aanmeldportaal. Je geeft dus alleen aan dat je wilt deelnemen aan de 21+ toets. Meedoen aan de 21+ toets kan alleen als je je inschrijving voor de 21+ toets ook tijdig afrondt. Inschrijven Nadat je je online hebt aangemeld voor een opleiding en daar hebt aangegeven dat je een 21+ toets wilt doen, ontvang je van de Studentenadministratie een inschrijfformulier per e- mail. Het is daarom belangrijk je adres correct te vermelen. Dit formulier moet je invullen en samen met een betalingsbewijs (en eventuele voorzieningen voor een functiebeperking) per sturen naar of rechtstreeks afleveren bij de Studentenadministratie. 5

6 Wanneer het formulier en de benodigde documenten tijdig en compleet zijn ontvangen door de Studentenadministratie zul je een bevestiging per ontvangen. Formulieren zonder betalingsbewijs kunnen niet in behandeling worden genomen. Belangrijke data Toetsdatum 21+ toets Uiterste aanmeld- en inschrijfdatum Uiterste afmeld- en wijzigingsdatum 25 mei april april 2013 Afmelden of wijzigen Afmeldingen of wijzigingen (o.a. van toetsdatum) dien je ook voor de bovenstaande data per te hebben doorgegeven aan de Studentenadministratie. Bij afmeldingen zijn wij genoodzaakt SRD100,- administratiekosten in rekening te brengen. Hetzelfde geldt wanneer je van toetsdatum wilt wijzigen. Voor afmelden of wijzigen na de bovenstaande data, zie: kosten. Plaatsingsbewijs Uiterlijk een week voordat de toets plaatsvindt, ontvang je van ons een Plaatsingsbewijs. Hierop staan de toetstijd en de locatie waar de toets gehouden wordt. Alleen als je in bezit bent van dit bewijs voor de desbetreffende datum kun je deelnemen aan de 21+ toets. LET OP: Je ontvangt alleen een Plaatsingsbewijs als uiterlijk 6 april 2013 aan het volgende is voldaan: Je bent online aangemeld voor een opleiding die in oktober 2013 start en je hebt daarbij aangegeven dat je de 21+ toets wilt doen; Je volledig ingevulde Inschrijfformulier 21+ toets inclusief een kopie van je betalingsbewijs en eventuele kopieën als bewijs voor speciale aanvragen door de Studentenadministratie zijn ontvangen. Het is belangrijk dat je bij de online aanmelding een correct correspondentieadres in hebt gevuld, zodat je post en s van de Studentenadministratie kan ontvangen! 6

7 Legitimatie Bij aanvang van de toets zelf dien je jezelf te kunnen legitimeren. Dit kan met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Kosten Aan deelname aan de 21+ toets zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen SRD500,- Dit bedrag dient tijdig te zijn ontvangen (zie data op pagina 5). Op de volgende pagina staat aangegeven hoe je kunt betalen. Afmelding of wijziging Om recht op restitutie te hebben, dien je je voor de uiterste afmelddatum per af te melden of wijzigingen door te geven. Je krijgt dan het totaal betaalde bedrag minus SRD100,- administratiekosten terug. Meld je je af na die datum dan vervalt je recht op terugbetaling. Dat geldt ook voor het wijzigen van de toetsdatum. Maak je het bedrag over zonder afronding van de inschrijving en verzoek je daarna om restitutie dan zal ook SRD100,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Ben je, wegens persoonlijke omstandigheden, verhinderd om aan de toets deel te nemen, laat dit dan altijd vooraf aan de Studentenadministratie weten. In geval van verhindering bestaat er geen alternatief toetsmoment, maar je kunt wel een verzoek indienen voor terugbetaling van de deelnamekosten (onder aftrek van de administratiekosten). Maak in dat geval schriftelijk duidelijk waarom je niet kon komen en voeg daarbij documentatie toe waaruit blijkt dat er sprake was van een onvoorziene, bijzondere omstandigheid. Deelnamekosten: Administratie-kosten Toetsonderdelen plus cursus Totaal bedrag deelname Optie 1 - Een onderdeel van de 21+ toets (ook bij een deficiëntietoets) SRD 100 SRD150 SRD 250 7

8 Optie 2 - Twee onderdelen van de 21+ toets (ook bij twee deficiëntietoetsen) Optie 3 - Volledige 21+ toets (drie of SRD 100 SRD 300 SRD 400 SRD 100 SRD 400 SRD 500 vier onderdelen) Optie 4 Een vaktoets en Toefl Equivalent test* (twee delen). SRD 100 SRD 400 SRD 500 *Alleen bij IBMS Behalve deelnamegeld kunnen ook kosten gemoeid zijn met de aanschaf van boeken die gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding (zelfstudie). Zie daarvoor de bijlagen 2 en 3 waar meer informatie te vinden is over de verschillende onderdelen van de toets. 4. Betalen deelnamekosten Aan deelname aan de 21+ toets zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen SRD500,- Dit bedrag dient uiterlijk 6 april voldaan te zijn. Het is niet mogelijk op de toetsdag zelf te betalen. Let op! Maak alleen de deelnamekosten over wanneer je het inschrijfformulier per van de Studentenadministratie ontvangen hebt. Het overmaken van het bedrag alleen zonder het opsturen van het inschrijfformulier geldt niet als inschrijving voor de 21+ toets! In dit geval wordt ook SRD100,- administratiekosten in rekening gebracht bij eventuele restitutie. Internetbankieren Om het bedrag via internetbankieren te betalen, maak je het bedrag over naar onze SRD rekening bij de Hakrinbank nummer: t.n.v. Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Suriname (SHBOS). Vermeld altijd je volledige naam. Vermeld ook: Toelatingstoets 8

9 Belangrijk: Vergeet niet om een afdruk te maken van je rekeningoverzicht en deze samen met het Inschrijfformulier 21+ toets mee te sturen naar de Studentenadministratie. Hiermee kun je namelijk aantonen dat je betaald hebt. Eventueel kun je privégegevens, zoals saldoinformatie, onleesbaar maken. Let op! Uiterlijk 6 april 2013 dient het bedrag te zijn overgemaakt op de rekening van Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Suriname. 5. Wanneer en waar? De 21+ toets wordt gehouden bij FHR School of Business aan de Burenstraat 23, Paramaribo. Zolang er voldoende plaatsen zijn, wordt je uitgenodigd. Let op! Maak alleen de deelnamekosten over wanneer je het inschrijfformulier per van de Studentenadministratie ontvangen hebt. Het overmaken van het bedrag alleen zonder het opsturen van het inschrijfformulier geldt niet als inschrijving voor de 21+ toets! In dit geval wordt ook SRD100,- administratiekosten in rekening gebracht bij eventuele restitutie. De toets vindt plaats op: 25 mei 2013 Tijden: van tot circa uur. Tijden zijn onder voorbehoud, controleer de bevestigingsmail en de informatie op het Plaatsingsbewijs voor de tijden. 6. Functiebeperking en deelname Bij de afname van de toets wordt rekening gehouden met functiebeperkingen. Je dient uiterlijk 6 april 2013 via het Inschrijfformulier 21+ toets kenbaar te maken dat er sprake is van een functiebeperking en van welke aard deze is. Er zal naar een oplossing gezocht worden waardoor deelname mogelijk wordt. In het uiterste geval kan dit ook betekenen dat in overleg een andere toetsdatum, toetstijd, toetsvorm en/of locatie wordt afgesproken. In geval van dyslexie (woordblindheid) is een officiële dyslexieverklaring vereist. Deze officiële (medische) verklaring stuur je dan samen met het volledig ingevulde Inschrijfformulier 21+ toets mee. 9

10 7. Vrijstelling van de hele toets of een onderdeel van de toets Je kunt alleen op basis van een havo-, vwo-certificaat of een volledig NT2-diploma, programma II (in het geval van Nederlands) in aanmerking komen voor een vrijstelling van het maken van één of meerdere onderdelen van de 21+ toets. Indien je op basis van deelcertificaten in aanmerking komt voor een of meerdere vrijstellingen worden alleen de administratieve kosten in rekening gebracht. Deze certificaten hebben betrekking op Nederlands onderwijs en worden niet door het Ministerie van Onderwijs Suriname verstrekt. Verzoeken tot vrijstelling dienen uiterlijk 6 april 2013 te zijn ingediend bij de Studentenadministratie. Je dient je gewaarmerkte kopieën van je certificaten en cijferlijsten samen met het Inschrijfformulier 21+ toets mee te sturen. Indien je vorig jaar hebt deelgenomen aan de 21+ toets en enkele onderdelen niet had gehaald, moet je de toets in zijn geheel over doen. Geen vrijstellingen mogelijk. Omdat de 21+ toetsen per hogeschool verschillen, accepteert FHR School of Business geen uitslagen van 21+ toetsen die bij andere hogescholen zijn behaald. De enige uitzondering zijn de uitslagen van onze samenwerkingspartner Hogeschool Inholland. 8. Gang van zaken tijdens de toets Het is van groot belang dat je je goed voorbereidt op de toets. Los van de inhoudelijke voorbereiding (zie daarvoor bijlage 2 en 3) zijn er ook een aantal praktische zaken om op te letten: 1. Kom op tijd en wees uitgerust Houd rekening met vertraging onderweg. Zorg ervoor minimaal drie kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Een toets afleggen is een inspannende bezigheid die veel concentratie vergt. Zorg er daarom voor dat je uitgerust bent. 2. Mee te nemen zaken Zorg ervoor dat je de volgende zaken bij je hebt: 10

