Ik heb geleerd dat ik er mag zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik heb geleerd dat ik er mag zijn"

Transcriptie

1 SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG - APR 2014 NR. 1 Diaconale kansen Fusie met Timon Familienetwerkberaad Ik heb geleerd dat ik er mag zijn Laura, ex-bewoner van de behandelgroep in Zwolle

2 en het is steeds weer de kunst het goede vast te houden. Het is gewoon goed om eens kritisch naar onze eigen zorgprogramma s te kijken. We hebben dat in 2011 gedaan en toen besloten een goed alternatief te ontwikkelen voor de behandelgroepen voor kinderen van 11 tot 16 jaar. Daar hebben we geen spijt van gehad, want onze tienerpleegzorg bleek een betere vervanger! Aangemoedigd door dit succes doen we in 2014 iets dergelijks met onze behandelgroepen voor jongeren van 16 tot 19 jaar. Datzelfde (trainings)programma kan met enkele aanpassingen ook gevolgd worden in een woonsituatie waarin niet groepsleiders, maar een of meerdere gezinnen bereid zijn de naaste voor onze jongeren te zijn. Er waart een nieuw elan door de vaderlandse zorg. Het is allemaal begonnen bij een paar geleerde mensen. Met hun onderzoeken en zeggen en dat klopt. Luister maar experimenten kwamen ze tot naar de gloedvolle betogen van de conclusie dat onze zorg- en met name wethouders over het hulpbehoeftige medelanders opnieuw ontdekte vermogen van begonnen te bezwijken onder een mensen om hun eigen problemen drie-lagen-dik pak hulpverleners. op te lossen. Eigen kracht (of zoals Het signaal werd opgepikt door de socialistische en christelijke politici overheid. Die zat met de handen liever zeggen: samenkracht) is in het haar te turen naar een als helemaal terug van weg geweest. maar oplopende curve van de zorgkosten. De waarnemingen En toch: ik ben niet sceptisch over van de deskundigen kwamen als deze ontwikkeling. Bewegingen en geroepen en aan de noodzakelijke veranderingen zijn van alle tijden. bezuiniging werd de blijde mare Het patroon van opgaan, blinken van de eigen kracht gekoppeld. en verzinken zal doorgaan tot Dat klinkt bijna religieus, zal de lezer het volmaakte komt (1 Kor. 13:10) Natuurlijk zitten er pijnlijke kanten aan veranderingen, maar ze geven ook nieuwe energie. Niet alleen bij de wethouders (die misschien na 19 maart al weer afgelost worden), maar ook bij de jeugdzorgwerkers, die meestal en gelukkig wat langer blijven. En nog even dat religieuze tintje. Goede zorg kan niet zonder bevlogenheid. Hoe meer gepassioneerde beleidsmakers en jeugdzorgwerkers hoe beter. Het wordt pas bedenkelijk wanneer die gedrevenheid doorschiet naar een heilig, universeel geloof in een methode of een persoon. Het Evangelie en de Hollandse nuchterheid (in volgorde van belangrijkheid) zijn daartegen een prima medicijn. Bart Nitrauw - Raad van Bestuur Goede zorg kan niet zonder bevlogenheid. PAG 2 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

3 INHOUD Meer informatie? Kijk op Colofon 4 Diaconale kansen 8 De kerk participeert?! 14 Het verhaal van Laura 6 Sociale netwerkstrategieën 12 Timon en SGJ gaan fuseren SGJ Christelijke Jeugdzorg is een landelijk werkende instelling voor iedereen die advies of hulp nodig heeft bij opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen van jongeren tot 18 jaar oud. Postadres SGJ Christelijke Jeugdzorg Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort Bezoekadres Puntenburgerlaan 91 Amersfoort T F E I SGJ Christelijke Jeugdzorg SGJChrJeugdzorg Regiokantoren Groningen, Zwolle, Amersfoort en Dordrecht Raad van Toezicht drs. W. Boonzaaijer, voorzitter mr. T.J. Schutte, tweede voorzitter drs. C. Rupke RC Raad van Bestuur Z.B. Nitrauw MLD J. Roose Rekeningnummer Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg NL52 INGB SGJ Magezine SGJ Magezine wordt verspreid onder de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en andere belangstellenden. ISSN: Redactie Janke Baarda, Willem van den Bos, Gerda uit de Bosch, Ria Engelgeer, Dirk-Jan Vonk en Henk Jan Bunschoten (eindredactie). Aan deze uitgave werkten verder mee: Annelies Ze ev, Maria Vermeulen en Jan Roose. Beeld Gerda uit de Bosch, Hiky Helmantel, Suzanne uit de Bosch en RedMatters. Design RedMatters Druk: Drukkerij Van der Perk Oplage: Adreswijzigingen Alle adreswijzingen voor ontvangst SGJ Magezine (ook CGK-leden) kunnen worden doorgegeven aan Adresbeheer (zie onderstaande gegevens). Abonneren Wilt u SGJ Magezine (gratis) ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven aan: SGJ Adresbeheer Postbus BN Amersfoort T E SGJ Magezine is gedrukt op FSC -papier dat gemaakt is van minimaal 50% pulp (hout) afkomstig uit FSC-gecertifi ceerde bossen. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 3

4 Behandelgroep wordt Wonen in Netwerk- of Steungezin Laura is een van de laatste bewoners van de behandelgroep in Zwolle. In de loop van 2014 verandert de behandelgroep in een woonlocatie waar jongeren van ruim 16 tot 23 jaar een zelfstandigheidstrainingstraject kunnen volgen. Nu werkt er nog een team van pedagogisch medewerkers dat ervoor zorgt dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week begeleiding is. In plaats van die 24-uurs aanwezigheid, komt er op de woonlocatie een steungezin wonen. Dit steungezin is als een goede buur beschikbaar voor de jongeren als ze praktische vragen of problemen hebben. De huidige pedagogisch medewerkers worden ambulant woonbegeleiders en begeleiden de jongeren bij hun specifi eke hulpvragen en hun ontwikkeltraject naar zelfstandig wonen en leven. De jongere en zijn netwerk worden daarbij maximaal betrokken. De ambulant woonbegeleider coördineert de ondersteuning die het netwerk en de vrijwilligers aan de jongere geeft. Maar ook bij particulieren is dit zorgconcept inpasbaar. Een jongere die zelfstandigheidstraining volgt, woont bij of in de buurt van het door SGJ gescreende steungezin. Het steungezin is - als goede buur - beschikbaar als de jongere een beroep op hen doet. De jongere kan daarnaast een beroep doen op zijn sociale netwerk of buddy. Tijdens het wonen bij een steungezin wordt de jongere, voor de specifi eke hulpvragen, begeleid door een ambulant woonbegeleider van SGJ. Ook het steungezin kan met vragen terecht bij de ambulant woonbegeleider. Niet alle jongeren in Nederland kunnen terugvallen op hun eigen ouders of netwerk om zelfstandig te leren wonen en leven. Voor deze jongeren is SGJ op zoek naar mensen die bereid zijn een woonplek te bieden. Bent u bereid om deze opvang op vrijwillige basis tegen een vergoeding aan te bieden? Neem dan contact op met Netty Jongkind via adres of bel naar het algemene nummer van SGJ PAG 4 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

5 LAURA: IK HEB GELEERD DAT IK ER MAG ZIJN. Anderhalf jaar lang woonde Laura in een behandelgroep van SGJ Christelijke Jeugdzorg. In deze behandelgroep woonde ze samen met ongeveer tien andere jongens en meiden die om verschillende redenen niet meer thuis konden wonen. Laura woont nu net op kamers en kijkt terug op de periode dat ze in de groep woonde. Een persoonlijk verhaal Iets meer dan anderhalf jaar geleden kwam ik bij SGJ in een behandelgroep wonen. Ik wilde eerst liever naar een andere instelling. Eentje die niet christelijk is. Want ik had zelf niets meer met het christelijk geloof, maar mijn ouders wel. De wachtlijsten voor de andere instellingen waren te lang. Dus ging ik toch maar naar een behandelgroep van SGJ, omdat daar wel een plek vrij was. Je gaat natuurlijk niet voor niets in een behandelgroep wonen. In het begin van mijn verblijf zat ik fl ink in de knoop met mezelf. Ik kon moeilijk dingen loslaten en ik was als persoon totaal niet tevreden met mezelf. Ondanks dat ik in het begin ook nog geen echte klik had met mijn huisgenoten, heb ik nooit gedacht dat ik daar weg wilde. In de behandelgroep heb ik altijd heel veel steun ervaren bij de groepsleiders en daar ben ik ze heel dankbaar voor. Aan het eind van 2012 ben ik weer tot geloof gekomen. Om op zoek naar God te gaan, is echt de beste keuze in mijn leven geweest. Hiervoor had ik een muur om me heen gebouwd. Ik wilde met het christelijk geloof gewoon niets te mijn mening telt en dat ik voor maken hebben en het heeft me mezelf mag opkomen. Ik heb hier heel veel tijd gekost om die muur ook geleerd om mensen meer te doorbreken. Ondanks dat ik te vertrouwen en om vanuit een tot geloof was gekomen, had ik ander perspectief naar dingen te nog veel te leren. Gelukkig heb kijken. In het begin zat ik vast in ik tot het einde van mijn verblijf een negatief gedachtenpatroon, ook hierin veel steun gehad van maar ik heb geleerd om daaruit te mijn groepsleiding. Hoe klein mijn stappen, om mensen te vergeven geloof ook was in het begin, het en aan de slag te gaan met het is steeds meer en meer gaan verwerken van dingen die in het groeien en binnenkort laat ik me verleden gebeurd zijn. dopen. Ik ben heel blij dat ik in een Ik heb praktische dingen geleerd behandelgroep van SGJ ben waar ik veel baat bij heb nu ik op komen wonen. Uiteindelijk heb ik kamers woon. Maar die dingen daar mijn plekje gevonden en had ik vast ook wel kunnen leren ben ik heel blij dat ik er nieuwe als ik gewoon op kamers was vrienden heb ontmoet. Maar gegaan. Bij SGJ heb ik vooral eigenlijk ben ik alle bewoners geleerd dat ik mezelf lief mag dankbaar; zij hebben mij geholpen hebben als persoon. Ik heb door een goed gesprek of gewoon geleerd dat ik er mag zijn, dat ook een gezellig moment! Ik heb geleerd om aan de slag te gaan met het verwerken van dingen die in het verleden gebeurd zijn. Laura is een gefi ngeerde naam. De afbeelding is een stockfoto. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 5

6 DIACONALE KANSEN Vanaf 1 januari 2015 worden de burgerlijke gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De ondersteuning aan inwoners gaat daardoor in het nieuwe stelsel drastisch veranderen. Decentralisatie Er zijn een aantal argumenten te noemen waarom deze decentralisatie goed is. Allereerst komt er meer aandacht voor preventie en vrij toegankelijke laagdrempelige zorg in plaats van de huidige focus op de (dure) gespecialiseerde zorg. Daarnaast zijn er in het huidige stelsel vaak veel verschillende hulpverleners rond een gezin betrokken. Dit brengt risico s met zich mee. Onder andere dat er door verschillende hulpverleners teveel langs elkaar heen wordt gewerkt. In het nieuwe stelsel wordt de zorg dichterbij het gezin georganiseerd, waardoor die risico s verminderen. Ook wordt verwacht dat de jeugdzorg - door het dichtbij de cliënt te organiseren - effi ciënter, laagdrempeliger en daardoor goedkoper kan worden. Eigen kracht Belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe stelsel is dat kind en ouders centraal staan en de eigen kracht van het gezin versterkt wordt. Hiermee wordt bedoeld dat gekeken wordt hoe het gezin, binnen het eigen netwerk, zo sterk mogelijk gemaakt kan worden. Indien mogelijk wordt met laagdrempelige ondersteuning, vanuit wijk- of gebiedsteams, zorg gedragen voor de ontwikkeling en veiligheid van het kind. Kerkelijke gemeenschappen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Juist nu de overheid zich terugtrekt en er meer een beroep gedaan wordt op de participerende samenleving, kunnen kerken hun diaconale taak oppakken en zichtbaar worden in hun omgeving. Dat vraagt van kerkenraden, specifi eker de diaconieën, een bezinning op de vraag welke rol zij kunnen en willen spelen. De decentralisatie biedt kerken dus ook kansen. Het eigen kerkelijk netwerk van gezinnen zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Rol van de kerk in de hulpverlening Uiteraard kunnen en moeten kerkelijke gemeenschappen niet de professionele hulp willen vervangen. Er is verschil tussen ondersteunende vrijwilligers en professionele hulpverleners. Toch moet de kracht van netwerken niet onderschat worden. SGJ heeft cliënten die, als er eerder vanuit het sociale netwerk van het gezin (waar de kerk een onderdeel van uitmaakt) ondersteuning was geboden, mogelijk niet in de jeugdzorg terecht waren gekomen. Wanneer diaconieën in samenwerking met wijk- of gebiedsteams preventief kunnen signaleren en laagdrempelige zorg organiseren rond gezinnen, kan daardoor opschaling naar zwaardere zorg worden vermeden. Het eigen kerkelijk netwerk van gezinnen zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Ook jeugdzorgorganisaties zullen in toenemende mate kijken naar de mogelijkheden die een kerkelijke gemeente rond een gezin heeft. Diaconieën kunnen hierop inspelen door een vast contactpersoon aan te stellen die hulpvragen kan inventariseren en coördineren. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een groep vrijwilligers die het gezin ondersteunt bij bepaalde zorgtaken. Ook wanneer een kind niet langer in de thuissituatie kan blijven wonen, kan het zinvol zijn eerst in de kerkelijke gemeente te kijken naar mogelijke opvanggezinnen. Wanneer een kind in het eigen netwerk kan blijven maakt dit het zowel voor de ouder als het kind (meestal) gemakkelijker. Dit vraagt van kerken wel een open houding naar jeugdzorg en gezinnen die daarbij betrokken zijn. PAG 6 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

7 Waarom decentralisatie van jeugdzorg? Het huidige jeugdstelsel Doorschuif-mechanisme waterbedeffect. Als in de kent veel problemen: domineert huidige situatie door gemeente Kinderen en jongeren met weinig geïnvesteerd wordt in Accent op probleemjeugd problemen worden verwezen preventie en eerstelijnshulp, De aandacht voor het gewone naar de jeugdzorg en zal de instroom in de opgroeien en opvoeden worden daar opgenomen. gespecialiseerde zorg - betaald van kinderen en jongeren is Is er aanvullende kinder- of door onder meer de provincie verhoudingsgewijs gering ten jeugdpsychiatrische hulp nodig, en de zorgverzekeraars - stijgen. opzichte van de aandacht voor dan wordt de jongere daarnaar Probeert de politiek of de de probleemjeugd. Het gevolg is doorverwezen. Er wordt zorgverzekeraar de instroom in dat er veel geld en aandacht is voortdurend geschoven de jeugd-ggz te beperken dan voor gespecialiseerde jeugdzorg met kinderen en jongeren. kan dat een grotere instroom in de jeugdzorg geven. en weinig voor preventie en vrij toegankelijke Stijgend zorggebruik laagdrempelige hulp. De vraag naar gespecialiseerde Al met al moeten er ingrijpende hulp groeit per jaar met maatregelen komen om het Versnippering ruwweg 10 procent. De jeugdstelsel op orde te brengen. Er zijn zeer veel voorzieningen, stijging lijkt het gevolg van het Door de bestuurlijke en de er zijn verschillende gebrek aan preventie en vrij financiële verantwoordelijkheid wettelijke kaders, en er zijn toegankelijke laagdrempelige onder te brengen bij de verschillende overheidslagen hulp, de versnippering en het gemeente, is het mogelijk een die verantwoordelijk zijn of doorschuifmechanisme in meer samenhangend beleid financieren. Dat zorgt ervoor de sector. te voeren. is en het doorvoeren van Onbeheersbaarheid Bron: noodzakelijke vernieuwingen Het is alles bij elkaar een over het algemeen moeizaam moeilijk te beheersen sector, verloopt. gekenmerkt door een zogeheten dat het stelsel weinig transparant SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 7

8 Sociale netwerkstrategieën in het kort Verkeert een gezin in moeilijkheden, dan kan een sociaal netwerkstrategie zoals familienetwerkberaad de steun en vindingrijkheid van het eigen (familie-)netwerk mobiliseren. Centrale gedachte hierbij is dat het gezin zelf zoveel mogelijk de regie behoudt dan wel krijgt, en verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing van de (eigen) problemen. Een familienetwerkberaad gaat uit van de kracht van het gezin en de kracht van het (kerkelijk) netwerk. Ouders maken samen met hun sociale netwerk - eventueel ondersteund door een hulpverlener - een plan om de problemen op te lossen. De kern en denkwijze van deze benaderingswijze van een familienetwerkberaad is een paradigmaverschuiving. Van: hulpverleners hebben de regie en schakelen indien zij het nodig achten het netwerk in, naar: de cliënt en diens netwerk heeft de regie en schakelt indien zij het nodig achten hulpverlening in. Dat vraagt een andere houding van hulpverleners en ouders. Door het inzetten van een familienetwerkberaad blijft de verantwoordelijkheid bij de hulpvrager zelf. Om die reden is een familienetwerkberaad een besluitvormingsmodel, op basis van gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid. De kracht voor de oplossing komt vanuit de familie en belangrijke mensen daaromheen. Een familienetwerkberaad: voorkomt een sociaal isolement van gezinnen; voorkomt uithuisplaatsingen en kan voorwaarden scheppen voor terugkeer naar huis; maakt ouders minder afhankelijk van hulpverleners en hulpverleningsinstanties; zet ouders - met behulp van hun netwerk - in hun eigen kracht. PAG 8 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

9 SOCIALE NETWERKSTRATEGIEËN De basis van Jeugdzorg Nieuwe Stijl is het werken vanuit sociale netwerkstrategieën. In 2014 worden voor het derde jaar op rij - dankzij fi nanciële bijdragen uit de achterban van SGJ - hulpverleners getraind in de netwerkstrategie familienetwerkberaad. Eigen regie Het centrale uitgangspunt van sociale netwerkstrategieën is dat gezinnen zelf met hun eigen sociale netwerk (familie, vrienden, kennissen) aan de slag gaan om een plan te maken dat bijdraagt aan de oplossing van de problemen. In het verleden is dit eigen netwerk van het gezin door hulpverleners te veel buiten beschouwing gelaten. Een gemiste kans. Want wanneer een gezin zelf een plan voor de toekomst maakt, samen met mensen die het gezin zelf heeft uitgezocht, geeft dit een meer duurzame oplossing. Het werkt motiverend en versterkend voor gezinnen om hun eigen plan te kunnen maken. Netwerkkompas Voorafgaand aan de start van een familienetwerkberaad maakt de hulpverlener samen met het gezin en een of twee supporters - mensen die een centrale rol mogen hebben - een netwerkkompas. Een netwerkkompas geeft inzicht in wie er om het gezin heen staan, wat de hulpvraag is en wie het gezin wil betrekken bij het netwerkberaad. Een netwerkberaad zou je kunnen omschrijven als een vergadering met alle betrokkenen om het gezin, met als doel een plan voor de toekomst te maken. Aan de hand van een drieluik wordt duidelijk waar de problemen liggen. De hulpverlener doorloopt met het gezin drie stappen: Stap 1 - Hoe ziet je situatie er over een half jaar uit wanneer er niets verandert? Stap 2 - Hoe wens je dat je situatie er over een half jaar zal uitzien? Stap 3 - Wat is er nodig om in de gewenste situatie terecht te komen? Informatieronde Vervolgens wordt er aan de hand van het netwerkkompas gekeken wie mee zou willen denken over het realiseren van de gewenste situatie. Samen met zijn supporters stelt het gezin vragen op voor het familienetwerkberaad. Het familienetwerkberaad start met een informatieronde. Voor dit gedeelte van het familienetwerkberaad kunnen ook hulpverleners worden uitgenodigd. Daarbij kun je denken aan een hulpverlener die informatie kan geven over een aandoening van een kind of een werker van een dienstverlenende instantie die informatie geeft over het aanbod van diverse hulpvormen. Privé tijd Na de informatieronde volgt een besloten gedeelte van het familienetwerkberaad. Hier is geen enkele hulpverlener bij aanwezig, ook niet degene die de coördinerende rol heeft. Dit is echte privé tijd. Tijdens deze tijd maakt het gezin met zijn netwerk een plan. Er worden afspraken gemaakt over de soort hulp die nodig is, wie dat kan en wil gaan uitvoeren en wie de voortgang bewaakt. Actieteam Uiteindelijk wordt tijdens het netwerkberaad een actieteam samengesteld. Dit actieteam zal er voor zorgen dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden, dan wel bijgesteld worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. Aan het actieteam nemen de hulpverleners deel die door het gezin cliënt zelf van belang worden geacht. Ondertoezichtstelling Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling, is de gezinsvoogd als hulpverlener verplicht betrokken. Daar waar nodig stelt de gezinsvoogd vooraf enkele voorwaarden vast waar het plan in ieder geval aan moet voldoen. Deze voorwaarden liggen altijd in de lijn met de opdracht die de kinderrechter gesteld heeft. Een familienetwerkberaad kan ook een mooie afsluiting zijn van een ondertoezichtstelling of een middel zijn om een ondertoezichtstelling eerder te kunnen beëindigen. Als er genoeg betrokken mensen in het eigen netwerk zijn die zich mede verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van de kinderen, is gedwongen betrokkenheid van een hulpverlener alleen maar belastend voor het gezin. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 9

10 FAMILIENETWERKBERAAD IN DE JEUGDBESCHERMINGSPRAKTIJK Annelies Ze ev is jeugdbeschermer bij SGJ. Zij heeft onlangs de training Sociale netwerkstrategieën gevolgd. Met Jorien en haar ouders heeft ze een familienetwerkberaad gehouden. Het gezin van Jorien Jorien is een verstandelijk beperkt meisje van bijna achttien jaar. Ze heeft autisme en woont al enige jaren in een instelling. Haar ouders zijn gescheiden. De moeder van Jorien is drie jaar geleden getrouwd met Frits. Voor Jorien is er een vervolgplek nodig waar zij zich de komende jaren verder kan ontwikkelen. De afgelopen tijd is steeds duidelijker geworden hoe kwetsbaar Jorien is. Ze heeft verkeerde vrienden, waar ze de dagelijks mee blowt. Haar schoolresultaten lijden hieronder en dit lijkt Jorien - die steeds geslotener wordt - weinig te interesseren. De ondertoezichtstelling was destijds uitgesproken omdat de ouders van Jorien verwikkeld waren in een vechtscheiding en Jorien daar slachtoffer van was geworden. In de afgelopen jaren is de rust tussen haar ouders teruggekeerd. Nu het moment gekomen is dat er veel geregeld moet worden voor een vervolgplek komt er veel oude pijn en onuitgesproken boosheid en wantrouwen bij ouders naar boven. Dit maakt de samenwerking tussen hen heel lastig. Afzonderlijk wordt er van alles geregeld voor Jorien. Daardoor ontstaat er onduidelijkheid waar vooral Jorien veel last van heeft. De relatie tussen Jorien en haar moeder verslechtert. Tijd voor een familienetwerkberaad! Familienetwerkberaad In een informatief gesprek leg ik Jorien, haar vader en moeder, en Frits uit hoe een familienetwerkberaad werkt en wat het doel is. De ouders van Jorien zijn meteen enthousiast. Jorien zelf in eerste instantie niet, maar uiteindelijk stemt ze toch in. Gelukkig, want een familienetwerkberaad kun je nooit opleggen, ook al is er sprake van een ondertoezichtstelling. De relatie tussen Jorien en haar moeder wordt gaandeweg weer beter. Samen met Jorien breng ik in kaart waar ze zich zorgen over maakt en welke mensen voor haar belangrijk zijn. Ook met haar moeder en Frits breng ik dit in kaart. De vader van Jorien levert zijn zorgen en vragen schriftelijk in. Daarna gaan we met elkaar om de tafel zitten en stellen we een vragenlijst op, en een lijst van mensen die voor het netwerkberaad uitgenodigd gaan worden. Omdat Jorien een korte spanningsboog heeft, is afgesproken dat ze time outs mag nemen wanneer het haar te veel wordt. Frits heeft aangegeven dat hij niet in staat is om lange tijd achter elkaar in gesprek te zijn. Daarom is ervoor gekozen om de vragen aan het netwerk op te splitsen en twee bijeenkomsten te beleggen. Voor de eerste bijeenkomst wordt de mentor uitgenodigd om het netwerk te informeren hoe zij Jorien begeleidt en wat Joriens beperkingen zijn. Tijdens de tweede bijeenkomst komt iemand van verslavingszorg om de deelnemers te informeren over de gevaren van blowen, achterliggende oorzaken en hoe Jorien begeleid zou kunnen worden om van haar verslaving af te komen. Als gezinsvoogd heb ik aan Jorien en haar ouders een drietal voorwaarden gesteld die in ieder geval binnen het netwerkberaad aan bod moeten komen; allereerst het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen ouders, ten tweede de aanpak van het drugsgebruik van Jorien, en tot slot dat Jorien door haar beide ouders erkend en ondersteund wordt in haar wens om in haar huidige woonplaats te kunnen blijven wonen. PAG 10 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 De namen in dit artikel zijn gefi ngeerd. De afbeelding is een stockfoto.

11 Actieteam Gedurende dit hele proces gebeurt er steeds van alles waardoor de spanningen regelmatig hoog oplopen en ouders dreigen uit het familienetwerkberaad te stappen. Maar twee maanden later zijn beide ouders nog steeds onderdeel van het actieteam. Dit geeft aan dat zij - in het belang van Jorien - samen willen werken. De relatie tussen Jorien en haar moeder wordt gaandeweg weer beter. In het actieteam worden afspraken gemaakt en ik word op de hoogte gehouden via de notulen van het actieteam. Samen met haar ouders is Jorien tot de conclusie gekomen dat ze toch beter in een andere woonplaats kan gaan wonen zodat ze blijvend uit de buurt van haar verkeerde vrienden is. Op dit moment woont Jorien in een fasehuis in haar nieuwe woonplaats, waar zij zich alvast kan voorbereiden op begeleid zelfstandig wonen. Jorien is een traject ingegaan om van haar blowverslaving af te komen. Tot nu toe is Jorien gemotiveerd en lukt het haar met vallen en opstaan het blowen af te bouwen. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 11

12 Denkraam om zicht te krijgen op diaconale taak Het Diaconaal Platform van Zeewolde is een van de vele plekken waar nagedacht wordt hoe kerken een rol kunnen spelen als het gaat om de verandering van verzorgingsstaat naar participatiestaat. De vraag vooral is in welke vorm dit in de toekomst vorm gaat krijgen. Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk in Goes is een denkraam opgesteld om gesprek en gedachtevorming over de rol van diaconieën in de participerende samenleving op gang te brengen: Bieden we hulp aan: de omgeving van een a) gemeenteleden, gemeentelid? b) gemeenteleden en hun familie en bekenden of c) de onder b) genoemden, Zijn we als kerk faciliterend gerichte evangelisatie of in en/of uitvoerend? combinatie met gerichte In welke domeinen willen evangelisatie? aangevuld met niet- we ons begeven; WMO en/ gemeenteleden? of Jeugd(zorg) en/of Werk & binnen de kerk voor Inkomen en/of? werkzaamheden en Bieden we hulp via gemeenteleden of menskracht en middelen? Bieden we hulp los van Treden we als kerk zelfstandig rechtstreeks vanuit de op of in samenwerking diaconie? met andere kerken en/of Bieden we hulp: maatschappelijke organisaties? a) in de wijk, b) voor een speciale doelgroep of c) daar waar vraag is in PAG 12 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 Bieden we hulp in stilte of met Hoe groot is het draagvlak financiële bijdragen? Welke bronnen (menskracht en middelen) zijn binnen de gemeente beschikbaar? Heeft de uitvoering publicitaire aandacht? consequenties voor Bieden we hulp met inzet bestaande kerkelijke van menskracht of met activiteiten en middelen?

13 DE KERK PARTICIPEERT?! Er wordt tegenwoordig gesproken over een participatiemaatschappij waarin van iedereen inzet verwacht wordt. Een voor de hand liggende gedachte is dat kerken hierin ook participeren. Maar is dat zo? Geen humanitaire actie Door bezuinigingen wordt steeds meer inzet en eigen initiatief van de burgers gevraagd. We moeten met elkaar weer leren omzien naar elkaar, gewoon in je straat en in je wijk. En juist hierin hebben de kerken een opdracht: zoeken naar wegen die de hulpbehoevende verder helpen! Daar kan en mag de maatschappij de kerk op aanspreken. Want het helpen van je naasten is geen humanitaire actie, maar een Bijbelse opdracht vanuit de liefde van Christus. Aldus Peter Versprille, aftredend voorzitter van het Diaconaal Platform uit Zeewolde. In dit platform vindt er tussen kerken overleg en afstemming plaats op diaconaal vlak. Barmhartigheid en naastenliefde is sterk verweven met het christelijk geloof. Het is deze overtuiging die maakt dat christenen door de eeuwen heen zich verantwoordelijk wisten om te zien naar hulpbehoevenden uit hun omgeving. In het licht van de huidige veranderingen van de maatschappij denken veel kerken opnieuw na over de vraag hoe zij de diaconale zorg binnen en buiten de kerk vorm kunnen geven. De kerken zien een toenemende vraag naar hulp op pastoraal en praktisch gebied van mensen binnen en buiten de kerk. Lokale initiatieven Vooral de lokale en wijkgerichte initiatieven lijken aan te sluiten bij wat de overheid graag wil zien. In Zwolle is er bijvoorbeeld een inloophuis en zijn er maaltijden voor dak- en thuislozen. Voor mensen die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening is er een maatjesproject en in samenwerking met stichting Present worden diverse activiteiten op wijkniveau ontplooid, somt ds. Wim Noordzij (GKv Zwolle Noord) op. Maar of de veranderingen in de maatschappij ook een verandering van visie voor de kerk geven vraagt hij zich wel af. De kerk zorgde in het verleden voor een hecht sociaal verband. Een vervanger voor de kerk is er niet gekomen in de samenleving. Dat gaan we zeker in een individuele tijd missen. Ik geloof dat de kerk terug moet naar haar hoofdtaak. Namelijk het aanroepen van God en het bijstaan van de naasten. Verder is het zo dat we meer aandacht willen geven aan de vorming van leerlingen en de navolging van Jezus. Dit standpunt lijkt aan te sluiten bij de visie die Peter van der Veer, kerkelijk werker CGK Zwolle, verwoordt. Ook wij denken na over de vraag hoe de diaconale zorg in de toekomst vormgegeven kan worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het ontdekken van je eigen talenten en deze inzetten in de navolging van Jezus. Deze combinatie maakt ongetwijfeld dat de behoefte om te zien naar de naaste blijft bestaan. Diaconale initiatieven blijven dan ook dicht bij de talenten en passie van iemand. De kerk kan deze diaconale initiatieven ondersteunen en faciliteren. Participatie als opdracht Blijkbaar kan er van de kerken verwacht worden dat zij participeren in de veranderingen en herverdeling van zorgtaken in Nederland. Niet omdat de overheid dit van de kerken vraagt, maar omdat het liefhebben van je naasten een taak is die in navolging van Jezus ingevuld mag worden. Kerken denken na over hoe zij inhoud kunnen blijven geven aan hun diaconale taak, zowel buiten als binnen de kerk. Dat is een mooi proces met uitdagingen en kansen. Want het is ook een gegeven uit de geschiedenis, vertelt ds. Wim Noordzij, dat in de eerste eeuwen de kerk voornamelijk groeide door het concreet tonen van naastenliefde aan alle mensen. De kerk en haar leden hebben de opdracht te participeren. Omdat in het omzien naar je naasten, de liefde van God doorgegeven mag worden. SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 13

14 & GAAN FUSEREN Op 6 maart jongstleden werd het bekend gemaakt: Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg gaan fuseren. Bij de plannen voor fusie met Timon betreft het van SGJ de Jeugd- en Opvoedhulp-poot (pleegzorg en kleinschalig verblijf) en het trainings- en cursusaanbod. Onderscheidende kracht Beide organisaties zijn stevig geworteld in de Nederlandse samenleving en beschikken over een breed vertakt netwerk. Kerken en andere maatschappelijke organisaties bieden al jarenlang een groot potentieel aan betrokken en gemotiveerde pleegzorggezinnen en vrijwilligers. De fusie-organisatie zet sterk in op de uitbreiding van haar informele zorg en haar netwerken en sluit hiermee aan bij de transformatie van zorg en het beleid van gemeenten om meer informele zorg te betrekken en die maatschappelijk in te bedden. Gedeelde missie Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg vinden elkaar in een gedeelde missie: Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. De hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging. Iedere jongere of ouder/verzorger, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, kan een beroep doen op de hulp. De fusie-organisatie blijft daarnaast ook nadrukkelijk zorg bieden voor de eigen (christelijke) achterban. Meerwaarde fusie Timon en SGJ zien sterke meerwaarde in een fusie in deze tijd van transitie en transformatie van de (jeugd)zorg. Timon en SGJ versterken hun marktpositie door een uitgebreid zorgaanbod te realiseren met doorlopende zorglijnen voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen. Naast professionals worden maatschappelijk betrokken vrijwilligers ingezet. Tot slot Timon en SGJ streven er naar om in het vierde kwartaal van dit jaar een bestuurlijke fusie te realiseren, de datum van de juridische fusie wordt uitgewerkt in Voor de jeugdbeschermingstaken ((gezins) voogdij) is SGJ met een andere zorgaanbieder in gesprek. Door het maatschappelijk netwerk plaatst SGJ bijvoorbeeld 60% van de pleegkinderen in netwerkgezinnen dat fl ink boven het landelijk gemiddelde van 40% ligt. Timon werkt al 30 jaar met vrijwilligers die als goede buur betrokken zijn. Timon vangt in Rotterdam en Amsterdam zwerfjongeren op en biedt in de provincie Utrecht crisiszorg. Daarnaast is Timon landelijk specialist in de hulpverlening aan tienermoeders. Zorgaanbod Timon Vrijwilligersnetwerk van goede buren en maatjes Doelgroep leeftijd jaar Crisisverblijf en ambulante spoedhulp Onderwijs-Zorg Arrangementen Specialistisch behandelaanbod Specialistisch behandelaanbod voor tienermoeders en zwerfjongeren Woongroepen, kleinschalig verblijf Zorgaanbod SGJ Christelijke Jeugdzorg Pleegzorg en zelfstandigheidstraining bij steungezinnen Doelgroep leeftijd 0 18 jaar Spoed- en overbruggingsopvang Training- en cursusaanbod PAG 14 SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

15 Het zorgaanbod van SGJ Christelijke Jeugdzorg uitgelicht SGJ is een landelijk werkende jeugdzorgaanbieder. Wij zijn honderd jaar actief in de zorg voor kinderen en jongeren. Met onze missie en visie staan we dicht bij zorgvragers, die het belangrijk vinden dat jeugd- en opvoedhulp wordt geboden vanuit christelijke waarden. SGJ staat achter de beweging om de hulpvraag centraal te stellen en de eigen kracht van het gezin of zijn omgeving te versterken. Dit betekent dat we voldoen aan de vraag naar opvoedhulp op basis van herkenbare christelijke waarden, die bij uitstek aan de orde is in die situaties waarin het kind (tijdelijk) niet in het eigen gezin kan opgroeien en een vervangende gezinssituatie nodig is. Wij ondersteunen het gezin bij het zoeken van die benodigde zorg in het eigen netwerk. Wanneer daar de benodigde zorg niet geboden kan worden, bieden wij opvang in (specialistische) pleeggezinnen of in een kleinschalig verblijfsarrangement met bijwonende vrijwilligers. SGJ is specialist in christelijke pleegzorg en in kleinschalig verblijf met bijwonende vrijwilligers voor kinderen en jongeren in alle leeftijden. SGJ biedt de volgende vormen van opvang: Spoed- en Overbruggingsopvang Deelpleegzorg (vakantie-, weekend- of logeeropvang) Pleegzorg voor langere tijd Specialistische tienerpleegzorg (STiP) Wonen in Netwerk- of Steungezin (WiNST) Daarnaast biedt SGJ allerlei cursussen en trainingen voor ouders, kerkelijk werkers en professionals, zoals: Opvoeden met hart en hoofd Tijd voor puberteit Seksualiteit: goed voorbereid Goed kwaad! Pastoraat en opvoeden Meldcode huiselijk geweld SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 PAG 15

16 HONDERD JAAR CHRISTELIJKE JEUGDZORG In 2013 mocht SGJ Christelijke Jeugdzorg gedenken en vieren dat ze (met haar rechtsvoorgangers) al honderd jaar actief is in de zorg voor kinderen en jongeren. Enkele felicitaties kwamen later binnen. Deze felicitaties willen we u en onszelf niet onthouden. Drukkerij Van der Perk feliciteert SGJ en al haar medewerkers van harte met het 100-jarig jubileum! Hartelijk dank voor alle goede wensen en mooie woorden die we mochten ontvangen. SGJ van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan, dat SGJ kinderen die bescherming nodig hebben, recht moge doen! Wij feliciteren SGJ van harte met haar 100 jarig bestaan! Wij weten vanuit de praktijk hoe belangrijk het is dat jongeren professionele begeleiding krijgen vanuit christelijke levensovertuiging. De generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk feliciteert SGJ van harte met haar 100-jarig jubileum. Als commissie hechten we veel waarde aan identiteitsgebonden zorg. We bidden dat u ook de komende jaren christelijke en professionele jeugdzorg blijft bieden, met de Bijbel als uitgangspunt. Wij feliciteren SGJ van harte met het 100-jarig jubileum. De school is een steeds belangrijkere plek als het gaat om zorg voor jongeren. Daar ontmoeten wij elkaar. We hopen op een voortgaande, goede samenwerking. Ja, ik steun SGJ Christelijke Jeugdzorg. Hierbij machtig ik SGJ om tot een wederopzegging door ondergetekende per: maand kwartaal jaar éénmalig een bedrag van mijn rekening af te schrijven van: 25,- 50,- Anders namelijk: Ik ontvang graag kosteloos SGJ Magezine Ik ontvang SGJ Magezine al De heer Mevrouw Familie Naam en voorletter(s): Adres: Woonplaats: Datum: Postcode: Bankrekeningnummer: Handtekening: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: SGJ Christelijke Jeugdzorg om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen. Uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van SGJ Christelijke Jeugdzorg uit te voeren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank. Incassant-id: NL52 INGB Stuur deze SEPA machtiging naar: SGJ Christelijke Jeugdzorg, Antwoordnummer 7080, 3800 TB Amersfoort. Postzegel mag, maar hoeft niet.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST. WiNST is geweldig. Samenwerking met kerken. in gesprek met steunouders Reint en Lydia. SGJ in uw gemeente?

KLAAR VOOR DE TOEKOMST. WiNST is geweldig. Samenwerking met kerken. in gesprek met steunouders Reint en Lydia. SGJ in uw gemeente? magazine van SGJ Christelijke Jeugdzorg - december 2014 magezine WiNST is geweldig in gesprek met steunouders Reint en Lydia Samenwerking met kerken SGJ in uw gemeente? KLAAR VOOR DE TOEKOMST hoe SGJ werkt

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober 2013 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Beleid... 5 1.1

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld (DMO) Laurens Waling, Krijn Pons en Gerco Buijk (Alares)

Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld (DMO) Laurens Waling, Krijn Pons en Gerco Buijk (Alares) 28 mei 2012 Opdrachtgever Gemeente Amsterdam - Programmateam Om Het kind! - Hervormingen Zorg voor de Jeugd Judith Suurmond Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie