Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015"

Transcriptie

1 Officiële informatie Tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal april 2015 HOOFDPUNTEN Nyrstar begint de vruchten te plukken van de aanzienlijk sterkere US Dollar terwijl de zinkprijs onderdrukt bleef ondanks significante beperkingen op de toevoer in de nabije toekomst Recordprestaties inzake gezondheid en veiligheid in het kwartaal bij beide segmenten, Metaalverwerking en Mijnbouw Aanhoudend sterke operationele prestaties van het Metaalverwerkend segment met een productie van 278kt zinkmetaal Onderliggende Groeps-EBITDA van EUR 68 miljoen goed voor een significante verbetering ten opzichte van vorig jaar (113%) Nettoschuld ten opzichte van LTM EBITDA ratio van 2,3 Herontwikkeling Port Pirie blijft volgens budget en planning verlopen Beslissing om tijdelijk de activiteiten in Myra Falls en Campo Morado stil te leggen om specifieke problemen ter plaatse op te lossen terwijl de operationele prestaties in de andere mijnen zich stabiliseren Geplande investeringsuitgaven voor 2015 met ongeveer EUR 80 miljoen gereduceerd Als commentaar op de tussentijdse verklaring van het management voor het eerste kwartaal 2015 haalde Heinz Eigner, Plaatsvervangend Chief Executive Officer en Chief Financial Officer van Nyrstar aan dat: "De sterkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de Euro is gunstig voor Nyrstar en heeft de lage zinkprijs tijdens het eerste kwartaal kunnen compenseren. Men gaat er in het algemeen van uit dat de prijs voor zink binnenkort zal stijgen gezien de marktomstandigheden. Ondanks deze voorspelde verbetering moet Nyrstar blijven zorgen voor een voorzichtig balansmanagement. De totale voor de investeringsuitgaven voor 2015 werd dan ook met ongeveer EUR 80 miljoen gereduceerd met verminderde uitgaven in beide segmenten en bepaalde projecten in de groeipijplijn voor de Metaalverwerking die nu over een langere periode zullen worden uitgevoerd. Het Metaalverwerkende segment doet het goed dankzij productie aan de bovengrens van de, een bijdrage aan de EBITDA voor het kwartaal van EUR 75 miljoen en de Herontwikkeling van Port Pirie alsook de projecten in de groeipijplijn voor het Metaalverwerkende segment die allemaal volgens budget en planning verlopen. Het zal voor het Mijnbouwsegment een lange periode vergen om opnieuw operationeel en financieel sterk te staan. Het onderging in K een negatieve invloed vanwege de operationele problemen in Myra Falls en de lopende schorsing van de activiteiten in Campo Morado. Na een grondige evaluatie van de mijnbouwactiviteiten gedurende de voorbije maanden werden maatregelen getroffen om de schorsing van de activiteit in Campo Morado te behouden en om tijdelijk de activiteit in Myra Falls op te schorten. Dit met de bedoeling om zich te concentreren op werkspecifieke problemen ter plaatse zonder tegelijkertijd ook operationeel bezig te zijn. De Vennootschap doorloopt nu een proces bestaand uit het afstoten van non-core mijnbouwactiva in Peru en zal de andere mijnen blijven uitbaten en optimaliseren. Deze vertonen tekenen van verbetering met een grotere consistentie in de volumes geproduceerd metaal alsook substantiële verbeteringen in de indicators voor veiligheid en gezondheid." CONFERENCE CALL Het management zal deze verklaring bespreken tijdens een conference call met de beleggersgemeenschap op woensdag 29 april 2015 om 9u00 Central European Time. De presentatie kan gevolgd worden via een live webcast op de website van Nyrstar en zal ook in het archief beschikbaar zijn. 1

2 Nyrstar publiceerde ook zijn Duurzaamheidsrapport voor 2014 en zijn Verklaring betreffende de Minerale middelen en voorraden voor Het Duurzaamheidsrapport 2014 is beschikbaar op: en de Jaarrekeningen 2014 staan op: De Verklaring betreffende de Minerale middelen en voorraden voor 2014 vindt men op: EUR miljoen K1 K1 behalve indien anders aangegeven % verandering Omzet Metaalverwerking % Mijnbouw % Overige & eliminaties (94) (72) 31% Totaal % EBITDA 1 Metaalverwerking % Mijnbouw 4 10 (60%) Overige & eliminaties (10) (17) (41%) Totaal % Capex Metaalverwerking % Mijnbouw % Totaal % Leningen, einde periode (2%) Cash en equivalenten, einde periode % Nettoschuld, einde periode (22%) LTM Netto verhouding schuld t.o.v. EBITDA 2,3 4,5 (49%) Metaalverwerkende productie Zinkmetaal (.000 ton) (1%) Loodmetaal (.000 ton) (2%) Mijnbouwproductie Zink in concentraat (.000 ton) (8%) Lood in concentraat (.000 ton) 6,0 4,1 46% Goud (.000 troy oz) 3,6 15,7 (77%) Zilver (.000 troy oz) (30%) Koper in concentraat (.000 ton) 1,7 3,3 (48%) Markt 4 Zinkprijs (USD/t) % Loodprijs (USD/t) (14%) Zilverprijs (USD/t.oz) (18%) Goudprijs (USD/t.oz) (6%) Gemiddelde wisselkoers (EUR/USD) 1,13 1,37 (18%) 1 Alle verwijzingen naar EBITDA betekenen onderliggende EBITDA. De onderliggende maatregelen omvatten geen uitzonderlijke items in verband met herstructureringsmaatregelen, onkosten voor M&A-gerelateerde transacties, de waardevermindering van activa, de materiële omzet of uitgaven die ontstaan uit ingebedde derivaten erkend in het kader van IAS 39 en andere items die ontstaan uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk los staan van de gewone activiteiten van Nyrstar. 2 Productie eigen mijnen 3 Tot 31 december 2014 was 75% van het zilver geproduceerd door Campo Morado onderworpen aan een streaming overeenkomst met Silver Wheaton waarbij USD 4,02/oz betaald moest worden. 4 De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelde dagelijkse LME-cashprijzen. Zilver/goudprijs is gemiddelde van respectievelijk LBMA dagelijkse fixing / dagelijkse PM fixing. 2

3 FINANCIEEL OVERZICHT GROEP EN MACROGEGEVENS Omzet voor K van EUR 791 miljoen, voornamelijk aangedreven door het Metaalverwerkende segment, hetgeen genoot van een gunstige wisselkoers EUR/USD en sterke productievolumes. Beide segmenten genoten van hogere zinkprijzen, die 3% hoger lagen dan het vorige jaar, maar dit werd deels gecompenseerd door het lagere inkomen uit de bijproducten omwille van de lagere prijzen voor edele metalen waarbij de gemiddelde zilver- en goudprijs met respectievelijk 18% en 6% daalde. De onderliggende Groeps-EBITDA in K was EUR 68 miljoen, goed voor een stijging van 113% in vergelijking met K (EUR 32 miljoen) ondersteund door de stevige prestaties in het metaalverwerkend segment en de sterke positie van de US Dollar tegenover de Euro. De investeringsuitgaven bedroegen ongeveer EUR 82 miljoen in K1 2015, goed voor een stijging van 110% in vergelijking met K (EUR 39 miljoen), voornamelijk door de Herontwikkeling in Port Pirie. Ondersteunende investeringsuitgaven blijven streng geregeld binnen de segmenten terwijl de investeringsuitgaven voor groei beginnen te stijgen. De nettoschuld op het einde van K bedroeg EUR 720 miljoen, goed voor een daling van 22% van EUR 929 miljoen op het einde van K en een stijging van 64% in vergelijking met EUR 438 miljoen op het einde van De beschikbare kasmiddelen bedroegen op het einde van K EUR 222 miljoen in vergelijking met EUR 499 miljoen op het einde van Dit dankzij de toenemende bedrijfskapitaalvereisten voor concentraten als voorbereiding op de sluiting van de Century-mijn, de aankoop van concentraten met een hoog gehalte edele metalen in Port Pirie met een hoog potentieel voor waarde-extractie, de sterkere US Dollar ten opzichte van de Euro (zich vertalend door een stijging in de bedrijfskapitaalbehoefte) en de investeringen in de Herontwikkelingsprojecten van Port Pirie alsook de groeipijplijn van het Metaalverwerkende segment. Wisselkoers De omzet en kasstromen van Nyrstar worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van verschillende munten, in het bijzonder de Amerikaanse dollar, de Euro, de Australische dollar en de Zwitserse frank. Nyrstar rapporteert in Euro. Zink, lood en andere metalen worden wereldwijd voornamelijk in US Dollar verkocht terwijl de kosten van Nyrstar dan weer in Euro, Australische dollar en Zwitserse frank staan. Zoals de markt grotendeels verwachtte startte de Europese Centrale Bank in K met een kwantitatieve versoepeling die, in combinatie met de verwachtingen van renteverhogingen van de US Federal Reserve, de Euro verzwakten tot wel 13% in K ten opzichte van de US Dollar. De gemiddelde wisselkoers EUR/USD in K was 18% lager dan gedurende dezelfde periode in 2014 en de meeste analisten verwachten dat deze in 2015 verder zal verzwakken. Zink Het eerste kwartaal van 2015 kende een langzame economische start, vooral in China waar de prestaties van GDP de laagste waren op kwartaalniveau sinds De basismetaalprijzen bleven het moeilijk hebben in K maar zink deed het beter dan de rest. Tijdens K daalden de zinkprijzen tijdens januari en februari en bereikten een dieptepunt van $1.977 per ton op 18 maart. In de laatste weken van K werd de zinkprijs sterker en behaalde een gemiddelde prijs van USD per ton. De jaarlijkse benchmark contractvoorwaarden zoals gemeld door Wood Mackenzie blijken de geschikte toevoer van concentraten in 2015 te weerspiegelen daar de smelters genieten van hogere verwerkingslonen dan in De analisten, waaronder CRU en Wood Mackenzie, voorspellen een aanhoudende afname van de metaalvoorraad en beperktere toevoer van concentraat gedurende 2015, hetgeen naar verwachting in H de zinkprijzen aanzienlijk zal doen stijgen. Veiligheid, Gezondheid en Milieu Schade voorkomen is een kernwaarde bij Nyrstar. De Vennootschap wil een veilige activiteit behouden en zal proactief risico's beheren, zowel met betrekking tot de mensen als het milieu. Nyrstar boekte de beste kwartaalresultaten ooit voor veiligheid en gezondheid in beide segmenten. De veiligheids- en gezondheidsprestaties van de groep zijn aanzienlijk verbeterd als gevolg van een rijpere veiligheidscultuur en volgroeide 3