11 Je Plaatsingsbewijs; Je legitimatiebewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs); De bij de toets toegestane hulpmiddelen (zie bijlage 3 voor meer informatie). Let op! Zonder geldige legitimatie én Plaatsingsbewijs is deelname aan de toets NIET mogelijk! 3. Registratie In de uitnodiging staat aangegeven waar je je in het gebouw dient te melden. Na registratie op de toetslocatie word je verwezen naar het lokaal waar de toets wordt gehouden. In het lokaal krijg je een plaats aangewezen. 4. In het toetslokaal Tijdens de toets gelden de volgende regels: Op je tafel ligt gedurende de hele toets je legitimatiebewijs, zichtbaar voor de surveillant. Verder bevinden zich op je tafel alleen schrijfgerei en de toegestane hulpmiddelen. Toegestane woordenboeken e.d. mogen geen aantekeningen of losse toevoegingen bevatten. Toegestane hulpmiddelen mogen niet worden uitgewisseld met andere deelnemers. Je mag geen verbaal of non-verbaal contact maken met andere deelnemers. Je mag niet het werk van andere deelnemers raadplegen of een ander de gelegenheid bieden jouw werk te raadplegen. Je mag geen kleding dragen op een manier dat je gezicht bedekt is. Je mag niet eten tijdens de toets. Je mobiele telefoon staat uit. Na afloop lever je het werk en de originele opgaven direct in. Je mag het lokaal pas een kwartier na aanvang verlaten. Nadat je het lokaal hebt verlaten mag je niet meer terugkeren in het toetslokaal. Laatkomers mogen na aanvang niet meer deelnemen aan de toets. 11

12 5. Onregelmatigheden of fraude? Tijdens de toets wordt er gelet op een juiste gang van zaken door de surveillanten. Als zij onregelmatigheden of fraude constateren, moet de pleger direct vertrekken. Hij of zij wordt dan verzocht het werk in te leveren. Het gemaakte werk wordt niet nagekeken. De pleger ontvangt over de uitsluiting ook een bericht. Bij constatering van fraude achteraf wordt geen uitslag vastgesteld of de al vastgestelde uitslag ongeldig verklaard. Hiervan ontvangt de pleger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk bericht. Tegen de beslissing kan binnen vier weken na datum van het bericht in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor de Examens. Adressen en nadere informatie staan in het bericht. 6. Verhinderd? Afmelden kan, zoals eerder aangegeven tot en met 13 april Bij afmelding dienen de administratiekosten altijd te worden betaald. Wanneer je je afmeldt na de hiervoor genoemde datum vervalt je recht op terugbetaling. Wanneer je je wilt afmelden dan kan dit alleen door een te sturen naar: Ben je, wegens persoonlijke omstandigheden, verhinderd om aan de toets deel te nemen, laat dit dan altijd vooraf aan de Studentenadministratie weten. In geval van verhindering bestaat er geen alternatief toetsmoment, maar je kunt wel een verzoek indienen voor terugbetaling van de deelnamekosten (onder aftrek van de administratiekosten). Maak in dat geval schriftelijk duidelijk waarom je niet kon komen en voeg daarbij documentatie toe waaruit blijkt dat er sprake was van een onvoorziene, bijzonder omstandigheid. 7. Niet verschenen op de toets? Als je niet verschijnt op de toets waarvoor je bent uitgenodigd en je hebt je niet voor de uiterlijke afmelddatum afgemeld dan vervalt je recht op restitutie van de bedragen die je hebt betaald voor de toetsonderdelen. Let op: je kunt je uiterlijk 13 april 2013 afmelden met recht op teruggave van de deelnamekosten minus SRD100,- administratiekosten. 12

13 9. Uitslag van de toets Je ontvangt drie weken na de toetsdatum schriftelijk de uitslag. Indien je geslaagd bent en je voldoet aan de verdere voorwaarden (deelnamekosten betaald, aangemeld voor een opleiding en 21 jaar bij aanvang van de opleiding) ontvang je tevens een zogenaamd Bewijs van Toelating. Het Bewijs van Toelating van de 21+ toets is alleen geldig bij FHR School of Business om toegelaten te worden tot de gekozen opleiding. Je slaagt alleen voor de 21+ toets indien je voor elk van de toetsonderdelen minimaal een 5,5 behaalt. Mocht je gezakt zijn voor de toets, dan heb je geen mogelijkheid tot herkansing. Bij het niet halen van de 21+ toets, dan is het eerstvolgende toetsmoment in het jaar 2014 voor de oktober-instroom Alle onderdelen dienen dan opnieuw gemaakt te worden. Ook ben je opnieuw deelnamegeld verschuldigd. *Je hebt slechts één toetsmogelijkheid per instroommoment. Neem je deel aan de 21+ toets in april dan is het niet mogelijk om in augustus de toets nogmaals te doen. 10. Als je het niet eens bent met de uitslag van de 21+ toets Als je niet begrijpt waarom je de toets niet goed hebt gemaakt, kun je je aanmelden om je werk te mogen inzien. Deze mogelijkheid wordt geboden op een nog nader bekend te maken plaats en tijdstip. Als je het niet eens bent met de uitslag kun je in beroep gaan bij de Examencommissie van FHR School of Business. Je moet dit doen binnen zes weken nadat je de uitslag hebt gekregen of, als je van de mogelijkheid gebruik hebt gemaakt om je werk in te zien, binnen zes weken na de inzagedag. Het adres en nadere informatie over de procedure staan vermeld in de brief waarin je de uitslag wordt medegedeeld. De beroepsmogelijkheid betreft alleen de wijze waarop de uitslag tot stand is gekomen; de commissie treedt niet in de (hoogte van de) beoordeling zelf. Vindt de commissie dat de uitslag niet goed tot stand is gekomen, dan moet de Toelatingscommissie je werk opnieuw (laten) beoordelen. 13

14 11. Geldigheidsduur Het Bewijs van Toelating dat je behaalt op 25 mei 2013 is geldig tot en met 1 oktober Voor toelating ná deze datum moet je in beginsel de toets opnieuw afleggen. De toelating geldt alleen voor de opleiding waarvoor de toets is afgelegd. Mocht je bij nader inzien aan een andere opleiding willen beginnen, stuur dan een brief of met een verzoek tot uitgifte van een nieuw bewijs van toelating naar de Studentenadministratie. Dit kan alleen als de inhoud van de 21+ toets voor de opleiding die je in tweede instantie wilt gaan volgen, precies hetzelfde is als die voor de opleiding die je in eerste instantie hebt gekozen. Let op! Je ontvangt (soms) al post van de opleiding Nadat je aanmelding voor de opleiding van je keuze door de Studentenadministratie is ontvangen, loop je in de periode tussen je aanmelding en de start van de opleiding op normale wijze mee in de informatievoorziening van de opleiding aan de aankomende studenten. Je kunt dus bijvoorbeeld post ontvangen over introductiedagen, roosters, boekenlijsten e.d.. Dit verschilt per opleiding. Wacht met de aanschaf van boeken voor de opleiding altijd totdat je bent geïnformeerd over de uitslag van de 21+ toets en jouw toelaatbaarheid. Aan de correspondentie van de opleidingen kun je geen rechten ontlenen. Je bent pas toelaatbaar als je van FHR School of Business een bewijs van toelating hebt ontvangen, nadat je de 21+ toets hebt gehaald. Toelaatbaar zijn is bovendien één van de voorwaarden voor inschrijving: je bent pas ingeschreven en mag met het onderwijs beginnen als je ook op tijd aan de andere voorwaarden hebt voldaan, zoals de betaling van het collegegeld. 12. Hoe ziet de 21+ toets er uit? Bij het samenstellen van de inhoud van de 21+ toets richt FHR School of Business zich op die onderdelen die bepalend zijn voor succesvol deelnemen aan de opleiding van je keuze. Met andere woorden: we toetsen vooral die onderwerpen waar studenten de meeste problemen mee ondervinden in de studie. De programma s en het niveau van het centraal schriftelijk eindexamen van het havo zijn daarbij een belangrijke referentie. Je mag dus verwachten dat de toetsen overeenkomen met het niveau van het havo-eindexamen. 14

15 Drie onderdelen De 21+ toets bestaat doorgaans uit drie onderdelen: Nederlands Engels Een vaktoets De vaktoets verschilt per opleiding. In bijlage 2 kun je zien welke vaktoets bij welke opleiding hoort. 13. Tijdschema De 21+ toets wordt (onder voorbehoud) op de toetsdagen gehouden tussen en uur. Het standaard tijdschema is als volgt: uur Nederlands uur Pauze uur Engels uur Pauze uur Vaktoets 14. Vorm De 21+ toets wordt schriftelijk afgenomen. De vorm varieert: sommige onderdelen hebben open vragen, andere hebben meerkeuzevragen. In bijlage 3 wordt per onderdeel/vak aangegeven welke vorm de toets heeft. 15. Hoe bereid ik me voor? De 21+ toets richt zich op kennis en vaardigheden. In bijlage 3 wordt per onderdeel/vak aangegeven waar de toets over gaat en worden suggesties gedaan voor de manier waarop je je kunt voorbereiden. In de meeste gevallen is zelfstudie de meest voor de hand liggende wijze van voorbereiden. In de beschrijving per vak worden titels van boeken en websites genoemd die daarbij gebruikt kunnen worden. Deze boeken dien je zelf aan te schaffen. Bij het samenstellen van deze Infowijzer waren alle genoemde titels via de erkende boekhandel verkrijgbaar. Ook is het soms mogelijk deze boeken tweedehands aan te schaffen. 15

16 16. Hulpmiddelen Bij sommige vakken mag je hulpmiddelen gebruiken. Ook dit wordt genoemd in de beschrijvingen per onderdeel/vak in bijlage 3. In de meeste gevallen gaat het om het gebruik van woordenboeken of een rekenmachine. Grafische en/of programmeerbare rekenmachines zijn niet toegestaan. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze hulpmiddelen, ze worden niet door FHR School of Business beschikbaar gesteld. Woordenboeken e.d. mogen geen aantekeningen bevatten, ook mogen er geen losse papieren e.d. aan toegevoegd zijn. Dit wordt tijdens de toets door de surveillant gecontroleerd. 17. International Business and Management Studies 1. IBMS Our degree in International Business and Management Studies is ideal if you are planning a career in international business. You need to be prepared to work in a dynamic and highly competitive environment. You also need to be culturally aware and it helps if you have entrepreneurial spirit. So, if you have a feel for language, communication and cultural diversity, and you are energetic, competitive and independent, then you have the natural talent to become an international marketing manager test requirements The English 21+ test consist of two parts: The FHR 21+ subject test to the IBMS programme. An Ielts or Toefl test which is no older than two year on 1st of October 2013 and complies with the minimum requirements (see 3). 3. Ielts of Toefl test requirements You can demonstrate your English language proficiency by submitting proof of your attainment of an IELTS test with an average score of at least 6.0, or a TOEFL ibt (an Internet-based test) with a minimum score of 80. In the ibt transition phase, a TOEFL 550 (paper-based) or TOEFL 213 (computer-based) certificate will also be accepted. A TOEIC 670 certificate (speaking, writing, listening and reading), the Cambridge Certificate in 16

17 Advanced English or the Cambridge Certificate Proficiency in English, with a minimum score of C, will also be permitted. Due to language proficiency changes, the certificates mentioned above must have been attained within the last two years. If you want to start a programme on 1 October 2013, this means that the certificate in question may not have been attained any earlier than 1 October 2011, unless you are able to demonstrate that you have successfully completed education on secondary school level provided in the English language in the last two years. Please note the following in regards to the Ielts or Toefl test: Enrolling for the 21+ test generates automatically enrolling for the Toefl equivalent test at FHR. You will get a separate invite for the Toefl equivalent test; You can also submit an Ielts or Toefl certificate with the required scores which is not older than two years. You will need to have obtained the Ielts or Toefl test no later than 1st of October 2013 and no earlier than 1st of October. We will not accept tests that are older than two years; You will only have finalized your 21+ test when you have obtained a minimum score of 5.5 for your subject test and a minimum score of 550 for the Toefl equivalent test at FHR or have submitted an Ielts or Toefl certificate with the required scores which is not older than two years; Your test results of the 21+ subject test will be valid for a year, but this also depends on the date of your Ielts or Toefl test. You must send your Ielts or Toefl results to the FHR-Studentenadministratie in advance via before the 1st of October Time Shedule The 21+ test will be held on the test days from onwards uur Toefl equivalent test uur lunch break uur Vaktoets 5. How to prepare? The 21+ test is based on testing both your knowledge and skills. In Appendix 3 you find the subjects of each particular bachelor programme and an explanation of how to prepare for the 17

18 21+ test. You will have to prepare for the test yourself; there will also be courses to prepare you for the test. At the courses a reader will be supplied to you. In Appendix 3 you can find suggested literature and websites. These books should be purchased by yourself. At the time this guide was issued all mentioned book titles were available. Sometimes it is also possible to get these books second handed or through the library. 18. Contactgegevens: wie voor wat? Voor deelnemers aan de 21+ toets bij FHR School of Business zijn de volgende afdelingen binnen de hogeschool belangrijk. Studentenadministratie De Studentenadministratie is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de 21+ toetsen. Bij deze studentenadministratie regel je je inschrijving voor opleidingen bij FHR School of Business, nadat je online een inschrijvingsverzoek hebt ingediend. Om aan een 21+ toets te kunnen meedoen, moet je je voor de opleiding die je wilt volgen, hebben aangemeld. Contactadres FHR School of Business Studentenadministratie Burenstraat 23 Paramaribo, Suriname Telefoon: Adressen toetslocaties Op je plaatsingsbewijs staat de locatie waar de toets gehouden wordt. De 21+ toets wordt altijd afgenomen aan de Burenstraat 23. De Toefl Equivalent test kan op meerder FHR locaties worden gehouden. Controleer altijd je plaatsingsbewijs. 18

19 Routebeschrijvingen zijn te vinden op (klik op Bacheloropleidingen en vervolgens op Adres & Routebeschrijving). Informatie over de opleidingen van FHR School of Business vind je op 19

20 BIJLAGE 1 De 21+ toets bij FHR School of Business in tien punten samengevat 1. De 21+ toets moet worden afgelegd als je aan een hbo-opleiding wilt beginnen maar niet beschikt over de juiste vooropleiding (havo, vwo of mbo-4 diploma). Voorwaarde is dat je op 1 oktober van het jaar waarin de opleiding begint 21 jaar of ouder bent. 2. Elke hogeschool bepaalt zelf hoe de 21+ toets eruit ziet. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde. FHR School of Business accepteert daarom geen uitslagen van 21+ toetsen van andere hogescholen, met uitzondering van Hogeschool Inholland. 3. FHR School of Business gaat bij de 21+ toetsen uit van het havo-eindexamenniveau en de eindexamen-programma s van de verschillende havo-vakken. 4. In de Infowijzer 21+ vind je uitgebreide informatie over de gang van zaken bij de 21+ toets, de toets zelf en aanwijzingen voor de voorbereiding. Het is heel belangrijk dat je deze brochure goed doorleest. Je vindt er informatie over de regels, de inhoud van de toetsen en over hoe je je kunt voorbereiden. 5. Je kunt alleen aan een 21+ toets deelnemen als je je online hebt aangemeld voor een van de opleidingen van FHR School of Business en de 21+ toets via (kies dan voor bacheloropleidingen). Daarnaast dient je Inschrijfformulier 21+ toets volledig ingevuld en voorzien van o.a. een betalingsbewijs tijdig door de Studentenadministratie te zijn ontvangen. Op de toetsdag zelf dien je je te kunnen identificeren en je Plaatsingsbewijs te kunnen overleggen. 6. Het is zinvol om je inhoudelijk goed op de 21+ toets voor te bereiden. 7. Bereid je ook in praktische zin goed op de toets voor: zorg ervoor dat je de gevraagde documenten (geldig identiteitsbewijs en betaalbewijs deelnamegeld) en de toegestane hulpmiddelen bij je hebt. Zorg er ook voor uitgerust te zijn en vooral: kom op tijd. Houd rekening met de mogelijkheid van vertraging onderweg. 8. Na je aanmelding kun je al post ontvangen van de opleiding die je wilt gaan doen (bijvoorbeeld over roosters, boekenlijsten e.d.). Dit betekent niet dat je inschrijving al helemaal geregeld is. Dat is afhankelijk van de uitslag van de toets en het hebben voldaan aan de overige voorwaarden voor inschrijving. 9. De toetsuitslag wordt je zo snel mogelijk schriftelijk medegedeeld. Als je geslaagd bent, wordt ook een Bewijs van toelating toegestuurd. 10. Je mag bij FHR School of Business de 21+ toets éénmaal per jaar maken. Je moet bij een volgende toetsmogelijkheid steeds de hele toets overdoen. 20

21 BIJLAGE 2 Overzicht van de opleidingen en de bijbehorende toetsonderdelen van de 21+ toets Hieronder volgt een overzicht van de opleidingen gevolgd door de beschrijving van de toetsonderdelen. Let op! - Sommige vaktoetsen komen in meerdere varianten voor. Bereid je voor op de juiste variant die hoort bij de opleiding van je keuze. Opleiding Algemeen Algemeen Vaktoets Startdatum opleiding Commerciële Economie Nederlands Engels Bedrijfseconomie 1 oktober 2013 Accountancy Nederlands Engels Bedrijfseconomie 1 oktober 2013 Bedrijfseconomie Nederlands Engels Bedrijfseconomie 1 oktober 2013 Bedrijfskunde MER Nederlands Engels Management & Organisatie 1 oktober 2013 Human Resource Management Nederlands Engels Maatschappijwetenschappen 1 oktober 2013 International Toefl Business Combined test Business & Management Equivalent test English Proficiency Economics / Mathematics 1 oktober 2013 Studies* *De informatie betreffende Engelstalige opleidingen staan in de Info guide 21+ en zijn hieronder niet beschreven. 21

22 BIJLAGE 3 Beschrijving van de afzonderlijke toetsonderdelen van de 21+ toets Op de volgende bladzijden worden de verschillende toetsonderdelen van de 21+ toets beschreven. Per toetsonderdeel wordt aangegeven: voor welke opleiding de toets gemaakt moet worden waar de toets over gaat (inhoud) welke vorm de toets heeft hoe je je op de toets kunt voorbereiden welke hulpmiddelen zijn toegestaan welke boeken of andere bronnen gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding Controleer in bijlage 2 welke toetsonderdelen je moet maken voor de opleiding van je keuze. 22

23 Nederlands Voor welke opleiding Alle Nederlandstalige opleidingen Inhoud De toets bestaat uit vier delen: 1. een passend woord invullen 2. woordenschat 3. spelling 4. tekstverklaren Toetsvorm Meerkeuzevragen Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden Het lezen van Nederlandstalige boeken, kranten en tijdschriften en het kijken en luisteren naar journaals, actualiteitenrubrieken en discussieprogramma s op radio en televisie, kunnen je helpen je taalvaardigheid te vergroten. Ook kun je de opgegeven literatuur bestuderen. Het is overigens niet de bedoeling dat alle onderstaande boeken worden aangeschaft. Toegestane hulpmiddelen Het gebruik van hulpmiddelen zoals een woordenboek is niet toegestaan Boeken en andere bronnen M. Klein, M. Visscher, Praktische cursus spelling, laatste druk, ISBN H. de Weerdt, De Taaltoets-pabo haal je zo, laatste druk, ISBN J.J.J. Pol, Stoomcursus woordenschat, 2000, ISBN R. Reinsma en W. Hus, Prisma voorzetsels, ISBN D. Pak, Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl compleet, 2007, ISBN X Voor tekstverklaren kunnen oude havo-eindexamens geoefend worden. Deze zijn te verkrijgen als examenbundel bij een boekhandel of via websites zoals: of 23

24 Engels Voor welke opleiding Alle Nederlandstalige opleidingen Inhoud De toets richt zich op het kunnen analyseren, interpreteren en beoordelen van Engelse teksten. De toets is op het niveau van het havo-eindexamen/ Cambridge PET examen leesvaardigheid. Toetsvorm De toets is schriftelijk en bestaat uit een tekstverklaring met meerkeuzevragen Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden Ter voorbereiding kan geoefend worden met oude FCE examens (alleen het reading deel): Eventueel aan te raden boek is: Cambridge ESOL: Cambridge Preliminary English Test 4: Self- Study Pack (with key), 2003, ISBN Toegestane hulpmiddelen Het is toegestaan maximaal twee woordenboeken te gebruiken. Deze dienen zelf meegebracht te worden. Er mogen in de woordenboeken geen aantekeningen staan en ze mogen geen losse papieren e.d. bevatten. Boeken en andere bronnen Zie hierboven bij Hoe voor te bereiden 24

25 Bedrijfseconomie Voor welke opleiding Accountancy Bedrijfseconomie Commerciële Economie Inhoud Bedrijfseconomische onderwerpen op het gebied van waarde en winst, financiering en kostprijsberekening Toetsvorm Schriftelijke toets Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden De voorbereiding kan het best geschieden aan de hand van literatuurstudie en het maken van opgaven uit het opgavenboek, behorende bij de onderstaande literatuuropgave. Toegestane hulpmiddelen Bij het maken van deze toets is een niet-grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine toegestaan en noodzakelijk. Deze dient zelf meegebracht te worden. Boeken en andere bronnen Ter voorbereiding dient het volgende boek gebruikt te worden: Basisvaardigheden Toegepast Rekenen HEO,2e (herziene) druk G.J.S. Reus, W.E. Groen Noordhoff Uitgevers BV ISBN Van de volgende hoofdstukken dient bestudeerd te worden en dienen de vraagstukken geoefend te worden: Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7: 7.1, 7.4, 7.5 Hoofdstuk 8: 8.1 t/m 8.6 Hoofdstuk 9: 9.1 t/m

26 Maatschappijwetenschappen Voor welke opleiding Human Resource Management (Personeel & Arbeid) Inhoud De toets concentreert zich rond de thema's: wat is maatschappijleer; rechtsstaat; parlementaire democratie; pluriforme samenleving en verzorgingsstaat Toetsvorm Meerkeuzevragen Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden Ter voorbereiding dient het volgende boek helemaal goed te worden bestudeerd: Thema s maatschappijleer. Havo lesboek, Schuijt, Adriaans, Middelkoop, Schuurman, Rijpkema Uitgeverij: Essener B.V. Vierde druk, ISBN Eventueel kan het werkboek hierbij aangeschaft worden: Werkboek HAVO van Thema s Maatschappijleer Uitgeverij Essener, ISBN (tweedehands) of Werkboek HAVO van Thema s Maatschappijleer ISBN: (tweedehands) of Werkboek HAVO van Thema s Maatschappijleer ISBN (tweedehands) Toegestane hulpmiddelen Het gebruik van hulpmiddelen bij deze toets is niet toegestaan Boeken en andere bronnen Zie hierboven bij Hoe voor te bereiden 26

27 Management & Organisatie Voor welke opleiding Bedrijfskunde MER Inhoud In deze toets staan de onderwerpen kosten en kostprijs, en financiering centraal. Primair gaat het om de rekenvaardigheden, maar er worden ook vragen gesteld over de theorie van onderstaande lesstof. Toetsvorm De toets is schriftelijk en bevat open vragen Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden Ter voorbereiding is het volgende lesboek van toepassing: Kosten en Baten met Beleid, Studieboek en Werkboek, door P. Verstegen, 2005, ISBN ; 5e druk. Basisvaardigheden rekenen voor de Pabo druk 2 (2009), Auteurs E. de Moor, W. Uittenbogaard, S. Kemme. Uitgeverij Noordhoff, ISBN Uit het boek Kosten en Baten met Beleid dient de volgende stof bestudeerd te worden: Hoofdstuk 1: Elementaire begrippen Hoofdstuk 2: Kosten en kostprijs (exclusief paragraaf 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 en 2.11) Hoofdstuk 5: Het financiële jaarverslag Bij het bestuderen van de stof kunnen, bij wijze van oefening, de volgende vragen gemaakt worden: Hoofdstuk 1, vraag 1 t/m 16 Hoofdstuk 2, vragen behorende bij 2.1 t/m 2.10 Hoofdstuk 5, vraag 1 t/m 21 en vraag 24 Uit het boek Basisvaardigheden Rekenen (Pabo) dient de volgende stof bestudeerd te worden: Hoofdstuk 1 Hoofdrekenen 27

28 Hoofdstuk 2 Schattend rekenen Hoofdstuk 6 Breuken Hoofdstuk 7 Ordenen en vergelijken Hoofdstuk 8 Procenten Toegestane hulpmiddelen Bij het maken van deze toets is een niet-grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine toegestaan en noodzakelijk. Deze dient zelf meegebracht te worden. Boeken en andere bronnen Zie hierboven bij Hoe voor te bereiden 28

29 Economics / Mathematics For which programme International Business & Management Studies Contents Type of exam Please note: The subject exams covers two parts: Part 1 Basic Economics/Mathematics and Part 2 Business English Proficiency (see page 17) Part 1 The basic economics part of the exam is based on common knowledge in the field of economics and marketing. The key elements of the economics part are as follows: Exchange Importing Inflation Revenue Branding Product life cycle Perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and monopoly; Etc. The basic mathematics part of the exam covers basic algebra and is based on the study material mentioned below. The exam is a written exam with open and multiple choice questions Duration of exam 90 minutes How to prepare? Permitted resources Books and other From the Marketing / Economics book (see books and other references) study the first three chapters From the mathematics book (see books and other references) study chapters 2,5,8,9 and 10 It is allowed to use a basic scientific calculator. Economics/Marketing: Principles of Marketing, fifth European edition Authors: P. 29

30 references Kotler et all; Prentice Hall ISBN Glossary of key economics/marketing concepts (available by sending an to: Mathematics: Schaum's Outline of Elementary Algebra (Third Edition) authors: Barnett Rich & Philip A. Schmidt Paperback 400 Pages McGraw-Hill Education - Europe ISBN10: X ISBN13:

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1 Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1 Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober van het studiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Brochure toelatingsonderzoeken. Saxion 2015-2016

Brochure toelatingsonderzoeken. Saxion 2015-2016 1 Brochure toelatingsonderzoeken Saxion 2015-2016 1 2 Voorwoord Uit uw aanmelding voor één van de opleidingen 1 van Saxion Enschede, Deventer of Apeldoorn blijkt dat u niet rechtstreeks tot deze opleiding

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Informatiemap. Toelatingstoets 21+ 2015 Faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij

Informatiemap. Toelatingstoets 21+ 2015 Faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij Informatiemap 2015 Faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelaatbaarheid op basis van de Algemene... 3 3. Vakken... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Wiskunde voor kandidaten

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Studeren met onbegrensde mogelijkheden

Studeren met onbegrensde mogelijkheden Studeren met onbegrensde mogelijkheden Binnenkort ga je de middelbare school verlaten. Je gaat een nieuwe en belangrijke fase van je leven in. Vrienden en kennissen gaan wellicht een baan zoeken, maar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2015-2016 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu 1

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015.

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD Vastgesteld per 15 juli 2015. pagina 2 van 116 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Master Kunst- & Cultuurwetenschappen

Master Kunst- & Cultuurwetenschappen UNIVERSITEIT MAASTRICHT FACULTEIT DER CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Master Kunst- & Cultuurwetenschappen track Kunst, Literatuur en Samenleving & Politiek en Samenleving Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G. OER onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.Smits LEESWIJZER Deze onderwijs- en examenregeling (OER) is vormgegeven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 = 1

Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 = 1 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 1 2 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 5 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling... 5 art. 1.2 begripsbepalingen...

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages International Business and Languages Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Marketing en International Business Vastgesteld per pagina 2 van 77 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie