Nyrstar kondigt resultaten eerste helft 2015 aan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nyrstar kondigt resultaten eerste helft 2015 aan"

Transcriptie

1 Gereglementeerde informatie Nyrstar kondigt resultaten eerste helft 2015 aan 23 juli 2015 EBITDA eerste helft 2015 is EUR 168 miljoen, een aanzienlijke verbetering van 53% ten opzichte van vorig jaar, dankzij de voortgezette sterke operationele resultaten in Metaalverwerking en een voortgezette sterke Amerikaanse dollar Het Port Pirie transformatieprogramma is nog steeds binnen budget en tijdsschema Netto schuld onveranderd ten opzichte van vorig jaar, met netto schuld/ebitda aanzienlijk verbeterd van 3,1 naar 2,0 Cruciale stappen ondernomen in programma voor Mijnbouw, met vermindering in kapitaal en doorgevoerde operationele verbeteringen en aanzienlijke personeelsvermindering in de tijdelijke opschorting van de activiteiten van de mijnen Campo Morado en Myra Falls Nettoverlies van EUR 250 miljoen voor de periode, voornamelijk als gevolg van een bijzondere waardevermindering van EUR 418 miljoen van de activa binnen het Mijnbouwsegment Benoeming van Bill Scotting als nieuwe Chief Executive Officer van Nyrstar, met 30 jaar ervaring in de sector en een bewezen staat van dienst in de mijnbouw- en metaalindustrie, zal per 17 augustus aantreden In zijn commentaar over de resultaten van de eerste helft van 2015 zei Heinz Eigner, waarnemend Chief Executive Officer en Chief Financial Officer van Nyrstar: "De onderliggende EBITDA van EUR 168 miljoen van de groep, een stijging van 53% in vergelijking met de eerste helft van 2014, werd aangedreven door een sterke operationele prestatie in het segment Metaalverwerking, dankzij hogere benchmark-verwerkingslonen voor zink, een hogere zinkprijs (stijging van 4%) die gedeeltelijk werd tenietgedaan door lagere prijzen van edelmetaal met een daling van 7% in de goudprijs en 17% in de zilverprijs, en een sterkere Amerikaanse dollar tegenover de euro (stijging van 18%). De kracht van de Amerikaanse dollar tegenover de euro blijft een steun voor de inkomsten van Nyrstar, bij een relatief volatiele zinkprijs. De zinkprijs, die in de eerste helft van 2015 gemiddeld USD bedroeg, kende in mei 2015 een kort hoogtepunt van USD en verloor vervolgens al snel de gemaakte winst. Ondanks de daling in metaalprijzen van de laatste paar maanden, vooral te wijten aan de verslechtering van de macro-economische situatie in Europa en Azië, blijft Nyrstar, net als de meeste waarnemers van de sector, erin vertrouwen dat de fundamenten van de zinkmarkt voldoende steun bieden voor een voortgezette prijsstijging op korte termijn. Het segment Metaalverwerking zet zijn sterke operationele en financiële functioneren door, met een productie aan de hoge kant van de richtlijn, een recordbijdrage aan EBITDA van EUR 183 miljoen voor de eerste helft van 2015, een stijging van 69% ten opzichte van de eerste helft van 2014, en de Port Pirie- herontwikkeling en de groeiprojecten voor Metaalverwerking, allen binnen budget en tijdsschema. We blijven onze aandacht richten op het verbeteren van de resultaten van het segment Mijnbouw, waar ondanks enkele duidelijke tekenen van herstel bij de mijnen in Tennessee en Langlois, de resultaten beneden verwachtingen blijven en waar zoals eerder gemeld een langere periode nodig zal zijn om de operationele en financiële sterkte terug te winnen. In de eerste helft van 2015, zijn een aantal belangrijke stappen ondernomen, waaronder een organisatorische herstructurering en de benoeming van een nieuw senior Mijnbouw leiderschapsteam dat gefocust is op het vastleggen van standaarden, systemen en key performance indicators voor elke operatie. We blijven gecommitteerd aan duidelijke doelen om duurzame positieve kasstromen te genereren voor het segment. Het resultaat van het Mijnbouw segment was duidelijk negatief 1

2 beïnvloed door de tijdelijke schorsing van activiteiten van Myra Falls en de voortgezette onderbreking van de activiteiten in Campo Morado. Deze kwesties zijn in overweging genomen tijdens de toetsing op bijzondere waardevermindering die het Bedrijf beloofde uit te voeren in het tweede kwartaal, en hebben geleid tot een boekhoudkundige waardevermindering vóór belastingen van EUR 418 miljoen. Bill Scotting, die vanaf 17 augustus 2015 zijn functie als nieuwe Chief Executive Officer zal opnemen, brengt sterke staat van dienst in het beheren van mijnbouwactiviteiten naar het bedrijf. Bill zal uitstekend geplaatst zijn om John Galassini en het Mijnbouw managementteam bij te staan en we verwachten dat dit zal leiden tot operationele en financiële verbeteringen voor dit segment. Bill Scotting is een ideale aanvulling bij het bestaande managementcomité van Nyrstar en we kijken ernaar uit om met hem samen te werken en waarde voor onze aandeelhouders te scheppen. Tragisch en ondanks aanzienlijke en consistente veiligheidsverbeteringen in het segment Mijnbouw in de laatste jaren, is in de El Mochito-mijn een dodelijk ongeval gebeurd, waarbij een contractor dodelijk verwond is geraakt in een ondergronds mijnbouw incident. We streven naar nul letsels in al onze activiteiten en dit ongeval wijst er ons op een pijnlijke manier op dat een veilige werkplek nooit hoog genoeg op de prioriteitenlijst kan staan. Wat betreft de toekomst, zullen we in de tweede helft van 2015 onder de leiding van Bill onze aandacht blijven richten op de uitvoering en oplevering van initiatieven en doelstellingen die we hebben bekendgemaakt aan de markt. Dit zijn onder andere de invoering van het Port Pirie-herontwikkelingsproject dat nog steeds gepland is voor implementatie voor het einde van de eerste helft van 2016, belangrijke groeiprojecten in de pijplijn van Metaalverwerking, en de voortzetting van het herstructureringsprogramma van het segment Mijnbouw met hernieuwde energie en vastberadenheid. Ondanks de onzekerheden en volatiliteit in de internationale economie tijdens de eerste helft van het jaar, blijven de verwachtingen voor de kerncijfers van zink sterk en zullen ze in de nabije toekomst gestaag stijgen, naar mate het aanbod van zinkmijnen het ritme van de stijgende vraag niet kan bijhouden." CONFERENCE CALL Het management zal deze verklaring bespreken in een conference call met de beleggersgemeenschap en dit op 23 juli 2015 om 09.00u Centraal-Europese tijd. De presentatie is live te volgen en is nadien ook beschikbaar in ons archief. U bereikt de webcast via: 2

3 BELANGRIJKSTE CIJFERS Eerste Eerste In miljoenen EUR jaarhelft jaarhelft Verschil in tenzij anders aangegeven % Samenvatting van de winst-en-verliesrekening Opbrengsten % Brutowinst % Directe bedrijfskosten (552) (527) 5% Niet-bedrijfskosten en andere kosten 4 (0) EBITDA van Metaalverwerking % EBITDA van Mijnbouw 6 26 (77%) EBITDA van andere & eliminaties (20) (24) (17%) EBITDA % Onderliggende aanpassingen (6) (3) 100% Afschrijvingen, uitputtingen en amortisaties (126) (124) 2% Bijzondere waardevermindering/terugneming van bijzondere waardeverminderingen (418) (0) Netto financiële lasten (58) (60) (3%) Winstbelastingvoordeel % Winst/(verlies) voor de periode (250) (66) 279% Gewone winst per aandeel (EUR) (0,76) (0,33) 130% Investeringsuitgaven % Kasstroom en nettoschuld Kasstroom uit operationele activiteiten vóór veranderingen in het werkkapitaal % Werkkapitaal- en andere wijzigingen (143) 56 (355%) Nettoschuld aan het einde van de periode % Verhouding tussen nettoschuld en EBITDA (35%) Schuldgraad 3 46,1% 43,9% Productie van Metaalverwerking Zinkmetaal (in duizend ton) % Loodmetaal (in duizend ton) (9%) Productie van Mijnbouw Zink in concentraat (in duizend ton) (9%) Lood in concentraat (in duizend ton) 8,3 7,9 5% Goud (in duizend troy ounce) 7,5 29,2 (74%) Zilver (in duizend troy ounce) (38%) Koper in concentraat (in duizend ton) 3,2 6,2 (48%) Markt 5 Zinkprijs (USD/t) % Loodprijs (USD/ton) (11%) Zilverprijs (USD/troy ounce) (17%) Goudprijs (USD/troy ounce) (7%) Gemiddelde wisselkoers (EUR/USD) 1,12 1,37 (18%) Gemiddelde wisselkoers (EUR/AUD) 1,43 1,50 (5%) 1Alle verwijzingen naar EBITDA in het persbericht zijn verwijzingen naar de onderliggende EBITDA. De onderliggende EBITDA is exclusief uitzonderlijke posten in verband met herstructureringsmaatregelen, fusie- en overnamegerelateerde transactiekosten, bijzondere waardeverminderingen van activa, materiële baten of lasten die voortvloeien uit contracten besloten derivaten die zijn opgenomen in overeenkomst met IAS 39, en andere posten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk losstaan van de gewone activiteiten van Nyrstar.. 2 De verhouding tussen nettoschuld en EBITDA wordt berekend zoals de schuldgraad aan het eind van de periode, verdeeld door de EBITDA voor de laatste 12 maanden 3 De schuldgraad wordt berekend als de verhouding tussen de nettoschuld en de nettoschuld plus het eigen vermogen aan het eind van de periode 4 Tot 31 december 2014 was 75% van het in de Campo Morado-mijn geproduceerde zilver onderworpen aan een streamingovereenkomst met Silver Wheaton, waarbij $4,02/oz moest worden betaald. 5 De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de LME dagelijkse cashprijzen. De zilver- en goudprijzen zijn gemiddelden van respectievelijk de dagelijkse LBMA fix-prijzen en dagelijkse PM fix-prijzen. 3

4 FINANCIEEL EN MACRO-OVERZICHT VAN DE GROEP Voor de eerste helft van 2015 bedroeg de brutowinst van de Groep EUR 717 miljoen, een stijging van 13% ten opzichte van de eerste helft van 2014, voornamlijk aangedreven door het segment Metaalverwerking, dat profiteerde van een krachtige US dollar ten opzichte van de euro en de betere benchmark verwerkingslonen van zink. Zowel het segment Mijnbouw als het segment Metaalverwerking profiteerden van de hogere zinkprijzen, die 4% hoger lagen dan vorig jaar; dit werd echter gedeeltelijk tenietgedaan door de lagere inkomsten voor bijproducten als gevolg van lagere gemiddelde prijzen. De gemiddelde zilver- en goudprijzen daalden respectievelijk 17% en 7% ten opzichte van vorig jaar, en ook de gemiddelde lood- en koperprijzen daalden met respectievelijk 11% en 14%. De directe bedrijfskosten voor de eerste helft van 2015 bedroegen EUR 552 miljoen, een stijging van EUR 25 miljoen (5%) ten opzichte van de eerste helft van 2014, als gevolg van het negatieve wisselkoerseffecten van EUR 53 miljoen op bedrijfskosten in US dollar, Zwitserse frank en Australische dollar die naar euro werden omgezet, een stijging die gedeeltelijk gecompenseerd werd door de lagere mijnbouwkosten als gevolg van de stopzetting van de activiteiten in Campo Morado en de invoering van aanvullende, duurzame besparingsmaatregelen in Metaalverwerking en op Groepsniveau door de consolidatie van commerciële functies in de operationele segmenten. De onderliggende EBITDA van de Groep voor de eerste helft van 2015 bedroeg EUR 168 miljoen, een stijging van 53% ten opzichte van de eerste helft van 2014, voornamelijk aangedreven door het segment Metaalverwerking, dat profiteerde van een krachtige US Dollar ten opzichte van de Euro en de betere benchmark verwerkingslonen van zink. De afschrijvingen, uitputtingen en amortisaties voor de eerste helft van 2015 bedroegen EUR 126 miljoen, in lijn in vergelijking met vorig jaar. Een boekhoudkundige waardevermindering vóór belasting van EUR 418 miljoen werd in de eerste helft van 2015 geboekt. Het belangrijkste component van de totale boekhoudkundige waardevermindering vóór belastingen was de volledige afschrijving van de boekwaarde van de Campo Morado-mijn van EUR 376 miljoen wegens de onzekerheid die rond het heropstarten van de mijn hangt als gevolg van de voortgezette onstabiele veiligheidssituatie in de Mexicaanse provincie Guerrero, in combinatie met de toepassing van de meest recente operationele en commerciële veronderstellingen in het Mineral Resource-blokmodel en het daaruit voortvloeiende levensplan van de mijn. Kleine dalingen in de boekwaarden werden genoteerd voor de mijnen El Toqui, Langlois en Myra Falls en voor het aandeel van Nyrstar in Ironbark Zink Limited, voornamelijk een gevolg van de toepassing van de meest recente commerciële veronderstellingen. Per 30 juni 2015 bedroegen de boekwaarden van de activa van het segment Metaalverwerking en van het segment Mijnbouw respectievelijk EUR miljoen en EUR 624 miljoen. De bijzondere waardevermindering die voor de activa van het segment Mijnbouw in de eerste helft van 2015 zijn geboekt, vertegenwoordigen een daling van ongeveer 40% van hun boekwaarde ten opzichte van de boekwaarden vóór de bijzondere waardevermindering. De boekwaarde van de activa van het Mijnbouwsegment van Nyrstar hangt af van toekomstige rentabiliteit en de gegenereerde kasstroom van de mijnen van Nyrstar. De toekomstige kasstroom is direct gekoppeld aan de winstgevende extractie van minerale reserves en minerale rijkdommen. De schattingen van minerale reserves en minerale rijkdommen zijn gebaseerd op bepaalde operationele en commerciële veronderstellingen en op veronderstellingen over de grondstoffenprijzen en wisselkoersen. Negatieve veranderingen in deze veronderstellingen kunnen er in de toekomst toe leiden dat verdere waardeverminderingen nodig zijn. Omgekeerd is het ook zo dat, als deze veronderstellingen verbeteren, Nyrstar mogelijk de voordien geboekte waardeverminderingen van zijn activa van het Mijnbouwsegment hetzij gedeeltelijk hetzij volledig moet terugdraaien. Nyrstart leeft nog steeds alle financiële verbintenissen na van al zijn bestaande leningsovereenkomsten. De netto financiële lasten voor de eerste helft van 2015 bedroegen EUR 58 miljoen, een daling van 3% ten opzichte van het vorige jaar. 4

5 Het winstbelastingvoordeel voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2015 bedroegen EUR 189 miljoen (2014: EUR 12 miljoen), wat een effectieve belastingvoet van 43,1% betekent (2014: 14,9%), gebaseerd op de beste schatting van het management voor de gewogen gemiddelde jaarlijkse belastingvoet die voor het volledige financiële jaar wordt verwacht. De effectieve belastingvoet werd beïnvloed door de resultaten van de toetsing van de bijzondere waardevermindering die in deze periode werd uitgevoerd en de bijhorende boeking van uitgestelde belastingvorderingen. Bovendien werd de effectieve belastingvoet beïnvloed door de verliezen die de Groep heeft geleden en waarvoor geen belastingvoordeel is geboekt. Het verlies na belastingen bedroeg in de eerste helft van 2015 EUR 250 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies van EUR 66 miljoen in de eerste helft van 2014, hoofdzakelijk een gevolg van een waardevermindering van de activa van het Mijnbouwsegment. De investeringsuitgaven in de eerste helft van 2015 bedroegen EUR 177 miljoen, een stijging van 90% ten opzichte van de eerste helft van 2014 (EUR 93 miljoen), een gevolg van een aanzienlijke stijging in de uitgaven in de sanering van Port Pirie (EUR 69 miljoen), investeringen in groeiprojecten van Metaalverwerking (EUR 22 miljoen) en mijnexploratie en - ontwikkeling (EUR 27 miljoen). De onderhoudsinvesteringen worden in alle segmenten nog steeds strikt beheerd. De kasstroom uit operationele activiteiten vóór veranderingen in het werkkapitaal bedroeg in de eerste helft van 2015 EUR 129 miljoen, een stijging van 16% ten opzichte van de EUR 111 miljoen in de eerste helft van 2014, en de uitstroom van middelen als gevolg van wijzigingen in werkkapitaal en andere balansmutaties bedroeg in de eerste helft van 2015 bedroeg EUR (143) miljoen, een daling van 355% ten opzichte van de instroom van middelen van EUR 56 miljoen in de eerste helft van 2014, wat leidde tot een totale uitstroom van middelen uit bedrijfsactiviteiten voor de eerste helft van 2015 van EUR 14 miljoen in vergelijking met een instroom van EUR 167 miljoen in de eerste helft van De stijging in het benodigde nettowerkkapitaal was een gevolg van zowel de stijging in handelsvorderingen als van lagere handelsschulden, bewegingen in risicodragende hedgeposities in metaal en de sterkte van de US dollar ten opzichte van de euro. De nettoschuld op het einde van de eerste helft van 2015 bedroeg EUR 667 miljoen, een stijging van 2% ten opzichte van de EUR 653 miljoen op het einde van de eerste helft van De kassaldi op het einde van de eerste helft van 2015 bedroegen EUR 204 miljoen in vergelijking met EUR 310 miljoen in de eerste helft van 2014, als gevolg van verhoogde vereisten voor werkkapitaal en de investering in de sanering van Port Pirie en de groeiprojecten voor Metaalverwerking. Per 30 juni 2015 heeft Nyrstar de herfinanciering van zijn Stuctured Commodity Trade Finance Facility (SCTF) afgerond. Deze nieuwe faciliteit heeft een looptijd van 4 jaar en vervangt de vorige faciliteit van EUR 400 miljoen. Wisselkoers De inkomsten en kasstromen van Nyrstar ondervinden de invloed van bewegingen in de wisselkoers van diverse valuta, vooral de US dollar, de euro, de Australische dollar en de Zwitserse frank. De valuta in de verslaggeving van Nyrstar is de euro. Zink, lood en andere metalen worden wereldwijd hoofdzakelijk verhandeld in Amerikaanse dollar, terwijl de kosten van Nyrstar vooral in euro, Australische dollar en Zwitserse frank zijn. De euro is in de eerste helft van 2015 gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met een verwachte kwantitatieve versoepeling door de Europese Centrale Bank en verwachte stijgingen in de rentevoet van de Amerikaanse Federal Reserve in de tweede helft van De gemiddelde EUR/USD-wisselkoers in de eerste helft van 2015 was 18% zwakker dan in dezelfde periode in 2014 en zal naar verwachting van de meeste waarnemers in 2015 verder dalen. Een zwakke euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar is een positieve beweging voor de inkomsten van Nyrstar. Zink De zinkprijs stond in het begin van het jaar op USD per ton en daalde licht in het eerste kwartaal als gevolg van de zachte economische start van het jaar. Op relatieve basis gezien deed de zinkprijs het beter dan de rest van de basismetalen, waar prijzen in het eerste kwartaal van 2015 daalden. In het eerste kwartaal van 2015 daalden de zinkprijzen in januari en februari, om op 17 maart een dieptepunt van USD per ton te bereiken. Eind april en begin mei kende de zinkprijs een plotse stijging, om op 6 mei 2015 een hoogtepunt van USD per ton te bereiken. Later in mei begon een breedschalige verkoop van alle basismetalen die werd voortgezet in juni, waarbij het halfjaar eindigde met een prijs van 5

6 USD per ton. Tijdens de eerste helft van 2015 kende de zinkprijs een gemiddelde van USD per ton. Ondanks de onzekerheden van de internationale markten, onder meer veroorzaakt door de volatiliteit in de Chinese effectenmarkten en de aanhoudende financiële crisis in Griekenland, verwachten de meeste analisten, waaronder ook CRU en Wood Mackenzie, dat de kerncijfers voor zink op korte termijn gestaag zullen verbeteren, dankzij een voortgezet aanspreken van metaalvoorraden en dalende concentraatvoorraden tijdens 2015, waardoor naar verwachting de zinkprijzen in de tweede helft van 2015 en ook in 2016 aanzienlijk zullen stijgen. Veiligheid, gezondheid en milieu Ongevallen voorkomen is een kernwaarde van Nyrstar. Het bedrijf streeft ernaar zijn activiteiten op een veilige manier uit te voeren en op proactieve manier de risico's, ook die voor mens en milieu, te beheren. Wij bij Nyrstar werken samen om een werkplek te scheppen waar alle risico's doeltreffend vastgesteld en beheerd zijn en waar iedereen op het einde van elke werkdag veilig en gezond naar huis kan gaan. Tragisch raakte op 16 juni 2015 een El Mochito-aannemer dodelijk verwond in een ongeval met ondergronds rijdend materieel dat hij aan het bedienen was. Een multidisciplinair team heeft een volledig onderzoeksproces op basis van de Incident Cause Analysis Method (ICAM) afgerond. Het Employee Assistance Program (EAP) van Nyrstar werd opgericht om de collega's en de familieleden van de overledene op te vangen. Het RIR-cijfer (registreerbare incidenten) en het DART-cijfer (verloren werkdagen of dagen met aangepast werk) van de groep zijn aanzienlijk verbeterd als gevolg van een meer volwassen veiligheidscultuur en meer volwassen veiligheidssystemen in beide segmenten. In de eerste helft van 2015 daalde het DART (verloren werkdagen of dagen met aangepast werk) (6,4) met 30% ten opzichte van 2014 en het RIR (registreerbare incidenten) daalde 15% ten opzichte van In Contonga werd een aanvraag tot wijziging van de vergunning voor afvalwater geweigerd door de National Water Authority (ANA) en daarom voldoet de vestiging nog steeds niet aan het toegestane maximale debiet van het afvalwater. Het sanctieproces dat in 2014 door ANA is opgestart in verband met deze kwestie is nog steeds lopend en als de schending aanhoudt, kan dit wettelijke gevolgen hebben. Er werden geen milieu-incidenten met belangrijke gevolgen voor het bedrijf of langdurige effecten op het milieu geregistreerd tijdens deze periode. 6

7 OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING In miljoenen EUR Eerste jaarhelft Eerste jaarhelft tenzij anders aangegeven Verschil in % Verwerkingskosten % Bijdrage bonusmetaal % Premies % Bijproducten % Andere (45) (46) 2% Brutowinst % Personeelskosten (110) (102) 8% Energiekosten (118) (117) 1% Andere lasten/baten (99) (88) 13% Directe bedrijfskosten (327) (307) 7% Niet-bedrijfskosten en andere kosten (10) (15) (33%) EBITDA % Onderhoud % Groei % Sanering van Port Pirie % Investeringsuitgaven Metaalverwerking % Directe bedrijfskosten/ton (EUR) % Het segment Metaalverwerking behaalde in de eerste helft van 2015 een onderliggende EBITDA van EUR 183 miljoen, voornamelijk een gevolg van de gunstige EUR/USD-wisselkoers, een hogere productie van zinkmarktmetaal, een hogere zinkprijs en hogere benchmark verwerkingslonen voor zink. De onderliggende brutowinst bedroeg in de eerste helft van 2015 EUR 520 miljoen, een stijging van 21%, vooral als gevolg van het positieve effect van een EUR/USD-wisselkoers op de opbrengsten. De benchmark verwerkingslonen voor zink zijn met 10% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2014, en de hogere productiesnelheid zorgde voor een hoger volume van verbruikte concentraten in vergelijking met de eerste helft van De totale bijdrage van premies aan de brutowinst is gestegen met 15% ten opzichte van de eerste helft van 2014 en was vooral een gevolg van de gunstige wisselkoerseffecten en hogere volumes, die de lagere behaalde premiebedragen compenseerden. De benchmark premies staan sinds het begin van het jaar onder druk, als gevolg van een tragere vraag in China en hogere zinkprijzen in euro, wat een invloed heeft op de Europese verkoop van specialiteitsproducten. De bijdrage van bijproducten aan de brutowinst ondervond een positieve invloed van de wisselkoers, tenietgedaan door de lagere prijzen van edelmetaal in vergelijking met de eerste helft van De vertraging van de leveringen van indiumhoudende concentraat voor Auby gekoppeld aan lagere concentraat winningen en indiumprijzen hadden een negatieve invloed op de brutowinst van bijproducten. Directe bedrijfskosten per ton stegen met 6%, een gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar en Australische dollar tegenover de euro en een aantal energiekredieten die in de eerste helft van 2014 werden geboekt met betrekking tot De energiekredieten waren in de eerste helft van 2015 in lijn met de normale gang van zaken. De voortgang van kapitaalsuitgaven zijn in lijn met de richtlijnen. De voortgang van het Port Pirie-saneringsproject en van andere groeiprojecten is weerspiegeld in de hogere groei van de kapitaalniveaus in vergelijking met vorig jaar. 6 Directe bedrijfskosten/ton berekend op de directe bedrijfskosten van elk segment en de totale productie van zink- en loodmarktmetaal. 7

8 EUR Eerste jaarhelft Eerste jaarhelft Directe bedrijfskosten/ton Verschil in % Auby (2%) Balen % Budel (9%) Clarksville % Hobart % Port Pirie % Directe bedrijfskosten/ton % Eerste jaarhelft Eerste jaarhelft Verschil in % Zinkmetaal (duizend ton) Auby % Balen/Overpelt (3%) Budel % Clarksville % Hobart % Port Pirie - 13 (100%) Totaal % Loodmetaal (duizend ton) Port Pirie (9%) Andere producten Koperkathode (in duizend ton) Zilver (in miljoen troy ounce) 6,7 7,2 (7%) Gold (in duizend troy ounce) 26,7 20,2 35% Indiummetaal (in duizend ton) (17%) Zwavelzuur (in duizend ton) % Het segment Metaalverwerking produceerde in de eerste helft van 2015 ongeveer 560 duizend ton zinkmetaal, een stijging van 1% ten opzichte van de eerste helft van 2014 en een recordcijfer wat betreft halfjaarlijkse kathodeproductie van een zinkfabriek. Op jaarbasis ligt de productie van de eerste helft van 2015 aan de bovengrens van de externe richtlijn voor het volledige jaar De stijging ten opzichte van de eerste helft van 2014 was vooral een gevolg van een groter aantal geplande stilstanden voor onderhoud in vergelijking met de eerste helft van 2015 en operationele verbeteringen op het vlak van beschikbaarheid en gebruik van de rooster-, logings- en celhuisprocessen. Deze verbeteringen compenseerden operationele problemen die optraden in de Balen-smelter in de eerste helft van Andere geplande stilstanden voor onderhoud in Budel en Hobart werden zoals gepland uitgevoerd in de eerste helft van De geplande stilstand van 7 weken voor onderhoud aan roostoven F4 in de smelter van Balen die oorspronkelijk gepland was voor het derde kwartaal van 2015, is uitgesteld tot de eerste helft van De productie van indium heeft een negatieve invloed gekend in vergelijking met de eerste helft van 2014 als gevolg van technische problemen die terugwinning van metaal voor het afgewerkte product bemoeilijkten. Zoals eerder gemeld lag, wegens een stilstand van de hoogovens als gevolg van een onderbreking in de gastoevoer in de regio van Port Pirie die bijna de hele maand april duurde, de productie van loodmarktmetaal in Port Pirie 9% lager dan in de eerste helft van De goudproductie is gestegen met 35% ten opzichte van de eerste helft van 2014, als gevolg van een hogere goudaanvoer en een andere mengeling van verbruikte reststoffen. De zilverproductie was lager dan in de eerste helft van 2014, vooral een gevolg van een andere invoermengeling met enigszins minder zilver. De productie van koperkathode was relatief stabiel. 7 Per ton loodmetaal en zink in nevel 8

9 De veiligheidsstatistieken voor Metaalverwerking bereikten in de eerste helft van 2015 een recorddiepte, waarbij het RIRcijfer (registreerbare incidenten) en het DART-cijfer (verloren werkdagen of dagen met aangepast) zijn gedaald met respectievelijk 39% en 43% ten opzichte van dezelfde periode in De helft van de activiteiten in Metaalverwerking verliepen in de eerste helft van 2015 zonder kwetsuren met werktijdverlies. 9

10 OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW In miljoenen EUR Eerste jaarhelft Eerste jaarhelft tenzij anders aangegeven Verschil in % Verwerkingskosten (43) (39) 10% Bijdrage te betalen metaal % Bijproducten (47%) Andere (14) (12) 17% Brutowinst (5%) Personeelskosten (77) (69) 12% Energiekosten (24) (25) (4%) Andere lasten (93) (78) 19% Directe bedrijfskosten (193) (171) 13% Niet-bedrijfskosten en andere kosten 2 (11) (118%) EBITDA 6 26 (77%) Investeringsuitgaven onderhoud (15%) Investeringsuitgaven exploratie en ontwikkeling % Investeringsuitgaven groei % Investeringsuitgaven Mijnbouw % Directe bedrijfskosten/ton (USD) % De EBITDA van Mijnbouw was EUR 6 miljoen, een gevolg van de schorsing van de activiteiten in Campo Morado en Myra Falls. De brutowinst voor het segment Mijnbouw bedroeg in de eerste helft van 2015 EUR 197 miljoen, een daling van EUR 11 miljoen (5%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toe te schrijven aan de lagere prijzen van bijproducten en de schorsing van de activiteiten in Campo Morado en Myra Falls, een daling die gedeeltelijk werd goedgemaakt door het positieve effect van een zwakkere EUR/USD-wisselkoers op de inkomsten. De directe bedrijfskosten van het segment Mijnbouw zijn, wanneer uitgedrukt in Amerikaanse dollar, gedaald als gevolg van doelgerichte kostenbeheersmaatregelen en variabele kostenbesparingen in Campo Morado bij de schorsing van de activiteiten aldaar. Deze kostenbesparingen werden echter tenietgedaan door de zwakkere EUR/USD-wisselkoers, die in de segmenten leidde tot hogere bedrijfskosten in euro. Op het einde van de eerste helft van 2015 voerde Nyrstar aanzienlijke personeelsreducties door in Myra Falls en Campo Morado, die in H naar verwachting zullen leiden tot verdere verminderingen in de bedrijfskosten. De positieve beweging van niet-bedrijfskosten en andere kosten van EUR 2 miljoen voor deze periode vertegenwoordigt de kapitalisatie van kosten als gevolg van geproduceerde maar niet verkochte concentraatgoederen in de eerste helft van 2015, in vergelijking met kosten van EUR 11 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van de afschrijving van kosten die te wijten zijn aan de concentraatgoederen die tijdens de eerste helft van 2014 werden verkocht maar die in de periode voordien waren geproduceerd. De investeringsuitgaven in het segment Mijnbouw bedroegen EUR 50 miljoen, algemeen genomen in lijn met de eerste helft van 2014 wanneer in euro uitgedrukt, maar 11% lager wanneer in Amerikaanse dollar uitgedrukt, als gevolg van het uitstellen van niet-essentiële onderhoudskapitaalprojecten in de?? Campo Morado-vestiging. Er bestond een verhoogde focus en hogere investering in de activiteiten Exploratie en Ontwikkeling voor het segment (stijging van 29%). De groeiinvesteringsuitgaven waren voor de reeds toegezegde fabrieksaanpassingen in Campo Morado in het eerste kwartaal en andere vestigingsprojecten in verband met verbetering van het energierendement en van de exploratie. 8 Directe bedrijfskosten/ton Mijnbouw berekend op de directe bedrijfskosten van elk segment en de totale productie van gemalen erts. 10

11 Directe bedrijfskosten USD/ton gewalst erts Eerste helft 2015 Eerste helft 2014 Verschil in % Campo Morado n.v.t Contonga % El Mochito (12%) El Toqui % Langlois (17%) Myra Falls n.v.t Tennessee Mines (2%) Gemiddelde directe bedrijfskosten/ton gewalst erts % De gemiddelde directe bedrijfskosten in USD per ton gewalst erts is gestegen met 3%, voornamelijk een gevolg van de opschorten van de activiteiten in Campo Morado en Myra Falls. De kosten per eenheid in Contonga en El Toqui zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van het gebruik van extra mijnbouwaannemers om de moeilijke bodemcondities aan te pakken. De mijnen El Mochito en Tennessee bereikten hogere volumes gewalst erts en verbeterden hun kostenbeheer. In de mijn van Langlois zorgden een doelgericht kostenbeheer en innovatieve mijnplanning voor een reductie van 17% in de bedrijfskosten van de bedrijfseenheid. In duizend ton Eerste jaarhelft Eerste jaarhelft tenzij anders aangegeven Verschil in % Totale hoeveelheid gewalst erts (12%) Zink in concentraat Campo Morado 0 12 (100%) Contonga 6 7 (14%) El Mochito (8%) El Toqui % Langlois (5%) Myra Falls 9 15 (40%) East Tennessee % Middle Tennessee % Totaal (9%) Andere metalen Lood in concentraat % Koper in concentraat (48%) Zilver (duizend troy ounce) (38%) Goud (duizend troy ounce) ,2 (74%) In de eerste helft van 2015 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 127 duizend ton zink in concentraat, een daling van 9% ten opzichte van de eerste helft van 2014, een gevolg van de schorsing van de activiteiten in Campo Morado in het begin van het jaar en de sluiting van Myra Falls in mei In de eerste helft van 2015 was er geen productie in de mijn van Campo Morado, omdat de activiteiten waren opgeschort als gevolg van aanhoudende veiligheidsproblemen in de regio. Deze werden oorspronkelijk veroorzaakt door een onwettelijke versperring van de mijningang door niet-vakbondsgebonden activisten, en in de loop van het eerste kwartaal werden aannemers en vakbondsgebonden mijnwerkers onderworpen aan systematische intimidatie. Er werd een klein volume verticale ontwikkeling in Alimak uitgevoerd en er werden lopende werken uitgevoerd op het blokmodel, metallurgische testen en het mijnplan. 11

12 De productie in Myra Falls ondervond in de eerste helft van 2015 de impact van problemen in de toevoer van hydroelektrische stroom door een turbinestoring en van de beslissing in het tweede kwartaal van 2015 om de activiteiten vanaf mei 2015 op te schorten en zich te concentreren op infrastructurele en operationele betrouwbaarheid, om te zorgen voor een toekomstige heropening met aanzienlijk betere mijn- en fabrieksomstandigheden. De gemiddelde kwaliteit van de gebruikte zink in de eerste helft van 2015 is gestegen met 11% ten opzichte van de eerste helft van 2015, als gevolg van het benutten van een andere ertszone in het mijnplan, met aanzienlijk lagere hoeveelheden lood en edelmetaal. De zinkwinning was in lijn met dezelfde periode vorig jaar; de winning van lood, koper en goud ondervond echter de negatieve invloed van de lagere gemiddelde kwaliteit van deze metalen. De productie van alle metalen is aanzienlijk gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014, vooral als gevolg van de stroomonderbrekingen, opgeschorte mijnbouw- en bewerkingsactiviteiten en lagere gemiddelde kwaliteit en winning van alle metalen behalve voor zink. Ondanks de verwerking van een groot volume ertsen, daalde de productie van zink en zilver in El Mochito tijdens de eerste helft van 2015 ten opzichte van dezelfde periode in Deze lagere productie was het gevolg van de lagere kwaliteit van het erts dat werd verwerkt uit het bovenste deel van de Port Royal-ertszone in het mijnplan. De mijnen van Tennessee meldden een stijging in de productie van zink in concentraat in de eerste helft van 2015 ten opzichte van de eerste helft van De verhoogde productie was een gevolg van de betere gemiddelde kwaliteit van het zink, een stijging van 5% in zowel Middle Tennessee als East Tennessee, dankzij het aanboren van winplaatsen van betere kwaliteit en een meer consistent werkschema dat in de fabriek van Middle Tennessee werd ingevoerd. Het volume van het gemalen erts in Contonga is in de eerste helft van 2015 gestegen met 11% ten opzichte van het vorige jaar, een gevolg van de hogere ertsproductie van winplaatsen, tunnels en een relatief groot deel opgeslagen ertsen uit de mijnen van Contongo en Pucarrajo. Ondanks de hogere ertsproductie daalde zink in concentraat 14%, een gevolg van een lagere gemiddelde kwaliteit van de zinkerts in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De lagere kwaliteit was het gevolg van het gebruik van opgeslagen ertsen van lagere kwaliteit tijdens deze helft van het jaar. Tragisch werd op 16 juni 2015 een El Mochito-aannemer dodelijk verwond ten gevolge van een ongeval met ondergronds rijdend materieel dat hij aan het bedienen was. Een multidisciplinair team heeft een grondig onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de autoriteiten van Honduras en het Employee Assistance Program (EAP) van Nyrstar werd opgestart om de werknemers van El Mochito en de familieleden van de overledene bij te staan. De veiligheidsstatistieken van het segment Mijnbouw bereikten in de eerste helft van 2015 in de regio Noord-Amerika het laagste cijfer ooit, met een DART van 9,5 en een RIR van 13,4, een daling van 50% ten opzichte van de resultaten van De veiligheidsstatistieken van het segment Mijnbouw in zijn geheel ondervonden de negatieve invloed van het sterfgeval in El Mochito; er was echter een verbetering in RIR en DART ten opzichte van vorig jaar, respectievelijk een daling van 15,1 naar 11,6 en van 10,4 naar 7,7 in

13 ANDERE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Benoeming van Chief Executive Officer Na een uitgebreide, internationale zoektocht heeft de raad van bestuur dhr. Bill Scotting aangewezen als de duidelijke keuze voor de functie van Chief Executive Officer die Nyrstar naar de volgende fase van zijn bestaan zal leiden. Bill Scotting heeft het aanbod van Nyrstar in april 2015 aanvaard en zal per 17 augustus 2015 de nieuwe Chief Executive Officer worden. Bill Scotting komt naar Nyrstar vanuit ArcelorMittal, waar hij de functie van Chief Executive Mining bekleedde. Dhr. Scotting ging in 2002 bij Mittal Steel aan de slag en had voordien de functies van Head of Strategy en Head of Performance Enhancement bekleed. De nieuwe CEO van Nyrstar heeft bijna 30 jaar ervaring in de metaal- en mijnbouwsector, met functies in bedrijfsstrategie, operationeel beheer, techniek en advies. Hij begon zijn carrière als metaalkundige bij BHP in Australië en heeft ook gewerkt bij McKinsey & Company en bij CRU International. Hij behaalde een Masters of Business Administration (met onderscheiding) aan de Warwick Business School in het Verenigd Koninkrijk en een Bachelor of Science in Metallurgie aan de University of Newcastle in Australië. Bijzondere boekhoudkundige waardevermindering van bepaalde activa van het segment Mijnbouw Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 29 april 2015 heeft het Bedrijf aangekondigd dat het een toetsing van de waardevermindering van al zijn mijnbouwactiva in de eerste helft van 2015 zal uitvoeren en de resultaten van deze toetsing niet later dan de resultaten van de eerste helft van 2015 zal melden. De toetsing werd uitgevoerd op basis van de meest recente macro-economische veronderstellingen en bijgewerkte levensplannen van alle mijnen van Nyrstar. De prognoses voor grondstofprijzen en wisselkoersen werden ontwikkeld op basis van extern beschikbare prognoses door diverse, uiteenlopende marktwaarnemers. Gezien de brede reeks van de voorspelde metaalprijzen en gezien de huidige onzekerheid rond de economische groei in sommige delen van de wereld, werden een brede reeks extern beschikbare prognoses gebruikt voor het bepalen van robuuste, samengestelde prijsreeksen waarbij een gelijkwaardige correctiefactor werd toegepast op elk van de individuele prognoses, om elk vooroordeel uit te schakelen. De toetsing van 30 juni 2015 gaf als resultaat een boekhoudkundige waardevermindering vóór belastingen van EUR 418 miljoen. Het belangrijkste component van de totale boekhoudkundige waardevermindering vóór belastingen was de volledige afschrijving van de boekwaarde van de Campo Morado-mijn van EUR 376 miljoen wegens de onzekerheid die rond het heropstarten van de mijn hangt als gevolg van de voortgezette onstabiele veiligheidssituatie in de Mexicaanse provincie Guerrero, in combinatie met de toepassing van de meest recente operationele en commerciële veronderstellingen in het Mineral Resourceblokmodel en het daaruit voortvloeiende levensplan van de mijn. Kleine dalingen in de boekwaarden werden genoteerd voor de mijnen El Toqui, Langlois en Myra Falls en voor het aandeel van Nyrstar in Ironbark Zink Limited, voornamelijk een gevolg van de toepassing van de meest recente commerciële veronderstellingen. Per 30 juni 2015 bedroegen de boekwaarden van de activa van het segment Metaalverwerking en van het segment Mijnbouw respectievelijk EUR miljoen en EUR 624 miljoen. De bijzondere waardevermindering die voor de activa van het segment Mijnbouw werden geboekt in de eerste helft van 2015 vertegenwoordigt een daling van ongeveer 40% in boekwaarde ten opzichte van de boekwaarde vóór de waardevermindering. De boekwaarde van de activa van het Mijnbouwsegment van Nyrstar hangt af van toekomstige rentabiliteit en de gegenereerde kasstroom van de mijnen van Nyrstar. De toekomstige kasstroom is direct gekoppeld aan de winstgevende extractie van minerale reserves en minerale rijkdommen. De schattingen van minerale reserves en minerale rijkdommen zijn gebaseerd op bepaalde operationele en commerciële veronderstellingen en op veronderstellingen over de grondstoffenprijzen en wisselkoersen. Negatieve veranderingen in deze veronderstellingen kunnen er in de toekomst toe leiden dat verdere waardeverminderingen nodig zijn. Omgekeerd is het ook zo dat, als deze veronderstellingen verbeteren, Nyrstar mogelijk de voordien geboekte waardeverminderingen van zijn activa van het Mijnbouwsegment hetzij gedeeltelijk hetzij volledig moet terugdraaien. Nyrstart leeft nog steeds alle financiële verbintenissen na van al zijn bestaande leningsovereenkomsten. 13

14 Herontwikkeling van Port Pirie In het tweede kwartaal van 2015 is aanzienlijke vergaande vooruitgang geboekt in de herontwikkeling van Port Pirie: in de bouw van de permanente voorzieningen is goede vooruitgang geboekt, alle belangrijkste leverancierscontracten zijn toegekend, en voor het eind van het tweede kwartaal van 2015 was ongeveer 90% van het technische werk van het project afgerond. De richtlijn voor investeringsuitgaven blijft ongewijzigd op EUR miljoen in Over het algemeen zijn de kapitaalkosten van AUD 514 miljoen ook binnen de richtlijn en de werken ter plekke blijven binnen budget en tijdsschema, met een geplande ingebruikstelling in Groeiprojecten voor Metaalverwerking In de eerste helft van 2015 bleef Nyrstar werken aan de bredere pijplijn van groeiprojecten in het segment Metaalverwerking. Er werd stevige vooruitgang geboekt in de projecten in Budel en Hobart, die zullen zorgen voor grotere residuvolumes bij het cadmium- en zinksmelten na de invoering van een meer complex feedbook als gevolg van de sluiting van de Century-mijn in Australië. De invoering van deze projecten verloopt volgens de verwachtingen van het management, met de ingebruikstelling voorzien voor de tweede helft van Dankzij de overeenkomst van Nyrstar met de overheid van Tasmanië over de belangrijkste voorwaarden voor een financierings- en steunpakket van AUD 29 miljoen (EUR 20 miljoen) kon het Bedrijf beginnen werken aan twee kleinere metaalprojecten in de Hobart-smelter, namelijk een upgrade van de interne materiaaltransportapparatuur en de toevoeging van een aanvullende loogfabriek zodat de smelter zinkoxide van Nyrstar Port Pirie kan verwerken en basismetalen (zink en lood) van mindere metalen (indium en germanium) kan scheiden, wat de operationele band van de vestiging met Nyrstar Port Pirie en met het bredere, internationale netwerk van Metaalverwerking versterkt. Het aanvullende loogproject in Auby,, zit nu in de haalbaarheidsfase. In Auby wordt ook verder gewerkt aan de uitbreiding van indiumraffinage, met een invoering gepland voor de tweede helft van Andere verruimende projecten verliepen tijdens het kwartaal volgens plan, waaronder: de verhoging van de silicabeperking in concentraten om een verhoogde indiumcapaciteit mogelijk te maken en het herstel van Auby (met een geplande inbedrijfsneming in H2 2015), en de uitbreiding van de cadmiumcapaciteit in Port Pirie zette de ontwikkelingsfase in, met de implantatie gepland voor het derde kwartaal van Zoals gemeld in het eerste kwartaal van 2015 heeft Nyrstar besloten de implementatietijdslijn voor de diverse groeiprojecten in het Metaalverwerkingssegment te verlengen met 9 tot 12 maanden. Daarom is de richtlijn voor de groeiinvesteringsuitgaven voor Metaalverwerking in 2015 teruggebracht van EUR miljoen naar EUR miljoen. Campo Morado De productie in Campo Morado is sinds 5 januari 2015 geschorst. Dit werd oorspronkelijk veroorzaakt door een onwettelijke versperring van de mijningang door niet-vakbondsgebonden activisten, en later werden aannemers en vakbondsgebonden mijnwerkers onderworpen aan systematische intimidatie. Nyrstar blijft nauw samenwerken met hooggeplaatste Mexicaanse overheidsmedewerkers alsook met de nationale en provinciale politie en gemeenschap en private veiligheidsadviseurs om een heropstartplan op te stellen waarin de mijn in veilige en beveiligde omstandigheden kan worden geëxploiteerd. Er is vooruitgang geboekt en er wordt nog steeds aan gewerkt. Gezien de onzekerheid wat betreft het heropstarten van de mijn wegens de aanhoudende onstabiele veiligheidssituatie in de Mexicaanse provincie Guerrero, zijn de meeste werknemers van Campo Morado in het tweede kwartaal van 2015 ontslagen, waarbij ongeveer 70 werknemers werden behouden voor administratie, beveiliging, mijnontwikkeling en onderhoud. 14

15 Tijdens deze sluitingsperiode blijft Nyrstar werken aan het blokmodel van Mineral Resources en het bijbehorende mijnplan, de metallurgische testen, de technische en ontwerpactiviteiten voor de geplande upgrade van de staalfabriek en de ecologische veiligheidsvoorzieningen. Myra Falls Zoals reeds in het begin van het tweede kwartaal van 2015 werd gemeld, heeft het management na een uitgebreide evaluatie van de activiteiten in Myra Falls besloten dat de meest gepaste maatregel is om de mijnbouw- en verwerkingsactiviteiten tijdelijk stop te zetten. Dankzij de tijdelijke sluiting kan de vestiging zich focussen op een optimalisering van de bedrijfsbereidheid voor een heropstarting, met aanzienlijk betere mijnbouw- en verwerkingscondities. De uitgebreide evaluatie van de bedrijfsactiviteiten heeft een aantal structurele tekortkomingen in de vestiging blootgelegd, waaronder gebreken in de infrastructuur, inefficiënte plannings-, operationele- en onderhoudspraktijken en onvoldoende mijnontwikkeling voor toekomstige mijnbouwgebieden. Al deze factoren leidden tot een aanzienlijke verslechtering van de financiële resultaten van de vestiging in de laatste 12 maanden. Er werden een aantal alternatieve operationele scenario's geëvalueerd om deze kwesties aan te pakken, rekening houdend met alle bijbehorende operationele en financiële risico's. De evaluatie identificeerde de tijdelijke sluiting als het meest doeltreffende en praktische scenario om alle gepaste medewerkers de kans te bieden zich te concentreren op het aanpakken van structurele tekortkomingen in de vestiging en om zich voor te bereiden op een herstart. Het management is bezig met het ontwikkelen van een reeks cruciale mijlpalen die tijdens de sluitingsperiode moeten worden bereikt. Dit zijn onder andere: de verwijdering van personeel dat tijdens de sluitingsperiode niet nodig is, wat op het eind van de eerste helft van 2015 gebeurd is; een organisatorische evaluatie van de managementstructuur, met bijbehorende personeelswijzigingen; de restauratie en verbetering van de elektrische infrastructuur van de vestiging; de uitvoering van een doelgericht mijnontwikkelingsplan in de westelijke zone van de mijn en het heroprichten van basiscompetenties op gebied van mijnplanning, optimale infrastructuuronderhoudspraktijken, technische expertise en personeel dat wordt ingezet om te helpen bij de overstap van de vestiging naar een efficiënte en winstgevende mijn. Het heropstarten van de activiteiten zal afhangen van het bereiken van de cruciale mijlpalen tijdens de sluitingsperiode zoals hierboven vermeld en zal naar verwachting niet in 2015 plaatsvinden. Op dit moment kunnen we geen definitieve datum voor het heropstarten van de activiteiten geven. Een gepast dienstverband met alle betrokken interne en externe belanghebbenden is begonnen en zal worden voortgezet tijdens de hele periode van de sluiting. Het management blijft erin vertrouwen dat, in samenwerking met alle belanghebbenden, de structurele tekortkomingen van de vestiging zullen worden opgelost en dat de productieactiviteiten zullen herbeginnen om de maximale waarde te halen uit de hoogwaardige ertsen van Myra Falls. Over het algemeen blijft de vestiging zich engageren voor een veilig en ecologisch verantwoord beheer. Coricancha In mei 2015 heeft Nyrstar een optieovereenkomst van twee jaar ondertekend voor de verkoop van het Coricanchamijncomplex - op 90 km ten oosten van Lima (Peru) - aan Great Panther Silver Limited, een Canadees mijnbouw- en exploratiebedrijf in edelmetalen dat in Latijns-Amerika actief is. Het Coricancha-mijnencomplex werd in oktober 2009 gekocht door Nyrstar en staat sinds augustus 2013 in onderhoud. Volgens de voorwaarden van de optieovereenkomst heeft Nyrstar een contante betaling van USD 1,5 miljoen ontvangen van Great Panther bij de ondertekening en een tweede optiebetaling van USD 1,5 miljoen is verschuldigd op de eerste verjaardag van de ondertekening, om de optie voor een tweede jaar te verlengen. Als Great Panther de optie op of voor de tweede verjaardag uitoefent, dan gaan de bedrijven een aandelenkoopovereenkomst aan waarbij Great Panther een contante betaling van USD 5 miljoen doet voor 100 procent van de aandelen van Nyrstar Coricancha S.A. (plus de tweede optiebetalingen als die nog niet betaald is). Er is een andere voorwaardelijke betaling van USD 4 miljoen verschuldigd aan Nyrstar onder bepaalde voorwaarden. In het kader van de optieovereenkomst zal Great Panther tijdens de optieperiode van twee jaar bepaalde exploratieactiviteiten uitvoeren ter waarde van USD 2 miljoen in het eerste jaar en USD 3 miljoen in het tweede jaar. 15

16 Richtlijn voor productie en investeringsuitgaven Nyrstar behoudt alle aspecten van de richtlijnen voor productie en investeringsuitgaven. GEVOELIGHEDEN De resultaten van Nyrstar blijven in de eerste helft van 2015 aanzienlijke impact ondervinden van de wijzigingen in metaalprijzen, wisselkoersen en verwerkingskosten. De gevoeligheid voor schommelingen in deze parameters wordt weergegeven in de onderstaande tabel, met de geschatte impact van een wijziging in elk van de parameters op de onderliggende EBITDA van Nyrstar in de eerste helft van 2015, gebaseerd op de reële resultaten en het productieprofiel van het half jaar dat eindigde op 30 juni Parameter Eerste helft 2015 Gemiddelde prijs/tarief Zes maanden die eindigden op 30 juni 2015 Variabel Geschatte jaarlijkse impact op onderliggende EBITDA miljoen EUR EUR:USD 1,116 -/+ 10% +140/ (115) Zinkprijs $2.134/t -/+ 10% (71)/+94 Zink TC $245/dmt -/+ 10% (37)/+37 EUR:AUD /+ 10% (29)/+24 Koperprijs $5.929/t -/+ 10% (5)/+5 Zilverprijs $16,55/oz -/+ 10% (6)/+6 Goudprijs $1.206/oz -/+ 10% (5)/+5 Loodprijs $1.873/t -/+ 10% (4)/+4 Lood TC $195/dmt -/+ 10% (4)/+4 EUR:CHF /+ 10% (3)/+3 De hierboven vermelde gevoeligheden werden berekend op basis van een modellering van de onderliggende bedrijfsresultaten van Nyrstar in de eerste helft van Elke parameter is gebaseerd op een gemiddelde waarde tijdens die periode en is apart aangepast om de impact op de EBITDA van het hele jaar te bepalen. De gevoeligheden zijn: Afhankelijk van de productievolumes en de economische situatie tijdens de referentieperiode. Geen weergave van gelijktijdige schommelingen in meer dan één parameter; het optellen ervan leidt mogelijk tot een niet-nauwkeurige schatting van de financiële resultaten. Uitgedrukt in lineaire waarden binnen een relevant bereik. Buiten het voor elke variabele vermelde bereik kan de impact van de wijzigingen aanzienlijk anders zijn dan de beschreven resultaten. Deze gevoeligheden mogen niet worden toegepast op de resultaten van Nyrstar voor de vorige periode en zijn mogelijk niet representatief voor de gevoeligheid van de EBITDA in de toekomst. 16

17 TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: het bedrijfsresultaat van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de prospecten of kansen evenals die van de markten waarin het actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt dat toekomstgerichte verklaringen geen garantie vormen voor prestaties in de toekomst en dat de feitelijke operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit evenals de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van zijn bestuurders, leidinggevenden en werknemers doen uitdrukkelijk afstand van elke verplichting of verbintenis om wijzigingen of herzieningen aan te brengen in de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht of om veranderingen door te voeren in de verwachtingen van Nyrstar of in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte uitspraken gebaseerd zijn, behalve zoals vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving. Over Nyrstar Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen, met marktleidende posities voor zink en lood, en groeiposities voor andere basis- en edelmetalen: essentiële hulpbronnen die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld ondersteunen. Nyrstar heeft mijn-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent, China en Australië, en stelt meer dan mensen tewerk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat genoteerd op Euronext Brussel onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: Neem voor meer informatie contact op met: Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: M: Greg Morsbach Group Manager Corporate Communications T: M:

18 BIJLAGE MIJNBOUWPRODUCTIE PERIODE Eerste jaarhelft 2015 Productie KPI per vestiging Gewalst erts (in duizend ton) Zink (%) Gemiddelde kwaliteit Winning Concentraat Metaal in concentraat Koper Goud Zilver (%) (g/t) (g/t) Lood (%) Zink (%) Lood (%) Campo Morado 17 3,99% 1,06% 0,67% 1,27 122,22 72,9% - 61,3% 19,5% 30,9% 1-0,5 0,5-0,1 0,1 21 Contonga 210 3,41% 0,28% 1,05% - 35,85 87,4% 53,9% 74,0% - 85,1% 14 0,6 6,6 6,3 0,3 1,6-206 Coricancha El Mochito 381 3,64% 2,08% ,07 85,4% 77,3% ,8% 23 9,5-11,8 6, El Toqui 282 7,61% 1,03% 0,20% 0,40 19,65 94,7% 59,5% - 68,8% 83,1% 41 2,7-20,3 1,7-2,5 148 Langlois 259 7,70% - 0,47% 0,15 45,76 94,1% - 70,1% 67,6% 81,3% 35-3,4 18,8-0,9 0,8 310 Myra Falls 145 6,91% 0,47% 0,69% 1,24 51,94 89,7% 23,5% 63,1% 69,5% 85,9% 17 0,5 2,7 9,0 0,2 0,6 4,0 209 East Tennessee ,68% ,7% , Middle Tennessee 841 3,28% ,7% , Tennessee Mines ,50% ,1% , Totaal Mijnbouw ,38% 1,21% 0,56% 0,50 45,26 91,9% 59,9% 69,5% 67,3% 83,5% ,3 13,2 126,7 8,3 3,2 7, Koper (%) Goud (%) Zilver (%) Zink (kt) Lood (kt) Koper (kt) Zink (kt) Lood (kt) Koper (kt) Goud (k toz) Zilver (m toz) Eerste jaarhelft 2014 Campo Morado 354 4,70% 0,96% 0,96% 1,22 114,87 74,4% - 67,8% 24,3% 36,6% 26-16,6 12,4-2,3 3,4 478 Contonga 189 4,05% 0,15% 1,10% - 32,64 88,3% 40,6% 73,6% - 83,6% 14 0,2 5,8 6,8 0,1 1,5-166 Coricancha 2 8,16% 1,99% 1,46% 21,45 146,73 61,3% 24,99% 20,1% 40,4% 57,1% , ,5 5 El Mochito 355 4,09% 2,12% ,35 86,1% 80,2% ,2% 26 9,4-12,5 6, El Toqui 299 6,47% 0,59% 0,18% 1,55 19,98 91,4% 58,5% - 81,5% 84,0% 36 1,9-17,7 1,0-12,1 161 Langlois 263 7,94% - 0,49% 0,16 41,71 93,5% - 75,0% 75,6% 76,5% 38-4,1 19,5-1,0 1,0 270 Myra Falls 263 6,20% 0,67% 0,72% 1,96 92,62 89,4% 37,0% 74,0% 73,3% 84,9% 28 2,2 6,5 14,6 0,7 1,4 12,2 664 East Tennessee 1,040 3,52% ,4% , Middle Tennessee 789 3,12% ,8% , Tennessee Mines ,35% ,9% , Totaal Mijnbouw ,41% 1,34% 0,86% 1,26 66,84 89,3% 57,3% 72,2% 61,2% 74,1% ,8 32,9 139,8 7,9 6,2 29,2 2,502 Verschil in % Campo Morado (95)% (15)% 10% (30)% 4% 6% (2)% - (10)% (20)% (16)% (96)% - (97)% (100)% - (96)% (97)% (96)% Contonga 11% (16)% 87% (5)% - 10% (1)% 33% 1% - 2% - 200% 14% (14)% 200% 7% - 24% Coricancha El Mochito 7% (11)% (2)% - - (16)% (1)% (4)% - - (3)% (12)% 1% - (8)% 2% - - (13)% El Toqui (6)% 18% 75% 11% (74)% (2)% 4% 2% - (16)% (1)% 14% 42% - 11% 70% - (79)% (8)% Langlois (2)% (3)% - (4)% (6)% 10% 1% - (7)% (11)% 6% (8)% - (17)% (5)% - (10)% (20)% 15% Myra Falls (45)% 11% (30)% (4)% (37)% (44)% 0% (36)% (15)% (5)% 1% (39)% (77)% (58)% (40)% (71)% (57)% (67)% (69)% East Tennessee (3)% 5% (2)% % Middle Tennessee 7% 5% % % % Tennessee Mines 1% 4% % % - - 7% Totaal Mijnbouw (12)% (1)% 10% (6)% (60)% (32)% 3% 36% (4)% 10% 13% (12)% (4)% (60)% (9)% 5% (48)% (74)% (38)% 18

Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015

Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015 Officiële informatie Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015 29 april 2015 HOOFDPUNTEN Nyrstar begint de vruchten te plukken van de aanzienlijk sterkere US Dollar terwijl

Nadere informatie

Tweede tussentijdse verklaring van het management 2012

Tweede tussentijdse verklaring van het management 2012 Officiële informatie Tweede tussentijdse verklaring van het management 2012 24 oktober 2012 HOOFDPUNTEN Recordkwartaalproductie zink in concentraat en richtlijn productie volledig jaar voor alle metalen

Nadere informatie

Jaarresultaten van 2015

Jaarresultaten van 2015 Gereglementeerde informatie Jaarresultaten van 2015 4 februari 2016 HOOFDPUNTEN: - De onderliggende EBITDA van de groep bedroeg in 2015 EUR 256 miljoen (EUR 19 miljoen meer dan in 2014),1 ondersteund door

Nadere informatie

2015 Tweede Interim verslag van het Management en Commentaar van de CEO

2015 Tweede Interim verslag van het Management en Commentaar van de CEO Gereguleerde informatie 2015 Tweede Interim verslag van het Management en Commentaar van de CEO 22 oktober 2015 Nyrstar NV ( Nyrstar of de Vennootschap ) maakt heden de resultaten over het derde kwartaal

Nadere informatie

Nyrstar maakt de halfjaarlijkse resultaten voor 2012 bekend

Nyrstar maakt de halfjaarlijkse resultaten voor 2012 bekend Officiële informatie Nyrstar maakt de halfjaarlijkse resultaten voor 2012 bekend vrijdag 27 juli 2012 HOOFDPUNTEN Stevige operationele prestatie met behoud van mijnbouw en smeltproductie richtlijn voor

Nadere informatie

Eerste tussentijdse verklaring van het management 2013

Eerste tussentijdse verklaring van het management 2013 Officiële informatie Eerste tussentijdse verklaring van het management 2013 24 april 2013 HOOFDPUNTEN Productie zink in concentraat beïnvloed door tijdelijke opschorting mijnactiviteiten in Campo Morado;

Nadere informatie

Eerste tussentijdse verklaring van het management 2012

Eerste tussentijdse verklaring van het management 2012 Officiële informatie Eerste tussentijdse verklaring van het management 2012 25 april 2012 HOOFDPUNTEN Productie zink in concentraat in lijn met verwachtingen management en marktrichtlijn volledig jaar

Nadere informatie

Nyrstar maakt zijn jaarresultaten over 2014 bekend

Nyrstar maakt zijn jaarresultaten over 2014 bekend Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt zijn jaarresultaten over 2014 bekend 5 februari 2015 HOOFDPUNTEN Onderliggende EBITDA van de Groep van EUR 280 miljoen (inclusief een verhoging van EUR 43 miljoen

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2016

Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2016 Gereglementeerde informatie Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2016 27 april 2016 HOOFDPUNTEN: - Belangrijke strategische initiatieven vorderen goed: balans is versterkt, verkoop

Nadere informatie

Halfjaarlijkse resultaten 2014

Halfjaarlijkse resultaten 2014 Gereglementeerde informatie 24 juli 2014 Halfjaarlijkse resultaten 2014 Nyrstar NV ( Nyrstar ) maakt vandaag de resultaten bekend voor de eerste zes maanden van 2014. Het management zal de resultaten bespreken

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Tweede tussentijdse managementverklaring van 2016

Tweede tussentijdse managementverklaring van 2016 Gereglementeerde informatie - Interne informatie Tweede tussentijdse managementverkla van 2016 2 november 2016 om 07u00 CET HOOFDPUNTEN: Verdere vooruitgang in het derde kwartaal 2016 op het vlak van de

Nadere informatie

Flashinfo 29/10/2012

Flashinfo 29/10/2012 Flashinfo 29/10/2012 Flashinfo 20121029.doc 1/5 SOLVAY (91,68 EUR) Solvay boekte beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal van 2012. Vooral de bedrijfscashflow (EBITDA) was opvallend sterk

Nadere informatie

Nyrstar kondigt eerste halfjaarresultaten aan

Nyrstar kondigt eerste halfjaarresultaten aan Gereglementeerde informatie Nyrstar kondigt eerste halfjaarresultaten aan 8 augustus 2016 om 07u00 CET HOOFDPUNTEN: - Belangrijke strategische initiatieven om de business om te keren verloopt spoedig:

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, zei: 2010 was een jaar vol prestaties voor Nyrstar.

Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, zei: 2010 was een jaar vol prestaties voor Nyrstar. Nieuwsbericht Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt volledige jaarresultaten voor 2010 bekend 24 februari 2011 HOOGTEPUNTEN Sterke financiële prestatie Onderliggende EBITDA van 207 miljoen meer dan

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Tweede tussentijdse verklaring van het management 2009

Tweede tussentijdse verklaring van het management 2009 Nieuwsbericht Gereglementeerde informatie Tweede tussentijdse verklaring van het management Balen, België (28 oktober ) HOOFDPUNTEN Actief de aangekondigde strategie voortzetten Aangekondigde overeenkomsten

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Nyrstar maakt jaarresultaten 2013 bekend

Nyrstar maakt jaarresultaten 2013 bekend Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt jaarresultaten 2013 bekend Structurele vooruitgang ondanks operationele uitdagingen in mijnbouwsegment 6 februari 2014 HOOFDPUNTEN Onderliggende EBITDA van EUR

Nadere informatie

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST VERANDERING VOOR DE TOEKOMST Jaarverslag 2013 Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw Onze activiteiten staan in het teken van de uitdagingen van de toekomst. ROLAND JUNCK, CEO en metalen,

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Wij gaan nu eerder voor waarde dan voor volume

Wij gaan nu eerder voor waarde dan voor volume Wij gaan nu eerder voor waarde dan voor volume Interview Ceo Roland Junck: Nyrstar wordt nog niet gewaardeerd als een mijnbouwbedrijf Victor Dubois Journalist vfb NNyrstar positioneert zich meer en meer

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Over Nyrstar 01. Markante Cijfers van 2014 02. Verklaring Voorzitter & CEO 04. De Raad van Bestuur van Nyrstar 06

Jaarverslag 2014. Over Nyrstar 01. Markante Cijfers van 2014 02. Verklaring Voorzitter & CEO 04. De Raad van Bestuur van Nyrstar 06 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Over Nyrstar 01 Markante Cijfers van 2014 02 Verklaring Voorzitter & CEO 04 De Raad van Bestuur van Nyrstar 06 Het Managementcomité van Nyrstar ( NMC ) 07 Strategie 08

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

THINK ZINC. Halfjaarlijks Verslag 2008

THINK ZINC. Halfjaarlijks Verslag 2008 THINK ZINC Halfjaarlijks Verslag 2008 BELANGRIJKE TOELICHTING IN VERBAND MET DE PRESENTATIE VAN FINANCIËLE INFORMATIE Onder IFRS 3 (Bedrijfscombinaties), werd de oprichting van Nyrstar beschouwd als een

Nadere informatie

Een jaar vol prestaties

Een jaar vol prestaties JAARVERSLAG 2010 Een jaar vol prestaties Nyrstar Jaarverslag 2010 2 KERNCIJFERS KERNCIJFERS In miljoenen euro Behalve indien anders aangegeven Jaar afgesloten op 31 december 2010 2009 2008 Mijnbouwproductie

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Inleiding tot Nyrstar

Inleiding tot Nyrstar Inleiding tot Nyrstar > Overzicht Recente resultaten 2 oktober 21 VFB Dag van de Tips, Antwerpen Belangrijke mededeling Deze presentatie werd opgesteld door Nyrstar NV (de Vennootschap ). Ze vormt geen

Nadere informatie

Nyrstar maakt de volledige jaarresultaten voor 2012 bekend

Nyrstar maakt de volledige jaarresultaten voor 2012 bekend Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt de volledige jaarresultaten voor 2012 bekend 7 februari 2013 HOOFDPUNTEN De bijdrage van het mijnbouwsegment blijft toenemen in lijn met de strategie; de onderliggende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Nyrstar maakt halfjaarlijkse resultaten van 2010 bekend

Nyrstar maakt halfjaarlijkse resultaten van 2010 bekend Persbericht Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt halfjaarlijkse resultaten van 2010 bekend 29 juli 2010 HOOFDPUNTEN NYRSTAR NV ZINKSTRAAT 1 B-2490 BALEN BELGIUM info@nyrstar.com www.nyrstar.com Sterke

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Tweede tussentijdse managementverklaring 2014

Tweede tussentijdse managementverklaring 2014 Gereglementeerde informatie Tweede tussentijdse managementverklaring 2014 23 oktober 2014 Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") kondigde vandaag sterke operationele prestaties aan in haar tweede

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Strategy into Action 2012 Jaarverslag

Strategy into Action 2012 Jaarverslag Strategy into Action 2012 Jaarverslag Kerncijfers (EUR miljoen behalve indien anders aangegeven) MIJNBOUW PRODUCTIE 2012 2011 2010 Zink in concentraat ( 000 ton) 312 207 84 Goud ( 000 troy oz) 94,6 49,9

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

A focused vision for a confident future.

A focused vision for a confident future. A focused vision for a confident future. Jaarverslag 2009 De wereld verandert, wij ook. Nyrstar is een vooraanstaande wereldwijde multimetalenonderneming die aanzienlijke hoeveelheden essentiële grondstoffen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Nyrstar gaat door met Herontwikkeling Port Pirie

Nyrstar gaat door met Herontwikkeling Port Pirie Gereglementeerde informatie Nyrstar gaat door met Herontwikkeling Port Pirie Financierings- en steunpakket met overheid afgerond Na de bekendmaking op 30 april 2014 kondigt Nyrstar ('Nyrstar' of 'de Vennootschap")

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Persbericht 20 april 2012 Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Uitgiftevolume gestegen met 10,4%*, in lijn met de jaarlijkse groeidoelstelling van de Groep tussen 6% en

Nadere informatie

{loadposition Plus500-grafiek-zilver} BEKIJK HIER DE TECHNISCHE ANALYSE VAN ZILVER. Prijs van Zilver

{loadposition Plus500-grafiek-zilver} BEKIJK HIER DE TECHNISCHE ANALYSE VAN ZILVER. Prijs van Zilver {loadposition Plus500-grafiek-zilver} BEKIJK HIER DE TECHNISCHE ANALYSE VAN ZILVER Prijs van Zilver Zilver is een edelmetaal wat zich mag verheugen in een toenemende populariteit onder beleggers. Als beleggingsobject

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 12 november 2015 Sectorcommentaar Metaal en mijnbouw Door Marina Hagoort, beleggingsanalist van het ING Investment Office In dit rapport vindt u onze vooruitzichten

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Nyrstar. Ongecontroleerde Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Overzichten

Nyrstar. Ongecontroleerde Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Overzichten Nyrstar Ongecontroleerde Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Overzichten 30 juni 2016 TUSSENTIJDSE VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING zes maanden zes maanden tot tot Miljoen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Tessenderlo Group HY14 resultaten

Tessenderlo Group HY14 resultaten Gereglementeerde informatie 1 Brussel, 27 augustus 2014 Persbericht Tessenderlo Group HY14 resultaten De resultaten van 2Q14 bevestigen de 1Q14 resultaten, dankzij de winstgevendheid van het Agro segment

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016 , Leuven, 2015/2016 In het eerste halfjaar van boekjaar 2015/2016 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,5 miljoen euro, 1,9% beter dan over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

HALFJAARLIJKSE RESULTATEN VAN DE SIPEF GROEP 30 JUNI 2007

HALFJAARLIJKSE RESULTATEN VAN DE SIPEF GROEP 30 JUNI 2007 PERSMEDEDELING HALFJAARLIJKSE RESULTATEN VAN DE SIPEF GROEP 30 JUNI 2007 Presentatievaluta voor de Groep wordt US dollar. Eigen palmolieproductie stijgt. Bedrijfsresultaten, voor IAS 41, verdubbelen tot

Nadere informatie