4 systemen in beide segmenten. In K1 2015, werden de dagen afwezigheid met behandeling (DART) (4,8) 46% verlaagd ten opzichte van 2014 en de verloren dagen met beperkte taken (RIR) (9,2) werden met 30% gereduceerd in vergelijking met Meer dan twee derde van de vestigingen draaien nu zonder LTI en meer dan een derde zonder DART in Er deden zich tijdens het kwartaal geen milieu-incidenten met materiële zakelijke gevolgen of langdurige impact op het milieu voor. METAALVERWERKING EUR miljoen K1 K1 behalve indien anders aangegeven % verandering Omzet % EBITDA % Duurzaamheid % Groei 10 0 nvt Herontwikkeling Port Pirie % Investeringsuitgaven Metaalverwerking % Het Metaalverwerkend segment zorgde voor een onderliggende EBITDA-resultaat van EUR 75 miljoen in K , voornamelijk dankzij de zwakkere wisselkoers EUR/USD. Dit werd ook ondersteund door een 3% hogere zinkprijs, hogere verwerkingslonen, hogere zuurprijzen en lagere energiekosten in Europa. De investeringsuitgaven in het eerste kwartaal van EUR 58 miljoen (222% hoger in vergelijking met het vorige kwartaal) werden voornamelijk aangedreven door de Herontwikkeling van Port Pirie en de projecten in de groeipijplijn..000 ton K1 K1 behalve indien anders aangegeven % verandering Zinkmetaal Auby % Balen/Overpelt (1%) Budel % Clarksville % Hobart % Port Pirie - 8 (100%) Totaal (1%) Loodmetaal Port Pirie (3%) Andere producten Koperkathoden 0,9 1,0 (10%) Zilver (miljoen troy ounce) 3,7 3,5 6% Goud (.000 troy oz) 5,6 7,4 (24%) Indiummetaal (ton) 9,8 10,4 (6)% Zwavelzuur % Het Metaalverwerkende segment produceerde ongeveer 278 kt zinkmetaal in K over het ganse jaar beschouwd ligt dat aan de bovengrens van de. Dat niveau van de zinkproductie bleef stabiel in vergelijking met K (280 kt) met een betere prestatie bij de smelterij in Clarksville (productie gestegen met 18%) die in evenwicht werd gehouden door de stabiele activiteit bij de andere smelters. Er waren geen significante geplande of ongeplande sluitingen wegens onderhoud in het eerste kwartaal. Als we naar de andere producten kijken, lag de goudproductie lager dan dezelfde periode 4

5 in 2014 door de lagere hoeveelheden edele metalen vervat in de concentraten en residuen die in K werden verbruikt. De productie van de andere producten bleef relatief stabiel. De veiligheidsstatistieken voor de Metaalverwerkende activiteit in K vertoonden een recordlaagte met het aantal verloren of beperkte dagen (RIR) en dagen afwezigheid met behandeling (DART) gereduceerd met respectievelijk 30% en 51% in vergelijking met dezelfde periode in Meer dan twee derde van de metaalverwerkende activiteiten verliepen zonder letsels met verloren arbeidstijd en de helft zonder dagen afwezigheid met behandeling in K Verwerkingslonen (VL) De benchmark verwerkingslonen voor zinkconcentraat in 2015 hebben de onderstaande voorwaarden vastgelegd: - Basis VL van USD 245/dmt (droge metrische ton) aan een basiszinkprijs van USD 2.000/ton. - Escalators van 9% van de zinkprijs van USD tot USD per ton; 8% van USD tot USD per ton; 5% van USD tot USD en nul boven de USD 3.750; en - De-escalator van 3,25% van een zinkprijs van USD 2.000/ton naar USD 1.500/t, en nul onder de USD De benchmark verwerkingslonen voor zinkconcentraat in 2015 vertonen een verbetering van ongeveer 10% in vergelijking met de hoofdverwerkingslonen in 2014 van USD 223 per dmt, met een basisprijs van USD per ton. Nyrstar sloot de onderhandelingen met alle benchmark en non-benchmark leveranciers af tegen het begin van april Alle volumes zinkconcentraat, zowel benchmark als non-benchmark, in contracten op lange termijn werden aan een hoger verwerkingsloon verrekend met betere escalatorvoorwaarden (waar relevant) in vergelijking met De jaarlijkse onderhandelingen voor loodconcentraat liepen verder in K met enkele regelingen voor lagere zilverconcentraten met bescheiden verbeteringen in vergelijking met de voornaamste verwerkingslonen van vorig jaar. Ondanks de afwijkingen inzake marktvisie tussen de mijnen en de loodraffinaderijen lopen de onderhandelingen voor lage en hoge zilverconcentraten nog steeds. Men verwacht dat deze in de loop van K zullen zijn afgerond. MIJNBOUW EUR miljoen K1 K1 behalve indien anders aangegeven % verandering Omzet % EBITDA 4 10 (60%) Duurzaamheid 8 11 (27%) Verkenning en ontwikkeling % Groei 4 0 nvt Investeringsuitgaven Mijnbouw % De EBITDA voor de mijnbouw van EUR 4 miljoen werd beïnvloed door de doorlopende opschorting van de activiteiten in Campo Morado en de aanhoudende operationele problemen in Myra Falls. De investeringsuitgaven voor de mijnbouw bedroegen EUR 22 miljoen, de investeringsuitgaven voor onderhoud waren in lijn met de kwartaalgegevens met een grotere focus op Exploratie en Ontwikkeling. De investeringsuitgaven voor de groei tijdens het eerste kwartaal van EUR 4 miljoen waren voornamelijk bestemd voor aanpassingen in de installaties van Campo Morado voor de productie van drie concentraten die vorig jaar werd vooropgesteld. 5

6 .000 ton K1 K1 behalve indien anders aangegeven % verandering Totale hoeveelheid gewalste erts (13%) Zink in concentraat Campo Morado 0 7 nvt Contonga 3 3 0% El Mochito % El Toqui % Langlois % Myra Falls 6 8 (25%) East Tennessee (6%) Middle Tennessee (7%) Totaal (8%) Andere metalen Lood in concentraat 6,0 4,1 46% Koper in concentraat 1,7 3,3 (48%) Zilver ( 000 troy oz) (30%) Goud ( 000 troy oz) 3,6 15,7 (77%) In K produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 67 kt zink in concentraat, een daling met 8% in vergelijking met K Er was een negatieve invloed vanwege de blijvende opschorting van Campo Morado en de operationele problemen in Myra Falls. Campo Morado had in K een productie van minder dan 0,5 kt. De activiteiten werden opgeschort door aanhoudende problemen met de veiligheid in de regio. Aanvankelijk was dat te wijten aan een illegale mijnblokkade door niet-aangesloten vakbondsactivisten en gedurende het eerste kwartaal aan de systematische intimidatie van de aannemers en gesyndicaliseerde mijnwerkers. Er waren sinds 5 januari 2015 geen mijnbouw- of verwerkingsactiviteiten meer in Campo Morado. Er werd een kleine hoeveelheid verticale ontwikkeling voor Alimak uitgevoerd en er werd gewerkt aan het blokmodel, de metallurgische tests en het mijnplan. De productie in Myra Falls in K werd beïnvloed door problemen met de hydro-elektrische stroomtoevoer na het uitvallen van een turbine. Er moest bijkomende stroom opgewekt worden met dieselgeneratoren die onvoldoende capaciteit hebben om tegelijkertijd het walsen en de mijnbouwactiviteiten op de site van stroom te voorzien. Deze problemen met de stroomvoorziening zorgden voor 15 verloren productiedagen tijdens het kwartaal. Daarnaast droegen ook de tekorten op vlak van integriteit van de mijninfrastructuur en onvoldoende mijnontwikkeling bij tot de verminderde productieprestaties. De head grade van zink steeg terwijl de head grade van alle andere metalen op kwartaalniveau afnam omdat men in een andere ertszone ging werken in het kader van het mijnplan. Doordat er de voorbije twee jaar onvoldoende ontwikkelingswerk werd uitgevoerd in de mijn, is er nu een suboptimaal mijnplan met een kleiner aantal headings en ertsvolumes die beschikbaar zijn voor het walsen. De productie voor zink, koper, zilver en goud lag substantieel lager in vergelijking met het vorige kwartaal. OVERIGE ONTWIKKELINGEN Benoeming Chief Executive Officer Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft de Raad van Bestuur haar kandidaat gevonden. De kandidaat heeft het aanbod van Nyrstar aanvaard en zodra een datum van effectieve benoeming bekend is, volgt er een volledige mededeling. 6

7 Herontwikkeling Port Pirie Er werd significante vooruitgang geboekt in de Herontwikkeling van Port Pirie in K met de bouw van de permanente faciliteiten, met een groot aantal belangrijke toevoercontracten die toegekend werden en met ongeveer 85% van de projectengineering die wordt voltooid tegen het einde van K De voor de investeringsuitgaven blijft ongewijzigd op EUR miljoen voor Globaal blijven de kapitaalkosten voor het project ook zoals eerder al aangegeven op AUD 514 miljoen en het werk ter plaatse vordert volgens de planning en begroting met het oog op de indienststelling in Projecten groeipijplijn Metaalverwerking In het kader van het voorzichtig balansmanagement binnen de Vennootschap en ter erkenning van de huidige reikwijdte van de projecten die tegelijkertijd worden beheerd, zal de Vennootschap nu bepaalde projecten in de groeipijplijn voor de Metaalverwerking gedurende een langere periode uitvoeren. In 2015 zal de focus liggen op de verdere uitvoering van projecten die vereist zijn als onderdeel van het proces voor het vervangen van de materiaaltoevoer na de sluiting van Century, projecten die in verband staan met de Herontwikkeling van Port Pirie en projecten die bijna voltooid zijn. Gedurende K bleef Nyrstar verdergaan met de algemene pijplijn van groeiprojecten in het Metaalverwerkend segment. De focus bleef bij het verder uitbouwen van de projecten in Budel en Hobart die zorgen voor de verwerking van grotere volumes cadmium en zink als smeltresiduen na de invoering van een meer complexe mix van toevoermaterialen. En dit na de sluiting van de Century-mijn in Australië. De implementatie van deze projecten verloopt volgens de verwachtingen van het lijnmanagement. Naar verwachting zullen deze projecten in H in gebruik worden genomen. Ook andere projecten die bedoeld waren om de werklast te verlichten, verliepen volgens planning tijdens het kwartaal, waaronder de installatie van zuurstofverrijking bij het roosteren in Balen om te zorgen voor een grotere doorvoer van koper (verdere testcampagnes voor Europa gepland in oktober 2015), meer beperkingen op silica in concentraten om te zorgen voor een grotere doorvoer en recuperatie van indium in Auby. Ook de implementatiefase werd ingezet die tegen eind 2015 voltooid moet zijn en de uitbreiding van de cadmiumcapaciteit in Port Pirie nadert de haalbaarheidsfase met implementatie gepland voor H Zoals hierboven aangegeven, heeft Nyrstar beslist om de timing voor de implementatie van de diverse groeiprojecten binnen het Metaalverwerkend segment met 9 tot 12 maanden te verlengen. Bijgevolg werd de voor de groeiinvesteringsuitgaven voor de Metaalverwerking voor 2015 gereduceerd van EUR miljoen naar EUR miljoen. De projecten die voornamelijk in aanmerking komen, staan in verband met de voorgenomen uitbreiding van de slakkencapaciteit in Europa en bepaalde projecten in verband met kleinere metalen in Europa en Hobart. De andere projecten vallen hier niet onder. Campo Morado Zoals eerder meegedeeld, werd de productie in Campo Morado gedurende het merendeel van 2015 opgeschort. Aanvankelijk was dat te wijten aan een illegale mijnblokkade door niet-aangesloten vakbondsactivisten en later aan de systematische intimidatie van de aannemers en gesyndicaliseerde mijnwerkers. Nyrstar werkt nauw samen met de overheid in Mexico, de staats- en federale politie, de gemeenschap en privébewakingsdiensten om een doorstartplan op te maken waardoor de mijn in een veilige en zekere omgeving kan uitgebaat worden. Er werd al heel wat vooruitgang geboekt en de werkzaamheden lopen. Het doorstartplan richt zich op de toevoerketen, de veiligheid van de werknemers en de voornaamste infrastructuur. Dit is een zeer complex probleem dat niet meteen opgelost kan worden. Tijdens deze opschorting blijft Nyrstar werken aan het uitbouwen van het mijnplan, de metallurgische tests, de bouwkundige en ontwerpwerkzaamheden voor de geplande upgrade van de wals en de bescherming van het milieu. 7

8 Myra Falls Na een grondige evaluatie van de mijnbouwactiviteiten in Myra Falls heeft het management besloten om de mijnbouw- en walsactiviteiten tijdelijk op te schorten. Dankzij de tijdelijke opschorting kan men zich ter plaatse richten op het optimaliseren van een doorstart met aanzienlijk betere mijnbouw- en werkomstandigheden. Tijdens de volledige operationele evaluatie werd een aantal structurele tekortkomingen geïdentificeerd binnen de site zoals tekorten in de integriteit van de infrastructuur van de site, inefficiënte planning, werk- en onderhoudspraktijken en onaangepaste mijnontwikkeling voor toekomstige mijnbouwgebieden. Al deze factoren leidden tot een aanzienlijke aantasting van de financiële prestaties van de site gedurende de voorbije 12 maanden. Een aantal alternatieve scenario's om deze problemen aan te pakken werden geëvalueerd, rekening houdend met alle bijbehorende operationele en financiële risico's. De evaluatie identificeerde de tijdelijke opschorting als het meest doeltreffende en praktische scenario om ervoor te zorgen dat alle geschikte middelen kunnen worden aangewend voor het oplossen van de structurele tekortkomingen ter plaatse. En dit met het oog op een doorstart. Het management ontwikkelt een aantal essentiële mijlpalen die tijdens de schorsing moeten worden afgewerkt. Deze omvatten het herstellen en opwaarderen van de stroominfrastructuur, het uitvoeren van een doelgericht mijnontwikkelingsplan in de westelijke zones van de mijn en het herstellen van de basiscompetenties inzake mijnplanning, optimale onderhoudspraktijken voor de infrastructuur, technische expertise en middelen ingezet om te helpen bij het omzetten van deze activiteit in een efficiënte en winstgevende mijn die de maximale waarde kan halen uit de ertsafzetting van wereldklasse in Myra Falls. De doorstart van de activiteit hangt af van het voltooien van de essentiële mijlpalen tijdens de hierboven omschreven opschortingsperiode. In deze fase kunnen we geen definitieve datum voor de doorstart van de activiteiten geven. De geschikte verbintenissen zijn aangegaan met alle interne en externe betrokkenen en deze blijven ook tijdens de opschorting lopen. Het management blijft ervan overtuigd dat samen met alle betrokkenen de structurele tekorten van de site zullen worden opgelost en dat de productieactiviteiten hervat zullen worden. De site blijft volledig gewijd aan een veilige en milieuvriendelijke aanpak. Productie en inzake investeringsuitgaven De onderstaande weerspiegelt de huidige verwachtingen van Nyrstar voor de productie en investeringsuitgaven in De strategie van Nyrstar is gericht op het maximaliseren van waarde eerder dan op productie. De productiemix en het productievolume van deze metalen kunnen dan ook gewijzigd worden in de loop van het jaar naargelang de bestaande marktomstandigheden. Herziene updates kunnen uitgegeven worden door Nyrstar in de volgende updates van 2015 indien er materiële wijzigingen in de onderstaande worden verwacht. Metaalverwerking Nyrstar hield de productie voor de Metaalverwerking aan waarbij 1,0-1,1 miljoen ton zinkmetaal moesten worden geproduceerd in Dit productieniveau is gebaseerd op het maximaliseren van de EBITDA en het genereren van een vrije cashflow in het Metaalverwerkend segment door te mikken op een optimale balans tussen de productie en duurzame investeringsuitgaven. De geplande sluitingen wegens onderhoud bij de smelters blijven ongewijzigd. 8

9 De voor de investeringsuitgaven voor 2015 bij de Metaalverwerkende activa van Nyrstar werd met EUR 15 miljoen gereduceerd voor bestendiging en EUR miljoen voor groei. EUR miljoen Segment Categorie investeringsuitgaven Oorspronkelijke Herziene Metaalverwerking Duurzaamheid en compliance Groei Herontwikkeling Port Pirie Investeringsuitgaven Metaalverwerking De meeste geplande investeringsuitgaven voor de Herontwikkeling van Port Pirie zullen worden uitgegeven in 2015 (EUR 200 tot 220 miljoen). De resterende EUR miljoen in Mijnbouw Als weerspiegeling van de huidige opschorting van de activiteiten in Campo Morado en de tijdelijke opschorting van Myra Falls werd de productie voor 2015 binnen de mijnbouwactiva van Nyrstar zoals hieronder herzien. Segment Metaal in concentraat.000 ton, behalve indien anders aangegeven Oorspronkelijke Herziene Mijnbouw Zink Lood Koper Zilver (.000 troy oz) Goud (.000 troy oz) De voor de investeringsuitgaven voor 2015 binnen de mijnbouwactiva van Nyrstar werd gereduceerd met EUR 20 miljoen zoals blijkt uit de onderstaande tabel. Segment Categorie investeringsuitgaven EUR miljoen Oorspronkelijke Herziene Mijnbouw Duurzaamheid Verkenning en ontwikkeling Groei Investeringsuitgaven Mijnbouw Het merendeel van de uitgaven voor de herontwikkeling van Port Pirie staat in AUD en is onderworpen aan wisselkoersschommelingen. De bovenstaande wordt gegeven door middel van een koers EUR:AUD van

10 TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: het bedrijfsresultaat van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de prospecten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de prospecten of kansen evenals die van de markten waarin het actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt dat toekomstgerichte verklaringen geen garantie vormen voor prestaties in de toekomst en dat de huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit evenals de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van zijn bestuurders, leidinggevenden en werknemers doen uitdrukkelijk afstand van elke verplichting of verbintenis om wijzigingen of herzieningen aan te brengen in de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht of om veranderingen door te voeren in de verwachtingen van Nyrstar of in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte uitspraken gebaseerd zijn, behalve zoals vereist door de toepasselijke wet of regelgeving. Over Nyrstar Nyrstar is een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt en groeiende posities voor andere basis- en edele metalen. Dat zijn essentiële grondstoffen die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent, China en Australië en stelt meer dan mensen tewerk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op Euronext Brussels genoteerd als NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: Neem voor meer informatie contact op met: Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: M: Greg Morsbach Group Manager Corporate Communications T: M:

11 BIJLAGE MIJNPRODUCTIE PERIODE Productie KPI per Site Gewalst erts (.000 ton) Zink Lood Head grade wals Recuperatie Concentraat Metaal in concentraat Koper Goud (g/t) Zilver (g/t) Zink Lood Koper Goud Zilver Zink Lood Koper Zink Lood Koper Goud (k toz) Zilver (m toz) K Campo Morado 17 3,99% 1,06% 0,67% 1,27 122,22 72,9% - 61,3% 19,5% 30,9% 1-0,5 0,5-0,1 0,1 21 Contonga 100 3,63% 0,27% 1,02% - 33,32 87,7% 47,4% 73,7% - 85,2% 7 0,2 3,2 3,2 0,1 0,8-91 Coricancha El Mochito 204 4,16% 2,74% ,27 82,9% 79,1% ,0% 14 7,0-7,0 4, El Toqui 137 7,98% 1,66% 0,24% 0,32 25,51 94,4% 60,2% - 70,1% 88,1% 21 2,1-10,3 1,4-1,0 99 Langlois 128 8,60% 0,00% 0,51% 0,15 50,87 94,2% 0,0% 68,5% 68,6% 81,1% 19-1,8 10,4-0,4 0,4 170 Myra Falls 91 7,00% 0,42% 0,70% 1,15 31,24 89,8% 22,1% 65,6% 60,1% 82,0% 11 0,2 1,8 5,7 0,1 0,4 2,0 75 East Tennessee 510 3,72% ,3% ,0% , Middle Tennessee 405 3,30% ,1% ,0% , Tennessee Mines 915 3,54% ,8% ,0% , Totaal mijnen ,62% 1,59% 0,58% 0,51 52,06 91,8% 56,7 49,0 64,8% 83,2% 121 9,5 7,3 67,5 6,0 1,7 3,6 920 K Campo Morado 178 4,88% 0,95% 0,98% 1,27 114,71 75,4% - 70,9% 26,2% 37,8% 14-8,6 6,5-1,2 1,9 248 Contonga 90 4,15% 0,15% 1,15% - 33,82 88,9% 37,7% 75,0% - 83,1% 7 0,1 2,9 3,3 0,1 0,8-81 Coricancha ,3 3 El Mochito 172 4,09% 2,31% ,29 85,3% 81,2% ,3% 12 5,1 0,0 6,0 3, El Toqui 143 6,37% 0,59% 0,19% 1,65 19,75 90,9% 56,1% - 86,2% 82,0% 17 0,9 0,0 8,3 0,5-6,5 75 Langlois 132 7,56% 0,00% 0,46% 0,16 38,93 93,3% 0,0% 76,8% 75,9% 76,7% 19-2,1 9,3-0,5 0,5 127 Myra Falls 130 6,79% 0,67% 0,78% 2,18 99,93 89,3% 35,5% 77,3% 70,4% 86,6% 15 1,0 3,6 7,9 0,3 0,8 6,4 363 East Tennessee 540 3,50% ,7% , Middle Tennessee 450 3,21% ,8% , Tennessee Mines 990 3,36% ,6% , Totaal mijnen ,40% 1,06% 0,69% 1,34 70,10 90,4% 42,1% 58,8% 62,1% 74,2% 133 7,1 17,3 72,6 4,1 3,3 15, % veranderi ng K/K Campo Morado (90)% (18)% 12% (32)% - 7% (3)% - (14)% (26)% (18)% (93)% - (94)% (100)% - (92)% (95)% (92)% Contonga 11% (13)% 80% (11)% - (1)% (1)% 26% (2)% - 3% - 100% 10% % Coricancha El Mochito 19% 2% 19% - - (2)% (3)% (3)% - - (5)% 17% 37% - 17% 38% % El Toqui (4)% 25% 181% 26% (81)% 29% 4% 7% - (19)% 7% 24% 133% - 25% 180% - (85)% 32% Langlois (3)% 14% - 11% (6)% 31% 1% - (11)% (10)% 6% - - (14)% 11% - (20)% (20)% 34% Myra Falls (30)% 3% (37)% (10)% (47)% (69)% 1% (38)% (15)% (15)% (5)% (27)% (80)% (50)% (25)% (67)% (50)% (69)% (79)% East Tennessee (6)% 6% (4)% (6)% Middle Tennessee (10)% 3% % (7)% Tennessee Mines (8)% 5% % (3)% Totaal eigen mijnen (13)% 5% 50% (16)% (62)% (26)% 2% 35% (17)% 4% 12% (9)% 34% (58)% (8)% 46% (48)% (77)% (30)% 11

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST VERANDERING VOOR DE TOEKOMST Jaarverslag 2013 Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw Onze activiteiten staan in het teken van de uitdagingen van de toekomst. ROLAND JUNCK, CEO en metalen,

Nadere informatie

Navigating the Future

Navigating the Future Jaarverslag 2008 Navigating the Future Prudently Pragmatically Proactively Groepsoverzicht Nyrstar is leverancier voor de wereldwijde commoditymarkten en wordt gedreven door waardecreatie. Nyrstar produceert

Nadere informatie

1. Toelichtingen bij de jaarrekening

1. Toelichtingen bij de jaarrekening Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Turnhout Verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood.

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood. SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus voor notering en aanbieding van 23 maart 2010 (het "Prospectus") en elke beslissing om te beleggen in de 5,5% vastrentende

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

30 APRIL 2014. Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

30 APRIL 2014. Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering 30 APRIL 2014 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering 1 Julien De Wilde Voorzitter 2 Gewone Algemene Vergadering 3 Gelieve uw gsm uit te schakelen 4 Raad van bestuur Julien De Wilde Voorzitter Roland

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015 Tussentijdse financiële verslaggeving Eerste kwartaal Gereglementeerde informatie 29 april 2014 7u00 CET RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL Financieel overzicht» Opbrengstengroei van 2,2% aan ongewijzigde

Nadere informatie

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert DSM, Corporate Communications, P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen, The Netherlands Telephone (31) 45 5782421, Telefax (31) 45 5740680 Internet: www.dsm.com E-mail : media.relations@dsm.com 37N 4 augustus 2009

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2010

Resultaten eerste halfjaar 2010 PERSBERICHT Resultaten eerste halfjaar 2010 Opnieuw een periode van stevige nettogroei van het aantal nieuwe abonnees en stijgende gemiddelde opbrengst per klant; Omzet met 11% gestegen; Vrije kasstroom

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen.

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen. Wie zijn we We zijn een internationale specialiteitengroep met vestigingen over de hele wereld die oplossingen biedt voor noden op het gebied van voeding, landbouw, watermanagement en het efficiënt gebruik

Nadere informatie

Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving

Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving 28 28 Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving Economisch Verslag p. 8 Milieuverslag p. 4 Sociaal Verslag p. 62 Jaarrekening p. 85 Bestuursverslag

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie Mobistar Resultaten eerste halfjaar 2015 Embargo tot 24 juli 2015 om 7.00 uur Gereglementeerde informatie Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 ENKELVOUDIG JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT HET BOEKJAAR 2011 (artikel 96 van het W. Venn.) Geachte aandeelhouders,

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

market monitor Focus op de staalindustrie prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de staalindustrie prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de staalindustrie prestaties en vooruitzichten September 2014 In deze uitgave Inleiding Onder druk 3 China Winstgevendheid gedaald tot een nieuw dieptepunt 4 India Verwachte productiestijging

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT...

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... Jaarverslag 2012 0 1. INHOUD 1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 40 4. FINANCIEEL VERSLAG - IFRS... 43 5.

Nadere informatie

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten Maart 2014 In deze uitgave Inleiding Meer omzet maar minder winst 3 Brazilië Verkoop getroffen

Nadere informatie