Dienstverleningsdocument. Januari Budget Advies Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument. Januari 2010. Budget Advies Groep"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Budget Advies Groep Januari 2010 Budget Advies Groep is een intermediair op het gebied van financieringen en schadeverzekeringen. Wij adviseren u het best, bij uw situatie, passende product en begeleiden de contacten tussen u en de bank en/of verzekeraar. Budget Advies Groep is opgericht op 1 april 1996 en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer In dit dienstverleningsdocument treft u een beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt, wat u van ons mag verwachten, hoe wij beloond worden maar ook wat wij van u verwachten. Budget Advies Groep Spaarneweg 18 E 2142 EN CRUQUIUS Tel: Fax:

2 INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing, U kunt er namelijk zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. Conform de Wet Financieel Toezicht (Wft) dient iedere adviseur en/of bemiddelaar zijn klant een dienstverleningsdocument te overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument heeft als doel u inzicht te geven in de werkzaamheden welke voor u verricht gaan worden en welke vergoeding gehanteerd wordt. In dit dienstverleningsdocument informeren wij u onder andere over: 1) Onze bereikbaarheid en communicatie 2) De producten en diensten die wij aan u bieden 3) Onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties 4) Onze relatie met de verzekeraars 5) Onze werkwijze 6) Wat wij van u verwachten 7) Hoe wij worden beloond 8) Welke klachtmogelijkheden u heeft Belangrijk: Deze informatiebrochure is een puur informatief document. U bent niet verplicht gebruik te maken van de diensten van Budget Advies Groep. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Inhoudsopgave Bereikbaarheid en communicatie De producten en diensten die wij aan u bieden Registratie/lidmaatschap Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen Onze werkwijze bij advies en bemiddeling Onze werkwijze bij execution only Wat verwachten wij van u? Hoe worden wij beloond? Beëindiging van de relatie Welke klachtmogelijkheid heeft u

3 1. BEREIKBAARHEID EN COMMUNICATIE Het bezoekadres van Budget Advies Groep is: Budget Advies Groep B.V. Spaarneweg 18 e 2142 EN CRUQUIUS Het postadres van Budget Advies Groep is: Budget Advies Groep B.V. Postbus AR HEEMSTEDE U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Via de telefoon: Via de fax: Via Via internet: U bent natuurlijk van harte welkom bij ons op kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het best vooraf telefonisch een afspraak maken. Indien u het prettig vindt een adviseur bij u thuis te ontvangen, behoort dit uiteraard eveneens tot de mogelijkheden. Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat of ons per benaderen. Wij zullen er zorg voor dragen dat u zo spoedig mogelijk een reactie van ons ontvangt. 2. DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WIJ AAN U BIEDEN Budget Advies Groep beschikt over de juiste deskundigheid en vergunning om u te adviseren en voor u te bemiddelen in levens- en schadeverzekeringen en consumptief krediet. Levensverzekeringen Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw uitvaart-, risico-, spaarverzekering. Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen. Schadeverzekeringen Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij aan onder andere de auto-, inboedel-, aansprakelijkheids- en reisverzekering. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen 3

4 staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. Consumptief krediet Staat u voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een auto of een caravan. Dan kan een financiering in de vorm van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening een prima oplossing zijn. Ook op het gebied van consumptief krediet kan ons kantoor u prima van dienst zijn: wij kijken naar uw persoonlijke situatie en bemiddelen vervolgens voor u met verschillende kredietverstrekkers. Execution Only Indien gewenst kunnen wij ook werken op execution only. Dit betekent dat wij niet adviseren, maar uitsluitend informeren en uw opdracht uitvoeren. Hiermee komen wij tegemoet aan klanten, welke geen behoefte hebben aan een integraal advies en die zichzelf voldoende kundig achten om tot de keuze voor een bepaald financieel product te komen. Indien u gebruik wenst te maken van execution only willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat er geen sprake is van een advies. 3. REGISTRATIE/LIDMAATSCHAP Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering. Autoriteit Financiële Markten De Wet Financieel Toezicht (Wft) stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders, welke te vinden is via Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In de eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en vindt u dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan College Bescherming Persoonsgegevens Budget Advies Groep is aangesloten bij College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M Op de website kunt u alle informatie vinden over hoe uw persoonlijke gegevens beschermd worden. 4

5 4. ONZE RELATIE MET VERZEKERAARS, BANKEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN Ongebonden selectief adviseur/bemiddelaar Uit het grote aanbod van producten en aanbieders, maken wij een selectie van de verzekeraars/geldverstrekkers, waarmee wij zaken doen. Bij deze selectie kijken we onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken (kunnen) doen. 5. ONZE WERKWIJZE BIJ ADVIES EN BEMIDDELING Om tot een advies te komen, welke het beste aansluit bij uw situatie, worden vijf stappen standaard doorgenomen. Deze stappen zijn als volgt: Stap 1: Inventariseren Wij beginnen ons advies met het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. In deze stap worden bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens doorgenomen, evenals eventuele wensen met betrekking tot het product, waar u interesse in heeft. Stap 2: Analyseren Nadat ons een goed beeld is gevormd van uw wensen en persoonlijke situatie nu en in de toekomst, worden uw gegevens geanalyseerd en zullen verschillende productvormen, maatschappijen en overige mogelijkheden worden bekeken. Stap 3: Advies Op basis van de inventarisatie en analyse wordt tot een concreet advies gekomen. In dit advies geven wij duidelijk aan tot welke productvorm, bij welke instelling en tegen welke condities wij denken dat het best past bij uw situatie en wensen. Stap 4: Bemiddeling Nu u weet welk advies wij het beste bij u vinden passen, zullen wij ervoor zorgen dat de benodigde stukken aan u opgestuurd zullen worden. Wanneer u op ons advies wenst in te gaan en de benodigde stukken aan ons retour stuurt, begeleiden wij het traject tot de daadwerkelijke acceptatie (of eventuele afwijzing) van de maatschappij. Stap 5: Nazorg Bij Budget Advies Groep rust de zorgplicht om de klant na afsluiting van het product te blijven informeren over relevante wijzigingen in productvoorwaarden, wet- en regelgeving en in omstandigheden die van belang kunnen zijn, teneinde eventueel maatregelen te kunnen nemen tot aanpassing van de gekozen financieringsconstructie of producten. Budget Advies Groep benaderd u om deze reden minimaal twee maal per jaar telefonisch, per post of per . Mochten er tussentijds wijzigingen in uw situatie ontstaan, zoals een echtscheiding, verhuizing of overlijden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden, passend bij de situatie. 5

6 6. ONZE WERKWIJZE BIJ EXECUTION ONLY Bij execution only wordt de volgende werkwijze gehanteerd: Stap 1: Informeren U wordt vooraf geïnformeerd over de dienstverlening van Budget Advies Groep; o.a. relatie met aanbieders, beloningsvorm, algemene en specifieke productinformatie; Er wordt (schriftelijk) uitdrukkelijk gemeld dat er geen sprake is van een advies. Stap 2: Inventariseren U wordt gevraagd gegevens aan ons te overleggen (telefonisch of schriftelijk) welke uitsluitend noodzakelijk zijn voor de acceptatie door de aanbieder en voor het aangaan van de overeenkomst met de aanbieder Stap 3: Bemiddelen De overeenkomst wordt tot stand gebracht inzake het financiële product tussen u en aanbieder(s) en/of (in geval van verzekeringen en kredieten) er wordt geassisteerd bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten. 7. WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? Het is logisch dat u hoge eisen aan ons stelt, echter verwachten wij ook een aantal dingen van u, namelijk: - Dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult/verteld, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening. - Dat u ons tijdens de looptijd van de verzekering, financiering en/of overige voorzieningen tijdig informeert bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc. - Dat u ons op de hoogte brengt als u elders verzekeringen heeft lopen, dit om onder- of juist oververzekering te voorkomen. - Dat u ons informeert over rechtstreekse communicatie naar de bank en/of verzekeringsmaatschappij, zodat wij hiervan tevens op de hoogte zijn. Budget Advies Groep houdt de communicatie tussen de bank/verzekeringsmaatschappij in haar dossier bij. - Dat u alle stukken, welke u van ons ontvangt, controleert op juistheid en aandachtig doorneemt. Indien er onjuistheden worden waargenomen, wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact met Budget Advies Groep op te nemen. 6

7 8. HOE WORDEN WIJ BELOON D? De provisiebeloning, welke wij ontvangen voor het afsluiten van complexe financiële producten, dienen wij bekend te maken. Consumptief krediet Wij mogen van de wetgever uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de kredietgever dan ook een maandelijkse vergoeding op basis van provisie. Budget Advies Groep werkt met vier aanbieders. De provisie is een promillage van het openstaand saldo, welke ligt tussen de 0 promille en 3 promille per maand. Andere afspraken met betrekking tot vergoeding bij consumptief krediet zijn wettelijk niet toegestaan. Met andere woorden, voor de inventarisatie van het consumptief krediet bent u aan ons GEEN kosten of vergoedingen schuldig! Voorbeeld provisie beloning voor de Budget Advies Groep bij een willekeurig gekozen krediet. Kredietsom: ,00 Looptijd: 60 maanden Maandtermijn: 393,50 Effectieve rente op jaarbasis: 6,9% (komt neer op een maandrente van: 0,561%) Maandelijkse beloning voor de Budget Advies Groep: 1 promille. Uitstaand saldo. Maandterm. Rente. Aflossing. Nieuw saldo. Provisie BAG ,= 393,50 112, , ,700 19, , ,50 110, , ,822 19, , ,50 109, , ,357 19, , ,50 107, , ,296 18, , ,50 105, , ,630 18, , ,50 104, , ,351 18, , ,50 102, , ,449 17, , ,50 100, , ,915 17, , ,50 99, , ,740 17, , ,50 97, , ,914 17, , ,50 96, , ,429 16, , ,50 94, , ,275 16, , ,50 92, , ,443 16, , ,50 90, , ,923 15, , ,50 89, , ,706 15, , ,50 87, , ,782 15, , ,50 85, , ,142 14, , ,50 84, , ,776 14, , ,50 82, , ,674 14, , ,50 80, , ,827 14, , ,50 78, , ,225 13, , ,50 77, , ,858 13, , ,50 75, , ,716 13, , ,50 73, , ,790 12, , ,50 71, , ,069 12,47 12,473, ,50 69, , ,543 12,14 7

8 12.149, ,50 68, , ,202 11, , ,50 66, , ,036 11, , ,50 64, , ,034 11, , ,50 62, , ,187 10, , ,50 60, , ,484 10, , ,50 58, , ,914 10, , ,50 57, , ,467 9, , ,50 55, , ,133 9, , ,50 53, , ,901 9, , ,50 51, , ,760 8, , ,50 49, , ,700 8, , ,50 47, , ,709 8, , ,50 45, , ,777 7, , ,50 43, , ,893 7, , ,50 41, , ,047 7, , ,50 39, , ,227 6, , ,50 37, , ,422 6, , ,50 35, , ,621 6, , ,50 33, , ,813 5, , ,50 31, , ,986 5, , ,50 29, , ,129 4, , ,50 27, , ,231 4, , ,50 25, , ,280 4, , ,50 23, , ,265 3, , ,50 21, , ,174 3, , ,50 19, , ,996 3, , ,50 17, , ,719 2, , ,50 15, , ,331 2, , ,50 12, , ,820 1, , ,50 10, , ,174 1, , ,50 8, , ,382 1, , ,50 6, , ,431 0,78 780, ,50 4, , ,309 0,39 391, ,50 2, , ,000 0,00 Toelichting: Wat u in bovenstaand leningvoorbeeld kunt zien, is dat u elke maand rente betaald over het uitstaande schuldbedrag van de vorige maand. Uw maandtermijn blijft gelijk, echter uw rente deel wordt steeds kleiner en uw aflossingsdeel derhalve dan ook steeds groter. Omdat uw schuldbedrag maandelijks afneemt, neemt ook het provisie bedrag voor de BAG elke maand af daar deze berekend wordt over het maandelijkse uitstaande saldo van uw lening. Dit werkt voor zowel de persoonlijke lening als het doorlopend krediet hetzelfde. Vroeger kreeg de bemiddelaar een eenmalige afsluitprovisie voor elk afgesloten krediet. De wetgever heeft daar enige jaren geleden een stokje voor gestoken en heeft gekozen voor bovenstaande vorm van maandelijkse beloning berekend over het uitstaande saldo. De doelstelling was om de tussenpersoon betrokken te houden bij haar kredietklant en niet puur op afsluitprovisiebasis klakkeloos nieuwe kredieten te sluiten. Tevens heeft de wetgever bepaald dat wanneer de klant twee maanden of 8

9 langer achterstallig is met het betalen van een gedeelte van het maandtermijn of de gehele maandtermijn, de bemiddelaar GEEN provisie meer mag ontvangen. De provisie die wij maandelijks van de bank ontvangen stopt ook wanneer de lening niet meer bestaat of niet meer via ons kantoor loopt. (ingelost of overgenomen door een andere partij). Indicatie van provisie bij schadeverzekeringen Provisie is de inkomstenbron die wij, als Budget Advies Groep, van de verzekeraars en/of banken waarmee wij samenwerken, ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Bij schadeverzekeringen ontvangen wij tussen de 0% en 35% provisie over de totaal betaalde premie. Indien de maatschappij geen provisie aan ons verstrekt, zullen wij een fee bij u in rekening brengen. Indien dit het geval is, zullen wij dit tijdig aan u melden. Onderstaand volgt indicatie van de provisiebeloning. Productgroep Bandbreedte Reikwijdte Schadeverzekeringen - Opstal-, inboedel- en kostbaarhedenverzekering - Auto-, caravan-, motor-, en bromfietsverzekering - Aansprakelijkheidsverzekering Tussen de 0% en 27,5% Tussen de 0% en 20% Tussen de 5% en 25% Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 6 producten Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 9 producten Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 2 producten - Gezinsrechtsbijstand Tussen de 0% en 20% Keuze uit minimaal 3 aanbieders en - Doorlopende reis- en annuleringsverzekering Tussen de 0% en 25% minimaal 2 producten Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 3 producten - Aflopende reisverzekering Tussen de 0% en 25% Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 1 product - Zorgverzekering Tussen de 0% en 4% Keuze uit minimaal 2 aanbieder en Risicoverzekering (betalingsbeschermingsproducten) Wij rekenen max 12x de kale maandpremie aan afsluit provisie en 2,50 aan doorloopprovisie. minimaal 3 producten Keuze uit minimaal 1 aanbieder (Cardif) en minimaal 3 producten. * De mogelijke producten zijn: werkloosheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering. Toelichting betalingbeschermingproducten: Betalingbeschermingproducten zijn verzekeringen welke het risico voor u kunnen afdekken wanneer er sprake is van inkomstenterugval veroorzaakt door overlijden, ontslagen worden of niet meer kunnen werken door ziekte en ongeval. De BAG is verplicht bij u te inventariseren wat de financiële gevolgen voor u kunnen zijn als bovenstaande evenementen zich zouden voordoen. Dit inventariseren is tijdrovend, zowel voor u als voor ons. Vandaar dat, indien u kiest voor een betalingbeschermingproduct, wij provisie krijgen van de aanbieder. Deze provisie moet transparant zijn naar u. Voor de inventarisatie rekenen wij 12 keer de maandpremie als directe provisie en vervolgens 2,50 euro per maand voor de nazorg. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan schadeafwikkeling, vragen en probleemoplossingen. De eenmalige directe provisie hoeft u niet in een keer te voldoen, de maatschappij schiet deze voor u 9

10 voor. Derhalve betaald u over de eerste periode van uw verzekering looptijd (meestal de helft van de looptijd van de verzekering) een opslag op uw premie. Op deze manier betaald u dus de voor u voorgeschoten provisie aan de verzekeraar terug. Na deze periode verdwijnt de opslag uit uw premie. De 2,50 euro maandprovisie is in uw premie verwerkt. Om verwarring te voorkomen en transparant te blijven richting u, als klant, staan alle provisies in bedragen op de polis, welke toegelicht zullen worden aan u. Indicatie van provisie bij levensverzekeringen Productgroep Bandbreedte Reikwijdte Levensverzekeringen Tussen de 0% en 7% maal de premie maal de duur met een max van 2500 euro Uitvaartverzekering Tussen de 3% en 9% van het verzekerde kapitaal Keuze uit minimaal 1 aanbieder en minimaal 3 producten. Minimaal 2 aanbieders. Minimaal 4 producten. 9. BEËINDIGING VAN DE RELATIE U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op ieder door u gewenst moment. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. 10. WELKE KLACHTMOGELIJKHEID HEEFT U Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat we kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Na ontvangst van uw klacht op schrift zullen wij u binnen een termijn van twee weken te kennen geven dat wij uw klacht ontvangen hebben en welke stappen wij zullen ondernemen om uw klacht te behandelen. Indien u ontevreden blijft over onze dienstverlening en uw klacht is naar uw inzicht niet afdoende afgewikkeld, dan kunt u uw klacht alsnog voorleggen aan Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,waarbij ons kantoor is aangesloten. KiFid zal uw klacht verder in behandeling nemen. De adresgegevens van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zijn: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AN Den Haag 10

11 telefoon: Internet: 11

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Dienstverleningsdocument Budget Advies Groep wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. de financiële balie

Dienstenwijzer. de financiële balie Dienstenwijzer de financiële balie U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer MEN Verzekeringen

Dienstenwijzer MEN Verzekeringen MEN Verzekeringen Telefoon: 070-3888383 Schalk Burgerstraat 260 E-mail: mustafa@menfin.nl 2572 TE Den Haag Dienstenwijzer MEN Verzekeringen U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken en/of uw verzekeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R De werkwijze en dienstverlening van Liefting Financiële Diensten Versie: augustus 2017 U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening. Regio Assurantiën. Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening. Regio Assurantiën. Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening & Regio Assurantiën Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Inhoudsopgave pagina Wie zijn wij? Onze missie 2 Contactgegevens 2 Onze dienstverlening Wat kunt u van ons verwachten? 3 Deskundigheid en kwaliteit 3 Onafhankelijk

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Prior Financiële Diensten BV Bezoekadres Oude Doelenkade 13 1621 BH Hoorn Postadres Postbus 476 1620 AL Hoorn Telefoon 0229 24 90 36 E-mail Website info@priorfd.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Homegarant

Dienstenwijzer Homegarant Dienstenwijzer Homegarant versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie is HomeGarant? 3. Onze bereikbaarheid 4. Onze diensten 5. Wat verwachten van wij u? 6. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Inleiding Deze dienstenwijzer van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo Wij stellen ons graag aan u voor Wanneer u kiest voor Opheij Hypotheken als intermediair of adviseur, doet u zaken met een onafhankelijke, professioneel kantoor. Wij stellen aan onszelf hoge kwaliteitsnormen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010-

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- Deel 1 Dienstverleningsdocument Drijver Advies Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1 G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv Pagina 1 Dienstenwijzer Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Finance 4 Wheels. Dienstenwijzer Financieringsproducten

Finance 4 Wheels. Dienstenwijzer Financieringsproducten Finance 4 Wheels Dienstenwijzer Financieringsproducten Wie is Finance 4 Wheels? Finance 4 Wheels is een financiële dienstverlener die actief bemiddelt voor diverse financieringsmaatschappijen. Wij bemiddelen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Dit dienstverleningsdocument van DMF Krediet is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij voor U als

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advies Brabant. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Als u besluit

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen)

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Inleiding Dit dienstverleningsdocument van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Wilbrink Financiële Diensten B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie