Dienstverleningsdocument. Januari Budget Advies Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument. Januari 2010. Budget Advies Groep"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Budget Advies Groep Januari 2010 Budget Advies Groep is een intermediair op het gebied van financieringen en schadeverzekeringen. Wij adviseren u het best, bij uw situatie, passende product en begeleiden de contacten tussen u en de bank en/of verzekeraar. Budget Advies Groep is opgericht op 1 april 1996 en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer In dit dienstverleningsdocument treft u een beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt, wat u van ons mag verwachten, hoe wij beloond worden maar ook wat wij van u verwachten. Budget Advies Groep Spaarneweg 18 E 2142 EN CRUQUIUS Tel: Fax:

2 INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing, U kunt er namelijk zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. Conform de Wet Financieel Toezicht (Wft) dient iedere adviseur en/of bemiddelaar zijn klant een dienstverleningsdocument te overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument heeft als doel u inzicht te geven in de werkzaamheden welke voor u verricht gaan worden en welke vergoeding gehanteerd wordt. In dit dienstverleningsdocument informeren wij u onder andere over: 1) Onze bereikbaarheid en communicatie 2) De producten en diensten die wij aan u bieden 3) Onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties 4) Onze relatie met de verzekeraars 5) Onze werkwijze 6) Wat wij van u verwachten 7) Hoe wij worden beloond 8) Welke klachtmogelijkheden u heeft Belangrijk: Deze informatiebrochure is een puur informatief document. U bent niet verplicht gebruik te maken van de diensten van Budget Advies Groep. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Inhoudsopgave Bereikbaarheid en communicatie De producten en diensten die wij aan u bieden Registratie/lidmaatschap Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen Onze werkwijze bij advies en bemiddeling Onze werkwijze bij execution only Wat verwachten wij van u? Hoe worden wij beloond? Beëindiging van de relatie Welke klachtmogelijkheid heeft u

3 1. BEREIKBAARHEID EN COMMUNICATIE Het bezoekadres van Budget Advies Groep is: Budget Advies Groep B.V. Spaarneweg 18 e 2142 EN CRUQUIUS Het postadres van Budget Advies Groep is: Budget Advies Groep B.V. Postbus AR HEEMSTEDE U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Via de telefoon: Via de fax: Via Via internet: U bent natuurlijk van harte welkom bij ons op kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het best vooraf telefonisch een afspraak maken. Indien u het prettig vindt een adviseur bij u thuis te ontvangen, behoort dit uiteraard eveneens tot de mogelijkheden. Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat of ons per benaderen. Wij zullen er zorg voor dragen dat u zo spoedig mogelijk een reactie van ons ontvangt. 2. DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WIJ AAN U BIEDEN Budget Advies Groep beschikt over de juiste deskundigheid en vergunning om u te adviseren en voor u te bemiddelen in levens- en schadeverzekeringen en consumptief krediet. Levensverzekeringen Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw uitvaart-, risico-, spaarverzekering. Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen. Schadeverzekeringen Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij aan onder andere de auto-, inboedel-, aansprakelijkheids- en reisverzekering. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen 3

4 staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. Consumptief krediet Staat u voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een auto of een caravan. Dan kan een financiering in de vorm van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening een prima oplossing zijn. Ook op het gebied van consumptief krediet kan ons kantoor u prima van dienst zijn: wij kijken naar uw persoonlijke situatie en bemiddelen vervolgens voor u met verschillende kredietverstrekkers. Execution Only Indien gewenst kunnen wij ook werken op execution only. Dit betekent dat wij niet adviseren, maar uitsluitend informeren en uw opdracht uitvoeren. Hiermee komen wij tegemoet aan klanten, welke geen behoefte hebben aan een integraal advies en die zichzelf voldoende kundig achten om tot de keuze voor een bepaald financieel product te komen. Indien u gebruik wenst te maken van execution only willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat er geen sprake is van een advies. 3. REGISTRATIE/LIDMAATSCHAP Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering. Autoriteit Financiële Markten De Wet Financieel Toezicht (Wft) stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders, welke te vinden is via Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In de eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en vindt u dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan College Bescherming Persoonsgegevens Budget Advies Groep is aangesloten bij College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M Op de website kunt u alle informatie vinden over hoe uw persoonlijke gegevens beschermd worden. 4

5 4. ONZE RELATIE MET VERZEKERAARS, BANKEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN Ongebonden selectief adviseur/bemiddelaar Uit het grote aanbod van producten en aanbieders, maken wij een selectie van de verzekeraars/geldverstrekkers, waarmee wij zaken doen. Bij deze selectie kijken we onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken (kunnen) doen. 5. ONZE WERKWIJZE BIJ ADVIES EN BEMIDDELING Om tot een advies te komen, welke het beste aansluit bij uw situatie, worden vijf stappen standaard doorgenomen. Deze stappen zijn als volgt: Stap 1: Inventariseren Wij beginnen ons advies met het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. In deze stap worden bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens doorgenomen, evenals eventuele wensen met betrekking tot het product, waar u interesse in heeft. Stap 2: Analyseren Nadat ons een goed beeld is gevormd van uw wensen en persoonlijke situatie nu en in de toekomst, worden uw gegevens geanalyseerd en zullen verschillende productvormen, maatschappijen en overige mogelijkheden worden bekeken. Stap 3: Advies Op basis van de inventarisatie en analyse wordt tot een concreet advies gekomen. In dit advies geven wij duidelijk aan tot welke productvorm, bij welke instelling en tegen welke condities wij denken dat het best past bij uw situatie en wensen. Stap 4: Bemiddeling Nu u weet welk advies wij het beste bij u vinden passen, zullen wij ervoor zorgen dat de benodigde stukken aan u opgestuurd zullen worden. Wanneer u op ons advies wenst in te gaan en de benodigde stukken aan ons retour stuurt, begeleiden wij het traject tot de daadwerkelijke acceptatie (of eventuele afwijzing) van de maatschappij. Stap 5: Nazorg Bij Budget Advies Groep rust de zorgplicht om de klant na afsluiting van het product te blijven informeren over relevante wijzigingen in productvoorwaarden, wet- en regelgeving en in omstandigheden die van belang kunnen zijn, teneinde eventueel maatregelen te kunnen nemen tot aanpassing van de gekozen financieringsconstructie of producten. Budget Advies Groep benaderd u om deze reden minimaal twee maal per jaar telefonisch, per post of per . Mochten er tussentijds wijzigingen in uw situatie ontstaan, zoals een echtscheiding, verhuizing of overlijden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden, passend bij de situatie. 5

6 6. ONZE WERKWIJZE BIJ EXECUTION ONLY Bij execution only wordt de volgende werkwijze gehanteerd: Stap 1: Informeren U wordt vooraf geïnformeerd over de dienstverlening van Budget Advies Groep; o.a. relatie met aanbieders, beloningsvorm, algemene en specifieke productinformatie; Er wordt (schriftelijk) uitdrukkelijk gemeld dat er geen sprake is van een advies. Stap 2: Inventariseren U wordt gevraagd gegevens aan ons te overleggen (telefonisch of schriftelijk) welke uitsluitend noodzakelijk zijn voor de acceptatie door de aanbieder en voor het aangaan van de overeenkomst met de aanbieder Stap 3: Bemiddelen De overeenkomst wordt tot stand gebracht inzake het financiële product tussen u en aanbieder(s) en/of (in geval van verzekeringen en kredieten) er wordt geassisteerd bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten. 7. WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? Het is logisch dat u hoge eisen aan ons stelt, echter verwachten wij ook een aantal dingen van u, namelijk: - Dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult/verteld, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening. - Dat u ons tijdens de looptijd van de verzekering, financiering en/of overige voorzieningen tijdig informeert bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc. - Dat u ons op de hoogte brengt als u elders verzekeringen heeft lopen, dit om onder- of juist oververzekering te voorkomen. - Dat u ons informeert over rechtstreekse communicatie naar de bank en/of verzekeringsmaatschappij, zodat wij hiervan tevens op de hoogte zijn. Budget Advies Groep houdt de communicatie tussen de bank/verzekeringsmaatschappij in haar dossier bij. - Dat u alle stukken, welke u van ons ontvangt, controleert op juistheid en aandachtig doorneemt. Indien er onjuistheden worden waargenomen, wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact met Budget Advies Groep op te nemen. 6

7 8. HOE WORDEN WIJ BELOON D? De provisiebeloning, welke wij ontvangen voor het afsluiten van complexe financiële producten, dienen wij bekend te maken. Consumptief krediet Wij mogen van de wetgever uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de kredietgever dan ook een maandelijkse vergoeding op basis van provisie. Budget Advies Groep werkt met vier aanbieders. De provisie is een promillage van het openstaand saldo, welke ligt tussen de 0 promille en 3 promille per maand. Andere afspraken met betrekking tot vergoeding bij consumptief krediet zijn wettelijk niet toegestaan. Met andere woorden, voor de inventarisatie van het consumptief krediet bent u aan ons GEEN kosten of vergoedingen schuldig! Voorbeeld provisie beloning voor de Budget Advies Groep bij een willekeurig gekozen krediet. Kredietsom: ,00 Looptijd: 60 maanden Maandtermijn: 393,50 Effectieve rente op jaarbasis: 6,9% (komt neer op een maandrente van: 0,561%) Maandelijkse beloning voor de Budget Advies Groep: 1 promille. Uitstaand saldo. Maandterm. Rente. Aflossing. Nieuw saldo. Provisie BAG ,= 393,50 112, , ,700 19, , ,50 110, , ,822 19, , ,50 109, , ,357 19, , ,50 107, , ,296 18, , ,50 105, , ,630 18, , ,50 104, , ,351 18, , ,50 102, , ,449 17, , ,50 100, , ,915 17, , ,50 99, , ,740 17, , ,50 97, , ,914 17, , ,50 96, , ,429 16, , ,50 94, , ,275 16, , ,50 92, , ,443 16, , ,50 90, , ,923 15, , ,50 89, , ,706 15, , ,50 87, , ,782 15, , ,50 85, , ,142 14, , ,50 84, , ,776 14, , ,50 82, , ,674 14, , ,50 80, , ,827 14, , ,50 78, , ,225 13, , ,50 77, , ,858 13, , ,50 75, , ,716 13, , ,50 73, , ,790 12, , ,50 71, , ,069 12,47 12,473, ,50 69, , ,543 12,14 7

8 12.149, ,50 68, , ,202 11, , ,50 66, , ,036 11, , ,50 64, , ,034 11, , ,50 62, , ,187 10, , ,50 60, , ,484 10, , ,50 58, , ,914 10, , ,50 57, , ,467 9, , ,50 55, , ,133 9, , ,50 53, , ,901 9, , ,50 51, , ,760 8, , ,50 49, , ,700 8, , ,50 47, , ,709 8, , ,50 45, , ,777 7, , ,50 43, , ,893 7, , ,50 41, , ,047 7, , ,50 39, , ,227 6, , ,50 37, , ,422 6, , ,50 35, , ,621 6, , ,50 33, , ,813 5, , ,50 31, , ,986 5, , ,50 29, , ,129 4, , ,50 27, , ,231 4, , ,50 25, , ,280 4, , ,50 23, , ,265 3, , ,50 21, , ,174 3, , ,50 19, , ,996 3, , ,50 17, , ,719 2, , ,50 15, , ,331 2, , ,50 12, , ,820 1, , ,50 10, , ,174 1, , ,50 8, , ,382 1, , ,50 6, , ,431 0,78 780, ,50 4, , ,309 0,39 391, ,50 2, , ,000 0,00 Toelichting: Wat u in bovenstaand leningvoorbeeld kunt zien, is dat u elke maand rente betaald over het uitstaande schuldbedrag van de vorige maand. Uw maandtermijn blijft gelijk, echter uw rente deel wordt steeds kleiner en uw aflossingsdeel derhalve dan ook steeds groter. Omdat uw schuldbedrag maandelijks afneemt, neemt ook het provisie bedrag voor de BAG elke maand af daar deze berekend wordt over het maandelijkse uitstaande saldo van uw lening. Dit werkt voor zowel de persoonlijke lening als het doorlopend krediet hetzelfde. Vroeger kreeg de bemiddelaar een eenmalige afsluitprovisie voor elk afgesloten krediet. De wetgever heeft daar enige jaren geleden een stokje voor gestoken en heeft gekozen voor bovenstaande vorm van maandelijkse beloning berekend over het uitstaande saldo. De doelstelling was om de tussenpersoon betrokken te houden bij haar kredietklant en niet puur op afsluitprovisiebasis klakkeloos nieuwe kredieten te sluiten. Tevens heeft de wetgever bepaald dat wanneer de klant twee maanden of 8

9 langer achterstallig is met het betalen van een gedeelte van het maandtermijn of de gehele maandtermijn, de bemiddelaar GEEN provisie meer mag ontvangen. De provisie die wij maandelijks van de bank ontvangen stopt ook wanneer de lening niet meer bestaat of niet meer via ons kantoor loopt. (ingelost of overgenomen door een andere partij). Indicatie van provisie bij schadeverzekeringen Provisie is de inkomstenbron die wij, als Budget Advies Groep, van de verzekeraars en/of banken waarmee wij samenwerken, ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Bij schadeverzekeringen ontvangen wij tussen de 0% en 35% provisie over de totaal betaalde premie. Indien de maatschappij geen provisie aan ons verstrekt, zullen wij een fee bij u in rekening brengen. Indien dit het geval is, zullen wij dit tijdig aan u melden. Onderstaand volgt indicatie van de provisiebeloning. Productgroep Bandbreedte Reikwijdte Schadeverzekeringen - Opstal-, inboedel- en kostbaarhedenverzekering - Auto-, caravan-, motor-, en bromfietsverzekering - Aansprakelijkheidsverzekering Tussen de 0% en 27,5% Tussen de 0% en 20% Tussen de 5% en 25% Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 6 producten Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 9 producten Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 2 producten - Gezinsrechtsbijstand Tussen de 0% en 20% Keuze uit minimaal 3 aanbieders en - Doorlopende reis- en annuleringsverzekering Tussen de 0% en 25% minimaal 2 producten Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 3 producten - Aflopende reisverzekering Tussen de 0% en 25% Keuze uit minimaal 3 aanbieders en minimaal 1 product - Zorgverzekering Tussen de 0% en 4% Keuze uit minimaal 2 aanbieder en Risicoverzekering (betalingsbeschermingsproducten) Wij rekenen max 12x de kale maandpremie aan afsluit provisie en 2,50 aan doorloopprovisie. minimaal 3 producten Keuze uit minimaal 1 aanbieder (Cardif) en minimaal 3 producten. * De mogelijke producten zijn: werkloosheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering. Toelichting betalingbeschermingproducten: Betalingbeschermingproducten zijn verzekeringen welke het risico voor u kunnen afdekken wanneer er sprake is van inkomstenterugval veroorzaakt door overlijden, ontslagen worden of niet meer kunnen werken door ziekte en ongeval. De BAG is verplicht bij u te inventariseren wat de financiële gevolgen voor u kunnen zijn als bovenstaande evenementen zich zouden voordoen. Dit inventariseren is tijdrovend, zowel voor u als voor ons. Vandaar dat, indien u kiest voor een betalingbeschermingproduct, wij provisie krijgen van de aanbieder. Deze provisie moet transparant zijn naar u. Voor de inventarisatie rekenen wij 12 keer de maandpremie als directe provisie en vervolgens 2,50 euro per maand voor de nazorg. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan schadeafwikkeling, vragen en probleemoplossingen. De eenmalige directe provisie hoeft u niet in een keer te voldoen, de maatschappij schiet deze voor u 9

10 voor. Derhalve betaald u over de eerste periode van uw verzekering looptijd (meestal de helft van de looptijd van de verzekering) een opslag op uw premie. Op deze manier betaald u dus de voor u voorgeschoten provisie aan de verzekeraar terug. Na deze periode verdwijnt de opslag uit uw premie. De 2,50 euro maandprovisie is in uw premie verwerkt. Om verwarring te voorkomen en transparant te blijven richting u, als klant, staan alle provisies in bedragen op de polis, welke toegelicht zullen worden aan u. Indicatie van provisie bij levensverzekeringen Productgroep Bandbreedte Reikwijdte Levensverzekeringen Tussen de 0% en 7% maal de premie maal de duur met een max van 2500 euro Uitvaartverzekering Tussen de 3% en 9% van het verzekerde kapitaal Keuze uit minimaal 1 aanbieder en minimaal 3 producten. Minimaal 2 aanbieders. Minimaal 4 producten. 9. BEËINDIGING VAN DE RELATIE U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op ieder door u gewenst moment. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. 10. WELKE KLACHTMOGELIJKHEID HEEFT U Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat we kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Na ontvangst van uw klacht op schrift zullen wij u binnen een termijn van twee weken te kennen geven dat wij uw klacht ontvangen hebben en welke stappen wij zullen ondernemen om uw klacht te behandelen. Indien u ontevreden blijft over onze dienstverlening en uw klacht is naar uw inzicht niet afdoende afgewikkeld, dan kunt u uw klacht alsnog voorleggen aan Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,waarbij ons kantoor is aangesloten. KiFid zal uw klacht verder in behandeling nemen. De adresgegevens van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zijn: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AN Den Haag 10

11 telefoon: Internet: 11

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor.

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Hartelijk welkom bij Labruyère Financiële Diensten! U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Dit dienstverleningsdocument van DMF Krediet is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij voor U als

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (])

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (]) ;> Nieuwstraat 22-24 - 6431 KT postbus 129-6430 AC Hoensbroek tel.: 045 5211668-5221090 fax: 0455630275 E-mail: info@geurts-bv.nl a & HMIGeurts bv s h s y u p r 0 a t n h t i ë e k e n n postrekening 101

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen DIENSTENWIJZER Hypoteeuw BV Curieweg 14 3208 KJ Spijkenisse Telefoon: (0181) 611220 Fax: (0181) 659609 E-mailadres: info@hypoteeuw.nl Website: www.hypoteeuw.nl A. Informatie over onze dienstverlening Op

Nadere informatie

DE GRAAF ASSURANTIËN EN FINANCIEEL ADVISEURS DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DE GRAAF ASSURANTIËN EN FINANCIEEL ADVISEURS DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DE GRAAF ASSURANTIËN EN FINANCIEEL ADVISEURS DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geachte relatie, De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs is een van de grotere tussenpersonen in ons land. Vanuit ons hoofdkantoor

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Bijlage I Overzicht van de met ons samenwerkende partijen Bijlage II Overzicht met de kosten van de verschillende financiële diensten

Bijlage I Overzicht van de met ons samenwerkende partijen Bijlage II Overzicht met de kosten van de verschillende financiële diensten Dienstverleningsdocument VFA Financieel Advies Onze dienstverlening valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Wij zijn in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

DE GRAAF ASSURANTIËN EN FINANCIEEL ADVISEURS DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DE GRAAF ASSURANTIËN EN FINANCIEEL ADVISEURS DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DE GRAAF ASSURANTIËN EN FINANCIEEL ADVISEURS DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geachte relatie, De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs is een van de grotere tussenpersonen in ons land. Vanuit ons hoofdkantoor

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie