KLAAR VOOR DE TOEKOMST. WiNST is geweldig. Samenwerking met kerken. in gesprek met steunouders Reint en Lydia. SGJ in uw gemeente?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLAAR VOOR DE TOEKOMST. WiNST is geweldig. Samenwerking met kerken. in gesprek met steunouders Reint en Lydia. SGJ in uw gemeente?"

Transcriptie

1 magazine van SGJ Christelijke Jeugdzorg - december 2014 magezine WiNST is geweldig in gesprek met steunouders Reint en Lydia Samenwerking met kerken SGJ in uw gemeente? KLAAR VOOR DE TOEKOMST hoe SGJ werkt in het nieuwe jeugdstelsel 2015

2 Inhoud 3. Klaar voor de toekomst 4. Interviews Wim van Wijk en Bart Nitrauw 7. SGJ gaat de kerken in 8. Product- en dienstenoverzicht 10. Ons WiNST-verhaal, in gesprek met Reint en Lydia 11. Nieuwsflits Colofon SGJ Christelijke Jeugdzorg (SGJ) Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort Bezoekadres: Puntenburgerlaan 91, 3812 CC Amersfoort. T F E I Regiokantoren: Groningen, Zwolle, Amersfoort en Dordrecht Rekeningnummer: Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg NL52 INGB Beeld & Design: Dirigo Communicatie Fotografie: Jaco Klamer en Shutterstock Tekst: pag Henrique Staal Druk: Drukkerij Verloop Oplage: Adreswijzigingen en abonneren: Wilt u SGJ magezine (gratis) ontvangen of wilt u een adreswijziging doorgeven? Laat het weten via (ook voor CGK-leden): SGJ Adresbeheer, Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort T E ISSN: SGJ magezine wordt verspreid onder de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en andere belangstellenden.

3 We zijn klaar voor de toekomst 2015 staat voor de deur. Een jaar waar we als SGJ al tijden mee bezig zijn. Voor de jeugdzorg is het namelijk niet zomaar een volgend jaar. In 2015 gaat het nieuwe jeugdstelsel in werking. Jeugdzorg valt dan niet langer onder verant- woordelijkheid van de provincies, maar van gemeenten. Het is de bedoeling dat hulpverleners zich meer richten op eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders, en familie, school en kerk daar meer bij betrekken. Verder mogen in het nieuwe stelsel jeugdbeschermingstaken en jeugdzorgtaken niet langer binnen één organisatie worden uitgevoerd. Daarom hebben we onze organisatie ingrijpend veranderd. SGJ gaat verder als twee stichtingen: voor jeugdbescherming en jeugdzorg. Het jeugdbeschermingsdeel wordt in 2015 ondergebracht bij het Leger des Heils en zal geen SGJ meer heten. Huidig bestuurder Bart Nitrauw komt aan het roer van deze nieuwe jeugdbeschermingstichting. Het jeugdzorggedeelte blijft herkenbaar als SGJ en zal onder leiding van Wim van Wijk opereren. Om kosten te besparen en van elkaars kracht te profi teren, gaat SGJ Christelijke Jeugdzorg per 1 januari 2015 bestuurlijk fuseren met stichting Timon. SGJ gaat verder als twee stichtingen. Bart Nitrauw (links) wordt bestuurder van Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. Wim van Wijk (rechts) geeft voortaan leiding aan SGJ Christelijke Jeugdzorg. We zijn klaar voor de toekomst. In dit SGJ magezine komen de twee nieuwe directeuren aan het woord en leest u over onze plannen. Want hoewel verandering vaak pijn doet, zijn we vooral positief over de kansen die het nieuwe jeugdstelsel biedt. Zo komt er veel meer ruimte voor kerken. Op pagina 7 leest u hoe SGJ kerken wil helpen die mogelijkheden te benutten. En sla vooral het praktijkverhaal van Reint en Lydia niet over. Zij maken tastbaar waar het ons uiteindelijk om gaat: er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming kinderen en jongeren uit christelijke gezinnen zich positief ontwikkelen en Gods liefde ervaren. Maakt u zich zorgen over kinderen of jongeren in uw omgeving? Ga naar vooreenveiligthuis.nl Neem contact op met het Advies & Meldpunt Kindermishandeling Bel Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming: of kijk op christelijkejeugdbescherming.nl Goed om te weten: cliënten kunnen hun voorkeur aangeven, u kunt dus vragen om Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (straks Christelijke Jeugdbescherming van LJ&R). Veel lees- en kijkplezier! SGJ Christelijke Jeugdzorg Je zoekt hulp voor jezelf, uw kind of een jongere waar u bij betrokken bent: Vind informatie op sgj.nl Bel SGJ Christelijke Jeugdzorg magezine - 3

4 4 - magezine Als christelijke ouders (even) niet zelf voor hun kind kunnen zorgen, bieden wij een omgeving die zo goed mogelijk aan hun wensen voor christelijke opvoeding tegemoet komt

5 Wim van Wijk, Directeur SGJ Christelijke Jeugdzorg interview Met energie en vertrouwen Hoe kijk je terug op 2014? Het was een jaar van heel hard werken. SGJ heeft de hulpverlening vernieuwd en doorontwikkeld. Onze behandelgroepen zijn omgebouwd naar kleinschalige woonvormen, die meer aansluiten bij de sociale omgeving van jongeren. Onze WiNST-behandelgroepen zijn allemaal individueel of kleinschalig. Ons pleegzorgaanbod varieert van intensieve pleegzorg voor tieners (STiP), tot wonen bij een gezin uit het eigen netwerk en opvang in weekenden en vakanties. Bovendien hebben we met gemeenten gesprekken gevoerd over de contractering in Zodat we in zoveel mogelijk gemeenten aan iedere zorgvraag kunnen beantwoorden. Waar ben je dankbaar voor? Ik ben dankbaar dat al deze vernieuwing niet ten koste is gegaan van de zorg aan cliënten. Je zou bijna vergeten dat ondertussen al het gewone werk gewoon doorgaat. Onlangs gaven ouders in een evaluatieronde aan: we hebben een heel nieuw leven teruggekregen. Dat is de waarde van SGJ. Ik ben dankbaar voor onze medewerkers, en de vrijwilligers en pleegouders. Dankzij hen kunnen we mensen écht helpen. Waarom werk je bij SGJ? SGJ is écht bewogen met de mensen die ze helpt. Als christelijke ouders (even) niet zelf voor hun kind kunnen zorgen, kunnen wij een omgeving bieden die zo goed mogelijk aan hun wensen van christelijke opvoeding en/of begeleiding tegemoet komt. Dat is het belang van SGJ en daar lever ik graag een bijdrage aan. Door krimpende budgetten hebben we van een aantal medewerkers afscheid moeten nemen. Dat is moeilijk. Maar dat we het afgelopen jaar ook hebben kunnen bouwen, geeft me energie en vertrouwen voor de toekomst. Wat verandert er in 2015? Het netwerk van de cliënt wordt steeds belangrijker. We blijven problemen verminderen en verhelpen, maar zijn er bovendien op gericht dat de jongere het traject afsluit met een sterker sociaal netwerk, en dus sterker in het leven staat. We gaan werken met familiegroepsplannen. In 2015 willen we de banden met lokale kerken en scholen versterken, om samen te kunnen werken aan de steunend netwerk voor onze cliënten. Vinden christenen christelijke jeugdzorg belangrijk? Zo ja, dan gaan we daar samen voor zorgen. Over Wim In de oude SGJ-organisatie was Wim van Wijk manager zorg. Per 1 januari 2015 komt hij als directeur aan het roer van SGJ Christelijke Jeugdzorg. Een baan die bij hem past. Wim is als groepsleider begonnen en heeft veel van het jeugdwerk gezien. Zijn vrouw Wilma werkt voor een andere jeugdzorgaanbieder, samen geven zij twee jongeren zorg en begeleiding in hun huis in Zeewolde. In zijn vrije tijd trapt Wim graag een balletje of werpt hij met zijn zonen een hengel uit. Waar Wim zelf graag in bijt? Juist dat schaaltje drop op zijn vergadertafel staat er niet voor de sier. SGJ Christelijke Jeugdzorg magezine - 5

6 interview Bart Nitrauw, Bestuurder Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming We zijn gezegend met christelijke jeugdbescherming 6 - magezine Hoe kijkt u terug op 2014? 2014 was het meest bijzondere jaar ooit. Twee organisaties ontvlechten, twee fusietrajecten, contracten afsluiten met drie keer zoveel fi nanciers en ons dienstenaanbod afstemmen op de nieuwe wereld van de zorg in Zo n jaar heb ik nog nooit meegemaakt. Waar bent u dankbaar voor? Telkens weer merk ik hoe belangrijk het is dat onze (gezins)voogden ook op geloofsniveau aansluiting vinden bij gezinnen die met een ondertoezichtstelling te maken krijgen. Het leven van die gezinnen staat op z n kop. Een discussie over uitgesproken en onuitgesproken overtuigingen kun je er dan helemaal niet bij hebben. Daarom willen we graag christelijke jeugdbescherming blijven bieden. We zijn gezegend dat we dat samen met het Leger des Heils kunnen waarmaken. Wij helpen jongeren en kinderen in gebroken situaties weer perspectief te krijgen Onze jeugdbescherming gaat binnenkort samen met het Leger des Heils Waarom werkt u bij Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming? Het is dankbaar werk om jongeren en kinderen in gebroken situaties weer perspectief te geven. Dat lijkt vaak ploegen op rotsen. Niet het gezin, maar de kinderrechter vraagt om deze bescherming omdat het veilig opgroeien van de kinderen in het geding is. Het is een uitdaging om in zo n moeilijke situatie met de ouders en hun netwerk een oplossing te vinden. Als dat lukt, is dat prachtig. Als dat niet lukt, zorgt de gezinsvoogd voor de (tijdelijke, soms defi nitieve) plaatsing in een vervangend gezin. Zo bieden we kinderen een veilige plek in een christelijk pleeggezin waar ze liefde, toewijding en structuur vinden. Wat verandert er in 2015? In de tweede helft van 2015 wordt ons jeugdbeschermingswerk onderdeel van het landelijk werkende Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R). Onze jeugdbescherming vindt altijd in een gedwongen kader plaats. Daar verandert eigenlijk niets. Zowel de Raad voor de Kinderbescherming als de kinderrechters weten sinds jaar en dag dat orthodoxchristelijke gezinnen het best door Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming geholpen kunnen worden. Straks weten ze ons te vinden bij het Leger des Heils.

7 artikel SGJ gaat de kerken in Binnenkort bij u in de buurt? Bij crisisgezinnen zijn mensen uit de kerk vaak op de een of andere manier betrokken. Een pastoraal werker die met de ouders praat, een gezin in dezelfde levensfase dat de kinderen af en toe opvangt of een oudere dame die eens kookt voor de familie in nood. Mooie voorbeelden van naastenliefde in de praktijk, en gelukkig vaak met resultaat. Maar wat als het uit je vingers glipt? Als pastorale gesprekken weinig uithalen? Als je merkt dat kinderen onder de situatie lijden? Wanneer informele zorg niet toereikend is, wordt professionele zorg ingeschakeld. Soms is dat een enorme overgang. Laatst belde een ouderling ons met de vraag: Hebben ouders nog iets te zeggen over het pleeggezin waar hun kinderen naartoe gaan? Na een periode van intensieve betrokkenheid voelde het voor hem alsof hij ineens alles moest loslaten nu de hulpverleners zich met het gezin uit zijn gemeente gingen bemoeien. Het zou toch mooi zijn als de kinderen bij christenen terecht kunnen, zei hij nog. Meer ruimte voor de kerk Op het scharnierpunt tussen informele en professionele zorg binnen kerkelijke gemeenten kan en wil SGJ Christelijke Jeugdzorg de komende jaren meer functie gaan vervullen. Kerkelijke gemeenten voelen zich doorgaans verantwoordelijk voor de kinderen en jongeren in hun gemeente. En door de hervormingen in het zorglandschap krijgen kerken daar steeds meer gelegenheid voor. Burgers moeten meer zelf gaan doen en eerst elkaar gaan helpen. Veel kansen dus, maar ook veel vragen. Wat kan uw kerk? En waar moet je dan beginnen? Pilot In 2015 start SGJ daarom met een pilot. Binnen kerkelijke gemeenten van diverse signatuur gaan we de behoefte inventariseren. Een kerk in de Verenigde Staten heeft een eigen pleegzorgwerker in dienst genomen. Zou het in de Nederlandse situatie denkbaar zijn een pleegzorgwerker in dienst te nemen? Voor de korte termijn denken we aan kleinere samenwerkingen, zoals het toerusten van kerkelijk werkers. Zodat zij opvoednetwerken kunnen creëren om kwetsbare kinderen heen, onveilige opvoedsituaties tijdig signaleren en bespreekbaar kunnen maken. Benieuwd wat SGJ in uw kerk kan betekenen? Neem contact met ons op via SGJ Christelijke Jeugdzorg magezine - 7

8 Wat we doen De hulpverlening van SGJ is vernieuwd en verbeterd. Vanaf 2015 bouwen we onze ambulante zorg af. Onze focus ligt op pleegzorg en ondersteuning van jongeren. Niet iedereen krijgt in dit leven dezelfde kansen. Jongeren en kinderen kunnen op achterstand komen. Door traumatische ervaringen, onmachtige ouders, een ontwikkelingsstoornis of noem maar op. Juist in deze situaties wil SGJ er met professionele hulpverlening aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief ontwikkelen en Gods liefde ervaren. Omdat we geloven dat ieder kind een parel is in Gods hand. Geloof in ons (pleeg) gezin Een thuis waar een kind een kind mag zijn A Pleegouderschap is een ultieme manier om je geloof om te zetten in daden. Je ontvangt een kind dat (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen in je eigen gezin. Zo laat je dit kind weten: je bent welkom. Bij ons, bij God, in deze wereld. Pleegouderschap is er in diverse soorten en maten, denk aan crisisopvang, overbruggingspleegzorg of pleegzorg tijdens weekenden en vakanties. SGJ werft pleegouders, zorgt dat ze goed voorbereid zijn en helpt pleegouders om kwetsbare kinderen een stabiel thuis te geven. Een thuis waar een kind een kind mag zijn Geloof in jou Waar je voelt dat je belangrijk bent Genoeg ruimte om op eigen benen te leren staan en voldoende steun als het je even niet lukt. Dat biedt SGJ aan tieners en jongeren. We begeleiden pleegouders om specialistische tienerpleegzorg (STiP) te verlenen aan jongeren met een gebruiksaanwijzing. En met WiNST kunnen jongeren op kamers of in de buurt van een steungezin gaan wonen met begeleiding van SGJ. 8 - magezine waar je voelt

9 Geloof in hulp van anderen Als het thuis even niet meer gaat Geloof in de kracht van samen Oog voor kwetsbare kinderen Soms is het zo dat je (tijdelijk) niet zelf voor je kind kunt zorgen. Vaak doet dat pijn. Omdat je juist wel die ouder wilt zijn bij wie je kind veilig en stabiel opgroeit. Wij begrijpen dat en willen je helpen. Waar het kan versterken we je in je ouderrol. En we zorgen ervoor dat je steun van anderen kunt ontvangen. Als het thuis niet lekker loopt, worden andere plaatsen waar kinderen veel komen nóg belangrijker. Daarom helpt SGJ leerkrachten en kerkelijk werkers oog te krijgen voor kwetsbare opvoedsituaties. We trainen leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs op het implementeren en toepassen van de meldcode en voor kerkelijk werkers bieden we twee cursussen: signaleren en bespreekbaar maken van kwetsbare opvoedsituaties het opzetten van opvoednetwerken om kwetsbare kinderen waar we elkaar begrijpen Geloof in christelijke zorg Waar we elkaar begrijpen De wortels van SGJ liggen in de kerk. We helpen kerken om kwetsbare kinderen en jongeren en hun ouders heen te staan. A SGJ Christelijke Jeugdzorg magezine - 9

10 Ons WiNST-verhaal is zeer rooskleurig WiNST is gewéldig, lacht Reint Bergman (44) die samen met zijn echtgenoot Lydia (43) en hun kinderen Willem (15) en Sarah (13), vrijwillig het steungezin vormt voor vijf jongeren op weg naar zelfstandigheid. Wij zijn goede buren voor een groep van vijf jongeren, in de laatste fase van een traject begeleid wonen. De jongelui komen bij ons langs om de kat te knuffelen of een kopje thee te drinken. We appen geregeld en op maandagavond eten we samen. Wij bieden jongeren praktische hulp en een luisterend oor. Zorg die geïntegreerd is in het leven. Ideaal! SGJ Christelijke Jeugdzorg biedt jongeren sinds kort begeleiding met WiNST: ze Wonen in een Netwerk of Steungezin. Familie Bergman is zo n steungezin. Op 1 juli verhuisden ze naar een voormalig SGJ-huis voor begeleid wonen in Zwolle, dat in twee aparte woonhuizen werd verdeeld. Voorheen werden jongeren 24 uur per dag begeleid door professionele hulpverleners, nu geeft SGJ zorg op maat. Jongeren worden begeleid door een PT er, een persoonlijk trajectbegeleider, maar wonen zelfstandig. Náást steungezin Bergman magezine

11 WiNST in gesprek met Reint en Lydia WiNST? Dienstbaar In het begin van ons huwelijk, twintig jaar geleden, besloten we dat we van één baan wilden leven. Eén van ons zou thuis zijn, ook als we kinderen zouden krijgen, vertelt Reint. Lydia werkt nu in een epilepsiekliniek, ik ben huisman en doe vrijwilligerswerk. Dat bracht ons hier, als christelijk steungezin. Lydia en ik wilden graag van betekenis zijn voor anderen, SGJ Christelijke Jeugdzorg geeft daaraan nu structuur in het project WiNST, zegt Reint. Buurtbewoners reageerden enthousiast bij de start van WiNST, ze boden hun hulp aan. Ons gezin is al jaren onderweg, we woonden in Engeland, Maleisië en Cambodja, en onze deur stond altijd open voor anderen, vertellen Lydia en Reint. Wij willen onze kinderen opvoeden met oog voor een ander. Sarah kijkt er niet van op als een van de jongeren op vrijdagavond bij ons op de bank zit, en Willem vindt het heerlijk om dienstbaar te zijn. Wij zijn uitgebreid gescreend voordat we steungezin werden, dat waardeerden we. We kregen een positief en opbouwend verslag van het functioneren van ons gezin. De grote vraag blijft natuurlijk wat je gezin aan privacy inlevert als je steungezin wordt, en hoe je je grenzen kunt bewaken. Het weekend is voor ons heilig, maar als er écht iets is, zijn we er dan natuurlijk ook. De jongeren respecteren onze grenzen. een band met hen te krijgen, vindt Lydia. De jongeren staan op het punt uit te vliegen. Het is mooi dat ze dan nog een jaarlang kunnen terugvallen op een steungezin in hun buurt. Wij zijn voor hen een rustpunt. Dat geeft ons voldoening en energie. SGJ stimuleert onze buurjongeren een netwerk op te bouwen in kerk en maatschappij. Spelenderwijs geven wij hen ook christelijke normen en waarden mee. Ik vertel hen bijvoorbeeld dat structuur, die zij soms als belemmerend ervaren, mij veel steun geeft in tijden van onzekerheid. De jongeren waarderen dat. Meer weten over WiNST? Kijk op winstvoorjongeren.nl Rooskleurig WiNST-verhaal Jongeren hoeven bij ons niet per se over hun gevoelens te praten, wij zijn er ook voor jolijt en vrolijkheid, zegt Reint. Wij hebben geen inzicht in behandeldossiers. Bij ons mogen jongeren klagen over de professionele zorg. Dat lucht op en geeft ruimte voor oplossingen. Ze worden daardoor sterker en zelfstandiger. Al met al klinkt ons WiNST-verhaal zeer rooskleurig, lacht Reint. Ik kan het niet minder maken dan het is. De jongeren staan op het punt uit te vliegen. Het is mooi dat ze dan nog een jaarlang kunnen terugvallen op een steungezin in hun buurt Jolijt en vrolijkheid Het is mooi om ingeschakeld te zijn in het leven van jongeren, om SGJ Christelijke Jeugdzorg magezine - 11

12 Nieuws Flits Heeft u ruimte in uw huis en hart? NFK Kinderhulpcollecte Ieder jaar vindt in april de landelijke collecte plaats van het Nationaal Fonds Kinderhulp (NFK). Iedereen die in 2014 heeft meegeholpen of gecollecteerd voor SGJ: bedankt! Mede dankzij jullie hebben we een prachtige dag in de Apenheul kunnen organiseren voor 800 pleeggezinnen. Wij bieden jongeren praktische hulp en een luisterend oor. Zorg die geïntegreerd is in het leven. Ideaal! Reint en Lydia Bergman zijn enthousiast over hoe ze via SGJ er kunnen zijn voor jongeren. Lees hun verhaal op pagina 10 en 11. Kijk op bij Zorg bieden, en ontdek wat u kunt doen! Doe een donatie! SGJ is een ANBI-instelling, u kunt uw gift aan NFK-collecte 2015! SGJ aftrekken voor de belasting. 13 tm 18 april Meld je aan als collectant of wijkhoofd via Zorg nodig? Bel Ja, ik steun SGJ Christelijke Jeugdzorg Hierbij machtig ik SGJ om tot een wederopzegging door ondergetekende per: O maand O kwartaal O jaar O éénmalig een bedrag van mijn rekening af te schrijven van: O 25,O Ik ontvang graag kosteloos SGJ magezine. O De heer O Mevrouw O 50,- O Anders namelijk: O Ik ontvang SGJ magezine al. O Familie Naam en voorletter(s): Adres: Postcode: Woonplaats: IBANnummer: Datum: Handtekening: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: SGJ Christelijke Jeugdzorg om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen. Uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van SGJ Christelijke Jeugdzorg uit te voeren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank. Incasso-id: NL52 INGB Stuur deze SEPA machtiging naar: SGJ Christelijke Jeugdzorg, Antwoordnummer 7080, 3800 TB Amersfoort. Postzegel mag, maar hoeft niet. sgjmagazine_nr1_2014def.indd :07

Informatie van de manager Zorg. In dit nummer:

Informatie van de manager Zorg. In dit nummer: In dit nummer: Informatie van de manager Zorg blz. 1 Bereikbaarheid buiten kantooruren blz. 2 Teammanagers Pleegzorg blz. 2 C-toets blz. 3 Events blz. 3 Hoe verder? blz. 3 SGJ Pleegzorgdag blz. 3 Thema-avond

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer:

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer: nieuwsbrief Voorwoord Ik woon alweer ruim een jaar in dit huis. En als als ik heel eerlijk ben weet ik eigenlijk niet eens wie er vier deuren verderop wonen. Als werkende moeder met een kind van vier en

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

preventief A Deze lessen zijn verschrikkelijk hard nodig Uitgave van Voorkom! reventief Jaargang 1 nr 1 december 2014

preventief A Deze lessen zijn verschrikkelijk hard nodig Uitgave van Voorkom! reventief Jaargang 1 nr 1 december 2014 Jaargang 1 nr 1 december 2014 reventief Uitgave van Voorkom! Deze lessen zijn verschrikkelijk hard nodig A Deze lessen zijn verschrikkelijk hard nodig Voorkom! te gast op basisschool Neel in Roermond Daan

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen neem gratis mee projectkrant Eigen Kracht Eigen Kracht!.. die zich verder willen ontwikkelen.. die hun weg willen vinden.. van alle culturen.. die hun kansen op werk willen vergroten Investeer in jezelf

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Een Eigen Kracht-conferentie is snel geregeld en kan daardoor een preventieve en effectieve uitwerking hebben Inhoud 2 Rob van Pagée, Eigen Kracht Centrale

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

novo nieuws WERKEN IN PARKHEEM Ook Astrid van der Zwaag werkt via NOVO in Parkheem Stadskanaal. Cliënten vertellen over hun werk daar. PAG.

novo nieuws WERKEN IN PARKHEEM Ook Astrid van der Zwaag werkt via NOVO in Parkheem Stadskanaal. Cliënten vertellen over hun werk daar. PAG. novo NOVO ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking nieuws Editie: Stadskanaal December 2012 Als Joerie iets aanspreekt, heeft hij het zo voor elkaar Joerie Kruit (5) uit Stadskanaal is altijd

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie