Ik heb geleerd dat ik er mag zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik heb geleerd dat ik er mag zijn"

Transcriptie

1 SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG - APR 2014 NR. 1 Diaconale kansen Fusie met Timon Familienetwerkberaad Ik heb geleerd dat ik er mag zijn Laura, ex-bewoner van de behandelgroep in Zwolle

2 en het is steeds weer de kunst het goede vast te houden. Het is gewoon goed om eens kritisch naar onze eigen zorgprogramma s te kijken. We hebben dat in 2011 gedaan en toen besloten een goed alternatief te ontwikkelen voor de behandelgroepen voor kinderen van 11 tot 16 jaar. Daar hebben we geen spijt van gehad, want onze tienerpleegzorg bleek een betere vervanger! Aangemoedigd door dit succes doen we in 2014 iets dergelijks met onze behandelgroepen voor jongeren van 16 tot 19 jaar. Datzelfde (trainings)programma kan met enkele aanpassingen ook gevolgd worden in een woonsituatie waarin niet groepsleiders, maar een of meerdere gezinnen bereid zijn de naaste voor onze jongeren te zijn. Er waart een nieuw elan door de vaderlandse zorg. Het is allemaal begonnen bij een paar geleerde mensen. Met hun onderzoeken en zeggen en dat klopt. Luister maar experimenten kwamen ze tot naar de gloedvolle betogen van de conclusie dat onze zorg- en met name wethouders over het hulpbehoeftige medelanders opnieuw ontdekte vermogen van begonnen te bezwijken onder een mensen om hun eigen problemen drie-lagen-dik pak hulpverleners. op te lossen. Eigen kracht (of zoals Het signaal werd opgepikt door de socialistische en christelijke politici overheid. Die zat met de handen liever zeggen: samenkracht) is in het haar te turen naar een als helemaal terug van weg geweest. maar oplopende curve van de zorgkosten. De waarnemingen En toch: ik ben niet sceptisch over van de deskundigen kwamen als deze ontwikkeling. Bewegingen en geroepen en aan de noodzakelijke veranderingen zijn van alle tijden. bezuiniging werd de blijde mare Het patroon van opgaan, blinken van de eigen kracht gekoppeld. en verzinken zal doorgaan tot Dat klinkt bijna religieus, zal de lezer het volmaakte komt (1 Kor. 13:10) Natuurlijk zitten er pijnlijke kanten aan veranderingen, maar ze geven ook nieuwe energie. Niet alleen bij de wethouders (die misschien na 19 maart al weer afgelost worden), maar ook bij de jeugdzorgwerkers, die meestal en gelukkig wat langer blijven. En nog even dat religieuze tintje. Goede zorg kan niet zonder bevlogenheid. Hoe meer gepassioneerde beleidsmakers en jeugdzorgwerkers hoe beter. Het wordt pas bedenkelijk wanneer die gedrevenheid doorschiet naar een heilig, universeel geloof in een methode of een persoon. Het Evangelie en de Hollandse nuchterheid (in volgorde van belangrijkheid) zijn daartegen een prima medicijn. Bart Nitrauw - Raad van Bestuur Goede zorg kan niet zonder bevlogenheid. PAG 2 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

3 INHOUD Meer informatie? Kijk op Colofon 4 Diaconale kansen 8 De kerk participeert?! 14 Het verhaal van Laura 6 Sociale netwerkstrategieën 12 Timon en SGJ gaan fuseren SGJ Christelijke Jeugdzorg is een landelijk werkende instelling voor iedereen die advies of hulp nodig heeft bij opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen van jongeren tot 18 jaar oud. Postadres SGJ Christelijke Jeugdzorg Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort Bezoekadres Puntenburgerlaan 91 Amersfoort T F E I SGJ Christelijke Jeugdzorg SGJChrJeugdzorg Regiokantoren Groningen, Zwolle, Amersfoort en Dordrecht Raad van Toezicht drs. W. Boonzaaijer, voorzitter mr. T.J. Schutte, tweede voorzitter drs. C. Rupke RC Raad van Bestuur Z.B. Nitrauw MLD J. Roose Rekeningnummer Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg NL52 INGB SGJ Magezine SGJ Magezine wordt verspreid onder de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en andere belangstellenden. ISSN: Redactie Janke Baarda, Willem van den Bos, Gerda uit de Bosch, Ria Engelgeer, Dirk-Jan Vonk en Henk Jan Bunschoten (eindredactie). Aan deze uitgave werkten verder mee: Annelies Ze ev, Maria Vermeulen en Jan Roose. Beeld Gerda uit de Bosch, Hiky Helmantel, Suzanne uit de Bosch en RedMatters. Design RedMatters Druk: Drukkerij Van der Perk Oplage: Adreswijzigingen Alle adreswijzingen voor ontvangst SGJ Magezine (ook CGK-leden) kunnen worden doorgegeven aan Adresbeheer (zie onderstaande gegevens). Abonneren Wilt u SGJ Magezine (gratis) ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven aan: SGJ Adresbeheer Postbus BN Amersfoort T E SGJ Magezine is gedrukt op FSC -papier dat gemaakt is van minimaal 50% pulp (hout) afkomstig uit FSC-gecertifi ceerde bossen. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 3

4 Behandelgroep wordt Wonen in Netwerk- of Steungezin Laura is een van de laatste bewoners van de behandelgroep in Zwolle. In de loop van 2014 verandert de behandelgroep in een woonlocatie waar jongeren van ruim 16 tot 23 jaar een zelfstandigheidstrainingstraject kunnen volgen. Nu werkt er nog een team van pedagogisch medewerkers dat ervoor zorgt dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week begeleiding is. In plaats van die 24-uurs aanwezigheid, komt er op de woonlocatie een steungezin wonen. Dit steungezin is als een goede buur beschikbaar voor de jongeren als ze praktische vragen of problemen hebben. De huidige pedagogisch medewerkers worden ambulant woonbegeleiders en begeleiden de jongeren bij hun specifi eke hulpvragen en hun ontwikkeltraject naar zelfstandig wonen en leven. De jongere en zijn netwerk worden daarbij maximaal betrokken. De ambulant woonbegeleider coördineert de ondersteuning die het netwerk en de vrijwilligers aan de jongere geeft. Maar ook bij particulieren is dit zorgconcept inpasbaar. Een jongere die zelfstandigheidstraining volgt, woont bij of in de buurt van het door SGJ gescreende steungezin. Het steungezin is - als goede buur - beschikbaar als de jongere een beroep op hen doet. De jongere kan daarnaast een beroep doen op zijn sociale netwerk of buddy. Tijdens het wonen bij een steungezin wordt de jongere, voor de specifi eke hulpvragen, begeleid door een ambulant woonbegeleider van SGJ. Ook het steungezin kan met vragen terecht bij de ambulant woonbegeleider. Niet alle jongeren in Nederland kunnen terugvallen op hun eigen ouders of netwerk om zelfstandig te leren wonen en leven. Voor deze jongeren is SGJ op zoek naar mensen die bereid zijn een woonplek te bieden. Bent u bereid om deze opvang op vrijwillige basis tegen een vergoeding aan te bieden? Neem dan contact op met Netty Jongkind via adres of bel naar het algemene nummer van SGJ PAG 4 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

5 LAURA: IK HEB GELEERD DAT IK ER MAG ZIJN. Anderhalf jaar lang woonde Laura in een behandelgroep van SGJ Christelijke Jeugdzorg. In deze behandelgroep woonde ze samen met ongeveer tien andere jongens en meiden die om verschillende redenen niet meer thuis konden wonen. Laura woont nu net op kamers en kijkt terug op de periode dat ze in de groep woonde. Een persoonlijk verhaal Iets meer dan anderhalf jaar geleden kwam ik bij SGJ in een behandelgroep wonen. Ik wilde eerst liever naar een andere instelling. Eentje die niet christelijk is. Want ik had zelf niets meer met het christelijk geloof, maar mijn ouders wel. De wachtlijsten voor de andere instellingen waren te lang. Dus ging ik toch maar naar een behandelgroep van SGJ, omdat daar wel een plek vrij was. Je gaat natuurlijk niet voor niets in een behandelgroep wonen. In het begin van mijn verblijf zat ik fl ink in de knoop met mezelf. Ik kon moeilijk dingen loslaten en ik was als persoon totaal niet tevreden met mezelf. Ondanks dat ik in het begin ook nog geen echte klik had met mijn huisgenoten, heb ik nooit gedacht dat ik daar weg wilde. In de behandelgroep heb ik altijd heel veel steun ervaren bij de groepsleiders en daar ben ik ze heel dankbaar voor. Aan het eind van 2012 ben ik weer tot geloof gekomen. Om op zoek naar God te gaan, is echt de beste keuze in mijn leven geweest. Hiervoor had ik een muur om me heen gebouwd. Ik wilde met het christelijk geloof gewoon niets te mijn mening telt en dat ik voor maken hebben en het heeft me mezelf mag opkomen. Ik heb hier heel veel tijd gekost om die muur ook geleerd om mensen meer te doorbreken. Ondanks dat ik te vertrouwen en om vanuit een tot geloof was gekomen, had ik ander perspectief naar dingen te nog veel te leren. Gelukkig heb kijken. In het begin zat ik vast in ik tot het einde van mijn verblijf een negatief gedachtenpatroon, ook hierin veel steun gehad van maar ik heb geleerd om daaruit te mijn groepsleiding. Hoe klein mijn stappen, om mensen te vergeven geloof ook was in het begin, het en aan de slag te gaan met het is steeds meer en meer gaan verwerken van dingen die in het groeien en binnenkort laat ik me verleden gebeurd zijn. dopen. Ik ben heel blij dat ik in een Ik heb praktische dingen geleerd behandelgroep van SGJ ben waar ik veel baat bij heb nu ik op komen wonen. Uiteindelijk heb ik kamers woon. Maar die dingen daar mijn plekje gevonden en had ik vast ook wel kunnen leren ben ik heel blij dat ik er nieuwe als ik gewoon op kamers was vrienden heb ontmoet. Maar gegaan. Bij SGJ heb ik vooral eigenlijk ben ik alle bewoners geleerd dat ik mezelf lief mag dankbaar; zij hebben mij geholpen hebben als persoon. Ik heb door een goed gesprek of gewoon geleerd dat ik er mag zijn, dat ook een gezellig moment! Ik heb geleerd om aan de slag te gaan met het verwerken van dingen die in het verleden gebeurd zijn. Laura is een gefi ngeerde naam. De afbeelding is een stockfoto. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 5

6 DIACONALE KANSEN Vanaf 1 januari 2015 worden de burgerlijke gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De ondersteuning aan inwoners gaat daardoor in het nieuwe stelsel drastisch veranderen. Decentralisatie Er zijn een aantal argumenten te noemen waarom deze decentralisatie goed is. Allereerst komt er meer aandacht voor preventie en vrij toegankelijke laagdrempelige zorg in plaats van de huidige focus op de (dure) gespecialiseerde zorg. Daarnaast zijn er in het huidige stelsel vaak veel verschillende hulpverleners rond een gezin betrokken. Dit brengt risico s met zich mee. Onder andere dat er door verschillende hulpverleners teveel langs elkaar heen wordt gewerkt. In het nieuwe stelsel wordt de zorg dichterbij het gezin georganiseerd, waardoor die risico s verminderen. Ook wordt verwacht dat de jeugdzorg - door het dichtbij de cliënt te organiseren - effi ciënter, laagdrempeliger en daardoor goedkoper kan worden. Eigen kracht Belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe stelsel is dat kind en ouders centraal staan en de eigen kracht van het gezin versterkt wordt. Hiermee wordt bedoeld dat gekeken wordt hoe het gezin, binnen het eigen netwerk, zo sterk mogelijk gemaakt kan worden. Indien mogelijk wordt met laagdrempelige ondersteuning, vanuit wijk- of gebiedsteams, zorg gedragen voor de ontwikkeling en veiligheid van het kind. Kerkelijke gemeenschappen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Juist nu de overheid zich terugtrekt en er meer een beroep gedaan wordt op de participerende samenleving, kunnen kerken hun diaconale taak oppakken en zichtbaar worden in hun omgeving. Dat vraagt van kerkenraden, specifi eker de diaconieën, een bezinning op de vraag welke rol zij kunnen en willen spelen. De decentralisatie biedt kerken dus ook kansen. Het eigen kerkelijk netwerk van gezinnen zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Rol van de kerk in de hulpverlening Uiteraard kunnen en moeten kerkelijke gemeenschappen niet de professionele hulp willen vervangen. Er is verschil tussen ondersteunende vrijwilligers en professionele hulpverleners. Toch moet de kracht van netwerken niet onderschat worden. SGJ heeft cliënten die, als er eerder vanuit het sociale netwerk van het gezin (waar de kerk een onderdeel van uitmaakt) ondersteuning was geboden, mogelijk niet in de jeugdzorg terecht waren gekomen. Wanneer diaconieën in samenwerking met wijk- of gebiedsteams preventief kunnen signaleren en laagdrempelige zorg organiseren rond gezinnen, kan daardoor opschaling naar zwaardere zorg worden vermeden. Het eigen kerkelijk netwerk van gezinnen zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Ook jeugdzorgorganisaties zullen in toenemende mate kijken naar de mogelijkheden die een kerkelijke gemeente rond een gezin heeft. Diaconieën kunnen hierop inspelen door een vast contactpersoon aan te stellen die hulpvragen kan inventariseren en coördineren. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een groep vrijwilligers die het gezin ondersteunt bij bepaalde zorgtaken. Ook wanneer een kind niet langer in de thuissituatie kan blijven wonen, kan het zinvol zijn eerst in de kerkelijke gemeente te kijken naar mogelijke opvanggezinnen. Wanneer een kind in het eigen netwerk kan blijven maakt dit het zowel voor de ouder als het kind (meestal) gemakkelijker. Dit vraagt van kerken wel een open houding naar jeugdzorg en gezinnen die daarbij betrokken zijn. PAG 6 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

7 Waarom decentralisatie van jeugdzorg? Het huidige jeugdstelsel Doorschuif-mechanisme waterbedeffect. Als in de kent veel problemen: domineert huidige situatie door gemeente Kinderen en jongeren met weinig geïnvesteerd wordt in Accent op probleemjeugd problemen worden verwezen preventie en eerstelijnshulp, De aandacht voor het gewone naar de jeugdzorg en zal de instroom in de opgroeien en opvoeden worden daar opgenomen. gespecialiseerde zorg - betaald van kinderen en jongeren is Is er aanvullende kinder- of door onder meer de provincie verhoudingsgewijs gering ten jeugdpsychiatrische hulp nodig, en de zorgverzekeraars - stijgen. opzichte van de aandacht voor dan wordt de jongere daarnaar Probeert de politiek of de de probleemjeugd. Het gevolg is doorverwezen. Er wordt zorgverzekeraar de instroom in dat er veel geld en aandacht is voortdurend geschoven de jeugd-ggz te beperken dan voor gespecialiseerde jeugdzorg met kinderen en jongeren. kan dat een grotere instroom in de jeugdzorg geven. en weinig voor preventie en vrij toegankelijke Stijgend zorggebruik laagdrempelige hulp. De vraag naar gespecialiseerde Al met al moeten er ingrijpende hulp groeit per jaar met maatregelen komen om het Versnippering ruwweg 10 procent. De jeugdstelsel op orde te brengen. Er zijn zeer veel voorzieningen, stijging lijkt het gevolg van het Door de bestuurlijke en de er zijn verschillende gebrek aan preventie en vrij financiële verantwoordelijkheid wettelijke kaders, en er zijn toegankelijke laagdrempelige onder te brengen bij de verschillende overheidslagen hulp, de versnippering en het gemeente, is het mogelijk een die verantwoordelijk zijn of doorschuifmechanisme in meer samenhangend beleid financieren. Dat zorgt ervoor de sector. te voeren. is en het doorvoeren van Onbeheersbaarheid Bron: noodzakelijke vernieuwingen Het is alles bij elkaar een over het algemeen moeizaam moeilijk te beheersen sector, verloopt. gekenmerkt door een zogeheten dat het stelsel weinig transparant SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 7

8 Sociale netwerkstrategieën in het kort Verkeert een gezin in moeilijkheden, dan kan een sociaal netwerkstrategie zoals familienetwerkberaad de steun en vindingrijkheid van het eigen (familie-)netwerk mobiliseren. Centrale gedachte hierbij is dat het gezin zelf zoveel mogelijk de regie behoudt dan wel krijgt, en verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing van de (eigen) problemen. Een familienetwerkberaad gaat uit van de kracht van het gezin en de kracht van het (kerkelijk) netwerk. Ouders maken samen met hun sociale netwerk - eventueel ondersteund door een hulpverlener - een plan om de problemen op te lossen. De kern en denkwijze van deze benaderingswijze van een familienetwerkberaad is een paradigmaverschuiving. Van: hulpverleners hebben de regie en schakelen indien zij het nodig achten het netwerk in, naar: de cliënt en diens netwerk heeft de regie en schakelt indien zij het nodig achten hulpverlening in. Dat vraagt een andere houding van hulpverleners en ouders. Door het inzetten van een familienetwerkberaad blijft de verantwoordelijkheid bij de hulpvrager zelf. Om die reden is een familienetwerkberaad een besluitvormingsmodel, op basis van gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid. De kracht voor de oplossing komt vanuit de familie en belangrijke mensen daaromheen. Een familienetwerkberaad: voorkomt een sociaal isolement van gezinnen; voorkomt uithuisplaatsingen en kan voorwaarden scheppen voor terugkeer naar huis; maakt ouders minder afhankelijk van hulpverleners en hulpverleningsinstanties; zet ouders - met behulp van hun netwerk - in hun eigen kracht. PAG 8 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

9 SOCIALE NETWERKSTRATEGIEËN De basis van Jeugdzorg Nieuwe Stijl is het werken vanuit sociale netwerkstrategieën. In 2014 worden voor het derde jaar op rij - dankzij fi nanciële bijdragen uit de achterban van SGJ - hulpverleners getraind in de netwerkstrategie familienetwerkberaad. Eigen regie Het centrale uitgangspunt van sociale netwerkstrategieën is dat gezinnen zelf met hun eigen sociale netwerk (familie, vrienden, kennissen) aan de slag gaan om een plan te maken dat bijdraagt aan de oplossing van de problemen. In het verleden is dit eigen netwerk van het gezin door hulpverleners te veel buiten beschouwing gelaten. Een gemiste kans. Want wanneer een gezin zelf een plan voor de toekomst maakt, samen met mensen die het gezin zelf heeft uitgezocht, geeft dit een meer duurzame oplossing. Het werkt motiverend en versterkend voor gezinnen om hun eigen plan te kunnen maken. Netwerkkompas Voorafgaand aan de start van een familienetwerkberaad maakt de hulpverlener samen met het gezin en een of twee supporters - mensen die een centrale rol mogen hebben - een netwerkkompas. Een netwerkkompas geeft inzicht in wie er om het gezin heen staan, wat de hulpvraag is en wie het gezin wil betrekken bij het netwerkberaad. Een netwerkberaad zou je kunnen omschrijven als een vergadering met alle betrokkenen om het gezin, met als doel een plan voor de toekomst te maken. Aan de hand van een drieluik wordt duidelijk waar de problemen liggen. De hulpverlener doorloopt met het gezin drie stappen: Stap 1 - Hoe ziet je situatie er over een half jaar uit wanneer er niets verandert? Stap 2 - Hoe wens je dat je situatie er over een half jaar zal uitzien? Stap 3 - Wat is er nodig om in de gewenste situatie terecht te komen? Informatieronde Vervolgens wordt er aan de hand van het netwerkkompas gekeken wie mee zou willen denken over het realiseren van de gewenste situatie. Samen met zijn supporters stelt het gezin vragen op voor het familienetwerkberaad. Het familienetwerkberaad start met een informatieronde. Voor dit gedeelte van het familienetwerkberaad kunnen ook hulpverleners worden uitgenodigd. Daarbij kun je denken aan een hulpverlener die informatie kan geven over een aandoening van een kind of een werker van een dienstverlenende instantie die informatie geeft over het aanbod van diverse hulpvormen. Privé tijd Na de informatieronde volgt een besloten gedeelte van het familienetwerkberaad. Hier is geen enkele hulpverlener bij aanwezig, ook niet degene die de coördinerende rol heeft. Dit is echte privé tijd. Tijdens deze tijd maakt het gezin met zijn netwerk een plan. Er worden afspraken gemaakt over de soort hulp die nodig is, wie dat kan en wil gaan uitvoeren en wie de voortgang bewaakt. Actieteam Uiteindelijk wordt tijdens het netwerkberaad een actieteam samengesteld. Dit actieteam zal er voor zorgen dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden, dan wel bijgesteld worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. Aan het actieteam nemen de hulpverleners deel die door het gezin cliënt zelf van belang worden geacht. Ondertoezichtstelling Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling, is de gezinsvoogd als hulpverlener verplicht betrokken. Daar waar nodig stelt de gezinsvoogd vooraf enkele voorwaarden vast waar het plan in ieder geval aan moet voldoen. Deze voorwaarden liggen altijd in de lijn met de opdracht die de kinderrechter gesteld heeft. Een familienetwerkberaad kan ook een mooie afsluiting zijn van een ondertoezichtstelling of een middel zijn om een ondertoezichtstelling eerder te kunnen beëindigen. Als er genoeg betrokken mensen in het eigen netwerk zijn die zich mede verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van de kinderen, is gedwongen betrokkenheid van een hulpverlener alleen maar belastend voor het gezin. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 9

10 FAMILIENETWERKBERAAD IN DE JEUGDBESCHERMINGSPRAKTIJK Annelies Ze ev is jeugdbeschermer bij SGJ. Zij heeft onlangs de training Sociale netwerkstrategieën gevolgd. Met Jorien en haar ouders heeft ze een familienetwerkberaad gehouden. Het gezin van Jorien Jorien is een verstandelijk beperkt meisje van bijna achttien jaar. Ze heeft autisme en woont al enige jaren in een instelling. Haar ouders zijn gescheiden. De moeder van Jorien is drie jaar geleden getrouwd met Frits. Voor Jorien is er een vervolgplek nodig waar zij zich de komende jaren verder kan ontwikkelen. De afgelopen tijd is steeds duidelijker geworden hoe kwetsbaar Jorien is. Ze heeft verkeerde vrienden, waar ze de dagelijks mee blowt. Haar schoolresultaten lijden hieronder en dit lijkt Jorien - die steeds geslotener wordt - weinig te interesseren. De ondertoezichtstelling was destijds uitgesproken omdat de ouders van Jorien verwikkeld waren in een vechtscheiding en Jorien daar slachtoffer van was geworden. In de afgelopen jaren is de rust tussen haar ouders teruggekeerd. Nu het moment gekomen is dat er veel geregeld moet worden voor een vervolgplek komt er veel oude pijn en onuitgesproken boosheid en wantrouwen bij ouders naar boven. Dit maakt de samenwerking tussen hen heel lastig. Afzonderlijk wordt er van alles geregeld voor Jorien. Daardoor ontstaat er onduidelijkheid waar vooral Jorien veel last van heeft. De relatie tussen Jorien en haar moeder verslechtert. Tijd voor een familienetwerkberaad! Familienetwerkberaad In een informatief gesprek leg ik Jorien, haar vader en moeder, en Frits uit hoe een familienetwerkberaad werkt en wat het doel is. De ouders van Jorien zijn meteen enthousiast. Jorien zelf in eerste instantie niet, maar uiteindelijk stemt ze toch in. Gelukkig, want een familienetwerkberaad kun je nooit opleggen, ook al is er sprake van een ondertoezichtstelling. De relatie tussen Jorien en haar moeder wordt gaandeweg weer beter. Samen met Jorien breng ik in kaart waar ze zich zorgen over maakt en welke mensen voor haar belangrijk zijn. Ook met haar moeder en Frits breng ik dit in kaart. De vader van Jorien levert zijn zorgen en vragen schriftelijk in. Daarna gaan we met elkaar om de tafel zitten en stellen we een vragenlijst op, en een lijst van mensen die voor het netwerkberaad uitgenodigd gaan worden. Omdat Jorien een korte spanningsboog heeft, is afgesproken dat ze time outs mag nemen wanneer het haar te veel wordt. Frits heeft aangegeven dat hij niet in staat is om lange tijd achter elkaar in gesprek te zijn. Daarom is ervoor gekozen om de vragen aan het netwerk op te splitsen en twee bijeenkomsten te beleggen. Voor de eerste bijeenkomst wordt de mentor uitgenodigd om het netwerk te informeren hoe zij Jorien begeleidt en wat Joriens beperkingen zijn. Tijdens de tweede bijeenkomst komt iemand van verslavingszorg om de deelnemers te informeren over de gevaren van blowen, achterliggende oorzaken en hoe Jorien begeleid zou kunnen worden om van haar verslaving af te komen. Als gezinsvoogd heb ik aan Jorien en haar ouders een drietal voorwaarden gesteld die in ieder geval binnen het netwerkberaad aan bod moeten komen; allereerst het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen ouders, ten tweede de aanpak van het drugsgebruik van Jorien, en tot slot dat Jorien door haar beide ouders erkend en ondersteund wordt in haar wens om in haar huidige woonplaats te kunnen blijven wonen. PAG 10 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 De namen in dit artikel zijn gefi ngeerd. De afbeelding is een stockfoto.

11 Actieteam Gedurende dit hele proces gebeurt er steeds van alles waardoor de spanningen regelmatig hoog oplopen en ouders dreigen uit het familienetwerkberaad te stappen. Maar twee maanden later zijn beide ouders nog steeds onderdeel van het actieteam. Dit geeft aan dat zij - in het belang van Jorien - samen willen werken. De relatie tussen Jorien en haar moeder wordt gaandeweg weer beter. In het actieteam worden afspraken gemaakt en ik word op de hoogte gehouden via de notulen van het actieteam. Samen met haar ouders is Jorien tot de conclusie gekomen dat ze toch beter in een andere woonplaats kan gaan wonen zodat ze blijvend uit de buurt van haar verkeerde vrienden is. Op dit moment woont Jorien in een fasehuis in haar nieuwe woonplaats, waar zij zich alvast kan voorbereiden op begeleid zelfstandig wonen. Jorien is een traject ingegaan om van haar blowverslaving af te komen. Tot nu toe is Jorien gemotiveerd en lukt het haar met vallen en opstaan het blowen af te bouwen. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 11

12 Denkraam om zicht te krijgen op diaconale taak Het Diaconaal Platform van Zeewolde is een van de vele plekken waar nagedacht wordt hoe kerken een rol kunnen spelen als het gaat om de verandering van verzorgingsstaat naar participatiestaat. De vraag vooral is in welke vorm dit in de toekomst vorm gaat krijgen. Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk in Goes is een denkraam opgesteld om gesprek en gedachtevorming over de rol van diaconieën in de participerende samenleving op gang te brengen: Bieden we hulp aan: de omgeving van een a) gemeenteleden, gemeentelid? b) gemeenteleden en hun familie en bekenden of c) de onder b) genoemden, Zijn we als kerk faciliterend gerichte evangelisatie of in en/of uitvoerend? combinatie met gerichte In welke domeinen willen evangelisatie? aangevuld met niet- we ons begeven; WMO en/ gemeenteleden? of Jeugd(zorg) en/of Werk & binnen de kerk voor Inkomen en/of? werkzaamheden en Bieden we hulp via gemeenteleden of menskracht en middelen? Bieden we hulp los van Treden we als kerk zelfstandig rechtstreeks vanuit de op of in samenwerking diaconie? met andere kerken en/of Bieden we hulp: maatschappelijke organisaties? a) in de wijk, b) voor een speciale doelgroep of c) daar waar vraag is in PAG 12 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 Bieden we hulp in stilte of met Hoe groot is het draagvlak financiële bijdragen? Welke bronnen (menskracht en middelen) zijn binnen de gemeente beschikbaar? Heeft de uitvoering publicitaire aandacht? consequenties voor Bieden we hulp met inzet bestaande kerkelijke van menskracht of met activiteiten en middelen?

13 DE KERK PARTICIPEERT?! Er wordt tegenwoordig gesproken over een participatiemaatschappij waarin van iedereen inzet verwacht wordt. Een voor de hand liggende gedachte is dat kerken hierin ook participeren. Maar is dat zo? Geen humanitaire actie Door bezuinigingen wordt steeds meer inzet en eigen initiatief van de burgers gevraagd. We moeten met elkaar weer leren omzien naar elkaar, gewoon in je straat en in je wijk. En juist hierin hebben de kerken een opdracht: zoeken naar wegen die de hulpbehoevende verder helpen! Daar kan en mag de maatschappij de kerk op aanspreken. Want het helpen van je naasten is geen humanitaire actie, maar een Bijbelse opdracht vanuit de liefde van Christus. Aldus Peter Versprille, aftredend voorzitter van het Diaconaal Platform uit Zeewolde. In dit platform vindt er tussen kerken overleg en afstemming plaats op diaconaal vlak. Barmhartigheid en naastenliefde is sterk verweven met het christelijk geloof. Het is deze overtuiging die maakt dat christenen door de eeuwen heen zich verantwoordelijk wisten om te zien naar hulpbehoevenden uit hun omgeving. In het licht van de huidige veranderingen van de maatschappij denken veel kerken opnieuw na over de vraag hoe zij de diaconale zorg binnen en buiten de kerk vorm kunnen geven. De kerken zien een toenemende vraag naar hulp op pastoraal en praktisch gebied van mensen binnen en buiten de kerk. Lokale initiatieven Vooral de lokale en wijkgerichte initiatieven lijken aan te sluiten bij wat de overheid graag wil zien. In Zwolle is er bijvoorbeeld een inloophuis en zijn er maaltijden voor dak- en thuislozen. Voor mensen die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening is er een maatjesproject en in samenwerking met stichting Present worden diverse activiteiten op wijkniveau ontplooid, somt ds. Wim Noordzij (GKv Zwolle Noord) op. Maar of de veranderingen in de maatschappij ook een verandering van visie voor de kerk geven vraagt hij zich wel af. De kerk zorgde in het verleden voor een hecht sociaal verband. Een vervanger voor de kerk is er niet gekomen in de samenleving. Dat gaan we zeker in een individuele tijd missen. Ik geloof dat de kerk terug moet naar haar hoofdtaak. Namelijk het aanroepen van God en het bijstaan van de naasten. Verder is het zo dat we meer aandacht willen geven aan de vorming van leerlingen en de navolging van Jezus. Dit standpunt lijkt aan te sluiten bij de visie die Peter van der Veer, kerkelijk werker CGK Zwolle, verwoordt. Ook wij denken na over de vraag hoe de diaconale zorg in de toekomst vormgegeven kan worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het ontdekken van je eigen talenten en deze inzetten in de navolging van Jezus. Deze combinatie maakt ongetwijfeld dat de behoefte om te zien naar de naaste blijft bestaan. Diaconale initiatieven blijven dan ook dicht bij de talenten en passie van iemand. De kerk kan deze diaconale initiatieven ondersteunen en faciliteren. Participatie als opdracht Blijkbaar kan er van de kerken verwacht worden dat zij participeren in de veranderingen en herverdeling van zorgtaken in Nederland. Niet omdat de overheid dit van de kerken vraagt, maar omdat het liefhebben van je naasten een taak is die in navolging van Jezus ingevuld mag worden. Kerken denken na over hoe zij inhoud kunnen blijven geven aan hun diaconale taak, zowel buiten als binnen de kerk. Dat is een mooi proces met uitdagingen en kansen. Want het is ook een gegeven uit de geschiedenis, vertelt ds. Wim Noordzij, dat in de eerste eeuwen de kerk voornamelijk groeide door het concreet tonen van naastenliefde aan alle mensen. De kerk en haar leden hebben de opdracht te participeren. Omdat in het omzien naar je naasten, de liefde van God doorgegeven mag worden. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 13

14 & GAAN FUSEREN Op 6 maart jongstleden werd het bekend gemaakt: Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg gaan fuseren. Bij de plannen voor fusie met Timon betreft het van SGJ de Jeugd- en Opvoedhulp-poot (pleegzorg en kleinschalig verblijf) en het trainings- en cursusaanbod. Onderscheidende kracht Beide organisaties zijn stevig geworteld in de Nederlandse samenleving en beschikken over een breed vertakt netwerk. Kerken en andere maatschappelijke organisaties bieden al jarenlang een groot potentieel aan betrokken en gemotiveerde pleegzorggezinnen en vrijwilligers. De fusie-organisatie zet sterk in op de uitbreiding van haar informele zorg en haar netwerken en sluit hiermee aan bij de transformatie van zorg en het beleid van gemeenten om meer informele zorg te betrekken en die maatschappelijk in te bedden. Gedeelde missie Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg vinden elkaar in een gedeelde missie: Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. De hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging. Iedere jongere of ouder/verzorger, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, kan een beroep doen op de hulp. De fusie-organisatie blijft daarnaast ook nadrukkelijk zorg bieden voor de eigen (christelijke) achterban. Meerwaarde fusie Timon en SGJ zien sterke meerwaarde in een fusie in deze tijd van transitie en transformatie van de (jeugd)zorg. Timon en SGJ versterken hun marktpositie door een uitgebreid zorgaanbod te realiseren met doorlopende zorglijnen voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen. Naast professionals worden maatschappelijk betrokken vrijwilligers ingezet. Tot slot Timon en SGJ streven er naar om in het vierde kwartaal van dit jaar een bestuurlijke fusie te realiseren, de datum van de juridische fusie wordt uitgewerkt in Voor de jeugdbeschermingstaken ((gezins) voogdij) is SGJ met een andere zorgaanbieder in gesprek. Door het maatschappelijk netwerk plaatst SGJ bijvoorbeeld 60% van de pleegkinderen in netwerkgezinnen dat fl ink boven het landelijk gemiddelde van 40% ligt. Timon werkt al 30 jaar met vrijwilligers die als goede buur betrokken zijn. Timon vangt in Rotterdam en Amsterdam zwerfjongeren op en biedt in de provincie Utrecht crisiszorg. Daarnaast is Timon landelijk specialist in de hulpverlening aan tienermoeders. Zorgaanbod Timon Vrijwilligersnetwerk van goede buren en maatjes Doelgroep leeftijd jaar Crisisverblijf en ambulante spoedhulp Onderwijs-Zorg Arrangementen Specialistisch behandelaanbod Specialistisch behandelaanbod voor tienermoeders en zwerfjongeren Woongroepen, kleinschalig verblijf Zorgaanbod SGJ Christelijke Jeugdzorg Pleegzorg en zelfstandigheidstraining bij steungezinnen Doelgroep leeftijd 0 18 jaar Spoed- en overbruggingsopvang Training- en cursusaanbod PAG 14 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

15 Het zorgaanbod van SGJ Christelijke Jeugdzorg uitgelicht SGJ is een landelijk werkende jeugdzorgaanbieder. Wij zijn honderd jaar actief in de zorg voor kinderen en jongeren. Met onze missie en visie staan we dicht bij zorgvragers, die het belangrijk vinden dat jeugd- en opvoedhulp wordt geboden vanuit christelijke waarden. SGJ staat achter de beweging om de hulpvraag centraal te stellen en de eigen kracht van het gezin of zijn omgeving te versterken. Dit betekent dat we voldoen aan de vraag naar opvoedhulp op basis van herkenbare christelijke waarden, die bij uitstek aan de orde is in die situaties waarin het kind (tijdelijk) niet in het eigen gezin kan opgroeien en een vervangende gezinssituatie nodig is. Wij ondersteunen het gezin bij het zoeken van die benodigde zorg in het eigen netwerk. Wanneer daar de benodigde zorg niet geboden kan worden, bieden wij opvang in (specialistische) pleeggezinnen of in een kleinschalig verblijfsarrangement met bijwonende vrijwilligers. SGJ is specialist in christelijke pleegzorg en in kleinschalig verblijf met bijwonende vrijwilligers voor kinderen en jongeren in alle leeftijden. SGJ biedt de volgende vormen van opvang: Spoed- en Overbruggingsopvang Deelpleegzorg (vakantie-, weekend- of logeeropvang) Pleegzorg voor langere tijd Specialistische tienerpleegzorg (STiP) Wonen in Netwerk- of Steungezin (WiNST) Daarnaast biedt SGJ allerlei cursussen en trainingen voor ouders, kerkelijk werkers en professionals, zoals: Opvoeden met hart en hoofd Tijd voor puberteit Seksualiteit: goed voorbereid Goed kwaad! Pastoraat en opvoeden Meldcode huiselijk geweld SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 15

16 HONDERD JAAR CHRISTELIJKE JEUGDZORG In 2013 mocht SGJ Christelijke Jeugdzorg gedenken en vieren dat ze (met haar rechtsvoorgangers) al honderd jaar actief is in de zorg voor kinderen en jongeren. Enkele felicitaties kwamen later binnen. Deze felicitaties willen we u en onszelf niet onthouden. Drukkerij Van der Perk feliciteert SGJ en al haar medewerkers van harte met het 100-jarig jubileum! Hartelijk dank voor alle goede wensen en mooie woorden die we mochten ontvangen. SGJ van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan, dat SGJ kinderen die bescherming nodig hebben, recht moge doen! Wij feliciteren SGJ van harte met haar 100 jarig bestaan! Wij weten vanuit de praktijk hoe belangrijk het is dat jongeren professionele begeleiding krijgen vanuit christelijke levensovertuiging. De generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk feliciteert SGJ van harte met haar 100-jarig jubileum. Als commissie hechten we veel waarde aan identiteitsgebonden zorg. We bidden dat u ook de komende jaren christelijke en professionele jeugdzorg blijft bieden, met de Bijbel als uitgangspunt. Wij feliciteren SGJ van harte met het 100-jarig jubileum. De school is een steeds belangrijkere plek als het gaat om zorg voor jongeren. Daar ontmoeten wij elkaar. We hopen op een voortgaande, goede samenwerking. Ja, ik steun SGJ Christelijke Jeugdzorg. Hierbij machtig ik SGJ om tot een wederopzegging door ondergetekende per: maand kwartaal jaar éénmalig een bedrag van mijn rekening af te schrijven van: 25,- 50,- Anders namelijk: Ik ontvang graag kosteloos SGJ Magezine Ik ontvang SGJ Magezine al De heer Mevrouw Familie Naam en voorletter(s): Adres: Woonplaats: Datum: Postcode: Bankrekeningnummer: Handtekening: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: SGJ Christelijke Jeugdzorg om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen. Uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van SGJ Christelijke Jeugdzorg uit te voeren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank. Incassant-id: NL52 INGB Stuur deze SEPA machtiging naar: SGJ Christelijke Jeugdzorg, Antwoordnummer 7080, 3800 TB Amersfoort. Postzegel mag, maar hoeft niet.

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE TOEKOMST. WiNST is geweldig. Samenwerking met kerken. in gesprek met steunouders Reint en Lydia. SGJ in uw gemeente?

KLAAR VOOR DE TOEKOMST. WiNST is geweldig. Samenwerking met kerken. in gesprek met steunouders Reint en Lydia. SGJ in uw gemeente? magazine van SGJ Christelijke Jeugdzorg - december 2014 magezine WiNST is geweldig in gesprek met steunouders Reint en Lydia Samenwerking met kerken SGJ in uw gemeente? KLAAR VOOR DE TOEKOMST hoe SGJ werkt

Nadere informatie

Samenkracht. Symposium Kind en scheiding. SGJ over de participatiesamenleving. Wat kan de kerk betekenen?

Samenkracht. Symposium Kind en scheiding. SGJ over de participatiesamenleving. Wat kan de kerk betekenen? magazine van SGJ Christelijke Jeugdzorg - juni 2015 magezine Symposium Kind en scheiding Wat kan de kerk betekenen? Samenkracht SGJ over de participatiesamenleving TERUGBLIK 2014 Inhoud 4. 5. Samenkracht

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Word een zorgzame kerk!

Word een zorgzame kerk! Word een zorgzame kerk! 1 Zorgzame Kerk wil waar maken waar de kerken voor staan, in de kerk én in de samenleving. Nederland verandert, de kerk verandert mee Nederland verandert. Van verzorgingsstaat wordt

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging SoNeStra Ontwikkelen vanuit beweging Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën, 28 april 2015 Riet Portengen 75 minuten. Het verhaal Kleine oefeningen Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Deskundigen Buitenspel?!

Deskundigen Buitenspel?! Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën 19 september 2013 Anitha Wagemans/Riny Moonen Ontwikkeling tussen de oren visie, overtuigingen, paradigma, theorie in de vingers vaardigheden,

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Jaarverslag Hulpverlening en preventie

Jaarverslag Hulpverlening en preventie Jaarverslag 2016 De Vluchtheuvel is al jarenlang een vertrouwde, professionele hulpverlener in de gereformeerde gezindte. Dat betekent niet dat alles bij De Vluchtheuvel hetzelfde blijft. De organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Hulpverlening en preventie. Een korte samenvatting van het werk van De Vluchtheuvel in 2015.

Jaarverslag Hulpverlening en preventie. Een korte samenvatting van het werk van De Vluchtheuvel in 2015. Jaarverslag 2015 Een korte samenvatting van het werk van De Vluchtheuvel in 2015. Hulpverlening en preventie Aantal hulpvragen De kerntaak van De Vluchtheuvel was ook in het jaar 2015 het aanbieden van

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Meer informatie? Kijk op www.sgj.nl. Colofon. Help! Ik ben een brus. eleos Dichtbij. Heeft u een gezinsmoment?

Meer informatie? Kijk op www.sgj.nl. Colofon. Help! Ik ben een brus. eleos Dichtbij. Heeft u een gezinsmoment? Meer informatie? Kijk op www.sgj.nl Colofon Christenen doen - zegt men - mee met alle maatschappelijke ontwikkelingen, maar ze lopen wel een paar decennia achter. Ik denk dat dat klopt. Neem de individualisering.

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

vrijvanschuld Diaconale cursus Schuldhulppreventie

vrijvanschuld Diaconale cursus Schuldhulppreventie vrijvanschuld Diaconale cursus Schuldhulppreventie Inleiding Het aantal huishoudens met schulden is vorig jaar fors gestegen. In 2010 meldden zich 80.000 huishoudens bij de schuldhulpverlening, ruim 25.000

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point

lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point Jongerenwerker rick van der Molen rick werkt als jongerenwerker voor Youth for Christ en Meeting Point in de Zuiderzeewijk van

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Inhoud Wat is jeugdzorg en specifieke thema s Achtergrond van de decentralisatie Vastgesteld beleid Rol en positie CJG Inzicht in zorggebruik en kosten Risico

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Gemeente kiest voor nieuwe werkwijze jeugdhulp Beleidsplan jeugdhulp

Gemeente kiest voor nieuwe werkwijze jeugdhulp Beleidsplan jeugdhulp Gemeente kiest voor nieuwe werkwijze jeugdhulp Beleidsplan jeugdhulp Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Met deze nieuwe verantwoordelijkheid ontstaat

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Zo maakt MEE meedoen mogelijk

Zo maakt MEE meedoen mogelijk werk mediation uw mening ervaringsdeskundigheid Klik op de onderwerpen voor filmpjes en verhalen uit het dagelijks leven van mensen met een beperking. onafhankelijke cliëntondersteuning Zo maakt MEE meedoen

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Samen een plan maken... Samen beslissen...over de toekomst!

Samen een plan maken... Samen beslissen...over de toekomst! Eigen Kracht-conferentie voor individuen en families Samen een plan maken... Samen beslissen......over de toekomst! Dat ik zelf kan kiezen wat er gaat gebeuren en zoveel mensen me daarbij steunen, dat

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké,

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Aanpak Utrecht algemeen Ambitieus, daadkrachtig, gedurfd; Gestoeld op een duidelijke

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

Ouderverklaring Bijbelgetrouw houdt voor ons het volgende in: We zien dit in het onderwijs graag als volgt uitgewerkt:

Ouderverklaring Bijbelgetrouw houdt voor ons het volgende in: We zien dit in het onderwijs graag als volgt uitgewerkt: Ouderverklaring Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Johannes 3:1) Wij, ouder(s) van..., willen graag onze kind(eren)

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie