Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan."

Transcriptie

1 Infowijzer 21+ Studiejaar Versie 1.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen die op 1 oktober 2013 van start gaan. Laatste datum van aanmelden: 6 april 2013 (voor de toets op 25 mei 2013)

2 Inhoud Inleiding Toelating tot het hbo Voorbereiding Aanmelding, deelnamekosten en legitimatie Betalen deelnamekosten Wanneer en waar? Functiebeperking en deelname Vrijstelling van de hele toets of een onderdeel van de toets Gang van zaken tijdens de toets Uitslag van de toets Als je het niet eens bent met de uitslag van de 21+ toets Geldigheidsduur Hoe ziet de 21+ toets er uit? Tijdschema Vorm Hoe bereid ik me voor? Hulpmiddelen Contactgegevens: wie voor wat? BIJLAGE De 21+ toets bij FHR School of Business in tien punten samengevat...18 BIJLAGE Overzicht van de opleidingen en de bijbehorende toetsonderdelen van de 21+ toets BIJLAGE Beschrijving van de afzonderlijke toetsonderdelen van de 21+ toets

3 Inleiding In deze brochure vind je gedetailleerde informatie over het toelatingsonderzoek van FHR School of Business. Dit onderzoek is beter bekend onder de naam 21+ toets. Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige opleidingen welke op 1 oktober 2013 starten. De infowijzer 21+ toets voor Engelstalige opleidingen kan je downloaden van Neem desgewenst contact op met de Studentenadministratie. FHR School of Business heeft een samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Inholland. Op basis van de samenwerkingsrelatie geeft Inholland vorm aan de verantwoordelijkheid voor de borging van de kwaliteit en de zorgplicht ten aanzien van de zittende Surinaamse studenten in de geaccrediteerde opleidingen. Ook neemt zij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het opleidingenaanbod in Suriname voor nieuwe studenten (start oktober 2012) totdat een internationale accreditatie is verkregen. Om die reden zijn de toelatingseisen tot de opleidingen van FHR School of Business conform artikel 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Nederland (WHW) en op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Nederland (WEB) De inhoud van deze infowijzer is vastgesteld conform gelijknamige infowijzer van Hogeschool Inholland. 3

4 1. Toelating tot het hbo Om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 op basis van de WEB of een daaraan gelijkwaardig ander erkend Nederlands of buitenlands diploma. Met een mbo-opleiding niveau 4 wordt bedoeld een diploma erkend door het OCW op basis van de WEB voor een middenkader- of specialistenopleiding (niveau 4). Voor havo- en vwo-diploma s geldt bovendien dat er eisen gesteld kunnen worden aan het profiel en/of examenvakken. Daarnaast gelden voor een aantal opleidingen aanvullende eisen. Al deze eisen gelden ook voor een gelijkwaardig gevonden diploma (bijvoorbeeld een in het buitenland behaald diploma). Wanneer je bij aanvang van de opleiding niet beschikt over een van deze diploma s en je bent bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder dan kun je deelnemen aan de 21+ toets. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, toch over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen. Als je wilt nagaan of het diploma dat je hebt gelijkwaardig is aan het havo-, vwo- of mbodiploma niveau 4, neem dan tijdig contact op met de Studentenadministratie. Zorg ook dat je meteen een gewaarmerkte kopie diploma en cijferlijst naar de Studentenadministratie stuurt. Als de waardering dan negatief uitpakt, ben je nog op tijd om je aan te melden voor de 21+ toets (zie uiterste aanmelddata op pagina 5). De regels voor toelating gelden voor alle hbo-opleidingen. De juridische grondslag hiervoor ligt onder andere bij artikel 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Nederland (WHW). De wijze waarop het toelatingsonderzoek (de 21+ toets) wordt vormgegeven en georganiseerd verschilt per hogeschool. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde. FHR School of Business accepteert daarom geen uitslagen van 21+ toetsen die op andere hogescholen zijn behaald. De enige uitzondering zijn die van samenwerkingspartner Hogeschool Inholland. De peildatum voor de leeftijdseis van 21 jaar is 1 oktober

5 2. Voorbereiding Een goede voorbereiding is van groot belang. In bijlage 2 en 3 lees je hoe voor te bereiden op de toets, welke boeken of andere bronnen gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding. De voorgestelde boeken kan je zelf aanschaffen. Houdt rekening met een eventuele levertijd. Tevens biedt FHR School of Business je de mogelijkheid om je op de 21+ toets voor te bereiden of je kennis op te frissen met behulp van voorbereidingcursussen. De cursus zal naar havo 5 eindexamenniveau toe werken. Dit is ook het niveau waarop de 21+ toets voor deze vakken wordt afgenomen. Je volgt een aantal korte lessen. Je krijgt oefenmateriaal. Maakt opdrachten tijdens de cursus en doet aan zelfstudie. Na het volgen van deze cursus ben je goed voorbereid op de 21+ toets. De cursus loopt van 29 april tot 18 mei Het aantal bijeenkomsten verschilt per opleiding. Na inschrijving ontvang je het rooster van de cursusdagen. 3. Aanmelding, deelnamekosten en legitimatie Om aan de toets deel te kunnen nemen is het noodzakelijk dat je je aanmelding en inschrijving voor de 21+ toets tijdig afrondt. Aanmelden Aanmelden voor de 21+ toets doe je online, als onderdeel van de aanmelding voor een opleiding. De invulvelden op vul je volledig in. Bij Vooropleiding kies je voor Aanmelden 21+ toets 2013/2014. De online aanmelding voor de 21+ toets is slechts een online aanmeldportaal. Je geeft dus alleen aan dat je wilt deelnemen aan de 21+ toets. Meedoen aan de 21+ toets kan alleen als je je inschrijving voor de 21+ toets ook tijdig afrondt. Inschrijven Nadat je je online hebt aangemeld voor een opleiding en daar hebt aangegeven dat je een 21+ toets wilt doen, ontvang je van de Studentenadministratie een inschrijfformulier per e- mail. Het is daarom belangrijk je adres correct te vermelen. Dit formulier moet je invullen en samen met een betalingsbewijs (en eventuele voorzieningen voor een functiebeperking) per sturen naar of rechtstreeks afleveren bij de Studentenadministratie. 5

6 Wanneer het formulier en de benodigde documenten tijdig en compleet zijn ontvangen door de Studentenadministratie zul je een bevestiging per ontvangen. Formulieren zonder betalingsbewijs kunnen niet in behandeling worden genomen. Belangrijke data Toetsdatum 21+ toets Uiterste aanmeld- en inschrijfdatum Uiterste afmeld- en wijzigingsdatum 25 mei april april 2013 Afmelden of wijzigen Afmeldingen of wijzigingen (o.a. van toetsdatum) dien je ook voor de bovenstaande data per te hebben doorgegeven aan de Studentenadministratie. Bij afmeldingen zijn wij genoodzaakt SRD100,- administratiekosten in rekening te brengen. Hetzelfde geldt wanneer je van toetsdatum wilt wijzigen. Voor afmelden of wijzigen na de bovenstaande data, zie: kosten. Plaatsingsbewijs Uiterlijk een week voordat de toets plaatsvindt, ontvang je van ons een Plaatsingsbewijs. Hierop staan de toetstijd en de locatie waar de toets gehouden wordt. Alleen als je in bezit bent van dit bewijs voor de desbetreffende datum kun je deelnemen aan de 21+ toets. LET OP: Je ontvangt alleen een Plaatsingsbewijs als uiterlijk 6 april 2013 aan het volgende is voldaan: Je bent online aangemeld voor een opleiding die in oktober 2013 start en je hebt daarbij aangegeven dat je de 21+ toets wilt doen; Je volledig ingevulde Inschrijfformulier 21+ toets inclusief een kopie van je betalingsbewijs en eventuele kopieën als bewijs voor speciale aanvragen door de Studentenadministratie zijn ontvangen. Het is belangrijk dat je bij de online aanmelding een correct correspondentieadres in hebt gevuld, zodat je post en s van de Studentenadministratie kan ontvangen! 6

7 Legitimatie Bij aanvang van de toets zelf dien je jezelf te kunnen legitimeren. Dit kan met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Kosten Aan deelname aan de 21+ toets zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen SRD500,- Dit bedrag dient tijdig te zijn ontvangen (zie data op pagina 5). Op de volgende pagina staat aangegeven hoe je kunt betalen. Afmelding of wijziging Om recht op restitutie te hebben, dien je je voor de uiterste afmelddatum per af te melden of wijzigingen door te geven. Je krijgt dan het totaal betaalde bedrag minus SRD100,- administratiekosten terug. Meld je je af na die datum dan vervalt je recht op terugbetaling. Dat geldt ook voor het wijzigen van de toetsdatum. Maak je het bedrag over zonder afronding van de inschrijving en verzoek je daarna om restitutie dan zal ook SRD100,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Ben je, wegens persoonlijke omstandigheden, verhinderd om aan de toets deel te nemen, laat dit dan altijd vooraf aan de Studentenadministratie weten. In geval van verhindering bestaat er geen alternatief toetsmoment, maar je kunt wel een verzoek indienen voor terugbetaling van de deelnamekosten (onder aftrek van de administratiekosten). Maak in dat geval schriftelijk duidelijk waarom je niet kon komen en voeg daarbij documentatie toe waaruit blijkt dat er sprake was van een onvoorziene, bijzondere omstandigheid. Deelnamekosten: Administratie-kosten Toetsonderdelen plus cursus Totaal bedrag deelname Optie 1 - Een onderdeel van de 21+ toets (ook bij een deficiëntietoets) SRD 100 SRD150 SRD 250 7

8 Optie 2 - Twee onderdelen van de 21+ toets (ook bij twee deficiëntietoetsen) Optie 3 - Volledige 21+ toets (drie of SRD 100 SRD 300 SRD 400 SRD 100 SRD 400 SRD 500 vier onderdelen) Optie 4 Een vaktoets en Toefl Equivalent test* (twee delen). SRD 100 SRD 400 SRD 500 *Alleen bij IBMS Behalve deelnamegeld kunnen ook kosten gemoeid zijn met de aanschaf van boeken die gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding (zelfstudie). Zie daarvoor de bijlagen 2 en 3 waar meer informatie te vinden is over de verschillende onderdelen van de toets. 4. Betalen deelnamekosten Aan deelname aan de 21+ toets zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen SRD500,- Dit bedrag dient uiterlijk 6 april voldaan te zijn. Het is niet mogelijk op de toetsdag zelf te betalen. Let op! Maak alleen de deelnamekosten over wanneer je het inschrijfformulier per van de Studentenadministratie ontvangen hebt. Het overmaken van het bedrag alleen zonder het opsturen van het inschrijfformulier geldt niet als inschrijving voor de 21+ toets! In dit geval wordt ook SRD100,- administratiekosten in rekening gebracht bij eventuele restitutie. Internetbankieren Om het bedrag via internetbankieren te betalen, maak je het bedrag over naar onze SRD rekening bij de Hakrinbank nummer: t.n.v. Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Suriname (SHBOS). Vermeld altijd je volledige naam. Vermeld ook: Toelatingstoets 8

9 Belangrijk: Vergeet niet om een afdruk te maken van je rekeningoverzicht en deze samen met het Inschrijfformulier 21+ toets mee te sturen naar de Studentenadministratie. Hiermee kun je namelijk aantonen dat je betaald hebt. Eventueel kun je privégegevens, zoals saldoinformatie, onleesbaar maken. Let op! Uiterlijk 6 april 2013 dient het bedrag te zijn overgemaakt op de rekening van Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Suriname. 5. Wanneer en waar? De 21+ toets wordt gehouden bij FHR School of Business aan de Burenstraat 23, Paramaribo. Zolang er voldoende plaatsen zijn, wordt je uitgenodigd. Let op! Maak alleen de deelnamekosten over wanneer je het inschrijfformulier per van de Studentenadministratie ontvangen hebt. Het overmaken van het bedrag alleen zonder het opsturen van het inschrijfformulier geldt niet als inschrijving voor de 21+ toets! In dit geval wordt ook SRD100,- administratiekosten in rekening gebracht bij eventuele restitutie. De toets vindt plaats op: 25 mei 2013 Tijden: van tot circa uur. Tijden zijn onder voorbehoud, controleer de bevestigingsmail en de informatie op het Plaatsingsbewijs voor de tijden. 6. Functiebeperking en deelname Bij de afname van de toets wordt rekening gehouden met functiebeperkingen. Je dient uiterlijk 6 april 2013 via het Inschrijfformulier 21+ toets kenbaar te maken dat er sprake is van een functiebeperking en van welke aard deze is. Er zal naar een oplossing gezocht worden waardoor deelname mogelijk wordt. In het uiterste geval kan dit ook betekenen dat in overleg een andere toetsdatum, toetstijd, toetsvorm en/of locatie wordt afgesproken. In geval van dyslexie (woordblindheid) is een officiële dyslexieverklaring vereist. Deze officiële (medische) verklaring stuur je dan samen met het volledig ingevulde Inschrijfformulier 21+ toets mee. 9

10 7. Vrijstelling van de hele toets of een onderdeel van de toets Je kunt alleen op basis van een havo-, vwo-certificaat of een volledig NT2-diploma, programma II (in het geval van Nederlands) in aanmerking komen voor een vrijstelling van het maken van één of meerdere onderdelen van de 21+ toets. Indien je op basis van deelcertificaten in aanmerking komt voor een of meerdere vrijstellingen worden alleen de administratieve kosten in rekening gebracht. Deze certificaten hebben betrekking op Nederlands onderwijs en worden niet door het Ministerie van Onderwijs Suriname verstrekt. Verzoeken tot vrijstelling dienen uiterlijk 6 april 2013 te zijn ingediend bij de Studentenadministratie. Je dient je gewaarmerkte kopieën van je certificaten en cijferlijsten samen met het Inschrijfformulier 21+ toets mee te sturen. Indien je vorig jaar hebt deelgenomen aan de 21+ toets en enkele onderdelen niet had gehaald, moet je de toets in zijn geheel over doen. Geen vrijstellingen mogelijk. Omdat de 21+ toetsen per hogeschool verschillen, accepteert FHR School of Business geen uitslagen van 21+ toetsen die bij andere hogescholen zijn behaald. De enige uitzondering zijn de uitslagen van onze samenwerkingspartner Hogeschool Inholland. 8. Gang van zaken tijdens de toets Het is van groot belang dat je je goed voorbereidt op de toets. Los van de inhoudelijke voorbereiding (zie daarvoor bijlage 2 en 3) zijn er ook een aantal praktische zaken om op te letten: 1. Kom op tijd en wees uitgerust Houd rekening met vertraging onderweg. Zorg ervoor minimaal drie kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Een toets afleggen is een inspannende bezigheid die veel concentratie vergt. Zorg er daarom voor dat je uitgerust bent. 2. Mee te nemen zaken Zorg ervoor dat je de volgende zaken bij je hebt: 10

11 Je Plaatsingsbewijs; Je legitimatiebewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs); De bij de toets toegestane hulpmiddelen (zie bijlage 3 voor meer informatie). Let op! Zonder geldige legitimatie én Plaatsingsbewijs is deelname aan de toets NIET mogelijk! 3. Registratie In de uitnodiging staat aangegeven waar je je in het gebouw dient te melden. Na registratie op de toetslocatie word je verwezen naar het lokaal waar de toets wordt gehouden. In het lokaal krijg je een plaats aangewezen. 4. In het toetslokaal Tijdens de toets gelden de volgende regels: Op je tafel ligt gedurende de hele toets je legitimatiebewijs, zichtbaar voor de surveillant. Verder bevinden zich op je tafel alleen schrijfgerei en de toegestane hulpmiddelen. Toegestane woordenboeken e.d. mogen geen aantekeningen of losse toevoegingen bevatten. Toegestane hulpmiddelen mogen niet worden uitgewisseld met andere deelnemers. Je mag geen verbaal of non-verbaal contact maken met andere deelnemers. Je mag niet het werk van andere deelnemers raadplegen of een ander de gelegenheid bieden jouw werk te raadplegen. Je mag geen kleding dragen op een manier dat je gezicht bedekt is. Je mag niet eten tijdens de toets. Je mobiele telefoon staat uit. Na afloop lever je het werk en de originele opgaven direct in. Je mag het lokaal pas een kwartier na aanvang verlaten. Nadat je het lokaal hebt verlaten mag je niet meer terugkeren in het toetslokaal. Laatkomers mogen na aanvang niet meer deelnemen aan de toets. 11

12 5. Onregelmatigheden of fraude? Tijdens de toets wordt er gelet op een juiste gang van zaken door de surveillanten. Als zij onregelmatigheden of fraude constateren, moet de pleger direct vertrekken. Hij of zij wordt dan verzocht het werk in te leveren. Het gemaakte werk wordt niet nagekeken. De pleger ontvangt over de uitsluiting ook een bericht. Bij constatering van fraude achteraf wordt geen uitslag vastgesteld of de al vastgestelde uitslag ongeldig verklaard. Hiervan ontvangt de pleger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk bericht. Tegen de beslissing kan binnen vier weken na datum van het bericht in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor de Examens. Adressen en nadere informatie staan in het bericht. 6. Verhinderd? Afmelden kan, zoals eerder aangegeven tot en met 13 april Bij afmelding dienen de administratiekosten altijd te worden betaald. Wanneer je je afmeldt na de hiervoor genoemde datum vervalt je recht op terugbetaling. Wanneer je je wilt afmelden dan kan dit alleen door een te sturen naar: Ben je, wegens persoonlijke omstandigheden, verhinderd om aan de toets deel te nemen, laat dit dan altijd vooraf aan de Studentenadministratie weten. In geval van verhindering bestaat er geen alternatief toetsmoment, maar je kunt wel een verzoek indienen voor terugbetaling van de deelnamekosten (onder aftrek van de administratiekosten). Maak in dat geval schriftelijk duidelijk waarom je niet kon komen en voeg daarbij documentatie toe waaruit blijkt dat er sprake was van een onvoorziene, bijzonder omstandigheid. 7. Niet verschenen op de toets? Als je niet verschijnt op de toets waarvoor je bent uitgenodigd en je hebt je niet voor de uiterlijke afmelddatum afgemeld dan vervalt je recht op restitutie van de bedragen die je hebt betaald voor de toetsonderdelen. Let op: je kunt je uiterlijk 13 april 2013 afmelden met recht op teruggave van de deelnamekosten minus SRD100,- administratiekosten. 12

13 9. Uitslag van de toets Je ontvangt drie weken na de toetsdatum schriftelijk de uitslag. Indien je geslaagd bent en je voldoet aan de verdere voorwaarden (deelnamekosten betaald, aangemeld voor een opleiding en 21 jaar bij aanvang van de opleiding) ontvang je tevens een zogenaamd Bewijs van Toelating. Het Bewijs van Toelating van de 21+ toets is alleen geldig bij FHR School of Business om toegelaten te worden tot de gekozen opleiding. Je slaagt alleen voor de 21+ toets indien je voor elk van de toetsonderdelen minimaal een 5,5 behaalt. Mocht je gezakt zijn voor de toets, dan heb je geen mogelijkheid tot herkansing. Bij het niet halen van de 21+ toets, dan is het eerstvolgende toetsmoment in het jaar 2014 voor de oktober-instroom Alle onderdelen dienen dan opnieuw gemaakt te worden. Ook ben je opnieuw deelnamegeld verschuldigd. *Je hebt slechts één toetsmogelijkheid per instroommoment. Neem je deel aan de 21+ toets in april dan is het niet mogelijk om in augustus de toets nogmaals te doen. 10. Als je het niet eens bent met de uitslag van de 21+ toets Als je niet begrijpt waarom je de toets niet goed hebt gemaakt, kun je je aanmelden om je werk te mogen inzien. Deze mogelijkheid wordt geboden op een nog nader bekend te maken plaats en tijdstip. Als je het niet eens bent met de uitslag kun je in beroep gaan bij de Examencommissie van FHR School of Business. Je moet dit doen binnen zes weken nadat je de uitslag hebt gekregen of, als je van de mogelijkheid gebruik hebt gemaakt om je werk in te zien, binnen zes weken na de inzagedag. Het adres en nadere informatie over de procedure staan vermeld in de brief waarin je de uitslag wordt medegedeeld. De beroepsmogelijkheid betreft alleen de wijze waarop de uitslag tot stand is gekomen; de commissie treedt niet in de (hoogte van de) beoordeling zelf. Vindt de commissie dat de uitslag niet goed tot stand is gekomen, dan moet de Toelatingscommissie je werk opnieuw (laten) beoordelen. 13

14 11. Geldigheidsduur Het Bewijs van Toelating dat je behaalt op 25 mei 2013 is geldig tot en met 1 oktober Voor toelating ná deze datum moet je in beginsel de toets opnieuw afleggen. De toelating geldt alleen voor de opleiding waarvoor de toets is afgelegd. Mocht je bij nader inzien aan een andere opleiding willen beginnen, stuur dan een brief of met een verzoek tot uitgifte van een nieuw bewijs van toelating naar de Studentenadministratie. Dit kan alleen als de inhoud van de 21+ toets voor de opleiding die je in tweede instantie wilt gaan volgen, precies hetzelfde is als die voor de opleiding die je in eerste instantie hebt gekozen. Let op! Je ontvangt (soms) al post van de opleiding Nadat je aanmelding voor de opleiding van je keuze door de Studentenadministratie is ontvangen, loop je in de periode tussen je aanmelding en de start van de opleiding op normale wijze mee in de informatievoorziening van de opleiding aan de aankomende studenten. Je kunt dus bijvoorbeeld post ontvangen over introductiedagen, roosters, boekenlijsten e.d.. Dit verschilt per opleiding. Wacht met de aanschaf van boeken voor de opleiding altijd totdat je bent geïnformeerd over de uitslag van de 21+ toets en jouw toelaatbaarheid. Aan de correspondentie van de opleidingen kun je geen rechten ontlenen. Je bent pas toelaatbaar als je van FHR School of Business een bewijs van toelating hebt ontvangen, nadat je de 21+ toets hebt gehaald. Toelaatbaar zijn is bovendien één van de voorwaarden voor inschrijving: je bent pas ingeschreven en mag met het onderwijs beginnen als je ook op tijd aan de andere voorwaarden hebt voldaan, zoals de betaling van het collegegeld. 12. Hoe ziet de 21+ toets er uit? Bij het samenstellen van de inhoud van de 21+ toets richt FHR School of Business zich op die onderdelen die bepalend zijn voor succesvol deelnemen aan de opleiding van je keuze. Met andere woorden: we toetsen vooral die onderwerpen waar studenten de meeste problemen mee ondervinden in de studie. De programma s en het niveau van het centraal schriftelijk eindexamen van het havo zijn daarbij een belangrijke referentie. Je mag dus verwachten dat de toetsen overeenkomen met het niveau van het havo-eindexamen. 14

15 Drie onderdelen De 21+ toets bestaat doorgaans uit drie onderdelen: Nederlands Engels Een vaktoets De vaktoets verschilt per opleiding. In bijlage 2 kun je zien welke vaktoets bij welke opleiding hoort. 13. Tijdschema De 21+ toets wordt (onder voorbehoud) op de toetsdagen gehouden tussen en uur. Het standaard tijdschema is als volgt: uur Nederlands uur Pauze uur Engels uur Pauze uur Vaktoets 14. Vorm De 21+ toets wordt schriftelijk afgenomen. De vorm varieert: sommige onderdelen hebben open vragen, andere hebben meerkeuzevragen. In bijlage 3 wordt per onderdeel/vak aangegeven welke vorm de toets heeft. 15. Hoe bereid ik me voor? De 21+ toets richt zich op kennis en vaardigheden. In bijlage 3 wordt per onderdeel/vak aangegeven waar de toets over gaat en worden suggesties gedaan voor de manier waarop je je kunt voorbereiden. In de meeste gevallen is zelfstudie de meest voor de hand liggende wijze van voorbereiden. In de beschrijving per vak worden titels van boeken en websites genoemd die daarbij gebruikt kunnen worden. Deze boeken dien je zelf aan te schaffen. Bij het samenstellen van deze Infowijzer waren alle genoemde titels via de erkende boekhandel verkrijgbaar. Ook is het soms mogelijk deze boeken tweedehands aan te schaffen. 15

16 16. Hulpmiddelen Bij sommige vakken mag je hulpmiddelen gebruiken. Ook dit wordt genoemd in de beschrijvingen per onderdeel/vak in bijlage 3. In de meeste gevallen gaat het om het gebruik van woordenboeken of een rekenmachine. Grafische en/of programmeerbare rekenmachines zijn niet toegestaan. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze hulpmiddelen, ze worden niet door FHR School of Business beschikbaar gesteld. Woordenboeken e.d. mogen geen aantekeningen bevatten, ook mogen er geen losse papieren e.d. aan toegevoegd zijn. Dit wordt tijdens de toets door de surveillant gecontroleerd. 17. International Business and Management Studies 1. IBMS Our degree in International Business and Management Studies is ideal if you are planning a career in international business. You need to be prepared to work in a dynamic and highly competitive environment. You also need to be culturally aware and it helps if you have entrepreneurial spirit. So, if you have a feel for language, communication and cultural diversity, and you are energetic, competitive and independent, then you have the natural talent to become an international marketing manager test requirements The English 21+ test consist of two parts: The FHR 21+ subject test to the IBMS programme. An Ielts or Toefl test which is no older than two year on 1st of October 2013 and complies with the minimum requirements (see 3). 3. Ielts of Toefl test requirements You can demonstrate your English language proficiency by submitting proof of your attainment of an IELTS test with an average score of at least 6.0, or a TOEFL ibt (an Internet-based test) with a minimum score of 80. In the ibt transition phase, a TOEFL 550 (paper-based) or TOEFL 213 (computer-based) certificate will also be accepted. A TOEIC 670 certificate (speaking, writing, listening and reading), the Cambridge Certificate in 16

17 Advanced English or the Cambridge Certificate Proficiency in English, with a minimum score of C, will also be permitted. Due to language proficiency changes, the certificates mentioned above must have been attained within the last two years. If you want to start a programme on 1 October 2013, this means that the certificate in question may not have been attained any earlier than 1 October 2011, unless you are able to demonstrate that you have successfully completed education on secondary school level provided in the English language in the last two years. Please note the following in regards to the Ielts or Toefl test: Enrolling for the 21+ test generates automatically enrolling for the Toefl equivalent test at FHR. You will get a separate invite for the Toefl equivalent test; You can also submit an Ielts or Toefl certificate with the required scores which is not older than two years. You will need to have obtained the Ielts or Toefl test no later than 1st of October 2013 and no earlier than 1st of October. We will not accept tests that are older than two years; You will only have finalized your 21+ test when you have obtained a minimum score of 5.5 for your subject test and a minimum score of 550 for the Toefl equivalent test at FHR or have submitted an Ielts or Toefl certificate with the required scores which is not older than two years; Your test results of the 21+ subject test will be valid for a year, but this also depends on the date of your Ielts or Toefl test. You must send your Ielts or Toefl results to the FHR-Studentenadministratie in advance via before the 1st of October Time Shedule The 21+ test will be held on the test days from onwards uur Toefl equivalent test uur lunch break uur Vaktoets 5. How to prepare? The 21+ test is based on testing both your knowledge and skills. In Appendix 3 you find the subjects of each particular bachelor programme and an explanation of how to prepare for the 17

18 21+ test. You will have to prepare for the test yourself; there will also be courses to prepare you for the test. At the courses a reader will be supplied to you. In Appendix 3 you can find suggested literature and websites. These books should be purchased by yourself. At the time this guide was issued all mentioned book titles were available. Sometimes it is also possible to get these books second handed or through the library. 18. Contactgegevens: wie voor wat? Voor deelnemers aan de 21+ toets bij FHR School of Business zijn de volgende afdelingen binnen de hogeschool belangrijk. Studentenadministratie De Studentenadministratie is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de 21+ toetsen. Bij deze studentenadministratie regel je je inschrijving voor opleidingen bij FHR School of Business, nadat je online een inschrijvingsverzoek hebt ingediend. Om aan een 21+ toets te kunnen meedoen, moet je je voor de opleiding die je wilt volgen, hebben aangemeld. Contactadres FHR School of Business Studentenadministratie Burenstraat 23 Paramaribo, Suriname Telefoon: Adressen toetslocaties Op je plaatsingsbewijs staat de locatie waar de toets gehouden wordt. De 21+ toets wordt altijd afgenomen aan de Burenstraat 23. De Toefl Equivalent test kan op meerder FHR locaties worden gehouden. Controleer altijd je plaatsingsbewijs. 18

19 Routebeschrijvingen zijn te vinden op (klik op Bacheloropleidingen en vervolgens op Adres & Routebeschrijving). Informatie over de opleidingen van FHR School of Business vind je op 19

20 BIJLAGE 1 De 21+ toets bij FHR School of Business in tien punten samengevat 1. De 21+ toets moet worden afgelegd als je aan een hbo-opleiding wilt beginnen maar niet beschikt over de juiste vooropleiding (havo, vwo of mbo-4 diploma). Voorwaarde is dat je op 1 oktober van het jaar waarin de opleiding begint 21 jaar of ouder bent. 2. Elke hogeschool bepaalt zelf hoe de 21+ toets eruit ziet. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde. FHR School of Business accepteert daarom geen uitslagen van 21+ toetsen van andere hogescholen, met uitzondering van Hogeschool Inholland. 3. FHR School of Business gaat bij de 21+ toetsen uit van het havo-eindexamenniveau en de eindexamen-programma s van de verschillende havo-vakken. 4. In de Infowijzer 21+ vind je uitgebreide informatie over de gang van zaken bij de 21+ toets, de toets zelf en aanwijzingen voor de voorbereiding. Het is heel belangrijk dat je deze brochure goed doorleest. Je vindt er informatie over de regels, de inhoud van de toetsen en over hoe je je kunt voorbereiden. 5. Je kunt alleen aan een 21+ toets deelnemen als je je online hebt aangemeld voor een van de opleidingen van FHR School of Business en de 21+ toets via (kies dan voor bacheloropleidingen). Daarnaast dient je Inschrijfformulier 21+ toets volledig ingevuld en voorzien van o.a. een betalingsbewijs tijdig door de Studentenadministratie te zijn ontvangen. Op de toetsdag zelf dien je je te kunnen identificeren en je Plaatsingsbewijs te kunnen overleggen. 6. Het is zinvol om je inhoudelijk goed op de 21+ toets voor te bereiden. 7. Bereid je ook in praktische zin goed op de toets voor: zorg ervoor dat je de gevraagde documenten (geldig identiteitsbewijs en betaalbewijs deelnamegeld) en de toegestane hulpmiddelen bij je hebt. Zorg er ook voor uitgerust te zijn en vooral: kom op tijd. Houd rekening met de mogelijkheid van vertraging onderweg. 8. Na je aanmelding kun je al post ontvangen van de opleiding die je wilt gaan doen (bijvoorbeeld over roosters, boekenlijsten e.d.). Dit betekent niet dat je inschrijving al helemaal geregeld is. Dat is afhankelijk van de uitslag van de toets en het hebben voldaan aan de overige voorwaarden voor inschrijving. 9. De toetsuitslag wordt je zo snel mogelijk schriftelijk medegedeeld. Als je geslaagd bent, wordt ook een Bewijs van toelating toegestuurd. 10. Je mag bij FHR School of Business de 21+ toets éénmaal per jaar maken. Je moet bij een volgende toetsmogelijkheid steeds de hele toets overdoen. 20

21 BIJLAGE 2 Overzicht van de opleidingen en de bijbehorende toetsonderdelen van de 21+ toets Hieronder volgt een overzicht van de opleidingen gevolgd door de beschrijving van de toetsonderdelen. Let op! - Sommige vaktoetsen komen in meerdere varianten voor. Bereid je voor op de juiste variant die hoort bij de opleiding van je keuze. Opleiding Algemeen Algemeen Vaktoets Startdatum opleiding Commerciële Economie Nederlands Engels Bedrijfseconomie 1 oktober 2013 Accountancy Nederlands Engels Bedrijfseconomie 1 oktober 2013 Bedrijfseconomie Nederlands Engels Bedrijfseconomie 1 oktober 2013 Bedrijfskunde MER Nederlands Engels Management & Organisatie 1 oktober 2013 Human Resource Management Nederlands Engels Maatschappijwetenschappen 1 oktober 2013 International Toefl Business Combined test Business & Management Equivalent test English Proficiency Economics / Mathematics 1 oktober 2013 Studies* *De informatie betreffende Engelstalige opleidingen staan in de Info guide 21+ en zijn hieronder niet beschreven. 21

22 BIJLAGE 3 Beschrijving van de afzonderlijke toetsonderdelen van de 21+ toets Op de volgende bladzijden worden de verschillende toetsonderdelen van de 21+ toets beschreven. Per toetsonderdeel wordt aangegeven: voor welke opleiding de toets gemaakt moet worden waar de toets over gaat (inhoud) welke vorm de toets heeft hoe je je op de toets kunt voorbereiden welke hulpmiddelen zijn toegestaan welke boeken of andere bronnen gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding Controleer in bijlage 2 welke toetsonderdelen je moet maken voor de opleiding van je keuze. 22

23 Nederlands Voor welke opleiding Alle Nederlandstalige opleidingen Inhoud De toets bestaat uit vier delen: 1. een passend woord invullen 2. woordenschat 3. spelling 4. tekstverklaren Toetsvorm Meerkeuzevragen Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden Het lezen van Nederlandstalige boeken, kranten en tijdschriften en het kijken en luisteren naar journaals, actualiteitenrubrieken en discussieprogramma s op radio en televisie, kunnen je helpen je taalvaardigheid te vergroten. Ook kun je de opgegeven literatuur bestuderen. Het is overigens niet de bedoeling dat alle onderstaande boeken worden aangeschaft. Toegestane hulpmiddelen Het gebruik van hulpmiddelen zoals een woordenboek is niet toegestaan Boeken en andere bronnen M. Klein, M. Visscher, Praktische cursus spelling, laatste druk, ISBN H. de Weerdt, De Taaltoets-pabo haal je zo, laatste druk, ISBN J.J.J. Pol, Stoomcursus woordenschat, 2000, ISBN R. Reinsma en W. Hus, Prisma voorzetsels, ISBN D. Pak, Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl compleet, 2007, ISBN X Voor tekstverklaren kunnen oude havo-eindexamens geoefend worden. Deze zijn te verkrijgen als examenbundel bij een boekhandel of via websites zoals: of 23

24 Engels Voor welke opleiding Alle Nederlandstalige opleidingen Inhoud De toets richt zich op het kunnen analyseren, interpreteren en beoordelen van Engelse teksten. De toets is op het niveau van het havo-eindexamen/ Cambridge PET examen leesvaardigheid. Toetsvorm De toets is schriftelijk en bestaat uit een tekstverklaring met meerkeuzevragen Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden Ter voorbereiding kan geoefend worden met oude FCE examens (alleen het reading deel): Eventueel aan te raden boek is: Cambridge ESOL: Cambridge Preliminary English Test 4: Self- Study Pack (with key), 2003, ISBN Toegestane hulpmiddelen Het is toegestaan maximaal twee woordenboeken te gebruiken. Deze dienen zelf meegebracht te worden. Er mogen in de woordenboeken geen aantekeningen staan en ze mogen geen losse papieren e.d. bevatten. Boeken en andere bronnen Zie hierboven bij Hoe voor te bereiden 24

25 Bedrijfseconomie Voor welke opleiding Accountancy Bedrijfseconomie Commerciële Economie Inhoud Bedrijfseconomische onderwerpen op het gebied van waarde en winst, financiering en kostprijsberekening Toetsvorm Schriftelijke toets Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden De voorbereiding kan het best geschieden aan de hand van literatuurstudie en het maken van opgaven uit het opgavenboek, behorende bij de onderstaande literatuuropgave. Toegestane hulpmiddelen Bij het maken van deze toets is een niet-grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine toegestaan en noodzakelijk. Deze dient zelf meegebracht te worden. Boeken en andere bronnen Ter voorbereiding dient het volgende boek gebruikt te worden: Basisvaardigheden Toegepast Rekenen HEO,2e (herziene) druk G.J.S. Reus, W.E. Groen Noordhoff Uitgevers BV ISBN Van de volgende hoofdstukken dient bestudeerd te worden en dienen de vraagstukken geoefend te worden: Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7: 7.1, 7.4, 7.5 Hoofdstuk 8: 8.1 t/m 8.6 Hoofdstuk 9: 9.1 t/m

26 Maatschappijwetenschappen Voor welke opleiding Human Resource Management (Personeel & Arbeid) Inhoud De toets concentreert zich rond de thema's: wat is maatschappijleer; rechtsstaat; parlementaire democratie; pluriforme samenleving en verzorgingsstaat Toetsvorm Meerkeuzevragen Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden Ter voorbereiding dient het volgende boek helemaal goed te worden bestudeerd: Thema s maatschappijleer. Havo lesboek, Schuijt, Adriaans, Middelkoop, Schuurman, Rijpkema Uitgeverij: Essener B.V. Vierde druk, ISBN Eventueel kan het werkboek hierbij aangeschaft worden: Werkboek HAVO van Thema s Maatschappijleer Uitgeverij Essener, ISBN (tweedehands) of Werkboek HAVO van Thema s Maatschappijleer ISBN: (tweedehands) of Werkboek HAVO van Thema s Maatschappijleer ISBN (tweedehands) Toegestane hulpmiddelen Het gebruik van hulpmiddelen bij deze toets is niet toegestaan Boeken en andere bronnen Zie hierboven bij Hoe voor te bereiden 26

27 Management & Organisatie Voor welke opleiding Bedrijfskunde MER Inhoud In deze toets staan de onderwerpen kosten en kostprijs, en financiering centraal. Primair gaat het om de rekenvaardigheden, maar er worden ook vragen gesteld over de theorie van onderstaande lesstof. Toetsvorm De toets is schriftelijk en bevat open vragen Toetsduur Maximaal 90 minuten Hoe voor te bereiden Ter voorbereiding is het volgende lesboek van toepassing: Kosten en Baten met Beleid, Studieboek en Werkboek, door P. Verstegen, 2005, ISBN ; 5e druk. Basisvaardigheden rekenen voor de Pabo druk 2 (2009), Auteurs E. de Moor, W. Uittenbogaard, S. Kemme. Uitgeverij Noordhoff, ISBN Uit het boek Kosten en Baten met Beleid dient de volgende stof bestudeerd te worden: Hoofdstuk 1: Elementaire begrippen Hoofdstuk 2: Kosten en kostprijs (exclusief paragraaf 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 en 2.11) Hoofdstuk 5: Het financiële jaarverslag Bij het bestuderen van de stof kunnen, bij wijze van oefening, de volgende vragen gemaakt worden: Hoofdstuk 1, vraag 1 t/m 16 Hoofdstuk 2, vragen behorende bij 2.1 t/m 2.10 Hoofdstuk 5, vraag 1 t/m 21 en vraag 24 Uit het boek Basisvaardigheden Rekenen (Pabo) dient de volgende stof bestudeerd te worden: Hoofdstuk 1 Hoofdrekenen 27

28 Hoofdstuk 2 Schattend rekenen Hoofdstuk 6 Breuken Hoofdstuk 7 Ordenen en vergelijken Hoofdstuk 8 Procenten Toegestane hulpmiddelen Bij het maken van deze toets is een niet-grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine toegestaan en noodzakelijk. Deze dient zelf meegebracht te worden. Boeken en andere bronnen Zie hierboven bij Hoe voor te bereiden 28

29 Economics / Mathematics For which programme International Business & Management Studies Contents Type of exam Please note: The subject exams covers two parts: Part 1 Basic Economics/Mathematics and Part 2 Business English Proficiency (see page 17) Part 1 The basic economics part of the exam is based on common knowledge in the field of economics and marketing. The key elements of the economics part are as follows: Exchange Importing Inflation Revenue Branding Product life cycle Perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and monopoly; Etc. The basic mathematics part of the exam covers basic algebra and is based on the study material mentioned below. The exam is a written exam with open and multiple choice questions Duration of exam 90 minutes How to prepare? Permitted resources Books and other From the Marketing / Economics book (see books and other references) study the first three chapters From the mathematics book (see books and other references) study chapters 2,5,8,9 and 10 It is allowed to use a basic scientific calculator. Economics/Marketing: Principles of Marketing, fifth European edition Authors: P. 29

30 references Kotler et all; Prentice Hall ISBN Glossary of key economics/marketing concepts (available by sending an to: Mathematics: Schaum's Outline of Elementary Algebra (Third Edition) authors: Barnett Rich & Philip A. Schmidt Paperback 400 Pages McGraw-Hill Education - Europe ISBN10: X ISBN13:

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2015 van start gaan. Laatste datum van aanmelden en betaling :

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017)

Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017) Infowijzer 21+ Hogeschool HBO Drechtsteden (Studiejaar 2016-2017) Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen van Hogeschool HBO Drechtsteden, die in het studiejaar 2016/2017

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA)

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA) Infowijzer 21+ Toets Studiejaar 2016-2017 Bachelor of Business Administration (BBA) Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2016 van start

Nadere informatie

Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA)

Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA) Infowijzer FHR-instroomtoets Studiejaar 2017-2018 Bachelor of Business Administration (BBA) Deze brochure geeft alleen informatie over de FHR-instroomtoets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1 Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1 Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober van het studiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar ) Versie 2.0

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar ) Versie 2.0 Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 2.0 Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober van het studiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Aanvraag Volledige Vrijstelling

Aanvraag Volledige Vrijstelling I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Volledige Vrijstelling Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam december

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets september instroom 2016 2

Infowijzer 21+ toets september instroom 2016 2 Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Septemberinstroom 2016 (Studiejaar 2016-2017) Versie 1.9 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B (instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Cursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 21+-toelatingsexamenkandidaten

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntietoets 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Digitale Media en Creatieve Industrie september 2014 Deficiëntietoets Management & Organisatie 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntietoets 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets

Infowijzer Deficiëntietoets Infowijzer Deficiëntietoets Hogeschool Inholland Septemberinstroom 2016 (Studiejaar 2016-2017) Versie 2.8 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen

Nadere informatie

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B Voorbereidende cursus 2014 (instroom 2014-2015) Voorbereidende cursus Wiskunde B april 2014 Voorbereidende cursus Wiskunde B 2014 Doelgroep Aspirant-studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Havo/vwo-diploma

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 4 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK

21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK 21 + -TOELATINGS- ONDERZOEK INFOWIJZER 2014-2015 Economie en Management deeltijd: - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Commerciële Economie - Human Resource Management Hogeschool van Amsterdam Februari-instroom

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets

Infowijzer Deficiëntietoets Infowijzer Deficiëntietoets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2016 (Studiejaar 2015-2016) Septemberinstroom 2016 (Studiejaar 2016-2017) Versie 2.2 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 5 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2018

Infowijzer 21+ toets 2018 Infowijzer 21+ toets 2018 Hogeschool Inholland Versie 1.4 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en Associate-degree opleidingen van Hogeschool

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining Instroom februari 2015 Management & Organisatie Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Bedrijfseconomie deeltijd Bedrijfskunde MER deeltijd Commerciële Economie deeltijd Human Resource Management

Nadere informatie

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Voor het 21 + -toelatingsonderzoek september 2014 Examentraining voor 21 + -toelatingsonderzoek 2014-2015 Voor alle opleidingen van de HvA waarvoor een 21

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2018

Infowijzer 21+ toets 2018 Infowijzer 21+ toets 2018 Hogeschool Inholland Versie 1.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en Associate-degree opleidingen van Hogeschool

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2017

Infowijzer 21+ toets 2017 Infowijzer 21+ toets 2017 Hogeschool Inholland Versie 6.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en de bij een aantal opleidingen behorende

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management

Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management I N F O W I J Z E R 2014 (instroom 2014-2015) 21 + -toelatingsexamen Informatica (incl. Game Development) Technische Informatica Business IT & Management Media, Creatie en Informatie april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Curriculum vitae en motivatiebrief

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Welke toetsen maak je?... 3 Beoordeling... 3 Toetsonderdelen...

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets 2017

Infowijzer 21+ toets 2017 Infowijzer 21+ toets 2017 Hogeschool Inholland Versie 3.0 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de Nederlandstalige bacheloropleidingen en de bij een aantal opleidingen behorende

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-2 0 3 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Leraar Horeca & Voeding Wiskunde en Natuurkunde Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Onderwijs en Opvoeding september 2014 Examentraining voor 21+ - Toelatingsonderzoek

Nadere informatie

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Associate Degree 4 3.4. Functiebeperking

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets 2018

Infowijzer Deficiëntietoets 2018 Infowijzer Deficiëntietoets 2018 Hogeschool Inholland Versie 1.0 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige en enkele Engelstalige bacheloropleidingen en Associate

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 2 Deadline: 1 november Geld storten op de INHolland bankrekening en een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Deficiëntie-examen. Informatie brochure. Februari-instroom 2012 (Studiejaar 2011-2012)

Deficiëntie-examen. Informatie brochure. Februari-instroom 2012 (Studiejaar 2011-2012) Deficiëntie-examen Informatie brochure Februari-instroom 2012 (Studiejaar 2011-2012) Voor studenten met een havo of vwo diploma, die niet voldoen aan de profieleisen van de gekozen opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets 2017

Infowijzer Deficiëntietoets 2017 Infowijzer Deficiëntietoets 2017 Hogeschool Inholland Versie 3.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige en enkele Engelstalige bacheloropleidingen en de

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate DevelsteinCollege - Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t) Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht T: 078-619

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden Versie: april 2010 Students with non-dutch nationality or a non-dutch diploma can apply online on www.mastersinleiden.nl or use the English form

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Infowijzer Deficiëntietoets 2017

Infowijzer Deficiëntietoets 2017 Infowijzer Deficiëntietoets 2017 Hogeschool Inholland Versie 6.1 Deze brochure geeft alleen informatie over de deficiëntietoets voor de Nederlandstalige en enkele Engelstalige bacheloropleidingen en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Deadline: 30 juni 2011 Stap 2 Geld storten op de Inholland bankrekening en/of een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands 2015-2016

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands 2015-2016 Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 Voor wie?... 3 Inhoud... 3 Cursusmateriaal... 3 3. Praktische informatie... 4 Data... 4 Locatie...

Nadere informatie

Informatiewijzer. toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer. toelatingsonderzoeken Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of u de meest recente

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Informatiewijzer. Toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer. Toelatingsonderzoeken Informatiewijzer Toelatingsonderzoeken Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of u de meest recente

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

TOEFL, ACT, SAT en SAT Subject Tests

TOEFL, ACT, SAT en SAT Subject Tests TOEFL, ACT, SAT en SAT Subject Tests Om deel te nemen aan het Campus Scholarship Program moet je de TOEFL en één van de twee volgende toetsen afleggen: de ACT met writing of de SAT met essay. Deze toelatingstesten

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden versie: februari 2008 International students are referred to the form that can be downloaded from www.mastersinleiden.nl Voor wie is dit formulier?

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands HAN Deeltijdstudies Economie & Management 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 Voor wie?... 4 Inhoud... 4 Syllabi... 4 3. Praktische

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie