Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2016"

Transcriptie

1 Gereglementeerde informatie Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal april 2016 HOOFDPUNTEN: - Belangrijke strategische initiatieven vorderen goed: balans is versterkt, verkoop van de mijnen is aan de gang, aanzienlijke daling van cashverbruik in Mijnbouwsegment, en kostenbesparingen voor op schema. - Onderliggende EBITDA van de Groep bedraagt EUR 37 miljoen voor het eerste kwartaal 2016, een daling met EUR 31 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2015, hoofdzakelijk als gevolg van een daling met 19% van de gemiddelde zinkprijs (USD 2.080/t naar USD 1.679/t), die gedeeltelijk werd gecompenseerd door wisselkoersschommelingen en kostenverminderingen o o EBITDA Metaalverwerking daalde jaar-op-jaar met EUR 24 miljoen tot EUR 51 miljoen als gevolg van lagere grondstoffenprijzen en een daling van de productie van zinkmetaal (daling met 8%) te wijten aan geplande onderbrekingen voor onderhoud, gedeeltelijk gecompenseerd door kostenverminderingen EBITDA Mijnbouw daalde jaar-op-jaar met EUR 11 miljoen tot min EUR 7 miljoen als gevolg van lagere grondstoffenprijzen die grotendeels werden gecompenseerd door de opschorting en het onderhoud van respectievelijk de mijn te Myra Falls en de mijnen te Middle Tennessee - Nettoschuld (zonder overige langlopende financiële schulden) van EUR 639 miljoen einde eerste kwartaal 2016, een daling met EUR 122 miljoen tegenover 31 december 2015 ingevolge de voltooiing in februari 2016 van het aanbod met voorkeurrechten ten belope van EUR 274 miljoen die gedeeltelijk geneutraliseerd werd door seizoensgebonden grotere voorraden en een vermindering van de vooruitbetalingsfinanciering voor afgewerkte producten - Aanzienlijke liquiditeit met cashmiddelen die einde eerste kwartaal 2016 EUR 240 miljoen bedroegen en met EUR 450 miljoen toegezegde kredietlijnen niet opgenomen - Ondanks aanzienlijke veiligheidsverbeteringen op niveau van de Groep, gebeurden er helaas in het eerste kwartaal 2016 drie dodelijke ongevallen in het Mijnbouwsegment - Verkoop mijnen verloopt volgens schema en het management blijft streven naar bindende verkoopovereenkomsten tegen einde eerste halfjaar Port Pirie Herontwikkeling blijft op schema en volgens budget met een opname per einde eerste kwartaal 2016 van AUD 86 miljoen van de door de Australische regering gewaarborgde eeuwigdurende obligaties In zijn commentaar op de tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2016 zei Bill Scotting, Chief Executive Officer: "Tegen een achtergrond van aanhoudend ongunstige macro-economische omstandigheden hebben we belangrijke vooruitgang geboekt in het vierde kwartaal met de uitvoering van onze aangekondigde strategische initiatieven. De balans werd versterkt en het cashverbruik verminderde aanzienlijk. Na een matige start van het jaar, verwachten we dat in de toekomst de recente rally van de zinkprijs als gevolg van betere vraag/aanbodfundamenten onze financiële prestatie verder zal ondersteunen. Aanzienlijk lagere grondstoffenprijzen in het eerste kwartaal 2016 in vergelijking met het eerste kwartaal 2015 deden de omzet met EUR 42 miljoen dalen, maar die daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door een verdere verzwakking van de 1

2 euro tegenover de US dollar. Lagere productievolumes in het Metaalverwerkingssegment en het Mijnbouwsegment werden doorgaans gecompenseerd door kostenverminderingen. Het Metaalverwerkingssegment zette zijn recente sterke operationele prestatie voort met een zinkmetaalproductie van 225kt en een EBITDA van EUR 51 miljoen in het eerste kwartaal Deze prestatie werd neergezet ondanks de geplande onderbreking voor onderhoud te Auby, de verminderde stroomvoorziening te Hobart, een niet-geplande stillegging van de hoogoven te Port Pirie en de aanhoudende tegenwind van de lagere grondstoffenprijzen. De prestatie in het Mijnbouwsegment vertoonde tekenen van verbetering met een productie van 42kt zink in concentraat en een negatieve EBITDA van EUR 7 miljoen. Ondanks een lagere gemiddelde zinkprijs in het eerste kwartaal 2016 van USD per ton, daalde de kasuitstroom 1 in het Mijnbouwsegment met 67% tot EUR 14 miljoen tegenover EUR 43 miljoen in het derde kwartaal 2015 toen de gemiddelde zinkprijs hoger was, namelijk USD per ton. In navolging van het op 9 november 2015 aangekondigde plan om de balans van de Vennootschap te versterken, heeft de Vennootschap in februari 2016 een aanbod met voorkeurrechten voltooid ten belope van EUR 274 miljoen. We blijven financieringsalternatieven op zowel korte als lange termijn onderzoeken en beoordelen, waaronder vooruitbetalingen voor afgewerkte producten en de hoogrentende obligatiemarkten, om de balans verder te versterken en ervoor te zorgen dat de Vennootschap de financiële draagkracht en liquiditeit heeft om te werken in een langdurig zwakke grondstoffenprijsomgeving. Als een wederkerend initiatief om werkkapitaal ten gelde te maken, voltooiden we in april 2016 met succes een zilvervooruitbetaling van USD 75 miljoen met een afschrijvingsstructuur van 8 maanden. Het cashverbruik in het Mijnbouwsegment daalde aanzienlijk ten opzichte van een run rate van EUR 170 miljoen in het derde kwartaal De opschorting van de activiteiten te Myra Falls, de plaatsing van de mijnen te Campo Morado en Middle Tennessee in zorg en onderhoud en operationele verbeteringen in het segment, deden het jaarlijkse cashverbruik met EUR 110 miljoen dalen tot EUR 60 miljoen. Tegelijkertijd is het verkoopproces van het Mijnbouwsegment gevorderd en bevindt het zich nu in zijn tweede fase met een aantal partijen die een gedetailleerde due diligence uitvoeren, waaronder bezoeken ter plaatse. De Vennootschap verwacht dat ze de komende maanden de verkoop van heel of een deel van het Mijnbouwsegment zal kunnen aankondigen. Naast het dalende cashverbruik in het Mijnbouwsegment, ligt de Vennootschap voor op haar schema wat betreft de operationele kostenbesparingen in Metaalverwerking en Corporate. Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal 2016 bedragen de geannualiseerde operationele kostenbesparingen in Metaalverwerking en Corporate samen EUR 31 miljoen. De Port Pirie Herontwikkeling verloopt volgens schema en budget. Aan het einde van het eerste kwartaal 2016 zijn alle grote engineeringswerkzaamheden voltooid en werden de zuurfabriek- en ovenmodules ter plaatse geleverd. De resterende uitgaven voor het project zullen volledig worden gefinancierd via de door de Australische regering gewaarborgde eeuwigdurende obligaties. Verwacht wordt dat tegen einde eerste halfjaar 2016 Port Pirie in bedrijf zal worden gesteld en eenmaal operationeel in de loop van het tweede halfjaar 2016 en 2017, zal Nyrstar dankzij de Port Pirie Herontwikkeling een groter aandeel hebben in de waarde die vervat zit in het toevoermateriaal dat wordt gebruikt door het globale metaalverwerkingsnetwerk van smelters. Veiligheid blijft een hoofdprioriteit voor Nyrstar. Helaas, en ondanks aanzienlijke verbeteringen van de veiligheid op niveau van de Groep, vonden er in het eerste kwartaal 2016 drie dodelijke ongevallen plaats in het Mijnbouwsegment. Twee daarvan te El Mochito in Honduras en één te Langlois in Canada. In het tweede kwartaal 2016 hebben we een aantal duidelijke prioriteiten vooropgesteld voor het bedrijf. Deze omvatten een "Visible Safety Leadership"-programma, de voortzetting van de verkoop van het Mijnbouwsegment, de Port Pirie 1 EBITDA min investeringen 2

3 Herontwikkeling, voortdurende maatregelen om de liquide middelen te vrijwaren en kosten te verminderen. Nyrstar blijft goed geplaatst om voordeel te halen uit de voorziene versterking van de fundamenten van de zinkmarkt." CONFERENCE CALL Het Management zal deze verklaring bespreken tijdens een conference call met de beleggersgemeenschap op 27 april 2016 om 09:00 uur Central European Time. De presentatie kan worden gevolgd via een live webcast en zal tevens in het archief beschikbaar zijn. De webcast is toegankelijk via: 3

4 BELANGRIJKSTE CIJFERS EUR miljoen (tenzij anders aangegeven) 1e kwartaal 1e kwartaal % Verandering Opbrengsten Metaalverwerking (19%) Mijnbouw (41%) Overige en Eliminaties (50) (94) 47% Groepsinkomsten (18%) EBITDA 2 Metaalverwerking (32%) Mijnbouw (7) 4 (275%) Overige en Eliminaties (7) (10) 30% EBITDA van de Groep (46%) EBITDA-marge 6% 9% (33%) Capex Metaalverwerking % Mijnbouw 7 22 (68%) Capex Groep (21%) Leningen en opgenomen gelden, einde periode (7%) Geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode % Zinkvooruitbetaling (langlopende en kortlopende overige financiële schulden) (100%) Nettoschuld exclusief vooruitbetaling voor zink Nettoschuld, einde periode (11%) Verhouding nettoschuld/ltm EBITDA 3 2,8 2,3 22% Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink Nettoschuld, einde periode % Verhouding nettoschuld/ebitda 5 3,4 2,3 48% Productie Metaalverwerking Zinkmetaal ('000 ton) (8%) Loodmetaal ('000 ton) (2%) Mijnbouwproductie Zink in concentraat ( 000 ton) (37%) Lood in Concentraat ( 000 ton) 1,6 6,0 (73%) Goud ('000 troy ounces) 3,6 3,6 0% Zilver ('000 troy ounces) (44%) Koper in Concentraat ( 000 ton) 1,9 1,7 12% Markt 6 Zinkprijs (USD/t) (19%) Loodprijs (USD/t) (3%) Zilverprijs (USD/t.oz) 14,85 16,71 (11%) Goudprijs (USD/t.oz) (3%) Gemiddelde wisselkoers EUR/USD 1,10 1,13 (3%) Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD 1,53 1,43 7% 2 Alle verwijzingen naar EBITDA in het persbericht zijn Onderliggende EBITDA. De onderliggende maatregelen bevatten geen uitzonderlijke posten met betrekking tot reorganisatiemaatregelen, M&A-verwante transactieuitgaven, bijzondere waardeverminderingen van activa, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit in contract besloten derivaten die opgenomen worden in het kader van IAS 39 en andere posten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar 3 De verhouding nettoschuld/ebitda wordt berekend als de nettoschuld aan het einde van de periode gedeeld door de EBITDA van de laatste 12 maanden 4 Berekend als langlopende en kortlopende leningen en opgenomen gelden plus langlopende financiële schulden verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten. 5 Berekend als langlopende en kortlopende leningen en opgenomen gelden plus langlopende financiële schulden verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode gedeeld door de EBITDA van de laatste 12 maanden 6De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen van afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM 4

5 FINANCIEEL OVERZICHT GROEP EN MACROGEGEVENS De inkomsten over het eerste kwartaal 2016 van EUR 645 miljoen daalden met 18% tegenover het eerste kwartaal 2015 als gevolg van dalende metaalprijzen en lagere productievolumes in zowel het Metaalverwerkings- als Mijnbouwsegment en werden licht geneutraliseerd door een lagere EUR/USD-koers. Zowel het Mijnbouw- als het Metaalverwerkingssegment ondervonden de impact van de zwakte op de grondstoffenmarkten, met een gemiddelde zinkprijs in het eerste kwartaal 2016 van $1.679/t tegenover een gemiddelde van $2.080/t in het eerste kwartaal De gemiddelde prijzen voor alle belangrijke metalen voor de Vennootschap daalden in het eerste kwartaal 2016 in vergelijking met het eerste kwartaal 2015: de gemiddelde zink-, lood-, zilver- en goudprijzen daalden respectievelijk met 19%, 3%, 11% en 3%. De Onderliggende EBITDA van de Groep ten belope van EUR 37 miljoen in het eerste kwartaal 2016, een daling met EUR 31 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2015 als gevolg van de lagere grondstoffenprijzen en de lagere productie van Metaalverwerking en Mijnbouw werd gedeeltelijk gecompenseerd door de sterkere USD ten opzichte van de euro (+ 3%). De investeringen bedroegen EUR 65 miljoen in het eerste kwartaal 2016, een daling met EUR 17 miljoen vergeleken met het eerste kwartaal 2015 als gevolg van een daling van de investeringen met EUR 16 miljoen in het Mijnbouwsegment met geen investeringen voor de groei en dezelfde omvang investeringen in het Metaalverwerkingssegment in vergelijking met het eerste kwartaal 2015 van EUR 58 miljoen, waaronder EUR 35 miljoen voor de Port Pirie Herontwikkeling die wordt gefinancierd via de door de Australische gewaarborgde eeuwigdurende obligaties. De nettoschuld einde eerste kwartaal 2016 bedroeg EUR 639 miljoen, een daling van 16% vergeleken met de EUR 761 miljoen eind 2015 (telkens zonder de andere langlopende financiële schulden), hoofdzakelijk aangestuurd door de voltooiing van het aanbod met voorkeurrechten ten belope van EUR 274 miljoen in februari De cashmiddelen bedroegen einde eerste kwartaal 2016 EUR 240 miljoen vergeleken met EUR 116 miljoen eind MARKTOVERZICHT Wisselkoers De omzet en kasstromen van Nyrstar worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van verschillende munten, in het bijzonder van de Amerikaanse dollar, de euro, de Australische dollar en de Zwitserse frank. De rapporteringsmunt van Nyrstar is de euro. Zink, lood en andere metalen worden over de hele wereld voornamelijk in Amerikaanse dollar verkocht, terwijl de kosten van het Metaalverwerkingssegment en de algemene bedrijfskosten van Nyrstar vooral uitgedrukt worden in euro, Australische dollar en Zwitserse frank. De wisselkoers EUR/USD was volatiel in het eerste kwartaal 2016 met een versterkende trend voor de euro tegenover de US dollar. Aan het begin van het kwartaal bedroeg de EUR/USD-wisselkoers 1,085 en sloot ze af op 1,138 om een gemiddelde te bereiken van 1,10 (+3% in vergelijking met het eerste kwartaal 2015). Ondanks onzekere vooruitzichten wat betreft de globale groei, zijn de marktconsensusverwachtingen dat de Amerikaanse Federal Reserve de rentevoeten in 2016 zal blijven verhogen, terwijl de Europese Centrale Bank zal doorgaan met de kwantitatieve versoepeling. De gemiddelde wisselkoers Australische dollar/euro daalde in het eerste kwartaal 2016 met 7% ten opzichte van het eerste kwartaal 2015, in lijn met de lage grondstoffenprijzen die een impact hadden op de waarde van de Australische grondstoffenexport. Zink De gemiddelde zinkprijs daalde met 19% in het eerste kwartaal 2016 tot USD per ton vergeleken met USD 2.080/t in het eerste kwartaal 2015, en schommelde binnen een zeer brede prijsvork van USD per ton en USD per ton. Op relatieve basis deed de zinkprijs het beduidend beter dan de prijzen van de andere basismetalen in het eerste kwartaal De zinkprijs steeg met ongeveer 15%. 5

6 Zinkconcentraten De benchmark verwerkingslonen (VL) 2016 voor zinkconcentraat werden vastgelegd onder volgende voorwaarden: - Basis-VL van USD 203 per dmt (droge metrische ton) tegen een basiszinkprijs van USD per ton; - Escalators van 9% voor een zinkprijs van USD tot USD ton; 8% van USD tot USD per ton; 5% van USD tot USD per ton en 0% boven USD 3.750; en - De-escalator van 3% voor een zinkprijs van USD tot USD ton en 0% onder USD per ton. Eind maart 2016 sloot Nyrstar de onderhandelingen met alle benchmark- en non-benchmarkleveranciers af. De benchmarkverwerkingslonen 2016 voor zinkconcentraat zijn met ongeveer 17% gedaald in vergelijking met de hoofdverwerkingslonen in 2015 van USD 245 per dmt, met een basisprijs van USD per ton. VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU "Schade voorkomen" is een kernwaarde bij Nyrstar. De Vennootschap wil een veilige activiteit behouden en zal proactief risico's beheren, met betrekking tot zowel mensen als het milieu. Bij Nyrstar werken we samen om een werkomgeving te creëren waar alle risico's daadwerkelijk worden opgespoord en iedereen elke dag van zijn werkleven veilig en gezond naar huis gaat ging slecht van start voor de Vennootschap met drie dodelijke ongevallen in 22 dagen tijd in het Mijnbouwsegment. Het eerste dodelijke ongeval vond plaats op 18 januari 2016 in de mijn te Langlois in Canada en de twee andere ongevallen gebeurden in de mijn te El Mochito in Honduras op 21 januari 2016 en 8 februari De LTIR (Lost Time Injury Rate ofwel verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren) voor de Vennootschap in het eerste kwartaal 2016 bedroeg 2,8, een stijging met 17% vergeleken met een LTIR van 2,4 in Het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) en het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) daalden met 2% en 11% in vergelijking met het volledige jaar El Mochito en Langlois werden in het eerste kwartaal 2016 oververtegenwoordigd in de gevallen van verloren werktijd door verwondingen en gevallen die minstens een medische behandeling vergen, namelijk respectievelijk 58% en 49% van heel de Vennootschap. Met uitsluiting van El Mochito en Langlois, was de veiligheidsprestatie in het eerste kwartaal 2016 de beste ooit voor Nyrstar. Als gevolg van de slechte prestatie in het begin van het jaar, werd in maart 2016 een "Visible Safety Leadership"- programma ingevoerd dat betrekking heeft op alle managementniveaus in het Mijnbouwsegment van Nyrstar. Dit programma biedt een basis om de veiligheid te versterken als een persoonlijke en organisationele waarde in heel de Vennootschap. Er deden zich tijdens het kwartaal geen milieu-incidenten met materiële zakelijke gevolgen of langdurige impact op het milieu voor. 6

7 OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING EUR miljoen 1e kwartaal 1e kwartaal % tenzij anders aangegeven Verandering Opbrengsten (19%) EBITDA (32%) Onderhoud % Groei 5 10 (50%) Port Pirie Herontwikkeling % Capex Metaalverwerking % Het Metaalverwerkingssegment kende in het eerste kwartaal 2016 een onderliggende EBITDA van EUR 51 miljoen, een daling met 32% in vergelijking met het eerste kwartaal 2015 als gevolg van lagere zinkprijzen, lagere verwerkingslonen en een lagere zinkmetaalproductie, vooral te Auby na de geplande onderbreking van de roaster. De investeringen voor onderhoud waren in het eerste kwartaal 2016 op jaarbasis in lijn. De investeringen voor de Port Pirie Herontwikkeling worden momenteel volledig gefinancierd via de opname van de eeuwigdurende obligaties, die de volledige resterende kosten van AUD 563 miljoen zullen dekken. Op 31 maart 2016 werd een lopend totaal van AUD 422 miljoen investeringen aan de Port Pirie Herontwikkeling besteed en was AUD 511 miljoen toegezegd (d.w.z. waarde van geplaatste bestellingen). 1e kwartaal 1e kwartaal % Verandering Zinkmetaal ('000 ton) Auby (33%) Balen/Overpelt (3%) Budel % Clarksville (15%) Hobart (2%) Port Pirie - - Totaal (8%) Loodmetaal ('000 ton) Port Pirie (2%) Andere producten Koperkathode ('000 ton) 1,2 0,9 33% Zilver (miljoen troy ounces) 3,8 3,7 3% Goud ('000 troy ounces) 10,9 5,6 95% Indiummetaal (ton) - 9,8 (100%) Zwavelzuur ('000 ton) (4%) Het Metaalverwerkingssegment produceerde ongeveer ton zinkmetaal in het eerste kwartaal 2016, d.i. in lijn met de richtlijn voor het volledige jaar 2016, een daling met 8% in vergelijking met het eerste kwartaal De daling van de zinkproductie op jaarbasis was het gevolg van de geplande onderbreking voor onderhoud te Auby en het productieverlies te Clarksville als gevolg van de beperkte toevoer uit de mijnen van Tennessee. 7

8 De zinkmetaalproductie te Auby daalde in het eerste kwartaal 2016 met 30% op jaarbasis als gevolg van de geplande onderbreking in het eerste kwartaal In maart werden het celhuis en de roasterte Auby stilgelegd gedurende respectievelijk 20 dagen en 24 dagen. Zoals eerder meegedeeld ondervond de indiumproductie in de Auby smelter in november 2015 de impact van een brand in een nieuw pijpleidingsysteem in de indiumfabriek. Herstellingen aan de indiumfabriek zijn momenteel aan de gang en verwacht wordt dat de indiumfabriek opnieuw in productie zal gaan in oktober De zinkmetaalproductie te Clarksville daalde in het eerste kwartaal 2016 met 15% op jaarbasis als gevolg van de lagere concentraat feed grade en verwerkingscapaciteit van de rooster na het verlies van de concentraten van de mijn van Middle Tennessee die in december 2015 in zorg en onderhoud werd geplaatst. De productie van loodmarktmetaal te Port Pirie lag 2% lager dan in het eerste kwartaal 2015 als gevolg van een lekkende koelwatermantel die vervangen moest worden. De goud-, koperkathode- en zilverproductie steeg met respectievelijk 95%, 33% en 3% in vergelijking met het eerste kwartaal 2015 als gevolg van een grotere toevoer van goud, koper en zilver en een verschillende mix van verbruikte residuen. De veiligheidsprestatie in het Metaalverwerkingssegment bereikte in het eerste kwartaal 2016 een nieuw laagterecord wat het aantal gevallen (RIR) betreft waarvoor medische behandeling nodig was. Einde eerste kwartaal 2016 bedroeg de RIR 5,3 in vergelijking met 8,3 eind De LTIR en het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) daalden met respectievelijk 39% en 28% in vergelijking met het volledige jaar In vijf van de zeven smeltersegmenten en in het project met betrekking tot de Port Pirie Herontwikkeling was er geen verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren in het eerste kwartaal Tijdens het eerste kwartaal 2016 ontving de smelter te Clarksville het Certificaat van uitmuntendheid voor veiligheid en gezondheid op de werkplaats van het ministerie van tewerkstelling en arbeid van Tennessee. Het certificaat beloont meer dan twee jaar zonder een verzuimongeval in de smelter te Clarksville. 8

9 OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW EUR miljoen 1e kwartaal 1e kwartaal % tenzij anders aangegeven Verandering Opbrengsten (41%) EBITDA (7) 4 (275%) Investeringen voor onderhoud 2 8 (75%) Exploratie- en ontwikkelingscapex 5 10 (55%) Groeicapex - 4 (100%) Capex Mijnbouw 7 22 (68%) De negatieve EBITDA voor mijnbouw van EUR 7 miljoen in het eerste kwartaal 2016 was te wijten aan de opschorting van de activiteiten te Campo Morado sinds begin 2015, te Myra Falls sinds mei 2015, te Middle Tennessee sinds december 2015, maar ook aan het feit dat de gemiddelde zinkprijs van USD per ton in het eerste kwartaal 2016 onder de gemiddelde productiekosten van het Mijnbouwsegment lag. De investeringen in het Mijnbouwsegment bedroegen EUR 7 miljoen, een daling met 68% op jaarbasis, als gevolg van het uitstel van niet-essentiële onderhoudsinvesteringsprojecten voor alle mijnen en de annulering van niet-bindende investeringen voor groei in het Mijnbouwsegment in het eerste kwartaal Nyrstar blijft uiterst gefocust op de vermindering van het cashverbruik in haar mijnbouwoperaties. Zoals aangekondigd door de Vennootschap op 9 november 2015, wordt gestreefd naar kasstroombesparingen in het Mijnbouwsegment van EUR 60 miljoen vergeleken met de geannualiseerde kasuitstroom van circa EUR 170 miljoen 7 in het derde kwartaal Deze doelstelling werd reeds overtroffen. Het cashverbruik op jaarbasis in het Mijnbouwsegment werd verminderd tot EUR 60 miljoen op basis van de EBITDA en de capex in het Mijnbouwsegment in het eerste kwartaal Sinds het derde kwartaal 2015 daalde het cashverbruik in het Mijnbouwsegment met EUR 110 miljoen op jaarbasis. Deze besparingen werden tot nu toe bereikt door de activiteiten te Myra Falls voor onbepaalde tijd op te schorten, de mijnen te Middle Tennessee en te Campo Morado in zorg en onderhoud te plaatsen, het cashverbruik in de andere mijnbouwactiva te verminderen en de winsten van de mijnen te verbeteren ondanks lagere zinkprijzen en ramp-downkosten ten belope van EUR 7 miljoen in de mijnen te Middle Tennessee in het eerste kwartaal Gedefinieerd als EBITDA min onderhoudsinvesteringen 9

10 '000 ton 1e kwartaal 1e kwartaal % tenzij anders aangegeven Verandering Totaal gemalen erts (36%) Zink in concentraat Campo Morado Contonga 3 3 0% El Mochito 4 7 (43%) El Toqui 9 10 (10%) Langlois % Myra Falls - 6 (100%) East Tennessee (6%) Middle Tennessee - 13 (100%) Totaal (37%) Overige metalen Lood in concentraat 1,6 6,0 (73%) Koper in concentraat 1,9 1,7 12% Zilver ('000 troy oz) (44%) Goud ('000 troy oz) 3,6 3,6 0% In het eerste kwartaal 2016 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 42kt zink in concentraat, een daling met 37% in vergelijking met het eerste kwartaal De productie in het Mijnbouwsegment ondervond de impact van de opschorting van de activiteiten te Campo Morado, Myra Falls en Middle Tennessee en van een gedaalde verwerkingscapaciteit van grade en erts te El Mochito. De productie van zink in concentraat te El Mochito tijdens het eerste kwartaal 2016 daalde met 43% in vergelijking met het eerste kwartaal De verminderde productie was te wijten aan een lagere verwerkingscapaciteit van erts (-31%) en verminderde "mill head grades". De lagere verwerkingscapaciteit van erts was hoofdzakelijk het gevolg van opschortingen van de productie na de dodelijke ongevallen tijdens het kwartaal. De veiligheid in de Mijnbouw in het eerste kwartaal 2016 werd negatief beïnvloed door drie dodelijke ongevallen te Langlois en El Mochito en ruimer door het groot aantal verwondingen in deze twee mijnen. In het Mijnbouwsegment vonden 78% van de gevallen van verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren (LTI's) en 74% van de gevallen waarvoor medische verzorging vereist was, plaats te Langlois en El Mochito. Bijgevolg stegen het aantal gevallen van verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren (LTIR), het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) en het aantal gevallen waarvoor minstens een medische behandeling vereist is met respectievelijk 69%, 24% en 13% in vergelijking met het volledige jaar Met uitsluiting van deze twee sites, daalden de LTIR, de DART en de RIR op de andere sites met respectievelijk 35%, 32% en 45%. OVERIGE ONTWIKKELINGEN Verkoopproces Mijnbouwsegment Nyrstar heeft, samen met haar financiële adviseurs BMO Capital Markets en Lazard, het verkoopproces van het Mijnbouwsegment voortgezet in het eerste kwartaal Het verkoopproces werd officieel gelanceerd op 7 januari 2016 als een tweefasig proces met in de eerste fase indicatieve, niet-bindende biedingen die werden ontvangen in het eerste kwartaal. Potentiële kopers vangen de tweede fase van het proces aan en voeren momenteel bijkomende due diligences, met bezoeken ter plaatse, uit. Nyrstar zal een update publiceren ingeval een verkoop wordt gesloten, of als enige andere mededeling vereist is. 10

11 Pijplijnprojecten voor de groei van de metaalverwerking De verbetering van het zink- en loodsmelternetwerk van Nyrstar is een cruciale stap in het optimaliseren van de waarde van Nyrstar. Na realisatie van deze initiatieven zal Nyrstar meer waarde kunnen halen uit de toevoer en aanzienlijk meer volumes van waardevollere zinkresiduen kunnen verwerken, waaronder bijna al haar intern verkregen zinkresiduen van het herontwikkelde Port Pirie, alsook complexere en waardevollere zink- en loodconcentraten. De investeringen zijn van die aard dat de timing van de geplande ontwikkeling en uitvoering zeer flexibel is. Tijdens het eerste kwartaal 2016 heeft Nyrstar vooruitgang geboekt in de bredere pijplijnprojecten voor de groei, met een sterke focus op de voltooiing van projecten in verband met het wegnemen van knelpunten, die vereist waren na de sluiting van de Centurymijn en heeft ze ook vooruitgang geboekt in de zeldzame metalen en de fuming te Hoyanger. Port Pirie Herontwikkeling In het eerste kwartaal 2016 werden alle belangrijkste technische werkzaamheden, de afbraak, de belangrijkste civiele en paalwerken tezamen met de fabricatie van de smeltoven en de verwerkingsapparatuur voltooid. De smeltoven en de verzendingen van de zwavelzuurinstallatie en -structuren werden ter plaatse geleverd en een module yard in China startte met de fabricatie van de constructie- en apparatuurmodules voor de bouw van de TSL-hoogoven. De werkzaamheden op de site vorderen goed. Alle concrete werkzaamheden voor de hoogoven, de zwavelzuurfabriek en de zuurstoffabriek zijn voltooid. De installatie van de constructie- en verwerkingsapparatuuronderdelen startte in het vierde kwartaal van De modulaire prefabricatie van de zuurfabriek en de smeltovenbouwwerken vordert ook. Het werk off site vorderde aanzienlijk in het vierde kwartaal van 2015 en in het eerste kwartaal De levering van belangrijke modules vanuit de fabrieken startte einde vierde kwartaal van Ter voorbereiding van de installatie van de verschillende modules, wordt momenteel een mobiele kraan met een liftcapaciteit van ton op de site geassembleerd. De Port Pirie Herontwikkeling blijft op schema voor inbedrijfstelling tegen het einde van het eerste halfjaar van 2016, met doorstart in de tweede helft van 2016 en voortzetting hiervan in Beëindiging van de Europese commerciële overeenkomst voor zinkmetaal van grondstofkwaliteit met Noble. Nyrstar beëindigde in april 2016 de afname- en commerciële overeenkomst met Noble om ton zinkmetaal geproduceerd in de Europese smelters van Nyrstar op de markt te brengen en te verkopen. Nyrstar heeft de volumes zinkmetaal die voordien aan Noble moesten worden geleverd tot eind 2016, overgedragen naar de afname-overeenkomst voor zinkmetaal met Trafigura, met marktgebaseerde voorwaarden en een vooruitbetalingsmechanisme. 11

12 TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar, haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving. Over Nyrstar Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: Belangrijke informatie Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie. Zij is geen en maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van dergelijke effecten. Deze aankondiging is in het bijzonder geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika. Geen enkele van dergelijke effecten mag worden verkocht in de Verenigde Staten behalve als deze effecten werden geregistreerd bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van de registratieverplichtingen onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, beschikbaar is. De Vennootschap heeft niet de intentie om enig deel van enig aanbod in de Verenigde Staten van Amerika te registreren of om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te doen. Enig aanbod van effecten zal worden gedaan door middel van een aanbiedingsdocument dat gedetailleerde informatie zal bevatten over de vennootschap en het management alsook jaarrekeningen. Deze aankondiging is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 4 november 2003, zoals gewijzigd en zoals omgezet respectievelijk in iedere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "Prospectusrichtlijn"). Deze aankondiging maakt geen openbaar aanbod of een uitnodiging van het publiek in verband met enig aanbod om effecten in enige jurisdictie te kopen of erop in te schrijven uit en zal ook onder geen enkele omstandigheden een dergelijk openbaar aanbod of een dergelijke uitnodiging uitmaken. Neem voor meer informatie contact op met Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: M: Greg Morsbach Group Manager Corporate Communications T: M:

13 BIJLAGE MIJNBOUWPRODUCTIE PERIODE Productie KPI per site Gewalst erts ('000 ton) Zink Lood Head grade wals Recuperatie Concentraat Metaal in concentraat Koper Goud Zilver (g/t) (g/t) Zink Lood Koper Goud Zilver Zink (kt) Lood (kt) Koper (kt) Zink (kt) Lood (kt) Koper (kt) Goud (k toz) Zilver (m toz) 1e kwartaal 2016 Campo Morado Contonga 114 2,96% 0,37% 1,55% - 45,90 81,9% 58,9% 78,4% - 85,7% 6 0,4 5,3 2,8 0,2 1,4-144 Coricancha El Mochito 140 3,51% 1,18% ,46 90,2% 76,1% ,5% 7 1,7-4,4 1, El Toqui 154 6,27% 0,19% - 0,87 14,63 92,7% 35,8% - 73,1% 68,2% 18 0,3-9,0 0,1-3,1 49 Langlois 120 9,00% - 0,59% 0,17 47,64 95,4% - 70,4% 75,8% 90,1% 20-2,1 10,3-0,5 0,5 166 Myra Falls East Tennessee 482 3,52% ,1% , Middle Tennessee Totaal mijnen ,53% 0,58% 1,06% 0,56 35,75 91,7% 56,1% 74,3% 74,3% 81,0% 76 2,4 7,4 42,3 1,6 1,9 3, e kwartaal 2015 Campo Morado 17 3,99% 1,06% 0,67% 1,27 122,22 72,9% - 61,3% 19,5% 30,9% 1-0,5 0,5-0,1 0,1 21 Contonga 100 3,63% 0,27% 1,02% - 33,32 87,7% 47,4% 73,7% - 85,2% 7 0,2 3,2 3,2 0,1 0,8-91 Coricancha El Mochito 204 4,16% 2,74% ,27 82,9% 79,1% ,0% 14 7,0-7,0 4, El Toqui 137 7,98% 1,66% - 0,32 25,51 94,4% 60,2% - 70,1% 88,1% 21 2,1-10,3 1,4-1,0 99 Langlois 128 8,60% - 0,51% 0,15 50,87 94,2% - 68,5% 68,6% 81,1% 19-1,8 10,4-0,4 0,4 170 Myra Falls 91 7,00% 0,42% 0,70% 1,15 31,24 89,8% 22,1% 65,6% 60,1% 82,0% 11 0,2 1,8 5,7 0,1 0,4 2,0 75 East Tennessee 510 3,72% ,3% , Middle Tennessee 405 3,30% ,1% , Totaal mijnen ,62% 1,64% 0,76% 0,51 52,06 91,8% 58,5% 72,6% 64,8% 83,2% 121 9,5 7,3 67,5 6,0 1,7 3,6 920 % Veranderi ng Campo Morado Contonga 14% (18)% 37% 52% - 38% (7)% 24% 6% - 1% (14)% 100% 66% (13)% 100% 75% - 58% Coricancha El Mochito (31)% (16)% (57)% - - (51)% 9% (4)% - - (2)% (50)% (76)% - (37)% (70)% - - (67)% El Toqui 12% (21)% (89)% - 172% (43)% (2)% (41)% - 4% (23)% (14)% (86)% - (13)% -93% - 210% (51)% Langlois (6)% 5% - 16% 13% (6)% 1% - 3% 10% 11% 5% - 17% (1)% - 25% 25% (2)% Myra Falls (100)% - East Tennessee (5)% (5)% % (7)% - - (7)% Middle Tennessee Totaal mijnen (36)% (2)% (65)% 39% 10% (31)% (0)% (4)% 2% 15% (3)% (37)% (75)% 1% (37)% (73)% 12% 0% (44)% 13

Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2017

Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2017 Gereglementeerde informatie Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2017 4 mei 2017 om 07u00 CEST HOOFDPUNTEN: - Onderliggende EBITDA Groep 1 van EUR 55 miljoen voor het eerste kwartaal

Nadere informatie

Tweede tussentijdse managementverklaring van 2016

Tweede tussentijdse managementverklaring van 2016 Gereglementeerde informatie - Interne informatie Tweede tussentijdse managementverkla van 2016 2 november 2016 om 07u00 CET HOOFDPUNTEN: Verdere vooruitgang in het derde kwartaal 2016 op het vlak van de

Nadere informatie

Eerste halfjaarresultaten 2017

Eerste halfjaarresultaten 2017 Gereglementeerde informatie Eerste halfjaarresultaten 2017 2 augustus 2017 om 07u00 CET HOOFDPUNTEN: Onderliggende EBITDA Groep 1 van EUR 111 miljoen voor het eerste halfjaar 2017, een stijging met EUR

Nadere informatie

Nyrstar kondigt eerste halfjaarresultaten aan

Nyrstar kondigt eerste halfjaarresultaten aan Gereglementeerde informatie Nyrstar kondigt eerste halfjaarresultaten aan 8 augustus 2016 om 07u00 CET HOOFDPUNTEN: - Belangrijke strategische initiatieven om de business om te keren verloopt spoedig:

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015

Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015 Officiële informatie Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015 29 april 2015 HOOFDPUNTEN Nyrstar begint de vruchten te plukken van de aanzienlijk sterkere US Dollar terwijl

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015

Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015 Officiële informatie Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015 29 april 2015 HOOFDPUNTEN Nyrstar begint de vruchten te plukken van de aanzienlijk sterkere US Dollar terwijl

Nadere informatie

Tweede tussentijdse verklaring van het management 2012

Tweede tussentijdse verklaring van het management 2012 Officiële informatie Tweede tussentijdse verklaring van het management 2012 24 oktober 2012 HOOFDPUNTEN Recordkwartaalproductie zink in concentraat en richtlijn productie volledig jaar voor alle metalen

Nadere informatie

Eerste tussentijdse verklaring van het management 2012

Eerste tussentijdse verklaring van het management 2012 Officiële informatie Eerste tussentijdse verklaring van het management 2012 25 april 2012 HOOFDPUNTEN Productie zink in concentraat in lijn met verwachtingen management en marktrichtlijn volledig jaar

Nadere informatie

Tweede tussentijdse verklaring van het management over 2017

Tweede tussentijdse verklaring van het management over 2017 Gereglementeerde informatie Tweede tussentijdse verklaring van het management over 31 oktober om 07.00 uur CET KERNPUNTEN: De onderliggende EBITDA 1 van de Groep van EUR 162 miljoen voor de eerste negen

Nadere informatie

Nyrstar lanceert een aanbod van maximaal EUR 150 miljoen converteerbare obligaties die vervallen in 2022

Nyrstar lanceert een aanbod van maximaal EUR 150 miljoen converteerbare obligaties die vervallen in 2022 Gereglementeerde Informatie Voorwetenschap DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE

Nadere informatie

2015 Tweede Interim verslag van het Management en Commentaar van de CEO

2015 Tweede Interim verslag van het Management en Commentaar van de CEO Gereguleerde informatie 2015 Tweede Interim verslag van het Management en Commentaar van de CEO 22 oktober 2015 Nyrstar NV ( Nyrstar of de Vennootschap ) maakt heden de resultaten over het derde kwartaal

Nadere informatie

Eerste tussentijdse verklaring van het management 2013

Eerste tussentijdse verklaring van het management 2013 Officiële informatie Eerste tussentijdse verklaring van het management 2013 24 april 2013 HOOFDPUNTEN Productie zink in concentraat beïnvloed door tijdelijke opschorting mijnactiviteiten in Campo Morado;

Nadere informatie

Nyrstar maakt de halfjaarlijkse resultaten voor 2012 bekend

Nyrstar maakt de halfjaarlijkse resultaten voor 2012 bekend Officiële informatie Nyrstar maakt de halfjaarlijkse resultaten voor 2012 bekend vrijdag 27 juli 2012 HOOFDPUNTEN Stevige operationele prestatie met behoud van mijnbouw en smeltproductie richtlijn voor

Nadere informatie

Halfjaarlijkse resultaten 2014

Halfjaarlijkse resultaten 2014 Gereglementeerde informatie 24 juli 2014 Halfjaarlijkse resultaten 2014 Nyrstar NV ( Nyrstar ) maakt vandaag de resultaten bekend voor de eerste zes maanden van 2014. Het management zal de resultaten bespreken

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. 5 februari 2016

Gereglementeerde informatie. 5 februari 2016 Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

Jaarresultaten van 2015

Jaarresultaten van 2015 Gereglementeerde informatie Jaarresultaten van 2015 4 februari 2016 HOOFDPUNTEN: - De onderliggende EBITDA van de groep bedroeg in 2015 EUR 256 miljoen (EUR 19 miljoen meer dan in 2014),1 ondersteund door

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

Flashinfo 29/10/2012

Flashinfo 29/10/2012 Flashinfo 29/10/2012 Flashinfo 20121029.doc 1/5 SOLVAY (91,68 EUR) Solvay boekte beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal van 2012. Vooral de bedrijfscashflow (EBITDA) was opvallend sterk

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Nyrstar maakt zijn jaarresultaten over 2014 bekend

Nyrstar maakt zijn jaarresultaten over 2014 bekend Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt zijn jaarresultaten over 2014 bekend 5 februari 2015 HOOFDPUNTEN Onderliggende EBITDA van de Groep van EUR 280 miljoen (inclusief een verhoging van EUR 43 miljoen

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

Nyrstar kondigt resultaten eerste helft 2015 aan

Nyrstar kondigt resultaten eerste helft 2015 aan Gereglementeerde informatie Nyrstar kondigt resultaten eerste helft 2015 aan 23 juli 2015 EBITDA eerste helft 2015 is EUR 168 miljoen, een aanzienlijke verbetering van 53% ten opzichte van vorig jaar,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Nyrstar rapporteert Halfjaar Resultaten 2011

Nyrstar rapporteert Halfjaar Resultaten 2011 Nieuwsbericht Gereglementeerde informatie Nyrstar rapporteert Halfjaar Resultaten 2011 27 juli 2011 HOOFDPUNTEN Stevige financiële resultaten Onderliggende EBITDA van 123 miljoen, een toename met 8% in

Nadere informatie

Jaarverslag Over Nyrstar 01. Markante Cijfers 02. Verklaring Voorzitter & CEO 04. De Raad van Bestuur van Nyrstar 06

Jaarverslag Over Nyrstar 01. Markante Cijfers 02. Verklaring Voorzitter & CEO 04. De Raad van Bestuur van Nyrstar 06 Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Over Nyrstar 01 Markante Cijfers 02 Verklaring Voorzitter & CEO 04 De Raad van Bestuur van Nyrstar 06 Het Managementcomité van Nyrstar ( NMC ) 07 Strategie 09 Maatregelen

Nadere informatie

Tweede tussentijdse verklaring van het management 2009

Tweede tussentijdse verklaring van het management 2009 Nieuwsbericht Gereglementeerde informatie Tweede tussentijdse verklaring van het management Balen, België (28 oktober ) HOOFDPUNTEN Actief de aangekondigde strategie voortzetten Aangekondigde overeenkomsten

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, zei: 2010 was een jaar vol prestaties voor Nyrstar.

Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, zei: 2010 was een jaar vol prestaties voor Nyrstar. Nieuwsbericht Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt volledige jaarresultaten voor 2010 bekend 24 februari 2011 HOOGTEPUNTEN Sterke financiële prestatie Onderliggende EBITDA van 207 miljoen meer dan

Nadere informatie

Nyrstar gaat door met Herontwikkeling Port Pirie

Nyrstar gaat door met Herontwikkeling Port Pirie Gereglementeerde informatie Nyrstar gaat door met Herontwikkeling Port Pirie Financierings- en steunpakket met overheid afgerond Na de bekendmaking op 30 april 2014 kondigt Nyrstar ('Nyrstar' of 'de Vennootschap")

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Tweede tussentijdse managementverklaring 2014

Tweede tussentijdse managementverklaring 2014 Gereglementeerde informatie Tweede tussentijdse managementverklaring 2014 23 oktober 2014 Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") kondigde vandaag sterke operationele prestaties aan in haar tweede

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Nyrstar maakt jaarresultaten 2013 bekend

Nyrstar maakt jaarresultaten 2013 bekend Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt jaarresultaten 2013 bekend Structurele vooruitgang ondanks operationele uitdagingen in mijnbouwsegment 6 februari 2014 HOOFDPUNTEN Onderliggende EBITDA van EUR

Nadere informatie

Inleiding tot Nyrstar

Inleiding tot Nyrstar Inleiding tot Nyrstar > Overzicht Recente resultaten 2 oktober 21 VFB Dag van de Tips, Antwerpen Belangrijke mededeling Deze presentatie werd opgesteld door Nyrstar NV (de Vennootschap ). Ze vormt geen

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Nyrstar kondigt de resultaten aan van haar aankoopbod op converteerbare obligaties die vervallen in 2018 en bevestigt de betaaldatum

Nyrstar kondigt de resultaten aan van haar aankoopbod op converteerbare obligaties die vervallen in 2018 en bevestigt de betaaldatum Gereglementeerde informatie Voorwetenschap DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST VERANDERING VOOR DE TOEKOMST Jaarverslag 2013 Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw Onze activiteiten staan in het teken van de uitdagingen van de toekomst. ROLAND JUNCK, CEO en metalen,

Nadere informatie

Nyrstar maakt halfjaarlijkse resultaten van 2010 bekend

Nyrstar maakt halfjaarlijkse resultaten van 2010 bekend Persbericht Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt halfjaarlijkse resultaten van 2010 bekend 29 juli 2010 HOOFDPUNTEN NYRSTAR NV ZINKSTRAAT 1 B-2490 BALEN BELGIUM info@nyrstar.com www.nyrstar.com Sterke

Nadere informatie

Wij gaan nu eerder voor waarde dan voor volume

Wij gaan nu eerder voor waarde dan voor volume Wij gaan nu eerder voor waarde dan voor volume Interview Ceo Roland Junck: Nyrstar wordt nog niet gewaardeerd als een mijnbouwbedrijf Victor Dubois Journalist vfb NNyrstar positioneert zich meer en meer

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarverslag Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: Over Nyrstar 01. Markante Cijfers 02

Jaarverslag Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar:  Over Nyrstar 01. Markante Cijfers 02 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Over Nyrstar 01 Markante Cijfers 02 Verklaring Voorzitter & CEO 04 De Raad van Bestuur van Nyrstar 06 Het Managementcomité van Nyrstar 07 Feiten & cijfers 2016 09 Managementrapport

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Nyrstar lanceert een aanbod van bijkomende obligaties en een aankoopbod op converteerbare obligaties die vervallen in 2018

Nyrstar lanceert een aanbod van bijkomende obligaties en een aankoopbod op converteerbare obligaties die vervallen in 2018 Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE

Nadere informatie

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 Mechelen, België, 20 april 2015 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"),

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Over Nyrstar 01. Markante Cijfers van 2014 02. Verklaring Voorzitter & CEO 04. De Raad van Bestuur van Nyrstar 06

Jaarverslag 2014. Over Nyrstar 01. Markante Cijfers van 2014 02. Verklaring Voorzitter & CEO 04. De Raad van Bestuur van Nyrstar 06 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Over Nyrstar 01 Markante Cijfers van 2014 02 Verklaring Voorzitter & CEO 04 De Raad van Bestuur van Nyrstar 06 Het Managementcomité van Nyrstar ( NMC ) 07 Strategie 08

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2013

OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2013 Voorlopige opbrengsten Gereglementeerde informatie 23 januari 2014 7u00 CET OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN Opbrengsten 4 de kwartaal» Opbrengstengroei voor de Groep van 3,0% aan ongewijzigde

Nadere informatie

Nyrstar maakt de volledige jaarresultaten voor 2012 bekend

Nyrstar maakt de volledige jaarresultaten voor 2012 bekend Gereglementeerde informatie Nyrstar maakt de volledige jaarresultaten voor 2012 bekend 7 februari 2013 HOOFDPUNTEN De bijdrage van het mijnbouwsegment blijft toenemen in lijn met de strategie; de onderliggende

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2009

Resultaten eerste kwartaal 2009 Resultaten eerste kwartaal 2009 - Netto resultaat van 1,34 miljoen Euro verlies (1,52 miljoen Euro winst in 2008) - Omzetdaling van 65,5 miljoen Euro in 2008 naar 48,9 mijoen Euro EMBARGO tot 28 april

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Een jaar vol prestaties

Een jaar vol prestaties JAARVERSLAG 2010 Een jaar vol prestaties Nyrstar Jaarverslag 2010 2 KERNCIJFERS KERNCIJFERS In miljoenen euro Behalve indien anders aangegeven Jaar afgesloten op 31 december 2010 2009 2008 Mijnbouwproductie

Nadere informatie

MITHRA VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING

MITHRA VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een

Nadere informatie

Nyrstar lanceert een globaal strategisch financieringsplan

Nyrstar lanceert een globaal strategisch financieringsplan Gereglementeerde informatie Mededeling overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk besluit van 27 april 2007 DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE

Nadere informatie

Eerste 2008 tussentijdse managementverklaring

Eerste 2008 tussentijdse managementverklaring Persbericht Gereglementeerde informatie Eerste 2008 tussentijdse managementverklaring Balen, België (14 mei 2008) Nyrstar NV (het Bedrijf ) heeft vandaag zijn eerste tussentijdse managementverklaring voor

Nadere informatie

BIOCARTIS KONDIGT VERVROEGDE AFSLUITING VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING AAN

BIOCARTIS KONDIGT VERVROEGDE AFSLUITING VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING AAN BIOCARTIS KONDIGT VERVROEGDE AFSLUITING VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING AAN Mechelen, België, 23 april 2015 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief moleculair diagnostisch

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN Solvay maakt gebruik van alternatieve prestatie-indicatoren om de financiële resultaten te meten, zoals hieronder beschreven.

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

Ontex Q3 2015: Resultaten in lijn met de verwachtingen van de onderneming en bevestiging van de vooruitzichten voor het hele jaar

Ontex Q3 2015: Resultaten in lijn met de verwachtingen van de onderneming en bevestiging van de vooruitzichten voor het hele jaar Ontex : Resultaten in lijn met de verwachtingen van de onderneming en bevestiging van de vooruitzichten voor het hele jaar Aalst-Erembodegem, 5 November - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex,

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie